Import wyciągów bankowych nowe możliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Import wyciągów bankowych nowe możliwości"

Transkrypt

1 Import wyciągów bankowych nowe możliwości Soneta Banki, Wirtualne rachunki bankowe Strona 1 z 29

2 Spis treści Spis treści Import wyciągów bankowych Soneta banki Instalacja dodatku Konfiguracja Zakładka Soneta.Banki Zakładka Kod użytkownika Import wyciągów bankowych Analiza operacji bankowych Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych Rozliczanie zapłat Rozliczanie wypłat na podstawie przelewów Rozliczanie zapłat wg numerów Dodatkowe opcje Wyjątki dla identyfikacji Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami Import wyciągów bankowych Wirtualne rachunki bankowe Przygotowanie do pracy z rachunkami wirtualnym: Konfiguracja Ewidencji ŚP Algorytm tworzenia rachunku wirtualnego Wprowadzanie należności Import wyciągów bankowych...29 Strona 2 z 29

3 1. Import wyciągów bankowych Soneta banki 1.2 Instalacja dodatku Pierwszym warunkiem skorzystania z tego typu importu jest zainstalowanie dodatku Soneta.Banki pozwalającego na importowanie wyciągów bankowych. W tym celu niezbędne jest zakupienie odpowiedniej licencji dla tego dodatku. Instalacje należy zacząć od wprowadzenia licencji dla dodatku, wybierając z menu Pomoc > Licencje dodatków. Na formatce wybieramy wskazujemy licencje. i Następnie do katalogu Assemblies należy skopiować plik Soneta.Banki.dll oraz Soneta.Banki.Core.dll Uwaga! Jeżeli przesłaną dll-kę nie zapisują Państwo na dysku tylko bezpośrednio z maila kopiują do katalogu Assemblies, pliki zostają oznaczane jako pochodzące z niezaufanego źródła i mogą powodować problem z uruchomieniem enova. Aby je przemianować na zaufane, należy wejść we właściwości pliku i wykonać Odblokuj. Strona 3 z 29

4 Uwaga! Aby dodatek działał poprawnie należy po wykonaniu powyższych czynności ponownie uruchomić program enova. Strona 4 z 29

5 1.3 Konfiguracja W konfiguracji programu Narzędzia > Opcje > Ewidencje ŚP > Ewidencje. Otwieramy ewidencję, do której będziemy importować wyciąg bankowy i na zakładce Przelewy elektroniczne ustawiamy odpowiednio filtr oraz numer rachunku bankowego. Przelewy elektroniczne: Filtr importu wyciągów bankowych w tym miejscu należy wybrać filtr banku, z którego będziemy importować wyciąg. Dostępne filtry importu: Strona 5 z 29

6 Strona 6 z 29

7 Lista aktualnych filtrów do importu wyciągów (na dzień ) Uwaga! Dodatkowa informacja o możliwości importowania wyciągów z banków niewymienionych w filtrach: Format Asseco (XML): Import z banków spółdzielczych, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz BOŚ w formacie XML Format HomeNet(XML): Import z banków spółdzielczych np. Bank Spółdzielczy Limanowa Format Videotel (MT940): Import z Kredyt Banku w formacie MT940. Jest również drugi format xml dla tego banku: Kredyt Bank (XML) Format BZWBK (moja firma plus, MT940): Import z Mini Bank 24 Format BOŚ (elixir): Np. dla banku: Express Bank Spółdzielczy Rzeszów i plików w formacie "Elixir" : np. ex txt ex txt Pozostałe zgodnie z nazwą. Strona 7 z 29

8 Należy uzupełnić również podstawowe dane na zakładce Ogólne tj. Numer rachunku (jego uzupełnienie jest niezbędne): Strona 8 z 29

9 1.3.1 Zakładka Soneta.Banki Nowa zakładka aktywna jest dla filtrów w wersji przynajmniej 2.0, umożliwia sterowanie parametrami importowanego wyciągu. Sekcja: Konfiguracja filtra importu wyciągów bankowych: Filtr importu wyciągów bankowych: lista filtrów dostępnych w wersji przynajmniej 2.0 zmiana filtra w tym miejscu skutkuje zmianą filtra na zakładce Ogólne. Wariant filtra: Strona 9 z 29

10 Dodano możliwość wyboru numeru wariantu sterującego działaniem poszczególnych filtrów. Warianty stosowane są, jeśli pomiędzy wyciągami pochodzącymi z tego samego banku występują niewielkie odchylenia z w formacie (wariant bazowy ma zawsze numer 0) Np.: Bank PeKaO dodany wariant zmieniający interpretację pola <86> z opisem transakcji Sekcja: Charakterystyka pliku z wyciągami: Można wskazać inne niż domyślne rozszerzenie plików, które będą importowane Można również wskazać domyślny typ kodowania Sekcja: Import wyciągów Data przyjmowania pozycji wyciągu do raportu: umożliwia sterowanie datami, z jakimi operacje będą pojawiały się w wyciągu. Import do wielu ewidencji: Opcja powinna być zaznaczona na ewidencji, która będzie wybierana podczas importu. Pozostałe ewidencje do których równocześnie będą importowane wyciągi powinny mieć wskazany ten sam filtr importu Odwrotny porządek operacji w pliku: Umożliwia sterowanie kolejnością importowanych wyciągów w przypadku jeżeli jest kilka wyciągów w jednym pliku Sekcja: Zarządzanie raportami Algorytm tworzenie nowych raportów Okres wg definicji na EŚP: Okres raportu uzależniony od okresu raportu wskazanego na zakładce ogólne. Jeżeli została wybrana ta opcja a na zakładce ogólne nie zdefiniowano okresu, import zakończy się błędem. Okres dopasowany do wyciągu: Daty raportu pobierane są z importowanego pliku. Optymalizator ilości wyciągów: Po włączeniu tej opcji system dąży do tego, żeby lista nowych raportów była jak najmniejsza, opcja wymaga włączenia dopisywania do istniejących wyciągów. Strona 10 z 29

11 1.3.2 Zakładka Kod użytkownika Zakładka jest dostępna dla wszystkich filtrów, niezależnie od wersji. Domyślnie jest wyłączona. Użytkownik ma możliwość wklejenia standardowego kodu zawierającego definicje obsługiwanych metod, oraz skopiowanie do schowka krótkiego manuala jak pisać kod w omawianym zakresie. Bazowa klasa, z której korzysta kod użytkownika umożliwia np.: - sprawdzenie warunków tekstowych na operacji bankowej - uruchomienia matrycy o podanym symbolu Przykład kodu sprawdzającego, przed identyfikacją operacji bankowej, czy w opisie operacji zawarte jest określone słowo i w zależności od tego uruchamiający odpowiednią matrycę. Matryca, po uruchomieniu wypełni operację bankową niesionymi przez siebie informacjami (np.: podleganie rozliczeniu, opis analityczny), dzięki czemu etap wprowadzania danych do systemu ulega znaczącemu skróceniu i automatyzacji. public override void RaportPrzedIdentyfikacja(RaportESP report) {} public override void OperacjaPrzedIdentyfikacja(OperacjaBankowa operacja) { if(operacja.kierunek == KierunekPlatnosci.Rozchod && OperacjaSpelniaWarunek(operacja, OperacjaPole.Opis, OperacjaWarunek.Zawiera, "prowizja")) UruchomMatryce (operacja, "PROWIZJA"); if(operacja.kierunek == KierunekPlatnosci.Rozchod && OperacjaSpelniaWarunek(operacja, OperacjaPole.Opis, OperacjaWarunek.Zawiera, "wynagrodzenie")) } UruchomMatryce (operacja, "WYNAGRODZENIE"); public override void OperacjaPoIdentyfikacji(OperacjaBankowa operacja) Strona 11 z 29

12 {} public override void RaportPoIdentyfikacji(RaportESP report) {} 1.4 Import wyciągów bankowych Aby zaimportować wyciąg należy z menu Plik wybierać Importuj zapisy > Import elektronicznych wyciągów bankowych, załączyć plik z danymi i wybrać Zapisz i zamknij. Rachunek i filtr wyciągów Rachunek bankowy: Umożliwia wybór ewidencji do której będą importowane wyciągi. Jeżeli tylko jedna ewidencja jest skonfigurowana do importu, będzie się tylko ona podpowiadała. Format i wersja filtru: Parametry wybrane filtru odczytywane z wybranej powyżej ewidencji Pliki z wyciągami Strona 12 z 29

13 Rodzaj źródła: umożliwia wskazanie pojedynczego pliku lub całego katalogu z którego będą zaimportowane pliki. Wskazanie katalogu możliwe jest dla filtrów w wersji przynajmniej 2.0 Ignoruj domyślne rozszerzenie plików: opcja aktywna przy imporcie z katalogu, pozwala sterować rodzajem plików ze względu na rozszerzenie, które mają być zaimportowane. Po wybraniu Zapisz i zamknij w EŚP utworzy się raport z dodatkową zakładką Operacje bankowe: 1.5 Analiza operacji bankowych Świeżo zaimportowane operacje mają status Wprowadzona, ponieważ każdą z nich trzeba zweryfikować poprzez sparowanie kontrahenta na operacji bankowej z podmiotem w bazie enova. Parowanie automatyczne: Jeśli na kartotece kontrahenta uzupełniono rachunek bankowy sparowanie nastąpi automatycznie i zostanie zapisane w konfiguracji Ewidencje ŚP/Identyfikacja płatników/ogólne, w sekcji 'Identyfikacja podmiotów' Parowanie ręczne: Należy w polu kontrahent wskazać podmiot z listy (wpisanie nazwy, kodu lub NIP-u lub otworzenie listy kontrahentów) Strona 13 z 29

14 Po sparowaniu podmiotów Status operacji zmieni się z Wprowadzona na Zweryfikowana. Strona 14 z 29

15 Sparowanie takie zostanie zapamiętane i przy kolejnym importowaniu wyciągu podmiot będzie się podpowiadał a operacja bankowa po zaimportowaniu będzie miała status Niezweryfikowana a nie Wprowadzona: Wówczas uaktywnia się pole Potwierdzenie identyfikacji, za pomocą, którego będzie przebiegała weryfikacja, identyfikacji, identyfikacje można dokonać z listy lub z poziomu pojedynczej operacji bankowej: Strona 15 z 29

16 Potwierdzenia identyfikacji można także użyć poprzez czynność Wypełnij wg matrycy (użycie matryc opisano w punkcie Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych). Operacja o statusie Zweryfikowana pokaże się na zakładce Wpłaty i Wypłaty i dopiero wówczas dana zapłata będzie widoczna w programie: Strona 16 z 29

17 Jeśli na wyciągu bankowym znajdują się operacje, które nie będą podlegać rozliczeniu np. prowizje, wpłaty własne należy odznaczyć na nich parametr Podlega rozliczeniu. Aby wykonać tą czynność dla większej ilości dokumentów należy podświetlić je na liście i wybrać z czynności Nie podlega rozliczeniu: Dodatkowo w konfiguracji można zaznaczyć parametry uruchamiające mechanizm kopiowania numerów faktur z opisu operacji do pola Zapłata za. Pozwoli to później na wykorzystanie mechanizmu rozliczeń. Parametr te dostępne są w Narzędzia > Opcje > Ewidencja ŚP > Import wyciągów bankowych: Strona 17 z 29

18 Po zaznaczeniu parametru Kopiuj pole opis z operacji bankowej do pola numery dokumentów na wpłacie/wypłacie zostanie skopiowany cały opis do pola Zapłata za. Jeśli pole opis posiada więcej danych niż numer faktury dokumenty nie będą podpowiadać się podczas ich rozliczania. Jeśli chcemy, aby z pola Opis do pola Zapłata za były przenoszone tylko numery faktur należy w opcjach zaznaczyć drugi parametr: Strona 18 z 29

19 Po zaznaczeniu parametru Kopiuj tylko fragmenty rozpoznane, jako poprawne numery dokumentów zostanie skopiowany do pola Zapłata za tylko numer dokumentu, jeśli zostanie uznany za poprawny. Strona 19 z 29

20 1.5.1 Wykorzystanie matryc zapłat w analizie operacji bankowych Wykorzystanie matryc zapłat znacząco usprawnia etap analizy zaimportowanych operacji bankowych. Dzięki matrycom nie jest konieczna wiedza księgowa, aby już na etapie wprowadzania danych nadać in odpowiednie oznaczenia wspomagające księgowanie. Matryce można zastosować już na etapie importowania wyciągu poprzez wykorzystanie zakładki kod użytkownika i wpisanie tam prostego algorytmu (przykład opisano w punkcie Zakładka Kod użytkownika ). Podczas importu wyciągu na podstawie algorytmu zostanie przeprowadzona analiza zawartości wskazanych pól (np.: Opis, Podmiot, Numer rachunku) i uruchomiana zostanie w locie odpowiednia matryca, która uzupełni operację bankową niesionymi przez siebie informacjami. Można na przykład stworzyć matrycę dla wprowadzania prowizji, na której będzie odznaczony parametr Podlega rozliczeniu, będzie naniesiony odpowiedni opis i opis analityczny, którego można użyć w schemacie księgowym do zaksięgowania na odpowiednie konto. Strona 20 z 29

21 Oprócz zautomatyzowania użycia matryc można ich oczywiście używać do ręcznie, bezpośrednio w raporcie. Na raporcie oraz w formularzu operacji bankowej i zapłaty dostępna jest czynność Wypełnij wg matrycy (CTRL+M) Po wybraniu czynności pojawia się formatka z możliwością wskazania matrycy, która ma być użyta do zweryfikowania operacji. Strona 21 z 29

22 1.6 Rozliczanie zapłat Po zweryfikowaniu kontrahenta uaktywniają się pola dotyczące zapłaty oraz możliwość rozliczenia: Zapłata może zostać rozliczona z poziomu operacji bankowych, listy operacji bankowych, listy wpłat. Rozliczenia można też dokonać hurtowo po zaimportowaniu wyciągu na liście rozrachunki wg dokumentów Czynności > Rozliczanie dokumentów F7. Strona 22 z 29

23 1.6.1 Rozliczanie wypłat na podstawie przelewów Na formularzu wypłaty i formularzu operacji bankowej dostępna jest czynność 'Rozlicz wg przelewów' Czynność umożliwia rozliczenie wypłaty z nierozliczonymi płatnościami będącymi wcześniej podstawą wygenerowania przelewu. Czynność można wykonać na wypłatach z wybranym podmiotem lub wypłatach bez podmiotu. Po włączeniu opcji automatycznego rozliczania wypłat wg przelewów na ewidencji ŚP można zautomatyzować rozlicznie wypłaty rozliczą się tuż po zaimportowaniu wyciągów bankowych. Szczegóły działania mechanizmu: Warunki wyszukiwania przelewu: przelew zatwierdzony, zgodna kwota wypłaty z kwotą przelewu, zgodna data wypłaty z datą przelewu, zgodna ewidencja SP wypłaty i ewidencja SP przelewu, dokument (dokumenty) powiązany z przelewem nierozliczony całkowicie, jeśli podmiot już jest na wypłacie to taki sam musi być na przelewie. Strona 23 z 29

24 Efekty wyszukiwania: nie odnaleziono przelewu wg warunków wyszukiwania - prezentowany jest komunikat, odnaleziono dokładnie jeden przelew - następuje automatyczne rozliczenie, znaleziono więcej niż jeden przelew - prezentowana jest lista z odnalezionymi przelewami do wyboru; po wybraniu przelewu i zatwierdzeniu następuje rozliczenie zapłaty z dokumentami powiązanymi z pozycjami przelewu Rozliczanie zapłat wg numerów Kolejny mechanizm umożliwiający zautomatyzowanie rozliczenia zapłat bazuje na zgodności numeru dokumentu i numeru uzupełnionego w polu Zapłata za na zapłacie. Włączenie opcji na ewidencji ŚP powoduje, że po zaimportowaniu wyciągu bankowego zapłaty zostaną automatycznie rozliczone. Szczegóły działania mechanizmu: Rozliczanie następuje po identyfikacji podmiotu i rozliczeniu wg przelewów. Do rozliczenia wyszukiwane są: a) zobowiązania (dla wypłaty) lub należności (dla wpłaty) nie rozliczone b) sprawdzana jest zgodność: podmiotu, symbolu waluty c) pod uwagę brane są tylko płatności zatwierdzone 1.7 Dodatkowe opcje Wyjątki dla identyfikacji W konfiguracji Ewidencje ŚP dostępna jest zakładka Identyfikacja płatników / Ogólne na > Wyjątki identyfikacji, która pozwala włączyć mechanizm wyjątków w postaci numerów kont bankowych które będą wskazywać na podmioty wyłączone z mechanizmu identyfikacji podmiotów. Strona 24 z 29

25 Przy włączonym mechanizmie wyjątków, jeśli operacja bankowa otrzymała numer znajdujący się na liście: nie zostanie dokonana identyfikacja podmiotu (jeśli np. wcześniej już odpowiednie rekordy były zapisane w bazie), nie będzie uaktualniana identyfikacja w momencie wybrania z listy podmiotu zapłaty Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami Natomiast odznaczenie parametru Blokada zatwierdzania wyciągów bankowych z niezweryfikowanymi operacjami pozwala na pominięcie kroku Potwierdzenie identyfikacji podczas kolejnych importów wyciągów bankowych. Operacje, które w przeszłości były zweryfikowane pod kątem kontrahenta będą automatycznie przenosiły się na zakładkę Wpłaty i wypłaty. Z tą opcją koresponduje czynność w konfiguracji ewidencji ŚP na zakładce Przelewy elektroniczne, która po włączeniu, umożliwia kasowanie operacji bankowych. 2. Import wyciągów bankowych Wirtualne rachunki bankowe 2.2 Przygotowanie do pracy z rachunkami wirtualnym: Podobnie jak w przypadku dodatku Soneta.Banki pracę z dodatkiem należy rozpocząć od umieszczenia dll w katalogu Assembiles i wczytania licencji. Strona 25 z 29

26 2.2.1 Konfiguracja Ewidencji ŚP W konfiguracji enova Narzędzia / Opcje / Ewidencje ŚP / Ewidencje, po wybraniu/dodaniu ewidencji śp oprócz podstawowych danych dla ewidencji na zakładce Ogólne należy wpisać właściwy numer rachunku. Na zakładce Przelewy elektroniczne należy wybrać właściwy Filtr importu wyciągów bankowych związany z rachunkami wirtualnymi (filtry opisane jako masowe). Następnie na zakładce Rachunki Wirtualne Uzupełniamy ewidencje śp o informację, czy jest ona związana z rachunkami wirtualnymi. Dostępne są cztery możliwości: Strona 26 z 29

27 Nie obsługuje Dla każdego kontrahenta numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności. Przy tym ustawieniu należności dla danego kontrahenta będą miały taki sam numer rachunku wirtualnego. Dla każdego dokumentu - numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności. Przy tym ustawieniu należności powstałe w obrębie danego dokumentu będą miały ten sam numer rachunku wirtualnego. Dla każdej należności - numer rachunku wirtualnego zapisuje się na poziomie należności, dla każdej należności nadawany jest nowy numer rachunku wirtualnego. Automatyczne rozliczanie - jeśli parametr zaznaczymy na Tak, po zaimportowaniu danego wyciąg bankowego zapłata zostanie automatycznie rozliczona z należnością.!uwaga. Przy ustawieniu Dla każdego kontrahenta oraz Dla każdego dokumentu musi być uzupełnione na zapłacie pole zapłata za wartość do tego pola zostaje automatycznie pobrana (Pod warunkiem ze w konfiguracji Ewidencja ŚP / Import wyciągów bankowych, zaznaczone zostały parametry Kopiuj pole opis z operacji bankowej do pola numery dokumentów na wpłacie/wypłacie oraz Kopiuj tylko fragmenty rozpoznane ) Dla każdej należności, każda płatność zostanie automatycznie rozliczona z zapłatą Algorytm tworzenia rachunku wirtualnego Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu na podstawie, którego zostanie zdefiniowany algorytm wyliczania nowego rachunku. public string NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_Następny() { return Build("PL", " ", "1234" + "0000" + PODSTAWOWE").ToString(" ")); } public string NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_Wylicz(string value) { } return Build("PL", " ", "1234" + value); Strona 27 z 29

28 public bool NumerRachunku_Firmowy_rachunek_bankowy_CzyWyliczac() { } return true; Metoda Build posiada następującą sygnaturę: public string Build(string kod_kraju, string kierunek, string numer); Jest to metoda pomocnicza, która zwraca pełny numer rachunku 26 cyfrowym formacie IBAN w wraz w poprawnie wyliczoną suma kontrolną Parametr kod_kraju musi być albo pustym stringiem, ale zawierać PL. Dodatkowo w kodzie obsługi rachunku wirtualnego można się posłużyć metodą Next zadeklarowaną jako: public int Next(string nazwa); Metoda ta zwraca kolejne wartości dla licznika o podanej nazwie i służy do budowania kolejnych unikalnych numerów rachunków wirtualnych 2.3 Wprowadzanie należności. Po wprowadzeniu faktury sprzedaży (zarówno po stronie handlu jak i po stronie ewidencji dokumentów), jeżeli na płatności wskazana jest ewidencja środków pieniężnych z uruchomionymi rachunkami wirtualnymi) utworzy się rachunek wirtualny. Strona 28 z 29

29 Na kartotece kontrahenta rachunek wirtualny jest widoczny w zakładce Rozrachunki\Rachunki wirtualne. 2.4 Import wyciągów bankowych Aby zaimportować wyciągi należy podobnie jak w przypadku Soneta.Banki wybrać z menu Plik > Importuj zapisy >Import elektronicznych wyciągów bankowych. Po zaimportowaniu wyciągów bankowych zapłata zostanie automatycznie rozliczona z należnością Strona 29 z 29

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Nowe elementy w systemie... 4 2.2 Odrębny folder Preliminarz... 4 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów.

Aplikacja pozwala wyliczyd numer rachunku NRB zarówno dla jednego jak i wielu kontrahentów. Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT- oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi masowego przetwarzania transakcji. W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.9. Data: 2015-06-05 Wersja: 3.2.9 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Prestashop Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.5.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu ERP Optima stworzonego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo