Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni"

Transkrypt

1 Arkadiusz Pachucy Wrocław, dn. 30 listopada 2012 Paweł Kowalski Kamil Markuszewski Zaawansowane metody programowania Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni Rok akad. 2012/2013, kierunek: INF PROWADZĄCY: Dr inż. Jacek Cichosz

2 Spis treści 1. Streszczenie Wstępny opis słowny Słownik pojęć z dziedziny problemu Analiza wymagań użytkownika Model systemu...21 Diagram wdrożenia...21 Diagram klas...23 Diagram stanów...27 Diagram aktywności...28 Diagram sekwencji...29 Diagram przepływu danych Kwestie implementacyjne Podsumowanie i dyskusja krytyczna Wykaz materiałów źródłowych...34

3 1. Streszczenie Podczas wizyt w specjalistycznych przychodniach, można niejednokrotnie zauważyć problem niemożliwości dodzwonienia się do rejestracji, długiego czasu oczekiwania na termin wizyty, braku informacji ze strony lekarza odnośnie opóźnień w dotarciu do przychodni. Aby przeciwdziałać takim sytuacją, chcemy stworzyć aplikację, będącą Informatycznym systemem obsługi przychodni. Celem stworzenia tej aplikacji jest podniesienie jakości usług poprzez wprowadzenie informatyzacji w kontakcie z klientem. Co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na termin wizyty, udostępni pacjentom większą swobodę w dobieraniu terminów wizyt lekarskich, zminimalizuje przepadanie terminów wizyt. W projekcie Informatyczny system obsługi przychodni będziemy zajmowali się przygotowaniem projektu informatycznego zajmującego się obsługą przychodni lekarskiej. Podczas tworzenia naszej aplikacji, będziemy wykorzystywać Scrum jako narzędzie do tworzenia naszej aplikacji oraz prezentacji etapów jej tworzenia. W jego skład wchodzą 3 aplikacje: aplikacja mobilna przygotowana pod platformę Android, dla pacjentów (klientów przychodni), jak i lekarzy (usługodawców) aplikacja typu stand-alone dla zarządzenia przychodnią obsługiwana przez personel prowadzący rejestrację pacjentów serwer pobierający dane z bazy danych i eksportujący odpowiednio przygotowane pakiety dla aplikacji mobilnej oraz stand-alone Pierwszą czynnością jaką wykonamy będą diagramy UML, w celu zaplanowania projektowania samej aplikacji. Wykonamy następujące diagramy (dla wybranych przypadków): przepływu danych klas i pakietów sekwencji aktywności stanów przypadków użycia

4 2. Wstępny opis słowny Sercem naszego projektu będzie serwer, który będzie komunikował się z bazą danych w celu pobierania potrzebnych informacji, a następnie opracowujący i wysyłający wynikowy plik XML/JSON do aplikacji lokalnej, bądź mobilnej. Jako klienta mobilnego rozumiemy zarówno pacjenta, jak i lekarza. W ramach projektu planujemy wykonać następujące funkcjonalności (funkcjonalności z oznaczeniem (o) na początku są zadaniami opcjonalnymi): Rejestracja klientów (pacjentów przychodni) System powiadomień i potwierdzania wizyt (Przed wizytą rozsyłane będą zawiadomienia dla pacjentów, na które będą musieli odpowiedzieć w celu potwierdzenia wizyty. W razie braku odpowiedzi, bądź odmowy wizyty, będą wysyłane zaproszenia do osób oczekujących w kolejce na wizytę) Priorytet wizyty do lekarza (Obecnie lekarze posiadają limity dzienne na ilość wizyt. Zakładamy przedzielenie 8 zwykłych wizyt i 2 o wysokim priorytecie na 10 wizyt dziennie u lekarza) System nadzorowania stanu posiadanych leków Zamawianie/wystawianie recept przez internet dla stałych pacjentów o znanej historii choroby (po wysłaniu żądania przez pacjenta, lekarz będzie mógł wystawić elektroniczny dokument receptę opatrzoną informacją, że recepta ta pochodzi z programu komputerowego i nie wymaga podpisu odręcznego) Odwoływanie wizyty przez lekarzy/zmiana terminu wizyty (o) Obsługa personelu pozamedycznego (personel sprzątający, konserwatorski itp.) Zamawianie sal specjalnych (sale nie należące do konkretnego lekarza, jak np. sale z tomografem, sale operacyjne, czy też sale konferencyjne)

5 Założenia projektowe: wykonywane diagramy UML muszą być spójne nie bierzemy pod uwagę kasy chorych w przypadku rejestracji mobilnej (kasa chorych będzie przypisywana pacjentowi w przychodni) pacjent nie może sam sobie przydzielić wyższego priorytetu wizyty jeśli pacjent posiada naszą aplikację na urządzeniu mobilnym, wtedy otrzymuje notyfikację na telefon, w przeciwnym wypadku odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony w aplikacji stand-alone, a pacjent zostanie zapytany telefonicznie przez personel rejestracji sprawdzanie ważności skierowań lekarskich (skierowanie jest ważne przez rok, jeśli w przeciągu roku pacjent odwiedzał dwukrotnie lekarza specjalistę, to jego schorzenie jest traktowane, jako choroba przewlekła i okres jego skierowanie przedłuża się automatycznie generowanie recept, możliwe tylko w stand-alone (możliwość odbioru recepty bez wizyty lekarskiej, ale nie bez wizyty w przychodni) Głównym celem projektu jest przygotowanie systemu, który wspomoże działanie przychodzi, w szczególności w aspekcie obsługi rejestrowania pacjentów, komunikacji lekarz pacjent (informowanie o spóźnieniach, potwierdzanie wizyt pacjentów lub ich odwoływanie), prowadzenia bazy wizyt. Dzięki możliwości zdalnego rejestrowania pacjentów, taka aplikacja wpłynie na zwiększenie atrakcyjności używającej jej przychodni oraz efektywniejszą pracę przychodni. W ramach tego projektu przygotowaliśmy już bazę danych, jej schemat wygląda następująco (nie jest to jeszcze ostateczny schemat, ulegnie on za pewne pewnym modyfikacją podczas implementacji problemu):

6 Rys. 1 Schemat bazy danych

7 Rys. 2.1 prezentuje schemat bazy danych, wykorzystywanej przez wszystkie części Informatycznego systemu obsługi przychodni. Baza danych spełnia wymagania trzeciej postaci normalnej. Baza składa się z 17 tabel: a) Patients tablica poświęcona przechowywaniu danych pacjentów podstawowych danych (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, pesel, numer telefonu, , ważności skierowania, odnośnik do adresu oraz kasy chorych), danych weryfikacyjnych (login i hasło). Znajduje się w relacji z 6 tabelami PatientCashbox, w relacji 1 do 1, PatientHealthCards, w relacji 1 do 1, PatientAdress w relacji 1 do 1, Prescriptions, w relacji 1 do n, PendingVisits, w relacji 1 do n oraz Visits, w relacji 1 do n. b) PatientAdress tabela przechowująca dane zamieszkania pacjenta, powstała w wyniku normalizacji bazy danych. Znajduje się w relacji 1 do 1 z tabelą Patients. c) PatientsCashbox tabela przechowująca listę kas chorych, dzięki niej możemy swobodnie odnosić się do konkretnych kas chorych, za pomocą numeru id, bez konieczności zaszywania w kodzie programu tabeli kas chorych w razie zmiany ilości kas chorych istnieje możliwość modyfikacji bazy danych, bez konieczności ingerencji w kod programu. Znajduje się w relacji 1 do 1 z tabelą Patients. d) PendingVisits tabela ta przechowuje dane o wizytach, na które zapisali się pacjenci, które nie zostały jeszcze potwierdzone w określonym czasie do wizyty. Zawiera dane odnośnie dnia i godziny wizyty, priorytetu pacjenta, oraz odnośniki do id_pacjenta, id_lekarza oraz id_pokoju. Tabela znajduje się w relacji z 3 tabelami Patients, w relacji n do 1, Doctors, w relacji n do 1, Rooms, w relacji n do 1. e) Visits tabela ta przechowuje dane o wizytach, które zostały już potwierdzone przez pacjentów. Zawiera takie same kolumny jak PendingVisits. Znajduje się w relacji z 4 tabelami - Patients, w relacji n do 1, Doctors, w relacji n do 1, Rooms, w relacji n do 1 oraz PatientHealthCards, w relacji 1 do 1.

8 f) Doctors tabela przechowująca informacje o lekarzach w placówce. Posiada podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, odnośnik do specjalizacji oraz numeru gabinetu), danych weryfikacyjnych (login i hasło). Znajduje się w relacji z 5 tabelami Rooms, w relacji 1 do 1, Visits, w relacji 1 do n, PendingVisits, w relacji 1 do n, Specializations, w relacji n do 1, Prescriptions, w relacji 1 do n. g) Rooms tabela przechowująca informacje o gabinetach numer pokoju, piętro na którym znajduje się pokój, informacja, czy jest to gabinet specjalny (gabinet specjalnego przeznaczenia sale operacyjne, sale konferencyjne, gabinety nie przypisane do konkretnego lekarza, do których trzeba zgłaszać chęć skorzystania). Znajduje się w relacji z 1 tabela Doctors, relacji 1 do 1. h) Specializations tabela stanowiąca listę specjalizacji. Znajduje się w relacji z 2 tabelami Doctors, w relacji 1 do n, Nurses, w relacji 1 do n. i) Nurses - tabela przechowująca informacje o pielęgniarkach w placówce. Posiada podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, odnośnik do specjalizacji). Znajduje się w relacji z 1 tabelą Specializations, w relacji n do 1. j) Prescriptions tabela zawierająca dane recept wypisywanych przez lekarzy, do odbioru ich bez wizyty u lekarza. Zawiera dane odnośnie daty, o której recepta może zostać wykorzystana oraz odnośniki do lekarza i pacjenta. Tabela znajduje się w relacji z 3 tabelami Doctors, w relacji n do 1, Patients, w relacji n do 1 oraz ReceptHaveDrugs, w relacji 1 do n. k) ReceptHaveDrugs tabela powstała w wyniku normalizacji. Zawiera klucze obce, do tabel recept i leków, odpowiada za rozwiązanie problemu relacji n do n. Tabela znajduje się w relacji z 2 tabelami - Prescriptions, w relacji n do 1 oraz Drugs, w relacji n do 1. l) Drugs tabela przechowująca informację, o lekach znajdujących się na receptach elektronicznych. Zawiera nazwę leku, oznaczenie refundacji dla danego pacjenta oraz ilość leków danego typu, dla danej recepty. Tabela znajduje się w relacji z 1 tabelą - ReceptHaveDrugs, w relacji 1 do n.

9 m) patienthealthcards tabela zawierająca dane medyczne pacjenta wagę, wzrost, odnośnik do ostatniej wizyty oraz odnośnik do samego pacjenta. Znajduje się w relacji z 2 tabelami Patients, w relacji 1 do 1 oraz Visits, w relacji 1 do 1. n) NonMedicStaff tabela przechowująca dane o pracownikach nie związanych z medycyną (personel pomocniczy, sprzątający, remontujący). Zawiera kolumny imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu. o) Products tabela przechowująca dane o lekach i środkach potrzebnych do pracy przychodni. Zawiera informacje nazwę, posiadany stan danego produktu, limit dolny danego produktu, cenę, odnośnik do vatu oraz odnośnik do dostawcy. Tabela znajduje się w relacji z 2 tabelami VatTypes, w relacji n do 1, Providers, w relacji n do 1. p) VatTypes tabela listująca staki vat. W razie zmiany wysokości stawki vat, można w prosty sposób zmodyfikować procent w tej tabeli. Tabela znajduje się w relacji 1 do n z tabelą Products. q) Providers tabela przechowująca informacje o dostawcach produktów używanych w placówce. Zawiera dane nazwę dostawcy, ulice, numer budynku, nip, regon, krs. Znajduje się w relacji 1 do n z tabelą Products. Glosariusz: Aplikacja mobilna program przygotowany do pracy na urządzeniu typu smartphone oraz tablet Lista wizyt lista terminów zajętych do tej pory w systemie XML/JSON sposób komunikacji aplikacji z serwerem Baza danych obiekt, w którym przechowuje się informacje wykorzystywane przez aplikacje Zdalne rejestrowanie pacjentów wykonywanie dodawania pacjentów do listy wizyt

10 3. Słownik pojęć z dziedziny problemu Aplikacja mobilna program przygotowany pod system Android, pracujący po stronie klienckiej. Odpowiedzialny za obsługę systemu rejestracji pacjentów (dodawanie ich do bazy) oraz systemu rezerwacji wizyt. Aplikacja do komunikacji z systemem wymaga dostępu do internetu (WiFi/UMTS). Aplikacja stand-alone program multiplatformowy, w języku Java SE. Posiadający pełne możliwości zarządzania rejestracją pacjentów i pracowników, obsługujący system rezerwacji wizyt, nadzoru stanu zaopatrzenia, obsługi systemu recept. Rezerwacje zakładamy limit dzienny 8 zwykłych wizyt, 1 wizyty dla osoby o konieczności szybkiego spotkania z lekarzem oraz 1 wizytę rezerwową na nadzwyczajne sytuacje (jak wypadki). Pacjent po zapisaniu się na wizytę na 48 godzin przed wizytą otrzyma prośbę o potwierdzenie, jeśli nie odpowie w ciągu 16 godzin, jego wizyta przepada, a oferta skorzystania z tej wizyty przechodzi na pierwszą osobę w kolejce, otrzyma ona 16 godzin na zatwierdzenie wizyty, w razie niepowodzenia informacja o możliwości wizyty zostanie przesłana do kolejnej osoby. Stan leków każdy z leków podczas wydawania powinien być ujmowany w systemie, w sytuacji wystąpienia poziomu minimalnego określonego produktu, nastąpi poinformowanie o konieczności zamówienia danego leku. JSON (JavaScript Object Notation) lekki format wymiany danych komputerowych. Jest to format tekstowy będący podzbiorem Java Script. Spełnia on podobną funkcję, jak XML, z którym mieliśmy do tej pory więcej do czynienia. Z uwagi jednak, na mniejszy narzut danych, co przekłada się na odchudzenie i zwiększenie wydajności komunikacji, wybraliśmy JSON zamiast XML. Największym plusem XML jest jego czytelność dla człowieka, względem JSON, jednak z uwagi na przetwarzanie danych przez aplikacje, jest to funkcjonalność całkowicie zbędna. Nasza aplikacja wykorzystuje JSONA do przesyłania danych od serwisu bazy danych do aplikacji. Baza danych zbiór danych, przechowywanych w określony sposób, wg określonej struktury. Zwykle termin ten odnosi się do systemu zarządzania bazą danych (DBMS). W obrębie bazy danych można przechowywać różnego rodzaju dane (obecnie istnieją nawet możliwości przechowywania obrazów, filmów i dźwięków), my ograniczymy się do tradycyjnych danych tekstowych i liczbowych zapisanych w postaci cyfrowej. Jako serwer bazodanowy posłuży nam MySQL Server.

11 Serwer aplikacji w naszym przypadku program komputerowy, działający na maszynie zdalnej wyposażonej w Apache Tomcat, obsługujący żądania kierowane do aplikacji. Nasz serwer aplikacji będzie otrzymywał JSON'owe zgłoszenia, bądź żądania, które będzie przetwarzał i na ich podstawie generował JSON'ową odpowiedź, na podstawie danych z bazy danych. Odpowiada zarówno za weryfikację aplikacji klienckich, odczytywanie danych z bazy danych, jak i zapis i modyfikację do bazy danych. Aplikacja ta będzie sprawowała pełne zarządzanie bazą danych. Apache Tomcat jest to kontener aplikacji webowych. Odpowiada za udostępnienie serwera aplikacji, dla wszystkich użytkowników. Jest to obecnie najpopularniejszy darmowy kontener dla samodzielnych aplikacji (nie wymagających pełnego serwera aplikacji). Doskonale spełnia swoje zadanie w przypadku naszej aplikacji. Java EE (Java Enterprise Edition) jest serwerową platformą programistyczną języka Java. Program pisany w takim standardzie jest oparty o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty te są osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Dzięki temu standardowi możliwa jest współpraca z różnymi platformami, architekturami, a nawet praca rozproszona. W oparciu o tą technologię powstał serwer aplikacji. Projekt zależny biblioteka dynamiczna dla Androida, pozwalająca na dodawanie nie natywnych widgetów Adt (Android Development Tools) wtyczka do środowiska Eclipse IDE, rozszerzająca możliwości o przystosowanie do pisania aplikacji na Androida. Wraz z bibliotekami, udostępnia szablony interfejsów aplikacji, eksport podpisów aplikacji.apk w celach dystrybucji, a także symulator telefonu z systemem Android. Serwlet klasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie - odpowiedź SQL strukturalny język zapytań, służący do tworzenia, modyfikowania baz danych i pobierania z tych baz informacji. XML uniwersalny język formalny przeznaczony do prezentowania różnego rodzaju danych. MVP (Model Widok Prezenter) - wzorzec oprogramowania służący do budowania interfejsów użytkownik. Model ten jest podobno do MVC, jednak jego logika jest przesunięta w kierunku prezentera. UML język formalny służący do prezentowania modelowania różnych systemów.

12 RowEntity metodyka pobieranie jedynie interesujących nas danych, co wpływa na ograniczenie ruchu. Np. gdy pobieramy dane o wizycie i potrzebujemy tylko informację o godzinie, dacie i lekarzu odnoszącym się do wizyty, omijamy pobieranie danych o pacjencie. Scrum metodyka projektowa, zaliczana do metodyk zwinnych. Zakłada dzielenie całego procesu tworzenia oprogramowania na mniejsze etapy, nazywane sprintami.

13 4. Analiza wymagań użytkownika Scenariusze: Logowanie 1. Aplikacja stand-alone Uruchomienie aplikacji wprowadzenie loginu Naciśnięcie przycisku zaloguj Pojawienie się okienka informującego o błędzie Naciskamy przycisk ok Pojawi się okno konfiguracji Naciskamy przycisk anuluj Zamknięcie aplikacji 2. Aplikacja mobilna Uruchomienie aplikacji Naciśnięcie przycisku login wprowadzenie nazwiska Naciśnięcie przycisku login Usunięcie nazwiska wprowadzenie peselu Naciśnięcie przycisku Zaloguj Przejście do następnego widoku

14 Rejestracja 1. Aplikacja stand-alone Uruchamiamy aplikację wprowadzamy login i hasło Klikamy przycisk Zaloguj Otwiera się główne okno aplikacji Klikamy na menu wizyty i wybieramy opcję dodaj wpis wizyty Otwiera się zakładka prezentująca wizyty wybieramy pacjenta, lekarza, dzień, miesiąc, rok, godzinę i minuty wizyty klikamy przycisk Zapisz Pojawia się o okienko o pomyślnej rejestracji Klikamy OK, aby zamknąć okienko Zakładka zamyka się Powrót do okna głównego 2. Aplikacja mobilna Zalogowanie się przesunięcie palcem w prawo naciśnięcie na przycisk wizyty przejście do formularza rejestracji wizyt wypełnienie pola telefon wybranie płci wypełnienie pola wprowadzenie nazwiska lekarza naciśnięcie na przycisk wyślij formularz otrzymanie informacji zwrotnej z terminem zaproponowanej wizyty powrót do menu głównego, dodanie wizyty do wizyt oczekujących

15 Przeglądanie wizyt 3. Aplikacja stand-alone Uruchamiamy aplikację wprowadzamy login i hasło Klikamy przycisk Zaloguj Otwiera się główne okno aplikacji Klikamy na menu wizyty i wybieramy opcję wyszukaj wizyty Otwiera się zakładka prezentująca wizyty Zamykamy zakładkę Powrót do głównego okna aplikacji 4. Aplikacja mobilna zalogowanie się przesunięcie palcem w prawo naciśnięcie przycisku moje wizyty przejście do listy moich wizyt

16 Zatwierdzenie wizyty 1. aplikacja stand-alone Uruchamiamy aplikację wprowadzamy login i hasło Klikamy przycisk Zaloguj Otwiera się główne okno aplikacji Klikamy na menu wizyty i wybieramy opcję Pokaż wszystkie oczekujące wizyty Otwiera się zakładka prezentująca oczekujące wizyty Klikamy opcję potwierdź obok danych interesującej nas wizyty Pojawia się okienko informujące o pomyślności potwierdzenia wizyty Klikamy OK, aby zamknąć okienko Zamykamy zakładkę Powrót do głównego okna aplikacji 2. aplikacja mobilna zalogowanie się przesunięcie palcem w prawo naciśnięcie na przycisku zatwierdź wizyty przejście do nowego widoku listy wizyt do zaakceptowania długi naciśnięcie na wizytę wyświetlenie potwierdzenia zaakceptowania wizyty powrót do poprzedniego widoku

17 Nadanie priorytetu wizyty aplikacja stand-alone Uruchamiamy aplikację wprowadzamy login i hasło Klikamy przycisk Zaloguj Otwiera się główne okno aplikacji Klikamy na menu wizyty i wybieramy opcję Pokaż wszystkie oczekujące wizyty Otwiera się zakładka prezentująca oczekujące wizyty Klikamy symbol aby wysunąć menu priorytetu wizyty oczekującej i klikamy interesującą nas opcję Zamykamy zakładkę Powrót do głównego okna aplikacji Generowanie recept aplikacja stand-alone Uruchamiamy aplikację wprowadzamy login i hasło Klikamy przycisk Zaloguj Otwiera się główne okno aplikacji Klikamy na menu Recepty i wybieramy opcję Przygotuj receptę Otwiera się zakładka tworzenia recepty wybieramy pacjenta Klikamy przycisk OK Otwiera się zakładka generowania recepty dla konkretnego pacjenta Klikamy przycisk +, a następnie wybieramy z listy leków przypisanych danemu pacjentowi lek, po czym w polu po prawej stronie dopisujemy liczbę leków danego typu wybieramy lekarza opiekującego się pacjentem Klikamy przycisk generuj receptę Pojawia się okienko wyboru folderu wybieramy folder i klikamy ok Powstaje plik pdf z receptą w wybranym folderze Zamknięcie zakładki i powrót do głównego okna aplikacji

18 W naszej aplikacji występują trzy typy aktorów, są to: Lekarze Recepcjonistki Klienci Każdy z aktorów ma dostępne inne przypadki użycia w systemie co świadczy o jego pozycji oraz pozwala nam na skuteczniejszą kontrolę systemu. Dla lekarzy oraz recepcjonistek dostępna jest szersza wersja aplikacji, zaś dla klientów dostępna jest jedynie wersja mobilna, która umożliwia tylko najprostsze akcje (znacznie uproszczona). Przypadki użycia systemu można podzielić na trzy duże grupy: Magazyn leków Wydawanie recept Rejestracja wizyt Magazyn leków to grupa przypadków użycia, która jest dostępna tylko dla pracowników (lekarzy oraz recepcjonistki) przychodni, dlatego też te funkcjonalności znajdują się tylko w wersji aplikacji dla pracowników. Funkcjonalność tego działu sprowadza się do stanu listy leków w magazynie oraz możliwości zamawiania oraz wydania ich. Rys. 4.1 Diagram przypadków użycia dla magazynu leków.

19 Przeglądanie recept jest grupą przypadków użycia dostępną również jedynie dla pracowników przychodni, dlatego też te funkcjonalności znajdują się tylko w wersji aplikacji dla pracowników. Grupa ta agreguje listę recept, wydanie recepty klientowi przez recepcjonistkę, oraz wypisanie recepty użytkownikowi przez lekarza. Rys. 4.2 Diagram przypadków użycia dla wydawania recept.

20 Najbardziej skomplikowaną częścią w naszym programie pod względem funkcjonalności jest system rejestracji wizyt. Występuje on w obu wersjach aplikacji klienckiej. W wersji dostępnej dla lekarza oraz recepcjonistki dostępna jest szersza funkcjonalność. Klient ma za zaś ograniczone możliwości. Funkcjonalności w ramach tej grupy to: - przeglądanie listy wizyt (dla konkretnego pacjenta, lekarza, lub wszystkich) - zatwierdzenie lub odwołanie istniejącej wizyty - rejestracja nowej wizyty Najciekawszym z tych przypadków użycia jest rejestracja wizyty, ponieważ przed dodaniem wizyty logika aplikacji musi sprawdzić wolne terminy, sale oraz lekarzy. Następnie użytkownikowi proponowany jest najbliższy termin, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Rys. 4.3 Diagram przypadków użycia dla rejestracji wizyt.

21 5. Model systemu Diagram wdrożenia Zaprojektowana przez nas aplikacja bazuje na architekturze klient-serwer. We wspomnianej architekturze do komunikacji aplikacji klienckiej z bazą danych pośredniczy serwer aplikacji, który udostępnia metody odpowiadające za komunikacje oraz wymianę danych (metody biznesowe). Użyty model pozwala na odizolowanie logiki systemu od aplikacji klienckiej. Logika aplikacji może być umieszczona na serwerze aplikacji oraz w bazie danych. Dzięki temu aplikacja staje się bezpieczniejsza oraz wydajniejsza, podzielenie aplikacji na warstwy pozwala też na prostsze utrzymanie kodu. W naszym przypadku serwer aplikacji został zaimplementowany w technologii Java EE z wykorzystaniem kontenera serwletów Tomcat. W przypadku większego systemu po stronie bazy danych należałoby użyć również proceduralnego SQL, takiego jak PL/SQL lub T-SQL, co pozwoli na większą kontrolę danych, oraz znaczne zwiększenie wydajności wykonywanych zapytań. Przy stworzeniu wersji demonstracyjnej naszej aplikacji wystarczył jednak MySQL. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia.

22 Rys. 5.2 Struktura projektu warstwy, MVP. Projektując oraz implementując naszą aplikację staraliśmy się bazować na popularnym wzorcu projektowym MVP. Wzorzec ten zakłada podział programu na warstwy: model, widok, prezenter. Z tego powodu serwer aplikacji i aplikacja kliencka przeznaczona dla pracowników były podzielone na warstwy. Aplikacja mobilna została wykonana w inny sposób ze względu na specyfikę systemu Android. Przykładem może być fakt, że za prezentację odpowiadają pliki XML

23 Diagram klas Najważniejszym elementem wszystkich wymienionych części aplikacji jest model biznesowy danych. Jest on wspólny dla wszystkich wersji, jednak wersja mobilna posiada zaimplementowaną jego okrojoną wersję, ponieważ nie używa wszystkich encji biznesowych projektu. Rys. 5.3 Diagram klas - model. Rys. 5.4 Diagram klas model relacje między encjami biznesowymi.

24 Kolejnym elementem wzorca projektowego jest prezenter. W naszym przypadku zawiera on serwisy biznesowe komunikujące się bazą danych lub serwerem aplikacji. Zadaniem serwisów jest również kontrola całej logiki biznesowej, spójności danych oraz bezpieczeństwa. Do obsługi funkcjonalności dla tych encji biznesowych zostały zaimplementowane interfejsy serwisów biznesowych. Encje zostały podzielone pomiędzy serwisy w taki sposób, żeby podział odpowiadał powiązaniom oraz podziałem funkcjonalności. Rys. 5.5 Diagram klas prezenter interfejs serwisów biznesowych. Powyższe funkcje operują na encjach biznesowych. Ważne jest jednak, że zwracają odpowiednio uzupełnioną encję. Jeśli zaistnieje potrzeba zwracana jest pełna encja biznesowa wraz z odpowiednimi powiązaniami. W przypadku pobierania wielu encji biznesowych postanowiliśmy zasugerować się użyciem tak zwanych RowEntity i nie doczytać pełnych danych. Na powyższym diagramie widać, że zaprojektowane interfejsy posiadają dla każdej ważnej encji funkcje: - GetAll Pobiera wszystkie encje biznesowe, nie uzupełnia wszystkimi danymi. Np. pobierając wszystkich lekarzy nie pobiera ich pokoi. - GetById Pobiera pełną encję biznesową o zadanym id. Uzupełnia wszystkie pod elementy. Np. Pobierając wizytę pobiera również pacjenta, lekarza, oraz pokój. Nie pobiera adresu pacjenta, ani jego kasy chorych. - GetEmpty Tworzy pustą encję biznesową. Metoda stworzona do inicjalizacji elementów po stworzeniu obiektu za pomocą konstruktora. - Update Dodaje/Edytuje element bazy danych. Użycie tej funkcji w aplikacji klienckiej wysyła zapytanie do serwera aplikacji. - Delete - Usuwa element z bazy danych. Użycie tej funkcji w aplikacji klienckiej wysyła zapytanie do serwera aplikacji.

25 Dalsza implementacja serwisów biznesowych jest już niezależna od stworzonych interfejsów i nie musi być tak silnie kontrolowana. Najważniejsze, by cała logika działania znajdowała się właśnie w serwisach. Na poniższym diagramie widać przykład dodatkowych metod jakie mogą być dodane do serwisu biznesowego. W tym przypadku są to metody do obsługi wizyt Rys. 5.6 Diagram klas prezenter przykładowe dodatkowe metody serwisów dla wizyt. Poniżej widać przykład dodatkowych metod klas dla recept. Prócz Pobrania recepty po identyfikatorze dodano jeszcze pobranie po identyfikatorze pacjenta. Dodana metoda ułatwi zaimplementowanie listy recept dla danego pacjenta przydatnej przy wydawaniu recept. Do serwisów DoctorsService oraz NursesService zostały dodane odpowiednie metody dodające recepty do bazy danych oraz zmieniające stan recepty na wydaną. Znajdują się one tam ponieważ są przypadkami użycia dla konkretnych aktorów. Rys. 5.7 Diagram klas prezenter przykładowe dodatkowe metody serwisów dla recept.

26 Rys. 5.8 Diagram klas podział aplikacji na warstwy. Na powyższym diagramie zaprezentowany został podział programu na warstwy. Widać oddzielone dwie komunikujące się ze sobą aplikacje. Obie aplikacje posiadają w warstwie modelu takie same encje biznesowe. W obu aplikacja warstwa modelu dziedziczy po tych samych interfejsach, których zadaniem jest wymiana danych między warstwami. Warstwa widoku czyli prezentacji danych użytkownikowi znajduje się tylko w aplikacji klienckiej. Serwer aplikacji zaś służy za warstwę dostępu do danych (Data Access Layer) oraz Serwis encji biznesowych.

27 Diagram stanów W naszym programie istnieją dwie encje biznesowe których stan naprawdę ma duże znaczenie. Są to: recepty wizyty. Rys. 5.9 Diagram stanów recepta. Stan recepty to wydana lub niewydana. Od tego stanu zależy czy receptę można wydać pacjentowi, czy może należy zablokować tę akcję. Wydane recepty zostają wciąż w bazie danych, ponieważ takie informacje są przychodni potrzebne do składania raportów. Rys Diagram stanów wizyta. Stan wizyty to wizyta zatwierdzona i niezatwierdzona. W przypadku niezatwierdzonej odpowiednio wcześniej wizyty należy zwolnić termin.

28 Diagram aktywności Najbardziej kłopotliwym dla nas samych w systemie okazała się rejestracja wizyty. Jako projektanci systemu powinniśmy wzajemnie rozumieć własne pomysły. Jednak okazało się, że taka funkcjonalność może zostać niejednoznacznie zrozumiała. Z pomocą przyszedł nam właśnie diagram oraz opis słowny, dopiero to pozwoliło na pełne zrozumienie problemu oraz naszego pomysłu na rozwiązanie go. Efektem końcowym rozważań został poniższy diagram prezentujący rejestrację wizyty. Ważnym punktem jest tutaj stan oczekiwanie na zatwierdzenie, którego długości nie ustaliliśmy i uważam, że powinna być konfigurowalna. Jak widać na diagramie, po rejestracji wizyty pacjent ma określoną długość czasu na zatwierdzenie jej. Wizyta zostaje odwołana jeśli pacjent wydał taką decyzję, lub jeżeli nie zatwierdził jej w wymaganym czasie. Dodatkowo możliwość odwołania wizyty ma lekarz i recepcjonistka. Jednak też musi zrobić to w określonym czasie. Rys Diagram aktywności wizyta.

29 Diagram sekwencji W naszym projekcie poszczególne serwisy muszą się ze sobą komunikować. Przykładową komunikację przedstawiono na diagramie poniżej. Głównym serwisem wykonującym zaprezentowaną operację rezerwację wizyty jest VisitsService. Komunikuj się on z PatientsService oraz DoctorsService w celu pobrania pacjenta i identyfikatora doktora. Pacjent przed pobraniem musi być zweryfikowany za pomocą numeru pesel. Rys Diagram sekwencji rezerwacja wizyty.

30 Rys Diagram sekwencji rezerwacja wizyty. Powyższy diagram prezentuje pobranie listy wizyt dla pojedynczego pacjenta. Widoczny jest tu podział programu na warstwy model-widok-prezenter oraz klient-serwer

31 Diagram przepływu danych Rys Diagram przepływu danych - Schemat przedstawia przepływ danych pomiędzy klientem/recepcjonistką, a systemem. Dla przykładu rejestracji wizyty użytkownika. Rys Diagram przepływu danych - Zamawianie leków oraz ich racjonowanie

32 6. Kwestie implementacyjne Pod uwagę braliśmy dwa (najoptymalniejsze do tego typu zadania) języki. Oba języki są językami wysokiego poziomu, z którymi mamy już duże doświadczenie, co pozwoli nam na skrócenie czasu implementacji. Te języki to C++ (dokładniej Qt) oraz Java. Pozwalają one na stworzenie MVP. Są to języki cross platformowe, które nie tylko możemy wykorzystać do implementacji aplikacji stand-alone, ale również i serwera. Oba doskonale nadają się do napisania aplikacji mobilnej. Zarówno w C++ jak i w Javie można pisać aplikacje na urządzenia mobilne z systemem Android, jednak lepsza znajomość języka Java oraz lepsza przenośność aplikacji przechyliła szalę na stronę Javy, dlatego też zrezygnowaliśmy z Qt. Do stworzenia modelu bazy danych wykorzystaliśmy MySQL Workbench, a jako serwer bazy danych użyliśmy MySQL Server. Środowiskiem aplikacji będzie Eclipse (dla platformy Android) oraz Eclipse EE dla pozostałej jej części. Ponadto zostaną wykorzystane następujące elementy: SDK dla Android OS, SVN dla Eclipsa, frameworki do mapowania obiektów (hybernate dla aplikacji na komputerze oraz orm-lite dla aplikacji mobilnej), do parsowania xml'i (simple-xml do parsowania xml'i otrzymanych z serwera) ponadto zostaną wykorzystane emulatory w celu przeprowadzenia symulacji działania aplikacji. Do komunikacji z bazą danych zostaną napisane odpowiednie serwisy, które zostaną zabezpieczone za pomocą SSL. Ponadto każdy użytkownik podczas logowania otrzyma indywidualny token, na czas trwania jego sesji. Aplikacja stand alone zostanie napisana natywnie w Javie. Ze względu na duża fragmentację w systemie Android, nie jest możliwe dokładne odwzorowanie graficzne naszej aplikacji mobilnej na każdej platformie Android, ze względu na różnice w SDK oraz rozdzielczość ekranu, widgety mogą się różnić. Większość elementów graficznych w Androidzie (layout) powstanie z wykorzystaniem xml'i. W ramach testów integralności systemów zostanie postawiony Jenkins, który pozwoli na testy jednostkowe dla naszego systemu. Testy będą składały się z testów jednostkowych oraz testów interfejsu Będziemy wykorzystywali framework Robotion, który pozwala nam na odwzorowanie gestów i ruchów użytkownika. Testy pozwolą nam na dostarczenie klientowi informacji dotyczących obecnego pokrycia kodu w zaistniałych problemach i błędach. Jenkins jest dobrym systemem do pilnowania buildów naszej aplikacji, ponadto pozwoli on dostarczać aktualne wersje naszych aplikacji w trybie release. Ponadto zostanie postawiony serwer apache tomcat do utrzymania komunikacji między aplikacją mobilną a bazą danych. Wszystkie środowiska Eclipse będą wykorzystywać tę samą wersję Javy.

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia.

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia. Diagram wdrożenia Zaprojektowana przez nas aplikacja bazuje na architekturze client-server. W tej architekturze w komunikacji aplikacji klienckiej z bazą danych pośredniczy serwer aplikacji, który udostępnia

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Politechnika Częstochowska wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PROJEKT Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

4 Dokumentacja użytkowa

4 Dokumentacja użytkowa 4 Dokumentacja użytkowa 30 4 Dokumentacja użytkowa 4.1 Pacjent Po przejściu pod adres platformy użytkownikowi prezentowana jest strona główna portalu, przedstawiona na rysunku 1. Rysunek 1: Strona główna

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa

Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa I. Logowanie Wchodzimy na stronę www.online.spzoz.bychawa.pl. W pola identyfikator oraz Hasło wpisujemy dane odebrane osobiście w rejestracji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

W grze bierze udział dwóch graczy. Każdy uczestnik rozpoczyna rozgrywkę z sumą

W grze bierze udział dwóch graczy. Każdy uczestnik rozpoczyna rozgrywkę z sumą 2.4 QuestionGame QuestionGame jest grą z celem zaprojektowaną do gromadzenia pytań zadawanych przez ludzi podczas prób rozpoznawania ras psów. Program ma charakter aplikacji internetowej. W rozgrywcę mogą

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron.

KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron. KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron. 1. Wprowadzenie Program KSS Patron Zawody został stworzony celem ułatwienia rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Portal Pacjenta. Nowoczesna obsługa Pacjenta LUX MED

Portal Pacjenta. Nowoczesna obsługa Pacjenta LUX MED Nowoczesna obsługa Pacjenta LUX MED Co to jest Portal Pacjenta? Portal Pacjenta to nowoczesne narzędzie dostępne na www.luxmed.pl Do korzystania z usługi uprawniony jest każdy Pacjent posiadający aktywny

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna

Specyfikacja funkcjonalna Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 12 Opracowali: Zatwierdzili: Justyna Gutkowska Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE POBIERANIE APLIKACJI

INFORMACJE OGÓLNE POBIERANIE APLIKACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Informacje ogólne 3 1. Pobieranie aplikacji 3 2. Rejestracja i logowanie 3 3. Menu aplikacji 6 4. Zgłaszanie alarmu 6 5. Aktywne alarmy 8 6. Odwoływanie alarmów 8 7. Chronione

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk wersja 07.03.2017 1. Wstęp Moduł Service Desk w BeeOffice pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach pojedynczej organizacji (np. użytkownicy IT i helpdesk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo