Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008"

Transkrypt

1 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009

2 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym rocznikiem przedstawiającym stan czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Materiał zawiera liczbę placówek, stan księgozbioru, liczbę wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu w bibliotekach, czytelników, wskaźniki dotyczące społecznego zasięgu, zakupu nowości, rotacji księgozbioru, analizę danych obrazujących poziom czytelnictwa w Rzeszowie i w poszczególnych powiatach i gminach. Składa się z części tekstowej omawiającej wybrane zagadnienia działalności bibliotecznej i części tabelarycznej. Część tabelaryczna obejmuje 20 tabel z danymi czytelniczymi w układzie powiatowym i 9 tabel układzie gminnym. Tabele wskaźników poszczególnych gmin ułożone są w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika. Dane czytelnicze zamieszczone w roczniku, tak jak w poprzednich, opracowano na podstawie informacji statystycznych zamieszczonych w meldunkach o stanie czytelnictwa na koniec 2008 roku, nadesłanych z bibliotek publicznych Podkarpacia. Przy opracowaniu opisowym danych wykorzystano również informacje zamieszczone w sprawozdaniach bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych. Sądzimy, że Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, w nowym układzie, zyskają uznanie bibliotekarzy, a zamieszczone w nich analizy czytelnicze i zestawienia tabelaryczne będą pomocne, zarówno bibliotekarzom jak i przedstawicielom władzy samorządowej województwa podkarpackiego.

3 2 OPRACOWANO W DZIALE INSTRUKCYJNO - METODYCZNYM WiMBP w RZESZOWIE Sieć biblioteczna, księgozbiory, czytelnicy, wypożyczenia Małgorzata Augustyn Udostępnienia zbiorów na miejscu Ewa Lelek Redakcja Małgorzata Augustyn Konsultacja Halina Piotrowska Oprogramowanie komputerowe Marek Peller Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Nakład 200 egz. Sekcja Poligrafii Rzeszów, ul. Sokoła 13

4 3 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W 2008 ROKU Omówienie wybranych zagadnień SIEĆ BIBLIOTEKI, FILIE, PUNKTY BIBLIOTECZNE W 2008 roku w województwie podkarpackiego funkcjonowało 695 bibliotek i filii bibliotecznych. W stosunku do roku 2007 liczba placówek zmniejszyła się o 3. Zlikwidowano filię wiejską w Kiełkowie, gm. Przecław pow. mielecki, placówkę w Bystrem, wchodzącą w skład GOK w Krzeszowie pow. niżański i Filię Nr 1 GOKiCz w Rakszawie pow. łańcucki. W miastach funkcjonowało 46 bibliotek i 74 filie biblioteczne, a na wsi 114 bibliotek wraz z 461 filiami. W stosunku do roku ubiegłego liczba bibliotek miejskich zwiększyła się o 1, prawa miejskie uzyskała wieś Boguchwała w pow. rzeszowskim. Status samodzielnych instytucji kultury posiadało ogółem 110 bibliotek publicznych, którym podlegały 373 filie biblioteczne. Z ośrodkami kultury połączonych było nadal 50 bibliotek (mniej o jedną w stosunku do roku 2007) oraz 162 filie biblioteczne. W wyniku zmian organizacyjnych w gm. Fredropol pow. przemyski wydzielono ze struktury Gminnej Instytucji Kultury i Sportu, Gminną Bibliotekę Publiczną, która uzyskała status instytucji kultury. Zmiany organizacyjne dotyczące sieci bibliotecznej nastąpiły jeszcze w dwóch gminach. W gm. Trzebownisko pow. rzeszowski połączono 3 Wiejskie Biblioteki Publiczne w Łukawcu, Stobiernej i Zaczerniu, funkcjonujące dotychczas jako samodzielne statutowe instytucje, w jedną Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej z 2 filiami. Natomiast w gm. Chłopice pow. jarosławski utworzono samodzielną jednostkę organizacyjną, Biblioteką Samorządową w Chłopicach z filią wiejską w Łowcach. Nadal 6 placówek bibliotecznych na terenie województwa: Biblioteka Publiczna w Łowcach gm. Chłopice pow. jarosławski, w Kramarzówce w gm. Pruchnik pow. jarosławski, Filia Nr 1 MBP w Leżajsku, w Starych Oleszycach gm. Oleszyce pow. lubaczowski, w Wydrzu gm. Rakszawa pow. łańcucki i w

5 4 Leszawie gm. Bircza pow. przemyski nie prowadziło działalności bibliotecznej z powodu braku odpowiednich warunków lokalowych. Zadania bibliotek powiatowych realizowało 19 bibliotek, w porównaniu z rokiem 2007 liczba bibliotek o zadaniach ponadlokalnych zwiększyła się o 3, tj. Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Przeworsku. Nadal, w dwóch powiatach: jarosławskim i tarnobrzeskim nie ma bibliotek realizujących zadania powiatowe. Placówki biblioteczne Pow. stalowowolski 28 Pow. tarnobrzeski 25 Pow. niżański 24 Pow. mielecki 47 Pow. kolbuszowski 25 Pow. leżajski 26 Pow. lubaczowski 26 Pow. dębicki 39 Pow. jasielski 25 Pow. ropczycko sędziowski 24 Pow. strzyżowski 27 Pow. rzeszowski 70 M. Rzeszów 19 Pow. łańcucki 32 Pow. brzozowski 36 Pow. przeworski 33 Pow. przemyski 44 Pow. jarosławski 34 Pow. krośnieński 45 Pow. sanocki 36 Pow. leski 18 Pow. bieszczadzki 12

6 5 Sieć bibliotek publicznych uzupełniało 51 punktów bibliotecznych, o 2 więcej niż w 2007 roku. Najwięcej, bo aż 7 prowadziła GBP w Dębowcu pow. jasielski. Na jedną placówkę biblioteczną w województwie przypadało mieszkańców, o 20 więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej mieszkańców na jedną bibliotekę przypadało w Dukli pow. krośnieński i w Przeworsku , najmniej w Dynowie - Bachórzu pow. rzeszowski 811 osób. Przeciętnie z jednej biblioteki publicznej w woj. podkarpackim korzystało w 2008 roku 523 czytelników, o 13 mniej niż w roku poprzednim. Liczba użytkowników na jedną placówkę w poszczególnych bibliotekach wahała się od osób w Przeworsku do 90 w gm. Fredropol pow. przemyski. Średnio na 1 powiat przypadały 32 biblioteki, natomiast w poszczególnych powiatach liczba placówek bibliotecznych wahała się od 12. w powiecie bieszczadzkim do 70. w powiecie rzeszowskim. Natomiast na 1 gminę średnio przypadały 4 placówki. Najliczniejszą sieć bibliotek publicznych posiadała gm. Dębica pow. dębicki - 12 placówek, gm. Boguchwała pow. rzeszowski i gm. Sanok pow. sanocki po 11 placówek. KSIĘGOZBIORY Na koniec 2008 roku biblioteki publiczne woj. podkarpackiego posiadały książek, w tym w bibliotekach miejskich /41 proc./ woluminów, a bibliotekach wiejskich Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadały książki. W omawianym roku w bibliotekach publicznych Podkarpacia przybyło książek, w tym w bibliotekach miejskich /45,8 proc./ egzemplarze, a w placówkach działających na wsi Ogółem zakupiono egzemplarze nowych książek, tj. o więcej jak przed rokiem. Zakup nowości stanowił 88,0 procent przybytków bibliotecznych. Ze środków organizatora biblioteki zakupiły wol., tj wol. więcej niż w roku 2007, natomiast z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wol., tj. o mniej niż przed rokiem. Wartość nabytych książek wyniosła zł. Środki organizatora stanowiły zł, tj. o zł więcej niż 2007 roku. Dotacja MKIDN zł, tj. o zł mniej niż w roku Rok 2008 był kolejnym

7 6 rokiem, w którym wzrosły środki finansowe na zakup nowości bibliotecznych z dotacji organizatora. Biblioteki publiczne gromadzą również zbiory specjalne, między innymi dokumenty życia społecznego, zbiory audiowizualne, filmy DVD, audiobooki. W roku sprawozdawczym na zakup zbiorów specjalnych biblioteki wydały zł /środki organizatora zł, dotacja MKiDN zł/ i zakupiły jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Księgozbiór Pow. tarnobrzeski Pow. stalowowolski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski Pow. dębicki M. Rzeszów Pow. jasielski Pow. krośnieński Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. sanocki Pow. bieszczadzki Pow. leski Najwięcej nowych książek nabyły biblioteki powiatu krośnieńskiego wol., w tym ze środków organizatora kupiono wol., co stanowi

8 7 72,0 procent ogólnego zakupu oraz powiatu rzeszowskiego wol., w tym ze środków organizatora wol. (66,0 procent nabytków). Wymienione powiaty rokrocznie kupują najwięcej nowych książek. Najwięcej nowych książek otrzymali czytelnicy w KBP w Krośnie wol., w tym z dotacji organizatora woluminy i w MBP w Tarnobrzegu wol., z dotacji organizatora woluminów. Najwięcej pieniędzy na zakup nowości wydały biblioteki w powiatach: krośnieńskim zł, w tym od organizatora zł i rzeszowskim zł, w tym od organizatora zł. W niektórych gminach kwoty przyznane przez samorządy na zakup nowości w 2008 roku były tak niskie, że do bibliotek zakupiono zaledwie kilkanaście nowych książek. W gm. Jarocin pow. niżański - 28 wol. za zł, gm. Iwierzyce pow. ropczycko-sędziszowski - 49 wol. za zł, w gm. Osiek Jasielski pow. jasielski - 81 wol. za zł, i w gm. Fredropol pow. przemyski - 89 wol. za zł. Spośród bibliotek powiatowych najmniej książek ze środków organizatora kupiła PiMBP w Ropczycach wol. za zł i BPGiM w Strzyżowie wol. za zł. W wymienionych bibliotekach dotacje MKiDN na zakup nowości były znacznie wyższe od środków organizatorów. Ogółem wskaźnik zakupu nowości, uzyskany przez biblioteki samorządowe wyniósł 11,4 wol. na 100 mieszkańców i jest taki sam jak w roku poprzednim. Zmieniły się nieco proporcje środków wydatkowanych na zakup nowości, z własnego budżetu i z dotacji MKiDN. Wzrósł wskaźnik zakupu nowości ze środków organizatora z 6,1 do 6,4, zmniejszył się ze środków ministerialnych 5,2 do 5,0 wol. na 100 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki zakupu nowości bibliotecznych uzyskały biblioteki powiatu lubaczowskiego 16,0 wol. i krośnieńskiego 15,8 wol. na 100 mieszkańców. Natomiast najniższe wskaźniki zakupu nowości uzyskały biblioteki powiatu jarosławskiego i ropczycko-sędziszowskiego 7,1 wol. na 100 mieszkańców. W skali województwa 24 biblioteki osiągnęły, a niektóre nawet przekroczyły, zalecany od 1980 roku wskaźnik zakupu 18 wol. na 100 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki osiągnęły biblioteki w gminach: Baligród pow. leski - 27,2 wol., Lubenia pow. rzeszowski - 27,0 wol., Chmielnik pow. rzeszowski - 26,8 wol., Cisna pow. leski - 26,5 wol. i Lubaczów - 26,3 wol. na 100 mieszkańców. Najniższe wskaźniki uzyskały biblioteki w: Zaklikowie pow. stalowowolski - 3,5 wol., Czarnej pow. dębicki - 3,6 wol., Laszkach pow. jarosławski, Pawłosiowie pow. jarosławski, Pruchniku pow. jarosławski i Birczy pow. przemyski - 4,3 wol. na 100 mieszkańców.

9 8 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców Pow. stalowowolski 11,1 Pow. tarnobrzeski 12,0 Pow. niżański 10,4 Pow. mielecki 12,4 Pow. kolbuszowski 14,5 Pow. leżajski 10,3 Pow. lubaczowski 16,0 Pow. dębicki 10,1 Pow. ropczycko sędziszowski 7,1 Pow. rzeszowski 13,5 M. Rzeszów 11,1 Pow. łańcucki 13,6 Pow. przeworski 10,9 Pow. jarosławski 7,1 Pow. jasielski 9,2 Pow. strzyżowski 13,0 Pow. przemyski 7,5 Pow. brzozowski 11,1 Pow. krośnieński 15,8 Pow. sanocki 11,9 Pow. leski 13,9 Pow. bieszczadzki 9,5 Średnia cena zakupionej książki wyniosła 19 złotych 23 grosze, w tym ze środków organizatora 19 zł 82 gr, ze środków ministerialnych18 zł 49 gr. Wśród powiatów istnieje pod tym względem duże zróżnicowanie: od 15 zł 98 gr w powiecie łańcuckim do 23 zł 58 gr w powiecie krośnieńskim. Spośród wszystkich bibliotek najdroższą książkę nabyły: KBP w Krośnie - 27 zł 96 gr i MBP w Jarosławiu - 26 zł 73 gr. Biblioteki Podkarpacia w 2008 roku wycofały ze swoich zbiorów książki, tj. o woluminy więcej niż przed rokiem. Biblioteki miejskie wycofały wol. /39,4 proc./, a biblioteki wiejskie

10 9 Najwięcej książek wycofano w powiatach: mieleckim wol., łańcuckim wol., jasielskim wol. i dębickim wol. Najmniej książek ubytkowano w powiecie lubaczowskim, tylko egzemplarze i brzozowskim Wielkość ubytkowanych książek w poszczególnych bibliotekach kształtowała się od 5 wol. w MBP w Lubaczowie do wol. w gm. Rakszawie pow. łańcucki (likwidacja filii). Nadal w 11. gminach biblioteki nie ubytkowały ani jednej książki: Chmielnik pow. rzeszowski, Cisna pow. leski, Czarna pow. dębicki, Harasiuki pow. niżański, Krościenko-Wyżne pow. krośnieński, Laszki pow. jarosławski, Oleszyce pow. lubaczowski, Orły pow. przemyski, Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski, Stubno pow. przemyski, Tyrawa Wołoska pow. sanocki. Wskaźnik liczby książek na 100 mieszkańców wyniósł 417 i w stosunku do roku 2007 zmniejszył się o 2. Rozkład tego wskaźnika według powiatów nie uległ istotnym zmianom. Pierwsze miejsce przypadło ponownie powiatowi leskiemu z wskaźnikiem 728 wol., na drugim miejscu sytuuje się powiat łańcucki z wskaźnikiem 587 wol. Najmniej zasobne w książki są te same powiaty co w 2007 roku, tj. biblioteki powiatu jarosławskiego z wskaźnikiem 266 wol. i jasielskiego z wskaźnikiem 304 woluminy. Rozkład tego wskaźnika w poszczególnych gminach kształtował się następująco: najwięcej książek oferowały potencjalnym czytelnikom biblioteki w: Cisnej pow. leski wol., w Baligrodzie pow. leski wol., Padwi Narodowej pow. mielecki wol. na 100 mieszkańców. Najmniej zasobne w książki były biblioteki w: Trzebownisku pow. rzeszowski wol., Iwierzycach pow. ropczycko-sędziszowski i w Zarzeczu pow. przeworski -152 wol. na 100 mieszkańców. Biblioteki woj. podkarpackiego w 2008 roku uzyskały wskaźnik aktywności księgozbioru 0,8 wypożyczeń na 1 wolumin i wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich. Najaktywniejszy księgozbiór posiadały biblioteki działające na terenie powiatu jasielskiego: 1 wypożyczenie na 1 wolumin. W pozostałych powiatach wskaźnik ten się obniżył lub pozostał na tym samym poziomie. Nadal najmniej aktywne zbiory posiadały biblioteki powiatów: bieszczadzkiego, jarosławskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i sanockiego - 0,6 wypożyczeń na 1 wolumin. Największą aktywność księgozbioru osiągnęły biblioteki w: MBP w Jaśle - 1,6, KBP Krośnie - 1,4 i MBP w Tarnobrzegu - 1,3 wypożyczenia na 1 wolumin. Najniższe wskaźniki uzyskały, kolejny rok, biblioteki w gminach: Chłopice pow. jarosławski, Cisna pow. leski, Fredropol pow. przemyski, Kamień pow. rzeszowski, Komańcza pow. sanocki, Laszki pow. jarosławski, Przemyśl- Hermanowice pow. przemyski, gm. Sanok pow. sanocki - 0,2 wypożyczenia na 1 wolumin.

11 10 CZYTELNICY W 2008 roku z usług bibliotek publicznych Podkarpacia korzystało osób, tj. o użytkowników mniej niż w roku W bibliotekach miejskich /56,5 proc./ czytelników, w placówkach wiejskich Wzrost liczby czytelników odnotowano tylko w powiecie przemyskim, spadek w pozostałych 20. powiatach. Natomiast w 36 gminach nastąpił wzrost liczby osób korzystających, spadek w 121, bez zmian w 2. Czytelnicy Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. lubaczowski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. leski Pow. bieszczadzki 3 814

12 11 Największy spadek liczby czytelników wykazały biblioteki w powiatach: tarnobrzeskim - mniej o czytelników i rzeszowskim - mniej o Natomiast wzrost czytelników uzyskały biblioteki w Jarosławiu o 542, w Krośnie o 359 i Przemyślu o 320 użytkowników, a spadek największy nastąpił w bibliotekach: Rzeszowa o 2 442, Tarnobrzega o 872 i Stalowej Woli o 783 czytelników. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało 523 czytelników i liczba ta zmalała o 13. Społeczny zasięg czytelnictwa osiągnięty przez biblioteki Podkarpacia wyniósł 17,0 czytelników na 100 mieszkańców i obniżył się w stosunku do ubiegłorocznego o 0,6 procent. Rozkład powiatów według tego wskaźnika nie zmienił się w stosunku do roku Na czele listy znajduje się powiat leski z wskaźnikiem 22,1, następnie łańcucki z wskaźnikiem 21,8 i powiat mielecki z wskaźnikiem 21,5 czytelników na 100 mieszkańców. Ostatnie miejsce w tym rankingu zajmuje powiat jarosławski z wskaźnikiem 10,0 czytelników na 100 mieszkańców. W poszczególnych powiatach znajdują się biblioteki, które charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami czytelnictwa tj. MBP w Łańcucie - 39,9, KBP w Krośnie - 38,9, MBP w Jaśle - 29,9 i GBP w Baligrodzie pow. leski - 29,1 czytelników na 100 mieszkańców. Struktura czytelników korzystających z usług bibliotek według grup wiekowych w skali województwa przedstawiała się następująco: 1 - czytelnicy do lat osób - 33,0 procent, 2 - czytelnicy od lat ,6 3 - czytelnicy od lat ,2 4 - czytelnicy od lat ,5 5 - czytelnicy od lat ,1 6 - czytelnicy powyżej 60 lat ,6 Najliczniejszą grupą czytelniczą w 2008 roku byli, tak jak w roku poprzednim, uczniowie do lat 15, ale w porównaniu z rokiem 2007 liczba czytelników w tej kategorii wiekowej spadła o 0,3 procent w skali województwa. Zmalała także liczba czytelników w przedziale wiekowym lat o 0,9 procent i w przedziale lat o 0,6 procent. Natomiast w pozostałych kategoriach wiekowych, tj. 4, 5 i 6 liczba użytkowników systematycznie rośnie. W roku 2008 wzrosła o 0,5 procent w 6, o 0,4 procent w 5 i o 0,9 procent w 4. W poszczególnych gminach struktura wiekowa czytelników korzystających z bibliotek kształtowała się różnie. Najwięcej młodych

13 12 czytelników odnotowały biblioteki w gm. Brzyska pow. jasielski - 69,0 proc., w gm. Jarocin pow. niżański - 67,4 proc. i w gm. Pawłosiów pow. jarosławski 65,5 proc., najmniej w MBP w Sanoku -15,6 proc. i PiMBP w Dębicy - 18,4 procent. Najwięcej czytelników powyżej 60. lat korzystało z usług bibliotek gm. Iwonicz Zdrój pow. krośnieński - 9,2 proc. a najmniej w gm. Rokietnica pow. jarosławski tylko 0,4 procent. Struktura czytelników bibliotek według zajęcia przedstawiała się następująco: P - robotnicy osoby - 5,3 procent R - rolnicy ,8 U - pracownicy umysłowi ,4 M - młodzież ucząca się ,8 S - studenci szkół wyższych ,1 I - inni zatrudnieni ,0 Nz - niezatrudnieni ,6 W dalszym ciągu najliczniejszą grupą korzystającą z bibliotek publicznych jest młodzież ucząca się, która w skali województwa stanowiła 52,8 proc. ogółu czytelników, jednak liczba czytelników w tej kategorii zmniejszyła się o 1,8 procent. W skali powiatów wskaźnik ten waha się od 66,3 proc. w powiecie lubaczowskim do 47,3 proc. w powiecie sanockim, natomiast w gminach od 79,0 proc. w gm. Adamówka pow. przeworski do 36,6 proc. w WiMBP w Rzeszowie. Studenci tworzyli grupę 10,1 procentową, spadek o 0,2 proc. Najliczniej reprezentowana była w powiecie sanockim 14,8 proc. a najmniej liczna była w powiecie rzeszowskim 6,3 procent. Natomiast w gminach najwięcej młodzieży studiującej odnotowały biblioteki w Sanoku - 21,0 proc. a najmniej w Laszkach pow. jarosławski 1,8 procent. Niezatrudnieni stanowili 15,6 proc. ogółu czytelników i w stosunku do roku poprzedniego wielkość ta wzrosła o 0,6 procent. Liczba użytkowników tej kategorii wiekowej z roku na rok rośnie. Najwięcej czytelników niezatrudnionych korzystało z usług bibliotek powiatów: bieszczadzkiego - 19,9 proc., jasielskiego i leskiego - 19,6 procent. Najmniej odnotowały placówki powiatu niżańskiego -10,8 proc., lubaczowskiego i rzeszowskiego po 12,0 procent.

14 13 WYPOŻYCZENIA W 2008 roku biblioteki, filie i punkty biblioteczne województwa podkarpackiego wypożyczyły na zewnątrz książek, tj. o książki mniej niż w roku Biblioteki miejskie wol. /55 proc./, a biblioteki wiejskie Wzrost wypożyczeń odnotowały biblioteki 11 powiatów: od w pow. mieleckim do wol. w pow. ropczycko-sędziszowskim. Skala spadku kształtowała się od wol. w pow. krośnieńskim do wol. w powiecie dębickim. Wypożyczenia Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. rprzeworski Pow. jarosławski Pow. lubaczowski Pow. jasielski Pow. strzyżowski Pow. brzozowski Pow. przemyski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. bieszczadzki Pow. leski

15 14 Natomiast w 73. gminach biblioteki odnotowały wzrost wypożyczeń, a w 86 spadek. Największy wzrost odnotowała MBP w Mielcu o wol. i w MBP w Jarosławiu o wol. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało w woj. podkarpackim wypożyczeń i wielkość ta obniżyła się o 99. Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców wyniosła 323 wol. tj. o 5 mniej niż w roku ubiegłym. Pierwsze miejsce w rankingu powiatów według liczby wypożyczeń na 100 mieszkańców zajmuje powiat łańcucki z wskaźnikiem 451, a zamyka listę powiat jarosławski z wskaźnikiem 172 i są to te same powiaty od kilku lat. Również w rankingu gmin pierwsze miejsce w tabeli zajmuje MBP w Łańcucie z wskaźnikiem 883 wypożyczenia na 100 mieszkańców, a ostatnie GBP w Chłopicach pow. jarosławski z wskaźnikiem 47 wypożyczeń na 100 mieszkańców. Aktywność czytelnicza, czyli liczba wypożyczeń na 1 czytelnika wyniosła 18,9 wol. i wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2007 tylko o 0,2 wol. Pod względem intensywności czytania najlepiej wypadły biblioteki powiatów: kolbuszowskiego - 22,1 i brzozowskiego - 21,0 wypożyczeń na 1 czytelnika. Najmniej aktywni byli czytelnicy w powiecie sanockim, którzy uzyskali średnią czytelniczą 15,0 wypożyczeń na jednego czytelnika. Struktura wypożyczonych zbiorów w bibliotekach publicznych Podkarpacia wyglądała następująco: - literatura piękna dla dzieci - 36,7 proc. - literatura piękna dla dorosłych - 49,6 - literatura niebeletrystyczna - 13,7 Z przedstawionych danych wynika, że w bibliotekach publicznych najwięcej wypożycza się literatury pięknej dla dorosłych, która stanowi prawie 50 proc. wszystkich wypożyczeń. Najwięcej tej literatury wypożyczono w bibliotekach powiatów: jarosławskiego - 59,6 proc. i bieszczadzkiego - 57,6 procent. Natomiast najwięcej literatury pięknej dla dzieci udostępniono w powiecie leżajskim - 49,4 proc., a najmniej w powiecie jarosławskim 29,5 i krośnieńskim 29,3 procent. Udział literatury niebeletrystycznej stanowi 13,7 proc. ogółu wypożyczeń i w skali województwa kształtuje się od 27,2 proc. w KBP w Krośnie do 2 woluminów w GBP w Laszkach pow. jarosławski. Najwięcej literatury niebeletrystycznej udostępniły biblioteki powiatu krośnieńskiego - 20,3 proc. i jasielskiego 17,1 proc. ogółu wypożyczeń. Najmniej odnotowały biblioteki powiatu niżańskiego - 7,5 proc. i dębickiego - 8,4 procent ogółu wypożyczeń.

16 15 UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW NA MIEJSCU W 2008 roku 695 bibliotek publicznych i ich filii na terenie Podkarpacia prowadziło łącznie 310 czytelni i kącików czytelnianych, liczących 12 i więcej miejsc udostępniania prezencyjnego. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich liczba spadła o 11, spadek ten spowodowany był głównie zmianami lokalowymi w bibliotekach. Biblioteki dysponowały łącznie miejscami. Średnio na 1 bibliotekę przypadało 12 miejsc do prezencyjnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Odrębne pomieszczenia lub wydzielone kąciki czytelniane powyżej 12 miejsc posiadały biblioteki w 127 gminach. Czytelnie, jako wyspecjalizowane agendy udostępniania prezencyjnego z własną obsadą kadrową prowadziły biblioteki w 24 gminach: Brzozowie, Dębicy, Gorzycach pow. tarnobrzeski, Haczowie pow. brzozowski, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Nowej Dębie, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach, Sanoku, Sędziszowie Młp. pow. ropczyckosędziszowski, Stalowej Woli, Strzyżowie, Tarnobrzegu oraz Ustrzykach Dolnych. W 2008 roku biblioteki województwa podkarpackiego prenumerowały ogółem tytułów czasopism i dzienników. Ilość zaprenumerowanej prasy w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 72 egzemplarze. Średnio na 1 placówkę biblioteczną przypadało 6,9 egzemplarza. Największą ilość zaprenumerowanych czasopism i dzienników posiadały duże biblioteki miejskie w: Rzeszowie 449, Krośnie 240, Przemyślu 206, Mielcu 174, Tarnobrzegu 132. Spośród bibliotek miejsko-gminnych najwięcej tytułów prasy posiadały biblioteki w: Kolbuszowej 76, Ustrzykach Dolnych 76, Jedliczach pow. krośnieński 63, Nowej Sarzynie pow. leżajski 56. W bibliotekach gminnych najwięcej zaprenumerowanych tytułów czasopism i dzienników posiadały Niebylec pow. strzyżowski 77, Boguchwała pow. rzeszowski 65, Czudec powiat strzyżowski 59. W 2008 roku o 18 tytułów prasy wzbogaciła się czytelnia WiMBP w Rzeszowie, 16 tytułów przybyło w Ustrzykach Dolnych, po 10 w Gorzycach pow. tarnobrzeski i w Lubaczowie. Porównanie poszczególnych powiatów woj. podkarpackiego pod względem liczby zaprenumerowanej prasy dało wynik 460 tytułów w powiecie krośnieńskim, 403 w pow. rzeszowskim, 325 w powiecie mieleckim. W pozostałych powiatach prenumerowano mniej niż 300 tytułów.

17 16 Prenumerata prasy Pow. stalowowolski 210 Pow. tarnobrzeski 227 Pow. niżański 127 Pow. mielecki 325 Pow. kolbuszowski 176 Pow. leżajski 160 Pow. lubaczowski 149 Pow. dębicki 193 Pow. jasielski 244 Pow. ropczycko sędziowski 117 Pow. strzyżowski 211 Pow. rzeszowski 403 M. Rzeszów 449 Pow. łańcucki 273 Pow. brzozowski 141 Pow. przeworski 129 Pow. przemyski 287 Pow. jarosławski 128 Pow. krośnieński 460 Pow. sanocki 224 Pow. leski 102 Pow. bieszczadzki 85 W roku 2008 w woj. podkarpackim uległa zmniejszeniu o jedną, liczba bibliotek nie posiadających w swoich zbiorach prasy. Są to biblioteki publiczne w gminach: Chłopice pow. jarosławski, Dębica-Latoszyn pow. dębicki, Horyniec Zdrój pow. lubaczowski, Laszki pow. jarosławski, Lubaczów-Basznia Dolna pow. lubaczowski, Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski, Raniżów pow. kolbuszowski, Stary Dzików pow. lubaczowski, Zaklików pow. stalowowolski, Żyraków pow. dębicki.

18 17 Odwiedziny Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. ropczycko sędziowski Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. sanocki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. leski Pow. bieszczadzki W czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek publicznych woj. podkarpackiego w roku sprawozdawczym odnotowano korzystny, o wzrost liczby odwiedzin, których było ogółem Na jedną placówkę biblioteczną przypadało odwiedzin. Największy wzrost odwiedzin w roku 2008 odnotowano w bibliotekach w: Ropczycach wzrost o 5 791, Krzeszowie pow. niżański wzrost o 5 156, Nozdrzcu pow. brzozowski wzrost o

19 18 Największy spadek odwiedzin odnotowano w bibliotekach w: Przeworsku spadek o , Lesku o 6 210, Sanoku 3 958, Tryńczy pow. przeworski Największą liczbę odwiedzin w 2008 roku odnotowano w powiecie jasielskim , następnie w krośnieńskim , rzeszowskim oraz mieleckim Pozostałe powiaty wykazały odwiedziny w czytelniach poniżej Udzielone informacje Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. Pow kolbuszowski leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. ropczycko sędziowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. leski Pow. bieszczadzki 2 930

20 19 W bibliotekach publicznych województwa podkarpackiego w 2008 roku udzielono informacji, o mniej, niż w 2007 roku. Największą liczbę udzielonych informacji wykazały biblioteki w pow. mieleckim , następnie jasielskim oraz krośnieńskim , w pozostałych powiatach liczba ta kształtowała się poniżej Największy wzrost usług informacyjnych odnotowały biblioteki w: Krośnie - wzrost o 8 767, Brzyskach pow. jasielski - wzrost o 3 079, Dynowie- Bachórzu pow. rzeszowski - wzrost o 2 881, Jarosławiu - wzrost o Największy spadek usług informacyjnych odnotowały biblioteki w: Dębicy spadek o 7 852, Zagórzu pow. sanocki spadek o 4 402, Iwierzycach pow. ropczycko-sędziszowski spadek o 2 712, Sanoku spadek o Dane dotyczące udostępnień na miejscu z podziałem ze względu na rodzaj udostępnianych dokumentów a także stan wykorzystania Internetu w czytelniach podkarpackich bibliotek uwzględnione zostały w tabeli nr 20. Przedstawiają się one następująco: w 2008 roku w czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek publicznych na Podkarpaciu udostępniono ogółem materiałów bibliotecznych, tj. o mniej niż w roku Na ogólną liczbę udostępnień złożyły się: udostępnienia prezencyjne książek i czasopism oprawnych woluminy, tytuły czasopism nieoprawnych oraz jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych a także udostępnienia Internetu. Udostępnienia książek w stosunku do ogółu udostępnień stanowią 38,1 proc., czasopism 41,6 proc., zbiorów specjalnych 1,3 proc., Internetu 19,1 proc. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek liczby udostępnień czasopism, tj. o 2,5 proc. Nadal utrzymuje się spadek udostępnień książek, tj. o 3,3 proc., nastąpił natomiast wzrost udostępnień zbiorów specjalnych oraz Internetu, średnio o 5,9 proc. Najwięcej udostępnień na miejscu ogółem odnotowano w bibliotekach w: Rzeszowie , Krośnie , Dębicy , Jaśle Najmniej udostępnień na miejscu w 2008 roku wykazały biblioteki w: Roźwienicy pow. jarosławski 156, Solinie-Polańczyku pow. leski 197, Oleszycach pow. lubaczowski 264, Krzeszowie pow. niżański 365. Największy wzrost liczby udostępnień w stosunku do 2007 roku odnotowały biblioteki w: Dębicy-Latoszynie pow. dębicki - wzrost o , Leżajsku-Giedlarowej pow. leżajski - wzrost o , Dębicy - wzrost o Największy spadek liczby udostępnień nastąpił w bibliotekach w: Rzeszowie - spadek o , Tarnobrzegu - spadek o14 762, Jaśle - spadek o , Sanoku - spadek o W 2008 roku użytkownicy czytelni ogólnych i internetowych skorzystali razy z dostępu do zasobów sieci Internet, tj. o więcej niż w roku poprzednim.

21 20 Największa liczbę udostępnień Internetu wykazały biblioteki w: Jaśle , Rzeszowie , Krośnie , w układzie powiatowym najwięcej udostępnień internetowych wykazały powiaty: jasielski , ropczyckosędziszowski , krośnieński Liczby obrazujące działalność prezencyjną bibliotek publicznych woj. podkarpackiego w 2008 roku wykazują tendencję spadkową w stosunku do roku Spadki dotyczą udzielonych informacji i udostępnień materiałów bibliotecznych, odnotowano spadek udostępnionych na miejscu czasopism i książek. Utrzymuje się natomiast, podobnie jak w ubiegłym roku sprawozdawczym wzrost zainteresowania czytelników zbiorami specjalnymi, gromadzonymi w bibliotekach a także usługami informacyjnymi czytelni świadczonymi za pomocą sieci Internet. Nastąpił także wzrost liczby odwiedzin i prenumerowanej prasy. Analiza statystyki działalności czytelnianej bibliotek publicznych woj. podkarpackiego na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwala na stwierdzenie, iż wdrażane przez biblioteki nowoczesne technologie informatyczne wpływają na zwiększenie udziału informacji elektronicznej, obok informacji na nośnikach tradycyjnych. Biblioteki nadal są cennym źródłem informacji, zmienia się jedynie sposób jej prezentacji i wykorzystania. Komputeryzacja procesów bibliotecznych i informacyjnych w 2008 roku prowadzona była w 239 placówkach bibliotecznych, tj. o 16 więcej w stosunku do roku poprzedniego. Znacząco wzrosła liczba wykorzystywanych w bibliotekach zestawów komputerowych. Na koniec 2008 roku w bibliotekach woj. podkarpackiego użytkowano zestawy komputerowe, tj. o 380 więcej niż w roku Czytelnie internetowe działały w 177 placówkach. Druga edycja Programu w 2008 roku wzbogaciła biblioteki o kolejne 30 zestawów komputerowych. Dostęp do Internetu posiadają 353 biblioteki, tj. o 27 więcej niż w roku ubiegłym.

22 21 PODSUMOWANIE Na koniec 2008 roku na Podkarpaciu działało 695 bibliotek i filii oraz 51 punktów bibliotecznych. Bezpośrednią opieką bibliotek powiatowych objęte były placówki biblioteczne 19. powiatów. W 2. powiatach: jarosławskim i tarnobrzeskim biblioteki nie realizowały zadań ponadlokalnych. Z uwagi na brak ogniwa pośredniego, jakim jest biblioteka powiatowa, WiMBP w Rzeszowie obejmowała nadzorem bezpośrednim nie tylko 19 bibliotek o zadaniach powiatowych, ale również biblioteki miejskie, miejsko-gminne i gminne działające w 22 gminach woj. podkarpackiego. Księgozbiory bibliotek publicznych Podkarpacia liczyły woluminów i w ciągu roku biblioteki wzbogaciły się o książek. Zbiory bibliotek publicznych systematycznie się powiększają, nie tylko o książki ale także o inne materiały biblioteczne: muzyczne, audiowizualne, czasopisma, dokumenty życia społecznego. Z usług bibliotek Podkarpacia w 2008 roku korzystało czytelników, którzy wypożyczyli książek. W czytelniach i kącikach czytelniczych udostępniono materiałów bibliotecznych, udzielono informacje. Użytkownicy w 353 bibliotekach korzystali z zasobów Internetu. Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym spadła liczba czytelników, wypożyczeń i obniżyły się wskaźniki określające poziom czytelnictwa, ale były to wielkości mniejsze niż w latach poprzednich. Wzrosły natomiast nakłady na zakup nowości wydawniczych, ale nie są to jeszcze wystarczające środki, pozwalające bibliotekom osiągnąć normatywny wskaźnik zakupu, tj. 18 wol. na 100 mieszkańców.

23 22 SPIS TABEL Tabl. 1 Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego w roku 2008 wg powiatów 23 Tabl. 2 Zakup nowości bibliotecznych w roku 2008 wg powiatów Tabl. 3 Struktura wypożyczeń w roku 2008 wg powiatów Tabl. 4 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców wg powiatów 35 Tabl. 5 Wzrost lub spadek liczby czytelników wg powiatów Tabl. 6 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika wg powiatów Tabl. 7 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wg powiatów Tabl. 8 Wypożyczenia na 1 wolumin wg powiatów Tabl. 9 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń wg powiatów Tabl.10 Liczba książek na 100 mieszkańców wg powiatów Tabl.11 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców wg powiatów 49 Tabl.12 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną wg powiatów Tabl.13 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę Biblioteczną wg powiatów Tabl.14 Księgozbiór wg powiatów Tabl.15 cz.1 Struktura czytelników w roku 2008 wg wieku, wg powiatów 61 Tabl.15 cz.2 Struktura czytelników w roku 2008 wg wieku, wg powiatów 65 Tabl.16 cz.1 Struktura czytelników w roku 2008 wg zajęcia, wg powiatów 69 Tabl.16 cz.2 Struktura czytelników w roku 2008 wg zajęcia, wg powiatów 73 Tabl.17 Działalność informacyjna w roku 2008 wg powiatów.. 77 Tabl.18 Odwiedziny (porównawczo rok 2007 i 2008) wg powiatów 81 Tabl.19 Informacje (porównawczo rok 2007 i 2008) wg powiatów.. 85 Tabl.20 Udostępnienia prezencyjne w roku 2008 wg powiatów 89 Tabl.21 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców wg gmin.. 93 Tabl.22 Wzrost lub spadek liczby czytelników wg gmin.. 94 Tabl.23 Liczba wypożyczeń rocznie na czytelnika wg gmin 96 Tabl.24 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wg gmin. 97 Tabl.25 Wypożyczenia na 1 wolumin wg gmin 99 Tabl.26 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń wg gmin Tabl.27 Liczba książek na 100 mieszkańców wg gmin Tabl.28 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną wg gmin. 103 Tabl.29 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną.. 105

24 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W ROKU 2008 TABL.1 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

25 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

26 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 81. Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

27 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

28 ZAKUP NOWOŚCI BIBLIOTECZNYCH W ROKU 2008 TABL. 2 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 1. Czarna (bieszczadzka) , , ,95 2. Lutowiska , , ,41 3. Ustrzyki Dolne , , , BIESZCZADZKI , , , Brzozów , , ,98 5. Domaradz , , ,72 6. Dydnia , , ,32 7. Haczów , , ,08 8. Jasienica Rosielna , , ,21 9. Nozdrzec , , , BRZOZOWSKI , , , Brzostek , , , Czarna (dębicka) , , , Dębica , , , Dębica - Latoszyn , , , Jodłowa , , , Pilzno , , , Żyraków , , , DĘBICKI , , , Chłopice , , , Jarosław , , , Jarosław - Pełkinie , , , Laszki , , , Pawłosiów , , , Pruchnik , , , Radymno , , , Radymno - Skołoszów , , , Rokietnica , , , Roźwienica , , , Wiązownica , , , JAROSŁAWSKI , , , Brzyska , , , Dębowiec , , , Jasło , , , Jasło - Szebnie , , , Kołaczyce , , , Krempna , , , Nowy Żmigród , , , Osiek Jasielski , , , Skołyszyn , , , Tarnowiec , , , JASIELSKI , , , Cmolas , , , Dzikowiec , , , Kolbuszowa , , , Majdan Królewski , , , Niwiska , , , Raniżów , , , KOLBUSZOWSKI , , ,

29 -28 - Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 44. Chorkówka , , , Dukla , , , Iwonicz Zdrój , , , Jedlicze , , , Korczyna , , , Krosno , , , Krościenko Wyżne , , , Miejsce Piastowe , , , Rymanów , , , Wojaszówka - Odrzykoń , , , KROŚNIEŃSKI , , , Baligród , , , Cisna , , , Lesko , , , Olszanica , , , Solina - Polańczyk , , , LESKI , , , Grodzisko Dolne , , , Kuryłówka , , , Leżajsk , , , Leżajsk - Giedlarowa , , , Nowa Sarzyna , , , LEŻAJSKI , , , Cieszanów , , , Horyniec Zdrój , , , Lubaczów , , , Lubaczów - Basznia Dolna , , , Narol , , , Oleszyce , , , Stary Dzików , , , Wielkie Oczy , , , LUBACZOWSKI , , , Białobrzegi , , , Czarna (łańcucka) , , , Łańcut , , , Łańcut - Wysoka Łańcucka , , , Markowa , , , Rakszawa , , , Żołynia , , , ŁAŃCUCKI , , , Borowa , , , Czermin , , , Gawłuszowice , , , Mielec , , , Mielec - Chorzelów , , , Padew Narodowa , , , Przecław , , , Radomyśl Wielki , , , Tuszów Narodowy , , , Wadowice Górne , , , MIELECKI , , ,

30 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 89. Harasiuki , , , Jarocin , , , Jeżowe , , , Krzeszów , , , Nisko , , , Rudnik n/sanem , , , Ulanów , , , NIŻAŃSKI , , , Bircza , , , Dubiecko , , , Fredropol , , , Krasiczyn , , , Krzywcza , , , Medyka , , , Orły , , , Przemyśl , , , Przemyśl - Hermanowice , , , Stubno , , , Żurawica , , , PRZEMYSKI , , , Adamówka , , , Gać , , , Jawornik Polski , , , Kańczuga , , , Przeworsk , , , Przeworsk - Urzejowice , , , Sieniawa , , , Tryńcza , , , Zarzecze , , , PRZEWORSKI , , , Iwierzyce , , , Ostrów , , , Ropczyce , , , Sędziszów Małopolski , , , Wielopole Skrzyńskie , , , ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI , , , Błażowa , , , Boguchwała , , , Chmielnik , , , Dynów , , , Dynów - Bachórz , , , Głogów Małopolski , , , Hyżne , , , Kamień , , , Krasne , , , Lubenia , , , Sokołów Małopolski , , , Świlcza , , , Trzebownisko , , , Tyczyn , , , RZESZOWSKI , , ,

31 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 135. Besko , , , Bukowsko , , , Komańcza , , , Sanok , , , Sanok - Gmina , , , Tyrawa Wołoska , , , Zagórz , , , Zarszyn , , , SANOCKI , , , Bojanów , , , Pysznica , , , Radomyśl n/sanem , , , Stalowa Wola , , , Zaklików , , , Zaleszany , , , STALOWOWOLSKI , , , Czudec , , , Frysztak , , , Niebylec , , , Strzyżów , , , Wiśniowa , , , STRZYŻOWSKI , , , Baranów Sandomierski , , , Gorzyce , , , Grębów , , , Nowa Dęba , , , Tarnobrzeg , , , TARNOBRZESKI , , , TEREN , , , RZESZÓW , , , WOJEWÓDZTWO , , ,

32 STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W ROKU 2008 TABL. 3 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska

33 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 43. Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa

34 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 80. Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

35 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 124. Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

36 TABL. 4 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska 12.0 BIESZCZADZKI Domaradz Haczów Brzozów Jasienica Rosielna Nozdrzec Dydnia 11.1 BRZOZOWSKI Dębica Dębica - Latoszyn Pilzno Brzostek Żyraków Jodłowa Czarna (dębicka) 6.0 DĘBICKI Radymno Jarosław Rokietnica Jarosław - Pełkinie Pruchnik Pawłosiów Radymno - Skołoszów Laszki Wiązownica Roźwienica Chłopice 4.5 JAROSŁAWSKI Jasło Dębowiec Nowy Żmigród Osiek Jasielski Tarnowiec Kołaczyce Jasło - Szebnie Skołyszyn Brzyska Krempna 7.7 JASIELSKI Kolbuszowa Cmolas Raniżów Majdan Królewski Niwiska Dzikowiec 11.6 KOLBUSZOWSKI Krosno Iwonicz Zdrój Jedlicze Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń Korczyna Chorkówka Dukla 8.5 KROŚNIEŃSKI Baligród Lesko Cisna Olszanica Solina - Polańczyk 12.9 LESKI Leżajsk Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna 13.6 LEŻAJSKI Lubaczów Wielkie Oczy Stary Dzików Horyniec Zdrój Cieszanów Narol Oleszyce Lubaczów - Basznia Dolna 10.9 LUBACZOWSKI Łańcut Markowa Żołynia Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut - Wysoka Łańcucka Rakszawa 8.9 ŁAŃCUCKI Mielec Przecław Padew Narodowa Borowa Tuszów Narodowy 17.2

37 Mielec - Chorzelów Czermin Radomyśl Wielki Gawłuszowice Wadowice Górne 11.5 MIELECKI Harasiuki Jeżowe Nisko Rudnik n/sanem Jarocin Ulanów Krzeszów 11.4 NIŻAŃSKI Przemyśl Medyka Krzywcza Krasiczyn Stubno Żurawica Bircza Orły Dubiecko Fredropol Przemyśl - Hermanowice 4.6 PRZEMYSKI Przeworsk Jawornik Polski Tryńcza Adamówka Gać Kańczuga Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Zarzecze 6.5 PRZEWORSKI Ostrów Wielopole Skrzyńskie Ropczyce Sędziszów Małopolski Iwierzyce 8.8 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Chmielnik Lubenia Dynów Błażowa Hyżne Tyczyn Dynów - Bachórz Świlcza Krasne Sokołów Małopolski Głogów Małopolski Kamień Trzebownisko 5.6 RZESZOWSKI Sanok Zarszyn Zagórz Besko Bukowsko Tyrawa Wołoska Komańcza Sanok - Gmina 8.3 SANOCKI Bojanów Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Pysznica Zaleszany Zaklików 4.9 STALOWOWOLSKI Czudec Wiśniowa Niebylec Frysztak Strzyżów 17.0 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Grębów Gorzyce Baranów Sandomierski Nowa Dęba 10.6 TARNOBRZESKI 18.3 TEREN 16.7 RZESZÓW 21.1 WOJEWÓDZTWO 17.0

38 TABL. 5 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -7 BIESZCZADZKI Brzozów Haczów Domaradz Dydnia Nozdrzec Jasienica Rosielna -21 BRZOZOWSKI Dębica Dębica - Latoszyn Czarna (dębicka) Brzostek Jodłowa Pilzno Żyraków 42 DĘBICKI Chłopice Pruchnik Radymno Wiązownica Rokietnica Radymno - Skołoszów Roźwienica Laszki Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Jarosław 542 JAROSŁAWSKI Skołyszyn Tarnowiec Dębowiec Kołaczyce Brzyska Jasło - Szebnie Nowy Żmigród Osiek Jasielski 36. Krempna Jasło 161 JASIELSKI Majdan Królewski Cmolas Niwiska Raniżów Dzikowiec Kolbuszowa 62 KOLBUSZOWSKI Jedlicze Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka Rymanów Korczyna Dukla Krościenko Wyżne Krosno 359 KROŚNIEŃSKI Lesko Solina - Polańczyk Olszanica Cisna Baligród 38 LESKI Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne 28 LEŻAJSKI Narol Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Cieszanów Oleszyce Wielkie Oczy Lubaczów Stary Dzików 135 LUBACZOWSKI Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka Białobrzegi Żołynia Łańcut Czarna (łańcucka) Markowa 42 ŁAŃCUCKI Tuszów Narodowy Przecław Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów Wadowice Górne -31

39 Padew Narodowa Dynów Borowa Hyżne Gawłuszowice 132. Dynów - Bachórz Czermin Trzebownisko Mielec Świlcza 90 MIELECKI -579 RZESZOWSKI Krzeszów Jarocin Sanok - Gmina Ulanów Zarszyn Jeżowe Komańcza Harasiuki Besko Rudnik n/sanem Sanok Nisko Tyrawa Wołoska Bukowsko -18 NIŻAŃSKI Zagórz Żurawica -140 SANOCKI Bircza Dubiecko Stalowa Wola Medyka Radomyśl n/sanem Orły Bojanów Krasiczyn Zaleszany Przemyśl - Hermanowice Pysznica Stubno Zaklików Krzywcza Fredropol 54 STALOWOWOLSKI Przemyśl Strzyżów -211 PRZEMYSKI Wiśniowa Niebylec Kańczuga Frysztak Tryńcza Czudec Przeworsk Sieniawa -21 STRZYŻOWSKI Gać Adamówka Tarnobrzeg Jawornik Polski Nowa Dęba Przeworsk - Urzejowice Gorzyce Zarzecze Grębów Baranów Sandomierski -1 PRZEWORSKI -226 TARNOBRZESKI Ropczyce Wielopole Skrzyńskie -31 TEREN Sędziszów Małopolski Iwierzyce 53 RZESZÓW Ostrów 102 WOJEWÓDZTWO ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Głogów Małopolski Krasne Tyczyn Błażowa Sokołów Małopolski Chmielnik Kamień Lubenia -54

40 TABL. 5 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -7 BIESZCZADZKI Brzozów Haczów Domaradz Dydnia Nozdrzec Jasienica Rosielna -21 BRZOZOWSKI Dębica Dębica - Latoszyn Czarna (dębicka) Brzostek Jodłowa Pilzno Żyraków 42 DĘBICKI Chłopice Pruchnik Radymno Wiązownica Rokietnica Radymno - Skołoszów Roźwienica Laszki Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Jarosław 542 JAROSŁAWSKI Skołyszyn Tarnowiec Dębowiec Kołaczyce Brzyska Jasło - Szebnie Nowy Żmigród Osiek Jasielski 36. Krempna Jasło 161 JASIELSKI Majdan Królewski Cmolas Niwiska Raniżów Dzikowiec Kolbuszowa 62 KOLBUSZOWSKI Jedlicze Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka Rymanów Korczyna Dukla Krościenko Wyżne Krosno 359 KROŚNIEŃSKI Lesko Solina - Polańczyk Olszanica Cisna Baligród 38 LESKI Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne 28 LEŻAJSKI Narol Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Cieszanów Oleszyce Wielkie Oczy Lubaczów Stary Dzików 135 LUBACZOWSKI Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka Białobrzegi Żołynia Łańcut Czarna (łańcucka) Markowa 42 ŁAŃCUCKI Tuszów Narodowy Przecław Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów Wadowice Górne -31

41 Padew Narodowa Borowa Gawłuszowice 87. Czermin Mielec 146 MIELECKI Krzeszów Jarocin Ulanów Jeżowe Harasiuki Rudnik n/sanem Nisko 58 NIŻAŃSKI Żurawica Bircza Dubiecko Medyka Orły Krasiczyn Przemyśl - Hermanowice Stubno Krzywcza Fredropol Przemyśl 320 PRZEMYSKI Kańczuga Tryńcza Przeworsk Sieniawa Gać Adamówka Jawornik Polski Przeworsk - Urzejowice Zarzecze 15 PRZEWORSKI Ropczyce Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Iwierzyce Ostrów 102 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Głogów Małopolski Krasne Tyczyn Błażowa Sokołów Małopolski Chmielnik Kamień Lubenia Dynów Hyżne Dynów - Bachórz Trzebownisko Świlcza 90 RZESZOWSKI Sanok - Gmina Zarszyn Komańcza Besko Sanok Tyrawa Wołoska Bukowsko Zagórz -7 SANOCKI Stalowa Wola Radomyśl n/sanem Bojanów Zaleszany Pysznica Zaklików 20 STALOWOWOLSKI Strzyżów Wiśniowa Niebylec Frysztak Czudec -6 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Gorzyce Grębów Baranów Sandomierski -1 TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

42 TABL. 6 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Lutowiska Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) 15.0 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec Dydnia 15.6 BRZOZOWSKI Żyraków Dębica - Latoszyn Brzostek Pilzno Jodłowa Dębica Czarna (dębicka) 15.3 DĘBICKI Jarosław Wiązownica Pruchnik Jarosław - Pełkinie Roźwienica Radymno - Skołoszów Laszki Radymno Rokietnica Pawłosiów Chłopice 10.3 JAROSŁAWSKI Krempna Kołaczyce Brzyska Osiek Jasielski Jasło - Szebnie Jasło Tarnowiec Nowy Żmigród Skołyszyn Dębowiec 14.4 JASIELSKI Dzikowiec Cmolas Raniżów Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska 15.4 KOLBUSZOWSKI Chorkówka Jedlicze Krosno Krościenko Wyżne Dukla Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń Korczyna Iwonicz Zdrój 14.2 KROŚNIEŃSKI Baligród Olszanica Lesko Solina - Polańczyk Cisna 11.0 LESKI Kuryłówka Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna Leżajsk - Giedlarowa Leżajsk 16.5 LEŻAJSKI Cieszanów Narol Lubaczów - Basznia Dolna Oleszyce Lubaczów Wielkie Oczy Horyniec Zdrój Stary Dzików 9.6 LUBACZOWSKI Łańcut - Wysoka Łańcucka Łańcut Markowa Żołynia Rakszawa Białobrzegi Czarna (łańcucka) 13.3 ŁAŃCUCKI Mielec - Chorzelów Borowa Gawłuszowice Tuszów Narodowy Czermin 20.8

43 Mielec Padew Narodowa Radomyśl Wielki Wadowice Górne Przecław 14.1 MIELECKI Ulanów Krzeszów Harasiuki Nisko Rudnik n/sanem Jeżowe Jarocin 15.1 NIŻAŃSKI Krasiczyn Bircza Stubno Żurawica Medyka Dubiecko Orły Przemyśl Fredropol Przemyśl - Hermanowice Krzywcza 11.0 PRZEMYSKI Gać Przeworsk - Urzejowice Przeworsk Zarzecze Tryńcza Sieniawa Jawornik Polski Kańczuga Adamówka 10.8 PRZEWORSKI Sędziszów Małopolski Ropczyce Ostrów Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce 12.4 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Lubenia Świlcza Boguchwała Tyczyn Dynów Głogów Małopolski Błażowa Trzebownisko Hyżne Sokołów Małopolski Krasne Chmielnik Dynów - Bachórz Kamień 10.8 RZESZOWSKI Zagórz Besko Sanok Sanok - Gmina Komańcza Zarszyn Bukowsko Tyrawa Wołoska 12.5 SANOCKI Zaklików Bojanów Pysznica Stalowa Wola Radomyśl n/sanem Zaleszany 17.7 STALOWOWOLSKI Frysztak Czudec Strzyżów Wiśniowa Niebylec 17.3 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Baranów Sandomierski Nowa Dęba Grębów 15.6 TARNOBRZESKI 20.1 TEREN 19.1 RZESZÓW 17.8 WOJEWÓDZTWO 18.9

44 TABL. 7 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 234 BIESZCZADZKI Domaradz Brzozów Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec Dydnia 174 BRZOZOWSKI Dębica - Latoszyn Żyraków Pilzno Dębica Brzostek Jodłowa Czarna (dębicka) 92 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pruchnik Jarosław - Pełkinie Wiązownica Radymno - Skołoszów Pawłosiów Roźwienica Laszki Chłopice 47 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Krempna Dębowiec Osiek Jasielski Nowy Żmigród Tarnowiec Brzyska Jasło - Szebnie Skołyszyn 141 JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Raniżów Majdan Królewski Niwiska 188 KOLBUSZOWSKI Krosno Jedlicze Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Chorkówka Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń Korczyna Dukla 155 KROŚNIEŃSKI Baligród Lesko Olszanica Cisna Solina - Polańczyk 193 LESKI Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna 290 LEŻAJSKI Lubaczów Cieszanów Narol Lubaczów - Basznia Dolna Wielkie Oczy Oleszyce Horyniec Zdrój Stary Dzików 149 LUBACZOWSKI Łańcut Markowa Żołynia Łańcut - Wysoka Łańcucka Białobrzegi Czarna (łańcucka) Rakszawa 179 ŁAŃCUCKI Mielec Mielec - Chorzelów Borowa Padew Narodowa Tuszów Narodowy 375

45 Czermin Gawłuszowice Przecław Radomyśl Wielki Wadowice Górne 189 MIELECKI Harasiuki Ulanów Jeżowe Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Jarocin 187 NIŻAŃSKI Krasiczyn Przemyśl Medyka Stubno Żurawica Bircza Krzywcza Orły Dubiecko Fredropol Przemyśl - Hermanowice 60 PRZEMYSKI Przeworsk Gać Tryńcza Jawornik Polski Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Adamówka Kańczuga Zarzecze 109 PRZEWORSKI Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce 110 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Lubenia Dynów Tyczyn Świlcza Błażowa Chmielnik Hyżne Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Krasne Dynów - Bachórz Kamień Trzebownisko 100 RZESZOWSKI Sanok Zagórz Zarszyn Besko Bukowsko Tyrawa Wołoska Komańcza Sanok - Gmina 119 SANOCKI Bojanów Stalowa Wola Pysznica Radomyśl n/sanem Zaleszany Zaklików 140 STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Wiśniowa Strzyżów Niebylec 339 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Grębów Gorzyce Baranów Sandomierski Nowa Dęba 174 TARNOBRZESKI 367 TEREN 318 RZESZÓW 377 WOJEWÓDZTWO 323

46 TABL. 8 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Lutowiska Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) 0.4 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec Dydnia 0.3 BRZOZOWSKI Pilzno Żyraków Brzostek Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Czarna (dębicka) 0.5 DĘBICKI Jarosław Pruchnik Rokietnica Wiązownica Radymno Radymno - Skołoszów Roźwienica Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Chłopice Laszki 0.2 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Jasło - Szebnie Osiek Jasielski Tarnowiec Krempna Nowy Żmigród Brzyska Skołyszyn 0.5 JASIELSKI Majdan Królewski Cmolas Raniżów Dzikowiec Kolbuszowa Niwiska 0.4 KOLBUSZOWSKI Krosno Dukla Jedlicze Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Korczyna Miejsce Piastowe Rymanów Chorkówka Wojaszówka - Odrzykoń 0.4 KROŚNIEŃSKI Baligród Lesko Olszanica Solina - Polańczyk Cisna 0.2 LESKI Kuryłówka Grodzisko Dolne Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna 0.7 LEŻAJSKI Lubaczów Narol Cieszanów Lubaczów - Basznia Dolna Oleszyce Horyniec Zdrój Stary Dzików Wielkie Oczy 0.4 LUBACZOWSKI Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Żołynia Białobrzegi Czarna (łańcucka) Rakszawa 0.3 ŁAŃCUCKI Mielec Mielec - Chorzelów Borowa Przecław Tuszów Narodowy 0.7

47 Wadowice Górne Czermin Radomyśl Wielki Gawłuszowice Padew Narodowa 0.5 MIELECKI Nisko Jeżowe Krzeszów Ulanów Harasiuki Rudnik n/sanem Jarocin 0.4 NIŻAŃSKI Medyka Przemyśl Krasiczyn Bircza Stubno Żurawica Dubiecko Krzywcza Orły Fredropol Przemyśl - Hermanowice 0.2 PRZEMYSKI Przeworsk Gać Zarzecze Jawornik Polski Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Adamówka Tryńcza Kańczuga 0.3 PRZEWORSKI Ropczyce Ostrów Sędziszów Małopolski Iwierzyce Wielopole Skrzyńskie 0.5 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów Boguchwała Tyczyn Lubenia Głogów Małopolski Świlcza Trzebownisko Hyżne Sokołów Małopolski Błażowa Chmielnik Krasne Dynów - Bachórz Kamień 0.2 RZESZOWSKI Besko Sanok Zagórz Bukowsko Zarszyn Tyrawa Wołoska Komańcza Sanok - Gmina 0.2 SANOCKI Stalowa Wola Pysznica Bojanów Radomyśl n/sanem Zaklików Zaleszany 0.5 STALOWOWOLSKI Frysztak Czudec Niebylec Strzyżów Wiśniowa 0.6 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Grębów Baranów Sandomierski Nowa Dęba 0.5 TARNOBRZESKI 0.9 TEREN 0.7 RZESZÓW 1.1 WOJEWÓDZTWO 0.8

48 TABL. 9 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 47 BIESZCZADZKI Domaradz Nozdrzec Haczów Dydnia Jasienica Rosielna Brzozów -441 BRZOZOWSKI Dębica Dębica - Latoszyn Pilzno Czarna (dębicka) Jodłowa Brzostek Żyraków 3420 DĘBICKI Radymno - Skołoszów Pruchnik Rokietnica Radymno Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Laszki Roźwienica Wiązownica Chłopice Jarosław JAROSŁAWSKI Skołyszyn Jasło Tarnowiec Dębowiec Brzyska Krempna Osiek Jasielski Nowy Żmigród Kołaczyce Jasło - Szebnie 4266 JASIELSKI Niwiska Raniżów Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Cmolas 3241 KOLBUSZOWSKI Miejsce Piastowe Chorkówka Rymanów Jedlicze Wojaszówka - Odrzykoń Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Dukla Korczyna Krosno 8760 KROŚNIEŃSKI Lesko Baligród Solina - Polańczyk Cisna Olszanica 5495 LESKI Leżajsk Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka Nowa Sarzyna 4721 LEŻAJSKI Cieszanów Lubaczów - Basznia Dolna Oleszyce Wielkie Oczy Stary Dzików Horyniec Zdrój Narol Lubaczów 6862 LUBACZOWSKI Łańcut Rakszawa Żołynia Łańcut - Wysoka Łańcucka Czarna (łańcucka) Markowa Białobrzegi 1498 ŁAŃCUCKI Radomyśl Wielki Przecław Wadowice Górne Czermin Padew Narodowa -796

49 Gawłuszowice Tuszów Narodowy Borowa Mielec - Chorzelów Mielec MIELECKI Krzeszów Jarocin Rudnik n/sanem Harasiuki Jeżowe Ulanów Nisko 3981 NIŻAŃSKI Dubiecko Orły Przemyśl - Hermanowice Fredropol Medyka Krasiczyn Żurawica Krzywcza Stubno Przemyśl Bircza 5379 PRZEMYSKI Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Tryńcza Zarzecze Adamówka Przeworsk Kańczuga Jawornik Polski Gać 2353 PRZEWORSKI Ropczyce Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce Sędziszów Małopolski Ostrów 2601 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Głogów Małopolski Dynów Sokołów Małopolski Błażowa Tyczyn Dynów - Bachórz Krasne Trzebownisko Chmielnik Kamień Hyżne Lubenia Świlcza 4985 RZESZOWSKI Zarszyn Tyrawa Wołoska Komańcza Besko Bukowsko Zagórz Sanok - Gmina Sanok 2659 SANOCKI Bojanów Radomyśl n/sanem Pysznica Zaklików Stalowa Wola Zaleszany 2477 STALOWOWOLSKI Strzyżów Wiśniowa Niebylec Czudec Frysztak 1855 STRZYŻOWSKI Nowa Dęba Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

50 TABL. 10 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Czarna (bieszczadzka) Ustrzyki Dolne Lutowiska 381 BIESZCZADZKI Dydnia Domaradz Nozdrzec Haczów Jasienica Rosielna Brzozów 392 BRZOZOWSKI Dębica - Latoszyn Dębica Żyraków Pilzno Jodłowa Brzostek Czarna (dębicka) 197 DĘBICKI Radymno Laszki Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Radymno - Skołoszów Jarosław Pruchnik Rokietnica Chłopice Wiązownica Roźwienica 172 JAROSŁAWSKI Krempna Brzyska Jasło Nowy Żmigród Osiek Jasielski Dębowiec Kołaczyce Skołyszyn Tarnowiec Jasło - Szebnie 225 JASIELSKI Dzikowiec Cmolas Kolbuszowa Raniżów Niwiska Majdan Królewski 334 KOLBUSZOWSKI Krosno Chorkówka Miejsce Piastowe Wojaszówka - Odrzykoń Jedlicze Iwonicz Zdrój Rymanów Krościenko Wyżne Korczyna Dukla 159 KROŚNIEŃSKI Cisna Baligród Lesko Solina - Polańczyk Olszanica 579 LESKI Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne 327 LEŻAJSKI Wielkie Oczy Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Lubaczów Stary Dzików Oleszyce Narol 336 LUBACZOWSKI Łańcut Rakszawa Białobrzegi Markowa Żołynia Czarna (łańcucka) Łańcut - Wysoka Łańcucka 474 ŁAŃCUCKI Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy Czermin 539

51 Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów Mielec Przecław Wadowice Górne 291 MIELECKI Harasiuki Ulanów Jarocin Jeżowe Krzeszów Rudnik n/sanem Nisko 302 NIŻAŃSKI Krasiczyn Stubno Bircza Orły Fredropol Krzywcza Żurawica Przemyśl Medyka Dubiecko Przemyśl - Hermanowice 331 PRZEMYSKI Tryńcza Jawornik Polski Gać Przeworsk Kańczuga Adamówka Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Zarzecze 152 PRZEWORSKI Ostrów Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Ropczyce Iwierzyce 152 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów - Bachórz Chmielnik Błażowa Lubenia Boguchwała Hyżne Kamień Świlcza Krasne Tyczyn Dynów Sokołów Małopolski Głogów Małopolski Trzebownisko 150 RZESZOWSKI Zarszyn Tyrawa Wołoska Sanok - Gmina Komańcza Zagórz Bukowsko Sanok Besko 227 SANOCKI Bojanów Zaleszany Radomyśl n/sanem Pysznica Stalowa Wola Zaklików 191 STALOWOWOLSKI Wiśniowa Czudec Strzyżów Niebylec Frysztak 483 STRZYŻOWSKI Grębów Baranów Sandomierski Tarnobrzeg Gorzyce Nowa Dęba 344 TARNOBRZESKI 394 TEREN 425 RZESZÓW 329 WOJEWÓDZTWO 417

52 ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW TABL. 11 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 1. Czarna (bieszczadzka) 11,7 4,9 6,8 2. Lutowiska 11,1 5,0 6,1 3. Ustrzyki Dolne 9,1 3,7 5, BIESZCZADZKI 9,5 3,9 5, Brzozów 9,4 2,8 6,6 5. Domaradz 14,1 7,2 6,9 6. Dydnia 13,8 6,5 7,3 7. Haczów 9,8 4,8 5,0 8. Jasienica Rosielna 13,4 6,1 7,3 9. Nozdrzec 10,3 4,7 5, BRZOZOWSKI 11,1 4,6 6, Brzostek 12,3 8,0 4,3 11. Czarna (dębicka) 3,6 1,5 2,1 12. Dębica 8,1 4,8 3,3 13. Dębica - Latoszyn 7,4 4,3 3,1 14. Jodłowa 12,1 6,5 5,6 15. Pilzno 13,7 8,8 4,9 16. Żyraków 20,2 15,6 4, DĘBICKI 10,1 6,4 3, Chłopice 5,9 2,6 3,3 18. Jarosław 6,8 4,2 2,6 19. Jarosław - Pełkinie 10,1 7,2 2,9 20. Laszki 4,3 2,9 1,4 21. Pawłosiów 4,3 1,4 2,9 22. Pruchnik 4,3 1,1 3,2 23. Radymno 12,8 8,3 4,5 24. Radymno - Skołoszów 8,9 5,0 3,9 25. Rokietnica 7,5 2,8 4,7 26. Roźwienica 5,9 2,2 3,7 27. Wiązownica 7,5 3,5 4, JAROSŁAWSKI 7,1 4,0 3, Brzyska 9,2 3,0 6,2 29. Dębowiec 10,4 3,9 6,5 30. Jasło 10,0 4,8 5,2 31. Jasło - Szebnie 6,4 3,2 3,2 32. Kołaczyce 10,3 6,5 3,8 33. Krempna 18,9 5,9 13,0 34. Nowy Żmigród 9,4 4,6 4,8 35. Osiek Jasielski 5,1 1,5 3,6 36. Skołyszyn 8,1 4,2 3,9 37. Tarnowiec 9,5 5,2 4, JASIELSKI 9,2 4,4 4,

53 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 38. Cmolas 19,2 10,5 8,7 39. Dzikowiec 16,4 11,3 5,1 40. Kolbuszowa 14,8 8,8 6,0 41. Majdan Królewski 11,9 8,6 3,3 42. Niwiska 15,1 7,0 8,1 43. Raniżów 8,9 3,3 5, KOLBUSZOWSKI 14,5 8,5 6, Chorkówka 10,0 3,8 6,2 45. Dukla 5,4 3,2 2,2 46. Iwonicz Zdrój 13,0 7,9 5,1 47. Jedlicze 18,1 12,8 5,3 48. Korczyna 10,8 6,8 4,0 49. Krosno 25,1 21,0 4,1 50. Krościenko Wyżne 11,8 5,7 6,1 51. Miejsce Piastowe 12,9 8,2 4,7 52. Rymanów 11,7 8,1 3,6 53. Wojaszówka - Odrzykoń 15,6 9,4 6, KROŚNIEŃSKI 15,8 11,4 4, Baligród 27,2 15,7 11,5 55. Cisna 26,5 13,5 13,0 56. Lesko 10,6 5,1 5,5 57. Olszanica 10,6 3,7 6,9 58. Solina - Polańczyk 12,3 7,0 5, LESKI 13,9 7,0 6, Grodzisko Dolne 16,3 11,1 5,2 60. Kuryłówka 22,0 16,3 5,7 61. Leżajsk 11,8 3,6 8,2 62. Leżajsk - Giedlarowa 7,1 3,1 4,0 63. Nowa Sarzyna 7,1 3,8 3, LEŻAJSKI 10,3 5,4 4, Cieszanów 16,1 12,4 3,7 65. Horyniec Zdrój 10,2 5,1 5,1 66. Lubaczów 26,3 22,1 4,2 67. Lubaczów - Basznia Dolna 9,4 5,3 4,1 68. Narol 10,9 6,7 4,2 69. Oleszyce 10,5 6,5 4,0 70. Stary Dzików 14,8 9,9 4,9 71. Wielkie Oczy 20,5 12,1 8, LUBACZOWSKI 16,0 11,0 5, Białobrzegi 12,8 5,4 7,4 73. Czarna (łańcucka) 13,7 6,8 6,9 74. Łańcut 19,1 13,6 5,5 75. Łańcut - Wysoka Łańcucka 8,8 3,7 5,1 76. Markowa 13,9 4,8 9,1 77. Rakszawa 10,8 4,1 6,7 78. Żołynia 16,6 8,4 8, ŁAŃCUCKI 13,6 7,1 6,

54 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 79. Borowa 18,9 9,7 9,2 80. Czermin 13,7 7,6 6,1 81. Gawłuszowice 25,2 14,2 11,0 82. Mielec 12,3 9,7 2,6 83. Mielec - Chorzelów 11,8 5,6 6,2 84. Padew Narodowa 25,2 14,8 10,4 85. Przecław 7,8 4,3 3,5 86. Radomyśl Wielki 9,5 4,2 5,3 87. Tuszów Narodowy 10,2 2,8 7,4 88. Wadowice Górne 8,8 3,8 5, MIELECKI 12,4 7,8 4, Harasiuki 20,4 9,9 10,5 90. Jarocin 6,9 0,5 6,4 91. Jeżowe 15,6 10,7 4,9 92. Krzeszów 10,1 4,5 5,6 93. Nisko 7,7 3,8 3,9 94. Rudnik n/sanem 7,0 3,0 4,0 95. Ulanów 9,8 5,4 4, NIŻAŃSKI 10,4 5,3 5, Bircza 4,3 1,4 2,9 97. Dubiecko 5,2 2,1 3,1 98. Fredropol 7,3 1,6 5,7 99. Krasiczyn 13,4 7,0 6, Krzywcza 9,9 2,4 7, Medyka 14,1 8,9 5, Orły 10,0 6,2 3, Przemyśl 4,8 2,3 2, Przemyśl - Hermanowice 5,6 3,3 2, Stubno 10,4 3,8 6, Żurawica 17,1 12,6 4, PRZEMYSKI 7,5 4,0 3, Adamówka 14,7 8,4 6, Gać 18,9 9,1 9, Jawornik Polski 15,5 5,5 10, Kańczuga 8,1 4,1 4, Przeworsk 9,9 6,0 3, Przeworsk - Urzejowice 12,0 8,5 3, Sieniawa 7,3 3,9 3, Tryńcza 11,3 4,3 7, Zarzecze 8,9 5,9 3, PRZEWORSKI 10,9 6,0 4, Iwierzyce 4,5 0,7 3, Ostrów 22,4 15,3 7, Ropczyce 5,2 0,8 4, Sędziszów Małopolski 4,5 1,8 2, Wielopole Skrzyńskie 8,8 1,9 6, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 7,1 2,7 4,

55 ze śr. z dot. G m i n a OGÓŁEM organ. MKiDN 121. Błażowa 12,1 6,1 6, Boguchwała 19,7 14,7 5, Chmielnik 26,8 16,5 10, Dynów 14,6 9,3 5, Dynów - Bachórz 12,3 7,0 5, Głogów Małopolski 8,1 4,9 3, Hyżne 22,6 17,5 5, Kamień 9,8 3,0 6, Krasne 9,7 7,1 2, Lubenia 27,0 17,6 9, Sokołów Małopolski 18,4 15,4 3, Świlcza 9,1 4,6 4, Trzebownisko 6,8 4,1 2, Tyczyn 11,2 6,5 4, RZESZOWSKI 13,5 8,9 4, Besko 10,6 5,8 4, Bukowsko 12,0 7,4 4, Komańcza 7,9 3,2 4, Sanok 8,4 4,0 4, Sanok - Gmina 9,9 6,2 3, Tyrawa Wołoska 20,4 9,4 11, Zagórz 23,9 20,0 3, Zarszyn 15,4 7,9 7, SANOCKI 11,9 7,2 4, Bojanów 19,6 9,8 9, Pysznica 12,9 8,1 4, Radomyśl n/sanem 18,8 9,2 9, Stalowa Wola 9,8 6,6 3, Zaklików 3,5 1,4 2, Zaleszany 12,6 7,2 5, STALOWOWOLSKI 11,1 6,8 4, Czudec 14,4 9,2 5, Frysztak 9,7 4,2 5, Niebylec 17,2 12,0 5, Strzyżów 9,2 3,0 6, Wiśniowa 19,3 7,3 12, STRZYŻOWSKI 13,0 6,5 6, Baranów Sandomierski 7,0 2,4 4, Gorzyce 8,1 3,8 4, Grębów 10,7 4,5 6, Nowa Dęba 7,5 4,5 3, Tarnobrzeg 16,4 10,7 5, TARNOBRZESKI 12,0 7,1 4, TEREN 11,4 6,7 4,7 RZESZÓW 11,1 2,6 8,5 WOJEWÓDZTWO 11,4 6,4 5,0

56 TABL. 12 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Lutowiska Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) 1234 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 1061 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Czarna (dębicka) Brzostek Żyraków Dębica - Latoszyn Pilzno 1960 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pruchnik Roźwienica Wiązownica Chłopice Pawłosiów Radymno - Skołoszów Jarosław - Pełkinie Laszki 1805 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Skołyszyn Jasło - Szebnie Brzyska Nowy Żmigród Tarnowiec Osiek Jasielski Krempna 2060 JASIELSKI Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska Cmolas Raniżów Dzikowiec 1649 KOLBUSZOWSKI Dukla Krosno Korczyna Rymanów Jedlicze Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka 1481 KROŚNIEŃSKI Lesko Cisna Baligród Olszanica Solina - Polańczyk 1070 LESKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka 1457 LEŻAJSKI Lubaczów Oleszyce Stary Dzików Narol Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Wielkie Oczy 1335 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Czarna (łańcucka) Białobrzegi 1383 ŁAŃCUCKI Mielec Przecław 2817

57 Radomyśl Wielki Wadowice Górne Mielec - Chorzelów Czermin Tuszów Narodowy Gawłuszowice Borowa Padew Narodowa 916 MIELECKI Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Jarocin Harasiuki Jeżowe Ulanów 1774 NIŻAŃSKI Przemyśl Bircza Dubiecko Krasiczyn Przemyśl - Hermanowice Żurawica Stubno Orły Krzywcza Medyka Fredropol 1405 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Sieniawa Adamówka Przeworsk - Urzejowice Kańczuga Gać Tryńcza Jawornik Polski 1219 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Ostrów 1761 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Trzebownisko Kamień Tyczyn Dynów Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Świlcza Krasne Hyżne Lubenia Błażowa Chmielnik Boguchwała Dynów - Bachórz 811 RZESZOWSKI Sanok Besko Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn Bukowsko Komańcza Sanok - Gmina 1586 SANOCKI Stalowa Wola Zaklików Pysznica Zaleszany Radomyśl n/sanem Bojanów 1464 STALOWOWOLSKI Strzyżów Niebylec Frysztak Czudec Wiśniowa 1714 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Gorzyce Baranów Sandomierski Grębów 1957 TARNOBRZESKI 4162 TEREN 2902 RZESZÓW 9112 WOJEWÓDZTWO 3071

58 TABL. 13 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 193 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 118 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Brzostek Dębica - Latoszyn Pilzno Żyraków Czarna (dębicka) 253 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pruchnik Pawłosiów Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Roźwienica Wiązownica Chłopice Laszki 100 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Nowy Żmigród Skołyszyn Jasło - Szebnie Tarnowiec Osiek Jasielski Brzyska Krempna 158 JASIELSKI Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Cmolas Raniżów Dzikowiec 191 KOLBUSZOWSKI Krosno Dukla Korczyna Iwonicz Zdrój Jedlicze Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń Chorkówka 139 KROŚNIEŃSKI Lesko Baligród Cisna Olszanica Solina - Polańczyk 138 LESKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka 255 LEŻAJSKI Lubaczów Oleszyce Stary Dzików Narol Cieszanów Horyniec Zdrój Wielkie Oczy Lubaczów - Basznia Dolna 173 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Markowa Łańcut - Wysoka Łańcucka Czarna (łańcucka) Białobrzegi Rakszawa 217 ŁAŃCUCKI Mielec Przecław Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów 347

59 Wadowice Górne Czermin Borowa Tuszów Narodowy Gawłuszowice Padew Narodowa 185 MIELECKI Nisko Krzeszów Harasiuki Rudnik n/sanem Jarocin Jeżowe Ulanów 209 NIŻAŃSKI Przemyśl Bircza Krasiczyn Stubno Żurawica Medyka Krzywcza Dubiecko Orły Przemyśl - Hermanowice Fredropol 90 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Sieniawa Adamówka Tryńcza Kańczuga Gać Jawornik Polski Przeworsk - Urzejowice 170 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Ostrów Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski 373 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów Tyczyn Lubenia Kamień Hyżne Głogów Małopolski Trzebownisko Boguchwała Świlcza Sokołów Małopolski Chmielnik Krasne Błażowa Dynów - Bachórz 126 RZESZOWSKI Sanok Besko Zarszyn Zagórz Tyrawa Wołoska Bukowsko Komańcza Sanok - Gmina 132 SANOCKI Stalowa Wola Pysznica Zaklików Bojanów Radomyśl n/sanem Zaleszany 228 STALOWOWOLSKI Niebylec Strzyżów Czudec Frysztak Wiśniowa 339 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Gorzyce Grębów Baranów Sandomierski 341 TARNOBRZESKI 760 TEREN 484 RZESZÓW 1927 WOJEWÓDZTWO 523

60 KSIĘGOZBIÓR W ROKU 2008 TABL. 14 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska

61 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 43. Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice

62 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 82. Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz

63 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 126. Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

64 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2008 WG WIEKU TABL cz. 1 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska

65 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław

66 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia

67 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

68 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2008 WG WIEKU TABL cz. 2 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska

69 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa

70 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne

71 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

72 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2008 WG ZAJĘCIA TABL cz. 1 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec

73 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 40. Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI

74 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 79. Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

75 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem P R U S M I Nz 121. Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

76 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2008 WG ZAJĘCIA TABL cz. 2 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu P R U S M I Nz 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski

77 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu P R U S M I Nz 42. Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec

78 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu P R U S M I Nz 83. Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski

79 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu P R U S M I Nz 127. Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

80 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W ROKU 2008 TABL. 17 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Warzyce Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

81 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

82 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 81. Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

83 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

84 ODWIEDZINY ( porównawczo rok 2007 i 2008 ) TABL. 18 Gmina Odwiedziny Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Warzyce Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

85 Gmina Odwiedziny Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

86 Gmina Odwiedziny Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

87 Gmina Odwiedziny Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

88 INFORMACJE ( porównawczo rok 2007 i 2008 ) TABL. 19 Gmina Informacje Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Warzyce Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

89 Gmina Informacje Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin

90 Gmina Informacje Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik

91 Gmina Informacje Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

92 UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE W ROKU 2008 TABL. 20 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Warzyce Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska

93 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 43. Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec

94 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 83. Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski

95 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 127. Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

96 TABL. 21 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Łańcut Krosno Jasło Baligród Ostrów Lubaczów Mielec Lesko Leżajsk Tarnobrzeg Sanok Boguchwała Harasiuki Markowa Przecław Radymno Domaradz Przeworsk Czudec Bojanów Padew Narodowa Żołynia Wiśniowa Chmielnik Niebylec Lubenia Grębów Dębica Przemyśl Iwonicz Zdrój Dynów Dębica - Latoszyn Wielopole Skrzyńskie Borowa Pilzno Kolbuszowa Dębowiec Radomyśl n/sanem Białobrzegi Stalowa Wola Cisna Olszanica Zarszyn Frysztak Kuryłówka Haczów Ustrzyki Dolne Brzozów Tuszów Narodowy Jedlicze Cmolas Strzyżów Jasienica Rosielna Mielec - Chorzelów Czarna (łańcucka) Błażowa Hyżne Tyczyn Pysznica Czermin Ropczyce Łańcut - Wysoka Łańcucka Wielkie Oczy Jeżowe Jawornik Polski Stary Dzików Radomyśl Wielki Czarna (bieszczadzka) Dynów - Bachórz Medyka Zagórz Leżajsk - Giedlarowa Miejsce Piastowe Brzostek Gawłuszowice Zaleszany Tryńcza Krościenko Wyżne Jarosław Gorzyce Krzywcza Grodzisko Dolne Świlcza Besko Nowa Sarzyna Nisko Raniżów Nozdrzec Nowy Żmigród Krasiczyn Rudnik n/sanem Bukowsko Adamówka Majdan Królewski Horyniec Zdrój Solina - Polańczyk Krasne Stubno Sędziszów Małopolski Cieszanów Tyrawa Wołoska Sokołów Małopolski Osiek Jasielski Jarocin Gać Niwiska Żurawica Lutowiska Głogów Małopolski Tarnowiec Rokietnica Ulanów Żyraków Narol 11.6

97 Dzikowiec Bircza Wadowice Górne Oleszyce Krzeszów Dydnia Baranów Sandomierski Kołaczyce Jodłowa Rymanów Lubaczów - Basznia Dolna Kamień Kańczuga Nowa Dęba Wojaszówka - Odrzykoń Sieniawa Korczyna Komańcza Skołyszyn Jasło - Szebnie Chorkówka Orły Rakszawa Iwierzyce Dubiecko Dukla Brzyska Sanok - Gmina Przeworsk - Urzejowice Pruchnik Jarosław - Pełkinie Pawłosiów Krempna Radymno - Skołoszów Zarzecze Fredropol Czarna (dębicka) Trzebownisko Laszki Wiązownica Roźwienica Zaklików Przemyśl - Hermanowice Chłopice 4.5 TEREN 16.7 RZESZÓW 21.1 WOJEWÓDZTWO 17.0 TABL. 22 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Jarosław Krosno Przemyśl Jasło Mielec Stary Dzików Ostrów Świlcza Pawłosiów Kolbuszowa Nisko Fredropol Lubaczów Iwierzyce Żyraków Markowa Pilzno Baligród Sędziszów Małopolski Krzywcza Grodzisko Dolne Stubno Czermin Jodłowa Krościenko Wyżne Zaklików Wielkie Oczy Rudnik n/sanem Zarzecze Jarosław - Pełkinie Przeworsk - Urzejowice Dukla Jawornik Polski Oleszyce Krempna Trzebownisko Osiek Jasielski 38. Gawłuszowice 39. Pysznica Korczyna Baranów Sandomierski Dzikowiec Harasiuki Borowa Adamówka Przemyśl - Hermanowice Jeżowe Ulanów Nowy Żmigród Nowa Sarzyna Laszki Rymanów Jasło - Szebnie Czudec Zagórz Lutowiska -7

98 Czarna (bieszczadzka) Padew Narodowa Gać Czarna (łańcucka) Brzyska Brzostek Krasiczyn Dynów - Bachórz Orły Hyżne Medyka Bukowsko Jarocin Tyrawa Wołoska Sieniawa Jasienica Rosielna Grębów Dynów Nozdrzec Sanok Raniżów Leżajsk Cisna Roźwienica Wielopole Skrzyńskie Wadowice Górne Radymno - Skołoszów Kołaczyce Przeworsk Besko Olszanica Frysztak Łańcut Chorkówka Rokietnica Żołynia Wiązownica Cieszanów Solina - Polańczyk Wojaszówka - Odrzykoń Białobrzegi Lubenia Komańcza Kamień Dębowiec Lubaczów - Basznia Dolna Chmielnik Leżajsk - Giedlarowa Horyniec Zdrój Niebylec Dydnia Zarszyn Niwiska Zaleszany Mielec - Chorzelów Kuryłówka Cmolas Sanok - Gmina Czarna (dębicka) Gorzyce Dubiecko Sokołów Małopolski Bojanów Narol Wiśniowa Miejsce Piastowe Błażowa Tryńcza Lesko Radymno Radomyśl n/sanem Tyczyn Krzeszów Domaradz Haczów Krasne Kańczuga Iwonicz Zdrój Ustrzyki Dolne Bircza Pruchnik Jedlicze Nowa Dęba Głogów Małopolski Żurawica Łańcut - Wysoka Łańcucka Radomyśl Wielki Brzozów Ropczyce Dębica - Latoszyn Tarnowiec Przecław Strzyżów Skołyszyn Tuszów Narodowy Rakszawa Chłopice Majdan Królewski Boguchwała Dębica Stalowa Wola Tarnobrzeg -872 TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

99 TABL. 23 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Krempna Dzikowiec Kuryłówka Żyraków Gać Mielec - Chorzelów Baligród Zaklików Ulanów Cmolas Kołaczyce Frysztak Brzozów Borowa Cieszanów Lubenia Świlcza Raniżów Sędziszów Małopolski Krasiczyn Boguchwała Tyczyn Łańcut - Wysoka Łańcucka Gawłuszowice Bojanów Łańcut Domaradz Brzyska Tarnobrzeg Głogów Małopolski Dynów Tuszów Narodowy Pysznica Dębica - Latoszyn Chorkówka Grodzisko Dolne Czudec Nowa Sarzyna Narol Majdan Królewski Lubaczów - Basznia Dolna Jarosław Markowa Leżajsk - Giedlarowa Ropczyce Czermin Wiązownica Strzyżów Lutowiska Żołynia Wiśniowa Krzeszów Jedlicze Rakszawa Mielec Stalowa Wola Padew Narodowa Ostrów Bircza Błażowa Osiek Jasielski Żurawica Stubno Kolbuszowa Gorzyce Brzostek Pilzno Krosno Przeworsk - Urzejowice Jodłowa Jasło - Szebnie Krościenko Wyżne Harasiuki Radomyśl Wielki Przeworsk Haczów Jasło Medyka Dukla Zagórz Trzebownisko Rymanów Miejsce Piastowe Zaleszany Radomyśl n/sanem Olszanica Nisko Dubiecko Niebylec Hyżne Wojaszówka - Odrzykoń Sokołów Małopolski Białobrzegi Nozdrzec Jasienica Rosielna Ustrzyki Dolne Tarnowiec Zarzecze Lesko Korczyna Wadowice Górne Orły Leżajsk Baranów Sandomierski Rudnik n/sanem Nowa Dęba Oleszyce Jeżowe Dębica Besko Lubaczów Krasne Chmielnik Wielopole Skrzyńskie 15.6

100 Pruchnik Grębów Dydnia Tryńcza Niwiska Czarna (dębicka) Nowy Żmigród Przemyśl Jarocin Solina - Polańczyk Czarna (bieszczadzka) Skołyszyn Sanok Jarosław - Pełkinie Wielkie Oczy Sieniawa Dębowiec Sanok - Gmina Roźwienica Iwonicz Zdrój Zarszyn Przecław Komańcza Jawornik Polski Radymno - Skołoszów Fredropol Czarna (łańcucka) Przemyśl - Hermanowice Horyniec Zdrój Dynów - Bachórz Tyrawa Wołoska Laszki Bukowsko Iwierzyce Kańczuga Radymno Rokietnica Pawłosiów Krzywcza Cisna Kamień Adamówka Chłopice Stary Dzików 9.6 TEREN 19.1 RZESZÓW 17.8 WOJEWÓDZTWO 18.9 TABL. 24 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Łańcut Baligród Krosno Kuryłówka Ostrów Jasło Mielec Boguchwała Tarnobrzeg Mielec - Chorzelów Lubenia Cmolas Domaradz Borowa Bojanów Czudec Markowa Lesko Lubaczów Frysztak Brzozów Dynów Dębica - Latoszyn Żołynia Dzikowiec Leżajsk Harasiuki Wiśniowa Padew Narodowa Przeworsk Gać Tyczyn Tuszów Narodowy Żyraków Łańcut - Wysoka Łańcucka Stalowa Wola Sanok Kolbuszowa Pysznica Pilzno Strzyżów Jedlicze Niebylec Gawłuszowice Czermin Świlcza Ulanów Ropczyce Raniżów Haczów Leżajsk - Giedlarowa Radomyśl n/sanem Błażowa Dębica Cieszanów 316

101 Olszanica Krasiczyn Chmielnik Białobrzegi Sędziszów Małopolski Jarosław Grębów Grodzisko Dolne Przecław Ustrzyki Dolne Wielopole Skrzyńskie Kołaczyce Przemyśl Nowa Sarzyna Radomyśl Wielki Jasienica Rosielna Krempna Brzostek Hyżne Medyka Majdan Królewski Gorzyce Zagórz Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Głogów Małopolski Dębowiec Zaleszany Jeżowe Radymno Zarszyn Narol Lutowiska Stubno Osiek Jasielski Nisko Czarna (bieszczadzka) Nozdrzec Lubaczów - Basznia Dolna Żurawica Wielkie Oczy Krzeszów Tryńcza Bircza Besko Czarna (łańcucka) Sokołów Małopolski Jawornik Polski Rudnik n/sanem Krasne Jodłowa Chorkówka Tarnowiec Nowy Żmigród Rymanów Cisna Dynów - Bachórz Solina - Polańczyk Wadowice Górne Niwiska Jarocin Brzyska Oleszyce Baranów Sandomierski Wojaszówka - Odrzykoń Rakszawa Jasło - Szebnie Nowa Dęba Dydnia Korczyna Horyniec Zdrój Bukowsko Tyrawa Wołoska Krzywcza Dukla Sieniawa Orły Przeworsk - Urzejowice Dubiecko Stary Dzików Adamówka Skołyszyn Zaklików Rokietnica Komańcza Kańczuga Pruchnik Sanok - Gmina Kamień Jarosław - Pełkinie Wiązownica Iwierzyce Zarzecze Trzebownisko Radymno - Skołoszów Czarna (dębicka) Pawłosiów Fredropol Roźwienica Laszki Przemyśl - Hermanowice Chłopice 47 TEREN 318 RZESZÓW 377 WOJEWÓDZTWO 323

102 TABL. 25 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Jasło Krosno Tarnobrzeg Łańcut Jarosław Stalowa Wola Ropczyce Mielec Kołaczyce Dynów Brzozów Sanok Ostrów Mielec - Chorzelów Lubaczów Kuryłówka Dukla Boguchwała Besko Baligród Żyraków Tyczyn Sędziszów Małopolski Przeworsk Pilzno Leżajsk Krościenko Wyżne Jedlicze Grodzisko Dolne Frysztak Domaradz Dębowiec Tarnowiec Pysznica Osiek Jasielski Nisko Markowa Majdan Królewski Łańcut - Wysoka Łańcucka Lubenia Leżajsk - Giedlarowa Jasło - Szebnie Gorzyce Gać Brzostek Borowa Żołynia Zarzecze Zaklików Wadowice Górne Ulanów Tuszów Narodowy Trzebownisko Świlcza Raniżów Radomyśl n/sanem Przemyśl Przecław Nowa Sarzyna Niebylec Narol Medyka Lutowiska Krzeszów Korczyna Jeżowe Iwonicz Zdrój Iwierzyce Haczów Grębów Głogów Małopolski Dębica - Latoszyn Dębica Czudec Cmolas Bojanów Wiśniowa Wiązownica Ustrzyki Dolne Strzyżów Sokołów Małopolski Rudnik n/sanem Rokietnica Radomyśl Wielki Pruchnik Nowy Żmigród Miejsce Piastowe Lesko Krempna Krasiczyn Kolbuszowa Jodłowa Jasienica Rosielna Hyżne Harasiuki Dzikowiec Czermin Cieszanów Żurawica Zaleszany Zagórz Wielopole Skrzyńskie Stubno Skołyszyn Sieniawa Rymanów Radymno Przeworsk - Urzejowice Padew Narodowa Olszanica Oleszyce Nozdrzec Nowa Dęba Lubaczów - Basznia Dolna Krasne Jawornik Polski Gawłuszowice 0.5

103 Czarna (łańcucka) Czarna (dębicka) Chmielnik Brzyska Błażowa Bircza Białobrzegi Baranów Sandomierski Zarszyn Wojaszówka - Odrzykoń Wielkie Oczy Tryńcza Stary Dzików Roźwienica Radymno - Skołoszów Niwiska Krzywcza Jarocin Horyniec Zdrój Dubiecko Czarna (bieszczadzka) Chorkówka Bukowsko Adamówka Tyrawa Wołoska Solina - Polańczyk Rakszawa Pawłosiów Orły Kańczuga Jarosław - Pełkinie Dynów - Bachórz Dydnia Sanok - Gmina Przemyśl - Hermanowice Laszki Komańcza Kamień Fredropol Cisna Chłopice 0.2 TEREN 0.7 RZESZÓW 1.1 WOJEWÓDZTWO 0.8 TABL. 26 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Mielec Jarosław Tarnobrzeg Krosno Lubaczów Olszanica Bircza Świlcza Nowa Sarzyna Jasło - Szebnie Przemyśl Nisko Żyraków Cmolas Mielec - Chorzelów Borowa Brzostek Majdan Królewski Sanok Ostrów Kuryłówka Zaleszany Leżajsk - Giedlarowa Tuszów Narodowy Gać Kolbuszowa Narol Stalowa Wola Frysztak Dzikowiec Chłopice Jawornik Polski Sędziszów Małopolski Białobrzegi Kołaczyce Nowy Żmigród Korczyna Zaklików Jodłowa Horyniec Zdrój Sanok - Gmina Dukla Iwierzyce Lubenia Wiązownica Grębów Ulanów Kańczuga Grodzisko Dolne Hyżne Stubno Gorzyce Stary Dzików Przeworsk Raniżów 458

104 Osiek Jasielski Krzywcza Markowa Baranów Sandomierski Zagórz Gawłuszowice Adamówka Wielkie Oczy Oleszyce Żurawica Krasiczyn Roźwienica Kamień Jeżowe Harasiuki Rudnik n/sanem Czarna (bieszczadzka) Czudec Laszki Chmielnik Trzebownisko Krempna Medyka Cisna Lutowiska Pawłosiów Jarosław - Pełkinie Iwonicz Zdrój Brzyska Bukowsko Niebylec Zarzecze Besko Komańcza Leżajsk Fredropol Radymno Brzozów Lubaczów - Basznia Dolna Czarna (łańcucka) Krościenko Wyżne Łańcut - Wysoka Łańcucka Jasienica Rosielna Wielopole Skrzyńskie Pysznica Jarocin Przemyśl - Hermanowice Padew Narodowa Tryńcza Wojaszówka - Odrzykoń Solina - Polańczyk Baligród Dydnia Rokietnica Czermin Pruchnik Krasne Jedlicze Dębowiec Dynów - Bachórz Czarna (dębicka) Rymanów Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Wadowice Górne Tyczyn Haczów Lesko Tyrawa Wołoska Błażowa Wiśniowa Krzeszów Orły Żołynia Rakszawa Radomyśl n/sanem Radymno - Skołoszów Sokołów Małopolski Dynów Dubiecko Tarnowiec Pilzno Nowa Dęba Przecław Nozdrzec Ropczyce Chorkówka Zarszyn Głogów Małopolski Cieszanów Strzyżów Ustrzyki Dolne Domaradz Niwiska Dębica - Latoszyn Jasło Radomyśl Wielki Miejsce Piastowe Bojanów Łańcut Skołyszyn Boguchwała Dębica TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

105 TABL. 27 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Cisna Baligród Padew Narodowa Lesko Dynów - Bachórz Łańcut Solina - Polańczyk Gawłuszowice Rakszawa Chmielnik Błażowa Dzikowiec Cmolas Czarna (bieszczadzka) Wiśniowa Białobrzegi Bojanów Harasiuki Wielkie Oczy Czudec Dębica - Latoszyn Lubenia Markowa Olszanica Zarszyn Ostrów Kuryłówka Borowa Tyrawa Wołoska Tuszów Narodowy Wielopole Skrzyńskie Sanok - Gmina Komańcza Boguchwała Kolbuszowa Żołynia Strzyżów Radymno Dydnia Czermin Krasiczyn Niebylec Zagórz Krosno Cieszanów Tryńcza Domaradz Ulanów Hyżne Zaleszany Stubno Kamień Chorkówka Radomyśl Wielki Ustrzyki Dolne Świlcza Frysztak Czarna (łańcucka) Radomyśl n/sanem Mielec - Chorzelów Nozdrzec Jawornik Polski Haczów Raniżów Łańcut - Wysoka Łańcucka Krempna Mielec Horyniec Zdrój Jarocin Jasienica Rosielna Bircza Miejsce Piastowe Gać Orły Niwiska Pysznica Grębów Fredropol Bukowsko Dębica Przeworsk Lubaczów - Basznia Dolna Lubaczów Leżajsk Wojaszówka - Odrzykoń Krzywcza Kańczuga Krasne Żurawica Tyczyn Żyraków Przemyśl Leżajsk - Giedlarowa Pilzno Medyka Baranów Sandomierski Tarnobrzeg Przecław Dubiecko Stary Dzików Nowa Sarzyna Brzozów Sokołów Małopolski Dynów Jedlicze Lutowiska Rymanów Iwonicz Zdrój Jeżowe Sanok Laszki Gorzyce Głogów Małopolski Jodłowa Krzeszów Rudnik n/sanem Brzyska Brzostek Jasło Nowa Dęba 344

106 Adamówka Oleszyce Sędziszów Małopolski Narol Majdan Królewski Przemyśl - Hermanowice Jarosław - Pełkinie Nowy Żmigród Grodzisko Dolne Stalowa Wola Przeworsk - Urzejowice Osiek Jasielski Sieniawa Nisko Krościenko Wyżne Wadowice Górne Ropczyce Dębowiec Kołaczyce Skołyszyn Pawłosiów Tarnowiec Radymno - Skołoszów Jarosław Korczyna Besko Jasło - Szebnie Pruchnik Rokietnica Chłopice Czarna (dębicka) Wiązownica Zaklików Roźwienica Dukla Zarzecze Iwierzyce Trzebownisko 150 TEREN 425 RZESZÓW 329 WOJEWÓDZTWO 417 TABL. 28 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Dukla Przeworsk Jarosław Dębica Jasło Stalowa Wola Kołaczyce Zaklików Przemyśl Sanok Mielec Iwierzyce Zarzecze Lubaczów Trzebownisko Tarnobrzeg Łańcut Krosno Radymno Jodłowa Korczyna Nowa Dęba Nisko Rokietnica Besko Krzeszów Dębowiec Czarna (dębicka) Skołyszyn Jasło - Szebnie Ropczyce Leżajsk Sieniawa Kamień Bircza Rudnik n/sanem Gorzyce Żołynia Oleszyce Majdan Królewski Brzostek Tyczyn Pysznica Pruchnik Brzyska Roźwienica Nowy Żmigród Dynów Nowa Sarzyna Kolbuszowa Głogów Małopolski Rymanów Tarnowiec Baranów Sandomierski Jedlicze Strzyżów 2993

107 Brzozów Niwiska Sędziszów Małopolski Wiązownica Chłopice Przecław Sokołów Małopolski Radomyśl Wielki Pawłosiów Grodzisko Dolne Jarocin Iwonicz Zdrój Żyraków Miejsce Piastowe Niebylec Osiek Jasielski Krościenko Wyżne Świlcza Leżajsk - Giedlarowa Dubiecko Krasne Krasiczyn Wadowice Górne Rakszawa Przemyśl - Hermanowice Stary Dzików Hyżne Radymno - Skołoszów Łańcut - Wysoka Łańcucka Wojaszówka - Odrzykoń Markowa Lutowiska Narol Lubenia Jarosław - Pełkinie Adamówka Harasiuki Frysztak Wielopole Skrzyńskie Żurawica Przeworsk - Urzejowice Stubno Mielec - Chorzelów Domaradz Krempna Dębica - Latoszyn Jeżowe Tyrawa Wołoska Cmolas Ustrzyki Dolne Czudec Cieszanów Pilzno Lesko Grębów Jasienica Rosielna Zarszyn Zagórz Kańczuga Czarna (łańcucka) Bukowsko Raniżów Laszki Błażowa Ulanów Komańcza Ostrów Horyniec Zdrój Orły Czermin Wiśniowa Cisna Krzywcza Baligród Dzikowiec Chmielnik Sanok - Gmina Lubaczów - Basznia Dolna Boguchwała Medyka Haczów Zaleszany Gać Tuszów Narodowy Radomyśl n/sanem Chorkówka Bojanów Nozdrzec Kuryłówka Gawłuszowice Borowa Fredropol Tryńcza Białobrzegi Wielkie Oczy Olszanica Czarna (bieszczadzka) Jawornik Polski Solina - Polańczyk Dydnia Padew Narodowa Dynów - Bachórz 811 TEREN 2902 RZESZÓW 9112 WOJEWÓDZTWO 3071

108 TABL. 29 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Przeworsk Jasło Łańcut Krosno Mielec Sanok Jarosław Dębica Lubaczów Stalowa Wola Przemyśl Tarnobrzeg Dukla Radymno Kołaczyce Leżajsk Dębowiec Żołynia Iwierzyce Nisko Jodłowa Ropczyce Besko Przecław Dynów Kolbuszowa Korczyna Tyczyn Rokietnica Pysznica Niebylec Lesko Iwonicz Zdrój Jedlicze Brzozów Strzyżów Nowa Dęba Ostrów Gorzyce Brzostek Krzeszów Baligród Markowa Zarzecze Harasiuki Rudnik n/sanem Radomyśl Wielki Majdan Królewski Domaradz Zaklików Nowa Sarzyna Lubenia Nowy Żmigród Czudec Miejsce Piastowe Bircza Wielopole Skrzyńskie Skołyszyn Dębica - Latoszyn Oleszyce Krościenko Wyżne Kamień Jasło - Szebnie Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Hyżne Grębów Frysztak Sieniawa Głogów Małopolski Sędziszów Małopolski Tarnowiec Stary Dzików Łańcut - Wysoka Łańcucka Pilzno Niwiska Trzebownisko Świlcza Boguchwała Sokołów Małopolski Ustrzyki Dolne Mielec - Chorzelów Cmolas Jarocin Baranów Sandomierski Wiśniowa Rymanów Osiek Jasielski Zarszyn Krasiczyn Jasienica Rosielna Krasne Chmielnik Jeżowe Żyraków Czarna (łańcucka) Cisna Bojanów Błażowa Zagórz Adamówka Wadowice Górne Czermin Haczów Radomyśl n/sanem Brzyska Stubno Lutowiska Borowa Tuszów Narodowy Pruchnik Żurawica Tyrawa Wołoska Narol Kuryłówka 255

109 Czarna (dębicka) Cieszanów Białobrzegi Raniżów Medyka Wojaszówka - Odrzykoń Krzywcza Bukowsko Olszanica Zaleszany Horyniec Zdrój Rakszawa Gawłuszowice Dubiecko Pawłosiów Wielkie Oczy Ulanów Tryńcza Kańczuga Nozdrzec Czarna (bieszczadzka) Jawornik Polski Gać Dzikowiec Padew Narodowa Lubaczów - Basznia Dolna Komańcza Przeworsk - Urzejowice Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Roźwienica Orły Krempna Wiązownica Chorkówka Solina - Polańczyk Sanok - Gmina Chłopice Dynów - Bachórz Dydnia Przemyśl - Hermanowice Laszki Fredropol 90 TEREN 484 RZESZÓW 1927 WOJEWÓDZTWO 523

110 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13 Informator Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego zawiera adresy bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Zamieszczone informacje pochodzą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Załacznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego r XIII/234/15 z dnia 28 września 2015 r. (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkoego w Czarnej Czarna Górna 13 23,1% 54,6 3 54,8 3 30,8 2 43,1 3 6 50,4 3 6 32,9 7 44,6 3 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne bieszczadzki bieszczadzki bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2016 Zarządu PBS z dnia 7 września 2016 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 1000 m (rok 2001)

Bardziej szczegółowo

7. GOSPODARKA ODPADAMI

7. GOSPODARKA ODPADAMI 7. GOSPODARKA ODPADAMI Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie alnych ołowie w Sok Młp. o odp dowisk ne skła gmin Między omun adów k Odpad y kom unalne 7.1. OCENA DOSTOSOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW DO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 1 2 3 Lp. Powiat 1 bieszczadzki 2 brzozowski 3 dębicki Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1S, 1P- Ustrzyki Dln. 1P

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 na żółto zaznaczono nowe szkoły liczba liczba klas szkoła gmina szkół I liczba dzieci 1 ZSiP Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski 2 30 2 ZSP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Szkół Salezjańskich; Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Ustrzyki Dolne Pionierska 0 0,0% Zakład Doskonalenia Zawodowego bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Pierwszy raport o stanie jednolitych części wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU ZESTAWENE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJ W WOJEWÓDZTWE PODKARPACKM W 2009 ROKU Lp nazwa aglomeracji powiat gmina wiodąca w aglomeracji gminy w aglomeracji RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010 roku.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010 roku. PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Rzeszów, dnia 2011.03.10 ul. Wierzbowa 16 35 959 Rzeszów Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 76/2016

DECYZJA nr DKK - 76/2016 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-423/4/16/JBG Warszawa, dnia 23 maja 2016 r. DECYZJA nr DKK - 76/2016 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008 L.p nr wniosku Beneficjent Adres Tytuł projektu wartość punktowa 1 WND-POKL.09.01.01-18-054/08 Gmina Czarna Czarna Górna 74 38-710 Czarna Ośrodek Przedszkolny - dobry początek 114,5 2 WND-POKL.09.01.01-18-239/08

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. UDAJ SIĘ DO MIEJSCA, GDZIE UDZIELĄ CI POMOCY (patrz wykaz poniżej) Przełam swój opór: że Cię tam znają, że spotkasz kogoś, kto Cię pozna,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo podkarpackie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie Znak sprawy: PI 3/25/203 Załącznik nr 2 do umowy nr... Wykaz adresów oraz powierzchnia budynków i posesji objętych m i utrzymaniem w czystości Lp. ( np.. filie boksy) pokoje gościnne jarosławski UP Chłopice

Bardziej szczegółowo

KRS NFR POW GMI MSC 0000000898 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW RZESZÓW

KRS NFR POW GMI MSC 0000000898 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY STAL RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW RZESZÓW tku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo KRS NFR POW GMI MSC

Bardziej szczegółowo

Region Południowo- Zachodni

Region Południowo- Zachodni Region Południowo- Zachodni Gminy wchodzące w skład Regionu L.p. Powiat Gmina Typ gminy L.p. Powiat Gmina Typ gminy 1 Brzozów M-W 16 Chorkówka W 2 Domaradz W 17 Dukla M-W 3 Powiat brzozowski Dydnia W 18

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 17.10. 2013r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak)

10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak) 10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak) Powódź która wystąpiła w Polsce w pierwszej połowie 2010 r. była obok powodzi z 1997 r. jedną z największych klęsk żywiołowych w Polsce. Wody

Bardziej szczegółowo

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica Powiat Gmina Nazwa świadczeniodawcy Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Adres miejsca realizacji świadczeń Świadczeniodawca - TELEFON pow. M.Tarnobrzeg pow. bieszczadzki pow. brzozowski

Bardziej szczegółowo