Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej."

Transkrypt

1 CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty w województwie podlaskim. Zawarte w Informatorze propozycje uwzględniają kierunki polityki oświatowej określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zadania wojewódzkich placówek doskonalenia w obszarze kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych. Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. Kompetentna kadra pracowników placówki eksperci, edukatorzy, trenerzy oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z różnych dziedzin zapewniają jakość oferowanych form szkoleniowych i innych, a akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty potwierdza wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny oferty. Proponujemy m.in. następujące formy doskonalenia i współpracy: kursy doskonalące i kwalifikacyjne informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych szkolenia zespołów przedmiotowych projekty edukacyjne sieci współpracy i wsparcia Oferta skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę. Zaproponowane formy to okazja do współdziałania na rzecz uczenia się przez całe życie dla sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy. Działania oferowane przez Ośrodek Doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wspiera Biblioteka Pedagogiczna CEN poprzez udostępnianie księgozbioru, czasopism, zbiorów audiowizualnych, rozpowszechnianie informacji pedagogicznej, różne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, spotkania autorskie, konkursy, projekty) oraz pomoc merytoryczną oferowaną nauczycielom bibliotekarzom szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą edukacyjną i do uczestnictwa w wybranych przez Państwa formach doskonalenia i współpracy. Życzę, by nowy rok szkolny był czasem aktywnej twórczości, rozwoju własnego i uczniów, oraz spokojnej, satysfakcjonującej pracy.. Dyrektor CEN Krystyna Grabowska Strona 1

2 Informator 2013/14 Struktura informatora PREZENTACJA CENTRUM... 3 DYREKCJA... 4 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CEN... 4 Konsultanci... 4 Doradcy metodyczni... 9 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CEN Wydział gromadzenia i opracowania zbiorów Wydział udostępniania zbiorów Filie CEN Internetowe Centra Informacji Multimedialnej OFERTA EDUKACYJNA Informacje organizacyjne Projekty edukacyjne Sieci współpracy i wsparcia Tematyka informacyjnych szkoleń członków rad pedagogicznych Tematyka informacyjnych szkoleń zespołów przedmiotowych/zadaniowych Tematyka kursowych szkoleń członków rad pedagogicznych Kursy doskonalące Edukacja elementarna Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna Edukacja językowa Edukacja przyrodnicza Edukacja historyczna i obywatelska Informatyka i technologia informacyjna Szkolnictwo zawodowe Wychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna Katecheza Zarządzanie szkołą/placówką oświatową Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela Biblioteki szkolne propozycja dla nauczycieli bibliotekarzy Inne Kursy kwalifikacyjne Inne propozycje KARTA ZGŁOSZENIA informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej KARTA ZGŁOSZENIA kursowe szkolenie członków rady pedagogicznej KARTA ZGŁOSZENIA informacyjne szkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowego KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS DOSKONALĄCY KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS KWALIFIKACYJNY Strona 2

3 CEN Białystok PREZENTACJA CENTRUM Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4, BIAŁYSTOK tel. (85) , , fax: Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty, Decyzja Nr NP /11/05 Jesteśmy Regionalnym Centrum Innowacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku kontynuuje wieloletnią tradycję wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli: IKNiBO, IKN, ZPDN, ODN, WOM. Jesteśmy placówką skupiającą wyspecjalizowaną kadrę konsultantów ściśle współpracującą z wyższymi uczelniami województwa i kraju oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny oraz pracowniami komputerowymi ze światłowodowym dostępem do Internetu. W roku 2012 zorganizowaliśmy 724 formy doskonalenia, w których uczestniczyło nauczycieli woj. podlaskiego. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników w skali 1-6 średnia ocena to ponad 5.5. W bibliotece CEN-u można zaopatrzyć się w niezbędną literaturę, w czytelni zapoznać się z najnowszymi czasopismami, a w mediotece przejrzeć i wypożyczyć edukacyjne programy multimedialne. Na zmodernizowanej w 2013r. stronie internetowej prezentujemy bieżące informacje i oferty. Oferta warsztatowych form doskonalenia ukazuje się cyklicznie co 3 miesiące i zawiera informacje o tematyce, terminach i miejscach proponowanych spotkań warsztatowych. Zainteresowanym nauczycielom udzielamy konsultacji indywidualnych. Istnieje możliwość zorganizowania grupowych form doskonalenia i konsultacji indywidualnych poza siedzibą CEN. W roku 2013 przeprowadziliśmy remont pomieszczeń CENu zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej siedziby. Strona 3

