instrukcja instalacji w systemie Linux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instrukcja instalacji w systemie Linux"

Transkrypt

1 instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB 800 Twój świat. Cały świat.

2 Spis treści 1. Zanim zaczniesz Konfiguracja systemu operacyjnego Linux Rozpakowanie sterowników na dysk twardy Instalacja i konfiguracja sterowników modemu Konfiguracja modemu Instalacja sterownika PPPoA Konfiguracja połączenia PPP Wykonywanie połączenia z Internetem Rejestracja nowego Użytkownika Konfiguracja usług hostingowych

3 1. Zanim zaczniesz Do przeprowadzenia instalacji modemu wymagana jest podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux, zwłaszcza w zakresie systemu plików, podstawowych narzędzi systemowych i konfiguracji kernela. Instrukcja zawiera opis instalacji sterownika w wersji L Sterownik znajduje się na płycie CD będącej elementem zestawu instalacyjnego usługi neostrada tp (w katalogu /Linux/Fast800). Można go również pobrać ze strony internetowej (www.sagem.com > Products > Broadband Access / ADSL > USB modems: SAGEM Instrukcję i wszystkie zawarte w niej przykłady przygotowano dla systemu operacyjnego Linux Aurox 9.3. Jest ona prawidłowa również dla innych dystrybucji Linuxa (producent modemu zapewnia kompatybilność sterownika z systemami Mandrake 8.2, 9.0, 9.1, Redhat 7.2, 8.0, 9.0 i SuSE 9.0). W instrukcji przedstawiono zrzuty z ekranów z przeprowadzenia instalacji dla Użytkownika systemu o nazwie test. Nazwa ta jest przykładowa i u każdego może być inna. Podczas instalacji potrzebne są uprawnienia roota. Można je uzyskać poprzez wpisanie w terminalu komendy su - i podanie hasła roota $ su - Password: lub zalogować się na użytkownika root, używając interfejsu graficznego. Terminal jest jednym z podstawowych sposobów komunikacji z systemem operacyjnym Linux. Jeśli Twój system uruchomił się w trybie graficznym, w łatwy sposób możesz otworzyć terminal, klikając prawym klawiszem myszy na pulpit, a następnie z rozwiniętej listy wybrać polecenie Otwórz terminal. Jeśli jesteś zalogowany na zwykłego użytkownika, to po wpisaniu komendy su - w terminalu uzyskasz prawa roota tylko dla poleceń wpisywanych w tym jednym terminalu. Jeśli jesteś zalogowany na konto zwykłego użytkownika, a prawa roota uzyskałeś poprzez polecenie su -, konieczne może być także dodanie do zmiennej PATH (ścieżki) katalogów /sbin oraz /usr/sbin. Można tego dokonać, wywołując polecenie export z odpowiednimi parametrami: # export PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin Polecenie to nie zmieni Twojej dotychczasowej zmiennej PATH (ścieżki), a jedynie doda do niej dwa katalogi wymagane podczas instalacji i uruchamiania modemu. 3

4 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux Do przeprowadzenia instalacji modemu wymagane są następujące pakiety: kernel-source pakiet ze źródłem systemu operacyjnego gcc-cpp kompilator C++ Dla ułatwienia instalacji można również zainstalować: traceroute usbview Sprawdzenia, czy dane pakiety są zainstalowane, dokonać można, wpisując w terminalu następujące polecenie: rpm q nazwa_sprawdzanego_pakietu Jeśli system operacyjny zainstalowany został w opcji Biuro, szkoła i dom, konieczne będzie wykonanie instalacji wymienionych wyżej pakietów. Sprawdzenia i instalacji brakujących pakietów dokonać można w środowisku graficznym. Podczas instalacji konieczne będzie uzyskanie uprawnień administratora (root). Program graficzny do zarządzania pakietami możemy uruchomić poprzez główne menu > ustawienia systemowe > dodaj/usuń programy. Okno programu zarządzania pakietami należy przewinąć do działu Tworzenie oprogramowania. Należy tu sprawdzić, czy są zaznaczone Narzędzia do programowania i Programowanie jądra systemu. Jeśli pakiety te nie są zaznaczone, należy je zaznaczyć i kliknąć przycisk Aktualizuj. Program instalacyjny podczas instalacji pakietów może zażądać włożenia do napędu CD-ROM jednej bądź po kolei kilku płyt instalacyjnych systemu operacyjnego. 4

5 3. Rozpakowanie sterowników na dysk twardy Skopiuj plik ze sterownikami z dysku CD na dysk twardy i rozpakuj go. Jeśli skopiowałeś plik o rozszerzeniu tgz (Fast8x0_ tgz), możesz go rozpakować, wpisując w terminalu tar xzvf nazwa_pliku # cd /mnt/cdrom/linux/fast800 # cp Fast8x0_ tgz /home/test # tar xzvf Fast tar Dekompresję i rozpakowanie przeprowadzić można również w trybie graficznym. Wystarczy otworzyć w menedżerze plików (Nautilus) katalog ze skopiowanym sterownikiem. Podwójne kliknięcie na skompresowany plik spowoduje otwarcie programu File Roller, który po kliknięciu na przycisk Extract i potwierdzeniu przyciskiem OK zdekompresuje i rozpakuje pliki ze sterownikiem modemu do katalogów ADI_DRIVER i ADI_PPPOA. 4. Instalacja i konfiguracja sterowników modemu 800 Instalacji dokonuje się, wpisując odpowiednie polecenia do terminala. Przechodzimy do katalogu z rozpakowanymi sterownikami dla modemu. # cd /home/test/adi_driver/ (Nazwa katalogu test jest właściwą nazwą katalogu Użytkownika systemu operacyjnego każdy może mieć inną). Uwaga: Do wykonania kolejnych poleceń będziesz potrzebował praw roota oraz odpowiednich ustawień zmiennej PATH. Wszystkie wymagane ustawienia zostały podane w Rozdziale 1. Musisz znać wersję jądra systemu (kernela) w działającej u Ciebie dystrybucji Linuxa. Wpisz w oknie terminala polecenie: # uname -r 5

6 W odpowiedzi uzyskasz uruchomioną wersję kernela. Typową dla Linux Aurox 9.3 odpowiedzią jest: Następnie należy wpisać polecenie instalacji sterownika modemu, wykorzystując nazwę wersji jądra systemu uzyskaną w poprzednim kroku. (./Install_All linux-{uzyskana nazwa wersji jądra} ). W Linux Aurox 9.3 należy wpisać: #./Install_All linux Na zakończenie instalacji powinniśmy uzyskać informację o powodzeniu operacji, ADI USB ADSL driver installed successfully: Welcome to the SAGEM 800 ADSL Modem setup. Creating /usr/adi_usb directory Creating /usr/adi_usb/adi_linux directory ADI USB ADSL driver installed successfully. 5. Konfiguracja modemu Przed podłączeniem modemu konieczne jest dokonanie niezbędnych wpisów w pliku konfiguracyjnym modemu. W tym celu należy poddać edycji plik adiusbadsl.conf. W środowisku graficznym można tego dokonać za pomocą programu Gedit. Aby edytować plik w tym programie, wpisz w wierszu polecenie: # gedit /etc/analog/adiusbadsl.conf & 6

7 W nowym oknie powinien otworzyć się program Gedit z otwartym plikiem adiusbadsl.conf. W pliku konfiguracyjnym należy zmienić parametr Encapsulation na wartość Konieczne jest również ustawienie ścieżki i kanału ATM. W neostradzie tp wykorzystywana jest ścieżka 0 i kanał 35. W pliku tym stosujemy zapis szesnastkowy. Wpisujemy więc VPI= i VCI= Po dokonaniu zmian zawartość pliku powinna wyglądać jak poniżej: Uwaga: Na koniec zapisz zmiany w pliku i zamknij program Gedit. Teraz należy podłączyć modem ADSL do komputera: W pierwszej kolejności podłącz kabel telefoniczny do gniazda RJ-11 (ADSL) w modemie 800. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego. Następnie podłącz wtyczkę USB modemu 800 do gniazda USB komputera. 7

8 Sprawdzenia poprawności instalacji modemu można dokonać, wpisując komendę: # ifconfig -a W odpowiedzi uzyskana zostanie informacja o wszystkich zainstalowanych urządzeniach sieciowych. Wśród nich powinien się znaleźć ADIModem. Przykładowa odpowiedź przedstawiona jest poniżej: ADIModem Link encap:ethernet HWaddr 00:60:4C:0F:3F:AE BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:08:74:A7:18:C6 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:98514 errors:9 dropped:0 overruns:0 frame:9 TX packets:4145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes: (12.1 Mb) TX bytes: (496.4 Kb) Interrupt:9 Base address:0xdcc0 Memory:ff6e0000-ff lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes: (39.3 Mb) TX bytes: (39.3 Mb) 8

9 6. Instalacja sterownika PPPoA W celu instalacji sterownika PPPoA należy w terminalu przejść do katalogu ADI_PPPOA, wpisując polecenie: # cd /home/test/adi_pppoa/ Następnie wpisz polecenie: #./PPP_INSTALL Rozpocznie się proces instalacji sterowników PPPoA. Po zakończeniu tego procesu w terminalu powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o poprawnym zakończeniu instalacji ADI USB PPPoA installed successfully. Welcome to the SAGEM 800 ADSL Modem PPPOA setup. Extract files... to /usr/adi_usb/adi_pppoa directory common.c ADI USB PPPoA installed successfully. Podczas instalacji niektóre istniejące na dysku twardym pliki mogą zostać zamienione na nowe. Przy każdej zamianie system operacyjny zada pytanie, czy zgadzasz się na zamianę plików na nowe. Należy na to wyrazić zgodę, wpisując w terminalu Y (Yes). Przykład: /etc/ppp/options File allready exist : Do you want to overwrite this file? (y/n)y Overwriting file /etc/ppp/options... Źródła sterownika PPPoA zainstalowane zostaną w /usr/adi_usb/adi_pppoa. 9

10 7. Konfiguracja połączenia PPP Aby móc realizować połączenia z siecią Internet, należy w trzech plikach konfiguracyjnych zapisać parametry Użytkownika usługi neostrada tp (Nazwa Użytkownika i Hasło). Jeśli nie masz jeszcze swojej Nazwy Użytkownika i Hasła wpisz nazwę i hasło rejestracja. Po wykonaniu połączenia z Internetem należy wejść na stronę rejestracyjną i przejść przez cały proces rejestracji w celu uzyskania indywidualnej Nazwy i Hasła (z Nazwą Użytkownika uzyskać można dostęp tylko do podanego serwisu rejestracyjnego). Po uzyskaniu nowej Nazwy Użytkownika i Hasła zmieniamy wpisane poprzednio parametry w plikach konfiguracyjnych. Różnice pomiędzy DUŻYMI i małymi literami w Nazwie Użytkownika neostrady tp i w Haśle są rozpoznawane w procesie logowania (jest to bardzo ważne podczas wpisywania Nazwy i Hasła do plików konfiguracyjnych). Konfiguracji muszą być poddane: /etc/ppp/chap-secrets /etc/ppp/pap-secrets /etc/ppp/options Edycja chap-secrets : # gedit /etc/ppp/chap-secrets & Po wpisaniu w terminalu powyższego polecenia plik chap-secrets zostanie otwarty w nowym oknie programu Gedit. W ostatnim wierszu pliku chap-secrets należy wpisać parametry Użytkownika neostrady tp. Nazwę Użytkownika i Hasło wpisujemy zgodnie z regułą: * HasłoUżytkownika * Uwaga: Należy pamiętać o tym, aby na końcu pliku pozostawić pusty wiersz. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zamknąć edytowany plik. 10

11 Przykład skonfigurowanego pliku chap-secrets przedstawiono poniżej: Wpisana w przykładowym pliku Nazwa Użytkownika i Hasło (rejestracja) służą wyłącznie do połączenia się z serwisem rejestracyjnym Po uzyskaniu podczas rejestracji nowej Nazwy Użytkownika neostrady tp i Hasła należy ponownie edytować plik chap-secrets i wpisać swoje nowe parametry. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zamknąć plik konfiguracyjny chap-secrets. Identycznego wpisu dokonujemy w pliku pap-secrets. Edytujemy go w programie Gedit. Edycja pap-secrets : # gedit /etc/ppp/pap-secrets & i w ostatnim wierszu wpisujemy: * HasłoUżytkownika * 11

12 Uwaga: Należy pamiętać o tym, aby na końcu pliku pozostawić pusty wiersz. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zamknąć edytowany plik. Nazwa Użytkownika i hasło (rejestracja) służą wyłącznie do połączenia się z serwisem rejestracyjnym Po uzyskaniu podczas rejestracji nowej Nazwy Użytkownika neostrady tp i Hasła należy ponownie edytować plik pap-secrets i wpisać swoje nowe parametry. W kolejnym kroku należy skonfigurować plik options. Edycja options : # gedit /etc/ppp/options & W pliku tym wprowadzamy tylko Nazwę Użytkownika neostrady tp. Na końcu wiersza z napisem user dopisujemy Nazwę Użytkownika umieszczoną w cudzysłowie, zgodnie ze wzorem: user < Na końcu wiersza za słowem user wpisujemy Nazwę Użytkownika w cudzysłowie Uwaga: Należy pamiętać o tym, aby na końcu pliku pozostawić pusty wiersz. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać i zamknąć edytowany plik. 12

13 Zawartość pliku options skonfigurowanego z Nazwą Użytkownika przedstawiono poniżej: Wpisana nazwa służy wyłącznie do połączenia się z serwisem rejestracyjnym Po uzyskaniu podczas rejestracji Nazwy Użytkownika neostrady tp należy ponownie edytować plik Options i wpisać swoją indywidualną Nazwę Użytkownika I to już koniec instalowania usługi neostrada tp. Teraz możesz się połączyć z Internetem i korzystać z zasobów Sieci. 13

14 8. Wykonywanie połączenia z Internetem Uwaga: Do wykonania kolejnych poleceń będziesz potrzebował praw roota oraz odpowiednich ustawień zmiennej PATH. Wszystkie wymagane ustawienia zostały podane w Rozdziale 1. Aby połączyć się z Internetem, należy w terminalu wpisać polecenie: # ADI_PPP_Go Aby rozłączyć się z Internetem, należy do terminala wprowadzić polecenie: # ADI_PPP_Stop Sprawdzenia połączenia z Internetem dokonuje się, wpisując w terminalu polecenie: # ifconfig -a W odpowiedzi uzyskana zostanie informacja o wszystkich zainstalowanych urządzeniach sieciowych i zrealizowanych połączeniach. Wśród nich powinno znaleźć się połączenie PPP. Jeśli połączenie z Internetem zostało zrealizowane, w części PPP przypisany został adres IP. Przykład odpowiedzi umieszczono na następnej stronie. 14

15 ADIModem Link encap:ethernet HWaddr 00:60:4C:0F:3F:AE inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:1628 (1.5 Kb) TX bytes:310 (310.0 b) eth0 Link encap:ethernet HWaddr 00:08:74:A7:18:C6 inet addr: Bcast: Mask: UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets: errors:9 dropped:0 overruns:0 frame:9 TX packets:4169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes: (12.2 Mb) TX bytes: (498.3 Kb) Interrupt:9 Base address:0xdcc0 Memory:ff6e0000-ff lo Link encap:local Loopback inet addr: Mask: UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets: errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes: (40.4 Mb) TX bytes: (40.4 Mb) ppp0 Link encap:point-to-point Protocol inet addr: P-t-P: Mask: UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:1414 (1.3 Kb) TX bytes:54 (54.0 b) Aby połączenie z Internetem uruchamiało się automatycznie, niezależnie od Użytkownika, należy do terminala wprowadzić polecenie: # echo /usr/adi_usb/adi_pppoa/ppp_scripts/adi_ppp_go >> /etc/rc.d/rc.local Polecenie to powoduje wykonanie wpisu w pliku rc.local. 15

16 9. Rejestracja nowego Użytkownika Podczas instalacji konfigurowane jest połączenie PPP z siecią Internet. W połączeniu tym ustawiona jest Nazwa Użytkownika usługi neostrada tp i Hasło (rejestracja) umożliwiające połączenie się tylko z serwisem rejestracyjnym. Aby możliwe było połączenie z siecią Internet, potrzebna jest indywidualna Nazwa Użytkownika usługi neostrada tp oraz Hasło. Jeśli Użytkownik ich nie posiada, może je uzyskać w serwisie rejestracyjnym. W celu uzyskania Nazwy Użytkownika usługi neostrada tp i Hasła otwórz przeglądarkę Internetową, np. Netscape Navigator, i wejdź na stronę internetową na której znajduje się serwis rejestracyjny. Podczas otwierania strony mogą zostać wyświetlone ekrany informujące o braku weryfikacji witryny jako godnej zaufania. Na ekranach tych należy kliknąć przycisk OK, aby zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa. 16

17 Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie. Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link Pobierz. Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP w zależności, czy usługa świadczona jest Klientowi indywidualnemu czy firmie. 17

18 Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę Użytkownika neostrady tp i Hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą potrzebne później do ponownego skonfigurowania plików: /etc/ppp/chap-secrets /etc/ppp/pap-secrets /etc/ppp/options 18

19 10. Konfiguracja usług hostingowych Możliwość konfiguracji usług hostingowych zależy od posiadanego wariantu usługi neostrada tp. Uprawnieni Użytkownicy mogą skorzystać z tej możliwości w następujący sposób: połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy Użytkownika i własnego Hasła, otwórz stronę: i zaloguj się, używając własnego ID i PIN, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. 19

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo