Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia"

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi w wersji hybrydowej (S235, S355) 2. Ruszt stalowy o wymiarach 15 m x 25 m z dźwigarami głównymi w wersji sprężonej. Stal S Konstrukcja stalowego stropu o wymiarach 15,0 x 25,0 m w budynku biurowym z belkami głównymi w wersji ażurowej. Stal S Koncepcja konstrukcji jednonawowej wiaty stalowej o konstrukcji ramowej i wymiarach 18,0 x 90,0 m. Stal S Stalowa hala magazynowa o wymiarach 18,0 x 90,0 m z wiązarem kratowym opartym na słupach pełnych. Stal S Koncepcja konstrukcji przejścia dla pieszych (kładka) belki główne blachownice hybrydowe drugorzędne walcowane. Stal S235/ S Koncepcja konstrukcji belki podsuwnicowej o rozpiętości 12,0 m z tężnikiem pełnym dla suwnicy o udźwigu Q = 125 kn. Stal S Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją metody i materiały. Dr inż. Marek Grabias 1. Projekt konstrukcyjny budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego 2. Parking wielopoziomowy o konstrukcji żelbetowej 3. Koncepcja projektowa podziemnego przejścia dla pieszych 4. Temat uzgodniony indywidualnie ze studentem dotyczący konstrukcji istniejącego lub projektowanego obiektu budowlanego Dr inż. Piotr Smarzewski 1. Projekt translacyjnej powłoki diagonalnej o rzucie kwadratowym. 2. Projekt wieży ciśnieo o pojemności 250 m Projekt kopuły wielościennej o rzucie sześciokąta foremnego. 4. Projekt powłoki o kształcie paraboloidy hiperbolicznej. 5. Projekt żelbetowej powłoki kulistej. 6. Projekt przekrycia namiotowego typu głowicowego.

2 Dr inż. Jerzy Szerafin 1. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płytowo-żebrowego z uwzględnieniem oddziaływao wyjątkowych. Obciążenie kat. A. 2. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płytowo-żebrowego z uwzględnieniem oddziaływao wyjątkowych. Obciążenie kat. B. 3. Projekt konstrukcji żelbetowego stropu płytowo-żebrowego z uwzględnieniem oddziaływao wyjątkowych. Obciążenie kat. C. 4. Wpływ kształtowania krawędzi płyty stropu płaskiego na układ zbrojenia na przykładzie obliczeniowym 5. Projekt stypizowanych prefabrykowanych płyt stropowych wg PN-EN Projekt stypizowanych prefabrykowanych płyt żebrowych wg PN-EN Projekt dźwigara dachowego o kształcie bumerangowym z drewna klejonego, o rozpiętości 24m Dr inż. Grzegorz Golewski 1. Projekt żelbetowego zasobnika na kruszywo z recyklingu o wysokości ściany komory 3,0 m. 2. Projekt ramy żelbetowej o wysokości 14,0 m będącej częścią konstrukcji hali produkcyjnej wytwarzającej znicze. 3. Projekt żelbetowej ściany oporowej z odciągami o wysokości użytkowej 5,0 m. 4. Projekt prostopadłościennego podziemnego zbiornika na wodę o pojemności 550 m Projekt prostopadłościennego naziemnego zbiornika na wodę o pojemności 650 m Projekt cylindrycznego podziemnego zbiornika na wodę o pojemności 500 m Projekt cylindrycznego naziemnego zbiornika na wodę o pojemności 700 m Projekt żelbetowego silosa na zboże. 9. Projekt przekrycia łukowego będącego częścią hali żelbetowej. 10. Projekt komina żelbetowego o wysokości 120 m. 11. Projekt tarczy żelbetowej o wysokości 5,0 m. 12. Konstrukcja i koncepcja realizacji żelbetowych schodów spiralnych w budynku o wysokości kondygnacji naziemnych 3,80 m. Dr hab. inż. E. Błazik 13. Projekt rusztowania modułowego o wysokości 60m 14. Projekt rusztowania modułowego o wysokości 40m, omijającego balkony 15. Projekt rusztowania modułowego z konsolami o wysokości 40m 16. Projekt rusztowania fasadowego o wysokości 60m 17. Projekt rusztowania fasadowego o wysokości 40m, omijającego balkony 18. Projekt rusztowania fasadowego z konsolami o wysokości 40m 19. Projekt rusztowania wokół wieży o wysokości do 60m 20. Projekt konstrukcji wsporczej stropu pioziomego 21. Projekt konstrukcji wsporczej przekrycia żelbetowego 22. Projekt konstrukcji wsporczej pomostu

3 Dr inż. J. Szulej 1. Projekt nietypowego elementu konstrukcyjnego (dom jednorodzinny) 2. Projekt więźby dachowej (dach dwuspadowy) 3. Projekt więźby dachowej (dach kopertowy) 4. Projekt więźby dachowej (dach z lukarnami) 5. Projekt hali stalowej jednonawowej (dach dwuspadowy) 6. Projekt hali stalowej dwunawowej (dach dwuspadowy + jednospadowy) 7. Projekt hali stalowej dwunawowej (dach jednospadowy + jednospadowy) 8. Przeprojektowanie stropu Teriva na drewniany (dom jednorodzinny) 9. Różne warianty projektu zadaszenia tarasu (dom jednorodzinny) 10. Projekt wzmocnienia podciągu żelbetowego Dr inż. P. Wielgos 1. Projekt konstrukcyjny hali magazynowej o konstrukcji stalowej 2. Projekt konstrukcyjny hali magazynowej o konstrukcji stalowej z antresolą żelbetową 3. Projekt konstrukcyjny lekkiego przekrycia krytego lodowiska o konstrukcji stalowej 4. Projekt konstrukcyjny hali sportowej o konstrukcji stalowej 5. Projekt konstrukcyjny hali sportowej. Układ nośny ramowowy. Drewno klejone 6. Projekt konstrukcyjny hali sportowej. Układ nośny w postaci wspornikowych żelbetowych słupów monolitycznych, dźwigary nośne z drewna klejonego 7. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop żelbetowy głowicowy 8. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop żelbetowy płytowo żebrowy 9. Projekt konstrukcyjny kondygnacji garażu wielopoziomowego. Strop prefabrykowany, układ nośny ramowy, monolityczny, żelbetowy 10. Projekt przekrycia strukturalnego wiaty nad stacją benzynową o konstrukcji stalowej

4 Dr inż. Wojciech Baokowski 1. Analiza wpływu składu mieszanki mineralno-asfaltowej na wyniki badania wodoodporności 2. Ocena wpływu połączenia międzywarstwowego na trwałośd konstrukcji podatnych 3. Ocena wpływu połączenia międzywarstwowego na trwałośd konstrukcji półsztywnych 4. Projekt długowiecznych, typowych konstrukcji podatnych metodą mechanistyczną 5. Projekt długowiecznych, typowych konstrukcji półsztywnych metodą mechanistyczną 6. Analiza wpływu składu mieszanki mineralno-asfaltowej na właściwości betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 7. Opracowanie arkusza kalkulacyjnego do projektowania składu mieszanek mineralnoasfaltowych i sprawozdania z badania typu 8. Ocena trwałości typowych konstrukcji podatnych metodą MEPDG 9. Ocena trwałości typowych konstrukcji półsztywnych metodą MEPDG 10. Opracowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy i prezentacji wyników badao zmęczeniowych 11. Ocena skuteczności wybranych dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło 12. Analiza wyników zmęczenia asfaltów metodą DSR 13. Przegląd metod redukcji hałasu drogowego Dr inż. Stefan Firlej 1 5 Projekt wybranej drogi gminnej w strefie podmiejskiej 6 10 Projekt wybranej drogi powiatowej w obszarze mało-zurbanizowanym Dr inż. Sławomir Karaś 1. Dynamika mostów 2. Dynamika mostów kolejowych 3. Kładki dla pieszych w Lublinie 4. Mosty w Lublinie 5. Wiadukty w Lublinie 6. Projekt typowej kładki dla pieszych z drewna klejonego o długości 21 m 7. Projekt kładki dla pieszych w lubelskim Ogrodzie Botanicznym 8. Porównanie stanów granicznych STR i SLS 9. Obiekty inżynierskie na trasie kolei wąskotorowej Nałęczów-Zagłoba 10. Oddziaływania na łożyska mostowe przy różnych schematach łożyskowania 11. Dynamiczna funkcja Green a 12. Porównanie wyników wg metody Courbon a i schematu rusztu

5 Dr inż. Jerzy Kukiełka 1. Projekt odcinka drogi powiatowej (lub gminnej) klasy L ( D ) nr pomiędzy miejscowościami km 2. Ocena warstw asfaltowych na odcinku budowanej drogi. na podstawie konwencjonalnych badao laboratoryjnych i terenowych. 3. Konwencjonalne badania mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w WMB200 i ich ocena (wykonanie badao własnych w laboratorium przedsiębiorstwa lub Politechnice Lubelskiej) 4. Konwencjonalne badania laboratoryjne warstw asfaltowych w czasie budowy odcinka drogi. 5. Wymagania i konwencjonalne badania w czasie przebudowy odcinka drogi. oraz ich ocena 6. Plan zagospodarowania WMB w. i ocena wytwarzanych mieszanek asfaltowych według dziennika laboratoryjnego oraz ekstrakcji i innych badao własnych dyplomanta 7. Konwencjonalne badania terenowe i laboratoryjne w czasie wykonywania robót ziemnych na odcinku drogi 8. Konwencjonalne badania do odbiorów koocowych i sprawdzających na odcinkach dróg krajowych (we współpracy z GDDKiA oddz. w Lublinie oraz dodatkowych badao dyplomanta np. próbek z odwiertów) 9. Konwencjonalne badania według ST na odcinku wzmacnianej drogi. realizowanej przez Dyrekcję Dróg Powiatowych w Krasnymstawie Dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL 1. Projekt drogowego mostu o konstrukcji zespolonej z betonową płytą monolityczną pomostu 2. Projekt drogowego mostu o konstrukcji zespolonej z betonową płytą prefabrykowaną pomostu 3. Projekt kolejowego, jednotorowego mostu o konstrukcji zespolonej 4. Projekt kolejowego, jednotorowego mostu o konstrukcji stalowej 5. Wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu materiałami kompozytowymi 6. Diagnostyka i metody napraw mostów betonowych Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski 1. Zaprojektowanie i wykonanie stanowisk do badao mechaniki pękania szyb dwuwarstwowych (2 osoby). 2. Określenie współczynników intensywności naprężeo betonu polimerowego z różną zawartością procentową matrycy polimerowej (2 osoby). 3. Określenie cech wytrzymałościowych na ściskanie betonów polimerowych z różną zawartością procentową żywicy (1 osoba).

6 Dr inż. Wojciech Adamczyk Projekt: - adaptacji, - modernizacji, - nadbudowy, - rozbudowy, - remontu istniejącego budynku na cele: - mieszkalne, - usługowe, - użyteczności publicznej (i inne) 10 indywidualnych prac dyplomowych. Dr inż. Danuta Barnat Hunek 1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem materiałów energooszczędnych. (temat zajęty). 2. Wpływ rodzaju materiałów konstrukcyjnych przegród zewnętrznych na charakterystykę energetyczną budynku. (temat zajęty). 3. Charakterystyka energetyczna domu jednorodzinnego dla różnych rozwiązao technologicznych. (temat zajęty). 4. Projekt izolacji i odprowadzenia wody z zielonego dachu o powierzchni 300m2 na przykładzie projektu budynku użyteczności publicznej. (temat zajęty). 5. Technologia realizacji i efektywnośd stosowania dodatkowych izolacji termicznych w budynkach remontowanych. 6. Współczesne materiały izolacyjne stosowane w budownictwie przegląd i analiza ich wpływu na cechy cieplno wilgotnościowe przegród oraz straty ciepła w budynku. 7. Projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego.(1 osoba). 8. Kryteria doboru materiałów do wykonywania przegród z izolacją termiczną analiza zależności pomiędzy skutecznością zastosowanych rozwiązao i kosztami. (1 osoba). 9. Projekt budynku użyteczności publicznej lub magazynowego wymagania dotyczące projektowania i izolacyjności termicznej przegród w porównaniu do budynków mieszkalnych. (2 osoby). Dr inż. Sławomir Biruk Projekt technologii i organizacji budowy.. ( zgodnie z dostarczoną dokumentacją)

7 Dr inż. Waldemar Budzyoski 1. Projekt budynku z przeznaczeniem na usługi hotelarsko-gastronomiczne 2. Projekt budynku z przeznaczeniem na pensjonat 3. Projekt budynku mieszkalnego z częścią usługową 4. Projekt żelbetowego komina przemysłowego 5. Projekt jednonawowej hali magazynowej konstrukcji żelbetowej 6. Projekt budynku mieszkalnego z częścią przeznaczoną na usługi 7. Projekt żelbetowej ściany oporowej płytowo-żebrowej 8. Projekt wybranych elementów żelbetowego stropu płytowo-żebrowego według PN- EN : Projekt komina przemysłowego konstrukcji żelbetowej 10. Projekt konstrukcyjny jednonawowej żelbetowej hali przemysłowej Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, profesor PL 1 7. Zaprojektowad wybrane element konstrukcji żelbetowej budynku, na podstawie projektu architektonicznego. 8 9.Projekt konstrukcyjny ściany oporowej płytowo żebrowej przy różnicy naziomu: - H = 8,5 m - H = 12,5 m Projekt konstrukcyjny komina żelbetowego (z czopuchem nadziemnym): - H = 90,0 m ( III strefa wiatrowa, stała zbieżnośd tworząca), - H = 137,0 m ( I strefa wiatrowa, zbieżnośd tworząca 1 %),

8 Dr inż. Agata Czarnigowska 1. Analiza kosztów ogólnych budowy na przykładzie budowy... (obejmuje preliminarz kosztów ogólnych, projekt zagospodarowania placu budowy i plan BIOZ) 2. Projekt technologii i organizacji robót remontowych w obiekcie użytkowanym w czasie realizacji robót 3. Projekt technologii i organizacji robót budowy Analiza kosztowo-techniczna wariantów rozwiązao konstrukcji i wykooczenia balkonów w budynkach mieszkalnych. 5. Analiza kosztowo-techniczna sufitów podwieszanych w budynkach użyteczności publicznej. 6. Wariantowa analiza kosztowo-techniczna robót wykooczeniowych zewnętrznych na przykładzie obiektu Projekt zagospodarowania placu budowy w warunkach utrudnionego dostępu i ograniczeo wielkości placu budowy na przykładzie budowy 8. Budynek jednorodzinny w technologii szkieletu drewnianego projekt technologii i organizacji budowy. 9. Tradycyjne, ekologiczne metody budowania analiza kosztowo-techniczna wybranych rozwiązao konstrukcji budynków mieszkalnych i możliwości ich zastosowania w polskich warunkach. Dr inż. Jacek Góra 1 4. Projektowanie betonów specjalnych hydrotechnicznych, z mikrozbrojeniem rozproszonym (fibrobeton), samozagęszczalnych Projektowanie składu betonu wspomagane komputerowo Projektowanie posadzek przemysłowych Dr inż. Magdalena Grudzioska Projekt domu jednorodzinnego z wybranymi obliczeniami konstrukcyjnymi i cieplno wilgotnościowymi (wg dostarczonej dokumentacji). Dr inż. Piotr Jaśkowski Projekt technologii i organizacji budowy.. ( zgodnie z dostarczoną dokumentacją)

9 Dr inż. Małgorzata Franus 1. Analiza konstrukcji ściany szczelinowej na podstawie Eurokodu Wyznaczenie oporu podłoża dla fundamentu bezpośredniego wieży antenowej na podstawie Eurokodu Analiza stateczności skarpy na podstawie Eurokodu 7 (2 osoby). 4. Analiza nośności i osiadao fundamentu bezpośredniego dla wieży antenowej na podstawie Eurokodu 7 Dr Lucjan Gazda 1. Ocena przydatności wybranych surowców ilastych Lubelszczyzny do budowy domu z gliny. 2. Geotechniczna ocena stateczności kamiennej wieży w Stołpiu k. Chełma. 3. Inwentaryzacja kamiennych obiektów zabytkowych Wyżyny Lubelskiej. 4. Inwentaryzacja kamiennych obiektów budowlanych Niziny Lubartowskiej. 5. Inwentaryzacja zastosowao kamienia w budowlach historycznych Pagórów Chełmskich. 6. Opoki kredowe w budownictwie Wyniosłości Giełczewskiej (Piaski). 7. Opoki kredowe w budownictwie Małopolskiego Przełomu Wisły. Dr inż. Jolanta Słoma 1. Analiza osiadao obiektu budowlanego posadowionego na grupie stóp fundamentowych w warunkach podłoża uwarstwionego o zróżnicowanych parametrach geotechnicznych. 2. Fundamentowanie na gruntach wymagających wzmocnienia. 3. Wpływ odwodnienia na osiadanie wybranego podłoża budowlanego. 4. Głębokie fundamentowanie budowli posadowionej na gruntach.. np. Wyżyny Lubelskiej, Wysoczyzny Siedleckiej, 5. Wpływ rozbiórki budynku w zwartej zabudowie na pracę fundamentów budynków sąsiednich. 6. Wpływ realizacji budynku-plomby w zwartej zabudowie na pracę fundamentów budynków sąsiednich. 7. Wpływ nadbudowy obiektu budowlanego na współpracę istniejących fundamentów z podłożem gruntowym. 8. Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego stalową ścianką szczelną. 9. Zabezpieczenie głębokiego wykopu z zastosowaniem stalowych ścianek szczelnych kotwionych na dwóch poziomach. 10. Zabezpieczenie głębokiego wykopu z zastosowaniem obudowy wykonanej jako ścianka berlioska.

10 Dr inż. Jacek Zyga 1. Analiza kosztów pozyskania gruntu na potrzeby inwestycji drogowej. 2. Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe 3. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej na przykładzie budynku mieszkalnego; 4. Analiza opłacalności modernizacji budynku na przykładzie ; 5. Ocena nośności podłoża gruntowego na przykładzie...

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników w 2010 roku

Publikacje pracowników w 2010 roku Publikacje pracowników w 2010 roku Doświadczenia ITB jako instytucjonalnego rzeczoznawcy w zakresie problematyki specjalistycznej odnoszącej się do fizyki budowli i ochrony środowiska / Szudrowicz, Barbara,

Bardziej szczegółowo