PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535"

Transkrypt

1

2

3 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Dane ogólne budynku 4. ObciąŜenia, schematy statyczne - obciąŝenia - obliczenia statyczno- wytrzymałościowe 5. opis elementów konstrukcyjnych 5.1 Fundamenty 5.2 Belki Ŝelbetowe 5.3 NadproŜa Ŝelbetowe 5.4 Rdzenie Ŝelbetowe 5.5 Stropy 5.6 Schody Ŝelbetowe 6. Warunki realizacji 6.1 Beton 6.2 Stal do konstrukcji betonowych 6.3 Zasady BHP 7. Uwagi Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

4 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut fundamentów 2. Strop nad przyziemiem 3. Strop nad I i II p 4. Schody Ŝelbetowe 5. NadproŜa belki 6. Belka B-1,B-2 7. Rdzenie Ŝelbetowe 8. Strop SP Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

5 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Podstawa opracowania - dokumentacja architektoniczna - normy i wytyczne branŝowe 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowlany Budynku Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu. 3. Dane ogólne budynku Projektowany budynek wykonany będzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany projektowanego budynku murowane z pustaków MAX gr. 29 cm, stropy międzykondygnacyjne projektuje się z prefabrykowanych płyt stropowych kanałowych typu S. Dach w konstrukcji tradycyjnej, drewniany, pokryty blachą dachówkową. 4. ObciąŜenia, schematy statyczne oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ObciąŜenia konstrukcję głównych elementów konstrukcyjnych zaprojektowano na następujące obciąŝenia: - obciąŝenia stałe cięŝarem własnym stropów i ścian wg PN-82/B obciąŝenia uŝytkowe stropów 5,0 kn/m 2 wg PN-83/B Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

6 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub obciąŝenia od projektowanej konstrukcji dachu Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe Obliczenia statyczno wytrzymałościowe przeprowadzono dla przyjętych schematów statycznych i obciąŝeń z wykorzystaniem obliczeniowych programów komputerowych a w szczególności programu RM-WIN Cadsis oraz arkuszy obliczeniowych i własnych opracowań. 5. Opis elementów konstrukcyjnych 5.1 Fundamenty Opis warunków gruntowych Na terenie przedmiotowej inwestycji występują grunty piaszczyste zalegające 1,2-1,4 m p.p.t, poziom wód gruntowych poniŝej posadowienia fundamentów Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych, w odpowiednio zabezpieczonych wykopach. NaleŜy zwrócić uwagę na prowadzenie robót sprzętem cięŝkim, a takŝe na moŝliwość obsypywania się ścian wykopów grunty piaszczyste. Budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ławy fundamentowe Ł-80 - projektuje się ławy betonowe o szerokości 80 cm pod ściany zewnętrzne, zbrojenie podłuŝne 5 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm, beton B20. Ściany fundamentowe gr. 30 cm murowane z bloczków betonowych szalunkowych zalewanych betonem. Ławy fundamentowe Ł projektuje się ławy Ŝelbetowe o szerokości 100 cm pod ściany wewnętrzne, zbrojenie podłuŝne 5 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm, zbrojenie poprzeczne φ 12 co 20 cm, beton B20. Ściany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczków betonowych szalunkowych zalewanych betonem. Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

7 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub Ławy fundamentowe Ł-60, Ł-60a, ŁP-60 - projektuje się ławy betonowe o szerokości 60 cm pod ściany wewnętrzne, zbrojenie podłuŝne 5 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm, beton B20. Ściany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczków betonowych szalunkowych zalewanych betonem. Ławy fundamentowe ŁM-60 - projektuje się ławy mimośrodowe o szerokości 60 cm pod ściany zewnętrzne przy istniejącym budynku, zbrojenie podłuŝne 5 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm, beton B20. Ściany fundamentowe gr. 25 cm murowane z bloczków betonowych szalunkowych zalewanych betonem. Ławy fundamentowe Ł projektuje się ławy Ŝelbetowe o szerokości 130 cm pod ściany wewnętrzne przy dylatacji, zbrojenie podłuŝne 5 φ 12, strzemiona φ 6 co 20 cm, zbrojenie poprzeczne φ 12 co 20 cm, beton B20. Ściany fundamentowe gr. 30 cm murowane z bloczków betonowych szalunkowych zalewanych betonem. Stopa SF-1 - Zbrojenie siatkami z prętów φ 10 co 12 cm, beton B Belki Ŝelbetowe Belka B-1 - projektuje się belkę Ŝelbetową o wym. 30x40 cm zbrojenie główne prętami φ 20 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, słupy naroŝny o wymiarach 30x30 cm zbrojony prętami φ 16 szt.6 stal A-III, strzemiona φ 6 co 20 cm stal A-0. Belka B-2 - projektuje się belkę Ŝelbetową o wym. 30x40 cm zbrojenie główne prętami φ 16 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

8 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub NadproŜa Ŝelbetowe NadproŜe N-1.1- projektuje się nadproŝa Ŝelbetowe o wym. 25x50 cm zbrojenie główne prętami φ 16 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, beton B20 NadproŜe N-1.2- projektuje się nadproŝa Ŝelbetowe o wym. 25x40 cm zbrojenie główne prętami φ 16 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, beton B20 NadproŜe N-1.3- projektuje się nadproŝa Ŝelbetowe o wym. 25x30 cm zbrojenie główne prętami φ 12 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, beton B Rdzenie Ŝelbetowe projektuje się rdzenie Ŝelbetowe w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, zbrojenie główne prętami φ 16 stal A-III, strzemiona φ 6 stal A-0, beton B Stropy miedzykondygnacyjne projektuje się strop prefabrykowany z płyt kanałowych typu S (4,5 kn/m2). Strop opierać na ścianach murowanych za pomocą wieńców Ŝelbetowych. na poziomie poddasza projektuje się strop płytowy Ŝelbetowy. Grubość płyty 12 cm, zbrojenie prętami f 10 co 10 cm. Strop opierać na ścianach zewnętrznych za pomocą wienców Ŝelbetowych. 5.6 Schody Ŝelbetowe Schody SCH - projektuje się Ŝelbetowe - zbrojenie główne prętami φ 12 co 12 cm, pręty montaŝowe φ 6 co 30 cm. Spoczniki i płyty biegowe schodów naleŝy zakuć w ścianach nośnych na głębokość 10 cm. Grubość płyty biegowej i opocznika 12 cm. Beton B20. Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

9 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD Tarnów ul. Szkotnik 2B tel lub Warunki realizacji 6.1 Beton Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować przez okres min. 7 dni 6.2 Stal do konstrukcji betonowych Przyjęto stal Ŝebrowaną klasy A-III (34GS), strzemiona ze stali gładkiej A-0. Pręty łączyć na zakład o normowej długości 6.3 Zasady BHP Wszystkimi pracami budowlanymi powinna kierować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich prowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadać odpowiednie przygotowanie i uprawnienia do ich wykonywania. Pracownicy powinni być wyposaŝeni w odpowiedni sprzęt i środki ochrony osobistej Podczas prowadzonych prac budowlanych naleŝy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP, wytycznych, norm oraz wszelkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej 7. Uwagi Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu

10

11

12

13

14

15

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska 3 15-399 Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne:

SPIS ZAWARTOŚCI INWESTOR: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska 3 15-399 Białystok. Część opisowa: Rysunki konstrukcyjne: 1 SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 15-399 BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 3 NR DZ. INWESTOR: Państwowa Straż

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna Ciąg dalszy strony tytułowej SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Oświadczenie I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Warunki gruntowo-wodne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne:

Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne: Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Pakiet 2. Budynek biurowy. Wymagania techniczne: Konstrukcję budynku stanowi podłużny układ ścian nośnych wzmocnionych trzpieniami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu) PROJKT WYKONWZY UYNKU L NR 2 (część produkcyjna obiektu) I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi)

Bardziej szczegółowo

PARK ASTRONOMICZNY MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU, FROMBORK, RONIN

PARK ASTRONOMICZNY MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU, FROMBORK, RONIN Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 Jednostka projektowa: ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA APP

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy do projektu budowlanego budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną, Machnacz, gmina Brześć Kujawski

Projekt wykonawczy do projektu budowlanego budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną, Machnacz, gmina Brześć Kujawski Projekt wykonawczy do projektu budowlanego budowy instalacji przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną, Machnacz, gmina Brześć Kujawski LOKALIZACJA : Machnacz, gmina Brześć Kujawski, działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy ST K-01-00 Specyfikacja konstrukcyjna. Wymagania ogólne. Etap 0 Black Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa

PROJEKT BUDOWLANY. Strona tytułowa BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX mgr inż. Oktawian Woźniak ul.a.lewakowskiego 7, 38-400 Krosno NIP 684 137 10 63 tel. ( 0-13 ) 436 99 10 (12) tel. kom. 0601 148 823 PROJEKTY, NADZORY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów.

PROJEKT BUDOWLANY. Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów. LOKALIZACJA: dz. nr: 687/5 miejscowość: Jugów gmina: Nowa Ruda powiat: kłodzki województwo: dolnośląskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo