Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza."

Transkrypt

1 Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w szkoleniu pomoże w zdobyciu umiejętności: uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji, kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi identyfikacji i oceny ryzyka, pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem. nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy pozwalającej na dopasowanie systemu rachunku kosztów do potrzeb controllingowych danej firmy, poznanie zalet i wad różnych wskaźników finansowych, przez co będzie można lepiej zastosować je w różnych ośrodkach odpowiedzialności, jak również stosować w ramach np. systemów motywacyjnych, nabycie umiejętności konsolidacji budżetów cząstkowych w formie planowanych zestawień finansowych, poznanie kilka technik wyliczeniowych pozwalających na prowadzenie analiz finansowych oraz planowanie finansowe, nabycie umiejętności badania wykonalności i opłacalności inwestycji oraz przeprowadzania analiz wrażliwości. Szkolenie odbędzie się w dniach: luty 2013 r (poniedziałek środa). Zakopane Hotel Skalny*** ul. Pardałówka 3B, Zakopane ilość miejsc ograniczona

2 Szkolenie prowadzą : Adam Chwalisz - obecnie Dyrektor Biura Kontroli w spółce z branży energetycznej, wcześniej wieloletni pracownik Departamentu Audytu Wewnętrznego ARiMR, gdzie pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu. Biegły ds. Oszustw i Nadużyć (Certified Fraud Examiner - CFE), Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (Certified Internal Controls Auditor CICA). Członek IIA Polska i ACFE Polska. Praktyk brał udział i zarządzał szeregiem zadań zapewniających i doradczych w obszarze środków unijnych, zakupów w organizacji oraz wdrożenia elementów COSO. Prowadzący dr Bartłomiej Cegłowski trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Doktornauk ekonomicznych, parter w spółce konsultingowej, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu controllingu, analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Autor biznes planów i wycen przedsiębiorstw, konsultant przy wielu projektach doradczych. Publikował między innymi w periodykach: Controlling wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce. Autor kilku książek, m.in. podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011). CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 2100,00 ZŁ + 23% VAT. W cenie szkolenia : - autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe - certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem - możliwość korzystania z basenu i saun Koordynatorzy szkolenia: Aneta Dudek Tomasz Pater

3 PROGRAM SZKOLENIA r (poniedziałek) Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia do godziny OBIAD Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Adam Chwalisz Forma prowadzenia zajęć: wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe. Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu zarządzania ryzykiem. Modele i systemy zarządzania ryzykiem. Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem, role zarządu, menedżera ds. ryzyka, rola audytora. Wpływ misji i planowania strategicznego na proces zarządzania ryzykiem. Określenie misji. Plany długoterminowe. Cele w organizacji i ich pomiar. Identyfikacja ryzyka Rodzaje ryzyka w organizacji. Narzędzia identyfikacji ryzyka. Źródła danych pomocne przy identyfikacji ryzyka. Analiza ryzyka Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Ocena skutków wystąpienia ryzyka. Rodzaje metod wykorzystywanych do pomiaru, kwantyfikacja i mapowanie ryzyka w organizacji. Zastosowanie rejestrów ryzyka zalety i wady, elementy rejestru ryzyka. Wybór reakcji na ryzyko Rodzaje dostępnych reakcji na ryzyko. Ocena relacji koszt korzyść i inne czynniki wpływające na dobór właściwej reakcji na zidentyfikowane ryzyko. System raportowania ryzyka Kolacja

4 r (wtorek) Śniadanie Controlling i rachunkowość zarządcza- dr Bartłomiej Cegłowski Forma prowadzenia zajęć: wykład i warsztaty - uczestnicy otrzymają komplet rozwiązywanych zadań w arkuszu MS Excel oraz modele do samodzielnej oceny opłacalności inwestycji oraz wyznaczania wartości obrotów granicznych. Zagadnienia wstępne Rachunkowość zarządcza, controlling operacyjny i strategiczny, rachunkowość finansowa klasyfikacja, zależności Wzrost przedsiębiorstwa a rozwój systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej Klasyfikacja rachunków kosztów Ośrodki odpowiedzialności. Centra kosztów, zysków i inwestycyjne Ceny rozliczeniowe między ośrodkami odpowiedzialności a wspieranie procesów zarządczych Analiza funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności analiza wskaźnikowa w centrach kosztów, zysków i inwestycyjnych Budżetowanie i analiza odchyleń sterowanie budżetowe Sterowanie budżetowe, architektura budżetu Zależności zachodzące pomiędzy budżetami cząstkowymi zestawienia finansowe pro forma, analiza przypadku Budżet elastyczny, analiza odchyleń od wartości budżetowanych Organizacyjne aspekty budżetowania. Rodzaje budżetów Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością przedsiębiorstw Tradycyjne alokacja kosztów. Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów typu ABC Wady i zalety rachunku kosztów w przekroju działań gospodarczych (ABC). Uwzględnienie w wycenie jednostkowej kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych Koncepcja rachunku kosztów zmiennych Koncepcja krótkoterminowego rachunku wyników z marżami pokrycia. Wielostopniowe rachunki zysków i strat. Wielkość produkcji / sprzedaż a zmienność kosztów Koncepcja progu rentowności Wykorzystanie wieloasortymentowego progu rentowności w ocenie decyzji cenowych Czas wolny : możliwość korzystania z basenu, saun Kolacja

5 r (środa) Śniadanie Controlling i rachunkowość zarządcza (ciąg dalszy) dr Bartłomiej Cegłowski Controlling inwestycyjny analizowanie opłacalności i wykonalności Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych (badanie racjonalności, wykonalności i ryzyka) Zasady definiowania przepływów przyrostowych Zasady kalkulacji miar oceny racjonalności projektów inwestycyjnych NPV, IRR, PP w oparciu o technikę FCFF i FCFE Kalkulacja stopy dyskontowej Ocena racjonalności projektów rozwojowych, racjonalizatorskich i odtworzeniowo racjonalizatorskich (analizy przypadków - warsztaty komputerowe) Elementy analizy ryzyka projektów inwestycyjnych analiza wrażliwości Obiad Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów szkolenia, zakończenie CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA 2100,00 ZŁ +23% VAT. W cenie szkolenia : - autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe - certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Wykładowców - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem możliwość korzystania z basenu i saun Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń Koordynatorzy szkolenia: Aneta Dudek , Tomasz Pater

6 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU NAZWA FORMY DOSKONALENIA: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. TERMIN I MIEJSCE: r Hotel Skalny*** ul. Pardałówka 3B, Zakopane L.p. Imię i nazwisko Nazwa Firmy... dnia ADRES ...TELEFON KONTAKTOWY... FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA ADRES:.... NIP: Wy rażam zgodę na przetw arzanie moich dany ch osobowy ch przez Suprema Lex Biznes dla potrzeb zgłoszonego szkolenia, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dany ch osobowy ch (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz..883). Wy rażam zgodę na otrzy mywanie informacji o szkoleniach i usługa ch firmy Suprema Lex Biznes w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca 2002r. o św iadczeniu usług drogą elektroniczną na adres . Dane nie będą przekazy w ane podmiotom trzecim..... Pieczęć i podpis zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 2100,00zł OD OSOBY+23% VAT. CENA OBEJMUJE: - materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy - certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po otrzymaniu faktury Proforma 7 dni przed szkoleniem 50% i do 7 dni po szkoleniu pozostałe 50% na podstawie faktury Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem: tel./fax.: ; fax: do dnia r. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po otrzymaniu faktury proforma 7 dni przed szkoleniem 50% i do 7 dni po szkoleniu pozostałe 50% na podstawie faktury na konto: Suprema Lex Biznes BNP Paribas Polska S. A. II Oddział w Krakowie, numer: Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faxem) po terminie r., firma lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji. W przypadku rezygnacji po terminie r. firma lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia, niezależnie od powodów rezygnacji.

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS

PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS PROGRAM I SZKOŁY LETNIEJ SPS Międzyzdroje 23-26 sierpnia 2009r. 23.08.2009r. (niedziela) Przyjazd i zakwaterowanie od godz. 15.00 w Hotelu Rybak w Międzyzdrojach DZIEŃ PIERWSZY; 24.08.2009r. (poniedziałek)

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI WARSZTAT Kompendium ZAWODOWEGO MBA II TM Od budowania przewagi strategicznej po zapewnianie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Zapraszają do udziału w seminarium: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 4 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Seminarium odbędzie się: 05-11 września 2015r. w Rzeszowie, hotel Hetman

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej

Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej Marketing intensywnie wspierający sprzedaż. Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej Marketing i reklama SZKOLENIE OTWARTE Marketing i reklama jako narzędzia handlu w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Barbara Gumińska Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo