Instalacja klastra Oracle RAC 11gR2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja klastra Oracle RAC 11gR2"

Transkrypt

1 Instalacja klastra Oracle RAC 11gR ISCSI-TARGET... 1 Oracle ASMLib... 2 Konfiguracja DNS... 3 Konfiguracja SSH... 8 Instalacja oprogramowania GRID... 9 Kreowanie bazy danych Rejestracja bazy w klastrze Instalacja klastra Oracle RAC 11gR2 W artykule opisano sposób instalacji testowego RAC a 11gR2 z użyciem wirtualnych maszyn Oracle VirtualBox, na których zainstalowano systemy operacyjne OEL 5.5 systemem hostującym jest Ubuntu LTS. Istotne jest, żeby systemy operacyjne miały skonfigurowane minimum dwie karty sieciowe (pomocny może się okazać dostęp do Internetu) oraz doinstalowane pakiety do obsługi ISCSI oraz konfiguracji serwerów DNS. Instrukcja przeznaczona jest dla osób, mających doświadczenie z instalacją klastra Oracle RAC10g. ISCSI- TARGET Omawiana instalacja wykorzystuje jako zasoby współdzielone dyski zaprezentowane przez iscsi-target. Konfiguracja dla Lun ów: Target rac11gr2:disk Lun 0 Path=/virtual/iscsi/cdata,Type=fileio Lun 1 Path=/virtual/iscsi/asm01,Type=fileio Po prawidłowym skonfigurowaniu powinniśmy móc otrzymać status podobny do poniższgo: cat /proc/net/iet/volume tid:4 name:rac11gr2:disk lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt path:/virtual/iscsi/cdata lun:1 state:0 iotype:fileio iomode:wt path:/virtual/iscsi/asm01 Na obydwu maszynach naszego RAC a logujemy się do serwera ISCSI tak jak w przykładzie poniżej ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p ~]# iscsiadm -m node --login -T rac11gr2:disk -p Na każdym z zaprezentowanych dysków tworzymy partycję podstawową o maksymalnej wielkości.

2 Oracle ASMLib Posłużymy się alternatywą dla urządzeń RAW jest to sterownik napisany przez Oracle, dedykowany do obsługi ASM a ponieważ w wersji 11gR2 możemy składować pliki VOTE oraz CRS bezpośrednio na ASM ie nie będziemy potrzebować dodatkowych urządzeń surowych. W opisywanej instalacji stworzyłem dwie grupy dyskowe CDATA do przechowywania OCR i VOTE oraz DATA do przechowywania plików bazy danych. Dla każdej z grup zostało zaprezentowane jedno urządzenie dyskowe za pomocą ISCSI. Po pobraniu RPM ów odpowiadających naszym systemom operacyjnym, przystępujemy do instalacji oraz konfiguracji ASMLib. ~]# ls oracleasm* oracleasm el el5.x86_64.rpm oracleasmlib el5.x86_64.rpm oracleasm-support el5.x86_64.rpm ~]# rpm -Uvh oracleasm* ostrzeňľenie: oracleasm el el5.x86_64.rpm: NagŇā wek V3 Podpis DSA: NOKEY, key ID 1e5e0159 Przygotowywanie... ########################################### [100%] 1:oracleasm-support ########################################### [ 33%] 2:oracleasm el########################################### [ 67%] 3:oracleasmlib ########################################### [100%] Konfiguracja Oracle ASMLib na pierwszym węźle RAC a oraz stworzenie nowych urządzeń ~]# /etc/init.d/oracleasm configure Configuring the Oracle ASM library driver. This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library driver. The following questions will determine whether the driver is loaded on boot and what permissions it will have. The current values will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an answer will keep that current value. Ctrl-C will abort. Default user to own the driver interface []: oracle Default group to own the driver interface []: dba Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: Writing Oracle ASM library driver configuration: done Initializing the Oracle ASMLib driver: [ OK ] Scanning the system for Oracle ASMLib disks: [ OK ] ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk cdata /dev/sdb sdb sdb1 ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk cdata /dev/sdb1 Marking disk "cdata" as an ASM disk: [ OK ]

3 ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk data /dev/sdc1 Marking disk "data" as an ASM disk: [ OK ] Po przeprowadzeniu konfiguracji na pierwszym węźle i stworzeniu nowych przypisań do urządzeń dyskowych, należy przeprowadzić konfigurację na drugim węźle ~]# /etc/init.d/oracleasm configure Configuring the Oracle ASM library driver. This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library driver. The following questions will determine whether the driver is loaded on boot and what permissions it will have. The current values will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an answer will keep that current value. Ctrl-C will abort. Default user to own the driver interface []: oracle Default group to own the driver interface []: dba Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: Writing Oracle ASM library driver configuration: done Initializing the Oracle ASMLib driver: [ OK ] Scanning the system for Oracle ASMLib disks: [ OK ] You have mail in /var/spool/mail/root Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, powinniśmy otrzymać następujący obraz sytuacji: ~]# ls -al /dev/oracleasm/disks/* brw-rw oracle dba 8, 17 lut 24 17:21 /dev/oracleasm/disks/cdata brw-rw oracle dba 8, 33 lut 24 17:21 /dev/oracleasm/disks/data ~]# Konfiguracja DNS Począwszy od wersji 11gR2, Oracle zaprezentował nowy sposób łączenia się do klastra SCAN dzięki temu połączenie do klastra odbywa się z użyciem jednej nazwy, rozwiązywanej przez DNS y do adresów, na końcu których znajdują się nasłuchy, posiadające zarejestrowane usługi serwera Oracle. W tej instalacji posłużymy się skonfigurowanymi serwerami DNS na obydwu node ach (nie będziemy posługiwać się opcją GNS). Node RAC1 rndc-confgen -a Server]# cat /etc/named.conf

4 // Enterprise Linux BIND Configuration Tool // // Default initial "Caching Only" name server configuration // options { directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; /* * If there is a firewall between you and nameservers you want * to talk to, you might need to uncomment the query-source * directive below. Previous versions of BIND always asked * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged * port by default. */ // query-source address * port 53; zone "localdomain." IN { file "localdomain.zone"; allow-update { none; zone " in-addr.arpa." IN { file "named.local"; allow-update { none; zone "racdomain." IN { file "racdomain.zone"; allow-update { none; zone " in-addr.arpa." IN { file "named.rac"; allow-update { none;

5 include "/etc/rndc.key"; Server]# cat /var/named/racdomain.zone $TTL IN SOA rac2 root.rac1 ( 42 ; serial (d. adams) 3H ; refresh 15M ; retry 1W ; expiry 1D ) ; minimum IN NS rac1 rac1 IN A rac2 IN A rac1-v IN A rac2-v IN A scan IN A scan IN A scan IN A Server]# cat /var/named/named.rac $TTL IN SOA rac2. root.rac1. ( 42 ; Serial ; Refresh ; Retry ; Expire ) ; Minimum IN NS rac IN PTR rac IN PTR rac IN PTR rac1-v. 132 IN PTR rac2-v. 141 IN PTR scan. 142 IN PTR scan. 143 IN PTR scan. ~]# cat /etc/resolv.conf

6 search racdomain nameserver nameserver chkconfig named on Node RAC2 rndc-confgen -a Server]# cat /etc/named.conf // Enterprise Linux BIND Configuration Tool // // Default initial "Caching Only" name server configuration // options { directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; /* * If there is a firewall between you and nameservers you want * to talk to, you might need to uncomment the query-source * directive below. Previous versions of BIND always asked * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged * port by default. */ // query-source address * port 53; zone "localdomain." IN { file "localdomain.zone"; allow-update { none; zone " in-addr.arpa." IN { file "named.local"; allow-update { none;

7 zone "racdomain." IN { file "racdomain.zone"; allow-update { none; zone " in-addr.arpa." IN { file "named.rac"; allow-update { none; include "/etc/rndc.key"; Server]# cat /var/named/racdomain.zone $TTL IN SOA rac2 root.rac2 ( 42 ; serial (d. adams) 3H ; refresh 15M ; retry 1W ; expiry 1D ) ; minimum IN NS rac2 rac1 IN A rac2 IN A rac1-v IN A rac2-v IN A scan IN A scan IN A scan IN A Server]# cat /var/named/named.rac $TTL IN SOA rac2. root.rac2. ( 42 ; Serial ; Refresh ; Retry ; Expire ) ; Minimum IN NS rac2.

8 121 IN PTR rac IN PTR rac IN PTR rac1-v. 132 IN PTR rac2-v. 141 IN PTR scan. 142 IN PTR scan. 143 IN PTR scan. ~]# cat /etc/resolv.conf search racdomain nameserver nameserver chkconfig named on Konfiguracja SSH Podobnie jak w poprzednich wersjach, pomiędzy użytkownikami będącymi właścicielami oprogramowania Oracle musi istnieć konieczność wymiany danych po SSH bez użycia haseł. Na obydwu node ach ~]$ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/oracle/.ssh/id_rsa): Created directory '/home/oracle/.ssh'. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/oracle/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /home/oracle/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: c1:9d:30:c2:d9:d4:22:a4:dc:86:c4:ee:93:a0:bc:c1 ~]$ ssh-keygen -t dsa Generating public/private dsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/oracle/.ssh/id_dsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/oracle/.ssh/id_dsa. Your public key has been saved in /home/oracle/.ssh/id_dsa.pub. The key fingerprint is: 77:c0:81:f2:e5:f8:e8:0a:7a:71:a1:2a:00:10:0c:91 Tylko na jednym nod zie

9 ~]$ cd.ssh/ ls id_dsa id_dsa.pub id_rsa id_rsa.pub touch authorized_keys cat *.pub >> authorized_keys ssh rac2 "cat /home/oracle/.ssh/*.pub" >> authorized_keys The authenticity of host 'rac2 ( )' can't be established. RSA key fingerprint is 27:97:44:9f:96:9c:41:5b:4c:18:8e:d8:b6:31:e6:13. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added 'rac2, ' (RSA) to the list of known hosts. password: scp authorized_keys rac2:$pwd password: authorized_keys 100% KB/s 00:00 ssh rac1 date; ssh rac2 date The authenticity of host 'rac1 ( )' can't be established. RSA key fingerprint is 6b:2d:84:0f:e3:8c:0a:bc:18:97:ee:db:9c:0d:97:b1. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added 'rac1, ' (RSA) to the list of known hosts. czw lut 24 19:21:17 CET 2011 czw lut 24 19:21:18 CET 2011 ssh rac1 date; ssh rac2 date czw lut 24 19:21:20 CET 2011 czw lut 24 19:21:21 CET 2011 Instalacja oprogramowania GRID Jeżeli dotychczasowa konfiguracja przebiegła pomyślnie możemy przystąpić do instalacji Oracle Grid istotny jest fakt, że od wersji 11gR2 konfiguracja ASM a jest robiona z GRID a, który zastąpił wcześniejszy produkt Oracle Clusterware.

10

11

12 Kreowanie bazy danych Po prawidłowym zainstalowaniu opcji GRID możemy zainstalować software bazy danych i przystąpić do tworzenia bazy opisałem ręczny sposób stworzenia bazy i zarejestrowania jej w klastrze: Przykładowy plik pfile: db_name='orcl' sga_target=1g sga_max_size=2g pga_aggregate_target=200m processes = 150 audit_trail ='db' db_block_size=8192 db_recovery_file_dest_size=2g open_cursors=300 remote_login_passwordfile='exclusive' orcl1.instance_name=orcl1 orcl2.instance_name=orcl2 orcl1.thread=1 orcl2.thread=2 orcl1.undo_tablespace=undo1 orcl2.undo_tablespace=undo2 cluster_database=false cluster_database_instances=2 db_create_file_dest='+data'

13 db_create_online_log_dest_1='+data' db_recovery_file_dest='+data' Uruchamiamy bazę w trybie NOMOUNT i przystępujemy do jej tworzenia sqlplus "/ as sysdba" SQL> create spfile from pfile; SQL> startup nomount ORACLE instance started. Total System Global Area bytes Fixed Size bytes Variable Size bytes Database Buffers bytes Redo Buffers bytes CREATE DATABASE CONTROLFILE REUSE DATAFILE SIZE 1G AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED SYSAUX DATAFILE SIZE 600M AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE 5G DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE SIZE 500M UNDO TABLESPACE "UNDO1" DATAFILE SIZE 1G autoextend on next 10M maxsize 5G CHARACTER SET EE8ISO8859P2 LOGFILE GROUP 1 SIZE 100M, GROUP 2 SIZE 100M, GROUP 3 SIZE 100M; Po prawidłowym wykonaniu tworzenia bazy danych, należy stworzyć dla niej słownik danych i zestaw pakietów oraz typów. Po zmianie parametru CLUSTER_DATABASE na TRUE restartujemy instancję i dodajemy nowe grupy REDO oraz nową przestrzeń tabel UNDO dla drugiej instancji RAC a alter database add logfile thread 2 group 4;

14 alter database add logfile thread 2 group 5; alter database add logfile thread 2 group 6; alter database enable public thread 2; create undo tablespace undo2 datafile size 200m autoextend on next 10m maxsize unlimited; Rejestracja bazy w klastrze Możemy zarejestrować bazę danych w klastrze na dwa sposoby stary i nowy. Za pomocą starego sposobu rejestrujemy bazę i przypisujemy jej instancje, znajdujące się na poszczególnych węzłach klastra. Posługując się nową metodą, stworzymy pulę serwerów, za pomocą której baza Oracle będzie zarządzana. W tej instalacji stworzyłem pulę serwerów. ~]$ srvctl add srvpool -g prod_orcl -l 1 -u 2 -i 10 ~]$ srvctl status srvpool Server pool name: Free Active servers count: 0 Server pool name: Generic Active servers count: 0 Server pool name: prod_orcl Active servers count: 2 ~]$ srvctl add database -d orcl -o /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/spfileorcl.ora -g prod_orcl -a data,orahome ~]$ srvctl config database -d orcl Database unique name: orcl Database name: Oracle home: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 Oracle user: oracle Spfile: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/spfileorcl.ora Domain: Start options: open Stop options: immediate Database role: PRIMARY Management policy: AUTOMATIC Server pools: prod_orcl Database instances: Disk Groups: DATA,ORAHOME

15 Services: Database is policy managed ~]$ srvctl add instance -d orcl -i orcl1 -n rac1 PRCD-1051 : Failed to add instance to database orcl PRCD-1045 : Database orcl is policy managed and does not support add instance option ~]$ srvctl status database -d orcl Database is not running. ~]$ srvctl start database -d orcl Jak widać powyżej nie da się dodać statycznie instancji dla bazy zarządzanej przez pulę serwerów sprawdź zawartość katalogu $ORACLE_HOME/dbs a zobaczysz, że powstały tam nowe pliki pfile pula zarządza automatycznie przypasaniami instancji do serwerów RAC a. Interesujący wydaje się fakt, że po stworzeniu puli zbędne okazują się parametry dotyczące numerów instancji, wątków i undo przypisania te zaczynają być zarządzane automatycznie.

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nowości w Oracle RAC 11gR2

Nowości w Oracle RAC 11gR2 Nowości w Oracle RAC 11g Release 2 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Grzegorz Jakusz-Gostomski (Starszy konsultant)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci komputerowych. dr inż. Andrzej Chmielewski Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Bezpieczeństwo sieci komputerowych. dr inż. Andrzej Chmielewski Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Bezpieczeństwo sieci komputerowych dr inż. Andrzej Chmielewski Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Wstęp 2 sprawdziany: na 8 oraz 15 wykładzie EK1 - Zna i klasyfikuje metody bezpieczeństwa sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 4 Instalacja serwera bazy danych Oracle 10g na komputerach z procesorami 32-bitowymi obsługiwanych przez system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Cele Zaplanować instalację Sprawdzić, czy na serwerze są zainstalowane programy, których używamy Zainstalować bazy danych Oracle 10g na serwerze,

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora Wdrażam Kadry i Płace Instrukcja Administratora ii Wdrażam Kadry i Płace Spis Treści OGÓLNA INFORMACJA O PROGRAMIE 3 Podstawowe koncepcje... 4 Minimalne wymagania sprzętowe i konfiguracyjne...6 WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Jan Wróblewski Wersja z 5 maja 2015 1 Wybór serwera i systemu 2 Podstawowa konfiguracja serwera na KVM 3 Konfiguracja serwera www - apache2, mysql, php, phpmyadmin

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo