enum nazewnik {lista elementów} lista zmiennych; typedef enum nazewnik (lista elementów) nazwa typu;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enum nazewnik {lista elementów} lista zmiennych; typedef enum nazewnik (lista elementów) nazwa typu;"

Transkrypt

1 Rozszerzenia języka C Typ wyliczeniowy Typy wyliczeniowe poszerzają możliwości definiowania stałych (ułatwiają grupowanie stałych związanych z daną nazwą typu) i są stosowane wszędzie tam, gdzie wygodniej jest operować nazwami, a nie wartościami liczbowymi. enum nazewnik lista elementów lista zmiennych; lub typedef enum nazewnik (lista elementów) nazwa typu; Przykład: enum karta dwojka, trojka,..., walet, dama, krol, as; enum karta talia_1, talia_2; Poszczególnym elementom danego typu wyliczeniowego przypisane są wartości całkowitoliczbowe. Wartości domyślne: stałe wyliczeniowe otrzymują standardowo wartości całkowite 0,1,2, itd. np. enum kolory czarny, niebieski, zielony, fioletowy, bialy; czarny = 0 niebieski = 1 zielony = 2 fioletowy = 3 bialy = 4 Wartości ustalone: stałe wyliczeniowe mogą otrzymać wartości narzucone z góry np. enum poziomy niski=100, sredni=500, wysoki=2000; niski = 100 sredni = 500 wysoki = 2000

2 W przypadku, gdy po wartości narzuconej z góry następują stałe którym nie przypisano wartości, stałe definiowane są automatycznie przez kompilator np. enum kolory czarny= 1, niebieski, zielony, fioletowy=10, bialy; czarny = 1 niebieski = 0 zielony = 1 fioletowy = 10 bialy = 11 Operacje na zmiennych typu wyliczeniowego w języku C (jak na zmiennych typu całkowitego): enum kolory CZARNY, NIEBIESKI, ZIELONY, FIOLETOWY, BIALY; enum kolory k1; k1=0; k1=(enum kolory)1; k1=niebieski; k1=bialy+2; k1++; if(k1==zielony) printf( Zielona jest trawa ); Ponieważ elementy składowe typu wyliczeniowego są stałymi definiowanymi, dla lepszego rozróżnienia ich w tekście programu zaleca się je pisać dużymi literami.

3 #include <stdio.h> main() enum auta SYRENKA, FIAT125P, TRABI, ZAPORO, ZASTAWKA au; enum asortyment AUTA, WALCE, DESKI, TRAMPKI, LALKI=8 as; au=syrenka+2; switch (au) case SYRENKA: case FIAT125P: printf( \nnasze dobre auto ); break; case TRABI: printf( \nmodel biedny, ale zachodni ); break; case ZAPORO: case ZASTAWKA: printf( \nmodel post-kom... ); break; default: printf( \nniewiadomo co to za model ); break; as=trampki; printf( \nasortyment = %d,as); if(au==trampki) printf( \n Trabant jest trampek! ); else printf( \n Trabant nie jest trampek! ); Wydruk: Model biedny, ale zachodni Asortyment=3 Trabant nie jest trampek!

4 Parametry funkcji main Funkcja main może posiadać parametry formalne. Oznacza to, że program może być wywoływany (uruchamiany) z listą parametrów aktualnych napisanych w linii zlecenia systemowego. Funkcja main posiada następujący nagłówek: void main(int lpar, char *par[]) gdzie: lpar oznacza liczbę parametrów wywołania, par tablica dla zmiennych tekstowych o rozmiarze lpar. Ogólna postać linii zlecenia jest następująca: nazwa_programu parametr_1 parametr_2... parametr_n np. #include <stdio.h> main(int lpar, char *par[]) int n; printf( liczba parametrow funkcji main = %d\n,lpar); for(n=0; n<lpar; n++) printf( Parametr [%d] = %s\n,n,par[n]); Dla wywołania: program aaa bbb cccc zielony niebieski karo Wynik: Liczba parametrow funkcji main = 7 Parametr [0] = program.exe Parametr [1] = aaa Parametr [2] = bbb Parametr [3] = cccc Parametr [4] = zielony Parametr [5] = niebieski Parametr [6] = karo

5 Przykład programu kopiującego plik. Zakłada się, że nazwy pliku wejściowego i wyjściowego przekazywane są jako parametry wywołania funkcji main. #include <stdio.h> main (int lpar, char *par[]) FILE *plik_we, *plik_wy; int znak; plik_we=fopen(par[1], r ); plik_wy=fopen(par[2], w ); while((znak=fgetc(plik_we))!=eof) /*czytanie*/ putc(znak,plik_wy); fclose(plik_we); fclose(plik_wy); Uruchomienie programu: program nazwa_pliku_we nazwa_pliku_wy np. program plik plik_kop program plik.c con program con plik.txt /*kopiowanie*/ W przypadku braku parametru wywołania na ekranie pojawi się komunikat o błędzie: Null pointer assignment

6 Funkcje ze zmienną liczbą parametrów #include <stdio.h> #include <stdarg.h> #include <string.h> main() void sumal(long *suma, int n,...); void sumat(char *text, int n,...); long suma1=0, suma2=0; int dod=5; char text1[100]=, text2[200]=, napis[]= komputer ; sumal(&suma1, 3, 4, 5, 6); printf( suma1=%ld \n,suma1); sumal(&suma2, 9, 1, 2, 3, 4, dod, 6, 7, 8, 9); printf( suma2=%ld \n,suma2); sumal(&suma2, 5, 1, 2, 3, 4, dod); printf( suma2=%ld \n,suma2); sumat(text1, 2, aaaaa, bbbb ); printf( tekst1 = %s\n,text1); sumat(text2, 4, Program, w jezyku C, napis, Pentium IV ); printf( tekst2 = %s\n,text2); strcpy(napis, CD-ROM ); sumat(text2, 3, + drukarka, +,napis); printf( tekst2 = %s\n,text2); /* sumal sumowanie liczb calkowitych*/ void sumal (long *suma, int n,...) va_list stan; va_start (stan, n); while (n--) *suma+=va_arg(stan,int); va_end(stan);

7 /* sumat sumowanie tekstow*/ void sumat (char text[], int n,...) va_list stan; va_start (stan, n); while (n--) strcat(text, va_arg(stan,char*)); va_end(stan); Wydruk: suma1=15 suma2=45 suma2=60 tekst1=aaaaabbbb tekst2=program w jezyku C komputer Pentium IV tekst2=program w jezyku C komputer Pentium IV + drukarka + CD- ROM Wykorzystano trzy makroinstrukcje biblioteczne i typ pomocniczy va_list. Makroinstrukcja va_start dokonuje przygotowania do udostępnienia parametrów; makroinstrukcja va_arg udostępnia kolejne parametry określonego typu, reprezentowane przez... (trzykropek); makroinstrukcja va_end kończy czynności związane z udostępnianiem parametrów reprezentowanych przez trzykropek. Ogólna postać wywołania tak opracowanych funkcji jest następująca: nazwa_funkcji (&zm, lp, par1, par2,..., parn); gdzie: zm lp par1... parn oznacza nazwę zmiennej wynikowej, liczba parametrów bieżącego wywołania, kolejne parametry wywołania (określonego typu).

8 Funkcja max wartość największa z kilku liczb #include <stdio.h> #include <stdarg.h> main() void max(int *imax, int n,...); int a=12, b=55, c=33, d=99, e=44, f=77, imax; max(&imax, 6, a, b, c, d, e, f); printf( Max =%d\n,imax); max(&imax, 4, a, b, c, e); printf( Max =%d\n,imax); void max(int *imax, int n,...) va_list stan; int pom; *imax=-32767; va_start (stan, n); while(n--) pom=va_arg(stan, int); if(pom>*imax) *imax=pom; va_end(stan); Wynik: Max =99 Max =55

9 Funkcje otwarte: Funkcja zamknięta akcje wykonywane będą od początku do końca w sposób nieprzerwany bez oddania sterowania. Funkcja otwarta wykonuje część swoich akcji, zwraca sterowanie do innej funkcji, po pewnym czasie otrzymuje sterowanie z powrotem, wykonuje dalsze akcje, znowu oddaje sterowanie, itd. Funkcja otwarta pracuje w przeplocie czasowym z innymi funkcjami. Typowym przykładem aplikacyjnym mogą być procesy równoległe obsługiwane przez jeden procesor lub symulacja systemów dyskretnych zdarzeń. Rozważmy program, który realizuje pracę funkcji otwartych w sposób skuteczny, aczkolwiek nieco prymitywny, przy użyciu instrukcji skoku ( zakazanego ) goto oraz etykiet kontynuacyjnych. #include <stdio.h> enum etykiety_kontynuacji ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ETmax; main() void funkcja1 (int et, int a, float b); void funkcja2 (int et, float x, int y); int i; /* sekwencja uporzadkowanych wywolan*/ for(i=0; i<2; i++) funkcja1(et1, i+5, 7.7); funkcja2(et1, 8.8, i+6); funkcja1(et2, i+9, 1.1); funkcja2(et2, 5.5, i-6); funkcja1(et3, i-5, 1.1); funkcja2(et3, 5.5, i+6); i=10; /*wywolania swobodne */ funkcja1(et3, i+5, 7.7); funkcja2(et1, 8.8, i+6); funkcja1(et3, i+9, 1.1);

10 funkcja2(et4, 5.5, i-6); funkcja1(et1, i-5, 1.1); funkcja2(et2, 5.5, i+6); funkcja2(et3, 8.5, i-6); void funkcja1(int et, int a, float b) switch (et) case ET1: goto et1; case ET2: goto et2; case ET3: goto et3; default: printf( \nfunkcja1... ); printf( niepoprawna kontynuacja! ); et1: - sekwencja zaraz po starcie*/ printf( \nfunkcja1 (po et1) a=%d, a); et2: - dalszy ciag*/ printf( \nfunkcja1 (po et2) b=%g, b); et3: - dalszy ciag*/ printf( \nfunkcja1 (po et3) b=%g, b); void funkcja2(int et, float x, int y) switch (et) case ET1: goto et1; case ET2: goto et2; case ET3: goto et3; default: printf( \nfunkcja2... ); printf( niepoprawna kontynuacja! ); et1: - sekwencja zaraz po starcie*/

11 printf( \nfunkcja2 (po et1) ); if(y>(int)x) printf( y wieksze od x ); et2: - dalszy ciag*/ printf( \nfunkcja2 (po et2) x=%g, x); else printf( x wieksze lub rowne y ); et3: - dalszy ciag*/ printf( \nfunkcja2 (po et3) y=%i, y); Wynik: Funkcja1 (po et1) a=5 Funkcja2 (po et1) x wieksze lub rowne y Funkcja1 (po et2) b=1.1 Funkcja2 (po et2) x=5.5 Funkcja1 (po et3) b=1.1 Funkcja2 (po et3) y=6 Funkcja1 (po et1) a=6 Funkcja2 (po et1) x wieksze lub rowne y Funkcja1 (po et2) b=1.1 Funkcja2 (po et2) x=5.5 Funkcja1 (po et3) b=1.1 Funkcja2 (po et3) y=7 Funkcja1 (po et3) b=7.7 Funkcja2 (po et1) y wieksze od x Funkcja1 (po et3) b=1.1 Funkcja2... niepoprawna kontynuacja! Funkcja1 (po et1) a=5 Funkcja2 (po et2) x=5.5 Funkcja2 (po et3) y=4

12 Program bardziej zdyscyplinowany, każdy proces ma swoje lokalne atrybuty a w wywołaniach podawana jest tylko wartość etykiety kontynuacji. #include <stdio.h> enum etykiety_kontynuacji ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ETmax; main() void proces1 (int et); void proces2 (int et); /*uruchomienie i wznowienie procesow krok po kroku*/ proces1(et1); proces2(et1); proces1(et2); proces2(et2); proces1(et3); proces2(et3); proces1(et1); proces1(et2); proces1(et3); proces2(et1); proces2(et2); proces2(et3); void proces1(int et) static int a=10; /*atrybut procesu*/ static float b=100.; /*atrybut procesu*/ switch (et) case ET1: goto et1; case ET2: goto et2; case ET3: goto et3; default: printf( \nproces1... ); printf( niepoprawna kontynuacja! ); et1: - sekwencja zaraz po starcie procesu*/ printf( \nproces1 (po et1) a=%d, a);

13 a++; et2: - dalszy ciag procesu1 (akcja)*/ printf( \nproces1 (po et2) b=%6.2f, b); b+=200.; et3: - dalszy ciag procesu1 (akcja)*/ printf( \nproces1 (po et3) b=%6.2f, b); b+=300.; void proces2(int et) static float x=50.; static int y=20; switch (et) case ET1: goto et1; case ET2: goto et2; case ET3: goto et3; default: printf( \nproces2... ); printf( niepoprawna kontynuacja! ); et1: - sekwencja zaraz po starcie procesu*/ printf( \nproces2 (po et1) ); y+=20; if(y>(int)x) printf( y wieksze od x ); x++; et2: - dalszy ciag procesu2 (akcja)*/ printf( \nproces2 (po et2) x=%6.2f, x); x++; else

14 printf( x wieksze lub rowne y ); x+=5; et3: - dalszy ciag procesu2 (akcja)*/ printf( \nproces2 (po et3) y=%i, y); y+=(int)x; Wynik: Proces1 (po et1) a=10 Proces2 (po et1) x wieksze lub rowne y Proces1 (po et2) b= Proces2 (po et2) x=55.00 Proces1 (po et3) b= Proces2 (po et3) y=40 Proces1 (po et1) a=11 Proces1 (po et2) b= Proces1 (po et3) b= Proces2 (po et1) y wieksze od x Proces2 (po et2) x=57.00 Proces2 (po et3) y=116

15 Dwie funkcje biblioteczne setjmp i longjmp istota ich działania. #include <stdio.h> #include <setjmp.h> #include <process.h> jmp_buf Bufor_adresu; main() int wartosc =999; printf( Zapamietanie stanu programu \n ); wartosc=setjmp(bufor_adresu); /*wartosc =0*/ printf( Miejsce dla powrotu...\n ); printf( Zwracana wartosc = %d...\n,wartosc); if(wartosc) printf( Akcja druga...\n ); printf( Zwracana warosc = %d...\n,wartosc); exit(wartosc); else printf( Akcja pierwsza...\n ); printf( Uruchomienie longjmp()...\n ); longjmp(bufor_adresu, wartosc); Wynik Zapamietanie stanu programu Miejsce dla powrotu... Zwracana warosc = 0... Akcja pierwsza... Uruchomienie longjmp()... Miejsce dla powrotu... Zwracana warosc = 1... Akcja druga... Zwracana warosc = 1...

16 Funkcja setjmp umożliwia zapamiętanie stanu programu, a konkretniej stanu rejestrów oraz flag procesora, w zmiennej typu jmp_buf predefiniowanego w pliku nagłówkowym setjmp.h. Funkcja setjmp posiada nagłówek: int setjmp(jmp_buf stprog) Rezultatem funkcji jest dana typu int o wartości 0, albo dana o wartości określonej przez longjmp w chwili powrotu. Stan programu zostaje zapamiętany w zmiennej stprog. Funkcja longjmp umożliwia powrót w miejsce, w którym zapamiętano stan wykonywania programu. Nagłówek funkcji longjmp jest następujący: void longjmp(jmp_buf stprog, int zm) Jeżeli zm reprezentuje daną o wartości 0, to przyjmuje się, reprezentuje daną o wartości 1 (po to, aby w miejscu odtworzenia /powrotu/ program mógł pójść dalej, w przypadku użycia instrukcji if). Program bez wymuszeń etykietowych switch oraz goto za to z funkcjami setjmp i longjmp. #include <stdio.h> #include <setjmp.h> #define AKCJA \ static jmp_buf stan; /*stan programu*/ \ static int pro=-1; /*zm. pomocnicza*/ \ if(pro!=-1) \ longjmp(stan,-1); #define POWROT \ pro=setjmp(stan); \ if(!pro) \ main() void proces1(void); void proces2(void);

17 /*uruchomianie i wznawianie procesow */ proces1(); proces2(); proces1(); proces2(); proces1(); proces2(); void proces1(void) static int a=10; /*atrybut procesu*/ static float b=100.; /*atrybut procesu*/ AKCJA - sekwencja zaraz po starcie procesu*/ printf( \nproces1(po dawnym et1) a=%d,a); a++; POWROT - dalszy ciag procesu1 (akcja)*/ printf( \nproces1(po dawnym et2) b=%6.2f,b); b+=200.; POWROT - dalszy ciag procesu1 (akcja)*/ printf( \nproces1(po dawnym et3) b=%6.2f,b); b+=300.; POWROT void proces2(void) static float x=50.; /*atrybut procesu*/ static int y=20; /*atrybut procesu*/ AKCJA - sekwencja zaraz po starcie procesu*/ printf( \nproces2 (po dawnym et1) ); y+=20; if(y>(int)x) printf( y wieksze od x );

18 else x++; POWROT - dalszy ciag procesu2 (akcja)*/ printf( \nproces2 (po dawnym et2) x=%6.2f, x); x++; POWROT printf( x wieksze lub rowne y ); x+=5; POWROT - dalszy ciag procesu2 (akcja)*/ printf( \nproces2 (po dawnym et3) y=%i, y); y+=(int)x; POWROT Wynik Proces1 (po dawnym et1) a=10 Proces2 (po dawnym et1) x wieksze lub rowne y Proces1 (po dawnym et2) b=100.00; Proces2 (po dawnym et3) y=40 Proces1 (po dawnym et3) b=300.00;

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Formalne modele protokołów i usług

Formalne modele protokołów i usług Formalne modele protokołów i usług Model procesu komunikacyjnego: rozszerzony automat skończony Najczęściej przyjmowanym formalnym modelem procesu komunikacyjnego jest model rozszerzonego automatu skończonego.

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1.

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/standard.html

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/standard.html z przedmiotu, prowadzonych na Wydziale BMiI, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. MPI czyli Message Passing Interface stanowi specyfikację pewnego standardu wysokopoziomowego protokołu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET)

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) PowerShell to interpreter poleceń oraz powłoka skryptowa firmy Microsoft. Została ona opracowana jako następca command.com i cmd.exe znana z systemów takich

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo