Stowarzyszenie Sygnał KALENDARIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Sygnał KALENDARIUM"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Sygnał KALENDARIUM 17 lutego 2015 X warsztaty Stowarzyszenia. Wśród tematów znalazło się udostępnianie danych z rejestru domen internetowych, działania największych piratów rynku audiowizualnego, różne typy serwisów bezprawnie rozpowszechniających treści audiowizualne tj.: hostingi, kina online, warezy, torrenty oraz typowe serwisy telewizyjne. 19 lutego 2015 Sygnał w Szkole Policji w Szczytnie. To już drugie spotkanie w tej szkole w tym roku. Odbyły się już także szkolenia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (15 stycznia), w Szkole Policji w Pile (4 lutego) oraz szkolenie organizowane dla policjantów z wydziałów dw. z PG. z jednostek policji z woj. świętokrzyskiego w Polańczyku (9-11 lutego). 19 stycznia 2015 Polscy nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sygnał złożyli pozew przeciwko firmie Polsky.TV, podmiotom współpracującym oraz 16 największym dystrybutorom Polsky.TV w USA. Przedmiotem pozwu jest bezprawne udostępnianie sygnału polskich stacji telewizyjnych poza granicami naszego kraju. Nadawcy oraz Sygnał zapowiadają podjęcie kroków prawnych przeciwko kolejnym firmom nielegalnie dystrybuującym polskie programy oraz firmom współpracującym i dystrybutorom. 31 grudnia 2014 Sygnał podsumowuje działania podjęte w 2014 roku: Stowarzyszenie złożyło 10 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców, które dotyczyły 250 dawców i biorców sharingu. W 2014 r. zostało zamkniętych 20 serwisów pirackich, w tym m.in.: activepl.tv, tvzafree.pl, telewizyjka.eu, tvfree-online.pl, tvliveonline.dzs.pl, sport-tv.org.pl, darmowa24telewizja.pl, plej.pl.tl. Stowarzyszenie zrealizowało 79 szkoleń dla organów ścigania. Wzięło w nim udział 1971 osób. Zorganizowaliśmy 12 szkoleń dla prokuratorów, 23 szkolenia dla policjantów wydziałów PG oraz 8 szkoleń w szkołach policji. Przeprowadziliśmy także 4 warsztaty dla członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących. Sygnał zorganizował lub współorganizował 5 konferencji na tematy związane z walką z piractwem telewizyjnym 8 grudnia 2014 Stowarzyszenie Sygnał organizuje kongres Ochrona własności intelektualnej w Internecie. Polska siła czy słabość?. W programie znalazła się prezentacja raportu "Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce" oraz cztery panele dyskusyjne: Kradzież własności intelektualnej. Perspektywa biznesowoinwestycyjna, Rola prawa w skutecznej ochronie własności intelektualnej. Perspektywa międzynarodowa, Techniczne metody ochrony własności intelektualnej w Internecie. Doświadczenia krajów UE, Jak skutecznie przeciwdziałać kradzieży własności intelektualnej?. W gronie panelistów znaleźli się przedstawiciele nadawców i twórców treści, reprezentanci instytucji i organów ścigania, prawnicy i inżynierowie, a także goście specjalni międzynarodowi eksperci w dziedzinie walki z piractwem listopada 2014 Przedstawiciele SYGNAŁU wzięli udział w międzynarodowej konferencji Internetowe naruszenia własności intelektualnej, organizowanej w Szkole Policji w Szczytnie w dniach listopada br. Jarosław Mojsiejuk, członek zarządu Stowarzyszenia, przedstawił prezentację Wybrane problemy bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych i nadań telewizyjnych w Internecie. S T O W A R Z Y S Z E N I E S Y G N A Ł A L. G E N. W. S I K O R S K I E G O W A R S Z A W A T E L. ( ) F A X ( ) W W W. S Y G N A L. O R G. P L

2 6 września 2014 SYGNAŁ wraz z PwC organizuje panel Ile kosztuje piractwo? Ekonomiczne i społeczne skutki kradzieży własności intelektualnej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas debaty zaproszeni goście rozmawiali o ekonomicznych i społecznych skutkach kradzieży własności intelektualnej, skali zjawiska oraz możliwych kierunków zmian. W debacie wzięli udział: Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Adaministracji i Cyfryzacji; Dominik Libicki. Prezes Cyfrowego Polsatu; Maciej Maciejowski, Członek Zarządu TVN; Petra Mašínová, Prezes Newton Media; Julien Verley, Prezes NC+. Debata została zorganizowana przez PwC i Stowarzyszenie SYGNAŁ. Została dofinansowana ze środków PISF. 18 lipca 2014 Stowarzyszenie przedstawia MKiDN stanowisko dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością. Sygnał zwrócił m.in. uwagę na konieczność wdrożenia instrumentów skutecznego zwalczania piractwa, wprowadzenia zmian w prawie autorskim, które uszczelnią system dystrybucji treści audiowizualnych i będą chronić kontent przed nielegalną dystrybucją. Brak narzędzi umożliwiających szybkie i skuteczne blokowanie serwisów internetowych nielegalnie udostępniających treści zniechęca nadawców do inwestowania w licencje. 4 czerwca 2014 Porozumienie na rzecz uczciwej reklamy - podczas Forum IAB, największej corocznej konferencji branży reklamy internetowej, została zainaugurowana akcja promująca nielokowanie budżetów reklamowych w serwisach budujących wartość rynkową na kradzionej własności intelektualnej. Potrzebę lepszej ochrony własności intelektualnej w Internecie wyrazili przedstawiciele zarządów największych wydawców internetowych podczas panelu dyskusyjnego. Do inicjatywy przystąpiły jako pierwsze: Grupa Onet, IDMNet, Cyfrowy Polsat, Redefine, WP.pl, TVP, Agora, mbank, Evio. 4 czerwca 2014 VII warsztaty antypirackie Pranie brudnych pieniędzy a piractwo internetowe. Gościem spotkania był Wojciech Ryżowski, Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Tematem jego wykładu była Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zwalczaniu przestępczości dotyczącej naruszeń prawa własności intelektualnej. 28 maja 2014 SYGNAŁ organizuje panel dyskusyjny Piractwo - skala zjawiska i metody walki na konferencji PIKE. Punktem wyjścia do dyskusji jest raport PwC Analiza wpływu piractwa medialnego na polską gospodarkę. Podczas panelu zwrócono uwagę na wielkość strat powodowanych przez kradzież własności intelektualnej oraz konsekwencje tego procederu dla gospodarki. Podkreślano konieczność podjęcia konsekwentnych działań, solidarności branży w walce z piractwem oraz większego zaangażowania organów państwa. 25 kwietnia 2014 Konferencja w Szkole Policji w Pile - Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej" to tytuł konferencji, jaka odbyła się w dniach kwietnia br. w Szkole Policji w Pile. Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono obecnej formie i skali piractwa oraz sposobom walki z tym procederem zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 16 kwietnia 2014 Konferencja poświęcona ekonomicznym skutkom piractwa, premiera raportu Analiza wpływu zjawiska piractwa medialnego na straty gospodarcze w Polsce, przygotowanego przez firmę doradczą PwC na zlecenie SDPT SYGNAŁ. PwC szacuje, że wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo wynosi ok. 700 mln PLN rocznie, co stanowi 0,04% całkowitego PKB Polski, z czego między 170 a 250 mln PLN traci bezpośrednio Skarb Państwa. Raport zawiera rekomendacje rozwiązań, które wpłyną na ograniczenie piractwa treści wideo.

3 27 marca br Podczas Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia SYGNAŁ. Prezesem została Teresa Wierzbowska, doradca zarządu Cyfrowego Polsatu ds. Public Affairs. Do 7. osobowego grona zarządu zostali ponownie wybrani: dotychczasowy prezes Jarosław Mojsiejuk reprezentujący Cyfrowy Polsat, Tomasz Gaweł z HBO, Jakub Kupniewski oraz Zbigniew Taraś z nc+. Nowymi członkami zarządu są: ekspert rynku mediów Andrzej Zarębski oraz Marek Szydłowski z TVN, którzy zastąpili Wojciecha Dziomdziorę i Pawła Grubę. 11 marca 2014 V edycja warsztatów antypirackich organizowanych przez Stowarzyszenie. Tematem spotkania będą legalne serwisy telewizyjne, akcje promujące takie serwisy serwisy (np. Oglądaj Legalne ) oraz rozwiązania dotyczące zabezpieczania utworów w Internecie. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB, Redefine oraz Cyfrowego Polsatu. 4 marca 2014 SYGNAŁ zostaje ambasadorem Oglądaj Legalne akcji społecznoedukacyjnej, której celem jest promocja legalnej dystrybucji treści wideo w Internecie i pomoc internautom w identyfikacji bezpiecznych i licencjonowanych serwisów udostępniających m.in. filmy czy programy telewizyjne. 3 marca 2014 Stowarzyszenie skierowało korespondencję do prezesa Związku Banków Polskich, zwracając uwagę na problem płatności serwisów pirackich i przypadki serwisów internetowych, które na masową skalę naruszają prawa własności intelektualnej, bezprawnie rozpowszechniają cudze utwory i czynią z tego procederu stałe źródło zarobkowania. 3 marca 2014 Kolejne trzy firmy przystępują do SYGNAŁU: Uniwersal Networks International - należąca do NBC Universal jedna z największych na świecie telewizyjnych sieci rozrywkowych, Turner Broadcasting System Poland - nadawca takich kanałów jak CNN, TCM czy Cartoon Network oraz Murator SA. 29 stycznia 2014 Kolejne warsztaty antypirackie poświęcone konkretnym przykładom i dobrym praktykom walki z piractwem telewizyjnym. Spotkanie poświęcone m.in. blokowaniu płatności w Internecie. 28 stycznia 2014 Do grona członków Stowarzyszenia SYGNAŁ zostaje przyjęty A+E Networks, nadawca obecnych w Polsce, History oraz Crime & Investigation Network. 31 grudnia 2013 Podsumowanie roku. Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie w ciągu roku 10 szkoleń dla ok. 350 przedstawicieli policji z Wydziałów do Walki z PG woj. małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, a także z Wydziałów dw. z PG KWP w Olsztynie i Szczecinie. Zorganizowało też 3 konferencje dla prokuratorów z Prokuratur Okręgowych w Grodzisku Wielkopolskim, Jeleniej Górze i Bydgoszczy. Listę zamyka 17 szkoleń w Szkołach Policji w Legionowie, Katowicach, Pile, Słupsku przeprowadzonych dla blisko 1900 słuchaczy grudnia 2013 Szkolenie dla Wydziałów dw. z PG województwa świętokrzyskiego. W programie spotkania znalazło się omówienie kradzieży sygnału telewizyjnego w Internecie, możliwości współpracy poszkodowanych firm z policją, wykładni prawnej. 12 grudnia 2013 Podczas szkolenia organizowanego dla kursantów Szkoły Policji w Legionowie przedstawiciele Sygnału przedstawili obecne formy piractwa, problemy wynikające z kradzieży sygnału w Internecie. To drugie szkolenie organizowane w grudniu w Szkole w Legionowie. 9 grudnia 2013 Stowarzyszenie wystosowało pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zwracało w nim uwagę na niepokojące zjawisko, jakim obecnie jest piractwo w Internecie, brak wystarczającej świadomości zagrożeń piractwa wśród prokuratorów, problem dużej liczby umorzeń spraw i braku

4 wystarczającego wsparcia organów państwa w walce z piractwem telewizyjnym. Zarysowało też konsekwencje kradzieży dla gospodarki i skarbu państwa oraz zwróciło uwagę na konieczność podjęcia przez prokuraturę bardziej stanowczych działań. 2 grudnia 2013 Przyjęcie Viasat World Ltd. do grona członków Stowarzyszenia. 28 listopada 2013 Kolejne warsztaty nt. walki z piractwem w obszarze serwisów oferujących filmy i kanały telewizyjne. W warsztatach wzięło udział 20 osób, w tym członkowie Sygnału oraz przedstawiciele TVP i ZPAV. Gościem specjalnym był przedstawiciel Izby Celnej z Opola, zajmującej się zwalczaniem przestępczości w Internecie. 31 października 2013 Podpisanie porozumienia z Izbą Celną w Opolu w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach z pogranicza przestępczości telewizyjnej i cyberprzestępczości. 9 października 2013 Sygnał organizuje w Warszawie kongres Własność w Internecie. Polskie i międzynarodowe doświadczenia walki z piractwem telewizyjnym. Wśród tematów paneli i wystąpień znalazły się: Skala i konsekwencje piractwa w sieci. Konsekwencje darmowego oferowania treści. Jak walczy się z nim w Polsce a jak zagranicą? Czy i jakie sankcje są barierą dla złodziei własności intelektualnej? W spotkaniu wzięli udział operatorzy telewizji płatnych, prawnicy, przedstawiciele instytucji i organów ścigania oraz goście specjalni międzynarodowi eksperci w dziedzinie walki z piractwem telewizyjnym. 7 października 2013 Nowi członkowie w Stowarzyszeniu: TVN, Kino Polska TV, FOX International Channels Polska, Sony Pictures Television, Discovery Polska, Walt Disney Polska i BBC Worldwide Polska. 17 września 2013 Podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 3 września 2013 Warsztaty antypirackie, wśród tematów: usuwanie z Google linków, które prowadzą do treści stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej, doświadczenia Anti Piracy Protection w stosowaniu narzędzi informatycznych walce z piractwem. 4 lipca 2013 Stanowisko w sprawie wdrożenia dyrektywy o dziełach osieroconych w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi wdrożenia dyrektywy 2012/28/UE o dziełach osieroconych. 22 maja 2013 W Walnym Zebraniu Członków SDPT SYGNAŁ wzięło udział kilkadziesiąt firm i organizacji. Jednoznacznie wyraziły zainteresowanie problemem walki z piractwem. Podczas spotkania przystąpiły do Stowarzyszenia 4 firmy: Telewizja Polsat, Redefine, Nagravision i Irdeto. 22 maja 2013 Wojciech Dziomdziora, Dyrektor Spraw Publicznych i CSR Orange został członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Zastąpił Dominique a Lesage a, Dyrektora Wykonawczego ds. Kontentu Orange Polska. W skład Zarządu wchodzą także: reprezentujący Cyfrowy Polsat Jarosław Mojsiejuk (prezes), Tomasz Gaweł z HBO, Jarosław Geyderowicz, Jakub Kupniewski oraz Zbigniew Taraś z nc+ oraz Paweł Gruba. 16 kwietnia 2013 Stanowisko Stowarzyszenia SYGNAŁ wobec raportu Tajni kulturalni marca 2013 Konferencja zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile i SYGNAŁ - Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej. Wzięli w niej udział reprezentanci Ministerstwa Finansów, Wydziału ds. walki z Przestępczością Gospodarcza KGP i MSW, eksperci ZPAV, FOTA, Microsoftu oraz renomowanych kancelarii prawnych. 20 marca 2013 Oświadczenie SDPT SYGNAŁ w związku ze sporem pomiędzy Polską Izbą Książki, a portalem internetowym Chomikuj.pl

5 5 marca 2013 roku Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. 13 lutego 2013 Jarosław Mojsiejuk, Prezes Stowarzyszenia uczestniczył w II Kongresie Wolności w Internecie. Przekazał Ministrowi ds. Administracji i Cyfryzacji Michałowi Boniemu stanowisko stowarzyszenia w sprawie ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku. Wziął też udział w panelu na temat praw autorskich. 13 lutego 2013 Stanowisko SDPT SYGNAŁ - Ochrona praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku. 7 lutego 2013 Stanowisko SDPT SYGNAŁ adresowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym. 15 stycznia 2013 Jarosław Mojsiejuk uczestniczył w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego. Poruszył temat konieczności silniejszej współpracy międzynarodowej tak w aspekcie umów międzynarodowych, jak i wzmocnienia wysiłków dyplomatycznych na rzecz intensyfikacji współpracy polskich służb z zagranicznymi. 5-6 grudnia 2012 O przestępczości internetowej na konferencji Central European Electronic Card (CEEC 2012), poświęconej zagadnieniom bankowości elektronicznej. Jednym z zagadnień podejmowanych na konferencji była rola operatorów płatności w procesie ochrony własności intelektualnej. 15 listopada 2012 Przedstawiciele SDPT SYGNAŁ uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Nowych Technologii w Sejmie, poświęconej narzędziom walki z cyberprzestepczością w Internecie. Jarosław Mojsiejuk poruszył problem skali przestępczości w dziedzinie IP, powołując się na dane OECD. Zwrócił uwagę na brak rzetelnych, kompleksowych badan dotyczących skutków tego procederu w Polsce, w tym jego negatywnego wpływu na gospodarkę. 29 września 2012 SYGNAŁ bierze udział w konferencji Cyberprzestępczość: zagrożenia dla młodzieży, zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sanoku, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sanoku oraz Urzędem Miasta. Konferencja jest kierowana do dyrektorów, pedagogów oraz informatyków szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu. 12 sierpnia uczestników wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez SYGNAŁ w Szkole Policji w Słupsku. 30 czerwca 2012 Szkolenie dla Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Wcześniej odbyły się spotkania w Tarnowie, Żywcu, Bielsku Białej, Wrocławiu, Rzeszowie, Legnicy i Suwałkach. Wzięło w nich udział 190 prokuratorów. 24 kwietnia 2012 Konferencja Przyszłość bez piractwa? Piractwo bez przyszłości? Polskie i międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu piractwa telewizyjnego. Konferencja organizowana z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konfederacji Lewiatan. 15 marca 2012 roku Podpisanie porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem SYGNAŁ i Szkołą Policji w Pile. Porozumienie przewiduje stałą współpracę w zakresie kształcenia oraz rozwijania kontaktów pomiędzy słuchaczami, wykładowcami policyjnymi i pracownikami Szkoły Policji a Stowarzyszeniem. 1 marca 2012 Wieloletnią współpracę Stowarzyszenia ze Szkołą Policji w Słupsku pieczętuje podpisanie umowy o wzajemnej współpracy, która trwa od 2005 roku. 6 lutego 2012 Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Premiera RP Donalda Tuska na temat ACTA. Zwrócili uwagę na fakt, iż zasadniczy cel podpisania ACTA, czyli wzmocnienie współpracy międzynarodowej, mógłby zostać osiągnięty, gdyby objęła ona głównych

6 naruszycieli praw autorskich - Chiny, Rosję i Wietnam. Zwrócili też uwagę na trudności w egzekwowaniu prawa wobec piratów, którzy dystrybuują nielegalne oprogramowanie z serwerów w USA, czyli - dla odmiany - jednego z liderów w ochronie praw autorskich. 26 stycznia 2012 W Szkole Policji w Katowicach zostaje zawarte porozumienie ze Stowarzyszeniem SYGNAŁ. Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w dziedzinie kradzieży sygnału telewizyjnego. 31 grudnia 2010 Stowarzyszenie zakończyło 2010 rok liczbą 27 szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, w tym dla policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą, dla szkół policji, prokuratury i biegłych sądowych. W spotkaniach wzięło udział około 1200 uczestników. 7 stycznia 2009 Do Stowarzyszenia dołącza platforma cyfrowa n oraz TP SA. 17 marca 2009 Paragraf w infrastrukturze, pod takim hasłem odbywa się konferencja prawnicza zorganizowana w ramach XX Międzynarodowych Targów Komunikacji Elektronicznej. W trakcie spotkania swoje stanowisko prezentuje Stowarzyszenie SYGNAŁ. 23 kwietnia 2007 Rusza Tydzień Antypiracki, zainicjowany przez SYGNAŁ. Podczas akcji zostają wzmocnione kontrole na giełdach sprzętu elektronicznego, u nielegalnych dystrybutorów, w budynkach, w których istnieje podejrzenie nielegalnych podłączeń do sieci kablowych. W ramach akcji czytelnicy prasy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie. Przez trzy kolejne dni proponują komentarze do satyrycznych rysunków ilustrujących proceder piractwa. 1 lutego 2007 Start kampanii Wstyd od razu. Kara zaraz potem, która ma zwiększyć świadomość Polaków, że piractwo telewizyjne jest przestępstwem. Poprzedzające ją badania pokazały, jak niejednoznaczne są opinie na temat kradzieży sygnału telewizyjnego. 68% Polaków uważa korzystanie z telewizji bez opłat i wiedzy dostawcy za coś złego. Jednocześnie aż 46% sądzi, że piractwo to dowód sprytu. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie SYGNAŁU przez GfK Polonia w lipcu stycznia 2007 W Legionowie odbywa się coroczne ogólnopolskie seminarium poświęcone problematyce kradzieży sygnału telewizyjnego. Celem spotkania jest omówienie działań, które podnoszą skuteczność walki z piractwem telewizyjnym, podsumowanie współpracy Stowarzyszenia z organami ścigania w 2006 roku stycznia 2006 IV Ogólnopolskie seminarium na temat walki z piractwem telewizyjnym w Legionowie. Spotkanie organizowane dla przedstawicieli policji Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą. Grudzień 2006 W szkoleniach przeprowadzonych w 2006 roku wzięło udział ponad 600 funkcjonariuszy organów ścigania. 7 lipca 2005 Startuje kampania Nie kradnij sygnału telewizyjnego! Oglądaj legalnie. Główny element kampanii to spot telewizyjny z udziałem Borysa Szyca, emitowany. Ponownie przygotowane zostały ulotki i broszury oraz plakaty, które pojawiły się w wielu blokach mieszkalnych. 30 grudnia 2005 Stowarzyszenie dokonuje bilansu działań. Od momentu powstania przeprowadziło 40 szkoleń dla policji i 18 seminariów dla prokuratury. W 2005 w tego typu spotkaniach wzięło udział 400 funkcjonariuszy. Efekt dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia z policją to 137 postępowań wszczętych w 2003 r. i 133 w 2004 r. Jednocześnie w 2003 r. zakończono 117 postępowań, a w 2004 r W pierwszej połowie 2005, na podstawie Ustawy z 5 lipca 2002 roku o niektórych usługach świadczonych drogą

7 elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, wszczęto 75 postępowań, a zakończono września 2004 Panel dyskusyjny na temat piractwa telewizyjnego na wystawie Sat Krak w Krakowie z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia. 26 maja 2004 MTV Polska oraz Cyfrowy Polsat zostają członkami Stowarzyszenia. 11 listopada 2003 Stowarzyszenie opowiada o polskich doświadczeniach w walce z piractwem telewizyjnym na konferencji dotyczącej własności intelektualnej w Bukareszcie. 8 października 2003 Rozpoczęcie pierwszej w Polsce kampanii dotyczącej piractwa telewizyjnego - Kradzież sygnału telewizyjnego to przestępstwo. Legalna telewizja nie boli. Celem kampanii przeprowadzonej przez CANAL+/CYFRĘ+, HBO oraz UPC jest uświadamianie, że piractwo jest przestępstwem. Na kampanię składają się kompleksowe działania informacyjne. 5 lipca 2002 Ważny moment dla walki z piractwem telewizyjnym. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 roku, nr 126 poz ze zm.). Styczeń 2002 Powstanie SDPT SYGNAŁ. Członkowie zamierzają wspólnie przeciwdziałać kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, wyłudzaniu i podrabianiu oryginalnego sprzętu, wprowadzaniu do obrotu fałszywych kart i dekoderów. Działania umożliwią zintensyfikowanie walki z piractwem, tym samym zwiększą jej skuteczność. 4 kwietnia 2001 Zawarcie Porozumienia Przeciw Piractwu. Porozumienie podpisują HBO, UPC/WizjaTV oraz Canal+/Cyfra+.

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu nr 9 (989) 2 czerwca 2007 TEMAT TYGODNIA Prawo autorskie w internecie Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Moja muzyka, tak jak i inne dzieła artystyczne, jest chroniona prawem autorskim

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, 2013 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Nadawcy telewizyjni... 4 I.1. Nadawca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo