REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja ) jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, przy ul. Grzybowskiej 81, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , numer REGON , kapitał zakładowy wpłacony w całości wynoszący ,00 PLN (dalej Bank lub Organizator ). 2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji umowy o Kredyt Hipoteczny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Promocja trwa od r. do r. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w 1 ust. 3, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji. 2. Uczestnicy Promocji. Warunki skorzystania z Promocji 1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych (dalej Uczestnik ), którzy w okresie Promocji złożą wniosek o udzielenie: kredytu mieszkaniowego Mój DOM, kredytu hipotecznego Mieszkanie dla Młodych lub kredytu z dotacją na budowę domów energooszczędnych oferowanych przez Bank (dalej Kredyt Hipoteczny ). 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie warunków określonych w 2 ust. 1 oraz następujących warunków: WYMAGANE DOKUMENTY/ UMOWA DODATKOWE PRODUKTY WYMOGI PRZED URUCHOMIENIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO WYMOGI PO URUCHOMIENIU KREDYTU HIPOTECZNEGO DODATKOWE UWAGI Warunki główne Regulamin Promocji Wyrażenie zgody na warunki Promocji poprzez podpisanie przez Uczestnika Regulaminu promocji wraz z oznaczeniem dodatkowych, wybranych produktów w niniejszym Regulaminie oraz złożenie wniosku o Kredyt Hipoteczny. Uczestnik jest zobowiązany spełnić warunki umowy Kredytu Hipotecznego oraz produktów wskazanych w części dodatkowe produkty. Wskazanie ewentualne dodatkowych produktów. 1

2 Wniosek o Kredyt Hipoteczny Umowa ramowa o prowadzenie rachunku wraz z dostępem do: bankowości elektronicznej karty debetowej Umowa kredytu w ROR (zaznaczyć wybraną opcję) wygodnekonto wraz z: kartą debetową dostępem do bankowości elektronicznej kredytem w ROR w kwocie min PLN VIPKonto wraz z: kartą debetową dostępem do bankowości elektronicznej kredytem w ROR w kwocie min PLN Złożenie w Banku podpisanego wniosku o udzielenie kredytu wraz z kompletem wymaganych dokumentów Podpisanie Umowy ramowej o prowadzenie rachunku do wybranego typu rachunku ROR wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej Złożenie wniosku o kredyt w ROR w kwocie min PLN. Nie dotyczy. Opłata 0 zł za prowadzenie rachunku typu ROR w przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą min PLN od daty uruchomienia lub wypłaty pierwszej transzy Kredytu Hipotecznego. W przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą niższą niż PLN obowiązuje opłata za prowadzenie rachunku zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku. Opłata 0 zł za prowadzenie rachunku typu ROR w przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą min PLN od daty uruchomienia lub wypłaty pierwszej transzy Kredytu Hipotecznego W przypadku comiesięcznych zasileń rachunku kwotą niższą niż PLN obowiązuje opłata za prowadzenie rachunku zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku Wniosek musi być złożony w Placówce Banku w terminie Obowiązywania Promocji. Pierwsze zasilenie rachunku typu ROR wymagane w okresie 30 dni od daty uruchomienia Kredytu lub wypłaty pierwszej transzy Kredytu Hipotecznego. Uaktywnienie karty debetowej do wybranego rachunku typu ROR oraz dostępu do bankowości elektronicznej wymagane w okresie 30 dni od daty uruchomienia Kredytu lub wypłaty pierwszej transzy Kredytu Hipotecznego. Limit kredytu w ROR udostępniany jest: (zaznaczyć wybraną opcję) w 1 miesiącu od daty udzielenia Kredytu Hipotecznego (na podstawie złożonego do wniosku o Kredyt Hipoteczny zaświadczenia o zatrudnieniu). Zdolność kredytowa wyliczona w oparciu o dochód z niniejszego zaświadczenia. W przypadku deklaracji wpływu dochodu na rachunek niższego niż kwota wynagrodzenia netto z zaświadczenia do zdolności kredytowej Uczestnika brana jest niższa wartość z deklaracji comiesięcznego wpływu dochodu na wniosku o kredyt w ROR. W przypadku braku zdolności kredytowej na proponowany minimalny limit kredytu ROR PLN w ramach niniejszej Promocji, proponowany jest limit poniżej limitu PLN ale nie niższy niż 1000 PLN. 2

3 Ostateczna wysokość limitu kredytu w ROR zależy od zdolności kredytowej Uczestnika a o jej wysokości Uczestnik zostanie poinformowany przed podpisaniem Umowy a ostateczna wysokość limitu będzie zawarta w Umowie kredytu w ROR. Brak zdolności kredytowej Uczestnika na dodatkowy produkt kredytowy kredyt w ROR w wysokości 1000 PLN nie powoduje odmowy udzielenia Kredytu Hipotecznego w niniejszej Promocji. W ramach oferty Promocji prowizja za udzielenie kredytu w ROR stanowi 0,5% min. 50 PLN kwoty kredytu w ROR do obu typów kont w ofercie. W kolejnych latach, prowizja za odnowienie kredytu w ROR oraz pozostałe opłaty - zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku. Umowa o kartę kredytową Karta kredytowa z limitem min PLN Złożenie wniosku o kartę kredytową z limitem PLN Podpisanie Umowy o kartę kredytową Dokonywanie min. 1 transakcji miesięcznie kartą główną co miesiąc w kwocie min. 200 PLN, przez okres min. 5 lat od daty uruchomienia lub wypłaty pierwszej transzy Kredytu Hipotecznego Oprocentowanie kredytu w ROR zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania Banku. W przypadku braku zdolności kredytowej na proponowany minimalny limit karty kredytowej PLN w ramach niniejszej Promocji, proponowany jest limit karty kredytowej poniżej proponowanego limitu PLN, ale nie mniej niż 1000 PLN. Ostateczna wysokość limitu karty zależy od zdolności kredytowej i o jego wysokości Uczestnik Promocji zostanie poinformowany przed podpisaniem Umowy a jego wysokość będzie zawarta w Umowie karty kredytowej. 3 Brak zdolności kredytowej Uczestnika na dodatkowy produkt kredytowy kredyt w ROR w wysokości 1000 PLN nie powoduje

4 odmowy udzielenia Kredytu Hipotecznego w niniejszej Promocji. Prowizja za wydanie karty kredytowej oraz pozostałe opłaty i prowizje zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku. Warunki dodatkowe Oprocentowanie karty kredytowej zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania Banku. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. (zaznaczyć wybraną opcję) PAKIET 2 (P2) ubezpieczenie w zakresie ryzyka: śmierci trwałej i całkowitej do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwałej i całkowitej do pracy w następstwie choroby PAKIET 2+Utrata Pracy (P2+UP) ubezpieczenie w zakresie ryzyka: śmierci Podpisanie Umowy Kredytu Hipotecznego, zawierającego informacje o obowiązku zawarcia przez Uczestnika umowy ubezpieczenia na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. Nie rozwiązywanie umowy ubezpieczenia na życie Życie Komfort i regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych przez cały okres trwania umowy Kredytu Hipotecznego. Składki ubezpieczeniowe - zgodnie z obowiązującą taryfą ubezpieczenia na życie Życie Komfort. trwałej i całkowitej do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwałej i całkowitej do pracy w następstwie choroby utraty pracy 4

5 (zaznaczyć wybraną opcję) Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. PAKIET 3 (P3) ubezpieczenie w zakresie ryzyka: śmierci trwałej i całkowitej do pracy w następstwie NW trwałej i całkowitej do pracy w następstwie choroby poważnego zachorowania PAKIET 3+Utrata Pracy (P3+UP) ubezpieczenie w zakresie ryzyka: śmierci trwałej i całkowitej do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku trwałej i całkowitej do pracy w następstwie choroby poważnego zachorowania utraty pracy Zawarcie umowy Programu Systematycznego Inwestowania PSI Akumulacja Kapitału Umowa Programu Systematycznego Inwestowania PSI Zawarcie Umowy PSI - Programu Systematycznego Inwestowania Akumulacja Kapitału Nie rozwiązywanie umowy PSI i regularne opłacanie składek miesięcznych w ramach Programu przez cały okres trwania umowy Kredytu Hipotecznego. Składki miesięczne zgodnie z obowiązującą ofertą PSI wynoszące 0,1% kwoty Kredytu Hipotecznego udzielonego w niniejszej Promocji, nie mniej niż 100 PLN 5

6 3. Zasady Promocji 1. W ramach niniejszej Promocji wysokość zmienionych parametrów cenowych Kredytu Hipotecznego określają poniższe Tabele. 2. Promocyjna wysokość marży określona w 6 ust. 7 Umowy kredytu mieszkaniowego Mój Dom, w 7 ust 7 Umowy kredytu mieszkaniowego udzielanego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych oraz w 12 ust 7 Umowy kredytu z dotacją na budowę domów energooszczędnych, w całym okresie kredytowania jest stała, z zastrzeżeniem ust.9, i wynosi odpowiednio w zależności od kwoty kredytu i poziomu LtV zgodnie z poniższymi Tabelami w zależności od wybranego pakietu produktów dodatkowych. 1) Tabela z pakietem - Umowa Programu Systematycznego Inwestowania PSI Kredyt Hipoteczny w Promocji Kredyt mieszkaniowy Mój Dom, kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych LTV od 30% do 90% Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych MdM LTV od 50% do 90% KWOTA KREDYTU do PLN powyżej PLN Pakiet w Promocji TYP PAKIETU: PAKIET: PLAN SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA (PSI) Plan Systematycznego Inwestowania PSI Obniżka marży o 0,10 pp (w stosunku do aktualnie obowiązującej marży): LTV do 30%* LTV >30% do 50%* LTV >50% do 80% 1,79 1,49 1,89 1,59 1,99 1,69 LTV > 80% do 90% 2,19 2,09 DODATKOWE KORZYŚCI Kredyt w ROR W ramach oferty Promocji prowizja za udzielenie kredytu w ROR wynosi 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto/vipkonto. *oferta kredytów mieszkaniowych z LTV poniżej 50% nie dotyczy kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych (MdM) 6

7 2) Tabela z wybranym pakietem ubezpieczeń na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. Kredyt Hipoteczny w Promocji Kredyt mieszkaniowy Mój Dom, kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych LTV od 30% do 90% Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych MdM LTV od 50% do 90% KWOTA KREDYTU do PLN powyżej PLN Pakiet w Promocji PAKIET: UBEPIECZENIE NA ŻYCIE ŻYCIE KOMFORT oferowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. TYP PAKIETU: P2 P3 P2+UP P3+UP P2 P3 P2+UP P3+UP Obniżka marży o: 0,15 p.p. (w stosunku do aktualnie obowiązującej marży) 0,19 p.p. 0,26 p.p. 0,30 p.p. 0,15 p.p. 0,19 p.p. 0,26 p.p. 0,30 p.p. LTV do 30%* LTV >30% do 50%* LTV >50% do 80% 1,74 1,70 1,63 1,59 1,44 1,40 1,33 1,29 1,84 1,80 1,73 1,69 1,54 1,50 1,43 1,39 1,94 1,90 1,83 1,79 1,64 1,60 1,53 1,49 LTV > 80% do 90% 2,14 2,10 2,03 1,99 2,04 2,00 1,93 1,89 DODATKOWE KORZYŚCI Kredyt w ROR W ramach oferty Promocji prowizja za udzielenie kredytu w ROR wynosi 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto/vipkonto. *oferta kredytów mieszkaniowych z LTV poniżej 50% nie dotyczy kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych (MdM) 7

8 3) Tabela z wybranym pakietem ubezpieczenia na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. wraz z pakietem PSI Umowy Planu Systematycznego Inwestowania Kredyt Hipoteczny w Promocji Kredyt mieszkaniowy Mój Dom, kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych LTV od 30% do 90% Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych MdM LTV od 50% do 90% KWOTA KREDYTU do PLN powyżej PLN Pakiet w Promocji Dom z korzyścią BIS PAKIET: PLAN SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA (PSI) + UBEPIECZENIE NA ŻYCIE ŻYCIE KOMFORT oferowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A. TYP PAKIETU: PSI+P2 PSI+P3 PSI+ PSI+ PSI+P2 PSI+P3 PSI+ PSI+ P2+UP P3+UP P2+UP P3+UP Obniżka marży o: 0,25 p.p. 0,29 p.p. 0,36 p.p. 0,40 p.p. 0,25 p.p. 0,29 p.p. 0,36 p.p. 0,40 p.p. (w stosunku do aktualnie obowiązującej marży) LTV do 30%* LTV >30% do 50%* LTV >50% do 80% LTV > 80% do 90% 1,64 1,60 1,53 1,49 1,34 1,30 1,23 1,19 1,74 1,70 1,63 1,59 1,44 1,40 1,33 1,29 1,84 1,80 1,73 1,69 1,54 1,50 1,43 1,39 2,04 2,00 1,93 1,89 1,94 1,90 1,83 1,79 DODATKOWE KORZYŚCI Kredyt w ROR W ramach oferty Promocji prowizja za udzielenie kredytu w ROR wynosi 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto/vipkonto. * oferta kredytów mieszkaniowych z LTV poniżej 50% nie dotyczy kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych (MdM) 3. Parametry Kredytu Hipotecznego, inne niż określone w powyższych Tabelach nr 1-3, w tym dodatkowa marża Banku doliczana do oprocentowania do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu Hipotecznego, jak również dodatkowa marża z tytułu brakującego wkładu własnego oraz opłaty i prowizje, są ustalane zgodnie z aktualną ofertą Banku i przekazywane Uczestnikowi przed podpisaniem Umowy Kredytu Hipotecznego. 8

9 4. Brak zawarcia umowy Planu Systematycznego Inwestowania PSI lub ubezpieczenia na życie Życie Komfort oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia CAPITAL S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, współpracujące z Bankiem BPS S.A., w ustalonych przez Bank BPS S.A. pakietach, określonych w powyższych Tabelach nr 1-3, pozbawia Uczestnika możliwości otrzymania promocyjnej wysokości marży Kredytu Hipotecznego, o której mowa w 3 ust Bank wydaje kartę kredytową zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą produktową Banku (główna i dodatkowa). W zakresie obsługi karty kredytowej obowiązują opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów indywidualnych. 6. W przypadku podpisania umowy o kredyt w ROR w niniejszej Promocji, obowiązuje stawka prowizji za udzielenie kredytu wynosząca 0,5% kwoty kredytu w ROR min. 50 PLN dla obu typów kont wygodnekonto, VIPKonto. W kolejnych latach opłaty pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku. Dla kredytu w ROR obowiązuje oprocentowanie zgodnie z aktualną Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A. 7. W przypadku, gdy przedmiotem kredytowania w Promocji jest nieruchomość nabywana od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A., Uczestnik zwolniony jest z obowiązku dostarczenia dokumentacji kredytowanej nieruchomości. Dla pozostałych nieruchomości wymagana jest standardowa dokumentacja zgodnie z obowiązującą listą wymaganych dokumentów dostępną na stronie internetowej Banku w zakładce Kredytów Hipotecznych - przydatne dokumenty. 8. Zakres wymaganych dokumentów w przypadku kredytowania nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, przedstawia Uczestnikowi pracownik placówki Banku. 9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika/ów któregokolwiek z warunków skorzystania z Promocji wskazanych w 2, które wiążą się z utratą obniżki marży kredytu wskazanej w Tabelach nr 1-3 w 3, Bank dokona zmiany wartości marży promocyjnej na standardową wartość marży zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A., zawiadamiając o tym Uczestnika/ów w formie pisemnej oraz przesyłając harmonogram uwzględniający aktualną wysokość marży. Standardowa wartość marży zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia warunków Promocji wskazanych w 2. Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu Hipotecznego. 10. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć pisemnie drogą korespondencyjną lub w placówce Banku, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Banku, ustnie w placówce Banku lub w trakcie rozmowy z konsultantem Infolinii oraz w formie faksu. 11. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostaje powiadomiony pisemnie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Banku. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym Uczestnika, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy, niż 90 dni od daty złożenia reklamacji. Decyzja Banku jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 12. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 13. Klienci korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych z Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów. 14. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 15. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem PROMOCJA DOM Z KORZYŚCIĄ BIS. 9

10 16. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika umowy o Kredyt Hipoteczny na warunkach niniejszej Promocji, dołączony do Wniosku o kredyt niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć tej umowy. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA Oświadczam, iż jestem świadomy i wyrażam zgodę, że w przypadku naruszenia przeze mnie choćby jednego warunku skorzystania z Promocji, wskazanego w 2, tracę wszelkie prawa do korzystania z promocyjnych warunków, określonych w 3 ust. 2, w wyniku czego Bank ma prawo do podwyższenia marży Kredytu Hipotecznego, zgodnie z obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A., do poziomu wynikającego z umowy Kredytu Hipotecznego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło naruszenie warunków Promocji, bez możliwości ponownego przywrócenia promocyjnych warunków. Oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję treść postanowień niniejszego Regulaminu Promocji i w przypadku niedopełnienia oraz nieprzestrzegania warunków Promocji, wyrażam zgodę na zastosowanie przez Bank marży Kredytu Hipotecznego wyższej, niż wskazana w Umowie, w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy Kredytu Hipotecznego. Data i podpis Uczestnika/Uczestników 10

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ NR Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo