Projekt Sauron. Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Sauron. Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany"

Transkrypt

1 Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany Projekt Sauron Projekt realizowany w ramach przedmiotu Przetwarzanie Danych W Środowiskach Mobilnych na katedrze Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo Hutniczej. Jeden serwer, by wszystkimi rządzić, Jeden, by urządzenia odnaleźć, Jeden, by wszystkie zasoby zgromadzić I w ciemności wykorzystać do obliczeń rozproszonych. 1

2 Opis projektu Cel projektu Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego wykorzystanie rosnącej mocy obliczeniowej obecnych urządzeń mobilnych te coraz częściej posiadają nawet czterordzeniowe procesory zdolne do wykonywania rozmaitych obliczeń i do generowania realistycznych scen w 3D. Warto zauważyć, że ta moc obliczeniowa jest zazwyczaj marnowana. Kolejnym z celów projektu jest wykonywanie specjalnych akcji w określonych rejonach geograficznych. Przykładem takiego zadania jest zbieranie zdjęć przez stacje telewizyjne z rejonów, w których nie ma ekipy telewizyjnej; zadanie polegać może na dostarczeniu zdjęcia określonego obiektu lub zdarzenia. Słownik app / appka aplikacja działająca pod kontrolą systemu Android SERVER_ADDR adres IP/nazwa hosta, pod którym appka może komunikować się z serwerem klient synonim appki worker synonim appki task zadanie do wykonania przez appkę Użytkownicy klient / użytkownik właściciel telefonu wyposażonego w system Android i opisywaną appkę. Po jej uruchomieniu, jego telefon wykonuje zlecenia pochodzące od serwera. zleceniodawca wprowadza do systemu omawiane zadania. administrator systemu zarządza systemem informatycznym. Wymagania funkcjonalne Możliwość wykonywania zleceń automatycznych w tle. Zadanie takie uruchamiane jest zaraz po otrzymaniu skryptu z serwera. Po wykonaniu wiadomość odsyłana jest na serwer. W przyszłości planowane dodanie schedulera pozwalającego użytkownikowi na ustalenie ram czasowych w których wykonywanie tych zadań będzie możliwe. Możliwość wykonywania zadań specjalnych wymagających interakcji użytkownika. Zadania te mają określony czas, w którym klient może odpowiedzieć oraz wykorzystują pomiary z sensorów. Przykładem takiego zadania jest np. wykonanie zdjęcia obiektu znajdującego się w określonych współrzędnych geograficznych w ciągu określonego czasu. Wymagania niefunkcjonalne działanie na systemie Android 2.3 i nowszych; możliwość implementacji na innych systemach niż Android; prosty w obsłudze 2

3 Specyfikacja systemu Propozycja rozwiązania Jako platformy dla urządzeń mobilnych zdecydowaliśmy się użyć systemu Android, gdyż 1 obejmuje on około 80% rynku urządzeń mobilnych. Dodatkowo posiadamy już pewne doświadczenie w tworzeniu aplikacji pod ten system. W związku z problemem w usystematyzowaniu i zdefiniowaniu ogólnego sposobu rozwiązywania zadań, zdecydowaliśmy się wykorzystać język skryptowy Lua. Da się go w łatwy sposób uruchomić na systemie Android oraz bez problemu można mu udostępnić dostęp do klas systemowych, skąd można pobrać niemal wszystkie potrzebne informacje. System android będzie również udostępniał metody ułatwiające pisanie skryptów Lua oraz dostęp do zasobów systemu Android. 1 analytics q phone share/ 3

4 Użyte technologie Android Aplikacja klienta na system Android działa na urządzeniach z minimalnym API = 8 (Android 2.2). Użyliśmy projektu AndroLua jako implementacji interpretera skryptów Lua. Oprócz tego aplikacja wykorzystuje bibliotekę google gson do serializacji i deserializacji obiektów Javy do formatu JSON. Serwer Do implementacji serwera wykorzystany został język Java w wersji 1.6 wraz ze zdobywającym coraz większą popularnością Play! Framework w wersji Nikt z nas wcześniej nie korzystał z Play!, ale zdecydowaliśmy się go użyć ze względu na łatwość użycia o której można przeczytać w różnych miejscach w internecie, a także ze względu na chęć rozwijania się. Play! umożliwia stworzenie serwera RESTowego w bardzo prosty sposób, a następnie pomaga stworzyć GUI korzystając z gotowych szablonów w oparciu o stworzony wcześniej serwer REST. Dopuszczalne typy zleceń W naszym systemie rozróżniamy przede wszystkim dwa typy zleceń: background_tasks Są to de facto skrypty w Lua, które urządzenie mobilne wykonuje w tle natychmiast po odebraniu. Wraz ze skryptami, przekazywane są metadane niezbędne do działania systemu. Do serwera zwracana jest odpowiedź, którą zwróci skrypt. Skrypty mogą zwracać odpowiedź wielokrotnie. W ramach background_tasksmożna wyróźnić specjalny typ zadania opartego na modelu map/reduce. Podaje się w nim dwa skrypty: map który wykona się na podzielonej na małe fragmenty tablicy wejściowej, oraz reduce który będzie scalał zwrócone rezultaty. special_tasks Są to zadania wymagające ingerencji użytkownika. W chwili obecnej zaimplementowany jest tylko jeden typ takiego zadania; jest to zadanie o parametrze type = 1. Zlecenie to polega na zrobieniu zdjęcia i przesłaniu go na serwer. Zlecenie zawiera również nazwę i opis zrozumiałą dla użytkownika, oraz współrzędne geograficzne oraz promień w jakim zdjęcie może zostać wykonane. 4

5 Protokół komunikacyjny Protokół oparty jest w całości o zapytania RESTowe. Są trzy rodzaje wiadomości w systemie do komunikacji z urządzeniem mobilnym: zapytanie klienta, odpowiedź serwera, oraz rezultat appki. Wiadomość A: zapytanie klienta Zapytanie HTTP/POST jest wysyłane na adres SERVER_ADDR/tasks. Przy pomocy parametrów żądania, przekazywane są wszystkie informacje niezbędne do dalszego przetwarzania przez serwer. Wysłanie tego zapytania odbywa się co z góry określony czas. Parametr Opis Przykładowa wartość lat położenie geograficzne (x 0 N) lon położenie geograficzne (x 0 E) sensors lista dostępnych sensorów 1,3,2, Typ sensora przedstawiono poniżej. public static final int TYPE_GPS = 0; public static final int TYPE_ACCELEROMETER = 1; public static final int TYPE_MAGNETIC_FIELD = 2; public static final int TYPE_ORIENTATION = 3; public static final int TYPE_GYROSCOPE = 4; public static final int TYPE_LIGHT = 5; public static final int TYPE_PRESSURE = 6; public static final int TYPE_TEMPERATURE = 7; public static final int TYPE_PROXIMITY = 8; public static final int TYPE_GRAVITY = 9; public static final int TYPE_LINEAR_ACCELERATION = 10; public static final int TYPE_ROTATION_VECTOR = 11; public static final int TYPE_RELATIVE_HUMIDITY = 12; public static final int TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE = 13; public static final int TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED = 14; public static final int TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR = 15; public static final int TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED = 16; public static final int TYPE_SIGNIFICANT_MOTION = 17; public static final int TYPE_STEP_DETECTOR = 18; public static final int TYPE_STEP_COUNTER = 19; public static final int TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR = 20; Opis: intro 5

6 Wiadomość B: odpowiedź serwera W odpowiedzi na wiadomość A, serwer przy pomocy różnego rodzaju strategii wybiera zadania, które mają zostać wykonane przez danego klienta i te zadania zostają mu zwrócone przy pomocy formatu JSON w HTTP/Content. { background_tasks: [ // lista zadań, które uruchomi telefon { id:1, // unikalne ID zadania code: // kod zadania (w języku Lua) "for i=1,3 do\n android:sleep(2000);\n text = android:getlatitude()\n android:s(text)\n \n " } ], special_tasks: [ // lista zadań, które wykonuje użytkownik // (np. zrobienie zdjęcia danego obiektu) { id: 2, // unikalne ID zadania (opis poniżej) type: 1, // Rodzaj zadania. 1 wykonanie zdjęcia lat: , // szerokość geograficzna obiektu lon: , // długość geograficzna obiektu rad: 1024, // maksymalna odległość w metrach // od obiektu, z której należy // zrobić zdjęcie; jeśli odległość // nie ma znaczenia to wartość: 1 deadline: , // do kiedy ważne jest to zlecenie name: "Zdję cie Centrum Informatyki", // nazwa miejsca jaka będzie się // pojawiać na liście w appce description: "Zdję cie CI AGH od ul. Czarnowiejskiej" // opis miejsca jaki będzie się // pojawiać w appce } ] } 6

7 Wiadomość C: odpowiedź klienta Aplikacja kliencka, po wykonaniu każdego z zadań, zwraca wyniki do serwera. Wysłane zostaje zapytanie HTTP/POSTna adres SERVER_ADDR/resultzawierające poniższe parametry. Parametr Opis Przykładowa wartość id identyfikator zadania 123 time kiedy został wyznaczony wynik lat położenie geograficzne (x>0 N) lon położenie geograficzne (x>0 E) result wynik działania programu w Lua "[1,1,2,3,5,8]" rezultat działań użytkownika <<zdjęcie base64>> Należy zwrócić uwagę na pole result, które zależnie od wykonywanego zadania ma różną zawartość. Zarządzanie zadaniami Zlecenie zadania Zlecenie zadania odbywa się poprzez wysłanie zapytania HTTP/POST na adres SERVER_ADDR/tasks/add zawierającego poniższe parametry. { background_tasks: [ // lista zadań, które uruchomi telefon { code: // kod zadania (w języku Lua) "for i=1,3 do\n android:sleep(2000);\n text = android:getlatitude()\n android:s(text)\n \n " verification_strategy // rodzaj weryfikacji dla zadania code_verify // opcjonalny kod weryfikujący poprawność wykonania zadania task_id : 1 // opcjonalny parametr określający że dany task powinien być skojarzony z innym taskiem sensors: [1,0,2,4] // wymagane sensory points: [{"x": ,"y": },{"x": ,"y": }, {"x": ,"y": }]} // opcjonalny paremetr do wyznaczania obszaru w którym ma być wykonane zadanie } ], special_tasks: [ { // lista zadań, które wykonuje użytkownik // (np. zrobienie zdjęcia danego obiektu) 7

8 task_id : 1 // opcjonalny parametr określający że dany task powinien być skojarzony z innym taskiem type: 1, // Rodzaj zadania. 1 wykonanie zdjęcia lat: , // szerokość geograficzna obiektu lon: , // długość geograficzna obiektu rad: 1024, // maksymalna odległość w metrach // od obiektu, z której należy // zrobić zdjęcie; jeśli odległość // nie ma znaczenia to wartość: 1 deadline: , // do kiedy ważne jest to zlecenie name: "Zdję cie Centrum Informatyki", // nazwa miejsca jaka będzie się // pojawiać na liście w appce description: "Zdję cie CI AGH od ul. Czarnowiejskiej" // opis miejsca jaki będzie się // pojawiać w appce } ] } W odpowiedzi serwer odsyła id tasków. Pobranie wyników Pobranie wyników zadania odbywa się poprzez wysłanie zapytania HTTP/GET na adres SERVER_ADDR/tasks/:id/result.Odpowiedź zawiera następujące parametry Parametr Opis Przykładowa wartość id identyfikator zadania 123 time kiedy został wyznaczony wynik lat położenie geograficzne (x>0 N) lon położenie geograficzne (x>0 E) result wynik działania programu w Lua "[1,1,2,3,5,8]" rezultat działań użytkownika <<zdjęcie base64>> Skasowanie zadania Skasowania zadania odbywa się poprzez wysłanie zapytania HTTP/POST na adres SERVER_ADDR/tasks/:id/delete. 8

9 Aplikacja na Androida Aplikacja pobiera z serwera listę zadań do wykonania za pomocą zapytania HTTP. Jeśli w odpowiedzi serwera znajduje się background_task, aplikacja natychmiast go uruchamia. Zadanie jest przekazywane do osobnego serwisu. Użytkownik widzi na pasku powiadomień powiadomienie o wykonywanych obliczeniach. Pokazanie powiadomienia gwarantuje nam, że proces obliczający zadanie nie zostanie zabity przez system. Po wykonaniu się skryptu wysyłana jest odpowiedź na serwer. Wszystko dzieje się bez ingerencji użytkownika, jest on jedynie informowany przez pojawiające się na ekranie Toasty o skończeniu obliczeń. Jeśli serwer zwróci jakiekolwiek special_tasks, pojawiają się one w głównym ekranie aplikacji. Użyty kolor informuje użytkownika, czy znajduje się w odpowiedniej odległości od miejsca wykonania zadania. W tej chwili jedynym typem special_tasku jest zrobienie zdjęcia, więc po kliknięciu w zadanie na liście odpalana jest aplikacja kamery. Jeśli użytkownik zrobi zdjęcie i je zaakceptuje, jest ono wysyłane wraz z odpowiedzią na serwer. Lua Skrypty Lua są wykonywane przy użyciu projektu AndroLua w osobnym serwisie. Aby ułatwić pisanie skryptów i komunikacje z systemem Android, udostępnione są następujące metody, do których skrypt Lua ma łatwy dostęp. public void sleep(long millis) zatrzymuje działanie skryptu na podaną liczbę milisekund public String getlatitude() pobiera aktualną szerokość geograficzną użytkownika public String getlongitude() pobiera aktualną długość geograficzną użytkownika public Long gettime() pobiera aktualny czas systemowy public void s(string s) wywołanie tej metody wysyła na serwer rezultat zadania (może być wywoływana wiele razy w ciągu działania skryptu) Do środowiska Lua przekazany jest obiekt o nazwie android, na którym można wywoływać powyższe metody. Przykładowo, aby wstrzymać działanie skryptu na 5 sekund, należy w kodzie dodać: android:sleep(5000). 9

10 Serwer Serwer podzielony jest na 4 główne moduły. CMS Po stronie serwera udostępniony został interfejs graficzny, który w prosty sposób umożliwia użytkownikowi generowanie nowych zadań oraz podzadań które będą rozsyłane do poszczególnych workerów. Skorzystano tutaj z konwencji CMS(Content Management System), wg której dostarcza się interfejs do rozwijania systemu oraz modyfikowania bazy danych. GUI udostępnia następujące pola: type definicja typu zadania, (w tle, zdjęcie) verification strategy rozwijalna lista ze strategiami weryfikacji code pole tekstowe do wpisania treści skryptu verification pole tekstowe do wpisania treści skryptu weryfikującego code for map pole tekstowe do wpisania skryptu do zadań prostych w map reduce code for reduce pole tekstowe do wpisania skryptu do scalania rezultatów w map reduce geolocation polygon pole w którym można wprowadzić współrzędne punktów, które mają wyznaczyć obszar wewnątrz którego zadanie musi zostać wykonane input for map reduce tablica wejściowa dla problemu typu map reduce name nazwa miejsca jakie będzie się pojawiać na liście w appce description opis miejsca jakie będzie się pojawiać na liście w appce lat, lon odpowiedzialne za wprowadzanie współrzędnych geograficznych zadania, rad odległość od lat i lon w jakiej zadanie może być wykonane, deadline czas w miliesekundach do którego trzeba zrealizować zadanie (liczony od ) subtask_id id taska z którym task jest powiązany 10

11 Baza danych tasks tabela przechowuje zadania subtasks tabela przechowuje podzadania należące do zadania, te zadania są wysyłane aplikacji. run_count do ilu urządzeń chcemy wysłać dane zadanie lat, lon współrzędne geograficzne dla danego zadania rad odległość od w.w współrzędnych dla której zadanie może być wykonane. Wyrażone w metrach. Wartość 1 oznacza dowolne miejsce. valid_until czas ważności zadania lua_code kod lua który klient ma wykonać special_task jeśli zadanie jest zadaniem specjalnym istnieje wpis w tej tabeli odpowiadający wpisowi w tabeli subtask special_task_type tabela słownikowa, typ zadania specjalnego. Na chwilę obecną tylko jedna wartość: 1 PHOTO. sensors tabela słownikowa, możliwe sensory required_sensors określa które sensory są niezbędne do wykonania danego zadania 11

12 delegated_task przechowuje informacje o zwróconych przez serwer zadaniach. Na jej podstawie interpreter wyników może określić które wyniki pochodzą z tego samego urządzenia. Serwer zwraca urządzeniu id z tej tabeli. result tabela przechowuje wyniki, które zwróciły urządzenia mobilne result wynik wysłany przez skrypt lua, lub zakodowane w base64 (URL frily) zdjęcie w przypadku zlecenia specjalnego date data wykonania zadania lat,lon miejsce wykonania zadania Scheduler Obecna implementacja SimpleScheduler wybiera pierwszy task który nie ma jeszcze rezultatu (lub nie ma wymaganej ilości udzielonych odpowiedzi), sprawdza czy urządzenie mobilne spełnia warunki zadania (sensory, odpowiednia lokalizacja, nie upłynął deadline), a następnie ustawia go na końcu kolejki. Sprawdzanie czy urządzenie jest w odpowiedniej lokalizacji jest opcjonalne i możliwe do zrealizowania na 2 sposoby, albo użytkownik zlecający zadanie określa punkt i promień w którym zadanie od tego punktu należy wykonać, albo użytkownik zleca wiele punktów które tworzą Polygon wewnątrz którego urządzenie mobilne musi się znaleźć. Result Moduł odpowiedzialny jest za weryfikację wyników oraz specjalną obsługę tasków typu map reduce. Zostały zaimplementowane trzy strategie weryfikacji : brak weryfikacji wyniki są od razu rozumiane jako poprawne weryfikacja przez skrypt przydatne gdy sprawdzenie poprawności zadania jest trywialne, a rozwiązanie było heurystyką weryfikacja przez większość zadanie zostało zlecone kilku urządzeniom, a następnie sprawdzany jest odsetek powtarzających się odpowiedzi w celu znalezienia najczęściej powtarzającej się Zadania typu map reduce są najpierw rozbijane przez ten moduł na subtaski (input jest dzielony), które będą wysyłane do urządzeń mobilnych w celu wykonania kodu map. Gdy zakończy się faza map, rozpoczyna się faza reduce. Moduł z uzyskanych wcześniej rezultatów tworzy kolejne subtaski, z kodem reduce, które będą scalajać wyniki. Gdy wszystkie wyniki zostaną scalone w jeden następuje przypisanie wyniku do całego taska. 12

13 Analiza przedstawionego rozwiązania Cechy systemu Protokuł komunikacyjny polegający na wysyłaniu dokumentów jsonowych przy użyciu zapytań http, znacząco wpływa na możliwości rozbudowy systemu jako całości. Pozwala to tworzyć nowych klientów zarówno dla urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych. Serwer został zaprojektowany tak, aby w łatwy sposób można go było rozbudowywać, dodawać nowe funkcjonalności, a także gdy zajdzie taka potrzeba zupełnie wymieniać niektóre komponenty. Problemem może być skalowalność systemu, przy bardzo dużej ilości zadań i klientów ciągle odpytujących się serwer o nowe zadania, jednak dobrze zaplanowane i zaprojektowane rozproszenie aplikacji mogło by ten problem zminimalizować lub nawet całkowicie wyeliminiować. Problemy Propozycja dalszego rozwoju systemu rozważenie wprowadzenia powiadomień PUSH dla aplikacji mobilnej (jakie miałoby to korzyści?) dodanie większej ilości funkcji które Android udostępnia środowisku Lua poprawa interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej wprowadzenie opcji konfiguracji aplikacji mobilnej (np. pory w których automatycznie przyjmujemy zlecenia od serwera) dodanie do aplikacji mobilnej możliwości dodawania własnych zadań dodanie większej ilości typów specjalnych zadań implementacja innych strategii działania dla modułów schedulera i modułu interpretującego wyniki implementacja na inne platformy poprawa graficznego interfejsu do zlecania zadań rozproszenie serwera na wiele node ów implementacja serwera na urządzenie mobilne 13

14 Przykłady Mierzenie średniej prędkości na danej ulicy. W celu wykonania takiego zadania przy pomocy naszego systemu, należy utworzyć poligon opisujący ulicę. W tym celu podajemy poprzez CMS listę punktów w formacie JSON: { } "points": [ {"x": ,"y": }, {"x": ,"y": } //... ] Dla każdego otrzymanego zgłoszenia serwer sprawdza czy zgłaszające się urządzenie należy do wyznaczonego przez podane punkty obszaru. Jeśli tak serwer zwraca to zadanie danemu urządzeniu. Samo mierzenie prędkości jest kwestią tylko i wyłącznie podanego kodu w Lua. Zamiast prędkości możemy mierzyć dowolne rzeczy na które pozwala nam technologia. Poniżej przykładowy kod programu mierzący średnią prędkość z 10 sekund math = require "math" function degrees_to_radians(deg) return deg * math.pi / function coordinates_to_distance(lat1, lon1, lat2, lon2) R = dlat, dlon = degrees_to_radians(lat2 lat1), degrees_to_radians(lon2 lon1) lat1, lat2 = degrees_to_radians(lat1), degrees_to_radians(lat2) a = math.sin(dlat/2) * math.sin(dlat/2) + math.sin(dlon/2) * math.sin(dlon/2) * math.cos(lat1) * math.cos(lat2) c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 a)) d = R * c return tostring(d) local lat1, lon1 = android:getlatitude(), android:getlongitude() android:sleep(10000) local lat2, lat2 = android:getlatitude(), android:getlongitude() android:s(coordinates_to_distance(lat1, lon1, lat2, lon2)) 14

15 Rozproszony merge sort W celu wykonania tego zadania, stworzyliśmy infrasktrukturę pod model obliczeń map reduce. Model ten zakłada: 1. zadanie zostaje podzielone na (równe) kawałki, te zostają wysłane do urządzeń; 2. (map) urządzenia obliczają pewną funkcję na uzyskanym kawałku; 3. (reduce) w kolejnym kroku, wyniki działania z poprzedniego kroku są wysyłane do urządzeń w celu ich połączenia w całość; 4. koniec następuje, gdy uzyskamy jeden kawałek. W wypadku sortowania przy pomocy rozproszonego algorytmu merge sort, mappolega na wywołaniu funkcji identycznościowej, natomiast reducepolega na łączeniu dwóch 2 posortowanych tablic w jedną (da się to zrobić w czasie liniowym na węźle ). function domap(xs) table.sort(xs) tu jest sort, ponieważ * dla chunków rozmiaru 1 jest to f. identyczn. * dla chunków rozmiaru >1 jest konieczne dla poprawnego działania return xs function reduce(xs, ys) local res = {} while next(xs) ~= nil and next(ys) ~= nil do if xs[1] <= ys[1] then table.insert(res, table.remove(xs, 1)) else table.insert(res, table.remove(ys, 1)) if next(xs) == nil then for k,v in pairs(ys) do table.insert(res,v) elseif next(ys) == nil then for k,v in pairs(xs) do table.insert(res,v) return res 2 W efekcie uzyskujemy algorytm równoległy, który dla odpowiedniej ilości procesorów ma w modelu PRAM złożoność O(log n). 15

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo