UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Zmienia się 1, który otrzymuje brzmienie : Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Leżajsk Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu PODKARPACKI SYSTEM e-administracji PUBLICZNEJ PSeAP na warunkach określonych w Porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie takie jak załącznik do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Nowak Uchwała Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim. Egz. nr. Strona z 1 z 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008r. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKI SYSTEM e-administracji PUBLICZNEJ PSeAP Mając na uwadze zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, postanowiono zawrzeć porozumienie w dniu 9 maja 2008 roku w Rzeszowie pomiędzy: Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 1. Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego, 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, zwanym dalej Liderem Projektu a: 1. Powiatem Bieszczadzkim, reprezentowanym przez Krzysztofa Gąsiora - Starostę i Zygmunta Krasowskiego Wicestarostę 2. Powiatem Brzozowskim, reprezentowanym przez Zygmunta Błaża Starostę i Janusza Dragułę Wicestarostę 3. Powiatem Dębickim, reprezentowanym przez Władysława Bielawę Starostę i Czesława Kubka Wicestarostę 4. Powiatem Jarosławskim, reprezentowanym przez Tadeusza Chrzana - Starostę i Jacka Stańdę Wicestarostę 5. Powiatem Jasielskim, reprezentowanym przez Adama Kmiecika - Starostę i Witolda Lechowskiego Wicestarostę 6. Powiatem Kolbuszowskim, reprezentowanym przez Józefa Kardysia - Starostę i Waldemara Machetę Wicestarostę 7. Powiatem Krośnieńskim, reprezentowanym przez Jana Juszczaka Starostę i Andrzeja Guzika Wicestarostę 8. Powiatem Leskim, reprezentowanym przez Marka Scelinę - Starostę i Stanisława Szelążka Wicestarostę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008 r. Egz. nr. Strona 1 z 19

3 9. Powiatem Leżajskim, reprezentowanym przez Roberta Żołynię - Starostę i Józefa Majkuta Wicestarostę 10. Powiatem Lubaczowskim, reprezentowanym przez Józefa Michalika - Starostę i Krzysztofa Szpyt Wicestarostę 11. Powiatem Łańcuckim, reprezentowanym przez Adama Krzysztonia - Starostę i Józefa Rzepkę Wicestarostę 12. Powiatem Mieleckim, reprezentowanym przez Andrzeja Chrabąszcza - Starostę i Józefa Smaczny Wicestarostę 13. Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Władysława Praconia Starostę i Krzysztofa Krawca Wicestarostę 14. Powiatem Przemyskim, reprezentowanym przez Jana Pączka - Starostę i Marka Kudłę Wicestarostę 15. Powiatem Przeworskim, reprezentowanym przez Zbigniewa Kiszkę - Starostę i Marka Frączka Wicestarostę 16. Powiatem Ropczycko Sędziszowskim, reprezentowanym przez Józefa Rojka - Starostę i Stanisława Ziemińskiego Wicestarostę 17. Powiatem Rzeszowskim, reprezentowanym przez Józefa Jodłowskiego Starostę i Marka Sitarza Wicestarostę 18. Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez Wacława Krawczyka - Starostę i Andrzeja Radwańskiego Wicestarostę 19. Powiatem Stalowowolskim, reprezentowanym przez Wiesława Siembidę - Starostę i Janusza Zarzecznego Wicestarostę 20. Powiatem Strzyżowskim, reprezentowanym przez Roberta Godka - Starostę i Jana Stodolaka Wicestarostę 21. Powiatem Tarnobrzeskim, reprezentowanym przez Wacława Wróbla - Starostę i Jacka Hynowskiego Wicestarostę 22. Gminą Adamówka, reprezentowaną przez Edwarda Jarmuziewicza Wójta 23. Gminą Baligród, reprezentowaną przez Roberta Stępnia Wójta 24. Miastem i Gminą Baranów Sandomierski, reprezentowanymi przez Mirosława Plutę 25. Gminą Besko, reprezentowaną przez Mariusza Bałabana - Wójta 26. Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez Franciszka Masłonia Wójta 27. Gminą Bircza, reprezentowaną przez Józefa Żydownika Wójta 28. Miastem i Gminą Błażowa, reprezentowanymi przez Stanisława Najdę 29. Miastem i Gminą Boguchwała, reprezentowanymi przez Wiesława Dronkę Egz. nr. Strona 2 z 19

4 30. Gminą Bojanów, reprezentowaną przez Sławomira Serafina Wójta 31. Gminą Borowa, reprezentowaną przez Władysława Błażejowskiego Wójta 32. Gminą Brzostek, reprezentowaną przez Leszka Bieńka Wójta 33. Miastem i Gminą Brzozów, reprezentowanymi przez Józefa Rzepkę 34. Gminą Brzyska, reprezentowaną przez Ryszarda Papciaka Wójta 35. Gminą Bukowsko, reprezentowaną przez Piotra Błażejowskiego Wójta 36. Gminą Chłopice, reprezentowaną przez Stanisława Koniecznego Wójta 37. Gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Krzysztofa Grada Wójta 38. Gminą Chorkówka, reprezentowaną przez Andrzeja Konieckiego - Wójta 39. Miastem i Gminą Cieszanów, reprezentowanymi przez Zdzisława Zadwornego 40. Gminą Cisna, reprezentowaną przez Renatę Szczepańską Wójta 41. Gminą Cmolas, reprezentowaną przez Eugeniusza Galka Wójta 42. Gminą Czarna (pow. bieszczadzki), reprezentowaną przez Marcina Rogackiego Wójta 43. Gminą Czarna (pow. dębicki), reprezentowaną przez Józefa Chudego Wójta 44. Gminą Czarna (pow. łańcucki), reprezentowaną przez Edwarda Dobrzańskiego Wójta 45. Gminą Czermin, reprezentowaną przez Leona Getingera Wójta 46. Gminą Czudec, reprezentowaną przez Stanisława Gierlaka Wójta 47. Miastem Dębica, reprezentowanym przez Pawła Wolickiego 48. Gminą Dębica, reprezentowaną przez Stanisława Rokosza Wójta 49. Gminą Dębowiec, reprezentowaną przez Zbigniewa Staniszewskiego Wójta 50. Gminą Domaradz, reprezentowaną przez Jana Pilcha Wójta 51. Gminą Dubiecko, reprezentowaną przez Zbigniewa Blecharczyka Wójta 52. Miastem i Gminą Dukla, reprezentowanymi przez Marka Góraka 53. Gminą Dydnia, reprezentowaną przez Jerzego Adamskiego Wójta 54. Miastem Dynów, reprezentowanym przez Zygmunta Frańczaka 55. Gminą Dynów, reprezentowaną przez Adama Chrobaka Wójta 56. Gminą Dzikowiec, reprezentowaną przez Krzysztofa Klechę Wójta 57. Gminą Fredropol, reprezentowaną przez Zbigniewa Żaka Wójta 58. Gminą Frysztak, reprezentowaną przez Jana Ziarnika Wójta 59. Gminą Gać, reprezentowaną przez Tadeusza Zubka Wójta 60. Gminą Gawłuszowice, reprezentowaną przez Jana Nowaka Wójta 61. Miastem i Gminą Głogów Małopolski, reprezentowanymi przez Kazimierza Rokitę 62. Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Mariana Grzegorzeka Wójta Egz. nr. Strona 3 z 19

5 63. Gminą Grębów, reprezentowaną przez Zuzannę Paduch - Wójta 64. Gminą Grodzisko Dolne, reprezentowaną przez Jacka Chmurę Wójta 65. Gminą Haczów, reprezentowaną przez Stanisława Jakiela - Wójta 66. Gminą Harasiuki, reprezentowaną przez Henryka Bździucha Wójta 67. Gminą Horyniec -Zdrój, reprezentowaną przez Ryszarda Urbana Wójta 68. Gminą Hyżne, reprezentowaną przez Bogusława Kotarbę Wójta 69. Gminą Iwierzyce, reprezentowaną przez Jerzego Jakubca Wójta 70. Miastem i Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowanymi przez Pawła Pernala 71. Gminą Jarocin, reprezentowaną przez Zbigniewa Walczaka Wójta 72. Miastem Jarosław, reprezentowanym przez Andrzeja Wyczawskiego 73. Gminą Jarosław, reprezentowaną przez Romana Kałamarza - Wójta 74. Gminą Jasienica Rosielna, reprezentowaną przez Marka Ćwiąkałę Wójta 75. Miastem Jasło, reprezentowanym przez Marię Kurowską 76. Gminą Jasło, reprezentowaną przez Stanisława Pankiewicza Wójta 77. Gminą Jawornik Polski, reprezentowaną przez Edwarda Gwizdałę Wójta 78. Miastem i Gminą Jedlicze, reprezentowanymi przez Zbigniewa Sanockiego 79. Gminą Jeżowe, reprezentowaną przez Gabriela Lesiczkę Wójta 80. Gminą Jodłowa, reprezentowaną przez Roberta Muchę Wójta 81. Gminą Kamień, reprezentowaną przez Ryszarda Bugla Wójta 82. Miastem i Gminą Kańczuga, reprezentowanymi przez Jacka Sołka 83. Miastem i Gminą Kolbuszowa, reprezentowanymi przez Jana Zubę 84. Gminą Kołaczyce, reprezentowaną przez Małgorzatę Salachę Wójta 85. Gminą Komańcza, reprezentowaną przez Stanisława Bielawkę Wójta 86. Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Jana Zycha Wójta 87. Gminą Krasiczyn, reprezentowaną przez Jerzego Kowalskiego Wójta 88. Gminą Krasne, reprezentowaną przez Alfreda Maternię Wójta 89. Gminą Krempna, reprezentowaną przez Kazimierza Miśkowicza Wójta 90. Miastem Krosno, reprezentowanym przez Piotra Przytockiego Prezydenta 91. Gminą Krościenko Wyżne, reprezentowaną przez Jana Kuźnara Wójta 92. Gminą Krzeszów, reprezentowaną przez Stanisława Nowakowskiego Wójta 93. Gminą Krzywcza, reprezentowaną przez Zofię Lekką - Wójta 94. Gminą Kuryłówka, reprezentowaną przez Tadeusza Halesiaka Wójta 95. Gminą Laszki, reprezentowaną przez Adama Grendę Wójta 96. Miastem i Gminą Lesko, reprezentowanymi przez Barbarę Jankiewicz 97. Miastem Leżajsk, reprezentowanym przez Tadeusza Trębacza Egz. nr. Strona 4 z 19

6 98. Gminą Leżajsk, reprezentowaną przez Mieczysława Tołpę Wójta 99. Miastem Lubaczów, reprezentowanym przez Jerzego Zająca 100. Gminą Lubaczów, reprezentowaną przez Wiesława Kapela Wójta 101. Gminą Lubenia, reprezentowaną przez Adama Warzyboka - Wójta 102. Gminą Lutowiska, reprezentowaną przez Włodzimierza Podymę Wójta 103. Miastem Łańcut, reprezentowanym przez Stanisława Gwizdaka 104. Gminą Łańcut, reprezentowaną przez Zbigniewa Łozę Wójta 105. Gminą Majdan Królewski, reprezentowaną przez Jerzego Wilka Wójta 106. Gminą Markowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Kuźniara Wójta 107. Gminą Medyka, reprezentowaną przez Marka Iwasieczkę Wójta 108. Gminą Miejsce Piastowe, reprezentowaną przez Marka Klarę Wójta 109. Miastem Mielec, reprezentowanym przez Janusza Chodorowskiego Prezydenta 110. Gminą Mielec, reprezentowaną przez Władysława Ochalika Wójta 111. Miastem i Gminą Narol, reprezentowanymi przez Stanisława Wosia 112. Gminą Niebylec, reprezentowaną przez Zbigniewa Koraba Wójta 113. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanymi przez Juliana Ozimka 114. Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel Wójta 115. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanymi przez Wiesława Ordona 116. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanymi przez Roberta Gnatka 117. Gminą Nowy Żmigród, reprezentowaną przez Krzysztofa Augustyna Wójta 118. Gminą Nozdrzec, reprezentowaną przez Antoniego Gromalę Wójta 119. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanymi przez Marię Janowską-Placek 120. Gminą Olszanica, reprezentowaną przez Krzysztofa Zapałę Wójta 121. Gminą Orły, reprezentowaną przez Ryszarda Cząstkę Wójta 122. Gminą Osiek Jasielski, reprezentowaną przez Mariusza Pykosza Wójta 123. Gminą Ostrów, reprezentowaną przez Piotra Cielca Wójta 124. Gminą Padew Narodowa, reprezentowaną przez Kazimierza Popiołka Wójta 125. Gminą Pawłosiów, reprezentowaną przez Halinę Węgrzynowską Wójta 126. Miastem i Gminą Pilzno, reprezentowanymi przez Józefa Chmurę 127. Gminą Pruchnik, reprezentowaną przez Stanisława Górskiego Wójta 128. Gminą Przecław, reprezentowaną przez Ryszarda Wolanina Wójta 129. Miastem Przemyśl, reprezentowanym przez Roberta Chomę Prezydenta 130. Gminą Przemyśl, reprezentowaną przez Witolda Kowalskiego Wójta 131. Miastem Przeworsk, reprezentowanym przez Janusza Magonia Egz. nr. Strona 5 z 19

7 132. Gminą Przeworsk, reprezentowaną przez Edwarda Pączkę Wójta 133. Gminą Pysznica, reprezentowaną przez Tadeusza Bąka Wójta 134. Gminą Radomyśl nad Sanem, reprezentowaną przez Jana Pyrkosza Wójta 135. Miastem i Gminą Radomyśl Wielki, reprezentowanymi przez Józefa Rybińskiego 136. Gminą Radymno, reprezentowaną przez Stanisława Ślęzaka Wójta 137. Miastem Radymno, reprezentowanym przez Wiesława Pirożka 138. Gminą Rakszawa, reprezentowaną przez Marię Kulę Wójta 139. Gminą Raniżów, reprezentowaną przez Jana Niemczyka Wójta 140. Gminą Rokietnica, reprezentowaną przez Bożenę Gmyrek Wójta 141. Miastem i Gminą Ropczyce, reprezentowanymi przez Bolesława Bujaka 142. Miastem i Gminą Roźwienica, reprezentowanymi przez Tomasza Kotlińskiego Wójta 143. Gminą Rudnik nad Sanem, reprezentowaną przez Waldemara Grochowskiego 144. Miastem i Gminą Rymanów, reprezentowanymi przez Jana Rajchla 145. Miastem Rzeszów, reprezentowanym przez Tadeusza Ferenca Prezydenta 146. Miastem Sanok, reprezentowanym przez Wojciecha Blecharczyka 147. Gminą Sanok, reprezentowaną przez Mariusza Szmyda Wójta 148. Miastem i Gminą Sędziszów Małopolski, reprezentowanymi przez Kazimierza Kiełba 149. Miastem i Gminą Sieniawa, reprezentowanymi przez Adama Wosia 150. Gminą Skołyszyn, reprezentowaną przez Zenona Szurę Wójta 151. Miastem i Gminą Sokołów Małopolski, reprezentowanymi przez Andrzeja Ożoga 152. Gminą Solina, reprezentowaną przez Zbigniewa Sawińskiego Wójta 153. Miastem Stalowa Wola, reprezentowanym przez Andrzeja Szlęzaka Prezydenta 154. Gminą Stary Dzików, reprezentowaną przez Anielę Hulak Wójta 155. Miastem i Gminą Strzyżów, reprezentowanymi przez Marka Śliwińskiego 156. Gminą Stubno, reprezentowaną przez Janusza Słabickiego Wójta 157. Gminą Świlcza, reprezentowaną przez Wojciecha Wdowika Wójta 158. Miastem Tarnobrzeg, reprezentowanym przez Jana Dziubińskiego Prezydenta 159. Gminą Tarnowiec, reprezentowaną przez Krzysztofa Szajnickiego Wójta 160. Gminą Tryńcza, reprezentowaną przez Ryszarda Jędrucha Wójta 161. Gminą Trzebownisko, reprezentowaną przez Józefa Fedana Wójta 162. Gminą Tuszów Narodowy, reprezentowaną przez Andrzeja Kałużę Wójta Egz. nr. Strona 6 z 19

8 163. Miastem i Gminą Tyczyn, reprezentowanymi przez Kazimierza Szczepańskiego 164. Gminą Tyrawa Wołoska, reprezentowaną przez Mieczysława Czapora Wójta 165. Miastem i Gminą Ulanów, reprezentowanymi przez Andrzeja Bąka 166. Miastem i Gminą Ustrzyki Dolne, reprezentowanymi przez Henryka Sułuję 167. Gminą Wadowice Górne, reprezentowaną przez Stefana Rysaka Wójta 168. Gminą Wiązownica, reprezentowaną przez Mariana Ryznara Wójta 169. Gminą Wielkie Oczy, reprezentowaną przez Władysława Strojnego Wójta 170. Gminą Wielopole Skrzyńskie, reprezentowaną przez Czesława Leję Wójta 171. Gminą Wiśniowa, reprezentowaną przez Tadeusza Przywarę Wójta 172. Gminą Wojaszówka, reprezentowaną przez Stanisława Blicharczyka Wójta 173. Miastem i Gminą Zagórz, reprezentowanymi przez Bogusława Jaworskiego 174. Gminą Zaklików, reprezentowaną przez Ryszarda Polańskiego Wójta 175. Gminą Zaleszany, reprezentowaną przez Stanisława Guźlę Wójta 176. Gminą Zarszyn, reprezentowaną przez Andrzeja Betleja Wójta 177. Gminą Zarzecze, reprezentowaną przez Wiesława Kubickiego Wójta 178. Gminą Żołynia, reprezentowaną przez Andrzeja Benedyka - Wójta 179. Gminą Żurawica, reprezentowaną przez Janusza Szabagę Wójta 180. Gminą Żyraków, reprezentowaną przez Krzysztofa Moskala Wójta zwanymi dalej Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP, którego pierwsza robocza nazwa była SEKAP), zwanego dalej Projektem. 1 Przez użyte w Porozumieniu pojęcia należy rozumieć: 1) społeczeństwo informacyjne nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji. 2) gospodarka oparta na wiedzy gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, Egz. nr. Strona 7 z 19

9 surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne. 3) usługi publiczne on-line usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej. 4) podpis elektroniczny dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata). 5) "back-office" - zaplecze informatyczno techniczne obejmujące: hurtownie danych, bazy danych, systemy gromadzenia danych oraz obsługę komunikacji elektronicznej Zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, sygnatariusze Porozumienia przystępują do wspólnego opracowania Projektu PSeAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w Porozumieniu. 2. Projekt dotyczyć będzie: 1) tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli w ramach elektronicznej platformy usług publicznych na szczeblu regionu, 2) upowszechnienia zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej w szczególności przez zapewnienie pracownikom administracji publicznej certyfikatów podpisu elektronicznego, 3) budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu Egz. nr. Strona 8 z 19

10 dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego, 4) stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego back-office dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi urzędów administracji samorządowej regionu Celem realizacji Projektu jest: 1) upowszechnienie dostępu do informacji oraz do podstawowych usług publicznych on-line, w tym umożliwienie autoryzacji korespondencji kierowanej do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego, 2) podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem, komunikującego się z administracją lokalną, 3) modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych umożliwiających efektywne świadczenie zdalnie usług publicznych. 2. Sygnatariusze Porozumienia dążyć będą do realizacji celów na terenie własnej jednostki administracyjnej, a działania z tym związane łącznie zapewnić mają nową jakość w świadczeniu usług publicznych i komunikacji z administracją samorządową Dla przygotowania i realizacji Projektu zgodnie z zakresem określonym w 2 ust. 2. konieczne jest opracowanie definiujące zakres Projektu oraz możliwości jego realizacji. Opracowanie będzie zawierało: 1) studium wykonalności Projektu, 2) program funkcjonalno użytkowy Projektu, 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Egz. nr. Strona 9 z 19

11 2. Studium wykonalności, uwzględniać będzie specyfikę i charakter potrzeb oraz celów cząstkowych poszczególnych uczestników Projektu. 5 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia Lider Projektu zobowiązuje się do: 1) bieżącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem Projektu, 2) organizacji spotkań uczestników Projektu, 3) opracowania harmonogramu prac nad Projektem, 4) zabezpieczenia w budżecie Województwa na 2008 r. środków na opracowanie: studium wykonalności Projektu, programu funkcjonalno użytkowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 5) nadzoru prac związanych z opracowaniem studium wykonalności, 6) zawarcia z każdym z Partnerów, umowy określającej szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji Projektu, 7) nadzoru prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego Projekt na pierwszy konkurs w roku 2008 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet 3 Społeczeństwo Informacyjne. 6 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia poszczególni Partnerzy zobowiązują się do: 1) współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych, 2) udziału w spotkaniach uczestników Projektu, 3) współpracy przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) dostarczenia informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności Projektu, 5) zawarcia z Liderem Projektu umowy określającej szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji Projektu, 6) poniesienia kosztów realizacji Projektu w wysokości 15% własnej części Projektu W celu realizacji zapisów niniejszego Porozumienia: 1) każdy z Partnerów Porozumienia wyasygnuje swojego przedstawiciela do pracy w Komitecie Projektu, z zastrzeżeniem że Lider Projektu deleguje trzech przedstawicieli, Egz. nr. Strona 10 z 19

12 2) Lider Projektu przygotuje porządek obrad i zwoła pierwsze zebranie Komitetu Projektu, który wybierze spośród siebie Komitet Sterujący, w liczbie 28 osób, 3) Komitet Sterujący pracował będzie w oparciu, o przyjęty przez siebie na pierwszym zebraniu regulamin. 2. W skład Komitetu Sterującego o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. wejdą: 1) przedstawiciel Lidera Projektu jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, 2) dwóch członków desygnowanych przez Lidera Projektu, 3) 21 członków, po jednym z każdego powiatu, 4) 4 członków, po jednym z każdego miasta na prawach powiatu. 8 1.Partnerzy wyznaczają i upoważniają Lidera Projektu do: 1) koordynowania działań w zakresie przygotowania Projektu, 2) występowania w ich imieniu w kontaktach z innymi podmiotami w sprawach związanych z Projektem. 2. W umowach zawartych z Liderem Projektu zgodnie z 6 pkt. 5 Partnerzy wyznaczą Lidera Projektu do przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówienia na realizację Projektu w ich imieniu i na ich rzecz. 9 Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody każdego z Sygnatariuszy wyrażonej w formie aneksu. 10 Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania Porozumienie podpisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, zawiera 11 paragrafów na 19 stronach drukowanych jednostronicowo, parafowanych na odwrocie. 2. Oryginały porozumienia przechowywane są przez Lidera Projektu, a odpisy tego dokumentu mogą być wydawane Partnerom w dowolnej ilości. 3. Każdy z Partnerów porozumienia otrzyma zamówioną ilość poświadczonych notarialnie odpisów Porozumienia, koszty związane ze sporządzeniem i Egz. nr. Strona 11 z 19

13 otrzymaniem odpisów, ponoszą Partnerzy zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą VAT. Województwo Podkarpackie: 1. 2 Partnerzy Porozumienia: 1. Powiat Bieszczadzki Powiat Brzozowski Powiat Dębicki Powiat Jarosławski Powiat Jasielski Powiat Kolbuszowski Powiat Krośnieński Powiat Leski Powiat Leżajski Powiat Lubaczowski Powiat Łańcucki Powiat Mielecki Powiat Niżański Powiat Przemyski Powiat Przeworski Powiat Ropczycko Sędziszowski Powiat Rzeszowski Powiat Sanocki... Egz. nr. Strona 12 z 19

14 19. Powiat Stalowowolski Powiat Strzyżowski Powiat Tarnobrzeski Gmina Adamówka Gmina Baligród Miasto i Gmina Baranów Sandomierski Gmina Besko Gmina Białobrzegi Gmina Bircza Miasto i Gmina Błażowa Miasto i Gmina Boguchwała Gmina Bojanów Gmina Borowa Gmina Brzostek Miasto i Gmina Brzozów Gmina Brzyska Gmina Bukowsko Gmina Chłopice Gmina Chmielnik Gmina Chorkówka Miasto i Gmina Cieszanów Gmina Cisna Gmina Cmolas Gmina Czarna (pow. bieszczadzki) Gmina Czarna (pow. dębicki)... Egz. nr. Strona 13 z 19

15 44. Gmina Czarna (pow. łańcucki) Gmina Czermin Gmina Czudec Miasto Dębica Gmina Dębica Gmina Dębowiec Gmina Domaradz Gmina Dubiecko Miasto i Gmina Dukla Gmina Dydnia Miasto Dynów Gmina Dynów Gmina Dzikowiec Gmina Fredropol Gmina Frysztak Gmina Gać Gmina Gawłuszowice Miasto i Gmina Głogów Małopolski Gmina Gorzyce Gmina Grębów Gmina Grodzisko Dolne Gmina Haczów Gmina Harasiuki Gmina Horyniec Zdrój Gmina Hyżne... Egz. nr. Strona 14 z 19

16 69. Gmina Iwierzyce Miasto i Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Jarocin Miasto Jarosław Gmina Jarosław Gmina Jasienica Rosielna Miasto Jasło Gmina Jasło Gmina Jawornik Polski Miasto i Gmina Jedlicze Gmina Jeżowe Gmina Jodłowa Gmina Kamień Miasto i Gmina Kańczuga Miasto i Gmina Kolbuszowa Gmina Kołaczyce Gmina Komańcza Gmina Korczyna Gmina Krasiczyn Gmina Krasne Gmina Krempna Miasto Krosno Gmina Krościenko Wyżne Gmina Krzeszów Gmina Krzywcza... Egz. nr. Strona 15 z 19

17 94. Gmina Kuryłówka Gmina Laszki Miasto i Gmina Lesko Miasto Leżajsk Gmina Leżajsk Miasto Lubaczów Gmina Lubaczów Gmina Lubenia Gmina Lutowiska Miasto Łańcut Gmina Łańcut Gmina Majdan Królewski Gmina Markowa Gmina Medyka Gmina Miejsce Piastowe Miasto Mielec Gmina Mielec Miasto i Gmina Narol Gmina Niebylec Miasto i Gmina Nisko Gmina Niwiska Miasto i Gmina Nowa Dęba Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Gmina Nowy Żmigród Gmina Nozdrzec... Egz. nr. Strona 16 z 19

18 119. Miasto i Gmina Oleszyce Gmina Olszanica Gmina Orły Gmina Osiek Jasielski Gmina Ostrów Gmina Padew Narodowa Gmina Pawłosiów Miasto i Gmina Pilzno Gmina Pruchnik Gmina Przecław Miasto Przemyśl Gmina Przemyśl Miasto Przeworsk Gmina Przeworsk Gmina Pysznica Gmina Radomyśl nad Sanem Miasto i Gmina Radomyśl Wielki Miasto Radymno Gmina Radymno Gmina Rakszawa Gmina Raniżów Gmina Rokietnica Miasto i Gmina Ropczyce Gmina Roźwienica Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem... Egz. nr. Strona 17 z 19

19 144. Miasto i Gmina Rymanów Miasto Rzeszów Miasto Sanok Gmina Sanok Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski Miasto i Gmina Sieniawa Gmina Skołyszyn Miasto i Gmina Sokołów Małopolski Gmina Solina Miasto Stalowa Wola Gmina Stary Dzików Miasto i Gmina Strzyżów Gmina Stubno Gmina Świlcza Miasto Tarnobrzeg Gmina Tarnowiec Gmina Tryńcza Gmina Trzebownisko Gmina Tuszów Narodowy Miasto i Gmina Tyczyn Gmina Tyrawa Wołoska Miasto i Gmina Ulanów Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne Gmina Wadowice Górne Gmina Wiązownica... Egz. nr. Strona 18 z 19

20 169. Gmina Wielkie Oczy Gmina Wielopole Skrzyńskie Gmina Wiśniowa Gmina Wojaszówka Miasto i Gmina Zagórz Gmina Zaklików Gmina Zaleszany Gmina Zarszyn Gmina Zarzecze Gmina Żołynia Gmina Żurawica Gmina Żyraków... Egz. nr. Strona 19 z 19

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania. I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

7. GOSPODARKA ODPADAMI

7. GOSPODARKA ODPADAMI 7. GOSPODARKA ODPADAMI Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie alnych ołowie w Sok Młp. o odp dowisk ne skła gmin Między omun adów k Odpad y kom unalne 7.1. OCENA DOSTOSOWANIA SKŁADOWISK ODPADÓW DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Szkół Salezjańskich; Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkoego w Czarnej Czarna Górna 13 23,1% 54,6 3 54,8 3 30,8 2 43,1 3 6 50,4 3 6 32,9 7 44,6 3 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 76/2016

DECYZJA nr DKK - 76/2016 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-423/4/16/JBG Warszawa, dnia 23 maja 2016 r. DECYZJA nr DKK - 76/2016 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Gimnazjady w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 1000 m (rok 2001)

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 na żółto zaznaczono nowe szkoły liczba liczba klas szkoła gmina szkół I liczba dzieci 1 ZSiP Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski 2 30 2 ZSP

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr XVI/97//08

u C H W A L A Nr XVI/97//08 u C H W A L A Nr XVI/97//08 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczacym wspólnego przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU CHEMICZNEGO I ILOŚCIOWEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WYDZIELONYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Pierwszy raport o stanie jednolitych części wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 21.10. 2015r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PREZESÓW ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP REJON II

WYKAZ PREZESÓW ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP REJON II Wykaz Prezesów Zarządów Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Podkarpackiego 1 WYKAZ PREZESÓW ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP REJON II Lp. Oddział ZNP Nazwisko i imię Prezesa Oddziału ZNP Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU

ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2009 ROKU ZESTAWENE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJ W WOJEWÓDZTWE PODKARPACKM W 2009 ROKU Lp nazwa aglomeracji powiat gmina wiodąca w aglomeracji gminy w aglomeracji RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 666

Rzeszów, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 666 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 666 Strony Porozumienia: POROZUMIENIE zawarte w dniu 21 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad współpracy Stron

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie

Powierzchnia do sprzątania (w m 2 ) komunikacyjnych. hal i warsztatów dodatkowa. jednorazowo. sprzatanych. codzienne. pokoje gościnne - sprzątanie Znak sprawy: PI 3/25/203 Załącznik nr 2 do umowy nr... Wykaz adresów oraz powierzchnia budynków i posesji objętych m i utrzymaniem w czystości Lp. ( np.. filie boksy) pokoje gościnne jarosławski UP Chłopice

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo podkarpackie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 16.10. 2014r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Region Południowo- Zachodni

Region Południowo- Zachodni Region Południowo- Zachodni Gminy wchodzące w skład Regionu L.p. Powiat Gmina Typ gminy L.p. Powiat Gmina Typ gminy 1 Brzozów M-W 16 Chorkówka W 2 Domaradz W 17 Dukla M-W 3 Powiat brzozowski Dydnia W 18

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w bieszczadzki Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 92% Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2016 Zarządu PBS z dnia 7 września 2016 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo poszukaj schronienia przed sprawcą. UDAJ SIĘ DO MIEJSCA, GDZIE UDZIELĄ CI POMOCY (patrz wykaz poniżej) Przełam swój opór: że Cię tam znają, że spotkasz kogoś, kto Cię pozna,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r.

Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn r. Komunikat końcowy Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych Kolbuszowa, dn. 17.10. 2013r. m-ce imię i nazwisko rok ur. szkoła gmina powiat pkt DZIEWCZĘTA - 500

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b

Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego. 4 c w tym: 4 f. Pacjenci urazowi obywatele RP. Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) 4 d 4 e 5a 5 b Tabela 1 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 1 2 3 Lp. Powiat 1 bieszczadzki 2 brzozowski 3 dębicki Liczba, rodzaj oraz miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1S, 1P- Ustrzyki Dln. 1P

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wykaz projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymały wsparcie w ramach PROW 2007-2013 z wyszczególnionymi kwotami dofinansowania (stan na 15 października 2012

Bardziej szczegółowo

10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak)

10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak) 10. INFORMACJA O KLĘSCE POWODZI W 2010 ROKU (Tomasz Rybak) Powódź która wystąpiła w Polsce w pierwszej połowie 2010 r. była obok powodzi z 1997 r. jedną z największych klęsk żywiołowych w Polsce. Wody

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2008 L.p nr wniosku Beneficjent Adres Tytuł projektu wartość punktowa 1 WND-POKL.09.01.01-18-054/08 Gmina Czarna Czarna Górna 74 38-710 Czarna Ośrodek Przedszkolny - dobry początek 114,5 2 WND-POKL.09.01.01-18-239/08

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Mikołaja Kopernika Mikołaja Kopernika. Ustrzyki Dolne bieszczadzki bieszczadzki bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W 2008 roku w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu p.n. Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

Bardziej szczegółowo

OW.IV.434.10.2012.IW. L.p. Nazwa beneficjenta Nazwa operacji

OW.IV.434.10.2012.IW. L.p. Nazwa beneficjenta Nazwa operacji OW.IV.434.10.2012.IW Lista Beneficjentów działań: Odnowa i rozwój wsi oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania,,odnowa i rozwój

Bardziej szczegółowo

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica Powiat Gmina Nazwa świadczeniodawcy Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Adres miejsca realizacji świadczeń Świadczeniodawca - TELEFON pow. M.Tarnobrzeg pow. bieszczadzki pow. brzozowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 35-010 RZESZÓW, ul. Sokoła 13 Informator Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego zawiera adresy bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Zamieszczone informacje pochodzą

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są

Bardziej szczegółowo