DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie"

Transkrypt

1 DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 25 listopada 2014 r. K-1101/9/2014 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO informatyk I. Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie (staż urzędniczy) - 1 etat II. Wymagania niezbędne: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (DzU z 2011 r. Nr 109, poz. 639 tekst jednolity z późn. zm.) na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych; ma nieposzlakowaną opinię; nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstw ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską.

2 III. Wymagania dodatkowe wykształcenie wyższe informatyczne; minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku; doskonała znajomość środowiska MS Windows XP, Windows 7 i 8; znajomość administracyjna MS Windows 2003, 2008 R2 Server oraz MS SQL 2005, 2008, Windows Exchange 2005; znajomość Active Directory i usług serwerowych Windows; znajomość z zakresu instalacji i zarządzania serwerami Windows; znajomość pakietu MS Office: MS Word, MS Excel; znajomość z zakresu budowy i zarządzania sieciami LAN i WAN; znajomość podstaw wirtualizacji systemów; umiejętność analitycznego, szybkiego myślenia; samodzielność w rozwiązywaniu bieżących problemów; chęć poznania i wdrożenia się w sądowe systemy informatyczne. Do zadań należeć będzie m.in.: administrowanie oprogramowaniem serwerowym: MS Windows Server, Windows Exchange oraz MS SQL Server; administrowanie oprogramowaniem serwerowym: IBM WebSphere Application Server i DB2 oraz Lotus; administrowanie oprogramowaniem sądowym oraz jego wdrażanie; wykonywanie kopii zapasowych; nadzór nad siecią komputerową; rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych; nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego; opieka serwisowa sprzętu komputerowego; bieżące wsparcie użytkowników; utrzymanie systemów i oprogramowania; przestrzeganie i stosowanie polityki bezpieczeństwa;

3 instalacja nowych urządzeń sieciowych i komputerowych. IV. Wymagane dokumenty Osoby zainteresowane winny złożyć w pokoju Nr 123 w budynku sądu ul. Kaszubska 42 w Szczecinie, następujące dokumenty: podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie o przyjęcie na stanowisko informatyka na staż urzędniczy; życiorys; zdjęcie; odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (dobrze widziane opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia); zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko informatyka zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2014 r., poz tekst jednolity); oświadczenie, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. V. Wynagrodzenie zasadnicze 2.700,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego. VI. Kompletne oferty z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 11 grudnia 2014 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie pokój 123 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Oddział Kadr ul. Kaszubska Szczecin VII. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu. Konkurs na stanowisko informatyka Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r., godz. 9.30,

4 sala 88 (II i III etap) w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42. Zgodnie z 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (DzU z 2014 r., poz. 400 tekst jednolity) konkurs składa się z trzech etapów: etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; etapu drugiego praktycznego sprawdzianu umiejętności; etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej. Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.szczecin-centrum.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie ul. Kaszubska 42. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego. Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie /-/ Agata Wojtyniak

5 REGULAMIN KONKURSU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE 1 1. W celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na stanowisku informatyka w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie konkurs przeprowadzi trzyosobowa komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie (zał. 1). 2. Komisja obraduje na posiedzeniach. 3. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów Konkurs składa się z dwóch etapów: a. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; b. etapu drugiego praktycznego sprawdzianu umiejętności; c. etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej Komisja po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego konkursu. 2. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji zamieszcza na stronie internetowej sądu oraz w jego siedzibie ogłoszenie zawierające: a. listę kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu; b. dokładne wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego i trzeciego etapu konkursu.

6 4 1. Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów do trzeciego etapu konkursu. 2. Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu komisja niezwłocznie podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko stażysty. 3. Załącznikiem do uchwały jest protokół zawierający: a. listę kandydatów biorących udział w konkursie; b. listę osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu; c. listę kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko informatyka. 4. Załącznikiem do uchwały jest również dokumentacja konkursowa oraz, w przypadku sporządzenia, rezerwowa lista kandydatów. 5 Całość dokumentacji z przebiegu konkursu komisja przekazuje Dyrektorowi Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zakwalifikowaniu kandydatów na stanowisko informatyka. 6 Ostateczną decyzję w przedmiocie zatrudnienia podejmie Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie /-/ Agata Wojtyniak

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk: I K 142/ 3 /14 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK ( cały etat ) 1. Wymagania konieczne dla kandydata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE OFERTY PRACY OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI OFERTA WAŻNA DO 30.06.2012 MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OFERTA WAŻNA DO 30.06.

KRAJOWE OFERTY PRACY OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI OFERTA WAŻNA DO 30.06.2012 MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OFERTA WAŻNA DO 30.06. ZAWÓD OPERATOR KOPARKO- ŁADOWARKI MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH BRUKARZ OPERATOR ŁADOWARKI DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY PROGRAM 45/50 ELEKTROMONTER PILARZ-DRWAL OPERATOR MASZYN LEŚNYCH LKT ROBOTNIK

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Namysłów, dnia 20.09.2012r. POK.111. 4. 2012 NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko:

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Miejsce wykonywania pracy: Ciechanów Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: Referent/Starszy

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo Ro.0151-225/05 Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Numer ogłoszenia nr: 169288. Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Numer ogłoszenia nr: 169288. Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r. Numer ogłoszenia nr: 169288 Data ukazania się ogłoszenia: 07 maja 2015 r. Izba Celna w Opolu Dyrektor Izby Celnej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: informatyk W miesiącu poprzedzającym datę

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Praca w zawodach mundurowych - warunki rekrutacji

Praca w zawodach mundurowych - warunki rekrutacji Informacja Zawodowa Praca w zawodach mundurowych - warunki rekrutacji Praca w służbach mundurowych Praca w tzw. służbach mundurowych jest coraz bardziej atrakcyjna dla wielu ludzi młodych bez względu na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Zarządzenie nr 302 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.09.2006r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo