SYMBOLIKA GMACHÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMBOLIKA GMACHÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ"

Transkrypt

1 Newsletter Biblioteki PG Numer 3/2012 W numerze: Symbole na PG Webinaria Tydzień Otwartej Edukacji SYMBOLIKA GMACHÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dostępy testowe Tydzień E booków WEBINARIA NOWOCZESNE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE Więcej str 3 Tydzień Otwartej Edukacji W Dniach 5 10 marca 2012 obchodzony był I Międzynarodowy Tydzień Otwartej Edukacji. Więcej str 4 Dostępy testowe DOSTĘP DO BAZ SAGE, WILEY E-BOOK LIBRARY, EBL LIBRARY Symbol koła Okrąg koło tworzą jedność, która wprawia świat w ruch. Te od wieków główne symbole miały wielkie znaczenie dla naszych przodków. Okrąg jest kwadratowy. Cóż za dziwna droga przybliża nas do tego symbolu! Nie możemy rozmawiać o uniwersa lizmie symboliki koła bez odniesienia do słynnej kwadratury koła zagadki, która jak wiemy nie została rozwiązana. Stąd wzięło się określenie problemu zgłębianego i roztrząsanego z każdej strony, a mimo to nie rozstrzygniętego. Próbą jego symbolicznego rozwiązania był labirynt, pojawiający się od tysięcy lat w miejscach kultu, w tym na posadzkach średniowiecznych katedr, potem w postaci błędnika w ogrodach, symbolizujących raj. Także symbol masonów i architektów, cyrkiel i ekier ka nawiązują do tego motywu (cyrkiel umożliwia narysowanie koła, a ekierka kwadratu). Dla starożytnych okrąg zawsze symbolizował niebo, a kwadrat Ziemię. Tym samym niebo miało żeńskie cechy, a Ziemia męskie. Dla nich bardziej logiczne było to, że kwadrat Ziemi jest zawarty w okręgu lub sferze nieba, a nie odwrotnie. W rzeczywistości wierzyli, że świat, w którym żyją, jest płaski, zawieszony w czymś w rodzaju kuli z niebem na górze i drugim niebem na dole. W ich pojęciu dzień i noc powtarzały cykliczny ruch z dołu do góry i z góry na dół. Symbol koła stał się więc bardzo ważny. Poczynając od połączenia linią wszystkich punktów, w których Słońce wschodziło dzień po dniu i przez cały rok, oraz biorąc pod uwagę wszystkie punkty zachodu Słońca na horyzoncie wyznaczyli jednoznacznie granice swego świata. Od tej chwili wszechświat był jasno określony poprzez linie proste i kąty, poza którymi była nicość, koniec świata. Można teraz zrozumieć, dlaczego okrąg zaczął odgrywać rolę ochronną, magiczną i świętą. Więcej str 5 ciąg dalszy na str 2 1

2 Przebywać w kręgu znaczyło tyle, co elementy i fenomeny natury. Z cza być na świecie żywym i bezpiecznym. sem punkt centralny, środek, bardziej W kręgu nieba, poza kwadratem Zie nawet niż okrąg, stał się symbolem mi, zaczynało się nieznane. Granice doskonałości, pełni i jedności. Moż świata przerażały, znalezienie się tam liwe, że w czasie tej intelektualnej było związane z ryzykiem spadnięcia ewolucji człowiek dokonał najwięk do dolnego nieba, w którym prawie szego odkrycia, które zrewolucjoniz zawsze umiejscowione było królestwo owało życie społeczne i sposób śmierci. Niewątpliwie w ten sposób egzystencji wynalazł koło! Ale czy bardzo uprościliśmy całe to zagad rzeczywiście możemy nazwać to nienie, ale definicja koła, z jakiej odkryciem? Nie. Było to proste wy kolwiek by pochodziła cywilizacji czy korzystanie znanego symbolu. Ale kultury, zawsze dotyczy nieba i po skąd się wzięło pojęcie koła i kto siada cechy żeńskie, a kwadrat sprawia, że kręci się ono wokół osi? przypisany jest do męskiej Ziemi. Czyż nie tak samo, jak konieczna jest Kwadrat Ziemi znajduje się w samym inteligencja i ręka człowieka, aby centrum okręgu nieba. Zarówno wynaleźć koło, nie trzeba czyjejś siły okrąg, jak i kwadrat mają ten sam aby wprawić je w ruch? Okrąg nie środek, który także jest okrągły. bieski również potrzebuje ręki boga A teraz, aby zrozumieć symboliczne lub wyższej inteligencji, aby się znaczenie punktu centralnego, spró obrócić. Na przykład, w religii bud bujmy prześledzić tok rozumowania dyjskiej, Budda nazywany jest też naszych przodków, bogatsi o pewne Chakvati, czyli ten, który wprawia ko założenie, a mianowicie o to, że ło w ruch. Buddyjskie koło życia, pojęcia osi i koła idą z sobą w parze. nazywane również kołem nauczania W jakiż inny sposób nasi przodkowie lub kołem prawa dharma czakra mogli uświadomić sobie istnienie i symbolizuje drogę, po której nauka ruchu okrężnego, niż umieszczając Buddy będzie się toczyć i zgniatać siebie samych w stałym punkcie, fałsz. Jego osiem szprych reprezen z którego mogli obserwować obraca tuje osiem zasad buddyzmu: właści jące się elementy lub wokół którego wą wiedzę, właściwy stan umysłu, sami mogli się obrócić. Niewątpliwie właściwe działanie, właściwą mowę, w ten sposób stopniowo zdali sobie właściwy sposób życia, właściwy z sprawę z istnienia punktu środko sposób próbowania, właściwą czuj wego, w którym zbiegają się wszys ność i właściwą medytację. Koło tkie elementy lub wokół którego się Słońca obraca się i wyznacza ścieżkę grupują. W związku z tym głowa wokół okręgu nieba, którą podążają klanu lub plemienia szybko zaczęła dzień i noc. Tak samo następują po zajmować centralne miejsce. Roz sobie życie i śmierć. To jest właśnie szerzając tę teorię można powie wielka zasada magicznego koła ży dzieć, że świat mógł zajmować tylko cia, koła odradzania się i przeznacze pozycję centralną, jako że niebo było nia. Symbol koła występuje w róż okręgiem. Przez tysiące lat człowiek nych formach. Opisuje przemijanie rozwijał tę ideę i postrzegał siebie czasu oraz zmiany losu, czego przyk jako centralny, najważniejszy punkt ładem jest koło Fortuny rzymskiej wszechświata, do którego dążą i na bogini ślepego losu i przypadku, oraz którym skupiają się wszystkie koło Tyche greckiej bogini przypad Page 2 ku (w formie obrazowej przedstawia się to jako koło ze wznoszącymi się i spadającymi po drugiej stronie postaciami). Koło jest też symbolem słońca, co widać na przykład na fladze Indii (koła wozu ze szprychami, będące odpowiednikiem promieni słońca, ale i symbolem jego wędrówki po niebie). W ikonografii chrześcijańskiej koło jest atrybutem św. Katarzyny, którą umęczono łamiąc ją na nim. Koła symbolizują również prędkość i dlatego koła ze skrzydłami były motywem dekoracyj nym pierwszych stacji kolejowych. W nowszych czasach koło stało się też symbolem techniki, zrazu jako koło młyńskie (symbol cechu młyna rzy), potem koło zębate. Na starszych gmachach Politechniki pojawia się ono często w postaci uniwersalnej jako koło w ogóle lub swym najnow szym wcieleniu, jako koło zębate. Ciekawym przypadkiem jest koło dharmy z płomieniem, które pojawia się na budynku politechnicznego Działu Transportu (analogiczne koła z płomieniem lub w płomieniach czasem także z mieczem pojawiają się często w buddyzmie). 2

3 WEBINARIA NOWOCZESNE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE Jedną z najbardziej popularnych obecnie form kształcenia i szkolenia jest webinarium (z ang. webinar), którego definicja wg Wikipedii brzmi następująco: rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizo wanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym 5) zawsze siedzisz w pierwszym rzędzie. dostępne w bazie ProQuest: New ProQuest Platform, K 12 New Prezentowana forma szkoleń pow ProQuest Platform, Arts, Business & szechnie jest już stosowana przez Careers, Genealogy, General prestiżowych wydawców naukowych Research, Government, Graduate baz danych. Pracownicy, doktoranci Education Program, Health & i studenci Politechniki Gdańskiej mają Medicine, History, K 12/Student szerokie możliwości korzystania Resources, Literature, News & z webinariów. Wchodząc do poszcze Newspapers, Science & Technology, spotkanie a uczestnikami, z wyko gólnych naukowych baz danych Social Sciences, Administrative Tools rzystaniem wirtualnych narzędzi. dostępnych na naszej uczelni można Należy pamiętać, że wydawcom W założeniu ma przypominać trady znaleźć miejsce, w którym znajdują bardzo zależy na efektywnym wyko cyjne spotkanie i umożliwić kontakt się dane na ten temat. Znalezienie rzystaniu swoich produktów jakimi są mimo dużych odległości. Webinaria tych informacji nie powinno sprawiać bazy danych. Dlatego oprócz webi wykorzystywane są głównie do dwóch większych problemów. Na przykład nariów zamieszczane są przewodniki celów: jako narzędzia szkoleniowe w bazie IEEE aby zarejes po bazach tutorials i user guides. i do kontaktów biznesowych. Formą trować się do udziału w webinarium, Bardzo często są one prezentowane kontaktu między szkoleniowcem/ należy poczynić następujące kroki: w formie filmów video, ukazując trenerem/prezenterem a osobą 1) w zakładce QUICK LINKS możliwości wyszukiwania potrzeb szkolącą się, stosowaną podczas wchodzimy do Training & Tools nych nam informacji. Biblioteka Głów webinarium jest najczęściej tele 2) następnie do IEEE Xplore Digital na ułatwiając wszystkim konferencja, kamera internetowa, Library Training klikając na: Live użytkownikom poruszanie się po prezentacje (np. pokaz slajdów) online training znajdujemy formularz naukowych bazach danych umie i inne. Webinarium jest szkoleniem, zgłoszeniowy. szcza przy opisie każdej z nich bez które szeroko wpisuje się w nurt tzw. Tytuł aktualnie dostępnego webinar pośrednie linki do przewodników E learningu, czyli procesu nauczania ium to: Strategies for Using IEEE i tutoriali. Powyższe wskazówki mają z wykorzystaniem Internetu. Do web Xplore. W tym szkoleniu są prezen służyć naszym pracownikom nau inarium może jednorazowo podłączyć towane cechy charakterystyczne dla kowym i studentom w bardziej się do 1000 uczestników. Uczestnicy tej bazy oraz narzędzia pomagające efektywnym i swobodnym korzystaniu mogą zadawać pytania w formie w sprawnym poruszaniu się po niej. z naukowych baz danych w kontek czatu lub głosowo. Istnieje również Jest ono skierowane do inżynierów, ście coraz bardziej rozwijających się możliwość współuczestniczenia kadry naukowej, studentów i bibliote narzędzi pracy. w prezentacji. O atrakcyjności i popu karzy. W innej bazie danych Zapraszamy do korzystania! larności webinariów świadczy kilka ProQuest znajduje się bardzo boga elementów, które są niewątpliwie ta oferta webinariów aby do nich ogromnymi atutami w porównaniu ze wejść należy: szkoleniami tradycyjnymi. Do najważ 1) odszukać zakładkę niejszych należą: Suport&Training 1) nauczanie na odległość 2) stamtąd wchodzimy do Training 2) możliwość uczestnictwa w szkole Webinars gdzie można zapisać się na niu z dowolnego miejsca na świecie kilkanaście szkoleń wybierając 3) wysoka liczba uczestników odpowiadający nam termin. 4) zminimalizowanie kosztów Dla przykładu przedstawiono poniżej konferencji wszystkie aktualne webinaria 3

4 I MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ OTWARTEJ EDUKACJI W Dniach 5 10 marca 2012 obchodzony był I Międzynarodowy Tydzień Otwartej Edukacji. Wzięły w nim udział różne instytucje naukowe z całego świata, które zajmują się promocją otwartego dostępu do wiedzy. W ramach święta stworzono specjalny portal internetowy, gdzie można znaleźć pełną listę imprez a także różne zasoby, prezentacje, plakaty czy artykuły wspierające akcję openeducationweek.org. Biblioteka Główna Politechnika Gdańskiej reprezen towała Północ Polski i przygotowała materiały promo cyjne dotyczące otwartych zasobów edukacyjnych. Informacje o naszej placówce znalazły się na stronie internetowej Koalicji Otwartej Edukacji. Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (angielski termin Open Educational Resources w skrócie OER) po raz pierwszy został użyty w roku W jego ramach powstał międzynarodowy ruch OER określający inicjatywy i programy edukacyjne z całego Page 4 świata. W styczniu 2008 roku została opublikowana Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji, która jest podstawowym dokumentem informującym i propagu jącym idee Ruchu. Otwarta edukacja to przede wszys tkim zmniejszenie barier i zwiększenie dostępu do treści szkoleniowych. Obejmuje ona swobodny i otwarty dostęp do platform, narzędzi i zasobów edukacyjnych (jak materiały szkoleniowe, bazy danych, filmy, wykłady online, narzędzia wspomagające badania naukowe, podręczniki itp.). Otwarta edukacja dąży do stworzenia świata, w którym chęć do nauki pokrywa się z dostępem do nowoczesnych, prestiżowych i aktualnych źródeł wiedzy, na które może pozwolić sobie każdy, kto chce się uczyć i zdobywać wiedzę. Rada Europy w rekomen dacji numer 1836 (2008) zarekomendowała stosowanie OER jako jednej z najważniejszych metod zwalczania cyfrowego wykluczenia i wyrównywania szans edukacyjnych. 4 Newsletter Header

5 NAUKOWE BAZY DANYCH W DOSTĘPACH TESTOWYCH dowiadują się jakie bazy i jakie dziedziny cieszą się Jednym z elementów działalności biblioteki naukowej jest prezentacja ofert różnych wydawnictw naukowych największą popularnością, co ma wpływ na ewentualny zakup bazy w przyszłości. Przypominamy o trwających obecnych na rynku. Organizowane przez Bibliotekę Główną PG dostępy testowe do naukowych baz danych aktualnie dostępach próbnych informacje o nich mają zapoznać pracowników, doktorantów i studentów znajdują się na stronie domowej Biblioteki Głównej. z aktualną ofertą wydawniczą związaną z profilem adek Warto zaznaczyć, że jedna z testowanych obecnie baz EBL Ebook Library cieszy się tak wysokim zainteres watnym do potrzeb naszej Uczelni. Testy próbne poz walają zorientować się na ile i czy w ogóle konkretna owaniem, że na prośbę pracowników PG poprosiliśmy oferta danego wydawcy znajduje zainteresowanie wśród wydawcę o przedłużenie dostępu testowego. W ograni czonym zakresie Biblioteka może udostępnić dany tytuł jej adresatów. Źródłem informacji na temat wykorzys na prośbę pracownika PG. Ponadto EBL oferuje bardzo tania danej bazy w dostępie testowym są informacje dogodne formy zakupu kolekcji dostosowane do indywi uzyskane bezpośrednio od osób zainteresowanych dualnych potrzeb uczelni. drogą mailową lub telefoniczną. Jednak najbardziej adekwatną informacją na temat testowanej bazy jest Zapraszamy na stronę domową Biblioteki do testowania statystyka wykorzystania otrzymana bezpośrednio od pozostałych baz. wydawcy. Aktualnie Biblioteka zakończyła testowanie Prosimy o przesyłanie uwag i opinii na adres dwóch uznanych baz danych: Sage i Wiley Online Library. Statystyki wskazują tradycyjnie na ich wysokie zainteresowanie naszego środowiska akademickiego. Podając przykład bazy Sage (baza złożona z dwóch pakietów Sage Premier Package dostęp do ponad 600 czasopism z różnych dziedzin naukowych i IMechE kolekcja z inżynierii i materiało znawstwa) w ciągu miesiąca zostało pobranych 555 pełnych tekstów. Druga z wymienionych baz Wiley Online Library (dostęp do 100 książek z następujących dziedzin: technika, inżynieria, chemia, inżynieria chemiczna, nauki ścisłe, przyrodnicze, ekonomiczne) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, na co wskazuje liczba pobranych artykułów (liczba wejść do poszczególnych rozdziałów książek) w ciągu półtora miesiąca. Jak widać powyższe dane mówią same za siebie. Korzyści z testów są obustronne beneficjenci mogą zorientować się na temat aktualnych ofert wydawców na rynku naukowym, natomiast bibliotekarze Issue 1 5 Page 5

6 TYDZIEŃ E KSIĄŻKI 4 10 MARCA 2012 Sekcja Informacji Naukowo Technicznej Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej Zespół redakcyjny: W dniach 4 10 marca 2012 obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Czytania E booków ( Read an E book Week). w formie elektronicznej, która przez naczona jest do odczytu na kompu terze osobistym, e czytniku (e read erze), smartfonie i innych urządze niach mobilnych, za pomocą odpo Biblioteka Główna Politechniki Gdań wiedniego oprogramowania. Książki skiej po raz pierwszy wzięła udział elektroniczne coraz szybciej zdoby w promocji tego święta zamieszczając wają rynek księgarski i popularność informacje na temat dostępu do wśród użytkowników. e książek na blogu, Facebooku oraz Biblioteka PG również oferuje swoim naszej stronie domowej. Przygoto pracownikom i studentom dostęp do waliśmy także plakat, który bardzo się e książek za pośrednictwem baz spodobał i został wykorzystany na danych takich jak: Ibuk.pl, Wiley czy blogach: eksiazki.org oraz Springer. Aktualnie bardzo dużą literalubicyfre.pl. Informacje o naszej popularnością cieszy się dostęp Bibliotece wraz z jej angielską wersją testowy do bazy EBL, która posiada strony www zostały umieszczone tytułów. Wiele ciekawych także na kanadyjskiej stronie pozycji zawierających zarówno litera Tygodnia ebookweek.com. turę branżową, techniczną, naukową Tydzień e booków jest obchodzony na i popularno naukową, można znaleźć świecie od 2004 roku, a jego liczba także w serwisach i na portalach uczestników cały czas rośnie. E book Open Access, takich jak: Wolne inaczej nazywany książką elektro Lektury, Otwórz Książkę, Projekt niczną, publikacją elektroniczną lub Gutenberg, FreeTechBooks czy e książka, jest to treść zapisana Open Library. Bożena Kray Paulina Flizikowska Magdalena Szuflita Marek Burczyk Janusz Waluszko Foto: Janusz Waluszko Projekt i oprawa graficzna: Magdalena Szuflita Koleżanki i Koledzy! Czekamy na uwagi i opinie, oraz zapraszamy do współpracy. Wszelkie propozycje prosimy kierować na adres: 6

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości

Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości Kultura 2.0 Wyzwania cyfrowej przyszłości CC: pewne prawa zastrzeżone, z utworu można korzystać zgodnie z licencją Creative Commons share alike umożliwiającą kopiowanie i wykorzystanie w innych utworach

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Co to jest Empower Network? Empower Network to projekt o unikalnym modelu biznesowym oparty o sprzedaż produktów cyfrowych. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012 Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 lat e-edukacji 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Nr 22 /2011 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Od Redakcji o nowym dziale Z zagranicy... 3 Z ZAGRANICY C.S. de Beer, Niech się stanie nowa wiedza: atlas wiedzy... 5 Anna-Karin Tötterman i Gunilla Widén-Wulff,

Bardziej szczegółowo