Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ż ą, ą ą ą ż ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧

2 I ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE

3 II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧

4 1. Opis Lokalizacja oraz stan istniejący ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇, Projektowane zagospodarowanie działki Poz. 1 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ą, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ą ᆗ唧 ą ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ą ᖷ嗇 ᖷ嗇, ᑇ噧, ᆗ唧 ą ą,, ż ᆗ唧 ą ą, ᆗ唧 ᖷ嗇 Poz. 2 ᆗ唧,, ᑇ噧 Poz. 3 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 Ś ć, ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷 ᆗ唧 ą ć ą ᆗ唧 ą ą ą ᑇ噧 ż ᆗ唧x ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᖷ嗇 ᆗ唧 żć, ᆗ唧 ą Ś żć ᆗ唧ć,, ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧,,,, ᆗ唧 Poz. 4 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć,, ż ᆗ唧 ą ć ᖷ嗇xᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇xᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᆗ唧ᆗ唧 Poz. 5 ᆗ唧, ᆗ唧x ᆗ唧

5 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧²ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ą ą ᆗ唧 ż ć ż ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż * H ᖷ嗇 ż ᆗ唧ż ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 * ż ą ᆗ唧 v v ᆗ唧 ą ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ą ż ż, ż ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 x ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ą ᆗ唧 ᑇ噧 ć ą ą, Hᆗ唧L ż ż ż, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć ᑇ噧 ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ż ą ᑇ噧 ą ą ż ą Poz. 6 ᆗ唧 ą ą, x ᆗ唧 ć żć ᖷ嗇 ą ć ą ą Roboty dodatkowe ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć, V, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᖷ嗇 Øᖷ嗇, ᖷ嗇ᆗ唧x ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ć ą ą ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇ć ć, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇, ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 Wpływ projektowanych budynków na obiekty sąsiednie ᖷ嗇 ż ᑇ噧 ą ą ć ᖷ嗇 ą ąż ąż ᖷ嗇 ą

6 Bilans terenu dla działki nr 2724 w miejscowości Baranów: ᆗ唧 ~ ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇% Ś, ᖷ嗇 ~ ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧% ᆗ唧 ~ ᆗ唧ᖷ嗇 ᑇ噧 % 2.Bilans terenu

7 III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid w Baranowie Urząd Gminy Chotcza Chotcza ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧

8 1. Opis techniczny Dane charakterystyczne budynku: ᖷ嗇ć,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧 720,08 Rozwiązania architektoniczno- budowlane ą, ą ᖷ嗇 ż ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇, ą ą ą, Układ konstrukcyjny, ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧 Warunki BHP, ᆗ唧 Warunki ochrony p.poż. L ᆗ唧 ż ᆗ唧L ᆗ唧ᖷ嗇ć ż ᆗ唧L, ᖷ嗇 ᆗ唧, ą ą ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ć U ᆗ唧 L ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ą, ą ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇, ć ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ć ą ᖷ嗇 ż ą ą ᖷ嗇ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᆗ唧 U ᑇ噧

9 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᖷ嗇 Warunki posadowienia ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧 U ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇 ż ż ć ᆗ唧 ć ᖷ嗇ć ᆗ唧 ą ż ᆗ唧 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ż ᑇ噧 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 W razie stwierdzenia odmiennego stanu warunków gruntowych po wykonaniu wykopów, należy poinformować projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania fundamentów. Fundamenty ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧, ż ą ż ą ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ą ᆗ唧 ć ᖷ嗇ć ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇ć ᆗ唧ᆗ唧, ż ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇,, ż ᆗ唧ᆗ唧 Ściany Ś ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ą ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 Ś ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 U ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ż ć Ś ż ć ᖷ嗇 ż ᖷ嗇ᖷ嗇 Kominy ᖷ嗇ᆗ唧, ć Wentylacja, Słupy ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 (F1) ć ż ᆗ唧x ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 Ø ᆗ唧 ć ᆗ唧, Ø ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧~ ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ć ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ć ą ᆗ唧, (S) ą ć ᆗ唧x ᆗ唧, ᆗ唧,

10 Strop ᆗ唧 ᆗ唧 ż TERIVA 4,0/1 z ᆗ唧 ć ą ą ż ć ᆗ唧 ą (Poz. 3) ć ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᑇ噧; ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧;,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 Nadproża i podciągi ᆗ唧 ż L ᑇ噧 ᆗ唧 ą Poz. 1 Poz. 3 ż ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć ż ᆗ唧; ż ć Wieńce ᑇ噧 ć ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 φ ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 φ ᖷ嗇 ᑇ噧 ᑇ噧 ć ć φ ᆗ唧 ᑇ噧 ć ᑇ噧 ᖷ嗇ć ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć ᑇ噧 ą ż Schody zewnętrzne ᑇ噧, ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧 ć ć ć Konstrukcja dachu ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą, ᖷ嗇 ᖷ嗇ć ż ć ą ą ᆗ唧 ą ć ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ឧ嚷, ć ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 % ᆗ唧 ć ą ą ą, ą ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ć ą ᆗ唧 ż ć ą ᆗ唧, ą, ż ć ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 % ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ᆗ唧ឧ嚷 ż ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ż ć ᆗ唧 ą ż ż ć ឧ嚷 ą ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ą ą ą, ż ć ᖷ嗇 ឧ嚷 ᆗ唧 ą ᆗ唧ឧ嚷, ᖷ嗇ć ć ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ឧ嚷 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ą ą ᆗ唧, ᆗ唧ឧ嚷

11 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 x ᆗ唧, ᑇ噧 ż,ᖷ嗇 ą ą ć ą ᖷ嗇 ą, ឧ嚷 ᖷ嗇 ć ą, ż ᖷ嗇ć ᖷ嗇, ż ć Wszystkie elementy drewniane w styku z innymi materiałami budowlanymi izolować warstwą papy podkładowej lub folii PE. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu należy zabezpieczyć poprzez malowanie środkami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi wg wytycznych i zaleceń producentów w/w produktów. Pokrycie dachu ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ą ą ć Izolacje wodochronne: ᖷ嗇 x ᖷ嗇 ą ą ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ą x ą ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ᆗ唧, ᆗ唧 U ᆗ唧 ż ą ć, ć ż ą ć ą ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ć ć ą, ż ć ą ż ᆗ唧 ą ᆗ唧 Izolacje termiczne: ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᖷ嗇 Elewacje Ś ᑇ噧 ż ą ą Opierzenia i rynny ą, ᆗ唧 ć ć żć %

12 Stolarka okienna i drzwiowa v,, ᆗ唧 ć x <, ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ć, ą ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć Tynki wewnętrzne ć Posadzki ᖷ嗇 ć ᆗ唧 Okładziny ścian ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 żć ą ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧, ᆗ唧 Parapety ᆗ唧 ᆗ唧 ć ᆗ唧 ᆗ唧,, v Malowanie i powłoki zabezpieczające Ś ᆗ唧 ᆗ唧 ą ć, ą ć, ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ć ᖷ嗇 ć ᆗ唧 ć Inne roboty ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧, % U ć ᖷ嗇 ą ć ą ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 Wyposażenie budynku: ᆗ唧 ᆗ唧, ć ᑇ噧 ᆗ唧 L ᖷ嗇L L ᖷ嗇Yᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 Xᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧xᖷ嗇ᆗ唧 ż

13 ᆗ唧 ą UWAGA: ć, ą ą,, ą ą Hᆗ唧 ć, ᆗ唧 ć ż ć ᖷ嗇 ą ᆗ唧 ż ąć ᆗ唧 ż żć ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ć ᖷ嗇 ż ć ᆗ唧 opracował:

14 2. Informacja dot. BIOZ ᆗ唧 ż ż ć Hᆗ唧 ᆗ唧 ż ć ᆗ唧 ą ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ą ᆗ唧 ᆗ唧 ż ż ᆗ唧 ż ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ą ż ć ć ᆗ唧 ą ᑇ噧 ż ᆗ唧 ż ż ż ć ᑇ噧 ᖷ嗇 ż ż ć ż ᖷ嗇 ż ć ż,, ż ᖷ嗇 ᑇ噧 ż ć ż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ż ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ć,, ą ą ć ż Hᆗ唧 ż ą ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧 ć ᆗ唧 ć ᖷ嗇, ᖷ嗇 ż ᖷ嗇 ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ᆗ唧 ć ż, ć ᖷ嗇 U ᑇ噧 ą Hᆗ唧 ż ż ć, ᖷ嗇 ą ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧 U ᆗ唧, ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 U ᑇ噧ᑇ噧ᖷ嗇, ᑇ噧ᆗ唧, ឧ嚷 ᆗ唧

15 3. Obliczenia ochrony cieplnej Ś ᆗ唧, ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧 U ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 U ᑇ噧 ᖷ嗇,ᑇ噧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᑇ噧 U x ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 λ λ ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧, U ᑇ噧 ᖷ嗇, ᑇ噧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 Uᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 < U x ᑇ噧,ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 Uᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧 <U x ᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 x ᆗ唧

16 4. Obliczenia i rysunki konstrukcyjne 1. Wiązar krokwiowo-jętkowy DANE: ą ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧, ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᖷ嗇ᖷ嗇,ᆗ唧,ᆗ唧 ᖷ嗇,ᆗ唧 Geometria ustroju: ą α ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć ą ᑇ噧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ą ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 U ᖷ嗇 U ᆗ唧 ć ᑇ噧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 Dane materiałowe: ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 Obciążenia ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇 ąż ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ć ąż,, ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᖷ嗇 ᆗ唧 ąż ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧ᑇ噧ᖷ嗇ᆗ唧,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ąż ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 q ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᆗ唧 Założenia obliczeniowe: ż WYNIKI: [ ]

17 ,, ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧, ᆗ唧,, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇,,ᆗ唧ᖷ嗇, ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇, ᖷ嗇 ᆗ唧, ᑇ噧, ᆗ唧,ᆗ唧ᑇ噧,ᆗ唧ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᑇ噧 [],,, ᖷ嗇ᖷ嗇,, ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧,, ᑇ噧ᑇ噧,, ᑇ噧ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇,,ᆗ唧ᖷ嗇,, ᆗ唧, ᑇ噧, ᆗ唧,ᆗ唧ᑇ噧,ᆗ唧ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧 V [ ] H [ ] ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 7,17 ᆗ唧, ᑇ噧 K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 -0,27 ᆗ唧, ᆗ唧 K28 ᑇ噧, ᖷ嗇 5,68 K6 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧,ᆗ唧 -0,18 K27 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 7,17 ᆗ唧, ᑇ噧 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 -0,27 ᆗ唧, ᆗ唧 K26 ᑇ噧,ᆗ唧 0,18 K29 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧 -5,68 K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 C24, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, v, ᑇ噧,ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, ρ ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 Krokiew 7/14 cm ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ć λ ᑇ噧 ᆗ唧, < ᖷ嗇ᆗ唧 λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧ᖷ嗇 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧, ᑇ噧 ᖷ嗇,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧ż K4 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇, ᑇ噧,ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧

18 σ,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 < ᖷ嗇 ᆗ唧ż ᆗ唧 K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧, ᑇ噧 ᖷ嗇,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧σ,ᆗ唧, ᖷ嗇,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K15 xᑇ噧 ᑇ噧, ᑇ噧 <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧 K7 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧, <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧, Jętka 7/14 cm ᆗ唧 ᖷ嗇ć λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ᖷ嗇ᆗ唧 λ ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧 < ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K24 xᑇ噧 ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧,, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᑇ噧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᖷ嗇 σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < σ,ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧ᆗ唧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K24 xᑇ噧 ż ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᑇ噧ᖷ嗇ᑇ噧ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᖷ嗇 Murłata 12/12 cm Część murłaty leżąca na ścianie ąż q, x ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇, q, x ᑇ噧, ᖷ嗇 q, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K6 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧 ᖷ嗇, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 < Część wspornikowa murłaty ąż q, x ᑇ噧,ᑇ噧 ᖷ嗇, q, x ᑇ噧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧ż K11 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧,,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧 σ,, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, σ,, ᑇ噧, ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 < σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 σ,, ᖷ嗇,, ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧ᑇ噧 < ᖷ嗇 ᆗ唧 K2 xᑇ噧ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, <, ᑇ噧 ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧

19 2. Ława fundamentowa DANE: ława prostokątna ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 H ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ż [],ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 Ż ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 [] ρ γ, γ, x φ ᆗ唧 ᆗ唧 [ ] ᖷ嗇 ᆗ唧 [ ᆗ唧 ] ᖷ嗇 [ ᆗ唧 ] [ ᖷ嗇 ] [ ᆗ唧 ] Ż ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧, ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧 ᑇ噧 ąż ᑇ噧 [ ᖷ嗇] [ ᖷ嗇] ᖷ嗇 [ ᖷ嗇] [ ᆗ唧 ] [ ᆗ唧 ᖷ嗇] ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż γ, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧; γ, x ᑇ噧, ᆗ唧 B15 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧,ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᆗ唧ż ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ąż γ, ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧ᆗ唧; γ, x ᑇ噧, ᆗ唧 ᆗ唧34GSᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧, ᑇ噧 ᖷ嗇ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᑇ噧 ᖷ嗇ᖷ嗇 ᆗ唧 ż ż ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧 ąż,ᆗ唧ᆗ唧 ż ᆗ唧λᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧ᆗ唧

20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧, ᆗ唧 WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ć posadowienia fundamentu ż ឧ嚷 ᑇ噧 ᖷ嗇ᖷ嗇,ᖷ嗇 ᑇ噧 ᑇ噧,ᆗ唧 < ឧ嚷 ᑇ噧 ᆗ唧,ᑇ噧 ᆗ唧, % ᆗ唧 Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ᖷ嗇 ᖷ嗇ć posadowienia fundamentu ż ឧ嚷 ᑇ噧 ᑇ噧,ᆗ唧 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧 < ឧ嚷 ᑇ噧, ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧% ᆗ唧 Stateczność fundamentu na obrót: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ᆗ唧 ą ᖷ嗇, ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇, ą ᖷ嗇, ᑇ噧, ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 < ᖷ嗇 ᑇ噧, ᖷ嗇 ᆗ唧ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧% ᆗ唧 Osiadanie: ᆗ唧 kombinacja nr 1 ឧ嚷ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧, ឧ嚷ឧ嚷ᑇ噧 ᆗ唧,ᆗ唧ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, ᑇ噧 ᆗ唧, < ᑇ噧,ᆗ唧ᆗ唧 ᆗ唧,ᖷ嗇ᆗ唧% ᆗ唧 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: ć ᖷ嗇 ᖷ嗇 Wymiarowanie zbrojenia: ᑇ噧

21 ᆗ唧x φ φ ᖷ嗇,ᆗ唧 ᆗ唧ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 ᖷ嗇ᆗ唧 ᖷ嗇 ᆗ唧 Ś ᆗ唧 ᖷ嗇ć L ᆗ唧 ᆗ唧ᖷ嗇 [] [ ] [ ] φ φ ᆗ唧ᖷ嗇 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᆗ唧ᑇ噧 ᆗ唧 ᆗ唧, ᆗ唧 ᖷ嗇ć ᖷ嗇 [] ᆗ唧,ᆗ唧 ᆗ唧, ᖷ嗇 ᆗ唧 [ ᖷ嗇 ] ᆗ唧, ᆗ唧,ᖷ嗇ᖷ嗇ᖷ嗇 ᖷ嗇 ᖷ嗇 [ ],ᆗ唧,ᖷ嗇 ᖷ嗇 [ ],ᆗ唧 ᆗ唧,ᆗ唧 [ ] 5

22 5. Rysunki techniczne

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 CENA 169.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY OTWARTY CENA 199.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY ZAMKNIĘTY CENA 299.000

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY

REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Tom 3: Stadium: Gmina Grybów 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 REMONT ISTNIEJĄCEJ WIATY Dz. nr 520/6, 515/1 obr. Biała Niżna gm. Grybów Budowlana:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa WIelkopolska Budowa: Remont i wymiana konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO * ul. Gen. L.Okulickiego 22 * 78-600 Wałcz * tel. (0-67) 250 09 66 * tel. kom. 0 603 683 275 * * e-mail: podsi@poczta.onet.pl * PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Cena Nazwa i opis pozycji. Ilość jednostek Jednostka miary

Cena Nazwa i opis pozycji. Ilość jednostek Jednostka miary Nr pozycji Kod pozycji Cena Nazwa i opis pozycji Ilość jednostek przedmiaru przedmiaru Numer STWiORB Jednostka miary jednostkowa Wartość PLN przedmiaru robót miary robót robót PLN 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Podjazd

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa budynku administracyjnego ŻWiK sp. z o.o. wraz z budową wiatrołapu I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Zx21v2 wersja podstawowa w technologii murowanej

Zx21v2 wersja podstawowa w technologii murowanej STUIO Z500 www.z500.pl tel: 607-7-- tel:(0-) 5-50-0 UWGI: 7 05 7 0 0 0 0 7 79 70 6 70 79 w pasie cokołowym okładzina - z płytki klinkierowej taras d=0cm d=0cm -0,0 7 0 0 50 0 7 5 87 70 65 7 60 0 555 kominek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Sławin, dz. Nr 370/2. Projektowany budynek ma dach wielospadowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku G181. Kwota kosztorysu netto: 26 371,22 zł VAT: 5 801,68 zł Kwota kosztorysu brutto: 32 172,90 zł Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa 90/100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z204 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU C F G 1 494 27 3 510 540 27 954 501 24 15 646 94 94 261 274 89 48 744 48 1 2 3 4 5 1 630 27 646 240 0 27 15 24 7 840 24 51 375 274 113 94 94 267 114

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Z165. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500 tel: tel: PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU Z500

Z165. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna Z500  tel: tel: PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU Z500 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU e-mail: projekty@.pl ; www.z500.pl 1 2 1 044 9 3 4 150 840 150 27 894 150 1 680 27 330 420 570 360 27 15 24 C D E 1 734 39 402 12 402 39 150 100 300

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr

To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstracyjna projektu!!! To jest wersja demonstr acyjna projektu!!! ' 88 4 50 730 4 A 8 4 70 4 08 306 90 6 8 06 0 05 4 35 36 756 36 300 35 36 7 306 48 0 3 6 4 0 9 06 65 36 585 05 4 550 4 60 D3 45 5 36 kominek wg opracowania kominek indywidualnego (projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WPROWADZENIE DO OBLICZEŃ - Jerzy Hola 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WPROWADZENIE DO OBLICZEŃ - Jerzy Hola 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. WPROWADZENIE DO OBLICZEŃ - Jerzy Hola 13 1.1. Informacje podstawowe 13 1.2. Zakres i forma obliczeń 15 1.3. Metoda obliczeń 17 1.4. Sytuacje obliczeniowe : 18 2. OBCIĄŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ZACHOWANIA BUDYNKU DAWNEJ KOTŁOWNI W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ZACHOWANIA BUDYNKU DAWNEJ KOTŁOWNI W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA PROARCH mgr inż. arch. LESZEK GAŁCZEWSKI, 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. SZANSA 14 TEL 0/41 386-44-78, 0/41 386 32 83, NIP: 656-106-30-01, EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU ZACHOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 7, dz. nr 10668. Obiekt: Adres: Inwestor: Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Zx49- wersja podstawowa w technologii murowanej

Zx49- wersja podstawowa w technologii murowanej acyjna projektu!!! PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna www.z500.pl tel: 0-725-000-005 tel:(0-22) 33-11-335 PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU techniczno-materiałowe. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

A-06 25 1 039 25 1 089 13 24 13 989 13 24 13 Istniejące ławy fundamentowe A A Istniejące ławy fundamentowe Istniejące ławy fundamentowe 780 259 13 24 13 1 089 A-06 2 372 25 624 1 698 25 13 24 13 574 13

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU str. 3-4 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI str. 5-6 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Projektowana

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU acyjna projektu!!! PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna STUDIO Z00 www.z00.pl tel: 7-17-12-12 tel:(0-22) 42-0-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU i stropem TERIV GENERLNY PROJEKTNT:

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo