BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r."

Transkrypt

1 ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r. Powstał komitet i fundacja Pomóż naszym pacjentom Nie chcieliśmy i nie mogliśmy dłużej czekać, na to, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy limity jakie przyznał nam na 2004r. ( w tym roku limit został zmniejszony o 7 mln. zł niż w 2002r) Nie mogliśmy spokojnie patrzeć na rosnącą kolejkę pacjentów. Postanowiliśmy zdobywać u sponsorów pieniądze, by opłacić operacje tym najbiedniejszym. Już powstał i działa komitet honorowy. Jego członkowie będą bezpośrednio apelować do ludzi dobrej woli, instytucji i osób indywidualnych, by wspomagali naszych pacjentów, będą także firmować akcje, które podejmie w tym celu nasz SP ZOZ. Pieniądze od darczyńców pozwolą na chociażby częściowe skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w kolejce. Dzięki temu wykorzystamy lepiej potencjał jaki ma nasz szpital. Możemy przecież operować rocznie ponad 2 tysiące osób, a pieniędzy z NFZ starcza zaledwie na 800 zabiegów. Fundacja Pomoc naszym pacjentom. Zawiązaliśmy ponadto fundację, która będzie pomagała w zdobywaniu funduszy dla naszych chorych oraz na poprawienie pracy naszej i ZOZ. W jej skład wchodzą: Ewa Kowalska, Ewa Kilar, Elżbieta Pieprz, Katarzyna Gromek, Jacek Domejko, Grzegorz Kloc, Marian Sworobowicz, Tadeusz Zawadzki. Fundacja została powołana w celach: - prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych. - wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy - wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala w Świdnicy - wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy - kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego Patronat nad naszą inicjatywą objęli: Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec Starosta Powiatu Świdnickiego Jacek Wajs Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej - ks. Waldemar Pytel Udział w pracach komitetu jest całkowicie dobrowolny. Pomagać może każdy z nas. Zapraszamy. Mamy już pierwsze pozytywne reakcje na apel członków komitetu o udzielenie wsparcia naszemu SP ZOZ-owi. Dzięki miejscowym firmom np. Świdnicka Fabryka Pomp, Biuro Handlowe ANDA, firma Galess, wkrótce zostanie przeprowadzona operacja pacjenta z oddziału okulistycznego, pierwszego, który jest na liście oczekujących na zabieg. Ponadto Klub Rotary Świdnica- Wałbrzych obiecał wpłacić 5 tysięcy złotych. Gratulujemy... Pan Mariusz Wilkos Uzyskał tytuł: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Pani Katarzyna Konrad Uzyskała tytuł: Pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Niżej prezentujemy pismo, które zostało złożone na ręce Dyrektora Jacka Domejko Szanowny Panie Dyrektorze, Pragnę poinformować Pana, że Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med. Mariuszowi Wilkosowi w dniu 14 maja 2004r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: wyniki leczenia ostrych schorzeń jamy brzusznej w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Świdnicy w latach nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Rozprawa doktorska uzyskała wysoką ocenę recenzentów oraz komisji naukowej Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski. Uzyskiwanie stopni naukowych przez pracowników jest wspaniałą wizytówką Szpitala, którym Pan Zarządza. PRODZIEKAN dr hab. Krzysztof Grabowski profesor nadzwyczajny Na zebraniu rosyjskiej organizacji typu NASA, generał mówi do zebranych członków: -Panowie, Amerykanie znów nas wyprzedzili i polecieli pierwsi na księżyc, ale my nie będziemy gorsi i będziemy lepsi - polecimy na słońce. Zapanowała cisza na sali wszyscy są osłupieni tym pomysłem, nagle z końca sali rozlega się pytający głos. -Panie generale,a temperatury? -Nie martwcie się, polecimy w nocy. * * * * Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu jakim jest twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do Zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych. STRONA 1

2 Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu z przygotowania zawodowego na kierunku pielęgniarstwo licencjat mgr Jolanta Kolasińska oraz Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Zaocznych Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab. Bernard Panaszek prof. nadz. Składają na ręce Dyrektora SP ZOZ Świdnica podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego za umożliwienie przeprowadzenia w dniu 25 czerwca br, w oddziale internistycznym, chirurgicznym i pediatrycznym egzaminu praktycznego na kierunku pielęgniarstwo Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W szczególności dziękują Pani mgr Małgorzacie Tomskiej Naczelnej Pielęgniarce oraz Paniom Marii Pałeczce, mgr Elżbiecie Pieprz, mgr Annie Bieżyńskiej za osobiste zaangażowanie i udział w pracach komisji. GRATULUJEMY I JESTEŚMY DUMNI, ŻE MOŻEMY Z WA- MI PRACOWAĆ! Pani Ewa Dąbrowska Kowalewicz uzyskała specjalizacje w dziedzinie okulistyki. Pani Agnieszka Kluba uzyskała specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Jacek Wiktorowski uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Dariusz Chruścik uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto chcemy wyrazić słowa uznania dla Pani Marii Pałeczki, która w sposób wyróżniający w opinii komisji egzaminacyjnej, prowadzi pracę swojego zespołu pielęgniarskiego, tworząc wyjątkową jakość usług pielęgniarskich, którą mogliśmy zaobserwować w czasie trwania egzaminu. Jesteśmy również przekonani, że praktyczna nauka zawodu odbywająca się w tym modelowo prowadzonym oddziale ma ogromny wpływ na umiejętności naszych absolwentów. Ile blondynek potrzeba do wkręcenia żarówki? - Pięć. Jedna stoi i trzyma żarówkę, a cztery kręcą stołem. By zdążyć przed rakiem W szpitalu Latawiec w ramach kontraktu z Ministerstwem Zdrowia realizowany jest unikalny program profilaktycznych badań genetyczno- onkologicznych. Gratulujemy dr Ewie Kilar i całemu Zespołowi Oddziału Dziennego Chemioterapii....nowinki na temat informatyzacji ZOZ-u Wdrożenie systemu Info Medica CL przebiega zgodnie z harmonogramem. W okresie IV-V br. główny nacisk położyliśmy na prace związane z możliwością systemowego rozliczania naszych usług z NFZ poprzez połączenie modułów Pakiet Wymiany CL z Pakietem Świadczeniodawcy. Aktualnie wszystkie dane dotyczące hospitalizacji pacjentów na oddziałach szpitala Latawiec automatycznie przechodzą do rozliczeń z NFZ, dlatego też bardzo ważne jest poprawne i kompleksowe wprowadzanie informacji. W sierpniu rozpoczęto przyłączanie laboratorium zlokalizowanego w budynku C do sieci informatycznej Latawca. We wnętrzu budynku prace są już na ukończeniu. Trwają jeszcze czynności związane z przyłączeniem zewnętrznym między budynkami. Powyższe roboty realizowane są z puli finansowej Latawca w budowie. Wdrożono już moduły: W części administracyjnej - Kasa, Rejestr Sprzedaży, W części medycznej (znowelizowane wersje) - Ruch Chorych, - Apteka, Apteczka Oddziałowa. Moduły te uzyskały naszą warunkową akceptację, ostateczny odbiór uzależniliśmy od obustronnego uzgodnienia realizacji naszych propozycji modyfikacji oraz usterek zgłaszanych na bieżąco firmie wdrożeniowej przez Państwa, jako użytkowników systemu. Uwagi zgłaszane są pisemnie przez liderów wdrożenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W części medycznej - Oddz. Kardiologiczny - Ireneusz Babiak, - Oddz. Chorób Wewnętrznych - Marek Pająk / Szymon Masełko, - Oddz. Pediatryczny - Arnold Wojtaszewski, - Oddz. Neurologiczny - Hanna Marczyńska, - Oddz. Dzienny Chemioterapii - Małgorzata Parkitna, - Oddz. Okulistyczny - Krzysztof Babula, - Oddz. Otolaryngologiczny - Ewa Kowalska, - Izba Przyjęć - Irena Leńczyk, - Apteka Szpitalna - Lilianna Kołodziej, - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Grażyna Muzyk / Danuta Okarmus, - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii - Ilona Winiarska, - Pracownia Ultrasonografii i Spirometrii - Beata Jankowska. W części administracyjnej - Dział Ekonomiczny - Mariola Wittig, - Sekcja Płac - Mariola Wittig / Danuta Kijek - Dział Kadr - Danuta Kijek, - Dział Sprzedaży - Monika Bieżyńska. W trakcie wdrożenia są aktualnie następujące moduły: Informujemy, że... w tym roku na kontynuację szpitala Latawiec w budowie powiat świdnicki otrzyma 10 mln zł. Pieniądze wystarczą na dokończenie prac budowlanych na obiekcie, ale zabraknie na planowane przeniesienie pozostałych oddziałów, które nadal funkcjonują w starym budynku przy ul. Westerplatte. W części administracyjnej - Finanse - Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Koszty, W części medycznej - Dokumentacja Medyczna, Zlecenia Lekarskie, Pracownia Diagnostyczna. W najbliższych planach wdrażanie modułów : Laboratorium i Ambulatorium (tj. poradnie specjalistyczne). Z uwagi na brak miejsca, nie sposób wymienić imiennie wszystkich osób współpracujących przy wdrożeniu. Dziękujemy wszystkim za cenne uwagi i nowe pomysły, aktywną pracę i zaangażowanie... prace są w toku liczymy na dalszą jeszcze lepszą współpracę. STRONA 2

3 Współpraca katalizatorem zmian Trzeba odwagi, by zmienić to, co zmienić trzeba, tolerancji, by zaakceptować to, czego zmienić nie można, mądrości, by odróżnić jedno od drugiego. Najczęściej nie lubimy zmian, bo często towarzyszą im konflikty. Konflikt nie musi być jednak szkodliwy. W wielu przypadkach w naszym ZOZ-ie przyczyniał się do pozytywnych zmian i innowacyjnych rozwiązań. Konflikty powstawały, bo uczyliśmy się współpracy ze sobą. To sprawiało, że eliminowaliśmy stereotypy. Rozmawialiśmy o własnych błędach, czy błędach kolegów, uznając, że nie jest to donosicielstwo. Dzisiaj potrafimy dostrzec, że można dzięki takim szczerym rozmowom podnieść jakość naszej pracy. Brak współpracy rodzi także inne problemy: rotacja na stanowiskach, obciążenie dodatkowymi obowiązkami, marnotrawienie czasu, wyolbrzymianie drobnych problemów, nieformalne spotkania personelu w godzinach pracy, wzrost nieefektywnej sprawozdawczości, okazywanie braku szacunku dla kompetencji współpracowników. Warto się nad tym zastanowić i próbować to zmienić. Nasza siła tkwi w zespole. Im bardziej będziemy zgrani, bardziej solidarni, tym lepiej będziemy pracować. Pomagajmy sobie w tym wzajemnie, pilnując, aby nie było powikłań i aby nie przekraczać kosztów. Nasz ZOZ jest już znany w Polsce z dobrej jakości. Ceniony jest personel i jego umiejętności. Dlatego tak ważne jest, by tej dobrej marki nie zaprzepaścić. A może to zrobić jedna osoba, której nie chce się pracować, czy ma gorszy dzień. Słabe strony to : niedopracowane algorytmy i standardy (brak ISO), ale to także ludzie. Nie możemy tolerować takich zachowań w trosce o wspólne dobro naszego pacjenta. Nadszedł czas prawdziwych zmian funkcjonowania szpitala. Dzisiaj chcemy być obsługiwani dobrze nie tylko w hipermarketach, ale także w placówkach służby zdrowia. Warto o tym pamiętać. Zintegrowany system zarządzania jakością. Rozpoczęliśmy prace nad możliwością wdrożenia w naszym ZOZ-ie systemu zarządzania jakością. To konieczność. Prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć, bowiem szpitale, gdzie są jasne i przejrzyste procedury, będą miały większe szanse na pozyskiwanie pacjentów z całej Unii Europejskiej. To także gwarancja naszego i pacjentów bezpieczeństwa oraz dobrej jakości pracy. Warto zatem już dziś przygotowywać się do wprowadzenia ISO Wysłaliśmy ofertę do firmy, która bezpłatnie pomoże nam w zorientowaniu się, co należy zrobić i jakie będą koszty przedsięwzięcia. W pierwszym etapie kierownicy komórek poznają podczas szkoleń zasady i ideę ISO. Od stopnia ich przygotowania i przeszkolenia zależeć będzie skuteczność i niezawodność systemu. Następnie po rozpoznaniu specyfiki, struktury szpitala, po przeanalizowaniu istniejącego systemu zarządzania wyodrębnimy procesy główne, procesy zarządzania i wspomagające. Osoby odpowiedzialne i biorące w nich udział zaczną te procesy opisywać przy pomocy kart, algorytmów bądź opisów postępowania oraz rejestrów dokumentów niezbędnych. Stworzymy w ten sposób księgę jakości. Będziemy mieli wykaz procedur wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości w naszym ZOZ ie. Na każdym etapie będzie niezbędną pomoc konsultanta/pełnomocnika ds. ISO, którego zadaniem będzie merytoryczna pomoc oraz doradztwo przy opracowywaniu dokumentów oraz wdrażaniu systemu jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do współpracy! Co da nam ISO: Zmniejszenie możliwości wystąpienia niezgodności, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez szpital, Uregulowanie granic zadań, kompetencji i odpowiedzialności Ułatwienie pracy pracownikom wykonawczym i kierownictwu, Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi placówkami medycznymi Każdy pracownik zna cele szpitala i utożsamia się z jego wynikami jakościowymi, Wzrost zaufania pacjentów do szpitala, zwiększenie zadowolenia pacjenta, Wykreowanie wizerunku szpitala ( lider w jakości obsługi klienta, wzór jakości do naśladowania) Zmiana podejścia do jakości w szpitalu Pełnienie wymogów jakościowych Unii Europejskiej, co umożliwi pozyskanie nowych klientów W odpowiedzi na nowe oczekiwania pacjentów naszego zespołu wyrażające się m.in. wzrastającym zainteresowaniem możliwości dokonywania płatności kartami. Uruchomiliśmy usługę umożliwiającą przyjmowanie płatności bezgotówkowych. Używane karty: VISA, VISA ELEKTRON,MASTERCARD, MASTERKARD ELECTRONIC, MAESTRO. Terminal usytuowany jest na Izbie Przyjęć w Szpitalu LATAWIEC. Prosimy wszystkich pracowników o informowanie pacjentów o możliwości płacenia kartą za usługi medyczne wykonane w naszej placówce. Używanie terminalu zapewni wygodę i bezpieczeństwo płacącym. WCZASY POD GRUSZĄ... Informujemy, iż... Zgodnie z Aneksem Nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SP ZOZ od miesiąca września 2004r. wypłacone będzie dofinansowanie tzw. wczasy pod gruszą, zgodnie z ustaloną tabelą dopłat. Szanowni Państwo! Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy informuje, że iż od dnia 1-go lutego 2004r. w naszym zespole funkcjonuje pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Na Życie Nordea. Towarzystwo to wchodzi w skład grupy NORDEA, której członkiem jest również bank, który w roku 2003 udzielił SP ZOZ Świdnica kredytu w wysokości 14 mln zł. Deklaracje przystąpienia oraz listy NNW można uzyskać u przedstawiciela firmy w holu głównym szpitala Latawiec. Telefony kontaktowe do przedstawicieli firmy znajdują się również w punkcie informacji pacjenta. NORDEA oferuje konkurencyjne na rynku, korzystne dla pracowników warunki ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie umożliwia również uzyskanie dodatkowych zniżek na ubezpieczenia majątkowe (OC, AC, ubezpieczenia mieszkań, domów, NNW, turystycznych itp.) Zapraszamy do korzystania z usług Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nordea. Przypominamy, iż z dniem 2 stycznia 2002r weszło w życie zarządzenie dyrektora nr 130/2002, w którym to wydano obowiązek przedstawiania się przez telefon, podając: - komórkę organizacyjną, w której się pracuje - imię i nazwisko Pamiętajmy, szybkie i prawidłowe połączenie telefoniczne z odpowiednią osobą a do tego korzystne oddziaływanie oparte na wrażeniach słuchowych nie będzie stanowiło dla nas już problemu Ściąga formułki przedstawiania się przez telefon, którą każdy pracownik przestrzegać powinien!!! Np. Centrala LATAWIEC Pracownik: dzień dobry SP ZOZ Świdnica, szpital Latawiec Anna Nowak, słucham Telefonujący:... P:. Dziękuję, dowiedzenia Przypominamy, iż Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 71/2003 obowiązuje nas noszenie identyfikatorów. Wszyscy mamy plakietki ze swoimi danymi osobowymi i zdjęciem. Zatem nośmy je z godnością i nie wstydźmy się swojej pracy. Dzięki temu: - nie musimy się bez przerwy przedstawiać. - Wystarczy jedno spojrzenie w naszą stronę i już wiadomo, że jesteśmy wspaniałymi pracownikami SP ZOZ. Dajcie zatem możliwość przyjrzenia się sobie i, mimo wszystko, noście swoje plakietki. Pozatym pacjenci nie piszą w podziękowaniach np. ta ładna pielęgniarka, przystojny doktor tylko wymieniają z nazwiska ( a podziękowań wpłynęło BARDZOOOO DUŻOOOOO). STRONA 3

4 CIEKAWOSTKI STATYSTYCZNE Liczba leczonych w latach Plan 2004 * 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procentowe wykorzystanie łóżek wlatach I pół % 78% 83% 87% 83% 73% 73% I pół Średni pobyt w szpitalu w latach I pół ,16 8,09 6,25 5,32 5,10 5,17 3, I pół Niższe procentowe wykorzystanie łóżek jest spowodowane dużym spadkiem średniego czasu pobytu pacjentów hospitalizowanych. Spadek liczby przyjętych pacjentów spowodowany jest ograniczeniami kontraktu z NFZ. Jaka jest nasza sytuacja Podobna do innych placówek, a więc niełatwa. Limity narzucone nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych sprawiły, że mamy problem ze zbilansowaniem się. Trwają rozmowy dyrekcji z NFZ o zapłacenie za ponadlimitowych pacjentów. Na sytuację finansową naszego ZOZ wpływa wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych (wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia zwrotu środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Czekamy na rozstrzygnięcie sądu w sprawie pieniędzy na wypłatę zaległych podwyżek. Liczymy na sprawiedliwość. Zaległości naszego zespołu to dziś średnio kilka tysięcy dla każdego pracownika. Jest więc o co walczyć. Zwłaszcza, że wielu pracowników upomniało się o te pieniądze w sądzie i nasz ZOZ miał przez to problemy z komornikami, którzy w ich imieniu pukali do naszych drzwi. Straty jakie mamy z tytułu ustawy 203, wynoszą obecnie ponad 8 mln złotych. Cała ta sytuacja pomimo daleko idących działań restrukturyzacyjnych doprowadziła nasz ZOZ do poważnego zachwiania równowagi finansowej. Razem cierpliwie czekamy jakim wyrokiem skończy się sprawa przeciwko NFZ. Dziękujemy za to wszystkim. Tak zwana podwyżka 203 została uchwalona dla pracowników służby zdrowia przez Sejm kilka lat temu. Tyle, że za ustawą nie poszły konkretne pieniądze. Posłowie uznali, że z problemem muszą uporać się dyrektorzy ZOZ-ów. Ci pieniędzy na podwyżki nie mieli. Dnia o godzinie 12:30 odbyło się zebranie pielęgniarek i lekarzy łącznikowych. Zabranie prowadziła P. K. Konrad, która omówiła następujące tematy. 1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych oraz sporządzania raportów o występowaniu zakażeń zakładowych. 2. Sposób wypełniania dokumentacji dotyczącej monitorowania procedur medycznych oraz czynników ryzyka zakażeń. 3. Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych. 4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. WNIOSKI: 1. Została wprowadzona nowa karta rejestracji zakażenia zakładowego. 2. Została wprowadzona rejestracja drobnoustrojów alarmowych. 3. Personel został zobowiązany do zapoznania pracowników swoich komórek organizacyjnych z: - zarządzeniem nr 78/2004 i 81/2004, - wyciągiem z kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych, - spisem preparatów niebezpiecznych do dezynfekcji mycia, - ulotkami informacyjnymi preparatów dezynfekcyjnych 4. Nowa forma graficzna karty obserwacji wkłuć obwodowych oraz cewników moczowych dla potrzeb oddziału kardiologicznego zostanie opracowana przez Panią mgr K. Konrad. Nasz Zespół obiegła smutna wiadomość. Choroba wyrwała z szeregu żywych naszego wspaniałego kolegę, współpracownika Bolesława Simona doskonałego lekarza stomatologa. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 8 września 2004r na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. STRONA 4

5 SYTUACJA SP ZOZ. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jak wiele innych szpitali powiatowych ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, co przejawia się w kumulowaniu i niejednokrotnie narastaniu wartości zobowiązań wymagalnych, które według danych na dzień r. wynoszą znacznie ponad mln zł. Są to głównie zobowiązania cywilnoprawne, w tym w znacznej mierze wobec pracowników naszego szpitala. Przy obecnym stanie finansowania, ograniczającym przychody naszego zespołu do pułapu narzuconego przez NFZ, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych, nie ma możliwości abyśmy samodzielnie dźwignęli się z kryzysu w jakim tkwimy od lat. Należy przy tym pamiętać, że dyrektor, ordynatorzy i kierownicy nie maja wpływu na wszystkie koszty działalności naszego zespołu. W dużej mierze są to czynniki zewnętrzne wpływające na wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych ( wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Co więcej my jako publiczny zespół opieki zdrowotnej nie możemy odmówić udzielenia świadczenia pacjentom w stanie zagrożenia życia. Często zdarza się, że do naszej placówki są przenoszeni pacjenci z innych szpitali- a świadczenia te nie są potem finansowane przez NFZ. Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Syn pyta ojca: -Tato, co to jest POLITYKA? Ojciec odpowiada: -Zobacz, ja przynoszę do domu pieniądze, więc jestem KAPITALISTĄ, twoja mama nimi zarządza, więc jest RZĄDEM, twoj dziadek pilnuje, żeby wszystko było na swoim miejscu, więc jest ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM, nasza pokojówka KLASĄ ROBOTNICZĄ, a wszyscy mamy jeden cel, żeby tobie się lepiej wiodło. Ty jesteś LUDEM, a twój młodszy brat, który jeszcze leży w pieluszkach, jest PRZYSZŁOŚCIĄ. Zrozumiałeś synku??? Chlopiec zastanawia się i mówi, że musi się z tym wszystkim przespać. W nocy budzi malca płacz młodszego brata, który narobił w pieluchy i drze się w niebogłosy. A że chłopak nie wiedział, co zrobić, to poszedł do pokoju rodziców. W pokoju była tylko mama, ale spała tak mocno, że nie mógl jej obudzić, więc poszedł do pokoju pokojówki, gdzie akurat zabawiał się z nią ojciec, a dziadek podglądał ich przez okno. Wszyscy byli tak zajęci sobą, że nikt go nie zauważył. Malec postanowił więc, że pójdzie spać i o wszystkim zapomni. Rano ojciec pyta go: - Synku, możesz mi wytlumaczyć teraz własnymi słowami, co to jest POLITYKA??? -Tak. KAPITALIZM wykorzystuje KLASĘ ROBOTNICZĄ, ZWIĄZKI ZAWODOWE się temu przygladają, podczas gdy RZĄD śpi. LUD jest całkiem ignorowany, a PRZYSZŁOŚĆ leży w g...e. To jest POLITYKA.

PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó ż m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania Wrocław, 22 kwietnia 2017 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Organizowana przez nas konferencja stawia czoła zwiększającym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr.: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 00 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp.

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. STATUT Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwany dalej Zespołem, jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik nr 19 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza

Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Pakiet kolejkowy Ministra Arłukowicza Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263

Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263 Telefony Centrala telefoniczna 94 35 30 200 Oddział Okulistyczny Ordynator 314 Lekarze 299 Oddziałowa 254 Pielęgniarki 227 Blok operacyjny 390 Sekretariat 263 Oddział Otolaryngologiczny Ordynator 225 Lekarze

Bardziej szczegółowo

W jakim POZ chcemy się leczyć i pracować? oczekiwania pacjentów i zawodów medycznych. Kinga Wojtaszczyk, Naczelna Izba Lekarska

W jakim POZ chcemy się leczyć i pracować? oczekiwania pacjentów i zawodów medycznych. Kinga Wojtaszczyk, Naczelna Izba Lekarska W jakim POZ chcemy się leczyć i pracować? oczekiwania pacjentów i zawodów medycznych Kinga Wojtaszczyk, Naczelna Izba Lekarska Jakiej podstawowej opieki zdrowotnej oczekujemy? Styczeń 2017 40 wywiadów

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Plan Postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012 Bożena Woźniak Hospital Management Wyzwania 2012 Czerwiec 2012 Przedstawienie współpracy Dyrektora Naczelnego z pielęgniarkami zarządzającymi na przykładzie relacji panujących w III Szpitalu Miejskim im.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Spójrz na tę symetrię!

Spójrz na tę symetrię! Spójrz na tę symetrię! 1 x 1 = 1 11 x 11 = 121 111 x 111 = 12321 1111 x 1111 = 1234321 11111 x 11111 = 123454321 111111 x 111111 = 12345654321 1111111 x 1111111 = 1234567654321 11111111 x 11111111 = 123456787654321

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INTERNY W POLSCE

SYTUACJA INTERNY W POLSCE SYTUACJA INTERNY W POLSCE Propozycje rozwiązań Prof. Jacek Imiela Międzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa 2015 Czy

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dr n. med. Anna Staszecka Prokop Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r.

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. prof. dr JACEK IMIELA Konsultant Krajowy W Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa luty 2011 Czy interna jest potrzebna? m.in. wg. Europejskiej i Światowej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl L.dz. KKwDPP/47/07 Olsztyn, 05.11.2007 r. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego /wg rozdzielnika/ W związku z licznymi zapytaniami w sprawach obsady

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ 06.08.2014 r. Centrala telefoniczna szpitala 25-781 72 00 SZPITAL V PIĘTRO CHIRURGIA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY Sekretariat tel/fax 25-781-72-81

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba Przyjęć, Oddziały, 1 System szpitalny (HIS)

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik do uchwały Senatu nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo