POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE"

Transkrypt

1 Wrocław, r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (nr projektu WND-POKL /12) W związku z realizacją projektu pn. Wsparcie od "A" do "Z" - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, prowadzonego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zrealizowania szkoleń zawodowych dla uczestników w/wym. projektu 1. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w zakresie: 1. Spawacz MAG I TIG, 2. Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych, 3. Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP, 4. Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni, 5. Opiekun osób starszej zależnych, 6. Operator koparko ładowarki, 7. Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego, 8. Opiekun zwierząt, 9. Pracownik działu logistyki i spedycji, 10. Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, 11. Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych, 12. Kurs introligatorski. 2. Klasyfikacja CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego.

2 3. Informacja o finansowaniu zamówienia: przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Zamawiający: Nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie Adres rejestrowy: ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław z dopiskiem Adres korespondencyjny i siedziba wykonawcy: ul.bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław Telefon: , Adres poczty elektronicznej: strona internetowa projektu: strona internetowa zamawiającego: Godziny urzędowania: Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Spawacz MAG i TIG wymiar szkolenia min. 150 godz. w tym min. 100 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: naukę wykonywania spoin metodą TIG i MAG, procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek techniczny w spawalnictwie, podstawy elektrotechniki oraz urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, organizacja stanowiska pracy, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa. Program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie metody TIG i metody MAG, szkolenie musi się zakończyć egzaminem, wydaniem świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza oraz wpisem do książeczki spawacza zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 2. Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych minimalny zakres programowy obejmuje: przepisy BHP obowiązujące podczas czynności wykonywanych przez konserwatora, obsługa sprzętu, narzędzi i wykorzystywanych do prac porządkowych, utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku, podstawowe zagadnienia ślusarz cieśla, czynności naprawcze, podstawowe zagadnienia z hydrauliki, naprawa i konserwacja urządzeń wodno kanalizacyjnych, dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych, BHP w budownictwie, wykonywanie elementów konstrukcyjnych, zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych, ściany działowe, powierzchnie podłogowe, okładziny, tynki zewnętrzne, systemy termomodernizacji, elementy składowe

3 dokumentacji technicznej, czytaniem rysunków w zakresie robót murarskich i tynkarskich, wykonywaniem przedmiaru i obmiaru, dobór narzędzi i sprzętu do robót murarskich i tynkarskich, stawianie rusztowań, materiały do wykonywania zapraw i betonów,(ręczne i mechaniczne przygotowanie zapraw i betonów), zasady wiązania cegieł w murach, sposobami murowania, wykonywanie stropów murarskich, wykonywanie izolacji, rodzaje klejów, unigruntów, płytek, sposoby układania płytek, sposób obliczania powierzchni i zużycia materiału, obsługa narzędzi i elektronarzędzi, rodzaje fug i ich zastosowanie. 3. Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP wymiar szkolenia 150 godz. w tym min. 100 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: przepisy BHP obowiązujące podczas czynności wykonywanych przez konserwatora, obsługa sprzętu, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do prac porządkowych, podstawowe zagadnienia ślusarz cieśla, utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku, czynności naprawcze, dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie, podstawy elektrotechniki, urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv, urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolnopomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń powyższych urządzeń i instalacji, porażenia prądem elektrycznym, ratowanie porażonych prądem i udzielanie I pomocy, bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi urządzeń elektrycznych. 4. Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni minimalny zakres programowy obejmuje: blok ogólno prawny, blok - ochrona osób, blok - ochrona mienia, blok samoobrona, blok - techniki interwencyjne, zabezpieczenie obiektów organizacja pracy recepcji/portierni, przepisy BHP w recepcji/portierni, obowiązki i odpowiedzialność pracownika recepcji/portierni, podstawy udzielania pierwszej pomocy, prawidłowa organizacja pracy w recepcji/portierni prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 5. Opiekun osób starszej zależnych minimalny zakres programowy obejmuje: rola i zadania opiekuna osób starszych/zależnych, elementy psychologii rozwojowej i społecznej osób starszych/zależnych, elementy anatomii z fizjologią, pielęgnacja osób starszych/zależnych, choroby wieku starczego, wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób starszych/zależnych, współpraca ze środowiskiem podopiecznego, zasady udzielania pierwszej

4 pomocy przedlekarskiej, wiadomości o lekach i dietach, animacja czasu wolnego dla osób starszych/zależnych. 6. Operator koparko ładowarki kl. III wymiar szkolenia min.170 godz. w tym i min. 86 godz. zajęć praktycznych, minimalny zakres programowy obejmuje: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne 86 godz. W przypadku braku wymaganego stażu uczestnik musi odbyć dodatkowe szkolenie z zajęć praktycznych Szkolenie obejmuje koszty organizacji kursu oraz egzaminu zgodnie z wymogami zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 2. Zarządzeniu Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGSb w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 3. Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) 4. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185). 7. Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka widłowego minimalny zakres programowy obejmuje: komunikacja interpersonalna, relacja klient - sprzedawca, typologia klientów i metody sprzedaży, obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, przepisy BHP w magazynie i przy czynnościach wykonywanych przez magazyniera, obsługa komputerowego programu magazynowego, obowiązki magazyniera, zabezpieczenie magazynów, podział zasobów dokumenty magazynowe, wycena majątku, odpowiedzialność materialna, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych, typy stosowanych wózków - 4 godz., budowa wózków - 8 godz., czynności operatora prze rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy - 15 godz., wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 6 godz., BHP - 8 godz., wiadomości o dozorze technicznym - 3 godz., zajęcia praktyczne - 15 godz., egzamin z obsługi wózka widłowego i wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie i zdobytych uprawnieniach.

5 8. Opiekun zwierząt minimalny zakres programowy obejmuje: zagadnienie dotyczące potrzeb i specyfiki danego gatunku zwierząt, warunków hodowli poszczególnych zwierząt, budowy i eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt rożnych gatunków oświetlenie, przygotowanie posiłków i żywienie zwierząt, profilaktyka weterynaryjna, pielęgnacja i zabiegi higieniczne zwierząt. 9. Pracownik działu logistyki i spedycji minimalny zakres programowy obejmuje: podstawy prawne spedycji, zarządzanie łańcuchem dostaw, rzeczoznawstwo i kontrola ładunku, dobór środków transportu i podstaw ich eksploatacji, przygotowania dokumentacji transportowej oraz umów dotyczących spedycji, przygotowanie dokumentacji sprzedaży, narzędzia sprzedaży, podstawy prawne tj. umowa sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy, obsługa programu magazynowo - fakturującego, wykorzystanie komputera w pracy zawodowej, towaroznawstwo ogólne, marketing, handel detaliczny, handel hurtowy, planowanie sprzedaży, podział zasobów dokumenty magazynowe, wycena majątku, odpowiedzialność materialna, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu, postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych. 10. Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej minimalny zakres programowy obejmuje: podstawy prawne dotyczące handlu i sprzedaży dokumentacja sprzedaży, narzędzia i techniki sprzedaży, podstawy prawne tj. umowa sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy, obsługa programu magazynowo - fakturującego, obsługa kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych wykorzystanie komputera w pracy zawodowej, towaroznawstwo ogólne, handel detaliczny, handel hurtowy, etyka kupiecka, obsługa klienta - autoprezentacja, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, kreowanie indywidualnych potrzeb klienta, modulacja głosem w pracy sprzedawcy, skuteczne słuchanie, radzenie sobie z trudnym klientem, eksponowanie atutów produktu, sprzedaż internetowa, podstawowe zagadnienia marketingu i reklamy. 11. Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych minimalny zakres programowy obejmuje: technologia z maszynoznawstwem, ogólne przepisy BHP i ppoż, czytanie dokumentacji technicznej i wykonywanie rysunku technicznego - roboczego, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska, stosowanie bezpiecznych metod pracy, trasowanie układu instalacji, wykonanie otworów i bruzd w przegrodach budowlanych, montaż zamocowań rur, dobór i cięcie rur, montaż rur wodnych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia, technologia obróbki rur miedzianych, wykonywanie łączeń

6 lutowanych rur miedzianych, montaż rur miedzianych, przyborów sanitarnych oraz urządzeń gazowych, wykonywanie próby szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, egzamin na uprawnienia gazowe E do montażu urządzeń gazowych, egzamin na uprawnienia lutowacza rur miedzianych. Szkolenie obejmuje koszty organizacji kursu oraz egzaminów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. minimalny zakres programowy obejmuje: technologia z maszynoznawstwem, ogólne przepisy BHP i ppoż., czytanie dokumentacji technicznej i czytanie rysunku technicznego roboczego, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska, stosowanie bezpiecznych metod pracy, trasowanie układu instalacji, wykonywanie otworów i bruzd w przegrodach budowlanych, montaż zamocowań rur, dobór i cięcie rur, montaż rur wodnych i kanalizacyjnych oraz uzbrojenia, technologia obróbki rur miedzianych, wykonywanie łączeń rur miedzianych, montaż rur miedzianych, przyborów sanitarnych oraz urządzeń gazowych. 12. Kurs introligatorski minimalny zakres programowy obejmuje: wykonywanie opraw produktów przemysłu poligraficznego i wyrobów o specjalnym przeznaczeniu, np. opakowania, notesy, ozdobne futerały, a także naprawianie opraw, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich, dobieranie technik oprawiania i obróbki druków luźnych oraz odpowiednich maszyn i urządzeń, wykonywanie druków luźnych, typu plakaty, afisze, reklamówki, druki reklamowe, teczki, etykiety, pocztówki, druki opakowaniowe itd. 2. Zapewnienia odpowiednich sal i pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Wrocławia, posiadających swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych (toaleta, umywalka), dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniających wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Sale i pomieszczenia, w których będą przeprowadzane szkolenia muszą posiadać standardowe wyposażenie: stoliki, krzesła oraz wyposażenie multimedialne, tj: rzutnik, ekran i tablicę sucho ścieralną lub inny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Sale i pomieszczenia muszą spełniać bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia. 3. Zrealizowanie szkoleń w okresie 26 luty - 20 kwiecień 2015 według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. Zajęcia odbędą się we wskazanym okresie, w godzinach , nie dłużej niż 7h dydaktycznych dziennie. Szczegółowy harmonogram szkoleń ze wskazaniem terminów i godzin konkretnych zajęć Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danego szkolenia zawodowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego

7 harmonogramu i wpływu na konkretny termin szkolenia. 4. Objęcie uczestników szkoleń zawodowych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania szkolenia (kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie uczestników ubezpieczeniem NNW zostanie dostarczona Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia). 5. Przeprowadzenie badan z zakresu medycyny pracy w celu stwierdzenia zdolności uczestnika do odbycia szkolenia zawodowego. Badania powinny zostać przeprowadzone najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 6. Przeprowadzenie badań sanitarno epidemiologicznych w przypadku szkoleń zawodowych gdzie wymóg ten jest niezbędny (m.in., opiekun osoby starszej, sprzedawca handlowiec) w celu stwierdzenia zdolności uczestnika do odbycia szkolenia zawodowego. Badania powinny zostać przeprowadzone najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 7. Zapewnienie uczestnikom odzieży ochronnej oraz przeszkolenia w zakresie BHP zgodnie przepisami z obowiązującymi w tym zakresie. 8. Zapewnienie uczestnikom poczęstunku w miejscu organizacji szkoleń zawodowych. Poczęstunek obejmuje: kawę, herbatę, wodę mineralną (gazowaną /niegazowaną) soki oraz suche ciastka różnego rodzaju. W ramach poczęstunku należy uwzględnić następujące wymagania w zakresie ilości i zakresu poczęstunku: a) kawa z ekspresu oraz herbata, woda, soki średnio każdy napój 300 ml/osobę, b) cytryna do herbaty, mleko do kawy, cukier, c) suche ciastka mix średnio 150 g/osobę. 9. Zapewnienie materiałów szkoleniowych: wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych i piśmienniczych w zakresie programowym danego szkolenia oraz dostarczenia ich uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia lub sukcesywnie w miarę postępu realizacji programu szkolenia. Odbiór materiałów szkoleniowych powinien zostać potwierdzony przez uczestników podpisem na imiennej liście odbioru. 10. Oznakowanie wszystkich pomieszczeń w których realizowane będą szkolenia zawodowe, prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych poprzez umieszczenie logo według wytycznych opisanych w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która znajduje się na stronie 11. Przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu zrealizowanego szkolenia. W razie nie zdania lub nie przystąpienia do egzaminu przez uczestnika w pierwszym terminie Zamawiający przewiduje termin egzaminu poprawkowego, który ustala z Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do jego przeprowadzenia. 12. Wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia zawodowego zawierające co najmniej informacje o terminie szkolenia, zakresie programowym i ilości godzin szkolenia. Zaświadczenie/certyfikat musi być oznakowany poprze logotypy oraz zapisy informujące o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które znajdują się na stronie

8 13. Zapewnienia kadry o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń zawodowych. 14. Wyznaczenia osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami zawodowymi. 15. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych w miejscu ich odbywania. 16. Przygotowania i prowadzenia dokumentacji szkoleń zawodowych w tym w szczególności: list obecności, dzienników zajęć, protokoły z egzaminów końcowych, list odbioru materiałów szkoleniowych, list odbioru poczęstunku, kserokopia dokumentu potwierdzającego objęcie uczestników ubezpieczeniem NNW, kserokopia badań z zakresu lekarza medycyny pracy, zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkoleń zawodowych. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. Wypłata należnego wynagrodzenia wypłacane będzie nie później niż 14 dni od przedłożenia kompletnego rachunku/faktury VAT, pod warunkiem przekazania środków na finansowanie Projektu, na rachunek bankowy Zleceniodawcy, przez Instytucję Pośredniczącą. 6. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, obejmujących np. tylko część zadań lub mniejszą ilość jednostek objętych obsługą metodyczną. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, odbiegających od sposobu realizacji usługi opisanego w punktach poprzedzających. 3. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą wymaga formy pisemnej. 4. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych uczestnik nie będzie mógł odbyć danego szkolenia zawodowego, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość przekierowania uczestnika na inne szkolenie zawodowe wymienione w punkcie 5.1 (Opis przedmiotu zamówienia), o ile będzie ono zgodne z jego możliwościami i predyspozycjami zawodowymi. W takim przypadku koszt szkolenia zawodowego dla tego uczestnika zostanie obliczony według cen jednostkowych przewidzianych za przeszkolenie 1 osoby w danym zakresie wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy. 5. Zamawiający kieruje na szkolenia zawodowe objęte niniejszym przedmiotem zamówienia max. 36 uczestników projektu Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przy czym liczba ta może być mniejsza. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych, uczestnik nie będzie mógł odbyć żadnego ze szkoleń objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przeszkolenie faktycznej ilości osób według cen jednostkowych

9 wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. 6. Uczestnikami szkolenia będą osoby niezatrudnione/zatrudnione/niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej r.ż. skierowane na szkolenie zawodowe przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do udziału w szkoleniu objętym niniejszym zamówieniem. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy/osobie wykonującej usługę/zlecenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 1. Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń zawodowych, 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych, 3. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca zrealizować bez przeszkód przedmiot zamówienia, 6. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Oferentem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. 8. Sposób przygotowania oferty i jej złożenia. 1. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej na adres lub w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego (ul. Bpa. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław). W przypadku braku przez Państwa zainteresowania ofertą uprzejmie proszę o potwierdzenie tej informacji pisemnie lub owo. 2. Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: a) Formularz cenowy (zał. nr 1), b) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych (zał. nr 2), c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3). 9. Wykluczenie wykonawcy z postępowania: 1. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej. 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 10. Termin i miejsce składania ofert. Oferty można składać od 11 lutego 2015r. do 25 lutego 2015r. do godziny w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta - Koło Wrocławskie: ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław lub w formie elektronicznej na adres 11. Sposób weryfikacji poprawności ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niekompletna, b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, c) wpłynęła po terminie wskazanym w pkt. 10. zapytania ofertowego, d) jest nieczytelna,

10 e) wykonawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 12. Kryteria oceny ofert. Kryterium oceny oferty jest łączna cena brutto wskazana jako cena oferty (wartość punktowa obliczona na zasadzie algorytmu). Wartość punktowa = (najniższa cena/cena oferenta) x 100 %. Przy kalkulacji ceny złożonej oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności kosztu szkoleń zawodowych, objęcia ubezpieczeniem NNW, badan lekarskich/sanitarno epidemiologicznych, wymaganych egzaminów, poczęstunku oraz materiałów dydaktycznych w przeliczeniu na jedną osobę. 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Joanna Kot - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław , Informacja w sprawie umowy z wybranym wykonawcą: Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie na realizację usługi w okresie od dnia podpisania umowy do r. Wynagrodzenie wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Zamawiający: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5, Wrocław Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego DANE WYKONAWCY Imię i nazwisko/nazwa firmy.. Nazwisko i funkcja osób upoważnionych do reprezentacji firmy:. Adres:... Tel./fax REGON... NIP. L.p. Nazwa szkolenia zawodowego OFERTA CENOWA Ilość osób Skierowanych na kurs 1 Spawacz MAG I TIG 4 2 Konserwator z elementami robót budowlanych i wykończeniowych 3 3 Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi SEP 1 4 Pracownik ochrony z elementami obsługi recepcji i portierni 6 5 Opiekun osób starszej zależnych 3 6 Operator koparko - ładowarki 5 7 Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka 3 widłowego 8 Opiekun zwierzą 2 Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby Cena szkolenia Łącznie (ilość osób x kwota za osobę)

12 9 Pracownik działu logistyki i spedycji 2 10 Sprzedawca handlowiec z obsługą kasy fiskalnej 3 11 Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych 2 12 Kurs introligatorski 2 Słownie: CENA OFERTY BRUTTO (obejmuje poz.1 12).. CENA OFERTY BRUTTO... Data, pieczątka i podpis UWAGA: Zamawiający kieruje na szkolenia zawodowe objęte niniejszym przedmiotem zamówienia max. 36 uczestników projektu Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przy czym liczba ta może być mniejsza. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych np. stan zdrowia lub innych, uczestnik nie będzie mógł odbyć żadnego ze szkoleń objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przeszkolenie faktycznej ilości osób według cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

13 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z- Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oferty

14 Załącznik nr 3 adres/pieczęć adresowa OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony DZ. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie ogłoszenia na wybór wykonawcy usługi w zakresie doradztwa prawne dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (nr projektu WND- POKL /12) Ja (imię, nazwisko) Zamieszkały reprezentujący firmę (nazwa firmy) jako upoważniony na piśmie lub w rejestrze w imieniu reprezentowanej firmy 1 oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu ogłoszenia; 2. spełnienia warunków określonych w punkcie 7 Zapytania ofertowego 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu ogłoszenia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że wszystkie dane które podałem/am są zgodne z prawdą. Miejscowość, data Imię, nazwisko Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 1 Jeżeli dotyczy

15 załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE * W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z- Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oświadczam że nie jestem powiązana/y z podmiotami, które złożyły oferty w w/w postępowaniu przez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... stanowisko. podpis *oświadczenie wypełnia i podpisuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru oferty w niniejszym postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL Zielonka, dnia 26 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Kolos BIURO PROJEKTU: ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo