Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie"

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja grudnia 2014

2 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Joanna Cofałka 01 Utworzenie dokumentu Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Maria Bismor Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Katarzyna Palka Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu Przeglądy: Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 79

3 Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna Zaimplementowano SSO podczas uruchamiania aplikacji webowych Zmieniono kolejności wyświetlania kolumny LoginCBUiW na liście użytkowników FK - Finanse 2.1. Zmieniono sposób wyznaczania grup wiekowych dla sprawozdania -02 z wypłat dot. podjęcia działalności gosp., doposażenia stanowisk itp Dodano mechanizm określania rodzaju kwoty przesyłanej do FK Dodano funkcjonalność kopiowania funkcji wyliczania parametrów sprawozdań Dodano nowe kody wydatków dla potrzeb wyliczania -02 na rok FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Dodano kontrolę kwoty miesięcznej naliczonych w jednym miesiącu kilku stypendiów finansowanych z różnych projektów. 12 Dodano parametr lokalny dla określenia dnia miesiąca, do którego bank powinien zrealizować autowypłatę Dodano wydawanie decyzji dla zdarzenia Z/M Dodano na zaświadczeniu 9 informację o dacie wypłacenia świadczenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozbiciu na poszczególne miesiące. 13 Dodano raport zawierający wykaz osób pozbawionych statusu, wynikających z w art Dodano kod QR do szablonu Karty rejestracyjnej osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy Zmieniono wymagalność wypełniania parametrów świadczenia ZT Sparametryzowano pobierania UPO od razu po wysyłce deklaracji PIT-11 do systemu e-deklaracje. 14 Sparametryzowano domyślne ustawienia trybu generacji KEDU rozliczeniowego (różnicowy - całościowy) dla korekty DRA. 15 Umożliwiono wskazanie, w którym wierszu PIT-11 ma być wykazana wypłata z IFA. 15 Dostosowano wydruk PIT-11 i PIT-4R do nowych wzorów deklaracji obowiązujących za rok podatkowy Strona: 3 z 79

4 Zmieniono proces zliczającego 365 dni z 18 m-cy. Proces uwzględnia okresy nieskładkowe typu urlop bezpłatny w maksymalnej liczbie dni Dodano wczytywanie formularza PSZ-WPSB Wniosek o wykreślenie na wniosek strony. 18 Dodano wczytywanie formularza PSZ-WWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia. 24 Rozszerzono funkcjonalność kalkulatora kwoty w oknie decyzji wyliczanie kwoty brutto świadczenia za wskazany okres. 31 IFA - Indywidualne Formy Aktywności Dodano podatek oraz kwotę brutto na liście wypłat w IFA Dodano obsługę nowych parametrów na wydruku decyzji Dodano informacę o rezygnacji osoby po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz powodzie rezygnacji na wnioskach o bon KD - Kadry Dodano możliwości bezpośredniej wysyłki elektronicznej wygenerowanych dokumentów PIT z listy deklaracji PIT. 36 Rozbudowano proces generujący PIT-4R o pobieranie podatków wypłaconych od spadków. 37 Uaktualniono szablon wydruku oraz założeń kontrolnych dla sprawozdania Dodano podgląd nieobecności z pozostałych umów pracobiorcy w kalendarzu pracobiorcy. 37 Umożliwiono edycję kwot bezpośrednio na liście przyznanych świadczeń oraz zobowiązań w kreatorze świadczeń oraz zobowiązań. 38 PRACA - moduł praca.gov.pl PSZ-ZOPS - Wykonano formularz zgłoszenia ofert stażu i praktyk do CBOP. 40 Zintegrowano praca.gov.pl z CBOP w zakresie przesyłania ofert stażu i praktyk. 40 PSZ-WPSB - Wykonano formularz - Wniosek o wykreślenie na wniosek strony PSZ-WSI -Wykonano formularz Wniosek o skierowanie na szkolenie PSZ-WWZ -Wykonano formularza Wniosek o wydanie zaświadczenia PSZ-WZUZS - Wykonano formularz Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 43 Dostosowano portal beneficjenta do nowych standardów Strona: 4 z 79

5 SL - Słowniki Lokalne Zmieniono kreator rejestracji bezrobotnego w zakresie rejestracji danych dotyczących kierunków kształcenia. Zktualizowano adresy dla miejscowości Widowa (teryt i ) oraz Widowa Góra (teryt ). SPL - Sprawozdawczość Lokalna Dodano nowe wskaźniki efektywności związane z podstawowymi formami aktywizacji. 45 Uaktualniono sprawozdanie -01 Załącznik 4 do formularza na 2014 rok. 46 Uaktualniono sprawozdanie -01 Załącznik 5 do formularza na 2014 rok Dodano sprawozdanie -01 w wersji 5 na 2015 rok Dodano sprawozdanie o profilowaniu pomocy dla osób bezrobotnych Dodano sprawozdanie - ankietę "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej" SY - Części wspólne Obsłużono komunikaty zwrotne z Aplikacji Centralnej informujące o nieprawidłowościach w odniesieniu do poszczególnych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. 57 Rozbudowano zasilanie Aplikacji Centralnej wynikiem oraz podsumowaniem badania osoby kwestionariuszem do profilowania oraz pozyskiwanie zwrotne danych z Aplikacji Centralnej UiIRP - Isługi i Instrumenty Rynku Pracy Obsłużono grupy językowe w wymaganiach do zagranicznej oferty pracy EURES. 60 Dodano wykaz usług udzielonych przez pracowników umożliwiającego ocenę ich efektywności. 60 Dodano w oknie parametryzacji dobór osób do oferty pracy możliwości wyboru oferowanego stanowiska z listy oferowanych stanowisk. 63 Dodano możliwość wskazania pracownika prowadzącego szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 64 Obsłużono wczytywanie formularza PSZ-WSI Wniosek o skierowanie na szkolenie Obsłużono parametr na wydruku Indywidualnego planu działania Dodano proces automatycznie kończącego lub przerywającego rozpoczęte indywidualne porady zawodowe po wyrejestrowaniu osoby WK - Współpraca z Kontrahentem 70 Strona: 5 z 79

6 11.1. Umożliwiono kopiowanie większej liczby osób z listy uczestników dołączonej do wniosku o refundację świadczeń integracyjnych otrzymanego z Centrum Integracji Społecznej i przenoszenia w sposób automatyczny do listy uczestników dołączanej do nowego wniosku. 70 Umożliwiono kopiowanie listy osób podpiętych do oferty pracy i przenoszenia w sposób automatyczny do listy osób kierowanych na giełdę pracy. 70 Zmodyfikowano zasilanie CBOP ofertą związaną z grantem dla pracodawcy Dodano walidację na opis wynagrodzenia w danych oferty pracy Dodano uzupełnianie pracownika realizującego kontakt, podczas rejestracji danych o kontaktach urzędu z pracodawcą. 71 Dostosowano wydruk oświadczenia do wersji wydruku z portalu praca.gov.pl. 71 Umożliwiono wczytywanie formularza PSZ-WZUZS Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Strona: 6 z 79

7 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Zaimplementowano SSO podczas uruchamiania aplikacji webowych. Mechanizm SSO został przewidziany w systemie SyriuszStd w celu ułatwienia dostępu do różnych zasobów (aplikacji) użytkownikom systemu. Warunkiem koniecznym korzystania z mechanizmu SSO jest zintegrowanie systemu SyriuszSTD z CBUiW. Dane dostępowe wprowadzone raz (tzw. "pojedyncze logowanie") pozwolą na korzystanie z kilku odrębnych aplikacji w jednej sesji. Metoda SSO polega na wykorzystaniu centralnej usługi uwierzytelniającej, która po poprawnej weryfikacji podanego loginu i hasła, przydziela użytkownikowi unikatowy identyfikator sesji TGT(tzw. "ticket"), który następnie jest przekazywany do systemu SyriuszSTD. Podczas próby dostępu do kolejnego systemu, przy użyciu TGT jest generowany kolejny identyfikator dostępowy do aplikacji ST ( service ticket), na podstawie którego aplikacja jest w stanie stwierdzić, że osoba uzyskująca dostęp jest tym, za kogo się podaje, a także, że jej sesja nie wygasła i może być dopuszczona do zasobów systemu. Przechowywanie TGT Unikatowy identyfikator sesji, tzw. TGT - jest przechowywany na serwerze w sesji. Mechanizm autoryzacji poprzez CAS jako funkcja biznesowa został przeniesiony na serwer do SecurityBean a. Odpowiedzi autoryzacji pozostają obsłużone na kliencie. Obsługa URL Na podstawie TGT, przy każdym otwieraniu poszczególnych adresów URL jest pobierany Service Ticket (w skrócie ST), który zostaje dołączony do adresu URL. W ten sposób system otwierany przez URL uzyskuje potwierdzenie, że użytkownik jest już zalogowany i w celu uzyskania dostępu do aplikacji, nie musi on ponownie weryfikować swoich danych poprzez podawanie loginu i hasła. Dołączenie pobranego ST zostaje zaimplementowane w metodzie openurl(url), która rozszerzona została o opcjonalny parametr typu boolean, informujący o tym, czy istnieje potrzeba aby przekazany URL wysyłać z ST. Dodatkowo sprawdza się, czy w danej sesji użytkownika jest przechowywany TGT, gdyż nie każdy użytkownik może być zalogowany przez SSO. Obsługa TGT podczas wylogowania z systemu Wylogowanie z aplikacji (i każdy wylot z sesji) skutkuje zniszczeniem TGT użytkownika w sesji. 1.2 Zmieniono kolejności wyświetlania kolumny LoginCBUiW na liście użytkowników. Na liście użytkowników została zmieniona kolejność kolumny "LoginCBUiW". Kolumna jest drugą w kolejności po loginie. Strona: 7 z 79

8 2. FK - Finanse 2.1 Zmieniono sposób wyznaczania grup wiekowych dla sprawozdania -02 z wypłat dot. podjęcia działalności gosp., doposażenia stanowisk itp. Dla wszystkich wypłat wynikających z tych indywidualnych form pomocy, dla których podpisywana jest umowa z osobą, został zmodyfikowany sposób klasyfikowania osoby do grupy wiekowej dla potrzeb sprawozdania -02: grupa wiekowa jest wyznaczana na dzień podpisania umowy z osobą (dotąd była wyznaczana na dzień złożenia wniosku przez osobę). Zostały zmodyfikowane: proces przesyłu do FK w zakresie zapisu liczby osób w podziale na grupy wiekowe do tabeli mf_liczba_osob i tworzenia pliku xml z danymi księgowymi (podział kwot na odpowiednie parametry dotyczące grup wiekowych) funkcje wyznaczania liczby osób w rubryce 4 w wierszach 97, 98 i 99 sprawozdania Dodano mechanizm określania rodzaju kwoty przesyłanej do FK. Został dodany uniwersalny mechanizm umożliwiający dodatkowe określenie rodzaju kwoty wypłaty i przekazanie tego rodzaju kwoty w przesyle do FK, gdzie jest uwzględniany w procesie wytwarzania dokumentów księgowych. Dla słownika Rodzaj kwoty (RPs066) została zmodyfikowana nazwa i opis słownika: nazwa: Rodzaj kwoty opis: Rodzaj kwoty dotyczący należności lub wypłaty. Do słownika Rodzaj kwoty (RPs066) zostały dodane pozycje: Wy_szkol - Koszt szkolenia zwracany organizacji Wy_badszk - Koszt badań lekarskich lub psychologicznych dot. szkolenia Wy_przejszk - Koszt przejazdu na szkolenie Wy_zakwszk - Koszt zakwaterowania podczas szkolenia Wy_premstaz - Premia dla pracodawcy za staż Wy_przejstaz - Koszt przejazdu na staż Wy_badstaz - Koszt badań lekarskich lub psychologicznych dot. stażu Na oknie Wypłata (SY0057M) zostało dodane pole: <Rodzaj kwoty> - lista rozwijana. Pole umożliwia wybór ze słownika "Rodzaj kwoty" (RPs066) jednej z pozycji o kodzie rozpoczynającym się na "Wy_". Pole jest dostępne dla wypłat dotyczących bonu szkoleniowego i stażowego, odblokowane dla wszystkich statusów wypłaty (z wyjątkiem wypłat już zrealizowanych). Na oknie Dekretacja parametru (FK7540M) pole <Rodzaj kwoty> jest przeniesione do nowej linii, lista rozwijana dla tego pola nadal pokazuje całą zawartość słownika, ale posortowaną wg kodu pozycji. Przesyły do FK Został zmodyfikowany proces tworzący plik przesyłu do FK (xml) z okna Wypłata: jeśli na oknie został podany rodzaj kwoty, w pliku xml jako dodatkowy element danych Składnika został zapisany rodzaj kwoty: <Rodzaj_kwoty>RPs066 Wy_...</Rodzaj_kwoty> Proces wytwarzania dokumentów traktuje rodzaj kwoty podany na oknie wypłaty i zapisany w pliku xml analogicznie jak rodzaj kwoty dot. należności: aby zapewnić odrębną dekretację dla różnych rodzajów kwot należy zdefiniować parametry dekretacji (konta) dla każdego wykorzystywanego rodzaju kwoty. Strona: 8 z 79

9 2.3 Dodano funkcjonalność kopiowania funkcji wyliczania parametrów sprawozdań. Została dodana możliwość kopiowania funkcji wyliczania parametrów sprawozdań między dwoma wybranymi sprawozdaniami. Na oknie Lista definicji sprawozdań (SPL0001L) została dodana w menu opcja Czynności > Kopiuj funkcje wyliczania. Opcja dostępna przy wywołaniu okna w kontekście FK. Wywołanie funkcji powoduje wyświetlenie okna parametryzacji Przepisanie funkcji wyliczania (FK9010) z polami: * Sprawozdanie modyfikowane: Symbol i nr wersji - pola tylko do odczytu, dane podświetlonego sprawozdania * [ ] Wykonaj kopię wybranej wersji sprawozdania - domyślnie włączone, podpowiadany symbol kopii sprawozdania: symbol podświetlonego sprawozdania '_' 'kopia' * Przepisz funkcje wyliczania: - z definicji sprawozdania: Symbol i Nr wersji - sprawozdanie wzorcowe, wybierane przyciskiem obok pola - z parametrów odpowiednich wg: o kodu sprawozdawczego (domyślnie) o kodu parametru o nazwy parametru - pole przełącznikowe decydujące o sposobie porównywania parametrów między sprawozdaniem wzorcowym i modyfikowanym [ ] dopisz funkcje tylko do parametrów nie posiadających funkcji wyliczania - czy przepisywać funkcje do wszystkich parametrów sprawozdania modyfikowanego posiadających odpowiedniki w sprawozdaniu wzorcowym, czy tylko do tych, które nie mają funkcji wyliczania. Proces przepisania wyliczania: dla każdego parametru podświetlonego sprawozdania (przy wyłączonej opcji "dopisz funkcje tylko do parametrów nie posiadających funkcji wyliczania") lub dla parametrów nie posiadających powiązanych funkcji (przy włączonej opcji "dopisz funkcje tylko do parametrów nie posiadających funkcji wyliczania") na podstawie kodu parametru lub kodu sprawozdawczego lub nazwy parametru odszuka ten sam parametr we wskazanej wersji sprawozdania jeśli zostanie znaleziony odpowiedni parametr, to usunie funkcje wyliczania tego parametru z Strona: 9 z 79

10 podświetlonego sprawozdania, skopiuje funkcje wyliczania i przypisze do parametru podświetlonego sprawozdania. 2.4 Dodano nowe kody wydatków dla potrzeb wyliczania -02 na rok Ze względu na nowy "Załącznik 1" do sprawozdania -02 wyliczający efektywność poszczególnych form pomocy, a ujmujący główne formy łącznie z ich dodatkami typu refundacja kosztów dojazdu, czy zakwaterowania istniała konieczność rozbicia tego typu dodatkowych wydatków wg głównych form pomocy, których dotyczą. Do słownika Rodzaj wydatku (RPd062) zostały dodane nowe pozycje: DojStaz - Refundacja kosztów przejazdu na staż (miejsce: UIR_DOJ) ZakwStaz - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca stażu (miejsce: UIR_ZAKW) BadLStaz - Badania lekarskie dotyczące stażu (miejsce: UIR_BAD) UbezpStaz - Ubezpieczenia dotyczące stażu (miejsce: WK_INNE) OpiekStaz - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca stażu (miejsce: IFA_UIR_OPZ) DojSzk - Refundacja kosztów przejazdu na szkolenie (miejsce: UIR_DOJ) BadLSzk - Badania lekarskie dotyczące szkolenia (miejsce: UIR_BAD) UbezpSzk - Ubezpieczenia dotyczące szkolenia (miejsce: WK_INNE) OpiekSzk - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca szkolenia (miejsce: IFA_UIR_OPZ) WyzywSzk - Refundacja kosztów wyżywienia dotycząca szkolenia (miejsce: WK_FAKTURY) DojPInt - Refundacja kosztów przejazdu na prace interwencyjne (miejsce: UIR_DOJ) ZakwPInt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca prac interwencyjnych (miejsce: UIR_ZAKW) BadLPInt - Badania lekarskie dotyczące prac interwencyjnych (miejsce: UIR_BAD) DojRPub - Refundacja kosztów przejazdu na roboty publiczne (miejsce: UIR_DOJ) ZakwRPub - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca robót publicznych (miejsce: UIR_ZAKW) BadLRPub - Badania lekarskie dotyczące robót publicznych (miejsce: UIR_BAD) BadLPSU - Badania lekarskie dotyczące prac społecznie użytecznych (miejsce: UIR_BAD) DojPZD - Refundacja kosztów przejazdu na przygotowanie zawodowe dorosłych (miejsce: UIR_DOJ) ZakwPZD - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych (miejsce: UIR_ZAKW) BadLPZD - Badania lekarskie dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych (miejsce: UIR_BAD) UbezpPZD - Ubezpieczenia dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych (miejsce: WK_INNE) OpiekPZD - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotycząca przygotowania zawodowego dorosłych (miejsce: IFA_UIR_OPZ) DojSKL - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie (miejsce: UIR_DOJ) ZakwSKL - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca refundacji składek na ubezpieczenie (miejsce: UIR_ZAKW) BadLSKL - Badania lekarskie dotyczące refundacji składek na ubezpieczenie (miejsce: UIR_BAD) UbezpStPo - Ubezpieczenia dotyczące dofinansowania studiów podyplomowych (miejsce: WK_INNE) DojDofW - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż. (miejsce: UIR_DOJ) ZakwDofW - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż. (miejsce: UIR_ZAKW) BadLDofW - Badania lekarskie dotyczące dofinansowania wynagrodzenia pow. 50r.ż. (miejsce: UIR_BAD) DojSwAkt - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca świadczenia aktywizacyjnego (miejsce: UIR_DOJ) ZakwSwAkt - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca świadczenia aktywizacyjnego (miejsce: UIR_ZAKW) Strona: 10 z 79

11 BadLSwAkt - Badania lekarskie dotyczące świadczenia aktywizacyjnego (miejsce: UIR_BAD) DojGrant - Refundacja kosztów przejazdu dotycząca grantu na stanowisko pracy (miejsce: UIR_DOJ) ZakwGrant - Refundacja kosztów zakwaterowania dotycząca grantu na stanowisko pracy (miejsce: UIR_ZAKW) BadLGrant - Badania lekarskie dotyczące grantu na stanowisko pracy (miejsce: UIR_BAD) WAŻNE: Nowe kody wydatków powinny być w Urzędach używane w dekretach księgowych od początku 2015 r. (w polu Koda zadania/wydatku i w segmentach kont). Kody te będą wykorzystywane do obliczania sprawozdania -02 w 2015r. oraz do wyliczenia Załącznika1 do sprawozdania -02 za rok 2015 (sprawozdanie roczne). Strona: 11 z 79

12 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta. 3.1 Dodano kontrolę kwoty miesięcznej naliczonych w jednym miesiącu kilku stypendiów finansowanych z różnych projektów. Naliczanie kwoty miesięcznej świadczenia w kwocie wyższej niż wysokość ustawowa występowało dotąd w przypadku, gdy świadczenie przysługiwało za cały miesiąc, ale przyznane było kilkoma decyzjami i źródła finansowania określone na decyzjach były różne. Wynikało to z przyjętego założenia, że świadczenia o tym samym kodzie i metodzie naliczania, ale finansowane z różnych źródeł powinny być traktowane, jako odrębne świadczenia i ich kwoty powinny być naliczane niezależnie, dokładnie za liczbę dni, za które przysługują. Powyższa zasada obowiązywała dla wszystkich świadczeń. W związku z wymaganiem kontrolowania miesięcznej kwoty ustawowej świadczenia niezależnie od źródła finansowania zmiana została wprowadzona dla wszystkich rodzajów świadczeń. Kod źródła finansowania nie jest brany pod uwagę w procesie naliczania świadczeń na etapie grupowania świadczeń o tym samym kodzie świadczenia i metodzie naliczania. Zmiana będzie obowiązywać dla naliczeń za okres od , aby nie naliczać z tytułu zmiany algorytmu korekty świadczeń już wypłaconych. 3.2 Dodano parametr lokalny dla określenia dnia miesiąca, do którego bank powinien zrealizować autowypłatę. W plikach ze zleceniami wypłat (tzw. autowypłaty) zamieszczana jest informacja dla banku, w jakim terminie wypłaty powinny zostać zrealizowane. Termin realizacji wypłaty umieszczany jest zależnie od formatu zlecenia wypłaty w następujących polach: PekaoSA1 - pole nr 1 PekaoSA2 - pole nr 10 PKO_BP - pole AC_DATE_TO ING_ZWG - pole nr 11 Dotychczas domyślnym terminem realizacji był ostatni dzień miesiąca wskazanego datą wypłaty listy wypłat, dla której generowane jest zlecenie wypłaty. Wyjątek stanowi format ING-ZWG, gdzie zgodnie z życzeniem urzędu termin realizacji wypłaty wyznaczany jest, jako data wypłaty listy plus 9 dni. Został dodany parametr lokalny umożliwiający wybór dnia miesiąca, wyznaczający koniec terminu realizacji autowypłat w banku. Parametr RPl138 o nazwie AUTOWYPLATA-TERMIN-REALIZACJI jest typu całkowitego o dopuszczalnych wartościach od 1 do 31 oraz wartość pusta. Opis parametru: Dzień miesiąca wyznaczający koniec terminu realizacji autowypłaty w banku. Domyślna wartość pusta oznacza ostatni dzień miesiąca. Jeśli wartość parametru jest pusta, to dla formatów PekaoSA1, PekaoSA2, PKO_BP terminem realizacji pozostanie jak dotąd ostatni dzień miesiąca, a w przypadku formatu ING_ZWG terminem realizacji pozostanie data wypłaty listy plus 9 dni. Jeśli dzień wprowadzony w parametrze jest większy niż ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, to przy ustalaniu terminu realizacji wypłaty jego wartość zostanie zmieniona na ostatni dzień tego miesiąca. 3.3 Dodano wydawanie decyzji dla zdarzenia Z/M. Została zmieniona definicja zdarzenia Z/M. W dniu, w którym to zdarzenie zacznie obowiązywać, jest tworzona decyzja ZM2, która oznacza Przedłużenie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Strona: 12 z 79

13 wyniku urodzenia dziecka w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 3.4 Dodano na zaświadczeniu 9 informację o dacie wypłacenia świadczenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozbiciu na poszczególne miesiące. Do wydruku zaświadczenia 9 "Świadczenia pobrane w zadanym okresie" zostały dodane następujące parametry: zasw.pobrane_świadczenia_data_wypłaty jest wypełniany jak parametr zasw.pobrane_świadczenia z dodatkową informacją o dacie wypłacenia świadczenia i zawiera informacje o okresie wypłaty, kwocie brutto i nazwie świadczenia oraz dacie wypłaty prezentowane z podziałem na poszczególne miesiące wypłaty świadczeń, zasw.pobrane_świadczenia_netto_data_wypłaty jest wypełniany jak parametr zasw.pobrane_świadczenia_netto z dodatkową informacją o dacie wypłacenia świadczenia i zawiera informacje o okresie wypłaty, kwocie netto i nazwie świadczenia oraz dacie wypłaty prezentowane z podziałem na poszczególne miesiące wypłaty świadczeń, zasw.pobrane_świadczenia_zdrowotna zawiera informacje o okresie wypłaty i kwocie odliczonej w nim składki zdrowotnej prezentowane z podziałem na poszczególne miesiące wypłaty świadczeń. 3.5 Dodano raport zawierający wykaz osób pozbawionych statusu, wynikających z w art. 33. Został wykonany raport osób, które powinny być pozbawione statusu zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia. Okno parametrów raportu zawiera następujące parametry: 1. dzień, na który jest wykonywany raport 2. pole logiczne, czy uwzględniać wszystkie rodzaje przerwań w polu status. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, są uwzględniane tylko statusy oznaczające przerwania z winy osoby. Niezależnie od ustawienia tego pola zawsze są brane pod uwagi statusy związane z odmową. Do raportu są kwalifikowane osoby aktywne na dzień podany w parametrach raportu, które dodatkowo posiadają poniższe dane w okresie aktualnej rejestracji względem daty podanej w parametrze: 1. wydane skierowania (względem daty wydania skierowania) 2. są uczestnikami szkolenia (względem daty wydania skierowania, lub w przypadku, gdy data ta nie jest uzupełniona, względem daty początku szkolenia) 3. są uczestnikami szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (względem daty rozpoczęcia szkolenia) Jeżeli ze statusu w powyższych danych wynika, że osoba odmówiła udziału w formie pomocy, przerwała formę pomocy lub nie rozpoczęła udziału w formie pomocy, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 3, art. 33 ust. 4 pkt 7, art. 33 ust. 4 pkt 8 i art. 33 ust. 4a pkt 3, zostanie wykazana w raporcie. Pod uwagę są brane następujące rodzaje skierowań: 1. skierowanie do pracy 2. skierowanie na staż i przygotowanie zawodowe 3. skierowanie na kontrakt socjalny 4. skierowanie do indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 5. skierowanie na prace społecznie użyteczne Dla każdego skierowania jest sprawdzany pole status w powiązaniu z polem <Odmowa uzasadniona>. W przypadku statusu rezygnacja kandydata w powiązaniu z nieuzasadnioną odmową osoba jest kwalifikowana do raportu. Sprawdzane są również statusy przerwał przygotowanie zawodowe z własnej winy, przerwano zatrudnienie oraz przerwał staż lub przygotowanie zawodowe (tylko w przypadku, gdy w parametrach raportu zaznaczono, że uwzględniać wszystkie statusy przerwań). Każdy z tych statusów kwalifikuje osobę do raportu. Strona: 13 z 79

14 W przypadku szkoleń do raportu są kwalifikowane osoby, które posiadają status uczestnika Osoba odmówiła odbycia szkolenia, przerwał z własnej winy oraz przerwał szkolenie (tylko w przypadku, gdy w parametrach raportu zaznaczono, że uwzględniać wszystkie statusy przerwań). Raport zawiera następujące kolumny: 1. Lp 2. Nazwisko i imię 3. PESEL 4. Numer ewidencyjny 5. Status osoby na dzień, na który wykonywany jest raport 6. Data odmowy/ przerwania 7. Powód wyłączenia W komponencie FOB została dodana opcja menu Raporty > Osób > które powinny być pozbawione statusu. Po wybraniu tej opcji jest możliwe utworzenie raportu, o którym mowa powyżej. 3.6 Dodano kod QR do szablonu Karty rejestracyjnej osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy. W górnej lewej części pierwszej strony karty rejestracyjnej został umieszczony kod QR. Do wykorzystania w kodzie QR są następujące parametry: nr_ewidencyjny numer ewidencyjny klienta RP id_osoby identyfikator klienta RP id_adresu - identyfikator adresu klienta RP. Adres jest wyznaczany zgodnie z kolejnością adresów zdefiniowaną w parametrze RPl015 - Kolejność adresów. adres -- adres klienta RP. Jest on wyznaczany zgodnie z kolejnością adresów zdefiniowaną w parametrze RPl015 - Kolejność adresów. data_aktywn_od data ostatniej rejestracji zgoda z datą w pkt 6 wydruku karty rejestracyjnej Został dodany parametr systemowy RPl141 o kodzie FoKarRej-QR, nazwie - Zawartość kodu QR na wydruku karty rejestracyjnej i opisie "Zawartość kodu QR na wydruku karty rejestracyjnej, lista wartości: nr_ewidencyjny,id_osoby,id_adresu,adres,data_rej" Kod QR jest drukowany na karcie rejestracyjnej w przypadku, gdy wartość parametru RPl141 jest niepusta i zawiera poprawną treść, tj. poprawny zapis parametrów. 3.7 Zmieniono wymagalność wypełniania parametrów świadczenia ZT. Na oknie decyzji została usunięta walidacja dotycząca wypełnienia parametrów świadczenia ZT przyznanego na podstawie zdarzenia P/UE. Decyzje związane z tym zdarzeniem są tworzone tak, jak dotychczas, natomiast wypełnianie parametrów związanych ze świadczeniem ZT nie jest obowiązkowe. 3.8 Sparametryzowano pobierania UPO od razu po wysyłce deklaracji PIT-11 do systemu e-deklaracje. Został dodany parametr lokalny RPl139 'e-deklaracje-pobranieupopowysylce' typu logicznego. Opis parametru: Czy bezpośrednio po wysłaniu dokumentów do systemu e-deklaracje uruchamiać pobieranie UPO. Domyślna wartość parametru - 'NIE'. Jeśli wartość parametru jest ustawiona na TAK, to pobieranie UPO z systemu e-deklaracje jest wykonywane bezpośrednio po zakończeniu procesu wysyłki dokumentów. Strona: 14 z 79

15 3.9 Sparametryzowano domyślne ustawienia trybu generacji KEDU rozliczeniowego (różnicowy - całościowy) dla korekty DRA. Plik zawierający KEDU rozliczeniowe może być generowany w dwóch trybach: całościowym (zawiera wtedy komplet raportów imiennych wszystkich osób z danego miesiąca) lub różnicowym (zawiera wtedy tylko raporty imienne nowe lub zmienione, które zostały ujęte na korekcie DRA). Został dodany parametr lokalny RPl140 typu logicznego o nazwie KEDU-ROZNICOWE i opisie: 'Czy dla korekt DRA generować domyślnie KEDU różnicowe?'. Wartość parametru wpływa na domyślne ustawienie przełącznika trybu generacji KEDU rozliczeniowego dla korekty DRA (różnicowy całościowy). Domyślna wartość NIE oznacza, że tak jak dotąd dla korekty DRA generowany jest całościowy plik KEDU. Jeśli parametr ma ustawioną wartość TAK, to w oknie Parametry generacji KEDU (SW0078) dla deklaracji korygującej (czyli o numerze deklaracji większej od 51) przełącznik trybu generacji zostaje ustawiony na różnicowy. Deklaracja o numerze 51 (pierwsza deklaracja) jest tak jak dotychczas generowana w trybie całościowy niezależnie od wartości parametru Umożliwiono wskazanie, w którym wierszu PIT-11 ma być wykazana wypłata z IFA. Dla wypłat rejestrowanych w IFA, które są wykazywane na PIT-11 klienta RP, została wprowadzona możliwość zaznaczenia, w którym wierszu PIT-11 powinna być uwzględniona kwota brutto oraz podatek z danej wypłaty. Dotychczas wypłaty z IFA wykazywane były tylko w wierszu E10, czyli jako finansowane z innego źródła. Po wprowadzeniu zmiany wypłata z IFA może być również wykazana w wierszu E5, czyli jako finansowana z FP. W oknie - wypłata (SY0057M), wywoływanym z listy wypłat realizowanych w IFA, obok pola <Uwzględnij w PIT-11> zostało dodane pole typu przełącznik o wartościach E5 i E10. Przełącznik jest aktywny, gdy zostanie zaznaczone pole <Uwzględnij w PIT-11> i domyślnie przyjmuje wartość E10. Strona: 15 z 79

16 Została przygotowana procedura aktualizująca zawartość "..." - Wyplata, która dla wszystkich wypłat klientów RP, które mają zaznaczony znacznik 'Uwzględnij w PIT-11' wypełnia nowe pole wartością E10, ponieważ dotąd te wypłaty były wykazywane w wierszu 10. Proces generacji PIT-11 został zmodyfikowany, tak aby uwzględniał nowe pole sw_wyplata.wiersz_pit11. W polach fo_pit11.brutto i fo_pit11.podatek jest uwzględniana odpowiednio kwota brutto i kwota podatku z wypłat IFA, które mają wypełnione pola: sy_wyplata.pit = 'T', sy_wyplata.rodzaj_wierz = 'foosobak', sy_wyplata.status_wyp= W (wysłana) lub R (zrealizowana), data wypłaty mieści się w zadanym okresie wypłatowym i sy_wyplata.wiersz_pit11 = 'E5'. W polach fo_pit11.brutto_ifa i fo_pit11.podatek_ifa są uwzględniane kwoty z wypłat IFA, które mają wypełnione pola: sy_wyplata.pit = 'T', sy_wyplata.rodzaj_wierz = 'foosobak', sy_wyplata.status_wyp= W (wysłana) lub R (zrealizowana), data wypłaty mieści się w zadanym okresie wypłatowym i sy_wyplata.wiersz_pit11 = 'E10'. W oknach Deklaracje PIT-11 (SW0023L) i Deklaracja PIT-11 (SW0056M) etykiety pól: brutto, podatek, skl_odl_pod zostały zmienione na: Kwota brutto - FP, Zaliczka na podatek - FP, Skl.zdr.odl.od pod FP. Etykiety pól: brutto_ifa i podatek_ifa zostały zmienione na: Kwota brutto - inne źr., Zaliczka na podatek - inne źr. Deklaracje PIT-11 (SW0023L): Deklaracja PIT-11 (SW0056M): Strona: 16 z 79

17 3.11 Dostosowano wydruk PIT-11 i PIT-4R do nowych wzorów deklaracji obowiązujących za rok podatkowy Szablony wydruku deklaracji PIT-11 (wydruk graficzny) oraz PIT-4R zostały dostosowane do nowych wzorów deklaracji dla rozliczeń za rok 2014 wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany objęły: 1. wydruk PIT-11-graf (graficzny) wersja 21 : w górnym prawym rogu na każdej stronie wprowadzono tekst: Składanie w wersji elektronicznej: zamiast tekstu Można składać w wersji elektronicznej przy polu nr 4 zmieniono na duże litery etykietę: W ROKU, etykietę 'Termin doręczenia' zmieniono na: Termin składania, w tekście informacji dot. terminu składania zmodyfikowano tekst: 'Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi; do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej, zgodnie z art.45ba ust.2 ustawy.' Strona: 17 z 79

18 w dolnym prawym rogu na każdej stronie zaktualizowano wersję PIT-11: (21) 2. wydruk PIT-4R - wersja 5: w górnym prawym rogu na każdej stronie wprowadzono tekst: Składanie w wersji elektronicznej: zamiast tekstu Można składać w wersji elektronicznej przy polu 4 zmieniono na duże litery etykietę: ZA w dolnym prawym rogu na każdej stronie zaktualizowano wersję PIT-4R: (5) 3.12 Zmieniono proces zliczającego 365 dni z 18 m-cy. Proces uwzględnia okresy nieskładkowe typu urlop bezpłatny w maksymalnej liczbie dni 30. Na oknie Okres zaliczany osoby (FO0080M) zostało dodane pole <Czy urlop bezpłatny>. Na oknie Okres zaliczany osoby (FO0080M) na liście okresów nieskładkowych została dodana kolumna Czy urlop bezpł. Został zmieniony proces zliczający 365 dni okresów zaliczanych w okresie z 18 miesięcy. Uwzględnia on zapis art. 71 ust.1 pkt 2 lit. a dot. łącznego trwania urlopów bezpłatnych, który nie powinien przekroczyć 30 dni Dodano wczytywanie formularza PSZ-WPSB Wniosek o wykreślenie na wniosek strony. Zrealizowano nw. czynności związane z implementacją funkcjonalności wczytywania formularza PSZ-WPSB z praca.gov.pl do modułu FOB systemu SyriuszStd: Strona: 18 z 79

19 1. Dodano okna wczytywarki Pobierania danych z systemu praca.gov.pl do obsługi danych przychodzących z modułu praca.gov.pl pochodzących z formularzy typu PSZ-WPSB (Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego), Dokument PSZ-WPSB wysłany z modułu praca.gov.pl znajduje się na Liście spraw w Systemie SyriuszStd. Dokument PSZ-WPSB może być wczytany do obszaru FOB, tylko dla osoby zarejestrowanej uprzednio w Systemie SyriuszStd. W przypadku próby wczytania danych z dokumentu PSZ-WPSB do Systemu SyriuszStd dla osoby niezarejestrowanej pojawi się komunikat o treści: Nie znaleziono osoby o numerze PESEL: (właściwy nr PESEL) w systemie. Proszę zarejestrować osobę przed wczytaniem dokumentu., wczytywanie danych z dokumentu PSZ-WPSB zostanie przerwane. Wybranie z Listy spraw opcji/przycisku Szczegóły powoduje pojawienie się okna Dane sprawy, które zawiera informacje o przesłanym dokumencie PSZ-WPSB. 2. Na potrzeby realizacji okna wczytywarki: opracowano element włączającego/wyłączającego (checkbox) opis legendy (standaryzacja wyglądu okna względem ogólnie przyjętych założeń dla systemu SyriuszStd) wraz z przygotowaniem opisu Strona: 19 z 79

20 legendy, stworzono w oknie wczytywarki sekcji Podstawowe dane, która to sekcja zawiera pola: Nazwisko, Imię, PESEL, Seria i nr dokumentu w dwóch blokach tj. bloku Dane aktualne oraz bloku Dane z praca.gov.pl. Ponadto utworzono dodatkowy blok z elementami jednokrotnego wyboru (checkbox) o nazwie Czy zastąpić danymi z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) spowoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca gov.pl np. aktualizacja nazwiska beneficjenta. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Dane adresowe, która to sekcja zawiera trzy pola jednokrotnego wyboru: Zwiń/Rozwiń, Zostaw aktualne dane niezmienione, Zastąp aktualne dane informacjami z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca. Ponadto w sekcji tej została zaimplementowana tabela zawierająca szczegółowe dane adresowe i składająca się z 11 kolumn: Placówka, Archiwalny, Typ adresu, Rodzaj adresu, Miejscowość, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Załączniki. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Treść wniosku, która to sekcja zawiera treść merytorczną pisma wraz z polem daty, informującym od kiedy Wnioskodawca zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej. Okno Pobierania danych z modułu praca.gov.pl z funkcjonalnościami opisanymi powyżej. 3. Standardowo dla tego typu okien realizujących operację wczytywania danych do modułu FOB systemu SyriuszStd zostały zaimplementowane przyciski: Wczytaj, Anuluj, Pomoc. Dla tych przycisków zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowego okna wczytywarki. 4. Wczytany do systemu SyriuszStd dokument PSZ-WPSB można zobaczyć w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane oraz podzakładka Dokumenty. 5. Okno danych dokumentu zostało wypełnione danymi pochodzącymi z dokumentu PSZ-WPSB tj.: w polu <Rodzaj dokumentu> jest wyświetlana informacja/nazwa bieżąca dokumentu np. Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, w polu <Status dokumentu> jest wyświetlana informacja o statusie dokumentu np. Dostarczony, w polu <Sposób dostarczenia dokumentu> jest wyświetlana informacja o sposobie/źródle dostarczenia dokumentu do systemu SyriuszStd np. Internet, w polu <Data dostarczenia/wydania> jest wyświetlana informacja zawierająca datę otrzymania dokumentu z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd np , w polu <Cel>, jest wyświetlana treść merytoryczna z wczytanego dokumentu PSZ-WPSB tj. zawartość sekcji TREŚĆ WNIOSKU, w polu Uwagi, jest wyświetlana informacja z pola Czy Strona: 20 z 79

21 wnioskodawca jest cudzoziemcem? oraz zawartość sekcji POUCZENIE z wczytanego dokumentu PSZ-WPSB. Okno Dane klient RP z wypełnionymi polami: Cel i Uwagi treścią pochodzącą z wczytanego dokumentu PSZ-WPSB. Poniżej przedstawiono sekcje z formularza PSZ-WPSB, które są uwzględnione w polu <Uwagi>, w oknie danych Dokumentu. Strona: 21 z 79

22 Pola: Cel i Uwagi okna danych dokumentu w systemie SyriuszStd zostają wypełnione danymi zawartymi w odpowiednich sekcjach: TREŚĆ WNIOSKU oraz POUCZENIE znajdującymi się na formularzu PSZ-WPSB wysłanym z modułu praca.gov.pl. 6. Dokument PSZ-WPSB pobrany, wczytany i zaakceptowany w systemie SyriuszStd umożliwia dalsze procedowanie sprawy tj. określenie parametrów, od kiedy nastąpi pozbawienie wnioskodawcy statusu osoby bezrobotnej. Parametry te określane/wprowadzane są przez urzędnika w oknie Dane klienta RP, zakładka Zdarzenia i statusy. Pole <Data początkowa>, zawierają będzie datę Strona: 22 z 79

23 pochodzącą z dokumentu PSZ-WPSB określającą, od kiedy wnioskodawca ma być pozbawiony statusu osoby bezrobotnej, pole <Rodzaj>, zawierają wartość W oznaczającą wykreślenie z ewidencji bezrobotnego, pole <Typ>, zawierać będzie wartość UP oznaczającą wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji (art.33 ust.4 pkt6). Akceptacja ww. wartości w oknie Zdarzenie i status kończy procedowanie sprawy zainicjowanej przez wnioskodawcę dokumentem PSZ-WPSB przesłanym z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd. Okno Zdarzenie i status umożliwiające zakończenie procedowania sprawy zainicjowanej przez wnioskodawcę formularzem PSZ-WPSB wysłanym z modułu praca.gov.pl. 7. Dodatkowo zmodyfikowana została formatka (FO0010M -> FO0120U) w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane, podzakładka Dokumenty. Na formatce tej przy polach: <Cel> i <Uwagi> zostały zaimplementowane dodatkowe przyciski umożliwiające wywołanie dodatkowego okna ułatwiającego przegląd treści w ww. polach. Zwiększy to czytelność i ułatwi obsługę treści merytorycznych pochodzących z dokumentów wczytanych z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd. Formatka (FO0010M -> FO0120U) w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane, podzakładka Strona: 23 z 79

24 Dokumenty z zaimplementowanymi dodatkowymi przyciskami przy polach <Cel> i <Uwagi> umożliwiającymi wyświetlenie zawartości danych w nowym oknie. 8. Do słownika rodzajów dokumentów wizyty RPd029 została dodana pozycja Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej o kodzie 096. Dodanie pozycji powinno zostać wykonane przez w aplikacji Słowniki Centralne Dodano wczytywanie formularza PSZ-WWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia. Zrealizowano nw. czynności związane z implementacją funkcjonalności wczytywania formularza PSZ-WWZ z praca.gov.pl do modułu FOB systemu SyriuszStd: 1. Dodano okna wczytywarki Pobierania danych z systemu praca.gov.pl do obsługi danych przychodzących z modułu praca.gov.pl pochodzących z formularzy typu PSZ-WWZ (Wniosek o wydanie zaświadczenia), Dokument PSZ-WWZ wysłany z modułu praca.gov.pl znajduje się na Liście spraw w Systemie SyriuszStd. Dokument PSZ-WWZ może być wczytany do obszaru FOB, tylko dla osoby zarejestrowanej uprzednio w systemie SyriuszStd. W przypadku próby wczytania danych z dokumentu PSZ-WWZ do systemu SyriuszStd dla osoby niezarejestrowanej pojawi się komunikat o treści: Nie znaleziono osoby o numerze PESEL: (właściwy nr PESEL) w systemie. Proszę zarejestrować osobę przed wczytaniem dokumentu., wczytywanie danych z dokumentu PSZ-WWZ zostanie przerwane. Strona: 24 z 79

25 Wybranie z Listy spraw opcji/przycisku Szczegóły powoduje pojawienie się okna Dane sprawy, które zawiera informacje o przesłanym dokumencie PSZ-WWZ. 2. Na potrzeby realizacji okna wczytywarki: opracowano element włączający/wyłączający (checkbox) opis legendy (standaryzacja wyglądu okna względem ogólnie przyjętych założeń dla systemu SyriuszStd) wraz z przygotowaniem opisu legendy, stworzono w oknie wczytywarki sekcji Podstawowe dane, która to sekcja zawiera pola: Nazwisko, Imię, PESEL, Data urodzenia w dwóch blokach tj. bloku Dane aktualne oraz bloku Dane z praca.gov.pl. Ponadto utworzono dodatkowy blok z elementami jednokrotnego wyboru (checkbox) o nazwie Czy zastąpić danymi z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) spowoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca gov.pl np. aktualizacja nazwiska beneficjenta. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Dane adresowe, która to sekcja zawiera trzy pola jednokrotnego wyboru: Zwiń/Rozwiń, Zostaw aktualne dane niezmienione, Zastąp aktualne dane informacjami z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca. Ponadto w sekcji tej została zaimplementowana tabela zawierająca szczegółowe dane adresowe i składająca się z 11 kolumn: Placówka, Archiwalny, Typ adresu, Rodzaj adresu, Miejscowość, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Załączniki. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Wydanie zaświadczenia, która to sekcja zawiera informacje z pola 4.1 dokumentu PSZ-WWZ przysłanego z modułu praca.gov.pl. Szczegółowo wymieniono informacje o zaświadczeniach, o które beneficjent wnioskuje, ilość wnioskowanych egzemplarzy oraz sposób odbioru przedmiotowych zaświadczeń: osobiście/listownie/przez osobę upoważnioną. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Upoważnienie zawierającej moduł: Dane identyfikacyjne osoby upoważnionej na który składają się pola: Imię, Nazwisko, PESEL, Seria i nr dokumentu oraz moduł Dane adresowe osoby opoważnionej z polami: Kod pocztowy, Poczta, Województwo, Powiat, Gmina / Dzielnica, Miejscowość, Ulica, Nr domu / lokalu, Telefon, Adres . opracowano w oknie wczytywarki noty informacyjnej Przyjmuję do wiadomości, że zaświadczenia wydawane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Szczegóły dotyczące zwolnienia z opłaty skarbowej są w pouczeniu niniejszego wniosku, z którym się zapoznałem. Strona: 25 z 79

26 Okno Pobierania danych z modułu praca.gov.pl z funkcjonalnościami opisanymi powyżej. 3. Standardowo dla tego typu okien realizujących operację wczytywania danych do modułu FOB systemu SyriuszStd zostały zaimplementowane przyciski: Wczytaj, Anuluj, Pomoc. Dla tych przycisków zostały również utworzone klasy/metody, które zapewnią poprawne działanie/logikę przedmiotowego okna wczytywarki. 4. Wczytany do systemu SyriuszStd dokument PSZ-WWZ można zobaczyć w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane oraz podzakładka Dokumenty. 5. Okno danych dokumentu zostało wypełnione danymi pochodzącymi z dokumentu PSZ-WWZ tj.: w polu <Rodzaj dokumentu> jest wyświetlana informacja/nazwa bieżąca dokumentu np. Wniosek o wydanie zaświadczenia, w polu <Status dokumentu> jest wyświetlana informacja o statusie dokumentu np. Dostarczony, w polu <Sposób dostarczenia dokumentu> jest wyświetlana informacja o sposobie/źródle dostarczenia dokumentu do systemu SyriuszStd np. Internet, w polu <Data dostarczenia/wydania> jest wyświetlana informacja zawierająca datę otrzymania dokumentu z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd np , w polu <Cel>, jest wyświetlana treść merytoryczna z wczytanego dokumentu PSZ-WWZ tj. zawartość sekcji 4.1 Proszę o wydanie zaświadczenia z formularza (vide screen formularza poniżej), w polu <Uwagi>, jest wyświetlana zawartość sekcji UPOWAŻNIENIE z wczytanego dokumentu PSZ-WWZ. Strona: 26 z 79

27 Okno Dane klient RP z wypełnionymi polami: Cel i Uwagi treścią pochodzącą z wczytanego dokumentu PSZ-WWZ. Poniżej przedstawiono sekcje z formularza PSZ-WWZ, które są uwzględnione w polu <Cel> i <Uwagi>, w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane, podzakładka Dokumenty. Strona: 27 z 79

28 Pole <Cel> w oknie Dane klienta RP w Systemie SyriuszStd zostało wypełnione danymi zawartymi w sekcji: 4.1 Proszę o wydanie zaświadczenia znajdującej się na formularzu PSZ-WWZ wysłanym z modułu praca.gov.pl. Strona: 28 z 79

29 Pola: <Cel> i <Uwagi> okna Dane klienta RP w systemie SyriuszStd zostały wypełnione danymi zawartymi w odpowiednich sekcjach: 4.1 Proszę o wydanie zaświadczenia oraz UPOWAŻNIENIE znajdującymi się na formularzu PSZ-WWZ wysłanym z modułu praca.gov.pl. 6. Dokument PSZ-WWZ pobrany, wczytany i zaakceptowany w systemie SyriuszStd umożliwia dalsze procedowanie sprawy tj. realizację wydruków zaświadczeń wnioskowanych przez beneficjenta na Strona: 29 z 79

30 formularzu PSZ-WWZ. W tym celu należy w oknie Dane klient RP, wybrać zakładkę Wydruki i wykonać czynności związane z drukowaniem stosownych zaświadczeń. Okno Dane klienta RP, zakładka Wydruki umożliwiające wygenerowanie wydruków zaświadczeń wnioskowanych przez Wnioskodawcę na formularzu PSZ-WWZ wysłanym z modułu praca.gov.pl. 7. Dodatkowo zmodyfikowana została formatka (FO0010M -> FO0120U) w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane, podzakładka Dokumenty. Na formatce tej przy polach: <Cel> i <Uwagi> zostały zaimplementowane dodatkowe przyciski umożliwiające wywołanie dodatkowego okna ułatwiającego przegląd treści w ww. polach. Zwiększa to czytelność i ułatwia obsługę treści merytorycznych pochodzących z dokumentów wczytanych z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd. Formatka (FO0010M -> FO0120U) w oknie Dane klienta RP, zakładka Pozostałe dane, podzakładka Dokumenty z zaimplementowanymi dodatkowymi przyciskami przy polach <Cel> i <Uwagi> umożliwiającymi wyświetlenie zawartości danych w nowym oknie. 8. Do słownika rodzajów dokumentów wizyty RPd029 została dodana pozycja Wniosek o wydanie zaświadczenia o kodzie 097. Dodanie pozycji powinno zostać wykonane przez w aplikacji Strona: 30 z 79

31 Słowniki Centralne Rozszerzono funkcjonalność kalkulatora kwoty w oknie decyzji wyliczanie kwoty brutto świadczenia za wskazany okres. Została poszerzona funkcjonalność kalkulatora dostępnego w oknie Decyzja (FO0170M). Dotychczas po wprowadzeniu daty analizy kalkulator wyliczał miesięczną kwotę brutto przysługującą w miesiącu wskazanym datą analizy. Nowa funkcja wylicza kwotę brutto świadczenia należną za cały okres wskazany datami od i do świadczenia, wprowadzonymi na decyzji. Proces naliczania kwoty uwzględnia wybrany na decyzji kod świadczenia, okres od-do, metodę naliczania oraz wartości parametrów. Całkowita kwota brutto jest sumą kwot brutto wyliczonych dla każdego miesiąca kalendarzowego. Stosowane są algorytmy naliczania i zaokrąglania takie jak w procesie naliczania listy wypłat. Nowa funkcja wyliczania całkowitej kwoty brutto jest uruchamiana, jeśli pole data analizy jest puste. Na potrzeby nowej funkcji kalkulatora zostały zmodyfikowane metody wykorzystywane w procesie naliczania listy wypłat. Metody naliczające kwotę brutto świadczenia zostały sparametryzowane, aby umożliwić wyliczenie kwoty brutto kalkulatorem tylko na podstawie danych wprowadzonych w oknie decyzji, a nie danych zapisywanych w bazie (jak było dotychczas). Strona: 31 z 79

32 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Dodano podatek oraz kwotę brutto na liście wypłat w IFA. W aplikacji zostały wprowadzone następujące zmiany: 1. Na oknie Parametryzacja listy wypłat (WK0040) wywoływanym po wybraniu opcji IFA> Raporty> Lista wypłat zostały dodane znaczniki: a. Generuj dla osób z formą płatności autowypłata b. Generuj dla osób, którym nie ustawiono znacznika Pobrano na oknie Wypłaty c. Podatek d. Kwota brutto 2. Został zmodyfikowany proces generacji raportu listy wypłat dla danych zarejestrowanych w aplikacji IFA. a. Po zaznaczeniu znaczniki Generuj dla osób z formą płatności - autowypłata na raporcie znajdą się informacje o wypłatach osób, które na oknie Dane klienta RP> Pozostałe dane> Realizacja wypłaty świadczeń FO0120U mają zaznaczony znacznik Autowypłata znajdujący się w ramce Forma płatności. b. Po zaznaczeniu opcji Generuj dla osób, którym nie ustawiono znacznika Pobrano na oknie Wypłaty na raporcie znajdą się informacje o wypłatach, dla których nie ustawiono znacznika Pobrano na oknie Wypłata. c. Po zaznaczeniu opcji Podatek na wydruku listy wypłat pojawi się pole Podatek oraz podsumowanie dla Podatku (Łączny podatek oraz Łączny podatek słownie) Strona: 32 z 79

33 d. Po zaznaczeniu opcji Kwota brutto na wydruku listy wypłat pojawi się pole Kwota brutto oraz podsumowanie dla Kwoty brutto (Łączna kwota brutto oraz Łączna kwota brutto podatek) 3. Na oknie Wypłata w ramce Realizacja wypłaty zostało dodane pole <Pobrano> Pole <Pobrano> na chwilę obecną nie jest w ogóle wyliczane. Użytkownik ustawia samodzielnie. 4.2 Dodano obsługę nowych parametrów na wydruku decyzji. 1. W procesie wydruku decyzji dla aplikacji IFA zostały obsłużone następujące parametry: nazwamiesiaca uzupełniany na podstawie pola sy_wyplata.data_do dostępnym na oknie Wypłaty. W przypadku, gdy wartość pola jest pusta będzie uzupełniany na podstawie pola sy_wyplata.data_wyplaty terminwaznosci termin ważności bonu z wniosku w IFA, parametr uzupełniany wartością z pola sy_wn_ind_form_pom.data_waznosci imiewnioskodawcy imię wnioskodawcy z wniosku w IFA, pole uzupełniane wartością fo_osoba_klient.imie1 na podstawie sy_wn_ind_form_pom.id_wnioskodawcy nazwiskownioskodawcy - nazwisko wnioskodawcy z wniosku w IFA, pole uzupełniane wartością fo_osoba_klient.nazwisko + fo_osoba_klient.nazwisko2 na podstawie sy_wn_ind_form_pom.id_wnioskodawcy adresurzedu parametr uzupełniany wartością z pól sl_placowka.kod_poczty, sl_placowka.nazwa_miejsc, sl_placowka.ulica, sl_placowka.nr_domu, sl_placowka.nr_lokalu Strona: 33 z 79

34 imieosoby imię osoby z listy osób dołączonej do wniosku w WK, parametr uzupełniany danymi z fo_osoba_klient.imie1 na podstawie wk_osba_na_liscie.id_powiazania = wk_wn_ref.id_wniosku, wk_osba_na_liscie.tablica = wk_wn_ref, wk_osba_na_liscie.id_powiazania_osoby=fo_osoba_klient.id_osoby nazwiskoosoby nazwisko osoby z listy osób dołączonej do wniosku w WK, parametr uzupełniany danymi z fo_osoba_klient.nazwisko + fo_osoba_klient.nazwisko2 na podstawie wk_osba_na_liscie.id_powiazania = wk_wn_ref.id_wniosku, wk_osba_na_liscie.tablica = wk_wn_ref, wk_osba_na_liscie.id_powiazania_osoby=fo_osoba_klient.id_osoby niposoby NIP osoby z listy osób dołączonej do wniosku w WK, parametr uzupełniany danymi z fo_osoba_klient.nip na podstawie wk_osba_na_liscie.id_powiazania = wk_wn_ref.id_wniosku, wk_osba_na_liscie.tablica = wk_wn_ref, wk_osba_na_liscie.id_powiazania_osoby=fo_osoba_klient.id_osoby peselosoby PESEL osoby z listy osób dołączonej do wniosku w WK, parametr uzupełniany danymi z fo_osoba_klient.pesel na podstawie wk_osba_na_liscie.id_powiazania = wk_wn_ref.id_wniosku, wk_osba_na_liscie.tablica = wk_wn_ref, wk_osba_na_liscie.id_powiazania_osoby=fo_osoba_klient.id_osoby dataodosoba data początku okresu refundacji dla osoby z listy dołączonej do wniosku w WK z pola wk_osba_na_liscie.data_od datadoosoba data końca okresu refundacji dla osoby z listy dołączonej do wniosku w WK z pola wk_osba_na_liscie.data_do kwotarefundacjiosoba kwota refundacji ogółem dla osoby z listy dołączonej do wniosku w WK z pola wk_osba_na_liscie.kwota kwotazusosoba - kwota ref. składek ZUS dla osoby z listy dołączonej do wniosku w WK z pola wk_osba_na_liscie.kwota_zus 2. Do rodzajów dokumentów: BonStaz_DECYZJA BonZasied_DECYZJA BonSzkol_DECYZJA BonZatrud_DECYZJA został dodany parametr terminwaznosci. 3. Do rodzaju dokumentu BonZatrud_DECYZJA zostały dodane parametry: imieosoby nazwiskoosoby niposoby peselosoby dataodosoba datadoosoba kwotarefundacjiosoba kwotazusosoba 4. Do rodzajów dokumentów: BonStaz_DECYZJA BonZasied_DECYZJA BonSzkol_DECYZJA BonZatrud_DECYZJA BonPodypl_DECYZJA BonZawPol_DECYZJA IFA_UNI_DECYZJA EgzLic_DECYZJA StPod_DECYZJA OpDzOZal_DECYZJA PozSzk_DECYZJA DzGosOg_DECYZJA DzGosSZ_DECYZJA DzGosSC_DECYZJA DzPGosOg_DECYZJA DzPGosSZ_DECYZJA Strona: 34 z 79

35 DzPGosSC_DECYZJA zostały dodane parametry: datarozpatrzenia nazwamiesiaca adresurzędu imiewnioskodawcy nazwiskownioskodawcy Szablony wydruku pozostał bez zmian. 4.3 Dodano informacę o rezygnacji osoby po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz powodzie rezygnacji na wnioskach o bon. Na oknie Wniosku został dodany znacznik Rezygnacja bezrobotnego. Pole jest dostępne dla następujących kodów definicji indywidualnych form aktywności BonStaz, BonZatrudn, BonSzkol, BonZasied. Strona: 35 z 79

36 5. KD - Kadry 5.1 Dodano możliwości bezpośredniej wysyłki elektronicznej wygenerowanych dokumentów PIT z listy deklaracji PIT. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet. W związku z powyższym została dodana możliwość wysyłki elektronicznej wygenerowanych dokumentów PIT bezpośrednio z listy deklaracji (okno PL1234L). W tym celu na oknie z listą wygenerowanych deklaracji zostały dodane następujące przyciski: Podpisz XML - wywołanie zewnętrznej aplikacji tworzącej podpis elektroniczny Wyślij XML - uruchomienie procesu wysyłki podpisanych dokumentów Odbiór UPO - uruchomienie procesu pobierającego Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla wysłanych dokumentów Wydruk UPO - uruchomienie procesu generującego wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru Przykładowy zrzut okna Deklaracje PIT (PL1234L): Zostały także na tym oknie zaimplementowane procesy obsługujące wszystkie etapy elektronicznej wysyłki dokumentów, czyli: podpisanie wygenerowanych plików XML, wysyłka podpisanych dokumentów, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Pierwszy etap elektronicznej wysyłki dokumentów PIT, czyli generacja pliku XML jest obecnie zaimplementowany w systemie. Strona: 36 z 79

37 5.2 Rozbudowano proces generujący PIT-4R o pobieranie podatków wypłaconych od spadków. Został rozbudowany proces generujący deklarację roczną PIT-4R o pobieranie podatków wypłaconych od spadków. Podatek taki jest wprowadzany w komponencie FOB na zakładce Rodzina. W tym celu został częściowo wykorzystany proces generujący deklarację PIT-4R w komponencie FOB, który między innymi wylicza podatek pobrany od spadków za wszystkie miesiące w danym roku. Wyliczony podatek zostaje następnie przekazany do formuł, które odpowiadają za obliczenie wartości komórek od 109 do 120 (punkt 9 deklaracji). 5.3 Uaktualniono szablon wydruku oraz założeń kontrolnych dla sprawozdania -06. W szablonie wydruku sprawozdania -06 zostały zaktualizowane następujące elementy: informacja nagłówkowa dotycząca terminu wysłania sprawozdania oraz okresu, za sprawozdanie jest wysyłane, nazwa stanowiska w wierszu 35. jaki W założeniach kontrolnych wykonane zostały następujące zmiany: został dodany warunek 92: dla każdego wiersza od 10 do 40 rubryka 10 <= rubryka 1, został usunięty dotychczasowy warunek 102: w.10 r.1 o lub k >= w.10 r.10 odpowiednio o lub k 5.4 Dodano podgląd nieobecności z pozostałych umów pracobiorcy w kalendarzu pracobiorcy. W kalendarzu pracobiorcy na oknie z Listą nieobecności (KD8222) została dodana możliwość przeglądania nieobecności, zarejestrowanych w pozostałych umowach pracobiorcy. Pod listą z nieobecnościami z aktualnej umowy został dodany przycisk Pokaż/Ukryj nieobecności z pozostałych umów, za pomocą którego można otwierać i zamykać listę z nieobecnościami przypisanymi do innych umów. Etykieta przycisku jest modyfikowana (Pokaż <-> Ukryj). Na dodanej liście są następujące kolumny: Początek Koniec Rodzaj nieobecności Status Pod nową listą jest przycisk "Przeglądaj", który otwiera okno Nieobecność (KD8250M) w trybie do odczytu. Zostały także zmodyfikowane procesy na oknach z nieobecnościami i ich fazami. Została dodana obsługa nowej listy i przycisków. Strona: 37 z 79

38 Przykładowy zrzut okna Lista nieobecności (KD8222) Przykładowy zrzut okna Lista nieobecności (KD8222) po naciśnięciu przycisku "Pokaż nieobecności z pozostałych umów". 5.5 Umożliwiono edycję kwot bezpośrednio na liście przyznanych świadczeń oraz zobowiązań w kreatorze świadczeń oraz zobowiązań. W kreatorze świadczeń oraz w kreatorze zobowiązań została dodana możliwość edycji kwot automatycznie zarejestrowanych świadczeń i zobowiązań. Modyfikacja kwot jest możliwa bezpośrednio na Liście dodanych świadczeń (KD4609K) oraz Zobowiązań (KD4209K). Strona: 38 z 79

39 Zostały także zmodyfikowane procesy działające na tych oknach - została dodana obsługa ręcznie modyfikowanych kwot. Strona: 39 z 79

40 6. PRACA - moduł praca.gov.pl 6.1 PSZ-ZOPS - Wykonano formularz zgłoszenia ofert stażu i praktyk do CBOP. Opracowano formularz umożliwiający beneficjentom dokonanie zgłoszenia stażu lub praktyki. Formularz, składa się z sekcji: 1. OŚWIADCZENIA - sekcja zawiera m.in. oświadczenie o karalności/niekaralności za naruszenie przepisów prawa pracy przez pracodawcę oraz oświadczenie o zapewnieniu przez pracodawcę opiekuna dla stażysty lub praktykanta, 2. DANE IDENTYFIKACYJNE PRACODAWCY sekcja zawiera dane identyfikujące pracodawcę (Nazwę, NIP, REGON), 3. DANE ADRESOWE SIEDZIBY PRACODAWCY sekcja zawiera dane teleadresowe siedziby pracodawcy (m.in. telefony, faks, , adres strony WWW), 4. DANE OSOBY WSKAZANEJ PRZEZ PRACODAWCĘ DO KONTAKTÓW Z KANDYDATAMI W SPRAWIE STAŻU / PRAKTYKI sekcja zawiera dane osoby upoważnionej przez pracodawcę do kontaktów z kandydatami, formę preferowanego kontaktu (np. , poczta, kontakt osobisty, itp.), 5. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI sekcja zawiera informację o prowadzonej działalności przez pracodawcę m.in. PKD, liczba zatrudnionych pracowników, 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZONEGO STAŻU / PRAKTYKI sekcja zawiera informacje o przedmiotowym stażu lub praktyce, w tym m.in. nazwę oferowanego stanowiska, zakres zadań, cele edukacyjne, informacje o nabywanej wiedzy i umiejętnościach, liczbie wolnych miejsc dla stażu lub praktyki, itp., 7. DANE ADRESOWE MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI sekcja zawiera dane teleadresowe miejsca odbywania stażu lub praktyki. Sekcja ta ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy staż lub praktyka odbywają się poza siedzibą pracodawcy, 8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY PODCZAS ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI sekcja zwiera informacje m.in. dotyczące rodzaju umowy stanowiącej podstawę odbywania stażu lub praktyki, objęciu uczestnika ubezpieczeniem zdrowotnym i/lub wypadkowym, wymiarze czasu pracy, systemie czasu pracy, odpłatności za staż lub praktykę, daty rozpoczęcia i zakończenia stażu lub praktyki, itp., 9. OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO ODBYCIA STAŻU / PRAKTYKI sekcja zawiera informacje o wymaganiach pracodawcy wobec kandydatów tj. m. in. określenia poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, znajomości języków obcych, itp., 10.POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE STAŻU / PRAKTYKI sekcja zawiera informację o terminie aktualności oferty stażu lub praktyki. 6.2 Zintegrowano praca.gov.pl z CBOP w zakresie przesyłania ofert stażu i praktyk. Zmiana miała na celu umożliwienie składania ofert stażu i praktyk oraz przesyłania ich do systemu Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) za pośrednictwem modułu praca.gov.pl. Nowy wniosek PSZ-ZOPS jest składany przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów: Obsługa innych spraw kreator składania wniosku Dokumenty robocze składanie wniosku z listy dokumentów roboczych. Wniosek PSZ-ZOPS można przesyłać tylko do systemu CBOP. Złożony wniosek jest zapisywany w elektronicznej skrzynce podawczej (ESP), a następnie po zapisaniu go w elektronicznej skrzynce odbiorczej (ESO) jest przesyłany do systemu CBOB za pośrednictwem systemu Broker SI PSZ. Przesyłanie wniosków ZOPS ze skrzynki ESO do systemu CBOB odbywa się w procesie cyklicznym uruchamianym co 10 minut. Poniżej przedstawiono wykaz zmian, wykonano w module praca.gov.pl w celu realizacji opisywanej funkcjonalności. Strona: 40 z 79

41 MODYFIKACJA SŁOWNIKA PLACÓWEK Do słownika placówek została dodana nowa pozycja reprezentująca system CBOP: opis pozycji: Centralna Baza Ofert Pracy kod placówki: CBOP MODYFIKACJA SŁOWNIKA TYPY DOKUMENTÓW Do słownika typy dokumentów został dodany nowy wniosek PSZ-ZOPS z ustawionym polem typ_jednostki na wartość CBOP. Nowy wniosek został włączony tylko dla jednostki o kodzie placówki CBOP. Wniosek ma wyłączoną opcję wysyłania dokumentu po uprzednim podpisaniu oraz wyłączoną opcję dołączania załączników. KONSOLA PRACOWNIKA OBSŁUGIWANE TYPY DOKUMENTÓW Dla listy Obsługiwanych typów dokumentów zostało zmienione zapytanie pobierające listę dostępnych wniosków w module praca.gov.pl. W zapytaniu został uwzględniony warunek wskazujący tylko wnioski przeznaczone dla urzędu pracy (pole typy_dokumentow.typ_jednostki = URZAD_PRACY ) wniosek PSZ-ZOPS jest niedostępny na tej liście. PORTAL PRACA.GOV.PL PROCES SKŁADANIA WNIOSKU Został zmodyfikowany proces składania wniosku poprzez Dokumenty robocze jak i Obsługę innych spraw. Dla wniosku PSZ-ZOPS zostało dodane: ustawianie numeru wersji słowników centralnych w treści dokumentu, dodatkowa walidacja dokumentu po transformacji na dokument OPN walidacja xsd dla OPN a. Walidacja jest uruchamiana przy sprawdzaniu poprawności dokumentu na formularzu. W przypadku wystąpienia błędu jest wyświetlany komunikat zdefiniowany w parametrze centralnym; KOMUNIKAT-OPN-WALIDACJA-BLAD. dodatkowa walidacja dokumentu walidacja krzyżowa, sprawdzająca zależności pomiędzy danymi. Walidacja jest uruchamiana przy wysyłaniu dokumentu. Zostało również zmodyfikowane wysyłanie powiadomień do osoby składającej wniosek z informacją o wysłaniu dokumentu PSZ-ZOPS. Zostało dodane nowe powiadomienie POTWIERDZENIE_WYSLANIA_DOKUMENTU_BROKER. KREATOR SKŁADANIA WNIOSKU, DOKUMENTY ROBOCZE Dla składania wniosku PSZ-ZOPS został zmodyfikowany sposób składania wniosku poprzez Dokumenty robocze jak i Obsługę innych spraw. Ponieważ wniosek PSZ-ZOPS jest zawsze składany do jednostki CBOB w kroku wyboru jednostki domyślnie jest ustawiana jednostka CBOP. Przycisk Wybierz w obydwu przypadkach jest niewidoczny. PROCES PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO CBOP Został dodany nowy proces przesyłania wniosku PSZ-ZOPS do systemu CBOP za pośrednictwem systemu Broker SI PSZ. Przesyłanie wniosku jest uruchomione w procesie cyklicznym co 10 minut. Komunikacja z systemem Broker odbywa się przy wykorzystaniu komponentu SBPx. Komunikacja pomiędzy modułem praca.gov.pl a systemem Broker jest komunikacją synchroniczną. W przypadku, gdy przesłanie komunikatu zakończy się błędem (zwrócony status wykonania ma wartość ERROR i nie jest to błąd autoryzacji) przesyłanie komunikatu nie jest ponawiane. W przypadku, gdy status wykonania ma wartość TIMEOUT bądź ERROR (spowodowany błędem autoryzacji) przesyłanie komunikatu jest ponowione przy kolejnym uruchomieniu procesu cyklicznego. W obydwu przypadkach do administratora centralnego zostaje wysłane powiadomienie o wystąpieniu błędu. Również osoba składająca wniosek jest informowana o przyjęciu złożonego wniosku przez system zewnętrzny. Zostały dodane dwa nowe powiadomienia: POTWIERDZENIE_PRZYJECIA_DOKUMENTU_BROKER powiadomienie o przyjęciu dokumentu przez zewnętrzny system BLAD_PRZYJECIA_DOKUMENTU_BROKER powiadomienie o wystąpieniu błędu podczas przyjmowania dokumentu przez zewnętrzny system. Wysyłany dokument jest opakowany kopertą SOAP, szablon koperty jest przechowywany w parametrze centralnym KOPERTA-SOAP-BROKER-CBOP. Poniżej przedstawiono algorytm wysyłania wniosku wywoływany w procesie cyklicznym: Pobierz wnioski o statusie broker do pobrania i przeznaczonych dla systemu CBOP Strona: 41 z 79

42 (wnioski.status_broker = DO_POBRANIA oraz typy_dokumentow.typ_jednostki = CBOP ) Dla każdego pobranego wniosku: Prześlij wniosek do systemu Broker przy użyciu komponentu SBPx; Jeżeli przesłanie wniosku zakończyło się poprawnie (status wykonania SUCCESS)to: Zmień status przyjęcia przez system Broker (wnioski.status_broker = POBRANY ); Wyślij powiadomienie POTWIERDZENIE_PRZYJECIA_DOKUMENTU_BROKER do beneficjenta; Jeżeli przesłanie wniosku zakończyło się niepoprawnie (status wykonania ERROR, ale błąd nie jest spowodowany autoryzacją) to: Zmień status przyjęcia przez system Broker (wnioski.status_broker = BLAD_POBRANIA ); Zapisz błąd przyjęcia przez system Broker (dokumenty.kod_bledu_broker, dokumenty.opis_bledu_broker) Wyślij powiadomienie do administratora centralnego o wystąpieniu błędu; Wyślij powiadomienie BLAD_PRZYJECIA_DOKUMENTU_BROKER do beneficjenta; Jeżeli przesłanie wniosku zakończyło się niepoprawnie (status wykonania TIMEOUT bądź ERROR spowodowany błędem autoryzacji) to: Wyślij powiadomienie do administratora centralnego o wystąpieniu błędu; Koniec jeżeli Koniec dla każdego 6.3 PSZ-WPSB - Wykonano formularz - Wniosek o wykreślenie na wniosek strony. Realizując zapisy z umowy zawarte w Załączniku nr 3, a dotyczące opracowania formularzy wraz z ich obsługą wykonano: w module PRACA dodano możliwości rejestracji formularza Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego (PSZ-WPSB). w systemie SyriuszStd wykonano realizację komponentu wczytywarki (porównywarki) danych z formularzy typu PSZ-WPSB (Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego) wypełnionych i wysłanych z modułu praca.gov.pl. Dokument PSZ-WPSB (Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego) stworzy beneficjentowi możliwość wyrejestrowania się tj. pozbawienia beneficjenta statusu osoby bezrobotnej począwszy od daty wskazanej przez niego we wniosku. 6.4 PSZ-WSI -Wykonano formularz Wniosek o skierowanie na szkolenie. Realizując zapisy z umowy zawarte w Załączniku nr 3, a dotyczące opracowania formularzy wraz z ich obsługą wykonano: w module PRACA dodano możliwości rejestracji formularza Wniosek o skierowanie na szkolenie (PSZ-WSI). w systemie SyriuszStd wykonano realizację komponentu wczytywarki (porównywarki) danych z formularzy typu PSZ-WSI (Wniosek o skierowanie na szkolenie) wypełnionych i wysłanych z modułu praca.gov.pl. Dokument PSZ-WSI (Wniosek o skierowanie na szkolenie) stworza beneficjentowi możliwość wnioskowania o uczestnictwo w szkoleniu wskazanym przez urząd bądź też szkoleniu zaproponowanym przez samego beneficjenta. 6.5 PSZ-WWZ -Wykonano formularza Wniosek o wydanie zaświadczenia. Realizując zapisy z umowy zawarte w Załączniku nr 3, a dotyczące opracowania formularzy wraz z ich Strona: 42 z 79

43 obsługą wykonano: w module PRACA dodano możliwości rejestracji formularza Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ). w systemie SyriuszStd wykonano realizację komponentu wczytywarki (porównywarki) danych z formularzy typu PSZ-WSI (Wniosek o skierowanie na szkolenie) wypełnionych i wysłanych z modułu praca.gov.pl. Dokument PSZ-WWZ (Wniosek o wydanie zaświadczenia) umożliwia beneficjentowi wnioskowanie do urzędu o uzyskanie zaświadczenia, którego rodzaj oraz cel przedłożenia beneficjent określa w przedmiotowym wniosku. 6.6 PSZ-WZUZS - Wykonano formularz Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Realizując zapisy z umowy zawarte w Załączniku nr 3, a dotyczące opracowania formularzy wraz z ich obsługą wykonano: w module PRACA dodano możliwości rejestracji formularza Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PSZ-WZUZS). w systemie SyriuszStd wykonano realizację komponentu wczytywarki (porównywarki) danych z formularzy typu PSZ-WSI (Wniosek o skierowanie na szkolenie) wypełnionych i wysłanych z modułu praca.gov.pl. Dokument PSZ-WZUZS (Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu) umożliwi beneficjentowi (organizatorowi) wnioskowanie do urzędu o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 6.7 Dostosowano portal beneficjenta do nowych standardów. Moduł praca.gov.pl został dostosowany do nowych standardów: interfejs graficzny spójny z Wortalem PSZ, poprawne funkcjonowanie na urządzeniach mobilnych, dostępność dla osób niepełnosprawnych (spełnienie wymagań WCAG 2.0). 6.8 Zmieniono kreator rejestracji bezrobotnego w zakresie rejestracji danych dotyczących kierunków kształcenia. Wprowadzono słownik "Kierunków wykształcenia" (RPd097) w kreatorze rejestracji zrealizowano przedstawione poniżej zmiany. 1. moduł praca.gov.pl Na formatce wprowadzania danych wykształcenia w kreatorze rejestracji została dodana możliwość wyboru kierunku wykształcenia ze słownika 'RPd097'. Kierunek wykształcenia jest wybierany ze słownika, gdy wybrano poziom wykształcenia "wyższe". Dla każdego innego poziomu wykształcenia kierunek jest wpisywany ręcznie, czyli tak jak dotychczas. 2. SyriuszStd Został zmodyfikowany proces eksportu słowników do modułu praca,gov,pl. Proces został rozszerzony o przesył słownika "Kierunek wykształcenia". Strona: 43 z 79

44 7. SL - Słowniki Lokalne 7.1 Zktualizowano adresy dla miejscowości Widowa (teryt i ) oraz Widowa Góra (teryt ). Zamknięto pozycję miejscowości o nazwie Widna ( i ) oraz Widna Góra ( ) z datą Dodano pozycję Widna Góra o kodzie (wieś) w powiecie jarosławskim 1804 i gminie Pawłosiów Przepięto dane adresowe (wraz z kodami pocztowymi) z miejscowości Widna ( i ) do miejscowości Widna Góra ( ). Przepięto dane adresowe (wraz z kodami pocztowymi) z miejscowości Widna Góra ( ) do miejscowości Jarosław ( ). Strona: 44 z 79

45 8. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 8.1 Dodano nowe wskaźniki efektywności związane z podstawowymi formami aktywizacji. Dodano nowe wskaźniki efektywności związanych z podstawowymi formami aktywizacji. Został dodany wskaźnik U1 - Koszt prac społecznie-użytecznych. Licznik wskaźnika CK określa całkowity koszt prac społecznie użytecznych wyliczany jako całość środków przeznaczonych na realizację umów zakończonych w badanym okresie. Dane są pobierane z tabeli pr_wniosek_ref dla prac o rodzaju pr_wniosek_org.prace = 'PSU' Mianownik wskaźnika LZ określa liczbę osób bezrobotnych rozpoczynających prace społecznie użyteczne zakończone w badanym okresie, które podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia prac. Sposób wyliczania jest analogiczny, jak przy wyliczaniu wiersza 18 w Załączniku 6. Został dodany wskaźnik U2 - Efektywność prac społecznie-użytecznych Licznik LZ jest wyliczany analogicznie jak dla wskaźnika U1 Mianownik LR określa liczbę osób bezrobotnych rozpoczynających prace zakończone w badanym okresie. Został dodany wskaźnik U3 - Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem prac społecznie-użytecznych Licznik LNZ określa liczbę osób bezrobotnych rozpoczynających prace społecznie użyteczne zakończone w badanym okresie, które nie podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia prac. Jest to niejako różnica LR LZ. Mianownik LR jest wyliczany w sposób analogiczny jak we wskaźniku U2. Został dodany wskaźnik U4 - Struktura podejmowanych działań (prace społecznie-użyteczne) Licznik LS jest wyliczany w sposób analogiczny, jak przy wyliczaniu wiersza 16 w Załączniku 6 (funkcja f_d1_w016_w018). W mianowniku LW uwzględniane są osoby, które rozpoczęły w badanym okresie udział w jakiejkolwiek formie pomocy i które w momencie rozpoczęcia tego udziału posiadały status osoby bezrobotnej. Za datę rozpoczęcia udziału w poszczególnych formach pomocy uważa się: - dla stażu, przygotowania zawodowego, robót publicznych oraz prac interwencyjnych - datę początku zatrudnienia osoby określoną na skierowaniu. Jeżeli data ta nie jest określona, to przyjmuje się planowaną datę rozpoczęcia zatrudnienia wpisaną na oferowanym stanowisku, - dla szkolenia - datę rozpoczęcia szkolenia, - dla podjęcia działalności gospodarczej Został dodany wskaźnik U5 - Udział osób długotrwale bezrobotnych w pracach społecznie-użytecznych Licznk LD oznacza liczbę osób długotrwale bezrobotnych rozpoczynających prace społecznie użyteczne w badanym okresie, Mianownik LR wylicza w sposób analogiczny jak we wskaźniku U2. Został dodany wskaźnik W1 - Koszt zatrudnienia subsydiowanego (środki przeznaczone na doposażenie stanowiska pracy) Licznik wskaźnika CK określa całkowity koszt doposażenia stanowiska pracy wyliczany jako całość środków wypłaconych na podstawie wniosków rozpatrzonych w badanym okresie na podstawie pola pr_wniosek_doposaz.data_decyzji. Wniosek powinien mieć status rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony. Kwoty wypłat dla tych wniosków są pobierane z powiązanymi z tymi wnioskami wypłatami rejestrowanymi w tabeli sy_wyplata. Mianownik wskaźnika LZ określa liczbę osób bezrobotnych, dla których pracodawca otrzymał środki na doposażenie stanowiska pracy na podstawie wniosków rozpatrzonych w badanym okresie na podstawie pola pr_wniosek_doposaz.data_decyzji. Wniosek powinien mieć status rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony. Osoby te nie powinny posiadać zdarzenia rejestracji bezrobotnego w okresie do 6 m-cy od daty decyzji. Strona: 45 z 79

46 Został dodany wskaźnik W2 - Efektywność aktywizacji z wykorzystaniem środków przeznaczonych na doposażenie stanowiska pracy Licznik LZ jest wyliczany analogicznie jak dla wskaźnika W1 Mianownik LR określa liczbę osób bezrobotnych, dla których pracodawca otrzymał środki na doposażenie stanowiska pracy na podstawie wniosków rozpatrzonych w badanym okresie na podstawie pola pr_wniosek_doposaz.data_decyzji. Wniosek powinien mieć status rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony. Został dodany wskaźnik W3 - Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem środków przeznaczonych na doposażenie stanowiska pracy Licznik LNZ określa liczbę osób bezrobotnych, dla których pracodawca otrzymał środki na doposażenie stanowiska pracy na podstawie wniosków rozpatrzonych w badanym okresie na podstawie pola pr_wniosek_doposaz.data_decyzji. Wniosek powinien mieć status rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony i osoby te zarejestrowały się w PUP w okresie do 6 m-cy od daty decyzji. Mianownik LR wylicza w sposób analogiczny jak we wskaźniku W2. Został dodany wskaźnik W4 - Struktura podejmowanych działań (środki na doposażenie stanowiska pracy) Licznik LR wylicza w sposób analogiczny, jak we wskaźniku W2. W mianowniku LW uwzględniane są osoby, które rozpoczęły w badanym okresie udział w jakiejkolwiek formie pomocy i które w momencie rozpoczęcia tego udziału posiadały status osoby bezrobotnej. Za datę rozpoczęcia udziału w poszczególnych formach pomocy uważa się: - dla stażu, przygotowania zawodowego, robót publicznych oraz prac interwencyjnych - datę początku zatrudnienia osoby określoną na skierowaniu. Jeżeli data ta nie jest określona, to przyjmuje się planowaną datę rozpoczęcia zatrudnienia wpisaną na oferowanym stanowisku, - dla szkolenia - datę rozpoczęcia szkolenia, - dla podjęcia działalności gospodarczej Został dodany wskaźnik W5 - Udział osób długotrwale bezrobotnych w doposażeniu stanowiska pracy Licznk LD oznacza liczbę osób długotrwale bezrobotnych wśród osób, dla których została wydana pozytywna decyzja o doposażenia stanowiska pracy. Mianownik LR wylicza w sposób analogiczny jak we wskaźniku W Uaktualniono sprawozdanie -01 Załącznik 4 do formularza na 2014 rok. 1. Definicja sprawozdania został dodany szablon sprawozdania -01 Załącznik 4 obowiązujący w 2014 roku w definicji sprawozdania o kodzie -01 Załącznik 4 Dział 1. Szablony dla pozostałych działów sprawozdania nie wymagały zmiany i pozostają niezmienione. Nowododany szablon obowiązuje od dnia natomiast ważność poprzedniego szablonu została zakończona datą zostały zmienione obliczenia sprawozdania za 2014 w stosunku do wersji poprzedniej (tj. za 2013 rok) w zakresie jak poniżej: - Tabela 1.1 o W kolumnach 7 i 8 oprócz osób, które skorzystały z porad grupowych są również wykazywane osoby, które uczestniczyły w zajęciach aktywizacyjnych ( wykazywane w poprzednich wersjach sprawozdania w tabeli 2.3) - Tabela 2.1 o W wierszu 1 dla kolumn od 2 do 5 są wykazywani uczestnicy szkoleń zarówno w klubach pracy ( sprzed dnia wprowadzenia nowelizacji ustawy ) oraz szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w ramach poradnictwa zawodowego (szkolenia po nowelizacji ustawy ). Natomiast w wierszach od 2 do 4 dla kolumn od 2 do 5 są wykazywani tylko uczestnicy szkoleń w klubach pracy. o Wiersze od 1 do 5 dla rubryk od 6 do 10 nie są obliczane. Strona: 46 z 79

47 - Tabela 2.2 o W tabeli oprócz szkoleń w klubach pracy sprzed nowelizacji ustawy są również wykazywane szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w ramach poradnictwa zawodowego. - Tabela 2.3 o Tabela nie jest obliczana. w warunkach na podjęcie pracy zostały wprowadzone zmiany: o nie jest traktowane jako podjęcie pracy zdarzenie dotyczące rozpoczęcia prac społecznie użytecznych o rodzaju i typie odpowiednio Z / PSU, o zostały uwzględnione nowe zdarzenia odpowiadające nowym formom pomocy tj.: W/BZS, W/BZSD, W/BZT, W/DWN, W/GTP, W/SA, W/SKL, Z/AGZT Dział 4 o W warunkach dotyczących staży została uwzględniona nowa kategoria oferty pracy RPd Oferta stażu dla bezrobotnych 2. Założenia kontrolne Założenia kontrolne obowiązujące za rok 2014 są identyczne jak te obowiązujące za rok 2013 z wyjątkiem poniższego warunku, który jest traktowany jako błąd uznaniowy: 52. wiersz 01 w rubrykach od 1 do 5 = sumie wierszy ( ) w odpowiednich rubrykach 3. Eksport DBF Struktura eksportu dla sprawozdania za rok 2014 pozostała niezmieniona i jest identyczna jak za rok Uaktualniono sprawozdanie -01 Załącznik 5 do formularza na 2014 rok. 1. Definicja sprawozdania W definicji sprawozdania -01 Załącznik 5 w wersji 4 został dodany nowy szablon obowiązujący za 2014 rok. Ważność poprzedniego szablonu została zamknięta datą Zostały wprowadzone następujące zmiany w obliczeniach w stosunku do algorytmów obliczeń obowiązujących w roku 2013: Zostały dodane obliczenia kolumn od 8 do 14 dla wiersza 12 w sprawozdaniu na podstawie analogicznych warunków jak dla kolumn od 1 do 7 wiersza 12, z dodatkowym warunkiem na płeć z tabeli fo_osoba_klient: plec.equals("k"). Został dodany nowy wiersz lat i więcej w tabeli 2.2 sprawozdania, do którego są wliczane kobiety spełniające warunek wieku pmwiek >= 60. Oprócz warunku na wiek dodatkowo jest sprawdzane, czy osoba osiągnęła wiek emerytalny (z uwzględnieniem progresu wieku emerytalnego) i jeśli jest w wieku emerytalnym to nie zostanie wykazana w wierszu 62 nawet w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej (pojawi się odpowiedni komunikat o charakterze ostrzeżenia z informacją o id_osoby w logu z obliczeń sprawozdania). Wiersze od 63 do 75 są obliczane odpowiednio jak wiersze od 62 do 74 w roku poprzednim (tj. w 2013 roku). W tabelach 2.1 oraz 2.2 do rubryki 1 są kwalifikowane osoby posiadające co najmniej jeden z poniższych statusów: - długotrwale bezrobotna - powyżej 50 roku życia - niepełnosprawna - do 30 roku życia - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - posiadająca dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia Strona: 47 z 79

48 2. Założenia kontrolne Założenia kontrolne do sprawozdania obliczonego za 2014 rok zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2014 roku jednak z uwzględnieniem nowelizacji ustawy w wyniku czego wprowadzone zostały zmiany przedstawione poniżej. Poniższe założenia kontrolne są traktowane jako błędy uznaniowe: Dział 2, część w.41r.7 = w.41r.1 = w.16r w.42r.7 = w.42r.1 = w.17r w.50 w rubrykach od 2 do 11 <= w.10r.5 dział 1 część 1.1 sprawozdania -01 w miesiącach kończących kwartał Dział 2, część w.66r.7 = w.66r.1 = w.16r w.67r.7 = w.67.1 = w.17r w.75 w rubrykach od 2 do 12 <= w.10r.6 dział 1 część 1.1 sprawozdania -01 w miesiącach kończących kwartał Dział 2, część rubryka 1 dla wszystkich wierszy (z wyjątkiem w.38) >= rubryka 5 dla tych wierszy 60. rubryka 1 dla wierszy 26-43, 49, 50 >= rubryka 6 dla tych wierszy 61. rubryka 1 dla wierszy 26-37,43-50 >= rubryka 7 dla tych wierszy 62. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 8 dla tych wierszy 63. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 9 dla tych wierszy 65. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 11 dla tych wierszy Dział 2, część rubryka 1 dla wszystkich wierszy (z wyjątkiem w.63) >= rubryka 5 dla tych wierszy 109. rubryka 1 dla wierszy 51-68, 74, 75 >= rubryka 6 dla tych wierszy 110. rubryka 1 dla wierszy 51-62, >= rubryka 7 dla tych wierszy 111. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 8 dla tych wierszy 112. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 9 dla tych wierszy 114. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 11 dla tych wierszy 115. rubryka 1 dla wszystkich wierszy >= rubryka 12 dla tych wierszy Wprowadzone zostały dodatkowe założenia kontrolne o postaci: w.41r.7 = w.16r.1 w.42r.7 = w.17r.1 w.66r.7 = w.16r.8 w.67r.7 = w.17r.8 3. Eksport DBF W eksporcie DBF sprawozdania -01 Załącznik 5 w wersji 4 obliczanego za 2014 rok, został uwzględniony nowy wiersz 62 w tabeli 2.2. Struktura pliku DBF pozostała niezmieniona w stosunku do wersji sprawozdania za 2013 rok. 8.4 Dodano sprawozdanie -01 w wersji 5 na 2015 rok. Dodano sprawozdania -01 w wersji 5 na 2015 rok 1. Definicja sprawozdania Zostały dodane nowe definicje sprawozdania -01 w wersji 5 obowiązujące od dnia Dla każdego działu została dodana osobna definicja (analogicznie jak w poprzednich wersjach tego sprawozdania) jak poniżej: Dział Dział Dział Dział Dział Dział Dział 4 Podstawowe dane definicji jak tryb obliczeń, status, dostęp, termin wysyłki, przeznaczenie Strona: 48 z 79

49 sprawozdania itp. pozostały identyczne jak w wersji poprzedniej (tj. za 2014 rok). Definicja sprawozdania zawiera szablon obowiązujący za rok Obliczenia Działu 1-1 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 1-1 zostały wprowadzone następujące zmiany: Wiersz 12 osoby będące w szczególnej sytuacji w wierszu wykazywane są osoby posiadające co najmniej jeden status wymieniony w wierszach od 13 do 20 tego sprawozdania Wiersz 13 do 30 roku życia do wiersza są kwalifikowane osoby, które nie ukończyły 30 roku życia na podstawie pola fo_osoba_klient.data_ur Wiersz 17 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej do wiersza są kwalifikowane osoby, które na dzień wyznaczenia statusu posiadają co najmniej jeden okres zaliczany o kodzie RPs012 OPS lub RPs012 RKS. Wiersz 18 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia do wiersza są kwalifikowane osoby, które na dzień wyznaczenia statusu posiadają co najmniej jedno dziecko wyznaczone na podstawie tabeli fo_czlonek_rodziny, z uwzględnieniem dodatkowych warunków: 1) Warunek na stopień pokrewieństwa: KOD_STOPN_POKREW IN ('RPs017 3','RPs017 4','RPs017 11') 2) Warunek na datę początku przynależności do rodziny ( SELECT fo_parametr_czl_rodz.wartosc_da FROM fo_parametr_czl_rodz WHERE fo_parametr_czl_rodz.id_osoby_czl_rodz = fcr.id_osoby_czl_rodz AND fo_parametr_czl_rodz.kod_param_swiad_zobow = 'DA-PO-PR' LIMIT 1 ) <= p_data_statusu 3) Warunek na datę końca przynależności do rodziny ( SELECT fo_parametr_czl_rodz.wartosc_da FROM fo_parametr_czl_rodz WHERE fo_parametr_czl_rodz.id_osoby_czl_rodz = fcr.id_osoby_czl_rodz AND fo_parametr_czl_rodz.kod_param_swiad_zobow = 'DA-KO-PR' LIMIT 1 ) >= p_data_statusu 4) Warunek na wiek do 6 lat fcr.data_ur > v_data_6 Wiersz 19 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia do wiersza są kwalifikowane osoby, które na dzień wyznaczenia statusu posiadają co najmniej jedno dziecko wyznaczone na podstawie tabeli fo_czlonek_rodziny, z uwzględnieniem dodatkowych warunków: 1) Warunek na stopień pokrewieństwa: KOD_STOPN_POKREW IN ('RPs017 3','RPs017 4','RPs017 11') 2) Warunek na datę początku przynależności do rodziny ( SELECT fo_parametr_czl_rodz.wartosc_da FROM fo_parametr_czl_rodz WHERE fo_parametr_czl_rodz.id_osoby_czl_rodz = fcr.id_osoby_czl_rodz AND fo_parametr_czl_rodz.kod_param_swiad_zobow = 'DA-PO-PR' LIMIT 1 ) <= p_data_statusu 3) Warunek na datę końca przynależności do rodziny ( SELECT fo_parametr_czl_rodz.wartosc_da FROM fo_parametr_czl_rodz WHERE fo_parametr_czl_rodz.id_osoby_czl_rodz = fcr.id_osoby_czl_rodz AND fo_parametr_czl_rodz.kod_param_swiad_zobow = 'DA-KO-PR' Strona: 49 z 79

50 LIMIT 1 ) >= p_data_statusu 4) Warunek na wiek do 18 lat: fcr.data_ur > v_data_18 5) warunek na posiadanie stopnia niepełnosprawności: fcr.stopien_niepelnospr is not null AND fcr.data_pocz_niepeln <= p_data_statusu AND (fcr.data_kon_niepeln is null or fcr.data_kon_niepeln >= p_data_statusu) Pozostałe wiersze są obliczane na podstawie ich odpowiedników z wersji poprzedniej sprawozdania z uwzględnieniem jednak ich nowych numerów wynikających z nowego układu szablonu sprawozdania. 3. Obliczenia Działu 1-2 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 1-2 zostały wprowadzone następujące zmiany: Wiersz 32 podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym z dotychczasowych warunków zostały usunięte zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / AGZT tak, aby osoby posiadające takie zdarzenie nie były wykazywane w tym wierszu Wiersz 34 podjęcie działalności gospodarczej do wiersza są kwalifikowane osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / DG Wiersz 39 podjęcia działalności gospodarczej do wiersza są kwalifikowane osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / DGP lub W / BZSD Wiersz 40 w tym w ramach bonu na zasiedlenie do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / BZSD Wiersz 42 podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / BZS Wiersz 43 podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / BZT Wiersz 44 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / SA Wiersz 45 podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / GTP Wiersz 46 podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / SKL Wiersz 47 podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / DWN Wiersz 48 inne z dotychczasowych warunków zostały usunięte zdarzenia o rodzaju i typie odpowiednio W / BZSD, W / BZS, W / BZT, W / SA, W / GTP, W / SKL, W / DWN oraz Z / AGZT tak, aby osoby posiadające takie zdarzenia nie były wykazywane w tym wierszu Wiersz 50 w tym w ramach bonu szkoleniowego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / BSZ lub Z / BSZO Wiersz 52 w tym w ramach bonu stażowego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / BST Wiersz 55 w tym w ramach PAI do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / PSU i jednocześnie zdarzenie Z / PAI, których daty musza spełniać między sobą zależności jak poniżej: Z_PAI.DATA_ZDARZ_OD::DATE <= Z_PSU.DATA_ZDARZ_OD::DATE Z_PAI.DATA_ZDARZ_DO::DATE > Z_PSU.DATA_ZDARZ_OD::DATE Wiersz 56 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych do wiersza są kwalifikowane osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / AGZT Wiersz 57 odmowy bez uzasadnionej przyczyny [ ], w tym w ramach PAI do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające dodatkowo (w stosunku do dotychczas wykazywanych zdarzeń) zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / PPA Wiersz 58 odmowy ustalenia profilu pomocy do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio W / AA Strona: 50 z 79

51 Pozostałe wiersze są obliczane na podstawie ich odpowiedników z wersji poprzedniej sprawozdania z uwzględnieniem jednak ich nowych numerów wynikających z nowego układu szablonu sprawozdania. 4. Obliczenia Działu 1-3 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 1-3 zostały wprowadzone następujące zmiany: Kolumny 1 i 2 do 30 roku życia do kolumn są kwalifikowane osoby, które nie ukończyły 30 roku życia na podstawie pola fo_osoba_klient.data_ur Wiersz 79 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 32 Wiersz 81 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 34 Wiersz 86 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 39 Wiersz 87 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 40 Wiersz 89 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 42 Wiersz 90 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 43 Wiersz 91 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 44 Wiersz 92 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 45 Wiersz 93 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 46 Wiersz 94 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 47 Wiersz 95 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 48 Wiersz 97 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 50 Wiersz 99 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 52 Wiersz 102 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 55 Wiersz 103 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 56 Wiersz 104 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 57 Wiersz 105 obliczenia analogicznie jak dział 1-2 wiersz 58 Pozostałe wiersze są obliczane na podstawie ich odpowiedników z wersji poprzedniej sprawozdania z uwzględnieniem jednak ich nowych numerów wynikających z nowego układu szablonu sprawozdania. 5. Obliczenia Działu 1-4 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 1-4 zostały wprowadzone następujące zmiany: Wiersz 119 w ramach bonu szkoleniowego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające na dzień końca okresu sprawozdawczego zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / BSZ lub Z / BSZO Wiersz 121 w tym w ramach bonu stażowego do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające na dzień końca okresu sprawozdawczego zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / BST Wiersz 124 w tym w ramach PAI do wiersza kwalifikowane są osoby posiadające na dzień końca okresu sprawozdawczego zdarzenie o rodzaju i typie odpowiednio Z / PSU i jednocześnie zdarzenie Z / PAI, których daty muszą spełniać między sobą zależności jak poniżej: Z_PAI.DATA_ZDARZ_OD::DATE <= Z_PSU.DATA_ZDARZ_OD::DATE Z_PAI.DATA_ZDARZ_DO::DATE > Z_PSU.DATA_ZDARZ_OD::DATE Wiersz 125 zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego do wiersza są kwalifikowane osoby dla których spełnione będą warunki: 1) posiadanie zdarzenia W / SA na dzień końca okresu sprawozdawczego oraz 2) spełnianie warunku: EXISTS ( SELECT * FROM wk_wn_ref WWR JOIN wk_osoba_na_liscie WONL ON ( WONL.ID_POWIAZANIA = WWR.ID_WNIOSKU AND WONL.TABLICA = 'wk_wn_ref' ) JOIN pp_oferta_zatrudn POZ ON POZ.ID_OFERTY = WWR.ID_OFERTY WHERE WONL.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND WWR.KOD_REF = 'SwAktyw' AND EXISTS ( SELECT * FROM pp_stanow_ofer PSO Strona: 51 z 79

52 JOIN uir_skierowanie US ON US.ID_STANOW_OFER = PSO.ID_STANOW_OFER WHERE PSO.ID_OFERTY = POZ.ID_OFERTY AND US.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND US.STATUS = 'Z' AND US.DATA_ZATRUD_KANDYD <= '$def.konokrspraw$' AND ( US.DATA_KONCA_ZATRUD > '$def.konokrspraw$' OR US.DATA_KONCA_ZATRUD IS NULL ) AND CAST( US.DATA_ZATRUD_KANDYD + '18 months'::interval AS DATE) >= '$def.konokrspraw$' ) ) Wiersz 126 zatrudnione w ramach grantu na telepracę do wiersza są kwalifikowane osoby dla których spełnione będą warunki: 1) posiadanie zdarzenia W / GTP na dzień końca okresu sprawozdawczego oraz 2) spełnianie warunku: EXISTS ( SELECT * FROM wk_wn_ref WWR JOIN wk_osoba_na_liscie WONL ON ( WONL.ID_POWIAZANIA = WWR.ID_WNIOSKU AND WONL.TABLICA = 'wk_wn_ref' ) JOIN pp_oferta_zatrudn POZ ON POZ.ID_OFERTY = WWR.ID_OFERTY WHERE WONL.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND WWR.KOD_REF = 'GrantStan' AND EXISTS ( SELECT * FROM pp_stanow_ofer PSO JOIN uir_skierowanie US ON US.ID_STANOW_OFER = PSO.ID_STANOW_OFER WHERE PSO.ID_OFERTY = POZ.ID_OFERTY AND US.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND US.STATUS = 'Z' AND US.DATA_ZATRUD_KANDYD <= '$def.konokrspraw$' AND ( US.DATA_KONCA_ZATRUD > '$def.konokrspraw$' OR US.DATA_KONCA_ZATRUD IS NULL ) AND CAST( US.DATA_ZATRUD_KANDYD + '18 months'::interval AS DATE) >= '$def.konokrspraw$' ) ) Wiersz 127 zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne do wiersza są kwalifikowane osoby, dla których spełnione są warunki: 1) posiadanie zdarzenia W / SKL na dzień końca okresu sprawozdawczego oraz 2) spełnianie warunku: EXISTS ( SELECT * FROM wk_wn_ref WWR JOIN wk_osoba_na_liscie WONL ON ( WONL.ID_POWIAZANIA = WWR.ID_WNIOSKU AND WONL.TABLICA = 'wk_wn_ref' ) JOIN pp_oferta_zatrudn POZ ON POZ.ID_OFERTY = WWR.ID_OFERTY WHERE WONL.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND WWR.KOD_REF = 'RefSkl30' AND EXISTS ( SELECT * FROM pp_stanow_ofer PSO JOIN uir_skierowanie US ON US.ID_STANOW_OFER = PSO.ID_STANOW_OFER WHERE PSO.ID_OFERTY = POZ.ID_OFERTY AND US.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND US.STATUS = 'Z' AND US.DATA_ZATRUD_KANDYD <= '$def.konokrspraw$' AND ( US.DATA_KONCA_ZATRUD > '$def.konokrspraw$' OR US.DATA_KONCA_ZATRUD IS NULL ) AND CAST( US.DATA_ZATRUD_KANDYD + '12 months'::interval AS DATE) >= '$def.konokrspraw$' ) ) Strona: 52 z 79

53 Wiersz 128 zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia do wiersza są kwalifikowane osoby dla których spełnione są warunki: 1) posiadanie zdarzenia W / DWN na dzień końca okresu sprawozdawczego oraz 2) spełnianie warunku: EXISTS ( SELECT * FROM wk_wn_ref WWR JOIN wk_osoba_na_liscie WONL ON ( WONL.ID_POWIAZANIA = WWR.ID_WNIOSKU AND WONL.TABLICA = 'wk_wn_ref' ) JOIN pp_oferta_zatrudn POZ ON POZ.ID_OFERTY = WWR.ID_OFERTY WHERE WONL.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND WWR.KOD_REF = 'DofWynagr' AND EXISTS ( SELECT * FROM pp_stanow_ofer PSO JOIN uir_skierowanie US ON US.ID_STANOW_OFER = PSO.ID_STANOW_OFER WHERE PSO.ID_OFERTY = POZ.ID_OFERTY AND US.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.id_osoby AND US.STATUS = 'Z' AND US.DATA_ZATRUD_KANDYD <= '$def.konokrspraw$' AND ( US.DATA_KONCA_ZATRUD > '$def.konokrspraw$' OR US.DATA_KONCA_ZATRUD IS NULL ) AND CAST( US.DATA_ZATRUD_KANDYD + '24 months'::interval AS DATE) >= '$def.konokrspraw$' ) ) Wiersz 129 w tym powyżej 60 roku życia warunki identyczne jak dla wiersza 128 z dodatkowym warunkiem na wiek od 60 lat wzwyż Pozostałe wiersze są obliczane na podstawie ich odpowiedników z wersji poprzedniej sprawozdania z uwzględnieniem jednak ich nowych numerów wynikających z nowego układu szablonu sprawozdania. 6. Obliczenia Działu 2 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 2 zostały wprowadzone następujące zmiany: Wiersz 21 cudzoziemcy do wiersza są kwalifikowane osoby spełniające warunek: fo_osoba_klient.kod_obywatelstwa1 <> 'RPd ' Wiersz 26 projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy wiersz jest obliczany na podstawie takich samych warunków jak w poprzedniej wersji sprawozdania tj. obowiązuje następujący warunek na rodzaj programu: mf_program.rodzaj_programu = 'EFS systemowy' Pozostałe wiersze są obliczane na podstawie ich odpowiedników z wersji poprzedniej sprawozdania z uwzględnieniem jednak ich nowych numerów wynikających z nowego układu szablonu sprawozdania. 7. Obliczenia Działu 3 Tabela 3.3 Zasady obliczeń dla tabeli 3.3 będą wyglądają następująco: Kolumny 1 i 2 Liczba bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy w miesiącu sprawozdawczym do kolumn są kwalifikowane osoby, których ankiety profilowania spełniają następujące warunki: SELECT COUNT( DISTINCT FAP.ID_OSOBY ) FROM fo_ankieta_prof FAP JOIN fo_osoba_klient ON fo_osoba_klient.id_osoby = FAP.ID_OSOBY WHERE FAP.DATA_ZATW >= ' $def.poczokrspraw$ ' AND FAP.DATA_ZATW <= ' $def.konokrspraw$ ' AND FAP.STATUS = 'Z' AND #KODY_TERYT_2_OSOBA_KLIENT# Strona: 53 z 79

54 Kolumny 3 i 4 Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy do kolumn są kwalifikowane ankiety profilowania spełniające poniższe warunki: fo_ankieta_prof.data_zatw >= '$def.poczokrspraw$' AND fo_ankieta_prof.data_zatw <= '$def.konokrspraw$' AND fo_ankieta_prof.status = 'Z' //gdzie Z - zatwierdzono AND #KODY_TERYT_2_OSOBA_KLIENT# Kolumny 5 i 6 Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy w końcu miesiąca sprawozdawczego do kolumn są kwalifikowane osoby, których ankiety profilowania spełniają następujące warunki: FROM fo_osoba_klient JOIN fo_st_osoba ON fo_st_osoba.id_osoby = fo_osoba_klient.id_osoby JOIN fo_ankieta_prof FAP ON FAP.ID_OSOBY = fo_st_osoba.id_osoby WHERE #BEZ-KOS# AND FAP.DATA_ZATW <= '$def.konokrspraw$' AND FAP.STATUS = 'Z' AND FAP.ID_ANKIETY = ( SELECT FAP2.ID_ANKIETY FROM fo_ankieta_prof FAP2 WHERE FAP2.ID_OSOBY = FAP.ID_OSOBY AND FAP2.DATA_ZATW <= '$def.konokrspraw$' AND FAP2.STATUS = 'Z' ORDER BY FAP2.DATA_ZATW, FAP2.ID_ANKIETY DESC LIMIT 1 ) AND #KODY_TERYT_2_OSOBA_KLIENT# Wiersz 14 ogółem wiersz zawiera sumę z wiersz 15, 16 i 17 Wiersz 15 profil I do wiersza są kwalifikowane osoby, których ankieta profilowania w polu fo_ankieta_prof.kod_profilu_zatw posiada wartość I Wiersz 16 profil II do wiersza są kwalifikowane osoby, których ankieta profilowania w polu fo_ankieta_prof.kod_profilu_zatw posiada wartość II Wiersz 17 profil III do wiersza będą kwalifikowane osoby, których ankieta profilowania w polu fo_ankieta_prof.kod_profilu_zatw posiada wartość III 8. Obliczenia Działu 4 W stosunku do wersji poprzedniej sprawozdania w obliczeniach działu 4 nie zostały dokonane żadne zmiany. 9. Założenia kontrolne Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały dostosowane do założeń obowiązujących w 2015 roku. 10.Struktura DBF Wyniki sprawozdania będą eksportowane do struktury DBF zgodnej z szablonem formularza obowiązującym w 2015 roku. 8.5 Dodano sprawozdanie o profilowaniu pomocy dla osób bezrobotnych. Została dodana definicja sprawozdania - monitoring profilowania w wersji 1. W sprawozdaniu są wykazywane osoby, które rozpoczęły udział w różnych formach pomocy oraz efektywność tego udziału. Są wykazane wyłącznie osoby, które posiadały jakikolwiek profil podczas rozpoczęcia danej formy aktywizacji. Przez efektywność rozumiane jest podjęcie pracy po zakończeniu danej formy pomocy lub w trakcie udziału w danej formy pomocy i utrzymanie tej pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy. Strona: 54 z 79

55 W wersji jest wykazana efektywność w zakresie następujących form pomocy: 1. pośrednictwo pracy 2. finansowanie kosztów egzaminów (40 ust. 3a) 3. sfinansowanie studiów podyplomowych (42a) 4. koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, na targi i giełdy pracy zorganizowane przez wojewódzki urząd pracy (48a) Sprawozdanie również podaje średni czas pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych w podziale na profile osoby. Trzecia część sprawozdania zawiera informacje o liczbie osób, które podczas jednego okresu rejestracji zmieniły profil. Do wiersza 1 i kolumn 1 3 są zaliczane osoby, które rozpoczęły udział w pośrednictwie pracy, tj. takie, które posiadają skierowanie do pracy (uir_skierowanie), gdzie status skierowania to zatrudnienie o dacie początku zatrudnienia data_zatrud_kandyd zawiera się w okresie sprawozdawczym. Do wiersza 1 i kolumn 4-6 są zaliczane te spośród osób z kolumn 1 3, które w okresie do 3 m-cy od daty początku zatrudnienia data_zatrud_kandyd nie posiadają w tabeli fo_kolejne_zdarzenie rejestracji bezrobotnego tj, zdarzenia o rodzaju R lub U. Do wiersza 2 i kolumn 1 3 są zaliczane osoby, które posiadają wniosek o finansowanie kosztów egzaminów o dacie rozpatrzenia zawierającej się w okresie sprawozdawczym, który został rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony. sy_wn_ind_form_pom.kod_ind_form_pom = 'EgzLic' and sy_wn_ind_form_pom.status IN ( P, R ) Do wiersza 2 i kolumn 4 6 są zaliczane te spośród osób z kolumn 1 3, które w okresie 3 m-cy od daty rozpatrzenia wniosku posiadają w tabeli fo_kolejne_zdarzenie wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Do wiersza 3 i kolumn 1 3 są zaliczane osoby, które posiadają wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych o dacie rozpatrzenia zawierającej się w okresie sprawozdawczym, który został rozpatrzony pozytywnie lub rozliczony. sy_wn_ind_form_pom.kod_ind_form_pom = 'StPod' and sy_wn_ind_form_pom.status IN ( P, R ) Do wiersza 3 i kolumn 4 6 są zaliczane te spośród osób z kolumn 1 3, które w okresie 3 m-cy od daty rozpatrzenia wniosku posiadają w tabeli fo_kolejne_zdarzenie wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Średni czas pozostawania w rejestrze urzędu pracy jest liczony wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Są tutaj brane pod uwagę wszystkie osoby bezrobotne aktywne w końcu tego okresu wg zasad obowiązujących podczas obliczania sprawozdania -01. Jest to średnia z liczby dni od dnia rejestracji do końca okresu sprawozdawczego podzielona przez liczbę osób. Informacja o osobach, które zmieniły profil, jest wyliczana w przypadku gdy w okresie sprawozdawczym osoba posiada zatwierdzony kwestionariusz i nie jest to pierwszy kwestionariusz w trakcie tej rejestracji. W przypadku, gdy osoba kilka razy w okresie sprawozdawczym była poddana profilowaniu w trakcie tej samej rejestracji, jest wykazana kilkukrotnie. 8.6 Dodano sprawozdanie - ankietę "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej". Została dodana definicja sprawozdania: symbol "Monitoring współpracy" nazwa: "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej", tryb obliczeń: roczny data początku obowiązywania: dostęp: centralny kod sprawozdania kontrolnego "Monitoring współpracy - kontrola" przeznaczenie MPIPS - włączone przeznaczenie WUP - wyłączone Szablon sprawozdania został przygotowany na podstawie rozdziału 4 Formularz dokumentu "Pilotaż narzędzia monitoringu - Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie" z dnia 22 kwietnia (str ) Strona: 55 z 79

56 Każda komórka sprawozdania ma swój parametr. Parametr do wpisania liczby ma typ rzeczywisty, wartość domyślna 0,00, scalany - tak. Parametr będący odpowiedzią na pytanie Tak/Nie ma typ całkowity z objaśnieniem: Tak=1, Nie=0, wartością domyślną 0, scalany - tak. Parametry oznaczone jako scalane (liczby i odpowiedzi Tak/Nie) są w komponencie STC sumowane, przy czym odpowiedzi na pytania Tak/Nie są po scaleniu pokazane jako liczba odpowiedzi pozytywnych, Wszelkie zalecenia z formularza typu: Jeśli w pyt 9 została wskazana odpowiedź a) pytanie 10 nie jest zadawane są realizowane pośrednio w procesie kontroli sprawozdania: we wszystkich pytaniach z odpowiedziami Tak/Nie domyślą odpowiedzią jest Nie; proces kontroli sprawdzi, czy dla odpowiedzi a) w pytaniu 9 ustawionej na Tak, wszystkie odpowiedzi pytania 10 są pozostawione na Nie. Kwoty powinny być podawane w zł (w etykietach pól dotyczących kwot zostało dopisane "zł") Dla pytań 12 i 13 zostało dodane dodatkowe pole z możliwą odpowiedzią "Nie posiadamy takich informacji Tak/Nie" kontrolowane z odpowiedzią liczbową (Jeśli liczba = 0 to "Nie posiadamy takich informacji" może być = Tak; Jeśli liczba > 0 to "Nie posiadamy takich informacji" musi być = Nie) Dla pytania 15 pod polami z kwotą są dodatkowe komórki na wpisanie tekstu - parametry nie scalane. W pytaniu 22 dla odpowiedzi "e) Inne, jakie?" - zostały dodane dwie komórki, jedna do wpisania odpowiedzi "Tak/Nie" (parametr liczbowy, scalany), druga do wpisania tekstu (parametr nie scalany). Zostało dodane powiązane sprawozdanie kontrolne o symbolu "Monitoring współpracy - kontrola" i nazwie "Kontrola sprawozdanie Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej" Założenia kontrolne: P - numer pytania O - numer odpowiedzi (kolejnej komórki w ramach pytania, numeracja najpierw wierszami) 1. Jeśli suma (P3O4 + P3O8 + P3O12) = 0 to wszystkie odpowiedzi na P4 P5 P6 muszą być równe Nie 2. Jeśli P2O1 = P2O4 to wszystkie odpowiedzi P8 muszą być Nie (0) 3.Jeśli P4O1 = Tak to pozostałe odpowiedzi na P4 (od P4O2 do P4O14) muszą być równe Nie 4. Jeśli P2O1 = 0 to wszystkie odpowiedzi P5 muszą być równe Nie 5. Jeśli w P1 wszystkie odpowiedzi równe Nie, to w P6 też muszą być wszystkie odpowiedzi równe Nie 6. Jeśli P8O1 = Tak to wszystkie P8O2 do P8O13 muszą być równe Nie 7. Jeśli P9O1 = Tak to wszystkie P9O2 do P9O18 muszą być równe Nie 8. Jeśli P9O1 = Tak to wszystkie odpowiedzi P10 (P10O1 do P10O10) muszą być równe Nie 9. Jeśli P11O5 = 0 i P11O6 = 0 to wszystkie odpowiedzi na P12, P13, P14, P15 i P16 muszą być równe zero lub Nie Jeśli P19O1 = 0 to P20O1 musi być = 0 i P21O1 = Jeśli P22O1 = Tak to pozostałe odpowiedzi na P22 (P22O2 do P22O5) musza być równe Nie oraz wszystkie odpowiedzi na P23, P24 i P25 muszą być równe Nie lub Jeśli P23O1 = Tak to P25O1 musi być równe Jeśli P26O1 = Tak to P27 musi być nie puste. Dodatkowe wynikłe z formularza: 15. Jeśli P12O1 > 0 to P12O2 musi być równe Jeśli P12O2 = Tak to P12O1 musi być równe Jeśli P13O1 > 0 to P13O2 musi być równe Jeśli P13O2 = Tak to P13O1 musi być równe 0 Strona: 56 z 79

57 9. SY - Części wspólne 9.1 Obsłużono komunikaty zwrotne z Aplikacji Centralnej informujące o nieprawidłowościach w odniesieniu do poszczególnych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Zrealizowana została nowa formatka: Raport o nieprawidłowościach (SY0101M), której celem jest prezentowanie wygenerowanych przez Aplikację Centralną nieprawidłowości dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Formatka prezentuje listę osób, co do których zachodzą nieprawidłowości. Po wybraniu osoby z listy jest prezentowana lista wszystkich nieprawidłowości związanych z osobą. Lista nieprawidłowości zawiera jedynie ogólne informacje. Natomiast wybór nieprawidłowości na liście prezentuje jej szczegóły. Lista możliwych nieprawidłowości: Uzupełniono nr PESEL Niezgodność atrybutów/atrybutu weryfikacji w rejestrze PESEL. Osoba nieżyjąca lub pozbawiona obywatelstwa Osoba aktywna w innych jednostkach Osoba pobierająca nienależnie zasiłek Osoba, która odmówiła przyjęcia pracy i w okresie karencji zarejestrowała się jako bezrobotna Osoba, która nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie i w okresie karencji zarejestrowała się jako bezrobotna W celu ułatwienia poszukiwania osób z nieprawidłowościami formatka ma możliwość bezpośrednio Strona: 57 z 79

58 przejście do danych osoby z możliwością modyfikowania lub przeglądania (FO0010M>FO0015M). Dodatkowo, aby umożliwić poprawę nieprawidłowości zaimplementowano funkcjonalność, która po wybraniu nieprawidłowości przekieruje w odpowiednie miejsce w systemie lub wykona odpowiednią akcję: przejście do okna porównania danych osoby z danymi z rejestru pesel, gdy występuje negatywna weryfikacja danych z rejestrem PESEL, uzupełnienie nr PESEL, gdy został uzupełniony w rejestrze PESEL, przejście do zakładki zdarzenia i statusy osoby dla wszystkich pozostałych nieprawidłowości. 9.2 Rozbudowano zasilanie Aplikacji Centralnej wynikiem oraz podsumowaniem badania osoby kwestionariuszem do profilowania oraz pozyskiwanie zwrotne danych z Aplikacji Centralnej. Zrealizowane zostało rozszerzone wysyłanie danych do Aplikacji Centralnej obejmujące informacje kwestionariusza do profilowania: Dane tabeli Kwestionariusz: o Data utworzenia kwestionariusza. o Na jaki dzień wykonano badanie kwestionariuszem (pokazuje stan osoby na ten dzień) o Stan kwestionariusza o Suma punktów z odpowiedzi na pytania dotyczące zmiennej G. o Suma punktów z odpowiedzi na pytania dotyczące zmiennej O. o Suma punktów z odpowiedzi na pytania systemowe dotyczące zmiennej G. o Suma punktów z odpowiedzi na pytania systemowe dotyczące zmiennej O. o Profil wyznaczony przez system, czyli wynikający z wyników (przedziałów punktowych) badania kwestionariuszem: I, II, III. o Profil zatwierdzony przez osobę wykonującą badanie kwestionariuszem: I, II, III. o Automatyczne wskazanie do profilu I lub III. o Data zakończenia badania kwestionariuszem. o Uzasadnienie korekty profilu osoby. o Uwagi do kwestionariusza. Dane tabeli Odpowiedzi: o Identyfikator odpowiedzi. o Kod systemowy pytania. o Kod systemowy odpowiedzi w ramach pytania. Zrealizowane zostało pozyskiwanie zwrotne wszystkich wysłanych informacji kwestionariusza do profilowania wraz z odpowiedziami ankietowymi z Aplikacji Centralnej (AC). Rozszerzono okno porównywarki danych z AC (SY01503M) o tabelę z danymi kwestionariusza profilowania, przy zachowaniu funkcjonalności zgodnymi z innymi istniejącymi modułami na oknie (obsługa przycisków pomocniczych, kolorowanie wierszy w tabeli zgodne z legendą dla porównywarki). Tabela kwestionariusza profilowania zawierają widoczne pola: (Znacznik - pola wyboru) Placówka Data ankiety Profil Uzasadnienie korekty Automatyczna zmiana profilu Tabela zawiera kwestionariusze wczytywane z AC i istniejące lokalnie, ale wcześniej wczytane z AC (nie zawiera kwestionariuszy wykonanych we własnej placówce). Po wybraniu (zaznaczeniu) wierszy tabeli można poprzez przycisk porównaj wyświetlić okno Strona: 58 z 79

59 SY01531M umożliwiające szczegółowe podrównanie wybranych danych. Okno zawiera tabelę z danymi wybranych kwestionariuszy profilowania. Okno to posiada rozszerzone informacje z kwestionariusza o: Data zakończenia badania Profil wyznaczony przez system Pkt G Pkt G systemowe Pkt O Pkt O systemowe Status Uwagi Identyfikator placówki Ponieważ dane wczytane wcześniej z AC, poprzez mechanizm działania porównywarki można usuwać, do okna SY01523M została dodane analogiczna tabela z kwestionuraszami profilowania, która wyświetla rekordy usuwane z lokalnego systemu (wczytane wcześniej z AC). Strona: 59 z 79

60 10. UiIRP - Isługi i Instrumenty Rynku Pracy 10.1 Obsłużono grupy językowe w wymaganiach do zagranicznej oferty pracy EURES. W wymaganiach dotyczących znajomości języków obcych w zagranicznej ofercie pracy EURES umożliwione zostało definiowanie złożonych powiązań pomiędzy językami. Do tej pory w wymaganiach określane były języki, których znajomość była wymagana jednocześnie (połączenie "i" pomiędzy poszczególnymi rekordami wymagań). Po wprowadzeniu zmiany języki można łączyć w osobne grupy wymagań (grupy połączone warunkiem "lub", natomiast języki zdefiniowane w ramach grup połączone nadal przez "i"). W tym celu na oknie Wymagań (PP0062U) w kontekście zagranicznej oferty EURES dla języków obcych dodane zostało pole <Grupa> służące do definiowania sposobu połączenia języków. Za oznaczenia grup przyjmowane są dowolne liczby. Aby w ramach rozbudowanego wymagania języki zostały połączone, powinny mieć określoną taką samą grupę. Języki, które stanowią osobne wymagania, powinny mieć inne grupy. Przykładowo, gdy w ofercie wymagana jest znajomość języków angielskiego i niemieckiego lub angielskiego i francuskiego, to do wymagań powinny zostać dodane cztery rekordy z podziałem na dwie grupy: grupa 1 - angielski i niemiecki, grupa 2 - angielski i francuski. Podział wymagań dotyczących znajomości języków na poszczególne grupy został uwzględniony na Wydruku zagranicznej oferty pracy EURES (PPE0210R) (grupy zostały wyraźnie rozdzielone) oraz przy eksporcie i imporcie zagranicznych ofert pracy Dodano wykaz usług udzielonych przez pracowników umożliwiającego ocenę ich efektywności. W systemie dodany został Wykaz usług udzielonych przez pracowników (UIR9100R) z odpowiadającym mu wydawnictwem. Wykaz zawiera informacje o użytkownikach oraz liczbie udzielonych przez nich usług, których data rozpoczęcia przypada na wybrany okres raportu. Dla każdego użytkownika wyznaczone liczby będą prezentowane z podziałem na poszczególne kategorie usług oraz sumarycznie. Generacja wykazu uruchamiana będzie przez wybranie odpowiedniej pozycji menu na zakładce "Usługi i Instrumenty Rynku Pracy", znajdującej się na oknie głównym AD0000. Parametry wydruku ustawiane będą na oknie Wybór okresu do raportu (FO0510), na którym wybierany będzie okres, za jaki raport ma zostać sporządzony. Na wykazie będą znajdować się następujące informacje: Lp. - liczba porządkowa, Nazwisko i imię - nazwisko i imię użytkownika udzielającego usługi, Indywidualna porada zawodowa - liczba porad udzielonych przez użytkownika, Rozmowa doradcza - liczba rozmów doradczych udzielonych przez użytkownika, Grupowa porada zawodowa - liczba porad udzielonych przez użytkownika, Indywidualna informacja zawodowa - liczba informacji udzielonych przez użytkownika, Grupowa informacja zawodowa - liczba informacji udzielonych przez użytkownika, Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy liczba szkoleń w ramach poradnictwa zawodowego (bez powiązania z klubem pracy) prowadzonych przez użytkownika, Usługa doradcza dla pracodawcy - liczba usług doradczych udzielonych pracodawcy przez Strona: 60 z 79

61 użytkownika, Skierowanie na oferowane stanowisko liczba skierowań do pracy, na staż, na przygotowanie zawodowe lub na prace społecznie użyteczne zarejestrowanych, wydanych oraz rozliczonych przez użytkownika (wydruk w postaci liczba_skierowań_zarejestrowanych / liczba_skierowań_wydanych / liczba_skierowań_rozliczonych ), Skierowanie dla OPS liczba skierowań na kontrakt socjalny i do indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego zarejestrowanych, wydanych oraz rozliczonych przez użytkownika (wydruk w postaci liczba_skierowań_zarejestrowanych / liczba_skierowań_wydanych / liczba_skierowań_rozliczonych ), Kandydat do oferty EURES - liczba kandydatów skierowanych na ofertę EURES przez użytkownika, Informacja EURES dla osoby- liczba informacji EURES udzielonych osobom przez użytkownika, Informacja EURES dla pracodawcy- liczba informacji EURES udzielonych pracodawcom przez użytkownika, Razem - sumaryczna liczba usług udzielona przez danego użytkownika. Dodatkowo na wykazie drukowane będą imię i nazwisko użytkownika sporządzającego wydruk, data wydruku oraz okres raportu. Domyślnie wykaz będzie uwzględniał tylko użytkowników aktywnych, którzy mieli zaplanowaną jakąkolwiek usługę rozpoczynającą się w wybranym okresie i jej udzielili (usługa ma odpowiedni status potwierdzający jej udzielenie lub przynajmniej rozpoczęcie realizacji). Aby na wykazie zostali uwzględnieni inni użytkownicy i usługi, należy zmodyfikować wartość odpowiedniego parametru widocznego na liście parametrów wydruku: "Tylko aktywni" - przy wartości ustawionej na "TAK" uwzględniani są tylko użytkownicy aktywni, przy wartości "NIE" - wszyscy zarejestrowani, "Pomiń użytkowników bez usług" - przy wartości ustawionej na "TAK" uwzględniani są tylko użytkownicy, którzy mają zarejestrowaną w wybranym okresie jakąkolwiek usługę, przy wartości "NIE" - wszyscy użytkownicy z usługami i bez, "Tylko udzielone usługi" - przy wartości ustawionej na "TAK" uwzględniane są tylko usługi, których udzielono lub których realizacja została rozpoczęta, przy wartości "NIE" - wszystkie usługi, w tym zaplanowane lub anulowane. W przypadku skierowań na oferowane stanowisko lub do OPS istnieje kilka etapów realizacji usługi (tj. zarejestrowanie, wydanie oraz rozliczenie skierowania), które mogą zostać zrealizowane przez tego samego pracownika lub przez różnych pracowników. Z tego powodu każdy etap realizacji będzie zliczany jako osobna usługa. Jeżeli na każdym etapie skierowaniem zajmował się inny pracownik, to na podstawie tego skierowania na wydruku dla każdego pracownika zostanie uwzględnione udzielenie pojedynczej usługi. Jeżeli każdy etap został zrealizowany przez tego samego pracownika, to na wydruku zostanie uwzględnione udzielenie trzech usług dotyczących skierowania. Przy wyliczeniach liczby udzielonych usług dla każdego etapu realizacji skierowania będą uwzględniane inne statusy. Na wydruku przy opisie kolumn dotyczących skierowań zostanie dodany symbol *, którego wyjaśnienie będzie drukowane na końcu raportu w następującej postaci: * - zarejestrowanie, wydanie i rozliczenie tego samego skierowania są uwzględniane jako osobne usługi. Sposób wyznaczania liczby udzielonych usług danego rodzaju przez pracowników prezentuje poniższa tabela: Rodzaj usługi Powiązanie pracownika z usługą Indywidualna porada zawodowa Doradca udzielający porady Statusy oznaczające udzielenie usługi przez pracownika (uwzględniane przy dowolnej wartości parametru "Tylko udzielone usługi") 'rozpoczęta', 'zakończona', 'przerwana', Pozostałe statusy Data (uwzględniane przy rozpoczęcia wartości parametru usługi "Tylko udzielone usługi" = NIE ) planowana Data rozpoczęcia porady Strona: 61 z 79

62 Rodzaj usługi Powiązanie pracownika z usługą Statusy oznaczające udzielenie usługi przez pracownika (uwzględniane przy dowolnej wartości parametru "Tylko udzielone usługi") Rozmowa doradcza Doradca W trakcie, udzielający Przeprowadzona rozmowy Grupowa porada Pierwszy przyjęta do realizacji, zawodowa doradca prowadzony nabór, udzielający zakończony nabór, porady rozpoczęta, zakończona, lub nie doszła do skutku Drugi doradca udzielający porady Indywidualna Pracownik Brak = uwzględniane informacja udzielający wszystkie informacje zawodowa informacji Grupowa Pracownik Zakończone informacja odpowiedzialny zawodowa za organizację spotkania Szkolenie z Pracownik przyjęte do realizacji, zakresu prowadzący prowadzony nabór, umiejętności szkolenie zakończony nabór, poszukiwania 'rozpoczęte', 'zakończone', pracy nie doszło do skutku Usługa doradcza Doradca Brak = uwzględniane dla pracodawcy zawodowy wszystkie usługi udzielający usługi Skierowanie na Pracownik Wszystkie skierowania oferowane rejestrujący stanowisko skierowanie etap: zarejestrowanie Skierowanie na Pracownik wydano skierowanie, oferowane wydający rekrutacja w toku, stanowisko skierowanie skierowanie nierozliczone etap: wydanie (upływ terminu)', 'rezygnacja kandydata', 'odmowa pracodawcy', 'zatrudnienie', 'przerwano zatrudnienie', 'w trakcie stażu lub przygotowania zawodowego', 'przerwano staż lub przygotowanie zawodowe', 'przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby', 'zakończony staż lub przygotowanie zawodowe' Skierowanie na Pracownik 'rezygnacja kandydata', oferowane przyjmujący 'odmowa pracodawcy', stanowisko skierowanie 'zatrudnienie', 'przerwano etap: rozliczenie (rozliczający zatrudnienie', 'w trakcie skierowanie) stażu lub przygotowania Pozostałe statusy Data (uwzględniane przy rozpoczęcia wartości parametru usługi "Tylko udzielone usługi" = NIE ) Planowana, Nie doszła do skutku Data rozmowy planowana, anulowana Data rozpoczęcia porady - Data udzielenia informacji Data spotkania Planowane planowane, anulowane Data rozpoczęcia szkolenia - Data udzielenia usługi - Data umieszczenia osoby na liście kandydatów 'kandydat', skreślony Data wydania skierowania 'kandydat', skreślony Data, wydano skierowanie rozliczenia, rekrutacja w toku, skierowania skierowanie nierozliczone (upływ Strona: 62 z 79

63 Rodzaj usługi Powiązanie pracownika z usługą Skierowanie dla OPS - etap: zarejestrowanie Pracownik rejestrujący skierowanie Skierowanie dla OPS etap: wydanie Pracownik wydający skierowanie Skierowanie dla OPS etap: rozliczenie Pracownik przyjmujący skierowanie (rozliczający skierowanie) Kandydat do oferty EURES Pracownik udzielający usługi Pracownik udzielający informacji Pracownik udzielający informacji Informacja EURES dla osoby Informacja EURES dla pracodawcy Statusy oznaczające udzielenie usługi przez pracownika (uwzględniane przy dowolnej wartości parametru "Tylko udzielone usługi") zawodowego', 'przerwano staż lub przygotowanie zawodowe', 'przerwano przygotowanie zawodowe z winy osoby', 'zakończony staż lub przygotowanie zawodowe' Wszystkie skierowania Pozostałe statusy Data (uwzględniane przy rozpoczęcia wartości parametru usługi "Tylko udzielone usługi" = NIE ) terminu)' - Data umieszczenia osoby na liście kandydatów 'kandydat', skreślony Data wydania skierowania wydano skierowanie, rekrutacja w toku, skierowanie nierozliczone (upływ terminu)', 'rezygnacja kandydata', 'odmowa ze strony OPS', 'udział w projekcie OPS' 'rezygnacja kandydata', 'kandydat', skreślony Data 'odmowa ze strony OPS',, wydano skierowanie rozliczenia 'udział w projekcie OPS', rekrutacja w toku, skierowania skierowanie nierozliczone (upływ terminu)' Uwzględniane wszystkie Data wpisu statusy kandydata Brak = uwzględniane wszystkie informacje - Brak = uwzględniane wszystkie informacje - Data udzielenia informacji Data udzielenia informacji 10.3 Dodano w oknie parametryzacji dobór osób do oferty pracy możliwości wyboru oferowanego stanowiska z listy oferowanych stanowisk. Na oknie Wybór oferty (UIR1060), przeznaczonym do wskazania oferty pracy, do której ma być przeprowadzony dobór osób, została dodana możliwość wyboru oferty bezpośrednio z Listy oferowanych stanowisk (PP0020L). Do tej pory użytkownik mógł tylko zdefiniować podstawowe dane oferty, do których, po naciśnięciu przycisku Akceptuj, były dopasowywane oferty. Aktualny wygląd okna Wybór oferty (UIR1060): Strona: 63 z 79

64 Lista oferowanych stanowisk (PP0020L) jest uruchamiana po naciśnięciu przycisku słownika, który został dodany na oknie Wybór oferty (UIR1060) za polem <Numer oferowanego stanowiska>. Na podstawie wybranego stanowiska zostały uzupełnione wszystkie dane oferty widoczne na oknie. Ponieważ pola z danymi są cały czas dostępne do edycji, po naciśnięciu przycisku Akceptuj zostaje wykonane standardowe dopasowanie oferty do podanych danych Dodano możliwość wskazania pracownika prowadzącego szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 1. W systemie na zakładce Szkolenie (UIR5061M) okna Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (UIR5060M), uruchomionego w kontekście poradnictwa zawodowego, została dodana możliwość wskazania pracownika prowadzącego szkolenie. Jego wybór jest możliwy po naciśnięciu przycisku uruchamiającego Listę użytkowników (AD0004L), który znajduje się w dodanym na okno panelu Pracownik prowadzący szkolenie (widoczny pomiędzy panelami Program i Program szkolenia ). W panelu, oprócz przycisku służącego do wyboru pracownika, są widoczne dane wybranego pracownika (imię, nazwisko, numer kadrowy, stanowisko) oraz przycisk umożliwiający usunięcie pracownika ze szkolenia. Wskazanie pracownika prowadzącego szkolenie nie jest obowiązkowe i domyślnie podczas dodawania jego dane są puste. 2. W związku z dodaniem obsługi pracownika prowadzącego szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zostały wprowadzone następujące zmiany w pozostałych funkcjonalnościach systemu: prowadzenie szkolenia zostało uwzględnione na Kalendarzu pracownika (SY0280L), gdzie uwzględniane były tylko dane z harmonogramu szkolenia, w procesie generacji wykazu osób korzystających z poradnictwa zawodowego została umożliwiona selekcja szkoleń względem pracownika prowadzącego szkolenie, na podstawie wskazanego prowadzącego szkolenie jest uzupełniany pracownik realizujący działanie w ramach procesu aktualizacji danych na temat realizacji działań w IPD Obsłużono wczytywanie formularza PSZ-WSI Wniosek o skierowanie na szkolenie. Zrealizowano nw. czynności związane z implementacją funkcjonalności wczytywania formularza PSZ-WSI z praca.gov.pl do modułu UIRP systemu SyriuszStd: 1. Stworzenie okna wczytywarki Pobierania danych z systemu praca.gov.pl do obsługi danych przychodzących z modułu praca.gov.pl pochodzących z formularzy typu PSZ-WSI (Wniosek o skierowanie na szkolenie). Strona: 64 z 79

65 Dokument PSZ-WSI wysłany z modułu praca.gov.pl znajduje się na Liście spraw w Systemie SyriuszStd. Dokument PSZ-WSI może być wczytany do obszaru UIRP, tylko dla osoby zarejestrowanej uprzednio w systemie SyriuszStd. W przypadku próby wczytania danych z dokumentu PSZ-WSI do systemu SyriuszStd dla osoby niezarejestrowanej pojawi się komunikat o treści: Nie znaleziono osoby o numerze PESEL: (właściwy nr PESEL) w systemie. Proszę zarejestrować osobę przed wczytaniem dokumentu., wczytywanie danych z dokumentu PSZ-WSI zostanie przerwane. Wczytanie dokumentu do systemu SyriuszStd może być zrealizowane tylko jeden raz. W przypadku próby ponownego wczytania dokumentu PSZ-WSI do systemu, pojawi się komunikat o treści Wniosek już został wczytany do systemu. Wybranie z Listy spraw opcji/przycisku Szczegóły powoduje pojawienie się okna Dane sprawy, które zawiera informacje o przesłanym dokumencie PSZ-WSI. 2. Na potrzeby realizacji okna wczytywarki: opracowano element włączający/wyłączający (checkbox) opis legendy (standaryzacja wyglądu okna względem ogólnie przyjętych założeń dla systemu SyriuszStd) wraz z przygotowaniem opisu legendy, Strona: 65 z 79

66 stworzono w oknie wczytywarki sekcji Podstawowe dane, która to sekcja zawiera pola: Nazwisko, Imię, PESEL, Seria i nr dokumentu w dwóch blokach tj. bloku Dane aktualne oraz bloku Dane z praca.gov.pl. Ponadto utworzono dodatkowy blok z elementami jednokrotnego wyboru (checkbox) o nazwie Czy zastąpić danymi z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca gov.pl np. aktualizacja nazwiska beneficjenta. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowanie w oknie wczytywarki sekcji Dane adresowe, która to sekcja zawiera trzy pola jednokrotnego wyboru: Zwiń/Rozwiń, Zostaw aktualne dane niezmienione, Zastąp aktualne dane informacjami z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca. Ponadto w sekcji tej została zaimplementowana tabela zawierająca szczegółowe dane adresowe i składająca się z 11 kolumn: Placówka, Archiwalny, Typ adresu, Rodzaj adresu, Miejscowość, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Załączniki. Dla tej sekcji zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowanie w oknie wczytywarki sekcji, które są nieedytowalne, ale prezentują pozostałą treść dokumentu PSZ-WSI tj.: opracowanie w oknie wczytywarki sekcji Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, która to sekcja zawiera pola: Poziom wykształcenia, Zawód wykonywany najdłużej, Zawód wykonywano ostatnio, opracowano w oknie wczytywarki sekcji Informacje dotyczące stanu zdrowia zawierającej pole: Czy posiada Pani / Pan grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? oraz pole opisowe z informacjami o grupie inwalidzkiej lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, opracowano w oknie wczytywarki sekcji Celowość skierowania na szkolenie zawierającej pole: Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia przez wnioskodawcę, oraz pole Inne dodatkowe informacje, opracowano w oknie wczytywarki sekcji Informacje o wnioskowanym szkoleniu zawierającej pola: Nazwa szkolenia, Termin realizacji szkolenia od/do, Nazwa instytucji szkoleniowej, Dane adresowe instytucji szkoleniowej, Koszt szkolenia, Inne istotne informacje o wnioskowanym szkoleniu, w tym uzasadnienie wyboru instytucji szkoleniowej oraz pola z sekcji I Szkolenie realizowane w instytucji szkoleniowej wskazanej/wybranej przez i pole Czy wnioskodawca jest cudzoziemcem, opracowano w oknie wczytywarki sekcji Oświadczenia zawierającej oświadczenia osoby wnioskującej dotyczące uczestnictwa w szkoleniach i źródłach ich finansowania, o prawdziwości danych zawartych we wniosku, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Okno Pobierania danych z modułu praca.gov.pl z funkcjonalnościami opisanymi powyżej. 3. Standardowo dla tego typu okien realizujących operację wczytywania danych do modułu UIRP systemu SyriuszStd zostały zaimplementowane przyciski: Wczytaj, Anuluj, Pomoc. Dla tych Strona: 66 z 79

67 przycisków zostały również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowego okna wczytywarki. 4. Wczytany dokument PSZ-WSI do systemu SyriuszStd można zobaczyć w oknie Wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę, wywoływanym z menu UIRP > Szkolenia. Okno Wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę zawierające listę wniosków. 5. Okno Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę zostaje wypełnione danymi pochodzącymi z dokumentu PSZ-WSI tj. w polu <Nr wniosku> jest wyświetlany unikalny nr dokumentu nadany przez moduł praca.gov.pl w momencie tworzenia wniosku, w polu <Data złożenia> jest wyświetlana informacja zawierająca datę otrzymania dokumentu z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd np , dla sekcji: Dok. stan. uprawdopod. uzysk. odp. pracy lub podjęcia dział. gosp. domyślnie ustawiona jest wartość Brak, w sekcji Wnioskujący zostają wypełnione pola: Nr ewidencyjny, Imię, Nazwisko, PESEL danymi Wnioskodawcy (beneficjenta), w sekcji Szkolenie, pola: Nr szkolenia, Nazwa szkolenia zostają przeznaczone do uzupełnienia przez osobę obsługującą wniosek po stronie Urzędu, w zakładce Uwagi niniejszego okna zostają przedstawione szczegółowe informacje z wczytanego wniosku PSZ-WSI (sekcje 5, 6, 7 i 8) dotyczące szkolenia wnioskowanego przez beneficjenta. Osoba obsługująca Wniosek PSZ-WSI po stronie Urzędu podejmuje decyzję czy wnioskowane szkolenie należy zarejestrować w aktualnej bazie szkoleń (okno Szkolenia, przycisk Dodaj ), czy też dokonany zostaje wybór szkolenia, o które wnioskuje beneficjent z istniejącej bazy uprzednio zarejestrowanych szkoleń. Strona: 67 z 79

68 Okno Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę z wypełnionym polami, m.in. polem Uwagi treścią pochodzącą z wczytanego dokumentu PSZ-WSI. 6. Dokument PSZ-WSI pobrany, wczytany i zaakceptowany w systemie SyriuszStd umożliwia dalsze procedowanie sprawy tj. m.in. podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowego wniosku, jego wydruk, itp Obsłużono parametr na wydruku Indywidualnego planu działania. Do rodzaju dokumentów IND-PLAN-DZIAL został dodany parametr DataRealizPlanu "Przewidywana data zrealizowania planu". Szablon wydruku pozostaje bez zmian. Wartość parametru dla danego planu jest wyznaczana na podstawie liczby dni przeznaczonych na realizację planu w ramach określonego profilu i jest zgodna z zawartością pola <Realizacja do>, znajdującego się w panelu "Daty planu" na oknie Indywidualny plan działania (UIR8000M): dla profilu I - parametr jest wypełniany na podstawie daty sporządzenia planu przesuniętej do przodu o 180 dni, dla profilu II na podstawie daty sporządzenia planu przesuniętej do przodu o 540 dni, dla profilu III na podstawie daty sporządzenia planu przesuniętej do przodu o 720 dni Dodano proces automatycznie kończącego lub przerywającego rozpoczęte indywidualne porady zawodowe po wyrejestrowaniu osoby. 1. Do systemu został dodany proces Zakończenie indywidualnych porad zawodowych po wyrejestrowaniu osoby (UIR4000P), który w niezakończonych indywidualnych poradach zawodowych o statusie rozpoczęta, powiązanych z osobą wyrejestrowaną po dacie rozpoczęcia porady, wykona następujące operacje: uzupełni datę zakończenia porady na podstawie daty wyrejestrowania osoby, zmieni status porady na zakończona lub przerwana w zależności od rodzaju i typu zdarzenia wyrejestrowującego osobę: o dla zdarzeń o rodzaju W i typach 'CZ', 'DD', 'E', 'ER', 'ES', 'EW', 'F', 'GG', 'H', 'IU', 'J', 'BB', 'K', 'L', 'LI', 'LT', 'PE', 'PND', 'PS', 'RH', 'SR', 'UER', 'UP', 'W', 'WN', 'NWC', 'NZN', 'PPZ', 'NPF' lub 'NN' status przerwana, o dla zdarzeń o rodzaju K i typach 'PN', 'PNPF' lub 'PNUK' status przerwana, o dla pozostałych zdarzeń o rodzaju W lub K status zakończona. Strona: 68 z 79

69 Porada nie zostanie zakończona lub przerwana przez proces, gdy ma zarejestrowane rozmowy doradcze o statusach innych niż "planowana" z datą późniejszą niż data wyrejestrowania osoby (w takim przypadki w logach procesu widoczny jest odpowiedni komunikat). Aby porada została uwzględniona przez proces musi spełniać następujące warunki: dotyczy osoby z ewidencji, ma status "rozpoczęta", nie ma wypełnionej daty zakończenia, osoba, której udzielono porady, została wyrejestrowana po rozpoczęciu porady lub w dniu rozpoczęcia. Dla procesu nie ma znaczenia aktualny status osoby, lecz tylko to, czy porada została rozpoczęta w okresie rejestracji zakończonym wyrejestrowaniem. Wywołanie procesu zostało dodane na zakładce Usługi i Instrumenty Rynku Pracy w menu "Poradnictwo zawodowe" jako pozycja "Zakończenie indywidualnych porad zawodowych po wyrejestrowaniu osoby". Możliwe jest także dodanie przez użytkownika wpisu do harmonogramu zadań, znajdującego się na zakładce Administracja Lokalna, aby proces był wykonywany automatycznie z określoną częstotliwością. 2. W związku z dodaniem do systemu procesu kończącego porady zawodowe zostało umożliwione rejestrowanie w ramach porady planowanych rozmów doradczych, których data jest późniejsza niż data zakończenia porady. Takie przypadki mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy osoba miała zaplanowane kolejne rozmowy doradcze, a w międzyczasie została wyrejestrowana. Zmiany dotyczą walidacji wykonywanych na następujących oknach do obsługi porad i rozmów: Indywidualna porada zawodowa (UIR4010M) - przy sprawdzaniu, czy data zakończenia porady nie jest wcześniejsza niż daty rozmów doradczych, zarejestrowanych w ramach porady, zostaną pominięte rozmowy o statusie "planowana" - po wprowadzeniu zmiany jest zgłaszany błąd, gdy po dacie zakończenia porady są zarejestrowane rozmowy o statusach "przeprowadzona", "w trakcie" lub "nie doszła do skutku", Rozmowa doradcza (UIR4020M) - przy sprawdzaniu, czy data rozmowy jest późniejsza niż data zakończenia porady, dla rozmów wychodzących poza okres porady jest wyświetlane ostrzeżenie, jeżeli rozmowa ma status planowana, lub jest zgłaszany błąd przy statusie rozmowy "przeprowadzona", "w trakcie" lub "nie doszła do skutku" - przed wprowadzeniem zmiany zawsze zgłaszany jest błąd bez względu na status rozmowy. Strona: 69 z 79

70 11. WK - Współpraca z Kontrahentem 11.1 Umożliwiono kopiowanie większej liczby osób z listy uczestników dołączonej do wniosku o refundację świadczeń integracyjnych otrzymanego z Centrum Integracji Społecznej i przenoszenia w sposób automatyczny do listy uczestników dołączanej do nowego wniosku. W celu umożliwienia kopiowania większej liczby osób z listy uczestników dołączonej do wniosku o refundację świadczeń integracyjnych otrzymanego z Centrum Integracji Społecznej i przenoszenia w sposób automatyczny do listy uczestników dołączanej do nowego wniosku wykonane zostały opisane niżej zmiany w systemie. Refundacja świadczeń integracyjnych obsługiwana jest z wykorzystaniem refundacji uniwersalnej w WK (system nie posiada dedykowanej funkcjonalności). W związku z tym nowa funkcjonalność jest możliwa do wykorzystania także podczas obsługi wniosków dotyczących innego typu refundacji uniwersalnej. W oknie danych Wniosku o refundację (WK0010M) podczas otwierania w trybie edycji listy osób (przycisk "Lista osób"), jeżeli jest ona pusta, pojawi się pytanie Czy uzupełnić listę osób na podstawie ostatniego wniosku o refundację tego typu złożonego przez wybranego wnioskodawcę i posiadającego uzupełnioną listę osób? Jeżeli użytkownik potwierdzi chęć uzupełnienia listy osób wówczas: wyszukany zostaje ostatni po dacie złożenia wniosek wybranego wnioskodawcy posiadający uzupełnioną listę osób (bez względu na status wniosku) do listy osób obsługiwanego wniosku przepisane zostają wszystkie osoby ze znalezionego wniosku (przepisana zostanie także kwota refundacji oraz kwota ZUS, daty początku i końca okresu refundacji, uwagi oraz powiązanie z usługą Rynku Pracy nie zostają przepisane) Umożliwiono kopiowanie listy osób podpiętych do oferty pracy i przenoszenia w sposób automatyczny do listy osób kierowanych na giełdę pracy. W oknie Danych giełdy pracy (WK0170M) po wyborze i przypisaniu oferty pracy, jeżeli lista osób skierowanych na giełdę pracy (zakładka Skierowani ) jest pusta, pojawia się pytanie Czy uzupełnić listę osób skierowanych na giełdę pracy na podstawie listy kandydatów na ofertę pracy?. Jeżeli użytkownik potwierdzi chęć uzupełnienia listy osób skierowanych wówczas przepisane zostają wszystkie osoby z listy kandydatów do każdego ze stanowisk oferty pracy (poza id osoby przepisane zostaje także imię, nazwisko oraz PESEL, pola <Obecny> oraz <Podjął pracę> ma wartość Brak danych, jako podmiot kierujący osobę zostaje ustawiony organizator lub współorganizator będący bieżącą placówką). W sytuacji jeżeli w organizatorach brakuje bieżącej placówki wówczas zostaje ona dodana jako: główny organizator, jeżeli na liście organizatorów nie ma głównego organizatora, współorganizator, jeżeli na liście organizatorów jest już główny organizator Zmodyfikowano zasilanie CBOP ofertą związaną z grantem dla pracodawcy. Zgodnie z wytycznymi Departamentu Rynku Pracy oferta pracy dotycząca grantu dla pracodawcy (art. 60 ustawy) nie powinna być prezentowana na portalu CBOP jeżeli pracodawca Strona: 70 z 79

71 wskazał kandydata (analogicznie jak oferta stażu). W związku z powyższym wykonane zostały zmiany na oknie Danych stanowiska oferowanego (PP0021M): pole <Pracod. wskazał. kand.> jest dostępne także dla oferty o kodzie 42C (Oferta pracy w ramach grantu dla pracodawcy). Jeżeli użytkownik włączy znacznik Pracod. wskazał kand. oferta jest przesyłana do CBOP w celach statystycznych, ale nie jest publikowana na portalu Dodano walidację na opis wynagrodzenia w danych oferty pracy. W oknie Danych stanowiska oferowanego (PP0021M) dodana została walidacja na pole opis wynagrodzenia. Walidacja zgłasza komunikat typu ostrzeżenie, jeżeli pole zawierające opis wynagrodzenia jest puste i aktywne, a system wynagrodzenia nie jest określony (dotyczy to tylko umów cywilno-prawnych; w przypadku stażu i przygotowania zawodowego dorosłych system wynagrodzenia nie jest określany, ale pole z opisem nie jest aktywne; w pozostałych przypadkach podanie systemu wynagrodzenia jest wymagane). Walidacja pozwala na większą kontrolę kompletności danych dotyczących wynagradzania w ofercie pracy (wskazane ze względu na publikację ofert w CBOP). Treść ostrzeżenia: System wynagrodzenia w tym przypadku nie jest określany. Dodatkowe informacje dotyczące zasad wynagradzania powinny znaleźć się w polu opisowym (wskazane ze względu na publikację ofert w CBOP) Dodano uzupełnianie pracownika realizującego kontakt, podczas rejestracji danych o kontaktach urzędu z pracodawcą. Wykonane zostały zmiany usprawniające rejestrację danych o kontaktach pomiędzy urzędem, a organizacją (zakładka Kontakty (SY0093M) zakładka Lista kontaktów). W trybie dodawania dane pracownika realizującego są uzupełniane na podstawie danych zalogowanego użytkownika rejestrującego dane, pod warunkiem, że pracownik wskazany do kontaktów ze strony urzędu (zakładka Osoby do kontaktu) nie jest określony. Po wprowadzeniu zmian mechanizm podpowiadania pracownika realizującego kontakt działa następująco: jeżeli na zakładce Osoby do kontaktu jest określony pracownik ze strony urzędu i jest on wybrany z listy użytkowników, podpowie się on jako pracownik realizujący kontakt, jeżeli na zakładce Osoby do kontaktu pracownik ze strony urzędu nie jest określony, podpowie się aktualnie zalogowany użytkownik Dostosowano wydruk oświadczenia do wersji wydruku z portalu praca.gov.pl. Wydruk oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi został dostosowany do wersji zgodnej z wydrukiem z portalu praca.gov.pl: na stronie 2 oświadczenia usunięte zostały miejsca na podpis składającego oświadczenie, miejscowość i datę oraz nazwę podmiotu (sekcja potwierdzająca zapoznanie się z pouczeniem), dodany został punkt 13 pouczenia Umożliwiono wczytywanie formularza PSZ-WZUZS Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Zrealizowano nw. czynności związane z implementacją funkcjonalności wczytywania formularza Strona: 71 z 79

72 PSZ-WZUZS z praca.gov.pl do modułu WK systemu SyriuszStd. 1. Stworzeno okna wczytywarki Pobierania danych z systemu praca.gov.pl do obsługi danych przychodzących z modułu praca.gov.pl pochodzących z formularzy typu PSZ-WZUZS (Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu), Dokument PSZ-WZUZS wysłany z modułu praca.gov.pl znajduje się na Liście spraw w Systemie SyriuszStd. Dokument PSZ-WZUZS może być wczytany do obszaru WK, bez względu na fakt, czy dany pracodawca znajduje się w systemie SyriuszStd., czy też nie. W przypadku identyfikacji po NIP-ie danego pracodawcy po wczytaniu danych z dokumentu PSZ-WZUZS zostaje wyświetlone okno porównywarki celem weryfikacji istniejących danych w systemie z bieżącymi informacjami z dokumentu PSZ-WZUZS. Natomiast, w przypadku, kiedy dany pracodawca nie istnieje w systemie SyriuszStd, nastąpi jego rejestracja w systemie. Wczytanie dokumentu do systemu SyriuszStd może być zrealizowane tylko jeden raz. W przypadku próby ponownego wczytania dokumentu PSZ-WZUZS do systemu, pojawia się komunikat o treści Wniosek już został wczytany do systemu. Jednocześnie podczas wczytywania danych pochodzących z modułu praca.gov.pl (dokument PSZ-WZUZS) dokonywana jest weryfikacja informacji o oświadczeniu pracodawcy dotycząca karalności za naruszenie przepisów prawa pracy. Jeżeli pracodawca był karany lub jest prowadzone postępowanie, wówczas przy próbie wczytania takiego dokumentu PSZ-WZUZS pojawi się komunikat o treści: Pracodawca/organizator został ukarany prawomocnym wyrokiem lub jest objęty postępowaniem dot. naruszenia przepisów prawa pracy. Czy na pewno chcesz wczytać wniosek i ofertę pracodawcy?. Od decyzji osoby wczytującej (urzędnika) zależy, czy dane zostaną wczytane do systemu wczytane, czy też nie. Strona: 72 z 79

73 Wybranie z Listy spraw opcji/przycisku Szczegóły powoduje pojawienie się okna Dane sprawy, które zawiera informacje o przesłanym dokumencie PSZ-WZUZS. 2. Na potrzeby realizacji okna wczytywarki: opracowano element włączający/wyłączający (checkbox) opis legendy (standaryzacja wyglądu okna względem ogólnie przyjętych założeń dla systemu SyriuszStd) wraz z przygotowaniem opisu legendy, stworzono w oknie wczytywarki sekcji Dane pracodawcy, która to sekcja zawiera pola: NIP, REGON, Nazwa, Forma prawna prowadzonej działalności, Podstawowy rodzaj działalności wg PKD, Data rozpoczęcia działalności w dwóch blokach tj. bloku Dane aktualne oraz bloku Dane z praca.gov.pl. Ponadto utworzono dodatkowy blok z elementami jednokrotnego wyboru (checkbox) o nazwie Czy zastąpić danymi z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca gov.pl np. aktualizacja nazwy pracodawcy. Dla tej sekcji zostaną również utworzone klasy/metody, które zapewnią poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcji Dane adresowe, która to sekcja zawiera trzy pola jednokrotnego wyboru: Zwiń/Rozwiń, Zostaw aktualne dane niezmienione, Zastąp aktualne dane informacjami z praca.gov.pl. Zaznaczenie stosownego elementu (checkboxa) powoduje zastąpienie istniejących danych danymi pochodzącymi z modułu praca. Ponadto w sekcji tej zostanie zaimplementowana tabela zawierająca szczegółowe dane adresowe i składająca się z 11 kolumn: Placówka, Archiwalny, Typ adresu, Rodzaj adresu, Miejscowość, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Załączniki. Dla tej sekcji zostaną również utworzone klasy/metody, które zapewniają poprawne działanie/logikę przedmiotowej sekcji. opracowano w oknie wczytywarki sekcję, która jest nieedytowalne, ale będą prezentuje pozostałą treść dokumentu PSZ-WZUZS tj.: o opracowano w oknie wczytywarki sekcję Osoba reprezentująca organizatora, która to sekcja zawiera pola: Imię, Nazwisko, Stanowisko-pracy. o opracowano w oknie wczytywarki sekcję Zestawienie stanowisk pracy, która zawiera pole informujące o liczbie osób, dla których jest zorganizowany staż, o opracowano w oknie wczytywarki sekcję Stanowisko pracy-1, która zawiera pola: Nazwa stanowiska, Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni / inne osoby uprawnione będą odbywać staż, Proponowany okres odbywania stażu w miesiącach (nie krótszy niż 3 m-ce), Miejsce odbywania stażu, Imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, Rozkład czasu pracy osoby odbywającej staż, Szkodliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, Poziom wykształcenia, Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku, Imię i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, informacja o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu i przewidywany okres zatrudnienia. o opracowano w oknie wczytywarki sekcję Stanowisko pracy-2, która zawiera pola: Nazwa Strona: 73 z 79

74 stanowiska, Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni / inne osoby uprawnione będą odbywać staż, Proponowany okres odbywania stażu w miesiącach (nie krótszy niż 3 m-ce), Miejsce odbywania stażu, Imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, Rozkład czasu pracy osoby odbywającej staż, Szkodliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, Poziom wykształcenia, Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku, Imię i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, informacja o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu i przewidywany okres zatrudnienia. o opracowano w oknie wczytywarki sekcję Stanowisko pracy-3, która zawiera pola: Nazwa stanowiska, Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni / inne osoby uprawnione będą odbywać staż, Proponowany okres odbywania stażu w miesiącach (nie krótszy niż 3 m-ce), Miejsce odbywania stażu, Imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, Rozkład czasu pracy osoby odbywającej staż, Szkodliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, Poziom wykształcenia, Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku, Imię i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, informacja o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu i przewidywany okres zatrudnienia. opracowano w oknie wczytywarki sekcję Pozostałe dane, która będzie zawierała pola: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu a pełny wymiar czasu pracy (stan na dzień złożenia wniosku), Poprzednio realizowane programy stażu w okresie ostatnich 12-stu miesięcy, Inne ważne informacje związane z realizacją i przebiegiem stażu. opracowano w oknie wczytywarki sekcję Oświadczenie organizatora (wnioskodawcy), która prezentuje oświadczenia o niekaralności za naruszenie przepisów prawa pracy, o prawdziwości danych zawartych w dokumencie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych organizatora. opracowano w oknie wczytywarki sekcję Załącznik Nr-1, która zawiera program stażu przygotowany dla stanowiska pracy zawartego w sekcji Stanowisko pracy 1 w dokumencie PSZ-WZUZS. Sekcja ta zawiera pola: Imie i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, Opis zadań, jakie są wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego / inną osobę uprawnioną, opracowano w oknie wczytywarki sekcję Załącznik Nr-2, która zawiera program stażu przygotowany dla stanowiska pracy zawartego w sekcji Stanowisko pracy 2 w dokumencie PSZ-WZUZS. Sekcja ta zawiera pola: Imie i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, Opis zadań, jakie są wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego / inną osobę uprawnioną, opracowano w oknie wczytywarki sekcję Załącznik Nr-3, która zawiera program stażu przygotowany dla stanowiska pracy zawartego w sekcji Stanowisko pracy 3 w dokumencie PSZ-WZUZS. Sekcja ta zawiera pola: Imie i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, Opis zadań, jakie są wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego / inną osobę uprawnioną, Strona: 74 z 79

75 Okno Pobierania danych z modułu praca.gov.pl z funkcjonalnościami opisanymi powyżej. 3. Standardowo dla tego typu okien realizujących operację wczytywania danych do modułu WK systemu SyriuszStd zostały zaimplementowane przyciski: Wczytaj, Anuluj, Pomoc. Dla tych przycisków zostały również utworzone klasy/metody, które zapewnią poprawne działanie/logikę przedmiotowego okna wczytywarki. 4. Wczytany do systemu SyriuszStd dokument PSZ-WZUZS można zobaczyć na liście wniosków o zorganizowanie stażu (okno Lista wniosków o zorganizowanie prac (PR0010L) wywoływane z menu WK > Prace okresowe > Staże > Wnioski o zorganizowanie). Strona: 75 z 79

76 Okno Lista wniosków o zorganizowanie prac. 5. Okno Wniosek o zorganizowanie stażu (PR0011M) zostało wypełnione danymi pochodzącymi z dokumentu PSZ-WZUZS tj. w polu <Typ Prac> ustawiona jest wartość STAŻ, w polu <Nr wniosku> jest wyświetlany unikalny nr dokumentu nadany przez moduł praca.gov.pl w momencie tworzenia wniosku, w polu <Data złożenia> jest wyświetlana informacja zawierająca datę otrzymania dokumentu z modułu praca.gov.pl do systemu SyriuszStd np , w polu <Pracodawca> jest wyświetlana nazwa pracodawcy składającego dokument PSZ-WZUZS, w polu <Liczba miejsc stażu> widnieje łączna liczba osób, dla których jest wnioskowane zorganizowanie stażu, do pola <Uwagi> wczytane zostają informacje z formularza zawarte w polach Poprzednio realizowane programy stażu w okresie ostatnich 12-stu miesięcy, Inne ważne informacje związane z realizacją i przebiegiem stażu, Strona: 76 z 79

77 Okno Wniosek o zorganizowanie stażu zawierające dane wniosku. 6. W oknie Lista ofert pracy, które pojawia się po wybraniu z okna Wniosek o zorganizowanie stażu widnieje oferta stażu, która zostaje wczytana z dokumentu PSZ-WZUZS przesłanego z modułu praca.gov.pl. Oferta może zawierać od 1 do 3 stanowiska pracy (zgodnie z projektem formularza). Okno Lista ofert pracy zawierające ofertę stażu wczytaną z pobranego dokumentu PSZ-WZUZS. 7. Wczytana z pobranego dokumentu PSZ-WZUZS oferta stażu jest wyświetlana w oknie Oferta pracy wraz z uzupełnionymi informacjami pochodzącymi z dokumentu PSZ-WZUZS: dla pola <Źródło oferty> zostaje ustawiona wartość Prace Okresowe i Staże, Strona: 77 z 79

78 dla pola <Sposób pozyskania> zostaje ustawiona wartość Oferty utworzone ze środków FP, dla pola <Sposób dostarczenia> zostaje ustawiona wartość Internet z możliwością jej zmiany, dla pola <data przyjęcia> zostaje ustawiona wartość daty wykonania operacji wczytania dokumentu do systemu SyriuszStd, w polach <Nazwisko>, <Imię>, <Stanowisko> z sekcji Reprezentant pracodawcy / osoba wskazana do kontaktów z urzędem ustawione zostają wartości pól z sekcji Osoba reprezentująca organizatora z formularza, status oferty zostaje ustawiony na w przygotowaniu (w związku z tym status wysyłki oferty do CBOP nie jest określony). Okno Oferta pracy zawierające dane z pobranego dokumentu PSZ-WZUZS. 8. Na dokumencie PSZ-WZUZS pracodawca ma możliwość zgłoszenia maksymalnie trzech różnych stanowisk pracy wraz ze szczegółowym programem praktyk dla każdego z nich (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3). Stanowiska, na które jest planowana rekrutacja są wyświetlane w sekcji Oferowane stanowiska. W oknie tym: dla pola <Kategoria> jest ustawiona domyślna wartość Oferta stażu dla bezrobotnych z możliwością jej zmiany, w polu <Zawód> jest ustawiona wartość z możliwością jej zmiany, w polu <Stanowisko> jest wczytana wartość z dokumentu PSZ-WZUZS, z pola 5.1 lub 5.13 lub 5.25 w zależności od liczby zgłaszanych ofert stażu, Podstawa wykonywania pracy zostało ustawiona jako nie dotyczy, Typ oferty jako zamknięta, w polu Zakres obowiązków został wpisany tekst określony w programie stażu, pole Zmianowość zostało ustawione jako jedna zmiana, jeśli na formularzu jest wyłączona opcja praca w systemie pracy zmianowej w części 5.30, w przeciwnym wypadku zostaje ustawiona wartość inna, data początku stażu została ustawiona jako data operacji wczytania dokumentu PSZ-WZUZS do systemu SyriuszStd., data zatrudnienia została ustawiona jako data operacji wczytania dokumentu PSZ-WZUZS do Systemu SyriuszStd,, dla pól: <Liczba miesięcy>, <Liczba godzin tygodniowo>, <Liczba godzin dziennie>, <Praca w wolne dni>, <Miejsca pracy ogółem>, <Kandydaci-Wnioskowanych> znajdujących się na zakładce Dane stanowiska zostają wczytane stosowane wartości pochodzące z formularza PSZ-WZUZS, z sekcji dotyczącej zgłaszanego stanowiska pracy 1 lub 2 lub 3. jeżeli pracodawca wypełni na formularzu pole Imię i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora wówczas pole <Pracodawca wskazał kandydata> zostaje ustawione na Tak, dane z formularza typu: Miejsce odbywania stażu, Praca w porze nocnej, Imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, Szkodliwości związane z wykonywaniem Strona: 78 z 79

79 pracy na danym stanowisku, Uciążliwości związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, Imię i nazwisko bezrobotnego wskazanego przez organizatora, Przewidywany okres zatrudnienia po zakończeniu stażu zostają wczytane do pola <Uwagi> w zakładce Dane stanowiska, pola w oknie Kontakt w danych stanowiska zostają uzupełnione następująco: jako adres miejsca stażu zostaje ustawiony adres siedziby pracodawcy, sposób aplikowania = Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy, wymagane dokumenty = brak informacji, dane osoby do kontaktów po stronie urzędu zostają ustawione na podstawie danych użytkownika wykonującego operację wczytania formularza, języki aplikowania = język polski, dane z formularza typu: Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, Poziom wykształcenia, Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku zostają wczytane do pól znajdujących się w zakładce Wymagania okna Oferowane stanowisko. w zakładce Program stażu w oknie Oferowane stanowisko są wczytane dane z załączników (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3) dołączone do dokumentu PSZ-WZUZS zawierające szczegółowy opis programu stażu. Okno Oferowane stanowisko z wypełnionym polami, m.in. polem <Uwagi> treścią pochodzącą z wczytanego dokumentu PSZ-WZUZS. 9. Dokument PSZ-WZUZS pobrany, wczytany i zaakceptowany w systemie SyriuszStd, umożliwia dalsze procedowanie sprawy tj. m.in. obsługę umowy dotyczącej zorganizowania przedmiotowego stażu pracy. Strona: 79 z 79

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" Umowa: wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd Wersja 2.0.10.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Projekt: Umowa: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std Oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.1 5 maja 2015 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 10 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.25.1 5 listopad 2013 Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 11 Data utworzenia: 2013-11-05

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.24.1 22 lipca 2013 Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 8 Data utworzenia: 2013-07-22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wersja 2.0.35.1 29 kwiecień 2016 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.27.0 3 marca 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 15 Data utworzenia: 2014-03-03 Data ostatniej wersji: 2014-03-03

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi elektroniczne

Nowe usługi elektroniczne 1 Zapoznanie się z nowymi formularzami dostępnymi na praca.gov.pl. Nabycie umiejętności obsługi formularzy wpływających z praca.gov.pl w Syriusz Std. Poznanie możliwości modułu praca.gov.pl w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wersja 2.0.34.1 26 stycznia 2016 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wersja 2.0.32.0 9 czerwca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 64 Data utworzenia: 09.06.2015

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: WUP-Viator Wersja 2.0.36.0 27 czerwiec 2016 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 18 Data utworzenia: 2016-06-27

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Oprogramowanie: SyriuszStd Wersja 2.0.36.0 17.06.2016 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne?

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Kadry Optivum Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Program Kadry Optivum gromadzi informacje dotyczące historii zatrudnienia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM

Opis zmian w wersji G Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM Opis zmian w wersji G-1.03-2-4.0 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM 1. Dostosowanie systemu do wymagań Ministerstwa związanych z przejściem na nową wersję usługi Centralnej Bazy Beneficjentów - stara

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.27.1 14 kwietnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 22 Data utworzenia: 2014-04-14 Data ostatniej wersji: 2014-04-14

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.27.1 14 kwietnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 6 Data utworzenia: 2014-04-28

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

ZALECENIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik nr 1 ZALECENIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: 1. Zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Strona startowa Krok 1 Dane wnioskującego Krok 2 Dane dzieci Krok 3 Dane członków rodziny Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Projekt: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia" Umowa: wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd Wersja 1.0.09.0

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo