Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej."

Transkrypt

1 CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty w województwie podlaskim. Zawarte w Informatorze propozycje uwzględniają kierunki polityki oświatowej określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zadania wojewódzkich placówek doskonalenia w obszarze kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych. Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. Kompetentna kadra pracowników placówki eksperci, edukatorzy, trenerzy oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z różnych dziedzin zapewniają jakość oferowanych form szkoleniowych i innych, a akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty potwierdza wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny oferty. Proponujemy m.in. następujące formy doskonalenia i współpracy: kursy doskonalące i kwalifikacyjne informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych szkolenia zespołów przedmiotowych projekty edukacyjne sieci współpracy i wsparcia Oferta skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę. Zaproponowane formy to okazja do współdziałania na rzecz uczenia się przez całe życie dla sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Działania oferowane przez Ośrodek Doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wspiera Biblioteka Pedagogiczna CEN poprzez udostępnianie księgozbioru, czasopism, zbiorów audiowizualnych, rozpowszechnianie informacji pedagogicznej, różne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, spotkania autorskie, konkursy, projekty) oraz pomoc merytoryczną oferowaną nauczycielom bibliotekarzom szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą edukacyjną i do uczestnictwa w wybranych przez Państwa formach doskonalenia i współpracy. Życzę, by nowy rok szkolny był czasem aktywnej twórczości, rozwoju własnego i uczniów, oraz spokojnej, satysfakcjonującej pracy.. Dyrektor CEN Krystyna Grabowska Strona 1

2 Informator 2013/14 Struktura informatora PREZENTACJA CENTRUM... 3 DYREKCJA... 4 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CEN... 4 Konsultanci... 4 Doradcy metodyczni... 9 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CEN Wydział gromadzenia i opracowania zbiorów Wydział udostępniania zbiorów Filie CEN Internetowe Centra Informacji Multimedialnej OFERTA EDUKACYJNA Informacje organizacyjne Projekty edukacyjne Sieci współpracy i wsparcia Tematyka informacyjnych szkoleń członków rad pedagogicznych Tematyka informacyjnych szkoleń zespołów przedmiotowych/zadaniowych Tematyka kursowych szkoleń członków rad pedagogicznych Kursy doskonalące Edukacja elementarna Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna Edukacja językowa Edukacja przyrodnicza Edukacja historyczna i obywatelska Informatyka i technologia informacyjna Szkolnictwo zawodowe Wychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna Katecheza Zarządzanie szkołą/placówką oświatową Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela Biblioteki szkolne propozycja dla nauczycieli bibliotekarzy Inne Kursy kwalifikacyjne Inne propozycje KARTA ZGŁOSZENIA informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej KARTA ZGŁOSZENIA kursowe szkolenie członków rady pedagogicznej KARTA ZGŁOSZENIA informacyjne szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowego KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS DOSKONALĄCY KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS KWALIFIKACYJNY Strona 2

3 CEN Białystok PREZENTACJA CENTRUM Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4, BIAŁYSTOK tel. (85) , , fax: Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty, Decyzja Nr NP /11/05 Jesteśmy Regionalnym Centrum Innowacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku kontynuuje wieloletnią tradycję wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli: IKNiBO, IKN, ZPDN, ODN, WOM. Jesteśmy placówką skupiającą wyspecjalizowaną kadrę konsultantów ściśle współpracującą z wyższymi uczelniami województwa i kraju oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny oraz pracowniami komputerowymi ze światłowodowym dostępem do Internetu. W roku 2012 zorganizowaliśmy 724 formy doskonalenia, w których uczestniczyło nauczycieli woj. podlaskiego. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników w skali 1-6 średnia ocena to ponad 5.5. W bibliotece CEN-u można zaopatrzyć się w niezbędną literaturę, w czytelni zapoznać się z najnowszymi czasopismami, a w mediotece przejrzeć i wypożyczyć edukacyjne programy multimedialne. Na zmodernizowanej w 2013r. stronie internetowej prezentujemy bieżące informacje i oferty. Oferta warsztatowych form doskonalenia ukazuje się cyklicznie co 3 miesiące i zawiera informacje o tematyce, terminach i miejscach proponowanych spotkań warsztatowych. Zainteresowanym nauczycielom udzielamy konsultacji indywidualnych. Istnieje możliwość zorganizowania grupowych form doskonalenia i konsultacji indywidualnych poza siedzibą CEN. W roku 2013 przeprowadziliśmy remont pomieszczeń CENu zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej siedziby. Strona 3

4 Informator 2013/14 DYREKCJA Krystyna Grabowska Dyrektor (85) Zdzisław Babicz Zastępca dyrektora (85) Anna Krawczuk Zastępca dyrektora (85) w. 103 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CEN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pracuje od poniedziałku do piątku w godz Konsultanci Krystyna Grabowska konsultant Nr pokoju Obszar działań: organizacja i zarządzanie oświatą ewaluacja pedagogiczna nadzór pedagogiczny edukacja dorosłych prawo oświatowe awans zawodowego nauczyciela Zdzisław Babicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. technologii informacyjnej metodyka nauczania informatyki komputerowe wspomagania dydaktyki i zarządzania oświatą zastosowanie edukacji zdalnej w dydaktyce i zarządzaniu oświatą prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL, egzaminator ECDL Strona 4

5 CEN Białystok Wiktoria Blakicka Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. języków obcych metodyka nauczania języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i ukraińskiego) realizacja i monitorowanie podstawy programowej tworzenie i modyfikacja programów nauczania ocenianie kształtujące i pomiar dydaktyczny na lekcjach języka obcego planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka obcego Artur Brzeziński Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. projektów edukacyjnych, edukacji historycznej i obywatelskiej edukacja międzykulturowa, globalna, historyczna, obywatelska, antydyskryminacyjna praktyczne wykorzystywanie osiągnięć psychologii w uczeniu i zarządzaniu rozwój kompetencji poznawczych, umiejętności krytycznego twórczego myślenia przygotowywanie i realizacja projektów edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków UE Jadwiga Czyżewska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej metodyka nauczania wczesnoszkolnego realizacja programów edukacyjnych; Przyjaciele Zippiego, KidSmart, Co warto jeść, Wychowywać ucząc, Od grosika do złotówki wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów edukacja zdrowotna w szkole tworzenie i realizacja koncepcji szkoły promującej zdrowie Eugeniusz Dworakowski Nr pokoju konsultant ds. diagnozy edukacyjnej Strona 5

6 Informator 2013/14 Obszar działań: organizacja i zarządzanie oświatą nadzór pedagogiczny prawo oświatowe podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych Anna Florczak Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego szkolnictwo specjalne i integracyjne budowanie koalicji na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Katarzyna Gagan Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. informatyki edukacja informatyczna prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL Core, egzaminator ECDL zastosowania narzędzi interaktywnych w dydaktyce zastosowanie e-learningu w różnych obszarach edukacji wspomagania dydaktyki przedmiotowej technologią informacyjną wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji elementarnej Anna Karpowicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji przyrodniczej edukacja przyrodnicza (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) wdrażanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Anna Krawczuk Nr pokoju - 12 Obszar działań: konsultant ds. informacji pedagogicznej i promocji szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania pracy biblioteki i dydaktyki zastosowanie edukacji zdalnej prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL Core, egzaminator ECDL ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli Strona 6

7 CEN Białystok Dorota Ksok-Borowska konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nr pokoju Obszar działań: pomoc psychologiczno-pedagogiczna prawa i wolności człowieka umiejętności społeczne Ryszard Kuliński Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. szkolnictwa zawodowego szkolnictwa zawodowego - organizacja i funkcjonowanie metodyka kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Grażyna Łaniewska konsultant ds. wychowania i profilaktyki Nr pokoju Obszar działań: wychowanie profilaktyka Wychowanie do życia w rodzinie przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole wspieranie rozwoju ucznia zdolnego współpraca szkoły z rodzicami, pomoc wychowawcza rodzicom doskonalenie umiejętności psychologiczno pedagogicznych. Małgorzata Łazarska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. nauczania religii organizacja i funkcjonowanie nauczania religii metodyka nauczania religii autoprezentacja etyka zawodowa nauczyciela Krystyna Łuniewska konsultant ds. języków obcych język niemiecki Nr pokoju Strona 7

8 Informator 2013/14 Obszar działań: metodyka nauczania języków obcych wykorzystywania nowych mediów w nauczaniu języków obcych (np. tablicy interaktywnej, platform edukacyjnych, programów komputerowych, zasobów internetowych) wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach językowych wykorzystywanie Europejskiego Portfolio Językowego na zajęciach językowych egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego doradztwo metodyczne przy mediotece języka niemieckiego CEN współpraca z Instytutem Goethego Alina Mikołajczuk konsultant ds. edukacji matematycznej Nr pokoju Obszar działań: metodyka nauczania matematyki ocenianie wewnątrzszkolne, kształtujące, wspierające rozwój ucznia pomiar dydaktyczny analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych rozwój i awans zawodowy nauczyciela koordynator konkursu matematycznego KANGUR w regionie białostockim Urszula Roman Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji polonistycznej metodyka nauczania języka polskiego reforma programowa, m.in. realizacja i monitorowanie podstawy programowej, tworzenie/modyfikacja programów nauczania, planowanie pracy nauczyciela ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia metodyka pracy z dorosłymi awans zawodowy nauczycieli Barbara Uścinowicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. nauczania religii prawosławnej edukacja religijna metodyka nauczania religii awans zawodowy Strona 8

9 CEN Białystok Grażyna Wiśniewska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. oświatowej kadry kierowniczej zarządzanie szkołą/placówką oświatową nadzór pedagogiczny prawo w oświacie przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z UE Doradcy metodyczni Lilla Busłowska Szkoła macierzysta: LO w Hajnówce Konsultacje Obszar działań: doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej nauczyciel dyplomowany rejon metodyczny: powiat hajnowski czwartek: godz miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie Hajnówka ul. Piłsudskiego7 środa miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7 pedagogika religijna nadzór pedagogiczny edukacja religijna doskonalenie zawodowe nauczycieli religii metodyka nauczania religii Jolanta Grygoruk Szkoła macierzysta: ZSzDNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3 Konsultacje Obszar działań: doradca ds. języka białoruskiego, rejon metodyczny woj. podlaskie , wtorek: godz miejsce: Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3 nauczanie języka białoruskiego kultura naszego regionu w kontekście działań Białorusinów w Polsce mniejszości narodowe w Polsce Ewa Podgórzak doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej rejon metodyczny - powiat Siemiatycze nauczyciel dyplomowany Strona 9

10 Informator 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach Konsultacje Obszar działań: wtorek: godz miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa2 metodyka nauczania religii prawosławnej nauczanie religii prawosławnej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CEN Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku , Wydział gromadzenia i opracowania zbiorów Kierownik Dorota Rutkowska pokój nr 103, w.109, Zadania: 1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów realizowane z wykorzystaniem systemu komputerowego PROLIB. Gromadzone zbiory: literatura z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk pokrewnych oraz organizacji i zarządzania oświatą, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna i dzieła klasyki polskiej i światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, programy nauczania i podręczniki szkolne, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony, wydawnictwa związane z problematyką oświatową regionu, dokumenty dźwiękowe, filmy i programy multimedialne. 2. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych. 3. Prowadzenie MEDIOTEKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Pracownicy: Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów: Dorota Rutkowska, Katarzyna Gosk, Elżbieta Korzeniecka, Małgorzata Kakareko Wiszowata Zbiory Specjalne: Jolanta Bakier Godziny otwarcia: poniedziałek piątek: Wydział udostępniania zbiorów Kierownik Alicja Stankiewicz pokój nr 1, w.108, Zadania: Wydział Udostępniania tworzą Wypożyczalnia i Czytelnia oraz Informacja Bibliograficzna. W ramach wydziału prowadzona jest działalność związana z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza. Wydział obsługuje czytelnika z wykorzystaniem systemu bibliotecznego PROLIB. Strona 10

11 CEN Białystok Katalog OPAC biblioteki, który daje użytkownikom biblioteki możliwość rejestracji, przeglądania zbiorów i ich zamawiania jest dostępny na stronie www biblioteki pod adresem: Pracownicy: Organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy: Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska pokój nr w. 112, Wypożyczalnia i Czytelnia: Alicja Stankiewicz, Emilia Chojnowska, Ewa Harasimik, Małgorzata Konopka, Tatiana Wasiluk, Barbara Werpachowska, Grażyna Lenkiewicz. Czytelnia sala nr w. 108 Wypożyczalnia sala nr w. 107 Informacja i Bibliografia: Aniela Maciejczuk, Teresa Majewska, Iwona Nikołajuk Pokój nr 8, w. 111 Filie CEN Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego Joanna Andrzejuk kierownik filii Daniel Gromacki Hajnówka, ul. Piłsudskiego Irena Prokopiuk kierownik filii Alicja Moroz Sokółka, ul. Kołłątaja Tamara Grusza kierownik filii Joanna Bienasz Siemiatycze, ul. 11 Listopada 18A Ewa Krasnodębska Chołuj kierownik filii Ewa Nowik Godziny pracy filii - aktualne godziny pracy dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w działach prezentujących poszczególne filie Internetowe Centra Informacji Multimedialnej Biblioteka Pedagogiczna CEN oraz filie CEN w Siemiatyczach, Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Sokółce zapraszają do skorzystania z zasobów Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w godzinach pracy Czytelni. ICIM udostępnia użytkownikom stanowiska komputerowe (w Białymstoku 10, w filiach - 4) do samodzielnych poszukiwań w Internecie, do przeglądania wydawnictw multimedialnych dostępnych w zbiorach Biblioteki a także do przygotowania prac z wykorzystaniem pakietu Office Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, drukowania oraz powielania materiałów w celach edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z ICIM zostały określone w Regulaminie ICIM dostępnym w Czytelni CEN oraz filiach CEN, a także na stronie internetowej pod adresem: Strona 11

12 Informator 2013/14 OFERTA EDUKACYJNA Informacje organizacyjne CEN w Białymstoku proponuje następujące typy form doskonalenia: Kursy kwalifikacyjne Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Kursy nadające uprawnienia Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Kursy doskonalące Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Strona 12 Nadają pełne, formalne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami MEN Świadectwo ukończenia kursu nadające kwalifikacje zawodowe (wg wzoru MEN) Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Należność za udział proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Uprawnienia specjalistyczne, związane głównie z pełnieniem określonych funkcji lub ról w oświacie na podstawie szczegółowych przepisów prawa oświatowego Świadectwo ukończenia kursu nadające uprawnienia specjalistyczne lub uprawnienia do pełnienia funkcji w oświacie Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Należność za udział proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Nabycie lub pogłębienie kompetencji zawodowych Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia (wg wzoru CEN) Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli

13 CEN Białystok w Białymstoku. Należność za udział w płatnych kursach doskonalących proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Rozwinięcie umiejętności, uzyskanie aktualnych informacji, wymiana doświadczeń zawodowych Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Sposób zgłoszenia Przeprowadzenie informacyjnego szkolenia dla członków rad pedagogicznych następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum. Koszt szkolenia zł. za godzinę dydaktyczną. Przeprowadzenie kursowego szkolenia dla członków rad pedagogicznych z zamieszczonego poniżej katalogu tematów następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum. Koszt szkolenia - 50 zł. za godzinę dydaktyczną. Wpłatę należy kierować na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: Szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego Rozwinięcie umiejętności, wymiana doświadczeń, uzyskanie aktualnych informacji Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) dokumentu Sposób zgłoszenia Przeprowadzenie szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszeniu zgodnie z obowiązującym formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum Konferencje, seminaria, debaty edukacyjne Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności, wymiana doświadczeń Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Strona 13

14 Informator 2013/14 Warsztatowa oferta konsultantów, doradców metodycznych, bibliotekarzy Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Pogłębianie kompetencji zawodowych, uzyskanie aktualnych informacji Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Uczestnictwo wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną bezpośrednio u organizatora szkolenia. Sieci wsparcia i współpracy zgodnie z propozycjami zawartymi w Informatorze CEN Projekty edukacyjne - zgodnie z propozycjami zawartymi w Informatorze CEN Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć poza siedzibą CEN w Białymstoku: w filiach CEN lub innych placówkach oświatowych. W przypadku, gdy uczestnictwem w szkoleniu będzie zainteresowanych co najmniej 15 nauczycieli z jednej miejscowości (lub kilku pobliskich), wówczas szkolenie może zostać przeprowadzone w zaproponowanej szkole znajdującej się w tej miejscowości. Nauczyciele zainteresowani taką możliwością szkolenia powinni zgłosić swoją propozycję do właściwego organizatora kursu wskazanego w Informatorze. Projekty edukacyjne Innowacyjny nauczyciel edukacji elementarnej Koordynator projektu Jadwiga Czyżewska Autorzy projektu: Jadwiga Czyżewska, Katarzyna Gagan Cele: Rozwinięcie kreatywnego podejścia do nauczania na etapie edukacji elementarnej Integracja nauczycieli innowacyjnych i promowanie ich osiągnięć Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych Opis projektu: Zainteresowania uczniów może rozwinąć nauczyciel kreatywny, innowacyjny, nauczyciel z pasją. Istnieje grupa pedagogów, którzy podejmują działania innowacyjne. Realizacja projektu pozwoli na zintegrowanie środowiska nauczycieli innowacyjnych, wymianę doświadczeń, udzielanie wsparcia. W ramach projektu zaplanowano: 1. Kurs doskonalący 2. Warsztaty 3. Debatę edukacyjną Strona 14

15 CEN Białystok Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) w edukacji Koordynator projektu Katarzyna Gagan Autorzy projektu: Zdzisław Babicz, Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk Cele: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnokomunikacyjnej w procesach zarządzania szkoła i placówką oświatową Poszerzenie wiedzy z metodyki pracy z uczniami z wykorzystaniem narzędzi TIK i multimediów: w celu zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej w celu unikania zagrożeń oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków w pracy z komputerem. Poszerzenie umiejętności nauczycieli do stosowania narzędzi TIK w dydaktyce Opis projektu: Projekt adresowany: Technologia informacyjno komunikacyjna (TIK) w edukacji realizowany będzie w dwóch obszarach: dydaktyki, w którym udział wezmą nauczyciele zarządzania, w którym udział weźmie kadra kierownicza. Dla młodego pokolenia Internet i multimedia są oczywistym sposobem poznawania świata, a sala lekcyjna przestaje być jedynym miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę. Fakt cyfrowego dorastania dzieci i młodzieży nie powinien pozostać obojętny szkole, nauczycielom i rodzicom. Funkcjonowanie uczniów w świecie multimediów powinno być świadome, a rolą nauczyciela jest ukazanie uczniom zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków korzystania z multimediów, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym Aspekt wykorzystania multimediów zawarty jest również w podstawie programowej kształcenia ogólnego, która zakłada wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na wszystkich etapach edukacyjnych. Ważny aspekt w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową stanowią nowoczesne standardy organizacyjne. Prawidłowa i skuteczna realizacja tego typu zagadnień uwarunkowana jest dobrym przygotowaniem kadry zarządzającej oraz nauczycieli, a uczestnictwo w projekcie pozwoli poszerzyć ich wiedzę oraz rozwinąć umiejętności w zakresie wykorzystywania narządzi TIK. W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną: kursy doskonalące warsztaty informacyjne szkolenia członków rad pedagogicznych seminarium, które będzie stanowić wymianę doświadczeń Strona 15

16 Informator 2013/14 Wychowawca klasowy liderem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły Koordynator projektu Dorota Ksok-Borowska Autorzy projektu: Dorota Ksok-Borowska, Anna Florczak, Grażyna Wiśniewska Cele: Pomoc nauczycielom realizującym zadania wychowawcy we wszystkich typach szkół i dyrektorom przedszkoli w planowaniu i koordynowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnej z wymogami prawa Przygotowanie nauczycieli do opracowania rozwiązań organizacyjnych związanych z planowaniem, koordynowaniem i oceną trafności zaplanowanych i wdrożonych działań z pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole/placówce Opis projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli-wychowawców koordynujących i planujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub osoby wyznaczone przez dyrektora do realizacji w/w zdań. W ramach realizacji projektu nauczyciele mogą uczestniczyć w różnych formach doskonalenia w zakresie diagnozowania potrzeb ucznia, planowania działań, oceny zaplanowanych i wdrożonych działań i współpracy z rodzicami. Opracowane materiały przez uczestników szkoleń zostaną udostępnione na stronie www cen w zakładce Baza Zasobów. W celu podniesienia wiedzy i umiejętności uczestników projektu planuje się organizację konferencji, w ramach której możliwa będzie wymiana doświadczeń. By oceniać sprawiedliwie... Koordynator projektu Alina Mikołajczuk Autorzy projektu: Alina Mikołajczuk, Katarzyna Gagan, Urszula Roman, Wiktoria Blakicka Cele: Zapoznanie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Rozwijanie umiejętności tworzenia i wykorzystywania narzędzi czyniących ocenianie łatwiejszym i sprawiedliwszym Opis projektu: I etap W ramach projektu w pierwszym semestrze roku szkolnego przeprowadzimy diagnozę systemów wewnątrzszkolnego oceniania. Wnioski z diagnozowania posłużą do zorganizowania cyklu spotkań Strona 16

17 CEN Białystok nauczycieli różnych poziomów kształcenia w celu wymiany doświadczeń i modyfikacji własnych wewnątrzszkolnych i przedmiotowych system oceniania. II etap Przeprowadzimy diagnozę sposobów analizy i tworzenia raportów oceniania zewnętrznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wnioski posłużą stworzeniu przykładowej procedury analizy wyników oceniania zewnętrznego. Przykładowy raport udostępnimy nauczycielom na stronie www CEN oraz wykorzystamy przy organizowaniu szkoleń zespołów odpowiadających za tworzenie raportów wewnątrzszkolnych. III etap Analiza potrzeb zdiagnozowanych na podstawie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianów i egzaminów zaowocuje zorganizowaniem warsztatów, w trakcie których tworzone będą banki zadań realizujących postulaty wynikające z w/w analizy. Adresatami są zespoły zadaniowe zajmujące się ewaluacją wewnątrzszkolnego oceniania oraz ds. tworzenia raportów z oceniania zewnętrznego. Dokładne terminy spotkań przedstawione zostaną w drugim semestrze roku szkolnego na stronie internetowej CEN Od diagnozy do realizacji zmiany Koordynator projektu Grażyna Wiśniewska Autorzy projektu: Artur Brzeziński, Dorota Ksok-Borowska, Grażyna Wiśniewska Cele: Celem ogólnym projektu jest wsparcie kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie: diagnozowania potrzeb rozwojowych, formułowania celów rozwojowych wynikających z przeprowadzonej diagnozy planowaniu i wdrażaniu działań rozwojowych, oceny skuteczności wprowadzonych zmian Opis projektu: W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły - kadra kierownicza i nauczyciele - które zadeklarują gotowość udziału w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym przeprowadzonym przez parę konsultantów z CEN Okres realizacji projektu to rok szkolny Konsultanci CEN przeprowadzą w szkole warsztat diagnostyczno-rozwojowy, w wyniku którego nauczyciele wybiorą zmiany warte wprowadzenia w szkole W szkole zostaną powołani Moderatorzy Zmiany współpracujący z konsultantami CEN uczestniczącymi w realizacji projektu i koordynujący działania prowadzące do postulowanych zmian W szkołach zostaną opracowane roczne plany rozwoju prowadzące do postulowanych zmian Przez rok konsultanci CEN będą wspierać nauczycieli w realizacji ich zamierzeń poprzez pomoc w organizacji szkoleń i konsultacji (prowadzonych przez zapraszanych specjalistów) Po zakończeniu rocznego planu rozwoju zostanie dokonane podsumowanie jego efektów i zostaną przedstawione wnioski do dalszej pracy Strona 17

18 Informator 2013/14 Formacja dekanalna nauczycieli religii Koordynator projektu Małgorzata Łazarska Autorzy projektu: Autorzy projektu: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, konsultant ds. nauczania religii CEN, doradcy metodyczni religii rzymskokatolickiej MODM Cele: Wsparcie formacji, która pozwoli nauczycielowi religii na stały i systematyczny rozwój osobowy i zawodowy Integracja środowiska nauczycieli religii w dekanatach Przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem nauki religii i katechezy parafialnej Opis projektu: Uwzględniając specyfikę nauczania, aktualną sytuację nauki religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego oraz oczekiwania nauczycieli religii proponujemy spotkania, który będą organizowane w rejonach szkolnych wizytatorów nauki religii. Skuteczność nauczania religii wiąże się z odpowiednią formacją katechetów. Pragniemy zaproponować nauczycielom religii taką formę formacji, która pozwoli kształtować prawdziwą i autentyczną tożsamość oraz zapewni pełny, integralny oraz wszechstronny rozwój. Sieci współpracy i wsparcia Nauczyciele wobec codziennych wyzwań Moderator sieci: Artur Brzeziński Cele: Uczestnicy sieci: zwiększą efektywność rozwiązywania kwestii wynikających z wymogów codziennego funkcjonowania w pracy oraz w życiu osobistym pogłębią świadomość swoich zasobów i możliwości ich wykorzystywania w osiąganiu celów zawodowych i osobistych rozwiną umiejętności budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania emocjami Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli zainteresowanych jej tematyką. Liczba uczestników sieci nie może przekraczać 25, w tym do 2 nauczycieli z jednej szkoły. Uczestnicy na systematycznie organizowanych spotkaniach w CEN omawiają ważne dla nich zagadnienia z zakresu rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, postępowania w sytuacjach konfliktowych, rozwoju umiejętności poznawczych, pracy z przekonaniami, umiejętności perswazji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz wspólnie szukają najlepszych rozwiązań dotyczących zgłoszonych sytuacji. Spotkania mają formę warsztatów poświęconych analizie przypadków. Prócz takich spotkań będą organizowane w zależności od potrzeb i możliwości uczestników inne działania np. wykłady, spotkania w szkołach. Między spotkaniami uczestnicy sieci kontaktują się poprzez witrynę e- learningową. Strona 18

19 CEN Białystok Sieć szkół promujących zdrowie Koordynator sieci Jadwiga Czyżewska Cele: Wspomaganie szkół w realizacji koncepcji szkoła promująca zdrowie Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie Wymiana doświadczeń Opis sieci: W skład sieci wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół i przedszkola realizujące koncepcję szkoły promującej zdrowie z terenu województwa podlaskiego. Na początku każdego roku szkolnego organizowane są spotkania przedstawicieli szkół szkolnych koordynatorów promocji zdrowia w szkole/przedszkolu. Przeprowadzana jest diagnoza potrzeb i oczekiwań placówek, szkolnych zespołów i koordynatorów. Na podstawie diagnozy i określonych centralnie kierunków rozwoju szkół promujących zdrowie opracowywany jest plan pracy. Prowadzone są różnorodne formy realizacji, np.: szkolenia członków rad pedagogicznych, szkolnych zespołów promocji zdrowia, warsztaty dla koordynatorów, konsultacje, seminaria, konferencje, debaty. Ważnym elementem działania jest wymiana doświadczeń. Sieć dyrektorów szkół Moderator sieci Eugeniusz Dworakowski Cele: Podniesienie kompetencji dyrektorów/wicedyrektorów Pomoc dyrektorom szkół w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy Bezpośrednie współdziałanie dyrektorów z różnych szkół Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami Organizowanie forum wymiany doświadczeń Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami Wzajemne wsparcie uczestników sieci Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Uczestnicy Sieci wymieniają doświadczenia, wiedzę i umiejętności w trakcie spotkań stacjonarnych (3-4 w roku szkolnym) oraz poprzez platformę CEN. Na pierwszym spotkaniu w CEN ustalają temat sieci na dany rok szkolny, formy działania, pan i harmonogram pracy. Na kolejnych spotkaniach omawiają ważne dla nich zagadnienia dotyczące zadań dyrektora szkoły związanych z ustalonym przez nich tematem. Spotkania mają formę warsztatów poświęconych analizie przypadków. Do udziału w spotkaniach, jako prowadzący, mogą być zapraszani eksperci z określonych dziedzin, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników. Między spotkaniami uczestnicy sieci kontaktują się poprzez witrynę e-learningową, na której zostaną zamieszczone materiały wypracowane podczas działania Sieci wsparcia. Strona 19

20 Informator 2013/14 Sieć nauczycieli szkół i placówek specjalnych Moderator sieci Anna Florczak Cele: Udział w sieci wsparcia wpłynie na: rozwój umiejętności w zakresie planowania pracy z uczniem niepełnosprawnym wzrost umiejętności rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnościami związanymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi nabycie doświadczenia, możliwości dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, praktyką, wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań, budowanie systematycznego kontaktu z osobami, które na co dzień spotykają się z takimi samymi bądź podobnymi problemami. Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli szkół i placówek specjalnych Liczba uczestników sieci nie może przekraczać 25, w tym do 2 nauczycieli z jednej szkoły lub placówki, Uczestnicy sieci wymieniają doświadczenia, wiedzę i umiejętności w trakcie spotkań stacjonarnych (3 w roku szkolnym) oraz poprzez platformę CEN (w formie m. in. analizy przypadku, poprzez forum dyskusyjne, czat ze specjalistą), Propozycje do planu pracy na dany rok szkolny zostaną zebrane i przedstawione zainteresowanym nauczycielom na pierwszym spotkaniu organizacyjnym Do udziału w sieci jako prowadzący spotkania mogą być zapraszani eksperci z określonych dziedzin, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników W sieci funkcjonuje forum dyskusyjne, które jest moderowane przez Moderatora Sieci Materiały wypracowane podczas działania sieci wsparcia zostaną zamieszczone na stronie w zakładce Baza Zasobów Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych Edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej Moderator sieci Ryszard Kuliński Cele: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach programu Moje finanse z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Opis sieci: Dwie grupy 20 osobowe nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadgimnazjalnych z byłego województwa białostockiego realizujących program w formule cyfrowej opracowany przez FMP Moje finanse. Wzajemne informowanie się oraz wymiana doświadczeń na platformie programu w zakresie realizacji programu i udziału w przedsięwzięciach w zakresu edukacji finansowej w tym proponowanych przez FMP. Prowadzenie kilkugodzinnych warsztatów dla uczestników w pracowni komputerowej Centrum Edukacji Nauczycieli nt. Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji finansowej. Nauczyciele wymienionych przedmiotów mogą się zgłaszać do udziału w programie do r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Strona 20

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2014/2015 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym doskonaleniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty w województwie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2015/2016 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym doskonaleniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty w województwie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Krystyna Grabowska. Szanowni Państwo!

Krystyna Grabowska. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przedstawia Państwu ofertę doskonalenia adresowaną do kadry kierowniczej i nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi OFERTA DOSKONALENIA DORADCY METODYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 R. DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Nowy system wspomagania szkół Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Założenia nowego modelu wspomagania Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Podstawą działań jest diagnoza potrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki

Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Regulamin rekrutacji na szkolenia realizowane w projekcie DiAMEnT na etapie upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki Rozdział I. Informacje ogólne 1 1. Projekt Diament współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej CEN.I.404.31.2014 2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej Autorzy raportu: Krystyna Grabowska Jadwiga Czyżewska Anna Krawczuk Małgorzata Łazarska Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Wprowadzenie W ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Rosiak Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Adres szkoły: ul. Parkowa 3 Stanowisko: nauczyciel historii

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo