Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja."

Transkrypt

1 Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja. Moduł 4 PRO LS Centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Modułowy System-MES

2 Manualne i automatyczne centrum kontroli od FASTEC Efektywne wykorzystanie maszyn, środków produkcji i personelu Optymalne wykorzystanie istniejących możliwości i zasobów jak również elastyczna i szybka reakcja na potrzeby klientów - są to wymagania stawiane dzisiaj przedsiębiorstwom produkcyjnym. Nowoczesne narzędzie do precyzyjnego planowania 4 Pro LS Centrum Kontroli jako komponent naszego systemu MES FASTEC 4 PRO spełnia dokładnie te oczekiwania. Optymalne planowanie - Podstawa każdej produkcji Dzięki dużej elastyczności naszego systemu MES (Manufacturing Execution System) nasze narzędzie precyzyjnego planowania można idealnie dopasować do Państwa potrzeb. Manualne centrum kontroli pozwala tworzyć plany jednoetapowych zleceń produkcyjnych. Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego otrzymującego różne i wieloetapowe zlecenia produkcyjne z wieloma operacjami można rozszerzyć manualne centrum kontroli o moduł centrum kontroli z komponentem automatycznej optymalizacji. Jeszcze wydajniej z kolejnymi modułami 4 Pro Zarówno manualne jak i automatyczne centrum kontroli 4 PRO LS jest w pełni zintegrowane z modułami 4 PRO PROD Produkcja/BDE i 4 PRO MDE gromadzenie danych z maszyn. Dzięki zainstalowaniu tych modułów otrzymają Państwo w czasie rzeczywistym aktualne dane z produkcji (np. postęp zleceń, wyprodukowane dobre/wadliwe części, postoje maszyn itd.) W ten sposób są Państwo zawsze informowani o aktualnych zleceniach, terminach i liczbach wyprodukowanych sztuk. Dzięki interakcji z pozostałymi modułami jak np. 4 PRO INST Konserwacja mogą Państwo przy planowaniu precyzyjnym brać pod uwagę czasy konserwacji i środki zaradcze. Popraw swoje planowanie z centrum kontroli FASTEC. 2

3 Przejrzystość i pewność planowania w produkcji Wszystkie procesy produkcyjne i terminy w skrócie Przegląd aktualnego planowania z wyświetlaniem naruszeń reguł i wykresem wykorzystania pojemności. Przeglądowa prezentacja, proste użycie Graficzny panel planowania jest wyświetlany w przejrzysty sposób również w manualnym jak i w automatycznym centrum kontroli. Wszystkie zaplanowane operacje są wyświetlane na diagramie Ganta. Postęp produkcji (ilość dobrych i wadliwych sztuk), jak i czas przezbrojenia są zawsze widoczne. Dodatkowo mogą być ukazane wykresy wykorzystania pojemności i sieć operacji. W sieci operacji jest wizualizowana zależność od siebie operacji ze zlecenia. Pomimo zawartego dużego zakresu informacji panel jest prosty i szybki w użyciu. Panel zawiera przesuwalne operacje na maszynach za pomocą metody przeciągnij i opuść. Obliczanie dynamicznych czasów przezbrojenia na podstawie macierzy przezbrojenia jak również wgląd na zależność od zasobów (personel, maszyny, środki produkcji). Dodatkowo są monitorowane możliwości maszyn i terminy. Powstające naruszenia ograniczeń są widoczne natychmiast dzięki zmianie koloru na panelu, a następnie zostają odnotowane w karcie panelu. Cała prezentacja centrum kontroli jest indywidualnie konfigurowalna: kolory, napisy, symbole, tooltipy, prezentacja informacji - te i wiele innych opcji mogą Państwo ustawić wedle swoich życzeń i wymagań. 3

4 Manualne centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Efektywne planowanie w celu optymalnego wykorzystania zasobów Z narzędziem manualnego planowania realizują Państwo metodą przeciągnij i opuść operacje ze zleceń produkcyjnych na stanowiska robocze, środki produkcji i personel. Przy tym system bierze pod uwagę faktyczne wykorzystanie dostępnych zasobów, ustalone restrykcje, jak również ograniczenia personalne. Branie pod uwagę zasobów i ograniczeń Przy planowaniu operacji mogą Państwo brać pod uwagę ograniczone zasoby lub naruszenie reguł (np. gdy najpóźniejszy możliwy termin zakończenia zlecenia jest przekroczony). Są one natychmiast rozpoznawane przez system oraz ukazane w sposób graficzny i tekstowy w panelu. Dla optymalnego planowania zleceń produkcyjnych mogą Państwo symulować i zapisywać różne scenariusze planowania, które później mogą być ewaluowane na podstawie różnych kryteriów (koszty przezbrojenia, produkcji i personelu) i porównywać ze sobą. Zawsze pełny przegląd, więcej przejrzystości W panelu są wyświetlane wszystkie dane z produkcji w czasie rzeczywistym: od aktualnych statusów Przy zakłóceniach produkcji lub zmianach produkcji można bez problemu przesuwać pojedyncze operacje na zaznaczonych zasobach. maszyn poprzez postępy zleceń do odchyleń od oczekiwanej ilości sztuk. Ta klarowność zapewnia precyzję w planowaniu i oferuje bardzo wydajny system wczesnego ostrzegania na produkcji. Zdarza się, że jedna maszyna jest wyłączona lub produkcja opóźnia się przez brak materiału lub zmianę planu. Wtedy system rozpoznaje to i informuje o zaistniałej sytuacji. Mogą Państwo szybko wprowadzać środki zaradcze takie jak: przesuwanie, zmiana, anulowanie i zakończenie operacji. 4

5 Manualne centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Szybka i elastyczna reakcja na problemy Do poszczególnych operacji można ustawić różne tooltipy ze szczegółami zlecenia np. dane stałe zlecenia produkcyjnego, produkowany artykuł z docelową ilością, jak również dane planowania. Zalety w skrócie Wydajne manualne planowanie jedno- lub wieloetapowych zleceń produkcyjnych z 4 PRO LS, z których często korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Optymalne wykorzystanie zasobów (stanowiska pracy, środki produkcji i personel) Szybkie, proste i przejrzyste planowanie zleceń produkcyjnych biorące pod uwagę dostępne zasoby, ograniczenia i dane planowania zleceń produkcyjnych Wysoka terminowość i ulepszone planowanie terminów poprzez wczesną identyfikację opóźnień. Pełny przegląd całej produkcji w czasie rzeczywistym Szybka i ukierunkowana reakcja na zmieniające się okoliczności, np. przy pilnych zamówieniach, zmieniających się priorytetach zleceń, brakującym materiale, awarii maszyn itd. Minimalne czasy przezbrojenia i przebiegu dzięki lepszemu planowaniu kolejności zleceń Funkcje manualnego centrum kontroli: Prosta obsługa zleceń i operacji produkcyjnych dzięki metodzie przeciągnij i opuść Wizualizacja wyników planowania w panelu Śledzenie postojów i zakłóceń Indywidualne konfigurowanie ograniczeń (przestrzeganie, ignorowanie, ostrzeganie o naruszeniach ograniczeń itp. Mogą je Państwo zaznaczać przy użyciu tekstu lub koloru) Wygodne wyszukiwanie i filtrowanie Natychmiastowe wyświetlanie szczegółowych informacji w indywidualnie konfigurowalnym tooltipie (czas przezbrojenia, priorytet, całkowity czas przetworzenia itd.) Wgląd w zlecenia do porównania większej ilości zleceń produkcyjnych Dowolnie ustawialne okno czasowe dzięki różnym opcjom powiększania Wyświetlanie sieci operacji w celu szybkiego rozpoznania związków pomiędzy operacjami zlecenia produkcyjnego 5

6 Automatyczne centrum planowania z planowaniem precyzyjnym Więcej pewności w planowaniu i lepsza optymalizacja Manualne centrum kontroli w FASTEC 4 PRO jest rozszerzalne z modułem 4 PRO LS/APS (Advanced planning System) do Centrum kontroli z automatycznym komponentem optymalizacji planowania. Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, które codziennie musi wydajnie planować różne zlecenia produkcyjne z wieloma operacjami i złożoną siecią operacji, mamy w ofercie wszechstronny i łatwy w użyciu moduł planowania precyzyjnego i centrum kontroli. Automatyczne centrum kontroli optymalne planowanie w celu zwiększenia rentowności Im większa liczba wieloetapowych zleceń produkcyjnych i im bardziej złożona sieć operacji - tym bardziej skomplikowana koordynacja operacji i zasobów dla planisty. Z modułem rozszerzającym 4 PRO LS/APS mogą Państwo rozszerzyć manualne centrum kontroli o komponent automatycznego planowania. Uzupełniając wszechstronne manualne funkcje centrum kontroli, mogą Państwo automatycznie optymalizować planowanie zleceń produkcyjnych pod względem różnych aspektów np. terminowości i kosztów. Podobnie jak w manualnym centrum kontroli, można symulować różne scenariusze planowania, które następnie mogą być porównywane i ewaluowane. Planuj pewniej i lepiej z technologią optymalizacji Fundamentem automatycznego planowania jest optymalizacja kolejności zleceń, która bazuje na inteligentnym algorytmie planowania. Mamy równocześnie do dyspozycji 7 różnych strategii optymalizacyjnych, które wydajnie optymalizują planowanie zleceń produkcyjnych. Planista może nadać priorytety siedmiu czynnikom w skali od 0% do 100%. Dzięki temu można automatycznie dopasować specjalne planowanie na potrzeby produkcji. Następujące kryteria optymalizacji są dostępne: Koszt przezbrojenia Koszt personelu Koszt produkcji Zaangażowanie kapitału Czas przebiegu Terminowość Wykorzystanie kapitału Przy planowaniu zleceń produkcyjnych nasz system wytwarza harmonogram produkcji, który może być ograniczony liczbą personelu lub niezależny od niego. W rezultacie otrzymują Państwo optymalne wykorzystanie zasobów pod względem zdefiniowanego kryterium, celu i ustalonych ograniczeń. Przy tym planowanie różnych kosztów takich jak przezbrojenie, opóźnienie i wykorzystanie kapitału będą brane pod uwagę tak samo jak zlecenia szefa. W automatycznym centrum kontroli można przy każdej optymalizacji indywidualnie dopasować 7 kryteriów. 6

7 Automatyczne centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Wysoka terminowość przyczynia się w dłuższym okresie czasu do Zalety w skrócie: Optymalne planowanie zleceń produkcyjnych i najlepsze z możliwych wykorzystanie zasobów Wysokie bezpieczeństwo planowania, zredukowane koszty produkcji, minimalne koszty przezbrojenia, niskie koszty personelu i zaangażowanego kapitału jak również krótki czas przebiegu z ulepszonym planowaniem, wynikami i lepszą terminowością. Możliwość szybkiej reakcji na zakłócenia na produkcji Dokładne terminy zakończenia produkcji, aktualne statusy zleceń i dostępną pojemność, np. na dodatkowe zlecenia. Wydajne i przejrzyste planowanie produkcji biorące pod uwagę środki produkcji, produkcję palet, użytkowanie wielu maszyn, procesy maszyn, konieczne czasy postoju pomiędzy operacjami itd. Funkcje automatycznego centrum kontroli: Wszystkie funkcje manualnego centrum kontroli to : Innovative Multiressourcenplanung Przyporządkowanie zlecenia szefa do trwającej produkcji Planowanie biorące pod uwagę ograniczone lub nieograniczone zasoby personelu zznatychmiastowe przekazanie wyników planowania na produkcje Kontrola zatorów Wprowadzanie scenariuszy What-If np. do nowego planowania lub decyzji inwestycyjnych Analiza całościowa wszystkich zleceń produkcji z informacjami planowania Wszystkie dane aktualnej produkcji są wyświetlane w czasie rzeczywistym. Przy zakłóceniach w procesie produkcji, planista otrzymuje natychmiast w formie tekstowej i graficznej wskazówki i może wprowadzić środki zaradcze. 7

8 Państwa możliwości wzrostu z FASTEC 4 PRO Całkowite dopasowanie według Państwa Integracja z FASTEC 4 PRO 4 PRO LS Centrum kontroli jest częścią naszego modułowego systemu MES FASTEC 4 PRO. Dzięki połączeniu z innymi modułami 4 Pro jest możliwe planowanie, sterowanie, monitoring i ewaluacja procesów produkcji. Chętnie porozmawiamy z Państwem również o możliwościach rozszerzenia systemu! Wymagane moduły Moduł podstawowy Z konfiguratorem danych podstawowych, kreatorem raportów i ekranów, zarządzaniem użytkownikami z prawami, zmianami, zarządzaniem danymi stałymi itd. Produkcja/BDE Zarządzanie i monitoring jedno- lub wieloetapowych zleceń produkcyjnych. Możliwe przekazywanie zleceń z systemu PPS-/ERP. Gromadzenie czasu zalogowanego personelu do maszyny z protokołowaniem logowania i wylogowania ze stanowiska pracy. Elektroniczne zarządzanie dokumentami całego procesu produkcji. Zarządzanie recepturami/dnc do zapisywania i zarządzania parametrami maszyn i ustawieniami danych kalibracji. Wymagane moduły Gromadzenie danych z maszyn Automatyczne gromadzenie danych z maszyn, meldunków procesów i danych procesowych. Monitoring wszystkich maszyn, urządzeń i linii zawierający wszechstronne ewaluacje. TPM/Konserwacja Wsparcie personelu konserwacji przy zaplanowanych i autonomicznych konserwacjach, które mogą być protokołowane i ewaluowane. Automatyczne przekazywanie zaplanowanych zasobów i istotnych zleceń konserwacji do modułu planowania precyzyjnego. Monitoring & Alarmowanie Monitoring całej produkcji w czasie rzeczywistym z indywidualnym tworzeniem ekranów dla komputerów na stanowiskach roboczych i terminalach produkcyjnych. Monitoring na dużych wyświetlaczach do wizualizacji statusu maszyn, danych z produkcji, alarmów itd. Automatyczne alarmowanie przy występowaniu dowolnie konfigurowalnych zdarzeń np. przy przekroczeniu terminu określonego zlecenia, zawierającego zarządzanie eskalacjami. Traceability Śledzenie całego procesu produkcji, zapis serii, partii i cech produktu, długoterminowe zapisywanie wszystkich danych procesu. Logistyka Wszechstronne zarządzanie magazynem ze szczegółowym gromadzeniem i zarządzaniem zapasami ilości, partii, dostawcami i klientami. Wsparcie kompletowania, kontrola Pick-2-light, automatyczne uzupełnianie, drukowanie etykiet transportowych itd. ERP-/PPS-Interfejsy Pobieranie danych zleceń produkcyjnych z systemu FASTEC GmbH Technologiepark Paderborn Tel.: Fax: Änderungen vorbehalten Bildrechte: FASTEC, FASTEC GmbH

Manufacturing Execution System (MES) dla Państwa produkcji Lepsze planowanie. Lepsza kontrola. Lepsza produkcja.

Manufacturing Execution System (MES) dla Państwa produkcji Lepsze planowanie. Lepsza kontrola. Lepsza produkcja. Manufacturing Execution System (MES) dla Państwa produkcji Lepsze planowanie. Lepsza kontrola. Lepsza produkcja. Modułowy System-MES Wydajny. Elastyczny. Przekonywujący Elastyczny System-MES z modułami:

Bardziej szczegółowo

Ulepszony plan. Ulepszona kontrola. Ulepszona produkcja.

Ulepszony plan. Ulepszona kontrola. Ulepszona produkcja. Rozwiązania IT dla produkcji w celu optymalizacji zasobów, redukcji kosztów, wzrostu wydajności Ulepszony plan. Ulepszona kontrola. Ulepszona produkcja. Nasza pasja oprogramowanie dla Państwa produkcji

Bardziej szczegółowo

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne.

easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. easyoee i mają Państwo swoje maszyny pod kontrolą. Genialnie proste. Genialnie korzystne. y OEE-Urządzenie do mierzenia i analizy produkcji maszyn Urządzenie do mierzenia produkcji poszczególnych maszyn

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT DYNAMICS NAV Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing)

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM)... 3 2 Administracja Systemu... 3 2.1 Parametry systemu... 3 2.2 Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu. Optymalizacji produkcji

Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu. Optymalizacji produkcji ProSeS Numer 1 * w Niemczech w monitoringu produkcji przemysłowej Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu Optymalizacji produkcji MES RDE RPM SPC DNC PDE Stanowiska kierownicze

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Ty produkujesz, Dash zarządza! Nagradzany Optimus Dash zmieni oblicze Twojej Drukarni!

Ty produkujesz, Dash zarządza! Nagradzany Optimus Dash zmieni oblicze Twojej Drukarni! Ty produkujesz, Dash zarządza! Nagradzany Optimus Dash zmieni oblicze Twojej Drukarni! Optimus Dash Optimus Dash to informatyczny system zarządzania zakładem poligraficznym (MIS), który wprowadza rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP 1 z 9 SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami. Zakup oraz kontrola stanów magazynowych i usług. Kontrola hali produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści System Preactor wspomaga inicjatywy odchudzające produkcję i umożliwia planiście wizualizację dostępnych zdolności produkcyjnych. Jest również interaktywnym narzędziem pomocnym w analizach typu co, jeśli

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

THE POWER OF DELIVERY. viad@t Wydajny system zarządzania magazynem

THE POWER OF DELIVERY. viad@t Wydajny system zarządzania magazynem THE POWER OF DELIVERY viad@t Wydajny system zarządzania magazynem viastore systems Twój partner w dziedzinie WMS Firma viastore należy do wiodących międzynarodowych dostawców kompleksowych systemów intralogistycznych

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji www.siemens.com/comos COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12

Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle Warehouse Management System (WMS) Magazyn Wysokiego Składowania. Oracle Warehouse Management System wchodzi w skład szerszego systemu zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >Przegląd funkcji// TimeLine Odlewnia to rozwiązanie ERP opracowane specjalnie dla odlewni. TimeLine spełnia wszystkie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo