Bez względu na to, czy pracujemy. Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci. Listing 1: Prosty, ale kompletny plik dhcpd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bez względu na to, czy pracujemy. Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci. Listing 1: Prosty, ale kompletny plik dhcpd."

Transkrypt

1 Serwer DHCP dla sieci lokalnej Bezstresowe tworzenie sieci Dołączanie komputerów do sieci oznacza konieczność poświęcenia większej ilości czasu na jej konfigurację. Wykorzystanie serwera centralizacji sieci do przydzielania adresów IP i innych parametrów komputerom-klientom będzie tutaj idealnym rozwiązaniem i pozwoli wielu administratorom w końcu spać spokojnie. MICHAEL RENNER Bez względu na to, czy pracujemy w biurze, organizujemy spotkanie dla rozrywki, czy też zakładamy sieć we wspólnym mieszkaniu, konfiguracja każdego komputera z osobna oznacza dużo pracy. Oczywiście jeden administrator systemu może w ten sposób ręcznie przydzielić adresy IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz nazwę hosta. Pozwólmy jednak grupce osób o różnym poziomie wiedzy i umiejętności na wykonywanie tych czynności, a będziemy niemile zaskoczeni. Nawet doświadczeni administratorzy napo- tykają na wiele problemów w tego rodzaju pracy, gdyż ilość komputerów w sieci cały czas rośnie. Adres IP można przydzielić tylko raz, jeśli nawet przygotujemy listę przydzielonych do chwili obecnej adresów IP, to nawet niewielka restrukturyzacja sieci (np. dodanie nazwy serwera, użycie innej maski podsieci czy przypisanie innego adresu IP do routera dostępowego) będzie wymagała ponownej, ręcznej konfiguracji Listing 1: Prosty, ale kompletny plik dhcpd.conf default-lease-time 3600; max-lease-time 14400; subnet netmask { range ; option domain-name-servers ; option broadcast-address ; option routers ; Adres IP: Każde urządzenie w sieci jest identyfikowane za pomocą niepowtarzalnego, 23-bitowego adresu IP. Aby zwiększyć jego czytelność, adresy podawane są w notacji dziesiętnej kropkowej, w której każdy segment adresu może przybrać wartość od 0 do 255. Poza oficjalnymi adresami IP umożliwiającymi dostęp globalny, wydzielono także pewną pulę adresów i przypisano je do wykorzystania w sieciach prywatnych. Adresy te nie są dostępne przez sieci publiczne. Maska podsieci: Maska podsieci definiuje granice segmentu sieci. Do ustalenia adresów IP we własnej podsieci komputery używają maski bitowej. WRamce 1 podano przykład. Brama domyślna: Router w sieci lokalnej, do którego komputer będzie wysyłał wszystkie pakiety nie przeznaczone dla adresów lokalnych. Nazwa serwera: Serwer DNS zapewnia mechanizmy tłumaczące literowe nazwy hosta (np. linux-magazine.com) na adresy IP (np ) i odwrotnie. DNS to system rozproszonej, hierarchicznej bazy danych, który nie wymaga każdej nazwy serwera dla każdej nazwy hosta, a umożliwia wysłanie zapytania do innych komputerów. 20 Maj 2004

2 COVER STORY Serwer czasu: zapewnia miarodajny serwer czasu w sieci. Oficjalny czas w Wielkiej Brytanii mierzony jest w Greenwich Meridian Line w Królewskim Obserwatorium w Greenwich. WStanach Zjednoczonych nadzorem nad odmierzaniem czasu zajmują się dwie agencje: Narodowy Instytut Standaryzacji i Techniki (NIST) oraz jego wojskowy odpowiednik Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNO) (http://www.time.gov). Ponadto w sieci można odnaleźć inne, mniej lub bardziej dokładne, serwery czasu. WINS: Usługa Windows Internet Naming Service przydziela adresowi IP nazwę systemu NetBIOS komputera z systemem MS Windows. Serwer WINS to rodzaj serwera nazw specjalnego zastosowania. Jeżeli w naszej sieci pracuje wiele komputerów pod kontrolą systemu Windows, serwer WINS może zapobiec niechcianym broadcastom w sieci. Projekt Samba obsługuje usługę WINS. Broadcast: Ogólna transmisja skierowana do dużej liczby odbiorców, bez konieczności uzyskania informacji o nich. Broadcast zwykle zwiększa obciążenie sieci i dlatego też należy go w miarę możliwości unikać. każdego komputera w tej sieci. Osoby z komputerami przenośnymi pracującymi okazjonalnie w danej sieci muszą wiedzieć, w jaki sposób wykonać niezbędne zmiany, aby podłączyć się do sieci. Bądźmy jednak szczerzy: czy każdy z nas wie, jak skonfigurować sieć w systemie Mac OS 7.6? Amoże ktoś chce skonfigurować sieć w systemie Windows 98? Odpowiedzią na te problemy jest protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Aby skorzystać z jego dobrodziejstw, należy jeden z komputerów w sieci przeznaczyć na serwer DHCP. Będzie on odpowiedzialny za dostarczanie konfiguracji sieci do innych komputerów. Poza standardowymi Rysunek 1: Odnalezienie adresu MAC przypisanego producentom karty sieciowej. parametrami, serwer DHCP może przekazywać wartości specyficzne dla sieci lokalnych, np. pełnić funkcję serwera czasu czy nawet serwera WINS. Mnóstwo komputerów... Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się niewielkiej sieci prywatnej. Prywatna oznacza w tym przypadku, że sieć korzysta z puli nierutowalnych adresów IP. Adresy te będą doskonale pracować w sieciach lokalnych (LAN), ale nie będą działać w sieciach publicznych typu Internet. Bardzo duże sieci prywatne (tzw. sieci klasy A) mogą korzystać z zakresu adresów od do Średniej wielkości sieci prywatne klasy B mogą korzystać z zakresu adresów od do Jeżeli nasza sieć jest nieco skromniejsza, możemy korzystać z adresów z zakresu od do Małe firmy i sieci domowe należą do grupy sieci prywatnych typu C. W naszym przypadku użyjemy mojego numeru domu i przydzielimy komputerowi adres IP (jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy założyć sieć z sąsiadami). Tabela 1: Ustawienia dhcpd Zapis Parametr Znaczenie default-lease-time Czas w sekundach Określa okres ważności dla przypisanych wartości. Po tym okresie klient będzie wymagać ponownego przyznania adresu IP. Jeżeli klient tego nie zrobi, adres może być przypisany innemu komputerowi. max-lease-time Czas w sekundach Określa maksymalny okres ważności dla przypisanych wartości. Jeżeli komputer-klient zażąda wyjątkowo długiego default-lease-time, parametr ten określa wartość maksymalną. subnet Adres sieciowy Segment sieci, którego dotyczy konfiguracja (Ramka 1). netmask Maska podsieci Maska dla wybranego segmentu sieci (Ramka 1). range Najmniejszy i największy adres IP Pula adresów IP, z których może korzystać serwer DHCP. fixed-address Adres IP lub nazwa hosta Stały adres przypisywany określonemu klientowi. filename Nazwa pliku Plik obrazu rozruchowego dla określonego klienta (patrz Zaawansowane techniki DHCP ). hardware ethernet Adres MAC Adres fizyczny klienta. Tylko jeden serwer Komputer, który będzie przydzielał wszystkie adresy IP, wymaga zainstalowania programu serwera DHCP. Nie ma zbyt wielu programów darmowych, więc skupmy się na serwerze DHCP ISC dhcpd (tak jak zresztą większość użytkowników). Jeżeli chcemy koniecznie sami skompilować program, kod źródłowy znajduje się pod adresem [1]. Większość użytkowników będzie zadowolona z instalacji pakietu dostarczonego wraz z używaną dystrybucją. Użytkownicy Debiana mogą wpisać: apt-get install dhcp Użytkownicy innych dystrybucji odnajdą zwykle odpowiedni pakiet RPM na płytach CD lub DVD swoich zainstalowanych dystrybucji lub pod adresem szukajcie hasła DHCP. Po zakończeniu instalacji powinniśmy w katalogu /etc/ odnaleźć utworzony plik konfiguracyjny dhcpd.conf. Plik został doskonale opisany w instrukcji. Dzięki temu możemy dokonać niezbędnych zmian w wartościach poniższych przykładów w taki sposób, aby odzwierciedlały nasze środowisko sieciowe. Pomyślmy przez chwilę o liczbie komputerów, które będą obsługiwane jednocześnie w naszej sieci. Jeżeli organizujemy spotkanie sieciowe dla rozrywki, będzie to prawdopodobnie całkiem spora liczba. Standardowa sieć domowa nie posiada więcej niż dziesięć komputerów w sieci. Przykład z Listingu 1 zakłada nie więcej niż 20 komputerów jednocześnie w sieci. Chcemy, aby dhcpd przyporządkował adresy IP z zakresu od do Ponadto, w celu określenia nazwy serwera skorzystamy z opcji domain-name-servers, a w celu określenia bramy domyślnej użyjemy opcji routers. Jeżeli nie mamy nazwy serwera w naszej sieci LAN, skorzystajmy z nazwy serwera naszego usługodawcy. Pamiętajmy o nawiasach klamrowych, które zawierają definicję segmentu sieci. Każdy zapis estry konfiguracji oddzielany jest średnikiem. Maj

3 Dowolnie konfigurowany Generalnie, istnieją dwa rodzaje wpisów w pliku konfiguracyjnym: pierwsze z nich zaczynają się od słowa kluczowego option, do drugiego rodzaju należą wszystkie inne wpisy. Opcje (w Tabeli 2 zamieszczono przegląd wartości) przekazywane są przez dhcpd do komputerów żądających (znanych pod nazwą klientów). To czy komputer-klient skorzysta z przesłanych informacji zależy od jego systemu operacyjnego. Administratorzy z pewnością opracują skrypty określające sposób przetwarzania tych informacji. Pozostałe wpisy używane są przez proces serwera dhcpd w Tabeli 1 zamieszczono przegląd ustawień serwera. Trwałe przydzielanie adresów Jeżeli zdecydujemy się na użycie DHCP w naszej sieci, spotkamy się prawdopodobnie z sytuacją, w której kilka komputerów będzie potrzebowało stałego adresu IP. W końcu zgadywanie adresu bramy czy serwera multimediów jest pozbawione większego sensu. Plik /etc/dhcpd.conf stosowany jest do przypisywania adresów zależnych od komputerów-klientów. Program dhcpd analizuje nie- powtarzalny adres MAC, co umożliwia późniejszą identyfikację zgłaszającego się komputera i przypisanie mu właściwego adresu. Adres MAC drukowany jest na kartach sieciowych PCMCIA czy też kartach sieciowych bezprzewodowych USB. Jeżeli odczytanie adresu MAC z etykiety karty sieciowej nie jest możliwe, możemy zgłosić żądanie ujawnienia tego adresu. Systemy operacyjne oparte o rozwiązania systemów Unix umożliwiają to dzięki poleceniu ifconfig, a systemy operacyjne Microsoft posiadają program o nazwie ipconfig. Na Listingu 2 pokazano przykład komputera pracującego pod kontrolą systemu Linux, którego adres sprzętowy MAC jest następujący: 00:02:2D:34:90:85. Jeżeli nie mamy bezpośredniego dostępu do komputera, nie ma powodu do paniki zakładając oczywiście, że serwer DHCP przypisał komputerowi stały adres IP. dhcpd przechowuje rejestr przypisanych adresów i okresów dzierżawy w /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. Inną metodą jest wykonanie polecenia ping dla wszystkich hostów w sieci w celu wywołania reakcji. Następnie wpisujemy arp -a, co umożliwia poznanie hostów i adresów MAC na komputerze lokalnym (Listing 3). Pamiętajmy, aby najpierw wywołać polecenie ping, Tabela 2: Parametry dla komputera-klienta Zapis (bez option) Parametr Znaczenie routers Nazwa hosta lub adres IP Routery lub bramy dla dostępu do Internetu. domain-name-servers Nazwa hosta lub adres IP Nazwa domeny serwera. host-name Nazwa hosta Nazwa hosta klienta. ntp-servers Nazwa hosta lub adres IP Serwer czasu do synchronizacji czasu. netbios-node-type 1, 2, 4 lub 8 (zalecane) Sposób translacji nazw w systemie Windows. 1 oznacza broadcast, 2 unicast, 4 tryb mieszany oraz 8 tryb hybrydowy. netbios-name-servers Nazwa hosta Serwer WINS dla sieci Internet tłumaczący nazwy w systemie Windows. domain-name Nazwa domeny Nazwa domeny sieciowej. nis-domain Nazwa domeny Nazwa domeny NIS. nis-servers Nazwa hosta lub adres IP Serwer NIS. subnet-mask Maska podsieci Maska podsieci segmentu sieci. Listing 2: Wykorzystanie ifconfig do uzyskania adresu MAC /sbin/ifconfig eth0 eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:02:2D:34:90:85 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:10988 errors:204 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes: (4.9 MiB) TX bytes: (1.4 MiB) Interrupt:10 Base address:0x100 gdyż tabela arp zawierająca adresy MAC wszystkich znanych hostów w sieci lokalnej będzie zawierać informacje, z którymi nasz komputer miał ostatnio kontakt. Mimo to nadal będziemy musieli zgadywać, który z powyższych adresów MAC jest tym, którego szukamy. W pewnych przypadkach pomocna może okazać się specjalna baza danych [2], w której zapisano adresy MAC przypisane producentom kart sieciowych (Rysunek 1). Dzięki temu proces identyfikacji bę- Ramka 1: Adres IP, maska podsieci i adres sieciowy Poza adresem IP należy także skonfigurować adres broadcast i maskę podsieci urządzenia sieciowego. Maska podsieci używana jest do podzielenia sieci na mniejsze podsieci. Aby zrozumieć zależność pomiędzy adresami IP a maską podsieci, musimy zejść do poziomu bitów. Po pierwsze, zamieniamy każdą liczbę oddzieloną kropką w adresie IP na liczbę dwójkową: 255=1*2^7+1*2^6+1*2^5+1*2^4+1*2^ 3+1*2^2+1*2^1+1*2^0 Tak więc maska podsieci w formacie dziesiętnym kropkowym staje się maską podsieci w zapisie dwójkowym: Oczywiście nie wymaga to wielkiej wiedzy matematycznej, gdyż zamieniliśmy po prostu jeden system liczbowy na inny. Interesujące są 24 jedynki sieć taka zwana jest siecią /24 (ang. slash 24). Stosując tą samą technikę możemy zaobserwować, że adres IP w systemie dziesiętnym kropkowym w systemie dwójkowym będzie wyglądał następująco: Adres sieciowy to koniunkcja (logiczne AND) adresu IP i maski podsieci. Po tej operacji w adresie pozostają 1 (jedynki) w miejscach, w których zarówno w adresie IP jak i w masce podsieci wystąpiły 1: Tak więc adres sieciowy w formacie dziesiętnym kropkowym to Jako że zerowy adres IP jest zarezerwowany dla samej sieci, a dalsze adresy (zwykle.255) zarezerwowane są dla broadcastów, sieć z naszego przykładu może obsłużyć 254 komputery. 22 Maj 2004

4 dzie znacznie szybszy. Gdy już poznamy adres sprzętowy karty, dodajemy stały adres IP do konfiguracji dhcpd: host lyraa { hardware ethernet U 00:02:2D:34:90:85; fixed-address lyra.mtr.mynet; Jeżeli nasz komputer ma kilka kart sieciowych (np. dodatkową kartę sieci bezprzewodowej LAN), możemy przypisać tę samą nazwę hosta obu adresom MAC: host lyrab { hardware ethernet U 00:80:C7:C1:3D:76; fixed-address lyra.mtr.mynet; W pewnych sytuacjach możemy nawet zamienić karty sieciowe podczas pracy komputera bez przerywania bieżącego połączenia! Zamiast nazwy hosta, która wymaga pew- nych usług tłumaczących nazwę na adres IP, możemy od razu przypisać adres IP. Listing 3: Poznawanie adresów MAC przy pomocy ping i arp ping -c PING ( ): 56 data bytes 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=64 time=0.2 ms 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=64 time=3.5 ms (DUP!) 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=64 time=4.2 ms (DUP!) 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=64 time=4.7 ms (DUP!) [...] /usr/sbin/arp -a? ( ) at 00:03:E3:00:18:F1 [ether] on eth0? ( ) at 00:30:05:55:02:ED [ether] on eth0? ( ) at 00:0C:6E:1F:32:C4 [ether] on eth0? ( ) at 00:30:05:55:03:7F [ether] on eth0 Rysunek 2: Mandrake włączenie obsługi DHCP na komputerze klienta. Zaawansowane techniki DHCP Serwer DHCP potrafi dużo więcej! Może nakazać komputerowi bez dysku twardego pobranie systemu operacyjnego z sieci dzięki plikowi obrazu rozruchowego. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki protokołowi TFTP (ang. Trivial File Transfer Protocol), protokołowi pochodnemu FTP. Listing 4 pokazuje przykład, w którym stacja robocza SGI Indy jest przypisana do jądra Linuksa przez DHCP. Ten rodzaj procedury rozruchowej występuje nie tylko w dużych architekturach, które wykorzystuje się np. do wykonywania skomplikowanych analiz matematycznych, ale także w sieciach uniwersyteckich czy szkolnych. Oczywiście podane rozwiązanie będzie działać prawidłowo, jeżeli serwer tftpd został uwzględniony w pliku /etc/inetd.conf. Aby umożliwić serwerowi odnalezienie określonego pliku obrazu rozruchowego (w naszym przypadku jest to indy_r4k_tftpboot.img), musimy przekazać katalog plików (np. /boot) do serwera: tftp dgram udp wait nobody U /usr/sbin/tcpd /usr/sbin /in.tftpd /boot Dystrybucje wykorzystujące bardziej nowoczesne narzędzie xinetd (a nie starszy serwer inetd), powinny utworzyć plik /etc/xinetd.d/tftp, podobny do pokazanego na Listingu 5. Pojedynczy serwer DHCP może obsługiwać wiele segmentów sieci w tym samym czasie. Konieczne jest tylko utworzenie odpowiedniej ilości sekcji subnet w pliku konfiguracyjnym. Opcje umieszczone w nawiasach klamrowych (czyli np. informacje o serwerze czy domenie NIS) muszą być niepowtarzalne. W praktyce oznacza to, że każdy segment sieci powinien być przypisany jednej karcie sieciowej serwera DHCP. Następnie należy uruchomić ponownie dhcpd dzięki temu wprowadzone przez nas zmiany zostaną uwzględnione. Jako że zmiany tego rodzaju są w zasadzie okazjonalne przy kilku komputerach podłączonych do sieci, administrator może usiąść wygodnie w fotelu i odprężyć się. Unicast: Każdy klient otrzymuje kopię pliku wysłaną z serwera. Połączenia tego typu (dwupunktowe) są łatwe do konfiguracji (od strony klienta), ale powodują duże obciążenie na serwerze, jeżeli w sieci występuje duża liczba klientów. Adres MAC: Adres kontroli dostępu do mediów lub, inaczej mówiąc, sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet to sześciobajtowa (lub 48-bitowa) liczba w zapisie szesnastkowym. Adres MAC jest zakodowany w każdym interfejsie Ethernet i umożliwia jednoznaczną identyfikację karty sieciowej. Każdy producent otrzymał pewien przedział adresów i z tej puli nadaje je produkowanym przez siebie kartom sieciowym. Obraz rozruchowy: Specjalnie przygotowane jądro systemu Unix lub Linux, które przy pomocy specjalnego protokołu maszyna może pobrać wprost z serwera i uruchomić w ten sposób system. Spotykane głównie w konfiguracjach, gdzie stacje robocze nie posiadają dysków twardych. Obrazy rozruchowe pracujące w sieci umożliwiają administratorom uruchamianie dużej liczby komputerów bez konieczności stosowania nośników danych (płyty CD-ROM, dyskietki) NIS: Informacja o usługach sieci komputerowej jest odpowiedzialna za przesyłanie konfiguracji w sieci. Centralny serwer NIS dostarcza informacji o nazwie i haśle użytkownika, katalogach głównych, grupach i nazwach hostów. Umożliwia to serwerom NIS uzupełnienie wpisów w plikach konfiguracyjnych klientów, np. /etc/passwd, /etc/groups czy /etc/hosts. Plik /etc/nsswitch.conf określa, czy serwer NIS przekazuje informacje dla plików konfiguracyjnych, a jeśli tak jakiego rodzaju są to informacje. Innym rozwiązaniem jest przekazanie informacji na temat serwera NIS serwerowi DHCP. 24 Maj 2004

5 Listing 4: Przypisanie obrazu rozruchowego host indy { filename indy_r4k_tftpboot.img ; hardware ethernet 08:00:69:08:58:40; fixed-address ; server-name cassiopeia.mtr.mynet ; option host-name indy ; option domain-name mtr.mynet ; option domain-name-servers ; option routers ; z menu Apple. W systemach MacOS X (Rysunek 3) obsługę DHCP można włączyć przez System Settings / Internet & Network. Obecnie nie ma wielkiego wyboru, jeśli chodzi o programy klientów DHCP dla systemów Linux. Jednym z nich jest pump, który jest wyjątkowo popularny wśród minidystrybucji z powodu swych niewielkich rozmiarów. Większe programy, takie jak Prenumerata Linux Magazine Nie przegap takiej okazji! Klient ma zawsze rację Nowe komputery w sieci nie wymagają wiele pracy przy konfiguracji. Zamiast wpisywać stałe adresy IP, włączamy po prostu obsługę DHCP. Sposób włączenia tej obsługi będzie uzależniony od systemu operacyjnego (prawdopodobnie także od stosowanej dystrybucji). Jeżeli korzystamy z nowszej wersji Debiana, możemy do pliku /etc/network/interfaces dopisać następującą linijkę: iface eth0 inet dhcp Inne dystrybucje posiadają zwykle narzędzie konfiguracyjne z interfejsem graficznym (GUI). Mandrake korzysta z kreatora pokazanego na Rysunku 2. Użytkownicy systemów Windows powinni skorzystać z narzędzia Połączenia sieciowe, znajdującego się w Panelu sterowania. Z kolei użytkownicy klasycznych systemów MacOS powinni użyć tablicy kontrolnej TCP/IP Listing 5: Plik /etc/xinetd.d/tftp # default: off service tftp { disable = no socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /boot Rysunek 3: MacOS X obsługuje DHCP. dhcp-client czy dhcpcd, oferują większą liczbę funkcji, m.in. możliwość uruchamiania skryptów po zakończeniu konfiguracji IP. Jest jednak kilka problemów ze starszymi pakietami dhcp uruchamianymi na jądrze 2.6. Takie połączenie będzie pracowało, ale skrypt /sbin/dhclient będzie kontrolować wersję jądra dla dhcp-client. Jeżeli kontrola wypadnie negatywnie, program zakończy działanie. Warto jednak wiedzieć, że DHCP wymaga rozróżnienia pomiędzy wersją jądra 2.0 i późniejszymi, możemy więc sami zmodyfikować skrypt w taki sposób, aby rozpoznawał wersję 2.6 jako prawidłową wersję jądra systemu: 2.[123456].*) exec /sbin/dhclientu -2.2.x -q ;; Po prostu dodajemy 6 w odpowiednim miejscu i już możemy rozkoszować się pracą w środowisku DHCP. INFO [1] Serwer DHCP: [2] Baza danych adresów MAC: Zamawiając prenumeratę oszczędzasz! Płacisz jak za 9 numerów, a otrzymujesz 12! Z każdym numerem DVD lub płyta CD-ROM. Najszybszy sposób zamówienia prenumeraty: Infolinia:

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej

Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodą instalacji karty sieciowej w systemie Linux, podstawową konfiguracją sieci TCP/IP w systemie Linux. Przed

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. T: Serwer DHCP. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DHCP? Zadanie3:

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Marek Kopczyk, Paweł Kowalik Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 3 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux... 4 3. Rozpakowanie sterowników na dysk

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Opracowany na podstawie http://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/ Typy przykład udostępnienia sieci Gdzie na schemacie oznaczono: eth0 interfejs wyjścia na świat eth1

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE: Słowo 'auto' oznacza, że konfigurujemy interfejs fizyczny. Wymienione po nim nazwy

WAŻNE: Słowo 'auto' oznacza, że konfigurujemy interfejs fizyczny. Wymienione po nim nazwy Konfiguracja sieci w systemie Linux Debian Jedną z najważniejszych funkcjonalności dla serwera jest oczywiście połączenie z siecią lokalną/rozległą. System Linux od samego początku budowany był z myślą

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...z...z...... 5 Aktualizacja oprogramowania...z... 7 Aktualizacja...j...j... 7 Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10 Konsola

Bardziej szczegółowo

LTSP w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy

LTSP w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy LTSP w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy Dlaczego Wolne Oprogramowanie? WSTĘP Zakres wykorzystania komputerów Zastosowane oprogramowanie Oszczędności Przebieg wdrożenia Projekt LTSP Podstawy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład VI. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład VI 1 Tematyka wykładu: Model OSI Adresowanie sieci DNS DHCP Polecenia konsoli 2 Model OSI 3 Model OSI

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP TEMAT: Konfigurowanie systemu Linux do pracy w sieci IP CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami

Bardziej szczegółowo

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011 lokalne ektanet.pl 27 stycznia 2011 lokalne Sieć domowa Udostępnianie łącza internetowego Wprowadzenie pojęcia sieci lokalnej (LAN) LAN Local Area Network czyli sieć lokalna, tak określa się sieci zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci.

Aby lepiej zrozumieć działanie adresów przedstawmy uproszczony schemat pakietów IP podróżujących w sieci. Struktura komunikatów sieciowych Każdy pakiet posiada nagłówki kolejnych protokołów oraz dane w których mogą być zagnieżdżone nagłówki oraz dane protokołów wyższego poziomu. Każdy protokół ma inne zadanie

Bardziej szczegółowo

Linux Elementy instalacji. 1 Podział dysku na partycje. 2 Konfiguracja sprzętu (automatycznie) 3 Założenie użytkowników

Linux Elementy instalacji. 1 Podział dysku na partycje. 2 Konfiguracja sprzętu (automatycznie) 3 Założenie użytkowników Linux: co to takiego? Linux komputerowa Linuksa i podstawowa konfiguracja Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wielozadaniowy system operacyjny Darmowy i wolnodostępny Dość podobny

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja Linuksa i podstawowa konfiguracja. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Instalacja Linuksa i podstawowa konfiguracja. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Instalacja Linuksa i podstawowa konfiguracja Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Instalacja Linuksa 1 / 17 Linux: co to takiego? Linux Wielozadaniowy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5

Warstwa sieciowa. Adresowanie IP. Zadania. Warstwa sieciowa ćwiczenie 5 Warstwa sieciowa Zadania 1. Co to jest i do czego służy maska podsieci? 2. Jakie wyróżniamy klasy adresów IP? Jakie konsekwencje ma wprowadzenie podziału klasowego adresów IP? Jaka jest struktura adresów

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Auto eth0 System/Preferencje

Auto eth0 System/Preferencje Podstawowa konfiguracja rutera 3G-6200n Edimax w Ubuntu z modemem 3G przewodowo i bezprzewodowo Przed przystąpieniem do konfiguracji, koniecznie przeczytać instrukcję konfiguracji dołączoną do rutera.

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Systemy serwerowe z rodziny Windows pozwalają na zarządzanie interfejsami kart sieciowych w taki sam sposób w jaki zarządza się nimi w systemach klienckich

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z następujących części: części sieciowej części hosta Oprogramowanie sieciowe IP, na podstawie kilku pierwszych bitów adresu IP, określa jego klasę. Istnieją

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo