PlantMaster. System Monitorowania Produkcji (MES, Manufacturing Execution System)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PlantMaster. System Monitorowania Produkcji (MES, Manufacturing Execution System)"

Transkrypt

1 PlantMaster System Monitorowania Produkcji (MES, Manufacturing Execution System) PlantMaster jest wiodącym systemem MES dla nieciągłych systemów produkcyjnych. PlantMaster monitoruje i synchronizuje wszystkie czynności produkcyjne, od niezależnych operacji po globalnie rozmieszczone instalacje. PlantMaster jest zaprojektowany do bezkolizyjnej zintegrowanej pracy z systemami ERP zakładów produkcyjnych. Używając systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz bazy danych Oracle. PlantMaster oferuje współpracę ze wszystkimi modułami aplikacji. PlantMaster spełnia wymagania stawiane przez wyspecjalizowane środowiska produkcyjne takie jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, inżynieria oraz operacje montażu. Rezultatem jest silne i elastyczne narzędzie zarządzające, umożliwiające kadrze zarządzającej obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich kluczowych wskaźników produkcyjnych (KPI Key Performance Indicators). Pozwala to na osiągniecie dokładnej i szybkiej reakcji na zmienne warunki produkcyjne.

2 Koncepcja komunikacji Klient-Serwer systemu PlantMaster: Monitorowanie bezprzewodowe Ethernet/Euromap 63 Wtrysk Planowanie Windows Server HSDL DU8P M-Server Rozdmuch Monitorowanie/ Raportowanie Ethernet Ethernet Pomiary DU8P/WDL Śledzenie WDL-Server Wytłaczanie DU8P/WDL Procesy Statystyczne & Kontrola Jakości Tłoczenie metali Host TSDU/WDL Montaż Moduły oprogramowania Monitorowanie w czasie rzeczywistym Monitorowanie w cyklu czasowym Analiza czasów postoju i elementów wybrakowanych Kluczowe wskaźniki jakości produkcji (OEE) Planowanie i tworzenie grafików Planowanie dla baz wielo-materiałowych Kan Ban Drukowanie etykiet Kontrola jakości Parametry procesu i produktu Atrybuty i zmienne Kontrola panelów kontrolnych i alarmów Śledzenie Motoryzacja, kosmetyki, Od pojedynczego produktu po duże ilości produktów Raportowanie przyjazne dla użytkownika Utrzymanie stanu maszyn i form Na podstawie realnej produkcji Planowanie zadań i śledzenie operatorów Podłączanie zdalnych instalacji PlantMaster obsługuje podłączenie wielu instalacji do jednego serwera centralnego. W części zdalnej M-serwery lub WDL-serwery, podłączone do linii telefonicznej lub zakładowej sieci Intranet, łączą maszyny z centralnym systemem komputerowym. Wybrany moduł, scalający wiele instalacji w centralnym serwerze urządzenia PlantMaster, pozwala na zintegrowane raportowanie dla wszystkich instalacji, w jednym wspólnym środowisku raportującym. Integracja z systemem ERP ERP = Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) PlantMaster może zostać w prosty sposób zintegrowany z systemem ERP klienta. Poprzez standardowy interfejs, baza danych o produktach i zamówieniach jest przesyłana z systemu ERP do bazy danych PlantMaster. Zintegrowana funkcja eksportu danych, pozwala na przesłanie i wgranie danych dotyczących kalkulacji, produkcji, grafików, stanu produkcji i wskaźników jakości produkcji z PlantMaster do systemu ERP. PlantMaster używa standardowego protokołu TCP/IP do komunikacji z komputerem użytkownika.

3 Podłączenie maszyn do systemu PlantMaster Sieć przewodowa i bezprzewodowa PlantMaster obsługuje oba sposoby połączenia maszyn z głównym serwerem zarówno bezprzewodowo jak i drogą kablową. Maszyny wyposażone są w jednostki BarcoVision do zbierania automatycznie, jak również manualnie, danych lub połączone są bezpośrednio z serwerem poprzez interfejs Ethernet. Ostatnia generacja produkowanych maszyn często jest już wyposażona w interfejs Ethernet do komunikacji w sieci. Maszyny te połączone są poprzez użycie standardowej sieci Ethernet (okablowanie UTP5 lub bezprzewodowo). Zarówno OPC jak i Euromap są obsługiwane jako protokoły komunikacyjne. Wszystkie jednostki do zbierania danych mogą zostać wyposażone w skanery kodów kreskowych, etykiety RFID oraz drukarki etykiet. DU8P: przyjazna dla użytkownika jednostka interfejsu DU8P jest standardowym terminalem do zbieranie danych BarcoVision. Jednostka ta w sposób automatyczny zlicza dane produkcyjne, monitoruje czasy cykli lub prędkości, wykrywa zatrzymania maszyn i umożliwia operatorom na wprowadzanie dodatkowych informacji. Dwa seryjne interfejsy pozwalają na bezpośrednie połączenie z mikroprocesorem maszyny i jednostkami pomiarowymi. Dostępnych jest dziewięć przycisków szybkiego dostępu do szybkiego ustalenia najważniejszych powodów zatrzymania maszyny. Dostęp do pozostałych danych możliwy jest poprzez pozostałe klawisze funkcyjne interfejsu. Duży i programowalny wyświetlacz pozwala operatorowi na łatwą kontrolę wartości opisujących aktualne i planowane zadania, oraz stan maszyny. Ochrona danych Wszystkie jednostki zbierające dane wyposażone są w moduł zapasowy i odzysku danych, który pozwala na lokalne gromadzenie danych w pamięci urządzenia, przez minimum 24 godziny, w przypadku awarii serwera lub sieci. TSDU: Jednostka magazynująca dane z ekranem dotykowym TSDU jest terminalem zbierającym dane BarcoVision. Jednostka posiada kolorowy ekran dotykowy 6.4. TDSU podobnie jak tradycyjny terminal zbierania danych, spełnia zarówno funkcję jednostki monitorującej jak informacyjnej dla operatora. Dokumenty w formacie Word i PDF mogą być w prosty sposób przesłane z serwera i wyświetlone na ekranie terminalu. Przy użyciu panelu dotykowego operator może uzyskać w prosty sposób dostęp do informacji odnoszących się do kontroli jakości, wytycznych procesu, ustawienia maszyny itp.. Potrzeba posiadania wydrukowanej dokumentacji jest zredukowana. Jest to wielki krok w stronę bez papierowej produkcji.

4 Wizualizacja i analiza produkcji Monitorowanie maszyn w czasie rzeczywistym Najważniejszym narzędziem analizy w czasie rzeczywistym systemu PlantMaster jest PlantView. W zdeklarowanej kolorowej wizualizacji maszyn instalacji, maszyny wyświetlane są w kolorowych ramkach reprezentujących ich aktualny status i stan alarmowy. Użytkownik sam wybiera które informacje mają być wyświetlane w danym momencie. Poprzez stosowanie zbioru filtrów, wyświetlane mogą być jedynie maszyny/ parametry które w danym momencie najbardziej interesują użytkownika np o wskaźniku OEE poniżej 85%, maszyny produkujące za dużo wadliwych detali itp.. Proste kliknięcie myszą na maszynie lub grupie maszyn otwiera okno zawierające dokładne informacje o nich. Raportowanie Wszystkie dane przechowywane są w odpowiedniej bazie danych Oracle. Siłą raportowania i formuł raportów jest to, iż użytkownik może definiować, konfigurować i tworzyć swoje własne kalkulacje i raporty. Zintegrowane środowisko graficzne pozwala na personalizowanie własnych wykresów kontrolnych, wskaźników, ułatwiając szybką i czytelną analizę wszystkich kluczowych wskaźników jakości produkcji (KPI). Dzięki modułowi wielozadaniowości, możliwe jest porównywanie kluczowych wskaźników jakości produkcji i stanu produkcji poszczególnych linii produkcyjnych, pozwalając operatorom na wypracowanie i optymalizację produkcji pod kątem najlepszych osiągów. Automatyczne powiadamianie i wykazywanie stanu Oprogramowanie wykazywania stanu w trybie pracy ciągłej porównuje wybrane parametry kluczowych wskaźników jakości produkcji (KPI) z wcześniej zdefiniowanymi dla nich wartościami granicznymi. W momencie wykrycia stanu alarmowego, moduł wyzwala jedno lub więcej działań: wiadomość drogą mailową wysyłana jest do wybranych osób, lub alarm przesyłany jest bezpośrednio do maszyny, gdzie aktywowany zostaje wskaźnik świetlny zamontowany na maszynie, a operator informowany jest również poprzez ekran jednostki zbierającej dane. Windows server 2 Oprogramowanie analizujące 3 Porównanie do standardów Automatyczne wykazywanie stanu Zbieranie danych - Czas cyklu - Wydajność - Parametry procesu - Czasy przestoju maszyn - Poziom odpadów 1 4 DU8P Aktywowanie drzewa lamp sygnalizacyjnych Powiadomienie na ekranie jednostki danych Powiadamianie

5 Zarządzanie grafikiem personelu Zarządzanie planem produkcji w czasie rzeczywistym Tablica planowania systemu PlantMaster pozwala użytkownikowi z dokładnością do sekund sprostać wymaganych przez klientów czasów dostaw. Zamówienia mogą być wprowadzone bezpośrednio do systemu lub pobrane z systemu ERP. Bazując na aktualnym stanie linii produkcyjnej i ograniczeniach technicznych zgromadzonych w systemowej bazie danych, system pomaga osobie układającej grafik na znalezienie optymalnej sekwencji produkcji. Zadania mogą zostać w prosty sposób przedefiniowane poprzez prosty system podnieś upuść na tablicy zadań. Zadania które są opóźnione w sposób automatyczny są wyświetlane, aby osoba zarządzająca podjęła niezbędne działania i odzyskała kontrolę nad produkcją. Wspomaganie Kan Ban Coraz więcej i więcej dostawców przestawiło się z tradycyjnego systemu planowania bazującego na zamówieniach, na planowanie Kan Ban. PlantMaster wspomaga funkcjonalność Kan Ban. W filozofii Kan Ban, zapotrzebowanie na materiał lub komponent wyzwalane jest przez proces w którym wystąpiło na niego zapotrzebowanie. Karta Kan Ban przesyłana jest w miejsce produkcji gdzie wytwarzany jest dany komponent. Karta ta zawiera kod kreskowy z informacją na temat kodu wyrobu, narzędzia i wymaganej ilości. Zeskanowanie takiej karty w sposób automatyczny wyzwala zadanie produkcyjne w bazie danych PlantMaster. Raporty planowania Gdy zadanie zostanie zaplanowane, dostępny jest zestaw raportów do planowania, produkcji i organizację personelu. Raporty te pozwalają na zarządzanie i organizowanie niezbędnych materiałów, operatorów oraz innych surowców. Bazując na obciążeniu maszyn i kalendarzu produkcyjnym, system generuje również narzędzia prognozujące, pozwalające na wydajne planowanie zmian w produkcji. Konfigurator narzędzi PlantMaster oferuje elastyczne narzędzie pozwalające na konfigurowanie i monitorowanie narzędzi używających ramki narzędziowe i wkładki. Bazując na konfiguracji zamówienia i dostępności ramek i wkładek, projektant może konfigurować całe rodziny narzędzi i przypisywać je do jednego lub więcej zamówień. System automatycznie śledzi używane ramki i wkładki, oraz archiwizuje historię cykli produkcyjnych z użyciem danej wkładki.

6 Śledzenie od surowego materiału po gotowy produkt Integrowanie śledzenia z monitorowaniem Śledzenie produktu nigdy nie było tak ważne jak w dzisiejszych czasach. Oryginalnie wymóg śledzenia został wprowadzony w celu ochrony detali w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, ale teraz stał się wymogiem w wielu innych różnych dziedzinach takich jak: farmaceutyka, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny, urządzenia medyczne itp.. Moduł śledzenia systemu PlantMaster używa przyrządów zainstalowanych już na potrzeby monitorowania. Jednostki zbierające dane w centrach produkcyjnych rozszerzone są o czytniki kodów kreskowych pozwalających na identyfikację operatorów, materiałów i komponentów. W znaczący sposób redukuje to nakład pracy administracyjnej, reklamacji klientów spowodowanych błędnymi dostawami, złymi oznaczeniami itp.. System obsługuje podpisy elektroniczne zgodnie z wymogami 21CFR11 i może wykorzystać je w środowisku FDA. Kierowanie procesami W module kierowania procesami, użytkownik definiuje ścieżki dla każdego z produktów, zawierające wszystkie najważniejsze kroki produkcyjne. Dla każdego z tych kroków zdefiniowane są maszyny i stanowiska jak również wszystkie niezbędne informacje. Typowe dane raportu śledzącego zawierają operatora, numer produktu, numery komponentów oraz parametry procesu i jego jakości. Pozwala to na sprawdzanie przez system w czasie rzeczywistym czy wszystkie wymagane informacje zbierane są w trakcie produkcji. System śledzący automatycznie wywołuje alarmy (np. poprzez aktywowanie odpowiedniej kontrolki) w przypadku pominięcia bądź przekłamania któregoś z parametrów. Raporty śledzenia Potężny moduł raportowania oferuje raporty śledzenia na przód i wstecz produktów, komponentów, materiałów i wyszukiwania potrzebnych danych w przypadku reklamacji klienta. Dla każdego pojedynczego produktu, system archiwizuje i raportuje informacje odnośnie materiału i komponentów używanych w każdym etapie produkcyjnym, parametrach procesu, rezultatów testów jakości, oraz operatorów odpowiedzialnych za wyrób. W systemie mogą być przetrzymywane informacje dotyczące okresu nawet ostatnich dziesięciu lat.

7 Statystyczna kontrola procesu (SPC/SQC) Monitorowanie jakości... Moduł SPC/SQC systemu PlantMaster utrzymuje proces w wyspecyfikowanych wymaganiach w celu uzyskania optymalnej jakości produktu i generuje wymaganą przez klientów dokumentację dla ich systemów zapewnienia jakości. Dla każdego produktu, użytkownik deklaruje plan kontroli jakości zawierający parametry, które mają być monitorowane, strategię próbkowania oraz rodzaj wykorzystywanych kalkulacji. W ten sposób użytkownik konfiguruje pakiet SPC/SQC wedle własnych potrzeb. Połączenie z oprogramowaniem planowania systemu PlantMaster, zapewnia automatyczne generowanie zlecenia inspekcji już na starcie produkcji. Zamówienia produkcyjne z zaległymi zleceniami inspekcji są automatycznie wyszczególniane w systemie.... w czasie rzeczywistym System pobiera i przechowuje parametry procesu, jak również wszystkie inne powiązane dane i atrybuty. Parametry procesu są gromadzone automatycznie z użyciem jednostek zbierających dane na maszynie (seryjny interfejs z mikroprocesorem maszyny lub analogowe wejścia), podczas gdy część powiązanych informacji jest pobierana bezpośrednio z urządzeń pomiarowych, takich jak wagi, szczęki pomiarowe, bądź wprowadzana bezpośrednio z komputera PC podłączonego do systemu. Specjalny terminal z ekranem dotykowym SPC/SQC jest dostępny, aby w prosty i wygodny sposób wprowadzić dane na poziomie produkcyjnym. Alarmy SPC/SQC są rozwiązywane automatycznie w trakcie produkcji (patrz: automatyczne wykazywanie stanu). SPC/SQC raportowanie i certyfikaty jakośc Oprogramowanie SPC/SQC systemu PlantMaster oferuje szeroką gamę narzędzi raportujących: wykresy zmiennych i atrybutów, testy, histogramy, oraz kalkulacje wydajnościowe. Dla zmiennych użytkownik sam może wybrać pomiędzy wykresami X-R, a X-S. Oprogramowanie w sposób automatyczny wylicza wartości dla alarmów, oraz wartości skrajne. System skonfigurowany jest w taki sposób, aby użytkownik mógł zadecydować w jakim standardzie mają być wykonane kalkulacje (FORD Q101, DGQ), które warunki SPC/SQC mają być zaaplikowane (sprawdzenia dla trendów, serii itp.) i jaki typ wykresów kontrolnych ma zostać wykonany. Ustawienia te mogą być zmieniane dla każdego pojedynczego produktu. Zintegrowany edytor pozwala użytkownikowi wygenerować certyfikat jakości na końcu każdej serii produkcyjnej.

8 Referencje McKechnie Inne opcjonalne moduły Zapobiegawcza konserwacja System bazując na monitoringu i okresach konserwacji dla poszczególnych maszyn i narzędzi, moduł konserwacyjny generuje grafik konserwacji na bazie tygodnia lub dnia. Śledzenie operatorów Pośrednio jak również bezpośrednio operatorzy mogą logować się i wylogowywać z jednostki zbierającej dane. Oprogramowanie śledzące operatorów zbiera wszystkie dane o operatorze na podstawie jego kodu. W ten sposób mogą być generowane raporty obrazujące produkcję, czasy przestoju, liczbę wadliwych detali, wydajność itp. w skali pojedynczego operatora. Typowa instalacja PlantMaster Wtrysk Wytłaczanie Wymagania systemowe System operacyjny: Windows 2000 lub 2003 dla serwerów. Windows 2000, 2003, XP Professional, Vista Business, Vista Enterprise lub Vista Ultimate dla klientów. Windows TSE lub Citrix dla połączeń zdalnych. Baza danych: Oracle 8.1.7, lub Inżynieria Farmaceutyka BMS bvba Vlamingstraat Wevelgem Belgium Tel Fax BMS Vision Ltd Capricorn Park, Blakewater Road Blackburn, Lancashire, BB1 5QR United Kingdom Tel Fax BMSVision LLC 4420 Taggart Creek Road, Suite 101 Charlotte, North Carolina United States Tel Fax Belgian Monitoring Systems is a member of the Itema group. A PL 28/05/2009 DPD

PlantMaster. Twoje korzyści. Nasza oferta. System Monitorowania Produkcji Manufacturing Execution System (MES) PL broszura produktu A00616

PlantMaster. Twoje korzyści. Nasza oferta. System Monitorowania Produkcji Manufacturing Execution System (MES) PL broszura produktu A00616 PlantMaster montaż thermoforming rozdmuch wytłaczanie wtrysk System Monitorowania Produkcji Manufacturing Execution System (MES) PlantMaster jest wiodącym systemem MES (System Monitorowania Produkcji)

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO REGAŁÓW AUTOMATYCZNYCH

AKCESORIA DO REGAŁÓW AUTOMATYCZNYCH A Member of the Constructor Group AKCESORIA DO REGAŁÓW AUTOMATYCZNYCH Większa wydajność i sprawność kompletacji Akcesoria Regały automatyczne dostosowane do Państwa potrzeb Regały automatyczne Dexion są

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Co to jest? TaktTime System. TAKT TIME SYSTEM system przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach.

Co to jest? TaktTime System. TAKT TIME SYSTEM system przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach. Co to jest? TAKT TIME SYSTEM system przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach. Jak działa? System nadzoruje pracę w ściśle określonych taktach pracy. Za pomocą monitorów znajdujących

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OPTYMALIZACJA PRODUKCJI .doterp to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie służy do analizy a następnie optymalizacji zleceń i zadań produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety:

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety: PlusFlex IT-Concepts Automatyzacja i usprawnienie procesów Główne zalety: Elastyczny, skalowalny system Standard internetowy Prosta dystrybucja danych do operatorów Przyjazny interfejs operatora Prosta

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Model Zarządzania Jakością wg ICH Q10 Cykl Życia Produktu System Monitorowania Działania Procesu i Jakości Produktu System Działań

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS Nutricia Polska System LIMS Dok. Nr PLPN016 Wersja: 26-02-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne.

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. y OEE-Urządzenie do mierzenia i analizy produkcji maszyn Urządzenie do mierzenia produkcji poszczególnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

ANDON SYSTEM PRZYWOŁAWCZY. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna.

ANDON SYSTEM PRZYWOŁAWCZY. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna Rosnące wymagania dotyczące wydajności i jakości produkcji obligują do wprowadzania rozwiązań pozwalających na szybkie usuwanie problemów i awarii, kontrolę

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące urządzenia PIM Informacje dotyczące urządzenia SPIS TREŚCI: OPIS I PODSTAWOWE CECHY SCHEMAT ROZMIESZCZENIOWY DANE TECHNICZNE ZNAMIONOWE KONFIGURACJA Sealed Air Polska Sp. z o.o. Duchnice; ul. Ożarowska 40/42 05-850

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017. miejscowość, data. Nazwa oferenta... Adres oferenta NIP ...

Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017. miejscowość, data. Nazwa oferenta... Adres oferenta NIP ... Załącznik nr 1 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 8/2017 miejscowość, data Nazwa oferenta Adres oferenta NIP REGON Adres e -mail Nr tel.: Cena oferty netto: Wartość VAT: Cena oferty brutto: Termin

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA

MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA MONTAŻ BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Ogólne informacje...3 3. Instrukcja obsługi...4 3.1. Konfiguracja...4 3.2. Produkcja z programem Montaż...5 1. Opis programu Montaż by CTI to

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu...

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... T.I.G. - Technische Informationssysteme GmbH jest austriackim dostawcą systemów, który od 15 lat tworzy i dostarcza oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja.

Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja. Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja. Moduł 4 PRO LS Centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Modułowy System-MES Manualne i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo