InSite Prepress Portal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InSite Prepress Portal"

Transkrypt

1 InSite Prepress Portal System Wersja 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Polski G-PL, wer. B

2 Prawa autorskie Kodak, Wszelkie prawa zastrzeżone. Creo i ecentral są znakami towarowymi firmy Kodak. Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript oraz PageMaker są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Apple, imac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter oraz LaserWriter są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome oraz PANTONE MATCHING SYSTEM stanowią własność firmy Pantone Inc. PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry oraz PEARLgold są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Presstek, Inc. XEROX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy XEROX CORPORATION. Wewnętrzny G-PL, wer. B Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika

3 Spis treści Czym jest system Prepress Portal?... 1 Co zostało zmienione w wersji Logowanie do portalu Prepress Portal... 2 Uzyskiwanie pomocy... 2 Sprawdzanie konfiguracji systemu... 3 Zmienianie hasła... 3 Wylogowanie z portalu Prepress Portal... 4 Co to są role... 4 Przeglądanie zadań... 5 Wysyłanie plików do drukarni... 8 Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej akceptacji... 9 Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze Smart Review Narzędzia usługi Smart Review Dołączanie do sesji grupowej Zgłaszanie poprawek do strony Zatwierdzanie lub odrzucanie strony Tworzenie użytkowników i grup użytkowników Zarządzanie dostępem do zadań... 20

4 Czym jest system Prepress Portal? System Kodak InSite Prepress Portal jest portalem, który zapewnia dostęp do środowiska prepressu umożliwiającego drukarniom i ich klientom obsługę zadań drukowania za pośrednictwem Internetu. Portal Prepress Portal pomaga efektywnie sporządzać wydruki próbne, wprowadzać korekty i zatwierdzać dokumenty do druku. Co zostało zmienione w wersji 5.0 System InSite został przemianowany na InSite Prepress Portal i jest prostszy w obsłudze. W efekcie niektóre funkcje przeniesiono w inne miejsca. Jeśli użytkownik zna system InSite 4.5, może skorzystać z poniższej tabeli, aby zlokalizować ulubione funkcje w systemie Prepress Portal 5.0. Aby odszukać funkcję systemu InSite 4.5: W systemie Prepress Portal 5.0 wykonaj: Zarządzanie zadaniami W widoku Zadania na karcie Podsumowania danego zadania kliknij przycisk Edytuj właściwości. Historia zadań W widoku Zadania kliknij kartę Historia. W obszarze Pokaż zaznacz opcję Transakcje. Arkusz informacji o zadaniach Aby utworzyć, wyświetlić lub edytować arkusz informacji o zadaniu, w widoku Zadania kliknij kartę Podsumowanie. Aby wyświetlić zmiany arkusza informacji o zadaniach, w widoku Zadania kliknij kartę Historia. W obszarze Pokaż zaznacz opcję Arkusze zadań. Administracyjne uprawnienia użytkownika Aby tworzyć lub modyfikować użytkowników bądź przypisywać role, w widoku Zadania na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zarządzaj dostępem.

5 2 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Logowanie do portalu Prepress Portal Wymagania wstępne: Użytkownik musi dysponować szybkim połączeniem z Internetem (64 kb/s lub szybszym). Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz przeglądarek sieci Web, należy skontaktować się z drukarnią w celu uzyskania egzemplarza biuletynu technicznego InSite Client Configuration (Konfiguracja klienta InSite). Aby zalogować się do portalu Prepress Portal: 1. Wpisz adres strony głównej portalu Prepress Portal drukarni. 2. Na stronie Logowanie wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz wybierz język. Domyślnym językiem jest angielski. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. Uzyskiwanie pomocy Pełne instrukcje wykonywania operacji w programie Prepress Portal znajdują się w pomocy podręcznej. Aby wyświetlić pomoc podręczną: W programie obok swojej nazwy kliknij symbol?.

6 3 Sprawdzanie konfiguracji systemu Można sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany prawidłowo pod kątem pomyślnego korzystania ze wszystkich funkcji portalu Prepress Portal, np. wysyłania plików oraz usługi Smart Review służącej do wyświetlania stron i umieszczania na nich adnotacji. Portal Prepress Portal uruchomi na komputerze test diagnostyczny, który sprawdza m.in. wersję zainstalowanej platformy Java i ustawienia proxy. Wyniki testu zostaną przedstawione użytkownikowi. Jeśli występują jakieś problemy, można przesłać szczegółowe informacje swojemu administratorowi systemów za pośrednictwem wiadomości . Przy pierwszym logowaniu do systemu Prepress Portal należy sprawdzić komputer, aby zapewnić zgodność jego konfiguracji z wymaganiami. Istnieją dwie metody sprawdzania konfiguracji systemu: Na stronie Logowanie kliknij opcję Diagnostyka systemu. Jeśli zalogowanie się miało już miejsce, w stopce dowolnej strony kliknij opcję Diagnostyka systemu. Zmienianie hasła Drukarnia może wymagać używania silnych haseł podczas logowania się do oprogramowania Prepress Portal. Bezpieczne hasła mają długość co najmniej ośmiu znaków i stanowią kombinację różnych rodzajów znaków. Wszyscy użytkownicy mogą zmieniać swoje własne hasła. Wskazówki dotyczące tworzenia silnych haseł można znaleźć w systemie pomocy podręcznej portalu Prepress Portal. Aby zmienić hasło: 1. W programie kliknij swoją nazwę. 2. Kliknij przycisk Zmień hasło.

7 4 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 3. W wyświetlonych polach wpisz aktualne hasło oraz nowe hasło. 4. Kliknij przycisk Aktualizuj. Wylogowanie z portalu Prepress Portal Aby wylogować się z portalu Prepress Portal: W programie obok swojej nazwy kliknij symbol X. Co to są role Lista operacji, które można wykonać w programie Prepress Portal, zależy od ról. Role są zestawami uprawnień użytkownika. Na przykład rola Korekta zawiera uprawnienia do komentowania i pobierania wydruków próbnych w formacie PDF. Jeśli nie można wykonać operacji opisanej w tym podręczniku, użytkownik może nie mieć wymaganych ról lub uprawnień. Należy skontaktować się z drukarnią lub administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

8 5 Przeglądanie zadań Na Stronie głównej użytkownika można wyświetlić przegląd ostatnich zadań. Aby wyświetlić zadanie: Kliknij nazwę zadania. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie, aby wyświetlić wszystkie zadania tego klienta, do których masz dostęp. Każde zadanie ma cztery karty: Podsumowanie, Strony, Pobieranie plików i Historia. Na każdej z tych kart zadań można wyświetlać różne informacje o zadaniu i wykonywać różne operacje. Uwaga: Widoczne karty zależą od uprawnień roli zadania. Jeśli karta Pobieranie plików jest niewidoczna, rola zadania nie obejmuje uprawnień Pobieranie plików.

9 6 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Karta Podsumowanie Zadania są domyślnie otwierane na karcie Podsumowanie. Karta Podsumowanie zawiera podstawowe informacje na temat zadania, w tym podsumowanie zatwierdzeń, sygnatury, korektorów, transfer plików, arkusze informacji, uwagi, kod zadania, kod projektu i datę utworzenia. Na karcie Podsumowanie można edytować właściwości zadania, zarządzać uprawnieniami użytkowników, wysyłać pliki i otwierać usługę Smart Review. Wskazówka: Kliknij te strzałki, aby wyświetlić lub ukryć informacje dla każdego obszaru.

10 Karta Strony Kliknij kartę Strony, aby wyświetlić miniatury stron i inne informacje o stronie. Można zmienić wygląd stron na karcie Strony, filtrując je, zmieniając rozmiar miniatury lub wybierając widok Galeria, widok Lista lub podgląd HTML. Na karcie Strony można wysyłać pliki, otwierać usługę Smart Review, zarządzać grupami stron, pobierać pliki, wykonywać korektę stron i zatwierdzać odrzucone strony. 7 Filtruje strony. Zmienia widok galerii na widok listy lub szybko wyświetla podgląd strony w formacie HTML. Określa rozmiar miniatur. Wybiera stronę, w odniesieniu do której ma być wykonana operacja, taka jak żądanie akceptacji lub korekty. Karta Pobieranie plików Na karcie Pobieranie plików wyświetlane są pliki, które można pobrać. Karta Historia Na karcie Historia podane są informacje, kto zmodyfikował strony, jakie zmiany wprowadzono oraz data i godzina zmian. Można wyświetlić historię transakcji, wysyłania plików oraz zmian w arkuszu informacji.

11 8 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Wysyłanie plików do drukarni Po wysłaniu plików lub folderów do portalu Prepress Portal są one kopiowane do folderu zadania na serwerze zadań drukarni. Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi obejmować uprawnienie Wysyłanie. Uwaga: Jeśli użytkownik ma uprawnienie Wysyłanie, ale nie może wysyłać plików, należy się skontaktować z administratorem systemu lub z drukarnią. Aby wysłać pliki do drukarni: 1. W widoku Zadania kliknij nazwę zadania, do którego chcesz wysłać pliki. 2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Wyślij pliki. 3. Przeciągnij pliki lub foldery, które chcesz dodać, z pulpitu (lub sieci) do pola Pliki do wysłania lub poszukaj folderów i plików. Przeglądaj, aby zlokalizować foldery i pliki. 4. W razie potrzeby wpisz nazwę dla wysyłanego pliku i wpisz uwagę opisującą wysyłanie. Uwaga pojawi się na karcie Podsumowanie zadania oraz w wiadomości wysyłanej do użytkowników, którzy zostaną powiadomieni o wysyłaniu plików. 5. Kliknij przycisk Wysyłanie. 6. Gdy wysyłanie zakończy się, wyświetlone zostanie okno Przetwarzanie wysyłania. Możesz zamknąć okno, a przetwarzanie będzie kontynuowane.

12 9 Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej akceptacji Na karcie Strony można wybrać konkretnych użytkowników, którzy mają wykonać korektę poszczególnych stron lub zatwierdzić je do druku. Aby zażądać korekty lub ostatecznej akceptacji: 1. W widoku Zadania zlokalizuj odpowiednie zadanie i kliknij kartę Strony. 2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz oznaczyć jako poddane korekcie lub które chcesz ostatecznie zatwierdzić, lub kliknij opcję Zaznacz wszystko. 3. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia.

13 10 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 4. Zaznacz osoby lub grupy, którym chcesz przedłożyć strony do korekty lub do ostatecznego zatwierdzenia. Aby zmienić typ korekty, kliknij etykietę korekty. Astrid może jedynie wykonać korektę stron. Adrien musi zatwierdzić strony. Kliknij etykietę korekty, aby zmienić typ korekty. 5. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia. W widoku Lista na karcie Strony widać teraz, do kogo zgłoszono poszczególne strony do korekty lub ostatecznego zatwierdzenia.

14 11 Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze Smart Review Jeśli użytkownik otrzyma pocztą powiadomienie o wezwaniu do wykonania korekty lub do zaakceptowania stron, powinien kliknąć łącze w wiadomości i zalogować się do systemu Prepress Portal. Pojawi się karta Strony zadania. Kliknij opcję Smart Review lub kliknij miniaturę obrazu. Zaznacz stronę do korekty, a następnie kliknij opcję Smart Review, lub po prostu kliknij miniaturę strony.

15 12 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć sesję usługi Smart Review. Wybierz widok miniatur lub listy. Zadokuj lub oddokuj listę stron. Jeśli wykonujesz korektę strony i należy wprowadzić poprawki, kliknij opcję Odrzuć. Aby zaznaczyć, że korekta lub strona jest dobra, kliknij opcję Zatwierdź stronę. Jeśli poprawki są niezbędne, należy oznaczyć zmiany za pomocą narzędzi do komentowania. Aby wyświetlić inną stronę, kliknij jej miniaturę. Użyj narzędzi nawigacji, aby powiększać, przesuwać lub obracać obraz oraz przełączać się między stronami. Uwaga: To jest sesja indywidualna usługi Smart Review. Kliknij panel miniatur, aby szybko poruszać się po stronie.

16 13 Narzędzia usługi Smart Review Dostępne narzędzia do komentowania zależą od uprawnień roli zadania. Jeśli narzędzie, którego chcesz użyć, jest niedostępne, upewnij się, że Twoja rola zadania obejmuje uprawnienie Komentowanie. Narzędzia do komentowania Narzędzia do komentowania są wyświetlane po prawej stronie, gdy zostanie uruchomiona usługa Smart Review. Szare wyróżnienie oznacza, że narzędzie jest używane. Przesuwanie paska narzędzi adnotacji Przesuwanie strony Powiększenie obszaru strony Zmniejszenie obszaru strony Utworzenie adnotacji tekstowej Dodanie znacznika tekstowego Rysowanie kształtu swobodnego Rysowanie linii prostej Rysowanie prostokąta Rysowanie okręgu lub elipsy Pomiar przy użyciu linijki Pomiar obszaru prostokątnego Umiejscowienie prowadnicy poziomej Umiejscowienie prowadnicy pionowej Pomiar gęstości koloru Narzędzia nawigacji Obracanie obrazu Narzędzia nawigacji wyświetlane są poniżej ekranu Smart Review, chyba że wykorzystywany jest tryb pełnoekranowy. Aby wyświetlić narzędzia nawigacji w trybie pełnoekranowym, porusz myszą. Wersjonowanie (tylko Prinergy) Porównanie dwóch stron Wyświetlenie informacji o stronie Przejście do poprzedniej lub następnej strony Dopasowanie strony do szerokości ekranu Powiększenie do 800% Włączenie lub wyłączenie separacji kolorów Wyświetlenie pojedynczej strony lub trybu rozszerzonego Otwarcie Menedżera adnotacji Najlepsze dopasowanie do ekranu Wyświetlenie strony w rozmiarze rzeczywistym Przełączanie między trybem pełnoekranowym a wyświetlaniem w oknie

17 14 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Dołączanie do sesji grupowej Gdy kilka osób wykonuje jednocześnie korektę tej samej strony, mówi się o sesji grupowej. Liczba użytkowników korzystających z usługi Smart Review, którzy aktualnie wyświetlają dane zadanie, pojawia się w na prawo od paska narzędzia Smart Review. W dowolnym momencie można się dołączyć do sesji pracy grupowej. Uwaga: Ikona obok nazwy osoby wykonującej korektę sygnalizuje, czy osoba ta używa skalibrowanego monitora: Monitor osoby wykonującej korektę ma skalibrowane kolory. Monitor osoby wykonującej korektę nie ma skalibrowanych kolorów. Aby dołączyć do sesji grupowej lub opuścić ją: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: W prawym górnym rogu ekranu Smart Review kliknij ikonę Menedżer grupy. Z menu Okno wybierz polecenie Menedżer grupy. 2. Kliknij opcję Dołącz do sesji. 3. Aby opuścić sesję, kliknij opcję Opuść sesję. Wskazówka: Aby otworzyć okno rozmowy, z menu Okno wybierz polecenie Rozmowa.

18 15 Zgłaszanie poprawek do strony Jeżeli stronę można poprawić, należy umieścić na niej adnotacje w usłudze Smart Review i zażądać wprowadzenia poprawek. Aby zatwierdzić lub odrzucić stronę, patrz strona 16. Wymagania wstępne: Aby można było zgłaszać poprawki, rola zadania użytkownika musi zawierać uprawnienie Akceptowanie. Aby zgłosić poprawki do strony: 1. W usłudze Smart Review kliknij opcję Odrzuć stronę. 2. Wprowadź komentarze wyjaśniające żądane poprawki. 3. Kliknij przycisk OK. Uwaga: Po zgłoszeniu poprawek do strony zostaje wysłane powiadomienie pocztą do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im takich powiadomień.

19 16 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Zatwierdzanie lub odrzucanie strony Kiedy strona jest przygotowana do druku, można ją zatwierdzić. Stronę należy odrzucić, jeżeli występują na niej błędy, których prawdopodobnie nie można będzie usunąć. Aby zgłosić poprawki do strony, patrz poprzednia sekcja. Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi zawierać uprawnienie Ostateczne akceptowanie, aby użytkownik mógł akceptować lub odrzucać strony. Aby zatwierdzić lub odrzucić stronę: 1. Na karcie Podsumowanie kliknij kartę Strony. 2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, lub kliknij opcję Zaznacz wszystko. 3. Kliknij opcję Zaakceptuj lub Odrzuć. Uwaga: Możesz także kliknąć opcję Zatwierdź stronę lub Odrzuć stronę wusłudze Smart Review.

20 17 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zaakceptować strony, wybierz opcję Zatwierdź ostatecznie strony. Aby odrzucić strony, wybierz opcję Odrzuć strony. W razie potrzeby dodaj komentarz lub zmień wybraną stronę. Kliknij przycisk OK. Uwaga: Gdy strona zostanie zaakceptowana lub odrzucona, zostanie wysłane powiadomienie pocztą do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im takich powiadomień.

21 18 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Tworzenie użytkowników i grup użytkowników Dla każdej osoby, która będzie korzystać z portalu Prepress Portal, należy utworzyć profil użytkownika. Umożliwia to dokładne śledzenie prac wykonanych przez poszczególne osoby w ramach konkretnego zadania. Tworzenie grup usprawnia proces przyznawania dostępu do zadań i zlecenia korekty innym użytkownikom w sytuacji, gdy nad zadaniami pracuje wiele osób pełniących rozmaite role i mających różne zakresy odpowiedzialności. Jeżeli np. istnieje jedna grupa użytkowników, którzy tylko dokonują korekty stron, utwórz grupę Tylko korekta. Użytkownik klienta może należeć do więcej niż jednej grupy. Osoba tworząca użytkownika lub grupę użytkowników określa role. W dowolnej chwili można dodać, zmienić lub usunąć role użytkownika. Aby utworzyć nowego użytkownika: 1. Kliknij opcję Administracja. 2. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

22 3. Wprowadź dane użytkownika i przypisz mu role. W razie potrzeby określ datę ważności i dostęp do zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres Aby utworzyć nową grupę użytkowników: 1. Kliknij opcję Administracja. 2. Kliknij przycisk Utwórz grupę użytkowników.

23 20 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 3. Wpisz nazwę grupy, wybierz jej członków i przypisz odpowiednie role. Kliknij przycisk Utwórz. Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres . Zarządzanie dostępem do zadań Można określać, kto może pracować nad zadaniami. Można ograniczyć dostęp konkretnego użytkownika do konkretnych zadań. W tym celu zarządza się dostępem. Aby dodać dostęp do konkretnego zadania: 1. W widoku Strona główna zadań kliknij odpowiednie zadanie. 2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zarządzaj dostępem. 3. W obszarze Rola zadania użytkownika zmień rolę na Korektor. Kliknij nazwę roli, aby wyświetlić listę dostępnych ról. 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji 2006 PayPal Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PayPal i logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal Inc. Inne znaki towarowe i marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo