RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI"

Transkrypt

1 RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI Wydział Architektury Celem stażu jest zdobycie umiejętności projektowych, wiedzy z dziedziny budownictwa, umiejętności projektowania urbanistycznego, umiejętności pracy w grupie, wiedzy z zakresu przebiegu procesu projektowego, do świadczenia w profesjonalnej pracy architekta. Udział w różnego rodzaju inicjatywach, w tym: - współpraca w projektach konkursowych, - współpraca przy projektach wykonawczych i projektach w toku, - zastosowanie umiejętności w projektowaniu, wdrażaniu i reprezentacji modeli i wzorców studiów, - kontakt z inwestorami i podwykonawcami. Wykonywanie rysunków, inwentaryzacji, wizualizacji 3D, udział w spotkaniach planowanych i na miejscu Budowy, sprawdzanie faktur, sporządzanie planów CAD. Miedzy innymi: -komputer stacjonarny, - Autocad Architecture, - Revit Architecture, Photoshop, - Coreldraw, - Microsoft Office - Indesign - 3d studio max - modele

2 Budownictwa umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych na placu budowy; umiejętności czytania i interpretacji dokumentacji technicznej; znajomości technologii budowlanych; umiejętności dokonywania analiz; umiejętności pracy w grupie oraz pod presją czasu. kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją prac budowlanych w podległym zakresie nadzór nad pracownikami sporządzanie dokumentacji i rozliczeń budowy współpraca z zamawiającymi współpraca z podwykonawcami współpraca z projektantami kosztorysowanie Umiejętności posługiwania się programami: AUTOCAD, Excel, MS Project, Norma

3 Chemiczny - Wiedza i umiejętności naukowe w zakresie m.in. biotechnologii farmaceutycznej, metod analitycznych (głównie dotyczące mikroskopii, spektroskopii UV/Vis, fluorescencji). - Umiejętności zawodowe: planowanie i wykonywanie eksperymentów. - Umiejętności komunikacyjne: analiza i prezentacja danych naukowych. - Umiejętności interpersonalne: praca w grupie. - Korzystanie z nowych technologii. - metody analityczne (głównie dotyczące mikroskopii, spektroskopii UV/Vis, fluorescencji) - Projektowanie eksperymentów. - Wykonywanie eksperymentów. - Analiza wyników. - Omawianie wyników. - Prezentacja wyników. - Standardowe wyposażenie laboratorium biotechnologii farmaceutycznej - Standardowe oprogramowanie PC - Wykorzystanie program AutoCAD do opracowania procesów technologicznych.

4 Kierunek Elektroniki Informatyki i Zarządzania Informatyka Wiedza nt.: - branży IT, - infrastruktury teleinformatycznej, - systemów bezpieczeństwa IT, - pamięci masowych, - analizy biznesowej, - zarządzania projektami, - systemy zarządzania zasobami i majątkiem, - systemy serwerowe, - sieci komputerowe, - monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, - serwisu urządzeń informatycznych. - programowanie, - prowadzenie analiz biznesowych, - ofertowanie, - projektowanie rozwiązań, - modelowanie, - wdrażanie rozwiązań, - serwisowanie rozwiązań/sprzętu wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie przynajmniej jednego z wymienionych zagadnień: o programowanie w C, Perl lub Unix Shell, o JEE (J2EE), Spring Framework, Hibernate, o relacyjne bazy danych (Oracle lub IBM DB2, MS SQL Server), o ASP.NET, Windows Forms.NET, Compact Framework.NET, ADO.NET o HTML, JavaScript, CSS, o Eclipse, MS Visual Studio, o MVP/MVC, WebServices i XML, o programowanie systemowe w Windows Server, o standardy SOA, o Axapta, Navision, MS Project, o bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu do zasobów IT

5 o systemy jednokrotnego logowania o ochrona poczty elektronicznej oraz ruchu WWW o środowisko Unix (AIX, HPUX, Solaris lub Linux), o systemy serwerowe wysokiej dostępności o systemy składowania i przechowywania danych (macierze dyskowe, systemy kopii zapasowych i archiwizacji) o skalowalne platformy sprzętowe, systemy serwerowe, rozwiązania wirtualizacyjne o środowisko Microsoft (Windows Server, Active Directory, MS Exchange, Lync, SCCM, SCOM) o monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej (np. IBM Tivoli/Netcool, ITM), o sieci komputerowe, transmisja danych w sieciach lokalnych i rozległych. Bezpieczeństwo transmisji danych (m.in.. HP, Juniper, Cisco, Huawei, Linksys, D-Link, Riverbed, Fortinet, SonicWall, Cryptzone, IronPort, McAfee, Symantec) o systemy zarządzania zasobami i majątkiem, zarządzania incydentami, systemy typu HelpDesk (np. IBM TSRM, HP ServiceCenter) o Adobe Flash, Adobe Flex, o synchronizacja procesów, konstrukcji protokołów sieciowych o ITIL, Prince.

6 Mechaniczno-Energetyczny Mechaniczny Poznanie: I. 1. Struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 2. Celów podstawowej działalności przedsiębiorstwa. 3. Kompetencji, zadań komórki organizacyjnej w której odbywany jest staż. 4. Kompetencji, zadań pracowników w komórce organizacyjnej w której odbywany jest staż (przykładowo: konstruktor, technolog, organizator procesu, logistyk ). 5. Metod prowadzenia zadania tematu (planowanie zadania, w tym koszty, zlecenie zadania, nadzór nad realizacją, korekty, uzgodnienia). 6. Środki dla realizacji zadań. 7. Udziału poszczególnych grup zawodowych w procesie wdrażania zadania. II. 1. Podstaw wiedzy dla projektowania: dyrektywy, normy zharmonizowane, inne normy stosowane w branży. 2. Wykonywania projektu wyrobu, wykonywanie modeli i prototypów, badania modeli i prototypów; 3. Wykonywania technologii dla różnych metod wytwarzania: 4. Realizacji planu technologicznego modernizowanego lub nowego wyrobu 1. Staż na poziomie kierownictwa komórki organizacyjnej celem poznania metod zarządzania. 2. Staż w komórce realizującej zadania: konstrukcyjnej, technologicznej, organizacyjnej, logistyki udział w realizacji zadania pod nadzorem pracowników wiodących: - wykonanie projektu elementu konstrukcyjnego wyrobu, - nadzór nad wykonaniem modelu zaprojektowanego elementu, - wykonanie działań korygujących na podstawie oceny modelu, - zapoznanie się z dodatkową dokumentacją wyrobu: instrukcja montażu i obsługi, instrukcja serwisowa, katalog części, - wykonanie korekt w dokumentacji wyrobu, - wykonanie technologii jednej operacji wykonawczej, - wdrożenie pod nadzorem pracownika wiodącego wykonanej technologii, - zapoznanie się z technologią montażu wyrobu, wykonanie korekty w technologii montażu.

7 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 2D i 3D Sprzęt do badań wyrobów: - stanowiska badawcze ujęte w normach zharmonizowanych obowiązujących w branży, z dodatkowym sprzętem pomiarowym.

8 Kierunek Informatyki i Zarządzania Zarządzanie Nabycie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą klienta i sprzedażą usług ofertowanych przez firmę. - budowanie bazy kontaktów (małe, średnie i duże firmy, osoby prywatne); - kontakt z klientem w celu prezentacji spersonalizowanej oferty usług oferowanych przez firmę; - negocjacje z klientami w celu sporządzenia jak najkorzystniejszej umowy świadczenia usług przez firmę; - opracowanie materiałów promocyjnych i sprzedażowych,etc. - komputery stacjonarne z oprogramowaniem Microsoft Windows i Linux (Mint); - oprogramowanie graficzne (Corel, Photoshop, etc.); - bazy danych (Excel, Access, etc.).

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze

zarzadzania podległymi zespołami i pracownikami (40 osób) zarzadzanie portfelem projektów prowadzonych w biurze CURRICULUM VITAE EUROPEAN FORMAT DANE PERSONALE Nazwisko Jan Maria KOWALSKI Adres Warszawa Telefon +480503165676 Email Strona WWW Narodowość jan.maria.kowalski@gmail.com http://www.janmariakowalski.com

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Michał Bojko +48 798 740 788

Michał Bojko +48 798 740 788 Michał Bojko +48 798 740 788 ul. Konstantego Bergiela 3/22 80-180 Gdańsk, Polska michal.bojko.gdansk@gmail.com www.timeforsharepoint.pl http://pl.linkedin.com/in/mbojkogdansk http://www.goldenline.pl/michal-bojko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl OFERTA na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D BlueNet sp. z o.o. ul. Pojezierska 90 91-341 Łódź Tel. /+48 42/ 209 33 50 Fax /+48 42/ 209 33 55 http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym PATRONAT Dostrzegając coraz większy stopień wykorzystania technologii IT w przedsiębiorstwach oraz rosnącą potrzebę zdobywania

Bardziej szczegółowo

Kroczek Grzegorz. Dane osobowe. Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe

Kroczek Grzegorz. Dane osobowe. Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe Strona 1/3 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dn. 29.-08-97 o Ochronie danych osobowych) Kroczek Grzegorz Dane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl

Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl Książki z kategorii INFORMATYKA dostępne dla Politechniki Łódzkiej w serwisie NASBI od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 http://nasbi.pl 1. 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Case Study

Microsoft System Center Case Study Microsoft System Center Case Study Efektywne zarządzanie środowiskiem IT Migracja do rozwiązań Microsoft w Grupie ENERGA przyczyniła się do zwiększenia kontroli nad środowiskiem IT Grupy oraz zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo