POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE"

Transkrypt

1 Wrocław, r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (nr projektu WND-POKL /12) W związku z realizacją projektu pn. Wsparcie od "A" do "Z" - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, prowadzonego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zrealizowania szkoleń zawodowych dla uczestników w/wym. projektu 1. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie: 1. Spawacz MAG I TIG, 2. Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych, 3. Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP, 4. Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni, 5. Opiekun osób starszej zależnych, 6. Operator koparko ładowarki, 7. Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego, 8. Opiekun zwierząt, 9. Pracownik działu logistyki i spedycji, 10. Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, 11. Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych, 12. Kurs introligatorski. 2. Klasyfikacja CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego.

2 3. Informacja o finansowaniu zamówienia: przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Zamawiający: Nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie Adres rejestrowy: ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław z dopiskiem Adres korespondencyjny i siedziba wykonawcy: ul.bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław Telefon: , Adres poczty elektronicznej: strona internetowa projektu: strona internetowa zamawiającego: Godziny urzędowania: Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Spawacz MAG i TIG wymiar szkolenia min. 150 godz. w tym min. 100 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: naukę wykonywania spoin metodą TIG i MAG, procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie, podstawy elektrotechniki oraz urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, organizacja stanowiska pracy, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa. Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie metody TIG i metody MAG, szkolenie musi się zakończyć egzaminem, wydaniem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza oraz wpisem do książeczki spawacza zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 2. Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych minimalny zakres programowy obejmuje: przepisy BHP obowiązujące podczas czynności wykonywanych przez konserwatora, obsługa sprzętu, narzędzi i wykorzystywanych do prac porządkowych, utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku, podstawowe zagadnienia ślusarz cieśla, czynności naprawcze, podstawowe zagadnienia z hydrauliki, naprawa i konserwacja urządzeń wodno kanalizacyjnych, dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych, BHP w budownictwie, wykonywanie elementów konstrukcyjnych, zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych, ściany działowe, powierzchnie podłogowe, okładziny, tynki zewnętrzne, systemy termomodernizacji, elementy składowe

3 dokumentacji technicznej, czytaniem rysunków w zakresie robót murarskich i tynkarskich, wykonywaniem przedmiaru i obmiaru, dobór narzędzi i sprzętu do robót murarskich i tynkarskich, stawianie rusztowań, materiały do wykonywania zapraw i betonów,(ręczne i mechaniczne przygotowanie zapraw i betonów), zasady wiązania cegieł w murach, sposobami murowania, wykonywanie stropów murarskich, wykonywanie izolacji, rodzaje klejów, unigruntów, płytek, sposoby układania płytek, sposób obliczania powierzchni i zużycia materiału, obsługa narzędzi i elektronarzędzi, rodzaje fug i ich zastosowanie. 3. Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP wymiar szkolenia 150 godz. w tym min. 100 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: przepisy BHP obowiązujące podczas czynności wykonywanych przez konserwatora, obsługa sprzętu, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do prac porządkowych, podstawowe zagadnienia ślusarz cieśla, utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku, czynności naprawcze, dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie, podstawy elektrotechniki, urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv, urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolnopomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń powyższych urządzeń i instalacji, porażenia prądem elektrycznym, ratowanie porażonych prądem i udzielanie I pomocy, bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi urządzeń elektrycznych. 4. Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni minimalny zakres programowy obejmuje: blok ogólno prawny, blok - ochrona osób, blok - ochrona mienia, blok samoobrona, blok - techniki interwencyjne, zabezpieczenie obiektów organizacja pracy recepcji/portierni, przepisy BHP w recepcji/portierni, obowiązki i odpowiedzialność pracownika recepcji/portierni, podstawy udzielania pierwszej pomocy, prawidłowa organizacja pracy w recepcji/portierni prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 5. Opiekun osób starszej zależnych minimalny zakres programowy obejmuje: rola i zadania opiekuna osób starszych/zależnych, elementy psychologii rozwojowej i społecznej osób starszych/zależnych, elementy anatomii z fizjologią, pielęgnacja osób starszych/zależnych, choroby wieku starczego, wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych/zależnych, współpraca ze środowiskiem podopiecznego, zasady udzielania pierwszej

4 pomocy przedlekarskiej, wiadomości o lekach i dietach, animacja czasu wolnego dla osób starszych/zależnych. 6. Operator koparko ładowarki kl. III wymiar szkolenia min.170 godz. w tym i min. 86 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne 86 godz. W przypadku braku wymaganego stażu uczestnik musi odbyć dodatkowe szkolenie z zajęć praktycznych Szkolenie obejmuje koszty organizacji kursu oraz egzaminu zgodnie z wymogami zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 2. Zarządzeniu Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGSb w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 3. Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) 4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185). 7. Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego minimalny zakres programowy obejmuje: komunikacja interpersonalna, relacja klient - sprzedawca, typologia klientów i metody sprzedaży, obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, przepisy BHP w magazynie i przy czynnościach wykonywanych przez magazyniera, obsługa komputerowego programu magazynowego, obowiązki magazyniera, zabezpieczenie magazynów, podział zasobów dokumenty magazynowe, wycena majątku, odpowiedzialność materialna, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych, typy stosowanych wózków - 4 godz., budowa wózków - 8 godz., czynności operatora prze rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy - 15 godz., wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 6 godz., BHP - 8 godz., wiadomości o dozorze technicznym - 3 godz., zajęcia praktyczne - 15 godz., egzamin z obsługi wózka widłowego i wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie i zdobytych uprawnieniach.

5 8. Opiekun zwierząt minimalny zakres programowy obejmuje: zagadnienie dotyczące potrzeb i specyfiki danego gatunku zwierząt, warunków hodowli poszczególnych zwierząt, budowy i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt rożnych gatunków oświetlenie, przygotowanie posiłków i żywienie zwierząt, profilaktyka weterynaryjna, pielęgnacja i zabiegi higieniczne zwierząt. 9. Pracownik działu logistyki i spedycji minimalny zakres programowy obejmuje: podstawy prawne spedycji, zarządzanie łańcuchem dostaw, rzeczoznawstwo i kontrola ładunku, dobór środków transportu i podstaw ich eksploatacji, przygotowania dokumentacji transportowej oraz umów dotyczących spedycji, przygotowanie dokumentacji sprzedaży, narzędzia sprzedaży, podstawy prawne tj. umowa sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy, obsługa programu magazynowo - fakturującego, wykorzystanie komputera w pracy zawodowej, towaroznawstwo ogólne, marketing, handel detaliczny, handel hurtowy, planowanie sprzedaży, podział zasobów dokumenty magazynowe, wycena majątku, odpowiedzialność materialna, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych. 10. Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej minimalny zakres programowy obejmuje: podstawy prawne dotyczące handlu i sprzedaży dokumentacja sprzedaży, narzędzia i techniki sprzedaży, podstawy prawne tj. umowa sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy, obsługa programu magazynowo - fakturującego, obsługa kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych wykorzystanie komputera w pracy zawodowej, towaroznawstwo ogólne, handel detaliczny, handel hurtowy, etyka kupiecka, obsługa klienta - autoprezentacja, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, kreowanie indywidualnych potrzeb klienta, modulacja głosem w pracy sprzedawcy, skuteczne słuchanie, radzenie sobie z trudnym klientem, eksponowanie atutów produktu, sprzedaż internetowa, podstawowe zagadnienia marketingu i reklamy. 11. Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych minimalny zakres programowy obejmuje: technologia z maszynoznawstwem, ogólne przepisy BHP i ppoż, czytanie dokumentacji technicznej i wykonywanie rysunku technicznego - roboczego, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska, stosowanie bezpiecznych metod pracy, trasowanie układu instalacji, wykonanie otworów i bruzd w przegrodach budowlanych, montaż zamocowań rur, dobór i cięcie rur, montaż rur wodnych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia, technologia obróbki rur miedzianych, wykonywanie łączeń

6 lutowanych rur miedzianych, montaż rur miedzianych, przyborów sanitarnych oraz urządzeń gazowych, wykonywanie próby szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, egzamin na uprawnienia gazowe E do montażu urządzeń gazowych, egzamin na uprawnienia lutowacza rur miedzianych. Szkolenie obejmuje koszty organizacji kursu oraz egzaminów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. minimalny zakres programowy obejmuje: technologia z maszynoznawstwem, ogólne przepisy BHP i ppoż., czytanie dokumentacji technicznej i czytanie rysunku technicznego roboczego, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska, stosowanie bezpiecznych metod pracy, trasowanie układu instalacji, wykonywanie otworów i bruzd w przegrodach budowlanych, montaż zamocowań rur, dobór i cięcie rur, montaż rur wodnych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia, technologia obróbki rur miedzianych, wykonywanie łączeń rur miedzianych, montaż rur miedzianych, przyborów sanitarnych oraz urządzeń gazowych. 12. Kurs introligatorski minimalny zakres programowy obejmuje: wykonywanie opraw produktów przemysłu poligraficznego i wyrobów o specjalnym przeznaczeniu, np. opakowania, notesy, ozdobne futerały, a także naprawianie opraw, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich, dobieranie technik oprawiania i obróbki druków luźnych oraz odpowiednich maszyn i urządzeń, wykonywanie druków luźnych, typu plakaty, afisze, reklamówki, druki reklamowe, teczki, etykiety, pocztówki, druki opakowaniowe itd. 2. Zapewnienia odpowiednich sal i pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Wrocławia, posiadających swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych (toaleta, umywalka), dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniających wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Sale i pomieszczenia, w których będą przeprowadzane szkolenia muszą posiadać standardowe wyposażenie: stoliki, krzesła oraz wyposażenie multimedialne, tj: rzutnik, ekran i tablicę sucho ścieralną lub inny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Sale i pomieszczenia muszą spełniać bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia. 3. Zrealizowanie szkoleń w okresie 26 luty - 20 kwiecień 2015 według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. Zajęcia odbędą się we wskazanym okresie, w godzinach , nie dłużej niż 7h dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram szkoleń ze wskazaniem terminów i godzin konkretnych zajęć Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danego szkolenia zawodowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego

7 harmonogramu i wpływu na konkretny termin szkolenia. 4. Objęcie uczestników szkoleń zawodowych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania szkolenia (kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie uczestników ubezpieczeniem NNW zostanie dostarczona Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia). 5. Przeprowadzenie badan z zakresu medycyny pracy w celu stwierdzenia zdolności uczestnika do odbycia szkolenia zawodowego. Badania powinny zostać przeprowadzone najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 6. Przeprowadzenie badań sanitarno epidemiologicznych w przypadku szkoleń zawodowych gdzie wymóg ten jest niezbędny (m.in., opiekun osoby starszej, sprzedawca handlowiec) w celu stwierdzenia zdolności uczestnika do odbycia szkolenia zawodowego. Badania powinny zostać przeprowadzone najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 7. Zapewnienie uczestnikom odzieży ochronnej oraz przeszkolenia w zakresie BHP zgodnie przepisami z obowiązującymi w tym zakresie. 8. Zapewnienie uczestnikom poczęstunku w miejscu organizacji szkoleń zawodowych. Poczęstunek obejmuje: kawę, herbatę, wodę mineralną (gazowaną /niegazowaną) soki oraz suche ciastka różnego rodzaju. W ramach poczęstunku należy uwzględnić następujące wymagania w zakresie ilości i zakresu poczęstunku: a) kawa z ekspresu oraz herbata, woda, soki średnio każdy napój 300 ml/osobę, b) cytryna do herbaty, mleko do kawy, cukier, c) suche ciastka mix średnio 150 g/osobę. 9. Zapewnienie materiałów szkoleniowych: wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych i piśmienniczych w zakresie programowym danego szkolenia oraz dostarczenia ich uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia lub sukcesywnie w miarę postępu realizacji programu szkolenia. Odbiór materiałów szkoleniowych powinien zostać potwierdzony przez uczestników podpisem na imiennej liście odbioru. 10. Oznakowanie wszystkich pomieszczeń w których realizowane będą szkolenia zawodowe, prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo według wytycznych opisanych w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która znajduje się na stronie 11. Przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu zrealizowanego szkolenia. W razie nie zdania lub nie przystąpienia do egzaminu przez uczestnika w pierwszym terminie Zamawiający przewiduje termin egzaminu poprawkowego, który ustala z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do jego przeprowadzenia. 12. Wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia zawodowego zawierające co najmniej informacje o terminie szkolenia, zakresie programowym i ilości godzin szkolenia. Zaświadczenie/certyfikat musi być oznakowany poprze logotypy oraz zapisy informujące o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które znajdują się na stronie

8 13. Zapewnienia kadry o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń zawodowych. 14. Wyznaczenia osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami zawodowymi. 15. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych w miejscu ich odbywania. 16. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji szkoleń zawodowych w tym w szczególności: list obecności, dzienników zajęć, protokoły z egzaminów końcowych, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru poczęstunku, kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie uczestników ubezpieczeniem NNW, kserokopia badań z zakresu lekarza medycyny pracy, zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkoleń zawodowych. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. Wypłata należnego wynagrodzenia wypłacane będzie nie później niż 14 dni od przedłożenia kompletnego rachunku/faktury VAT, pod warunkiem przekazania środków na finansowanie Projektu, na rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję Pośredniczącą. 6. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, obejmujących np. tylko część zadań lub mniejszą ilość jednostek objętych obsługą metodyczną. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, odbiegających od sposobu realizacji usługi opisanego w punktach poprzedzających. 3. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą wymaga formy pisemnej. 4. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych uczestnik nie będzie mógł odbyć danego szkolenia zawodowego, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość przekierowania uczestnika na inne szkolenie zawodowe wymienione w punkcie 5.1 (Opis przedmiotu zamówienia), o ile będzie ono zgodne z jego możliwościami i predyspozycjami zawodowymi. W takim przypadku koszt szkolenia zawodowego dla tego uczestnika zostanie obliczony według cen jednostkowych przewidzianych za przeszkolenie 1 osoby w danym zakresie wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy. 5. Zamawiający kieruje na szkolenia zawodowe objęte niniejszym przedmiotem zamówienia max. 36 uczestników projektu Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przy czym liczba ta może być mniejsza. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych, uczestnik nie będzie mógł odbyć żadnego ze szkoleń objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przeszkolenie faktycznej ilości osób według cen jednostkowych

9 wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. 6. Uczestnikami szkolenia będą osoby niezatrudnione/zatrudnione/niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej r.ż. skierowane na szkolenie zawodowe przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do udziału w szkoleniu objętym niniejszym zamówieniem. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy/osobie wykonującej usługę/zlecenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 1. Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń zawodowych, 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych, 3. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca zrealizować bez przeszkód przedmiot zamówienia, 6. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Oferentem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 8. Sposób przygotowania oferty i jej złożenia. 1. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej na adres lub w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego (ul. Bpa. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław). W przypadku braku przez Państwa zainteresowania ofertą uprzejmie proszę o potwierdzenie tej informacji pisemnie lub owo. 2. Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: a) Formularz cenowy (zał. nr 1), b) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych (zał. nr 2), c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3). 9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania: 1. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej. 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 10. Termin i miejsce składania ofert. Oferty można składać od 11 lutego 2015r. do 25 lutego 2015r. do godziny w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta - Koło Wrocławskie: ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław lub w formie elektronicznej na adres 11. Sposób weryfikacji poprawności ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niekompletna, b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, c) wpłynęła po terminie wskazanym w pkt. 10. zapytania ofertowego, d) jest nieczytelna,

10 e) wykonawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 12. Kryteria oceny ofert. Kryterium oceny oferty jest łączna cena brutto wskazana jako cena oferty (wartość punktowa obliczona na zasadzie algorytmu). Wartość punktowa = (najniższa cena/cena oferenta) x 100 %. Przy kalkulacji ceny złożonej oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności kosztu szkoleń zawodowych, objęcia ubezpieczeniem NNW, badan lekarskich/sanitarno epidemiologicznych, wymaganych egzaminów, poczęstunku oraz materiałów dydaktycznych w przeliczeniu na jedną osobę. 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Joanna Kot - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław , Informacja w sprawie umowy z wybranym wykonawcą: Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie na realizację usługi w okresie od dnia podpisania umowy do r. Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Zamawiający: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego DANE WYKONAWCY Imię i nazwisko/nazwa firmy.. Nazwisko i funkcja osób upoważnionych do reprezentacji firmy:. Adres:... Tel./fax REGON... NIP. L.p. Nazwa szkolenia zawodowego OFERTA CENOWA Ilość osób Skierowanych na kurs 1 Spawacz MAG I TIG 4 2 Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych 3 3 Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP 1 4 Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni 6 5 Opiekun osób starszej zależnych 3 6 Operator koparko - ładowarki 5 7 Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka 3 widłowego 8 Opiekun zwierzą 2 Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby Cena szkolenia Łącznie (ilość osób x kwota za osobę)

12 9 Pracownik działu logistyki i spedycji 2 10 Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej 3 11 Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych 2 12 Kurs introligatorski 2 Słownie: CENA OFERTY BRUTTO (obejmuje poz.1 12).. CENA OFERTY BRUTTO... Data, pieczątka i podpis UWAGA: Zamawiający kieruje na szkolenia zawodowe objęte niniejszym przedmiotem zamówienia max. 36 uczestników projektu Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przy czym liczba ta może być mniejsza. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych, uczestnik nie będzie mógł odbyć żadnego ze szkoleń objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przeszkolenie faktycznej ilości osób według cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

13 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z- Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oferty

14 Załącznik nr 3 adres/pieczęć adresowa OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony DZ. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie ogłoszenia na wybór wykonawcy usługi w zakresie doradztwa prawne dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (nr projektu WND- POKL /12) Ja (imię, nazwisko) Zamieszkały reprezentujący firmę (nazwa firmy) jako upoważniony na piśmie lub w rejestrze w imieniu reprezentowanej firmy 1 oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu ogłoszenia; 2. spełnienia warunków określonych w punkcie 7 Zapytania ofertowego 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu ogłoszenia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że wszystkie dane które podałem/am są zgodne z prawdą. Miejscowość, data Imię, nazwisko Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 1 Jeżeli dotyczy

15 załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE * W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z- Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oświadczam że nie jestem powiązana/y z podmiotami, które złożyły oferty w w/w postępowaniu przez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... stanowisko. podpis *oświadczenie wypełnia i podpisuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru oferty w niniejszym postępowaniu

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 24.10.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące doradztwa indywidualnego psychologicznego dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą terminala płatniczego Piła, 16 marca 2014 r. FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 1. Zamawiający Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile ul. Węglowa 9, 64-920 Piła tel. + 48 67 214-43-40 NIP 764-23-59-290 2. Dotyczy: Przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTOWY. - nazwa... - adres... - tel.. fax osoba do kontaktu ( imię i nazwisko, nr tel. )...

... FORMULARZ OFERTOWY. - nazwa... - adres... - tel.. fax osoba do kontaktu ( imię i nazwisko, nr tel. )... Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego...... (pieczęć jednostki szkolącej) (miejscowość, data) 1.Dane o jednostce szkolącej FORMULARZ OFERTOWY - nazwa... - adres... - tel.. fax... e-mail.. - osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 27.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-20/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

ZAPYTANIE O CENĘ. Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Ostrołęka, dnia 14.06.2013r. ZAPYTANIE O CENĘ LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., ul. Kilińskiego 44, 07 410 Ostrołęka, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 13.01.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-17/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-184/11 7/2014 1. NAZWA BENEFICJENTA I TYTUŁ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 26.11.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE

Chorzów, 26.11.2013. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Chorzów, 26.11.2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Kałuszyn, dnia 24 października 2012 r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG Załącznik nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia nr 8/PWP_WRO_LOS OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG. (miejscowość, data) Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:...

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Białystok, 01.08.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Na wynajem sal na prowadzenie indywidualnych spotkań dla uczestników/czek IV grupy projektu Wyjść z Cienia współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 27.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-19/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, 07 stycznia 2014r. Firma bit Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Pracownik administracyjno biurowy z podstawami komputera (120 godz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, 19.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.09.01.05/2013 Przeprowadzenie szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

2. Kod CPV: Usługi Szkolenia zawodowego Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy, Usługi szkół nauki jazdy.

2. Kod CPV: Usługi Szkolenia zawodowego Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy, Usługi szkół nauki jazdy. Chorzów, 30.10.2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ul. Sportowa 29 41-500 Chorzów ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Społecznej pt. Aktywni w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Rewitalizacji Społecznej pt. Aktywni w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrów Mazowiecka, dnia 28.04.2014r. Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności nr ZO.CRZL.4.2014 Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016 Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CAZUM 945-6-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8. W

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WLKP/2014 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 09.11.2012 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Ul. Sokołowskiego 6 32-436 Kraków Numer postępowania 10/ZO/SKF/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu. Siennica, 23.03.2015 roku Zamawiający: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich ul. Mińska 38 05-332 Siennica Tel./fax. 025 757 20 91 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z rozpoczęciem realizacji projektu POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000464

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem cateringu dla grupy uczestników projektu Pełnosprawni na rynku pracy.

ZAPYTANIE O CENĘ. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem cateringu dla grupy uczestników projektu Pełnosprawni na rynku pracy. Ostrołęka, dnia 14.06.2013r. ZAPYTANIE O CENĘ LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., ul. Kilińskiego 44, 07 410 Ostrołęka, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo