InSite Prepress Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InSite Prepress Portal"

Transkrypt

1 InSite Prepress Portal System Wersja 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Polski G-PL, wer. B

2 Prawa autorskie Kodak, Wszelkie prawa zastrzeżone. Creo i ecentral są znakami towarowymi firmy Kodak. Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript oraz PageMaker są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Apple, imac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter oraz LaserWriter są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome oraz PANTONE MATCHING SYSTEM stanowią własność firmy Pantone Inc. PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry oraz PEARLgold są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Presstek, Inc. XEROX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy XEROX CORPORATION. Wewnętrzny G-PL, wer. B Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika

3 Spis treści Czym jest system Prepress Portal?... 1 Co zostało zmienione w wersji Logowanie do portalu Prepress Portal... 2 Uzyskiwanie pomocy... 2 Sprawdzanie konfiguracji systemu... 3 Zmienianie hasła... 3 Wylogowanie z portalu Prepress Portal... 4 Co to są role... 4 Przeglądanie zadań... 5 Wysyłanie plików do drukarni... 8 Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej akceptacji... 9 Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze Smart Review Narzędzia usługi Smart Review Dołączanie do sesji grupowej Zgłaszanie poprawek do strony Zatwierdzanie lub odrzucanie strony Tworzenie użytkowników i grup użytkowników Zarządzanie dostępem do zadań... 20

4 Czym jest system Prepress Portal? System Kodak InSite Prepress Portal jest portalem, który zapewnia dostęp do środowiska prepressu umożliwiającego drukarniom i ich klientom obsługę zadań drukowania za pośrednictwem Internetu. Portal Prepress Portal pomaga efektywnie sporządzać wydruki próbne, wprowadzać korekty i zatwierdzać dokumenty do druku. Co zostało zmienione w wersji 5.0 System InSite został przemianowany na InSite Prepress Portal i jest prostszy w obsłudze. W efekcie niektóre funkcje przeniesiono w inne miejsca. Jeśli użytkownik zna system InSite 4.5, może skorzystać z poniższej tabeli, aby zlokalizować ulubione funkcje w systemie Prepress Portal 5.0. Aby odszukać funkcję systemu InSite 4.5: W systemie Prepress Portal 5.0 wykonaj: Zarządzanie zadaniami W widoku Zadania na karcie Podsumowania danego zadania kliknij przycisk Edytuj właściwości. Historia zadań W widoku Zadania kliknij kartę Historia. W obszarze Pokaż zaznacz opcję Transakcje. Arkusz informacji o zadaniach Aby utworzyć, wyświetlić lub edytować arkusz informacji o zadaniu, w widoku Zadania kliknij kartę Podsumowanie. Aby wyświetlić zmiany arkusza informacji o zadaniach, w widoku Zadania kliknij kartę Historia. W obszarze Pokaż zaznacz opcję Arkusze zadań. Administracyjne uprawnienia użytkownika Aby tworzyć lub modyfikować użytkowników bądź przypisywać role, w widoku Zadania na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zarządzaj dostępem.

5 2 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Logowanie do portalu Prepress Portal Wymagania wstępne: Użytkownik musi dysponować szybkim połączeniem z Internetem (64 kb/s lub szybszym). Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz przeglądarek sieci Web, należy skontaktować się z drukarnią w celu uzyskania egzemplarza biuletynu technicznego InSite Client Configuration (Konfiguracja klienta InSite). Aby zalogować się do portalu Prepress Portal: 1. Wpisz adres strony głównej portalu Prepress Portal drukarni. 2. Na stronie Logowanie wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz wybierz język. Domyślnym językiem jest angielski. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. Uzyskiwanie pomocy Pełne instrukcje wykonywania operacji w programie Prepress Portal znajdują się w pomocy podręcznej. Aby wyświetlić pomoc podręczną: W programie obok swojej nazwy kliknij symbol?.

6 3 Sprawdzanie konfiguracji systemu Można sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany prawidłowo pod kątem pomyślnego korzystania ze wszystkich funkcji portalu Prepress Portal, np. wysyłania plików oraz usługi Smart Review służącej do wyświetlania stron i umieszczania na nich adnotacji. Portal Prepress Portal uruchomi na komputerze test diagnostyczny, który sprawdza m.in. wersję zainstalowanej platformy Java i ustawienia proxy. Wyniki testu zostaną przedstawione użytkownikowi. Jeśli występują jakieś problemy, można przesłać szczegółowe informacje swojemu administratorowi systemów za pośrednictwem wiadomości . Przy pierwszym logowaniu do systemu Prepress Portal należy sprawdzić komputer, aby zapewnić zgodność jego konfiguracji z wymaganiami. Istnieją dwie metody sprawdzania konfiguracji systemu: Na stronie Logowanie kliknij opcję Diagnostyka systemu. Jeśli zalogowanie się miało już miejsce, w stopce dowolnej strony kliknij opcję Diagnostyka systemu. Zmienianie hasła Drukarnia może wymagać używania silnych haseł podczas logowania się do oprogramowania Prepress Portal. Bezpieczne hasła mają długość co najmniej ośmiu znaków i stanowią kombinację różnych rodzajów znaków. Wszyscy użytkownicy mogą zmieniać swoje własne hasła. Wskazówki dotyczące tworzenia silnych haseł można znaleźć w systemie pomocy podręcznej portalu Prepress Portal. Aby zmienić hasło: 1. W programie kliknij swoją nazwę. 2. Kliknij przycisk Zmień hasło.

7 4 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 3. W wyświetlonych polach wpisz aktualne hasło oraz nowe hasło. 4. Kliknij przycisk Aktualizuj. Wylogowanie z portalu Prepress Portal Aby wylogować się z portalu Prepress Portal: W programie obok swojej nazwy kliknij symbol X. Co to są role Lista operacji, które można wykonać w programie Prepress Portal, zależy od ról. Role są zestawami uprawnień użytkownika. Na przykład rola Korekta zawiera uprawnienia do komentowania i pobierania wydruków próbnych w formacie PDF. Jeśli nie można wykonać operacji opisanej w tym podręczniku, użytkownik może nie mieć wymaganych ról lub uprawnień. Należy skontaktować się z drukarnią lub administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

8 5 Przeglądanie zadań Na Stronie głównej użytkownika można wyświetlić przegląd ostatnich zadań. Aby wyświetlić zadanie: Kliknij nazwę zadania. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie, aby wyświetlić wszystkie zadania tego klienta, do których masz dostęp. Każde zadanie ma cztery karty: Podsumowanie, Strony, Pobieranie plików i Historia. Na każdej z tych kart zadań można wyświetlać różne informacje o zadaniu i wykonywać różne operacje. Uwaga: Widoczne karty zależą od uprawnień roli zadania. Jeśli karta Pobieranie plików jest niewidoczna, rola zadania nie obejmuje uprawnień Pobieranie plików.

9 6 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Karta Podsumowanie Zadania są domyślnie otwierane na karcie Podsumowanie. Karta Podsumowanie zawiera podstawowe informacje na temat zadania, w tym podsumowanie zatwierdzeń, sygnatury, korektorów, transfer plików, arkusze informacji, uwagi, kod zadania, kod projektu i datę utworzenia. Na karcie Podsumowanie można edytować właściwości zadania, zarządzać uprawnieniami użytkowników, wysyłać pliki i otwierać usługę Smart Review. Wskazówka: Kliknij te strzałki, aby wyświetlić lub ukryć informacje dla każdego obszaru.

10 Karta Strony Kliknij kartę Strony, aby wyświetlić miniatury stron i inne informacje o stronie. Można zmienić wygląd stron na karcie Strony, filtrując je, zmieniając rozmiar miniatury lub wybierając widok Galeria, widok Lista lub podgląd HTML. Na karcie Strony można wysyłać pliki, otwierać usługę Smart Review, zarządzać grupami stron, pobierać pliki, wykonywać korektę stron i zatwierdzać odrzucone strony. 7 Filtruje strony. Zmienia widok galerii na widok listy lub szybko wyświetla podgląd strony w formacie HTML. Określa rozmiar miniatur. Wybiera stronę, w odniesieniu do której ma być wykonana operacja, taka jak żądanie akceptacji lub korekty. Karta Pobieranie plików Na karcie Pobieranie plików wyświetlane są pliki, które można pobrać. Karta Historia Na karcie Historia podane są informacje, kto zmodyfikował strony, jakie zmiany wprowadzono oraz data i godzina zmian. Można wyświetlić historię transakcji, wysyłania plików oraz zmian w arkuszu informacji.

11 8 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Wysyłanie plików do drukarni Po wysłaniu plików lub folderów do portalu Prepress Portal są one kopiowane do folderu zadania na serwerze zadań drukarni. Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi obejmować uprawnienie Wysyłanie. Uwaga: Jeśli użytkownik ma uprawnienie Wysyłanie, ale nie może wysyłać plików, należy się skontaktować z administratorem systemu lub z drukarnią. Aby wysłać pliki do drukarni: 1. W widoku Zadania kliknij nazwę zadania, do którego chcesz wysłać pliki. 2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Wyślij pliki. 3. Przeciągnij pliki lub foldery, które chcesz dodać, z pulpitu (lub sieci) do pola Pliki do wysłania lub poszukaj folderów i plików. Przeglądaj, aby zlokalizować foldery i pliki. 4. W razie potrzeby wpisz nazwę dla wysyłanego pliku i wpisz uwagę opisującą wysyłanie. Uwaga pojawi się na karcie Podsumowanie zadania oraz w wiadomości wysyłanej do użytkowników, którzy zostaną powiadomieni o wysyłaniu plików. 5. Kliknij przycisk Wysyłanie. 6. Gdy wysyłanie zakończy się, wyświetlone zostanie okno Przetwarzanie wysyłania. Możesz zamknąć okno, a przetwarzanie będzie kontynuowane.

12 9 Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej akceptacji Na karcie Strony można wybrać konkretnych użytkowników, którzy mają wykonać korektę poszczególnych stron lub zatwierdzić je do druku. Aby zażądać korekty lub ostatecznej akceptacji: 1. W widoku Zadania zlokalizuj odpowiednie zadanie i kliknij kartę Strony. 2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz oznaczyć jako poddane korekcie lub które chcesz ostatecznie zatwierdzić, lub kliknij opcję Zaznacz wszystko. 3. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia.

13 10 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 4. Zaznacz osoby lub grupy, którym chcesz przedłożyć strony do korekty lub do ostatecznego zatwierdzenia. Aby zmienić typ korekty, kliknij etykietę korekty. Astrid może jedynie wykonać korektę stron. Adrien musi zatwierdzić strony. Kliknij etykietę korekty, aby zmienić typ korekty. 5. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia. W widoku Lista na karcie Strony widać teraz, do kogo zgłoszono poszczególne strony do korekty lub ostatecznego zatwierdzenia.

14 11 Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze Smart Review Jeśli użytkownik otrzyma pocztą powiadomienie o wezwaniu do wykonania korekty lub do zaakceptowania stron, powinien kliknąć łącze w wiadomości i zalogować się do systemu Prepress Portal. Pojawi się karta Strony zadania. Kliknij opcję Smart Review lub kliknij miniaturę obrazu. Zaznacz stronę do korekty, a następnie kliknij opcję Smart Review, lub po prostu kliknij miniaturę strony.

15 12 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć sesję usługi Smart Review. Wybierz widok miniatur lub listy. Zadokuj lub oddokuj listę stron. Jeśli wykonujesz korektę strony i należy wprowadzić poprawki, kliknij opcję Odrzuć. Aby zaznaczyć, że korekta lub strona jest dobra, kliknij opcję Zatwierdź stronę. Jeśli poprawki są niezbędne, należy oznaczyć zmiany za pomocą narzędzi do komentowania. Aby wyświetlić inną stronę, kliknij jej miniaturę. Użyj narzędzi nawigacji, aby powiększać, przesuwać lub obracać obraz oraz przełączać się między stronami. Uwaga: To jest sesja indywidualna usługi Smart Review. Kliknij panel miniatur, aby szybko poruszać się po stronie.

16 13 Narzędzia usługi Smart Review Dostępne narzędzia do komentowania zależą od uprawnień roli zadania. Jeśli narzędzie, którego chcesz użyć, jest niedostępne, upewnij się, że Twoja rola zadania obejmuje uprawnienie Komentowanie. Narzędzia do komentowania Narzędzia do komentowania są wyświetlane po prawej stronie, gdy zostanie uruchomiona usługa Smart Review. Szare wyróżnienie oznacza, że narzędzie jest używane. Przesuwanie paska narzędzi adnotacji Przesuwanie strony Powiększenie obszaru strony Zmniejszenie obszaru strony Utworzenie adnotacji tekstowej Dodanie znacznika tekstowego Rysowanie kształtu swobodnego Rysowanie linii prostej Rysowanie prostokąta Rysowanie okręgu lub elipsy Pomiar przy użyciu linijki Pomiar obszaru prostokątnego Umiejscowienie prowadnicy poziomej Umiejscowienie prowadnicy pionowej Pomiar gęstości koloru Narzędzia nawigacji Obracanie obrazu Narzędzia nawigacji wyświetlane są poniżej ekranu Smart Review, chyba że wykorzystywany jest tryb pełnoekranowy. Aby wyświetlić narzędzia nawigacji w trybie pełnoekranowym, porusz myszą. Wersjonowanie (tylko Prinergy) Porównanie dwóch stron Wyświetlenie informacji o stronie Przejście do poprzedniej lub następnej strony Dopasowanie strony do szerokości ekranu Powiększenie do 800% Włączenie lub wyłączenie separacji kolorów Wyświetlenie pojedynczej strony lub trybu rozszerzonego Otwarcie Menedżera adnotacji Najlepsze dopasowanie do ekranu Wyświetlenie strony w rozmiarze rzeczywistym Przełączanie między trybem pełnoekranowym a wyświetlaniem w oknie

17 14 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Dołączanie do sesji grupowej Gdy kilka osób wykonuje jednocześnie korektę tej samej strony, mówi się o sesji grupowej. Liczba użytkowników korzystających z usługi Smart Review, którzy aktualnie wyświetlają dane zadanie, pojawia się w na prawo od paska narzędzia Smart Review. W dowolnym momencie można się dołączyć do sesji pracy grupowej. Uwaga: Ikona obok nazwy osoby wykonującej korektę sygnalizuje, czy osoba ta używa skalibrowanego monitora: Monitor osoby wykonującej korektę ma skalibrowane kolory. Monitor osoby wykonującej korektę nie ma skalibrowanych kolorów. Aby dołączyć do sesji grupowej lub opuścić ją: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: W prawym górnym rogu ekranu Smart Review kliknij ikonę Menedżer grupy. Z menu Okno wybierz polecenie Menedżer grupy. 2. Kliknij opcję Dołącz do sesji. 3. Aby opuścić sesję, kliknij opcję Opuść sesję. Wskazówka: Aby otworzyć okno rozmowy, z menu Okno wybierz polecenie Rozmowa.

18 15 Zgłaszanie poprawek do strony Jeżeli stronę można poprawić, należy umieścić na niej adnotacje w usłudze Smart Review i zażądać wprowadzenia poprawek. Aby zatwierdzić lub odrzucić stronę, patrz strona 16. Wymagania wstępne: Aby można było zgłaszać poprawki, rola zadania użytkownika musi zawierać uprawnienie Akceptowanie. Aby zgłosić poprawki do strony: 1. W usłudze Smart Review kliknij opcję Odrzuć stronę. 2. Wprowadź komentarze wyjaśniające żądane poprawki. 3. Kliknij przycisk OK. Uwaga: Po zgłoszeniu poprawek do strony zostaje wysłane powiadomienie pocztą do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im takich powiadomień.

19 16 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Zatwierdzanie lub odrzucanie strony Kiedy strona jest przygotowana do druku, można ją zatwierdzić. Stronę należy odrzucić, jeżeli występują na niej błędy, których prawdopodobnie nie można będzie usunąć. Aby zgłosić poprawki do strony, patrz poprzednia sekcja. Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi zawierać uprawnienie Ostateczne akceptowanie, aby użytkownik mógł akceptować lub odrzucać strony. Aby zatwierdzić lub odrzucić stronę: 1. Na karcie Podsumowanie kliknij kartę Strony. 2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz zaakceptować lub odrzucić, lub kliknij opcję Zaznacz wszystko. 3. Kliknij opcję Zaakceptuj lub Odrzuć. Uwaga: Możesz także kliknąć opcję Zatwierdź stronę lub Odrzuć stronę wusłudze Smart Review.

20 17 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby zaakceptować strony, wybierz opcję Zatwierdź ostatecznie strony. Aby odrzucić strony, wybierz opcję Odrzuć strony. W razie potrzeby dodaj komentarz lub zmień wybraną stronę. Kliknij przycisk OK. Uwaga: Gdy strona zostanie zaakceptowana lub odrzucona, zostanie wysłane powiadomienie pocztą do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im takich powiadomień.

21 18 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Tworzenie użytkowników i grup użytkowników Dla każdej osoby, która będzie korzystać z portalu Prepress Portal, należy utworzyć profil użytkownika. Umożliwia to dokładne śledzenie prac wykonanych przez poszczególne osoby w ramach konkretnego zadania. Tworzenie grup usprawnia proces przyznawania dostępu do zadań i zlecenia korekty innym użytkownikom w sytuacji, gdy nad zadaniami pracuje wiele osób pełniących rozmaite role i mających różne zakresy odpowiedzialności. Jeżeli np. istnieje jedna grupa użytkowników, którzy tylko dokonują korekty stron, utwórz grupę Tylko korekta. Użytkownik klienta może należeć do więcej niż jednej grupy. Osoba tworząca użytkownika lub grupę użytkowników określa role. W dowolnej chwili można dodać, zmienić lub usunąć role użytkownika. Aby utworzyć nowego użytkownika: 1. Kliknij opcję Administracja. 2. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

22 3. Wprowadź dane użytkownika i przypisz mu role. W razie potrzeby określ datę ważności i dostęp do zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres Aby utworzyć nową grupę użytkowników: 1. Kliknij opcję Administracja. 2. Kliknij przycisk Utwórz grupę użytkowników.

23 20 InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika 3. Wpisz nazwę grupy, wybierz jej członków i przypisz odpowiednie role. Kliknij przycisk Utwórz. Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres . Zarządzanie dostępem do zadań Można określać, kto może pracować nad zadaniami. Można ograniczyć dostęp konkretnego użytkownika do konkretnych zadań. W tym celu zarządza się dostępem. Aby dodać dostęp do konkretnego zadania: 1. W widoku Strona główna zadań kliknij odpowiednie zadanie. 2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zarządzaj dostępem. 3. W obszarze Rola zadania użytkownika zmień rolę na Korektor. Kliknij nazwę roli, aby wyświetlić listę dostępnych ról. 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Wersja 6.0 Skrócona instrukcja obsługi Polski 2009-12-29 Prawa autorskie Kodak, 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Część dokumentacji jest dystrybuowana w formacie PDF. Dokument

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o.

Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o. Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o. Firma Werner Kenkel Sp. z o.o. przyjmuje pliki poprzez portal internetowy Kodak Insite. Adres, który

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w UDS Sp. z o.o

Instrukcja do wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w UDS Sp. z o.o Instrukcja do wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w UDS Sp. z o.o Firma UDS Sp. z o.o. przyjmuje pliki poprzez system internetowy Kodak Insite. Adres portalu, który należy wpisać w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska 08/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przegląd procesu rejestracji... 1 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o.

Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o. Informacja o sposobie wysyłania i akceptacji plików przeznaczonych do druku w Werner Kenkel Sp. z o.o. Firma Werner Kenkel Sp. z o.o. przyjmuje pliki poprzez portal internetowy Kodak Insite. Adres, który

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

NOWA APLIKACJA EPC GRUPY NISSAN INSTRUKCJA OBSŁUGI

NOWA APLIKACJA EPC GRUPY NISSAN INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWA APLIKACJA EPC GRUPY NISSAN INSTRUKCJA OBSŁUGI IDENTYFIKUJ POJAZD Katalog EPC Nissan obsługiwany przez Microcat Live jest doskonałym systemem sprzedaży części. Aby rozpocząć korzystanie z systemu,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do platformy AgentWorks

Wprowadzenie do platformy AgentWorks Wprowadzenie do platformy AgentWorks 2012/08/31 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Pierwsze logowanie się do platformy AgentWorks rejestracja komputera... 1 2. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików do druku

Przygotowanie plików do druku Przygotowanie plików do druku Rekomendowanym formatem plików jest PDF oraz CDR. PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe, 2. jeśli w pracy znajdują się mapy

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo