Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w"

Transkrypt

1 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze zamieszczone w 15 roczniku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w meldunkach o stanie czytelnictwa na koniec 2013 roku, nadesłanych z bibliotek publicznych Podkarpacia. Przy analizowaniu danych czytelniczych wykorzystano również informacje zamieszczone w sprawozdaniach opisowych bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych. Wydawnictwo zawiera szereg zestawień tabelarycznych obrazujących działalność bibliotek publicznych Podkarpacia w 2013 roku oraz osiągnięte wyniki i wskaźniki czytelnicze. Zakres i układ publikacji, zachowano taki sam jak w latach poprzednich, aby umożliwić porównywanie danych czytelniczych i wskaźników bibliotecznych w perspektywie wieloletniej. Przy obliczaniu wskaźników czytelniczych uwzględniono liczbę mieszkańców wg danych GUS - stan na 30 czerwca 2013 roku. Mamy nadzieję, że Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013 będą nadal służyły bibliotekarzom, a zamieszczone analizy czytelnicze i zestawienia tabelaryczne okażą się źródłem wiedzy o stanie czytelnictwa i działalności bibliotek w poszczególnych powiatach i gminach województwa.

2 2 OPRACOWANO W DZIALE INSTRUKCYJNO - METODYCZNYM WiMBP w RZESZOWIE Sieć biblioteczna, księgozbiory, czytelnicy, wypożyczenia Małgorzata Augustyn Udostępnienia zbiorów na miejscu Ewa Lelek Redakcja Małgorzata Augustyn Oprogramowanie komputerowe Marek Peller Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Nakład: 60 egz. druk., 150 egz. CD Sekcja Poligrafii Rzeszów, ul. Sokoła 13

3 3 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W 2013 ROKU Omówienie wybranych zagadnień SIEĆ BIBLIOTEKI, FILIE, PUNKTY BIBLIOTECZNE Na Podkarpaciu w 2013 roku funkcjonowało 679 bibliotek i filii bibliotecznych. W stosunku do roku 2012 liczba placówek zmniejszyła się o 3. Zlikwidowane zostały: 2 filie miejskie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli /uchwała Rady Miasta w Stalowej Woli Nr LVIII/679/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie połączenia i utworzenia filii bibliotecznych/ oraz filia wiejska w Majdanie Zbydniowskim Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaleszanach, pow. stalowowolski / uchwała Nr XXXIV311/2013 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 czerwca 2013 roku/. W miastach Podkarpacia funkcjonowało 51 bibliotek i 68 filii bibliotecznych /119 placówek/, a na wsi 110 bibliotek wraz z 450 filiami /560 placówek/. Status samodzielnych instytucji kultury posiadało ogółem 117 bibliotek publicznych, którym podlegało 380 filii bibliotecznych. Nadal w 44 gminach woj. podkarpackiego funkcjonowały biblioteki publiczne połączone z ośrodkami kultury, łącznie 182 placówki biblioteczne. Kolejny rok, 2 placówki biblioteczne: w Kramarzówce gm. Pruchnik pow. jarosławski i w Łukawicy gm. Narol pow. lubaczowski nie prowadziły działalności bibliotecznej z powodu braku odpowiednich warunków lokalowych. W woj. podkarpackim każda gmina prowadziła co najmniej 1 bibliotekę publiczną. Najliczniejszą sieć posiadają gminy: Dębica /12/, Sanok /11/, Boguchwała /10/, Brzozów /9/, Chorkówka /9/, Dynów /9/, Łańcut /9/, Pilzno /9/, Tarnobrzeg /9/, Ustrzyki Dolne /9/.

4 4 Placówki biblioteczne Pow. stalowowolski 25 Pow. tarnobrzeski 26 Pow. niżański 23 Pow. mielecki 46 Pow. kolbuszowski 23 Pow. leżajski 24 Pow. lubaczowski 25 Pow. dębicki 39 Pow. jasielski 25 Pow. ropczycko sędziowski 23 Pow. strzyżowski 27 W roku 2007 w 698 bibliot 46 ekach Pow. krośnieński Pow. rzeszowski 67 M. Rzeszów 18 Pow. bieszczadzki publicz 12 Pow. leski nych i 17 ich filiach na terenie wojew Na Podkarpaciu, ództwa w 2013 roku, w 24 gminach funkcjonowało 49 punków bibliotecznych, mniej podkar o 4 jak w roku poprzednim. Najwięcej, bo 6 punktów działało w Gminnej packie Bibliotece Publicznej w Dębowcu pow. jasielski i 5 punktów w Bibliotece go Publicznej w Stubnie pow. przemyski. Jedna statystyczna działał podkarpacka placówka biblioteczna obejmowała swoim zasięgiem oddziaływania o mieszkańców. Najwięcej mieszkańców na jedną bibliotekę czyteln przypadało w powiecie jasielskim 4 620, a najmniej w powiecie brzozowskim i i osób. Natomiast w skali gmin najwięcej mieszkańców na placówkę kącikó przypadało w MBP w Przeworsku , a najmniej w GBP w Padwi Narodowej pow. mielecki osoby. czyteln ianych, liczący ch 12 i więcej Pow. łańcucki 30 Pow. brzozowski 36 Pow. sanocki 36 Pow. przeworski 33 Pow. przemyski 44 Pow. jarosławski 34

5 5 Natomiast z jednej podkarpackiej biblioteki publicznej korzystało w ciągu 525 czytelników, najwięcej w powiecie jasielskim 784, a najmniej w powiecie bieszczadzkim Liczba użytkowników na jedną placówkę w poszczególnych bibliotekach była dość zróżnicowana i wynosiła od 78 czytelników w GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski do w MBP Jarosławiu. Zadania bibliotek powiatowych realizowało 19 bibliotek publicznych, na mocy porozumień zawartych pomiędzy samorządami. W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta się nie zmieniła. Starostwo powiatowe w Przeworsku funkcje biblioteki powiatowej powierzyło, /od 9 września do 31 grudnia/ Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim pow. przeworski. Na koniec roku nadal w 3 powiatach: jarosławskim, przeworskim i tarnobrzeskim nie było bibliotek realizujących funkcje ponadlokalne. KSIĘGOZBIORY Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego na koniec 2013 roku wykazały książki, w tym w biblioteki miejskie woluminów a biblioteki wiejskie W stosunku do roku ubiegłego księgozbiory uległy zmniejszeniu o woluminów. Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadały książki. W ciągu roku do w bibliotek publicznych Podkarpacia wpłynęły książki, w tym do bibliotek miejskich , a do placówek działających na wsi Nowych książek zakupiono woluminów, tj. o wol. mniej niż przed rokiem. Zakup nowości stanowił 82,0 procent wpływów bibliotecznych. Ze środków organizatora biblioteki kupiły woluminów, tj. o wol. mniej niż w roku Natomiast z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kupiły wol., tj. o 815 wol. więcej niż przed rokiem. Z innych źródeł /dotacje starostw/ biblioteki zakupiły 482 woluminy. Wartość nowych książek wyniosła zł, tj. o zł mniej jak w roku poprzednim. Na zakup nowych książek organizatorzy przeznaczyli zł, tj. o zł mniej niż 2012 roku. Dotacja MKiDN wyniosła zł i była niższa od ubiegłorocznej o zł. Najwięcej pieniędzy na zakup nowości wydały biblioteki w powiatach: mieleckim zł, w tym od organizatora zł,

6 6 krośnieńskim zł, w tym od organizatora zł i rzeszowskim zł, w tym od organizatora zł. W kilku gminach kwoty przyznane przez samorządy na zakup nowości w 2013 roku były tak niskie, że do bibliotek zakupiono zaledwie kilkanaście nowych książek. W gm. Krzywcza pow. przemyski - 26 wol. na wartość 500 zł, gm. Przemyśl 39 wol. na wartość zł, gm. Jawornik Polski pow. przeworski - 60 wol. na wartość zł, gm. Cisna pow. leski 66 wol. na wartość zł, gm. Czarna pow. bieszczadzki 72 wol. na wartość zł, w gm. Ulanów pow. niżański 78 wol. na wartość zł w gm. Roźwienica pow. jarosławski 87 wol. na wartość zł, gm. Iwonicz Zdrój pow. krośnieński 92 wol. na wartość zł. Spośród bibliotek powiatowych najmniej książek ze środków organizatora kupiła BP w Leżajsku 218 wol. za zł i MiPBP w Dębicy 319 wol. za zł. W tych bibliotekach dotacje MKiDN na zakup nowości znacznie przekraczały środki przyznane przez organizatorów. Księgozbiór Pow. tarnobrzeski Pow. stalowowolski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. jasielski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. rzeszowski Pow. dębicki M. Rzeszów Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. sanocki Pow. bieszczadzki Pow. leski

7 7 W ciągu roku najwięcej nowych książek nabyły biblioteki powiatu krośnieńskiego: wol. / w tym ze środków organizatora wol., co stanowi 73,2 procent ogólnego zakupu/, powiatu mieleckiego: wol. / w tym ze środków organizatora wol. co stanowi 73,7 procent zakupu/ oraz powiatu rzeszowskiego: wol. /w tym ze środków organizatora wol. co stanowi 73,6 procent zakupu/. W wymienionych powiatach biblioteki rokrocznie kupują najwięcej nowych książek w skali województwa. W poszczególnych gminach, zakup nowych książek kształtował się podobnie jak w latach poprzednich. Najwięcej nowych książek otrzymali czytelnicy w MBP w Mielcu wol., w MBP w Stalowej Woli wol., w KBP w Krośnie wol., i w MBP w Tarnobrzegu woluminów. Zakup nowych książek na 100 mieszkańców Pow. stalowowolski 9,7 Pow. tarnobrzeski 7,9 Pow. niżański 8,1 Pow. mielecki 12,7 Pow. kolbuszowski 13,2 Pow. leżajski 8,4 Pow. lubaczowski 11,2 Pow. dębicki 5,5 Pow. ropczycko sędziszowski 5,9 Pow. rzeszowski 9,4 M. Rzeszów 7,6 Pow. łańcucki 10,4 Pow. przeworski 6,7 Pow. jarosławski 6,8 Pow. jasielski 8,6 Pow. strzyżowski 9,9 Pow. brzozowski 10,2 Pow. przemyski 4,7 Pow. krośnieński 11,0 Pow. sanocki 9,4 Pow. leski 10,8 Pow. bieszczadzki 13,2

8 8 Wskaźnik zakupu nowości, ogółem, uzyskany przez biblioteki podkarpackie w 2013 roku wyniósł 8,8 wol. na 100 mieszkańców i zmniejszył się o 0,8 wol. Obniżył się także wskaźnik zakupu nowości ze środków organizatora z 6,8, wol. do 6,0 wol. Natomiast na tym samym poziomie utrzymał się wskaźnik zakupu ze środków ministerialnych i wyniósł 2,8 wol. na 100 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki zakupu nowości bibliotecznych uzyskały biblioteki powiatu bieszczadzkiego - 13,2 wol., kolbuszowskiego 13,2 wol., mieleckiego 12,7 wol., lubaczowskiego 11,2 wol. i krośnieńskiego 11,0 wol. na 100 mieszkańców. Natomiast najniższe wskaźniki zakupu nowości uzyskały biblioteki powiatu przemyskiego 4,7 wol. i dębickiego 5,5 wol. na 100 mieszkańców i wskaźniki tych powiatów obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego. Już tylko w 12 gminach biblioteki osiągnęły, a niektóre z nich nawet przekroczyły, zalecany od 1980 roku wskaźnik zakupu 18 wol. na 100 mieszkańców. Są to biblioteki w gminach: Padew Narodowa pow. mielecki - 26,6 wol., Hyżne pow. rzeszowski 22,8 wol., Grodzisko Dolne pow. leżajski 21,6 wol., Żołynia pow. łańcucki 21,6 wol., Adamówka pow. przeworski 21,5 wol., Baligród pow. leski - 20,2 wol., Wielkie Oczy pow. lubaczowski 19,3 wol., Jaśliska pow. krośnieński 18,3 wol., Białobrzegi pow. łańcucki 18,3 wol., Cieszanów pow. lubaczowski 18,2 wol., Bukowsko pow. sanocki - 18,1 wol. oraz Krempna pow. jasielski 17,9 woluminów. Najniższe wskaźniki uzyskały biblioteki w Przemyślu - Hermanowicach pow. przemyski - 1,2 wol. i w Roźwienicy pow. jarosławski 2,9 wol. na 100 mieszkańców. Nierównomierny zakup nowości ze środków organizatora obrazuje zestawienie wskaźnik zakupu 0-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,8 6, ,1-15,0 powyżej 15,0 liczba bibliotek W grupie bibliotek, które osiągnęły wskaźnik zakupu ze środków organizatora mniejszy niż wojewódzki wskaźnik zakupu /6,0 wol./ znalazło się 114 bibliotek stopnia podstawowego, tj. 71,3 procent ogółu bibliotek. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20 złotych 15 groszy, w tym ze środków organizatora 21 zł 10 gr, ze środków MKiDN 18 zł 8 gr. Z roku na rok stopniowo zwiększają się zbiory specjalne podkarpackich bibliotek. Na koniec 2013 roku odnotowano łącznie jednostek inwentarzowych. W ciągu roku zakupiono jednostki, w zdecydowanej większości ze środków organizatora 4 624, z dotacji MKiDN tylko 349. Wśród zakupionych zbiorów znalazły się dokumenty dźwiękowe, dokumenty

9 9 filmowe, dokumenty elektroniczne, kartograficzne i inne /gry, dokumenty życia społecznego/. Biblioteki Podkarpacia w 2013 roku wycofały ze swoich zbiorów książki, tj. o woluminów więcej niż przed rokiem. W bibliotekach miejskich ubytkowano wol. a w bibliotekach wiejskich woluminy. Największe ubytki odnotowano w powiatach: mieleckim wol., stalowowolskim wol., łańcuckim wol., rzeszowskim wol. i jasielskim woluminy. Najmniej książek ubytkowano w powiecie bieszczadzkim woluminów. W poszczególnych bibliotekach wielkość ubytków kształtowała się od 10 wol. w BS w Chłopicach pow. jarosławski do wol. w MBP w Mielcu. Nadal w 13 gminach biblioteki nie ubytkowały, w ciągu roku, ani jednej książki: Cmolas pow. kolbuszowski, Czarna pow. bieszczadzki, Dubiecko pow. przemyski, Gawłuszowice pow. mielecki, Jaśliska, Korczyna i Krościenko - Wyżne pow. krośnieński, Laszki pow. jarosławski, Nowy Żmigród pow. jasielski, Przemyśl-Hermanowice pow. przemyski, Radymno pow. jarosławski, Tryńcza pow. przeworski i Wadowice Górne pow. mielecki. W 2013 wskaźnik liczby książek na 100 mieszkańców wyniósł 407 książek i w stosunku do roku 2012 zmniejszył się o 4 woluminy. Rozkład tego wskaźnika według powiatów nie uległ zmianom. Pierwsze miejsce zajmuje powiat leski z wskaźnikiem 682 wol. a drugie powiat łańcucki z wskaźnikiem 546 wol. Najmniej zasobne w książki były biblioteki powiatu jarosławskiego z wskaźnikiem 251 wol. i jasielskiego z wskaźnikiem 309 woluminów. W poszczególnych gminach wskaźnik ten kształtował się podobnie jak przed rokiem. Najwięcej książek oferowały potencjalnym czytelnikom biblioteki w: Padwi Narodowej pow. mielecki wol. i Baligrodzie pow. leski wol. na 100 mieszkańców. Najmniej zasobne w książki były biblioteki w: Jaśliskach pow. krośnieński 82 wol., Chłopicach pow. jarosławski 121 wol., Zaklikowie pow. stalowowolski 126 wol. na 100 mieszkańców. Średnia aktywność księgozbioru w województwie wynosiła 0,8 wypożyczeń na 1 wolumin i wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do lat poprzednich. W poszczególnych powiatach wskaźnik ten waha się od 0,5 w bieszczadzkim, leskim, przemyskim i przeworskim do 1,1 wypożyczeń na 1 wolumin w powiecie jasielskim, mieleckim. Największą aktywność księgozbioru osiągnęły: MBP w Jaśle - 1,8, MBP w Jarosławiu 1,7 i MBP w Mielcu 1,7 wypożyczeń na 1 wolumin. Natomiast najniższą aktywność uzyskały GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski i GBP w Laszkach pow. jarosławski - 0,1 wypożyczeń na 1 wolumin.

10 10 CZYTELNICY W 2013 roku z bibliotek publicznych Podkarpacia korzystało osób tj. o /0,9 proc./ użytkowników więcej niż w roku W bibliotekach miejskich zanotowano czytelników, i jest to wzrost o 4 498, w placówkach wiejskich , spadek o czytelników. Wzrost liczby czytelników odnotowały biblioteki 4 powiatów: o w powiecie jarosławskim, o 317 w powiecie mieleckim, o 200 w powiecie sanockimi i o 3 w powiecie brzozowskim. Natomiast w skali gmin 68 bibliotek odnotowało wzrost liczby czytelników. Największy wzrost wykazała WiMBP w Rzeszowie o i MBP w Jarosławiu o czytelników. Czytelnicy Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. brzozowski Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. lubaczowski Pow. krośnieński Pow. sanocki Pow. leski Pow. bieszczadzki 3 302

11 11 Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało 525 czytelników i liczba ta zwiększyła o 8. Na placówkę miejską przypadało czytelników, a na placówkę wiejską 260. Społeczny zasięg czytelnictwa osiągnięty przez biblioteki Podkarpacia wyniósł 16,7 czytelników na 100 mieszkańców i zwiększył się w stosunku do ubiegłorocznego o 0,1 procent. Wśród powiatów najlepszy okazał się powiat mielecki z wskaźnikiem 21,6 następnie powiat leski z wskaźnikiem 20,7 i powiat łańcucki z wskaźnikiem 20,3. Ostatnie miejsce zajął powiat przemyski z wskaźnikiem 11,6 czytelników na 100 mieszkańców. Jednak w poszczególnych powiatach znajdują się biblioteki, które charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami czytelnictwa, tj. KBP w Krośnie 37,6, MBP w Łańcucie 35,9, MBP w Jaśle 31,2, GBP w Baligrodzie pow. leski 29,5, i GBP w Ostrowie pow. ropczycko-sędziszowski - 29,0 czytelników na 100 mieszkańców. Struktura czytelników korzystających z bibliotek według grup wiekowych w skali województwa przedstawiała się następująco: 1 czytelnicy do lat osób 2,6 procent, 2 czytelnicy od lat ,9 3 czytelnicy od lat ,8 4 czytelnicy od lat ,1 5 czytelnicy od lat ,1 6 czytelnicy od lat ,6 7 czytelnicy od lat ,5 8 czytelnicy powyżej 60 lat ,4 Nadal, najliczniejszą grupą czytelniczą w 2013 roku były osoby w przedziale wiekowym 25 44, których w bibliotekach podkarpackich odnotowano 24,6 proc., wzrost o 1,1 procent w stosunku do roku Wzrosła również liczba czytelników w kategorii wiekowej 7 i 8 o 0,8 proc. w 7 i 0,7 proc. w 8. Zmalała natomiast o 1,0 proc. liczba czytelników w wieku lat, o 1,0 proc. w wieku lat, o 0,4 proc. w wieku13-15 lat i o 0,4 proc. do lat 5. W poszczególnych gminach struktura wiekowa czytelników korzystających z bibliotek kształtowała się różnie. Dokładne zestawienia znajdują się w Tabl. 15 /s /. Struktura czytelników według zajęcia przedstawiała się następująco: P - robotnicy osób 6,4 procent R - rolnicy ,9 U - pracownicy umysłowi ,5 M - młodzież ucząca się ,5

12 12 S - studenci szkół wyższych ,4 procent I - inni zatrudnieni ,2 Nz - niezatrudnieni ,1 W dalszym ciągu najliczniejszą grupą korzystającą z bibliotek publicznych Podkarpacia była młodzież ucząca się, która w skali województwa stanowiła 45,5 proc. ogółu czytelników, jednak liczba czytelników w tej kategorii wiekowej zmniejszyła się o kolejne 0,8 procent. W skali powiatów wskaźnik ten waha się od 55,8 proc. w powiecie niżańskim do 39,9 proc. w powiecie krośnieńskim, natomiast w gminach od 78,6 proc. w GBP w Jaśliskach pow. krośnieński do 28,5 proc. w MiPBP w Dębicy. W bibliotekach, studenci tworzyli grupę 8,4 procentową, spadek o 0,6 proc., która najliczniej reprezentowana była w bibliotekach powiatu krośnieńskiego - 11,0 proc., a najmniej liczna była w powiecie rzeszowskim - 6,0 i brzozowskim 6,2 procent. Natomiast w gminach najwięcej młodzieży studiującej odnotowały: KBP w Krośnie - 14,9 proc. a najmniej w GBP Przecławiu pow. mielecki 2,4 procent. Niezatrudnieni stanowili 19,1 proc. ogółu czytelników i w stosunku do roku poprzedniego wielkość ta utrzymała się na tym samym poziomie. Najwięcej czytelników niezatrudnionych korzystało z usług bibliotek powiatów: leskiego 23,9 proc., przemyskiego 23,1 proc. i bieszczadzkiego 22,7 procent. Najmniej odnotowały placówki powiatu rzeszowskiego i stalowowolskiego 14,6 procent. WYPOŻYCZENIA Biblioteki, filie biblioteczne i punkty biblioteczne wypożyczyły na zewnątrz książek tj. o /0,1 proc./ książek mniej niż w roku Biblioteki miejskie udostępniły na zewnątrz , wzrost o książek, a biblioteki wiejskie , spadek o wypożyczeń. W omawianym roku wzrosły wypożyczenia tylko w placówkach działających w miastach. Wzrost wypożyczeń odnotowały biblioteki 5 powiatów: o w jarosławskim, o w mieleckim, o w jasielskim, o w lubaczowskim i o w przemyskim. Natomiast biblioteki w 64 gminach odnotowały wzrost wypożyczeń a w 96 spadek. Największy wzrost odnotowała

13 13 WiMBP w Rzeszowie o , MBP w Jarosławiu o , MBP w Mielcu i MBP w Jaśle o Średnio na jedną placówkę biblioteczną przypadało wypożyczeń i wielkość ta wzrosła o 28. Na 1 placówkę miejską przypadało wypożyczeń, a na 1 placówkę działającą na wsi tylko Z powyższych wyliczeń wynika, iż obciążenie usługami jest wyższe w bibliotekach miejskich. Wypożyczenia Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. kolbuszowski Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. krośnieński Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. brzozowski Pow. sanocki Pow. leżajski Pow. łańcucki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. bieszczadzki Pow. lubaczowski Pow. leski

14 14 Liczba wypożyczeń książek na 100 mieszkańców wyniosła 320 wol. i wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego. Wśród powiatów pierwsze miejsce zajmuje powiat mielecki z wskaźnikiem 478 wol. na 100 mieszkańców, a zamyka listę powiat jarosławski z wskaźnikiem 190. Natomiast w skali gmin pierwsze miejsce zajmuje MBP w Łańcucie z wskaźnikiem 735, a ostatnie GBP Przemyśl - Hermanowice pow. przemyski z wskaźnikiem 34 wypożyczenia na 100 mieszkańców. W 2013 roku średnia liczba wypożyczeń na 1 czytelnika wyniosła 19,1 wol. i spadła w stosunku do roku 2012 o 0,2 wol. Najbardziej aktywni byli czytelnicy w powiatach: kolbuszowskim 22,9, tarnobrzeskim 22,7, mieleckim 22,2 wypożyczeń na jednego czytelnika. Najmniej aktywni byli czytelnicy w powiecie jarosławskim - 13,0 wypożyczeń na jednego czytelnika. Struktura wypożyczonych zbiorów w bibliotekach publicznych Podkarpacia wyglądała następująco: - literatura piękna dla dzieci wypożyczeń 32,7 proc. - literatura piękna dla dorosłych ,0 - literatura niebeletrystyczna ,3 Rok 2013 był rokiem, w którym kolejny raz wzrosły wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych czytelników o 0,3 procent. Największy udział w wypożyczeniach tej literatury odnotowano w bibliotekach powiatu bieszczadzkiego 62,0 procent. Spadły natomiast wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci o 0,5 procent. Największy udział w udostępnianiu literatury dla dzieci i młodzieży odnotowały biblioteki powiatu kolbuszowskiego 46,7 proc., a najmniej powiatu bieszczadzkiego 26,0 procent ogółu wypożyczeń. Wzrosły wypożyczenia, o 0,4 procent, literatury niebeletrystycznej. Najwięcej udostępniły tej literatury biblioteki powiatu krośnieńskiego 18,0 proc. i jasielskiego 15,6 procent ogółu wypożyczeń. Najmniej odnotowały biblioteki powiatu niżańskiego 7,2 proc. i brzozowskiego 7,7 procent ogółu wypożyczeń.

15 15 UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW NA MIEJSCU Udostępnienia zbiorów bibliotek na miejscu w 2013 roku realizowano w 679 bibliotekach publicznych na Podkarpaciu. Działało w nich 306 czytelni i kącików czytelnianych, w których do dyspozycji czytelników było miejsc do prezencyjnego korzystania z książek, czasopism, zbiorów specjalnych i Internetu. W stosunku do roku 2012, liczba miejsc wzrosła o 237. Statystycznie, na jednego czytelnika przypadało 0,02 miejsca w czytelni. Czytelnie, jako odrębne agendy udostępniania prezencyjnego, z osobnym pomieszczeniem bibliotecznym i własną obsadą kadrową posiadały biblioteki w: Ustrzykach Dolnych, Brzozowie, Haczowie pow. brzozowski, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Gorzycach i Nowej Dębie pow. tarnobrzeski, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach, Rzeszowie, Sanoku, Sędziszowie Młp. pow. ropczycko-sędziszowski, Stalowej Woli, Strzyżowie oraz Tarnobrzegu. W czytelniach podkarpackich bibliotek publicznych z roku na rok prenumeruje się coraz mniej prasy. Rok 2013 to dalszy spadek prenumerowanych czasopism i dzienników o kolejnych 236 tytułów. Ogółem prenumerowano egzemplarzy. Średnio, na jedną bibliotekę przypadało 6,2 tytułów czasopism w stałej prenumeracie. W 2013 roku prenumerata czasopism dla wszystkich agend Działu Udostępniania Zbiorów oraz Czytelni Czasopism Bieżących Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie stanowiła łącznie 437 egzemplarzy, tj. o 13 mniej niż w ubiegłym roku sprawozdawczym. W grupie bibliotek miejskich znajdujących się w sieci bibliotek publicznych województwa podkarpackiego największą liczbę tytułów prasy prenumerowały biblioteki w: Przemyślu 216, Krośnie 188, Mielcu 179, Tarnobrzegu 138 oraz Stalowej Woli 103. Wśród bibliotek miejsko-gminnych najwięcej tytułów prasy w stałej prenumeracie w 2013 roku posiadały biblioteki w: Kolbuszowej 84, Ustrzykach Dolnych 83, Ropczycach 70 a także w Sokołowie Małopolskim pow. rzeszowski 56. W bibliotekach gminnych najwięcej czasopism i dzienników prenumerowały biblioteki w: Niebylcu 66 i Czudcu pow. strzyżowski 57, Czarnej 58 i Wysokiej pow. łańcucki 55. Największy wzrost prenumeraty prasy w 2013 roku nastąpił głównie w bibliotekach gminnych: w Chorkówce pow. krośnieński wzrost o 19 egzemplarzy, Sokołowie Małopolskim pow. rzeszowski wzrost o 18 egzemplarzy oraz wzrost o 12 tytułów w trzech bibliotekach gminnych: Gaci

16 16 pow. przeworski, Dynowie - Bachórzu pow. rzeszowski i Niebylcu pow. strzyżowski i dwóch bibliotekach miejsko-gminnych: Głogowie Małopolskim pow. rzeszowski i Zagórzu pow. sanocki. Brak odpowiednich środków finansowych na zakup czasopism w wielu bibliotekach spowodował rezygnację z części lub, w niektórych przypadkach, nawet ze wszystkich wcześniej prenumerowanych tytułów. Największy spadek ilości prenumerowanej prasy wśród bibliotek miejskich nastąpił w Krośnie spadek o 55 egzemplarzy, wśród bibliotek miejsko-gminnych w Jedliczu pow. krośnieński spadek o 47 egzemplarzy a wśród bibliotek gminnych w Chmielniku pow. rzeszowski, gdzie w związku z niskim budżetem zrezygnowano z wszystkich prenumerowanych wcześniej 20 tytułów czasopism. Prenumerata prasy Pow. stalowowolski 179 Pow. tarnobrzeski 249 Pow. niżański 93 Pow. mielecki 328 Pow. kolbuszowski 160 Pow. leżajski 127 Pow. lubaczowski 168 Pow. dębicki 106 Pow. jasielski 190 Pow. ropczycko sędziszowski 132 Pow. strzyżowski 174. Pow. rzeszowski 295 M. Rzeszów 437 Pow. łańcucki 247 Pow. brzozowski 127 Pow. krośnieński 369 Pow. sanocki 205 Pow. przeworski 103 Pow. przemyski 300 Pow. jarosławski 110 Pow. leski 80 Pow. bieszczadzki 86

17 17 Oprócz biblioteki w Chmielniku pow. rzeszowski, jeszcze cztery inne biblioteki publiczne w woj. podkarpackim w 2013 roku, ze względu na niewystarczające środki były zmuszone do całkowitej rezygnacji z prenumeraty prasy. Były to biblioteki gminne w Chłopicach, Orłach i Wiązownicy pow. jarosławski oraz biblioteka w Jaśliskach pow. krośnieński. Obecna w tym zestawieniu w roku ubiegłym biblioteka w Gaci pow. przeworski dokonała prenumeraty 12 czasopism. Tym samym, w stosunku do roku ubiegłego, zmalała o 1 i wzrosła o 5 liczba bibliotek, które ze względu na ograniczenia budżetowe nie prenumerowały żadnych tytułów prasy. W 2013 roku było to ogółem 17 bibliotek: w Besku pow. sanocki, Chmielniku pow. rzeszowski, Czarnej pow. bieszczadzki, Dębicy-Latoszynie pow. dębicki, Jaśliskach pow. krośnieński, Sieniawie pow. przeworski, Krzywczy pow. przemyski, Chłopicach, Orłach, Radymnie-Skołoszowie, Wiązownicy i Laszkach pow. jarosławski, Horyńcu Zdroju, Lubaczowie-Baszni Dolnej i Starym Dzikowie pow. lubaczowski, w Przemyślu-Hermanowicach pow. przemyski oraz Raniżowie pow. kolbuszowski. Odwiedziny Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. jasielski Pow. ropczyckosędziszowski Pow. strzyżowski W roku 2007 w 698 bibliote kach publicz nych i ich filiach na terenie wojewó dztwa podkarp Pow. rzeszowski Pow. krośnieński M. Rzeszów Pow. łańcucki Pow. brzozowski Pow. sanocki Pow. przeworski Pow. przemyski Pow. jarosławski Pow. leski Pow. bieszczadzki

18 18 W czytelniach bibliotek publicznych na Podkarpaciu w 2013 roku zarejestrowano ogółem odwiedzin, tj. o odwiedzin więcej niż w roku Na jedną placówkę biblioteczną przypadało odwiedzin. W Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących WiMBP w Rzeszowie na koniec 2013 roku wykazano odwiedzin, tj. o 705 więcej w porównaniu z rokiem 2012, przy czym znaczący wzrost odnotowano zwłaszcza w czytelni z czasopismami. W prawie połowie bibliotek (48%) w 2013 roku odnotowano wzrost liczby odwiedzin. Największy wzrost liczby odwiedzin zarejestrowano w czytelniach bibliotek w: Jarosławiu wzrost o , Lubaczowie wzrost o 9 173, Nowej Dębie pow. tarnobrzeski wzrost o i Ropczycach wzrost o Ponad połowa bibliotek głównych (52%) zarejestrowała w 2013 roku spadek liczby odwiedzin w czytelni. Największe spadki odwiedzin zarejestrowano w Tarnobrzegu spadek o 6 316, Mielcu-Chorzelowie spadek o 5 071, Mielcu o mniej w stosunku do roku ubiegłego. W układzie powiatowym największą liczbę odwiedzin w czytelniach bibliotek w 2013 roku odnotowano w powiecie krośnieńskim , w powiecie rzeszowskim , w jasielskim , w mieleckim Najmniejszą liczbę odwiedzin w czytelniach zarejestrowano w powiatach: bieszczadzkim , sanockim oraz przeworskim Rok 2013 to dalszy spadek ilości informacji udzielonych na miejscu w bibliotece. W podkarpackich bibliotekach publicznych udzielono ogółem informacji, tj. o mniej niż w ubiegłym roku sprawozdawczym. W Sekcji Informacji Komputerowej, Informatorium, Wypożyczalni Głównej oraz czterech filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w 2013 roku zanotowano wzrost udzielonych informacji, jednakże w większości placówek nastąpił spadek. Ogółem liczba udzielonych na miejscu informacji w WiMBP w Rzeszowie na koniec 2013 roku wynosiła informacji, tj. o mniej, niż w roku Kilkutysięczny wzrost liczby udzielonych na miejscu informacji, w stosunku do roku ubiegłego, odnotowały biblioteki w: Jarosławiu wzrost o informacji, Jaśle wzrost o 3 396, Ropczycach wzrost o 2 250, Tryńczy pow. przeworski wzrost o 1794 udzielone informacje. Największy, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek udzielonych informacji w 2013 roku zarejestrowały biblioteki w: Bojanowie pow. stalowowolski spadek o 2 643, Łańcucie spadek o 2 251, Zaklikowie pow. stalowowolski spadek o udzielone informacje.

19 19 W układzie powiatowym bibliotek publicznych woj. podkarpackiego największą liczbę udzielonych informacji wykazano w powiatach: krośnieńskim informacji, jasielskim , mieleckim oraz rzeszowskim, gdzie we wszystkich bibliotekach wchodzących w skład powiatu udzielono łącznie informacji. Udzielone informacje Pow. stalowowolski Pow. tarnobrzeski Pow. niżański Pow. mielecki Pow. kolbuszowski Pow. leżajski Pow. lubaczowski Pow. dębicki Pow. ropczycko sędziszowski Pow. strzyżowski Pow. rzeszowski M. Rzeszów Pow. łańcucki pow. przeworski Pow. jarosławski W roku Pow. przemyski 2007 w Pow. brzozowski Pow. jasielski bibliote kach Pow. krośnieński Pow. sanocki publicz nych i Pow. bieszczadzki ich Pow. leski filiach na terenie wojewó dztwa podkarp ackiego Najmniejszą działało w 2013 roku liczbę udzielonych na miejscu informacji w bibliotekach w 321 układzie powiatowym wykazały biblioteki z powiatów: czytelni i kącików czytelni anych,

20 20 leskiego 2 202, kolbuszowskiego 3 386, brzozowskiego oraz bieszczadzkiego W tabeli nr 20 zaprezentowano dane dotyczące udostępniania prezencyjnego w czytelniach z podziałem na rodzaj udostępnianych dokumentów oraz udostępnienia Internetu. W czytelniach bibliotek publicznych na Podkarpaciu w roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, zanotowano dalszy spadek udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu. Zarejestrowano ogółem udostępnień, tj. o mniej niż w roku Wskaźnik udostępnień prezencyjnych materiałów bibliotecznych ogółem (książek, czasopism, zbiorów specjalnych oraz źródeł informacji dostępnych w Internecie) w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2013 roku wynosił 65 jedn. inw., tj. o 4 jedn. inw. mniej niż w roku ubiegłym. Największym zainteresowaniem wśród użytkowników czytelni podkarpackich bibliotek publicznych cieszyły się czasopisma nieoprawne ogółem udostępniono czasopism (o mniej niż w roku ubiegłym). Równie popularne były książki i czasopisma oprawne, które udostępniono na miejscu w liczbie woluminów (o mniej niż w 2012 roku). Wzrosło, w stosunku do roku ubiegłego, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji na koniec 2013 roku zanotowano wykorzystań na miejscu tego medium, tj. o więcej. Spadek zainteresowania Internetem zaobserwowano jednakże w siedzibie głównej i wszystkich filiach i oddziałach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w ubiegłym roku zarejestrowano udostępnień Internetu, tj. o mniej niż w roku Pomimo wysokiej dostępności Internetu w domach (wg danych GUS Polska pod względem internetyzacji społeczeństwa utrzymuje się na poziomie średniej unijnej wynoszącej 67%), a także coraz wyższego poziomu edukacji informacyjnej społeczeństwa, nadal wielu użytkowników bibliotek chętnie korzysta z Internetu w bibliotece. Największą liczbę udostępnień Internetu w 2013 roku wykazały biblioteki w: Krośnie , Jarosławiu , Jaśle , Mielcu w zestawieniu powiatowym najwięcej udostępnień Internetu w czytelniach odnotowały biblioteki w powiatach: krośnieńskim , mieleckim , jasielskim i kolbuszowskim Zbiory bibliotek systematycznie są wzbogacane o zbiory specjalne, głównie dokumenty audiowizualne, w 2013 roku do zbiorów bibliotek zakupiono łącznie jedn. inw. zbiorów specjalnych. Największą popularnością cieszą się filmy, muzyka, programy edukacyjne na płytach CD i DVD oraz audiobooki, których wykorzystanie w porównaniu z latami

21 21 ubiegłymi, utrzymuje się na podobnym, dość wysokim poziomie. W 2013 roku udostępniono prezencyjnie jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Ponadto, coraz więcej bibliotek, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju programach i projektach, z powodzeniem pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie specjalnych działów audiowizualnych i zbiorów specjalnych, czytelni multimedialnych itp., ułatwiających korzystanie z tych zbiorów. Takie nowoczesne czytelnie lub działy audiowizualne posiadały w 2013 roku biblioteki w Cieszanowie, Jarosławiu, Lubaczowie, Łańcucie, Krośnie, Przeworsku, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu. Procentowo, w skali województwa, udostępnienia książek w czytelniach bibliotek stanowią 34,1 proc., czasopism 38,7 proc., zbiorów specjalnych 1,2 proc., Internetu 26,1 proc. w stosunku do ogółu udostępnień prezencyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2013 nastąpił spadek udostępnień na miejscu książek i czasopism oprawnych, czasopism nieoprawnych, zbiorów specjalnych i wzrost udostępnień Internetu. Najwięcej udostępnień materiałów bibliotecznych w czytelniach ogółem wykazały biblioteki w: Krośnie , Dębicy , Jaśle , Tarnobrzegu Najmniej udostępnień na miejscu ogółem w 2013 roku wykazały głównie biblioteki gminne, m.in. w: Przemyślu-Hermanowicach pow. przemyski 141, Krzywczy pow. przemyski 153, Stubnie pow. przemyski 168 i Krempnej pow. jasielski 187. Największy wzrost liczby udostępnień prezencyjnych odnotowały biblioteki w: Nowej Dębie pow. tarnobrzeski wzrost o , Jarosławiu wzrost o , Dębicy wzrost o Największy spadek liczby udostępnień nastąpił w bibliotekach w: Stalowej Woli spadek o , Łańcucie spadek o , Cisnej pow. leski spadek o W WiMBP w Rzeszowie w 2013 roku także odnotowano spadek liczby udostępnień prezencyjnych , tj. o udostępnień mniej niż w roku W porównaniu z rokiem ubiegłym, w czytelniach podkarpackich bibliotek publicznych, utrzymuje się tendencja wzrostowa dotycząca zwiększającej się z roku na rok liczby czytelni i kącików czytelnianych oraz ilości miejsc w czytelniach. Wygodne i przyjazne wnętrza bibliotek przyciągają użytkowników, co wpływa na wzrost ilości odwiedzin. Uzyskanie dostępu do Internetu w wielu bibliotekach i filiach bibliotek gminnych a także pozyskanie nowoczesnego sprzętu komputerowego i przyjazne aranżacje wnętrz czytelni internetowych wpłynęły korzystnie na wzrost udostępnień Internetu. Na koniec 2013 roku odnotowano jednakże spadek udzielonych na miejscu informacji, spadek liczby zaprenumerowanych czasopism i dzienników oraz spadek ogólnej

22 22 liczby udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu. Spośród udostępnianych prezencyjnie zbiorów bibliotecznych największy pod względem ilościowym spadek udostępnień dotyczył czasopism nieoprawnych i książek (spadek o kilkadziesiąt tysięcy udostępnień), natomiast wykorzystanie zbiorów specjalnych na miejscu spadło minimalnie, pozostając w stosunku do roku 2012 niemalże na tym samym poziomie.

23 23 PODSUMOWANIE W województwie podkarpackim w 2013 roku działalność biblioteczną prowadziło 679 bibliotek i filii oraz 49 punktów bibliotecznych. Zadania ponadlokalne realizowało 19 bibliotek z 21 powiatów. Na koniec roku stan zbiorów bibliotecznych wynosił woluminy co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 4,0 woluminy. W ciągu roku do bibliotek przybyło książki. Zbiory bibliotek podkarpackich systematycznie powiększają się, nie tylko o książki ale także o inne materiały biblioteczne: dokumenty dźwiękowe, filmowe, elektroniczne, graficzne, kartograficzne i dokumenty życia społecznego. Wielkość zbiorów specjalnych wynosiła na koniec 2013 roku jednostek inwentarzowych. Zmniejszeniu uległy środki finansowe na zakup nowych książek zarówno ze środków organizatora jak i dotacji ministerialnej co spowodowało obniżenie się wskaźnika zakupu z 9,6 wol. na 8,8 wol. 100 mieszkańców. Biblioteki nadal liczą na zrozumienie i pomoc władz /zarówno samorządowych, jak i państwowych/ i zwiększenie środków na zakup nowych książek. Z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego w 2013 roku korzystało czytelników, tj. o użytkowników mniej niż przed rokiem. Biblioteki wypożyczyły na zewnątrz książek, tj. o woluminów mniej niż 2012 roku. Prezentowane w wydawnictwie dane statystyczne uzyskane przez biblioteki Podkarpacia w 2013 roku obrazują duże zróżnicowanie pomiędzy bibliotekami działającymi w poszczególnych powiatach i gminach w zakresie oferty bibliotecznej dla mieszkańców - poziom czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych, stan zbiorów bibliotecznych, nakłady finansowe.

24 24 SPIS TABEL Tabl. 1 Biblioteki publiczne woj. podkarpackiego w roku Tabl. 2 Zakup nowości bibliotecznych w roku Tabl. 3 Struktura wypożyczeń w roku Tabl. 4 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 37 Tabl. 5 Wzrost lub spadek liczby czytelników 39 Tabl. 6 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 41 Tabl. 7 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 43 Tabl. 8 Wypożyczenia na 1 wolumin 45 Tabl. 9 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 47 Tabl.10 Liczba książek na 100 mieszkańców 49 Tabl.11 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 51 Tabl.12 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną 55 Tabl.13 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 57 Tabl.14 Księgozbiór w roku Tabl.15 cz.1 Struktura czytelników w roku 2013 wg wieku 63 Tabl.15 cz.2 Struktura czytelników w roku 2013 wg wieku 67 Tabl.16 cz.1 Struktura czytelników w roku 2013 wg zajęcia 71 Tabl.16 cz.2 Struktura czytelników w roku 2013 wg zajęcia 75 Tabl.17 Działalność informacyjna w roku Tabl.18 Odwiedziny (porównawczo rok 2012 i 2013) 83 Tabl.19 Informacje (porównawczo rok 2012 i 2013) 87 Tabl.20 Udostępnienia prezencyjne w roku Tabl.21 Liczba czytelników bibliotek na 100 mieszkańców 95 Tabl.22 Wzrost lub spadek liczby czytelników 96 Tabl.23 Liczba wypożyczeń rocznie na 1 czytelnika 98 Tabl.24 Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 99 Tabl.25 Wypożyczenia na 1 wolumin 101 Tabl.26 Wzrost lub spadek liczby wypożyczeń 102 Tabl.27 Liczba książek na 100 mieszkańców 104 Tabl.28 Gęstość sieci: liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną 105 Tabl.29 Zakup nowych książek na 100 mieszkańców 107 Tabl.30 Gęstość sieci: przeciętna liczba czytelników na 1 placówkę biblioteczną 110

25 BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. PODKARPACKIEGO W ROKU 2013 TABL. 1 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 1. Czarna (bieszczadzka) Lutowiska Ustrzyki Dolne BIESZCZADZKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZOWSKI Brzostek Czarna (dębicka) Dębica Dębica - Latoszyn Jodłowa Pilzno Żyraków DĘBICKI Chłopice Jarosław Jarosław - Pełkinie Laszki Pawłosiów Pruchnik Radymno Radymno - Skołoszów Rokietnica Roźwienica Wiązownica JAROSŁAWSKI Brzyska Dębowiec Jasło Jasło - Szebnie Kołaczyce Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec JASIELSKI Cmolas Dzikowiec Kolbuszowa

26 - 26 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 41. Majdan Królewski Niwiska Raniżów KOLBUSZOWSKI Chorkówka Dukla Iwonicz Zdrój Jaśliska Jedlicze Korczyna Krosno Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Rymanów Wojaszówka - Odrzykoń KROŚNIEŃSKI Baligród Cisna Lesko Olszanica Solina - Polańczyk LESKI Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk Leżajsk - Giedlarowa Nowa Sarzyna LEŻAJSKI Cieszanów Horyniec Zdrój Lubaczów Lubaczów - Basznia Dolna Narol Oleszyce Stary Dzików Wielkie Oczy LUBACZOWSKI Białobrzegi Czarna (łańcucka) Łańcut Łańcut - Wysoka Łańcucka Markowa Rakszawa Żołynia ŁAŃCUCKI

27 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln. 80. Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Mielec - Chorzelów Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne MIELECKI Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów Nisko Rudnik n/sanem Ulanów NIŻAŃSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Przemyśl - Hermanowice Stubno Żurawica PRZEMYSKI Adamówka Gać Jawornik Polski Kańczuga Przeworsk Przeworsk - Urzejowice Sieniawa Tryńcza Zarzecze PRZEWORSKI Iwierzyce Ostrów Ropczyce Sędziszów Małopolski Wielopole Skrzyńskie ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI Błażowa

28 Gmina L i c z b a Wypoż. B-k Fil Pkt Książek Czyteln Boguchwała Chmielnik Dynów Dynów - Bachórz Głogów Małopolski Hyżne Kamień Krasne Lubenia Sokołów Małopolski Świlcza Trzebownisko Tyczyn RZESZOWSKI Besko Bukowsko Komańcza Sanok Sanok - Gmina Tyrawa Wołoska Zagórz Zarszyn SANOCKI Bojanów Pysznica Radomyśl n/sanem Stalowa Wola Zaklików Zaleszany STALOWOWOLSKI Czudec Frysztak Niebylec Strzyżów Wiśniowa STRZYŻOWSKI Baranów Sandomierski Gorzyce Grębów Nowa Dęba Tarnobrzeg TARNOBRZESKI TEREN RZESZÓW WOJEWÓDZTWO

29 ZAKUP NOWOŚCI BIBLIOTECZNYCH W ROKU 2013 TABL. 2 Liczba Zakup woluminów w tym ogółem ogółem ze środków ze organiz. środków organiz. z dotacji MKz dotacji MKiDN Gmina mieszk. wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena wolum. kwota śr.cena 1. Czarna (bieszczadzka) , , ,99 2. Lutowiska , , ,64 3. Ustrzyki Dolne , , , BIESZCZADZKI , , , Brzozów , , ,67 5. Domaradz , , ,00 6. Dydnia , , ,21 7. Haczów , , ,84 8. Jasienica Rosielna , , ,00 9. Nozdrzec , , , BRZOZOWSKI , , , Brzostek , , , Czarna (dębicka) , , , Dębica , , , Dębica - Latoszyn , , , Jodłowa , , , Pilzno , , , Żyraków , , , DĘBICKI , , , Chłopice , , , Jarosław , , , Jarosław - Pełkinie , , , Laszki , , , Pawłosiów , , , Pruchnik , , , Radymno , , , Radymno - Skołoszów , , , Rokietnica , , , Roźwienica , , , Wiązownica , , , JAROSŁAWSKI , , , Brzyska , , , Dębowiec , , , Jasło , , , Jasło - Szebnie , , , Kołaczyce , , , Krempna , , , Nowy Żmigród , , , Osiek Jasielski , , , Skołyszyn , , , Tarnowiec , , , JASIELSKI , , , Cmolas , , , Dzikowiec , , , Kolbuszowa , , , Majdan Królewski , , , Niwiska , , , Raniżów , , , KOLBUSZOWSKI , , ,

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 Rzeszów 2012 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2011 są wydawane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% 66 51 24 13 49 48 brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 66% 58 57 45 35 57 58 brzozowski Technikum Uzupełniające dla Brzozów

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , wszystkie bieszczadzki I Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 8% 70,8 46,4 17,5 10 42,0 43,3 2 30,0 28,0 bieszczadzki Technikum 4-letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 17 29% 79,1 44,3 29,8 13 47,7 39,6

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13 Informator Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego zawiera adresy bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Zamieszczone informacje pochodzą

Bardziej szczegółowo

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 82% 74 62 59 88 68 72 10 65 70 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof. W.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014)

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014) bieszczadzki Powiat Nazwa świadczeniodawcy Kod pocztowy Miejscowość Ulica Telefon do rejestracji Ustrzykach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 57 (013)4611011 bieszczadzki Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail: bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 14 57% 69,3 40,9 30,9 12 53,3 39,9 2 83,3 66,5 -- -- -- bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 0% 61,3 28,5 17,7 9 45,6

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Mikołaja Ustrzyki Dolne Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Kopernika 97 64 41 43 31 50 30 32 22 42 14 49 36 45 3 53 41 51 5 36 11 44 4 brzozowski

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach na terenie województwa podkarpackiego

Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach na terenie województwa podkarpackiego Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011 2015... na terenie województwa podkarpackiego Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Witold Furman Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo