BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r."

Transkrypt

1 ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY WWW. SZPITAL. SWIDNICA. PL V, VI, VII, VIII 2004r. Powstał komitet i fundacja Pomóż naszym pacjentom Nie chcieliśmy i nie mogliśmy dłużej czekać, na to, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy limity jakie przyznał nam na 2004r. ( w tym roku limit został zmniejszony o 7 mln. zł niż w 2002r) Nie mogliśmy spokojnie patrzeć na rosnącą kolejkę pacjentów. Postanowiliśmy zdobywać u sponsorów pieniądze, by opłacić operacje tym najbiedniejszym. Już powstał i działa komitet honorowy. Jego członkowie będą bezpośrednio apelować do ludzi dobrej woli, instytucji i osób indywidualnych, by wspomagali naszych pacjentów, będą także firmować akcje, które podejmie w tym celu nasz SP ZOZ. Pieniądze od darczyńców pozwolą na chociażby częściowe skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w kolejce. Dzięki temu wykorzystamy lepiej potencjał jaki ma nasz szpital. Możemy przecież operować rocznie ponad 2 tysiące osób, a pieniędzy z NFZ starcza zaledwie na 800 zabiegów. Fundacja Pomoc naszym pacjentom. Zawiązaliśmy ponadto fundację, która będzie pomagała w zdobywaniu funduszy dla naszych chorych oraz na poprawienie pracy naszej i ZOZ. W jej skład wchodzą: Ewa Kowalska, Ewa Kilar, Elżbieta Pieprz, Katarzyna Gromek, Jacek Domejko, Grzegorz Kloc, Marian Sworobowicz, Tadeusz Zawadzki. Fundacja została powołana w celach: - prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych. - wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy - wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala w Świdnicy - wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy - kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego Patronat nad naszą inicjatywą objęli: Biskup Świdnicki ks. prof. Ignacy Dec Starosta Powiatu Świdnickiego Jacek Wajs Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej - ks. Waldemar Pytel Udział w pracach komitetu jest całkowicie dobrowolny. Pomagać może każdy z nas. Zapraszamy. Mamy już pierwsze pozytywne reakcje na apel członków komitetu o udzielenie wsparcia naszemu SP ZOZ-owi. Dzięki miejscowym firmom np. Świdnicka Fabryka Pomp, Biuro Handlowe ANDA, firma Galess, wkrótce zostanie przeprowadzona operacja pacjenta z oddziału okulistycznego, pierwszego, który jest na liście oczekujących na zabieg. Ponadto Klub Rotary Świdnica- Wałbrzych obiecał wpłacić 5 tysięcy złotych. Gratulujemy... Pan Mariusz Wilkos Uzyskał tytuł: doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Pani Katarzyna Konrad Uzyskała tytuł: Pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Niżej prezentujemy pismo, które zostało złożone na ręce Dyrektora Jacka Domejko Szanowny Panie Dyrektorze, Pragnę poinformować Pana, że Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu lek. med. Mariuszowi Wilkosowi w dniu 14 maja 2004r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: wyniki leczenia ostrych schorzeń jamy brzusznej w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Świdnicy w latach nadała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Rozprawa doktorska uzyskała wysoką ocenę recenzentów oraz komisji naukowej Rady Wydziału przeprowadzającej przewód doktorski. Uzyskiwanie stopni naukowych przez pracowników jest wspaniałą wizytówką Szpitala, którym Pan Zarządza. PRODZIEKAN dr hab. Krzysztof Grabowski profesor nadzwyczajny Na zebraniu rosyjskiej organizacji typu NASA, generał mówi do zebranych członków: -Panowie, Amerykanie znów nas wyprzedzili i polecieli pierwsi na księżyc, ale my nie będziemy gorsi i będziemy lepsi - polecimy na słońce. Zapanowała cisza na sali wszyscy są osłupieni tym pomysłem, nagle z końca sali rozlega się pytający głos. -Panie generale,a temperatury? -Nie martwcie się, polecimy w nocy. * * * * Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu jakim jest twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do Zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych. STRONA 1

2 Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminu z przygotowania zawodowego na kierunku pielęgniarstwo licencjat mgr Jolanta Kolasińska oraz Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Zaocznych Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab. Bernard Panaszek prof. nadz. Składają na ręce Dyrektora SP ZOZ Świdnica podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego za umożliwienie przeprowadzenia w dniu 25 czerwca br, w oddziale internistycznym, chirurgicznym i pediatrycznym egzaminu praktycznego na kierunku pielęgniarstwo Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W szczególności dziękują Pani mgr Małgorzacie Tomskiej Naczelnej Pielęgniarce oraz Paniom Marii Pałeczce, mgr Elżbiecie Pieprz, mgr Annie Bieżyńskiej za osobiste zaangażowanie i udział w pracach komisji. GRATULUJEMY I JESTEŚMY DUMNI, ŻE MOŻEMY Z WA- MI PRACOWAĆ! Pani Ewa Dąbrowska Kowalewicz uzyskała specjalizacje w dziedzinie okulistyki. Pani Agnieszka Kluba uzyskała specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Jacek Wiktorowski uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Dariusz Chruścik uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto chcemy wyrazić słowa uznania dla Pani Marii Pałeczki, która w sposób wyróżniający w opinii komisji egzaminacyjnej, prowadzi pracę swojego zespołu pielęgniarskiego, tworząc wyjątkową jakość usług pielęgniarskich, którą mogliśmy zaobserwować w czasie trwania egzaminu. Jesteśmy również przekonani, że praktyczna nauka zawodu odbywająca się w tym modelowo prowadzonym oddziale ma ogromny wpływ na umiejętności naszych absolwentów. Ile blondynek potrzeba do wkręcenia żarówki? - Pięć. Jedna stoi i trzyma żarówkę, a cztery kręcą stołem. By zdążyć przed rakiem W szpitalu Latawiec w ramach kontraktu z Ministerstwem Zdrowia realizowany jest unikalny program profilaktycznych badań genetyczno- onkologicznych. Gratulujemy dr Ewie Kilar i całemu Zespołowi Oddziału Dziennego Chemioterapii....nowinki na temat informatyzacji ZOZ-u Wdrożenie systemu Info Medica CL przebiega zgodnie z harmonogramem. W okresie IV-V br. główny nacisk położyliśmy na prace związane z możliwością systemowego rozliczania naszych usług z NFZ poprzez połączenie modułów Pakiet Wymiany CL z Pakietem Świadczeniodawcy. Aktualnie wszystkie dane dotyczące hospitalizacji pacjentów na oddziałach szpitala Latawiec automatycznie przechodzą do rozliczeń z NFZ, dlatego też bardzo ważne jest poprawne i kompleksowe wprowadzanie informacji. W sierpniu rozpoczęto przyłączanie laboratorium zlokalizowanego w budynku C do sieci informatycznej Latawca. We wnętrzu budynku prace są już na ukończeniu. Trwają jeszcze czynności związane z przyłączeniem zewnętrznym między budynkami. Powyższe roboty realizowane są z puli finansowej Latawca w budowie. Wdrożono już moduły: W części administracyjnej - Kasa, Rejestr Sprzedaży, W części medycznej (znowelizowane wersje) - Ruch Chorych, - Apteka, Apteczka Oddziałowa. Moduły te uzyskały naszą warunkową akceptację, ostateczny odbiór uzależniliśmy od obustronnego uzgodnienia realizacji naszych propozycji modyfikacji oraz usterek zgłaszanych na bieżąco firmie wdrożeniowej przez Państwa, jako użytkowników systemu. Uwagi zgłaszane są pisemnie przez liderów wdrożenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W części medycznej - Oddz. Kardiologiczny - Ireneusz Babiak, - Oddz. Chorób Wewnętrznych - Marek Pająk / Szymon Masełko, - Oddz. Pediatryczny - Arnold Wojtaszewski, - Oddz. Neurologiczny - Hanna Marczyńska, - Oddz. Dzienny Chemioterapii - Małgorzata Parkitna, - Oddz. Okulistyczny - Krzysztof Babula, - Oddz. Otolaryngologiczny - Ewa Kowalska, - Izba Przyjęć - Irena Leńczyk, - Apteka Szpitalna - Lilianna Kołodziej, - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Grażyna Muzyk / Danuta Okarmus, - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii - Ilona Winiarska, - Pracownia Ultrasonografii i Spirometrii - Beata Jankowska. W części administracyjnej - Dział Ekonomiczny - Mariola Wittig, - Sekcja Płac - Mariola Wittig / Danuta Kijek - Dział Kadr - Danuta Kijek, - Dział Sprzedaży - Monika Bieżyńska. W trakcie wdrożenia są aktualnie następujące moduły: Informujemy, że... w tym roku na kontynuację szpitala Latawiec w budowie powiat świdnicki otrzyma 10 mln zł. Pieniądze wystarczą na dokończenie prac budowlanych na obiekcie, ale zabraknie na planowane przeniesienie pozostałych oddziałów, które nadal funkcjonują w starym budynku przy ul. Westerplatte. W części administracyjnej - Finanse - Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa, Koszty, W części medycznej - Dokumentacja Medyczna, Zlecenia Lekarskie, Pracownia Diagnostyczna. W najbliższych planach wdrażanie modułów : Laboratorium i Ambulatorium (tj. poradnie specjalistyczne). Z uwagi na brak miejsca, nie sposób wymienić imiennie wszystkich osób współpracujących przy wdrożeniu. Dziękujemy wszystkim za cenne uwagi i nowe pomysły, aktywną pracę i zaangażowanie... prace są w toku liczymy na dalszą jeszcze lepszą współpracę. STRONA 2

3 Współpraca katalizatorem zmian Trzeba odwagi, by zmienić to, co zmienić trzeba, tolerancji, by zaakceptować to, czego zmienić nie można, mądrości, by odróżnić jedno od drugiego. Najczęściej nie lubimy zmian, bo często towarzyszą im konflikty. Konflikt nie musi być jednak szkodliwy. W wielu przypadkach w naszym ZOZ-ie przyczyniał się do pozytywnych zmian i innowacyjnych rozwiązań. Konflikty powstawały, bo uczyliśmy się współpracy ze sobą. To sprawiało, że eliminowaliśmy stereotypy. Rozmawialiśmy o własnych błędach, czy błędach kolegów, uznając, że nie jest to donosicielstwo. Dzisiaj potrafimy dostrzec, że można dzięki takim szczerym rozmowom podnieść jakość naszej pracy. Brak współpracy rodzi także inne problemy: rotacja na stanowiskach, obciążenie dodatkowymi obowiązkami, marnotrawienie czasu, wyolbrzymianie drobnych problemów, nieformalne spotkania personelu w godzinach pracy, wzrost nieefektywnej sprawozdawczości, okazywanie braku szacunku dla kompetencji współpracowników. Warto się nad tym zastanowić i próbować to zmienić. Nasza siła tkwi w zespole. Im bardziej będziemy zgrani, bardziej solidarni, tym lepiej będziemy pracować. Pomagajmy sobie w tym wzajemnie, pilnując, aby nie było powikłań i aby nie przekraczać kosztów. Nasz ZOZ jest już znany w Polsce z dobrej jakości. Ceniony jest personel i jego umiejętności. Dlatego tak ważne jest, by tej dobrej marki nie zaprzepaścić. A może to zrobić jedna osoba, której nie chce się pracować, czy ma gorszy dzień. Słabe strony to : niedopracowane algorytmy i standardy (brak ISO), ale to także ludzie. Nie możemy tolerować takich zachowań w trosce o wspólne dobro naszego pacjenta. Nadszedł czas prawdziwych zmian funkcjonowania szpitala. Dzisiaj chcemy być obsługiwani dobrze nie tylko w hipermarketach, ale także w placówkach służby zdrowia. Warto o tym pamiętać. Zintegrowany system zarządzania jakością. Rozpoczęliśmy prace nad możliwością wdrożenia w naszym ZOZ-ie systemu zarządzania jakością. To konieczność. Prędzej czy później będziemy musieli się z tym zmierzyć, bowiem szpitale, gdzie są jasne i przejrzyste procedury, będą miały większe szanse na pozyskiwanie pacjentów z całej Unii Europejskiej. To także gwarancja naszego i pacjentów bezpieczeństwa oraz dobrej jakości pracy. Warto zatem już dziś przygotowywać się do wprowadzenia ISO Wysłaliśmy ofertę do firmy, która bezpłatnie pomoże nam w zorientowaniu się, co należy zrobić i jakie będą koszty przedsięwzięcia. W pierwszym etapie kierownicy komórek poznają podczas szkoleń zasady i ideę ISO. Od stopnia ich przygotowania i przeszkolenia zależeć będzie skuteczność i niezawodność systemu. Następnie po rozpoznaniu specyfiki, struktury szpitala, po przeanalizowaniu istniejącego systemu zarządzania wyodrębnimy procesy główne, procesy zarządzania i wspomagające. Osoby odpowiedzialne i biorące w nich udział zaczną te procesy opisywać przy pomocy kart, algorytmów bądź opisów postępowania oraz rejestrów dokumentów niezbędnych. Stworzymy w ten sposób księgę jakości. Będziemy mieli wykaz procedur wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu jakości w naszym ZOZ ie. Na każdym etapie będzie niezbędną pomoc konsultanta/pełnomocnika ds. ISO, którego zadaniem będzie merytoryczna pomoc oraz doradztwo przy opracowywaniu dokumentów oraz wdrażaniu systemu jakości. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do współpracy! Co da nam ISO: Zmniejszenie możliwości wystąpienia niezgodności, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez szpital, Uregulowanie granic zadań, kompetencji i odpowiedzialności Ułatwienie pracy pracownikom wykonawczym i kierownictwu, Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi placówkami medycznymi Każdy pracownik zna cele szpitala i utożsamia się z jego wynikami jakościowymi, Wzrost zaufania pacjentów do szpitala, zwiększenie zadowolenia pacjenta, Wykreowanie wizerunku szpitala ( lider w jakości obsługi klienta, wzór jakości do naśladowania) Zmiana podejścia do jakości w szpitalu Pełnienie wymogów jakościowych Unii Europejskiej, co umożliwi pozyskanie nowych klientów W odpowiedzi na nowe oczekiwania pacjentów naszego zespołu wyrażające się m.in. wzrastającym zainteresowaniem możliwości dokonywania płatności kartami. Uruchomiliśmy usługę umożliwiającą przyjmowanie płatności bezgotówkowych. Używane karty: VISA, VISA ELEKTRON,MASTERCARD, MASTERKARD ELECTRONIC, MAESTRO. Terminal usytuowany jest na Izbie Przyjęć w Szpitalu LATAWIEC. Prosimy wszystkich pracowników o informowanie pacjentów o możliwości płacenia kartą za usługi medyczne wykonane w naszej placówce. Używanie terminalu zapewni wygodę i bezpieczeństwo płacącym. WCZASY POD GRUSZĄ... Informujemy, iż... Zgodnie z Aneksem Nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SP ZOZ od miesiąca września 2004r. wypłacone będzie dofinansowanie tzw. wczasy pod gruszą, zgodnie z ustaloną tabelą dopłat. Szanowni Państwo! Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy informuje, że iż od dnia 1-go lutego 2004r. w naszym zespole funkcjonuje pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Na Życie Nordea. Towarzystwo to wchodzi w skład grupy NORDEA, której członkiem jest również bank, który w roku 2003 udzielił SP ZOZ Świdnica kredytu w wysokości 14 mln zł. Deklaracje przystąpienia oraz listy NNW można uzyskać u przedstawiciela firmy w holu głównym szpitala Latawiec. Telefony kontaktowe do przedstawicieli firmy znajdują się również w punkcie informacji pacjenta. NORDEA oferuje konkurencyjne na rynku, korzystne dla pracowników warunki ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie umożliwia również uzyskanie dodatkowych zniżek na ubezpieczenia majątkowe (OC, AC, ubezpieczenia mieszkań, domów, NNW, turystycznych itp.) Zapraszamy do korzystania z usług Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nordea. Przypominamy, iż z dniem 2 stycznia 2002r weszło w życie zarządzenie dyrektora nr 130/2002, w którym to wydano obowiązek przedstawiania się przez telefon, podając: - komórkę organizacyjną, w której się pracuje - imię i nazwisko Pamiętajmy, szybkie i prawidłowe połączenie telefoniczne z odpowiednią osobą a do tego korzystne oddziaływanie oparte na wrażeniach słuchowych nie będzie stanowiło dla nas już problemu Ściąga formułki przedstawiania się przez telefon, którą każdy pracownik przestrzegać powinien!!! Np. Centrala LATAWIEC Pracownik: dzień dobry SP ZOZ Świdnica, szpital Latawiec Anna Nowak, słucham Telefonujący:... P:. Dziękuję, dowiedzenia Przypominamy, iż Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 71/2003 obowiązuje nas noszenie identyfikatorów. Wszyscy mamy plakietki ze swoimi danymi osobowymi i zdjęciem. Zatem nośmy je z godnością i nie wstydźmy się swojej pracy. Dzięki temu: - nie musimy się bez przerwy przedstawiać. - Wystarczy jedno spojrzenie w naszą stronę i już wiadomo, że jesteśmy wspaniałymi pracownikami SP ZOZ. Dajcie zatem możliwość przyjrzenia się sobie i, mimo wszystko, noście swoje plakietki. Pozatym pacjenci nie piszą w podziękowaniach np. ta ładna pielęgniarka, przystojny doktor tylko wymieniają z nazwiska ( a podziękowań wpłynęło BARDZOOOO DUŻOOOOO). STRONA 3

4 CIEKAWOSTKI STATYSTYCZNE Liczba leczonych w latach Plan 2004 * 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Procentowe wykorzystanie łóżek wlatach I pół % 78% 83% 87% 83% 73% 73% I pół Średni pobyt w szpitalu w latach I pół ,16 8,09 6,25 5,32 5,10 5,17 3, I pół Niższe procentowe wykorzystanie łóżek jest spowodowane dużym spadkiem średniego czasu pobytu pacjentów hospitalizowanych. Spadek liczby przyjętych pacjentów spowodowany jest ograniczeniami kontraktu z NFZ. Jaka jest nasza sytuacja Podobna do innych placówek, a więc niełatwa. Limity narzucone nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych sprawiły, że mamy problem ze zbilansowaniem się. Trwają rozmowy dyrekcji z NFZ o zapłacenie za ponadlimitowych pacjentów. Na sytuację finansową naszego ZOZ wpływa wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych (wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia zwrotu środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Czekamy na rozstrzygnięcie sądu w sprawie pieniędzy na wypłatę zaległych podwyżek. Liczymy na sprawiedliwość. Zaległości naszego zespołu to dziś średnio kilka tysięcy dla każdego pracownika. Jest więc o co walczyć. Zwłaszcza, że wielu pracowników upomniało się o te pieniądze w sądzie i nasz ZOZ miał przez to problemy z komornikami, którzy w ich imieniu pukali do naszych drzwi. Straty jakie mamy z tytułu ustawy 203, wynoszą obecnie ponad 8 mln złotych. Cała ta sytuacja pomimo daleko idących działań restrukturyzacyjnych doprowadziła nasz ZOZ do poważnego zachwiania równowagi finansowej. Razem cierpliwie czekamy jakim wyrokiem skończy się sprawa przeciwko NFZ. Dziękujemy za to wszystkim. Tak zwana podwyżka 203 została uchwalona dla pracowników służby zdrowia przez Sejm kilka lat temu. Tyle, że za ustawą nie poszły konkretne pieniądze. Posłowie uznali, że z problemem muszą uporać się dyrektorzy ZOZ-ów. Ci pieniędzy na podwyżki nie mieli. Dnia o godzinie 12:30 odbyło się zebranie pielęgniarek i lekarzy łącznikowych. Zabranie prowadziła P. K. Konrad, która omówiła następujące tematy. 1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych oraz sporządzania raportów o występowaniu zakażeń zakładowych. 2. Sposób wypełniania dokumentacji dotyczącej monitorowania procedur medycznych oraz czynników ryzyka zakażeń. 3. Zasady stosowania preparatów dezynfekcyjnych. 4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. WNIOSKI: 1. Została wprowadzona nowa karta rejestracji zakażenia zakładowego. 2. Została wprowadzona rejestracja drobnoustrojów alarmowych. 3. Personel został zobowiązany do zapoznania pracowników swoich komórek organizacyjnych z: - zarządzeniem nr 78/2004 i 81/2004, - wyciągiem z kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych, - spisem preparatów niebezpiecznych do dezynfekcji mycia, - ulotkami informacyjnymi preparatów dezynfekcyjnych 4. Nowa forma graficzna karty obserwacji wkłuć obwodowych oraz cewników moczowych dla potrzeb oddziału kardiologicznego zostanie opracowana przez Panią mgr K. Konrad. Nasz Zespół obiegła smutna wiadomość. Choroba wyrwała z szeregu żywych naszego wspaniałego kolegę, współpracownika Bolesława Simona doskonałego lekarza stomatologa. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 8 września 2004r na cmentarzu przy ul. Brzozowej w Świdnicy. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. STRONA 4

5 SYTUACJA SP ZOZ. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jak wiele innych szpitali powiatowych ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, co przejawia się w kumulowaniu i niejednokrotnie narastaniu wartości zobowiązań wymagalnych, które według danych na dzień r. wynoszą znacznie ponad mln zł. Są to głównie zobowiązania cywilnoprawne, w tym w znacznej mierze wobec pracowników naszego szpitala. Przy obecnym stanie finansowania, ograniczającym przychody naszego zespołu do pułapu narzuconego przez NFZ, który zmniejszył w tym roku ilości i wycenę kontraktowanych usług medycznych, nie ma możliwości abyśmy samodzielnie dźwignęli się z kryzysu w jakim tkwimy od lat. Należy przy tym pamiętać, że dyrektor, ordynatorzy i kierownicy nie maja wpływu na wszystkie koszty działalności naszego zespołu. W dużej mierze są to czynniki zewnętrzne wpływające na wzrost kosztów, zarówno poszczególnych procedur medycznych ( wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego użytku) jak i kosztów utrzymania obiektów ( wzrost cen energii, wody). Co więcej my jako publiczny zespół opieki zdrowotnej nie możemy odmówić udzielenia świadczenia pacjentom w stanie zagrożenia życia. Często zdarza się, że do naszej placówki są przenoszeni pacjenci z innych szpitali- a świadczenia te nie są potem finansowane przez NFZ. Oprócz tego sytuacje finansową pogarsza brak zapewnienia środków finansowych na realizację obligatoryjnej podwyżki wynagrodzeń z ustawy 203 za lata Syn pyta ojca: -Tato, co to jest POLITYKA? Ojciec odpowiada: -Zobacz, ja przynoszę do domu pieniądze, więc jestem KAPITALISTĄ, twoja mama nimi zarządza, więc jest RZĄDEM, twoj dziadek pilnuje, żeby wszystko było na swoim miejscu, więc jest ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM, nasza pokojówka KLASĄ ROBOTNICZĄ, a wszyscy mamy jeden cel, żeby tobie się lepiej wiodło. Ty jesteś LUDEM, a twój młodszy brat, który jeszcze leży w pieluszkach, jest PRZYSZŁOŚCIĄ. Zrozumiałeś synku??? Chlopiec zastanawia się i mówi, że musi się z tym wszystkim przespać. W nocy budzi malca płacz młodszego brata, który narobił w pieluchy i drze się w niebogłosy. A że chłopak nie wiedział, co zrobić, to poszedł do pokoju rodziców. W pokoju była tylko mama, ale spała tak mocno, że nie mógl jej obudzić, więc poszedł do pokoju pokojówki, gdzie akurat zabawiał się z nią ojciec, a dziadek podglądał ich przez okno. Wszyscy byli tak zajęci sobą, że nikt go nie zauważył. Malec postanowił więc, że pójdzie spać i o wszystkim zapomni. Rano ojciec pyta go: - Synku, możesz mi wytlumaczyć teraz własnymi słowami, co to jest POLITYKA??? -Tak. KAPITALIZM wykorzystuje KLASĘ ROBOTNICZĄ, ZWIĄZKI ZAWODOWE się temu przygladają, podczas gdy RZĄD śpi. LUD jest całkiem ignorowany, a PRZYSZŁOŚĆ leży w g...e. To jest POLITYKA.

PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó ż m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 00 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.

Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Krzysztof Kłos Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Szpital Rydygiera w Krakowie 1993-2010 Jednostka budżetowa (1993 1998) Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012 Bożena Woźniak Hospital Management Wyzwania 2012 Czerwiec 2012 Przedstawienie współpracy Dyrektora Naczelnego z pielęgniarkami zarządzającymi na przykładzie relacji panujących w III Szpitalu Miejskim im.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp.

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. STATUT Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwany dalej Zespołem, jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Kosek-Wizer Data objęcia stanowiska służbowego 28.10.2009 r. OCZP.IV.ECz.8012-23/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa HELP-MED s.c. B.Kosek-Wizer, M. Ilnicka ul. Prężyńska 2 48-200

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE Raport dotyczy wyników badań satysfakcji pacjentów przeprowadzonych na przełomie 213/214

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO w zakresie Kompleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa przetwarzania data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y podstawa prawna przetwarzania przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Działania realizowane w ramach programu. DOK (Drastyczne Ograniczanie Kosztów), umożliwiły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r.

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. prof. dr JACEK IMIELA Konsultant Krajowy W Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa luty 2011 Czy interna jest potrzebna? m.in. wg. Europejskiej i Światowej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne model zabrzański

Badania kliniczne model zabrzański Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 24 marca 2010 r., Warszawa Badania kliniczne model zabrzański Marian Zembala, Mariusz Gąsior, Agnieszka Zajęcka Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu nr 186/2014 Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura Organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Edmunda Biernackiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE Załącznik do uchwały nr XV/ 125/ 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego

Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego Pakiet onkologiczny - doświadczenia ośrodka onkologicznego { Robert Zawadzki Warszawa 13.06.2015 Pakiet onkologiczny Szansa dla części pacjentów Sztuka przetrwania dla świadczeniodawców FAKTY Lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE Z PFRON.

DOFINANSOWANIE Z PFRON. Nr 24/2012 (luty 2012r.) DOFINANSOWANIE Z PFRON. 23 grudnia 2011 r. Została podpisana umowa pomiędzy PFRON a Województwem Kujawsko Pomorskim, której przedmiotem jest realizacja Programu wyrównywania różnic

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo