ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie Usługi świadczy Portal? 4 Kto może być Użytkownikiem Portalu? ROZDZIAŁ II. KORZYSTANIE Z PORTALU 5 Jakie informacje mogę otrzymywać od Portalu? Czy nie będę otrzymywał żadnego spamu? 6 Jakie wymagania techniczne musi spełniać mój system, abym mógł korzystać z Portalu? 7 Czy treść Portalu podlega ochronie prawnej? 8 W jaki sposób mogą być wykorzystywane Treści, które zamieszczę na Portalu? 9 Dokonanie Rejestracji oraz Konto 10 Zmiana hasła i przypomnienie hasła 11 Co to jest Mój Profil? 12 W jaki sposób odbywa się komunikacja pomiędzy Użytkownikami Portalu? ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANE PRZEZ PORTAL 13 Planer 14 Kontakter 15 Finalizer 16 Integracja z portalami i urządzeniami przenośnymi 17 Żetony ROZDZIAŁ IV. NIEDOZWOLONE KORZYSTANIE Z PORTALU I JEGO SKUTKI Co oznacza pojęcie Niedozwolone korzystanie z Portalu? Jakie uprawnienia mamy, jeśli w sposób niedozwolony korzystasz z Portalu? Portal zastosował wobec mnie Uprawnienie. Czy może zostać ono uchylone? Czy w jakichś innych sytuacjach Portal może zastosować wobec mnie Uprawnienie? Czy zostanę zawiadomiony o zamiarze zastosowania wobec mnie Uprawnienia? ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I FINANSOWA Kto odpowiada za Treści zamieszczone na Portalu? W jaki sposób Użytkownik odpowiada za Treści zamieszczone przez siebie na Portalu? Na jakich zasadach odpowiadamy wobec Ciebie? Rola Portalu ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEPISY KOŃCOWE W jaki sposób mogę zgłosić Reklamację? Czy właściciel Portalu może się zmienić? W jaki sposób mogę wylogować się z Portalu? Chcę zrezygnować z Usług Portalu. W jaki sposób mogę to zrobić? W jaki sposób następuje zmiana Regulaminu i czy muszę ją akceptować? Co jeszcze powinienem wiedzieć, zanim zacznę korzystać z Portalu? ZAŁĄCZNIK Nr 1 Polityka prywatności ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Kodeks Użytkownika Portalu MusicAider; ZAŁĄCZNIK Nr 3 Procedura Zgłaszania Naruszeń. 1

2 2 ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego o nazwie Musicaider.com, znajdującego się pod adresem internetowym ( Portal ). Integralną częścią Regulaminu są wszelkie załączniki, to jest: - Załącznik Nr 1 Polityka Prywatności; - Załącznik Nr 2 Kodeks Użytkownika Portalu MusicAider; - Załącznik Nr 3 Procedura Zgłaszania Naruszeń. 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jesteś zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Portalu pod adresem: w taki sposób, abyś mógł zawsze przed rozpoczęciem korzystania z Portalu pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. 3. Właścicielem Portalu (Usługodawcą) jest: Krzysztof Jóźwiak, zamieszkały w Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Impresariat Krzysztof Jóźwiak z siedzibą w Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, NIP: , REGON: , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl), nr rachunku bankowego:alior Bank nr , zwany dalej: Usługodawcą 4. Usługodawca świadczy przy użyciu Portalu usługi drogą elektroniczną, opisane w niniejszym Regulaminie ( Usługi ), zgodnie z tym Regulaminem oraz przepisami prawa. 5. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w kwestii interpretacji przepisów Regulaminu lub przepisów prawa określonych wyżej, np. nie rozumiesz jakiegoś przepisu, możesz zawsze skontaktować się z Nami przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: Udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji. Portal nie udziela jednak porad dotyczących prawnych aspektów korzystania z Portalu, a jedynie wyjaśnień w niezbędnym zakresie. Interpretacja Usługodawca co do treści Regulaminu nie ma wiążącego charakteru. 6. Wszelką pomoc techniczną możesz uzyskać pod adresem: Napisz na ten adres, jeśli masz problem podczas korzystania z Portalu albo nie wiesz, jak masz dalej postąpić. 7. Określenie korzystanie z Portalu jest równoznaczne z określeniem korzystanie z usług Portalu, czy korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu przez Usługodawcę. 8. Wszelka Treść zamieszczana lub przechowywana przez Użytkowników nazywana jest Treścią 9. Poprzez Treści bezprawne rozumie się treści sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem (w szczególności Złącznikiem nr 2 - Kodeks Użytkownika Portalu MusicAider), zasadami współżycia społecznego, uczciwej konkurencji, etykiety lub dobrymi obyczajami, naruszająca prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a także takie, do których zamieszczania lub przechowywania nie masz uprawnień lub nielicujące z dobrym imieniem lub renomą Portalu jak i takie, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię lub renomę Portalu, treści erotyczne, pornograficzne, o niskim poziomie merytorycznym, zamieszczone w jakiejkolwiek formie, zarówno bezpośrednio jak i w formie linków do takich treści, bezpośrednich, pośrednich jak i głębokich (tzw. deep link). 10. Ilekroć w Regulaminie używamy zwrotu Tobie, Ciebie, Ty, Was itp. mamy na myśli Użytkownika. 11. Ilekroć w Regulaminie używamy zwrotu My, Nas itp., mamy na myśli Portal (Usługodawcę). 12. Pojęcie zamieszczanie Treści obejmuje również ich dostarczanie, wystawianie a także przechowywanie (przy czym czasem w Regulaminie dla lepszego zrozumienia używa się pojęć dostarczanie i/lub przechowywanie ). 2

3 3 13. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć mowa w Regulaminie o dniach, mamy na myśli dni robocze. 14. Infrastruktura Portalu oznacza cały Portal wraz z systemem informatycznym, wszystkimi jego funkcjonalności (funkcjami), panelem administracyjnym, narzędziami do świadczenia usług, serwerem. 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 1. Zasadą jest to, iż we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Portalu, kontakt z Portalem, składanie wszelkich oświadczeń, odbywa się w formie owej. Przez formę to rozumiemy: - wysłanie i odebranie wiadomości na adres Portalu, tj.: oraz adres wskazany przez Ciebie przy dokonywaniu Rejestracji lub jeśli jej nie dokonałeś ostatni wskazany przez Ciebie w czasie korzystania z Portalu adres ; - kontakt przez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego (np. dla celów dowodowych) na swój adres , zaznacz pole Prześlij mi kopię wiadomości. Kopia zostanie przesłana na adres podany przez Ciebie przy dokonywaniu Rejestracji lub jeśli jej nie dokonałeś ostatni wskazany przez Ciebie w czasie korzystania z Portalu adres Kontakt z Portalem odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) 17 (siedemnaście), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Oczywiście, w miarę możliwości postaramy się udzielić Ci odpowiedzi szybciej, jednakże nie mamy takiego obowiązku. 3 Jakie Usługi świadczy Portal? 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. 2. Usługi świadczone przez Portal polegają na a. udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Portalu, w celu: i. tworzenia Profili przez Użytkowników z szeroko rozumianej branży muzycznej ii. zamieszczania i przechowywania przez Użytkowników ogłoszeń mających na celu zawarcie umowy lub ogłoszeń o innym charakterze; ogłoszenia mogą mieć charakter zarówno wiążący jak i niewiążący; iii. zawierania umów, w szczególności udzielania przez twórcę utworu muzycznego, słowno muzycznego lub dźwiękowego lub artystę wykonawcę licencji innemu użytkownikowi na następującym polu eksploatacji: pobranie jego utworu lub artystycznego wykonania z zasobów teleinformatycznych Portalu Musicaider w formie cyfrowej w celu korzystania z tego utworu (artystycznego wykonania) przez tego użytkownika dla celów niekomercyjnego użytku osobistego, w zamian za wynagrodzenie w formie honorarium. b. udostępnieniu przez Usługodawcę w ramach Portalu narzędzi lub programów, szczegółowe opisanych w Regulaminie (zwanych dalej łącznie Narzędziami ), w szczególności umożliwiających zaplanowanie kariery, zarządzanie czasem, kontakt z kontrahentami. W szczególności jest to Automatyzer, ułatwiający korzystanie z Portalu, którego częścią są m. in.: i. Planer umożliwia zaplanowanie kariery Artysty; ii. Kontakter umożliwia nawiązywanie kontaktów; iii. Finalizer umożliwia zawieranie umów i ich wykonywanie. 3. Portal umożliwia Użytkowników zamieszczanie i przechowywanie ogłoszeń mających za przedmiot dostawę towarów lub świadczenie usług w sektorze usług muzycznych, dalej zwanymi łącznie usługami na rynku muzycznymi. Usługi na rynku muzycznym winny być rozumiane tak szeroko jak to tylko możliwe i obejmują: a. Umowy, na mocy których twórca utworu muzycznego, słowno muzycznego lub dźwiękowego lub artysta wykonawca udziela licencji innemu użytkownikowi na następującym polu 3

4 4 eksploatacji: pobranie jego utworu lub artystycznego wykonania z zasobów teleinformatycznych Portalu Musicaider w formie cyfrowej w celu korzystania z tego utworu (artystycznego wykonania) przez tego użytkownika dla celów niekomercyjnego użytku osobistego, w zamian za wynagrodzenie w formie honorarium. b. Transakcje kupna sprzedaży, najmu, dzierżawy, licencji wszelkiego rodzaju sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych, np. instrumentów muzycznych; c. Poszukiwania artystów do grupy muzycznej; d. Sponsoring (np. zbieranie funduszy na koncerty, wydania płyty); e. Wspólne gromadzenie środków (np. fani chcą zgromadzić środki na zaproszenie do swojego miasta); f. Organizacja koncertów i widowisk artystycznych, festiwali; g. Wszelkie usługi świadczone przez artystów, wokalistów, instrumentalistów, DJ, Karaoke, autorów tekstów, kompozytorów, konferansjerów, managerów i organizatorów, h. Usługi świadczone przez studia nagrań; i. Produkcję i wydawanie płyt, dystrybucja płyt; j. Wszelkie usługi w zakresie koncertów, organizacja koncertów, zaplanowanie trasy koncertowej, wynajem sal muzycznych, koncertowych; k. Wszelkie usługi w zakresie nagłośnienia, akustyki, scen, oświetlenia, ochrony; sprzedaży, wynajmu, dzierżawy namiotów, usługi rozrywkowe, cateringowe l. Usługi świadczone przez służby medyczne, służby sprzątające, sanitariaty, reżyseria imprez, transport artystów. 4. Usługi świadczone przez Portal mogą być świadczone na całym świecie, w szczególności na rynku polskim i angielskim. 5. Ponadto zasoby systemu teleinformatycznego Portalu Usługodawca może także udostępnić w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na Portalu treści reklamowych, przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca w regulaminie reklam. 6. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe usługi, o czym zawiadomi Ciebie, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje Ciebie dotyczą. 7. Nie uczestniczymy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami. Nie jesteśmy stroną jakichkolwiek czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. Jesteśmy tylko i wyłącznie podmiotem udostępniającym zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu dokonywania czynności przez Użytkowników. 8. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za sam proces należytego udostępnienia, a nie za skutki ich wykorzystywania. Nie gwarantujemy, że Narzędzia te pozwolą osiągnąć określone rezultaty, w szczególności sprzedać określoną liczbę płyt czy utworów czy też osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty w przebiegu kariery. 9. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w ust. 3, infrastruktura Portalu umożliwia prowadzenie przez Użytkownika dokonującego świadczenia usług lub dostawy towarów ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła w rozumieniu pkt 37 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Nie zwalnia to jednak Użytkownika z obowiązku ustalenia we własnym zakresie, czy dokonywane przez niego czynności rodzą obowiązek rejestrowania ich na kasie fiskalnej, Użytkownik winien wystąpić o interpretację indywidualną do Izby Skarbowej. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość zastosowania przez Użytkownika zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej i decydując się na zwolnienie, Użytkownik bierze na siebie pełne ryzyko. 10. Usługodawca oraz Użytkownik mogą odmiennie od niniejszego Regulaminu uregulować swoje prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to Artystów, Organizatorzy lub inne podmiotów następuje to w odrębnej umowie wymagającej formy 4

5 5 pisemnej. Umowa może określać między innymi wysokość Opłat za korzystanie z Portalu oraz czas, na który jest ona zawarta. W takim wypadku przepisy tej umowy wskazują, w jakim zakresie zastosowanie ma niniejszy Regulamin. 4 Kto może być Użytkownikiem Portalu? 1. Użytkownikiem Portalu (Usługobiorcą) Portalu może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Użytkownicy dzielą się na: a. Fanów; b. Firmy osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową na rynku usług muzycznych lub w zakresie wspierania rynku usług muzycznych, korzystające z Portalu bezpośrednio w związku z tą działalnością. Są to w szczególności: i. Artyści muzycy, wokaliści, DJ, Karaoke, autorzy tekstów, kompozytorzy, konferansjerzy;, zespoły muzyczne, muzyczno- wokalne i wokalne ;Wytwórnie muzyczne producenci płyt, wydawcy, ii. Organizatorzy kluby, sale koncertowe, teatry, instytucje państwowe i prywatne, domy kultury, urzędy miejskie; iii. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie managementu (zarządzania);pozostałe podmioty, takie jak w szczególności: studia nagrań, wynajmujący sale, producenci lub udostępniający/sprzedający nagłośnienie, sceny, oświetlenie, akustycy, namioty, instrumenty muzyczne, firmy ochroniarskie, służby medyczne, podmioty świadczące usługi rozrywkowe (np. wesołe miasteczka), podmioty świadczące usługi gastronomiczne lub cateringowe, sprzątające, sanitarne lub w zakresie reżyserii imprez oraz transportu artystów. 3. Użytkownicy dzielą się ponadto na: - Użytkowników niezarejestrowanych; - Użytkowników zarejestrowanych. 4. Podstawowym Twoim obowiązkiem jako Użytkownika jest przestrzeganie Regulaminu! Nie wolno Ci także dostarczać (zamieszczać) jakichkolwiek Treści Bezprawnych. ROZDZIAŁ II. KORZYSTANIE Z PORTALU 5 Jakie informacje mogę otrzymywać od Portalu? Czy nie będę otrzymywał żadnego spamu? 1. Możesz, ale nie musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Portalu oraz podmiotów współpracujących z Portalem, informacji handlowej lub materiałów marketingowych. Informacja handlowa lub materiały marketingowe to np. elektroniczny biuletyn (Newsletter), informacje o promocjach, widowiskach, nowych funkcjonalnosciach Portalu lub towarach czy usługach oferowanych przez Portal lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące. Zgoda może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich elementów Newslettera. 2. Ta informacja lub materiały marketingowe będą wysyłane na Twój adres wskazany przy Rejestracji, a jeśli nie dokonałeś Rejestracji na adres wskazany przez Ciebie do jej wysyłki. 3. Możesz odwołać tą zgodę w każdym czasie przez wysłanie do Portalu a lub też w ustawieniach swojego Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od Portalu lub podmiotu z nim współpracującego link ten prowadzi do podstrony, na której możesz odwołać zgodę. 4. Ponadto możemy Ci niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej - także wysyłać pewne informacje, niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez Ciebie z Usługi lub też konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez Ciebie przepisów prawa i Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 5

6 6 5. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Użytkowników Naszego Portalu następujących rodzajów wiadomości drogą elektroniczną na adres wskazany na Twoim Profilu: a. Wiadomości indywidualnych; b. Newslettera; c. mailingu 6. Zgodę na otrzymywanie każdej z rodzajów wiadomości, o których mowa w ust. 5, możesz odwołać w każdym czasie w ustawieniach swojego Profilu. 6 Jakie wymagania techniczne musi spełniać mój system, abym mógł korzystać z Portalu? 1. Do korzystania z Portalu potrzebujesz: - Stałego dostępu do Internetu; - Poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.0; - Włączonej obsługi Cookie oraz JavaScript; - Czynne i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; 2. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić, czy Twój system spełnia wymogi określonej wyżej i czy jest odpowiednia skonfigurowany. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy w prawidłowym korzystaniu z Portalu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Ciebie do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu. 3. W szczególności sprawdź, czy poprawnie skonfigurowałeś konto poczty elektronicznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za oznaczenie Twoich i lub i innych Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzystasz lub z której korzystają inni Użytkownicy. 4. Staramy się jak najlepiej poinformować Cię o tym, jak korzystać z Portalu. W tym celu umożliwiamy Ci między innymi skorzystanie z opcji FAQ, Help itp., jednak nie mamy obowiązku przeszkodzenia Ciebie w zakresie korzystania z Portalu. 7 Czy treść Portalu podlega ochronie prawnej? 1. Tak, Portal stanowi utwór w myśl prawa autorskiego i podlega ochronie prawnej. Ochronie podlegają także elementy Portalu, takie jak architektura, grafika, znaki towarowe, oznaczenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, teksty, domena, oprogramowanie, kod źródłowy. Żadna cześć Portalu lub Portal w całości nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody właściciela praw autorskich do Portalu, to jest Usługodawcy. Każde takie użycie lub wykorzystanie Portalu lub jego części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, a jeśli jest zawinione także karną. 2. Ponadto Portal zawiera zbiór danych, zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych, w tym środkami elektronicznymi, wymagającymi istotnego, co do jakości i ilości nakładu inwestycyjnego, w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości i podlega ochronie na podstawie ustawy z r. o ochronie baz danych (Dz. U. z r., Dz. U. Nr 128, poz. 1402). Prawo do baz danych przysługuje Usługodawcy, jako producentowi. Pobieranie danych i wtórne ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, a jeśli jest zawinione także karną. 3. Cennik opłat licencyjnych za korzystanie z treści Portalu w granicach wykraczających poza dozwolony użytek znajduje się pod adresem: Uprzejmie informujemy, iż w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw do baz danych do Portalu możemy żądać naprawienia wyrządzonej szkody w wysokości trzykrotności opłaty licencyjnej (jeśli naruszenie jest zawinione) lub dwukrotności (jeśli naruszenie jest niezawinione). Podstawa prawna: art. 79 ust. 1 6

7 7 pkt 3 lit. b) ustawy z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ochronie baz danych. 8 W jaki sposób mogą być wykorzystywane Treści, które zamieszczę na Portalu? 1. Co do zasady wszelka Treść Portalu jest jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, wyrażasz zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Nas, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; - w zakresie rozpowszechniania Treści w inny sposób niż określony wyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną); - zapisywanie Treści w pamięci komputera; - obróbkę cyfrową celem dostosowania Treści do wymogów serwisu; - publikowanie i rozpowszechnienie Treści w sieci Internet, prasie drukowanej, książkach i innych nośnikach informacji; - włączanie Treści do opracowań; - umieszczenie Treści w bazach danych; - tłumaczenie Treści na wszystkie języki; - wykorzystywanie w mailingach i katalogach. 2. W szczególności zamieszczając swoje zdjęcie na Portalu, wyrażasz zarazem nieodpłatną i nieodwołaną zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku utrwalonego na tym zdjęciu, na zasadach wyżej określonych. 3. Jednoczesne wyrażasz zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Nas na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne). 4. Pamiętaj, iż jeśli wyrejestrujesz się z Portalu, nie powoduje to odwołania zgody na korzystanie z Treści (z tym że do usunięcia części Treści zawierających Twoje dane osobowe zobowiązują Nas przepisy o ochronie danych osobowych). Pozostałe Treści możemy, ale nie musimy usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował. 5. Możesz ukryć część zamieszczonych przez siebie Treści, powodując, iż nie będą one publicznie dostępne na następujące sposoby: 1. Zamieszczając Treść, możesz wskazać, iż będzie ona widoczna: 1. tylko dla Użytkowników zarejestrowanych lub 2. tylko dla wybranych Użytkowników; 2. Możesz zastrzec, iż Twój Profil lub część informacji na nim (wówczas wskazujesz, które) będzie widoczny : 1. Tylko dla Użytkowników zarejestrowanych lub 2. Tylko dla wybranych Użytkowników. Dokonujesz tego w opcji Moje Konto Ustawienia Prywatności. 6. W przypadku zamieszczania na Portalu Utworu wyrażasz nieodpłatną zgodę na to, że urywek zamieszczonego przez Ciebie Utworu (pierwsze 20 (dwadzieścia) sekund będzie automatycznie publicznie dostępny na Portalu. Użytkownik ma prawo wyboru zakresu czasowego Utworu, który zostanie opublikowany oraz który fragment (lub fragmenty) Utworu zostaną opublikowane. 7. Zamieszczając na Portalu jakikolwiek Utwór Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w szczególności w zakresie pola eksploatacji publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zrzeczenie to następuje poprzez akceptację Regulaminu ze względu na specyfikę korzystania z Portalu tj. w formie elektronicznej ( zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 7

8 8 8. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek treść, w szczególności Utwór, Użytkownik zapewnia, że posiada pełnię praw do tego Utworu, w szczególności prawa do zamieszczania, przechowywania, sprzedaży Utworu, nie narusza praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, zasad uczciwej konkurencji. Zamieszczana treść musi być zgodna z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną Portalu Musicaider, w szczególności z Kodeksem Użytkownika Musicaider. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za wszelkie podjęte przez siebie działania na Portalu. Usługodawca nie ma obowiązku monitorować treści zamieszczanych przez Użytkownika. 9. Użytkownik upoważnia Portal do wystawienia faktury za wynagrodzenie za świadczone przez Portal usługi bez podpisu Użytkownika w formie elektronicznej i przesłania jej na jego adres podany podczas rejestracji. 10. Użytkownik upoważnia Portal do przyjmowania w imieniu tego Użytkownika, na rachunek bankowy Portalu, środków pieniężnych płaconych w wyniku Udostępniania Utworów, Sprzedaży Biletów, organizacji koncertów/imprez lub innych rozliczeń między Użytkownikiem a innymi Użytkownikami Portalu. Za zapłatę Ceny przez nabywcę, Portal wystawia automatycznie za pomocą infrastruktury Portalu zbiorczą fakturę w formie elektronicznej dokumentującą Udostępnienie lub Sprzedaż i wysokość prowizji, która będzie wynosiła 15% netto od dokonanej sprzedaży dla Użytkowników nie posiadających odrębnej Umowy z Portalem stanowiącej o innej wysokości prowizji. 11. Faktury wystawiane są i rozliczane raz w tygodniu w poniedziałek lub jeżeli jest to dzień wolny od pracy w następny po nim dzień roboczy. Rozliczenie następuje tylko wtedy gdy wartość Sprzedaży Użytkownika jest równa lub wyższa niż 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt) lub na wyraźną, pisemną prośbę Użytkownika. 12. Kwota Ceny ogólnej sprzedaży pomniejszona o prowizję brutto należną Portalowi zgodnie z p. 10 i koszty operacji finansowej - bankowej przekazywana jest w terminie określonym w p. 11 na rachunek Użytkownika. 13. Użytkownik w celu umożliwienie osobom trzecim: a. zakupu elektronicznego biletu wstępu na wydarzenie artystyczne, dokonania płatności elektronicznej za bilet, wydruku biletu wstępu wraz z naniesionym znakiem legitymacyjnym. b. udzielenia licencji na pobranie utworu lub artystycznego wykonania z zasobów teleinformatycznych Portalu w formie cyfrowej (zarówno mp3 jak i innym formacie, jak i całych albumów) w celu korzystania z tego utworu (artystycznego wykonania) przez tego użytkownika dla celów niekomercyjnego użytku osobistego, w zamian za wynagrodzenie w formie honorarium lub też nieodpłatnie, a także sprzedaż lub dzierżawę praw autorskich do nich, udzielenie innej licencji oraz wszelkie formy rozpowszechniania oraz publicznego udostępniania, tak aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( Udostępnianie Utworów ) c. zawarcia umów i dokonania wszelkich rozliczeń za pośrednictwem Portalu z Użytkownikiem zobowiązuje się do zapisania w swoim Profilu Edycyjnym następujących danych: Dla Firm 1) Nazwa Firmy 2) Adres 3) NIP 4) numer telefonu 5) Imię i Nazwisko osoby reprezentującej 6) Nazwa rachunku bankowego 7) Nazwa Banku 8) Numer rachunku bankowego Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej 1) Imię i Nazwisko 2) Adres 3) Pesel 4) Numer telefonu 5) Nazwa rachunku bankowego 6) Nazwa Banku 7) Numer rachunku bankowego Bez podania w/w danych nie będzie możliwa jakakolwiek sprzedaż za Pośrednictwem Portalu 8

9 9 9 Dokonanie Rejestracji oraz Konto 1. Do korzystania z Portalu nie jest wymagana Rejestracja. Jednakże brak Rejestracji uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji Portalu, w szczególności sprzedawania, kupowania, udziału w mailingu, otrzymywania informacji o imprezach. 2. W celu dokonania Rejestracji, powinieneś wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny, klikając na przycisk zarejestruj. W pierwszej kolejności pojawi się pole wyboru rodzaju Konta: Konto Fana oraz Konto Firmowe. 3. Następnie: - podajesz wymagane dane, - zaakceptujesz Regulamin oraz - wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podawanych przez Ciebie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: w celu korzystania przez Ciebie z Portalu; - klikasz na przycisk zarejestruj się 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres otrzymasz wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia kliknij na link znajdujący się w treści a. Z tą chwilą tworzymy dla Ciebie Konto, które będzie aktywne. 5. W celu potwierdzenia rejestracji prosimy sprawdzić skrzynkę pocztową podanego adres najpóźniej w ciągu 72 godzin (po tym czasie nie będzie można dokonać Rejestracji). Jeśli po kilkunastu minutach nie otrzymasz listu weryfikacyjnego, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM (poczta śmieciowa). 6. Jeśli jesteś Użytkownikiem posiadającym Konto, aby korzystać z Portalu, powinieneś się zalogować. Zalogowanie następuje przez podanie adres oraz hasła, podanych przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 7. Wszelkie dane, jakie wprowadziłeś w ramach swojego Konta z wyjątkiem imienia i nazwiska (z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana nazwiska następuje wskutek zawarcia małżeństwa lub rozwodu) w przypadku konta prywatnego i KRS, NIP, Regon, możesz w każdej chwili zmienić. Po zalogowaniu się do Konta w Portalu i wybraniu opcji Zarządzanie Kontem masz możliwość wprowadzenia zmian klikając edytuj w lewym panelu. Każda zmiana danych wymaga kliknięcia w zapisz. 8. W przypadku zmiany danych po momencie, w którym stałeś się Użytkownikiem posiadającym Konto, powinieneś je zmienić jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. 9. W przypadku zmiany danych również możemy w każdym czasie wymagać od Ciebie dokumentów potwierdzających prawdziwość zmienionych danych. 10. Wszelkie dane podawane przez Ciebie przy Rejestracji, korzystania z Portalu oraz przy zmiany danych powinny być zgodne z prawdą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za podanie przez Ciebie danych niezgodnych z prawdą lub brak aktualizacji danych. 11. Nie wolno umożliwiać Ci korzystania z Twojego Konta innym osobom jak i udostępniać danych do tego Konta. i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób i zachowane w tajemnicy. 12. Konto jest niezbywalne, z tym zastrzeżeniem, że Konto Firmowe może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, w której skład to Konto wchodzi. Nie jest dopuszczalne przeniesienie samego Konta bez przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego ono wchodzi. 13. Nie możesz posiadać więcej niż jednego Konta. 14. Wyjątkowo, możesz mieć więcej Kont jedno Konto Fana i kilka Kont Firmowych, każde dotyczące innego rodzaju działalności) 15. W każdym momencie jesteśmy uprawnieni do zweryfikowania zgodności podawanych przez Ciebie danych z prawdą. W tym celu możemy od Ciebie żądać dokumentów na potwierdzenie zgodności tych danych z prawdą. 10 Zmiana hasła i przypomnienie hasła 1. Jeśli zdecydujesz się zmienić hasło lub do swojego Konta, wystarczy, że po zalogowaniu wybierzesz opcję Edytuj profil dane rejestracyjne. Następnie podaj nowe hasło/nowy i ponownie powtórz je w celu uniknięcia błędu, kliknij zapisz ; od tego momentu nowe hasło jest aktywne. W przypadku zmiany a dodatkowo na nowy adres zostanie wysłany link weryfikacyjny, na który musisz kliknąć, by zakończyć proces zmiany a. 9

10 10 2. System chroni Użytkownika przed nieuprawnionym logowaniem. Wprowadzone zostało zabezpieczenie dotyczące ilości możliwych błędnych logowań przy użyciu tego samego adresu . Ma to na celu przede wszystkim ochronę przed atakami typu brute force. Po trzeciej niepoprawnej próbie zalogowania się na Konto przy użyciu tego samego adres (tj. podania trzy razy błędnego hasła), kolejna próba zalogowania może być podjęta dopiero za 10 minut od ostatniej nieudanej próby logowania. W przypadku poprawnego logowania ilość błędów jest zerowana. 3. Ponadto, w przypadku zmiany hasła, kolejne zalogowanie się jest możliwe dopiero po upływie 10 minut od dokonania zmiany hasła. 4. Jeśli zapomniałeś hasła do swojego Konta, wystarczy, że skorzystasz z opcji przypomnienie hasła dostępnego na stronie logowania. W formularzu podaj swój adres oraz: a. w przypadku Konta Prywatnego podaj odpowiedź na pytanie pomocnicze; b. w przypadku Konta Firmowego podaj klucz zabezpieczający. Nasz system wyśle na adres hasło tymczasowe, które umożliwi Ci ponowne zalogowanie i zmianę hasła na docelowe. 11 Co to jest Mój Profil? 1. Dla każdego Użytkownika posiadającego Konto Portal automatycznie udostępnia i tworzy Profil. Profil jest Twoją wizytówką, na którym publikowane są informacje dotyczące Ciebie. 2. Profil składa się z elementów i posiada funkcje szczegółowe opisane ww Automatyzerze 3. Wszelka Treść na Twoim Profilu powinna być zgodna z prawdą. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamieszczenia jakiejkolwiek Treści na Profilu). 4. Zakazane jest w szczególności zamieszczanie na Profilu Treści Bezprawnych. 5. Utwory zawierające treści wulgarne mogą być zamieszczane na Portalu, o ile mieści się to w prawach gatunku twórczości. Utwory wulgarne zamieszczający jest obowiązany oznaczyć oznaczeniem W jaki sposób odbywa się komunikacja pomiędzy Użytkownikami Portalu? 1. Możesz kontaktować się z innymi Użytkownikami Portalu przez wewnętrzne mechanizmy Portalu. 2. Możemy podjąć wszelkie środki w celu wykrycia złośliwej lub bezprawnej działalności lub Treści bezprawnych. ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANE PRZEZ PORTAL 13 Planer 1. Narzędzie Planer służy do zaplanowania kariery artysty. 2. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Planera poprzez kliknięcie klawisza zaplanuj karierę. Jeśli Użytkownik nie posiada Konta, to poproszony jest o jego założenie lub zalogowanie się, jeśli je posiada. 3. Po rozpoczęciu korzystania z Planera, pokazuje się zestaw pytań dotyczący Użytkownika i jego potrzeb (pytanie z podpowiedzą odpowiedzi z możliwością wpisania własnej odpowiedzi). Pytania dotyczą najpierw samego Artysty tych elementów, których nie poda lub nie były ujęte przy tworzeniu Profilu, następnie pytania dotyczące zakresu preferencji Artysty co do realizacji planu kariery (np. jak długiego okresu ma dotyczyć plan, jaki chce osiągnąć cel). 4. Na podstawie podanych według ust. 3 parametrów, generowany jest tekst (plan kariery). Może być opracowywanych kilka tekstów przyporządkowanych do odpowiednich parametrów, które będą miały element zmienne, np. ilość koncertów, czas wydania płyty. 5. W kolejnym etapie pokazywany jest podgląd na tekst z możliwością zmiany poszczególnych elementów (zmienne w tekstach) i sugestie, w jaki sposób można je zmienić. Po akceptacji tekstu planu kariery pojawi się kilka pytań (co teraz chcesz zrobić) przystąp do realizacji po naciśnięciu tego elementu program przejdzie do następnej funkcji. 14 Kontakter 1. Narzędzie Kontakter służy do nawiązywania kontaktu. 2. Program zadaje pytanie, czy Artysta chce realizować wszystkie czy tylko wybrane funkcje (poszukaj managera, zleć opiekę nad realizacją planu karierą MusicAiderowi, poszukaj wszystkich podmiotów, które pomogą nagrać płytę, znajdź sponsorów na wydanie płyty, znajdź miejsce, w których można zagrać, zorganizuj trasę koncertową 10

11 11 3. Po wybraniu, z kim Użytkownik chce nawiązać współpracę, otrzymuje on wyszukiwarkę dotyczącą podmiotów, których poszukuje, zgodną z podstroną właściwą dla danego podmiotu. 4. Jeżeli Użytkownik chce nawiązać współpracę z więcej niż jednym podmiotem z różnych kategorii, otrzymuje, zgodnie z parametrami przez niego wybranymi, tabelę lub kilka tabel zgodnych z właściwą podstroną dla danego, wybranego podmiotu, ułożonych w kolejności wybierania narzuconej przez program. 5. Gdy Użytkownik wybierze podmioty zgodne z jego potrzebami następuje realizacja kontaktu. Jest ona zgodna z umową z Portalem, a jeśli taka umowa nie jest podpisana, zapamiętywana jest lista wybranych podmiotów i procedura tworzenia profilu (dotyczy tylko tych użytkowników, którzy skorzystali z modułu nawiązywania kontaktu bez własnego Profilu lub są niezalogowani, jeżeli w tym miejscu użytkownik chciałby zwiększyć zakres umowy ma taką możliwość). W takim przypadku po akceptacji i podpisaniu umowy z portalem może w każdej chwili powrócić do realizacji kontaktów z wybranej listy. 6. Następnie przedstawiony jest wzór tekstu wysyłanego do potencjalnego partnera zaopatrzonego w wizytówkę Użytkownika. Będą to proste, jedno lub dwu zdaniowe teksty, dostosowane do kategorii podmiotu, do którego będą wysyłane. 7. Taką samą drogą jaką została wysłana wiadomość użytkownik otrzymuje odpowiedź z dokładnymi danymi podmiotu, którzy odpowiedział pozytywnie. 8. Gdy w terminie dwóch dni nie zostanie udzielona odpowiedź, następuje ponowna próba nawiązania kontaktu z adnotacją, że brak odpowiedzi w terminie 7 dni będzie potraktowany jako odpowiedź negatywna (brak chęci nawiązania współpracy). 9. Po ustaleniu warunków współpracy, terminów oraz wynagrodzeń pomiędzy podmiotami, Użytkownik może przejść do zawarcia umowy. 15 Finalizer 1. Narzędzie Finalizer służy do zawierania i wykonywania Umów. 2. Uzgodnione z potencjalnym partnerem warunki umowy Użytkownik może wpisać w odpowiedni dla niego, wcześniej wybrany wzór umowy. 3. Użytkownik może od razu przejść do Finalizera, z pominięciem poprzednich etapów (wówczas może on najpierw wybrać odpowiedni dla niego wzór umowy, odpowiednio ją przeredagować w zakresie dostępnych funkcji i jeśli posiada Profil lub chce go założyć, po akceptacji otrzymuje wypełnioną umową, jeśli również Partner posiada swój Profil na Portalu lub umowę do częściowego wypełnienia w formacie PDF do wydruku wraz z możliwością przesłania jej em swojemu partnerowi. 4. Następnie Użytkownik podejmuje decyzję, czy zdecydować się na rozliczenie za pośrednictwem Portalu czy też bezpośrednio z kontrahentem. 5. W przypadku wybrania opcji rozliczania się za pośrednictwem Portalu, wykonywanie Umowy następuje z użyciem jego infrastruktury. 6. Użytkownik ma możliwość wygenerowania rachunku lub faktury na podstawie danych z Umowy i Profilu partnera oraz wykorzystania Konta do rozliczenia Umowy. 16 Integracja z Portalami i urządzeniami przenośnymi 1. Istnieje możliwość umieszczania Treści zamieszczanych lub przechowywanych na Portalu w innych miejscach w Internecie, np. na facebook, youtube, jak i korzystania z Portalu z urządzeń przenośnych, np. smartfona. 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak lub problemy integracji Portalu z urządzeniami przenośnymi z wszelkich przyczyn leżących po innej stronie niż Portal (np. oprogramowanie, aplikacje), dotyczy to np. nienależytego działania aplikacji na smartfonach. Usługodawca nie gwarantuje, że Portal działał będzie prawidłowo na każdym urządzeniu przenośnym. 17 Żetony 3. W celu ułatwienia rozliczeń umożliwiamy Ci dokonywanie zapłaty za towary lub usługi oferowane na Portalu przez innych Użytkowników w sposób uproszczony, opierający się na rozliczeniach za pomocą wirtualnych żetonów, zwanych dalej: Żetonami. 4. W celu dysponowania Żetonami najpierw musisz dokonać wymiany środków pieniężnych na Żetony, wpłacając określoną kwotę na Nasze konto. W zamian za wpłatę, przekażemy Ci w posiadanie określoną pulę żetonów, stanowiącą równowartość wpłaconej kwoty środków pieniężnych. 5. Żetony będą gromadzone przez Użytkowników na indywidualnym koncie każdego z nich na Portalu. 11

12 12 6. Wartość jednego Żetonu jest określona w złotówkach, przy czym możliwe jest wprowadzenie przez Usługodawcę przy jednorazowym nabyciu większej ilości żetonów stosowanego rabatu, którego wysokość uzależniona jest od ilości zakupionych żetonów. 7. Otrzymane przez Ciebie Żetony w każdym momencie pozostają własnością Usługodawcy. Ich własność nie jest przenoszona na Użytkownika w momencie zamiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężnej mają charakter zwrotny. Żetony stanowią jedynie jednostkę rozrachunkową, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia wyłącznego od innego Użytkownika Portalu, a więc do otrzymania w określonym terminie określonych usług. 8. Poza Portalem, Żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń. 9. Zarówno Użytkownik, który uprzednio wpłacił Żetony, jak i Użytkownik, którzy otrzymał Żetony tytułem wynagrodzenia za świadczoną usługę lub sprzedaż towaru, będą mogli otrzymać w drodze zwrotnej wymiany Żetonów na środki pieniężne równowartość środków pieniężnych, na jaką opiewają Żetony (po podaniu niezbędnych do wypłaty na rachunek bankowy i zgromadzeniu odpowiedniej kwoty Żetonów od wypłaty). 10. Żetony zachowują swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownik może gromadzić je na swoich kontach i dokonywać nimi transakcji niezależnie od okresu, jaki upłynie od ich otrzymania od Usługodawcy w zamian za środki pieniężne lub ich Klientów za świadczone usługi lub sprzedawane towary. 11. W momencie dokonywania zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedany towar przez Sprzedawcę na rzecz innego Użytkownika, określona ilość Żetonów, będąca ceną ustaloną bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą w Użytkownikiem, automatycznie przekazywana będzie z konta Użytkownika na analogiczne konto Sprzedającego. 12. Usługodawca, po zgromadzeniu przez Użytkownika na jego koncie w Portalu odpowiedniej liczby żetonów ze sprzedaży i podaniu prze niego danych niezbędnych do przelewu, na jego wniosek, ma obowiązek dokonać zwrotnej wymiany Żetonów i określoną kwotę wyrażoną w PLN, stanowiącą równowartość wymienianych żetonów, wpłacić Użytkownikowi na rachunek bankowy. 13. Użytkownik w każdym momencie będzie miał dostęp do informacji o tym, na jaką wartość w przeliczeniu na PLN opiewają zgromadzone przez niego żetony. ROZDZIAŁ IV. NIEDOZWOLONE KORZYSTANIE Z PORTALU I JEGO SKUTKI 17 Co oznacza pojęcie Niedozwolone korzystanie z Portalu? 1. Niedozwolone korzystanie z Portalu oznacza korzystanie z niego w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwego obrotu lub zasadami etykiety. 2. W szczególności Niedozwolone korzystanie z Portalu obejmuje następujące sytuacje: a. Gdy swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływasz na dobre imię Portalu lub w inny sposób szkodzisz Portalowi; b. Gdy zamieściłeś Treść Bezprawną (więcej informacji Załącznik Nr 2); c. Gdy psujesz wizerunek Portalu (np. publikując Treści, w szczególności Utwory o niskim poziomie); d. Gdy odmawiasz przesłania wymaganych przez Nas dokumentów, albo przesyłasz je w sposób niepełny lub niekompletny; e. Dane podane przez Ciebie przy Rejestracji są niezgodne z prawdą lub wymagają dodatkowej weryfikacji lub też nie zostały zweryfikowane; f. Gdy otrzymamy urzędowe zawiadomienie lub uzyskamy wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści zamieszczonych przez Ciebie lub związanej z nimi działalności; g. Gdy wysyłasz innym Użytkownikom niezamówione informacje handlowe (spam) poprzez infrastrukturę Portalu; h. Gdy naruszasz zasady korzystania z Konta lub posiadasz więcej niż jedno Konto w przypadkach innych niż dozwolone w Regulaminie; i. Gdy naruszasz zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności wynikające z Polityki Prywatności):; j. Gdy otrzymuje od innych Użytkowników wiarygodne wiadomości, iż korzystasz z Portalu w celu wyłudzenia informacji; 12

13 13 k. Gdy podejmujesz działania, których celem jest sztuczne zawyżenie Twojej pozycji lub wiarygodności w oczach innych l. Gdy nie wywiązujesz się z obowiązków wobec Portalu. m. Gdy dopuszczasz się jakiegokolwiek działania sprzecznego z Kodeksem Użytkownika Portalu MusicAider (Załącznik Nr 2). 18 Jakie uprawnienia mamy, jeśli w sposób niedozwolony korzystasz z Portalu? 1. Jeśli korzystasz z Portalu w sposób niedozwolony, przysługują Nam następuje uprawnienia ( Uprawnienia ): a. Uniemożliwienie dostępu do jednej, kilku lub wszystkich Treści zamieszczonych przez Ciebie; b. Ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Portalu na czas określony lub nieokreślony (np. brak możliwości sprzedawania przedmiotów); c. Zawieszenie Twojego Konta na czas określony lub nieokreślony; d. Ban rozwiązanie z Tobą na zawsze umowy o korzystanie z Portalu bez możliwości Twojej ponownej Rejestracji. 2. Wskutek uniemożliwienia dostępu do Treści, przestaje ona być dostępna w ramach Portalu, dalsze czynności w jej ramach są niemożliwe. 3. Jeśli Twoje Konto zostało zawieszone, nie możesz w tym czasie ponownie zarejestrować się lub prowadzić Konta, bez naszej zgody. Możemy również odmówić ci kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta. Nie posiadacz także dostępu do jakichkolwiek funkcji Portalu, z wyjątkiem wglądu do Konta oraz funkcji pozwalających uregulować płatności względem Nas. 4. Jeśli zastosujemy wobec Ciebie Uprawnienie, nie możesz obchodzić powziętych zabezpieczeń, mających na celu zastosowanie i utrzymanie tego Uprawnienia. 5. Jeśli zastosujemy wobec Ciebie Uprawnienie, ponosisz pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, będące podstawą zastosowania Uprawnienia, w szczególności ponosisz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Nas. 6. Ponadto jeśli uzyskamy wiarygodną wiadomość o niedozwolonym korzystaniu z Usługi przez Ciebie, które może mieć znamiona przestępstwa (w szczególności pomawianie innych Użytkowników, naruszenie praw autorskich), możemy powiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa. 7. Usługodawca ma prawo opublikować na Portalu informację o zastosowaniu wobec Użytkownika uprawnienia jak i o przyczynie jego zastosowania. Użytkownik wyraża na to zgodę. 19Portal zastosował wobec mnie Uprawnienie. Czy może zostać ono uchylone? 1. Oczywiście każde Uprawnienie za wyjątkiem Bana możemy uchylić na Twoją prośbę i złożeniu przez Ciebie wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznałeś się z Regulaminem oraz prawem i zobowiązujesz się do korzystania z Portalu zgodnie z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwego obrotu i zasadami etykiety. 2. Ponadto, wraz z zastawaniem Uprawnienia, możemy wezwać Ciebie do usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa i Regulaminu i skutków niedozwolonego korzystania z Usługi i w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin. W takim wypadku uchylenie Uprawnienia może nastąpić tylko wtedy, jeśli zastosowałeś się do treści naszego wezwania w całości i w wyznaczonym terminie. 20 Czy w jakichś innych sytuacjach Portal może zastosować wobec mnie Uprawnienie? Możemy także zastosować wobec Ciebie Uprawnienie w przypadku stwierdzenia, iż bezpieczeństwo Twojego Konta jest zagrożone. W takim wypadku możemy uzależnić uchylenie tego Uprawnienia dokonania zmiany hasła do Twojego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Uprawnienie zostanie uchylone. 21 Czy zostanę zawiadomiony o zamiarze zastosowania wobec mnie Uprawnienia? 1. Co do zasady, poinformujemy Cię o zamiarze zastosowania wobec Ciebie Uprawnienia. Wyznaczmy Ci jednocześnie termin 3 (trzech) dni kalendarzowych (nie roboczych) na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po jego upływie zastosujemy Uprawnienie, chyba że Twoje wyjaśnienia dają podstawę do tego, by Uprawnienia tego nie stosować. 2. Jednakże, nie mamy obowiązku informowania Cię o zamiarze zastosowanie wobec Ciebie Uprawnienia w następujących przypadkach: a. gdy otrzymaliśmy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze zamieszczonych przez Ciebie Treści lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, prokuratury); 13

14 14 b. gdy opóźnienie w zastosowaniu Uprawnienia grozi Nam lub innej osobie szkodą; c. gdy naruszenie przez Ciebie prawa lub Regulaminu przez korzystanie z Usługi jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenia życiowego;. d. gdy natychmiastowe zastosowanie Uprawnienia jest oczywiście uzasadnione. ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I FINANSOWA 22 Kto odpowiada za Treści zamieszczone na Portalu? 1. Pamiętaj, iż to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i finansową za Treści zamieszczone na Portalu. 2. Portal, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.u.d.e. nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści, jeśli nie wiemy o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwimy dostęp do tych Treści. 3. Jeśli znajdziesz na Portalu Treść bezprawną lub też uważasz, że działalność związana z nią jest bezprawna, poinformuje Nas na adres: zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń 4. Zgodnie z art. 15 u.s.u.d.e. nie mamy obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego. 23 W jaki sposób Użytkownik odpowiada za Treści zamieszczone przez siebie na Portalu? 1. Jak wskazaliśmy, odpowiedzialność prawną i finansową za Treści zamieszczone na Portalu ponosi ten Użytkownik, który je zamieścił. 2. Jeśli Użytkownik zamieścił Treść Bezprawną, ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód z tego faktu wynikłych, zarówno Nam jak i innym osobom. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia przez Ciebie Treści Bezprawnej pokryjemy my, możemy dochodzić od Ciebie regresu w pełnej wysokości, z ustawowymi odsetkami od dnia wypłaty przez Nas odszkodowania. Ponadto, jesteś obowiązany do naprawienia wszelkich szkód, które ponieśliśmy wskutek zamieszczenia takich Danych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej). 24 Na jakich zasadach odpowiadamy wobec Ciebie? 1. Nie odpowiadamy za skutki zastosowania Uprawnienia, chyba że zastosowaliśmy je w oparciu o przesłanki niewymienione w Regulaminie. 2. Odpowiadamy wobec Ciebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność (tj. zawinionego działania lub zaniechania). 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), nie ponosimy w odpowiedzialności za wszelkie skutki: a. niedostosowania się Ciebie lub innych Użytkowników do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu (są one wymienione w 6); b. braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Nas niezależnych, to jest: siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności; c. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego Użytkownika; d. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu; e. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows); f. odrzucenia wysyłanych wiadomości przez serwery pocztowe inne niż Nasze, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów; g. utratę Danych przez Użytkowników oraz brak archiwizowania Danych zamieszczanych na Portalu przez Użytkownika; h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie 14

15 15 4. Mamy prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadomimy Ciebie poprzez . Mamy też prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, nie ponosimy odpowiedzialności. 5. Mamy również prawo ze względów technicznych ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z Portalu być wyłączyć możliwość korzystania przez niego z Portalu (np. względy bezpieczeństwa, weryfikacja danych itp.) 6. O ile szkoda nie jest wynikiem Naszej winy umyślnej, Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczona jest do kwoty 3000 zł (trzy tysiące złotych) rocznie. Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie, obejmuje jedynie stratę rzeczywistą; nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans) 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty sprzedaży, w szczególności nie zapewniamy, że artysta sprzeda jakiekolwiek utwory czy płyty; zależy to od koniunktury na rynku muzycznym, która jest zmienna. 8. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za prawidłowy proces udostępniania narzędzi, a nie za jakiekolwiek efekty ich wykorzystywania. Nie gwarantujemy skuteczności, trafności informacji, które się pojawiają. 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie wzory umów udostępnione na Portalu, są one tylko wzorami, tymczasem każda umowa ma charakter indywidualny i jej treść winna być skonsultowana ze specjalistą w danej dziedzinie Rola Portalu 1. Nie uczestniczymy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami. Nie jesteśmy stroną jakichkolwiek czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. Jesteśmy tylko i wyłącznie podmiotem udostępniającym zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu dokonywania czynności przez Użytkowników. 2. Nie gwarantujemy dokładności, jakości, wiarygodności i zgodności z prawem Treści jak i dokładności, jakości, wiarygodności, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem usług świadczonych przez Użytkowników, które opisują na swoim Profilu. 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunku wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu. 4. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za: a. skutki nawiązania kontaktu lub zawarcia umowy, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu; b. niezawabienia przez Użytkowników umów; c. nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Użytkowników umów; d. sprzeczności Treści z rzeczywistym stanem rzeczy e. niewiarygodności Treści; f. bezprawności Treści; g. jakość, bezpieczeństwo, legalność usług oferowanych przez Użytkowników w ramach Portalu; h. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych Użytkowników; i. zdolność Użytkowników do realizowania umów czy ofert; j. wypłacalność Użytkowników. 5. Nie uczestniczymy w żaden sposób w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące Treści, zawartej lub niedoszłej do skutki lub niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Nie angażujemy się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów. ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEPISY KOŃCOWE 26 W jaki sposób mogę zgłosić Reklamację? 1. Dokładamy starań, aby korzystanie z Portalu odbywało się bezproblemowo. Jeśli jednak uważasz, iż Nasze Usługi nie są realizowane właściwe lub niezgodnie z Regulaminem lub prawem, możesz zgłosić Reklamację za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: Prosimy, abyś w reklamacji podał wszelkie niezbędne dane wymagane przez formularz raz zwięźle opisał Twój problem oraz zgłaszane zastrzeżenia. Ułatwi Nam to sprawne i szybkie rozpatrzenie Reklamacji. Jeśli Twoje zgłoszenie Reklamacji nie zawiera wszelkich niezbędnych danych, wydłuża to 15

16 16 czas jej rozpatrywania, bowiem będziemy musieli wezwać Cię (w terminie 7 dni od jej otrzymania) do uzupełnienia Reklamacji. 2. Możesz także składać Reklamacje w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Impresariat Krzysztof Jóźwiak, Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Impresariat Krzysztof Jóźwiak z siedzibą w Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32. Pisemna Reklamacja musi zawierać wszelkie dane o którym mowa w ust. 1. Jeśli nie zawiera wszelkich niezbędnych danych, wezwiemy Cię (w terminie 7 dni od jej otrzymania chodzi o datę wysyłki) do uzupełnienia Reklamacji. 3. Jeśli Twoja Reklamacja zawiera wszelkie niezbędne dane, rozpatrzymy ją w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej doręczeni. Dniem rozpatrzenia jest dzień wysłania odpowiedzi na reklamację ( em lub na piśmie). Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli w tym czasie nie rozpatrzymy reklamacji, nie oznacza to uznania prze Nas Twojej reklamacji. 27 Czy właściciel Portalu może się zmienić? 1. Tak, możemy przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, w szczególności możemy przenieść własność Portalu na inną osobę lub wnieść go jako wkład (aport) do przedsiębiorstwa. 2. O zamiarze dokonania czynności, o której mowa wyżej, zawiadomimy Cię na , w takim wypadku zastosowanie mają przepisy o zmianie Regulaminu. 28 W jaki sposób mogę wylogować się z Portalu? W każdym czasie możesz wylogować się z Portalu w tym celu użyj opcji Moje Konto Wyloguj się. 29 Chcę zrezygnować z Usług Portalu. W jaki sposób mogę to zrobić? 1. Jeśli wybrałeś Konto Osoba Prywatna, możesz bez żadnych konsekwencji odstąpić od korzystania z Usług Portalu w terminie 10 dni od dnia dokonania Rejestracji. W tym celu po prostu wyślij nam e- maila a my usuniemy Twoje Konto. 2. W każdej chwili możesz także wyrejestrować się z Portalu. Jednakże nie wyłącza to obowiązku wykonania umów, które zawarłeś z Portalem przed wyrejestrowaniem się jak i uregulowania wszelkich płatności. Dokonujesz tego używając opcji Moje Konto Wyrejestruj się. 3. My również możemy rozwiązać z Tobą umowę o korzystanie z Portalu za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia liczy się od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 4. W przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu możemy rozwiązać z Tobą umowę o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym. Nie uchyla się wszelkim Twoim obowiązkom powstałym podczas korzystania z Portalu, w szczególności obowiązku opłacenia wszelkich Usług, wykonania umów, jak i naprawienia szkody wyrządzonej przez niedozwolone korzystanie z Portalu. 5. My rozwiązujemy z Tobą umowę o korzystanie z Portalu przez wysłanie a lub w formie pisemnej. 6. Z chwilą wyrejestrowania się z Portalu może (ale nie musi) nastąpić usunięcie wszystkich Treści przechowywanych przez Ciebie na Portalu. Z tego względu powinieneś je przechowywać na własnym komputerze, pamiętaj, iż nie mamy obowiązku archiwizowania Treści, które np. znajdują się na Twoim Profilu ani żadnych innych przechowywanych przez Ciebie na Portalu. Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Ciebie dostępne. 30 W jaki sposób następuje zmiana Regulaminu i czy muszę ją akceptować? Stale chcemy rozwijać Nasz Portal, dawać Ci dostęp do nowych funkcjonalności i Usług. Czasem zmieniają się także wymagania prawne. Dlatego też w każdym czasie możemy zmienić Regulamin. Nie musisz jednak tego akceptować. Jeśli będziemy mieli zamiar zmienić Regulamin, zawiadomimy Cię o tym przez w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, nie złożysz oświadczenia o wypowiedzeniu, oznacza to, iż zmiany zostały przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Jeśli nie akceptujesz zmian po prostu wyślij Nam . W takim wypadku po upływie 7- dniowego terminu następuje wyrejestrowanie Ciebie z Portalu. 31 Co jeszcze powinienem wiedzieć, zanim zacznę korzystać z Portalu? 16

17 17 Pamiętaj, że: - umowa o korzystanie z Portalu jak i wszelkie oświadczenia są w języku polskim; - prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie; - do wszelkich sporów wynikłych z korzystania z Portalu właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że jesteś konsumentem (korzystasz z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową w szczególności masz Konto Osoba Prywatna) wówczas właściwy jest sąd wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej lub przemiennej; - staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego też jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis te nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego; - do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy, o których mowa w 1, a także przepisy kodeksu cywilnego o umowie o świadczenie usług; Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r. Jeśli zapoznałeś się z Regulaminem i go akceptujesz, możesz już rozpocząć korzystanie z Portalu MusicAider.com. Powodzenia! 17

18 18 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU MUSICAIDER POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego Portalu internetowego Musicaider. 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Krzysztof Jóźwiak, zamieszkały w Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Impresariat Krzysztof Jóźwiak z siedzibą w Łódź, ul. Radwańska 19, lok. 32, NIP: , REGON: , 2 Dane osobowe przetwarzane przez MUSICAIDER 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu: a. Login (znaki alfanumeryczne, od 3 do 20 znaków); b. Hasło (minimu 8 znaków) c. d. Typ Użytkownika (Fan, Artysta, Organizator, Media. Inny Podmiot) 2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji): a. Imię b. Nazwisko c. Pseudonim d. Data urodzenia e. Miejsce urodzenia f. Imiona rodziców g. PESEL h. Numer i seria dowodu osobistego i. REGON j. Wykształcenie k. Zatrudnienie l. Miejsce pracy m. Nazwa zespołu n. Informacje o karierze, doświadczenie zawodowe o. Numer identyfikacji podatkowej p. Kraj pochodzenia q. Kraj zamieszkania r. Miejsce zamieszkania s. Telefon t. Numery komunikatorów internetowych (Skype, gadu-gadu itp.) u. Dodatkowe informacje v. Ulubione gatunki muzyczne w. Ulubieni artyści x. Opisy i charakterystyka y. Dyskografia z. Typ użytkownika aa. Kalendarz imprez bb. Zdjęcie cc. Numer rachunku bankowego, nazwa i oddział banku dd. Numer paszportu 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, zbierane są a. W drodze elektronicznej poprzez stronę internetową Portalu; b. W drodze tradycyjnej przy podpisywaniu umów z Użytkownikami. 4. Dodanie Zdjęcia następuje poprzez dodanie pliku w akceptowanych formatach JPG, GIF, PNG, maksymalny rozmiar pliku to 1 MB. Pliki o większym rozmiarze lub w innych formatach mogą nie być akceptowane. 5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu loginu oraz hasła. 6. Użytkownika Administrator może odszukać na podstawie a i innych danych osobowych. 7. Ponadto dla Administratora widoczny jest także numer IP komputera, z którego Użytkownik korzysta. 18

19 19 8. Możesz włączyć w przeglądarce opcję Zapamiętaj mnie, co powoduje zapamiętanie loginu i hasła. Czynisz to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, jesteś wówczas zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zabezpieczających przed zalogowaniem się do Konta przez nieuprawnioną osobę. 9. W przypadku zapomnienia hasła, masz możliwość jego zresetowania przez w sposób następujący: a. Podajesz login; b. Wybierasz opcję resetuj hasło c. Na Twój zostaje wysłany linkiem do zresetowania hasła d. Następnie podajesz nowe hasło (2 razy z opcją powtórz hasło) e. Następnie możesz zalogować się do Portalu podając nowe hasło. 10. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak: a. Adres IP; b. Logi cyfrowe; c. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu d. Typ przeglądarki; e. Nazwa domeny; f. Typ systemu operacyjnego. 3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe? 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Portalu, w szczególności zawierania umów, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami, w szczególności mogą być przetwarzane przez Nas:: W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy jeśli wyrazisz na to zgodę; W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące jeśli wyrazisz na to zgodę; W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz. 2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, możesz odwołać w każdym czasie. 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają: 4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych? o Administrator o o o Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; Nasi Partnerzy, współpracujący z Nami za zgodą Użytkownika Operatorzy płatności w zakresie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności, tj.: E-card w celu rozliczeń finansowych i dokonywania płatności z Konta ecard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. Arkońska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: w zakresie obsługi następujących płatności 19

20 20 eprzelewy: - mtransfer (mbank) - MultiTransfer (mbank), - Millennium Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), - Płacę z Nordea (Nordea), - Przelew24 (BZ WBK), - Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy), - Przelew z BPH, - Płacę z ipko (PKO BP S.A), - Płacę z Inteligo (Inteligo), - Pekao24przelew, - Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), - Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), - Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.) - MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.), - Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.), - Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), - Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), - Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.), - db Transfer (Deutsche Bank PBC S.A.) - iko (PKO BP S.A). - Płacę z INVEST-BANKIEM (Invest Bank S.A.) - PeoPay (Bank PeKaO S.A.) - Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.) - Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.) Przelewy półautomatyczne: - Kredyt Bank S.A., - Raiffeisen Bank Polska S.A., - Bank Spółdzielczy we Wschowie, - Bank Pocztowy S.A., - Bank DnB Nord Polska S.A. o Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne? Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer dedykowany, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany przez DIGITAL 2 Maciej Tomaszewski, ul. Św. Ducha 9/2, Kościan, NIP Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie? 1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy. 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które: są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie; są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu; są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy; 20

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL

REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL 1 REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL 1 Usługodawca 1. Portalem jest internetowy portal o nazwie Ofertykredytow.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.ofertykredytow.pl. 2. Oświadczenia i kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca 1.Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik NIP 9910261417 2.Portalem jest internetowy portal o nazwie sknerus24.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w Konkursie Pomysł na 2 miliony, zwanym dalej Konkursem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu rankingplaz.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Postanowienia ogólne 1. Treść Regulaminu 1.Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl 1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: Serwis ) jest spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez: Kancelarię Adwokacką Mirosław Pałucki przy użyciu serwisu internetowego: www.palucki.pl ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo