Gesundheit. Gesundheit1_Trening_leks.pdf Gesundheit2_Trening_leks.pdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gesundheit. Gesundheit1_Trening_leks.pdf Gesundheit2_Trening_leks.pdf"

Transkrypt

1 Gesundheit Zdrowie Gesundheit1_Trening_leks.pdf Gesundheit2_Trening_leks.pdf Gesundheit 1 Welche Verben passen zu den angegebenen Substantiven? Es gibt mehrere M6glichkeiten. Które czasowniki pasują do podanych rzeczowników? Istnieje kilka możliwości. machen messen kontrollieren einnehmen verordnen entnehmen untersuchen stellen reinigen legen behandeln haben bekommen durchführen zrobid zmierzyd kontolowad wziąd, zażywad przepisad, zalecid, nakazad usunąd, wyjmowad, wnioskowad, pobrad zbadad postawid, umieścid, wyregulowad oczyścid (np. ranę) umieścid, położyd, kłaśd leczyd mied dostac, otrzymad przeprowadzid, dokonad den Blutdruck messen zmierzyd ciśnienie krwi das Röntgenfoto machen zrobid zdjęcie rentgenowskie, das Medikament einnehmen, bekommen, haben wziąd lek, dostad, mied Bettruhe verordnen wypoczynek / lezenie w łóżku zalecid / nakazad Diagnose stellen, durchführen postawid diagnozę, przeprowadzid dziagnozę Blut untersuchen zbadad krew eine Kompresse legen, haben, machen położyd kompres die Wunde reinigen, haben, behandeln oczyscid ranę, mied ranę, leczyd ranę

2 eine Operation durchführen, machen, haben, verordnen robid operację, nakazad operację przeprowadzid operację, 2 Ordne die Wendungen im Kasten den zwei Personen in der Tabelle zu. Dopasuj zwroty w polu do dwóch osób w tabeli. zur Kur fahren jechad na leczenie der Patient Diagnose stellen postawid diagnozę der Arzt Angst vor der Spritze haben bad się zastrzyków der Patient in den Mund schauen patrzed w usta der Arzt Tabletten einnehmen wziad tabletki der Patient den Mund aufmachen otworzyc usta der Patient ein Medikament verschreiben przepisad lek der Arzt den Kranken zur Kur schicken wysład pacjenta na leczenie der Arzt das Rezept schreiben przepisad receptę der Arzt den Kranken untersuchen zbadad pacjenta der Arzt zum Arzt gehen iśd do lekarza der Patient Medikamente kaufen kupid leki der Patient 3. Welche Formen haben die Medikamente, wie kann man sie einnehmen? Ergänze die fehlenden Buchstaben. Jakie formy mają leki, jak można je zażywad? Uzupełnij brakujące litery Medikamente Tabletten lutschen - ssad zerkauen - rozgyźd schlucken - połknąd Salbe - maśd auftragen zastosowad einreiben wcierad Sirup syrop Hustensaft syrop na kaszel trinken pid nehmen wziąd Tropfen krople

3 tröpfeln zakrapiad Spritze zastrzyki machen zrobid geben dad 4 Halte die Wendungen auseinander, markiere die Wortgrenzen. Schreibe Sätze im Perfekt. Zaznacz granice słów. Napisz zdania w czasie Perfekt. sich ungesund ernähren jeśd niezdrowo fette und kalorienreiche Speisen essen Jesd tłuste posiłki o dużej zawartości kalorii i tłuszczu wenig Bewegung haben mied mało ruchu dick werden stad się grubym, przytyd gesundheitlichen Probleme bekommen dostad / nabawid się problemów zdrowotnych Diäten ausprobieren - wypróbowywad diety Jojo Effekt beobachten - obserwowad efeky Jojo Mut fassen - nabrad odwagi, zebrad się na odwagę zum Arzt gehen - iśd do lekarza sich beraten lassen - poradzid się, uzyskad porade die Ernährung umstellen zmienid sposób odżywiana aushalten wytrzymad Pfunde verlieren - stracid kilogramy / na wadze Erfolg haben mied sukces abnehmen schudnąd zunehmen - przytyd Sie hat fette und kalorienreiche Speisen gegessen Sie hat wenig Bewegung gehabt. Perfekt Sie hatte wenig Bewegung. Imperfekt. Perfekt Następstwo czasów: Perfekt + Präsens. Sie ist dick geworden. Przytyła. Stała się gruba. Sie hat gesundheitliche Probleme bekommen. Nabawiła sie problemów zdrowotnych. Sie hat Diäten ausprobiert. Probowała diety. Sie hat Jojo Effekt beobachtet. Obserwowała efekt jojo.

4 Sie hat Mut gefasst. Miała efekt Jojo Sie ist zum Arzt gegangen. Poszła do lekarza. Sie hat sich beraten lassen. Poradzła się. Dostała radę. Sie hat die Ernährung umstellt. Zmieniła sposób odżywiana / dietę Sie hat ausgehalten. Ona przetrwała Sie hat Pfunde verloren. Ons straciła na wadze. Sie hat Erfolg gehabt. Zakooczyło się u niej sukcesem. Odniosła sukces. Sie hat abgenommen. Ona schudła. 5. Welche Adjektive beziehen sich auf eine Krankheit? Jakie przymiotniki odnoszą się do choroby? gefährlich niebezpieczny nüchtern trzeźwy ansteckend zaraźliwy locker luźno akut ostry pauschal włącznie harmlos nieszkodliwy tödlich zabójczy chronisch chroniczny herrlich świetnie Sagen Sie mir die Wahrheit, Herr Doktor. Ist meine Krankheit sehr schlimm? Powiedz mi prawdę, doktorze. Czy moja choroba jest bardzo zła / ciężka? Was heißt schlimm? Sagen wir es mal so: wenn ich Sie heile, werde ich weltberühmt. Co jest złe? Ujmijmy to w ten sposób: jeśli cię uleczę, stanę się sławny na całym świecie. 6. Zu welchen Spezialisten sollte man gehen, wenn man folgende Beschwerden hat? Kreuze an. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Do jakiego specjalisty powinieneś się udad, jeśli masz następujące objawy? Zakreśl. Czasami jest kilka możliwości. Augenarzt - A Kardiologe - B Allergologe - C Chirurg - D Hautarzt E Okulista - A kardiolog - B Alergolog - C Chirurg - D Dermatolog - E

5 1. In den Gallenwegen haben sich Gallensteine gebildet. D Kamienie żółciowe utworzyły się w drogach żółciowych. 2. Das abgeschürfte Knie will nicht heilen. Kolano nie chce się wyleczyć. D 3. Man hat zu hohen Blutdruck. Ma wysokie ciśnienie krwi. B 4. Katzenfell verursacht ständiges Niesen. Futro z kotów powoduje ciągłe kichanie. E 5. Man möchte keine Brille mehr tragen, sondern Kontaktlinsen. A Nikt nie chce już nosić okularów, ale soczewki kontaktowe. 6. Man hat Herzklopfen. Ma kołatanie serca. B 7. Man sieht nicht scharf genug. Nie widzisz wystarczająco ostro. A 8. Man hat akute Blinddarmentzündung. Ma ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. D 9. Man schwillt nach einem Bienenstich. Puchnie po użądleniu pszczół. C 10. Man hat Heuschnupfen. Masz katar sienny. C 11. Die Haut schuppt ab und juckt. Skóra płatkuje i swędzi. E 12. Man hat Akne. Ma trądzik. E 13. Die Augen sind gerötet und tränen. Oczy są czerwone i łzawią A 14. Man hat heftige Schmerzen in der Brust. W klatce piersiowej występuje silny ból. B 15. Man hat sich tief mit einem scharfen Messer verletzt. D Ktoś głęboko zranił ostrym nożem 7. Imperativ. Schreibedie Satze nach dem Beispiel. Tryb rozkazujący.. Napisz zdania jak w przykładzie. Du solltest weniger Fett essen. Powinieneś jeśd mniej tłuszczu. Iss weniger Fett! Jedz mniej tłuszczu. Sie sollten auf die Gans im Ofen aufpassen. Powinieneś doglądad gęsi w piekarniku. Passen Sie auf die Gans im Ofen auf! Doglądaj gęsi w piekarniku Ihr solltet mehr Sport treiben. Powinieneś uprawiad więcej sportu. Treibt mehr Sport! Uprawiaj więcej sportu. 1. Du solltest jetzt die Tablette nehmen. Powinieneś teraz wziąd tabletki. Nimm jetzt die Tablette! Nehmen Sie jetzt die Tablette. 2. Sie sollten die Salbe zweimal täglich einreiben. Należy wcierad maśd dwa razy dziennie. Reiben Sie die Salbe zweimal täglich ein! 3. Ihr solltet den Patienten helfen. Powinieneś pomóc pacjentowi.

6 Hilf den Patienten! Helft (ihr) den Patienten! 4. Du solltest eine Diät ausprobieren. Powinieneś spróbowad diety. Probiere / probier eine Diät aus! 5. Ihr solltet regelmäßig die Zahne putzen. Powinieneś regularnie myd zęby. Putze / putz regelmäßig die Zahne! Putzt (ihr) Putzen Sie die Zahne! 6. Du solltest eine Brille tragen. Powinieneś nosid okulary. Trag eine Brille! 7. Sie sollten ins Krankenhaus fahren. Powinieneś iśd do szpitala. Fahren Sie ins Krankenhaus! 8. Sie sollten sich hinlegen. Powinieneś się położyd. Legen Sie sich hin! 9. Du solltest drei Tage im Bett bleiben. Powinieneś zostad w łóżku przez trzy dni. Bleib drei Tage im Bett! 10. Du solltest dich nicht kratzen. Nie powinieneś się drapad. Kratz(e) dich nicht! 11. Ihr solltet euch schonen. Powinieneś oszczędzid siebie. Schont euch! Schonen Sie sich! Schon(e) dich! 12. Sie sollten mindestens 10 Kilo abnehmen. Powinieneś stracid co najmniej 10 funtów. Nehmen Sie mindestens 10 Kilo ab! Nimm (du) ab! Nehmt (ihr) ab! 13. Du solltest den Blutdruck regelmäßig kontrollieren. Powinieneś regularnie sprawdzad ciśnienie krwi. Kontrollier(e) den Blutdruck regelmäßig! Kontrolliert (ihr) Kkontrollieren Sie! 14. Du solltest dich nicht erkälten. Nie powinieneś zmarznąd. Erkält (e) dich nicht! Erkälten Sie nicht! Erkältet (ihr) 8. Schreibe die folgenden Satze nach dem Beispiel im Passiv. Napisz następujące zdania po przykładzie w trybie biernym. Beim Durchfall verordnet man oft eine Diät. Kiedy jest biegunka, to często jest przepisuje się dietę. Beim Durchfall wird oft eine Diät verordnet. Kiedy jest biegunka, to często jest przepisywana dieta. 1. Am Morgen misst man Fieber. Rano mierzysz gorączkę.

7 Fieber wird am Morgen gemessen. 2. Die Tabletten nimmt man zweimal täglich ein. Tabletki przyjmuje się dwa razy dziennie. Die Tabletten werden zweimal täglich eingenommen. 3. Die Kinder impft man schon im ersten Lebensjahr. Dzieci są szczepione już w pierwszym roku życia Die Kinder werden schon im ersten Lebensjahr geimpft. 4. Man erfindet immer neue Antibiotika. Zawsze wymyśla się nowe antybiotyki. Immer neue Antibiotika werden erfunden. 5. Viele Erkrankungen behandelt man mit der Lasertherapie. Wiele chorób leczy się laseroterapią. Viele Erkrankungen werden mit der Lasertherapie behandelt. 6. Vor den Sonnenstrahlen schützt man die Augen mit der Sonnenbrille. Oczy są chronione przed słońcem okularami przeciwsłonecznymi. Die Augen werden vor der Sonnenstrahlen geschützt. 7. Die Wunde reinigt man zuerst mit Wasser, dann klebt man ein Pflaster darauf. Ranę najpierw czyści się wodą, następnie przyklejasz na nim plaster. Die Wunde wird zuerst mit Wasser gereinigt dann wird ein Pflaster darauf gelebt. 8. In der Regel macht man zuerst ein Röntgenfoto. Z reguły najpierw robisz zdjęcie rentgenowskie Ein Röntgenfoto wird in der Regel zuerst gemacht. In der Regel wird ein Röntgenfoto zuerst gemacht. 9. In solchen Fallen ruf t man am besten den Notarzt. W takich przypadkach najlepiej wezwać pogotowie ratunkowe. In solchen Fallen wird am besten der Notarzt gerufen. 10. Verletzte Touristen bringt man ins Krankenhaus. Ranni turyści są zabierani do szpitala. Verletzte Touristen werden ins Krankenhaus gebracht. Repetytorium Maturzysty. Język niemiecki. Greg. Wydanie II ZDROWIE 1. Was bedeutet für Sie "gesund leben"? Gesund leben bedeutet für mich sich viel bewegen also: Sport treiben, sich gesund ernähren, keine Zigaretten rauchen, keinen Alkohol trinken.

8 Co oznacza dla Ciebie "żyd zdrowo"? Zdrowy tryb życia to dla mnie dużo ruchu: Uprawianie sportu, jedzenie zdrowych, niepalenie papierosów, nie spożywanie alkoholu. 2. Ernähren Sie sich gesund? Wie / Warum nicht? Czy dobrze się Pan/i odżywia? Jak / dlaczego nie? Ich ernähre mich gesund. Ich esse oft aber kleine Portionen. Ich esse viel Obst und Gemüse, kein Fast-Food und nicht viele Süßigkeiten. Jem dobrze. Jem często małe porcje. Jem dużo owoców i warzyw, nie ma fast- foodów i niewiele słodyczy. 3. Was machen Sie, wenn Sie krank sind? Co robi Pan/i, gdy Pan/i jest chory/a? Wenn ich nicht schwer krank bin, nehme ich Aspirin und Nasentropfen und lege mich ins Bett. Wenn ich sehr schlecht fühle und Fieber habe, gehe ich zum Arzt und er sagt, was ich machen soll. Kiedy nie jestem poważnie chory, biorę aspirynę i krople do nosa i kładę się do łóżka. Kiedy czuję się bardzo źle i mam gorączkę, idę do lekarza i on mówi mi, co mam robid. 4. Was machen Sie, wenn Sie gestresst sind? Co Pan/i robi, gdy jest Pan/i zestresowany/a? Wenn ich gestresst bin, versuche ich mich zu entspannen. Ich Hore Musik, trinke Kräutertee oder mache mir en Bad. Kiedy jestem zestresowany, próbuję się zrelaksowad. Słyszę muzykę, piję herbatę ziołową lub kąpię się. CZĘŚCI CIAŁA I NARZĄDY WEWNĘTRZNE niemiecki polski polski niemiecki Arm, der ramię część ciała Körperteil, der Auge, das oko głowa Kopf, der Bein, das noga język Zunge, die pierś, klatka Brust, die piersiowa kolano Knie, das Ellbogen, der łokieć kręgosłup Wirbelsäule, die Finger, der palec łokieć Ellbogen, der Hals, die Szyja, nerka Niere, die Kinn, das podbródek noga Bein, das Knie, das kolano nos Nase, die Kopf, der głowa oko Auge, das Körperteil, der część ciała palec Finger, der Leber, die wątroba palec u nogi Zeh, der Lunge, die płuco pierś, klatka piersiowa Brust, die Magen, der żołądek płuco Lunge, die

9 Mund, der usta podbródek Kinn, das Nacken, der szyja policzek Wange, die Nase, die nos ramię Arm, der Niere, die nerka szyja Nacken, der Ohr, das ucho Szyja, Hals, die Wange, die policzek ucho Ohr, das Wirbelsäule, die kręgosłup usta Mund, der Zeh, der palec u nogi wątroba Leber, die Zunge, die język żołądek Magen, der CHOROBY PODSTAWOWE I SCHORZENIA niemiecki polski polski niemiecki Allergie, die alergia alergia Allergie, die Anämie, die anemia, niedokrwistośd anemia, niedokrwistośd Anämie, die Angina, die angina angina Angina, die Asthma, das astma anoreksja Magersucht, die Bronchitis, die zapalenie oskrzeli astma Asthma, das Depression, die depresja atak serca Herzanfall, die Entzündung zapalenie bezsennośd Schlaflosigkeit, die Grippe, die grypa białaczka Leukämie, die Halsentzündung, die ból gardła ból gardła Halsentzündung, die Herzanfall, die atak serca depresja Depression, die Herzinfarkt, die zawał serca grypa Grippe, die Infektion, die infekcja infekcja Infektion, die Krebs, der rak rak Krebs, der Leukämie, die białaczka reumatyzm Rheuma, die Magersucht, die anoreksja zapalenie Entzündung Rheuma, die reumatyzm zapalenie oskrzeli Bronchitis, die Schlaflosigkeit, die bezsennośd zawał serca Herzinfarkt, die OBJAWY CHOROBY niemiecki polski polski niemiecki Blasse, die bladośd bladośd Blasse, die Blauer Fleck, der siniak ból Schmerz, der Blutdruck, der ciśnienie krwi bóle zęba Zahnschmerzen, die Durst, der pragnienie, ciśnienie krwi Blutdruck, der Fieber messen mierzyd gorączkę gorączka Fieber, das Fieber, das gorączka kaszel Husten, der [Haut]ausschlag, der wysypka [skórna] kaszled Husten Husten kaszled katar Schnupfen, der Husten, der kaszel kichad niesen

10 in Ohnmacht fallen mdled mdled in Ohnmacht fallen niesen kichad mierzyd gorączkę Fieber messen Schmerz, der ból nudności, mdłości Übelkeit, die Schnupfen, der katar obrzęk, opuchlizna Schwellung, de Schweiß pot pot Schweiß Schwellung, de obrzęk, opuchlizna pragnienie, Durst, der Such übergeben wymiotowad rana Wunde, die Übelkeit, die nudności, mdłości siniak Blauer Fleck, der Wunde, die rana wymiotowad Such übergeben Zahnschmerzen, die bóle zęba wysypka skórna Hautausschlag, der LECZENIE niemiecki polski polski niemiecki Arzt, der lekarz badać chorego den Kranken untersuchen atmen (tief atmen) oddychać (głęboko) bez recepty rezeptfrei Behandlung, die leczenie dentysta Zahnarzt, der den Kranken untersuchen badać chorego diagnoza Diagnose, die Diagnose, die diagnoza krople Tropfen ein Medikament verschreiben przepisać lek leczenie Behandlung, die eine Diagnose stellen postawić diagnozę lekarstwo Medikament, das Hustensaft, der syrop na kaszel lekarz Arzt, der Injektion, die zastrzyk maść Salbe, die Krankenhaus, das szpital oddychać (głęboko) atmen (tief atmen) Krankenschein, der zwolnienie lekarskie pielęgniarka Krankenschwester, die Krankenschwester, die pielęgniarka postawić diagnozę eine Diagnose stellen Medikament, das lekarstwo przepisać lek ein Medikament verschreiben Medikamente einnehmen zażywać lek recepta Rezept, das Rezept, das recepta syrop na kaszel Hustensaft, der rezeptfrei bez recepty szpital Krankenhaus, das Salbe, die maść zastrzyk Injektion, die Tropfen krople zażywać lek Medikamente einnehmen Zahnarzt, der dentysta zwolnienie lekarskie Krankenschein, der

11 Links: Gesundheit: II. Wohnen Wohnen1_Trening_leks.pdf Wohnen2_Trening_leks.pdf Wohnen.htm

LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege. Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia:

LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege. Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia: LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia: Jak się Pani czuje? - Wie geht es Ihnen? Jak się Pani czuje dzisiaj?

Bardziej szczegółowo

Choroby, części ciała, lekarze. nerwoból. die Neuralgie. oparzenie. die Verbrennung. przepuklina. der Bruch. wysypka 1 / 21

Choroby, części ciała, lekarze. nerwoból. die Neuralgie. oparzenie. die Verbrennung. przepuklina. der Bruch. wysypka 1 / 21 nerwoból die Neuralgie oparzenie die Verbrennung przepuklina der Bruch wysypka 1 / 21 der Ausschlag katar sienny der Heuschnupfen koklusz der Keuchhusten kolka die Kolik 2 / 21 krwotok der Bluterguss kurcz

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO MEDYCZNE Język niemiecki Język polski Użyteczne zwroty Słownictwo medyczne

SŁOWNICTWO MEDYCZNE Język niemiecki Język polski Użyteczne zwroty Słownictwo medyczne SŁOWNICTWO MEDYCZNE Język niemiecki krank sein / leiden an sterben an / sterben wegen süchtig sein nach allergisch sein auf sich erholen von in guter Vefassung sein / guter Form schmerzen fühlen spüren

Bardziej szczegółowo

Podróże Zdrowie. Zdrowie - Nagły wypadek. Zdrowie - U lekarza. Prośba o zabranie do szpitala. Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej

Podróże Zdrowie. Zdrowie - Nagły wypadek. Zdrowie - U lekarza. Prośba o zabranie do szpitala. Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej - Nagły wypadek polski Muszę iść do szpitala. Prośba o zabranie do szpitala Źle się czuję. niemiecki Ich muss in ein Krankhaus. Mir ist übel. Proszę natychmiast wezwać lekarza! Prośba o szybkie zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zdanie z poprzedniej lekcji.

Zdanie z poprzedniej lekcji. Zdanie z poprzedniej lekcji. 1. Autobus przyjeżdża o godzinie 7. 2. Wieczorem długo oglądam telewizję. 3. Muszę to rozpakować. 4. On na pewno wróci. 5. Czy Pan/Pani mnie odbierze? 6. Ich muss schon aufstehen.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: BEIM ARZT U LEKARZA

TEMAT: BEIM ARZT U LEKARZA TEMAT: BEIM ARZT U LEKARZA WORTSCHATZ - SŁOWNICTWO Zadanie 1. Zapoznaj się z podanym niżej materiałem leksykalnym. sich unwohl/schlecht fühlen źle się czuć sich schwach fühlen czuć się słabo sich müde

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Anna Jagiełło 2. Grupa docelowa: I klasa ZSZ 3. Liczba godzin: 2h 4. Temat zajęć: Was fehlt dir? choroby

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy

Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Odc. 3. Oddział ratunkowy po wypadku w pracy Lista dialogowa: Ała! Jeszcze trochę... Wiem że boli... Już jesteśmy. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Kollege hatte einen Unfall auf der Baustelle,

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika WIR do klasy VI szkoły podstawowej przeznaczony jest do planowania procesu nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

Propozycja lekcji powtórzeniowej z j. niemieckiego prowadzonej z wykorzystaniem metody Lernen an Stationen

Propozycja lekcji powtórzeniowej z j. niemieckiego prowadzonej z wykorzystaniem metody Lernen an Stationen Propozycja lekcji powtórzeniowej z j. niemieckiego prowadzonej z wykorzystaniem metody Lernen an Stationen Poziom- klasa I liceum Temat: Wiederholungsübungen zum Thema Körperteile-Gesundheit-Arzt Cel lekcji:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN. Test 2

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN. Test 2 Test 2 1. Rozumienie ze słuchu 8 pkt Zadanie 1. 8 x 1 pkt Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi dwóch osób na temat zdrowia. Po wysłuchaniu zdecyduj, które informacje są prawdziwe (richtig-r), a które fałszywe

Bardziej szczegółowo

Gesundheit in Deutschland

Gesundheit in Deutschland K Gesundheit in Deutschland W rozdziale nauczę się: nazywać części ciała, opisywać wybrane części ciała, określać przynależność rzeczy lub osób, stosować słownictwo związane z wizytą u lekarza, mówić,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 17: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY

Lekcja 17: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY Lekcja 17: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY część 1 - Mój Podopieczny źle się czuje - części ciała. Lektion 17 [lekcjon zibcejn] - lekcja siedemnasta siebzehn [zibcejn] - siedemnaście

Bardziej szczegółowo

MINI SŁOWNICZEK PYTANIA (DIE FRAGEN)

MINI SŁOWNICZEK PYTANIA (DIE FRAGEN) MINI SŁOWNICZEK Kiedy? Kto? Co? Jak? Gdzie? Jak długo? Dokąd? Dlaczego? Od kiedy? Wann? Wer? Was? Wie? Wo? Wie lange? Wohin? Warum? Seit wann? PYTANIA (DIE FRAGEN) WYRAŻENIA OGÓLNE ( ALLGEMEINE WENDUNGEN)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Egzamin maturalny z języka niemieckiego Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

1. Das Präsens czas teraźniejszy Präsens.

1. Das Präsens czas teraźniejszy Präsens. 1. Das Präsens czas teraźniejszy Präsens. Czas teraźniejszy Präsens wykorzystywany jest w codziennej komunikacji do opisu teraźniejszych czynności, wydarzeń lub stanów. Pfleger Jürgen: Hallo Urszula. Ich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu

Bardziej szczegółowo

iść, chodzić dokąd, gdzie

iść, chodzić dokąd, gdzie www.niemiecki.co Arbeit (die), die Arbeiten dir; mit dir; zu dir es gibt essen, er isst; zu Mittag essen geben, er gibt gehen mir; mit mir; zu mir Mittag (der); der Vormittag; der Nachmittag Park (der),

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Medyczny język niemiecki [Podręcznik opracowany przez Club Silesius Sp. z o.o. 2011 ] www.clubsilesius.eu

Medyczny język niemiecki [Podręcznik opracowany przez Club Silesius Sp. z o.o. 2011 ] www.clubsilesius.eu Nazywam się Beata Chmielewska, jestem pielęgniarką, od 15 lat pracuję w służbie zdrowia. Przygodę z j. niemieckim rozpoczęłam właśnie w moim miejscu pracy. Nigdy nie uczyłam się języków obcych. Wydawało

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Edyta Pawlik. Wydanie I, 2016 ISBN: Projekt okładki: Jacek Piekarczyk

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Edyta Pawlik. Wydanie I, 2016 ISBN: Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Edyta Pawlik Wydanie I, 2016 ISBN: 978-83-63435-52-3 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części

Bardziej szczegółowo

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit

auch też brauchen potrzebować dauern trwać euch was, wami hier tutaj ihn go (jego) immer zawsze lesen; er liest czytać; on czyta mit www.niemiecki.co auch brauchen dauern euch hier ihn immer lesen; er liest mit Monat (der), die Monate noch schon sehr seit so Sohn (der), die Söhne też potrzebować trwać was, wami tutaj go (jego) zawsze

Bardziej szczegółowo

W języku niemieckim czasowniki modalne występują najczęściej z drugim czasownikiem, choć mogą też występować jako formy samodzielne w zdaniu.

W języku niemieckim czasowniki modalne występują najczęściej z drugim czasownikiem, choć mogą też występować jako formy samodzielne w zdaniu. Czasowniki modalne (posiłkowe) (Modalverben) W języku niemieckim czasowniki modalne występują najczęściej z drugim czasownikiem, choć mogą też występować jako formy samodzielne w zdaniu. Przykłady: Peter

Bardziej szczegółowo

Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP. Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa - metoda stacji.

Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP. Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa - metoda stacji. KONSPEKT LEKCJA OTWARTA KLASA: V d PROWADZĄCY: EWA SZÓSTAK 14.01.2010 Zadania opracowane z wykorzystaniem ćwiczeń z podręcznika PUNKT, wydawnictwo WSiP Temat: Das kann ich schon lekcja powtórzeniowa -

Bardziej szczegółowo

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 Imi ę i nazwi sko kandydata : Zaznacz przy ka żdym zadaniu ty l k o j edn ą prawid łową odpowied ź! 1. Jak odpowiesz na

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Lekcja 18: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY

Lekcja 18: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY Lekcja 18: CYKL LEKCJI :ŚWIADOMA OPIEKUNKA - BEZPIECZNY PODOPIECZNY część 1 - Czy chce Pani tabletki? część 2 - Wizyta u lekarza Lektion 18 [lekcjon achtcejn] - lekcja osiemnasta UWAGA: Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości:

Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości: Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości: Rettungswagen 112 [Retungswagen] Pogotowie ratunkowe Polizei 110 [Policaj] Policja die Atemnot [di Atemnot]

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 17.11.2014 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Was tust du für deine Gesundheit?

Was tust du für deine Gesundheit? Direkt zum Abitur 2a Lektion 13 Was tust du für deine Gesundheit? W tej lekcji nauczysz się nazw części ciała; informować o swoim samopoczuciu i pytać o samopoczucie innych; nazw podstawowych dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Konjunktiv. sein/haben (w Konjunktiv Präsens) + Partizip II. ich sei geworden du seiest geworden er sei geworden

Konjunktiv. sein/haben (w Konjunktiv Präsens) + Partizip II. ich sei geworden du seiest geworden er sei geworden Konjunktiv I czasownik modalny Präteritum Perfekt I czasownik modalny werden + Partizip II + werden werden + Partizip II + worden + sein Modalverb + Partizip II + werden (w odpowiednim czasie) Der Brief

Bardziej szczegółowo

Opieka nad starszą osobą

Opieka nad starszą osobą Opieka nad starszą osobą W tej części cyklu Akademia języka niemieckiego poruszany jest temat zwrotów szczególnie ważny i przydatny podczas pracy w opiece. Przedstawiamy zwroty i terminy dotyczące samopoczucia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: die Medikamente [di Medikamente] lekarstwa:

Die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: die Medikamente [di Medikamente] lekarstwa: Die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: die Medikamente [di Medikamente] lekarstwa: der Schlaganfall [der Szlag-anfal] wylew das Asthma [das Astma] astma die Diabetes [di Diabetes] cukrzyca die Appetitlosigkeit

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv Porównując tryb przypuszczający jakiego używamy w języku polskim usłyszymy właściwie te same formy: W ubiegłym roku kupiłbym dom, ale nie miałem pieniędzy. (płaszczyzna przeszła) Dziś kupiłbym ten dom,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność,

Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność, www.niemiecki.co Tryb rozkazujący do Sie, ihr, wir Tworzenie pytań i odpowiedzi Powtórzenie zaimków pytających Dni tygodnia, pory roku Budowanie zdań kolejność, odmiana czasownika Zaimki dzierżawcze po

Bardziej szczegółowo

XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I

XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I kod ucznia Dane uzupełnia członek Komisji Konkursowej po sprawdzeniu i rozkodowaniu prac: Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki w przedszkolu

Język niemiecki w przedszkolu Język niemiecki w przedszkolu W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą dwa razy w tygodniu w zajęciach j. niemieckiego jako mniejszości narodowej. Zajęcia odbywają się w godzinach realizowania podstawy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. R 1.3.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Numer lekcji Temat lekcji Zakres tematyczny Umiejętności / Funkcje

Bardziej szczegółowo

CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT

CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT pozwala opowiadać (najczęściej ustnie) o wydarzeniach z przeszłości; jest czasem złożonym; informuje on o tym co było, co się wydarzyło, co ktoś zrobił. Czas przeszły Perfekt

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada Dwudziesta trzydzieści pięć. Masz 15 minut, by ukończyć misję. Ale musisz oglądać się za siebie.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada Dwudziesta trzydzieści pięć. Masz 15 minut, by ukończyć misję. Ale musisz oglądać się za siebie. ODCINEK 24 Tykający zegar Anna odnajduje metalową puszkę ukrytą w 1961 roku, ale nie może jej otworzyć, ponieważ zardzewiała. Gdy wreszcie udaje jej się otworzyć puszkę, znajduje w niej stary klucz. Czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 1. BUDOWA CZASOWNIKA... 6 1.1 Czasowniki proste i złożone... 6 1.2. Czasowniki zwrotne... 10 1.2.1. Ćwiczenia... 12 2. ODMIANA CZASOWNIKA... 13 2.1. Formy nieodmienne... 13 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 16.11.2016 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin?

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Nett dich kennen zu lernen. Ich freue mich auch. Wer bist du? Ich bin Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in Szczecin. Wo liegt Szczecin? Szczecin

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego)

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego część ustna. Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna ¹ 2 minuty Guten Tag./Guten Morgen. Mein Name ist, und das ist meine Kollegin/mein Kollege.

Bardziej szczegółowo

Der perfekte Valentinstag poziom A2

Der perfekte Valentinstag poziom A2 1 Trage die angegebenen Wörter ein und beschreibe das Foto. Zwei Wendungen passen nicht. Wpisz odpowiednio podane wyrazy, a następnie opisz zdjęcie. Dwa wyrażenia nie pasują. den Valentinstag in den Park

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń

Dział/Treści programowe Wymagania edukacyjne Podstawowe (P) Pełne (PP) Rozdział 1 Uczeń Uczeń Rozdział 2 Uczeń Uczeń Dział/Treści programowe - Przedstawianie się - Określenie kraju pochodzenia - Podanie swego wieku - Podanie miejsca zamieszkania - Podanie informacji o klasie i szkole, do której uczeń/ uczennica uczęszcza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

sollen (mieć powinność) ich kann will muss soll darf mag / möchte du kannst willst musst sollst darfst magst / möchtest

sollen (mieć powinność) ich kann will muss soll darf mag / möchte du kannst willst musst sollst darfst magst / möchtest Język niemiecki 2017.10.02 Spis treści Czasowniki modalne Przykładowe zdania Pytania Części ciała U lekarza- choroby Zdrowie, wypadki losowe Zdrowie i choroba Tryb rozkazujący Czas przeszły Perfekt Czasowniki

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka niemieckiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Wir suchen Matrosen SCENARIUSZ LEKCJI

Wir suchen Matrosen SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Wir suchen Matrosen Poziom: szkoła podstawowa, klasa V Cele: Uczniowie utrwalają pytanie Was kannst du machen? i udzielają na nie odpowiedzi; powtarzają nazwy czynności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę Wypełnia zespół nadzorujący KOD ZDAJĄCEGO dysleksja PESEL ZDAJĄCEGO MJN-R1_4P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5

Spis treści. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 Lekcja 1 Poszukiwanie pracy Tekst 1 Wzór życiorysu... 8 Tekst 2 Wzór listu motywacyjnego... 9 2 Dialog 1 Rozmowa kwalifikacyjna... 10 Lekcja 2 Przekazywanie obowiązków 3 Dialog 1

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor?

Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? ODCINEK 13 Duszpasterska posługa Kościół okazuje się miejscem olśnienia. Pastor wyjaśnia, że melodia stanowi klucz do wehikułu czasu. Ale o jakiej maszynie mówi pastor? Anna i kobieta w czerwieni toczą

Bardziej szczegółowo

Nacht (die); die Nächte

Nacht (die); die Nächte www.niemiecki.co Abend(der), die Abende alles als Lehrer Eltern (die) fahren; er fährt Frau (die); die Frauen gern; gern haben jetzt Kind (das); die Kinder klein lustig Mann (der); die Männer nach; nach

Bardziej szczegółowo

die Krankheiten [di Krankhajten] choroby:

die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Wie kann ich Ihnen helfen? - czyli wszystko o opiece Lekcja nr 3 die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: der Schlaganfall [der Szlaganfal] wylew das Asthma

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Matkustaminen Terveys

Matkustaminen Terveys - Hätätilanteet Puola Muszę iść do szpitala. Pyyntö sairaalaan pääsystä Źle się czuję. Saksa Ich muss in ein Krankhaus. Mir ist übel. Proszę natychmiast wezwać lekarza! Välitön avun tarve ja sen pyytäminen

Bardziej szczegółowo