LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2"

Transkrypt

1 LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2

2 Ekologiczne oznakowania opakowań Przez znakowanie ekologiczne rozumie się proces oznaczania specjalnym znakiem green label tych produktów, które są uznawane za przyjazne dla środowiska (mało uciążliwe dla środowiska, o małej zawartości substancji szkodliwych, niskiej emisji zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji, wytwarzane w procesach o niskiej energo- i materiałochłonności, produkowane przy wykorzystaniu surowców wtórnych, o długim okresie eksploatacji, charakteryzujących się możliwością ich ponownego wykorzystania, ulegających biodegradacji).

3 Ekologiczne oznakowania opakowań Opakowanie biodegradowalne. Oznaczenie opakowań, które ulegają rozkładowi podczas kompostowania. Opakowania z tym znakiem są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Znak jest przyznawany przez DIN CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji).

4 Ekologiczne oznakowania opakowań Opakowanie nadające się do recyklingu. Znak przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia (puszki, plastiki). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca, jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu. Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt.

5 Ekologiczne oznakowania opakowań Opakowania przydatne do wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia, co najmniej dwukrotnie. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach etc.

6 Ekologiczne oznakowania opakowań Znak przydatności opakowania do recyklingu. Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. W Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych. Do tej pory nie został stworzony skuteczny mechanizm segregacji i odzysku odpadów komunalnych. 91% z nich trafia na składowiska. W 2010 r. zebranych zostało ponad 10 mln ton odpadów komunalnych. Niestety, aż 9,5 mln ton stanowiły odpady zmieszane. W domach segregowane jest zaledwie 0,4 mln ton.

7 Ekologiczne oznakowania opakowań Dbaj o czystość Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów. Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce - tj. do pojemnika na odpady.

8 Ekologiczne oznakowania opakowań Zielony punkt - to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

9 Kody kreskowe w logistycznych systemach informatycznych Wdrażaniem systemów kodów kreskowych w Europie zajmuje się powołane w 1976 r. Stowarzyszenie Kodowania Towarów EAN (European Article Numbering), natomiast w Polsce od 1990 r. Centrum Kodów Kreskowych (CKK EAN Poland) Logo CKK i znak przynależności do EAN.UCC

10 Kody w zależności od możliwości odwzorowywania znaków można podzielić na: Numeryczne (odwzorowujące tylko cyfry), Alfanumeryczne (odwzorowujące cyfry i litery),

11 Systemy kodowania można podzielić na: Ciągłe koniec jednego znaku jest początkiem drugiego, Dyskretne każdy znak zaczyna się i kończy ciemną kreską oddzieloną od sąsiednich znaków jasną kreską

12 UPC Rodzaje kodów kreskowych przykłady linearnych (liniowych) kodów kreskowych Rodzaj kodu Uniwersalny Kod Produktów (z ang. Universal Product Code), istnieją dwie wersje tego kodu: UPC-A (pełna) i UPC-E (skrócona) Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Kod numeryczny, składa się z 12 cyfr, wymaga stosunkowo dużej precyzji wydruku, stosowany powszechnie w USA i Kanadzie do identyfikacji towarów w punktach sprzedaży detalicznej z różnych branż. Symbol kodu kreskowego UPC-A UPC-E EAN (z ang. European Articel Number), istnieją dwie wersje tego kodu: EAN-13 (pełna) i EAN-8 (skrócona) Kod numeryczny, składa się z 8 lub 13 cyfr, wymaga dużej precyzji druku, jest powszechnie stosowany na całym świecie, głównie do oznaczania wyrobów konsumenckich różnych branż oraz towarów w opakowaniach zbiorczych; oznaczenie służy m.in. Do jednoznacznej identyfikacji towarów w handlu detalicznym, hurtowym, magazynach i transporcie. EAN-8 EAN-13

13 Rodzaje kodów kreskowych przykłady linearnych (liniowych) kodów kreskowych Rodzaj kodu KOD 39 (z ang. Code 39) KOD 128 (z ang. Code Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Pierwszy historycznie kod alfanumeryczny; jest kodem nieciągłym, nie wymaga dużej precyzji wydruku. Znalazł zastosowanie m.in. w wojsku, służbie zdrowia, przemyśle motoryzacyjnym, papierniczym i meblowym Kod alfanumeryczny, ciągły; w kodzie tym identyfikuje się jednostki logistyczne, opakowania zwrotne, numery serii, daty produkcji, okresy trwałości, różne wymiary, lokalizacje, usługi i zasoby Symbol kodu kreskowego

14 Rodzaje kodów kreskowych przykłady dwuwymiarowych kodów kreskowych KOD PDF 417 Rodzaj kodu Podręczny plik danych (z ang. Portale Data File) Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Dane przedstawia się w postaci tzw. słów kodowych; można w nim zakodować 256 znaków; stanowi podręczną bazę danych; może zastępować dokumenty przewozowe i kontrolować procesy produkcji oraz schematy rozmieszczenia np. sprzętu medycznego Symbol kodu kreskowego KOD 49 (z ang. Code 49) Kod ciągły, przeznaczony do oznaczania bardzo małych przedmiotów, m.in. Do identyfikacji części w przemyśle elektronicznym, a także medycznym; najczęściej stosowany do oznaczania kaset do filmów fotograficznych firmy Kodak KOD 49

15 Rodzaje kodów kreskowych przykłady dwuwymiarowych kodów kreskowych Rodzaj kodu Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Symbol kodu kreskowego KOD MAXICODE KOD DATAMATRIX Kod matrycowy, stosowany do identyfikacji szybko przemieszczających się obiektów przy dużym polu widzenia np. na paczkach przesuwających się na przenośniku, gdy etykiety znajdują się na różnej wysokości; możliwy jest odczyt symboli umieszczonych na zakrzywionych lub zagiętych powierzchniach Kod matrycowy; stosowany do oznaczanie części w przemyśle elektronicznym, narzędzi chirurgicznych, identyfikacji soczewek, pojedynczych dawek leków i innych małych przedmiotów, jak również do kodowania podzespołów w produkcji tuszu do drukarek, a także do identyfikacji kół i opon w magazynach firm motoryzacyjnych KOD MAXICODE KOD DATAMATRIX

16 Rodzaje kodów kreskowych przykłady dwuwymiarowych kodów kreskowych KOD Rodzaj kodu AZTEC CODE Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Kod matrycowy, znajduje zastosowanie przy oznaczaniu bardzo małych przedmiotów, na których trzeba umieścić stosunkowo dużo informacji Symbol kodu kreskowego KOD AZTEC CODE

17 Rodzaje kodów kreskowych przykład złożonego kodu kreskowego Rodzaj kodu Złożona symbolika UCC.EAN Charakterystyka kodu i możliwości zastosowania Kod ten umożliwia kodowanie dużej ilości informacji; może być wykorzystywany do identyfikacji przedmiotów o małej powierzchni, towarów o zmiennej ilości sprzedawanych w detalu, w logistyce i transporcie, w służbie zdrowia oraz do oznaczania świeżych produktów rolnych; pozwala także kodować dodatkowe dane wymagane w łańcuchu dostaw, umożliwiając jednocześnie korzystanie z już istniejących symbolik kodów Symbol kodu kreskowego ^ ^ UCC.EAN

18 Struktura kodu EAN 13 Miejsca cyfr Struktura identyfikacyjna Numer kraju Numer jednostki kodującej Numer indywidualny towaru Cyfra kontrolna EAN Polska ma prefiks 590

19 Kodowanie jednostek konsumenckich - kod EAN - 8 Kod EAN-8 nie zawiera w swej strukturze numeru producenta lub dystrybutora. Numery indywidualne towarów są przydzielane centralnie przez organizacje krajowe EAN.

20 Kodowanie jednostek konsumenckich kod EAN - 13

21 Prefiksy wybranych krajów Unii Europejskiej Prefiks EAN.UCC Kraj Unii Europejskiej Francja 383 Słowenia Niemcy 474 Estonia 57 Dania 50 Wielka Brytania 520 Grecja 590 Polska 64 Finlandia 73 Szwecja Włochy 84 Hiszpania 859 Czechy 87 Holandia Austria

22 Prefiksy USA i Kanada leki USA USA (zarezerwowane) Francja i Monako 380 Bułgaria 383 Słowenia 385 Chorwacja Niemcy oraz Japonia Rosja 471 Tajwan 474 Estonia 475 Łotwa 477 Litwa 482 Ukraina 485 Armenia 487 Kazachstan 489 Hong Kong Anglia 520 Grecja 539 Irlandia Belgia i Luksemburg Dania 590 Polska 594 Rumunia 599 Węgry 611 Maroko 622 Egipt Finlandia Chiny Norwegia Szwecja Kanada 780 Chile Hiszpania i Andora 858 Słowacja 859 Czechy Turcja Austria 977 ISSN ISBN

23 Budowa kodu EAN - 13 Zasada tworzenia: -Moduł (0,33 mm) - umowna jednostka miary; -Znak danych - 7 modułów, cyfry od 0 do 9; -znaki różnią się szerokościami linii, spacji i ich wzajemnym położeniem.

24 Budowa kodu EAN - 13 Szerokość kodu może być proporcjonalnie zmniejszona lub zwiększona (80-200%) Odczyt: laser helowo - neonowy (633 nm)

25 Kodowanie jednostek wysyłkowych Jednostki konsumenckie są formowane w jednostki wysyłkowe (paleta z butelkami, karton z puszkami), Dwa zasadnicze sposoby znakowania towarów: 1) Stosowanie dla jednostek wysyłkowych tych samych zasad jak dla jednostek konsumenckich jednostka wysyłkowa otrzymuje nowy kod EAN 13 różniący się od kodu jednostek konsumenckich w jednostce wysyłkowej,

26 Kodowanie jednostek wysyłkowych 2) Włączenie kodu jednostki konsumenckiej do kodu jednostki wysyłkowej i uzupełnienie go o identyfikację rodzaju zastosowanego opakowania DUN14 i DUN-16 (Distribution Unit Number), DUN-14 Rodzaj jednostki wysyłkowej określa identyfikator W: -gdy W=0 (Kod EAN-13 odwzorowany ITF-14), -gdy W=9 (te same jednostki wysyłkowe zawierają różne ilości jednakowych jednostek konsumenckich),

27 EAN-13 Kodowanie jednostek wysyłkowych EAN-13 DUN-14 DUN-14

28 Transport towarów Na charakter potrzeb przewozowych mają wpływ następujące czynniki: podatność transportowa przemieszczanych ładunków, odległość przestrzenna, sprawność przepływu, sposoby załadunku, wielkość ładunków.

29 Transport towarów Podatność transportowa stopień odporności ładunków na warunki i środki transportowe. Na podatność transportową wpływają: właściwości produktu, odporność na warunki i skutki przemieszczania, wartość przemieszczanych ładunków, postać i wielkość ładunków.

30 Transport towarów Właściwości ładunków wynikają z ich cech fizykochemicznych, biologicznych i reologicznych cech odpornościowych. Decydują o wrażliwości ładunków na: wilgoć, temperaturę, światło, pochłanianie obcych zapachów, na skażenia biologiczne, oddziaływania mechaniczne, a także na czas procesu transportowego.

31 Transport towarów Postać i wielkość ładunków określają takie parametry jak: ciężar ładunku, objętość, skrajne wymiary. Techniczną i naturalną podatność zwiększyć można przez zastosowanie znormalizowanych opakowań transportowych.

32 Transport towarów Wartość przemieszczanych ładunków określa tzw. ekonomiczna podatność ładunkowa. Dla wysokowartościowych ładunków stosuje się specjalne (a tym samym droższe) środki transportowe zabezpieczające przed kradzieżą.

33 Transport towarów Odległość przestrzenna określa oddzielnie miejsce wysyłki i odbioru produktów; musi być rozpatrywana w aspekcie położenia tych punktów względem siebie, a także istniejących na tym obszarze dróg transportowych.

34 Transport towarów Infrastrukturę przewozową procesów logistycznych tworzą następujące gałęzie: transport kolejowy; transport samochodowy; żegluga śródlądowa i morska; transport rurociągowy (przesyłowy); transport lotniczy; transport intermodalny (kombinowany).

35 Magazynowanie wyrobów Magazynowanie jest zespołem czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną kontrolną, komplementacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu towarów w określonych warunkach. Zasadniczym zadaniem magazynowania jest zapewnienie towarom takich warunków, w których zachowują one właściwości użytkowe. Sposoby realizacji tego celu zależą od rodzaju przechowywanych towarów, od ich właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

36 Magazynowanie wyrobów W skład magazynowania wchodzą procesy: przechowywania, składowania, ochrony jakościowej. Przechowywanie określa sposób składowania towarów w aspekcie zachowania ich właściwości użytkowych. Natomiast składowanie to umiejscawianie towarów w magazynie w określonych warunkach.

37 Magazyn jest to miejsce do składowania i przechowywania dóbr materialnych w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem, obniżką jakości, ubytkami, jak również kradzieżą. Swoistymi magazynami z punktu widzenia ochrony środowiska są wszelkiego rodzaju składowiska odpadów, przy czym funkcje tych magazynów sprowadzają się do: składowania odpadów, zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem, utylizacji przez kompostowanie, rekultywacji kompostem zdegradowanych terenów składowisk magazynu odpadów.

38 Magazynowanie wyrobów Podstawową działalnością magazynów handlowych jest składowanie towarów oraz różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne chroniące produkty przed zniszczeniem i zepsuciem. Dbałość o towary polega głównie na: systematycznym kontrolowaniu stanu jakościowego magazynowanych towarów, oczyszczaniu, suszeniu, odkurzaniu, smarowaniu itp., przekładaniu warstw stosów towarów, usuwaniu towarów psujących się, tak by nie szkodziły one ludziom i środowisku naturalnemu.

39 Magazynowanie wyrobów Infrastruktura magazynowania tworzona jest przez: budowle magazynowe, urządzenia techniczno-technologiczne, urządzenia kontrolno-pomiarowe, środki techniki informacyjnej.

40 Magazynowanie wyrobów Budowle magazynowe cechuje różnorodność w zależności od: cech technicznobudowlanych (rodzaju budowli), przeznaczenia i spełnianej funkcji.

41 Magazynowanie wyrobów Na urządzenia technicznotechnologiczne wyposażenia magazynów składają się: urządzenia do składowania (podkłady drewniane, regały, stojaki, wieszaki); środki transportu; urządzenia instalacyjne i bezpieczeństwa.

42 Magazynowanie wyrobów Środki transportu i manipulacji można podzielić na: Urządzenia dźwignicowe do przemieszczania ładunków w pionie i w poziomie (suwnice widłowe, magnetyczne, wyciągarki, układnice regałowe). Przenośniki do przemieszczania w pionie, w poziomie i pod odpowiednimi kątami (taśmowe, liniowe, łańcuchowe, liniowe, zgarniakowe, kubełkowe.) Wózki i inne pojazdy kołowe (wózki widłowe ręczne, mechaniczne, podnośnikowe).

43 Magazynowanie wyrobów Urządzenia instalacyjne i bezpieczeństwa głównie służą do ochrony cech jakościowych towarów, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym ludziom i samym obiektom magazynowym. Można rozróżnić następujące grupy tych urządzeń: klimatyczno-wentylacyjne do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania w przestrzeni magazynowej poprzez zabiegi: ogrzewania, schładzania, osuszania bądź nawilżania; oświetleniowe dla odpowiedniego nasycenia światłem naturalnym i sztucznym; przeciwpożarowe osprzęt gaśniczy, instalacje gaśnicze, instalacje alarmowe; bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniające odpowiednie warunki sanitarne; przeciwwłamaniowe eliminujące kradzieże i napaści.

44 Magazynowanie wyrobów Urządzenia kontrolno-pomiarowe mają szczególne znaczenie w magazynach do rejestracji stopnia zagrożeń przechowywanych towarów. Zagrożenia te powodować mogą różnorakie czynniki kształtujące kryptoklimat w magazynie: zewnętrzne (ruchy powierza, zanieczyszczenia powietrza, temperatura, wilgotność, promieniowanie świetlne); konstrukcyjno-budowlane (urządzenia wentylacyjne, grzewcze, chłodzące, rodzaj użytych materiałów budowlanych, szczelność okien, drzwi, izolacja podłóg, ścian, sufitów); wewnątrzmagazynowe (wynikają z właściwości przechowywania wyrobów tj. ze zdolności pobierania i wydzielania ciepła; mogą one podwyższać wilgotność względną powietrza w magazynach, a w konsekwencji zniszczenie produktów i opakowań); eksploatacyjne (zależą od częstotliwości dokonywanych manipulacji magazynowych, wielkości przemieszczanych towarów, a także czasu trwania operacji załadunkowych i wyładunkowych).

45 Magazynowanie wyrobów Urządzenia pomiarowe i kontrolne: do pomiaru temperatur (termometry rtęciowe, termografy, czujniki termorezystancyjne metalowe); do pomiaru wilgotności powietrza (higrometry absorbcyjne, higrometry kondensacyjne, włosowe, elektrolityczne; do pomiaru wilgotności względnej: psychometr Augusta, psychometr aspiracyjny Assmana, termohigrografy.

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II NOWOCZESNE HALE 5/14 TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE mgr inż. Tomasz Borowy Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, mgr inż. Dawid Biskup Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2

Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2 Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2? Projekt jest realizowany w ramach Szkoły Pełnej Energii.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Informacja w logistyce

Informacja w logistyce Dr Mariusz Maciejczak Informacja w logistyce www.maciejczak.pl Informacja w logistyce Systemy informacji logistycznej są to struktury złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, sprzętu, oprogramowania i

Bardziej szczegółowo

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość LIPIEC-Sierpień 7-8/2014 (49) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Nakład: 11 000 egzemplarzy Temat numeru: Logistyka i transport

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW?

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW? Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters HEAO Arnhem, Holandia Wim F.M. de Rooij Nedap N.V., Groenlo, Holandia TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo