OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zał. Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej medialnej i outdoorowej w ramach projektu:,,bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości Celem tych zadań jest promocja gospodarcza naszego regionu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego w kierunku wykreowania pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku regionu objętego projektem pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. Zamawiający oczekuje wykreowania swojego regionu jako terenu posiadającego zasoby przyrodnicze, gospodarcze, turystyczne oraz kulturowe. Kampania powinna zawierać pełne informacje o obszarze, jego mocne strony oraz ciekawą prezentację ofert turystycznych i inwestycyjnych. Projekt przewiduje m.in. kontynuację działań promocyjno-informacyjnych związanych z marką turystyczną Ziemi Janowskiej ZOOM NATURY oraz Parkiem Rekreacji. 1. Przygotowanie oraz wydruk katalogu ofert inwestycyjnych 2 języcznego (polsko-angielski) w ilości 3000 sztuk. Format: A4 Nakład: 3000 sztuk Oprawa zeszytowa Objętość (środek): min.12 stron, papier: kreda mat min.150 g 4+4 Okładka: 4 strony, papier: kreda mat min. 300 g, 4+4, dodatkowo uszlachetnienia na zewnątrz: folia mat.+ lakier punktowy Wkładki: format zbliżony do A4 - dwustronna, kreda mat min.150 g, 4+4 mieszczące się w kieszonce foliowej na końcu katalogu, 10 rodzajów w każdym katalogu ofertowym Treść wkładek przygotuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym Wersja językowa: polsko-angielska Zdjęcia: z lotu ptaka min. 2 zdjęcia (zdjęcia mają obejmować opisywane tereny inwestycyjne), zdjęcia przedstawiające istniejące zakłady produkcyjne i tereny inwestycyjne gminy Janów Lubelski oraz inne zdjęcia, niezbędne do złożenia katalogu Grafika: wizualizacje i grafiki uzależnione od zawartości katalogu Katalog ofert inwestycyjnych ma nawiązywać do logotypu:,,inwestuj z ulgą Wykonawca wykona samodzielnie lub zakupi zdjęcia i grafiki z gotowych baz OBOWIĄZKI WYKONAWCY: a) Opracowanie treści katalogu na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 1

2 b) Tłumaczenie na język angielski wykonane przez biuro tłumaczeń c) Wykonanie zdjęć: Wykonawca wykona sesję zdjęciową lub zakupi zdjęcia i przedstawi propozycje do umieszczenia w katalogu inwestycyjnym Zamawiającemu d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zdjęcia z całego okresu realizacji umowy - przewidujemy e) Wykonanie grafik: Wykonawca wykona samodzielnie lub zakupi gotowe grafiki i przedstawi propozycje do umieszczenia w katalogu inwestycyjnym f) Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku g) W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie h) Wydruk gotowego katalogu inwestycyjnego i dostarczenie go do siedziby Partnera projektu Gminy Janów Lubelski i) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 2. Przygotowanie oraz wydruk informatora turystycznego Ziemi Janowskiej w ilości sztuk Rozmiar: A5 Nakład: sztuk Objętość(środek): min. 52 strony, kreda mat 150 g, 4+4 Okładka: 4 strony, kreda mat min.300 g, 4+4, folia+lakier Oprawa zeszytowa Informator powinien przekazywać m.in. historię, kulturę, tradycję, atrakcje turystyczne oraz walory naturalne Ziemi Janowskiej w formie dużej ilości zdjęć i tekstów Zamawiający przewiduje podział katalogu na kategorie np. z kulturą za pan brat, spotkania z tradycją, aktywnie przez cały rok, gdzie zjeść, itp. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: a) Wykonawca wykona samodzielnie bądź zakupi zdjęcia do informatora. Po konsultacji z Zamawiającym umieści w katalogu. b) Wykonawca zobowiązany jest umieścić zdjęcia z całego okresu realizacji umowy - przewidujemy c) Przygotowanie opracowanych tekstów do akceptacji (np. przekazanych przez Zamawiającego) d) Przygotowanie projektu informatora do akceptacji przez Zamawiającego e) Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku f) W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie g) Wydruk i dostarczenie gotowego produktu do siedzib: Zamawiającego oraz Partnerów projektu gmin Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 3. Przygotowanie oraz wydruk mapy Ziemi Janowskiej w ilości 4000 sztuk oraz wykonanie elektronicznej aplikacji do instalacji na urządzenia mobilne Przygotowanie projektu i wykonanie mapy Ziemi Janowskiej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wydruk mapy w ilości 4000 sztuk Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1: Mapa ukazywać będzie obszar całego powiatu janowskiego i przyległych terenów Wydruk dwustronny 4+4 Nakład: 4000 sztuk Format B1 składany do formatu około 12 cm x 22 cm 2

3 Papier: G-print, min. 100 g + lakier offsetowy Treść mapy zawierać będzie podstawowe dane fizjograficzne i topograficzne, zaktualizowaną sieć komunikacyjną oraz wszelkie informacje dotyczące zagospodarowania turystycznego Mapa powinna zawierać legendę i zaznaczone ścieżki rowerowe Rewers mapy zawierać będzie zdjęcia i krótki opis atrakcji turystycznych, interesujące obiekty, zasoby przyrodnicze, historię oraz dane teleadresowe atrakcji Mapa skierowana ma być do turysty indywidualnego, grup zorganizowanych, osób lubiących aktywny wypoczynek oraz dla rodzin z dziećmi OBOWIĄZKI WYKONAWCY: a) Wykonawca wykona samodzielnie bądź zakupi zdjęcia ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych. Po konsultacji z Zamawiającym umieści na mapie lub okładce b) Wykonawca zobowiązany jest umieścić zdjęcia z całego okresu realizacji umowy - przewidujemy c) Przygotowanie opracowanych tekstów do akceptacji (np. przekazanych przez Zamawiającego) d) Przygotowanie projektu mapy do akceptacji przez Zamawiającego e) Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku f) W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie i) Wydruk i dostarczenie gotowego produktu do siedzib: Zamawiającego oraz Partnerów projektu gmin Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 3.2. Przygotowanie aplikacji stanowiącej mobilny przewodnik po Ziemi Janowskiej, a w szczególności utworzenie indywidualnego projektu graficznego zgodnie z poniżej umieszczonymi wytycznymi Zamawiającego, wdrożenie technologii do zarządzania serwisem, instalacja, konfiguracja na hostingu zewnętrznym oraz przeszkolenie użytkowników systemu. Stworzony przewodnik turystyczny podzielony będzie na kategorie (np. pogoda, atrakcje turystyczne, muzea, placówki kultury, zabytki, obiekty przyrodnicze, trasy rowerowe, bazę noclegową, gastronomiczną, punkty informacji turystycznej, itd. do ustalenia z Zamawiającym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia) Moduł umożliwiający przeszukiwanie zawartości serwisu internetowego po frazie oraz zaawansowane opcje wyszukiwania Aplikacja powinna umożliwiać Zamawiającemu możliwość dowolnego edytowania stworzonych kategorii poprzez dostęp Zamawiającego do systemu zarządzania treścią CMS Aplikacja powinna wykorzystywać technologię geolokalizacji, dzięki której użytkownik dostaje informacje o obiektach znajdujących się w pobliżu Aplikacja zawierać będzie opisy interesujących miejsc, szlaków, zabytków czy restauracji oraz zdjęcia i ikony z plikami audio/wideo, które mogą być na bieżąco aktualizowane i zmieniane Dzięki aplikacji turysta będzie mógł bez problemu znaleźć atrakcje turystyczne, urzędy, apteki, itd. Aplikacja wyznacza odległość oraz orientacyjny czas dotarcia do wyznaczonego miejsca wybranym środkiem lokomocji (pieszo, samochodem, itp.) Aplikacja zawierać będzie moduł Planer, dzięki któremu użytkownik będzie mógł samodzielnie zaplanować sobie wycieczkę na zasadzie punktów - z listy wszystkich miejsc. Użytkownik wybiera te, które go interesują, a aplikacja tworzy z nich najbardziej logiczną trasę. Użytkownik widzi swoją pozycję względem punktów. Aplikacja pokazuje szacowaną odległość i czas przebycia trasy różnymi środkami lokomocji lub pieszo Zawarte w bazie danych obiekty będą posiadać opis, zdjęcie, lokalizację na mapie (GPS), godziny otwarcia oraz dane teleadresowe Aplikacja będzie dawała możliwość nawigowania do obiektu dzięki zewnętrznej aplikacji mapowej (np. Google Maps) Aplikacja wyświetlać będzie komunikat, że prawidłowe funkcjonowanie aplikacji wymaga instalacji Google Maps Aplikacja będzie wyświetlała wydarzenia mające miejsce w regionie (dodawane przez CMS). Kalendarz wydarzeń zintegrowany będzie z kalendarzem w telefonie, dzięki czemu użytkownik będzie 3

4 mógł ustawić sobie przypomnienie wybranego wydarzenia jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę (systemowe zapytanie o zgodę) Oprogramowanie będzie zawierało wtyczki/elementy społecznościowe oraz wbudowany czytnik kodów QR ostateczna ilość wtyczek podana zostanie przy realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie z CMS w siedzibie Zamawiającego Aplikacja na systemy: Android od wersji 236 oraz ios od wersji 7 Wykonawca zapewni opiekę serwisową przez okres 5 lat, tzn. będzie korygował wszelkie błędy krytyczne pojawiające się w aplikacji, leżące po stronie Wykonawcy 4. Przygotowanie oraz wydruk paszportu turystycznego Ziemi Janowskiej w ilości sztuk Przygotowanie projektu paszportu turystycznego Ziemi Janowskiej i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu Format: min. 100 x 150 mm Objętość (środek): min. 48 stron, offset min. 100 g, 4+4 oraz 4 strony papier samoprzylepny min.80 g, 4+0 Okładka: 4 strony, kreda mat min. 300 g, folia SOFT TOUCH Nakład: sztuk Oprawa zeszytowa Paszport składać się będzie ze strony tytułowej, strony opisującej przeznaczenie paszportu, strony na dane teleadresowe turysty oraz stron prezentujących atrakcje turystyczne ze zdjęciami i opisem atrakcji - na stronie parzystej, natomiast na stronie nieparzystej będzie miejsce na dane teleadresowe atrakcji oraz miejsce na pieczatkę W kolejnej części katalogu przekonamy się co warto zobaczyć? i gdzie warto być? Przy każdym z tych miejsc będzie miejsce na naklejkę, którą turysta będzie mógł odnaleźdź na końcu paszportu turystycznego Zdjęcia: Wykonawca wykona samodzielni lub zakupi zdjęcia, które zamieści w paszporcie turystycznym Wykonawca zobowiązany jest umieścić zdjęcia z całego okresu realizacji umowy - przewidujemy sesje wieloetapowe (np. różne pory roku, różne pory dnia) Naklejki: na stronach z papierem samoprzylepnym Wykonawca wykona naklejki. Projekt, format poszczególnych naklejek oraz ich ilość do ustalenia z Zamawiającym Pieczątki: Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wraz z paszportem stemple drewniane do robienia pieczątek z nazwami atrakcji, które dostępne będą w miejscach prezentujących atrakcje turystyczne. Pieczątki jednokolorowe o średnicy min. 40 mm. Ilość stempli wraz z niezbędnym wyposażeniem: min. 22 sztuki pieczątek wraz z drewnianą poduszką o wielkości min. 107 x 87 mm nasyconą tuszem Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego autorskie prawa majątkowe do wydawnictw, w tym m.in. do zdjęć zrobionych przez Wykonawcę i tekstów powstałych w wyniku realizacji umowy, dając Zamawiającemu prawa do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie Wydruk i dostarczenie gotowego produktu do siedzib: Zamawiającego oraz Partnerów projektu gmin Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 5. Album prezentujący walory turystyczne i inwestycyjne w 4 językach (polski, angielski, niemiecki i rosyjski) w ilości 2500 szt. Format: min. 320 x 240 mm Środek: min. 128 stron, kreda błysk min. 170 g, 4+4 Wyklejka 2 strony, offset min. 120 g, 1+0 Oklejka 2 strony, kreda błysk min.130 g, 4+0, folia mat. + lakier UV Obwoluta kreda mat min. 200 g, 4+0, folia matowa + lakier UV punktowy Oprawa twarda szyta + dodatkowo klejona Podpisy zdjęć w 4 wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i rosyjski Nakład: 2500 sztuk 4

5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY: a) Opracowanie treści albumu na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego b) Opracowanie treści graficznej i przedstawienie propozycji do akceptacji przez Zamawiającego c) Tłumaczenie na język angielski, niemiecki i rosyjski wykonane przez biuro tłumaczeń d) Wykonanie zdjęć: wykonawca wykona sesję zdjęciową samodzielnie lub zakupi zdjęcia i przedstawi propozycje do umieszczenia w albumie Zamawiającemu e) Wykonawca zobowiązany jest umieścić zdjęcia z całego okresu realizacji umowy - przewidujemy f) Pula zdjęć przedstawiona Zamawiającemu do wyboru musi być dwukrotnie większa niż liczba zdjęć zamieszczonych w albumie g) Zamawiający przewiduje umieszczenie zdjęć lotniczych. Wykonawca wykona zdjęcia lotnicze, które przedstawi Zamawiającemu do wyboru przed umieszczeniem w albumie (min. 30 zdjęć) h) Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku i) W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie j) Wydruk i dostarczenie gotowego produktu do siedzib: Zamawiającego oraz Partnerów projektu gmin Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 6. Przygotowanie i wydruk ulotek tematycznych w ilości sztuk. Przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa ulotki. Ulotka, format A4 składany do DL Papier: kreda matowa min. 130 g 4+4 Nakład: sztuk (1 rodzaj sztuk., 1 rodzaj sztuk, 5 rodzajów po 1000 sztuk., 1 rodzaj szt.) Celem ulotki ma być promocja walorów turystycznych i inwestycyjnych Ziemi Janowskiej Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej plików otwartych oraz plików do druku W momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiącego autorskie prawa majątkowe do wydawnictw, w tym m.in. do zdjęć zrobionych przez Wykonawcę i tekstów powstałych w wyniku realizacji umowy, dając Zamawiającemu prawa do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie Wydruk i dostarczenie gotowego produktu do siedzib: Zamawiającego oraz Partnerów projektu gmin Batorz, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki w ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 7. Przeprowadzenie kampanii outdoor Wynajem tablic wielkoformatowych typu billboard na okres min. 30 dni w miesiącach kwiecień/ maj/czerwiec 2015 r. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie działań niezbędnych do wynajmu tablic oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca odpowiada za: wykonanie bilbordów, opracowanie projektów graficznych bilbordów oraz wyklejenie wynajętych tablic wykonanymi bilbordami Zamawiający nie dopuszcza reklamy na mobilach. Wykonawca zobowiązany będzie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawić dokumentację z realizacji zadania w postaci listy miejsc ekspozycji wraz ze zdjęciami wyklejonych billboardów. Dopuszczalne formaty tablic reklamowych: 12 m 2 oraz 18 m 2. Wszystkie powinny posiadać oświetlenie własne. 5

6 Wymagane proporcje podziału tablic to 80 sztuk po 12 m 2 oraz 25 sztuk po 18 m 2. Przy wyborze lokalizacji konkretnych tablic, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wybierać tablice w lokalizacjach zapewniających jak najlepszą widoczność oraz jak największy kontakt odbiorców z billboardami. Wykonawca uwzględni podział kampanii na 2 części i dostosuje lokalizacje do poniższych wymagań: a) Kampania dla inwestorów - przy drogach dojazdowych do Lublina, Rzeszowa, Warszawy i Kielc (wymagane 30% tablic) b) Kampania dla turystów - miasta główne (przy szkołach podstawowych, gimnazjach lub miejscach dużego ruchu) dla województw: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie oraz okolice dojazdów do takich parków jak Bałtów czy Park Miniatur Inwałd lub inne miejsca ze wschodniej części Polski gdzie jeżdżą wycieczki szkolne (wymagane 70% tablic) Wykonawca powinien unikać miejsc o niskiej postrzegalności tzn. skupisk billboardów Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży listę proponowanych lokalizacji billboardów, wraz ze zdjęciami, na poziomie 150 % planowanej ilości tablic na potrzeby kampanii. Lista musi być uzupełniona o zdjęcia każdej z zaproponowanych lokalizacji. Wykonawca wykona projekt graficzny bilbordów oraz opracuje jego treść w porozumieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do projektu graficznego oraz akceptacji 8. Przeprowadzenie kampanii medialnej a) Reklama prasowa Opracowanie i zamieszczenie reklamy wielkości min. 1/3 strony w części redakcyjnej ogólnopolskiego dziennika gospodarczego o średnim nakładzie minimum egzemplarzy wraz z emisją artykułu sponsorowanego na stronie internetowej dziennika artykuł zajawiony boxem o wielkości min. 200 px x 150 px na stronie głównej + tytuł przez okres jednego tygodnia; zajawka wyświetlana za każdym razem - dwukrotnie w odstępach minimum dwóch tygodni. Reklama i artykuł zostaną zamieszczone dwukrotnie w odstępach minimum dwóch tygodni. Opracowanie i zamieszczenie reklamy wielkości minimum 9 modułów w wydaniu piątkowym na stronach redakcyjnych w regionalnych wydaniach gazety ogólnopolskiej w następujących miastach: - wydanie Lublin - wydanie Kraków - wydanie Warszawa - wydanie Kielce - wydanie Rzeszów - wydanie Katowice - wydanie Radom Opracowanie i zamieszczenie reklamy wielkości minimum 12 modułów w wydaniu piątkowym na stronach redakcyjnych w wydaniach gazet regionalnych z największym czytelnictwem dwukrotnie w odstępach minimum dwóch tygodni w następujących miastach i regionach: - miasto Lublin - woj. lubelskie - woj. świętokrzyskie - woj. podkarpackie - miasto Kraków - miasto Warszawa b) Przeprowadzenie kampanii internetowej Reklama na portalu Facebook lub równoważnym: - opracowanie reklam graficzno-tekstowych w różnych formatach, np.: Domain ad, Page post ad, 6

7 Page post link ad, Event ad, App ad ostateczne formy reklamowe i projekty ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - dobór i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji kategorii zainteresowań i tematów, według których będą emitowane reklamy, - emisja przygotowanych reklam na portalu Facebook lub równoważnym w celu promocji fan page a i stron internetowych wskazanych przez Zamawiającego oraz przygotowanej aplikacji mobilnej, - wymagana liczba kliknięć: minimum w reklamę dot. strony internetowej i fan page oraz minimum w reklamę dot. aplikacji mobilnej. Reklama w Sieci Reklamowej Google (GDN) lub równoważnej: - opracowanie reklamy graficznej i tekstowej w różnych formatach ostateczne formy reklamowe i projekty ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - dobór i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji kategorii zainteresowań i tematów, według których będą emitowane reklamy, - dobór słów kluczowych według których będą emitowane reklamy, - emisja przygotowanych reklam w Sieci Reklamowej Google (GDN) lub równoważnej, - wymagana liczba kliknięć w reklamę: minimum 7500 Reklama display: - opracowanie reklam graficznych w technologii flash (format minimum double billboard) dostosowanych do wymagań serwisów, na których będą emitowane, - profil odbiorcy zgodny z grupą docelową projektu, zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - kategorie zainteresowań ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - zakładana geolokalizacja dokładne parametry ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - wymagana liczba kliknięć w reklamę: minimum UWAGA: Wykonawca na wszelkich materiałach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, będzie stosował oznakowanie promocyjne projektu zgodnie z,,wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dostępnymi na stronie w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji poszczególnych zadań, będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem takich elementów jak: nazwa zadania, cena brutto oraz termin wykonania zadania. 7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media

Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media Wizerunek turystyczny powiatu kwidzyńskiego na podstawie analizy stron internetowych i social media ZAŁĄCZNIK analiza stron Opracowanie: Doradztwo i Szkolenia TREK na zlecenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo