MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO"

Transkrypt

1 MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie obejmuje obszar o powierzchni około 18 tys. km2, na który składa się 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg. Region graniczy z Ukrainą, Słowacją oraz województwami: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Stolicą regionu i siedzibą władz samorządowych jest liczący ok. 173 tys. mieszkańców. Województwo zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Na jego obszarze przecinają się korytarze transportowe o zasiągu transeuropejskim. Największe znaczenie dla transportu międzynarodowego i krajowego, ze względu na brak odcinka autostrady oraz dróg ekspresowych, ma sieć dróg krajowych. Stanowią one około 5 % sieci województwa, ale obsługują prawie 50 % całego ruchu. Układ najważniejszych ciągów komunikacyjnych w województwie stanowią: Droga krajowa nr 4 (międzynarodowa E-40) relacji: Niemcy Görlitz/Zgorzelec Wrocław Kraków Ukraina Lwów Kijów Odessa, oraz Droga krajowa nr 9 (międzynarodowa E-471) relacji: Barwinek Lublin Białystok Litwa (kraje nadbałtyckie). Główną oś transportu kolejowego na Podkarpaciu stanowi magistrala kolejowa o charakterze międzynarodowym, prowadząca ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Jest ona wyposażona w kilka stacji węzłowych i towarowych, w tym węzeł przeładunkowy Medyka Przemyśl Żurawica, związany z ruchem granicznym. Drugą linią na kierunku zachód

2 wschód jest linia jednotorowa Stróże Krościenko. Linie kolejowe, łączące północ Polski z województwem podkarpackim, to linie relacji: Lublin Rozwadów Przeworsk oraz Łódź Sandomierz Dębica. W komunikacji lotniczej województwa główną rolę odgrywa lotnisko międzynarodowe -Jasionka, posiadające położenie strategiczne dla rozwoju ruchu lotniczego, nie tylko pasażerskiego, lecz zwłaszcza towarowego. Tym bardziej, że województwa: lubelskie i świętokrzyskie nie dysponują tak rozwiniętą infrastrukturą i nie są w stanie obsłużyć większych maszyn. W związku z powyższym niezmiernie ważną inwestycją, zasługującą na szczególną uwagę jest budowa nowego, międzynarodowego terminala na Jasionce. Ze względu na swoje położenie w najdalej wysuniętym punkcie w pobliżu wschodniej granicy Unii Europejskiej, ma ono duże znaczenie dla Polski. Lotnisko wyposażone jest w urządzenia o wysokich standardach światowych i przystosowane jest do przyjmowania wszystkich typów samolotów, zarówno komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. W Mielcu, Krośnie, Turbii i Arłamowie znajdują się lotniska lokalne, nieposiadające pełnego wyposażenia nawigacyjnego. Do największych miast regionu należą 1 : 173 tys. mieszkańców; Przemyśl 66 tys. mieszkańców, Stalowa Wola 64 tys. mieszkańców, Mielec 61 tys. mieszkańców, Tarnobrzeg 50 tys. mieszkańców, Krosno 48 tys. mieszkańców, Dębica 47 tys. mieszkańców, Jarosław 40 tys. mieszkańców, Jasło 37 tys. mieszkańców. 1 Źródło: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 [str ; wg stanu na r.; Główny Urząd Statystyczny]

3 Obszar województwa podkarpackiego należy do średnio zaludnionych regionów Polski (118 osób/km 2 ). Pod koniec 2008 roku województwo podkarpackie zamieszkiwało prawie 2,1 mln mieszkańców, co stanowiło 5,5 % ludności Polski. Gospodarka województwa podkarpackiego ma charakter rolniczo-przemysłowy. W miastach żyje zaledwie 40,9 procent ludności (w Polsce natomiast wskaźnik ten wynosi 61,1 %) 2. Tak wysoki odsetek osób mieszkających na terenach wiejskich ma jednocześnie wpływ na niski udział przemysłu w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz na realne bezrobocie, stąd w województwie występuje zjawisko tzw. ukrytego bezrobocia. Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego jest wyższy, niż w innych regionach kraju, wskaźnik przyrostu naturalnego, który jednak w ostatnich latach systematycznie maleje. Województwo podkarpackie jest najmłodszym regionem w Polsce, pod koniec 2008 roku mediana wieku wynosiła 35,8 lat, przy średniej krajowej 37,3 lat. Przyrost naturalny w regionie wynosi 0,8 % przy średniej krajowej na poziomie 0,1 %. Instytucje dobroczynne i socjalne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego. Podmioty pomocy społecznej Ośrodki Pomocy Ośrodki Pomocy społecznej to jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Podstawowym celem Ośrodków Pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodki te realizują zadania wynikające między innymi z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawy 2 Źródło: Podkarpackie w liczbach [str. 2; Urząd Statystyczny w Rzeszowie]

4 o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. W województwie podkarpackim funkcjonuje 160 Ośrodków Pomocy - stan na dzień Lp. Tabela 1. Ośrodki Pomocy funkcjonujące w województwie podkarpackim. Typ Ośrodka Pomocy Adres Powiat 1. MOPS ul. Jagiellońska 26, MOPR Krosno ul. Piastowska 58, Krosno Krosno 3. MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, Przemyśl Przemyśl 4. MOPR Tarnobrzeg ul. Kopernika 3, Tarnobrzeg Tarnobrzeg 5. GOPS Adamówka Adamówka 97, Adamówka Przeworski 6. GOPS Baligród ul. Plac Wolności 13, Baligród Leski 7. MGOPS Baranów Sandomierski ul. Zamkowa 24b, Baranów Sandomierski Tarnobrzeski 8. GOPS Besko ul. Podkarpacka 5, Besko Sanocki 9. GOPS Białobrzegi Białobrzegi 4, Białobrzegi Białobrzeski 10. GOPS Bircza ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, Bircza Przemyski 11. MGOPS Błażowa ul. 3-Go Maja 15, Błażowa 12. MOPS Boguchwała ul. Tkaczowa 134, Boguchwała 13. GOPS Bojanów ul. Parkowa 5, Bojanów Stalowowolski 14. GOPS Borowa Borowa 223, Borowa Mielecki 15. MGOPS Brzostek ul. Mysłowskiego 7, Brzostek Dębicki 16. MOPS Brzozów ul. Armii Krajowej 1, Brzozów Brzozowski 17. GOPS Brzyska Brzyska 11a, Brzyska Jasielski 18. GOPS Bukowsko Bukowsko 290, Bukowsko Sanocki 19. MGOPS Cieszanów ul. Rynek 1, Cieszanów Lubaczowski 20. GOPS Cisna ul. Cisna 49, Cisna Leski 21. GOPS Chłopice Chłopice 149a, Chłopice Jarosławski

5 22. GOPS Chmielnik Chmielnik 50, Chmielnik 23. GOPS Chorkówka Chorkówka 175, Chorkówka Krośnieński 24. GOPS Cmolas Cmolas 237b, Cmolas Kolbuszowski GOPS Czarna (powiat bieszczadzki) GOPS Czarna (powiat dębicki) GOPS Czarna (powiat łańcucki) Czarna Górna 74, Czarna ul. Spółdzielcza 4, Czarna Czarna 260, Czarna łańcucki Łańcucki Łańcucki 28. GOPS Czermin Czermin 140, Czermin Mielecki 29. GOPS Czudec ul. Starowiejska 1, Czudec Strzyżowski 30. MOPS Dębica Ul. Akademicka 12, Dębica Dębica 31. GOPS Dębica Ul. Batorego 13, Dębica Dębica 32. GOPS Dębowiec Dębowiec 101, Dębowiec Cieszyński 33. GOPS Domaradz Domaradz 345, Domaradz Brzozowski 34. GOPS Dubiecko Ul. Przemyska 10, Dubiecko Przemyski 35. MOPS Dukla Ul. Kościuszki 4, Dukla Krośnieński 36. GOPS Dydnia Dydnia 224, Dydnia Brzozowski 37. MOPS Dynów Ul. Rynek 2, Dynów 38. GOPS Dynów Ul. Ks. J. Ożga 2, Dynów 39. GOPS Dzikowiec Dzikowiec 2, Dzikowiec Kolbuszowski 40. GOPS Fredropol Fredropol 40, Fredropol Przemyski 41. GOPS Frysztak Ul. Ks. Blajera 20, Frysztak Strzyżowski 42. GOPS Gać Gać 275, Gać przeworski 43. GOPS Gawłuszowice 44. MGOPS Głogów Małopolski Gawłuszowice 5a, Gawłuszowice Ul. Fabryczna 17, Głogów Małopolski Mielecki rzeszowski 45. GOPS Gorzyce Ul. 3-Go Maja 4, Gorzyce Przeworski 46. GOPS Grębów Grębów 943/1, Grębów Tarnobrzeski 47. GOPS Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 134, Grodzisko Dolne Leżajski

6 48. GOPS Haczów Haczów 573, Haczów Brzozowski 49. GOPS Harasiuki Harasiuki 112 a, Harasiuki Niżański 50. GOPS Horyniec Zdrój Ul. Jana III Sobieskiego 2B, Horyniec Zdrój Lubaczowski 51. GOPS Hyżne Hyżne 628, Hyżne 52. GOPS Iwierzyce Iwierzyce 80, Iwierzyce Ropczyckosędziszowski 53. GOPS Iwonicz Zdrój Plac Dietla2, Iwonicz Zdrój Krośnieński 54. OPS Jarocin Jarocin 159, Jarocin Niżański 55. Mops Jarosław Ul. Poniatowskiego 57, Jarosław Jarosławski 56. GOPS Jarosław Ul. Piekarska 5, Jarosław jarosławski 57. GOPS Jasienica Rosielna Jasienica Rosielna 240, Jasienica Rosielna Brzozowski 58. MOPS Jasło Ul. Kochanowskiego 3, Jasło Jasielski 59. GOPS Jasło Ul. Słowackiego 4, Jasło Jasielski 60. GOPS Jaśliska Jaśliska 171, Jaśliska Krośnieński 61. GOPS Jawornik Polski Jawornik Polski 215, Jawornik Polski Przeworski 62. GOPS Jedlicze Ul. Rynek 5, Jedlicze Krośnieński 63. OPS Jeżowe Jeżowe 136a, Jeżowe Niżański 64. GOPS Jodłowa Jodłowa 1a, Jodłowa Dębicki 65. GOPS Kamień Kamień 287, Kamień 66. MGOPS Kańczuga 67. MGOPS Kolbuszowa 68. KOPS Kołaczyce Ul. Marii Konopnickiej 2, Kańczuga Ul. Obrońców Pokoju 21a, Kolbuszowa Ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, Kołaczyce Przeworski Jasielski 69. GOPS Komańcza Komancza 166, Komańcza Sanocki 70. GOPS Korczyna Ul. Rynek 14, Korczyna Krośnieński 71. GOPS Krasiczyn Krasiczyn 177, Krasiczyn Przemyski 72. GOPS Krasne Krasne 121, Krasne

7 73. GOPS Krempna Krempna 32, Krempna Jasielski 74. GOPS Krościenko Wyżne Ul. Sportowa 17, Krościenko Wyżne Krośnieński 75. OPS Krzeszów Ul. Rynek 2, Krzeszów Niżański 76. GOPS Krzywcza Krzywcza 36, Krzywcza Przemyski 77. GOPS Kuryłówka Kuryłówka 114, Kuryłówka Leżajski 78. GOPS Laszki Laszki 36, Laszki Jarosławski 79. MGOPS Lesko Ul. Parkowa 1, Lesko Leski 80. MOPS Leżajsk Plac Jaszowskiego 6, Leżajsk Leżajsk 81. GOPS Leżajsk Ul. Opalińskiego 2, Leżajsk Leżajski 82. MOPS Lubaczów Ul. Wyszyńskiego 4, Lubaczów Lubaczowski 83. GOPS Lubaczów Ul. Jasna 1, Lubaczów Lubaczowski 84. GOPS Lubenia Lubenia 131, Lubenia 85. GOPS Lutowiska Lutowiska 14, Lutowiska Bieszczadzki 86. MOPS Łańcut Ul. Piłsudskiego9, Łańcut Łańcucki 87. GOPS Łańcut Ul. Mickiewicza 2a, Łańcut Łańcucki 88. OPS Majdan Królewski Ul. Rynek 1a, Majdan Królewski Kolbuszowski 89. GOPS Markowa Markowa 1399, Markowa Łańcucki 90. GOPS Medyka Medyka 159, Medyka Przemyski 91. MOPS Mielec Ul. Łukasiewicza 1c, Mielec Mielecki 92. GOPS Mielec Ul. Głowackiego5, Mielec Mielecki 93. GOPS Miejsce Piastowe Ul. Dukielska 14, Miejsce Piastowe Krośnieński 94. MGOPS Narol Ul. Kościelna 1, Narol Lubaczowski 95. GOPS Niebylec Niebylec 24, Niebylec Strzyżowski 96. OPS Nisko Ul. 3-Go Maja 10, Nisko Niżański 97. GOPS Niwiska Niwiska 430, Niwiska Kolbuszowski 98. M GOPS Nowa Dęba Ul. Mikołaja Reja 3, Nowa Dęba Tarnobrzeski 99. MGOPS Nowa Ul. Łukasiewicza 2, Nowa Sarzyna Sarzyna Leżajski 100. GOPS Nowy Żmigród Ul. Mickiewicza 2, Nowy Jasielski

8 Żmigród 101 GOPS Nozdrzec Nozdrzec 224, Nozdrzec Brzozowski 102 M GOPS Oleszyce Ul Mickiewicza 12, Oleszyce Lubaczowski 103 GOPS Olszanica Olszanica 81, Olszanica Leski 104 GOPS Orły Ul. Przemyska 3, Orły Przemyski 105 GOPS Osiek Jasielski Osiek Jasielski 112, Osiek Jasielski Jasielski 106 GOPS Ostrów Ostrów 225, Ostrów Jarosławski 107 OPS Padew Narodowa Ul. Ks. Jana Kica 8, Padew Narodowa Mielecki 108 GOPS Pawłosiów Pawłosiów 88, Pawłosiów Jarosławski 109 OPS Pilzno Ul. Rynek 33, Pilzno Dębicki 110 OPS Pruchnik Ul. Rynek 1, Pruchnik Jarosławski 111 MOPS Przedsław Ul. Kilińskiego 7, Przedsław Mielecki 112 GOPS Przemyśl Ul. Borelowskiego1, Przemyśl Przemyski 113 MOPS Przeworsk Ul. Krakowska 30, Przeworsk Przeworski 114 GOPS Przeworsk Ul. Bernardyńska 1a, Przeworsk Przeworski 115 OPS Pysznica Ul. Wolności 320, Pysznica Stalowowolski 116 GOPS Radomyśl Nad Ul. Mickiewicza 25, Radomyśl Sanem Nad Sanem Stalowowolski 117 GOPS Radomyśl Wielki Ul. Rynek 32, Radomyśl Wielki Mielecki 118 MOPS Radymno Ul. Lwowska 20, Radymno Jarosławski 119 GOPS Radymno Ul. Lwowska 38, Radymno Jarosławski 120 GOPS Rakszawa Rakszawa 506, Rakszawa Łańcucki 121 GOPS Raniżów Ul Rynek 6, Raniżów Kolbuszowski 122 GOPS Rokietnica Rokietnica 681, Rokietnica Jarosławski 123 MGOPS Ropczyce Ul. Krótka 1, Ropczyce Ropczycki 124 GOPS Roźwienica Roźwienica 1, Roźwienica Jarosławski 125 OPS Rudnik Nad Sanem Ul. Kilińskiego 19, Rudnik Nad Sanem Niżański 126 GOPS Rymanów Ul. Dworska 42, Rymanów Krośnieński

9 127 MOPS Sanok Ul. Zamkowa 30, Sanok Sanocki 128 GOPS Sanok Ul. Kościuszki 23, Sanok Sanocki 129 M GOPS Sędziszów Małopolski Ul. 3-Go Maja 25, Sędziszów Małopolski Ropczyckosędziszowski 130 MGOPS Sieniawa Ul. Rynek 1, Sieniawa Przeworski 131 GOPS Skołoszyn Skołyszyn 317, Skołyszyn Jasielski MGOPS Sokołów Małopolski GOPS Solina Z/S Polańczyk 134 MOPS Stalowa Wola Ul Rynek 10, Sokołów Małopolski Ul. Wiejska 2, Solina Z/S Polańczyk Ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola Leski Stalowowolski 135 GOPS Stary Dzików Ul. Kościuszki 79, Stary Dzików Lubaczowski 136 M GOPS Strzyżów Ul. Słowackiego 8, Strzyżów Strzyżowski 137 GOPS Stubno Stubno 69a, Stubno Przemyski 138 GOPS Świlcza Świlcza 168, Świlcza 139 GOPS Tarnowiec Tarnowiec 211, Tarnowiec Tarnowski 140 GOPS Tryńcza Tryńcza 123, Tryńcza Przeworski 141 GOPS Trzebownisko 142 GOPS Tuszów Narodowy Trzebownisko 989, Trzebownisko Tuszów Narodowy 225, Tuszów Narodowy Mielecki 143 M GOPS Tyczyn Ul Rynek 18, Tyczyn 144 GOPS Tyrawa Wołoska Tyrawa Wołoska 175, Tyrawa Wołoska Sanocki 145 OPS Ulanów Ul 3-Go Maja 19, Ulanów Niżański 146 MGOPS Ustrzyki Dolne 147 GOPS Wadowice Górne Ul. Wyzwolenia 7, Ustrzyki Dolne Wadowice Górne 116, Wadowice Górne Bieszczadzki Mielecki 148 GOPS Wiązownica Wiązownica 208, Wiązownica Jarosławski 149 GOPS Wielkie Oczy Ul Leśna 2, , Wielkie Oczy Lubaczowski

10 150 GOPS Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200, Wielopole Skrzyńskie Ropczyckosędziszowski 151 GOPS Wiśniowa Wiśniowa 136/1, Wiśniowa Strzyżowski 152 GOPS Wojaszówka Wojaszówka 115, Wojaszówka Krośnieński 153 M GOPS Zagórz Ul Targowa 5, Zagórz Sanocki 154 OPS Zaklików Ul Zachodnia 15, Zaklików Stalowowolski 155 OPS Zaleszany Plac Kościuszki 6, Zaleszany Stalowowolski 156 GOPS Zarszyn Ul. Bieszczadzka 48, Zarszyn Sanocki 157 GOPS Zarzecze Zarzecze 175, Zarzecze Przeworski 158 GOPS Żołynia Ul. Rynek 22, Żołynia Łańcucki 159 GOPS Żurawica Ul. Marcina Króla 3, Żurawica Przemyski 160 GOPS Żyraków Żyraków 137, Żyraków Dębicki Źródło: opracowanie własne na podstawie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to samodzielne jednostki organizacyjno budżetowe bezpośrednio podporządkowane zarządowi powiatu. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład powiatowej administracji zespolonej, które realizują zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin. Na Podkarpaciu funkcjonuje 21 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Tabela 2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie funkcjonujące w województwie podkarpackim Lp. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Adres Powiat 1. PCPR Brzozów Ul. 3-Go Maja 51, Brzozów Brzozów 2. PCPR Dębica Ul. Parkowa 28, Dębica Dębica 3. PCPR Jarosław Ul. Jana Pawła II 17, Jarosław Jarosław 4. PCPR Jasło Rynek 18, Jasło Jasło

11 5. PCPR Kolbuszowa Ul.11 Listopada 10, Kolbuszowa Kolbuszowa 6. PCPR Krosno Ul. Bieszczadzka 1, Krosno Krosno 7 PCPR Lesko ul Rynek 1, Lesko Lesko 8 PCPR Leżajsk Ul. M. C. Skłodowskiej 8, Leżajsk Leżajsk 9 PCPR Lubaczów Ul. Mickiewicza 45, Lubaczów Lubaczów 10 PCPR Łańcut Ul. Piłsudskiego 70/5, Łańcut Łańcut 11 PCPR Mielec Ul Chopina 16, Mielec Mielec 12 PCPR Nisko Ul. Kościuszki 7, Nisko Nisko 13 PCPR Przemyśl Ul. Plac Dominikański 3, Przemyśl Przemyśl 14 PCPR Przeworsk Ul. Lwowska 16, Przeworsk Przeworsk 15 PCPR Ropczyce Ul. Konopnickiej 5, Ropczyce Ropczyce 16 PCPR Ul. Batorego PCPR Sanok Ul. Jezierskiego 21, Sanok Sanok 18 PCPR Stalowa Wola Ul. Podleśna 15, Stalowa Wola Stalowa Wola 19 PCPR Strzyżów Ul. Parkowa 4, Strzyżów Strzyżów 20 PCPR Tarnobrzeg Ul. 1 Maja 4, Tarnobrzeg Tarnobrzeg 21 PCPR Ustrzyki Dolne Ul. Bełzka 22, Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Źródło: opracowanie własne na podstawie Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Placówki opiekuńczo - wychowawcze są to jednostki zapewniające dzieciom i młodzieży, pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców lub dzieciom niedostosowanym społecznie całodobową, dzienną lub okresową opiekę i wychowanie. Są to też jednostki wspierające rodziców w wychowaniu dziecka i sprawowaniu nad nim opieki. Zaspokaja ich niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Źródło definicji Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.

12 Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 44 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze: Tabela 3. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze funkcjonujące w województwie podkarpackim Lp. Nazwa placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Adres powiat Typ placówki 1. Rodzinny Dom Dziecka Ul. Armii Krajowej 21, Rodzinna brzozowski Brzozów publiczna 2. Dom Dziecka Hanka Ul. Gawrzyłowska 33, Socjalizacyjna, dębicki Dębica publiczna 3. Dom Dziecka w Wolicy Wolica 63, Socjalizacyjna, jasielski Jasło publiczna 4. Katolicka Placówka Ul. Szkolna 9, Socjalizacyjna, jasielski Wychowawcza Nasz Dom Jasło niepubliczna 5. Dom Dziecka Ul. Poniatowskiego 63, Socjalizacyjna, jarosławski Jarosław publiczna 6. Katolicka Placówka Widełka 153, Socjalizacyjna, kolbuszowski Wychowawcza Nasz Dom Widełka niepubliczna 7. Gmina Dom Dziecka im. Ks. Zygmunta Ul. Grodzka 2, Socjalizacyjna, miasto Gorazdowskiego w Krośnie Krosno niepubliczna Krosno 8. Rodzinny dom Dziecka w Ul Pogórze 76, Rodzinna, krośnieński Głowience Głowienka publiczna 9. Dom Dziecka im. Janusza Długie 9, Socjalizacyjna, krośnieński Korczaka Jedlicze publiczna 10. Ul. Ks. B. Markiewicza Katolicka Placówka Socjalizacyjna, 22, Miejsce krośnieński Wychowawcza Nasz Dom niepubliczna Piastowe 11. Rodzinny Dom Dziecka w Widacz 136, Rodzinna, krośnieński Widaczu Miejsce Piastowe publiczna 12. Rodzinny Dom Dziecka Ul. Suchodolskiego 5, krośnieński Rodzinna

13 Targowiska, publiczna Miejsce Piastowe 13. Dom Dziecka w Nowej Sarzynie Ul Łukasiewicza 3, Nowa Sarzyna leżajski Socjalizacyjna, publiczna 14. Dom Dziecka w Nowej Grobli Nowa Grobla 83, Oleszyce Lubaczowski Socjalizacyjna, publiczna 15 Placówka Rodzinna Sonina 350 a, Łańcut łańcucki Rodzinna publiczna 16 Rodzinny Dom Dziecka im. Ks. Józefa Krupy Rakszawa 361, Rakszawa Łańcucki Rodzinna publiczna 17 Dom Dziecka Nasz Dom Dzieciątka Jezus Ul. Paskowa 11, Rudnik nad Sanem Niżański Socjalizacyjna, niepubliczna 18 Dom Dla Dzieci Nasza Chata w Przemyślu Ul. Siemiradzkiego 6a, Przemyśl Gmina, miasto - Przemyśl Rodzinna niepubliczna 19 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom dla Dzieci i Młodzieży Maciek Ul. Jasińskiego1, Przemyśl Gmina, miasto - Przemyśl Wielofunkcyjna, publiczna 20 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom Dziecka Moja Rodzina Prałkowice 240, Przemyśl przemyski Socjalizacyjna niepubliczna 21 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nienadowa 555c, Dubiecko przemyski Socjalizacyjna niepubliczna 22 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Dom dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza Łopuszka Mała 13, Kańczuga przeworski Socjalizacyjna niepubliczna 23 Zespół Placówek Opiekuńczo wychowawczych. Dom dla dzieci i młodzieży Mieszko Ul. Nizinna 30, , Gminamiasto Interwencyjna - publiczna 24 Pogotowie opiekuńcze Ul. Biernackiego 14, Gminamiasto Rodzinna publiczna

14 25 Rodzinny dom dziecka Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Katolicka Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Dom Dziecka im. Świętego Józefa Placówka interwencyjna dla dzieci i młodzieży Oratorium 30 Dom Dziecka p.n. Ochronka 31 Dom Dziecka 32 Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie 33 Dom Dziecka 34 Dom Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół POW 35 Rodzinny Dom Dziecka 36 Dom Dziecka Ul. Biernackiego 14, Ul. Budziwojska 149, Łąka 260a, Łąka Ul. Sadowa 21, Sanok Ul. Ofiar Katynia 57, Stalowa Wola Ul. Wołowa 46, Stalowa Wola Ul. Podleśna 6, Stalowa Wola Ul. Sobieskiego 7, Strzyżów Żyznów 137, Żyznów Ul. Św. Barbary 1, Tarnobrzeg Ul. Słoneczna 17, Tarnobrzeg Ul. Leśna 2, Skopanie Źródło: opracowanie własne na podstawie Gmina- miasto rzeszowski rzeszowski sanocki stalowowolski stalowowolski stalowowolski strzyżowski strzyżowski Gmina miasto Tarnobrzeg Gmina miasto Tarnobrzeg tarnobrzeski Rodzinna publiczna Socjalizacyjna, publiczna Wielofunkcyjna, niepubliczna Socjalizacyjna, publiczna Wielofunkcyjna, niepubliczna Socjalizacyjna, niepubliczna Socjalizacyjna, publiczna Socjalizacyjna, publiczna socjalizacyjna socjalizacyjna Rodzinna publiczna Socjalizacyjna publiczna Domy Pomocy

15 Celem funkcjonowania Domów Pomocy jest zapewnienie mieszkańcom - osobom dorosłym, niepełnosprawnym warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwienie rozwoju osobowości. Głównym zadaniem DPS jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych. Na Podkarpaciu funkcjonuje 51 Domów Pomocy. Tabela 4. Domy Pomocy funkcjonujące w województwie podkarpackim Lp Domy Pomocy Domy Pomocy Domy Pomocy dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Domy Pomocy Domy Pomocy im. Św. Ojca Pio Domy Pomocy Domy Pomocy Pełkinie Adres Moczary 41, Ustrzyki Dolne Stara Wieś 823, Brzozów Ul. W. Witosa 13, Brzozów Ul. 23 sierpnia 3, Dębica Parkosz 26, Pilzno Plac Mickiewicza 4, Jarosław Sośnica 54, Sośnica powiat bieszczadzki brzozowski brzozowski dębicki dębicki jarosławski jarosławski Typ Domu Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych Dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych Dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych Dla osób przewlekle psychicznie chorych Dla osób przewlekle psychicznie chorych

16 Z/S w Sośnicy Domy Pomocy Domy Pomocy Domy Pomocy Dom Pogodnej Starości Nazaret (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu) im. Ks. Wojciecha Borowiusza (Caritas Diecezji e) Rodzinne Gniazdo Promyk Nadziei dla dzieci (Zgromadzenie Sióstr Felicjanek) Moszczany 1, Laszki Wysock 2a, Laszki Folusz 56, Cieklin Ul. Jana Pawła II 19, Kołaczyce Cmolas 274, Cmolas Ul. Żwirki i Wigury 4a, Krosno Ul. Kiełówki 7, Krosno Ul. Długa 1, Iwonicz jarosławski jarosławski jasielski jasielski kolbuszowski Gmina miasto Krosno Gmina miasto Krosno krośnieński Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób w podeszłym wieku Dla osób przewlekle psychicznie chorych Dla osób w podeszłym wieku Dla osób w podeszłym wieku Dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle psychicznie chorych, Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 16. ul. Floriańska 19, 38- krośnieński dla dorosłych

17 Zakonu Bonifratrów im. Józefa Żurawia Piskorowice- Mołynie (Zgromadzenie Sióstr Albertynek) (Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia) im. Ks. Kardynała Wyszyńskiego Przemyśl - Lipowica 440 Iwonicz niepełnosprawnych intelektualnie dla osób w podeszłym Brzóza wieku, dla osób leżajski Królewska 678 przewlekle somatycznie chorych Piskorowice 295, 37- dla osób przewlekle leżajski 300 Leżajsk psychicznie chorych dla dzieci i młodzieży ul. Kościuszki 139, 37- lubaczowski niepełnosprawnych 600 Lubaczów intelektualnie Ruda dla osób przewlekle lubaczowski Różaniecka 53 psychicznie chorych dla dzieci i młodzieży ul. Zielona 5, lubaczowski niepełnosprawnych Wielkie Oczy intelektualnie dla osób w podeszłym ul. Piłsudskiego 72, 37- wieku, dla osób łańcucki 100 Łańcut niepełnosprawnych fizycznie dla osób w podeszłym ul. Ks. Kardynała wieku, dla osób Wyszyńskiego 16, 39- mielecki niepełnosprawnych 300 Mielec fizycznie dla osób dorosłych niepełnosprawnych ul. Wysockiego 99, 37- gmina - miasto intelektualnie, dla osób 700 Przemyśl Przemyśl przewlekle psychicznie chorych

18 25. Zgromadzenia Braci Albertynów ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl gmina - miasto Przemyśl dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dla osób w podeszłym 26. ul. Św. Brata Alberta 3, Przemyśl gmina - miasto Przemyśl wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych 27. Huwniki 127, Nowosiółki Dydyńskie przemyski dla osób przewlekle somatycznie chorych Ekumeniczny Dom dla osób w podeszłym 28. Pomocy (Zgromadzenie Sióstr Prałkowce 231, Przemyśl przemyski wieku, dla osób przewlekle somatycznie Służebnic NMP) chorych 29. dla Dorosłych (Zgromadzenie Sióstr ul. Krakowska 1, Przeworsk przeworski dla osób przewlekle somatycznie chorych Miłosierdzia) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Lubzina 47 ropczyckosędziszowski intelektualnie, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 31. Ruda 102, Kamionka ropczyckosędziszowski dla osób przewlekle somatycznie chorych 32. ul. Załęska 7a, gmina-miasto dla osób przewlekle psychicznie chorych 33. im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37, gmina-miasto dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

19 34. "Kombatant" im. Bohaterów Westerplatte ul. Powstańców Śląskich 4, gmina-miasto dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych fizycznie dla osób w podeszłym 35. ul. Sucharskiego 1, gmina-miasto wieku, dla osób niepełnosprawnych fizycznie 36. Sucharskiego Filia ul. Łabędzia 9, gmina-miasto dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych fizycznie dla osób przewlekle 37. ul. Rzeszowska 7, Górno rzeszowski somatycznie chorych i osób przewlekle psychicznie chorych 38. dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Łąka 260 rzeszowski dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 39. Dom Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta ul. Ks. Józefa Ożoga 12a, Dynów rzeszowski dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych 40. Dom Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli /Caritas Archidiecezji Przemyskiej/ Kąkolówka 468, Błażowa rzeszowski dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych fizycznie 41. im. Św Chmielnik 4 rzeszowski dla osób w podeszłym wieku, dla osób

20 Ojca Pio niepełnosprawnych fizycznie 42. Turza 242, Sokołów Młp. rzeszowski dla osób w podeszłym wieku 43. im. Św. Brata Alberta ul. Ks. J. Winnickiego 1, Zagórz sanocki dla osób w podeszłym wieku, dla osób przewlekle somatycznie chorych 44. im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2, Stalowa Wola stalowowolski dla osób przewlekle somatycznie chorych dla kobiet chorych 45. /Zgromadzenie Sióstr Irena 72, Zaklików stalowowolski psychicznie i upośledzonych Opatrzności Bożej/ umysłowo 46. Glinik Dolny 230, Frysztak strzyżowski dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 47. Babica 2, Czudec strzyżowski dla osób przewlekle psychicznie chorych 48. Babica - Filia Pstrągowa Wola 616, Pstrągowa strzyżowski dla osób przewlekle psychicznie chorych 49. /Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP ul. Sienkiewicza 211, Tarnobrzeg gmina-miasto Tarnobrzeg dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie NP/ 50. ul. Kurasia 7, Tarnobrzeg gmina-miasto Tarnobrzeg dla osób przewlekle somatycznie chorych 51. ul. Jana Pawła II 7, Nowa Dęba tarnobrzeski dla osób przewlekle somatycznie chorych

21 Źródło: opracowanie własne na podstawie Środowiskowe Domy Środowiskowy Dom jest jednostką organizacyjną resortu pomocy społecznej działająca na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. ŚDS stanowią główne ogniwo w budowaniu sieci oparcia społecznego w gminie i powiece. Są one jedną z możliwości dającą szansę przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie na godne życie i samodzielny wybór jego stylu. Przepisy prawne umożliwiające powołanie ŚDS to ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz z późn. zm.). Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 57 Środowiskowych Domów. Tabela 5. Środowiskowe Domy funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Lp Środowiskowe Domy 1. Środowiskowy Dom 2. Środowiskowy Dom 3. Caritas Archidiecezji Przemyskiej Środowiskowy Dom 4. Środowiskowy Dom 5. Środowiskowy Dom 6. Środowiskowy Dom Adres Gmina Powiat ul. Zamkowa 24 B, Baranów Sandomierski ul. Parkowa 3, Bircza Kąkolówka 468, Błażowa ul. Parkowa 4, Bojanów ul. Szkolna 23a, Brzostek ul. Kazimierzowska 2, Brzozów Baranów Sandomiersk i Bircza Błażowa Bojanów Brzostek Brzozów Tarnobrzeski Przemyski Stalowowolski Dębicki Brzozowski 7. Środowiskowy Dom Wolica 9, Bukowsko Sanocki

22 Bukowsko 8. Środowiskowy Dom ul. Sobieskiego 35, Cieszanów Lubaczowski Cieszanów im. Księdza Józefa Kłosa w Cieszanowie 9. Środowiskowy Dom Nowa Wieś 153, Czudec Strzyżowski Czudec 10. Środowiskowy Dom ul. Mościckiego 26, Dębica Dębicki Dębica 11. Środowiskowy Dom ul. Gorlicka 10, Dębowiec Cieszyński Nowy Żmigród 12. Środowiskowy Dom Bachórzec 183, Dubiecko Przemyski Dubiecko Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Bachórcu 13. Środowiskowy Dom Cergowa 159 A, Dukla Krośnieński Dukla 14. Środowiskowy Dom ul. Jana Pawła II 13, Dynów Dynów 15. Środowiskowy Dom Wysoka Głogowska 313 A, Głogów Wysoka Głogowska Małopolski 16. Środowiskowy Dom ul. 11-go Listopada 12, 39- Gorzyce Przeworski 432 Gorzyce 17. Środowiskowy Dom Laszczyny 62, Grodzisko Leżajski Grodzisko Dolne Dolne w Laszczynach z filią w Zmysłówce 18. Środowiskowy Dom ul. Jana III Sobieskiego 2B, Horyniec Lubaczowski Horyniec Zdrój Zdrój 19. Środowiskowy Dom ul. 3-go Maja 39, Jarosław Jarosławski Jarosław

23 20. Środowiskowy Dom ul. Kościelna 6, Pruchnik jarosławski wpruchniku Pruchnik 21. Środowiskowy Dom Blizne 123 A, Jasienica brzozowski Blizne Rosielna 22. Środowiskowy Dom przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie 23. Środowiskowy Dom 24. Środowiskowy Dom 25. Środowiskowy Dom 26. Środowiskowy Dom 27. Środowiskowy Dom im. Ks. Ludwika Palucha 28. Środowiskowy Dom 29. Środowiskowy Dom w Łańcucie z filią w Rakszawie 30. Środowiskowy Dom 31. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielcu - Środowiskowy Potok 456 Jedlicze krośnieński Kamień 376, Kamień Kamień Łopuszka Wielka 112, 37- Kańczuga Przeworski 220 Kańczuga ul. Kolejowa 2, Kolbuszowa Kolbuszowa ul. Kletówki 7A, Krosno Krosno Krosno ul. Krasickich 1, Lesko Leski Lesko ul. Konery 2, Lubaczów Lubaczowski Lubaczów ul. Piłsudskiego 70/3, 37- Łańcut Łańcucki 100 Łańcut ul. Biernackiego 4a, Mielec Mielec Mielecki ul. Wojsławska 278, Mielec Mielecki Mielec

24 Dom 32. Środowiskowy Dom w Lipsku 33. Środowiskowy Dom 34. Środowiskowy Dom 35. Środowiskowy Dom 36. Środowiskowy Dom 37. Środowiskowy Dom im. Anny w Izdebkach 38. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Przemyślu - Środowiskowy Dom 39. Środowiskowy Dom - Filia 40. Środowiskowy Dom 41. Środowiskowy Dom w Radomyślu nad Sanem 42. Środowiskowy Dom w Łańcucie z filią w Rakszawie ul. Lwowska 34, Narol ul. 3-go Maja 10, Nisko ul. Kościuszki 110, Nowa Dęba Jelna 155., Nowa Sarzyna Sarzyna 1221, Nowa Sarzyna Izdebki 580, Izdebki ul. Bakończycka 1, Przemyśl ul. Malczewskiego 4, Przemyśl ul. Niepodległości 9, Przeworsk ul. Mickiewicza 25, Radomyśl nad Sanem Narol Nisko Nowa Dęba Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna Nozdrzec Przemyśl Przemyśl Przeworsk Radomyśl nad Sanem Lubaczowski Niżański Tarnobrzeski Leżajski Leżajski Brzozowski Przemyski Przemyski Przeworsk Stalowowolski Rakszawa 325 c Rakszawa Łańcucki 43. Środowiskowy Dom ul. Konarskiego 4, Ropczyce Ropczycki

25 w Ropczycach 44. Środowiskowy Dom 45. Środowiskowy Dom 46. Środowiskowy Dom 47. Środowiskowy Dom 48. Środowiskowy Dom 49. Środowiskowy Dom 50. Środowiskowy Dom 51. Środowiskowy Dom 52. Środowiskowy Dom Nr Środowiskowy Dom Nr 2 w Stalowej Woli 54. Środowiskowy Dom 55. Środowiskowy Dom 56. Środowiskowy Dom 57. Środowiskowy Dom Ropczyce ul. Rzeszowska 35, Rudnik nad Niżański Rudnik nad Sanem Sanem ul. Dworska 40, Rymanów krośnieński Rymanów ul. Powstańców Styczniowych 37, ul. Ofiar Katynia 1, ul. Kościuszki 20, Sędziszów Ropczyckosędziszowski Sędziszów Małopolski Małopolski ul. K. Wielkiego 13, Sieniawa Przeworski Sieniawa Przysieki 428 Skołyszyn Jasielski ul. Rzeszowska 31, Sokołów Małopolski ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29a, Stalowa Wola ul. Wańkowicza 72/2, Stalowa Wola ul. Modrzewiowa 1, Strzyżów Woliczka 64, Trzciana ul. Kopernika 3, Tarnobrzeg Sokołów Małopolski Stalowa Stalowowolski Wola Stalowa Stalowowolski Wola Strzyżów Strzyżowski Świlcza Tarnobrzeg Tarnobrzeski Zaczernie 732 B Trzebownisk o

26 58. Caritas Diecezji ej ul. Mickiewicza 10, Tyczyn Środowiskowy Dom Tyczyn 59. Środowiskowy Dom ul. Wyzwolenia 7, Ustrzyki Bieszczadzki Ustrzyki Dolne Dolne 60. Środowiskowy Dom Wola Raniżowska 586, 36- Raniżów Kolbuszowski 130 Raniżów w Woli Raniżowskiej 61. Środowiskowy Dom ul. Fabryczna 8, Zagórz Sanocki Zagórz Źródło: opracowanie własne na podstawie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Z pomocy tego typu placówek mogą skorzystać wszyscy, którzy znaleźli się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach. Ośrodki te służą wsparciem i specjalistyczną pomocą m. in. osobom: obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjącym w stanie przewlekłego stresu, powstałego w wyniku nagłej niekorzystnej zmiany życiu, przeżywającym trudności małżeńskie/partnerskie, rodzicom mającym problemy wychowawcze z dziećmi lub przeżywającym trudności w kontaktach z nimi,

27 w starszym wieku, przeżywającym kryzys związany ze zmianą sytuacji życiowej, dotkniętym przemocą, w tym przemocą domową, przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód), przeżywającym gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.), w sytuacjach prób i zamachów samobójczych, ofiarom wypadków i napadów, przeżywającym trudności w relacjach społecznych. W zależności od potrzeb ośrodki oferują różne formy pomocy: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, interwencje w środowisku w nagłych zdarzeniach traumatycznych, porady prawne i socjalne, terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, grupy wsparcia. Pracownicy placówek psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów w trybie interdyscyplinarnym. Placówki te współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi. Tabela 6. Ośrodki Interwencji Kryzysowej funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Lp. Ośrodki Interwencji Kryzysowej 1. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Adres Powiat Zakres działania ul. Skubisza 4, miasto Hostel dla ofiar przemocy. Socjoterapia dla dzieci. Pomoc psychologiczna w formie konsultacji indywidualnych i grup wsparcia, poradnictwo prawne, pedagogiczne i socjalne.

28 Video Interaction Training. Grupa wsparcia dla kobiet. 2. Ośrodek Interwencji ul. Legionów 8, 38- miasto Krosno Pomoc prawna, Kryzysowej Miejskiego 400 Krosno psychologiczna, Ośrodka Pomocy Rodzinie pedagogiczna, socjalna. w Krośnie Udzielanie schronienia w hostelu 3. Ośrodek Interwencji ul. Bełska 22, bieszczadzki Pomoc osobom Kryzysowej Ustrzyki Dolne doświadczającym przemocy w formie schronienia. Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, terapia rodzinna. 4. Ośrodek Interwencji ul. Gawrzyłowska 31, dębicki Udzielanie wsparcia Kryzysowej Dębica psychologicznego i terapeutycznego, pomoc prawna dla ofiar przemocy i osób w kryzysie, miejsca hostelowe. Programy korekcyjnoedukacyjne. 5. Ośrodek Interwencji ul. 11 Listopada 10, kolbuszowski Poradnictwo socjalne, Kryzysowej Kolbuszowa terapeutyczne, prawne, grupy wsparcia dla ofiar przemocy, hostel dla osób z interwencji kryzysowej, programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy. 6. Ośrodek Interwencji ul. M. C. Skłodowskiej leżajski Pomoc osobom i rodzinom w Kryzysowej przy 8, Leżajsk przezwyciężaniu Powiatowym Centrum kryzysowych sytuacji Pomocy Rodzinie życiowych, telefon zaufania. 7. Ośrodek Interwencji ul. Mickiewicza 45, lubaczowski Pomoc psychologiczna, Kryzysowej przy Lubaczów prawna, pedagogiczna dla Powiatowym osób dotkniętych przemocą Centrum Pomocy Rodzinie domową oraz będących w sytuacji kryzysowej.

29 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Caritas Diecezji Sandomierskiej" 10. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach 11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 12. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie ul. Piłsudskiego 70/5, Łańcut ul. Rzeszowska 35, Rudnik n. Sanem łańcucki niżański Górno, ul. Rzeszowska 5 ul. Polna 18, Stalowa Wola ul. Parkowa 4, Strzyżów Lubzina 47 ropczyckosędziszowski rzeszowski stalowowolski strzyżowski Źródło: opracowanie własne na podstawie Pomoc doradcza, informacyjna, terapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna i socjalna. Kompleksowa i natychmiastowa pomoc osobom dotkniętym sytuacją kryzysową. Pomoc psychologiczna, prawna. Interwencja kryzysowa, poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i pedagogiczne, tymczasowe schronienie. Hostel dla 12 osób. Hostel dla ofiar przemocy, Poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Interwencja kryzysowa, terapia, pomoc psychologiczna, hostel, program edukacyjnokorekcyjny. Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, schronienie, pomoc w znalezieniu pracy, 4 miejsca hostelowe w Czudcu.

30 Ośrodek adopcyjny Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na mocy której zakończyły działalność dotychczas funkcjonujące ośrodki adopcyjno opiekuńcze. Obecnie w województwie podkarpackim funkcjonuje jeden Ośrodek Adopcyjny usytuowany w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki w Rzeszowie. Regionalny Ośrodek Polityki Ośrodek Adopcyjny ul. Hetmańska Domy Dziennego Pobytu Słownik ustawy o pomocy społecznej z 12 marzec 2004r. (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn zm.) definiuje te ośrodki jako środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej, służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. W Domach Dziennego Pobytu prowadzone mogą być m.in. zajęcia rekreacyjno kulturalne i rehabilitacyjne. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 8 Domów Dziennego Pobytu. Tabela 7. Domy Dziennego Pobytu funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Lp. Domy Dziennego Pobytu Adres Powiat 1 Dom Dziennego Pobytu ul. Mościckiego 15, Dębica Dębica 2 Filia Domu Dziennego Pobytu ul. Rzeszowska 15, Dębica Dom Seniora Dębica 3 Dom Dziennego Pobytu ul. Kocjana 15, Mielec

31 Mielec 4 Dom Dziennego Pobytu ul. Mickiewicza 11, Ropczyce 5 Dom Dziennego Pobytu ul. Sucharskiego 1, Dom Dziennego Pobytu ul. Seniora 2, Dom Dziennego Pobytu ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola 8 Dom Dziennego Pobytu ul. Kopernika 3, Tarnobrzeg Źródło: opracowanie własne na podstawie Ropczyce Stalowa Wola Tarnobrzeg Podmioty Ekonomii Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) Celem Zakładów Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa oraz przygotowanie do życia w otwartym środowisku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie są one samodzielnymi formami prawnymi. Status ZAZ to pewnego rodzaju instrument prawny dla instytucji współpracujących z niepełnosprawnymi. Jest to forma pośrednia, w której mogą brać udział osoby z mniejszym lub z większym stopniem niepełnosprawności, osoby, które brały udział w warsztatach terapii zajęciowej. Jednak ZAZ-y mają bardzo ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania na rynku poprzez szereg przepisów ograniczających ich działalność tylko do osiągania celów społecznych. Tabela 8. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Lp. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) Adres Powiat

32 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju 2. Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna 3. Zakład Aktywności Zawodowej Wola Dalsza 4. Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 5. Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU w Jarosławiu 6. Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku 7. Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej Rymanów Zdrój, Krośnieński Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3A Łańcut, Wola Dalsza 365a Chorzelów, Malinie Jarosław, ul. Konfederacka Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska Żyraków, Wola Żyrakowska 80B Źródło: opracowanie własne na podstawie Warsztaty Terapii Zajęciowej leżajski Łańcucki Mielecki Jarosławski Dębicki Głównym zadaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie, którymi opiekują się instruktorzy terapii zajęciowej. Terapia ta, umożliwia im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Organizacyjnie i finansowo wyodrębnione części większych struktur organizacyjnych. Ich działalność jest skierowana do osób niepełnosprawnych, niezdolnych do podjęcia zatrudnienia na normalnym rynku pracy. W ramach warsztatów terapii zajęciowej prowadzona jest także nauka czynności życia codziennego. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 37 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tabela 9. Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego

33 Lp. Warsztaty Terapii Zajęciowej Adres Powiat 1 Warsztaty Terapii Zajęciowej MGOPS w Baranowie Sandomierskim 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii w Brzostku 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej Bobrowa Wola (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość") 5 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość") 6 Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "LEONARDO" 7 Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU w Haczowie 8 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach k/leska przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku 9 Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU w Jarosławiu 10 Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU w Jaśle 11 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji ej Baranów Sandomierski, Zamkowa Białobrzegi, Białobrzegi 400 a Brzostek, Szkolna Żyraków, Bobrowa Wola Dębica, Sienkiewicza 6A Gorzyce, 11-go Listopada Haczów, Haczów Lesko, Huzele Jarosław, 3-go Maja Jasło, Floriańska Kolbuszowa, Tyszkiewiczów 3 Tarnobrzeski Białobrzeski Dębicki Dębicki Dębicki Tarnobrzeski Brzozowski Leski Jarosławski Jasielski 12 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Krasiczyn, Przemyski

34 Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu 13 Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Krośnie 14 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Bliskich i Przyjaciół "Nadzieja" 15 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk 16 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS w Mielcu 17 Warsztat Terapii Zajęciowej w Spółdzielni Niewidomych "START" w Przemyślu 18 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 19 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku (Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie") 20 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji ej w Ropczycach 21 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji ej w Różance 22 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Sandomierskiej 23 Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Rymanowie 24 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji ej w Rzeszowie Korytniki Krosno, Grodzka Krowica Lasowa, Krowica Lasowa Leżajsk, Jarosławska Mielec, Kocjana Przemyśl, Batorego Przemyśl, Lelewela 8A Przeworsk, Kasztanowa Ropczyce, Mickiewicza Grodzisko, Różanka Rudnik nad Sanem, Rzeszowska Rymanów, Dworska , Lubelska 13 Krośnieński Lubaczowski leżajski Mielecki Przemyski Przemyski Przeworski Ropczycki Strzyżowski Niżański Krośnieński

35 25 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w Rzeszowie 26 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Spójnia" 27 Warsztaty Terapii Zajęciowej Sanockiego Towarzystwa Oświatowego 28 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli 29 Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" w Stalowej Woli 30 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" 31 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi 32 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy kole PSOUU w Tarnobrzegu 33 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu 34 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych (Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat) 35 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia "Młodzież Sprawna Inaczej" 36 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Przemyskiej 37 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Praca" , Załęska 7a Sanok, Robotnicza Sanok, Ogrodowa Stalowa Wola, Podleśna Stalowa Wola, Hutnicza Stalowa Wola, Czarnieckiego Stara Wieś, Stara Wieś Tarnobrzeg, Al. Niepodległości Tarnobrzeg, Wiślna Ustrzyki Dolne, Gombrowicza Boguchwała, Zgłobień Kąkolówka, Kąkolówka Przemyśl, Jasińskiego 2 Sanok Sanok Stalowa Wola Stalowa Wola Stalowa Wola Brzozowski Tarnobrzeski Tarnobrzeski Bieszczadzki Przemyski

36 Źródło: opracowanie własne na podstawie Spółdzielnie Socjalne Przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków (nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna, stosuje się do niej odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Reintegracja społeczna oznacza działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa oznacza odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Spółdzielnia może ponadto prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną. Minimalna liczba założycieli konieczna do powołania do życia spółdzielni to 5 osób. Liczba członków spółdzielni może się wahać w przedziale od 5 do 50. Wyjątkiem jest tutaj spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, gdyż może ona liczyć więcej niż 50 członków. Tabela 10. Spółdzielnie socjalne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego

37 Lp. Spółdzielnie socjalne Adres Powiat 1 Spółdzielnia Socjalna "KRĘPAK" Bircza, Rudawka 18 Przemyski 2 Spółdzielnia Socjalna Usługowo Budowlano - Remontowa "SĄSIEDZI" Górno, Górno Spółdzielnia Socjalna "IMPRESJA" Padew Narodowa, 4 Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno-Krawiecka "DANCE" 5 Socjalna Spółdzielnia Usługowa i Artystyczno-Produkcyjna "RES PENTUM" Wojków , Króla Jana III Sobieskiego , Warszawska 16 6 Spółdzielnia Socjalna "PIĘĆ PLUS" Stalowa Wola, Poniatowskiego 55 7 Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" Stalowa Wola, Dmowskiego 1 8 Spółdzielnia Socjalna "KONAR" Tarnobrzeg, 9 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "OTRYT" Kwiatkowskiego 21/ Ustrzyki Dolne, Dworcowa 2 10 Spółdzielnia Socjalna "OMEGA" Stalowa Wola, 11 Spółdzielnia Socjalna "DĘBNIANKA" 12 Spółdzielnia Socjalna "BAJKOLANDIA" 13 Spółdzielnia Socjalna "INTER PRZYSZŁOŚĆ" 14 Spółdzielnia Socjalna "INTER WSPÓŁPRACA" 15 Spółdzielnia Socjalna "SZTUKA SMAKU" Kościuszki 25 Kolbuszowski Mielecki Stalowowolski Stalowowolski Tarnobrzeski Bieszczadzki Stalowowolski Dębno, Dębno 216 Leżajski Leżajsk, Leśna 22 Leżajski Chmielnik, Chmielnik Kąkolówka, Kąkolówka Zgłobień, Zgłobień 73

38 16 Spółdzielnia Socjalna "EKO- MADBUD" 17 Spółdzielnia Socjalna "SMAKI REGIONU" 18 Spółdzielnia Socjalna REMONT - MIX Boguchwała, Tkaczowa Boguchwała, Tkaczowa Boguchwała, Akacjowa 19 Spółdzielnia Socjalna "SARTA" Niechobrz, Niechobrz Spółdzielnia Socjalna "KEPPKA" Cieszanów, Podwale 2 Lubaczowski 21 Spółdzielnia Socjalna "GÓRSKIE MEDIA" 22 Spółdzielnia Socjalna "INSTYTUT SPORTÓW WALKI" 23 "Spółdzielnia Socjalna BAR MLECZNY POD KOGUCIKIEM" 24 Spółdzielnia Socjalna "PIĘKNY PRZEMYŚL" Jasło, Krasińskiego 79/ , Piłsudskiego 8/ Lesko, Konstytucji 3 Maja Przemyśl, Opalińskiego 9/18 Jasielski Leski Przemyśl 25 Spółdzielnia Socjalna "ART" Zarzecze, Różniatów 21 Przeworski 26 Spółdzielnia Socjalna "CALINECZKA" Punkt Opieki Dziennej Dla Dzieci Lesko, Widokowa 6 27 Spółdzielnia Socjalna "GOŚCINIEC" Besko, 28 Spółdzielnia Socjalna "KWIAT ROZTOCZA" 29 Spółdzielnia Socjalna "NASZA INSPIRACJA" 30 Spółdzielnia Socjalna "WYSPA PRZYGÓD" Starowiejska Cieszanów, Mickiewicza Gawłuszowice, Gawłuszowice 10A Leski Sanocki lubaczowski Mielecki Mielec, Mickiewicza 32 Mielec 31 Spółdzielnia Socjalna "MUKA" Krosno, Decowskiego 46 Krosno 32 Spółdzielnia Socjalna "KOLAR ,

39 BEAUTY" Obrońców Poczty Gdańskiej 8/20 33 Spółdzielnia Socjalna "SMAK" Kolbuszowa, 34 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "OGRODNICZEK" św. Brata Alberta 3 Kolbuszowski Strzyżów, Patryna 4 Strzyżowski 35 Spółdzielnia Socjalna "ABC" Niechobrz, Niechobrz Spółdzielnia Socjalna "NATURA" Orły, Duńkowiczki 129 Przemyski 37 Spółdzielnia Socjalna "SAMARYTANIN" Lubaczów, Kościuszki 2a Lubaczowski 38 Spółdzielnia Socjalna BIBATERA Mielec, Staszica 28 Mielecki 39 Spółdzielnia Socjalna "OSTOJA" Przemyśl, Opalińskiego 9 Przemyski 40 Spółdzielnia Socjalna "PASJA" Przemyśl, Sportowa 11 Przemyski Źródło: opracowanie własne na podstawie Centrum Integracji (CIS) oraz Kluby Integracji (KIS) Centra Integracji (CIS) mogą być tworzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty o których mowa w art.3 ust.3 pkt. 1.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz z późn. zm.) Kluby Integracji (KIS) prowadzą działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Zajęcia i uczestnictwo w klubach są mniej sformalizowane niż w przypadku uczestnictwa w CIS. Celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych jako wartości na rynku pracy.

40 Tabela 11. CIS oraz KIS funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Lp. CIS/KIS Adres Powiat Centrum Integracji przy m Towarzystwie Pomocy 1 im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie Centrum Integracji 2 z siedzibą w Sanoku Centrum Integracji z 3 siedzibą w Dąbrowie Centrum Integracji z 4 siedzibą w Dębicy Centrum Integracji przy 5 Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" Centrum Integracji z 6 siedzibą w Pilźnie Centrum Integracji przy 7 Stowarzyszeniu "Godne życie dla Dzieci" Centrum Integracji przy 8 Caritas Diecezji Przemyskiej Centrum Integracji z 9 siedzibą w Krośnie Klub Integracji przy 10 Ośrodku Pomocy w Nisku , Jana Styki Sanok, Sadowa 21 Sanocki Lubaczów, Dąbrowa 72 Lubaczowski Dębica, Rzeszowska 83 Dębicki Kolbuszowa, Jana Pawła II 8 Kolbuszowski Pilzno, Legionów 18 Dębicki Mielec, Biernackiego 1 Mielecki Przemyśl, Ks. Piotra Skargi 6 Przemyśl Krosno, Mickiewicza 31 Krośnieński Nisko, 3-go Maja 10 Niżański 11 Klub Integracji przy Jedlicze, Krośnieński

41 Gminnym Ośrodku Pomocy w Jedliczu Klub Integracji prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL Klub Integracji przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy w Strzyżowie Klub Integracji prowadzony w ramach projektu Caritasowe Centrum Integracji - Bieszczadzkie Centrum Charytatywne Caritas Klub Integracji przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Mielcu Klub Integracji przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Łańcucie Klub Integracji przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Dębicy Powiatowy Klub Integracji prowadzony przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA Rynek Kolbuszowa, Janka Bytnara Strzyżów, Słowackiego Ustrzyki Dolne, Wincentego Pola Mielec, Pogodna Łańcut, Piłsudskiego Dębica, Akademicka Nisko, Plac Wolności 4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Kolbuszowski Strzyżowski Bieszczadzki Mielecki Łańcucki Dębicki Niżański

42 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. (definicja z art.1 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536). Zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez organizacje pozarządowe, obejmują pomoc bezdomnym, działania integracyjne i wspieranie osób niepełnosprawnych. Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci ze środowisk zagrożonych, wspieranie oraz aktywizację osób w podeszłym wieku, a także poradnictwo i informacje społeczna. Analizowane podmioty prowadzą głownie działalność w obszarach edukacji i wychowania, kultury i sztuki oraz pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej. Głównymi odbiorcami są dzieci, osoby niepełnosprawne i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na terenie województwa podkarpackiego według analizowanych danych funkcjonuje 166 aktywnie działających organizacji pozarządowych. Tabela 12. Organizacje pozarządowe w województwie podkarpackim Lp. Organizacje pozarządowe Adres Powiat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Brzozowie Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Pana Jezusa Brzeźnica, Paszczyna 84 Dębicki Paszczyna Brzozów, Sienkiewicza 1 Brzozowski Dębica, Bojanowskiego 8-10 Dębicki Dębica, Orla 47 Dębicki

43 5 Klub Abstynentów "Jutrzenka" 6 7 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nagawczyna Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" Dębica, Raczyńskich Dębica, Nagawczyna Dębica, Krakowska 15 Dębicki Dębicki Dębicki 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębica, Kolejowa 29 Dębicki Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Dla Osób Niesłyszących Stowarzyszenie Pomocy "AD ASTRAM" Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Dębicy Przy Parafii P.W. Św. Jadwigi E Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział Przy Parafii Miłosierdzia Bożego Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych Urząd Gminy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu Dębica, Kościuszki Dębica, Mościckiego Dębica, Św. Jadwigi Dębica, Mickiewicza Głogów Małopolski, Budy Głogowskie Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125 Dębicki Dębicki Dębicki Dębicki Leżajski Haczów, Haczów 902 Brzozowski Jarosław, Wilsona 6a Jarosławski

44 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób 17 Niepełnosprawnych Jarosławska Fundacja "Pomocna 18 Dłoń" 19 Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s 20 Łopuszka Mała Oddział w Jarosławiu Towarzystwo Pomocy św. Brata 21 Alberta Koło Jarosławskie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 22 Archidiecezji Przemyskiej Oddział Rejonowy w Jarosławiu Jarosławskie Katolickie 23 Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w Radawie 24 Polski Komitet Pomocy 25 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 27 Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle 26 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy 27 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM 28 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło Jarosław, Poniatowskiego 53/45 Jarosławski Jarosław, Spytka 5 lok. 4 Jarosławski Jarosław, 3-go Maja 49 Jarosławski Jarosław, Sanowa 11 Jarosławski Jarosław, ul Jasna 4 Jarosławski Jarosław, ul Dominikańska 25 Jarosławski Radawa, Radawa Jarosławski Przemyśl, ul Dworskiego 6 Przemyśl Jarosław, Poniatowskiego 57 Jarosławski Jasło, Floriańska 170 jasielski Jasło, Igielna 7/1 jasielski Jasło, Krasińskiego 4 jasielski Jasło, 3 Maja 14 jasielski 29 Polski Komitet Pomocy Jasło, Kościuszki 45 jasielski

45 Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Miejski Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku Z/S Łopuszka Mała Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" Polski Komitet Pomocy z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem dla Polskiego Komitetu Pomocy Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji I Wsparcia Społecznego Dla Osób Niesłyszących Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji Kańczuga, Łopuszka Mała Widełka, Widełka Przeworski Kolbuszowa, Janka Bytnara Krosno, Powstańców Śląskich Krosno, Korczyńska 57p Krosno, Wojska Polskiego Krosno, J. Lelewela 24/9 Kolbuszowski Kolbuszowski Krosno Krosno Krosno Krosno Krosno, Portiusa 4 Krosno Kuźnia Raciborska, Klasztorna Lubaczów, Kościuszki 145 Lubaczowski 39 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Lubaczów, Jasna 1 Lubaczowski

46 Gospodarczych Gminy Lubaczów Katolicka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące Zgromadzenie Sióstr Św Michała Archanioła Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu Fundacja - Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział Przy Parafii Trójcy Przenajświętszej Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu ego Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu Caritas Archidiecezji Przemyskiej Caritas Archidiecezji Przemyskiej Dom Matki i Dziecka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Łąka, Łąka 260 a Łańcucki Miejsce Piastowe, Ks. Markiewicza 22 Krośnieński Mielec, Wojsławska 278 Mielecki Mielec, Mickiewicza 51 Mielecki Mielec, Sienkiewicza 1 Mielecki Mielec, Kardynała Wyszyńskiego 14 Mielecki Mrowla, Mrowla Nisko, Słowackiego 4a/5 Niżański Przemyśl, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78 Przemyśl Przemyśl, Kapitulna 1 Przemyśl Przemyśl, Prądzyńskego 8 Przemyśl Przemyśl, Plac Dominikański 3 Przemyśl 52 Stowarzyszenie Profilaktyki i Przemyśl, Kościuszki Przemyśl

47 Wspierania Rozwoju Ososbowości Dzieci i Młodzieży "WZRASTANIE" Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Katolicka Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza ORATORIUM Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu Parafia Rzymsko - Katolicka P. W. Benedykta, Cyryla i Metodego Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Katolickie Stowarzyszenie "UNUM" Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej Oddział Przy Parafii Miłosierdzia Bożego Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości Uczniowski Klub Sportowy "San - Gimnazjum Nr 1" Przemyśl, Barska 15 Przemyśl Przemyśl, Poniatowskiego 33 Przemyśl Przemyśl, Basztowa 15 Przemyśl Przemyśl, 22-go Stycznia 20 Przemyśl Przemyśl, Sportowa 6 Przemyśl Przemyśl, Barska 15 Przemyśl Przemyśl, Opalińskiego 7 Przemyśl Przemyśl, Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 Przemyśl Przemyśl, Biskupa Pelczara 4 Przemyśl Przemyśl, Bielskiego 78 Przemyśl Przemyśl, Brata Alberta 6 Przemyśl Przemyśl, 3-go Maja 38 Przemyśl

48 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie e Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych Podkarpacki Bank Żywności Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS Caritas Diecezji ej Parafialny Zespół "Caritas" OO. Bernardyni Polski Związek Głuchych -Zarząd Oddziału Podkarpackiego Klub Sportowy Głuchych-RES GEST e Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "TITUM" Rymanów, Dworska , Jana Styki , Dąbrowskiego 17 lok , Rynek 17/ , Rejtana 35/15 Krośnieński , Sokoła , Langiewicza , Hetmańska 21 lok , Zbyszewskiego 8 lok , Kwiatkowskiego 48a 75 Fundacja Podkarpackie Hospicjum , Lwowska

49 dla Dzieci 132 Związek Stowarzyszeń Pomocy , Leszka Osobom Niepełnosprawnym Czarnego 1a Powiatu ego Polskie Towarszystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią , Oddział Regionalny POL-ILKO Dąbrowskiego 85 Klub Chorych , Lubelska na Stwardnienie Rozsiane 13 w Rzeszowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , ul. 3-go Podkarpacki Oddział Regionalny w maja 9 Rzeszowie Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia , Mielecka Psychicznego Dziecka i Rodziny 33a Chorągiew Podkarpacka Związku , Hetmańska Harcerstwa Polskiego 9 Stowarzyszenie Rodzin , "Otwarty Umysł" Kraszewskiego 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych im , UNICEF w Rzeszowie "Ars Marszałkowska 24a Vivendi" Polskie Stowarzyszenie , Młodzież Sprawna Inaczej Artylerzystów 7 Podkarpackie Stowarzyszenie , Turystyczno - Sportowe NSZZ Matuszczaka 14 Solidarność Polskie Towarzystwo Walki , Al. Rejtana z Kalectwem 10 Oddział w Rzeszowie

50 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji ej z siedzibą w Rzeszowie, z przeznaczeniem dla: Koła przy parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy DOM w Rzeszowie Caritas Diecezji Rzeszowkiej Okręg w Rzeszowie Dom Samotnej Matki Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej Oddział w Rzeszowie Stowarzyszenie "Pomoc" z siedzibą w Rzeszowie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji ej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Fundacja "Nowe Życie" - Ośrodek Rehabilitacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Feniks" Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Stowarzyszenie "Karan" Katolicki Ruch Antynarkotyczny Oddział w Rzeszowie , Wita Stwosza , Wita Stwosza , Dojazd Staroniwa , Hoffmanowej , Krynicka 6/ , Krakowska , Al. Piłsudskiego , Seniora , Al. Piłsudskiego 8/10

51 Klub Abstynenta "Quo Vadis" (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień) Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Rzeszowie Stowarzyszenie "Tak Życiu" 100 Stowarzyszenie "Pomost" Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji ej Katolicki Klub Sportowy "Alpin" im. Jana Pawła II Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą , Siemieńskiego , Wierzbowa Targowa , Matuszczaka 14/ , Matejki 10/ , Osmeckiego , Plac Farny , Partyzantów , Plac Śreniawitów Stowarzyszenie "B-4" , Sokoła 4a/ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Caritas Diecezji Sandomierskiej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sanoku , Ks. Jałowego Sandomierz, Mariacka Sandomierz, Opatowska Sanok, Kochanowskiego 10/11 Sandomierski Sandomierski Sanocki

52 Fundacja Zdrowia na Rzecz Szpitala "SZPITAL" Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Sanocki Klub Karate-Do Kyokushinkai Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Sanoku Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Przy Gimnazjum nr 3 - Sanok Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Małopolskim Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii NMP Częstochowskiej Stowarzyszenie Wspierania Dzieci Potrzebujących Pomocy w Sokołowie Małopolskim Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" Polski Komitet Pomocy Zarząd Powiatowy Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii "AMAZONKA" Sanok, Konarskiego 26 Sanocki Sanok, Franciszkańska 7 Sanocki Sanok, Zielona 39 Sanocki Sanok, Rynek 15 Sanocki Sanok, Sadowa 12 Sanocki Sanok, Lipińskiego 63 Sanocki Sędziszów Ropczyckosędziszowski Małopolski, Kościuszki Sędziszów Ropczyckosędziszowski Małopolski, Borek Wielki Sokołów Małopolski, Lubelska Stalowa Wola, Hutnicza 14 Stalowowolski Stalowa Wola, Hutnicza 8 Stalowowolski Stalowa Wola, Ofiar Katynia 57 Stalowowolski Stalowa Wola, Dmowskiego 1 Stalowowolski 123 Stowarzyszenie Opieki Nad Stalowa Wola, Ofiar Stalowowolski

53 Dziećmi "Oratorium" im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Stalowej Woli Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz 124 Osób Szczególnej Troski "FLORIAN" Stowarzyszenie na Rzecz Osób 125 Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza" Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia 126 Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stalowej Woli Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 127 Wszystkich Świętych w Straszęcinie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 128 Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu 129 Klub Abstynenta "Krokus" Kobiety Wobec Przemocy 130 Alkoholowej W Rodzinie Zarząd Główny Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 131 Diecezji Tarnowskiej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 132 Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku Bieszczadzkie Stowarzyszenie na 133 Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK Katynia Stalowa Wola, Floriańska 5 Stalowowolski Stalowa Wola, Popiełuszki 13 Stalowowolski Stalowa Wola, Wojska Polskiego 5 Stalowowolski Straszęcin, Straszęcin 86 Dębicki Tarnobrzeg, Al.Niepodległości 2 Tarnobrzeski Tarnobrzeg, M. Dąbrowskiej 10 Tarnobrzeski Tarnobrzeg, Konstytucji Tarnobrzeski 3 Maja Tarnów, Bema 14 Tarnowski Trzebownisko, Trzebownisko Ustrzyki Dolne, Wyzwolenia 7 Bieszczadzki

54 NADZIEI" Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny Wrocław, Kołłątaja 134 z upoważnienia którego działa: 26a Dębicki Koło Dębickie Towarzystwa Dębica, Słoneczna 1 Pomocy Im. Św. Brata Alberta 135 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Dynowskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Wrocław, Kołłątaja 26a Dynów, Ks. Józefa Ożoga 12a Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny Wrocław, Kołłątaja 136 z upoważnienia którego działa: 26a Jarosławski Koło Jarosławskie Towarzystwa Jarosław, Jasna 4 Pomocy Im. Św. Brata Alberta 137 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Krosnieńskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Wrocław, Kołłątaja 26a Krosno, Wojska Polskiego 26 Krośnieński 138 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Łańcuckie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Wrocław, Kołłątaja 26a Łańcut, Ottona z Pilczy 2 Łańcucki 139 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Wrocław, Kołłątaja 26a Przemyśl, Wybrzeże Marsz. Ferdynanda Focha 12 Przemyśl

55 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło w Tapinie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Sanockie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Zarząd Główny z upoważnienia którego działa: Koło Stalwowolskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Agape" Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy w Żołyni Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Krasne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Świlcza Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Głogowie Małopolskim Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sokołowie Wrocław, Kołłątaja 26a Jarosławski Rokietnica, Szkoła Podstawowa w Tapinie Wrocław, Kołłątaja 26a Sanocki Sanok, Przemyska Wrocław, Kołłątaja 26a Stalowa Wola, Ks. Stalowowolski Jerzego Popiełuszki Zaczernie, Zaczernie Żołynia, Górska 8 Łańcucki Krasne, GOK Krasne Świlcza, Urząd Gminy w Świlczy Głogów Małopolski, ul. 11-go Listopada Kamień, Nowy Kamień Sokołów Małopolski, ul. Chopina 10

56 Małopolskim Towarzystwo Przeciwdziałania 150 Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" Stowarzyszenie Pomocy Osobom 151 Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik Stowarzyszenie Pomocy Osobom 152 Niepełnosprawnym w Tyczynie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 153 Niepełnosprawnym w Błażowej Stowarzyszenie Pomocy Osobom 154 Niepełnosprawnym w Hyżnem Stowarzyszenie na Rzecz Osób 155 Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów Stowarzyszenie Pomocy Osobom 156 Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała Stowarzyszenie Pomocy Osobom 157 Niepełnosprawnym Gminy Lubenia Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w 158 Partyni (Remiza OSP) Stowarzyszenie Obrony Praw 159 Człowieka w Dębicy Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 160 Pieśni i Tańca "Łańcut" 161 Klub Sportowy Oyama Chmielnik, Chmielnik Chmielnik, Szkoła Podstawowa Nr Tyczyn, ul. Mickiewicza Błażowa, ul. Armii Krajowej 14/ Hyżne, GOK Hyżne Dynów, ul. Kościuszki Boguchwała, ul. Sportowa 6/ Lubenia, Lubenia Radomyśl Wielki, Partynia 71a mielecki Dębica, ul. Sienkiewicza 1/14 Dębicki Łańcut, Kościuszki 15 Łańcucki , ul. Okulickiego 18/3

57 162 Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku 163 Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 164 Stowarzyszenie Chi Ryu Stowarzyszenie "EMAUS- " Klub Gier Logicznych "SZAROTKA" Sanok, ul. Mickiewicza Leszczawa Dolna, Leszczawa Dolna Lesko, ul. Smolki 12/ , ul. Batorego Wadowice Górne, Wadowice Górne 116/3 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sanocki Przemyski Leski Mielecki

58 Rys. 1. Instytucje dobroczynne i socjalne na terenie Powiatów Województwa Podkarpackiego Źródło: opracowanie własne

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w województwie podkarpackim

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w województwie podkarpackim Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w województwie podkarpackim Lp. Nazwa i siedziba placówki/powiat Typ domu Telefon/Fax Liczba miejsc w DPS E-mail/Strona www Dyrektor 1 Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Imię i nazwisko dyrektora placówki

WYKAZ CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Imię i nazwisko dyrektora placówki WYKAZ CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO L.P. Nazwa i adres placówki Podmiot prowadzący placówkę Imię i nazwisko dyrektora placówki Typ placówki Liczba miejsc regulaminowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% 66 51 24 13 49 48 brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 66% 58 57 45 35 57 58 brzozowski Technikum Uzupełniające dla Brzozów

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

ilość wolnych miejsc wg. 31.10.2011 ilość miejsc bieszczadzki 143 2 brzozowski 64 0 jarosławski 98 2 jarosławski 80 1 jarosławski 132 2

ilość wolnych miejsc wg. 31.10.2011 ilość miejsc bieszczadzki 143 2 brzozowski 64 0 jarosławski 98 2 jarosławski 80 1 jarosławski 132 2 WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ - KTÓRE UZYSKAŁY ZEZWOLENIE WOJEWODY - PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB NA ZLECENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

S-I EK Rzeszów,

S-I EK Rzeszów, PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.24.2017.EK Rzeszów, 2017-06-29 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 1443 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 1443 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 1443 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. UDAJ SIĘ DO MIEJSCA, GDZIE UDZIELĄ CI POMOCY (patrz wykaz poniżej) Przełam swój opór: że Cię tam znają, że spotkasz kogoś, kto Cię pozna,

Bardziej szczegółowo

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r.

Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. Podział środków finansowych z budżetu Wojewody dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób bezdomnych w 2010 r. L.p. Organizacja 1. CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Centrum Charytatywne

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , wszystkie bieszczadzki I Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 8% 70,8 46,4 17,5 10 42,0 43,3 2 30,0 28,0 bieszczadzki Technikum 4-letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 17 29% 79,1 44,3 29,8 13 47,7 39,6

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail: bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 14 57% 69,3 40,9 30,9 12 53,3 39,9 2 83,3 66,5 -- -- -- bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 0% 61,3 28,5 17,7 9 45,6

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Mikołaja Ustrzyki Dolne Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Kopernika 97 64 41 43 31 50 30 32 22 42 14 49 36 45 3 53 41 51 5 36 11 44 4 brzozowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 82% 74 62 59 88 68 72 10 65 70 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof. W.

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie

Schroniska, noclegownie WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W 2013 R. Schroniska, noclegownie Lp. Miejscowość Pełna nazwa Adres/tel. 1. Dębica Powiat Dębicki Dom dla Bezdomnych 39-200 Dębica ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji

Lp. Podmiot wnioskujący Ustalona kwota dotacji Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Ustrzyki Dolne Pionierska 0 0,0% Zakład Doskonalenia Zawodowego bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 39-218 Straszęcin 226

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 39-218 Straszęcin 226 Nazwa świadczeniodawcy Nazwa produktu Kod pocztowy Miasto Ulica/nr lokalu Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Centrum

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1869 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł

17 000 zł. 16 000 zł. 13 000 zł. 18 000 zł. 14 000 zł. 12 000 zł Podział środków z budżetu Wojewody na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.02-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.02-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.2

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne bieszczadzki bieszczadzki bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg

ul. Rynek Brzozów ul. Gałęziowskiego 6/ Rzeszów ul. Mickiewicza Leżajsk ul. M. Dąbrowskiej Tarnobrzeg Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach konkursu zamkniętego nr 21/POKL/6.2/2012 ogłoszonego w dniu 20.04.2012

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Lp. WND Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta 1 WND-POKL.09.01.02-18-002/08 LINGUA Szkoła Języków

Bardziej szczegółowo