Identyfikacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2012/2013"

Transkrypt

1 Identyfikacja prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2012/2013

2 Automatyczna identyfikacja - ADC def (I): To bezpośrednie wprowadzanie danych o wyrobach (dokumentach, ludziach, procesach, kontroli itp.) do komputerowych systemów informatycznych lub innego sprzętu sterowanego mikroprocesorem za pomocą specjalnych urządzeń (bez użycia klawiatury).

3 Automatyczna identyfikacja - ADC def (II): To bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu komputerowego lub innego sprzętu sterowanego mikroprocesorem bez użycia klawiatury z użyciem określonej techniki ADC, np. kody kreskowe.

4 Automatyczna identyfikacja - ADC def (III): Określenie zbioru techniki maszynowego odczytu, np. przez kody kreskowe. Wcześniejsze nazwy Auto ID, AIDC.

5 ADC usprawniania: przyjmowania i wydawania materiałów oraz towarów z automatyczną kontrolą dostaw; ewidencjonowania obrotów z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych;

6 ADC usprawniania: składowania i przemieszczania materiałów i towarów z automatyczną rejestracją ich lokalizacji (skąd, dokąd i gdzie); pobierania i kompletacji dostaw do produkcji lub zużycia oraz towarów na zewnątrz przedsiębiorstw, czy instytucji z automatyczną kontrolą wydań.

7 ADC wykorzystuje technik: optyczne, w tym kody kreskowe; magnetyczne; elektromagnetyczne; biometryczne; dotykowe; kart inteligentnych.

8 Klasyfikacja systemów identyfikacyjnych

9 RFID Radio Frequency Identification

10 RFID (identyfikacja radiowa) def.: 1. Technologia oparta na falach radiowych przesyłających dane pomiędzy czytającym a oznakowanym elementem identyfikowanym przez te fale (metoda ta nie wymaga fizycznego kontaktu pomiędzy urządzeniem czytającym (skanerem) a elementem identyfikowanym. 2. Identyfikacja produktów, usług, procesów przy wykorzystaniu fal radiowych, częstotliwości radiowej, zwana popularnie identyfikacja radiową.

11 Gdzie można stosować? 1) logistyka (celowe fizyczne przemieszczanie); 2) kontrola procesów produkcyjnych; 3) kontrola stanów w magazynach; 4) kompletacja (manipulacja) towarów; 5) biblioteki, archiwa, itp.

12 Zasada działania: Do transmisji danych między tagiem (etykietą) a czytnikiem używany jest sygnał radiowy niskiej mocy. nie jest potrzebny kontakt optyczny etykiety z tagiem, identyfikacja może odbywać się na odległość oraz w ruchu.

13 Technologia RFID

14 Rodzaje tagów: aktywne: mają wbudowaną baterię i z niej czerpią energię do transmisji danych; duża odległość odczytu do 100m; wada: stosunkowo drogie.

15 cd. Rodzaje tagów: pasywne: czerpią energię z czytnika, działają na zasadzie fali odbitej; tanie, kilkadziesiąt centów; mały zasięg, do 13m.

16 Budowa taga: układ odpowiedzialny za komunikację z czytnikiem; pamięć tagi pamięciowe; antena; procesor i pamięć tagi procesorowe..

17 Tag w praktyce. najmniejszy tag RFID wyprodukowany przez japońską firmę ma wymiary tylko 7,5 mikrona (mniej niż jedna setna milimetra). 2. oprogramowanie i zapisywanie informacji następuje tylko w czasie produkcji mikrochipa (nie pozwala na późniejszą modyfikację danych).

18 Wada i niedogodność: nie posiadają praktycznie żadnego zabezpieczenia; nadmierna kontrola nad personelem ludzkim.

19 EPC Global 1. Elektroniczny Kod Produktu, zwany kodem kreskowym nowej generacji lub radiowym kodem kreskowym. 2. Sieć EPC Global łączy dwie technologie: identyfikacji poprzez częstotliwość radiową (RFID) oraz Internetu, dzięki któremu produkt zaopatrzony w Tag jest widoczny łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym.

20 Podział EPC

21 Elektroniczny kodu produktu: Chip umocowany na opakowaniu, wykorzystujący 96-bitowy ciąg znaków. UPC pozwalał zidentyfikować ok producentów, a EPC rozszerza to do 16 milionów producentów i ponad 18 trylionów produktów.

22 Z czego składa się sieć EPC Global? EPC - kod produktu zapisany na elektronicznym nośniku - tagu; Tagi i czytniki - urządzenia do zapisu i odczytu danych; Middleware (Savant) - oprogramowanie stosowane w celu filtrowania i zbierania danych wyjściowych z czytników oraz ich przetwarzania; ONS (Object Name Service) - zasób, który "wie", gdzie jest przechowywana informacja o EPC (ONS jest podobny do DNS).

23 Idea infrastruktury sieci EPC Fale radiowe Sun Java System RFID Software Metka EPC Czytnik RFID EPC Sun Java RFID Event Manager EPC IS Metki na paletach i opakowania FRONT END BACK END Dostawcy i klienci sieć Oprogramowanie integrujące z ISZ ONS ERP EIS WMS

24

25 Idea wytworzenia metki RFID na podstawie kodu kreskowego

26 Przykłady zastosowania: system zarządzania dokumentami; system elektronicznego śledzenia i inwentaryzacji zasobów materialnych; elektroniczny system wspomagający dostawy towarów; kontrola dostępu i ruchu osobowego; identyfikacja bagażu na lotnisku itp.

27 Przykłady zastosowania - magazyn:

28 Podsumowanie: Korzyści z zastosowania RFID: możliwość jednoczesnego odczytu i zapisu wielu etykiet; zapis i odczyt nie wymaga bezpośredniej widoczności etykiety; opakowanie nie jest przeszkodą dla zapisu i odczytu; możliwość aktualizacji zapisów na etykiecie;

29 Podsumowanie Korzyści z zastosowania RFID: działają w trudnych warunkach; szybka transmisja danych; możliwość szyfrowania danych; nie wymagają zasilania (baterii); minimalizacja błędów.

30 Podsumowanie Wady RFID: wysoka cena wdrożenia systemu (także nadajników); możliwość zniszczenia etykiety RFID przy pomocy telefonu komórkowego; negatywny aspekt zastosowania nadmierny monitoring pracowników.

31 Kody kreskowe

32 Kod kreskowy def.: Jedna z technik ADC, kombinacja znaków i cech wymaganych w określonej symbolice, zawierające ciche strefy, znaki start i stop, znaki kontrolne i inne znaki pomocnicze, które razem tworzą kompletną całość, czytelna dla skanera.

33 Kody kreskowe GS1: Symbolika kodów kreskowych rekomendowanych przez GS1 do stosowania w globalnym łańcuchu dostaw, do których należą: EAN/UPC, ITF 14, GS1 128, RSS, Symbolika złożona i Data Matrix, wykorzystujące m.in. identyfikatory GS1.

34 System kodowania (Japonia 1987) znakowanie towarów za pomocą kwadratów; 10 dużych kwadratów oznaczonych cyframi i 6 dużych kwadratów oznaczonych literami, podzielonych na cztery mniejsze jednakowe; olbrzymia pojemność informacyjna; prostota w wykonaniu (kwadraty mogą być wykonane z dokładnością do 1 mm), A B C D E F

35 Systemy kodowania ( UPC USA i Kanada 1974 r) -12 cyfr (każda cyfra dwa czarne pasemka i dwie jasne przegrody); - 7 modułów;

36 Kodowanie jednostek konsumenckich - kod EAN - 8 Kod EAN-8 nie zawiera w swej strukturze numeru producenta lub dystrybutora.

37 Kodowanie jednostek konsumenckich - kod EAN - 13

38 USA i Kanada leki USA USA (zarezerwowane) Francja i Monako 380 Bułgaria 383 Słowenia 385 Chorwacja Niemcy Prefiksy 539 Irlandia Belgia i Luksemburg Dania 590 Polska 594 Rumunia 599 Węgry 611 Maroko 622 Egipt Finlandia

39 cd. Prefiksy oraz Japonia Rosja 471 Tajwan 474 Estonia 475 Łotwa 477 Litwa Chiny Norwegia Szwecja Kanada 780 Chile Hiszpania i Andora

40 cd. Prefiksy 482 Ukraina 485 Armenia 487 Kazachstan 489 Hong Kong Anglia 520 Grecja 858 Słowacja 859 Czechy Turcja Austria 977 ISSN ISBN

41 Budowa kodu EAN - 13

42 Budowa kodu EAN - 13 szerokość kodu może być zmniejszona lub zwiększona (80-200%) odczyt: laser helowo - neonowy (633 nm)

43 Kodowanie jednostek wysyłkowych

44 Inne kody kreskowe Kod 39 Kod 128 Kody dwuwymiarowe: PDF417 Aztec

45 Skanery: Czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczytanie, zdekodowanie oraz przesłanie do komputera lub bazy danych informacji zawartych w kodzie kreskowym.

46 Typy skanerów - wizyjne

47 Typy skanerów - diodowe:

48 Typy skanerów laserowe jednokierunkowe

49 Typy skanerów laserowe wielokierunkowe

50 Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: możliwość odczytania kodu SSCC przez pracowników; możliwość zarejestrowania numeru SSCC w systemie komputerowym; przekazanie przez system komputerowy numeru miejsca lokalizacji ładunku;

51 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: przewiezienie ładunku we wskazane miejsce; odczytanie kodu gniazda regałowego przez pracownika; umieszczenie ładunku we wskazanym miejscu; wskazanie przez system komputerowy miejsca składowania danego ładunku;

52 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: skierowanie pracowników do odpowiedniej lokalizacji; sprawdzenie numeru SSCC przez pracowników; pobranie i przewiezienie ładunku do miejsca pakowania; system komputerowy rejestruje wszystkie zdarzenia;

53 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: użycie kilku rodzajów etykiet z kodami kreskowymi (etykieta miejsca lokalizacji + etykieta produktu + identyfikator pracownika); umożliwia działanie w czasie rzeczywistym; sprzęt i oprogramowanie komunikuja się z nadrzędnym systemem zarządzania magazynem;

54 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: zdolność do śledzenia wyrobów od dostawy, poprzez składowanie, aż do wysyłki; widzialność pozycji w czasie rzeczywistym; ciągłe monitorowanie ewidencji i generację raportu koniecznych uzupełnień zapasów.

55 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: usprawnienie procesów ewidencji przepływu materiałów; wyeliminowanie błędów w operacjach magazynowych i skrócenie czasu ich realizacji; optymalne wykorzystywanie powierzchni magazynowych;

56 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: wzrost wydajności pracy obsługi magazynów; możliwość budowy efektywnych programów motywacyjnych; wzrost dokładności gospodarowania i minimalizacja różnic inwentaryzacyjnych; skrócony czas inwentaryzacji;

57 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem: redukcja kosztów generowanych w sferze magazynowania i obrotu materiałowego; szybsza kompletacja dostaw do klienta; dostarczanie cennych informacji dla komórek bezpośrednio i pośrednio skorelowanych z pracą magazynu.

58

59 Praca magazynu przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych:

60 cd. Zastosowania kodów - integracja z systemami zarządzania magazynem

61 Korzyści stosowania AI (RFID, kody kreskowe i inne)

62 Korzyści AI: wzrost jakości produkowanych wyrobów; optymalne zarządzanie zapasami; automatyczna weryfikacja dokumentów dostarczanych przez dostawcę; szybsza możliwość dysponowania towarem;

63 cd. Korzyści AI: minimalizacja ryzyka zagubienia towaru; znaczne rozszerzenie asortymentu w produkcji lub handlu; bieżący dostęp do aktualnych danych; możliwość automatycznego składania zamówień;

64 cd. Korzyści AI: elastyczna i aktywna polityka cenowa; optymalne wykorzystanie przestrzeni sklepowej lub magazynowej; możliwość szybkiej lokalizacji wybranej partii towarów lub produktów; szybkie i precyzyjne realizowanie zamówień.

65 cd. Korzyści AI: eliminacja zbędnych dokumentów papierowych; eliminacja błędów ludzkich; wysoka szybkość wprowadzania danych;

66 cd. Korzyści AI: automatyczne generowanie raportów; wielokrotne skrócenie czasu potrzebnego na inwentaryzację; szybkie i precyzyjne rejestrowanie kosztów lub należności; znaczące przyspieszenie wykonywanych operacji magazynowych;

67 cd. Korzyści AI: możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej typu FIFO; zwiększenie efektywności i komfortu pracy personelu; zmniejszenie zatrudnienia lub brak wzrostu zatrudnienia; ułatwienie komunikacji pomiędzy partnerami handlowymi.

68 Problemy gdy nie stosujemy AI?

69 Problemy: brak informacji o miejscu składowania materiałów w magazynie; duże ryzyko błędu przy wprowadzaniu danych dotyczących obrotu materiałami;

70 cd. Problemy: duży nakład pracy przy wszystkich transakcjach magazynowych; wysokie koszty magazynowe; wysoka uciążliwość, pracochłonność i koszt procesu inwentaryzacji; długi czas kompletacji i wydawania zamówień.

71 Dziękuje

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich

Bardziej szczegółowo

MatDem usprawnia operacje, które odbywają się w obszarze gospodarki

MatDem usprawnia operacje, które odbywają się w obszarze gospodarki Rozwiązania dla Logistyki Wstęp. Optymalizacja procesów logistycznych, monitoring łańcuchów dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to kluczowe kierunki usprawnień w zarządzaniu logistyką. Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 Ekologiczne oznakowania opakowań Przez znakowanie ekologiczne rozumie się proces oznaczania specjalnym znakiem green label tych produktów, które są uznawane za przyjazne dla środowiska

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania

Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów identyfikacji i technologii mobilnych w Polsce i na świecie z punktu widzenia doświadczeń Instytutu Logistyki i Magazynowania Dr Piotr Nowak Instytut Logistyki i Magazynowania Rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl 2011 IT dla logistyki Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID

Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID Plan wykładu ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID Systemy identyfikacji - RFID Rodzaje systemów RFID - kryteria podziału systemów RFID, - rodzaje readerów i transponderów, - zakresy częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Informacja w logistyce

Informacja w logistyce Dr Mariusz Maciejczak Informacja w logistyce www.maciejczak.pl Informacja w logistyce Systemy informacji logistycznej są to struktury złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, sprzętu, oprogramowania i

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych

Systemy kodów kreskowych. Architektury systemów fiskalnych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych. Systemy kodów kreskowych Interfejsy komunikacyjne : Geneza powstania kodów kreskowych Prace nad stworzeniem systemu identyfikacji towarów przy użyciu specjalnych znaków i symboli rozpoczęto w latach sześćdziesiątych w Stanach

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie

Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie Korzyści po wdrożeniu standardów GS1 w systemie opracowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW?

TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW? Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters HEAO Arnhem, Holandia Wim F.M. de Rooij Nedap N.V., Groenlo, Holandia TECHNIKA TRANSPONDERÓW: JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ TECHNIKI IDENTYFIKACJI NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo