Wykład VI. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład VI. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik"

Transkrypt

1 Wykład VI Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik

2 Operacje na plikach

3 Operacje na plikach Aby móc korzystać z pliku należy go otworzyć w odpowiednim trybie. Opcje: b - tryb binarny w - tryb zapisu r - tryb czytania a - tryb dopisywania FILE *plik; plik = fopen( "nazwa.txt", "r" ); if( plik == NULL ) printf( "Nieudane otwarcie" ); else... fclose( plik );

4 Funkcje zapisu FILE *plik; int x = 5; char nazwa[] = "dane.txt"; plik = fopen( nazwa, "w" ); fputc( A, plik ) ; fputs( "napis", plik ); fprintf( plik, "x= %d", x );

5 Funkcje odczytu FILE *plik; char linia[100]; int z; plik = fopen( "dane.txt", "r" ); z = fgetc( plik ); fgets( linia, 100, plik ); fscanf( plik, "%d", &z );

6 Przykład - kopia pliku bajt po bajcie FILE *wej, *wyj; int z; wej = fopen( "jeden.cos", "rb" ); if( wej == NULL ) printf("\nnieudane otwarcie pliku do kopiowania\n"); else wyj = fopen( "kopia.cos", "wb" ); while(1) z = fgetc( wej ); if( z == EOF ) break; fputc( z, wyj ); fclose( wej ); fclose( wyj );

7 Pozycjonowanie w pliku int poz; poz = ftell( plik ); //aktualna pozycja fseek( plik, 5, SEEK_CUR ); //przesuń o 5 bajtów SEEK CUR - względem aktualnej pozycji w pliku SEEK SET - względem początku pliku SEEK END - względem końca pliku fseek( plik, 0, SEEK_END); //przesuń na koniec fseek( plik, 0, SEEK_END); liczba = ftell( plik ); rewind( plik ); //liczba bajtów w pliku //"przewiń" do początku

8 Zapis/odczyt bloku pamięci Wczytanie pod wskazany adres podanej liczby elementów określonego rozmiaru z pliku. Zwraca liczbę poprawnie wczytanych elementów. fread( wskaźnik, rozmiar_elementu, liczba, plik ); Zapisanie spod wskazanego adresu podanej liczby elementów określonego rozmiaru do pliku. Zwraca liczbę zapisanych elementów jeśli zapis był poprawny. fwrite( wskaźnik, rozmiar_elementu, liczba, plik );

9 Przykład - tablica w pliku Zapis: FILE *wyj; int t[10] = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; wyj = fopen( "tab.dat", "wb" ); fwrite( (void *) t, sizeof(int), 10, wyj ); fclose(wyj); Odczyt: int u[10]; wej = fopen( "tab.dat", "rb" ); fread( (void *) u, sizeof(int), 10, wej ); fclose(wej);

10 Przykład - ładowanie całego pliku do pamięci main() char *p = NULL; int n = 0; n = wczytajplik( "main.c", &p ); if( n ) // Przykładowe użycie: // Wypisanie na ekranie zawartości pliku od końca while( --n >= 0 ) printf("%c", p[n] ); free( p ); system("pause"); return 0;

11 Przykład c.d. - ładowanie całego pliku do pamięci int wczytajplik( char *nazwapliku, char **gdzie ) FILE *plik; int rozmiar = 0, z = 0, i = 0; plik = fopen( nazwapliku, "rb" ); if( plik == NULL ) return 0; fseek( plik, 0, SEEK_END ); rozmiar = ftell( plik ); fseek( plik, 0, SEEK_SET ); *gdzie = malloc( rozmiar ); if( *gdzie == NULL ) return 0; while(1) if( ( z = fgetc(plik) ) == EOF ) break; *( *gdzie + i ) = z; i++; fclose( plik ); return rozmiar;

12 Przykład 2. Prosta kompresja danych.

13 Idea kompresji - zmodyfikowana metoda ByteRun Plik źródłowy: a a a b b b b b c d a c b b b Sekwencje powtarzających się symboli kodujemy: ilość znak gdzie ilość to bajt zawierający liczbę: Sekwencje różnych symboli kodujemy: -ilość z1 z2... zn gdzie -ilość to bajt zawierający liczbę: Po zakodowaniu: 3 a 5 b -4 c d a c 3 b

14 Plik BMP Plik BMP składa się z nagłówków oraz danych opisujących poszczególne piksele. W 24 bitowej bitmapie każdemu pikselowi przypisane są 3 bajty. Każdy wiersz tablicy pikseli jest wyrównany do wielokrotności 4 bajtów. nagłówki piksel piksel... b1 b2... bn r1 g1 b1 r2 g2 b2...

15 Przykład - Prosty kompresor plików BMP Założenia: - plik poddawany kompresji jest w formacie BMP, - obraz nie jest fotografią, lecz grafiką: diagramem, banerem, komiksem, itp. - kompresowanie: program.exe -k plik.bmp nowy.bin - dekompresowanie: program.exe -d nowy.bin plik.bmp Idea kompresji: - zastosujemy zmodyfikowaną metodę ByteRun; - będziemy badali sekwencje pojedynczych bajtów. Dla obrazów w postaci 24 bitowej można polepszyć stopień kompresji badając nie pojedyncze bajty lecz ich trójki, aby wykryć powtarzające się piksele. Jednakże ze względu na stopień złożoności kodu nie będziemy tego implementować w ten sposób.

16 main( int argc, char *argv[] ) char *p = NULL; int n; if( argc > 3 ) n = wczytajplik( argv[2], &p ); if( n ) if( strcmp( argv[1], "-k" ) == 0 ) kompresuj( argv[3], p, n ); else dekompresuj( argv[3], p, n ); free( p ); system("pause"); return 0;

17 Przed funkcją main: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int wczytajplik( char *, char ** ); void kompresuj( char *, char *, int ); void dekompresuj( char *, char *, int ); void zapiszpowtorzenia( FILE *, int, char ); void zapiszrozneznaki( FILE *, int, char * ); //...

18 void dekompresuj( char *nazwapliku, char *t, int n ) int pozycjaodczytu = 0, krotnosc = 0; FILE *plik = NULL; plik = fopen( nazwapliku, "wb" ); while( pozycjaodczytu < n ) krotnosc = t[ pozycjaodczytu++ ]; if( krotnosc < 0 ) krotnosc *= (-1); while( krotnosc-- ) fputc( t[ pozycjaodczytu++ ], plik ); else while( krotnosc-- ) fputc( t[ pozycjaodczytu ], plik ); pozycjaodczytu++; fclose( plik );

19 void zapiszpowtorzenia( FILE *plik, int ile, char znak ) while( 1 ) if( ile > 127 ) fputc( 127, plik ); ile -= 127; fputc( znak, plik ); else fputc( ile, plik ); fputc( znak, plik ); break;

20 void zapiszrozneznaki( FILE *plik, int ile, char *t ) int i; while( 1 ) if( ile > 128 ) fputc( -128, plik ); for( i=0; i<128; i++ ) fputc( *t++, plik ); ile -= 128; else fputc( ile*(-1), plik ); while( ile-- > 0 ) fputc( *t++, plik ); break;

21 void kompresuj( char *nazwapliku, char *t, int n ) char znak = t[0]; int pozycjaodczytu = 1; int iloscpowtorzen = 0, iloscroznic = 0; FILE *plik = fopen( nazwapliku, "wb" ); while( pozycjaodczytu < n ) while( pozycjaodczytu < n ) // szukamy kolejnych powtorzeń if( znak == t[ pozycjaodczytu ] ) iloscpowtorzen++; pozycjaodczytu++; else break; if( iloscpowtorzen > 0 ) zapiszpowtorzenia( plik, ++iloscpowtorzen, znak ); iloscpowtorzen = 0; if( pozycjaodczytu+1 < n ) znak = t[ pozycjaodczytu++ ]; //...

22 //... // szukamy ile jest kolejnych różnych znaków while( pozycjaodczytu+iloscroznic < n ) if( znak!= t[ pozycjaodczytu + iloscroznic ] ) znak = t[ pozycjaodczytu + iloscroznic++ ]; else break; if( iloscroznic > 0 ) if( pozycjaodczytu + iloscroznic == n ) iloscroznic++; zapiszrozneznaki( plik, iloscroznic, t+pozycjaodczytu-1); pozycjaodczytu += iloscroznic; iloscroznic = 0; fclose( plik );

23 Przykładowe dane: plik pogoda.bmp o rozmiarze bajtów Po kompresji ma bajtów.

24 Solucja w VS2008 zawierająca pełny kod tego programu znajduje się pod adresem:

25 Koniec

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki

część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Język ANSI C część 5 biblioteka standardowa wejścia - wyjścia łańcuchowe wejście - wyjście Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki Łańcuchowe wejście-wyjście podejście bardzo podobne do znakowego

Bardziej szczegółowo

Procesy i potoki. S. Samolej: Procesy

Procesy i potoki. S. Samolej: Procesy Procesy i potoki dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

enum nazewnik {lista elementów} lista zmiennych; typedef enum nazewnik (lista elementów) nazwa typu;

enum nazewnik {lista elementów} lista zmiennych; typedef enum nazewnik (lista elementów) nazwa typu; Rozszerzenia języka C Typ wyliczeniowy Typy wyliczeniowe poszerzają możliwości definiowania stałych (ułatwiają grupowanie stałych związanych z daną nazwą typu) i są stosowane wszędzie tam, gdzie wygodniej

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie, pierwszy przykład Sposoby użycia, PHP5 i bazy danych Osadzanie skryptów, komentarze Zmienne, stałe, typy danych Tablice,

Bardziej szczegółowo

Odpluskwianie SO 2005/2006

Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie SO 2005/2006 Odpluskwianie Proces systematycznego znajdowania i usuwania błędów w programie. Przeciwieństwo programowania (procesu systematycznego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów

Podstawy programowania komputerów Podstawy programowania komputerów Wykład 10: Sterowanie pamięcią w C Pamięć na stosie!każdy program napisany w języku C ma dostęp do dwóch obszarów pamięci - stosu i sterty, w których może być przechowywana

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

Formatowanie kodu PHP

Formatowanie kodu PHP Formatowanie kodu PHP Włodzimierz Gajda 22 listopada 2005 ver. 0.3 Streszczenie Wśród bogactwa skryptów PHP dostępnych w sieci znajdziemy najprzeróżniejsze przykłady. Od galerii fotografii, przez fora

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu FreeBSD

Bezpieczeństwo systemu FreeBSD Bezpieczeństwo systemu FreeBSD Przemysław Frasunek 21 maja 2003 roku 1 Wstęp FreeBSD jako system z pudełka jest domyślnie zainstalowany w sposób dość bezpieczny. Nie oznacza to oczywiście, że w takim stanie

Bardziej szczegółowo

Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl)

Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl) Błędy łańcuchów formatujących (format string) by h07 (h07@interia.pl) Intro. Łańcuchy formatujące umieszczone w funkcjach z rodziny printf() (lub innych funkcjach, których parametrem jest łańcuch formatujący)

Bardziej szczegółowo

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Umiejętność programowej obsługi interfejsu RS232 od strony komputera PC jest dziś istotnym elementem elektronicznego rzemiosła.

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Lekkie i mobilne bazy danych

Lekkie i mobilne bazy danych Katedra Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza Materiały do przedmiotu Zaawansowane Technologie Bazodanowe Plan wykładu SQLite bezserwerowa, relacyjna baza danych 1 SQLite bezserwerowa, relacyjna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Operacje na plikach Otwarcie i zamknięcie pliku: fh = open('plik', 'r') Atrybuty: 'r' odczyt 'w' zapis 'a' dopisanie 'r+'

Bardziej szczegółowo