... (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr (pieczęć firmy) (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: wybór dostawcy druków reklamowych dla Opery Wrocławskiej w 2008 r. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujące części zamówienia: i oferujemy niŝej wymienione ceny brutto uwzględniające...% podatek VAT.

2 CZĘŚĆ I 1. Ulotka wersja 1 Rodzaj druku a) Format A5 148 x 210 mm, Druk Papier 135 g Uwagi: Trzy wersje językowe b) Format A5 148 x 210 mm, Papier 135 g Uwagi: Trzy wersje językowe 2. Ulotka wersja 2 Rodzaj druku a) Format A4 210 x 297 mm Druk Papier 135 g b) Format A4 210 x 297 mm Papier 135 g 3. Ulotka wersja 3 Rodzaj druku Format A4 210 x 297 mm Papier 175 g kreda matt Uwagi: bigowanie do A5, lakier offsetowy zewnętrznie 2

3 4. Ulotka wersja 4 Rodzaj druku a) Format 2/3 A4 100 x 210 mm Papier kreda matt 135g Uwagi: bigowanie do 100 x 210 mm, lakier offsetowy zewnętrznie b) Format 2/3 A4 200 x 210 mm Papier kreda matt 175g Uwagi: bigowanie do 100 x 210 mm, lakier offsetowy zewnętrznie 5. Zaproszenie Rodzaj druku a) Format 1/3 A4 (100 x 210 mm) Druk Papier: kreda matt 250 g Uwagi: lakier offsetowy zewnętrznie b) Format 1/3 A4 (100 x 210 mm) Papier: kreda matt 250 g Uwagi: lakier offsetowy zewnętrznie c) Format 1/3 A4 (100 x 210 mm) Druk Papier: kreda matt 250 g Uwagi: lakier offsetowy zewnętrznie 3

4 6. Repertuar Rodzaj druku Format 105 x 160 mm, digital proof: 1 strona okładki, 2 strony wybrane ze środka x x x x Papier: środek 135 g kreda matt, okładka 200g lakierowana offsetowo zewnętrznie Uwagi: dwie wersje językowe, oprawa szyta, okładka 4 strony a) strony b) kolejne 16 stron 7. Program Rodzaj druku Format 145 x 237 mm, digital proof: 1 strona okładki, 2 strony wybrane ze środka Papier środek: 135 g kreda matt, okładka x x x 250 g kreda matt lakierowana offsetowo zewnętrznie Uwagi: oprawa klejona, okładka 4 strony a) 24 strony b) kolejne 12 stron 4

5 8. Wizytówki Rodzaj druku a) Format 50 x 90 mm Druk Papier kreda matt 250 g b) Format 50 x 90 mm Druk Papier kreda matt 250 g 9. Bilet VIP Rodzaj druku Format 105 x 100 mm Papier: kreda matt 250g, lakierowany offsetowo matt 5

6 CZĘŚĆ II 1. Plakat Rodzaj druku Format 680 x 980 mm Druk 4+0 Papier kreda matt 170 g 2. Afisz Rodzaj druku a) Format 680 x 980 mm Druk 2+0 Papier kreda matt 170g b) Format 680 x 980 mm Druk Papier kreda matt 170 g 3. Sztrajf Rodzaj druku Format 690 x 150 mm Druk

7 CZĘŚĆ III Wydawnictwo NA ŁAMACH PRASY Opracowanie graficzne Skanowanie materiałów prasowych i obróbka Świecenie, przygotowanie techniczne do druku, druk i oprawa Rodzaj druku 350 Nakład 300 sztuk Format A4 Okładka: druk 4 + 4, papier kreda 250 g + folia mat zewnętrznie Środek: druk 1 + 1, papier offset 80 g Wklejenie w gotowy oprawiony blok trzech przekładek z papieru ozdobnego, barwionego w masie Papier przekładek 210g Rozmiar przekładek: x 135 x 35 mm x 135 x 60 mm x 135 x 90 mm Kształt przekładek: 210 mm 35/60/90 mm 135 mm 380 Cena za 300 szt. zaleŝnie od objętości stron

8 CZĘŚĆ IV Bilety wstępu Świecenie, przygotowanie techniczne do druku, matryce i druk: Format 60 x 152,4 mm Druk: 7 kolorów łącznie + lakier UV Zadruk dwustronny, Perforacja poprzeczna co 6 z przesunięciem i 1 /kupon/, Znacznik fotokomórki wcięcie boczne obustronne 3 x 8 mm co 6 Bobina wewnętrzna fi 76 mm Konfekcja po 1000 szt. na roli wg wykonanej wcześniej próby Rodzaj druku Surowiec: karton jednostronnie termiczny 170 g/m 2, Cena za ilość sztuk

9 CZĘŚĆ V Plakaty typu billboard 1. Plakaty (billboardy) Cena 1 sztuki w przedziałach Rodzaj druku a) Format 504 x 238 cm Druk offsetowy / cyfrowy, Papier typu blueback Gramatura g b) Format 356 x 252 cm Druk offsetowy / cyfrowy, Papier typu blueback Gramatura g 2. Plakaty (druk cyfrowy) Rodzaj druku RóŜne rozmiary Druk cyfrowy, Papier typu blueback Gramatura g Cena za 1 m 2 wydruku 9

10 CZĘŚĆ VI Druki wielkoformatowe 1. Plakaty typu citylight (postery) Rodzaj druku Format 120 x 180 cm Druk cyfrowy, Papier do posterów Gramatura g Cena za 1 szt. w przedziale sztuk 2. Plakaty (folia) Rodzaj druku RóŜne rozmiary, Druk cyfrowy, Folia samoprzylepna Cena za 1 m 2 wydruku 3. Bannery (siatka PCV) Rodzaj druku RóŜne rozmiary Druk cyfrowy Siatka PCV, splot poliestrowy Gramatura :300 g, Materiał trudnopalny (certyfikat) Cena za 1 m 2 wydruku 10

11 4. Bannery (PCV) Rodzaj druku RóŜne rozmiary Druk cyfrowy Materiał PCV Gramatura g Materiał trudnopalny (certyfikat) Cena za 1 m 2 wydruku 5. Bannery (PCV) dwustronne Rodzaj druku RóŜne rozmiary Druk cyfrowy Materiał PCV typu blockout Gramatura 800g Materiał trudnopalny (certyfikat) Cena za 1 m 2 wydruku Oświadczenie 1. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami przetargowymi (ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, postanowienia umowy) składamy dokumenty potwierdzające, iŝ spełniamy wszystkie warunki udzielenia niniejszego zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe profil działania naszej firmy pokrywa się z przedmiotem zamówienia. 3. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŝeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 4. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać siłami własnymi w całości lub powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej (następujących) części zamówienia*: 11

12 zakres dostaw:... * niepotrzebne skreślić Do oferty załączamy: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 4. Umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy) 5. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie(jeśli dotyczy) 6. Wykaz zrealizowanych dostaw druków wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie dostaw. 7. Formularz postanowień umowy. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. Materiały (druki reklamowe) do oceny walorów estetycznych dla części na które składana jest oferta (czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 12

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROEKO Jacek Pronobis Konstantynów Łódzki dn. 16.02.2015 ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki NIP 6611563882, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Cena netto (100 szt.) x 6 edycji Cena brutto (100 szt.) x 6 edycji

Cena netto (100 szt.) x 6 edycji Cena brutto (100 szt.) x 6 edycji Zał. nr 1 A do SIWZ OPIS CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wzór kalkulacji cenowej) Wykonywanie usług drukowania( druk offsetowy) materiałów promocyjnych (plakatów, afiszy, ulotek itp.) dla PWST w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ref. postępowania: X-271-16/12 Załączniki nr 1. O F E R T A 1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 2. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 A, 33-300

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.01.2009 r.

Warszawa, dnia 06.01.2009 r. Warszawa, dnia 06.01.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3675/JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 Opatów, 23.08.2006 Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Partyzantów 13, tel./fax (015) 8682809 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, poniŝej 60 tys. EURO o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo