Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015"

Transkrypt

1 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016

2 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 jest kolejnym, siedemnastym, rocznikiem przedstawiającym stan bibliotek i czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Informacje zamieszczone w materiale zostały opracowane na podstawie danych statystycznych zawartych w meldunkach o stanie czytelnictwa na koniec 2015 roku, nadesłanych z bibliotek publicznych Podkarpacia. Przy analizowaniu danych czytelniczych wykorzystano również informacje zamieszczone w sprawozdaniach opisowych bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych. Wydawnictwo prezentuje szereg zestawień tabelarycznych obrazujących działalność bibliotek publicznych Podkarpacia w 2015 roku oraz osiągnięte wyniki i wskaźniki czytelnicze. Zakres i układ publikacji, zachowano taki sam jak w latach poprzednich, aby umożliwić porównywanie danych czytelniczych w układzie powiatowym i gminnym. W części opisowej wydawnictwa zamieszczono wykresy obrazujące działalność bibliotek w roku 2015 oraz wybrane wskaźniki czytelnicze w perspektywie 10 letniej, tj. w latach Przy obliczaniu wskaźników czytelniczych uwzględniono liczbę mieszkańców wg danych GUS - stan na 31 grudnia 2014 roku. Mamy nadzieję, że kolejny rocznik Bibliotek publicznych województwa podkarpackiego w liczbach 2015 będzie nadal służył bibliotekarzom, a zamieszczone analizy czytelnicze i zestawienia tabelaryczne okażą się źródłem wiedzy o stanie czytelnictwa oraz działalności bibliotek w poszczególnych powiatach i gminach województwa.

3 - 2 - OPRACOWANO W DZIALE INSTRUKCYJNO - METODYCZNYM WiMBP w RZESZOWIE Sieć biblioteczna, księgozbiory, czytelnicy, wypożyczenia Małgorzata Augustyn Udostępnienia zbiorów na miejscu Ewa Lelek Redakcja Małgorzata Augustyn Oprogramowanie komputerowe Marek Peller Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Nakład: 60 egz. druk., 150 egz. CD Rzeszów, ul. Sokoła 13

4 - 3 - BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W 2015 ROKU Omówienie wybranych zagadnień SIEĆ BIBLIOTEKI, FILIE, PUNKTY BIBLIOTECZNE Na terenie całego województwa podkarpackiego w 2015 roku działało 678 bibliotek i filii bibliotecznych. W stosunku do roku 2014 liczba placówek zmniejszyła się o jedną. Decyzją burmistrza Narola została zlikwidowana biblioteka wiejska w Łukawicy, filia biblioteczna M-GBP w Narolu pow. lubaczowski, której działalność od 2012 roku była zawieszona z powodu braku odpowiednich pomieszczeń bibliotecznych. W miastach Podkarpacia funkcjonowały 52 biblioteki wraz z 68 filiami bibliotecznymi /120 placówek/, a na wsi 109 bibliotek wraz z 449 filiami /558 placówek/. Podobnie jak w roku poprzednim status samodzielnych instytucji kultury posiadało ogółem 117 bibliotek publicznych, którym podlegało 380 filii bibliotecznych. Natomiast w 44 gminach Podkarpacia nadal funkcjonowały biblioteki publiczne połączone z ośrodkami kultury, łącznie 182 placówki biblioteczne. Kolejny już rok wiejska placówka w Kramarzówce, filia biblioteczna BP w Pruchniku pow. jarosławski nie prowadziła działalności bibliotecznej gdyż na terenie gminy nie znaleziono odpowiedniego lokalu na jej funkcjonowanie. W województwie podkarpackim każda gmina prowadziła co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Najliczniejszą sieć posiadały gminy: Dębica /12/, Sanok /11/, Boguchwała /10/ i Brzozów, Chorkówka, Dynów, Łańcut, Pilzno, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne po 9 placówek. Na Podkarpaciu w 20 gminach działały 44 punkty biblioteczne, tj. o 2 mniej niż w roku poprzednim. Nadal najwięcej punktów prowadziła w Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu pow. jasielski.

5 - 4 - Biblioteki i filie biblioteczne Pow. stalowowolski 25 Pow. tarnobrzeski 26 Pow. niżański 23 Pow. mielecki 46 Pow. kolbuszowski 23 Pow. leżajski 24 Pow. lubaczowski 24 Pow. dębicki 39 Pow. Pow. Pow. rzeszowski łańcucki ropczycko sędziowski Pow. 23 przeworski 33 Pow. jarosławski 34 Pow. jasielski 25 Pow. strzyżowski 27 M. Rzeszów 18 Pow. brzozowski 36 Pow. przemyski 44 Pow. krośnieński 46 Pow. sanocki 36 Pow. bieszczadzki 12 Pow. leski 17 Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało mieszkańców Podkarpacia. Najwięcej mieszkańców na jedną bibliotekę uzyskał powiat jasielski , a najmniej w powiat leski osób. Natomiast w poszczególnych gminach najwięcej mieszkańców na jedną placówkę przypadało w MBP w Przeworsku , a najmniej w GBP Dynów- Bachórz pow. rzeszowski osób. Przeciętnie, z jednej biblioteki korzystało 514 czytelników, najwięcej w powiecie jasielskim 761, a najmniej w powiecie bieszczadzkim 274 czytelników. Liczba użytkowników na jedną placówkę w poszczególnych bibliotekach była dość zróżnicowana i wynosiła od 81 czytelników w GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski do w MBP Jarosławiu. W 2015 roku zadania bibliotek powiatowych realizowało 20 bibliotek publicznych, na mocy porozumień zawartych pomiędzy samorządami.

6 - 5 - W porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek realizujących zadania powiatowe nie zmieniła się. Kolejny już raz, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, funkcje biblioteki powiatowej powierzyło, tylko przez krótki okres, od 1 listopada do 31 grudnia 2015 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim pow. przeworski. W dalszym ciągu powiecie tarnobrzeskim nie było biblioteki publicznej realizującej zadania ponadlokalne. Wykres 1 Na przestrzeni 10 lat liczba placówek bibliotecznych na terenie województwa podkarpackiego zmniejszyła się o 18. KSIĘGOZBIORY Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego na koniec 2015 roku zgromadziły książek, w tym w biblioteki miejskie woluminów a biblioteki wiejskie W stosunku do roku ubiegłego księgozbiory biblioteczne uległy zmniejszeniu o woluminy. Średnio na jedną placówkę biblioteczną w województwie przypadało książek. W omawianym roku do bibliotek publicznych Podkarpacia wpłynęło książek, tj. o wol. mniej niż w roku poprzednim, do bibliotek miejskich wol., tj. o wol. więcej, a do placówek działających na wsi wol., tj. o wol. mniej.

7 - 6 - Wykres 2 Biblioteki naszego województwa zakupiły nowych książek, tj. o wol. mniej niż przed rokiem. Średnio do jednej biblioteki wpłynęło 305 nowych książek o 10 mniej niż w 2014 roku. Zakup nowości stanowił 84,1 procent wszystkich wpływów bibliotecznych. Ze środków organizatora biblioteki kupiły woluminy, tj. o woluminy mniej niż w roku Natomiast z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiły wol., tj. o wol. mniej niż przed rokiem. Na zakup nowych książek biblioteki wydały zł, tj. o zł więcej niż w roku poprzednim. Organizatorzy na zakup przeznaczyli zł, tj. o zł mniej niż 2014 roku.natomiast dotacja MKiDN wyniosła zł i była wyższa od ubiegłorocznej o zł. Najwięcej pieniędzy na zakup nowości wydały biblioteki w powiatach: mieleckim zł, w tym od organizatora zł, krośnieńskim zł, w tym od organizatora zł i rzeszowskim zł, w tym od organizatora zł. W kilku gminach kwoty przyznane przez samorządy lokalne na zakup nowości były bardzo niskie i biblioteki za otrzymane kwoty kupiły bardzo mało nowych książek: w gm. Krzywcza pow. przemyski - 41 wol. za zł, w gm. Dubiecko pow. przemyski - 52 wol. za zł. Spośród bibliotek powiatowych najmniej książek ze środków organizatora nabyły: BP w Leżajsku 252 wol. za

8 zł, PiMBP w Lesku 319 wol. za zł, MBP w Jarosławiu 519 wol. za zł, MiPBP w Dębicy 742 wol. za zł i BPGiM w Strzyżowie 781 wol. za zł. W tych bibliotekach dotacje MKiDN na zakup nowości znacznie przekraczały środki przyznane przez organizatorów. Najwięcej nowych książek nabyły biblioteki powiatu mieleckiego wol., w tym ze środków organizatora wol., powiatu krośnieńskiego wol., w tym ze środków organizatora wol. oraz powiatu rzeszowskiego wol., w tym ze środków organizatora wol. W wymienionych powiatach biblioteki rokrocznie kupują najwięcej nowych książek w skali województwa. W poszczególnych gminach, zakup nowych książek kształtował się podobnie, jak w latach poprzednich. Najwięcej nowych książek otrzymali czytelnicy w WiMBP w Rzeszowie wol., w MBP w Mielcu wol., w MBP w Stalowej Woli wol., i w KBP w Krośnie woluminy. Wykres 3 Wskaźnik zakupu nowości, ogółem, uzyskany przez biblioteki podkarpackie w 2015 roku wyniósł 9,7 wol. na 100 mieszkańców i zmniejszył się o 0,3 wol. Zmniejszeniu uległ zarówno wskaźnik ze środków organizatora z 6,7, wol. do 6,5 wol., jak też ze środków ministerialnych 3,4 wol. do 3,2 wol. na 100 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki zakupu nowości bibliotecznych uzyskały biblioteki powiatu lubaczowskiego i mieleckiego 14,5 wol., kolbuszowskiego 14,1 wol., bieszczadzkiego 11,9 wol., krośnieńskiego - 11,6 wol., stalowowolskiego 11,2 wol., i leskiego 11,1 wol. na 100 mieszkańców. Natomiast najniższe wskaźniki zakupu nowości uzyskały biblioteki powiatu jarosławskiego 5,3 wol., dębickiego 5,9 wol. i przemyskiego 6,8 wol. na 100 mieszkańców. Zalecany od 1980 roku wskaźnik zakupu 18 wol. na 100 mieszkańców uzyskało w 2015

9 - 8 - roku tylko 14 bibliotek. Są to biblioteki w gminach: Padew Narodowa pow. mielecki - 28,2 wol., Grodzisko Dolne pow. leżajski 26,4 wol., Hyżne pow. rzeszowski 24,1 wol., Jaśliska pow. krośnieński 22,7, Wielkie Oczy pow. lubaczowski 22,6 wol., Białobrzegi pow. łańcucki 22,3 wol., Adamówka pow. przeworski 21,7 wol., Baligród pow. leski 19,2 wol., Kolbuszowa 18,9 wol., Bojanów pow. stalowowolski 18,6 wol., Krempna pow. jasielski 18,5 wol., Chorkówka pow. krośnieński, Bukowsko pow. sanocki i Żołynia pow. łańcucki 18,0 woluminów. Najniższe wskaźniki zakupu nowości uzyskały biblioteki w Przemyślu - Hermanowicach pow. przemyski - 2,1 wol., ze środków organizatora 0,9 wol., w Dubiecku pow. przemyski 2,7 wol., ze środków organizatora 0,6 wol., w Roźwienicy pow. jarosławski 2,8 wol., ze środków organizatora 1,4 wol. i w Laszkach pow. jarosławski - 3,0 wol., ze środków organizatora 1,3 wol. na 100 mieszkańców. Wykres 4 Wskaźnik zakupu nowości uzyskany przez biblioteki podkarpackie w latach , wykazuje tendencje zmienne, w jednym roku rośnie w kolejnym spada i wciąż odbiega od norm IFLA - 25 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20 złotych 80 groszy i była wyższa od ubiegłorocznej o 93 grosze. Ze środków organizatora zakupiono książki o wartości 21 zł 8 groszy, ze środków MKiDN 20 zł 24 grosze. Powyżej średniej wojewódzkiej kupiono książki w powiecie jarosławskim, o średniej wartości 22 zł 52 gr i w powiecie przeworskim 22 zł i 18 groszy. W gminach najdroższą książkę kupiła w GBP w Zarzeczu pow. przeworski - 28 zł 50 gr., a najtańszą zakupiła GBP we Fredropolu pow. przemyski - 10 zł 87 groszy. Jednym z zadań biblioteki jest dbałość o zbiory biblioteczne czyli prawidłowy dobór książek i selekcja. W omawianym roku biblioteki wycofały

10 - 9 - ze swoich zbiorów książek, tj. o wol. więcej niż przed rokiem. Największe ubytki odnotowano w powiatach: łańcuckim wol., rzeszowskim wol., dębickim wol., mieleckim wol., przemyskim wol., leżajskim wol. i sanockim woluminów. Najmniej książek ubytkowano w powiecie bieszczadzkim woluminów. W poszczególnych bibliotekach wielkość ubytków kształtowała się od 3 wol. w GBP w Jaworniku Polskim pow. przeworski do wol. w MiPBP w Dębicy. Nadal w 18 gminach biblioteki nie ubytkowały, w ciągu roku ani jednej książki: Czarna, Lutowiska pow. bieszczadzki, Gać pow. przeworski, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy pow. mielecki, Jaśliska pow. krośnieński, Dębowiec, Osiek Jasielski pow. jasielski, Krzeszów, Ulanów pow. niżański, Laszki, Roźwienica pow. jarosławski, Majdan Królewski pow. kolbuszowski, Oleszyce pow. lubaczowski, Przemyśl - Hermanowice, Żurawica pow. przemyski, Tyrawa Wołoska pow. sanocki i Żyraków pow. dębicki. Wskaźnik nasycenia, tj. liczba książek na 100 mieszkańców, wyniósł 404 wol. i w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o 3 woluminy. Najwięcej książek oferowały swoim mieszkańcom biblioteki powiatu leskiego z wskaźnikiem 655 wol. i powiatu strzyżowskiego z wskaźnikiem 551 woluminów. Najmniej zasobne w książki były biblioteki powiatu jarosławskiego z wskaźnikiem 255 wol. i jasielskiego z wskaźnikiem 305 woluminów. W poszczególnych gminach najwyższy wskaźnik nasycenia zbiorami uzyskała GBP w Padwi Narodowej pow. mielecki wol. a najniższy BP w Zaklikowie pow. stalowowolski 126 woluminów na 100 mieszkańców. Wykres 5

11 Wskaźnik nasycenia, czyli liczby książek na 100 mieszkańców, od 2011 roku wykazuje tendencję spadkową, co jest wynikiem porządkowania zbiorów bibliotecznych i większej selekcji. Średnia aktywność księgozbioru w województwie wynosiła 0,8 wypożyczeń na 1 wolumin i wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich. W poszczególnych powiatach wskaźnik ten kształtuje się od 0,5 wyp. w bieszczadzkim, leskim, przemyskim i przeworskim do 1,0 wypożyczeń na 1 wolumin w powiecie jasielskim i mieleckim. Największą aktywność księgozbioru osiągnęły: MBP w Jarosławiu - 1,6 wyp. i MBP w Jaśle, w Lubaczowie i w MBP w Mielcu 1,5 wypożyczeń na 1 wolumin. Natomiast najniższą aktywność uzyskały GBP w Krzywczy i w Przemyślu - Hermanowicach pow. przemyski - 0,1 wypożyczeń na 1 wolumin. CZYTELNICY W 2015 roku z bibliotek publicznych Podkarpacia korzystało osób, tj. o /2,3 proc./ użytkowników mniej niż w 2014 roku. Wykres 6

12 W miastach zarejestrowano czytelników, tj. o mniej, w bibliotekach wiejskich , tj. mniej o osób. Wzrost liczby czytelników odnotowały biblioteki 7 powiatów: o w powiecie przemyskim, o 584 w przeworskim, o 420 w bieszczadzkim, o 357 w rzeszowskim, o 226 w niżańskim, o 202 w sanockim i o 34 w powiecie kolbuszowskim. W zestawieniu gminnym 53 biblioteki odnotowały wzrost liczby czytelników. Największy wzrost wykazała PBP w Przemyślu o 2 370, MBP w Przeworsku o 699, PiMBP w Ustrzykach Dolnych o 423 i GBP w Boguchwale o 317 czytelników. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało 504 czytelników i liczba ta zmniejszyła o 11. Na placówkę miejską przypadało czytelników, a na placówkę wiejską 250. Społeczny zasięg czytelnictwa wyniósł 16,0 czytelników na 100 mieszkańców Podkarpacia i zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,4. Wśród powiatów najlepszy okazał się powiat mielecki z wskaźnikiem 20,9, następnie powiat łańcucki z wskaźnikiem 19,6. Ostatnie miejsce zajął powiat przemyski z wskaźnikiem 11,3 czytelników na 100 mieszkańców. Jednak w poszczególnych powiatach znajdują się biblioteki, które charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami czytelnictwa, tj. MBP i PBP w Lubaczowie 35,8, MBP w Łańcucie 35,3 i KBP w Krośnie 35,0 a także bardzo niskimi, jak GBP w Roźwienicy pow. jarosławski 2,7, GBP Przemyśl Hermanowice pow. przemyski 3,2 i BP w Czarnej pow. dębicki - 4,9 czytelników na 100 mieszkańców. Wykres 7 Wskaźnik zasięgu czytelnictwa, czyli liczby czytelników na 100 mieszkańców, na przestrzeni 10 lat systematycznie spadał i obniżył się o 2,4.

13 Struktura czytelników, którzy korzystali z bibliotek, według grup wiekowych, przedstawiała się następująco: 1 czytelnicy do lat osób 2,8 procent, 2 czytelnicy od lat ,8 3 czytelnicy od lat ,3 4 czytelnicy od lat ,3 5 czytelnicy od lat ,5 6 czytelnicy od lat ,2 7 czytelnicy od lat ,6 8 czytelnicy powyżej 60 lat ,5 Według kategorii wiekowych czytelnikami bibliotek podkarpackich w 2015 roku najczęściej były osoby w przedziale wiekowym lata, których w bibliotekach odnotowano 25,2 proc., wzrost o 0,4 procent w stosunku do roku poprzedniego. Kolejna grupa to 6-12 lat 18,8 proc., wzrost o 0,6 proc., lat 13,6 proc. wzrost o 0,7 proc.,16-19 lat 11,3 proc. spadek o 1,2 procent. Wykres 8 Najmniej aktywną grupą czytelniczą były dzieci do lat 5 2,8 procent. Czytelników do lat 5 najwięcej zarejestrowały biblioteki powiatów: mieleckiego - 6,6 proc., leskiego i strzyżowskiego - 4,5 proc. a najmniej powiatu jarosławskiego - 0,7 procent. Najwięcej czytelników do lat 5, znacznie powyżej średniej wojewódzkiej, odnotowała GBP w Przecławiu pow. mielecki - 14,3 proc. i GBP w Tyrawie Wołoskiej pow. sanocki - 12,8 procent. Natomiast czytelnicy powyżej 60 roku stanowili grupę 8,5 procentową najliczniej reprezentowaną w powiatach: przemyskim - 11,2 proc., stalowowolskim 10,5 proc. i krośnieńskim 10,0 proc. W gminach najwięcej korzystało z usług bibliotecznych w BP w Iwoniczu Zdroju pow. krośnieński - 22,2 proc. i w PBP w Przemyślu - 15,2 procent.

14 Dokładne zestawienia obrazujące strukturę czytelników znajdują się w Tabl. 15 /str /. Struktura czytelników bibliotek według zajęcia przedstawiała się następująco: Osoby uczące się osób 49,2 procent Osoby pracujące ,1 Pozostali ,7 Wykres 9 Biorąc pod uwagę kryterium zajęcia, najbardziej aktywną grupą czytelniczą były osoby uczące się, które w skali województwa stanowiły 49,2 proc. ogółu czytelników, jednak nastąpił spadek w tej w grupie korzystających o 1,5 procent. W skali powiatów wskaźnik ten kształtuje się od 60,4 proc. w powiecie lubaczowskim do 42,8 proc. w powiecie stalowowolskim, natomiast w gminach od 74,2 proc. w GBP w Jaśliskach pow. krośnieński do 31,3 proc. w MiPBP w Dębicy. Osoby pracujące tworzyły grupę 27,1 proc. wzrost o 1,9 proc., która najliczniej reprezentowana była w bibliotekach powiatu stalowowolskiego 32,0 proc. i mieleckiego - 30,8 proc., a najmniej liczna była w powiecie jarosławskim 19,4 procent. Natomiast w gminach najwięcej osób pracujących odnotowały: MiPBP w Dębicy - 36,1 proc. i MBP w Mielcu 36,0 proc. a najmniej w GBP w Krasiczynie pow. przemyski - 8,5 procent. Pozostali czytelnicy stanowili 23,7 proc. ogółu czytelników, spadek o 0,4 procent. Najwięcej czytelników tej kategorii korzystało z bibliotek powiatów: krośnieńskiego 28,3 proc., bieszczadzkiego 27,5 proc., i przemyskiego 27,0

15 procent. Najmniej odnotowały placówki powiatu lubaczowskiego 18,4 proc. i rzeszowskiego 19,2 procent. Natomiast w gminach najwięcej osób tej kategorii korzystało ze zbiorów w BP w Iwoniczu Zdroju pow. krośnieński 41,4 proc. i w GBP w Olszanicy pow. leski 38,0 proc. a najmniej w BP w Jeżowem pow. niżański 7,8 procent. WYPOŻYCZENIA Biblioteki publiczne Podkarpacia w 2015 roku wypożyczyły na zewnątrz książek, tj. o mniej /11,0 proc./ niż w 2014 w roku. Biblioteki miejskie wypożyczyły wol., tj. mniej o , biblioteki wiejskie wol., tj. mniej o woluminów. Wykres 10 Wzrost wypożyczeń odnotowały tylko biblioteki 9 powiatów: o w przemyskim, o w sanockim, o w rzeszowskim, o w leskim i o w przeworskim, o w bieszczadzkim, o w kolbuszowskim, o w lubaczowskim i o 620 w niżańskim. Natomiast w 68 gminach woj. podkarpackiego biblioteki zarejestrowały wzrost wypożyczeń a w 92 spadek. Największy wzrost odnotowała PBP w Przemyślu o i MBP w Sanoku o wypożyczenia. Średnio na jedną placówkę

16 biblioteczną przypadało wypożyczeń i wielkość ta zmalała o 93. Na jedną placówkę miejską przypadało wypożyczeń, a na jedną placówkę działającą na wsi tylko Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców wyniosła 309 wol. i wskaźnik ten zmniejszył się o 3 wol. w stosunku do roku poprzedniego. Wśród powiatów pierwsze miejsce, w dalszym ciągu, zajmuje powiat mielecki z wskaźnikiem 448 wol. na 100 mieszkańców, a zamyka listę powiat jarosławski z wskaźnikiem 187. Natomiast w skali gmin pierwsze miejsce zajmuje MBP w Łańcucie z wskaźnikiem 725, a ostatnie GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski z wskaźnikiem 36 wypożyczeń na 100 mieszkańców. W 2015 roku średnia liczba wypożyczeń na jednego czytelnika wyniosła 19,3 wol. i wzrosła w stosunku do roku 2014 o 0,3 wol. Najbardziej aktywni byli czytelnicy w powiecie tarnobrzeskim 23,3 wypożyczeń na jednego czytelnika, a najmniej aktywni w powiecie jarosławskim - 13,0 wypożyczeń na jednego czytelnika. W gminach najaktywniejsi byli czytelnicy w BP w Brzyskach pow. jasielski 42,6 a najmniej aktywni w GBP w Pawłosiowie pow. jarosławski 6,8 wypożyczeń rocznie na jednego czytelnika. Struktura wypożyczonych zbiorów w bibliotekach publicznych Podkarpacia przedstawiała się następująco: - literatura piękna dla dzieci wypożyczeń 32,3 proc. - literatura piękna dla dorosłych ,7 - literatura niebeletrystyczna ,0 Wykres 11

17 W analizowanym roku wzrosły wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci o 0,5 procent. Największy udział w wypożyczeniach tej literatury odnotowano w bibliotekach powiatu kolbuszowskiego 45,1 proc. a najmniejszy w bibliotekach powiatu bieszczadzkiego - 23,5 procent. W skali gmin najwięcej książek dla dzieci i młodzieży wypożyczono w GBP w Jaśliskach pow. krośnieński - 67,9 proc. ogółu wypożyczeń, a najmniej w WiMBP w Rzeszowie 19,1 proc., w MBP w Sanoku 20,5 proc. i w PBP w Przemyślu - 20,9 procent. Pomimo małego spadku o 0,2 proc., nadal w 2015 roku czytelnicy wypożyczyli w bibliotekach najwięcej literatury pięknej dla dorosłych, która stanowiła 54,7 proc. ogółu wszystkich wypożyczeń. Najwięcej tej literatury wypożyczyli czytelnicy powiatów: bieszczadzkiego 63,7 proc. i jarosławskiego 60,1 proc. a najmniej czytelnicy powiatu kolbuszowskiego 45,9 procent. Udział literatury niebeletrystycznej stanowił 13,0 proc. ogółu wypożyczeń i spadł o 0,3 procent. Najwięcej udostępniły tej literatury biblioteki powiatu krośnieńskiego 16,5 proc. a najmniej biblioteki powiatu brzozowskiego 7,9 procent ogółu wypożyczeń. Natomiast w skali gmin wskaźnik ten kształtował się od 0,1 proc. w GBP w Laszkach pow. jarosławski do 28,0 proc. w MBP w Dynowie pow. rzeszowski. Agendy udostępniania zbiorów /wypożyczalnie/ w 2015 roku zarejestrowały odwiedzin, tj. o więcej niż w roku Na jedną placówkę biblioteczną przypadało średnio odwiedzin. UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW NA MIEJSCU W województwie podkarpackim w 2015 roku udostępnienia zbiorów bibliotecznych na miejscu realizowano we wszystkich bibliotekach, w których było 323 czytelnie lub kąciki czytelniane powyżej 12 miejsc. Biblioteki dysponowały łącznie miejscami do korzystania z książek, czasopism, zbiorów specjalnych i Internetu. W stosunku do roku 2014 o 3 wzrosła liczba kącików, a liczba miejsc wzrosła o 20. Czytelnie, jako odrębne agendy udostępniania prezencyjnego, z osobnym pomieszczeniem bibliotecznym i własną obsadą kadrową, oprócz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie, posiadały 22 biblioteki: w Ustrzykach Dolnych, Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Gorzycach i Nowej Dębie pow. tarnobrzeski, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach, Sanoku, Stalowej Woli, Strzyżowie oraz Tarnobrzegu. Połowa bibliotek publicznych na Podkarpaciu w roku 2015 zarejestrowała wzrost udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu. Odnotowano ogółem udostępnień, tj. o więcej niż w roku Duży wpływ na wzrost udostępnień w województwie miała także działalność

18 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która odnotowała o udostępnień więcej w stosunku do 2014 roku. Tabela Nr 18 prezentuje dane dotyczące udostępniania prezencyjnego w bibliotekach z podziałem na rodzaj udostępnianych dokumentów oraz udostępnienia Internetu. Wskaźnik udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców w województwie podkarpackim był równy 67,3, tj. o 1,9 większy niż w 2014 r. Wykres12 Rok 2015 to przełamanie utrzymującej się od (prawie 10 lat) wyraźnej tendencji spadkowej, przy czym największe spadki wskaźnika udostepnień miały miejsce między rokiem 2006 a 2009 spadek o 20,1 proc. oraz miedzy rokiem 2010 a 2013 spadek o 6,7 procent. Największym zainteresowaniem użytkowników, którzy w ciągu 2015 roku skorzystali z materiałów bibliotecznych na miejscu, cieszyły się, podobnie jak w latach ubiegłych, czasopisma nieoprawne. Ogółem udostępniono czasopism, tj. o więcej niż w roku Wciąż spada, podobnie jak w latach ubiegłych liczba udostępnień na miejscu książek i czasopism oprawnych, , tj. o egzemplarze mniej niż w 2014 roku. W roku 2015, po raz pierwszy od pięciu lat, zarejestrowano spadek udostępnień Internetu. Na koniec roku zanotowano udostępnień tego medium, tj. o udostępnień mniej w stosunku do roku ubiegłego. Mniej więcej na tym samym poziomie, utrzymuje się natomiast wykorzystanie zbiorów specjalnych. W 2015 roku udostępniono prezencyjnie jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, tj. o 622 mniej w stosunku do roku poprzedniego. Korzystanie ze

19 zbiorów specjalnych na miejscu ułatwiają użytkownikom nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do odtwarzania oraz przyjazne, nowoczesne wnętrza - czytelnie multimedialne, działy audiowizualne, sale kinowe lub Pracownie Orange. Takie warunki posiadają m.in. biblioteki w: Cieszanowie pow. lubaczowski, Jarosławiu, Lubaczowie, Łańcucie, Krośnie, Przeworsku, Sanoku, Stalowej Woli, Strzyżowie, Tarnobrzegu. Wykres 13 W skali województwa udostępnienia książek i czasopism oprawnych na miejscu w bibliotekach stanowią 31,2 proc., czasopism nieoprawnych 40,8 proc., zbiorów specjalnych 1,5 proc., Internetu 26,5 proc. w stosunku do ogółu udostępnień prezencyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym, przeważyły spadki: spadek udostępnień na miejscu książek i czasopism oprawnych, spadek udostępnień zbiorów specjalnych i spadek wykorzystania Internetu, zarejestrowano natomiast wzrost udostępnień czasopism nieoprawnych. Najwięcej udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu w bibliotekach ogółem wykazały biblioteki w: Krośnie , Dębicy , Stalowej Woli , Tarnobrzegu , Ustrzykach Dolnych Najmniej udostępnień na miejscu wykazały głównie biblioteki gminne, m.in. w: Besku pow. sanocki 63, Jodłowej pow. dębicki 99, Rymanowie pow. krośnieński - 115, Przemyślu - Hermanowicach pow. przemyski Największy, w porównaniu z ubiegłym rokiem sprawozdawczym, wzrost liczby udostępnień prezencyjnych książek, czasopism, zbiorów specjalnych i Internetu ogółem, wykazały biblioteki w: Ustrzykach Dolnych - wzrost o , Stalowej Woli wzrost o , Przemyślu wzrost o , Sokołowie Małopolskim pow. rzeszowski wzrost o

20 Największe spadki udostępnień zarejestrowano natomiast w bibliotekach w: Jaśle* spadek o , Birczy pow. przemyski spadek o W układzie powiatowym bibliotek publicznych woj. podkarpackiego największą liczbę udostępnień prezencyjnych zarejestrowały biblioteki w powiatach: krośnieńskim , dębickim , rzeszowskim , stalowowolskim Najmniej udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wykazały biblioteki w powiatach: leskim , przeworskim , brzozowskim , kolbuszowskim Wykres 14 W roku 2015 w podkarpackich bibliotekach publicznych było ogółem egzemplarzy czasopism i dzienników w stałej prenumeracie. W stosunku do roku 2014, nastąpił spadek liczby prenumerowanej prasy o 28 tytułów. Na 161 miejskich, miejsko-gminnych i gminnych bibliotek głównych (bez filii), czasopisma w stałej prenumeracie posiadały, podobnie jak w ubiegłym roku, 144 biblioteki, a na jedną bibliotekę przypadało średnio 26 tytułów prasy, tj. o 3 mniej. Wśród bibliotek miejskich znajdujących się w sieci bibliotek publicznych województwa podkarpackiego, najwięcej tytułów prasy prenumerowały biblioteki w: Przemyślu 216, Mielcu 179, Krośnie 176, Tarnobrzegu 149 oraz Stalowej Woli 100. Wśród bibliotek miejsko-gminnych najwięcej tytułów prasy w stałej prenumeracie posiadały biblioteki w: Ustrzykach Dolnych 80, Kolbuszowej 71, Ropczycach 61, Sokołowie Małopolskim pow. rzeszowski 57 oraz Nowej Dębie pow. tarnobrzeski 53. W bibliotekach gminnych najwięcej czasopism i dzienników prenumerowały biblioteki w: Niebylcu pow.

21 strzyżowski 71, Łańcucie - Wysokiej pow. łańcucki 57, Leżajsku - Giedlarowej pow. leżajski 56, Boguchwale pow. rzeszowski 52 i Czarnej pow. łańcucki 49. Największy wzrost prenumeraty prasy w 2015 roku nastąpił w: Niebylcu pow. strzyżowski wzrost o 16 tytułów, Krasnem pow. rzeszowski wzrost o 14, Sanoku i Fredropolu pow. przemyski wzrost o 12, Boguchwale pow. rzeszowski wzrost o 11 tytułów. Największy spadek ilości prenumerowanej prasy, spowodowany najczęściej brakiem środków finansowych na zakup czasopism, nastąpił w: Ropczycach spadek o 14, Kolbuszowej spadek o 13, Głogowie Małopolskim pow. rzeszowski spadek o 11, Zagórzu pow. sanocki spadek o 9. Liczba bibliotek, które w 2015 r. ze względu na ograniczenia budżetowe nie prenumerowały żadnych tytułów prasy nie zmieniła się w stosunku do 2014 r. i wynosiła 17. Były to biblioteki w: Besku pow. sanocki, Chmielniku pow. rzeszowski, Czarnej pow. bieszczadzki, Dębicy-Latoszynie pow. dębicki, Jaśliskach pow. krośnieński, Sieniawie pow. przeworski, Krzywczy, Orłach i Przemyślu-Hermanowicach pow. przemyski, Radymnie-Skołoszowie, Laszkach pow. jarosławski, Horyńcu Zdroju, Lubaczowie - Baszni Dolnej i Starym Dzikowie pow. lubaczowski oraz Raniżowie pow. kolbuszowski. Do tego zestawienia w 2015 roku dołączyły dwie biblioteki: w Chłopicach pow. jarosławski i Żyrakowie pow. dębicki, które zrezygnowały ze wszystkich wcześniej prenumerowanych czasopism. Wykres 15 W czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek publicznych na Podkarpaciu

22 w 2015 roku zarejestrowano wzrost ilości odwiedzin. Odnotowano ogółem odwiedzin, tj. o więcej niż w roku Na jedną placówkę biblioteczną przypadało średnio odwiedzin w ciągu roku. Wzrost odwiedzin w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowała także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, która na koniec 2015 roku wykazała odwiedzin, tj. o więcej. Najwięcej odwiedzin zarejestrowały w 2015 roku biblioteki w: Krośnie , Leżajsku-Giedlarowej pow. leżajski , Jarosławiu , Lubaczowie , Stalowej Woli Najmniej odwiedzin w czytelniach w 2015 roku zarejestrowały biblioteki w: Rymanowie pow. krośnieński - 5, Sieniawie pow. przeworski - 14, Jodłowej pow. dębicki - 34, Besku pow. sanocki - 48, Olszanicy pow. leski Największy wzrost liczby odwiedzin zarejestrowano w czytelniach bibliotek w: Przemyślu* wzrost o , Leżajsku-Giedlarowej pow. leżajski wzrost o , Chmielniku pow. rzeszowski wzrost o 7 101, Stalowej Woli wzrost o Największe spadki odwiedzin zarejestrowano w bibliotekach w: Jaśle* spadek o , Nisku spadek o 7 694, Birczy pow. przemyski spadek o 7 253, Ropczycach spadek o 6 094, Dynowie - Bachórzu pow. rzeszowski spadek o W układzie powiatowym największą liczbę odwiedzin w czytelniach i kącikach czytelnianych bibliotek odnotowano w powiatach: rzeszowskim , krośnieńskim , mieleckim , jarosławskim i leżajskim Najmniejszą liczbę odwiedzin w czytelniach zarejestrowano w powiatach: bieszczadzkim , przeworskim , leskim , sanockim i dębickim Wykres 16

23 Biblioteki podkarpackie realizowały działalność informacyjną udzielając informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych. Informacji udzielano na podstawie tradycyjnych źródeł: książek i czasopism oraz źródeł elektronicznych, baz danych i Internetu. W roku 2015 odnotowano spadek ilości udzielonych przez bibliotekarzy informacji. W podkarpackich bibliotekach publicznych udzielono ogółem informacji, tj. o mniej niż w ubiegłym roku sprawozdawczym. Spadek udzielonych informacji zarejestrowała także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, która na koniec 2015 roku zarejestrowała ogółem informacji, tj. o informacji mniej w stosunku do roku ubiegłego. Najwięcej informacji odnotowano w bibliotekach w: Jaśle , Krośnie , Jarosławiu , Mielcu , Dębicy Najmniej udzielonych informacji zarejestrowano w bibliotekach w: Solinie - Polańczyku pow. leski 9, Cmolasie pow. kolbuszowski 11 informacji, Tyrawie Wołoskiej pow. sanocki 16 informacji, Besku pow. sanocki 21 informacji. W trzech bibliotekach w ciągu roku 2015 nie zarejestrowano w dokumentacji bibliotecznej ani jednej udzielonej informacji. Były to biblioteki w: Laszkach pow. jarosławski, Jaśliskach i Rymanowie pow. krośnieński. Znaczący wzrost liczby udzielonych informacji, w stosunku do roku ubiegłego, odnotowały biblioteki w: Tarnobrzegu* wzrost o informacji, Nisku wzrost o 4 713, Przemyślu wzrost o 3 879, Jarosławiu wzrost o udzielonych informacji. Największy, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek udzielonych informacji w 2015 roku zarejestrowały biblioteki w: Jaśle* spadek o 9 359, Krośnie spadek o 6 869, Mielcu spadek o 2 446, Miejscu Piastowym pow. krośnieński spadek o udzielone informacje. W układzie powiatowym bibliotek publicznych woj. podkarpackiego, największą liczbę udzielonych informacji wykazano w powiatach: mieleckim , krośnieńskim , jasielskim , jarosławskim oraz rzeszowskim Najmniej udzielonych informacji wykazały biblioteki z powiatów: leskiego 1 068, kolbuszowskiego 2 580, brzozowskiego i bieszczadzkiego *W niektórych przypadkach znaczący wzrost lub spadek spowodowany był czasowym zamknięciem biblioteki (np. MBP w Jaśle) lub ponownym otwarciem (np. PBP w Przemyślu) spowodowanymi remontem, modernizacją budynku lub zmianą lokalizacji biblioteki.

24 PODSUMOWANIE W województwie podkarpackim na koniec 2015 roku działalność biblioteczną prowadziło 678 bibliotek i filii oraz 44 punkty biblioteczne. Zadania ponadlokalne realizowało 20 bibliotek. Z usług bibliotek publicznych woj. podkarpackiego korzystało czytelników, czyli 16,0 procent mieszkańców Podkarpacia. Biblioteki wypożyczyły na zewnątrz książek, tj. o woluminów mniej niż w 2014 roku. Wypożyczalnie odwiedziło osób, tj. o więcej niż w 2014 roku. Stan zbiorów bibliotecznych wynosił woluminów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 4,0 woluminy. W ciągu roku do bibliotek wpłynęło książek, w tym wol. /84,1 proc./ stanowiły nowości wydawnicze. W analizowanym roku obniżył się wskaźnik zakupu z 10,0 wol. do 9,7 wol. na 100 mieszkańców. Środki finansowe w kwocie zł na zakup nowych książek, zarówno ze środków organizatora jak i dotacji MKiDN były za niskie aby zaspokoić wszystkie potrzeby czytelnicze mieszkańców Podkarpacia. Biblioteki publiczne oferowały użytkownikom więcej miejsc do czytania oraz lepiej wyposażone czytelnie i kąciki czytelniane. Polepszenie warunków lokalowych siedzib bibliotek, doposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny z pewnością miało wpływ na wzrost ilości odwiedzin bibliotekach, jaki odnotowano na koniec 2015 roku. Duża liczba odwiedzin nie przełożyła się jednakże na dużą liczbę udzielonych informacji. W 2015 roku udzielono mniej informacji na miejscu, co sugeruje inny, niż informacyjny cel odwiedzin użytkowników w czytelniach i wskazuje na większą samodzielność i wzrost kompetencji użytkowników w wyszukiwaniu informacji. Na koniec 2015 roku, zarejestrowano także wzrost liczby udostępnień materiałów bibliotecznych ogółem (wzrost udostępnień czasopism nieoprawnych przy spadku udostępnień książek, zbiorów specjalnych i Internetu). Prezentowane w wydawnictwie dane statystyczne uzyskane przez biblioteki woj. podkarpackiego w 2015 roku, obrazują w dalszym ciągu duże zróżnicowanie pomiędzy placówkami działającymi w poszczególnych powiatach i gminach, zarówno w zakresie oferty bibliotecznej dla mieszkańców, jak i poziomu czytelnictwa, zakupu nowości wydawniczych, stanu zbiorów bibliotecznych oraz nakładów finansowych.

25 SPIS TABEL Tabl. 1 Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego w roku Tabl. 2 Zakup nowości bibliotecznych w roku Tabl. 3 Struktura wypożyczeń w roku Tabl. 4 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 37 Tabl. 5 Wzrost lub spadek liczby czytelników 39 Tabl. 6 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 41 Tabl. 7 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 43 Tabl. 8 Wypożyczenia na 1 wolumin 45 Tabl. 9 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 47 Tabl.10 Liczba książek na 100 mieszkańców 49 Tabl.11 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 51 Tabl.12 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną 55 Tabl.13 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 57 Tabl.14 Księgozbiór w roku Tabl.15 cz.1 Struktura czytelników w roku 2015 wg wieku 63 Tabl.15 cz.2 Struktura czytelników w roku 2015 wg wieku 67 Tabl.16 Struktura czytelników w roku 2015 wg zajęcia 70 Tabl.17 Działalność informacyjna w roku Tabl.18 Udostępnienia prezencyjne w roku Tabl.19 Odwiedziny (porównawczo rok 2014 i 2015) 83 Tabl.20 Informacje (porównawczo rok 2014 i 2015) 87 Tabl.21 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 91 Tabl.22 Wzrost lub spadek liczby czytelników 92 Tabl.23 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 94 Tabl.24 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 95 Tabl.25 Wypożyczenia na 1 wolumin 97 Tabl.26 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 98 Tabl.27 Liczba książek na 100 mieszkańców 100 Tabl.28 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną 101 Tabl.29 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 103 Tabl.30 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 106

26 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W ROKU 2015 TABL. 1 Gmina L i c z b a Wypoż. Odwiedz. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

27 Gmina L i c z b a Wypoż. Odwiedz. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI

28 Gmina L i c z b a Wypoż. Odwiedz. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 80. Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

29 Gmina L i c z b a Wypoż. Odwiedz. B-k Fil Pkt Książek Czyteln Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów -Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

30 ZAKUP NOWOŚCI BIBLIOTECZNYCH W ROKU 2015 TABL. 2 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 1. Czarna (bieszczadzka) , , ,66 2. Lutowiska , , ,75 3. Ustrzyki Dolne , , , BIESZCZADZKI , , , Brzozów , , ,58 5. Domaradz , , ,31 6. Dydnia , , ,25 7. Haczów , , ,81 8. Jasienica Rosielna , , ,23 9. Nozdrzec , , , BRZOZOWSKI , , , Brzostek , , , Czarna (dębicka) , , , Dębica , , , Dębica - Latoszyn , , , Jodłowa , , , Pilzno , , , Żyraków , , , DĘBICKI , , , Chłopice , , , Jarosław , , , Jarosław - Pełkinie , , , Laszki , , , Pawłosiów , , , Pruchnik , , , Radymno , , , Radymno - Skołoszów , , , Rokietnica , , , Roźwienica , , , Wiązownica , , , JAROSŁAWSKI , , , Brzyska , , , Dębowiec , , , Jasło , , , Jasło - Szebnie , , , Kołaczyce , , , Krempna , , , Nowy Żmigród , , , Osiek Jasielski , , , Skołyszyn , , , Tarnowiec , , , JASIELSKI , , , Cmolas , , , Dzikowiec , , , Kolbuszowa , , , Majdan Królewski , , , Niwiska , , , Raniżów , , , KOLBUSZOWSKI , , ,

31 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 44. Chorkówka , , , Dukla , , , Iwonicz Zdrój , , , Jaśliska , , , Jedlicze , , , Korczyna , , , Krosno , , , Krościenko Wyżne , , , Miejsce Piastowe , , , Rymanów , , , Wojaszówka - Odrzykoń , , , KROŚNIEŃSKI , , , Baligród , , , Cisna , , , Lesko , , , Olszanica , , , Solina - Polańczyk , , , LESKI , , , Grodzisko Dolne , , , Kuryłówka , , , Leżajsk , , , Leżajsk - Giedlarowa , , , Nowa Sarzyna , , , LEŻAJSKI , , , Cieszanów , , , Horyniec Zdrój , , , Lubaczów - PBP , , , Lubaczów - MBP , , , Lubaczów - Basznia Dln , , , Narol , , , Oleszyce , , , Stary Dzików , , , Wielkie Oczy , , , LUBACZOWSKI , , , Białobrzegi , , , Czarna (łańcucka) , , , Łańcut , , , Łańcut - Wys. Łańcucka , , , Markowa , , , Rakszawa , , , Żołynia , , , ŁAŃCUCKI , , , Borowa , , , Czermin , , , Gawłuszowice , , , Mielec , , , Mielec - Chorzelów , , , Padew Narodowa , , , Przecław , , , Radomyśl Wielki , , , Tuszów Narodowy , , , Wadowice Górne , , , MIELECKI , , ,

32 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 91. Harasiuki , , , Jarocin , , , Jeżowe , , , Krzeszów , , , Nisko , , , Rudnik n/sanem , , , Ulanów , , , NIŻAŃSKI , , , Bircza , , , Dubiecko , , , Fredropol , , , Krasiczyn , , , Krzywcza , , , Medyka , , , Orły , , , Przemyśl , , , Przemyśl - Hermanowice , , , Stubno , , , Żurawica , , , PRZEMYSKI , , , Adamówka , , , Gać , , , Jawornik Polski , , , Kańczuga , , , Przeworsk , , , Przeworsk - Urzejowice , , , Sieniawa , , , Tryńcza , , , Zarzecze , , , PRZEWORSKI , , , Iwierzyce , , , Ostrów , , , Ropczyce , , , Sędziszów Małopolski , , , Wielopole Skrzyńskie , , , ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI , , , Błażowa , , , Boguchwała , , , Chmielnik , , , Dynów , , , Dynów - Bachórz , , , Głogów Małopolski , , , Hyżne , , , Kamień , , , Krasne , , , Lubenia , , , Sokołów Małopolski , , , Świlcza , , , Trzebownisko , , , Tyczyn , , , RZESZOWSKI , , ,

33 Zakup woluminów w tym ogółem ze środków organiz. z dotacji MKiDN Liczba Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 137. Besko , , , Bukowsko , , , Komańcza , , , Sanok , , , Sanok - Gmina , , , Tyrawa Wołoska , , , Zagórz , , , Zarszyn , , , SANOCKI , , , Bojanów , , , Pysznica , , , Radomyśl n/sanem , , , Stalowa Wola , , , Zaklików , , , Zaleszany , , , STALOWOWOLSKI , , , Czudec , , , Frysztak , , , Niebylec , , , Strzyżów , , , Wiśniowa , , , STRZYŻOWSKI , , , Baranów Sandomierski , , , Gorzyce , , , Grębów , , , Nowa Dęba , , , Tarnobrzeg , , , TARNOBRZESKI , , , TEREN , , ,16 RZESZÓW , , ,00 WOJEWÓDZTWO , , ,24

34 STRUKTURA WYPOŻYCZEŃ W ROKU 2015 TABL. 3 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 1. Czarna (bieszczadzka) ,0 29,6 26,5 2. Lutowiska ,7 44,4 6,9 3. Ustrzyki Dolne ,5 20,7 11,8 --- BIESZCZADZKI ,7 23,5 12, Brzozów ,8 37,3 8,9 5. Domaradz ,2 42,2 6,6 6. Dydnia ,1 44,0 8,9 7. Haczów ,5 41,5 7,9 8. Jasienica Rosielna ,3 35,8 6,9 9. Nozdrzec ,9 49,9 4,2 --- BRZOZOWSKI ,1 40,0 7, Brzostek ,8 41,1 11,1 11. Czarna (dębicka) ,8 39,9 10,3 12. Dębica ,9 18,3 12,8 13. Dębica - Latoszyn ,6 45,0 4,4 14. Jodłowa ,6 42,6 7,8 15. Pilzno ,7 46,4 6,9 16. Żyraków ,5 60,0 11,5 --- DĘBICKI ,4 38,1 9, Chłopice ,4 46,7 0,9 18. Jarosław , ,3 19. Jarosław - Pełkinie ,1 41,6 8,4 20. Laszki ,2 59,7 0,1 21. Pawłosiów ,0 55,1 5,9 22. Pruchnik ,5 29,0 9,4 23. Radymno ,5 22,6 7,9 24. Radymno - Skołoszów ,6 53,2 8,2 25. Rokietnica ,6 44,9 4,5 26. Roźwienica ,6 22,9 4,5 27. Wiązownica ,6 44,3 7,1 --- JAROSŁAWSKI ,1 25,7 14, Brzyska ,2 69,0 3,8 29. Dębowiec ,3 50,7 5,0 30. Jasło ,9 16,6 18,5 31. Jasło - Szebnie ,5 38,9 8,6 32. Kołaczyce ,6 30,6 9,8 33. Krempna ,6 24,1 3,3 34. Nowy Żmigród ,7 22,7 9,5 35. Osiek Jasielski ,2 34,7 11,2 36. Skołyszyn ,9 33,1 10,0 37. Tarnowiec ,4 40,0 7,6 --- JASIELSKI ,9 27,5 13, Cmolas ,7 60,8 6,6 39. Dzikowiec ,2 51,1 5,6 40. Kolbuszowa ,6 39,2 11,2 41. Majdan Królewski ,0 46,0 9,0 42. Niwiska ,5 52,3 7,2

35 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 43. Raniżów ,5 33,6 7,9 --- KOLBUSZOWSKI ,9 45,1 9, Chorkówka ,8 38,4 8,8 45. Dukla ,5 30,2 11,3 46. Iwonicz Zdrój ,9 28,5 22,6 47. Jaśliska ,4 67,9 1,6 48. Jedlicze ,6 28,0 13,4 49. Korczyna ,1 40,3 8,5 50. Krosno ,6 21,6 19,8 51. Krościenko Wyżne ,4 41,5 5,1 52. Miejsce Piastowe ,8 24,8 17,4 53. Rymanów ,4 27,3 11,3 54. Wojaszówka - Odrzykoń ,1 36,3 4,5 --- KROŚNIEŃSKI ,5 26,0 16, Baligród ,8 45,2 13,0 56. Cisna ,5 27,3 12,2 57. Lesko ,1 27,8 13,1 58. Olszanica ,7 32,7 12,6 59. Solina - Polańczyk ,1 26,2 9,7 --- LESKI ,5 32,8 12, Grodzisko Dolne ,9 41,7 9,4 61. Kuryłówka ,8 43,3 10,9 62. Leżajsk ,7 23,1 11,2 63. Leżajsk - Giedlarowa ,0 48,3 8,7 64. Nowa Sarzyna ,5 36,5 10,0 --- LEŻAJSKI ,8 38,1 10, Cieszanów ,7 43,8 8,5 66. Horyniec Zdrój ,0 38,1 9,9 67. Lubaczów ,9 33,0 15,1 68. Lubaczów - Basznia Dolna ,8 63,9 5,3 69. Narol ,0 39,8 12,2 70. Oleszyce ,0 26,8 8,2 71. Stary Dzików ,0 32,8 18,2 72. Wielkie Oczy ,7 44,9 17,4 --- LUBACZOWSKI ,3 37,9 12, Białobrzegi ,5 36,6 10,9 74. Czarna (łańcucka) ,2 43,2 7,5 75. Łańcut ,7 20,1 15,3 76. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,2 44,6 8,2 77. Markowa ,7 37,7 7,6 78. Rakszawa ,2 33,6 8,2 79. Żołynia ,3 36,1 12,6 --- ŁAŃCUCKI ,1 32,4 11, Borowa ,8 50,3 6,9 81. Czermin ,2 42,1 7,7 82. Gawłuszowice ,0 50,4 3,6

36 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 83. Mielec ,7 29,8 18,5 84. Mielec - Chorzelów ,8 43,7 6,5 85. Padew Narodowa ,4 41,5 9,1 86. Przecław ,3 49,1 7,6 87. Radomyśl Wielki ,9 52,2 3,9 88. Tuszów Narodowy ,7 47,9 5,4 89. Wadowice Górne ,5 43,0 11,5 --- MIELECKI ,7 36,4 13, Harasiuki ,1 48,7 8,2 91. Jarocin ,2 45,1 18,8 92. Jeżowe ,7 50,5 5,8 93. Krzeszów ,0 45,9 8,1 94. Nisko ,0 37,4 7,6 95. Rudnik n/sanem ,9 37,5 10,6 96. Ulanów ,9 52,9 8,2 --- NIŻAŃSKI ,0 43,4 8, Bircza ,7 31,5 16,8 98. Dubiecko ,0 37,0 6,9 99. Fredropol ,0 51,1 3, Krasiczyn ,4 47,1 8, Krzywcza ,2 34,2 2, Medyka ,8 41,5 13, Orły ,9 50,4 5, Przemyśl ,5 20,9 9, Przemyśl - Hermanowice ,9 40,9 10, Stubno ,2 41,5 8, Żurawica ,1 38,7 11,3 --- PRZEMYSKI ,9 29,2 9, Adamówka ,7 55,0 4, Gać ,5 41,5 9, Jawornik Polski ,0 32,3 7, Kańczuga ,4 36,9 7, Przeworsk ,9 26,1 12, Przeworsk - Urzejowice ,5 49,4 3, Sieniawa ,7 28,1 9, Tryńcza ,2 36,6 9, Zarzecze ,6 37,4 4,0 --- PRZEWORSKI ,8 34,3 8, Iwierzyce ,2 41,2 11, Ostrów ,2 33,7 8, Ropczyce ,5 47,1 9, Sędziszów Małopolski ,1 36,1 7, Wielopole Skrzyńskie ,0 46,8 12,2 --- ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,6 41,4 9, Błażowa ,5 51,3 8, Boguchwała ,1 42,4 14, Chmielnik ,0 42,6 10,5

37 Gmina W y p o ż y c z e n i a Ogółem dor. dz. inne % do ogółu dor. dz. inne 125. Dynów ,8 25,1 28, Dynów -Bachórz ,4 52,6 4, Głogów Małopolski ,9 40,0 10, Hyżne ,0 34,7 10, Kamień ,6 44,7 7, Krasne ,6 30,6 14, Lubenia ,0 39,5 16, Sokołów Małopolski ,8 35,5 10, Świlcza ,0 36,9 8, Trzebownisko ,9 37,4 8, Tyczyn ,4 41,7 12,9 --- RZESZOWSKI ,3 39,5 12, Besko ,5 44,1 6, Bukowsko ,5 36,1 9, Komańcza ,4 21,1 7, Sanok ,3 20,5 17, Sanok - Gmina ,4 37,4 7, Tyrawa Wołoska ,6 52,0 8, Zagórz ,2 32,3 16, Zarszyn ,6 43,3 8,0 --- SANOCKI ,3 27,6 14, Bojanów ,3 47,2 22, Pysznica ,9 41,5 9, Radomyśl n/sanem ,9 41,8 10, Stalowa Wola ,8 23,8 15, Zaklików ,1 27,8 9, Zaleszany ,1 37,1 8,8 --- STALOWOWOLSKI ,0 29,5 14, Czudec ,3 41,1 12, Frysztak ,2 43,9 8, Niebylec ,4 43,6 14, Strzyżów ,0 40,1 9, Wiśniowa ,9 43,6 8,5 --- STRZYŻOWSKI ,2 42,0 10, Baranów Sandomierski ,6 43,1 7, Gorzyce ,8 31,2 14, Grębów ,7 53,7 6, Nowa Dęba ,9 45,4 7, Tarnobrzeg ,7 25,3 14,0 --- TARNOBRZESKI ,9 30,7 12,4 TEREN ,8 34,1 12,1 RZESZÓW ,5 19,1 19,4 WOJEWÓDZTWO ,7 32,3 13,0

38 TABL. 4 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne 18,1 2. Lutowiska 11,4 3. Czarna (bieszczadzka) 10,8 BIESZCZADZKI 16,7 4. Domaradz 18,8 5. Haczów 16,1 6. Brzozów 15,7 7. Jasienica Rosielna 14,0 8. Dydnia 11,8 9. Nozdrzec 11,1 BRZOZOWSKI 14,8 10. Pilzno 17,5 11. Dębica - Latoszyn 15,6 12. Dębica 14,4 13. Żyraków 13,5 14. Brzostek 13,0 15. Jodłowa 10,2 16. Czarna (dębicka) 4,9 DĘBICKI 13,7 17. Jarosław 29,3 18. Radymno 17,1 19. Rokietnica 10,5 20. Pawłosiów 10,4 21. Jarosław - Pełkinie 7,6 22. Chłopice 7,5 23. Pruchnik 6,0 24. Laszki 5,8 25. Wiązownica 5,5 26. Radymno - Skołoszów 5,2 27. Roźwienica 2,7 JAROSŁAWSKI 14,3 28. Jasło 25,5 29. Dębowiec 14,4 30. Tarnowiec 13,3 31. Nowy Żmigród 13,0 32. Osiek Jasielski 11,7 33. Krempna 9,5 34. Jasło - Szebnie 8,5 35. Skołyszyn 8,2 36. Brzyska 7,9 37. Kołaczyce 7,7 JASIELSKI 15,1 38. Kolbuszowa 21,4 39. Cmolas 15,8 40. Majdan Królewski 14,1 41. Niwiska 13,0 42. Raniżów 11,7 43. Dzikowiec 10,4 KOLBUSZOWSKI 16,5 44. Krosno 35,0 45. Krościenko Wyżne 16,8 46. Jaśliska 15,8 47. Jedlicze 15,7 48. Iwonicz Zdrój 15,2 49. Miejsce Piastowe 14,4 50. Wojaszówka - Odrzykoń 12,1 51. Korczyna 11,2 52. Dukla 10,0 53. Rymanów 8,6 54. Chorkówka 7,8 KROŚNIEŃSKI 18,9 55. Baligród 28,4 56. Lesko 21,4 57. Cisna 17,1 58. Olszanica 14,8 59. Solina - Polańczyk 11,6 LESKI 18,8 60. Kuryłówka 19,5 61. Leżajsk 19,4 62. Grodzisko Dolne 15,4 63. Leżajsk - Giedlarowa 13,1 64. Nowa Sarzyna 8,9 LEŻAJSKI 13,9 65. Lubaczów 35,8 66. Cieszanów 17,7 67. Stary Dzików 15,8 68. Wielkie Oczy 13,3 69. Horyniec Zdrój 10,3 70. Oleszyce 10,1 71. Narol 9,9 72. Lubaczów - Basznia Dolna 9,5 LUBACZOWSKI 17,2 73. Łańcut 35,3 74. Markowa 17,5 75. Białobrzegi 17,2 76. Czarna (łańcucka) 15,8 77. Łańcut - Wysoka Łańcucka 15,5 78. Żołynia 15,2 79. Rakszawa 7,2 ŁAŃCUCKI 19,6

39 Mielec 27,5 81. Przecław 20,3 82. Padew Narodowa 19,1 83. Borowa 17,4 84. Tuszów Narodowy 16,4 85. Gawłuszowice 15,5 86. Czermin 14,8 87. Radomyśl Wielki 14,8 88. Mielec - Chorzelów 14,7 89. Wadowice Górne 7,8 MIELECKI 20,9 90. Harasiuki 16,9 91. Jeżowe 13,9 92. Nisko 13,7 93. Krzeszów 11,5 94. Jarocin 11,3 95. Rudnik n/sanem 11,1 96. Ulanów 10,5 NIŻAŃSKI 12,9 97. Przemyśl 14,6 98. Medyka 14,0 99. Stubno 12, Żurawica 11, Krasiczyn 10, Orły 9, Bircza 8, Krzywcza 6, Dubiecko 5, Fredropol 5, Przemyśl - Hermanowice 3,2 PRZEMYSKI 11, Przeworsk 25, Jawornik Polski 13, Adamówka 13, Gać 11, Tryńcza 11, Kańczuga 10, Przeworsk - Urzejowice 7, Sieniawa 7, Zarzecze 5,8 PRZEWORSKI 12, Ostrów 26, Ropczyce 14, Wielopole Skrzyńskie 13, Sędziszów Małopolski 10, Iwierzyce 9,4 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 13, Boguchwała 20, Tyczyn 19, Chmielnik 19, Dynów 18, Lubenia 17, Hyżne 16, Błażowa 14, Dynów -Bachórz 13, Głogów Małopolski 13, Świlcza 13, Sokołów Małopolski 12, Krasne 11, Kamień 9, Trzebownisko 6,3 RZESZOWSKI 14, Sanok 20, Zagórz 17, Zarszyn 15, Bukowsko 12, Besko 11, Sanok - Gmina 11, Komańcza 10, Tyrawa Wołoska 10,2 SANOCKI 16, Stalowa Wola 20, Radomyśl n/sanem 17, Bojanów 14, Zaleszany 12, Pysznica 12, Zaklików 6,2 STALOWOWOLSKI 17, Czudec 18, Niebylec 18, Wiśniowa 17, Frysztak 15, Strzyżów 15,3 STRZYŻOWSKI 16, Tarnobrzeg 21, Grębów 13, Gorzyce 13, Baranów Sandomierski 9, Nowa Dęba 8,9 TARNOBRZESKI 16,0 TEREN 15,7 RZESZÓW 20,0 WOJEWÓDZTWO 16,0

40 TABL. 5 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -2 BIESZCZADZKI Jasienica Rosielna Dydnia Haczów Domaradz Nozdrzec Brzozów -88 BRZOZOWSKI Pilzno Jodłowa Żyraków Brzostek Czarna (dębicka) Dębica - Latoszyn Dębica -559 DĘBICKI Chłopice Rokietnica Laszki Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Radymno Pruchnik Wiązownica Roźwienica Jarosław Pawłosiów -462 JAROSŁAWSKI Tarnowiec Jasło - Szebnie Krempna Skołyszyn Nowy Żmigród Brzyska Osiek Jasielski Kołaczyce Dębowiec Jasło JASIELSKI Cmolas Majdan Królewski Kolbuszowa Raniżów Dzikowiec Niwiska -53 KOLBUSZOWSKI Wojaszówka - Odrzykoń Jedlicze Krościenko Wyżne Jaśliska Dukla Korczyna Rymanów Chorkówka Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Krosno -620 KROŚNIEŃSKI Solina - Polańczyk Cisna Olszanica Baligród Lesko -222 LESKI Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka Leżajsk Nowa Sarzyna -360 LEŻAJSKI Cieszanów Stary Dzików Lubaczów - Basznia Dolna Narol Lubaczów Horyniec Zdrój Wielkie Oczy Oleszyce -101 LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Rakszawa Markowa Żołynia Łańcut - Wysoka Łańcucka Łańcut -404 ŁAŃCUCKI -620

41 Czermin Mielec - Chorzelów Gawłuszowice Tuszów Narodowy Borowa Wadowice Górne Padew Narodowa Mielec Przecław Radomyśl Wielki -137 MIELECKI Nisko Ulanów Harasiuki Jeżowe Jarocin Krzeszów Rudnik n/sanem -84 NIŻAŃSKI Przemyśl Orły Żurawica Stubno Przemyśl - Hermanowice Medyka Bircza Fredropol Krzywcza Krasiczyn Dubiecko -110 PRZEMYSKI Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Gać Kańczuga Sieniawa Adamówka Tryńcza Jawornik Polski Zarzecze -70 PRZEWORSKI Ropczyce Iwierzyce Wielopole Skrzyńskie Ostrów Sędziszów Małopolski -154 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Boguchwała Tyczyn Sokołów Małopolski Lubenia Dynów Hyżne Dynów -Bachórz Błażowa Krasne Głogów Małopolski Kamień Trzebownisko Chmielnik Świlcza -42 RZESZOWSKI Sanok Sanok - Gmina Zagórz Bukowsko Tyrawa Wołoska Komańcza Zarszyn Besko -41 SANOCKI Stalowa Wola Zaleszany Radomyśl n/sanem Zaklików Pysznica Bojanów -172 STALOWOWOLSKI Wiśniowa Niebylec Frysztak Czudec Strzyżów -182 STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg -261 TARNOBRZESKI -575 TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO -7819

42 TABL. 6 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Czarna (bieszczadzka) 23,0 2. Lutowiska 20,4 3. Ustrzyki Dolne 15,8 BIESZCZADZKI 16,6 4. Brzozów 24,3 5. Domaradz 22,3 6. Nozdrzec 19,9 7. Haczów 19,0 8. Jasienica Rosielna 15,3 9. Dydnia 14,5 BRZOZOWSKI 20,9 10. Żyraków 32,5 11. Dębica - Latoszyn 21,9 12. Dębica 19,4 13. Jodłowa 19,1 14. Pilzno 19,0 15. Brzostek 17,6 16. Czarna (dębicka) 16,7 DĘBICKI 20,9 17. Roźwienica 23,7 18. Wiązownica 19,1 19. Jarosław - Pełkinie 15,6 20. Radymno - Skołoszów 14,8 21. Pruchnik 14,3 22. Radymno 13,9 23. Jarosław 12,9 24. Laszki 11,4 25. Rokietnica 10,1 26. Chłopice 8,6 27. Pawłosiów 6,8 JAROSŁAWSKI 13,0 28. Brzyska 42,6 29. Kołaczyce 25,2 30. Krempna 24,7 31. Jasło - Szebnie 21,8 32. Jasło 19,4 33. Osiek Jasielski 18,8 34. Skołyszyn 17,0 35. Nowy Żmigród 15,5 36. Tarnowiec 13,6 37. Dębowiec 12,5 JASIELSKI 19,3 38. Dzikowiec 35,4 39. Cmolas 28,0 40. Raniżów 26,9 41. Majdan Królewski 20,7 42. Niwiska 20,1 43. Kolbuszowa 18,7 KOLBUSZOWSKI 22,0 44. Miejsce Piastowe 20,3 45. Jedlicze 19,9 46. Chorkówka 19,8 47. Korczyna 18,7 48. Krosno 17,9 49. Dukla 16,9 50. Rymanów 16,8 51. Wojaszówka - Odrzykoń 16,1 52. Krościenko Wyżne 15,5 53. Iwonicz Zdrój 12,2 54. Jaśliska 5,5 KROŚNIEŃSKI 17,6 55. Baligród 25,4 56. Lesko 17,9 57. Olszanica 13,5 58. Solina - Polańczyk 12,1 59. Cisna 10,7 LESKI 17,5 60. Kuryłówka 36,2 61. Nowa Sarzyna 27,6 62. Leżajsk - Giedlarowa 18,4 63. Grodzisko Dolne 17,3 64. Leżajsk 16,6 LEŻAJSKI 21,6 65. Lubaczów 20,1 66. Wielkie Oczy 18,4 67. Oleszyce 17,7 68. Lubaczów - Basznia Dolna 16,7 69. Cieszanów 16,3 70. Horyniec Zdrój 13,2 71. Narol 12,5 72. Stary Dzików 9,7 LUBACZOWSKI 17,3 73. Łańcut - Wysoka Łańcucka 24,3 74. Żołynia 22,8 75. Markowa 22,0 76. Łańcut 20,5 77. Rakszawa 18,6 78. Białobrzegi 17,9 79. Czarna (łańcucka) 14,0 ŁAŃCUCKI 20,5

43 Mielec - Chorzelów 30,3 81. Mielec 22,2 82. Tuszów Narodowy 21,5 83. Borowa 20,2 84. Padew Narodowa 19,8 85. Radomyśl Wielki 18,8 86. Wadowice Górne 18,4 87. Czermin 18,0 88. Gawłuszowice 16,8 89. Przecław 15,1 MIELECKI 21,4 90. Ulanów 24,3 91. Nisko 20,9 92. Krzeszów 20,8 93. Jarocin 17,5 94. Rudnik n/sanem 15,8 95. Jeżowe 15,1 96. Harasiuki 14,8 NIŻAŃSKI 18,6 97. Bircza 28,2 98. Krasiczyn 25,5 99. Stubno 18, Medyka 18, Żurawica 18, Przemyśl 17, Fredropol 16, Orły 14, Dubiecko 13, Przemyśl - Hermanowice 11, Krzywcza 9,6 PRZEMYSKI 17, Gać 26, Zarzecze 19, Przeworsk - Urzejowice 17, Przeworsk 17, Sieniawa 15, Tryńcza 12, Adamówka 12, Jawornik Polski 12, Kańczuga 11,9 PRZEWORSKI 16, Sędziszów Małopolski 22, Ropczyce 20, Ostrów 18, Iwierzyce 15, Wielopole Skrzyńskie 14,1 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 19, Lubenia 28, Świlcza 25, Tyczyn 23, Głogów Małopolski 20, Błażowa 20, Dynów 20, Boguchwała 19, Trzebownisko 19, Hyżne 17, Sokołów Małopolski 17, Krasne 13, Kamień 12, Chmielnik 12, Dynów -Bachórz 10,6 RZESZOWSKI 19, Besko 17, Sanok 17, Sanok - Gmina 16, Komańcza 16, Zagórz 15, Bukowsko 13, Tyrawa Wołoska 13, Zarszyn 12,4 SANOCKI 16, Pysznica 23, Bojanów 23, Zaklików 22, Stalowa Wola 16, Zaleszany 15, Radomyśl n/sanem 15,3 STALOWOWOLSKI 17, Czudec 22, Frysztak 21, Strzyżów 20, Wiśniowa 19, Niebylec 16,0 STRZYŻOWSKI 20, Tarnobrzeg 25, Nowa Dęba 24, Baranów Sandomierski 20, Gorzyce 17, Grębów 15,6 TARNOBRZESKI 23,3 TEREN 19,0 RZESZÓW 21,4 WOJEWÓDZTWO 19,3

44 TABL. 7 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska 232 BIESZCZADZKI Domaradz Brzozów Haczów Nozdrzec Jasienica Rosielna Dydnia 171 BRZOZOWSKI Żyraków Dębica - Latoszyn Pilzno Dębica Brzostek Jodłowa Czarna (dębicka) 82 DĘBICKI Jarosław Radymno Jarosław - Pełkinie Rokietnica Wiązownica Pruchnik Radymno - Skołoszów Pawłosiów Laszki Chłopice Roźwienica 64 JAROSŁAWSKI Jasło Brzyska Krempna Osiek Jasielski Nowy Żmigród Kołaczyce Jasło - Szebnie Dębowiec Tarnowiec Skołyszyn 139 JASIELSKI Cmolas Kolbuszowa Dzikowiec Raniżów Majdan Królewski Niwiska 261 KOLBUSZOWSKI Krosno Jedlicze Miejsce Piastowe Krościenko Wyżne Korczyna Wojaszówka - Odrzykoń Iwonicz Zdrój Dukla Chorkówka Rymanów Jaśliska 87 KROŚNIEŃSKI Baligród Lesko Olszanica Cisna Solina - Polańczyk 141 LESKI Kuryłówka Leżajsk Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna Leżajsk - Giedlarowa 241 LEŻAJSKI Lubaczów Cieszanów Wielkie Oczy Oleszyce Lubaczów - Basznia Dolna Stary Dzików Horyniec Zdrój Narol 123 LUBACZOWSKI Łańcut Markowa Łańcut - Wysoka Łańcucka Żołynia Białobrzegi Czarna (łańcucka) Rakszawa 133 ŁAŃCUCKI 401

45 Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Tuszów Narodowy Borowa Przecław Radomyśl Wielki Czermin Gawłuszowice Wadowice Górne 144 MIELECKI Nisko Ulanów Harasiuki Krzeszów Jeżowe Jarocin Rudnik n/sanem 176 NIŻAŃSKI Krasiczyn Medyka Przemyśl Bircza Stubno Żurawica Orły Fredropol Dubiecko Krzywcza Przemyśl - Hermanowice 36 PRZEMYSKI Przeworsk Gać Jawornik Polski Adamówka Tryńcza Przeworsk - Urzejowice Kańczuga Zarzecze Sieniawa 109 PRZEWORSKI Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Iwierzyce 143 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Lubenia Tyczyn Boguchwała Dynów Świlcza Hyżne Błażowa Głogów Małopolski Chmielnik Sokołów Małopolski Krasne Dynów -Bachórz Trzebownisko Kamień 118 RZESZOWSKI Sanok Zagórz Besko Zarszyn Sanok - Gmina Bukowsko Komańcza Tyrawa Wołoska 138 SANOCKI Bojanów Stalowa Wola Pysznica Radomyśl n/sanem Zaleszany Zaklików 140 STALOWOWOLSKI Czudec Wiśniowa Frysztak Strzyżów Niebylec 293 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Nowa Dęba Grębów Baranów Sandomierski 201 TARNOBRZESKI 373 TEREN 298 RZESZÓW 426 WOJEWÓDZTWO 309

46 TABL. 8 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Ustrzyki Dolne 0,6 2. Lutowiska 0,5 3. Czarna (bieszczadzka) 0,4 BIESZCZADZKI 0,5 4. Brzozów 1,0 5. Domaradz 0,8 6. Haczów 0,6 7. Jasienica Rosielna 0,4 8. Nozdrzec 0,4 9. Dydnia 0,3 BRZOZOWSKI 0,7 10. Pilzno 1,0 11. Żyraków 0,8 12. Dębica 0,7 13. Brzostek 0,6 14. Dębica - Latoszyn 0,6 15. Jodłowa 0,5 16. Czarna (dębicka) 0,4 DĘBICKI 0,7 17. Jarosław 1,6 18. Rokietnica 0,6 19. Chłopice 0,5 20. Wiązownica 0,5 21. Jarosław - Pełkinie 0,4 22. Pruchnik 0,4 23. Radymno 0,4 24. Roźwienica 0,4 25. Pawłosiów 0,3 26. Radymno - Skołoszów 0,3 27. Laszki 0,2 JAROSŁAWSKI 0,7 28. Jasło 1,5 29. Brzyska 1,0 30. Jasło - Szebnie 0,8 31. Osiek Jasielski 0,7 32. Tarnowiec 0,7 33. Dębowiec 0,6 34. Kołaczyce 0,6 35. Krempna 0,6 36. Nowy Żmigród 0,5 37. Skołyszyn 0,5 JASIELSKI 1,0 38. Cmolas 0,7 39. Kolbuszowa 0,7 40. Majdan Królewski 0,7 41. Raniżów 0,7 42. Dzikowiec 0,6 43. Niwiska 0,6 KOLBUSZOWSKI 0,7 44. Krosno 1,1 45. Dukla 0,8 46. Jedlicze 0,8 47. Korczyna 0,8 48. Jaśliska 0,7 49. Krościenko Wyżne 0,7 50. Miejsce Piastowe 0,6 51. Iwonicz Zdrój 0,5 52. Rymanów 0,4 53. Wojaszówka - Odrzykoń 0,4 54. Chorkówka 0,3 KROŚNIEŃSKI 0,8 55. Baligród 0,9 56. Lesko 0,6 57. Olszanica 0,4 58. Cisna 0,2 59. Solina - Polańczyk 0,2 LESKI 0,5 60. Kuryłówka 1,4 61. Leżajsk 1,0 62. Grodzisko Dolne 0,7 63. Nowa Sarzyna 0,7 64. Leżajsk - Giedlarowa 0,6 LEŻAJSKI 0,8 65. Lubaczów 1,5 66. Cieszanów 0,7 67. Oleszyce 0,6 68. Lubaczów - Basznia Dolna 0,4 69. Narol 0,4 70. Horyniec Zdrój 0,3 71. Stary Dzików 0,3 72. Wielkie Oczy 0,3 LUBACZOWSKI 0,7 73. Łańcut 1,0 74. Łańcut - Wysoka Łańcucka 1,0 75. Żołynia 0,8 76. Białobrzegi 0,6 77. Markowa 0,6 78. Czarna (łańcucka) 0,5 79. Rakszawa 0,4 ŁAŃCUCKI 0,8

47 Mielec 1,5 81. Mielec - Chorzelów 1,0 82. Przecław 0,8 83. Tuszów Narodowy 0,7 84. Borowa 0,6 85. Radomyśl Wielki 0,6 86. Czermin 0,5 87. Wadowice Górne 0,5 88. Gawłuszowice 0,4 89. Padew Narodowa 0,4 MIELECKI 1,0 90. Nisko 1,1 91. Krzeszów 0,7 92. Jeżowe 0,5 93. Rudnik n/sanem 0,5 94. Ulanów 0,5 95. Harasiuki 0,4 96. Jarocin 0,4 NIŻAŃSKI 0,6 97. Medyka 0,7 98. Bircza 0,6 99. Przemyśl 0, Krasiczyn 0, Stubno 0, Żurawica 0, Orły 0, Dubiecko 0, Fredropol 0, Krzywcza 0, Przemyśl - Hermanowice 0,1 PRZEMYSKI 0, Przeworsk 0, Zarzecze 0, Gać 0, Adamówka 0, Przeworsk - Urzejowice 0, Jawornik Polski 0, Kańczuga 0, Sieniawa 0, Tryńcza 0,3 PRZEWORSKI 0, Ropczyce 1, Iwierzyce 0, Ostrów 0, Sędziszów Małopolski 0, Wielopole Skrzyńskie 0,4 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 0, Boguchwała 1, Dynów 1, Tyczyn 1, Głogów Małopolski 0, Lubenia 0, Trzebownisko 0, Świlcza 0, Sokołów Małopolski 0, Błażowa 0, Hyżne 0, Chmielnik 0, Krasne 0, Dynów -Bachórz 0, Kamień 0,2 RZESZOWSKI 0, Sanok 1, Besko 0, Zagórz 0, Bukowsko 0, Sanok - Gmina 0, Komańcza 0, Zarszyn 0, Tyrawa Wołoska 0,2 SANOCKI 0, Zaklików 1, Stalowa Wola 1, Pysznica 0, Bojanów 0, Radomyśl n/sanem 0, Zaleszany 0,4 STALOWOWOLSKI 0, Frysztak 0, Czudec 0, Strzyżów 0, Wiśniowa 0, Niebylec 0,5 STRZYŻOWSKI 0, Tarnobrzeg 1, Nowa Dęba 0, Gorzyce 0, Baranów Sandomierski 0, Grębów 0,5 TARNOBRZESKI 0,9 TEREN 0,7 RZESZÓW 1,4 WOJEWÓDZTWO 0,8

48 TABL. 9 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) Lutowiska -149 BIESZCZADZKI Brzozów Dydnia Jasienica Rosielna Haczów Domaradz Nozdrzec BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Czarna (dębicka) Brzostek Żyraków Pilzno Dębica - Latoszyn DĘBICKI Wiązownica Chłopice Roźwienica Laszki Rokietnica Jarosław - Pełkinie Radymno Radymno - Skołoszów Pawłosiów Pruchnik Jarosław JAROSŁAWSKI Brzyska Jasło - Szebnie Tarnowiec Osiek Jasielski Kołaczyce Skołyszyn Krempna Nowy Żmigród Dębowiec Jasło JASIELSKI Kolbuszowa Cmolas Niwiska Majdan Królewski Raniżów Dzikowiec KOLBUSZOWSKI Korczyna Miejsce Piastowe Dukla Wojaszówka - Odrzykoń Jaśliska Rymanów Chorkówka Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Jedlicze Krosno KROŚNIEŃSKI Lesko Solina - Polańczyk Olszanica Cisna Baligród 85 LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna Leżajsk LEŻAJSKI Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Stary Dzików Horyniec Zdrój Wielkie Oczy Oleszyce Narol Cieszanów LUBACZOWSKI Czarna (łańcucka) Białobrzegi Żołynia Markowa Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka Łańcut ŁAŃCUCKI -7628

49 Mielec - Chorzelów Tuszów Narodowy Padew Narodowa Czermin Gawłuszowice Wadowice Górne Borowa Przecław Radomyśl Wielki Mielec MIELECKI Krzeszów Harasiuki Nisko Jarocin Jeżowe Ulanów Rudnik n/sanem NIŻAŃSKI Przemyśl Medyka Żurawica Stubno Przemyśl - Hermanowice Bircza Orły Fredropol Krzywcza Krasiczyn Dubiecko PRZEMYSKI Przeworsk Gać Zarzecze Sieniawa Tryńcza Przeworsk - Urzejowice Adamówka Jawornik Polski Kańczuga PRZEWORSKI Ropczyce Iwierzyce Ostrów Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów Lubenia Sokołów Małopolski Krasne Świlcza Błażowa Głogów Małopolski Hyżne Kamień Dynów -Bachórz Boguchwała Chmielnik Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Sanok Sanok - Gmina Zagórz Tyrawa Wołoska Bukowsko Komańcza Zarszyn Besko SANOCKI Stalowa Wola Zaleszany Bojanów Radomyśl n/sanem Zaklików Pysznica STALOWOWOLSKI Frysztak Niebylec Czudec Wiśniowa Strzyżów STRZYŻOWSKI Nowa Dęba Baranów Sandomierski Grębów Gorzyce Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

50 TABL. 10 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Czarna (bieszczadzka) Ustrzyki Dolne Lutowiska 428 BIESZCZADZKI Dydnia Domaradz Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec Brzozów 397 BRZOZOWSKI Dębica - Latoszyn Żyraków Jodłowa Dębica Brzostek Pilzno Czarna (dębicka) 186 DĘBICKI Radymno Laszki Jarosław - Pełkinie Radymno - Skołoszów Pawłosiów Jarosław Pruchnik Wiązownica Rokietnica Roźwienica Chłopice 132 JAROSŁAWSKI Krempna Nowy Żmigród Brzyska Osiek Jasielski Jasło Dębowiec Kołaczyce Tarnowiec Skołyszyn Jasło - Szebnie 244 JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Niwiska Raniżów Majdan Królewski 399 KOLBUSZOWSKI Krosno Chorkówka Wojaszówka - Odrzykoń Miejsce Piastowe Jedlicze Rymanów Iwonicz Zdrój Krościenko Wyżne Korczyna Dukla Jaśliska 133 KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Solina - Polańczyk Lesko Olszanica 558 LESKI Kuryłówka Leżajsk - Giedlarowa Grodzisko Dolne Nowa Sarzyna Leżajsk 312 LEŻAJSKI Wielkie Oczy Lubaczów Stary Dzików Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Cieszanów Oleszyce Narol 289 LUBACZOWSKI Łańcut Markowa Białobrzegi Czarna (łańcucka) Żołynia Rakszawa Łańcut - Wysoka Łańcucka 366 ŁAŃCUCKI 492

51 Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy Czermin Mielec - Chorzelów Radomyśl Wielki Mielec Przecław Wadowice Górne 311 MIELECKI Harasiuki Ulanów Jarocin Jeżowe Krzeszów Rudnik n/sanem Nisko 269 NIŻAŃSKI Krasiczyn Stubno Krzywcza Przemyśl Orły Żurawica Fredropol Bircza Medyka Dubiecko Przemyśl - Hermanowice 295 PRZEMYSKI Jawornik Polski Tryńcza Gać Przeworsk Kańczuga Adamówka Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Zarzecze 146 PRZEWORSKI Ostrów Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski Ropczyce Iwierzyce 180 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Chmielnik Lubenia Błażowa Hyżne Świlcza Dynów -Bachórz Kamień Tyczyn Boguchwała Dynów Krasne Sokołów Małopolski Głogów Małopolski Trzebownisko 157 RZESZOWSKI Tyrawa Wołoska Zarszyn Komańcza Bukowsko Zagórz Sanok - Gmina Sanok Besko 227 SANOCKI Bojanów Radomyśl n/sanem Pysznica Zaleszany Stalowa Wola Zaklików 126 STALOWOWOLSKI Czudec Wiśniowa Niebylec Strzyżów Frysztak 441 STRZYŻOWSKI Grębów Tarnobrzeg Baranów Sandomierski Gorzyce Nowa Dęba 288 TARNOBRZESKI 407 TEREN 415 RZESZÓW 295 WOJEWÓDZTWO 404

52 ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW TABL. 11 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 1. Czarna (bieszczadzka) 8,1 3,1 5,0 2. Lutowiska 13,9 9,1 4,8 3. Ustrzyki Dolne 12,1 8,8 3, BIESZCZADZKI 11,9 8,2 3, Brzozów 11,3 7,2 4,1 5. Domaradz 11,8 7,5 4,3 6. Dydnia 13,2 10,3 2,9 7. Haczów 13,3 10,6 2,7 8. Jasienica Rosielna 8,3 4,9 3,4 9. Nozdrzec 6,8 4,5 2, BRZOZOWSKI 10,9 7,5 3, Brzostek 7,2 5,5 1,7 11. Czarna (dębicka) 3,6 1,7 1,9 12. Dębica 4,4 1,6 2,8 13. Dębica - Latoszyn 6,0 3,2 2,9 14. Jodłowa 9,9 6,5 3,4 15. Pilzno 7,5 3,5 4,0 16. Żyraków 7,7 3,1 4, DĘBICKI 5,9 2,9 3, Chłopice 9,2 7,2 2,0 18. Jarosław 4,0 1,3 2,7 19. Jarosław - Pełkinie 7,7 5,6 2,1 20. Laszki 3,0 1,3 1,7 21. Pawłosiów 5,8 3,0 2,8 22. Pruchnik 5,9 4,5 1,5 23. Radymno 10,8 6,1 4,7 24. Radymno - Skołoszów 4,1 1,9 2,2 25. Rokietnica 9,2 5,0 4,2 26. Roźwienica 2,8 1,4 1,5 27. Wiązownica 3,6 2,5 1, JAROSŁAWSKI 5,3 3,0 2, Brzyska 9,5 6,4 3,1 29. Dębowiec 8,1 5,0 3,1 30. Jasło 12,3 7,5 4,8 31. Jasło - Szebnie 6,3 4,1 2,2 32. Kołaczyce 7,0 4,9 2,1 33. Krempna 18,5 11,9 6,6 34. Nowy Żmigród 9,7 6,6 3,1 35. Osiek Jasielski 4,3 1,3 3,0 36. Skołyszyn 7,8 5,9 1,9 37. Tarnowiec 5,2 2,6 2, JASIELSKI 9,0 5,7 3,

53 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 38. Cmolas 16,0 11,3 4,7 39. Dzikowiec 14,2 9,6 4,5 40. Kolbuszowa 18,9 14,3 4,5 41. Majdan Królewski 9,7 7,0 2,7 42. Niwiska 7,1 4,2 2,9 43. Raniżów 7,3 4,1 3, KOLBUSZOWSKI 14,1 10,2 3, Chorkówka 18,0 16,0 2,1 45. Dukla 8,3 5,9 2,4 46. Iwonicz Zdrój 4,5 1,8 2,8 47. Jaśliska 22,7 12,8 9,8 48. Jedlicze 10,4 8,1 2,3 49. Korczyna 7,8 4,8 3,0 50. Krosno 11,8 7,7 4,0 51. Krościenko Wyżne 15,4 10,1 5,2 52. Miejsce Piastowe 14,6 11,7 2,8 53. Rymanów 10,0 7,4 2,6 54. Wojaszówka - Odrzykoń 14,4 11,8 2, KROŚNIEŃSKI 11,6 8,4 3, Baligród 19,2 11,4 7,8 56. Cisna 15,6 5,1 10,5 57. Lesko 9,1 2,8 6,4 58. Olszanica 10,5 5,8 4,6 59. Solina - Polańczyk 9,5 6,1 3, LESKI 11,1 5,2 5, Grodzisko Dolne 26,4 23,7 2,7 61. Kuryłówka 12,2 8,1 4,1 62. Leżajsk 6,4 1,8 4,6 63. Leżajsk - Giedlarowa 9,4 6,6 2,8 64. Nowa Sarzyna 4,3 1,5 2, LEŻAJSKI 9,4 6,1 3, Cieszanów 15,8 13,3 2,5 66. Horyniec Zdrój 13,3 8,3 5,0 67. Lubaczów - PBP 9,5 7,1 2,4 68. Lubaczów - MBP 16,5 12,6 3,9 69. Lubaczów - Basznia Dln. 4,8 1,6 3,2 70. Narol 7,7 4,4 3,3 71. Oleszyce 11,4 9,2 2,2 72. Stary Dzików 11,3 7,3 4,0 73. Wielkie Oczy 22,6 17,8 4, LUBACZOWSKI 14,5 10,5 4, Białobrzegi 22,3 19,3 3,1 75. Czarna (łańcucka) 8,9 5,4 3,6 76. Łańcut 9,9 5,0 4,9 77. Łańcut - Wys. Łańcucka 7,5 3,5 4,0 78. Markowa 8,5 3,7 4,8 79. Rakszawa 8,0 5,4 2,5 80. Żołynia 18,0 14,8 3, ŁAŃCUCKI 10,8 7,0 3,

54 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 81. Borowa 16,6 11,5 5,1 82. Czermin 7,1 4,1 3,1 83. Gawłuszowice 16,1 11,5 4,6 84. Mielec 17,3 13,7 3,6 85. Mielec - Chorzelów 12,7 9,4 3,4 86. Padew Narodowa 28,2 22,5 5,8 87. Przecław 14,1 9,8 4,3 88. Radomyśl Wielki 8,3 5,7 2,6 89. Tuszów Narodowy 8,4 4,0 4,4 90. Wadowice Górne 9,0 6,7 2, MIELECKI 14,5 10,9 3, Harasiuki 8,7 4,1 4,5 92. Jarocin 4,2 1,0 3,2 93. Jeżowe 15,6 12,8 2,8 94. Krzeszów 5,7 3,5 2,2 95. Nisko 8,9 5,9 2,9 96. Rudnik n/sanem 6,4 4,1 2,2 97. Ulanów 4,9 2,0 2, NIŻAŃSKI 8,4 5,5 2, Bircza 8,4 6,1 2,3 99. Dubiecko 2,7 0,6 2, Fredropol 8,5 2,9 5, Krasiczyn 10,7 7,5 3, Krzywcza 3,7 0,8 2, Medyka 8,3 5,9 2, Orły 7,4 6,0 1, Przemyśl 7,3 4,5 2, Przemyśl - Hermanowice 2,1 0,9 1, Stubno 8,2 4,3 3, Żurawica 8,1 5,2 2, PRZEMYSKI 6,8 4,2 2, Adamówka 21,7 17,9 3, Gać 6,7 2,7 4, Jawornik Polski 8,4 2,7 5, Kańczuga 5,6 3,4 2, Przeworsk 9,0 5,4 3, Przeworsk - Urzejowice 7,3 5,2 2, Sieniawa 6,7 4,9 1, Tryńcza 6,1 3,1 3, Zarzecze 4,6 3,3 1, PRZEWORSKI 7,7 4,9 2, Iwierzyce 5,0 2,7 2, Ostrów 11,1 7,1 4, Ropczyce 9,5 7,0 2, Sędziszów Małopolski 4,4 2,3 2, Wielopole Skrzyńskie 7,0 3,2 3, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 7,3 4,6 2,

55 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 123. Błażowa 6,6 2,7 3, Boguchwała 16,3 13,2 3, Chmielnik 9,4 4,6 4, Dynów 11,9 8,1 3, Dynów - Bachórz 10,8 8,5 2, Głogów Małopolski 8,3 6,0 2, Hyżne 24,1 19,5 4, Kamień 8,3 5,3 3, Krasne 4,6 2,7 1, Lubenia 17,2 12,1 5, Sokołów Małopolski 17,4 15,2 2, Świlcza 7,4 5,1 2, Trzebownisko 6,6 5,2 1, Tyczyn 6,9 3,2 3, RZESZOWSKI 10,7 7,9 2, Besko 7,9 5,3 2, Bukowsko 18,0 15,6 2, Komańcza 6,9 3,7 3, Sanok 7,8 4,6 3, Sanok - Gmina 12,1 10,0 2, Tyrawa Wołoska 17,6 11,8 5, Zagórz 11,4 8,3 3, Zarszyn 11,5 7,3 4, SANOCKI 10,2 7,1 3, Bojanów 18,6 14,1 4, Pysznica 13,1 10,9 2, Radomyśl n/sanem 8,9 4,3 4, Stalowa Wola 10,9 7,9 3, Zaklików 4,9 2,9 2, Zaleszany 12,3 9,2 3, STALOWOWOLSKI 11,2 8,1 3, Czudec 14,2 10,2 4, Frysztak 4,9 1,7 3, Niebylec 16,3 13,5 2, Strzyżów 8,0 3,7 4, Wiśniowa 11,7 7,8 3, STRZYŻOWSKI 10,5 6,8 3, Baranów Sandomierski 7,2 4,6 2, Gorzyce 5,9 3,3 2, Grębów 8,2 5,3 2, Nowa Dęba 4,1 2,4 1, Tarnobrzeg 10,4 6,5 3, TARNOBRZESKI 8,1 5,0 3,1 TEREN 9,7 6,5 3,2 RZESZÓW 9,7 6,2 3,5 WOJEWÓDZTWO 9,7 6,5 3,2

56 TABL. 12 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Lutowiska Ustrzyki Dolne Czarna (bieszczadzka) 1207 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 1015 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Czarna (dębicka) Brzostek Żyraków Dębica - Latoszyn Pilzno 1995 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pruchnik Roźwienica Wiązownica Chłopice Pawłosiów Radymno - Skołoszów Jarosław - Pełkinie Laszki 1759 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Skołyszyn Jasło - Szebnie Brzyska Nowy Żmigród Tarnowiec Osiek Jasielski Krempna 1934 JASIELSKI Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska Raniżów Cmolas Dzikowiec 1628 KOLBUSZOWSKI Dukla Krosno Korczyna Rymanów Jedlicze Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Wojaszówka - Odrzykoń Jaśliska Chorkówka 1498 KROŚNIEŃSKI Lesko Cisna Baligród Olszanica Solina - Polańczyk 1065 LESKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Kuryłówka 1425 LEŻAJSKI Oleszyce Lubaczów Narol Stary Dzików Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna Wielkie Oczy 1295 LUBACZOWSKI Łańcut Rakszawa Żołynia Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Czarna (łańcucka) Białobrzegi 1702 ŁAŃCUCKI 2668

57 Mielec Przecław Radomyśl Wielki Wadowice Górne Mielec - Chorzelów Czermin Tuszów Narodowy Borowa Gawłuszowice Padew Narodowa 899 MIELECKI Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Jarocin Harasiuki Jeżowe Ulanów 1706 NIŻAŃSKI Przemyśl Bircza Krasiczyn Przemyśl - Hermanowice Dubiecko Żurawica Stubno Orły Krzywcza Medyka Fredropol 1384 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Sieniawa Przeworsk - Urzejowice Adamówka Kańczuga Gać Tryńcza Jawornik Polski 1139 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie Ostrów 1790 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Trzebownisko Dynów Kamień Głogów Małopolski Tyczyn Sokołów Małopolski Świlcza Krasne Hyżne Lubenia Boguchwała Błażowa Chmielnik Dynów -Bachórz 779 RZESZOWSKI Sanok Besko Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn Bukowsko Komańcza Sanok - Gmina 1608 SANOCKI Stalowa Wola Zaklików Pysznica Zaleszany Bojanów Radomyśl n/sanem 1476 STALOWOWOLSKI Strzyżów Niebylec Frysztak Czudec Wiśniowa 1654 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Nowa Dęba Gorzyce Baranów Sandomierski Grębów 1972 TARNOBRZESKI 3915 TEREN 2946 RZESZÓW WOJEWÓDZTWO 3140

58 TABL. 13 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Ustrzyki Dolne Lutowiska Czarna (bieszczadzka) 131 BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Jasienica Rosielna Haczów Nozdrzec Dydnia 120 BRZOZOWSKI Dębica Jodłowa Brzostek Żyraków Pilzno Dębica - Latoszyn Czarna (dębicka) 210 DĘBICKI Jarosław Radymno Rokietnica Pawłosiów Chłopice Pruchnik Jarosław - Pełkinie Wiązownica Radymno - Skołoszów Laszki Roźwienica 83 JAROSŁAWSKI Jasło Kołaczyce Dębowiec Tarnowiec Nowy Żmigród Jasło - Szebnie Skołyszyn Osiek Jasielski Brzyska Krempna 183 JASIELSKI Majdan Królewski Kolbuszowa Niwiska Cmolas Raniżów Dzikowiec 170 KOLBUSZOWSKI Krosno Dukla Korczyna Jedlicze Krościenko Wyżne Iwonicz Zdrój Miejsce Piastowe Jaśliska Wojaszówka - Odrzykoń Rymanów Chorkówka 117 KROŚNIEŃSKI Lesko Baligród Cisna Olszanica Solina - Polańczyk 123 LESKI Leżajsk Grodzisko Dolne Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna Kuryłówka 278 LEŻAJSKI Lubaczów Oleszyce Stary Dzików Cieszanów Narol Wielkie Oczy Horyniec Zdrój Lubaczów - Basznia Dolna 145 LUBACZOWSKI Łańcut Żołynia Markowa Łańcut - Wysoka Łańcucka Czarna (łańcucka) Białobrzegi Rakszawa 259 ŁAŃCUCKI 522

59 Mielec Przecław Radomyśl Wielki Mielec - Chorzelów Tuszów Narodowy Czermin Borowa Gawłuszowice Wadowice Górne Padew Narodowa 172 MIELECKI Nisko Krzeszów Rudnik n/sanem Harasiuki Jarocin Jeżowe Ulanów 179 NIŻAŃSKI Przemyśl Bircza Krasiczyn Stubno Żurawica Medyka Orły Dubiecko Krzywcza Przemyśl - Hermanowice Fredropol 77 PRZEMYSKI Przeworsk Zarzecze Adamówka Sieniawa Kańczuga Gać Jawornik Polski Przeworsk - Urzejowice Tryńcza 153 PRZEWORSKI Iwierzyce Ropczyce Ostrów Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie 284 ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Dynów Tyczyn Trzebownisko Głogów Małopolski Boguchwała Hyżne Lubenia Świlcza Sokołów Małopolski Chmielnik Kamień Krasne Błażowa Dynów -Bachórz 103 RZESZOWSKI Sanok Besko Zagórz Zarszyn Bukowsko Tyrawa Wołoska Komańcza Sanok - Gmina 178 SANOCKI Stalowa Wola Zaklików Pysznica Radomyśl n/sanem Zaleszany Bojanów 219 STALOWOWOLSKI Niebylec Strzyżów Czudec Frysztak Wiśniowa 295 STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg Gorzyce Nowa Dęba Baranów Sandomierski Grębów 272 TARNOBRZESKI 628 TEREN 462 RZESZÓW 2054 WOJEWÓDZTWO 504

60 KSIĘGOZBIÓR W ROKU 2015 TABL. 14 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 1. Czarna (bieszczadzka) ,0 28,7 21,3 2. Lutowiska ,7 21,6 28,7 3. Ustrzyki Dolne ,4 25,2 33,7 0,7 --- BIESZCZADZKI ,5 25,3 31,6 0, Brzozów ,6 30,0 26,4 5. Domaradz ,7 36,0 20,2 6. Dydnia ,2 32,5 21,3 7. Haczów ,0 32,2 20,8 8. Jasienica Rosielna ,5 33,8 20,7 9. Nozdrzec ,4 28,3 21,2 --- BRZOZOWSKI ,6 31,6 22, Brzostek ,7 28,4 23,8 11. Czarna (dębicka) ,5 31,3 25,1 12. Dębica ,3 17,9 42,1 0,8 13. Dębica - Latoszyn ,7 34,6 20,7 14. Jodłowa ,7 33,6 19,7 15. Pilzno ,3 33,2 22,5 16. Żyraków ,7 46,2 19,1 --- DĘBICKI ,9 29,8 28,1 0, Chłopice ,6 57,3 5,1 18. Jarosław ,0 21,9 41,8 0,3 19. Jarosław - Pełkinie ,5 27,7 30,2 0,7 20. Laszki ,0 31,5 33,0 1,5 21. Pawłosiów ,1 33,6 23,3 22. Pruchnik ,0 32,4 27,7 0,8 23. Radymno ,3 21,9 30,4 0,4 24. Radymno - Skołoszów ,6 31,3 25,1 25. Rokietnica ,9 61,6 20,3 0,1 26. Roźwienica ,2 34,6 21,2 27. Wiązownica ,1 39,1 24,9 0,9 --- JAROSŁAWSKI ,0 29,2 31,3 0, Brzyska ,1 29,6 22,3 29. Dębowiec ,0 30,0 28,0 30. Jasło ,5 22,0 42,3 0,3 31. Jasło - Szebnie ,8 28,2 27,0 32. Kołaczyce ,8 28,8 24,4 33. Krempna ,6 31,5 22,9 34. Nowy Żmigród ,4 25,0 27,6 35. Osiek Jasielski ,5 34,7 28,8 36. Skołyszyn ,1 29,5 25,5 37. Tarnowiec ,7 34,1 21,3 --- JASIELSKI ,7 27,0 31,2 0, Cmolas ,6 41,7 20,6 39. Dzikowiec ,0 33,7 21,3 40. Kolbuszowa ,4 25,6 38,0 41. Majdan Królewski ,8 37,5 32,7 42. Niwiska ,6 32,7 30,7 43. Raniżów ,8 23,9 21,3

61 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz. op KOLBUSZOWSKI ,6 31,0 30, Chorkówka ,6 33,1 24,2 45. Dukla ,2 22,8 27,0 46. Iwonicz Zdrój ,2 28,0 21,8 47. Jaśliska ,5 42,3 11,2 48. Jedlicze ,1 32,1 27,8 49. Korczyna ,9 32,6 26,5 50. Krosno ,3 41,9 36,8 51. Krościenko Wyżne ,4 39,9 15,6 52. Miejsce Piastowe ,6 27,3 27,1 53. Rymanów ,2 35,7 16,1 54. Wojaszówka - Odrzykoń ,4 36,0 26,6 --- KROŚNIEŃSKI ,3 35,7 29, Baligród ,4 28,6 26,0 56. Cisna ,5 25,9 31,6 57. Lesko ,0 24,0 33,0 58. Olszanica ,7 27,4 26,0 59. Solina - Polańczyk ,5 28,9 26,6 --- LESKI ,2 26,3 29, Grodzisko Dolne ,1 34,6 25,3 61. Kuryłówka ,7 37,4 26,0 62. Leżajsk ,7 27,5 27,8 63. Leżajsk - Giedlarowa ,6 35,1 25,4 64. Nowa Sarzyna ,4 31,8 24,8 --- LEŻAJSKI ,3 33,0 25, Cieszanów ,8 33,6 25,6 66. Horyniec Zdrój ,2 29,3 26,5 67. Lubaczów ,4 23,3 38,5 0,8 68. Lubaczów - Basznia Dolna ,0 34,7 26,3 69. Narol ,6 35,2 24,8 0,5 70. Oleszyce ,5 24,9 22,6 71. Stary Dzików ,9 27,8 31,0 0,3 72. Wielkie Oczy ,9 32,0 27,1 --- LUBACZOWSKI ,8 29,6 29,3 0, Białobrzegi ,8 28,1 29,1 74. Czarna (łańcucka) ,4 31,1 24,5 75. Łańcut ,3 18,5 37, Łańcut - Wysoka Łańcucka ,5 31,6 24,9 77. Markowa ,7 31,5 22,8 78. Rakszawa ,3 26,5 22,1 79. Żołynia ,5 33,8 30,6 --- ŁAŃCUCKI ,7 26,7 29,3 0, Borowa ,1 35,2 23,7 81. Czermin ,4 34,5 24,1 82. Gawłuszowice ,1 16,9 15,0 83. Mielec ,4 28,3 42,3 84. Mielec - Chorzelów ,4 33,6 20,1 85. Padew Narodowa ,9 33,0 18,1

62 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 86. Przecław ,7 37,0 20,4 87. Radomyśl Wielki ,1 34,3 17,6 88. Tuszów Narodowy ,7 36,7 19,5 89. Wadowice Górne ,4 37,3 26,3 --- MIELECKI ,4 31,8 28, Harasiuki ,1 36,3 23,6 91. Jarocin ,7 29,1 30,3 92. Jeżowe ,6 38,7 20,7 93. Krzeszów ,9 35,2 18,8 94. Nisko ,7 28,1 31,2 95. Rudnik n/sanem ,1 30,5 24,5 96. Ulanów ,3 30,6 26,1 --- NIŻAŃSKI ,9 32,4 25, Bircza ,7 28,8 26,5 98. Dubiecko ,5 22,2 30,1 0,2 99. Fredropol ,8 37,7 22, Krasiczyn ,3 31,9 24,6 0, Krzywcza ,2 28,5 23, Medyka ,1 40,5 29, Orły ,5 31,3 24,0 0, Przemyśl ,7 17,4 40,1 3, Przemyśl - Hermanowice ,6 33,7 25, Stubno ,5 30,6 29,8 0, Żurawica ,3 31,3 28,2 0,2 --- PRZEMYSKI ,4 24,5 33,2 1, Adamówka ,4 38,3 24, Gać ,7 35,4 21, Jawornik Polski ,6 29,4 24, Kańczuga ,1 29,4 27,3 0, Przeworsk ,0 24,9 37,3 1, Przeworsk - Urzejowice ,8 31,4 16, Sieniawa ,5 37,0 14,6 1, Tryńcza ,3 29,6 23,0 0, Zarzecze ,4 35,7 24,3 0,5 --- PRZEWORSKI ,3 30,3 25,8 0, Iwierzyce ,4 32,2 26, Ostrów ,2 32,8 26, Ropczyce ,3 30,4 32, Sędziszów Małopolski ,3 30,6 24, Wielopole Skrzyńskie ,4 30,9 24,7 --- ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,9 31,1 27, Błażowa ,3 32,0 26, Boguchwała ,3 34,3 25, Chmielnik ,0 28,3 26,7 0, Dynów ,6 21,8 27, Dynów -Bachórz ,5 38,4 17, Głogów Małopolski ,6 35,6 21, Hyżne ,6 30,7 22,8

63 Gmina K s i ę g o z b i ó r Ogółem Przyb. Ubyło % do ogółu dor. dz. inna cz.op 129. Kamień ,1 34,8 20, Krasne ,1 26,3 27, Lubenia ,7 33,5 28, Sokołów Małopolski ,1 32,8 19,9 0, Świlcza ,1 25,1 28,7 0, Trzebownisko ,2 29,8 23, Tyczyn ,8 24,9 25,3 --- RZESZOWSKI ,6 30,8 24, Besko ,1 31,1 23, Bukowsko ,3 31,1 21, Komańcza ,3 23,1 24, Sanok ,4 17,0 41, Sanok - Gmina ,0 29,1 23, Tyrawa Wołoska ,9 28,9 25, Zagórz ,6 28,1 27, Zarszyn ,4 31,9 23,7 --- SANOCKI ,9 25,3 30,0 0, Bojanów ,9 34,8 25, Pysznica ,4 34,8 21, Radomyśl n/sanem ,6 38,1 23, Stalowa Wola ,8 24,7 35,4 0, Zaklików ,5 28,9 26, Zaleszany ,8 27,2 23,0 --- STALOWOWOLSKI ,4 28,8 29,7 0, Czudec ,2 27,4 27, Frysztak ,5 36,6 20, Niebylec ,5 36,0 26, Strzyżów ,7 30,4 30,7 0, Wiśniowa ,1 38,7 13,1 --- STRZYŻOWSKI ,8 32,8 25,3 0, Baranów Sandomierski ,1 30,3 28, Gorzyce ,7 27,2 30, Grębów ,2 32,7 22, Nowa Dęba ,1 25,8 23, Tarnobrzeg ,5 28,9 34,7 1,0 --- TARNOBRZESKI ,0 28,9 30,6 0,5 TEREN ,3 29,9 28,5 0,3 RZESZÓW ,4 18,0 40,1 4,4 WOJEWÓDZTWO ,0 29,2 29,3 0,5

64 TABL cz. 1 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2015 WG WIEKU Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI

65 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI

66 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów -Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI

67 Gmina C z y t e l n i c y Ogółem Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

68 TABL cz. 2 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2015 WG WIEKU Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Czarna (bieszczadzka) 3,4 15,7 13,0 11,1 8,4 29,5 13,0 5,7 2. Lutowiska 2,5 10,5 16,4 10,9 7,1 24,8 17,2 10,5 3. Ustrzyki Dolne 0,7 11,6 10,8 13,3 8,7 27,0 18,3 9, BIESZCZADZKI 1,1 11,8 11,3 1,,0 8,6 27,0 17,8 9, Brzozów 4,1 25,5 10,4 11,9 8,2 21,2 11,0 7,6 5. Domaradz 2,2 18,3 14,0 13,3 11,5 23,6 10,0 7,1 6. Dydnia 2,4 32,0 16,3 10,0 5,7 17,7 11,6 4,2 7. Haczów 3,5 25,3 17,2 10,1 6,5 20,3 9,8 7,3 8. Jasienica Rosielna 1,8 24,6 17,1 12,0 7,8 21,0 11,5 4,3 9. Nozdrzec 2,5 24,5 14,4 10,6 9,0 23,1 11,1 4, BRZOZOWSKI 3,2 25,1 13,6 11,5 8,1 21,1 10,8 6, Brzostek 0,6 16,6 12,9 13,3 12,0 25,4 12,5 6,7 11. Czarna (dębicka) 4,0 30,0 13,0 6,7 5,1 20,4 13,0 7,9 12. Dębica 1,4 9,2 5,5 10,4 8,5 33,8 20,0 11,2 13. Dębica - Latoszyn 2,0 24,5 14,5 9,4 9,1 23,7 10,8 6,0 14. Jodłowa 2,2 19,3 16,2 13,7 9,7 22,8 10,7 5,5 15. Pilzno 2,6 18,8 13,8 13,8 11,4 24,5 10,4 4,7 16. Żyraków 10,0 27,8 11,7 10,5 7,4 19,8 8,9 3, DĘBICKI 2,7 17,6 10,7 11,0 9,3 27,1 14,1 7, Chłopice 1,2 19,1 15,0 6,9 7,9 30,5 14,3 5,0 18. Jarosław 0,1 10,9 7,5 18,3 13,2 28,2 12,7 9,1 19. Jarosław - Pełkinie 0,4 17,9 14,4 18,0 10,0 20,9 12,0 6,4 20. Laszki 1,7 26,1 17,0 24,4 14,8 12,6 2,5 1,0 21. Pawłosiów 2,4 34,3 20,2 11,8 9,8 12,0 6,0 3,6 22. Pruchnik 2,0 30,6 9,0 7,7 6,3 22,4 13,1 8,8 23. Radymno 2,6 16,9 11,9 13,8 11,0 23,4 15,7 4,6 24. Radymno - Skołoszów 3,4 23,5 16,4 14,8 10,4 19,3 8,6 3,7 25. Rokietnica 0,9 22,6 17,8 22,6 11,7 14,1 7,0 3,3 26. Roźwienica 10,8 16,3 9,6 12,0 27,1 19,9 4,2 27. Wiązownica 3,4 22,5 19,4 11,1 9,9 17,5 10,0 6, JAROSŁAWSKI 0,7 15,2 10,3 16,8 12,1 25,1 12,0 7, Brzyska 8,0 35,0 14,0 8,2 6,4 16,7 8,2 3,7 29. Dębowiec 5,6 30,9 14,7 10,7 6,5 17,3 10,6 3,6 30. Jasło 0,8 11,4 8,5 12,6 10,3 27,7 17,5 11,2 31. Jasło - Szebnie 4,9 20,3 17,8 17,0 10,8 14,3 7,9 6,9 32. Kołaczyce 1,6 12,2 8,3 14,0 11,6 29,5 13,3 9,6 33. Krempna 3,8 23,5 9,3 8,2 5,5 30,6 14,8 4,4 34. Nowy Żmigród 2,2 13,5 9,8 8,0 16,5 28,5 13,3 8,2 35. Osiek Jasielski 0,6 26,5 17,3 7,9 8,9 20,9 10,8 7,1 36. Skołyszyn 1,3 22,3 12,4 9,4 6,2 26,0 14,9 7,4 37. Tarnowiec 6,9 20,8 12,2 11,3 6,4 21,9 12,5 8, JASIELSKI 2,3 16,4 10,8 11,9 9,8 24,9 14,7 9, Cmolas 6,8 33,1 14,9 9,9 5,3 18,4 8,7 2,9 39. Dzikowiec 2,2 19,6 19,2 16,4 13,0 17,8 8,4 3,4 40. Kolbuszowa 2,9 18,6 10,6 11,9 9,7 26,7 12,6 7,0 41. Majdan Królewski 0,2 24,7 18,5 13,6 9,4 21,4 9,3 2,9

69 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Niwiska 4,2 31,0 12,6 9,2 7,4 21,1 9,3 5,1 43. Raniżów 2,3 27,2 14,6 12,1 5,6 20,6 11,1 6, KOLBUSZOWSKI 3,0 22,9 13,2 12,0 8,8 23,4 11,0 5, Chorkówka 1,5 19,3 16,6 10,7 4,8 22,5 13,8 10,7 45. Dukla 2,3 13,7 11,0 14,4 10,7 28,0 12,7 7,2 46. Iwonicz Zdrój 1,9 16,6 11,8 10,2 5,3 10,2 21,8 22,2 47. Jaśliska 1,2 40,3 20,6 4,3 7,7 19,1 4,0 2,8 48. Jedlicze 4,2 20,8 12,9 9,7 8,2 21,7 13,7 8,8 49. Korczyna 4,7 31,7 9,9 7,9 6,0 19,9 13,2 6,7 50. Krosno 0,7 8,6 6,9 10,7 11,4 35,1 16,8 9,8 51. Krościenko Wyżne 9,1 30,5 12,2 9,5 3,8 18,5 9,1 7,3 52. Miejsce Piastowe 2,0 16,8 8,8 15,0 8,0 26,0 14,0 9,3 53. Rymanów 1,3 15,4 8,6 10,8 7,2 28,0 17,7 11,1 54. Wojaszówka - Odrzykoń 2,5 29,0 13,3 9,9 6,1 22,1 9,3 7, KROŚNIEŃSKI 1,8 14,2 9,1 10,8 9,4 29,1 15,6 10, Baligród 9,1 21,9 11,4 12,1 7,4 19,0 13,8 5,4 56. Cisna 2,7 18,0 10,5 4,7 5,8 38,0 15,3 5,1 57. Lesko 3,7 23,0 9,1 11,5 7,7 20,9 13,5 10,6 58. Olszanica 4,2 16,4 11,6 9,6 5,7 21,9 19,9 10,8 59. Solina - Polańczyk 2,4 20,3 10,1 7,8 6,3 23,2 19,8 10, LESKI 4,5 21,2 10,1 10,5 7,1 22,0 15,4 9, Grodzisko Dolne 6,8 23,5 9,3 11,2 10,2 23,0 10,2 5,8 61. Kuryłówka 6,3 24,4 11,4 10,4 10,1 18,8 13,5 5,0 62. Leżajsk 1,7 14,0 5,8 9,7 8,8 31,9 19,0 9,1 63. Leżajsk - Giedlarowa 4,1 26,4 17,0 11,8 8,5 18,3 9,7 4,2 64. Nowa Sarzyna 1,5 21,0 10,3 13,9 9,2 24,6 11,8 7, LEŻAJSKI 3,5 21,2 10,8 11,4 9,1 24,1 13,3 6, Cieszanów 2,4 26,1 17,3 12,7 6,1 20,8 8,3 6,4 66. Horyniec Zdrój 1,8 21,1 17,8 13,2 10,9 17,4 8,5 9,3 67. Lubaczów 2,4 15,2 9,5 20,8 11,8 22,6 11,3 6,4 68. Lubaczów - Basznia Dolna 2,9 38,3 19,6 12,4 5,7 13,0 6,7 1,5 69. Narol 3,1 30,9 10,3 10,1 5,7 20,7 11,6 7,7 70. Oleszyce 2,1 24,9 10,6 12,8 9,2 22,3 10,2 7,8 71. Stary Dzików 19,6 19,1 18,1 14,6 15,6 7,3 5,7 72. Wielkie Oczy 1,9 23,4 10,3 12,0 9,7 27,3 9,7 5, LUBACZOWSKI 2,3 21,7 12,7 16,5 9,8 20,8 9,9 6, Białobrzegi 3,2 28,2 13,3 10,5 6,4 18,2 13,7 6,4 74. Czarna (łańcucka) 4,2 22,9 11,1 12,5 8,9 23,6 11,5 5,2 75. Łańcut 2,4 15,6 8,7 15,0 11,5 24,9 12,9 9,0 76. Łańcut - Wysoka Łańcucka 5,8 22,1 13,2 11,9 9,2 20,3 10,3 7,3 77. Markowa 6,9 27,4 12,4 11,6 6,5 17,9 9,8 7,5 78. Rakszawa 3,3 24,5 8,5 10,0 6,9 25,9 13,5 7,3 79. Żołynia 5,3 22,1 11,5 11,1 7,5 22,2 11,7 8, ŁAŃCUCKI 4,0 20,6 10,8 13,0 9,5 22,5 12,0 7, Borowa 1,8 29,3 13,8 14,1 7,1 18,8 9,7 5,5 81. Czermin 7,5 32,0 13,2 14,7 5,5 16,4 7,6 3,2 82. Gawłuszowice 6,8 32,4 19,3 7,9 4,7 16,1 7,5 5,4 83. Mielec 6,6 19,2 4,5 8,0 11,0 27,0 15,4 8,4 84. Mielec - Chorzelów 4,2 23,4 9,6 10,1 8,1 24,9 12,0 7,7

70 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Padew Narodowa 12,4 23,1 10,8 7,5 5,7 21,9 11,2 7,5 86. Przecław 14,3 18,9 23,1 15,0 5,4 12,6 6,7 4,0 87. Radomyśl Wielki 3,5 33,3 12,8 9,5 8,0 17,7 9,9 5,3 88. Tuszów Narodowy 2,9 23,4 14,0 10,3 7,7 23,9 10,2 7,6 89. Wadowice Górne 1,7 22,8 11,5 16,7 9,0 22,1 10,6 5, MIELECKI 6,6 21,9 8,7 9,6 9,3 23,7 12,9 7, Harasiuki 3,2 22,5 11,6 12,5 17,2 19,5 10,5 3,0 91. Jarocin 0,8 35,7 27,2 5,5 5,3 13,1 9,7 2,6 92. Jeżowe 1,1 24,2 17,3 19,6 11,7 17,2 7,1 1,8 93. Krzeszów 0,4 11,8 15,4 13,6 15,2 29,7 9,1 4,7 94. Nisko 3,6 15,5 10,9 13,4 7,1 27,1 15,1 7,3 95. Rudnik n/sanem 2,7 26,6 10,6 10,5 7,2 21,4 12,2 8,8 96. Ulanów 5,0 22,8 20,9 18,7 12,9 10,1 6,2 3, NIŻAŃSKI 2,8 21,2 14,4 13,9 10,0 21,2 11,2 5, Bircza 4,9 16,7 25,4 12,5 13,1 12,4 8,4 6,6 98. Dubiecko 0,2 22,0 23,7 12,8 7,9 20,1 7,0 6,4 99. Fredropol 1,3 31,0 13,7 11,8 4,9 21,6 10,5 5, Krasiczyn 9,0 28,9 19,1 12,5 12,9 10,3 5,0 2, Krzywcza 4,9 37,0 15,7 3,9 8,9 19,3 6,2 3, Medyka 2,6 37,2 15,5 9,7 4,7 18,7 8,3 3, Orły 2,0 27,2 23,0 11,8 4,3 14,6 10,5 6, Przemyśl 0,7 12,6 9,5 10,6 8,5 26,1 16,8 15, Przemyśl - Hermanowice 0,3 28,0 15,8 14,9 9,4 16,7 8,2 6, Stubno 5,5 24,8 17,7 11,9 7,6 18,7 9,9 3, Żurawica 1,0 25,3 14,9 8,2 7,7 23,3 13,0 6, PRZEMYSKI 1,6 18,6 13,1 10,7 8,2 22,9 13,8 11, Adamówka 2,4 21,4 34,4 13,4 10,8 11,5 3,7 2, Gać 2,8 35,2 13,0 9,0 4,2 17,1 10,8 7, Jawornik Polski 4,0 27,9 15,1 12,5 7,5 16,0 11,9 5, Kańczuga 3,4 23,2 13,5 12,3 9,3 20,1 11,6 6, Przeworsk 2,4 19,0 10,2 11,0 10,2 26,7 12,6 7, Przeworsk - Urzejowice 4,3 33,8 14,4 9,7 7,4 15,2 10,7 4, Sieniawa 0,6 18,0 11,2 12,8 8,0 26,9 16,0 6, Tryńcza 1,1 24,1 17,1 8,9 5,8 21,6 13,9 7, Zarzecze 4,1 19,5 13,3 10,8 8,2 24,3 15,7 4, PRZEWORSKI 2,7 23,2 13,7 11,0 8,7 22,0 12,1 6, Iwierzyce 0,7 21,5 15,4 14,7 10,3 19,9 11,4 6, Ostrów 0,9 12,4 9,9 15,5 14,6 31,0 12,3 3, Ropczyce 2,7 26,2 12,9 13,2 8,6 20,1 10,8 5, Sędziszów Małopolski 1,9 24,1 10,1 11,3 9,3 22,8 11,8 8, Wielopole Skrzyńskie 4,1 30,1 15,3 9,8 7,8 18,2 9,7 5, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 2,2 23,2 12,1 12,9 9,9 22,6 11,3 5, Błażowa 2,0 28,6 12,7 13,1 10,7 17,6 8,8 6, Boguchwała 2,8 26,4 14,2 10,4 5,1 23,2 11,0 6, Chmielnik 8,3 23,8 14,7 9,1 8,0 21,8 10,1 4, Dynów 1,1 14,8 10,9 15,9 10,5 28,0 12,1 6, Dynów -Bachórz 7,0 41,0 13,1 8,6 4,9 15,3 6,3 3, Głogów Małopolski 1,6 20,9 13,4 12,6 9,2 24,1 11,9 6, Hyżne 0,8 28,4 20,5 10,5 8,5 20,1 7,5 3, Kamień 1,7 28,2 19,6 13,9 9,5 18,4 5,9 2, Krasne 5,0 28,1 9,9 8,7 5,6 23,6 11,5 7,6

71 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Lubenia 2,4 25,4 11,4 9,5 6,8 26,3 12,5 5, Sokołów Małopolski 4,2 25,8 11,5 11,9 6,2 23,8 11,1 5, Świlcza 2,8 20,8 11,1 9,3 13,6 23,3 11,8 7, Trzebownisko 9,2 31,6 12,0 8,8 4,9 17,4 10,3 5, Tyczyn 1,8 24,4 13,6 13,3 6,8 22,8 11,2 6, RZESZOWSKI 3,4 25,6 13,2 11,1 7,8 22,4 10,6 5, Besko 0,6 29,5 13,4 12,4 5,6 23,6 8,2 6, Bukowsko 1,7 27,3 13,6 12,9 8,3 17,6 11,6 7, Komańcza 1,5 14,0 10,8 10,3 6,0 27,1 17,4 13, Sanok 1,6 13,1 6,7 12,4 11,2 26,7 15,8 12, Sanok - Gmina 3,2 25,3 14,2 7,9 6,3 20,1 14,6 8, Tyrawa Wołoska 12,8 24,1 11,3 12,8 5,9 15,8 12,8 4, Zagórz 4,2 20,6 12,8 11,5 7,6 21,6 12,3 9, Zarszyn 3,4 26,8 13,5 12,8 8,7 18,2 10,4 6, SANOCKI 2,5 18,3 9,9 11,7 9,3 23,7 14,3 10, Bojanów 5,2 21,2 14,2 13,7 9,7 22,6 9,3 4, Pysznica 2,3 21,7 13,8 14,5 8,7 23,5 10,7 4, Radomyśl n/sanem 3,1 26,3 13,6 8,7 7,5 21,6 11,1 8, Stalowa Wola 1,5 13,1 7,3 8,4 9,6 31,5 16,4 12, Zaklików 0,6 15,5 11,8 9,5 7,1 31,2 12,7 11, Zaleszany 1,1 23,0 13,8 11,9 6,2 22,5 13,6 7, STALOWOWOLSKI 1,9 15,9 9,2 9,5 9,1 29,0 14,9 10, Czudec 4,9 23,9 10,8 10,0 7,6 22,2 13,6 7, Frysztak 3,5 26,0 16,6 8,0 8,9 20,2 8,8 8, Niebylec 4,0 22,6 11,0 12,9 11,4 19,7 12,3 6, Strzyżów 5,4 28,6 9,3 10,2 6,6 19,4 12,3 8, Wiśniowa 4,1 27,4 11,5 9,3 8,5 20,0 13,0 6, STRZYŻOWSKI 4,5 25,9 11,4 10,2 8,3 20,2 12,1 7, Baranów Sandomierski 4,7 18,6 14,7 14,3 8,8 19,6 10,5 8, Gorzyce 3,8 19,5 12,0 11,8 7,3 22,4 14,9 8, Grębów 1,5 27,5 14,4 13,2 9,0 19,7 9,8 4, Nowa Dęba 2,6 18,6 10,6 12,3 6,8 24,6 14,9 9, Tarnobrzeg 1,5 14,3 8,0 12,7 8,2 26,3 18,2 10, TARNOBRZESKI 2,1 16,7 9,7 12,7 8,1 24,7 16,3 9,7 TEREN 2,9 19,6 11,0 11,7 9,2 24,3 13,2 8,1 RZESZÓW 1,7 12,7 5,1 7,7 12,0 32,4 16,5 11,9 WOJEWÓDZTWO 2,8 18,8 10,3 11,3 9,5 25,2 13,6 8,5

72 TABL. 16 STRUKTURA CZYTELNIKÓW W ROKU 2014 WG ZAJĘCIA Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Ogółem Osoby Osoby Pozo- Osoby Osoby Pozouczące pracu- stali uczące pracu- stali się jące się jące 1. Czarna (bieszczadzka) ,8 26,1 32,2 2. Lutowiska ,7 31,5 24,8 3. Ustrzyki Dolne ,1 29,6 27, BIESZCZADZKI ,1 29,5 27, Brzozów ,7 23,8 22,5 5. Domaradz ,6 20,2 25,2 6. Dydnia ,3 20,5 19,2 7. Haczów ,9 22,9 20,1 8. Jasienica Rosielna ,7 24,9 15,3 9. Nozdrzec ,1 21,0 24, BRZOZOWSKI ,8 22,7 21, Brzostek ,2 22,6 26,2 11. Czarna (dębicka) ,1 24,6 22,3 12. Dębica ,3 36,1 32,6 13. Dębica - Latoszyn ,0 26,7 21,3 14. Jodłowa ,8 20,8 24,4 15. Pilzno ,1 29,7 18,2 16. Żyraków ,2 20,4 18, DĘBICKI ,5 29,3 25, Chłopice ,4 31,0 20,5 18. Jarosław ,1 17,9 30,0 19. Jarosław - Pełkinie ,2 19,8 22,0 20. Laszki ,3 22,7 14,0 21. Pawłosiów ,8 15,6 10,6 22. Pruchnik ,2 22,3 24,5 23. Radymno ,2 26,5 20,3 24. Radymno - Skołoszów ,6 19,8 16,6 25. Rokietnica ,0 16,5 10,4 26. Roźwienica ,2 27,7 30,1 27. Wiązownica ,1 27,1 12, JAROSŁAWSKI ,9 19,4 25, Brzyska ,7 18,1 19,2 29. Dębowiec ,5 20,2 17,3 30. Jasło ,1 29,5 29,4 31. Jasło - Szebnie ,6 21,3 17,1 32. Kołaczyce ,8 29,6 27,6 33. Krempna ,3 28,4 33,3 34. Nowy Żmigród ,4 26,3 29,3 35. Osiek Jasielski ,2 16,6 25,2 36. Skołyszyn ,1 24,7 26,2 37. Tarnowiec ,1 22,3 24, JASIELSKI ,1 26,3 26, Cmolas ,0 20,4 14,6 39. Dzikowiec ,7 20,4 15,9 40. Kolbuszowa ,6 29,0 22,4

73 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Ogółem Osoby Osoby Pozo- Osoby Osoby Pozouczące pracu- stali uczące pracu- stali się jące się jące 41. Majdan Królewski ,9 20,0 15,1 42. Niwiska ,0 21,8 15,2 43. Raniżów ,1 17,9 28, KOLBUSZOWSKI ,4 24,7 19, Chorkówka ,3 23,6 28,1 45. Dukla ,4 25,9 24,7 46. Iwonicz Zdrój ,0 17,6 41,4 47. Jaśliska ,2 23,1 2,8 48. Jedlicze ,8 26,9 23,3 49. Korczyna ,6 23,3 22,0 50. Krosno ,8 28,4 29,8 51. Krościenko Wyżne ,3 18,1 35,6 52. Miejsce Piastowe ,5 29,8 23,6 53. Rymanów ,7 33,1 27,2 54. Wojaszówka - Odrzykoń ,8 20,8 20, KROŚNIEŃSKI ,9 26,8 28, Baligród ,3 17,8 22,8 56. Cisna ,4 37,6 20,0 57. Lesko ,6 25,4 25,0 58. Olszanica ,0 19,1 38,0 59. Solina - Polańczyk ,5 34,9 27, LESKI ,5 25,0 26, Grodzisko Dolne ,7 23,9 15,4 61. Kuryłówka ,8 23,2 22,0 62. Leżajsk ,9 35,9 24,2 63. Leżajsk - Giedlarowa ,6 19,2 18,2 64. Nowa Sarzyna ,9 23,7 22, LEŻAJSKI ,3 25,9 20, Cieszanów ,4 19,5 19,0 66. Horyniec Zdrój ,9 18,4 19,8 67. Lubaczów ,0 23,9 16,1 68. Lubaczów - Basznia Dolna ,4 13,4 14,2 69. Narol ,1 16,9 27,1 70. Oleszyce ,4 21,1 25,5 71. Stary Dzików ,6 26,0 12,4 72. Wielkie Oczy ,2 18,2 27, LUBACZOWSKI ,4 21,2 18, Białobrzegi ,1 19,6 25,4 74. Czarna (łańcucka) ,4 22,6 23,1 75. Łańcut ,6 28,4 17,0 76. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,8 19,9 21,2 77. Markowa ,3 22,9 20,8 78. Rakszawa ,9 26,4 26,6 79. Żołynia ,1 19,8 27, ŁAŃCUCKI ,2 24,1 20, Borowa ,7 26,4 13,9 81. Czermin ,9 19,6 17,5

74 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Ogółem Osoby Osoby Pozo- Osoby Osoby Pozouczące pracu- stali uczące pracu- stali się jące się jące 82. Gawłuszowice ,5 20,7 13,8 83. Mielec ,4 36,0 23,6 84. Mielec - Chorzelów ,0 33,2 18,8 85. Padew Narodowa ,7 25,0 28,3 86. Przecław ,2 16,4 22,4 87. Radomyśl Wielki ,3 20,6 19,1 88. Tuszów Narodowy ,7 24,0 20,3 89. Wadowice Górne ,6 28,7 15, MIELECKI ,2 30,8 22, Harasiuki ,0 21,6 18,4 91. Jarocin ,9 14,3 12,8 92. Jeżowe ,8 19,4 7,8 93. Krzeszów ,6 27,4 24,0 94. Nisko ,8 28,9 30,3 95. Rudnik n/sanem ,1 21,7 26,2 96. Ulanów ,4 20,5 9, NIŻAŃSKI ,6 23,5 20, Bircza ,0 12,9 30,1 98. Dubiecko ,1 18,4 17,5 99. Fredropol ,5 21,6 19, Krasiczyn ,5 8,5 22, Krzywcza ,0 20,0 17, Medyka ,6 18,8 14, Orły ,2 18,6 16, Przemyśl ,0 27,9 32, Przemyśl - Hermanowice ,7 14,6 19, Stubno ,6 16,4 23, Żurawica ,1 24,6 19, PRZEMYSKI ,9 24,1 27, Adamówka ,2 14,7 14, Gać ,7 20,0 19, Jawornik Polski ,3 20,8 17, Kańczuga ,3 20,5 25, Przeworsk ,0 26,5 24, Przeworsk - Urzejowice ,6 17,4 20, Sieniawa ,9 25,9 25, Tryńcza ,1 26,7 20, Zarzecze ,5 21,9 24, PRZEWORSKI ,4 23,1 22, Iwierzyce ,1 22,1 12, Ostrów ,7 33,0 24, Ropczyce ,9 21,4 19, Sędziszów Małopolski ,3 25,4 23, Wielopole Skrzyńskie ,0 20,9 19, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,6 24,5 20, Błażowa ,6 21,6 14, Boguchwała ,0 25,6 18, Chmielnik ,2 24,2 21, Dynów ,5 17,5 28,0

75 Gmina C z y t e l n i c y - % do ogółu Ogółem Osoby Osoby Pozo- Osoby Osoby Pozouczące pracu- stali uczące pracu- stali się jące się jące 126. Dynów -Bachórz ,3 15,8 17, Głogów Małopolski ,5 25,5 20, Hyżne ,4 17,7 15, Kamień ,9 17,6 14, Krasne ,4 27,5 21, Lubenia ,4 26,5 29, Sokołów Małopolski ,8 26,8 18, Świlcza ,0 26,7 20, Trzebownisko ,4 22,9 12, Tyczyn ,8 25,3 16, RZESZOWSKI ,8 24,0 19, Besko ,7 19,6 19, Bukowsko ,4 19,5 22, Komańcza ,1 31,0 28, Sanok ,0 32,5 24, Sanok - Gmina ,5 27,2 20, Tyrawa Wołoska ,0 11,8 23, Zagórz ,6 25,1 19, Zarszyn ,1 22,3 22, SANOCKI ,6 28,5 22, Bojanów ,8 21,5 23, Pysznica ,7 25,6 16, Radomyśl n/sanem ,6 22,8 22, Stalowa Wola ,1 35,4 26, Zaklików ,4 33,6 25, Zaleszany ,3 23,3 24, STALOWOWOLSKI ,8 32,0 25, Czudec ,4 24,7 22, Frysztak ,5 12,3 25, Niebylec ,1 20,0 24, Strzyżów ,9 20,2 26, Wiśniowa ,9 20,0 26, STRZYŻOWSKI ,8 19,9 25, Baranów Sandomierski ,5 20,6 28, Gorzyce ,6 24,3 25, Grębów ,0 22,1 14, Nowa Dęba ,9 26,5 26, Tarnobrzeg ,9 33,0 24, TARNOBRZESKI ,4 29,6 24,0 TEREN ,4 26,0 23,6 RZESZÓW ,5 35,9 24,6 WOJEWÓDZTWO ,2 27,1 23,7

76 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W ROKU 2015 TABL. 17 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa Majdan Królewski

77 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 42. Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa Czermin Gawłuszowice

78 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform. 83. Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa Boguchwała Chmielnik Dynów

79 Gmina Czytel. Licz. Il.pren. Il.udos. Il.udz. i k.cz. m-c czasop. czasop. inform Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

80 UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE W ROKU 2015 TABL. 18 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 1. Czarna (bieszczadzka) ,9 12,1 2. Lutowiska ,9 36,1 20,9 3. Ustrzyki Dolne ,4 89,6 0,5 2, BIESZCZADZKI ,2 82,9 0,5 3, Brzozów ,7 43,4 50,9 5. Domaradz ,4 42,6 22,9 6. Dydnia ,1 32,5 48,4 7. Haczów ,6 4,4 84,0 8. Jasienica Rosielna ,0 20,1 66,9 9. Nozdrzec ,6 35,2 29, BRZOZOWSKI ,0 35,2 52, Brzostek ,4 34,0 49,6 11. Czarna (dębicka) ,9 18,9 22,2 12. Dębica ,2 35,9 1,0 13. Dębica - Latoszyn ,1 84,9 14. Jodłowa ,6 39,4 15. Pilzno ,8 33,2 16. Żyraków ,4 64, DĘBICKI ,3 32,9 6, Chłopice ,5 51,5 18. Jarosław ,7 45,6 0,3 32,4 19. Jarosław - Pełkinie ,1 55,5 5,4 20. Laszki ,9 69,1 21. Pawłosiów ,9 21,9 45,3 22. Pruchnik ,7 19,0 64,3 23. Radymno ,5 4,6 0,9 24. Radymno - Skołoszów ,0 25. Rokietnica ,0 26. Roźwienica ,0 27. Wiązownica ,2 4,1 52, JAROSŁAWSKI ,5 32,3 0,2 36, Brzyska ,2 21,0 44,8 29. Dębowiec ,9 23,6 70,5 30. Jasło ,4 50,0 0,6 16,0 31. Jasło - Szebnie ,9 30,1 1,1 52,8 32. Kołaczyce ,7 35,9 24,4 33. Krempna ,6 21,8 16,5 34. Nowy Żmigród ,3 27,7 21,0 35. Osiek Jasielski ,4 63,8 6,8 36. Skołyszyn ,2 14,5 20,3 37. Tarnowiec ,3 5,1 88, JASIELSKI ,3 37,1 0,5 29, Cmolas ,6 98,4 39. Dzikowiec ,6 33,9 60,5 40. Kolbuszowa ,0 16,2 74,8 41. Majdan Królewski ,8 33,8 57,5 42. Niwiska ,4 30,4 25,2 43. Raniżów ,8 81,2

81 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net KOLBUSZOWSKI ,8 19,7 67, Chorkówka ,7 68,8 5,4 45. Dukla ,1 13,3 50,6 46. Iwonicz Zdrój ,4 18,0 74,6 47. Jaśliska ,2 19,8 48. Jedlicze ,3 23,1 70,6 49. Korczyna ,7 37,0 3,9 23,5 50. Krosno ,9 52,7 1,0 15,5 51. Krościenko Wyżne ,3 5,8 90,9 52. Miejsce Piastowe ,8 20,8 2,0 47,4 53. Rymanów ,0 87,0 54. Wojaszówka - Odrzykoń ,3 12,8 7, KROŚNIEŃSKI ,1 44,3 0,9 22, Baligród ,1 29,9 63,9 56. Cisna ,4 17,0 41,6 57. Lesko ,7 50,0 36,3 58. Olszanica ,8 24,5 19,7 59. Solina - Polańczyk ,9 15,4 82, LESKI ,2 40,3 45, Grodzisko Dolne ,7 60,2 36,1 61. Kuryłówka ,0 53,6 31,3 62. Leżajsk ,9 61,4 2,7 63. Leżajsk - Giedlarowa ,6 36,1 51,2 64. Nowa Sarzyna ,9 45,6 38, LEŻAJSKI ,9 47,5 32, Cieszanów ,1 27,0 1,5 63,5 66. Horyniec Zdrój ,7 48,3 67. Lubaczów ,0 3,4 0,1 26,5 68. Lubaczów - Basznia Dolna ,5 90,5 69. Narol ,1 16,8 0,7 40,4 70. Oleszyce ,0 71. Stary Dzików ,4 18,6 72. Wielkie Oczy ,4 60,2 35, LUBACZOWSKI ,9 12,5 0,3 35, Białobrzegi ,3 44,2 13,5 74. Czarna (łańcucka) ,5 49,2 31,3 75. Łańcut ,5 42,4 33,1 76. Łańcut - Wysoka Łańcucka ,2 37,9 16,9 77. Markowa ,5 9,4 59,2 78. Rakszawa ,5 27,1 37,3 79. Żołynia ,5 27,4 2,5 18, ŁAŃCUCKI ,0 38,6 0,2 27, Borowa ,2 60,7 35,1 81. Czermin ,8 52,3 11,9 82. Gawłuszowice ,3 34,6 30,1 83. Mielec ,5 61,0 30,5 84. Mielec - Chorzelów ,1 54,8 15,1 85. Padew Narodowa ,4 16,6 59,9 86. Przecław ,6 35,1 14,3

82 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 87. Radomyśl Wielki ,8 33,3 42,0 88. Tuszów Narodowy ,3 23,7 69,0 89. Wadowice Górne ,1 37,8 57, MIELECKI ,3 45,8 35, Harasiuki ,2 24,0 41,7 91. Jarocin ,1 31,7 32,1 92. Jeżowe ,2 55,4 36,4 93. Krzeszów ,4 10,7 66,9 94. Nisko ,2 38,9 53,9 95. Rudnik n/sanem ,2 44,9 30,0 96. Ulanów ,1 5,5 31, NIŻAŃSKI ,8 33,1 46, Bircza ,3 12,7 34,0 98. Dubiecko ,3 22,8 16,8 99. Fredropol ,4 18,0 61, Krasiczyn ,7 41, Krzywcza ,1 94, Medyka ,9 50,1 34, Orły ,1 17, Przemyśl ,7 49,9 0,2 0, Przemyśl - Hermanowice ,0 48, Stubno ,6 88, Żurawica ,0 86, PRZEMYSKI ,7 42,4 0,1 11, Adamówka ,0 52,3 1, Gać ,3 68,5 26, Jawornik Polski ,7 94, Kańczuga ,6 4,5 54, Przeworsk ,6 36,6 12, Przeworsk - Urzejowice ,9 98, Sieniawa ,5 95, Tryńcza ,8 7,0 67, Zarzecze ,0 21,3 4, PRZEWORSKI ,0 32,6 24, Iwierzyce ,3 12,3 67, Ostrów ,9 51,9 36, Ropczyce ,6 37,6 4,4 23, Sędziszów Małopolski ,5 12,9 81, Wielopole Skrzyńskie ,8 2,3 96, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI ,0 32,7 2,5 41, Błażowa ,4 9,2 56, Boguchwała ,7 46,9 39, Chmielnik ,2 17,3 55, Dynów ,6 77, Dynów - Bachórz ,9 20,8 0,1 38, Głogów Małopolski ,9 5,8 82, Hyżne ,0 58,8 5, Kamień ,0 32,5 19, Krasne ,4 3, Lubenia ,3 9,7 1,2 84,8

83 Gmina U d o s t ę p n i a n i e p r e z e n c y j n e Ogółem książ. czas. zb.sp. I-net % do ogółu nieop. ks. cz. z.s. I-net 132. Sokołów Małopolski ,5 52,2 0,3 19, Świlcza ,5 17,5 0,6 38, Trzebownisko ,1 27,6 61, Tyczyn ,9 14,2 24, RZESZOWSKI ,1 32,4 0,2 31, Besko ,1 42, Bukowsko ,3 18,6 53, Komańcza ,8 17,4 73, Sanok ,4 44,2 11, Sanok - Gmina ,1 25,1 24, Tyrawa Wołoska ,3 15,9 75, Zagórz ,5 19,4 59, Zarszyn ,4 27,4 21, SANOCKI ,7 32,8 25, Bojanów ,6 36,2 50, Pysznica ,2 69,9 22, Radomyśl n/sanem ,4 32,6 0,1 22, Stalowa Wola ,5 43,3 41, Zaklików ,1 37,5 32, Zaleszany ,9 91, STALOWOWOLSKI ,7 42,8 40, Czudec ,4 47,3 15, Frysztak ,5 34,5 49, Niebylec ,6 41,4 16, Strzyżów ,4 67,5 26, Wiśniowa ,1 11,6 58, STRZYŻOWSKI ,1 50,9 31, Baranów Sandomierski ,1 43,8 6, Gorzyce ,1 24,8 40, Grębów ,1 15,8 57, Nowa Dęba ,1 31,8 50, Tarnobrzeg ,4 66,5 1,8 3, TARNOBRZESKI ,8 55,8 1,3 15,1 TEREN ,0 40,1 0,4 28,5 RZESZÓW ,2 45,6 10,5 10,7 WOJEWÓDZTWO ,2 40,8 1,5 26,5

84 ODWIEDZINY ( porównawczo rok 2014 i 2015 ) TABL. 19 Gmina Odwiedziny Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

85 Gmina Odwiedziny Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI

86 Gmina Odwiedziny Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa

87 Gmina Odwiedziny Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

88 INFORMACJE ( porównawczo rok 2014 i 2015 ) TABL. 20 Gmina Informacje Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

89 Gmina Informacje Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI Borowa

90 Gmina Informacje Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa

91 Gmina Informacje Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

92 TABL. 21 LICZBA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Lubaczów 35,8 2. Łańcut 35,3 3. Krosno 35,0 4. Jarosław 29,3 5. Baligród 28,4 6. Mielec 27,5 7. Ostrów 26,4 8. Przeworsk 25,8 9. Jasło 25,5 10. Tarnobrzeg 21,7 11. Lesko 21,4 12. Kolbuszowa 21,4 13. Sanok 20,6 14. Boguchwała 20,4 15. Stalowa Wola 20,3 16. Przecław 20,3 17. Kuryłówka 19,5 18. Leżajsk 19,4 19. Tyczyn 19,3 20. Padew Narodowa 19,1 21. Chmielnik 19,1 22. Czudec 18,9 23. Domaradz 18,8 24. Niebylec 18,3 25. Dynów 18,2 26. Ustrzyki Dolne 18,1 27. Wiśniowa 17,9 28. Cieszanów 17,7 29. Zagórz 17,5 30. Radomyśl n/sanem 17,5 31. Pilzno 17,5 32. Markowa 17,5 33. Borowa 17,4 34. Białobrzegi 17,2 35. Radymno 17,1 36. Cisna 17,1 37. Lubenia 17,0 38. Harasiuki 16,9 39. Krościenko Wyżne 16,8 40. Hyżne 16,7 41. Tuszów Narodowy 16,4 42. Haczów 16,1 43. Stary Dzików 15,8 44. Jaśliska 15,8 45. Czarna (łańcucka) 15,8 46. Cmolas 15,8 47. Zarszyn 15,7 48. Jedlicze 15,7 49. Brzozów 15,7 50. Dębica - Latoszyn 15,6 51. Łańcut - Wysoka Łańcucka 15,5 52. Gawłuszowice 15,5 53. Grodzisko Dolne 15,4 54. Frysztak 15,4 55. Strzyżów 15,3 56. Żołynia 15,2 57. Iwonicz Zdrój 15,2 58. Radomyśl Wielki 14,8 59. Olszanica 14,8 60. Czermin 14,8 61. Ropczyce 14,7 62. Mielec - Chorzelów 14,7 63. Bojanów 14,7 64. Przemyśl 14,6 65. Miejsce Piastowe 14,4 66. Dębowiec 14,4 67. Dębica 14,4 68. Majdan Królewski 14,1 69. Medyka 14,0 70. Jasienica Rosielna 14,0 71. Błażowa 14,0 72. Jeżowe 13,9 73. Jawornik Polski 13,8 74. Grębów 13,8 75. Nisko 13,7 76. Wielopole Skrzyńskie 13,6 77. Żyraków 13,5 78. Wielkie Oczy 13,3 79. Tarnowiec 13,3 80. Dynów -Bachórz 13,3 81. Adamówka 13,2 82. Świlcza 13,1 83. Leżajsk - Giedlarowa 13,1 84. Gorzyce 13,1 85. Głogów Małopolski 13,1 86. Nowy Żmigród 13,0 87. Niwiska 13,0 88. Brzostek 13,0 89. Bukowsko 12,9 90. Zaleszany 12,7 91. Pysznica 12,5 92. Sokołów Małopolski 12,4 93. Stubno 12,3 94. Wojaszówka - Odrzykoń 12,1 95. Dydnia 11,8 96. Raniżów 11,7 97. Osiek Jasielski 11,7 98. Gać 11,7 99. Solina - Polańczyk 11, Krzeszów 11, Lutowiska 11, Krasne 11, Jarocin 11, Korczyna 11, Żurawica 11, Sanok - Gmina 11, Rudnik n/sanem 11, Nozdrzec 11, Besko 11, Tryńcza 11,0

93 Kańczuga 10, Czarna (bieszczadzka) 10, Komańcza 10, Krasiczyn 10, Ulanów 10, Sędziszów Małopolski 10, Rokietnica 10, Pawłosiów 10, Dzikowiec 10, Horyniec Zdrój 10, Tyrawa Wołoska 10, Jodłowa 10, Oleszyce 10, Dukla 10, Narol 9, Orły 9, Baranów Sandomierski 9, Lubaczów - Basznia Dolna 9, Krempna 9, Iwierzyce 9, Kamień 9, Nowa Sarzyna 8, Nowa Dęba 8, Rymanów 8, Bircza 8, Jasło - Szebnie 8, Skołyszyn 8, Brzyska 7, Wadowice Górne 7, Chorkówka 7, Kołaczyce 7, Jarosław - Pełkinie 7, Chłopice 7, Przeworsk - Urzejowice 7, Rakszawa 7, Sieniawa 7, Trzebownisko 6, Zaklików 6, Krzywcza 6, Pruchnik 6, Zarzecze 5, Laszki 5, Dubiecko 5, Wiązownica 5, Fredropol 5, Radymno - Skołoszów 5, Czarna (dębicka) 4, Przemyśl - Hermanowice 3, Roźwienica 2,7 TEREN 15,7 RZESZÓW 20,0 WOJEWÓDZTWO 16,0 TABL. 22 WZROST LUB SPADEK LICZBY CZYTELNIKÓW 1. Przemyśl Przeworsk Ustrzyki Dolne Boguchwała Ropczyce Grodzisko Dolne Sanok Stalowa Wola Nisko Tyczyn Tarnowiec Ulanów Orły Cmolas Sanok - Gmina Białobrzegi Sokołów Małopolski Chłopice Harasiuki Zaleszany Leżajsk - Giedlarowa Żurawica Majdan Królewski Cieszanów Wojaszówka - Odrzykoń Czermin Solina - Polańczyk Pilzno Zagórz Jedlicze Iwierzyce Przeworsk - Urzejowice Mielec - Chorzelów Kolbuszowa Stubno Krempna Jasło - Szebnie Jeżowe Gać Stary Dzików Rokietnica Lubenia Gawłuszowice Jodłowa Dynów Tuszów Narodowy Przemyśl - Hermanowice Hyżne Dynów -Bachórz Bukowsko Krościenko Wyżne Jarocin 2

94 Laszki Cisna Błażowa Tyrawa Wołoska Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Jasienica Rosielna Lubaczów - Basznia Dolna Dydnia Sieniawa Kańczuga Krzeszów Skołyszyn Raniżów Komańcza Adamówka Nowy Żmigród Brzyska Borowa Osiek Jasielski Krasne Wiśniowa Jarosław - Pełkinie Żyraków Brzostek Zarszyn Jaśliska Radymno - Skołoszów Korczyna Dukla Głogów Małopolski Olszanica Czarna (łańcucka) Wadowice Górne Tryńcza Czarna (dębicka) Baligród Kamień Trzebownisko Narol Medyka Radymno Lubaczów Chmielnik Niebylec Jawornik Polski Dzikowiec Rymanów Besko Świlcza Kuryłówka Pruchnik Bircza Wiązownica Horyniec Zdrój Haczów Kołaczyce Fredropol Domaradz Chorkówka Baranów Sandomierski Niwiska Gorzyce Roźwienica Radomyśl n/sanem Rakszawa Zaklików Żołynia Markowa Grębów Padew Narodowa Wielkie Oczy Zarzecze Łańcut - Wysoka Łańcucka Frysztak Czudec Dębowiec Rudnik n/sanem Nozdrzec Pysznica Brzozów Wielopole Skrzyńskie Krzywcza Krasiczyn Iwonicz Zdrój Oleszyce Dubiecko Mielec Przecław Ostrów Radomyśl Wielki Nowa Dęba Sędziszów Małopolski Miejsce Piastowe Bojanów Strzyżów Dębica - Latoszyn Lesko Jarosław Tarnobrzeg Leżajsk Nowa Sarzyna Łańcut Pawłosiów Dębica Krosno Jasło TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO -7819

95 TABL. 23 LICZBA WYPOŻYCZEŃ ROCZNIE NA 1 CZYTELNIKA 1. Brzyska 42,6 2. Kuryłówka 36,2 3. Dzikowiec 35,4 4. Żyraków 32,5 5. Mielec - Chorzelów 30,3 6. Lubenia 28,8 7. Bircza 28,2 8. Cmolas 28,0 9. Nowa Sarzyna 27,6 10. Raniżów 26,9 11. Gać 26,0 12. Krasiczyn 25,5 13. Tarnobrzeg 25,4 14. Świlcza 25,4 15. Baligród 25,4 16. Kołaczyce 25,2 17. Krempna 24,7 18. Nowa Dęba 24,5 19. Ulanów 24,3 20. Łańcut - Wysoka Łańcucka 24,3 21. Brzozów 24,3 22. Roźwienica 23,7 23. Pysznica 23,3 24. Bojanów 23,2 25. Tyczyn 23,1 26. Czarna (bieszczadzka) 23,0 27. Żołynia 22,8 28. Zaklików 22,8 29. Sędziszów Małopolski 22,8 30. Czudec 22,8 31. Domaradz 22,3 32. Mielec 22,2 33. Markowa 22,0 34. Dębica - Latoszyn 21,9 35. Jasło - Szebnie 21,8 36. Tuszów Narodowy 21,5 37. Frysztak 21,4 38. Nisko 20,9 39. Głogów Małopolski 20,9 40. Krzeszów 20,8 41. Majdan Królewski 20,7 42. Baranów Sandomierski 20,7 43. Ropczyce 20,5 44. Łańcut 20,5 45. Lutowiska 20,4 46. Miejsce Piastowe 20,3 47. Borowa 20,2 48. Błażowa 20,2 49. Niwiska 20,1 50. Lubaczów 20,1 51. Dynów 20,1 52. Strzyżów 20,0 53. Nozdrzec 19,9 54. Jedlicze 19,9 55. Padew Narodowa 19,8 56. Chorkówka 19,8 57. Boguchwała 19,8 58. Wiśniowa 19,7 59. Trzebownisko 19,7 60. Jasło 19,4 61. Dębica 19,4 62. Zarzecze 19,1 63. Wiązownica 19,1 64. Jodłowa 19,1 65. Pilzno 19,0 66. Haczów 19,0 67. Radomyśl Wielki 18,8 68. Osiek Jasielski 18,8 69. Stubno 18,7 70. Korczyna 18,7 71. Kolbuszowa 18,7 72. Rakszawa 18,6 73. Wielkie Oczy 18,4 74. Wadowice Górne 18,4 75. Leżajsk - Giedlarowa 18,4 76. Żurawica 18,3 77. Medyka 18,3 78. Ostrów 18,0 79. Czermin 18,0 80. Przeworsk - Urzejowice 17,9 81. Lesko 17,9 82. Krosno 17,9 83. Białobrzegi 17,9 84. Oleszyce 17,7 85. Besko 17,7 86. Sanok 17,6 87. Hyżne 17,6 88. Brzostek 17,6 89. Jarocin 17,5 90. Przeworsk 17,3 91. Grodzisko Dolne 17,3 92. Przemyśl 17,2 93. Sokołów Małopolski 17,1 94. Skołyszyn 17,0 95. Gorzyce 17,0 96. Sanok - Gmina 16,9 97. Dukla 16,9 98. Rymanów 16,8 99. Gawłuszowice 16, Lubaczów - Basznia Dolna 16, Fredropol 16, Czarna (dębicka) 16, Leżajsk 16, Stalowa Wola 16, Cieszanów 16, Komańcza 16, Wojaszówka - Odrzykoń 16, Niebylec 16,0

96 Ustrzyki Dolne 15, Rudnik n/sanem 15, Zaleszany 15, Zagórz 15, Jarosław - Pełkinie 15, Grębów 15, Nowy Żmigród 15, Krościenko Wyżne 15, Sieniawa 15, Radomyśl n/sanem 15, Jasienica Rosielna 15, Iwierzyce 15, Przecław 15, Jeżowe 15, Radymno - Skołoszów 14, Harasiuki 14, Dydnia 14, Orły 14, Pruchnik 14, Wielopole Skrzyńskie 14, Czarna (łańcucka) 14, Radymno 13, Krasne 13, Dubiecko 13, Tarnowiec 13, Tyrawa Wołoska 13, Olszanica 13, Bukowsko 13, Horyniec Zdrój 13, Tryńcza 12, Jarosław 12, Kamień 12, Narol 12, Dębowiec 12, Adamówka 12, Zarszyn 12, Jawornik Polski 12, Iwonicz Zdrój 12, Solina - Polańczyk 12, Chmielnik 12, Kańczuga 11, Laszki 11, Przemyśl - Hermanowice 11, Cisna 10, Dynów -Bachórz 10, Rokietnica 10, Stary Dzików 9, Krzywcza 9, Chłopice 8, Pawłosiów 6, Jaśliska 5,5 TEREN 19,0 RZESZÓW 21,4 WOJEWÓDZTWO 19,3 TABL. 24 LICZBA WYPOŻYCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Łańcut Baligród Lubaczów Kuryłówka Krosno Mielec Tarnobrzeg Jasło Lubenia Ostrów Mielec - Chorzelów Przeworsk Tyczyn Cmolas Żyraków Czudec Domaradz Boguchwała Kolbuszowa Markowa Lesko Brzozów Padew Narodowa Jarosław Łańcut - Wysoka Łańcucka Dzikowiec Dynów Sanok Tuszów Narodowy Wiśniowa Borowa Żołynia Dębica - Latoszyn Bojanów Brzyska Świlcza Pilzno Frysztak Stalowa Wola Leżajsk Raniżów Jedlicze Białobrzegi Strzyżów Przecław Haczów Gać Ropczyce Niebylec Majdan Królewski Hyżne Miejsce Piastowe Pysznica 291

97 Cieszanów Ustrzyki Dolne Nisko Błażowa Dębica Radomyśl Wielki Głogów Małopolski Zagórz Krasiczyn Radomyśl n/sanem Grodzisko Dolne Czermin Niwiska Gawłuszowice Krościenko Wyżne Medyka Ulanów Przemyśl Harasiuki Czarna (bieszczadzka) Wielkie Oczy Nowa Sarzyna Leżajsk - Giedlarowa Bircza Krzeszów Sędziszów Małopolski Radymno Krempna Lutowiska Chmielnik Stubno Brzostek Nozdrzec Gorzyce Czarna (łańcucka) Osiek Jasielski Nowa Dęba Grębów Jasienica Rosielna Sokołów Małopolski Jeżowe Korczyna Żurawica Nowy Żmigród Olszanica Baranów Sandomierski Zaleszany Jarocin Besko Wojaszówka - Odrzykoń Kołaczyce Zarszyn Jodłowa Wielopole Skrzyńskie Sanok - Gmina Jasło - Szebnie Iwonicz Zdrój Cisna Dębowiec Tarnowiec Oleszyce Rudnik n/sanem Komańcza Bukowsko Dydnia Jawornik Polski Dukla Adamówka Lubaczów - Basznia Dolna Krasne Chorkówka Stary Dzików Wadowice Górne Rymanów Iwierzyce Tryńcza Solina - Polańczyk Orły Dynów -Bachórz Zaklików Skołyszyn Tyrawa Wołoska Horyniec Zdrój Rakszawa Przeworsk - Urzejowice Kańczuga Trzebownisko Narol Jarosław - Pełkinie Kamień Zarzecze Sieniawa Rokietnica Wiązownica Fredropol Jaśliska Pruchnik Czarna (dębicka) Dubiecko Radymno - Skołoszów Pawłosiów Laszki Roźwienica Chłopice Krzywcza Przemyśl - Hermanowice 36 TEREN 298 RZESZÓW 426 WOJEWÓDZTWO 309

98 TABL. 25 WYPOŻYCZENIA NA 1 WOLUMIN 1. Jarosław 1,6 2. Mielec 1,5 3. Lubaczów 1,5 4. Jasło 1,5 5. Kuryłówka 1,4 6. Ropczyce 1,3 7. Tarnobrzeg 1,2 8. Zaklików 1,1 9. Sanok 1,1 10. Nisko 1,1 11. Krosno 1,1 12. Tyczyn 1,0 13. Stalowa Wola 1,0 14. Pilzno 1,0 15. Mielec - Chorzelów 1,0 16. Łańcut - Wysoka Łańcucka 1,0 17. Łańcut 1,0 18. Leżajsk 1,0 19. Dynów 1,0 20. Brzyska 1,0 21. Brzozów 1,0 22. Boguchwała 1,0 23. Przeworsk 0,9 24. Besko 0,9 25. Baligród 0,9 26. Żyraków 0,8 27. Żołynia 0,8 28. Zarzecze 0,8 29. Trzebownisko 0,8 30. Przecław 0,8 31. Ostrów 0,8 32. Nowa Dęba 0,8 33. Lubenia 0,8 34. Korczyna 0,8 35. Jedlicze 0,8 36. Jasło - Szebnie 0,8 37. Iwierzyce 0,8 38. Głogów Małopolski 0,8 39. Frysztak 0,8 40. Dukla 0,8 41. Domaradz 0,8 42. Tuszów Narodowy 0,7 43. Tarnowiec 0,7 44. Świlcza 0,7 45. Sędziszów Małopolski 0,7 46. Raniżów 0,7 47. Osiek Jasielski 0,7 48. Nowa Sarzyna 0,7 49. Medyka 0,7 50. Majdan Królewski 0,7 51. Krzeszów 0,7 52. Krościenko Wyżne 0,7 53. Kolbuszowa 0,7 54. Jaśliska 0,7 55. Grodzisko Dolne 0,7 56. Dębica 0,7 57. Czudec 0,7 58. Cmolas 0,7 59. Cieszanów 0,7 60. Zagórz 0,6 61. Wiśniowa 0,6 62. Ustrzyki Dolne 0,6 63. Strzyżów 0,6 64. Sokołów Małopolski 0,6 65. Rokietnica 0,6 66. Radomyśl Wielki 0,6 67. Pysznica 0,6 68. Przemyśl 0,6 69. Oleszyce 0,6 70. Niwiska 0,6 71. Miejsce Piastowe 0,6 72. Markowa 0,6 73. Leżajsk - Giedlarowa 0,6 74. Lesko 0,6 75. Krempna 0,6 76. Kołaczyce 0,6 77. Haczów 0,6 78. Gorzyce 0,6 79. Gać 0,6 80. Dzikowiec 0,6 81. Dębowiec 0,6 82. Dębica - Latoszyn 0,6 83. Brzostek 0,6 84. Borowa 0,6 85. Bircza 0,6 86. Białobrzegi 0,6 87. Żurawica 0,5 88. Wiązownica 0,5 89. Wadowice Górne 0,5 90. Ulanów 0,5 91. Stubno 0,5 92. Skołyszyn 0,5 93. Rudnik n/sanem 0,5 94. Radomyśl n/sanem 0,5 95. Nowy Żmigród 0,5 96. Niebylec 0,5 97. Lutowiska 0,5 98. Krasiczyn 0,5 99. Jodłowa 0, Jeżowe 0, Iwonicz Zdrój 0, Hyżne 0, Grębów 0, Czermin 0, Czarna (łańcucka) 0, Chłopice 0, Bojanów 0, Błażowa 0, Baranów Sandomierski 0, Zaleszany 0,4

99 Wojaszówka - Odrzykoń 0, Wielopole Skrzyńskie 0, Sanok - Gmina 0, Rymanów 0, Roźwienica 0, Rakszawa 0, Radymno 0, Przeworsk - Urzejowice 0, Pruchnik 0, Padew Narodowa 0, Olszanica 0, Nozdrzec 0, Narol 0, Lubaczów - Basznia Dolna 0, Krasne 0, Jasienica Rosielna 0, Jarosław - Pełkinie 0, Jarocin 0, Harasiuki 0, Gawłuszowice 0, Czarna (dębicka) 0, Czarna (bieszczadzka) 0, Chmielnik 0, Bukowsko 0, Adamówka 0, Zarszyn 0, Wielkie Oczy 0, Tryńcza 0, Stary Dzików 0, Sieniawa 0, Radymno - Skołoszów 0, Pawłosiów 0, Orły 0, Komańcza 0, Kańczuga 0, Jawornik Polski 0, Horyniec Zdrój 0, Dynów -Bachórz 0, Dydnia 0, Chorkówka 0, Tyrawa Wołoska 0, Solina - Polańczyk 0, Laszki 0, Kamień 0, Fredropol 0, Dubiecko 0, Cisna 0, Przemyśl - Hermanowice 0, Krzywcza 0,1 TEREN 0,7 RZESZÓW 1,4 WOJEWÓDZTWO 0,8 TABL. 26 WZROST LUB SPADEK LICZBY WYPOŻYCZEŃ 1. Przemyśl Sanok Nowa Dęba Lubaczów Przeworsk Brzyska Dynów Lubenia Ustrzyki Dolne Jasło - Szebnie Sokołów Małopolski Krasne Grodzisko Dolne Lesko Stalowa Wola Mielec - Chorzelów Korczyna Kolbuszowa Solina - Polańczyk Miejsce Piastowe Medyka Cmolas Żurawica Tarnowiec Sanok - Gmina Krzeszów Wiązownica Zagórz Swilcza Błażowa Tuszów Narodowy Głogów Małopolski Niwiska Czarna (bieszczadzka) Dukla Olszanica Gać Harasiuki Chłopice Ropczyce Stubno Roźwienica Osiek Jasielski Czarna (łańcucka) Zarzecze Brzozów Padew Narodowa Białobrzegi Wojaszówka - Odrzykoń Iwierzyce Cisna 247

100 Hyżne Sieniawa Przemyśl - Hermanowice Dębica Bircza Orły Lubaczów - Basznia Dolna Laszki Nisko Kołaczyce Tyrawa Wołoska Baligród Czermin Bukowsko Rokietnica Jodłowa Stary Dzików Tryńcza Przeworsk - Urzejowice Jarocin Kamień Adamówka Majdan Królewski Jeżowe Dynów - Bachórz Jarosław - Pełkinie Horyniec Zdrój Ostrów Lutowiska Jawornik Polski Komańcza Ulanów Fredropol Jaśliska Frysztak Dydnia Czarna (dębicka) Radymno Wielkie Oczy Gawłuszowice Kuryłówka Rymanów Skołyszyn Krzywcza Krempna Chorkówka Radymno - Skołoszów Krościenko Wyżne Zarszyn Żołynia Zaleszany Raniżów Markowa Brzostek Wadowice Górne Dzikowiec Pawłosiów Bojanów Baranów Sandomierski Żyraków Oleszyce Pilzno Rudnik n/sanem Boguchwała Rakszawa Jasienica Rosielna Narol Grębów Niebylec Krasiczyn Kańczuga Radomyśl n/sanem Haczów Domaradz Czudec Łańcut - Wysoka Łańcucka Borowa Besko Pruchnik Dubiecko Iwonicz Zdrój Nowy Żmigród Sędziszów Małopolski Wiśniowa Chmielnik Zaklików Pysznica Trzebownisko Przecław Wielopole Skrzyńskie Cieszanów Łańcut Leżajsk - Giedlarowa Radomyśl Wielki Nozdrzec Jedlicze Nowa Sarzyna Leżajsk Gorzyce Dębica - Latoszyn Jarosław Dębowiec Tarnobrzeg Tyczyn Strzyżów Mielec Krosno Jasło TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

101 TABL. 27 LICZBA KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW 1. Padew Narodowa Baligród Wielkie Oczy Cisna Łańcut Gawłuszowice Bojanów Solina - Polańczyk Harasiuki Cmolas Czudec Czarna (bieszczadzka) Dzikowiec Tyrawa Wołoska Lesko Zarszyn Chmielnik Borowa Lubenia Markowa Wiśniowa Ostrów Komańcza Dębica - Latoszyn Błażowa Niebylec Radymno Dydnia Krosno Kolbuszowa Hyżne Olszanica Domaradz Tuszów Narodowy Chorkówka Czermin Jawornik Polski Żyraków Wielopole Skrzyńskie Haczów Ulanów Kuryłówka Radomyśl n/sanem Krasiczyn Tryńcza Świlcza Strzyżów Ustrzyki Dolne Stubno Dynów -Bachórz Jasienica Rosielna Pysznica Kamień Nozdrzec Lubaczów Białobrzegi Gać Bukowsko Zagórz Przeworsk Wojaszówka - Odrzykoń Miejsce Piastowe Jarocin Grębów Mielec - Chorzelów Stary Dzików Tarnobrzeg Krzywcza Czarna (łańcucka) Tyczyn Radomyśl Wielki Przemyśl Horyniec Zdrój Zaleszany Jeżowe Sanok - Gmina Frysztak Niwiska Kańczuga Orły Raniżów Lubaczów - Basznia Dolna Lutowiska Baranów Sandomierski Adamówka Cieszanów Żurawica Jedlicze Żołynia Jodłowa Fredropol Majdan Królewski Leżajsk - Giedlarowa Brzozów Krempna Bircza Mielec Dębica Boguchwała Nowy Żmigród Medyka Rymanów Grodzisko Dolne Przecław Rakszawa Nowa Sarzyna Dubiecko Iwonicz Zdrój Łańcut - Wysoka Łańcucka Krasne 364

102 Dynów Laszki Brzostek Krościenko Wyżne Sokołów Małopolski Krzeszów Gorzyce Pilzno Stalowa Wola Głogów Małopolski Jarosław - Pełkinie Brzyska Osiek Jasielski Sanok Rudnik n/sanem Sędziszów Małopolski Jasło Leżajsk Wadowice Górne Sieniawa Dębowiec Oleszyce Kołaczyce Przemyśl - Hermanowice Przeworsk - Urzejowice Narol Nowa Dęba Korczyna Nisko Tarnowiec Skołyszyn Radymno - Skołoszów Jasło - Szebnie Pawłosiów Jarosław Ropczyce Besko Dukla Pruchnik Wiązownica Czarna (dębicka) Iwierzyce Rokietnica Trzebownisko Roźwienica Zarzecze Jaśliska Chłopice Zaklików 126 TEREN 415 RZESZÓW 295 WOJEWÓDZTWO 404 TABL. 28 GĘSTOŚĆ SIECI: LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Przeworsk Dukla Jarosław Stalowa Wola Dębica Jasło Kołaczyce Mielec Zaklików Przemyśl Sanok Iwierzyce Zarzecze Trzebownisko Oleszyce Lubaczów Dynów Łańcut Krosno Nisko Korczyna Radymno Jodłowa Tarnobrzeg Majdan Królewski Leżajsk Nowa Dęba Ropczyce Besko Rokietnica Dębowiec Czarna (dębicka) Krzeszów Skołyszyn Jasło - Szebnie Nowa Sarzyna Rakszawa Pysznica Sieniawa Żołynia Kamień Rudnik n/sanem Gorzyce Bircza Brzostek Pruchnik Brzyska Głogów Małopolski Rymanów Kolbuszowa 3118

103 Jedlicze Roźwienica Nowy Żmigród Tarnowiec Niwiska Baranów Sandomierski Strzyżów Brzozów Przecław Sędziszów Małopolski Wiązownica Tyczyn Sokołów Małopolski Radomyśl Wielki Chłopice Pawłosiów Krościenko Wyżne Żyraków Iwonicz Zdrój Narol Miejsce Piastowe Jarocin Świlcza Osiek Jasielski Grodzisko Dolne Krasne Niebylec Krasiczyn Przemyśl - Hermanowice Wadowice Górne Leżajsk - Giedlarowa Raniżów Łańcut - Wysoka Łańcucka Dubiecko Hyżne Wojaszówka - Odrzykoń Lesko Radymno - Skołoszów Jarosław - Pełkinie Markowa Mielec - Chorzelów Stary Dzików Żurawica Lubenia Przeworsk - Urzejowice Dębica - Latoszyn Frysztak Lutowiska Wielopole Skrzyńskie Harasiuki Adamówka Jaśliska Jeżowe Domaradz Cmolas Pilzno Tyrawa Wołoska Stubno Boguchwała Grębów Ustrzyki Dolne Czudec Krempna Jasienica Rosielna Czarna (łańcucka) Cieszanów Zarszyn Zagórz Bukowsko Zaleszany Błażowa Kańczuga Ostrów Orły Laszki Czermin Cisna Ulanów Białobrzegi Chmielnik Komańcza Wiśniowa Horyniec Zdrój Krzywcza Dzikowiec Medyka Tuszów Narodowy Baligród Sanok - Gmina Gać Haczów Lubaczów - Basznia Dolna Chorkówka Bojanów Radomyśl n/sanem Kuryłówka Borowa Tryńcza Nozdrzec Fredropol Gawłuszowice Wielkie Oczy Olszanica Czarna (bieszczadzka) Jawornik Polski Solina - Polańczyk Dydnia Padew Narodowa Dynów -Bachórz 779 TEREN 2946 RZESZÓW WOJEWÓDZTWO 3140

104 ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK NA 100 MIESZKAŃCÓW TABL. 29 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 1. Padew Narodowa 28,2 22,5 5,8 2. Grodzisko Dolne 26,4 23,7 2,7 3. Hyżne 24,1 19,5 4,6 4. Jaśliska 22,7 12,8 9,8 5. Wielkie Oczy 22,6 17,8 4,8 6. Białobrzegi 22,3 19,3 3,1 7. Adamówka 21,7 17,9 3,8 8. Baligród 19,2 11,4 7,8 9. Kolbuszowa 18,9 14,3 4, Bojanów 18,6 14,1 4, Krempna 18,5 11,9 6, Chorkówka 18,0 16,0 2, Bukowsko 18,0 15,6 2, Żołynia 18,0 14,8 3, Tyrawa Wołoska 17,6 11,8 5, Sokołów Małopolski 17,4 15,2 2, Mielec 17,3 13,7 3, Lubenia 17,2 12,1 5, Borowa 16,6 11,5 5, Lubaczów - MBP 16,5 12,6 3, Boguchwała 16,3 13,2 3, Niebylec 16,3 13,5 2, Gawłuszowice 16,1 11,5 4, Cmolas 16,0 11,3 4, Cieszanów 15,8 13,3 2, Cisna 15,6 5,1 10, Jeżowe 15,6 12,8 2, Krościenko Wyżne 15,4 10,1 5, Miejsce Piastowe 14,6 11,7 2, Wojaszówka - Odrzykoń 14,4 11,8 2, Czudec 14,2 10,2 4, Dzikowiec 14,2 9,6 4, Przecław 14,1 9,8 4, Lutowiska 13,9 9,1 4, Haczów 13,3 10,6 2, Horyniec Zdrój 13,3 8,3 5, Dydnia 13,2 10,3 2, Pysznica 13,1 10,9 2, Mielec - Chorzelów 12,7 9,4 3, Zaleszany 12,3 9,2 3, Jasło 12,3 7,5 4, Kuryłówka 12,2 8,1 4, Ustrzyki Dolne 12,1 8,8 3, Sanok - Gmina 12,1 10,0 2, Dynów 11,9 8,1 3, Domaradz 11,8 7,5 4, Krosno 11,8 7,7 4, Wiśniowa 11,7 7,8 3, Zarszyn 11,5 7,3 4, Oleszyce 11,4 9,2 2, Zagórz 11,4 8,3 3, Stary Dzików 11,3 7,3 4, Brzozów 11,3 7,2 4, Ostrów 11,1 7,1 4, Stalowa Wola 10,9 7,9 3,0

105 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 56. Radymno 10,8 6,1 4,7 57. Dynów - Bachórz 10,8 8,5 2,2 58. Krasiczyn 10,7 7,5 3,1 59. Olszanica 10,5 5,8 4,6 60. Jedlicze 10,4 8,1 2,3 61. Tarnobrzeg 10,4 6,5 3,9 62. Rymanów 10,0 7,4 2,6 63. Jodłowa 9,9 6,5 3,4 64. Łańcut 9,9 5,0 4,9 65. Majdan Królewski 9,7 7,0 2,7 66. Nowy Żmigród 9,7 6,6 3,1 67. Brzyska 9,5 6,4 3,1 68. Solina - Polańczyk 9,5 6,1 3,5 69. Ropczyce 9,5 7,0 2,5 70. Lubaczów - PBP 9,5 7,1 2,4 71. Chmielnik 9,4 4,6 4,8 72. Leżajsk - Giedlarowa 9,4 6,6 2,8 73. Rokietnica 9,2 5,0 4,2 74. Chłopice 9,2 7,2 2,0 75. Lesko 9,1 2,8 6,4 76. Przeworsk 9,0 5,4 3,6 77. Wadowice Górne 9,0 6,7 2,2 78. Czarna (łańcucka) 8,9 5,4 3,6 79. Radomyśl n/sanem 8,9 4,3 4,6 80. Nisko 8,9 5,9 2,9 81. Harasiuki 8,7 4,1 4,5 82. Markowa 8,5 3,7 4,8 83. Fredropol 8,5 2,9 5,6 84. Tuszów Narodowy 8,4 4,0 4,4 85. Jawornik Polski 8,4 2,7 5,7 86. Bircza 8,4 6,1 2,3 87. Radomyśl Wielki 8,3 5,7 2,6 88. Kamień 8,3 5,3 3,0 89. Medyka 8,3 5,9 2,4 90. Jasienica Rosielna 8,3 4,9 3,4 91. Dukla 8,3 5,9 2,4 92. Głogów Małopolski 8,3 6,0 2,3 93. Stubno 8,2 4,3 3,9 94. Grębów 8,2 5,3 2,9 95. Żurawica 8,1 5,2 2,9 96. Dębowiec 8,1 5,0 3,1 97. Czarna (bieszczadzka) 8,1 3,1 5,0 98. Strzyżów 8,0 3,7 4,3 99. Rakszawa 8,0 5,4 2, Besko 7,9 5,3 2, Sanok 7,8 4,6 3, Korczyna 7,8 4,8 3, Skołyszyn 7,8 5,9 1, Jarosław - Pełkinie 7,7 5,6 2, Narol 7,7 4,4 3, Żyraków 7,7 3,1 4, Pilzno 7,5 3,5 4, Łańcut - Wys. Łańcucka 7,5 3,5 4, Orły 7,4 6,0 1, Świlcza 7,4 5,1 2, Przeworsk - Urzejowice 7,3 5,2 2, Raniżów 7,3 4,1 3, Przemyśl 7,3 4,5 2, Baranów Sandomierski 7,2 4,6 2, Brzostek 7,2 5,5 1,7

106 G m i n a ze śr. z dot. OGÓŁEM organ. MKiDN 116. Niwiska 7,1 4,2 2, Czermin 7,1 4,1 3, Wielopole Skrzyńskie 7,0 3,2 3, Kołaczyce 7,0 4,9 2, Tyczyn 6,9 3,2 3, Komańcza 6,9 3,7 3, Nozdrzec 6,8 4,5 2, Sieniawa 6,7 4,9 1, Gać 6,7 2,7 4, Trzebownisko 6,6 5,2 1, Błażowa 6,6 2,7 3, Leżajsk 6,4 1,8 4, Rudnik n/sanem 6,4 4,1 2, Jasło - Szebnie 6,3 4,1 2, Tryńcza 6,1 3,1 3, Dębica - Latoszyn 6,0 3,2 2, Pruchnik 5,9 4,5 1, Gorzyce 5,9 3,3 2, Pawłosiów 5,8 3,0 2, Krzeszów 5,7 3,5 2, Kańczuga 5,6 3,4 2, Tarnowiec 5,2 2,6 2, Iwierzyce 5,0 2,7 2, Ulanów 4,9 2,0 2, Zaklików 4,9 2,9 2, Frysztak 4,9 1,7 3, Lubaczów - Basznia Dln. 4,8 1,6 3, Zarzecze 4,6 3,3 1, Krasne 4,6 2,7 1, Iwonicz Zdrój 4,5 1,8 2, Dębica 4,4 1,6 2, Sędziszów Małopolski 4,4 2,3 2, Osiek Jasielski 4,3 1,3 3, Nowa Sarzyna 4,3 1,5 2, Jarocin 4,2 1,0 3, Radymno - Skołoszów 4,1 1,9 2, Nowa Dęba 4,1 2,4 1, Jarosław 4,0 1,3 2, Krzywcza 3,7 0,8 2, Wiązownica 3,6 2,5 1, Czarna (dębicka) 3,6 1,7 1, Laszki 3,0 1,3 1, Roźwienica 2,8 1,4 1, Dubiecko 2,7 0,6 2, Przemyśl - Hermanowice 2,1 0,9 1,2 TEREN 9,7 6,5 3,2 RZESZÓW 9,7 6,2 3,4 WOJEWÓDZTWO 9,7 6,5 3,2

107 TABL. 30 GĘSTOŚĆ SIECI: PRZECIĘTNA LICZBA CZYTELNIKÓW NA 1 PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ 1. Przeworsk Jarosław Stalowa Wola Mielec Jasło Lubaczów Łańcut Krosno Sanok Dukla Dębica Przemyśl Tarnobrzeg Dynów Radymno Leżajsk Nisko Iwierzyce Majdan Królewski Kołaczyce Kolbuszowa Ropczyce Oleszyce Dębowiec Korczyna Przecław Tyczyn Jodłowa Zaklików Żołynia Besko Lesko Krzeszów Jedlicze Niebylec Ostrów Brzozów Krościenko Wyżne Rokietnica Baligród Strzyżów Gorzyce Pysznica Trzebownisko Brzostek Głogów Małopolski Radomyśl Wielki Iwonicz Zdrój Zarzecze Grodzisko Dolne Nowa Dęba Tarnowiec Boguchwała Nowy Żmigród Miejsce Piastowe Niwiska Hyżne Markowa Domaradz Rudnik n/sanem Żyraków Czudec Łańcut - Wysoka Łańcucka Lubenia Ustrzyki Dolne Swilcza Sokołów Małopolski Jasło - Szebnie Harasiuki Pilzno Stary Dzików Skołyszyn Leżajsk - Giedlarowa Dębica - Latoszyn Cieszanów Jaśliska Zagórz Frysztak Chmielnik Mielec - Chorzelów Cmolas Nowa Sarzyna Kamień Osiek Jasielski Jarocin Sędziszów Małopolski Krasne Czarna (łańcucka) Wiśniowa Cisna Zarszyn Białobrzegi Baranów Sandomierski Pawłosiów Bircza Wielopole Skrzyńskie Jeżowe Wojaszówka - Odrzykoń Raniżów Kuryłówka Adamówka Krasiczyn Grębów Rymanów Narol Jasienica Rosielna Tuszów Narodowy Rakszawa Radomyśl n/sanem 258

108 Czermin Brzyska Błażowa Sieniawa Haczów Borowa Stubno Żurawica Lutowiska Bukowsko Zaleszany Medyka Bojanów Gawłuszowice Czarna (dębicka) Chłopice Tyrawa Wołoska Wadowice Górne Pruchnik Kańczuga Olszanica Krempna Gać Ulanów Komańcza Sanok - Gmina Orły Wielkie Oczy Padew Narodowa Dzikowiec Horyniec Zdrój Jarosław - Pełkinie Wiązownica Jawornik Polski Przeworsk - Urzejowice Nozdrzec Tryńcza Lubaczów - Basznia Dolna Dubiecko Czarna (bieszczadzka) Solina - Polańczyk Dydnia Radymno - Skołoszów Chorkówka Dynów - Bachórz Laszki Krzywcza Roźwienica Przemyśl - Hermanowice Fredropol 77 TEREN 462 RZESZÓW 2054 WOJEWÓDZTWO 504

109 NOTATKI

110 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13 Informator Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego zawiera adresy bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Zamieszczone informacje pochodzą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne bieszczadzki bieszczadzki bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkoego w Czarnej Czarna Górna 13 23,1% 54,6 3 54,8 3 30,8 2 43,1 3 6 50,4 3 6 32,9 7 44,6 3 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Załacznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego r XIII/234/15 z dnia 28 września 2015 r. (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne

bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 2 16,7% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Ustrzyki Dolne Pionierska 0 0,0% Zakład Doskonalenia Zawodowego bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

7. GOSPODARKA ODPADAMI

7. GOSPODARKA ODPADAMI 7. GOSPODARKA ODPADAMI Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie alnych ołowie w Sok Młp. o odp dowisk ne skła gmin Między omun adów k Odpad y kom unalne 7.1. OCENA DOSTOSOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW DO

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 1000 m (rok 2001)

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2016 Zarządu PBS z dnia 7 września 2016 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 1 2 3 Lp. Powiat 1 bieszczadzki 2 brzozowski 3 dębicki Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1S, 1P- Ustrzyki Dln. 1P

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Szkół Salezjańskich; Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 na żółto zaznaczono nowe szkoły liczba liczba klas szkoła gmina szkół I liczba dzieci 1 ZSiP Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski 2 30 2 ZSP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Pierwszy raport o stanie jednolitych części wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU ZESTAWENE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJ W WOJEWÓDZTWE PODKARPACKM W 2009 ROKU Lp nazwa aglomeracji powiat gmina wiodąca w aglomeracji gminy w aglomeracji RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie Znak sprawy: PI 3/25/203 Załącznik nr 2 do umowy nr... Wykaz adresów oraz powierzchnia budynków i posesji objętych m i utrzymaniem w czystości Lp. ( np.. filie boksy) pokoje gościnne jarosławski UP Chłopice

Bardziej szczegółowo

Region Południowo- Zachodni

Region Południowo- Zachodni Region Południowo- Zachodni Gminy wchodzące w skład Regionu L.p. Powiat Gmina Typ gminy L.p. Powiat Gmina Typ gminy 1 Brzozów M-W 16 Chorkówka W 2 Domaradz W 17 Dukla M-W 3 Powiat brzozowski Dydnia W 18

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008 L.p nr wniosku Beneficjent Adres Tytuł projektu wartość punktowa 1 WND-POKL.09.01.01-18-054/08 Gmina Czarna Czarna Górna 74 38-710 Czarna Ośrodek Przedszkolny - dobry początek 114,5 2 WND-POKL.09.01.01-18-239/08

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 76/2016

DECYZJA nr DKK - 76/2016 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-423/4/16/JBG Warszawa, dnia 23 maja 2016 r. DECYZJA nr DKK - 76/2016 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010 roku.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010 roku. PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Rzeszów, dnia 2011.03.10 ul. Wierzbowa 16 35 959 Rzeszów Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie podkarpackim w 2010

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. UDAJ SIĘ DO MIEJSCA, GDZIE UDZIELĄ CI POMOCY (patrz wykaz poniżej) Przełam swój opór: że Cię tam znają, że spotkasz kogoś, kto Cię pozna,

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo podkarpackie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 17.10. 2013r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

KRS NFR POW GMI MSC 0000000898 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW RZESZÓW

KRS NFR POW GMI MSC 0000000898 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY STAL RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW RZESZÓW tku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolo KRS NFR POW GMI MSC

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wykaz projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymały wsparcie w ramach PROW 2007-2013 z wyszczególnionymi kwotami dofinansowania (stan na 15 października 2012

Bardziej szczegółowo