4 Informator 2013/14 DYREKCJA Krystyna Grabowska Dyrektor (85) Zdzisław Babicz Zastępca dyrektora (85) Anna Krawczuk Zastępca dyrektora (85) w. 103 OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CEN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pracuje od poniedziałku do piątku w godz Konsultanci Krystyna Grabowska konsultant Nr pokoju Obszar działań: organizacja i zarządzanie oświatą ewaluacja pedagogiczna nadzór pedagogiczny edukacja dorosłych prawo oświatowe awans zawodowego nauczyciela Zdzisław Babicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. technologii informacyjnej metodyka nauczania informatyki komputerowe wspomagania dydaktyki i zarządzania oświatą zastosowanie edukacji zdalnej w dydaktyce i zarządzaniu oświatą prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL, egzaminator ECDL Strona 4

5 CEN Białystok Wiktoria Blakicka Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. języków obcych metodyka nauczania języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i ukraińskiego) realizacja i monitorowanie podstawy programowej tworzenie i modyfikacja programów nauczania ocenianie kształtujące i pomiar dydaktyczny na lekcjach języka obcego planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela języka obcego Artur Brzeziński Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. projektów edukacyjnych, edukacji historycznej i obywatelskiej edukacja międzykulturowa, globalna, historyczna, obywatelska, antydyskryminacyjna praktyczne wykorzystywanie osiągnięć psychologii w uczeniu i zarządzaniu rozwój kompetencji poznawczych, umiejętności krytycznego twórczego myślenia przygotowywanie i realizacja projektów edukacyjnych, w tym finansowanych ze środków UE Jadwiga Czyżewska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej metodyka nauczania wczesnoszkolnego realizacja programów edukacyjnych; Przyjaciele Zippiego, KidSmart, Co warto jeść, Wychowywać ucząc, Od grosika do złotówki wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów edukacja zdrowotna w szkole tworzenie i realizacja koncepcji szkoły promującej zdrowie Eugeniusz Dworakowski Nr pokoju konsultant ds. diagnozy edukacyjnej Strona 5

6 Informator 2013/14 Obszar działań: organizacja i zarządzanie oświatą nadzór pedagogiczny prawo oświatowe podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych Anna Florczak Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego szkolnictwo specjalne i integracyjne budowanie koalicji na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomoc psychologiczno pedagogiczna uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Katarzyna Gagan Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. informatyki edukacja informatyczna prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL Core, egzaminator ECDL zastosowania narzędzi interaktywnych w dydaktyce zastosowanie e-learningu w różnych obszarach edukacji wspomagania dydaktyki przedmiotowej technologią informacyjną wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji elementarnej Anna Karpowicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji przyrodniczej edukacja przyrodnicza (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) wdrażanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Anna Krawczuk Nr pokoju - 12 Obszar działań: konsultant ds. informacji pedagogicznej i promocji szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania pracy biblioteki i dydaktyki zastosowanie edukacji zdalnej prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL Core, egzaminator ECDL ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli Strona 6

7 CEN Białystok Dorota Ksok-Borowska konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nr pokoju Obszar działań: pomoc psychologiczno-pedagogiczna prawa i wolności człowieka umiejętności społeczne Ryszard Kuliński Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. szkolnictwa zawodowego szkolnictwa zawodowego - organizacja i funkcjonowanie metodyka kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Grażyna Łaniewska konsultant ds. wychowania i profilaktyki Nr pokoju Obszar działań: wychowanie profilaktyka Wychowanie do życia w rodzinie przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole wspieranie rozwoju ucznia zdolnego współpraca szkoły z rodzicami, pomoc wychowawcza rodzicom doskonalenie umiejętności psychologiczno pedagogicznych. Małgorzata Łazarska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. nauczania religii organizacja i funkcjonowanie nauczania religii metodyka nauczania religii autoprezentacja etyka zawodowa nauczyciela Krystyna Łuniewska konsultant ds. języków obcych język niemiecki Nr pokoju Strona 7

8 Informator 2013/14 Obszar działań: metodyka nauczania języków obcych wykorzystywania nowych mediów w nauczaniu języków obcych (np. tablicy interaktywnej, platform edukacyjnych, programów komputerowych, zasobów internetowych) wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach językowych wykorzystywanie Europejskiego Portfolio Językowego na zajęciach językowych egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego doradztwo metodyczne przy mediotece języka niemieckiego CEN współpraca z Instytutem Goethego Alina Mikołajczuk konsultant ds. edukacji matematycznej Nr pokoju Obszar działań: metodyka nauczania matematyki ocenianie wewnątrzszkolne, kształtujące, wspierające rozwój ucznia pomiar dydaktyczny analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych rozwój i awans zawodowy nauczyciela koordynator konkursu matematycznego KANGUR w regionie białostockim Urszula Roman Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. edukacji polonistycznej metodyka nauczania języka polskiego reforma programowa, m.in. realizacja i monitorowanie podstawy programowej, tworzenie/modyfikacja programów nauczania, planowanie pracy nauczyciela ocenianie kształtujące i wspierające rozwój ucznia metodyka pracy z dorosłymi awans zawodowy nauczycieli Barbara Uścinowicz Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. nauczania religii prawosławnej edukacja religijna metodyka nauczania religii awans zawodowy Strona 8

9 CEN Białystok Grażyna Wiśniewska Nr pokoju Obszar działań: konsultant ds. oświatowej kadry kierowniczej zarządzanie szkołą/placówką oświatową nadzór pedagogiczny prawo w oświacie przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z UE Doradcy metodyczni Lilla Busłowska Szkoła macierzysta: LO w Hajnówce Konsultacje Obszar działań: doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej nauczyciel dyplomowany rejon metodyczny: powiat hajnowski czwartek: godz miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie Hajnówka ul. Piłsudskiego7 środa miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7 pedagogika religijna nadzór pedagogiczny edukacja religijna doskonalenie zawodowe nauczycieli religii metodyka nauczania religii Jolanta Grygoruk Szkoła macierzysta: ZSzDNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3 Konsultacje Obszar działań: doradca ds. języka białoruskiego, rejon metodyczny woj. podlaskie , wtorek: godz miejsce: Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3 nauczanie języka białoruskiego kultura naszego regionu w kontekście działań Białorusinów w Polsce mniejszości narodowe w Polsce Ewa Podgórzak doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej rejon metodyczny - powiat Siemiatycze nauczyciel dyplomowany Strona 9

10 Informator 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach Konsultacje Obszar działań: wtorek: godz miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa2 metodyka nauczania religii prawosławnej nauczanie religii prawosławnej BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CEN Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku , Wydział gromadzenia i opracowania zbiorów Kierownik Dorota Rutkowska pokój nr 103, w.109, Zadania: 1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów realizowane z wykorzystaniem systemu komputerowego PROLIB. Gromadzone zbiory: literatura z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk pokrewnych oraz organizacji i zarządzania oświatą, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna i dzieła klasyki polskiej i światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, programy nauczania i podręczniki szkolne, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony, wydawnictwa związane z problematyką oświatową regionu, dokumenty dźwiękowe, filmy i programy multimedialne. 2. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych. 3. Prowadzenie MEDIOTEKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Pracownicy: Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów: Dorota Rutkowska, Katarzyna Gosk, Elżbieta Korzeniecka, Małgorzata Kakareko Wiszowata Zbiory Specjalne: Jolanta Bakier Godziny otwarcia: poniedziałek piątek: Wydział udostępniania zbiorów Kierownik Alicja Stankiewicz pokój nr 1, w.108, Zadania: Wydział Udostępniania tworzą Wypożyczalnia i Czytelnia oraz Informacja Bibliograficzna. W ramach wydziału prowadzona jest działalność związana z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza. Wydział obsługuje czytelnika z wykorzystaniem systemu bibliotecznego PROLIB. Strona 10

11 CEN Białystok Katalog OPAC biblioteki, który daje użytkownikom biblioteki możliwość rejestracji, przeglądania zbiorów i ich zamawiania jest dostępny na stronie www biblioteki pod adresem: Pracownicy: Organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy: Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska pokój nr w. 112, Wypożyczalnia i Czytelnia: Alicja Stankiewicz, Emilia Chojnowska, Ewa Harasimik, Małgorzata Konopka, Tatiana Wasiluk, Barbara Werpachowska, Grażyna Lenkiewicz. Czytelnia sala nr w. 108 Wypożyczalnia sala nr w. 107 Informacja i Bibliografia: Aniela Maciejczuk, Teresa Majewska, Iwona Nikołajuk Pokój nr 8, w. 111 Filie CEN Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego Joanna Andrzejuk kierownik filii Daniel Gromacki Hajnówka, ul. Piłsudskiego Irena Prokopiuk kierownik filii Alicja Moroz Sokółka, ul. Kołłątaja Tamara Grusza kierownik filii Joanna Bienasz Siemiatycze, ul. 11 Listopada 18A Ewa Krasnodębska Chołuj kierownik filii Ewa Nowik Godziny pracy filii - aktualne godziny pracy dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w działach prezentujących poszczególne filie Internetowe Centra Informacji Multimedialnej Biblioteka Pedagogiczna CEN oraz filie CEN w Siemiatyczach, Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Sokółce zapraszają do skorzystania z zasobów Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w godzinach pracy Czytelni. ICIM udostępnia użytkownikom stanowiska komputerowe (w Białymstoku 10, w filiach - 4) do samodzielnych poszukiwań w Internecie, do przeglądania wydawnictw multimedialnych dostępnych w zbiorach Biblioteki a także do przygotowania prac z wykorzystaniem pakietu Office Istnieje możliwość skorzystania z urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, drukowania oraz powielania materiałów w celach edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z ICIM zostały określone w Regulaminie ICIM dostępnym w Czytelni CEN oraz filiach CEN, a także na stronie internetowej pod adresem: Strona 11

12 Informator 2013/14 OFERTA EDUKACYJNA Informacje organizacyjne CEN w Białymstoku proponuje następujące typy form doskonalenia: Kursy kwalifikacyjne Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Kursy nadające uprawnienia Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Kursy doskonalące Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Strona 12 Nadają pełne, formalne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami MEN Świadectwo ukończenia kursu nadające kwalifikacje zawodowe (wg wzoru MEN) Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Należność za udział proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Uprawnienia specjalistyczne, związane głównie z pełnieniem określonych funkcji lub ról w oświacie na podstawie szczegółowych przepisów prawa oświatowego Świadectwo ukończenia kursu nadające uprawnienia specjalistyczne lub uprawnienia do pełnienia funkcji w oświacie Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Należność za udział proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Nabycie lub pogłębienie kompetencji zawodowych Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia (wg wzoru CEN) Udział wymaga wypełnienia zgłoszenia (wzór na końcu informatora i w witrynie internetowej CEN) i przesłania do Centrum Edukacji Nauczycieli

13 CEN Białystok w Białymstoku. Należność za udział w płatnych kursach doskonalących proszę wpłacić na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: O terminie rozpoczęcia danej formy kursowej zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni przez kierownika kursu. Informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Rozwinięcie umiejętności, uzyskanie aktualnych informacji, wymiana doświadczeń zawodowych Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Sposób zgłoszenia Przeprowadzenie informacyjnego szkolenia dla członków rad pedagogicznych następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum. Koszt szkolenia zł. za godzinę dydaktyczną. Przeprowadzenie kursowego szkolenia dla członków rad pedagogicznych z zamieszczonego poniżej katalogu tematów następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum. Koszt szkolenia - 50 zł. za godzinę dydaktyczną. Wpłatę należy kierować na konto CEN: Bank Zachodni WBK S.A V o/białystok: Szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego Rozwinięcie umiejętności, wymiana doświadczeń, uzyskanie aktualnych informacji Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) dokumentu Sposób zgłoszenia Przeprowadzenie szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszeniu zgodnie z obowiązującym formularzem, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie WWW Centrum Konferencje, seminaria, debaty edukacyjne Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności, wymiana doświadczeń Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Strona 13

14 Informator 2013/14 Warsztatowa oferta konsultantów, doradców metodycznych, bibliotekarzy Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji Rodzaj wydawanego dokumentu Sposób zgłoszenia Pogłębianie kompetencji zawodowych, uzyskanie aktualnych informacji Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wg wzoru CEN) Uczestnictwo wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną bezpośrednio u organizatora szkolenia. Sieci wsparcia i współpracy zgodnie z propozycjami zawartymi w Informatorze CEN Projekty edukacyjne - zgodnie z propozycjami zawartymi w Informatorze CEN Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć poza siedzibą CEN w Białymstoku: w filiach CEN lub innych placówkach oświatowych. W przypadku, gdy uczestnictwem w szkoleniu będzie zainteresowanych co najmniej 15 nauczycieli z jednej miejscowości (lub kilku pobliskich), wówczas szkolenie może zostać przeprowadzone w zaproponowanej szkole znajdującej się w tej miejscowości. Nauczyciele zainteresowani taką możliwością szkolenia powinni zgłosić swoją propozycję do właściwego organizatora kursu wskazanego w Informatorze. Projekty edukacyjne Innowacyjny nauczyciel edukacji elementarnej Koordynator projektu Jadwiga Czyżewska Autorzy projektu: Jadwiga Czyżewska, Katarzyna Gagan Cele: Rozwinięcie kreatywnego podejścia do nauczania na etapie edukacji elementarnej Integracja nauczycieli innowacyjnych i promowanie ich osiągnięć Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych Opis projektu: Zainteresowania uczniów może rozwinąć nauczyciel kreatywny, innowacyjny, nauczyciel z pasją. Istnieje grupa pedagogów, którzy podejmują działania innowacyjne. Realizacja projektu pozwoli na zintegrowanie środowiska nauczycieli innowacyjnych, wymianę doświadczeń, udzielanie wsparcia. W ramach projektu zaplanowano: 1. Kurs doskonalący 2. Warsztaty 3. Debatę edukacyjną Strona 14

15 CEN Białystok Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) w edukacji Koordynator projektu Katarzyna Gagan Autorzy projektu: Zdzisław Babicz, Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk Cele: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnokomunikacyjnej w procesach zarządzania szkoła i placówką oświatową Poszerzenie wiedzy z metodyki pracy z uczniami z wykorzystaniem narzędzi TIK i multimediów: w celu zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej w celu unikania zagrożeń oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków w pracy z komputerem. Poszerzenie umiejętności nauczycieli do stosowania narzędzi TIK w dydaktyce Opis projektu: Projekt adresowany: Technologia informacyjno komunikacyjna (TIK) w edukacji realizowany będzie w dwóch obszarach: dydaktyki, w którym udział wezmą nauczyciele zarządzania, w którym udział weźmie kadra kierownicza. Dla młodego pokolenia Internet i multimedia są oczywistym sposobem poznawania świata, a sala lekcyjna przestaje być jedynym miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę. Fakt cyfrowego dorastania dzieci i młodzieży nie powinien pozostać obojętny szkole, nauczycielom i rodzicom. Funkcjonowanie uczniów w świecie multimediów powinno być świadome, a rolą nauczyciela jest ukazanie uczniom zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków korzystania z multimediów, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym Aspekt wykorzystania multimediów zawarty jest również w podstawie programowej kształcenia ogólnego, która zakłada wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na wszystkich etapach edukacyjnych. Ważny aspekt w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową stanowią nowoczesne standardy organizacyjne. Prawidłowa i skuteczna realizacja tego typu zagadnień uwarunkowana jest dobrym przygotowaniem kadry zarządzającej oraz nauczycieli, a uczestnictwo w projekcie pozwoli poszerzyć ich wiedzę oraz rozwinąć umiejętności w zakresie wykorzystywania narządzi TIK. W ramach działań projektu przeprowadzone zostaną: kursy doskonalące warsztaty informacyjne szkolenia członków rad pedagogicznych seminarium, które będzie stanowić wymianę doświadczeń Strona 15

16 Informator 2013/14 Wychowawca klasowy liderem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły Koordynator projektu Dorota Ksok-Borowska Autorzy projektu: Dorota Ksok-Borowska, Anna Florczak, Grażyna Wiśniewska Cele: Pomoc nauczycielom realizującym zadania wychowawcy we wszystkich typach szkół i dyrektorom przedszkoli w planowaniu i koordynowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnej z wymogami prawa Przygotowanie nauczycieli do opracowania rozwiązań organizacyjnych związanych z planowaniem, koordynowaniem i oceną trafności zaplanowanych i wdrożonych działań z pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole/placówce Opis projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli-wychowawców koordynujących i planujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub osoby wyznaczone przez dyrektora do realizacji w/w zdań. W ramach realizacji projektu nauczyciele mogą uczestniczyć w różnych formach doskonalenia w zakresie diagnozowania potrzeb ucznia, planowania działań, oceny zaplanowanych i wdrożonych działań i współpracy z rodzicami. Opracowane materiały przez uczestników szkoleń zostaną udostępnione na stronie www cen w zakładce Baza Zasobów. W celu podniesienia wiedzy i umiejętności uczestników projektu planuje się organizację konferencji, w ramach której możliwa będzie wymiana doświadczeń. By oceniać sprawiedliwie... Koordynator projektu Alina Mikołajczuk Autorzy projektu: Alina Mikołajczuk, Katarzyna Gagan, Urszula Roman, Wiktoria Blakicka Cele: Zapoznanie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Rozwijanie umiejętności tworzenia i wykorzystywania narzędzi czyniących ocenianie łatwiejszym i sprawiedliwszym Opis projektu: I etap W ramach projektu w pierwszym semestrze roku szkolnego przeprowadzimy diagnozę systemów wewnątrzszkolnego oceniania. Wnioski z diagnozowania posłużą do zorganizowania cyklu spotkań Strona 16

17 CEN Białystok nauczycieli różnych poziomów kształcenia w celu wymiany doświadczeń i modyfikacji własnych wewnątrzszkolnych i przedmiotowych system oceniania. II etap Przeprowadzimy diagnozę sposobów analizy i tworzenia raportów oceniania zewnętrznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wnioski posłużą stworzeniu przykładowej procedury analizy wyników oceniania zewnętrznego. Przykładowy raport udostępnimy nauczycielom na stronie www CEN oraz wykorzystamy przy organizowaniu szkoleń zespołów odpowiadających za tworzenie raportów wewnątrzszkolnych. III etap Analiza potrzeb zdiagnozowanych na podstawie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianów i egzaminów zaowocuje zorganizowaniem warsztatów, w trakcie których tworzone będą banki zadań realizujących postulaty wynikające z w/w analizy. Adresatami są zespoły zadaniowe zajmujące się ewaluacją wewnątrzszkolnego oceniania oraz ds. tworzenia raportów z oceniania zewnętrznego. Dokładne terminy spotkań przedstawione zostaną w drugim semestrze roku szkolnego na stronie internetowej CEN Od diagnozy do realizacji zmiany Koordynator projektu Grażyna Wiśniewska Autorzy projektu: Artur Brzeziński, Dorota Ksok-Borowska, Grażyna Wiśniewska Cele: Celem ogólnym projektu jest wsparcie kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie: diagnozowania potrzeb rozwojowych, formułowania celów rozwojowych wynikających z przeprowadzonej diagnozy planowaniu i wdrażaniu działań rozwojowych, oceny skuteczności wprowadzonych zmian Opis projektu: W projekcie mogą wziąć udział wszystkie szkoły - kadra kierownicza i nauczyciele - które zadeklarują gotowość udziału w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym przeprowadzonym przez parę konsultantów z CEN Okres realizacji projektu to rok szkolny Konsultanci CEN przeprowadzą w szkole warsztat diagnostyczno-rozwojowy, w wyniku którego nauczyciele wybiorą zmiany warte wprowadzenia w szkole W szkole zostaną powołani Moderatorzy Zmiany współpracujący z konsultantami CEN uczestniczącymi w realizacji projektu i koordynujący działania prowadzące do postulowanych zmian W szkołach zostaną opracowane roczne plany rozwoju prowadzące do postulowanych zmian Przez rok konsultanci CEN będą wspierać nauczycieli w realizacji ich zamierzeń poprzez pomoc w organizacji szkoleń i konsultacji (prowadzonych przez zapraszanych specjalistów) Po zakończeniu rocznego planu rozwoju zostanie dokonane podsumowanie jego efektów i zostaną przedstawione wnioski do dalszej pracy Strona 17

18 Informator 2013/14 Formacja dekanalna nauczycieli religii Koordynator projektu Małgorzata Łazarska Autorzy projektu: Autorzy projektu: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, konsultant ds. nauczania religii CEN, doradcy metodyczni religii rzymskokatolickiej MODM Cele: Wsparcie formacji, która pozwoli nauczycielowi religii na stały i systematyczny rozwój osobowy i zawodowy Integracja środowiska nauczycieli religii w dekanatach Przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem nauki religii i katechezy parafialnej Opis projektu: Uwzględniając specyfikę nauczania, aktualną sytuację nauki religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego oraz oczekiwania nauczycieli religii proponujemy spotkania, który będą organizowane w rejonach szkolnych wizytatorów nauki religii. Skuteczność nauczania religii wiąże się z odpowiednią formacją katechetów. Pragniemy zaproponować nauczycielom religii taką formę formacji, która pozwoli kształtować prawdziwą i autentyczną tożsamość oraz zapewni pełny, integralny oraz wszechstronny rozwój. Sieci współpracy i wsparcia Nauczyciele wobec codziennych wyzwań Moderator sieci: Artur Brzeziński Cele: Uczestnicy sieci: zwiększą efektywność rozwiązywania kwestii wynikających z wymogów codziennego funkcjonowania w pracy oraz w życiu osobistym pogłębią świadomość swoich zasobów i możliwości ich wykorzystywania w osiąganiu celów zawodowych i osobistych rozwiną umiejętności budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania emocjami Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli zainteresowanych jej tematyką. Liczba uczestników sieci nie może przekraczać 25, w tym do 2 nauczycieli z jednej szkoły. Uczestnicy na systematycznie organizowanych spotkaniach w CEN omawiają ważne dla nich zagadnienia z zakresu rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, postępowania w sytuacjach konfliktowych, rozwoju umiejętności poznawczych, pracy z przekonaniami, umiejętności perswazji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz wspólnie szukają najlepszych rozwiązań dotyczących zgłoszonych sytuacji. Spotkania mają formę warsztatów poświęconych analizie przypadków. Prócz takich spotkań będą organizowane w zależności od potrzeb i możliwości uczestników inne działania np. wykłady, spotkania w szkołach. Między spotkaniami uczestnicy sieci kontaktują się poprzez witrynę e- learningową. Strona 18

19 CEN Białystok Sieć szkół promujących zdrowie Koordynator sieci Jadwiga Czyżewska Cele: Wspomaganie szkół w realizacji koncepcji szkoła promująca zdrowie Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie Wymiana doświadczeń Opis sieci: W skład sieci wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół i przedszkola realizujące koncepcję szkoły promującej zdrowie z terenu województwa podlaskiego. Na początku każdego roku szkolnego organizowane są spotkania przedstawicieli szkół szkolnych koordynatorów promocji zdrowia w szkole/przedszkolu. Przeprowadzana jest diagnoza potrzeb i oczekiwań placówek, szkolnych zespołów i koordynatorów. Na podstawie diagnozy i określonych centralnie kierunków rozwoju szkół promujących zdrowie opracowywany jest plan pracy. Prowadzone są różnorodne formy realizacji, np.: szkolenia członków rad pedagogicznych, szkolnych zespołów promocji zdrowia, warsztaty dla koordynatorów, konsultacje, seminaria, konferencje, debaty. Ważnym elementem działania jest wymiana doświadczeń. Sieć dyrektorów szkół Moderator sieci Eugeniusz Dworakowski Cele: Podniesienie kompetencji dyrektorów/wicedyrektorów Pomoc dyrektorom szkół w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy Bezpośrednie współdziałanie dyrektorów z różnych szkół Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami Organizowanie forum wymiany doświadczeń Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami Wzajemne wsparcie uczestników sieci Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Uczestnicy Sieci wymieniają doświadczenia, wiedzę i umiejętności w trakcie spotkań stacjonarnych (3-4 w roku szkolnym) oraz poprzez platformę CEN. Na pierwszym spotkaniu w CEN ustalają temat sieci na dany rok szkolny, formy działania, pan i harmonogram pracy. Na kolejnych spotkaniach omawiają ważne dla nich zagadnienia dotyczące zadań dyrektora szkoły związanych z ustalonym przez nich tematem. Spotkania mają formę warsztatów poświęconych analizie przypadków. Do udziału w spotkaniach, jako prowadzący, mogą być zapraszani eksperci z określonych dziedzin, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników. Między spotkaniami uczestnicy sieci kontaktują się poprzez witrynę e-learningową, na której zostaną zamieszczone materiały wypracowane podczas działania Sieci wsparcia. Strona 19

20 Informator 2013/14 Sieć nauczycieli szkół i placówek specjalnych Moderator sieci Anna Florczak Cele: Udział w sieci wsparcia wpłynie na: rozwój umiejętności w zakresie planowania pracy z uczniem niepełnosprawnym wzrost umiejętności rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnościami związanymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi nabycie doświadczenia, możliwości dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami, praktyką, wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań, budowanie systematycznego kontaktu z osobami, które na co dzień spotykają się z takimi samymi bądź podobnymi problemami. Opis sieci: Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli szkół i placówek specjalnych Liczba uczestników sieci nie może przekraczać 25, w tym do 2 nauczycieli z jednej szkoły lub placówki, Uczestnicy sieci wymieniają doświadczenia, wiedzę i umiejętności w trakcie spotkań stacjonarnych (3 w roku szkolnym) oraz poprzez platformę CEN (w formie m. in. analizy przypadku, poprzez forum dyskusyjne, czat ze specjalistą), Propozycje do planu pracy na dany rok szkolny zostaną zebrane i przedstawione zainteresowanym nauczycielom na pierwszym spotkaniu organizacyjnym Do udziału w sieci jako prowadzący spotkania mogą być zapraszani eksperci z określonych dziedzin, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników W sieci funkcjonuje forum dyskusyjne, które jest moderowane przez Moderatora Sieci Materiały wypracowane podczas działania sieci wsparcia zostaną zamieszczone na stronie w zakładce Baza Zasobów Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych Edukacja finansowa w szkole ponadgimnazjalnej Moderator sieci Ryszard Kuliński Cele: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach programu Moje finanse z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Opis sieci: Dwie grupy 20 osobowe nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadgimnazjalnych z byłego województwa białostockiego realizujących program w formule cyfrowej opracowany przez FMP Moje finanse. Wzajemne informowanie się oraz wymiana doświadczeń na platformie programu w zakresie realizacji programu i udziału w przedsięwzięciach w zakresu edukacji finansowej w tym proponowanych przez FMP. Prowadzenie kilkugodzinnych warsztatów dla uczestników w pracowni komputerowej Centrum Edukacji Nauczycieli nt. Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji finansowej. Nauczyciele wymienionych przedmiotów mogą się zgłaszać do udziału w programie do r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Strona 20

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo