Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe"

Transkrypt

1 Opis zmian w kolejnych wersjach modułu Wyciągi bankowe oraz Konwerter.exe Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "024.Millennium Bank ( CSV )" Nowy forma zapisu plików. Stare pliki są nadal obsługiwane bez zmian. Po przetworzeniu pliku należ w raporcie zwrócić uwagę czy nie brakuje numerów rachunków kontrahentów. Bank Millennium w ostatnim czasie może mieć błędy w systemie eksportu co objawia się brakiem tych numerów w pobranym z banku pliku CSV. W takiej sytuacji lepszym plikiem może się okazać plik PDF przetwarzany w Konwerterze formatem 086.Millennium Bank ( PDF )" 2. Poprawiono format banku: "020.Volkswagen Bank ( CSV )" Dostosowano odczyt pliku do nowego sposobu zapisu danych. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "005.PKO BP ( CSV )" Poprawiono sposób ładowania pliku. 2.Poprawiono format: "086.Millennium Bank ( PDF )" Uwzględniono nowe nietypowe zapisy kwot w pliku PDF. Stare wersje plików są przetwarzane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) Poprawiono format banku: "051.PBS Bank ( CSV ) Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu pliku źródłowego. Stare wersje plików są obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

2 1.Poprawiono format banku: "057.Deutsche Bank ( MT940 ) Uwzględniono nietypowe zapisy operacji związanych z płatnościami kartą. 2.Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Uwzględniono nowy sposób zapisu plików html eksportowanych z banku. Stare wersje plików html są nadal obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "007.BZ WBK ( ewyciąg CSV )" Uwzględniono nietypowe sposoby zapisu nazw kontrahentów. 2.Poprawiono format banku: "068.BS Tychy ( CSV )" Uwzględniono nietypowe sposoby zapisu danych. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: 122.PKO BP ( aplikacja CSV ) Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu pliku źródłowego Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format elektronicznych systemów rozliczeń: "125.DHL ALL YOU NEED ( CSV )" 2.Dodano nowe rozwiązanie specjalizowane. Jest to odczyt danych z systemu ecard zawierający wpłaty z różnych banków. Nowy format to: "126.eCard ( CSV )" 3.Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Dodano odczyt z pliku źródłowego numeru wyciągu i możliwość przeniesienia go do pliku wynikowego. 4.Poprawiono format: "033.BRE Bank ( DAT )" Dostosowano odczyt danych do zmian w pliku źródłowym eksportowanym z banku. Konwerter.exe ( )

3 Konwerter.exe ( ) Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji. Zmiany w programie istotne dla najnowszej wersji modułu: Optima_Enova_XML_Dok_Handlowe Z nowych możliwości korzystać będzie także tworzony obecnie moduł dokumentów handlowych: Proste_Faktury_Dok_Handlowe Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format: 124.PKO BP ( CSV 2015 ) 2.Poprawiono format: "107.mBank ( od 2014 CSV ) Pliki z mbnaku należy eksportować tak by format polskich znaków był ustawiony na Windows1250 lub UTF-8. Kodowanie polskich znaków w innych formatach, nawet podobnych do UTF-8 może powodować problemy z przetwarzaniem pliku lub nie poprawny zapis polskich znaków w pliku wynikowym. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formaty: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" Poprawienie rozpoznawania polskich znaków. Format: "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" dedykowany jest do przetwarzania danych z banku spółdzielczego z systemu ecorponet. Format: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" dedykowany jest do przetwarzania danych z banku spółdzielczego z systemu ebanknet. 2.Poprawiono format: "005.PKO BP ( CSV )" Dostosowano ładowanie danych do nowego sposobu zapisu plików CSV eksportowanych z banku PKO BP. Stare wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

4 1.Poprawiono format banku: "114.Idea Bank ( Wyciąg z rach. PDF 2015 )" Dostosowano ładowanie pliku źródłowego do nowego formatu zapisu danych. Starsze wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "123. Millennium Bank ( wyciąg miesięczny PDF )" 2.Poprawiono format: "081.Elixir Optima ( CSV )" dodano dodatkowe pole z kodem ISO kraju kontrahenta. 3.Poprawiono format wynikowy: "15.Format MT103 Alior Bank" Jeżeli w pliku źródłowym występuje kod ISO kraju kontrahenta to zostanie on pobrany i wstawiony w odpowiednie miejsce pliku wynikowego. Jeżeli tego kodu nie ma, wpisany zostanie domyślnie kod ISO kraju pobrany z numeru rachunku kontrahenta Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.W związku z połączeniem się banków PKO BP z Nordea pojawiły się zmiany w eksportowanych z banku PKO plikach. Poprawiliśmy więc format: "005. PKO BP ( CSV )" Pliki te obecnie nie są jednak do końca prawidłowo eksportowane z banku i zapewne bank będzie wprowadzał kolejne zmiany. W tym momencie może się zdarzyć że w nazwie kontrahenta będzie zawarty także opis transakcji a w opisie transakcji znaleźć się może fragment nazwy kontrahenta. Nie dostępna jest także informacja o saldzie na rachunku. Wprowadziliśmy także poprawki do formatu: "015.Nordea Bank ( CSV )" Jeżeli ktoś ma możliwość eksportu danych jeszcze w tym formacie, ta poprawka powinna poprawić odczyt i przetwarzanie tych plików. 2.Poprawiono ładowanie danych: "107. mbank ( od 2014 CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format wynikowy: "15.Format MT103 Alior Bank" Plik wynikowy wytworzony w tym formacie umożliwia import poleceń przelewów walutowych do banku Alior. 2.Dodano nowy format banku: "122.PKO BP ( aplikacja CSV )" Przetwarzane pliki powinny pochodzić z aplikacji instalowanej na komputerze. Nie są to pliki pobierane bezpośrednio z banku PKO BP. Konwerter.exe ( )

5 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowe rozwiązanie specjalizowane: 121. Pekao Historia operacji na kartach ( PDF ) Umożliwiono przetwarzanie plików pochodzących z banku Pekao S.A. zapisanych w formacie PDF. Pliki te zawierają Historia operacji na kartach w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24 Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 120.BPS Bank Polskiej Spółdzielczości ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono sposób ładowania danych w formatach: 094. Idea Bank ( CSV ), 050. Idea Bank ( PDF ) Dodano możliwość wyboru daty waluty lub złożenia dyspozycji. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku walutowego: "065.BNP Paribas Czechy ( MT940 )" Dostosowano sposób ładowania danych do nowego formatu pliku źródłowego. Stare wersje plików są nadal obsługiwane. 2.Dodano nowy format banku: "117.BOŚ Bank ( zestawienie TXT )" 3.Dodano nowy format banku: "118.Rejonowy Bank Spółdzielczy ( CSV )" 4.Dodano nowy format banku wirtualnego: "119.Bank Spółdzielczy w Żywcu ( MT940 )" Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format rachunków wirtualnych: "115.Deutsche Bank ( Collect CSV )" Format ten nie jest jeszcze całkowicie sprawdzony.

6 2.Dodano nowy format rachunków wirtualnych: "116.Pekao ( Collect CSV )" 3.Poprawiono format wynikowy: "11.Format MT940 baku BRE Bank " Podczas przetwarzania niektórych plików źródłowych mogły pojawić się problemy podczas pracy modułu oraz przy wyświetlaniu raportu. Błędy te zostały usunięte. Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono funkcje sumowania kwot w tabelach raportów Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "114.Idea Bank ( Wyciąg z rach. PDF 2015 )" Format przetwarza wyciągi z rachunku z banku Idea Bank zapisane w formacie PDF. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" Udoskonalono sposób naprawiania błędnie zapisanych danych w pliku źródłowym. 2.Dodano nowy format banku: "113.mBank ( CSV CompanyNet )" Format przetwarza wyciągi pobrane z mbank z systemu CompanyNet zapisane w formacie pliku CSV Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "094.Idea Bank ( CSV )" Dostosowanie do innego sposobu zapisu pliku źródłowego. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal wczytywane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

7 1.Rozbudowano kontrolę poprawności danych zapisywanych do pliku wynikowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ( złe formatowanie dat, brak kwot itp. ) dany zapis zostaje uznany za uszkodzony i nie jest zapisywany do pliku wynikowego. Uszkodzony zapis można zobaczyć w raporcie w zakładce Zestawienie usuniętych dokumentów. 2.Poprawiono ładowanie danych formatu: 020.Volkswagen Bank ( CSV ). Dostosowanie do innego sposobu zapisu pliku źródłowego. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal wczytywane bez zmian. 3.Poprawiono rozpoznawanie formatu polskich znaków w 091.Alior Bank ( CSV 3 ). Dopuszczalne jest teraz w pliku źródłowym kodowanie polskich znaków w standardzie windows 1250 lub UTF-8. Rozpoznanie formatu przez moduł jest automatyczne. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono format banku: "051.PBS Bank ( CSV )" Dostosowano ładowanie do zmiany struktury pliku źródłowego. Starsze wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. 2. Poprawiono format banku: "016.BRE Bank ( HTML )" Dostosowano ładowanie do zmiany struktury pliku źródłowego. Starsze wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. Konwerter.exe ( ) 2.Zmieniono sposób prezentacji licencji posiadanej przez użytkownika programu Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Do formatu elektronicznych systemów rozliczeń "077.Transferuj PL ( CSV )" dodano nowy parametr który pozwala na usunięcie zapisów z prowizjami zerowymi ( 0,00% ). Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono sposób zapisu parametrów modułów. Zmniejszono wielkość plików z modułami konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z banku: "005.PKO BP ( CSV ) Dostosowanie do nowego formatu plików źródłowych eksportowanych z banku. Stare wersje plików są nadal przetwarzane bez zmian.

8 Konwerter.exe ( ) 2.Poprawienie pracy interfejsu programu. Przyśpieszono odświeżanie listy firm. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z banku: "086.Millennium Bank ( PDF )" Uwzględnienie nietypowych zapisów danych w pliku PDF. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku : 020.Volkswagen Bank ( CSV ) Dostosowano ładowanie pliku do nowego formatu Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku : 112.Bank Spółdzielczy w Jarosławiu ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy "7.Format KsH Varico" Poprawiono sposób nadawania kont według numerów rachunków. Liczą się teraz podczas porównywania numerów rachunków tylko cyfry numeru. Wszystkie inne znaki jak np. spacje są nieistotne. 2.Dodano format banku: "111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 )" Konwerter.exe ( )

9 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy "7.Format KsH Varico" Rozbudowano system nadawania numerów kont. Numery kont można nadawać teraz w zależności od numeru rachunku, nazwy kontrahenta i opisu transakcji. 2.Poprawiono format banku: "004.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie do zmiany formatu zapisu pliku dokonanej przez bank. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy 7.Format KsH Varico Usunięto z kwot zbędne znaki kierunku -. Dodano możliwość tworzenia nr konta księgowego na podstawie nazwy kontrahenta. 2.Poprawiono format banku walutowego 065.BNP Paribas Czechy ( MT940 ) Wprowadzono rozpoznawanie nowego typu zapisów. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formatu banku: "004.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie modułu do nowego standardu zapisu plików wprowadzonego przez Bank. 2.Zmiana kodowania polskich znaków w formacie "049.Inteligo ( CSV )" Dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Bank Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono formatu banku: "108.Danske Bank ( MT940 )" Dokładniejsze rozpoznawanie nazw kontrahentów i opisów transakcji 2.Poprawiono ładowanie danych z formatu: "001.Multibank ( CSV )" Zmiana formatu pliku dokonana przez bank. Po połączeniu banków mbank i Multibank format ten odczytuje pliki eksportowane obecnie z mbanku. 3.Dodano możliwość ładowania zbiorczego plików MT940 bez względu na ich rozszerzenie.

10 Konwerter.exe ( ) 1.Poprawiono interfejs zmiany parametrów modułu. W niektórych sytuacjach, przy specyficznym sposobie zmiany parametrów mogły pojawić się błędy powodujące blokadę konfigurowanego skryptu. Problem ten został rozwiązany. 2.Poprawiono Bazę Zewnętrzną Kontrahentów. Obecna wersja: 1.06 ( ) - Przyśpieszono i poprawiono ładowanie i przetwarzanie danych, - Dodano możliwość zmiany kodowania polskich znaków dla wybranej kolumny danych. Baza zewnętrzna wymaga kodowania polskich znaków w formacie Windows 1250 ( latin II ) Jeżeli z jakiś powodów baza została uzupełniona danymi z nie właściwym kodowaniem znaków, jest możliwość przetworzenia ich do właściwego formatu. 3.Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 110.BNP Parinas ( CSV ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: 095.Bank Pocztowy ( CSV ) Uwzględniono zmianę sposobu zapisu cyfr w pliku źródłowym Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format wynikowy: 1.Format MT940 banku ING Uwzględniono nowe wymagania programu docelowego CDN XL. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format wynikowy: "14.Liniowy zamówienia" Format liniowy tekstowy zawierający numer zamówienia,kwotę, datę, nazwę kontrahenta, numer rachunku. Numer zamówienia uzyskiwany jest z opisu transakcji. 2.Poprawiono format banku: "061.BZ WBK I BIZNES24 ( CSV )" Zmiana formatu plików źródłowych. Stare wersje plików nadal działają.

11 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "108.Danske Bank ( MT940 )" Z uwagi na specyficzny sposób zapisu danych w pliku źródłowym, rozwiązanie to zostało przygotowane na specjalne zamówienie. Format ten jest dostępny w module w sekcji: Rozwiązania specjalizowane. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format ESR: "109.DPD ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format ESR: "103.DotPay ( CSV )" 2.Dodano nowy format ESR: "104.DPD ( XLS )" 3.Dodano nowy format ESR: "105.DHL ( XLS )" 4.Dodano nowy format ESR: "106.Allegro_PayU ( 3 CSV )" - format ESR wykonany na zamówienie dostępny w rozwiązaniach specjalizowanych 5.Dodano nowy format banku: "107.mBank ( od 2014 CSV )" - nowy format zapisu plików jaki pojawił się w 2014 roku 6.Poprawiono format banku: "072.Citibank ( CSV 2013 )" - błąd i zatrzymanie konwersji podczas przetwarzania niektórych plików. 7.Poprawiono format banku: "061.BZ WBK I BIZNES24 ( CSV )" - czasem mógł wystąpić problem z rozpoznaniem symbolu waluty. 8.Podniesiono do nowego standardu stare formaty ESR: 044.PayU ( CSV ) 066.Allegro_PayU ( 2 CSV ) 078.PayPal ( CSV ) 077.Transferuj PL ( CSV ) We wszystkich Elektronicznych Systemach Rozliczeń ( ESR ) wprowadzono możliwość dowolnego tworzenia opisów transakcji, nazw kontrahentów i numerów rachunków. Poprawiona została agregacja prowizji. Konwerter.exe ( )

12 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "009.BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )" Poprawiono odczyt opisów i nazw kontrahenta. 2.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "022.SEB DE ( MT940 )" Uwzględniono możliwość wystąpienia braku zer po przecinku w kwotach przetwarzanego pliku. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono ładowanie danych w formacie: "101. Millennium ( MT940 )" Uwzględniono błędy występujące w plikach źródłowych z banku. Problem z podwójnie eksportowaną nazwą kontrahenta. Konwerter.exe ( ) 1.Dokonano optymalizacji ładowania plików w formacie DBF. Moduły takie jak np.: Kamsoft_Dok_Handlowe , czytające dane z plików DBF, pracują obecnie znacznie szybciej. 2.Dostosowanie programu do nowych możliwości modułów konwersji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Poprawiono ładowanie danych w formacie: "010.Banki spółdzielcze ( XML 1 )" Uwzględniono zmianę formatu zapisu danych dokonaną przez bank. Poprzednie wersje plików są nadal wczytywane bez zmian. 2.Dodano nowy format banku: "102.Bank Spółdzielczy w Żywcu (CSV)" 3.Dodano nowy format wynikowy: 12. CDN Bank do KH Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" W przypadku błędów w zapisie danych ( nie poprawny zapis nazw kontrahenta, opisów ) moduł podejmuje próbę naprawy błędów. Zapisy uszkodzone na tyle że nie ma możliwości ich naprawy zostaną odrzucone.

13 2.Poprawiono działanie formatu elektronicznych systemów rozliczeń: "044. PayU ( CSV )" Dodano możliwość przenoszenia kwot prowizji oraz ich agregacji. 3.Poprawiono format banku: "096.Bank BGŻ walutowy ( MT940 )" Poprawiono sposób wyszukiwania numerów rachunków. 4.Poprawiono odczyt nazw kontrahenta i opisów z plików typu XML. Uwzględniono niestandardowe zapisy znaków specjalnych typu apostrof, cudzysłów Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "100. Citibank ( MT940 )" 2.Dodano nowy format banku: "101. Millennium ( MT940 )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "15.Nordea Bank ( CSV )" Dostosowanie do nowego formatu zapisu pliku. Stare wersje plików są nadal obsługiwane bez zmian Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "99.BRE Bank ( CSV ) 2.Dodano nowy format wynikowy: "11.Format MT940 baku BRE Bank" Format dodany na zamówienie, obecnie służy głównie do konwersji plików CSV z BRE Bank do postaci MT940 BRE Bank. Konwerter.exe ( ) Konwerter.exe ( ) 1.Zmiany w sposobie zapisu plików wynikowych w formacie XML. Przyśpieszono prace modułów oraz umożliwiono przetwarzanie znacznie większych ilości dokumentów. Dostosowanie programu do nowych wymagań modułów przetwarzających dokumenty handlowe oraz kasowo-bankowe Moduł: Wyciągi_bankowe ( )

14 1.Poprawiono format banku: "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )". Problem z datami. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format banku: "09.BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Dodano możliwość pobrania z pliku źródłowego numeru wyciągu. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format rozwiązanie specjalizowane: "80.Raiffeisen Bank ( elixir PTK )" Numer rachunku kontrahenta jest teraz pobierany z innego miejsca w pliku źródłowym ( nr rachunku wirtualnego ). 2.Poprawiono format: "98.Meritum Bank ( CSV )" Dodano możliwość określenia kierunku kwoty ( +, - ) dla nie rozpoznanych przez moduł typów operacji. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano format: "68.BS Tychy ( CSV )" do nowych plików. 2.Poprawiono odczyt danych z formatu: "82.iPKO biznes ( historia MT940 )" Dostosowanie do nietypowych zapisów tytułu transakcji. 3.Dodano możliwość zmiany całego opisu transakcji na inny według wyszukanego słowa. 4.Dodano nowy format banku: "98.Meritum Bank ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1. Dodano możliwość zmiany opisu transakcji na podstawie wyszukanych w nim tekstów. Parametr "Zmiana opisu transakcji" w jest trakcie testów praktycznych i jest umieszczony w zakładce "Inne". Konwerter.exe ( )

15 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano format elektronicznych systemów rozliczeń: "76. Magnat ( CSV )" do zmian zapisu danych w pliku źródłowym. Poprzednie wersje plików źródłowych są nadal przetwarzane bez zmian. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 97. Deutsche Bank ( XML ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: 94. Idea Bank ( CSV ) 2.Dodano nowy format banku: 95. Bank Pocztowy ( CSV ) 3.Dodano nowy format banku: 96. Bank BGŻ walutowy ( MT940 ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano możliwość wyszukania w opisie numerów cesji i zapisania ich jako numer rachunku. Parametr dostępny w zakładce Inne. Parametr wykonany na indywidualne zamówienie. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych w formacie: "79. BZ WBK ( historia CSV 2013 )" Usunięto problem z rozpoznawaniem waluty oraz ustalaniem salda początkowego i końcowego.

16 Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano do nowego formatu pliku: "44. PayU ( CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dostosowano do nowego formatu pliku "24. Millennium Bank ( CSV )" Format może być teraz stosowany także do danych pochodzących z konta start biznes. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "93. Citibank ( XLS )" Konwerter.exe ( ) 2.Poprawiono błąd mogący utrudniać konfigurację parametrów modułu na niektórych komputerach Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu: "65. BNP Paribas Czechy ( MT940 )" 2.Zwiększono ilość linii w tabeli "Konstruktora opisów" do 50 Konwerter.exe ( )

17 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "92.Citibank walutowy ( CSV 2014 )" 2.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "72.Citibank ( CSV 2013 )" 3.Poprawiono ładowanie danych. Format banku: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "92.Citibank walutowy ( CSV 2014 )" 2.Dostosowano do nowych wymagań ładowanie danych z formatu "72.Citibank ( CSV 2013 )" Starsze pliki są nadal obsługiwane. 3.Dodano parametr umożliwiający zmianę numeru rachunku. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: 7.Uzupełnianie numerów rachunków - Sekcja: 3.Zmiana numeru rachunku Parametr umożliwia zmianę numeru rachunku oryginalnego z pliku źródłowego na inny. 4.Dostosowano do nowego formatu pliku "24. Millennium Bank ( CSV )" Starsze pliki są także obsługiwane. 5.Dodano w elektronicznym systemie rozliczeń "78. PayPal ( CSV )" możliwość rozliczenia prowizji. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: 21.Elektroniczne systemy rozliczeń - Sekcja: 1.Kwoty prowizji Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: "91. Alior Bank ( CSV 3 )" 2.Dodano możliwość załączenia wyboru waluty podczas przetwarzania pliku w przypadku gdy w pliku źródłowym znajdują się zapisy z różnymi walutami. Załączenie: - Widok parametrów zaawansowany, - Zakładka: Usuwanie danych - Sekcja: 4.Selekcja i usunięcie dokumentów według symbolu waluty - Parametr: Usuń w zależności od waluty, wybrać opcję: załącz wybór waluty podczas przetwarzania

18 3.Dodano możliwość wstawienia do nazwy pliku wynikowego symbolu waluty. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "50. Idea Bank ( PDF )". Uwzględniono nie typowe zapisy tytułów transakcji Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "44. PayU ( CSV )".Dostosowanie do nowego formatu plików. Starsze wersje plików nadal są wczytywane bez zmian. 2.Poprawiono format banku 57. Deutsche Bank ( MT940 ). Poprawiono rozpoznawanie numerów rachunków i opisu transakcji dla specyficznych zapisów pozbawionych nazw kontrahentów. 3.Dodano nowy format banku walutowego: 90. Uni Credit ( MT940 ). Jest to bank czeski współpracujący w Polsce z Pekao S.A. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dodano nowy format banku: " 89. Credit Agricole ( CSV Optim-Clic )". Konwerter.exe ( ) Konwerter.exe ( ) 1.Poprawiono błąd związany z otwieraniem okna na pełnym ekranie oraz przywracaniem ustawień domyślnych okna Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Lepsze rozpoznawanie opisu transakcji. 2.Poprawiono format: "13. Credit Agricole ( historia CSV )". Dostosowanie do nowego formatu danych. Konwerter.exe ( )

19 Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Poprawiono format: "09. BZ WBK ( Kredyt Bank CSV )". Lepsze rozpoznawanie opisu transakcji. 2.Poprawiono format: "86. Millennium Bank ( PDF )". 3.Dodano nowy format banku walutowego: "87. Pekao SA walutowy ( MT940 )" 4.Poprawiono format: "24.Millennium Bank ( CSV )" Dostosowanie do nowego sposobu zapisu plików. ( Zmiana formatu pliku dokonana przez bank dnia ) 5.Dodano nowy format banku: "88. Bank Spółdzielczy Skoczów ( MT940 )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Dopracowano format ( rozwiązania specjalizowane ): "80.Raiffeisen Bank ( elixir PTK )" Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe ( ) 1.Skrócono nazwę modułu. Moduł otrzymał teraz nazwę Wyciągi bankowe. 2.Poprawienie formatu: "60. BZ WBK I BIZNES24 ( MT940 )". Dostosowanie do możliwości zamiany numeru rachunku na "numer sprawy" ( rozwiązanie indywidualne ). Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940 ( ) 1.Dodano nowy format banku: "86. Millennium Bank ( PDF )" Pobrany z banku Millennium plik w formacie PDF z historią operacji należy otworzyć programem Adobe Reader lub podobnym. Następnie po skontrolowaniu czy w pliku znajdują się prawidłowe dane za interesujący nas okres, należy skopiować tekst do schowka komputera. Z menu górnego programu Adobe Reader należy wybrać opcję: Edycja + Zaznacz wszystko następnie: Edycja + Kopiuj

20 Konwerter po uruchomieniu modułu pobierze zgromadzone w schowku komputera dane i podda je odpowiedniej konwersji. Konwerter.exe ( ) 2.Zoptymalizowano sposób zmiany parametrów modułu. Znacznie skrócono czas oczekiwania na otwarcie okna zmiany parametrów Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Przywrócono możliwość przetwarzania również starych plików formatem "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" z Krakowskiego Banku Spółdzielczego 2.Dodano nowy format banku walutowego: "85.Pekao SA ( historia operacji TXT 2013 )" 3.Wprowadzono możliwość ładowanie zbiorczego plików dla formatów: 21 pko mt aliorbank mt bre bank mt bph mt bz wbk i biznes 24 mt pko starszy format mt ing mt bnp paribas mt940 ( bank zagraniczny ) 69 alior bank mt940 ( waluta ) 70 rainfaisen polbank mt ipko mt bz wbk KBnet ( dawny kredyt bank ) mt940 Opcja dostępna na zakładce Zarządzanie plikami po włączeniu widoku zaawansowanego parametrów i wybraniu jednego z powyższych formatów. Parametr 2. Ładowanie zbiorcze plików źródłowych należy ustawić na Tak. Po włączeniu konwersji przyciskiem Start pojawią się okno z wyborem plików do przetworzenia. Plik należy gromadzić w katalogu źródłowym ( okno interfejsu Konwertera: Dane źródłowe ) Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "02.mBank ( CSV )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank mbank dokonaną w listopadzie Poprawiono działanie parametru usuwającego z numeru rachunku znaki specjalne i litery. Parametr piąty na zakładce Operacje bankowe. 3.Poprawiono odczyt numeru rachunku w plikach z banku BZWBK format: "60.BZ WBK I BIZNES24 ( MT940 )" 4.Dostosowano odczyt plików z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie do nowego formatu eksportu jaki udostępnia bank od listopada Format: "49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 )" 5.Dodano nowy format: "84.Leasing Pekao ( CSV )". Rozwiązanie w trakcie testów. Konwerter.exe ( )

21 Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "16. BRE Bank ( HTML )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank BRE Bank ( połączenie z mbank ) dokonany w listopadzie Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "01.MultiBank ( CSV )". Uwzględniono zmianę formatu pliku przez bank Multibank dokonaną w listopadzie Zmiana związana z połączeniem Multibanku z mbankiem Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu "13.Credit Agricole ( historia CSV )". Dokładniejsze rozpoznawanie tytułu transakcji w najnowszych plikach z banku Credit Agricole. 2.Dodano nowy format banku: "82.iPKO biznes ( historia MT940 )" 3.Dodano nowy format banku: "83.BZ WBK ( KBnet MT940 ) - dawny Kredyt Bank Konwerter.exe ( ) 2.Zoptymalizowano i przyśpieszono proces eksportu i importu parametrów modułu Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Dostosowanie formatu wynikowego "1.Format MT940 banku ING" do potrzeb programu "INFOR System Księga Handlowa" firmy dgcs 2.Poprawienie formatu "04. Inteligo ( CSV )". Dostosowanie do nowego formatu eksportowanego z banku Inteligo. Konwerter.exe ( ) Moduł: Wyciągi_bankowe-MT940( ) 1.Poprawiono ładowanie danych z formatu: 58. Deutsche Bank ( CSV )

emszmal 3 Twój asystent finansowy

emszmal 3 Twój asystent finansowy emszmal 3 Twój asystent finansowy www.emszmal.pl Aktualizacja dokumentu: 2015-08-06 Spis treści Nowości w wersji 3.0... 3 Informacje ogólne... 3 Obsługiwane banki... 4 Instalacja bazy danych... 5 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo