Records management in SharePoint 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Records management in SharePoint 2010"

Transkrypt

1 Records management in SharePoint 2010 Implications and issues Konsekwencje i problemy na podstawie publikacji: Last updated 28 November 2011

2

3

4 Zasadnicze ustalenia 1. Wdrażając gotowy produkt SP2010 bez wykorzystanie dodatkowych, pośrednich rozwiązań dostarczonych przez inne firmy, departamenty w administracji publicznej ryzykują, że ich system nie będzie zgodny z Zasadami Postępowania (Lord Chancellor s Code of Practice on the management of records) wprowadzonymi przez Lorda Kanclerza odnośnie postępowania z dokumentacją wydanymi na podstawie działu 46 brytyjskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2000 r. (section 46 of the Freedom of Information Act 2000). 2. Niewłaściwe zidentyfikowanie wymagań zarządzania dokumentacją w toku prowadzenia spraw przed wdrożeniem SP2010 może poważnie wpłynąć na użyteczność, stosowanie i podtrzymywanie SP Mając na uwadze szeroki zakres usług oferowanych przez SP2010, przy jego wdrożeniu powinny uczestniczyć osoby odpowiedzialne za funkcje zarządzanie dokumentacją i informacją, ITC, bezpieczeństwo informacji, a także zwykłych użytkownicy.

5 Konfiguracja a dostosowanie Configuration versus Customisation SP2010 ma własny zestaw narzędzi dających różne możliwości skonfigurowania: Konfiguracja to np. zaprojektowanie za pomocą narzędzi i składników umożliwiających samodzielne tworzenie rozwiązań SP 2010 witryny firmy korzystając z określonych stylów i metadanych, aby osiągnąć przewidywalne rezultaty zarządzania i obiegu. Dostosowaniem zaś mogłoby być udostępnienie takiego rozwiązanie z poziomu bazy danych SQL aby użytkownik mógł dodać nową kolumnę (czyli funkcja niedostępna wśród narzędzi SP2010). Jeżeli wdrażając SP2010 raczej dostosowuje się, niż konfiguruje, to takie rozwiązanie może być nieobsługiwane, a w wyniku tego aktualizacja lub przejście do nowej wersji SharePoint może okazać się trudne lub niemożliwe. Dostosowanie może więc stanowić poważne ryzyko w stosunku do zarządzania dokumentacja i cyfrowej ciągłości. Sekcja 46 odnośniki: 9.3; 9.4; Jakakolwiek konfiguracja musi być starannie wprowadzana dla uniknięcia sytuacji w której system zastosowany do zarządzania dokumentacją nie będzie obsługiwany w długim czasie; co wystawia na ryzyko integralność i zarządzanie cyfrowymi dokumentami, które się w nim znajdują.

6 Usunięcie witryn sieci Web firmy Dokumentacja SharePoint firmy Microsoft na temat usunięcie witryn sieci Web: Gdy usuwa się zbiór zgromadzony na witrynie firmy, usuwa się hierarchię stron stanowiących ten zbiór. Usuwając zgromadzony na witrynie firmy usuwa się trwale cała zawartość i informacje użytkowników [http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc aspx] Sekcja 46 odnośniki: 9.3 (f) & (h); 10.11; 12.4 Wszystkie systemy stosowane do zarządzania dokumentacją powinny zapobiegać przypadkowemu lub rozmyślnemu usunięciu dokumentów nie przewidzianemu przez określoną politykę brakowania.

7 Zarządzanie Metadanymi SP2010 stwarza kilka problemów związanych z zarządzaniem metadanymi dokumentów, mianiowicie: Dokumenty przesyłane do centrum danych (record centre ) mogą stracić metadane odnoszące się do ich poprzedniej lokalizacji. Można temu zapobiec w, poprzez odpowiednie skonfigurowanie SP2010 w celu uniknięcia takiej sytuacji. Zmiany w metadanych w bibliotekach dokumentów lub w Witrynie firmy mogą być kaskadowe i obejmować będą wszystkie dokumenty, niezależnie od jakichkolwiek określonych uprawnie do dostępu lub brakowania przypisanych do tych dokumentów. Sekcja 46 odnośniki: 9.3 (e); 10.5; Jedynie uprawniony użytkownik, z zachowaniem należytej staranności, może dokonywać zmian metadanych wykorzystywanych przy zarządzaniu grupą dokumentów.

8 Eksport Metadanych Dokumenty eksportowane z SP2010 tracą swoje metadane kontekstowe, co stanowi poważne ryzyko przy zarządzaniu dokumentacja obejmujące: niemożność przesłania wymaganych podstawowych metadanych wraz z dokumentami cyfrowymi do Archiwum Narodowego (The National Archives); niemożność przesłania metadanych kontekstowych wraz z dokumentami cyfrowymi do innej jednostki administracji rządowej zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów (Machinery of Government Change); trudność w zarządzaniu dokumentami poza SP2010 bez utraty ich kontekstu. Sekcja 46 odnośniki: Należy zwrócić szczególna uwagę aby wraz z eksportem dokumentów cyfrowych eksportować metadane kontekstowe.

9 Brakowanie Brakowanie w SP2010 jest zwykle powiązane z kluczową datą dokumentu (np. datą utworzenie, data ostatniej modyfikacji). To oznacza, iż nie można utworzyć harmonogramu przechowywania i brakowania dla powiązanych dokumentów (o innych typach zawartości) odwołując się do jakiegoś zewnętrznego wydarzenia jako momentu uruchomienia brakowania (np. koniec roku finansowego). Mając to na uwadze, jest prawdopodobne, że należałoby opracować złożoną procedurę dla brakowania powiązanych dokumentów o innych typach zawartości, lub aby pozwolić na uruchamianie brakowania przez jakieś wydarzenie zewnętrzne. Bez tego dokumenty będą brakowane przypadkowo, a nie na podstawie określonej polityki przechowywania i brakowania. To tworzy środowisko, w którym szybko nie można zarządzać przechowywaniem i brakowanie i ryzykuje się, że dokumentacja będzie brakowana w sposób niewłaściwy. Sekcja 46 odnośniki: 9.6; 12.5 (b); Tam, gdzie SP2010 nie może spełnić wymagań dotyczących przechowywania i brakowanie, należy przeprowadzić ocenę jakie narzędzia i procesy będą w stanie zapewnić pożądany poziom zarządzania. (por. Rozwiązania z innych firm ).

10 Integracja z MS Outlook nie jest obsługiwana przez SP2010, co oznacza, że nie ma w tym oprogramowaniu gotowego rozwiązanie dla przechowywanie i zarządzanie pocztą elektroniczną wraz z powiązanymi z nią dokumentami. Rozwiązania z innych firm mogą stanowić opcję pozwalającą na integrację SP2010 z MS Outlook. (por. Rozwiązania z innych firm ) Sekcja 46 odnośniki: 9.3 (d); 10.1 (i podsekcje) Tam, gdzie pocztą elektroniczną jest zarządza oddzielnie, muszą być odnośniki do powiązanych z nią dokumentów w SP2010.

11 Rozwiązania z innych firm Do rozwiązań z innych firm, które opracowały metody poprawy funkcjonalności SP2010 w zakresie zarządzania dokumentacją, należy też podchodzić ostrożnie, stawiając pytania: Ile to kosztuje czy wartość odpowiada cenie? Jak prosta i kosztowana jest integracja czy to rozwiązanie wymaga konsultanta przy wdrożeniu? Jakie będą skutki zastosowanie tego rozwiązania czy zmienia ono infrastrukturę SP201 (por. Konfiguracja a dostosowanie )? Czy to rozwiązanie jest skalowalne czy sprosta potencjalnym przyszłym wymaganiom? Jaka jest strategia migracji czy rozwiązanie z innej firmy nie przeszkodzi w przyszłej migracji dokumentów z SP2010 na inną platformę? Jakie jest podtrzymywanie w długim czasie czy ta inna firma jest wystarczająco stabilna by zapewnić dalsze wsparcie, czy tez organizacja sama się musi o takie wsparcie zatroszczyć? Sekcja 46 odnośniki: 9.3 (i podsekcje) Rozwiązanie z innej firmy należy ocenić pod kontem wymagań prowadzenia działalności w długim czasie, aby zapewnić, że będzie ono pomocą a nie przeszkodą, w zarządzaniu dokumentacją w opłacalny sposób.

12 Migracja z SharePoint 2007 do SharePoint 2010 Migracja z poprzednich wersji SharePoint wymaga wzięcia pod uwagę, konfiguracji, rozwiązani z innych firm lub zamówienia dostosowania dla zapewnienia kontynuowania tych możliwości w SP2010. Microsoft przygotował poradnik, jako pomoc przy aktualizacji. Wcześniej SharePoint 2007 działał na serwerze 32- bitowym; jednak SP2010 zaprojektowano by działał na szybszym 64-bitowym serwerze. Przed migracją do SP2010 należy zaktualizować serwer na 64-bitowy. Obecnie nie ma pełnej ścieżki migracji z wersji wcześniejszych niż SharePoint 2007.

13 Koszty wdrożenia SharePoint 2010 Choć koszty licencji SP2010 są niższe w porównaniu z wielu standardowymi licencjami Systemów Zarządzania Dokumentacją Elektroniczną (ED/RMS); SP2010 będzie jednak wymagać poniesienia wstępnych kosztów przed wdrożeniem podobnie jak inne system ED/RMS: potencjalne rozwiązania z innych firm, aby zwiększyć możliwości zarządzania dokumentacja wymagania biznesowe a dostępne rozwiązania koszty wynajęcia konsultanta/integratora wynagrodzenie konsultanta może być w krańcowych wpadkach kosztem zakupionego software razy 1,5 konfiguracja Witryny firmy i Centralnego Repozytorium opracowanie właściwego dla organizacji Składu Terminów (klasyfikacja metadanych / biblioteki) oznaczenie typu zawartości w celu określenia, jak zarządzać pismami jako dokumentami migracja do SP2010 z innych środowisk i ocena rozwiązania z innej firmy wymaganego do tej operacji szkolenie użytkowników z działania i zarządzania witryną firmy, biblioteką dokumentów i aplikacjami zawartości, aby uzyskać konsekwentne wykorzystanie systemu koszty aktualizacji innych produktów Microsoft, dla zapewnienia ciągłości działania i stosowania SP2010 Należy oszacować pełne koszty uruchomienia SP2010, zwłaszcza gdy jego koszt to podstawowe kryterium wyboru SP2010 zamiast aktualizacji ED/RMS

14 Kompatybilność Systemowa SP2010 zaprojektowano do współpracy z Microsoft Windows 7 i związanymi z nim nowymi produktami MS Office. Wprawdzie może on współpracować z Microsoft XP i Vista, lecz aby skorzystać z wielu potencjalnych możliwości SP2010 organizacja powinna rozważyć modernizację całej infrastruktury Microsoft Windows. Pewne aktualizację będą konieczne; przede wszystkim SP2010 nie będzie współpracować z Explorer 6 lub jego jeszcze starszymi wersjami. Dlatego myśląc o wdrożeniu SP2010 należy uwzględnić koszty aktualizacji systemu.

15 Wnioski W celu zapewnienia, że zastosowanie SP2010 będzie zgodne z potrzebami organizacji konieczne mogą być wstępne inwestycje w konfigurację i zaprojektowanie systemu. Poza tym są także problemy odnoszące się do możności transferu dokumentów i metadanych poza SP2010 do wykorzystania ich w innym systemie lub transfer do Archiwum Narodowego - The National Archives. Trudność w zaradzania metadanymi także nakłada na organizacje ryzyko gdy chodzi o cyfrową ciągłości i zabezpieczenie informacji.

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Relacyjne aplikacje robocze

Relacyjne aplikacje robocze Microsoft Dynamics CRM Relacyjne aplikacje robocze Wykorzystaj Microsoft Dynamics CRM oraz SharePoint, by osiągnąć lepsze wyniki biznesowe. Dokument oficjalny Kwiecień 2010 r. http://crm.dynamics.com Spis

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo