Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ż ą, ą ą ą ż ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧

2 I ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE

3 II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧

4 1. Opis Lokalizacja oraz stan istniejący ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇, Projektowane zagospodarowanie działki Poz. 1 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ą, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ą ᆗ唧 ą ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ą ᖷ嗇 ᖷ嗇, ᑇ噧, ᆗ唧 ą ą,, ż ᆗ唧 ą ą, ᆗ唧 ᖷ嗇 Poz. 2 ᆗ唧,, ᑇ噧 Poz. 3 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 Ś ć, ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷 ᆗ唧 ą ć ą ᆗ唧 ą ą ą ᑇ噧 ż ᆗ唧x ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᖷ嗇 ᆗ唧 żć, ᆗ唧 ą Ś żć ᆗ唧ć,, ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧,,,, ᆗ唧 Poz. 4 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć,, ż ᆗ唧 ą ć ᖷ嗇xᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇xᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᆗ唧ᆗ唧 Poz. 5 ᆗ唧, ᆗ唧x ᆗ唧

5 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧²ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ą ą ᆗ唧 ż ć ż ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż * H ᖷ嗇 ż ᆗ唧ż ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 * ż ą ᆗ唧 v v ᆗ唧 ą ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ą ż ż, ż ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 x ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ą ᆗ唧 ᑇ噧 ć ą ą, Hᆗ唧L ż ż ż, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć ᑇ噧 ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ż ą ᑇ噧 ą ą ż ą Poz. 6 ᆗ唧 ą ą, x ᆗ唧 ć żć ᖷ嗇 ą ć ą ą Roboty dodatkowe ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć, V, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᖷ嗇 Øᖷ嗇, ᖷ嗇ᆗ唧x ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ć ą ą ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇ć ć, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 Wpływ projektowanych budynków na obiekty sąsiednie ᖷ嗇 ż ᑇ噧 ą ą ć ᖷ嗇 ą ąż ąż ᖷ嗇 ą

6 Bilans terenu dla działki nr 2724 w miejscowości Baranów: ᆗ唧 ~ ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇% Ś, ᖷ嗇 ~ ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧% ᆗ唧 ~ ᆗ唧ᖷ嗇 ᑇ噧 % 2.Bilans terenu

7 III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧

8 1. Opis techniczny Dane charakterystyczne budynku: ᖷ嗇ć,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧 720,08 Rozwiązania architektoniczno- budowlane ą, ą ᖷ嗇 ż ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇, ą ą ą, Układ konstrukcyjny, ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧 Warunki BHP, ᆗ唧 Warunki ochrony p.poż. L ᆗ唧 ż ᆗ唧L ᆗ唧ᖷ嗇ć ż ᆗ唧L, ᖷ嗇 ᆗ唧, ą ą ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ć U ᆗ唧 L ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ą, ą ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇, ć ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ć ą ᖷ嗇 ż ą ą ᖷ嗇ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᆗ唧 U ᑇ噧

9 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᖷ嗇 Warunki posadowienia ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧 U ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇 ż ż ć ᆗ唧 ć ᖷ嗇ć ᆗ唧 ą ż ᆗ唧 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ż ᑇ噧 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 W razie stwierdzenia odmiennego stanu warunków gruntowych po wykonaniu wykopów, należy poinformować projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania fundamentów. Fundamenty ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧, ż ą ż ą ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ą ᆗ唧 ć ᖷ嗇ć ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᆗ唧ᆗ唧, ż ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇,, ż ᆗ唧ᆗ唧 Ściany Ś ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ą ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 U ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ż ć Ś ż ć ᖷ嗇 ż ᖷ嗇ᖷ嗇 Kominy ᖷ嗇ᆗ唧, ć Wentylacja, Słupy ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 (F1) ć ż ᆗ唧x ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 Ø ᆗ唧 ć ᆗ唧, Ø ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧~ ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ć ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ć ą ᆗ唧, (S) ą ć ᆗ唧x ᆗ唧, ᆗ唧,

10 Strop ᆗ唧 ᆗ唧 ż TERIVA 4,0/1 z ᆗ唧 ć ą ą ż ć ᆗ唧 ą (Poz. 3) ć ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᑇ噧; ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧;,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 Nadproża i podciągi ᆗ唧 ż L ᑇ噧 ᆗ唧 ą Poz. 1 Poz. 3 ż ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć ż ᆗ唧; ż ć Wieńce ᑇ噧 ć ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 φ ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 φ ᖷ嗇 ᑇ噧 ᑇ噧 ć ć φ ᆗ唧 ᑇ噧 ć ᑇ噧 ᖷ嗇ć ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć ᑇ噧 ą ż Schody zewnętrzne ᑇ噧, ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ć ć Konstrukcja dachu ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą, ᖷ嗇 ᖷ嗇ć ż ć ą ą ᆗ唧 ą ć ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷, ć ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 % ᆗ唧 ć ą ą ą, ą ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ć ą ᆗ唧 ż ć ą ᆗ唧, ą, ż ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 % ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ᆗ唧ឧ嚷 ż ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ż ć ᆗ唧 ą ż ż ć ឧ嚷 ą ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ą ą ą, ż ć ᖷ嗇 ឧ嚷 ᆗ唧 ą ᆗ唧ឧ嚷, ᖷ嗇ć ć ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ឧ嚷 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧, ᆗ唧ឧ嚷

11 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 x ᆗ唧, ᑇ噧 ż,ᖷ嗇 ą ą ć ą ᖷ嗇 ą, ឧ嚷 ᖷ嗇 ć ą, ż ᖷ嗇ć ᖷ嗇, ż ć Wszystkie elementy drewniane w styku z innymi materiałami budowlanymi izolować warstwą papy podkładowej lub folii PE. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu należy zabezpieczyć poprzez malowanie środkami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi wg wytycznych i zaleceń producentów w/w produktów. Pokrycie dachu ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ą ć Izolacje wodochronne: ᖷ嗇 x ᖷ嗇 ą ą ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ą x ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ᆗ唧, ᆗ唧 U ᆗ唧 ż ą ć, ć ż ą ć ą ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ć ć ą, ż ć ą ż ᆗ唧 ą ᆗ唧 Izolacje termiczne: ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇 Elewacje Ś ᑇ噧 ż ą ą Opierzenia i rynny ą, ᆗ唧 ć ć żć %

12 Stolarka okienna i drzwiowa v,, ᆗ唧 ć x <, ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć, ą ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć Tynki wewnętrzne ć Posadzki ᖷ嗇 ć ᆗ唧 Okładziny ścian ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 żć ą ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧, ᆗ唧 Parapety ᆗ唧 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᆗ唧,, v Malowanie i powłoki zabezpieczające Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć, ą ć, ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ć ᖷ嗇 ć ᆗ唧 ć Inne roboty ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧, % U ć ᖷ嗇 ą ć ą ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 Wyposażenie budynku: ᆗ唧 ᆗ唧, ć ᑇ噧 ᆗ唧 L ᖷ嗇L L ᖷ嗇Yᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 Xᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧xᖷ嗇ᆗ唧 ż

13 ᆗ唧 ą UWAGA: ć, ą ą,, ą ą Hᆗ唧 ć, ᆗ唧 ć ż ć ᖷ嗇 ą ᆗ唧 ż ąć ᆗ唧 ż żć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧 opracował:

14 2. Informacja dot. BIOZ ᆗ唧 ż ż ć Hᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ż ć ć ᆗ唧 ą ᑇ噧 ż ᆗ唧 ż ż ż ć ᑇ噧 ᖷ嗇 ż ż ć ż ᖷ嗇 ż ć ż,, ż ᖷ嗇 ᑇ噧 ż ć ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ć,, ą ą ć ż Hᆗ唧 ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧 ć ᆗ唧 ć ᖷ嗇, ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᆗ唧 ć ż, ć ᖷ嗇 U ᑇ噧 ą Hᆗ唧 ż ż ć, ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧 U ᆗ唧, ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 U ᑇ噧ᑇ噧ᖷ嗇, ᑇ噧ᆗ唧, ឧ嚷 ᆗ唧

15 3. Obliczenia ochrony cieplnej Ś ᆗ唧, ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧 U ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 U ᑇ噧 ᖷ嗇,ᑇ噧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᑇ噧 U x ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, U ᑇ噧 ᖷ嗇, ᑇ噧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 Uᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧,ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 Uᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 <U x ᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧

16 4. Obliczenia i rysunki konstrukcyjne 1. Wiązar krokwiowo-jętkowy DANE: ą ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧, ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇,ᆗ唧,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 Geometria ustroju: ą α ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ą ᑇ噧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ą ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 U ᖷ嗇 U ᆗ唧 ć ᑇ噧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 Dane materiałowe: ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 Obciążenia ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇 ąż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ć ąż,, ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᖷ嗇 ᆗ唧 ąż ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧ᑇ噧ᖷ嗇ᆗ唧,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ąż ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 q ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᆗ唧 Założenia obliczeniowe: ż WYNIKI: [ ]

17 ,, ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧,, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇,,ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᑇ噧, ᆗ唧,ᆗ唧ᑇ噧,ᆗ唧ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᑇ噧 [],,, ᖷ嗇ᖷ嗇,, ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧,, ᑇ噧ᑇ噧,, ᑇ噧ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇,,ᆗ唧ᖷ嗇,, ᆗ唧, ᑇ噧, ᆗ唧,ᆗ唧ᑇ噧,ᆗ唧ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧 V [ ] H [ ] ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 7,17 ᆗ唧, ᑇ噧 K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 -0,27 ᆗ唧, ᆗ唧 K28 ᑇ噧, ᖷ嗇 5,68 K6 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧,ᆗ唧 -0,18 K27 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 7,17 ᆗ唧, ᑇ噧 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 -0,27 ᆗ唧, ᆗ唧 K26 ᑇ噧,ᆗ唧 0,18 K29 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧 -5,68 K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 C24, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, v, ᑇ噧,ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, ρ ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 Krokiew 7/14 cm ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć λ ᑇ噧 ᆗ唧, < ᖷ嗇ᆗ唧 λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧ᖷ嗇 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧, ᑇ噧 ᖷ嗇,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧ż K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇, ᑇ噧,ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧

18 σ,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 < ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧, ᑇ噧 ᖷ嗇,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K15 xᑇ噧 ᑇ噧, ᑇ噧 <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧 K7 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧, <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧, Jętka 7/14 cm ᆗ唧 ᖷ嗇ć λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ᖷ嗇ᆗ唧 λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧 < ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K24 xᑇ噧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧,, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᖷ嗇 σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K24 xᑇ噧 ż ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᖷ嗇 Murłata 12/12 cm Część murłaty leżąca na ścianie ąż q, x ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇, q, x ᑇ噧, ᖷ嗇 q, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K6 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧 ᖷ嗇, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < Część wspornikowa murłaty ąż q, x ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇, q, x ᑇ噧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,, ᑇ噧, ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 < σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᑇ噧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K2 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧

19 2. Ława fundamentowa DANE: ława prostokątna ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 H ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ż [],ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 Ż ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 [] ρ γ, γ, x φ ᆗ唧 ᆗ唧 [ ] ᖷ嗇 ᆗ唧 [ ᆗ唧 ] ᖷ嗇 [ ᆗ唧 ] [ ᖷ嗇 ] [ ᆗ唧 ] Ż ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧, ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ąż ᑇ噧 [ ᖷ嗇] [ ᖷ嗇] ᖷ嗇 [ ᖷ嗇] [ ᆗ唧 ] [ ᆗ唧 ᖷ嗇] ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż γ, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧; γ, x ᑇ噧, ᆗ唧 B15 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż γ, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧; γ, x ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧34GSᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ąż,ᆗ唧ᆗ唧 ż ᆗ唧λᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧

20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧, ᆗ唧 WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ć posadowienia fundamentu ż ឧ嚷 ᑇ噧 ᖷ嗇ᖷ嗇,ᖷ嗇 ᑇ噧 ᑇ噧,ᆗ唧 < ឧ嚷 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, % ᆗ唧 Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ć posadowienia fundamentu ż ឧ嚷 ᑇ噧 ᑇ噧,ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ឧ嚷 ᑇ噧, ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧% ᆗ唧 Stateczność fundamentu na obrót: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ą ᖷ嗇, ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇, ą ᖷ嗇, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 < ᖷ嗇 ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧% ᆗ唧 Osiadanie: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ឧ嚷ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧, ឧ嚷ឧ嚷ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, < ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧% ᆗ唧 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 Wymiarowanie zbrojenia: ᑇ噧

21 ᆗ唧x φ φ ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᖷ嗇ć L ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 [] [ ] [ ] φ φ ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᖷ嗇 [] ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 [ ᖷ嗇 ] ᆗ唧, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 [ ],ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇 [ ],ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 [ ] 5

22 5. Rysunki techniczne

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 CENA 169.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY OTWARTY CENA 199.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY ZAMKNIĘTY CENA 299.000

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Tom 3: Stadium: Gmina Grybów 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY Dz. nr 520/6, 515/1 obr. Biała Niżna gm. Grybów Budowlana:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska Budowa: Remont i wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU C F G 1 494 27 3 510 540 27 954 501 24 15 646 94 94 261 274 89 48 744 48 1 2 3 4 5 1 630 27 646 240 0 27 15 24 7 840 24 51 375 274 113 94 94 267 114

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg)

PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) PROJEKT BUDOWLANY SZYBU- DŹWIGU OSOBOWEGO (1000kg) INWESTOR: Gmina Miasta RaciąŜ, Pl. Mickiewicza 17, 09-140 RaciąŜ BUDOWA: 09-140 RaciąŜ, Dz. Nr Ewid. 1012/2 oraz 1012/3 Konstrukcja: Jan Witold Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Zmiana pokrycia dachowego budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działce budowlanej nr

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys stajni S10

Kosztorys. Kosztorys stajni S10 Kosztorys Kosztorys stajni S10 Kwota kosztorysu netto: 138 231,08 zł VAT: 30 410,83 zł Kwota kosztorysu brutto: 168 641,91 zł Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden 91/100

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS BUDOWLANY. A. Opis techniczny

IV. OPIS BUDOWLANY. A. Opis techniczny IV. OPIS BUDOWLANY do projektu przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku letniskowego na punkt małej gastronomi z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym realizowanego przez Gminę Święciechowa na działce

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ΙΙ. ΙΙΙ. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP CAD HELP PROJEKTY, RYSUNKI CAD, OBLICZENIA, KOSZTORYSY PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY BRANŻA: BUDOWLANA NAZWA INWESTORA: CAD HELP OPRACOWAŁ: CAD HELP SPRAWDZIŁ: OCENA: SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 ( Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotu Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych, ściany Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo