Regulamin i warunki umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin i warunki umowy"

Transkrypt

1 Regulamin i warunki umowy 1. Zasady ogólne 2. Rezerwacja kursu 3 kroki 3. Płatności 4. Odwołanie i zmiana kursu 5. Odwołanie lekcji (zajęcia indywidualne) 6. Obecność na zajęciach 7. Certyfikaty 8. Ubezpieczenie 9. Wizy 10. Zachowanie 11. Inne postanowienia 12. Zakwaterowanie 1. Zasady ogólne Szkoła = MAKILEN Szkoła Języka Polskiego Student osoba uczestnicząca w kursie językowym Wiek Minimalny wiek studenta to 18 lat. Wyjątkowo Szkoła może zgodzić się na udział w zajęciach osoby niepełnoletniej (poniżej 18 roku życia). W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. UWAGA! Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią zarówno w czasie jest przebywania w szkole, jak i poza szkołą. Pełną odpowiedzialność za zachowanie / bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej ponoszą jej prawni opiekunowie. 2. Rezerwacja kursu 3 kroki: 1. rezerwacja 2. płatność 3. potwierdzenie 1. Rezerwacja: online - przez stronę internetową : pl lub b) mailem wysłanym na adres: lub c) w biurze Szkoły Kraków, ul. Ariańska 18 / 4 2. Płatność: przelewem bankowym: Nazwa banku:

2 ING BANK ŚLĄSKI SA ODDZIAŁ KRAKÓW, UL. PAWIA 5, KRAKÓW Nazwa konta: MADAJ EWA Konto bankowe: w złotych polskich: IBAN PL (PLN) lub w euro: IBAN PL (EUR) SWIFT CODE: INGBPLPW UWAGA! Wszystkie opłaty bankowe za transfer pieniędzy pokrywa student!: 3. Potwierdzenie Szkoła wyśle do Państwa potwierdzenie rezerwacji kursu. UWAGA! : Potwierdzenie zostanie wysłane dopiero gdy cała należność zostanie wpłacona na konto Szkoły. 3. Płatności 1. Wszystkie opłaty za kurs muszą być uregulowane przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. UWAGA!: 2. Student nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach dopóki Szkoła nie odnotuje wpłaty wszystkich należności. Jeśli student nie zapłaci za kurs (pełnej sumy) przed rozpoczęciem pierwszej lekcji jego rezerwacja może zostać anulowana. 3. Wszystkie opłaty bankowe za transfer pieniędzy pokrywa student. 4. Opłata administracyjna (bezzwrotna) wynosi 20 (dwadzieścia euro). 5. Opłaty za kurs zawierają depozyt. 6. Jeśli podręczniki nie są wliczone w cenę kursu, studenci są zobowiązani do kupna własnych podręczników na początku kursu. (cena ok. 100 zł) 4. Odwołanie i zmiana kursu. 1. Student może odwołać kurs przez 14 dni po dokonaniu rezerwacji. W takim przypadku Szkoła zwróci wszystkie wniesione opłaty oprócz płaty administracyjnej i opłat bankowych / pocztowych (pokrywa je student) 2.Jeśli student odwołuje kurs Szkoła musi zostać powiadomiona o tym na piśmie. 3. Jeśli student odwołuje kurs z powodu odmowy otrzymania polskiej wizy, Szkoła zwróci wszystkie wniesione opłaty oprócz płaty administracyjnej i opłat bankowych / pocztowych (pokrywa je student). W takiej sytuacji student musi przesłać do Szkoły dokument z Ambasady / Konsulatu potwierdzający odmowę przyznania polskiej wizy. Dokument ten szkoła musi otrzymać najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. Jeśli student nie dopełni tych warunków,

3 Szkoła nie zwróci żadnych opłat. 4. Jeśli student odwołuje kurs z jakiegokolwiek innego powodu, później niż 14 dni po dokonaniu rezerwacji, Szkoła nie zwraca żadnych opłat. 5, Student ma prawo przesunąć termin rozpoczęcia kursu do 6 miesięcy. Musi jednak powiadomić pisemnie Szkołę najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu. 5. Student może zmienić kurs (typ kursu / datę rozpoczęcia kursu) 6. Jeśli student zmieni kurs (typ kursu / datę rozpoczęcia kursu) później niż 1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia kursu Szkoła obciąży studenta nową opłatą administracyjną. 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu student jest zobowiązany do wpłaty należności wynikającej z różnicy cen kursów. 8. Szkoła nie zwraca pieniędzy za późniejszy przyjazd na kurs, ani za opuszczone godziny / dni podczas kursu. 5. Odwołanie lekcji (zajęcia indywidualne) Zajęcia 1 na 1 oraz 2 na 1 1. Jeśli student odwołuje zajęcia 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia lekcji musi wysłać mail do Szkoły zadzwonić do biura Szkoły ( ) lub do swojego nauczyciela. Odwołanie kursu musi zostać potwierdzone przez Szkołę / nauczyciela. W takiej sytuacji wspólnie ze Szkołą / nauczycielem zostanie ustalony inny, późniejszy termin zajęć. Student nie ponosi dodatkowych kosztów. 2. Jeśli student odwoła lekcję na mniej niż 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia lekcji lub jeśli nie przyjdzie na zajęcia Szkoła nie zwróci wpłaconych pieniędzy za zajęcia. 6. Obecność na zajęciach Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach. Świadectwa ukończenia kursu będą wydawane tylko studentom, którzy uczestniczyli w minimum 90 % zajęć. Uczestnictwo w zajęciach jest podstawą do wydania certyfikatu na koniec kursu. W przypadku poważnej choroby (dłuższej niż 14 dni) lub wypadku uniemożliwiających studentowi uczestnictwo w zajęciach, student powinien dostarczyć do Szkoły dokument lekarski potwierdzający chorobę. W takiej sytuacji student ma prawo do zmiany terminu kursu w celu odrobienia opuszczonych godzin zajęć. Student nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za kurs. 7. Certyfikaty Wszyscy* studenci, którzy ukończą kurs dostaną certyfikat potwierdzający ich uczestnictwo w kursie, poziom językowy i ocenę końcową ** *Certyfikat może otrzymać jedynie student, który uczestniczył w min. 90% zajęć ** ocena końcowa wpisywana jest na życzenie studenta, zgodnie z wynikiem testu końcowego; nie dotyczy kursów Survival Polish 10 H.

4 Skala ocen: Ocena angielska Ocena polska Ocena polska % Ocena polska (opisowa) Angielska ocena (opisowa) A ,00 100,00 celujący excellent A 5 90,00 95,99 bardzo dobry very good B ,00-89,99 dobry plus good + B 4 74,00 84,99 dobry good C ,00 73,99 dostateczny plus satisfactory D 3 56,00 66,99 dostateczny sufficient F 2 0,00 55,99 niedostateczny failure 8. Ubezpieczenie Studenci powinni się ubezpieczyć we własnym zakresie. Ubezpieczenie powinno obejmować cały czas pobytu w Polsce. Szkoła nie ubezpiecza studentów i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne / zdrowotne studentów. 9. Wizy Jeśli potrzebują Państwo otrzymać wizę, żeby przyjechać do Polski prosimy o kontakt z Polską Ambasadą / Konsulatem w Państwa kraju. Więcej informacji (po polsku i angielsku) znaleźć można na stronie 10. Zachowanie Nasi studenci są proszeni o odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników Szkoły. Obowiązujące w Polsce normy zachowania obowiązują także w naszej Szkole. Student, który mimo upomnień nie będzie się do nich stosował zostanie skreślony z listy studentów i wydalony ze szkoły. W takim przypadku Szkoła nie zwróci żadnych płatności wniesionych przez Studenta. 11. Inne postanowienia. 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany oferty kursów i ich cen. 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W takim przypadku Szkoła zwraca wszystkie opłaty. 3. Możliwość zapisania się na kurs zależy od dostępności wolnych miejsc na wybranym kursie. 4. Wszyscy studenci muszą napisać test plasujący (pisemny / ustny) przed pierwszymi zajęciami (nie dotyczy studentów z poziomu A0) 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej / filmowej w czasie kursu - w celach promocji Szkoły. Student, który nie życzy sobie, aby jego wizerunek pojawiał się w materiałach szkoły / na stronie internetowej powinien zawiadomić Szkołę na piśmie w terminie 1 tygodnia od dokonania dokumentacji fotograficznej / filmowej.

5 12. Zakwaterowanie Szkoła nie prowadzi własnego hotelu, w którym mogliby zostać zakwaterowani uczestnicy kursów. Możemy jednak pomóc Państwu znaleźć odpowiednie miejsce. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety w formularzu zgłoszeniowym. UWAGA! Kraków dysponuje dużą bazą noclegową. Ceny są zróżnicowane - od ok. 40 złotych za noc w pokoju wieloosobowym w domu studenckim najniższej kategorii, do kilku tysięcy złotych za noc w pokoju jednoosobowym w ekskluzywnym hotelu. Prosimy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę turystów odwiedzających Kraków w sezonie, noclegi powinno się rezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem.

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00 Regulamin Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Praktycznego

Kodeks Postępowania Praktycznego Kodeks Postępowania Praktycznego Niniejszy Kodeks określa normy i zasady postępowania między hotelarzami, a przedstawicielami biur podróży. Wydany został przez Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji

Bardziej szczegółowo