BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r."

Transkrypt

1 ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r. Powstał komitet i fundacja Pomóż naszym pacjentom Nie chcieliśmy i nie mogliśmy dłużej czekać, na to, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy limity jakie przyznał nam na 2004r. ( w tym roku limit został zmniejszony o 7 mln. zł niż w 2002r) Nie mogliśmy spokojnie patrzeć na rosnącą kolejkę pacjentów. Postanowiliśmy zdobywać u sponsorów pieniądze, by opłacić operacje tym najbiedniejszym. Już powstał i działa komitet honorowy. Jego członkowie będą bezpośrednio apelować do ludzi dobrej woli, instytucji i osób indywidualnych, by wspomagali naszych pacjentów, będą także firmować akcje, które podejmie w tym celu nasz SP ZOZ. Pieniądze od darczyńców pozwolą na chociażby częściowe skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w kolejce. Dzięki temu wykorzystamy lepiej potencjał jaki ma nasz szpital. Możemy przecież operować rocznie ponad 2 tysiące osób, a pieniędzy z NFZ starcza zaledwie na 800 zabiegów. Fundacja Pomoc naszym pacjentom. Zawiązaliśmy ponadto fundację, która będzie pomagała w zdobywaniu funduszy dla naszych chorych oraz na poprawienie pracy naszej i ZOZ. W jej skład wchodzą: Ewa Kowalska, Ewa Kilar, Elżbieta Pieprz, Katarzyna Gromek, Jacek Domejko, Grzegorz Kloc, Marian Sworobowicz, Tadeusz Zawadzki. Fundacja została powołana w celach: - prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych. - wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy - wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala w Świdnicy - wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy - kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego Patronat nad naszą inicjatywą objęli: Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec Starosta Powiatu Świdnickiego Jacek Wajs Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej - ks. Waldemar Pytel Udział w pracach komitetu jest całkowicie dobrowolny. Pomagać może każdy z nas. Zapraszamy. Mamy już pierwsze pozytywne reakcje na apel członków komitetu o udzielenie wsparcia naszemu SP ZOZ-owi. Dzięki miejscowym firmom np. Świdnicka Fabryka Pomp, Biuro Handlowe ANDA, firma Galess, wkrótce zostanie przeprowadzona operacja pacjenta z oddziału okulistycznego, pierwszego, który jest na liście oczekujących na zabieg. Ponadto Klub Rotary Świdnica- Wałbrzych obiecał wpłacić 5 tysięcy złotych. Gratulujemy... Pan Mariusz Wilkos Uzyskał tytuł: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Pani Katarzyna Konrad Uzyskała tytuł: Pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Niżej prezentujemy pismo, które zostało złożone na ręce Dyrektora Jacka Domejko Szanowny Panie Dyrektorze, Pragnę poinformować Pana, że Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med. Mariuszowi Wilkosowi w dniu 14 maja 2004r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: wyniki leczenia ostrych schorzeń jamy brzusznej w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Świdnicy w latach nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Rozprawa doktorska uzyskała wysoką ocenę recenzentów oraz komisji naukowej Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski. Uzyskiwanie stopni naukowych przez pracowników jest wspaniałą wizytówką Szpitala, którym Pan Zarządza. PRODZIEKAN dr hab. Krzysztof Grabowski profesor nadzwyczajny Na zebraniu rosyjskiej organizacji typu NASA, generał mówi do zebranych członków: -Panowie, Amerykanie znów nas wyprzedzili i polecieli pierwsi na księżyc, ale my nie będziemy gorsi i będziemy lepsi - polecimy na słońce. Zapanowała cisza na sali wszyscy są osłupieni tym pomysłem, nagle z końca sali rozlega się pytający głos. -Panie generale,a temperatury? -Nie martwcie się, polecimy w nocy. * * * * Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu jakim jest twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do Zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych. STRONA 1

2 Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu z przygotowania zawodowego na kierunku pielęgniarstwo licencjat mgr Jolanta Kolasińska oraz Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Zaocznych Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab. Bernard Panaszek prof. nadz. Składają na ręce Dyrektora SP ZOZ Świdnica podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego za umożliwienie przeprowadzenia w dniu 25 czerwca br, w oddziale internistycznym, chirurgicznym i pediatrycznym egzaminu praktycznego na kierunku pielęgniarstwo Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W szczególności dziękują Pani mgr Małgorzacie Tomskiej Naczelnej Pielęgniarce oraz Paniom Marii Pałeczce, mgr Elżbiecie Pieprz, mgr Annie Bieżyńskiej za osobiste zaangażowanie i udział w pracach komisji. GRATULUJEMY I JESTEŚMY DUMNI, ŻE MOŻEMY Z WA- MI PRACOWAĆ! Pani Ewa Dąbrowska Kowalewicz uzyskała specjalizacje w dziedzinie okulistyki. Pani Agnieszka Kluba uzyskała specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Jacek Wiktorowski uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Dariusz Chruścik uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto chcemy wyrazić słowa uznania dla Pani Marii Pałeczki, która w sposób wyróżniający w opinii komisji egzaminacyjnej, prowadzi pracę swojego zespołu pielęgniarskiego, tworząc wyjątkową jakość usług pielęgniarskich, którą mogliśmy zaobserwować w czasie trwania egzaminu. Jesteśmy również przekonani, że praktyczna nauka zawodu odbywająca się w tym modelowo prowadzonym oddziale ma ogromny wpływ na umiejętności naszych absolwentów. Ile blondynek potrzeba do wkręcenia żarówki? - Pięć. Jedna stoi i trzyma żarówkę, a cztery kręcą stołem. By zdążyć przed rakiem W szpitalu Latawiec w ramach kontraktu z Ministerstwem Zdrowia realizowany jest unikalny program profilaktycznych badań genetyczno- onkologicznych. Gratulujemy dr Ewie Kilar i całemu Zespołowi Oddziału Dziennego Chemioterapii....nowinki na temat informatyzacji ZOZ-u Wdrożenie systemu Info Medica CL przebiega zgodnie z harmonogramem. W okresie IV-V br. główny nacisk położyliśmy na prace związane z możliwością systemowego rozliczania naszych usług z NFZ poprzez połączenie modułów Pakiet Wymiany CL z Pakietem Świadczeniodawcy. Aktualnie wszystkie dane dotyczące hospitalizacji pacjentów na oddziałach szpitala Latawiec automatycznie przechodzą do rozliczeń z NFZ, dlatego też bardzo ważne jest poprawne i kompleksowe wprowadzanie informacji. W sierpniu rozpoczęto przyłączanie laboratorium zlokalizowanego w budynku C do sieci informatycznej Latawca. We wnętrzu budynku prace są już na ukończeniu. Trwają jeszcze czynności związane z przyłączeniem zewnętrznym między budynkami. Powyższe roboty realizowane są z puli finansowej Latawca w budowie. Wdrożono już moduły: W części administracyjnej - Kasa, Rejestr Sprzedaży, W części medycznej (znowelizowane wersje) - Ruch Chorych, - Apteka, Apteczka Oddziałowa. Moduły te uzyskały naszą warunkową akceptację, ostateczny odbiór uzależniliśmy od obustronnego uzgodnienia realizacji naszych propozycji modyfikacji oraz usterek zgłaszanych na bieżąco firmie wdrożeniowej przez Państwa, jako użytkowników systemu. Uwagi zgłaszane są pisemnie przez liderów wdrożenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W części medycznej - Oddz. Kardiologiczny - Ireneusz Babiak, - Oddz. Chorób Wewnętrznych - Marek Pająk / Szymon Masełko, - Oddz. Pediatryczny - Arnold Wojtaszewski, - Oddz. Neurologiczny - Hanna Marczyńska, - Oddz. Dzienny Chemioterapii - Małgorzata Parkitna, - Oddz. Okulistyczny - Krzysztof Babula, - Oddz. Otolaryngologiczny - Ewa Kowalska, - Izba Przyjęć - Irena Leńczyk, - Apteka Szpitalna - Lilianna Kołodziej, - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Grażyna Muzyk / Danuta Okarmus, - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii - Ilona Winiarska, - Pracownia Ultrasonografii i Spirometrii - Beata Jankowska. W części administracyjnej - Dział Ekonomiczny - Mariola Wittig, - Sekcja Płac - Mariola Wittig / Danuta Kijek - Dział Kadr - Danuta Kijek, - Dział Sprzedaży - Monika Bieżyńska. W trakcie wdrożenia są aktualnie następujące moduły: Informujemy, że... w tym roku na kontynuację szpitala Latawiec w budowie powiat świdnicki otrzyma 10 mln zł. Pieniądze wystarczą na dokończenie prac budowlanych na obiekcie, ale zabraknie na planowane przeniesienie pozostałych oddziałów, które nadal funkcjonują w starym budynku przy ul. Westerplatte. W części administracyjnej - Finanse - Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Koszty, W części medycznej - Dokumentacja Medyczna, Zlecenia Lekarskie, Pracownia Diagnostyczna. W najbliższych planach wdrażanie modułów : Laboratorium i Ambulatorium (tj. poradnie specjalistyczne). Z uwagi na brak miejsca, nie sposób wymienić imiennie wszystkich osób współpracujących przy wdrożeniu. Dziękujemy wszystkim za cenne uwagi i nowe pomysły, aktywną pracę i zaangażowanie... prace są w toku liczymy na dalszą jeszcze lepszą współpracę. STRONA 2

3 Współpraca katalizatorem zmian Trzeba odwagi, by zmienić to, co zmienić trzeba, tolerancji, by zaakceptować to, czego zmienić nie można, mądrości, by odróżnić jedno od drugiego. Najczęściej nie lubimy zmian, bo często towarzyszą im konflikty. Konflikt nie musi być jednak szkodliwy. W wielu przypadkach w naszym ZOZ-ie przyczyniał się do pozytywnych zmian i innowacyjnych rozwiązań. Konflikty powstawały, bo uczyliśmy się współpracy ze sobą. To sprawiało, że eliminowaliśmy stereotypy. Rozmawialiśmy o własnych błędach, czy błędach kolegów, uznając, że nie jest to donosicielstwo. Dzisiaj potrafimy dostrzec, że można dzięki takim szczerym rozmowom podnieść jakość naszej pracy. Brak współpracy rodzi także inne problemy: rotacja na stanowiskach, obciążenie dodatkowymi obowiązkami, marnotrawienie czasu, wyolbrzymianie drobnych problemów, nieformalne spotkania personelu w godzinach pracy, wzrost nieefektywnej sprawozdawczości, okazywanie braku szacunku dla kompetencji współpracowników. Warto się nad tym zastanowić i próbować to zmienić. Nasza siła tkwi w zespole. Im bardziej będziemy zgrani, bardziej solidarni, tym lepiej będziemy pracować. Pomagajmy sobie w tym wzajemnie, pilnując, aby nie było powikłań i aby nie przekraczać kosztów. Nasz ZOZ jest już znany w Polsce z dobrej jakości. Ceniony jest personel i jego umiejętności. Dlatego tak ważne jest, by tej dobrej marki nie zaprzepaścić. A może to zrobić jedna osoba, której nie chce się pracować, czy ma gorszy dzień. Słabe strony to : niedopracowane algorytmy i standardy (brak ISO), ale to także ludzie. Nie możemy tolerować takich zachowań w trosce o wspólne dobro naszego pacjenta. Nadszedł czas prawdziwych zmian funkcjonowania szpitala. Dzisiaj chcemy być obsługiwani dobrze nie tylko w hipermarketach, ale także w placówkach służby zdrowia. Warto o tym pamiętać. Zintegrowany system zarządzania jakością. Rozpoczęliśmy prace nad możliwością wdrożenia w naszym ZOZ-ie systemu zarządzania jakością. To konieczność. Prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć, bowiem szpitale, gdzie są jasne i przejrzyste procedury, będą miały większe szanse na pozyskiwanie pacjentów z całej Unii Europejskiej. To także gwarancja naszego i pacjentów bezpieczeństwa oraz dobrej jakości pracy. Warto zatem już dziś przygotowywać się do wprowadzenia ISO Wysłaliśmy ofertę do firmy, która bezpłatnie pomoże nam w zorientowaniu się, co należy zrobić i jakie będą koszty przedsięwzięcia. W pierwszym etapie kierownicy komórek poznają podczas szkoleń zasady i ideę ISO. Od stopnia ich przygotowania i przeszkolenia zależeć będzie skuteczność i niezawodność systemu. Następnie po rozpoznaniu specyfiki, struktury szpitala, po przeanalizowaniu istniejącego systemu zarządzania wyodrębnimy procesy główne, procesy zarządzania i wspomagające. Osoby odpowiedzialne i biorące w nich udział zaczną te procesy opisywać przy pomocy kart, algorytmów bądź opisów postępowania oraz rejestrów dokumentów niezbędnych. Stworzymy w ten sposób księgę jakości. Będziemy mieli wykaz procedur wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości w naszym ZOZ ie. Na każdym etapie będzie niezbędną pomoc konsultanta/pełnomocnika ds. ISO, którego zadaniem będzie merytoryczna pomoc oraz doradztwo przy opracowywaniu dokumentów oraz wdrażaniu systemu jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do współpracy! Co da nam ISO: Zmniejszenie możliwości wystąpienia niezgodności, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez szpital, Uregulowanie granic zadań, kompetencji i odpowiedzialności Ułatwienie pracy pracownikom wykonawczym i kierownictwu, Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi placówkami medycznymi Każdy pracownik zna cele szpitala i utożsamia się z jego wynikami jakościowymi, Wzrost zaufania pacjentów do szpitala, zwiększenie zadowolenia pacjenta, Wykreowanie wizerunku szpitala ( lider w jakości obsługi klienta, wzór jakości do naśladowania) Zmiana podejścia do jakości w szpitalu Pełnienie wymogów jakościowych Unii Europejskiej, co umożliwi pozyskanie nowych klientów W odpowiedzi na nowe oczekiwania pacjentów naszego zespołu wyrażające się m.in. wzrastającym zainteresowaniem możliwości dokonywania płatności kartami. Uruchomiliśmy usługę umożliwiającą przyjmowanie płatności bezgotówkowych. Używane karty: VISA, VISA ELEKTRON,MASTERCARD, MASTERKARD ELECTRONIC, MAESTRO. Terminal usytuowany jest na Izbie Przyjęć w Szpitalu LATAWIEC. Prosimy wszystkich pracowników o informowanie pacjentów o możliwości płacenia kartą za usługi medyczne wykonane w naszej placówce. Używanie terminalu zapewni wygodę i bezpieczeństwo płacącym. WCZASY POD GRUSZĄ... Informujemy, iż... Zgodnie z Aneksem Nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SP ZOZ od miesiąca września 2004r. wypłacone będzie dofinansowanie tzw. wczasy pod gruszą, zgodnie z ustaloną tabelą dopłat. Szanowni Państwo! Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy informuje, że iż od dnia 1-go lutego 2004r. w naszym zespole funkcjonuje pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Na Życie Nordea. Towarzystwo to wchodzi w skład grupy NORDEA, której członkiem jest również bank, który w roku 2003 udzielił SP ZOZ Świdnica kredytu w wysokości 14 mln zł. Deklaracje przystąpienia oraz listy NNW można uzyskać u przedstawiciela firmy w holu głównym szpitala Latawiec. Telefony kontaktowe do przedstawicieli firmy znajdują się również w punkcie informacji pacjenta. NORDEA oferuje konkurencyjne na rynku, korzystne dla pracowników warunki ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie umożliwia również uzyskanie dodatkowych zniżek na ubezpieczenia majątkowe (OC, AC, ubezpieczenia mieszkań, domów, NNW, turystycznych itp.) Zapraszamy do korzystania z usług Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nordea. Przypominamy, iż z dniem 2 stycznia 2002r weszło w życie zarządzenie dyrektora nr 130/2002, w którym to wydano obowiązek przedstawiania się przez telefon, podając: - komórkę organizacyjną, w której się pracuje - imię i nazwisko Pamiętajmy, szybkie i prawidłowe połączenie telefoniczne z odpowiednią osobą a do tego korzystne oddziaływanie oparte na wrażeniach słuchowych nie będzie stanowiło dla nas już problemu Ściąga formułki przedstawiania się przez telefon, którą każdy pracownik przestrzegać powinien!!! Np. Centrala LATAWIEC Pracownik: dzień dobry SP ZOZ Świdnica, szpital Latawiec Anna Nowak, słucham Telefonujący:... P:. Dziękuję, dowiedzenia Przypominamy, iż Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 71/2003 obowiązuje nas noszenie identyfikatorów. Wszyscy mamy plakietki ze swoimi danymi osobowymi i zdjęciem. Zatem nośmy je z godnością i nie wstydźmy się swojej pracy. Dzięki temu: - nie musimy się bez przerwy przedstawiać. - Wystarczy jedno spojrzenie w naszą stronę i już wiadomo, że jesteśmy wspaniałymi pracownikami SP ZOZ. Dajcie zatem możliwość przyjrzenia się sobie i, mimo wszystko, noście swoje plakietki. Pozatym pacjenci nie piszą w podziękowaniach np. ta ładna pielęgniarka, przystojny doktor tylko wymieniają z nazwiska ( a podziękowań wpłynęło BARDZOOOO DUŻOOOOO). STRONA 3

4 CIEKAWOSTKI STATYSTYCZNE Liczba leczonych w latach Plan 2004 * 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procentowe wykorzystanie łóżek wlatach I pół % 78% 83% 87% 83% 73% 73% I pół Średni pobyt w szpitalu w latach I pół ,16 8,09 6,25 5,32 5,10 5,17 3, I pół Niższe procentowe wykorzystanie łóżek jest spowodowane dużym spadkiem średniego czasu pobytu pacjentów hospitalizowanych. Spadek liczby przyjętych pacjentów spowodowany jest ograniczeniami kontraktu z NFZ. Jaka jest nasza sytuacja Podobna do innych placówek, a więc niełatwa. Limity narzucone nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych sprawiły, że mamy problem ze zbilansowaniem się. Trwają rozmowy dyrekcji z NFZ o zapłacenie za ponadlimitowych pacjentów. Na sytuację finansową naszego ZOZ wpływa wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych (wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia zwrotu środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Czekamy na rozstrzygnięcie sądu w sprawie pieniędzy na wypłatę zaległych podwyżek. Liczymy na sprawiedliwość. Zaległości naszego zespołu to dziś średnio kilka tysięcy dla każdego pracownika. Jest więc o co walczyć. Zwłaszcza, że wielu pracowników upomniało się o te pieniądze w sądzie i nasz ZOZ miał przez to problemy z komornikami, którzy w ich imieniu pukali do naszych drzwi. Straty jakie mamy z tytułu ustawy 203, wynoszą obecnie ponad 8 mln złotych. Cała ta sytuacja pomimo daleko idących działań restrukturyzacyjnych doprowadziła nasz ZOZ do poważnego zachwiania równowagi finansowej. Razem cierpliwie czekamy jakim wyrokiem skończy się sprawa przeciwko NFZ. Dziękujemy za to wszystkim. Tak zwana podwyżka 203 została uchwalona dla pracowników służby zdrowia przez Sejm kilka lat temu. Tyle, że za ustawą nie poszły konkretne pieniądze. Posłowie uznali, że z problemem muszą uporać się dyrektorzy ZOZ-ów. Ci pieniędzy na podwyżki nie mieli. Dnia o godzinie 12:30 odbyło się zebranie pielęgniarek i lekarzy łącznikowych. Zabranie prowadziła P. K. Konrad, która omówiła następujące tematy. 1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych oraz sporządzania raportów o występowaniu zakażeń zakładowych. 2. Sposób wypełniania dokumentacji dotyczącej monitorowania procedur medycznych oraz czynników ryzyka zakażeń. 3. Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych. 4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. WNIOSKI: 1. Została wprowadzona nowa karta rejestracji zakażenia zakładowego. 2. Została wprowadzona rejestracja drobnoustrojów alarmowych. 3. Personel został zobowiązany do zapoznania pracowników swoich komórek organizacyjnych z: - zarządzeniem nr 78/2004 i 81/2004, - wyciągiem z kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych, - spisem preparatów niebezpiecznych do dezynfekcji mycia, - ulotkami informacyjnymi preparatów dezynfekcyjnych 4. Nowa forma graficzna karty obserwacji wkłuć obwodowych oraz cewników moczowych dla potrzeb oddziału kardiologicznego zostanie opracowana przez Panią mgr K. Konrad. Nasz Zespół obiegła smutna wiadomość. Choroba wyrwała z szeregu żywych naszego wspaniałego kolegę, współpracownika Bolesława Simona doskonałego lekarza stomatologa. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 8 września 2004r na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. STRONA 4

5 SYTUACJA SP ZOZ. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jak wiele innych szpitali powiatowych ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, co przejawia się w kumulowaniu i niejednokrotnie narastaniu wartości zobowiązań wymagalnych, które według danych na dzień r. wynoszą znacznie ponad mln zł. Są to głównie zobowiązania cywilnoprawne, w tym w znacznej mierze wobec pracowników naszego szpitala. Przy obecnym stanie finansowania, ograniczającym przychody naszego zespołu do pułapu narzuconego przez NFZ, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych, nie ma możliwości abyśmy samodzielnie dźwignęli się z kryzysu w jakim tkwimy od lat. Należy przy tym pamiętać, że dyrektor, ordynatorzy i kierownicy nie maja wpływu na wszystkie koszty działalności naszego zespołu. W dużej mierze są to czynniki zewnętrzne wpływające na wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych ( wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Co więcej my jako publiczny zespół opieki zdrowotnej nie możemy odmówić udzielenia świadczenia pacjentom w stanie zagrożenia życia. Często zdarza się, że do naszej placówki są przenoszeni pacjenci z innych szpitali- a świadczenia te nie są potem finansowane przez NFZ. Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Syn pyta ojca: -Tato, co to jest POLITYKA? Ojciec odpowiada: -Zobacz, ja przynoszę do domu pieniądze, więc jestem KAPITALISTĄ, twoja mama nimi zarządza, więc jest RZĄDEM, twoj dziadek pilnuje, żeby wszystko było na swoim miejscu, więc jest ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM, nasza pokojówka KLASĄ ROBOTNICZĄ, a wszyscy mamy jeden cel, żeby tobie się lepiej wiodło. Ty jesteś LUDEM, a twój młodszy brat, który jeszcze leży w pieluszkach, jest PRZYSZŁOŚCIĄ. Zrozumiałeś synku??? Chlopiec zastanawia się i mówi, że musi się z tym wszystkim przespać. W nocy budzi malca płacz młodszego brata, który narobił w pieluchy i drze się w niebogłosy. A że chłopak nie wiedział, co zrobić, to poszedł do pokoju rodziców. W pokoju była tylko mama, ale spała tak mocno, że nie mógl jej obudzić, więc poszedł do pokoju pokojówki, gdzie akurat zabawiał się z nią ojciec, a dziadek podglądał ich przez okno. Wszyscy byli tak zajęci sobą, że nikt go nie zauważył. Malec postanowił więc, że pójdzie spać i o wszystkim zapomni. Rano ojciec pyta go: - Synku, możesz mi wytlumaczyć teraz własnymi słowami, co to jest POLITYKA??? -Tak. KAPITALIZM wykorzystuje KLASĘ ROBOTNICZĄ, ZWIĄZKI ZAWODOWE się temu przygladają, podczas gdy RZĄD śpi. LUD jest całkiem ignorowany, a PRZYSZŁOŚĆ leży w g...e. To jest POLITYKA.

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo