Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe"

Transkrypt

1 Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "024.Millennium Bank ( CSV )" Nowy forma zapisu plików. Stare pliki są nadal obsługiwane bez zmian. Po przetworzeniu pliku należ w raporcie zwrócić uwagę czy nie brakuje numerów rachunków kontrahentów. Bank Millennium w ostatnim czasie może mieć błędy w systemie eksportu co objawia się brakiem tych numerów w pobranym z banku pliku CSV. W takiej sytuacji lepszym plikiem może się okazać plik PDF przetwarzany w Konwerterze formatem 086.Millennium Bank ( PDF )" 2. Poprawiono format banku: "020.Volkswagen Bank ( CSV )" Dostosowano odczyt pliku do nowego sposobu zapisu danych. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "005.PKO BP ( CSV )" Poprawiono sposób ładowania pliku. 2.Poprawiono format: "086.Millennium Bank ( PDF )" Uwzględniono nowe nietypowe zapisy kwot w pliku PDF. Stare wersje plików są przetwarzane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) Poprawiono format banku: "051.PBS Bank ( CSV ) Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu pliku źródłowego. Stare wersje plików są obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

2 1.Poprawiono format banku: "057.Deutsche Bank ( MT940 ) Uwzględniono nietypowe zapisy operacji związanych z płatnościami kartą. 2.Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Uwzględniono nowy sposób zapisu plików html eksportowanych z banku. Stare wersje plików html są nadal obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "007.BZ WBK ( ewyciąg CSV )" Uwzględniono nietypowe sposoby zapisu nazw kontrahentów. 2.Poprawiono format banku: "068.BS Tychy ( CSV )" Uwzględniono nietypowe sposoby zapisu danych. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: 122.PKO BP ( aplikacja CSV ) Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu pliku źródłowego Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format elektronicznych systemów rozliczeń: "125.DHL ALL YOU NEED ( CSV )" 2.Dodano nowe rozwiązanie specjalizowane. Jest to odczyt danych z systemu ecard zawierający wpłaty z różnych banków. Nowy format to: "126.eCard ( CSV )" 3.Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Dodano odczyt z pliku źródłowego numeru wyciągu i możliwość przeniesienia go do pliku wynikowego. 4.Poprawiono format: "033.BRE Bank ( DAT )" Dostosowano odczyt danych do zmian w pliku źródłowym eksportowanym z banku. Konwerter.exe ( )

3 Konwerter.exe ( ) Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji. Zmiany w programie istotne dla najnowszej wersji modułu: Optima_Enova_XML_Dok_Handlowe Z nowych możliwości korzystać będzie także tworzony obecnie moduł dokumentów handlowych: Proste_Faktury_Dok_Handlowe Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format: 124.PKO BP ( CSV 2015 ) 2.Poprawiono format: "107.mBank ( od 2014 CSV ) Pliki z mbnaku należy eksportować tak by format polskich znaków był ustawiony na Windows1250 lub UTF-8. Kodowanie polskich znaków w innych formatach, nawet podobnych do UTF-8 może powodować problemy z przetwarzaniem pliku lub nie poprawny zapis polskich znaków w pliku wynikowym. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formaty: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" Poprawienie rozpoznawania polskich znaków. Format: "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" dedykowany jest do przetwarzania danych z banku spółdzielczego z systemu ecorponet. Format: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" dedykowany jest do przetwarzania danych z banku spółdzielczego z systemu ebanknet. 2.Poprawiono format: "005.PKO BP ( CSV )" Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu plików CSV eksportowanych z banku PKO BP. Stare wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

4 1.Poprawiono format banku: "114.Idea Bank ( Wyciąg z rach. PDF 2015 )" Dostosowano ładowanie pliku źródłowego do nowego formatu zapisu danych. Starsze wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "123. Millennium Bank ( wyciąg miesięczny PDF )" 2.Poprawiono format: "081.Elixir Optima ( CSV )" dodano dodatkowe pole z kodem ISO kraju kontrahenta. 3.Poprawiono format wynikowy: "15.Format MT103 Alior Bank" Jeżeli w pliku źródłowym występuje kod ISO kraju kontrahenta to zostanie on pobrany i wstawiony w odpowiednie miejsce pliku wynikowego. Jeżeli tego kodu nie ma, wpisany zostanie domyślnie kod ISO kraju pobrany z numeru rachunku kontrahenta Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.W związku z połączeniem się banków PKO BP z Nordea pojawiły się zmiany w eksportowanych z banku PKO plikach. Poprawiliśmy więc format: "005. PKO BP ( CSV )" Pliki te obecnie nie są jednak do końca prawidłowo eksportowane z banku i zapewne bank będzie wprowadzał kolejne zmiany. W tym momencie może się zdarzyć że w nazwie kontrahenta będzie zawarty także opis transakcji a w opisie transakcji znaleźć się może fragment nazwy kontrahenta. Nie dostępna jest także informacja o saldzie na rachunku. Wprowadziliśmy także poprawki do formatu: "015.Nordea Bank ( CSV )" Jeżeli ktoś ma możliwość eksportu danych jeszcze w tym formacie, ta poprawka powinna poprawić odczyt i przetwarzanie tych plików. 2.Poprawiono ładowanie danych: "107. mbank ( od 2014 CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format wynikowy: "15.Format MT103 Alior Bank" Plik wynikowy wytworzony w tym formacie umożliwia import poleceń przelewów walutowych do banku Alior. 2.Dodano nowy format banku: "122.PKO BP ( aplikacja CSV )" Przetwarzane pliki powinny pochodzić z aplikacji instalowanej na komputerze. Nie są to pliki pobierane bezpośrednio z banku PKO BP. Konwerter.exe ( )

5 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowe rozwiązanie specjalizowane: 121. Pekao Historia operacji na kartach ( PDF ) Umożliwiono przetwarzanie plików pochodzących z banku Pekao S.A. zapisanych w formacie PDF. Pliki te zawierają Historia operacji na kartach w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24 Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 120.BPS Bank Polskiej Spółdzielczości ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono sposób ładowania danych w formatach: 094. Idea Bank ( CSV ), 050. Idea Bank ( PDF ) Dodano możliwość wyboru daty waluty lub złożenia dyspozycji. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku walutowego: "065.BNP Paribas Czechy ( MT940 )" Dostosowano sposób ładowania danych do nowego formatu pliku źródłowego. Stare wersje plików są nadal obsługiwane. 2.Dodano nowy format banku: "117.BOŚ Bank ( zestawienie TXT )" 3.Dodano nowy format banku: "118.Rejonowy Bank Spółdzielczy ( CSV )" 4.Dodano nowy format banku wirtualnego: "119.Bank Spółdzielczy w Żywcu ( MT940 )" Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format rachunków wirtualnych: "115.Deutsche Bank ( Collect CSV )" Format ten nie jest jeszcze całkowicie sprawdzony.

6 2.Dodano nowy format rachunków wirtualnych: "116.Pekao ( Collect CSV )" 3.Poprawiono format wynikowy: "11.Format MT940 baku BRE Bank " Podczas przetwarzania niektórych plików źródłowych mogły pojawić się problemy podczas pracy modułu oraz przy wyświetlaniu raportu. Błędy te zostały usunięte. Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono funkcje sumowania kwot w tabelach raportów Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "114.Idea Bank ( Wyciąg z rach. PDF 2015 )" Format przetwarza wyciągi z rachunku z banku Idea Bank zapisane w formacie PDF. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" Udoskonalono sposób naprawiania błędnie zapisanych danych w pliku źródłowym. 2.Dodano nowy format banku: "113.mBank ( CSV CompanyNet )" Format przetwarza wyciągi pobrane z mbank z systemu CompanyNet zapisane w formacie pliku CSV Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "094.Idea Bank ( CSV )" Dostosowanie do innego sposobu zapisu pliku źródłowego. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal wczytywane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

7 1.Rozbudowano kontrolę poprawności danych zapisywanych do pliku wynikowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ( złe formatowanie dat, brak kwot itp. ) dany zapis zostaje uznany za uszkodzony i nie jest zapisywany do pliku wynikowego. Uszkodzony zapis można zobaczyć w raporcie w zakładce Zestawienie usuniętych dokumentów. 2.Poprawiono ładowanie danych formatu: 020.Volkswagen Bank ( CSV ). Dostosowanie do innego sposobu zapisu pliku źródłowego. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal wczytywane bez zmian. 3.Poprawiono rozpoznawanie formatu polskich znaków w 091.Alior Bank ( CSV 3 ). Dopuszczalne jest teraz w pliku źródłowym kodowanie polskich znaków w standardzie windows 1250 lub UTF-8. Rozpoznanie formatu przez moduł jest automatyczne. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono format banku: "051.PBS Bank ( CSV )" Dostosowano ładowanie do zmiany struktury pliku źródłowego. Starsze wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. 2. Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Dostosowano ładowanie do zmiany struktury pliku źródłowego. Starsze wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. Konwerter.exe ( ) 2.Zmieniono sposób prezentacji licencji posiadanej przez użytkownika programu Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Do formatu elektronicznych systemów rozliczeń "077.Transferuj PL ( CSV )" dodano nowy parametr który pozwala na usunięcie zapisów z prowizjami zerowymi ( 0,00% ). Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono sposób zapisu parametrów modułów. Zmniejszono wielkość plików z modułami konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z banku: "005.PKO BP ( CSV ) Dostosowanie do nowego formatu plików źródłowych eksportowanych z banku. Stare wersje plików są nadal przetwarzane bez zmian.

8 Konwerter.exe ( ) 2.Poprawienie pracy interfejsu programu. Przyśpieszono odświeżanie listy firm. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z banku: "086.Millennium Bank ( PDF )" Uwzględnienie nietypowych zapisów danych w pliku PDF. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku : 020.Volkswagen Bank ( CSV ) Dostosowano ładowanie pliku do nowego formatu Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku : 112.Bank Spółdzielczy w Jarosławiu ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy "7.Format KsH Varico" Poprawiono sposób nadawania kont według numerów rachunków. Liczą się teraz podczas porównywania numerów rachunków tylko cyfry numeru. Wszystkie inne znaki jak np. spacje są nieistotne. 2.Dodano format banku: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" Konwerter.exe ( )

9 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy "7.Format KsH Varico" Rozbudowano system nadawania numerów kont. Numery kont można nadawać teraz w zależności od numeru rachunku, nazwy kontrahenta i opisu transakcji. 2.Poprawiono format banku: "004.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie do zmiany formatu zapisu pliku dokonanej przez bank. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy 7.Format KsH Varico Usunięto z kwot zbędne znaki kierunku -. Dodano możliwość tworzenia nr konta księgowego na podstawie nazwy kontrahenta. 2.Poprawiono format banku walutowego 065.BNP Paribas Czechy ( MT940 ) Wprowadzono rozpoznawanie nowego typu zapisów. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formatu banku: "004.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie modułu do nowego standardu zapisu plików wprowadzonego przez Bank. 2.Zmiana kodowania polskich znaków w formacie "049.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Bank Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formatu banku: "108.Danske Bank ( MT940 )" Dokładniejsze rozpoznawanie nazw kontrahentów i opisów transakcji 2.Poprawiono ładowanie danych z formatu: "001.Multibank ( CSV )" Zmiana formatu pliku dokonana przez bank. Po połączeniu banków mbank i Multibank format ten odczytuje pliki eksportowane obecnie z mbanku. 3.Dodano możliwość ładowania zbiorczego plików MT940 bez względu na ich rozszerzenie.

10 Konwerter.exe ( ) 1.Poprawiono interfejs zmiany parametrów modułu. W niektórych sytuacjach, przy specyficznym sposobie zmiany parametrów mogły pojawić się błędy powodujące blokadę konfigurowanego skryptu. Problem ten został rozwiązany. 2.Poprawiono Bazę Zewnętrzną Kontrahentów. Obecna wersja: 1.06 ( ) - Przyśpieszono i poprawiono ładowanie i przetwarzanie danych, - Dodano możliwość zmiany kodowania polskich znaków dla wybranej kolumny danych. Baza zewnętrzna wymaga kodowania polskich znaków w formacie Windows 1250 ( latin II ) Jeżeli z jakiś powodów baza została uzupełniona danymi z nie właściwym kodowaniem znaków, jest możliwość przetworzenia ich do właściwego formatu. 3.Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 110.BNP Parinas ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: 095.Bank Pocztowy ( CSV ) Uwzględniono zmianę sposobu zapisu cyfr w pliku źródłowym Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy: 1.Format MT940 banku ING Uwzględniono nowe wymagania programu docelowego CDN XL. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format wynikowy: "14.Liniowy zamówienia" Format liniowy tekstowy zawierający numer zamówienia,kwotę, datę, nazwę kontrahenta, numer rachunku. Numer zamówienia uzyskiwany jest z opisu transakcji. 2.Poprawiono format banku: "061.BZ WBK I BIZNES24 ( CSV )" Zmiana formatu plików źródłowych. Stare wersje plików nadal działają.

11 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "108.Danske Bank ( MT940 )" Z uwagi na specyficzny sposób zapisu danych w pliku źródłowym, rozwiązanie to zostało przygotowane na specjalne zamówienie. Format ten jest dostępny w module w sekcji: Rozwiązania specjalizowane. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format ESR: "109.DPD ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format ESR: "103.DotPay ( CSV )" 2.Dodano nowy format ESR: "104.DPD ( XLS )" 3.Dodano nowy format ESR: "105.DHL ( XLS )" 4.Dodano nowy format ESR: "106.Allegro_PayU ( 3 CSV )" - format ESR wykonany na zamówienie dostępny w rozwiązaniach specjalizowanych 5.Dodano nowy format banku: "107.mBank ( od 2014 CSV )" - nowy format zapisu plików jaki pojawił się w 2014 roku 6.Poprawiono format banku: "072.Citibank ( CSV 2013 )" - błąd i zatrzymanie konwersji podczas przetwarzania niektórych plików. 7.Poprawiono format banku: "061.BZ WBK I BIZNES24 ( CSV )" - czasem mógł wystąpić problem z rozpoznaniem symbolu waluty. 8.Podniesiono do nowego standardu stare formaty ESR: 044.PayU ( CSV ) 066.Allegro_PayU ( 2 CSV ) 078.PayPal ( CSV ) 077.Transferuj PL ( CSV ) We wszystkich Elektronicznych Systemach Rozliczeń ( ESR ) wprowadzono możliwość dowolnego tworzenia opisów transakcji, nazw kontrahentów i numerów rachunków. Poprawiona została agregacja prowizji. Konwerter.exe ( )

12 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "009.BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )" Poprawiono odczyt opisów i nazw kontrahenta. 2.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "022.SEB DE ( MT940 )" Uwzględniono możliwość wystąpienia braku zer po przecinku w kwotach przetwarzanego pliku. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono ładowanie danych w formacie: "101. Millennium ( MT940 )" Uwzględniono błędy występujące w plikach źródłowych z banku. Problem z podwójnie eksportowaną nazwą kontrahenta. Konwerter.exe ( ) 1.Dokonano optymalizacji ładowania plików w formacie DBF. Moduły takie jak np.: Kamsoft_Dok_Handlowe , czytające dane z plików DBF, pracują obecnie znacznie szybciej. 2.Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono ładowanie danych w formacie: "010.Banki spółdzielcze ( XML 1 )" Uwzględniono zmianę formatu zapisu danych dokonaną przez bank. Poprzednie wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. 2.Dodano nowy format banku: "102.Bank Spółdzielczy w Żywcu (CSV)" 3.Dodano nowy format wynikowy: 12. CDN Bank do KH Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" W przypadku błędów w zapisie danych ( nie poprawny zapis nazw kontrahenta, opisów ) moduł podejmuje próbę naprawy błędów. Zapisy uszkodzone na tyle że nie ma możliwości ich naprawy zostaną odrzucone.

13 2.Poprawiono działanie formatu elektronicznych systemów rozliczeń: "044. PayU ( CSV )" Dodano możliwość przenoszenia kwot prowizji oraz ich agregacji. 3.Poprawiono format banku: "096.Bank BGŻ walutowy ( MT940 )" Poprawiono sposób wyszukiwania numerów rachunków. 4.Poprawiono odczyt nazw kontrahenta i opisów z plików typu XML. Uwzględniono niestandardowe zapisy znaków specjalnych typu apostrof, cudzysłów Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "100. Citibank ( MT940 )" 2.Dodano nowy format banku: "101. Millennium ( MT940 )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "15.Nordea Bank ( CSV )" Dostosowanie do nowego formatu zapisu pliku. Stare wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "99.BRE Bank ( CSV ) 2.Dodano nowy format wynikowy: "11.Format MT940 baku BRE Bank" Format dodany na zamówienie, obecnie służy głównie do konwersji plików CSV z BRE Bank do postaci MT940 BRE Bank. Konwerter.exe ( ) Konwerter.exe ( ) 1.Zmiany w sposobie zapisu plików wynikowych w formacie XML. Przyśpieszono prace modułów oraz umożliwiono przetwarzanie znacznie większych ilości dokumentów. Dostosowanie programu do nowych wymagań modułów przetwarzających dokumenty handlowe oraz kasowo-bankowe Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

14 1.Poprawiono format banku: "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )". Problem z datami. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "09.BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Dodano możliwość pobrania z pliku źródłowego numeru wyciągu. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format rozwiązanie specjalizowane: "80.Raiffeisen Bank ( elixir PTK )" Numer rachunku kontrahenta jest teraz pobierany z innego miejsca w pliku źródłowym ( nr rachunku wirtualnego ). 2.Poprawiono format: "98.Meritum Bank ( CSV )" Dodano możliwość określenia kierunku kwoty ( +, - ) dla nie rozpoznanych przez moduł typów operacji. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano format: "68.BS Tychy ( CSV )" do nowych plików. 2.Poprawiono odczyt danych z formatu: "82.iPKO biznes ( historia MT940 )" Dostosowanie do nietypowych zapisów tytułu transakcji. 3.Dodano możliwość zmiany całego opisu transakcji na inny według wyszukanego słowa. 4.Dodano nowy format banku: "98.Meritum Bank ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Dodano możliwość zmiany opisu transakcji na podstawie wyszukanych w nim tekstów. Parametr "Zmiana opisu transakcji" w jest trakcie testów praktycznych i jest umieszczony w zakładce "Inne". Konwerter.exe ( )

15 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano format elektronicznych systemów rozliczeń: "76. Magnat ( CSV )" do zmian zapisu danych w pliku źródłowym. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal przetwarzane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 97. Deutsche Bank ( XML ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 94. Idea Bank ( CSV ) 2.Dodano nowy format banku: 95. Bank Pocztowy ( CSV ) 3.Dodano nowy format banku: 96. Bank BGŻ walutowy ( MT940 ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano możliwość wyszukania w opisie numerów cesji i zapisania ich jako numer rachunku. Parametr dostępny w zakładce Inne. Parametr wykonany na indywidualne zamówienie. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "79. BZ WBK ( historia CSV 2013 )" Usunięto problem z rozpoznawaniem waluty oraz ustalaniem salda początkowego i końcowego.

16 Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano do nowego formatu pliku: "44. PayU ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano do nowego formatu pliku "24. Millennium Bank ( CSV )" Format może być teraz stosowany także do danych pochodzących z konta start biznes. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "93. Citibank ( XLS )" Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono błąd mogący utrudniać konfigurację parametrów modułu na niektórych komputerach Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu: "65. BNP Paribas Czechy ( MT940 )" 2.Zwiększono ilość linii w tabeli "Konstruktora opisów" do 50 Konwerter.exe ( )

17 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "92.Citibank walutowy ( CSV 2014 )" 2.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "72.Citibank ( CSV 2013 )" 3.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "92.Citibank walutowy ( CSV 2014 )" 2.Dostosowano do nowych wymagań ładowanie danych z formatu "72.Citibank ( CSV 2013 )" Starsze pliki są nadal obsługiwane. 3.Dodano parametr umożliwiający zmianę numeru rachunku. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: 7.Uzupełnianie numerów rachunków - Sekcja: 3.Zmiana numeru rachunku Parametr umożliwia zmianę numeru rachunku oryginalnego z pliku źródłowego na inny. 4.Dostosowano do nowego formatu pliku "24. Millennium Bank ( CSV )" Starsze pliki są także obsługiwane. 5.Dodano w elektronicznym systemie rozliczeń "78. PayPal ( CSV )" możliwość rozliczenia prowizji. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: 21.Elektroniczne systemy rozliczeń - Sekcja: 1.Kwoty prowizji Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "91. Alior Bank ( CSV 3 )" 2.Dodano możliwość załączenia wyboru waluty podczas przetwarzania pliku w przypadku gdy w pliku źródłowym znajdują się zapisy z różnymi walutami. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: Usuwanie danych - Sekcja: 4.Selekcja i usunięcie dokumentów według symbolu waluty - Parametr: Usuń w zależności od waluty, wybrać opcję: załącz wybór waluty podczas przetwarzania

18 3.Dodano możliwość wstawienia do nazwy pliku wynikowego symbolu waluty. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "50. Idea Bank ( PDF )". Uwzględniono nie typowe zapisy tytułów transakcji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "44. PayU ( CSV )".Dostosowanie do nowego formatu plików. Starsze wersje plików nadal są wczytywane bez zmian. 2.Poprawiono format banku 57. Deutsche Bank ( MT940 ). Poprawiono rozpoznawanie numerów rachunków i opisu transakcji dla specyficznych zapisów pozbawionych nazw kontrahentów. 3.Dodano nowy format banku walutowego: 90. Uni Credit ( MT940 ). Jest to bank czeski współpracujący w Polsce z Pekao S.A. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: " 89. Credit Agricole ( CSV Optim-Clic )". Konwerter.exe ( ) Konwerter.exe ( ) 1.Poprawiono błąd związany z otwieraniem okna na pełnym ekranie oraz przywracaniem ustawień domyślnych okna Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Lepsze rozpoznawanie opisu transakcji. 2.Poprawiono format: "13. Credit Agricole ( historia CSV )". Dostosowanie do nowego formatu danych. Konwerter.exe ( )

19 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Lepsze rozpoznawanie opisu transakcji. 2.Poprawiono format: "86. Millennium Bank ( PDF )". 3.Dodano nowy format banku walutowego: "87. Pekao SA walutowy ( MT940 )" 4.Poprawiono format: "24.Millennium Bank ( CSV )" Dostosowanie do nowego sposobu zapisu plików. ( Zmiana formatu pliku dokonana przez bank dnia ) 5.Dodano nowy format banku: "88. Bank Spółdzielczy Skoczów ( MT940 )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dopracowano format ( rozwiązania specjalizowane ): "80.Raiffeisen Bank ( elixir PTK )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Skrócono nazwę modułu. Moduł otrzymał teraz nazwę Wyciągi bankowe. 2.Poprawienie formatu: "60. BZ WBK I BIZNES24 ( MT940 )". Dostosowanie do możliwości zamiany numeru rachunku na "numer sprawy" ( rozwiązanie indywidualne ). Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940 ( ) 1.Dodano nowy format banku: "86. Millennium Bank ( PDF )" Pobrany z banku Millennium plik w formacie PDF z historią operacji należy otworzyć programem Adobe Reader lub podobnym. Następnie po skontrolowaniu czy w pliku znajdują się prawidłowe dane za interesujący nas okres, należy skopiować tekst do schowka komputera. Z menu górnego programu Adobe Reader należy wybrać opcję: Edycja + Zaznacz wszystko następnie: Edycja + Kopiuj

20 Konwerter po uruchomieniu modułu pobierze zgromadzone w schowku komputera dane i podda je odpowiedniej konwersji. Konwerter.exe ( ) 2.Zoptymalizowano sposób zmiany parametrów modułu. Znacznie skrócono czas oczekiwania na otwarcie okna zmiany parametrów Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Przywrócono możliwość przetwarzania również starych plików formatem "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" z Krakowskiego Banku Spółdzielczego 2.Dodano nowy format banku walutowego: "85.Pekao SA ( historia operacji TXT 2013 )" 3.Wprowadzono możliwość ładowanie zbiorczego plików dla formatów: 21 pko mt aliorbank mt bre bank mt bph mt bz wbk i biznes 24 mt pko starszy format mt ing mt bnp paribas mt940 ( bank zagraniczny ) 69 alior bank mt940 ( waluta ) 70 rainfaisen polbank mt ipko mt bz wbk KBnet ( dawny kredyt bank ) mt940 Opcja dostępna na zakładce Zarządzanie plikami po włączeniu widoku zaawansowanego parametrów i wybraniu jednego z powyższych formatów. Parametr 2. Ładowanie zbiorcze plików źródłowych należy ustawić na Tak. Po włączeniu konwersji przyciskiem Start pojawią się okno z wyborem plików do przetworzenia. Plik należy gromadzić w katalogu źródłowym ( okno interfejsu Konwertera: Dane źródłowe ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "02.mBank ( CSV )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank mbank dokonaną w listopadzie Poprawiono działanie parametru usuwającego z numeru rachunku znaki specjalne i litery. Parametr piąty na zakładce Operacje bankowe. 3.Poprawiono odczyt numeru rachunku w plikach z banku BZWBK format: "60.BZ WBK I BIZNES24 ( MT940 )" 4.Dostosowano odczyt plików z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie do nowego formatu eksportu jaki udostępnia bank od listopada Format: "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" 5.Dodano nowy format: "84.Leasing Pekao ( CSV )". Rozwiązanie w trakcie testów. Konwerter.exe ( )

21 Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "16. BRE Bank ( HTML )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank BRE Bank ( połączenie z mbank ) dokonany w listopadzie Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "01.MultiBank ( CSV )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank Multibank dokonaną w listopadzie Zmiana związana z połączeniem Multibanku z mbankiem Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "13.Credit Agricole ( historia CSV )". Dokładniejsze rozpoznawanie tytułu transakcji w najnowszych plikach z banku Credit Agricole. 2.Dodano nowy format banku: "82.iPKO biznes ( historia MT940 )" 3.Dodano nowy format banku: "83.BZ WBK ( KBnet MT940 ) - dawny Kredyt Bank Konwerter.exe ( ) 2.Zoptymalizowano i przyśpieszono proces eksportu i importu parametrów modułu Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Dostosowanie formatu wynikowego "1.Format MT940 banku ING" do potrzeb programu "INFOR System Księga Handlowa" firmy dgcs 2.Poprawienie formatu "04. Inteligo ( CSV )". Dostosowanie do nowego formatu eksportowanego z banku Inteligo. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu: 58. Deutsche Bank ( CSV )

Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień: 12.06.2016

Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień: 12.06.2016 konwerter.com.pl Lido s.c. Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień: 12.06.2016 Wyciągi bankowe krajowe: 1 Alior Bank CSV 1 018.Alior Bank ( CSV 1) 2 Alior Bank CSV 2 030.Alior Bank (

Bardziej szczegółowo

Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień:

Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień: konwerter.com.pl Lido s.c. Lista obsługiwanych formatów finansowych aktualna na dzień: 21.11.2017 Wyciągi bankowe krajowe: 1 Alior Bank CSV 1 018.Alior Bank ( CSV 1) 2 Alior Bank CSV 2 030.Alior Bank (

Bardziej szczegółowo

Opis zmian i poprawek w module Dokumentów Finansowych oraz Konwerter.exe

Opis zmian i poprawek w module Dokumentów Finansowych oraz Konwerter.exe Opis zmian i poprawek w module Dokumentów Finansowych oraz Konwerter.exe 2017.12.11 Moduł: Wyciągi_bankowe ( 2.2-30.1.368 ) 1.Nowe Elektroniczne Systemy Rozliczeń: - 195.Elavon ( xls ) - 197.Millennium

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill/IAI-Shop

Płatności CashBill/IAI-Shop 2 stycznia 2017 r. Płatności CashBill/IAI-Shop Uruchomienie Płatności CashBill na platformie IAI-Shop +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Selly Shop

Płatności CashBill - Selly Shop 1 lipca 2016 Płatności CashBill - Selly Shop Uruchomienie Płatności CashBill na platformie Selly Shop +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w modułach dokumentów handlowych

Zmiany w modułach dokumentów handlowych Zmiany w modułach dokumentów handlowych Podane zmiany są wprowadzane do poszczególnych modułów w różnym czasie w zależności o bieżących potrzeb i wymagań danego modułu. * oznacza zmianę która dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill. 4 października 2016 r. Specyfikacja usług

Płatności CashBill. 4 października 2016 r. Specyfikacja usług 4 października 2016 r. Płatności CashBill Specyfikacja usług +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS: 0000323297,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika

e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika e- Konwerter Kreator listy odbiorców BZWBK24 Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 2 INFORMACJE POUFNE I ZASTRZEŻONE Copyright Verax Systems Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Import wyciągów bankowych nowe możliwości

Import wyciągów bankowych nowe możliwości Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29 Spis treści Spis treści...2 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki...3 1.2 Instalacja dodatku...3 1.3

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w modułach dokumentów handlowych

Zmiany w modułach dokumentów handlowych Zmiany w modułach dokumentów handlowych Podane zmiany są wprowadzane do poszczególnych modułów w różnym czasie w zależności od bieżących potrzeb i wymagań danego modułu. * oznacza zmianę która dotyczy

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług 25 marca 2015 Specyfikacja usług CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail: marketing@cashbill.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3 Twój asystent finansowy

emszmal 3 Twój asystent finansowy emszmal 3 Twój asystent finansowy www.emszmal.pl Aktualizacja dokumentu: 2015-08-06 Spis treści Nowości w wersji 3.0... 3 Informacje ogólne... 3 Obsługiwane banki... 4 Instalacja bazy danych... 5 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW Aby wejść na zakładkę Nowy szablon importu Użytkownik wybiera zakładkę Płatności, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybierać Import danych.

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Program dedykowany jest zarówno Przedsiębiorstwom gospodarki mieszkaniowej jak i komunalnej. Jego celem jest obsługa transakcji bezgotówkowych. Najważniejsze funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm

Raport Money.pl. Konta oszczędnościowe dla firm Raport Money.pl Konta oszczędnościowe dla firm Money.pl po raz drugi przyjrzał się ofercie firmowych kont oszczędnościowych. Przeanalizowaliśmy 30 kont w 25 bankach. Wybraliśmy najlepsze. Sprawdź, gdzie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello stworzonego

Bardziej szczegółowo

Szybki start Uruchomienie płatności on-line w systemie rezerwacji e-rezerwacje24.pl

Szybki start Uruchomienie płatności on-line w systemie rezerwacji e-rezerwacje24.pl Szybki start Uruchomienie płatności on-line w systemie rezerwacji e-rezerwacje24.pl Przewodnik zawiera opis szybkiego uruchomienia płatności on-line dla swojego obiektu, a w szczególności: 1. Opis działania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI

SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO E-PŁATNOŚCI SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI Strona 1 z 6 PAYMENT_METHOD_TYPE - Metody płatności Metoda Klucz Typ (CARD/TRANSFER)

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu ERP Optima stworzonego

Bardziej szczegółowo

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty Maja Pawlukiewicz Departament Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) W oknie przeglądarki podaj adres indywidualnego sklepu Twojej Osoby Polecającej: (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne płatności elektroniczne. DialCom24 Innowacyjne technologie dla e-biznesu

Bezpieczne płatności elektroniczne. DialCom24 Innowacyjne technologie dla e-biznesu Bezpieczne płatności elektroniczne Czym jest agregator płatności? Czym jest agregator płatności? Oferta Rejestracja Zamówienie Przyjęcie wpłaty Czym jest agregator płatności? Konto Inteligo, mbank, PKO

Bardziej szczegółowo