UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Zmienia się 1, który otrzymuje brzmienie : Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Leżajsk Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu PODKARPACKI SYSTEM e-administracji PUBLICZNEJ PSeAP na warunkach określonych w Porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie takie jak załącznik do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Nowak Uchwała Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Podkarpackim dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim. Egz. nr. Strona z 1 z 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008r. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PODKARPACKI SYSTEM e-administracji PUBLICZNEJ PSeAP Mając na uwadze zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, postanowiono zawrzeć porozumienie w dniu 9 maja 2008 roku w Rzeszowie pomiędzy: Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 1. Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego, 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, zwanym dalej Liderem Projektu a: 1. Powiatem Bieszczadzkim, reprezentowanym przez Krzysztofa Gąsiora - Starostę i Zygmunta Krasowskiego Wicestarostę 2. Powiatem Brzozowskim, reprezentowanym przez Zygmunta Błaża Starostę i Janusza Dragułę Wicestarostę 3. Powiatem Dębickim, reprezentowanym przez Władysława Bielawę Starostę i Czesława Kubka Wicestarostę 4. Powiatem Jarosławskim, reprezentowanym przez Tadeusza Chrzana - Starostę i Jacka Stańdę Wicestarostę 5. Powiatem Jasielskim, reprezentowanym przez Adama Kmiecika - Starostę i Witolda Lechowskiego Wicestarostę 6. Powiatem Kolbuszowskim, reprezentowanym przez Józefa Kardysia - Starostę i Waldemara Machetę Wicestarostę 7. Powiatem Krośnieńskim, reprezentowanym przez Jana Juszczaka Starostę i Andrzeja Guzika Wicestarostę 8. Powiatem Leskim, reprezentowanym przez Marka Scelinę - Starostę i Stanisława Szelążka Wicestarostę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 kwietnia 2008 r. Egz. nr. Strona 1 z 19

3 9. Powiatem Leżajskim, reprezentowanym przez Roberta Żołynię - Starostę i Józefa Majkuta Wicestarostę 10. Powiatem Lubaczowskim, reprezentowanym przez Józefa Michalika - Starostę i Krzysztofa Szpyt Wicestarostę 11. Powiatem Łańcuckim, reprezentowanym przez Adama Krzysztonia - Starostę i Józefa Rzepkę Wicestarostę 12. Powiatem Mieleckim, reprezentowanym przez Andrzeja Chrabąszcza - Starostę i Józefa Smaczny Wicestarostę 13. Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Władysława Praconia Starostę i Krzysztofa Krawca Wicestarostę 14. Powiatem Przemyskim, reprezentowanym przez Jana Pączka - Starostę i Marka Kudłę Wicestarostę 15. Powiatem Przeworskim, reprezentowanym przez Zbigniewa Kiszkę - Starostę i Marka Frączka Wicestarostę 16. Powiatem Ropczycko Sędziszowskim, reprezentowanym przez Józefa Rojka - Starostę i Stanisława Ziemińskiego Wicestarostę 17. Powiatem Rzeszowskim, reprezentowanym przez Józefa Jodłowskiego Starostę i Marka Sitarza Wicestarostę 18. Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez Wacława Krawczyka - Starostę i Andrzeja Radwańskiego Wicestarostę 19. Powiatem Stalowowolskim, reprezentowanym przez Wiesława Siembidę - Starostę i Janusza Zarzecznego Wicestarostę 20. Powiatem Strzyżowskim, reprezentowanym przez Roberta Godka - Starostę i Jana Stodolaka Wicestarostę 21. Powiatem Tarnobrzeskim, reprezentowanym przez Wacława Wróbla - Starostę i Jacka Hynowskiego Wicestarostę 22. Gminą Adamówka, reprezentowaną przez Edwarda Jarmuziewicza Wójta 23. Gminą Baligród, reprezentowaną przez Roberta Stępnia Wójta 24. Miastem i Gminą Baranów Sandomierski, reprezentowanymi przez Mirosława Plutę 25. Gminą Besko, reprezentowaną przez Mariusza Bałabana - Wójta 26. Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez Franciszka Masłonia Wójta 27. Gminą Bircza, reprezentowaną przez Józefa Żydownika Wójta 28. Miastem i Gminą Błażowa, reprezentowanymi przez Stanisława Najdę 29. Miastem i Gminą Boguchwała, reprezentowanymi przez Wiesława Dronkę Egz. nr. Strona 2 z 19

4 30. Gminą Bojanów, reprezentowaną przez Sławomira Serafina Wójta 31. Gminą Borowa, reprezentowaną przez Władysława Błażejowskiego Wójta 32. Gminą Brzostek, reprezentowaną przez Leszka Bieńka Wójta 33. Miastem i Gminą Brzozów, reprezentowanymi przez Józefa Rzepkę 34. Gminą Brzyska, reprezentowaną przez Ryszarda Papciaka Wójta 35. Gminą Bukowsko, reprezentowaną przez Piotra Błażejowskiego Wójta 36. Gminą Chłopice, reprezentowaną przez Stanisława Koniecznego Wójta 37. Gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Krzysztofa Grada Wójta 38. Gminą Chorkówka, reprezentowaną przez Andrzeja Konieckiego - Wójta 39. Miastem i Gminą Cieszanów, reprezentowanymi przez Zdzisława Zadwornego 40. Gminą Cisna, reprezentowaną przez Renatę Szczepańską Wójta 41. Gminą Cmolas, reprezentowaną przez Eugeniusza Galka Wójta 42. Gminą Czarna (pow. bieszczadzki), reprezentowaną przez Marcina Rogackiego Wójta 43. Gminą Czarna (pow. dębicki), reprezentowaną przez Józefa Chudego Wójta 44. Gminą Czarna (pow. łańcucki), reprezentowaną przez Edwarda Dobrzańskiego Wójta 45. Gminą Czermin, reprezentowaną przez Leona Getingera Wójta 46. Gminą Czudec, reprezentowaną przez Stanisława Gierlaka Wójta 47. Miastem Dębica, reprezentowanym przez Pawła Wolickiego 48. Gminą Dębica, reprezentowaną przez Stanisława Rokosza Wójta 49. Gminą Dębowiec, reprezentowaną przez Zbigniewa Staniszewskiego Wójta 50. Gminą Domaradz, reprezentowaną przez Jana Pilcha Wójta 51. Gminą Dubiecko, reprezentowaną przez Zbigniewa Blecharczyka Wójta 52. Miastem i Gminą Dukla, reprezentowanymi przez Marka Góraka 53. Gminą Dydnia, reprezentowaną przez Jerzego Adamskiego Wójta 54. Miastem Dynów, reprezentowanym przez Zygmunta Frańczaka 55. Gminą Dynów, reprezentowaną przez Adama Chrobaka Wójta 56. Gminą Dzikowiec, reprezentowaną przez Krzysztofa Klechę Wójta 57. Gminą Fredropol, reprezentowaną przez Zbigniewa Żaka Wójta 58. Gminą Frysztak, reprezentowaną przez Jana Ziarnika Wójta 59. Gminą Gać, reprezentowaną przez Tadeusza Zubka Wójta 60. Gminą Gawłuszowice, reprezentowaną przez Jana Nowaka Wójta 61. Miastem i Gminą Głogów Małopolski, reprezentowanymi przez Kazimierza Rokitę 62. Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Mariana Grzegorzeka Wójta Egz. nr. Strona 3 z 19

5 63. Gminą Grębów, reprezentowaną przez Zuzannę Paduch - Wójta 64. Gminą Grodzisko Dolne, reprezentowaną przez Jacka Chmurę Wójta 65. Gminą Haczów, reprezentowaną przez Stanisława Jakiela - Wójta 66. Gminą Harasiuki, reprezentowaną przez Henryka Bździucha Wójta 67. Gminą Horyniec -Zdrój, reprezentowaną przez Ryszarda Urbana Wójta 68. Gminą Hyżne, reprezentowaną przez Bogusława Kotarbę Wójta 69. Gminą Iwierzyce, reprezentowaną przez Jerzego Jakubca Wójta 70. Miastem i Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowanymi przez Pawła Pernala 71. Gminą Jarocin, reprezentowaną przez Zbigniewa Walczaka Wójta 72. Miastem Jarosław, reprezentowanym przez Andrzeja Wyczawskiego 73. Gminą Jarosław, reprezentowaną przez Romana Kałamarza - Wójta 74. Gminą Jasienica Rosielna, reprezentowaną przez Marka Ćwiąkałę Wójta 75. Miastem Jasło, reprezentowanym przez Marię Kurowską 76. Gminą Jasło, reprezentowaną przez Stanisława Pankiewicza Wójta 77. Gminą Jawornik Polski, reprezentowaną przez Edwarda Gwizdałę Wójta 78. Miastem i Gminą Jedlicze, reprezentowanymi przez Zbigniewa Sanockiego 79. Gminą Jeżowe, reprezentowaną przez Gabriela Lesiczkę Wójta 80. Gminą Jodłowa, reprezentowaną przez Roberta Muchę Wójta 81. Gminą Kamień, reprezentowaną przez Ryszarda Bugla Wójta 82. Miastem i Gminą Kańczuga, reprezentowanymi przez Jacka Sołka 83. Miastem i Gminą Kolbuszowa, reprezentowanymi przez Jana Zubę 84. Gminą Kołaczyce, reprezentowaną przez Małgorzatę Salachę Wójta 85. Gminą Komańcza, reprezentowaną przez Stanisława Bielawkę Wójta 86. Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Jana Zycha Wójta 87. Gminą Krasiczyn, reprezentowaną przez Jerzego Kowalskiego Wójta 88. Gminą Krasne, reprezentowaną przez Alfreda Maternię Wójta 89. Gminą Krempna, reprezentowaną przez Kazimierza Miśkowicza Wójta 90. Miastem Krosno, reprezentowanym przez Piotra Przytockiego Prezydenta 91. Gminą Krościenko Wyżne, reprezentowaną przez Jana Kuźnara Wójta 92. Gminą Krzeszów, reprezentowaną przez Stanisława Nowakowskiego Wójta 93. Gminą Krzywcza, reprezentowaną przez Zofię Lekką - Wójta 94. Gminą Kuryłówka, reprezentowaną przez Tadeusza Halesiaka Wójta 95. Gminą Laszki, reprezentowaną przez Adama Grendę Wójta 96. Miastem i Gminą Lesko, reprezentowanymi przez Barbarę Jankiewicz 97. Miastem Leżajsk, reprezentowanym przez Tadeusza Trębacza Egz. nr. Strona 4 z 19

6 98. Gminą Leżajsk, reprezentowaną przez Mieczysława Tołpę Wójta 99. Miastem Lubaczów, reprezentowanym przez Jerzego Zająca 100. Gminą Lubaczów, reprezentowaną przez Wiesława Kapela Wójta 101. Gminą Lubenia, reprezentowaną przez Adama Warzyboka - Wójta 102. Gminą Lutowiska, reprezentowaną przez Włodzimierza Podymę Wójta 103. Miastem Łańcut, reprezentowanym przez Stanisława Gwizdaka 104. Gminą Łańcut, reprezentowaną przez Zbigniewa Łozę Wójta 105. Gminą Majdan Królewski, reprezentowaną przez Jerzego Wilka Wójta 106. Gminą Markowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Kuźniara Wójta 107. Gminą Medyka, reprezentowaną przez Marka Iwasieczkę Wójta 108. Gminą Miejsce Piastowe, reprezentowaną przez Marka Klarę Wójta 109. Miastem Mielec, reprezentowanym przez Janusza Chodorowskiego Prezydenta 110. Gminą Mielec, reprezentowaną przez Władysława Ochalika Wójta 111. Miastem i Gminą Narol, reprezentowanymi przez Stanisława Wosia 112. Gminą Niebylec, reprezentowaną przez Zbigniewa Koraba Wójta 113. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanymi przez Juliana Ozimka 114. Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Elżbietę Wróbel Wójta 115. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanymi przez Wiesława Ordona 116. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanymi przez Roberta Gnatka 117. Gminą Nowy Żmigród, reprezentowaną przez Krzysztofa Augustyna Wójta 118. Gminą Nozdrzec, reprezentowaną przez Antoniego Gromalę Wójta 119. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanymi przez Marię Janowską-Placek 120. Gminą Olszanica, reprezentowaną przez Krzysztofa Zapałę Wójta 121. Gminą Orły, reprezentowaną przez Ryszarda Cząstkę Wójta 122. Gminą Osiek Jasielski, reprezentowaną przez Mariusza Pykosza Wójta 123. Gminą Ostrów, reprezentowaną przez Piotra Cielca Wójta 124. Gminą Padew Narodowa, reprezentowaną przez Kazimierza Popiołka Wójta 125. Gminą Pawłosiów, reprezentowaną przez Halinę Węgrzynowską Wójta 126. Miastem i Gminą Pilzno, reprezentowanymi przez Józefa Chmurę 127. Gminą Pruchnik, reprezentowaną przez Stanisława Górskiego Wójta 128. Gminą Przecław, reprezentowaną przez Ryszarda Wolanina Wójta 129. Miastem Przemyśl, reprezentowanym przez Roberta Chomę Prezydenta 130. Gminą Przemyśl, reprezentowaną przez Witolda Kowalskiego Wójta 131. Miastem Przeworsk, reprezentowanym przez Janusza Magonia Egz. nr. Strona 5 z 19

7 132. Gminą Przeworsk, reprezentowaną przez Edwarda Pączkę Wójta 133. Gminą Pysznica, reprezentowaną przez Tadeusza Bąka Wójta 134. Gminą Radomyśl nad Sanem, reprezentowaną przez Jana Pyrkosza Wójta 135. Miastem i Gminą Radomyśl Wielki, reprezentowanymi przez Józefa Rybińskiego 136. Gminą Radymno, reprezentowaną przez Stanisława Ślęzaka Wójta 137. Miastem Radymno, reprezentowanym przez Wiesława Pirożka 138. Gminą Rakszawa, reprezentowaną przez Marię Kulę Wójta 139. Gminą Raniżów, reprezentowaną przez Jana Niemczyka Wójta 140. Gminą Rokietnica, reprezentowaną przez Bożenę Gmyrek Wójta 141. Miastem i Gminą Ropczyce, reprezentowanymi przez Bolesława Bujaka 142. Miastem i Gminą Roźwienica, reprezentowanymi przez Tomasza Kotlińskiego Wójta 143. Gminą Rudnik nad Sanem, reprezentowaną przez Waldemara Grochowskiego 144. Miastem i Gminą Rymanów, reprezentowanymi przez Jana Rajchla 145. Miastem Rzeszów, reprezentowanym przez Tadeusza Ferenca Prezydenta 146. Miastem Sanok, reprezentowanym przez Wojciecha Blecharczyka 147. Gminą Sanok, reprezentowaną przez Mariusza Szmyda Wójta 148. Miastem i Gminą Sędziszów Małopolski, reprezentowanymi przez Kazimierza Kiełba 149. Miastem i Gminą Sieniawa, reprezentowanymi przez Adama Wosia 150. Gminą Skołyszyn, reprezentowaną przez Zenona Szurę Wójta 151. Miastem i Gminą Sokołów Małopolski, reprezentowanymi przez Andrzeja Ożoga 152. Gminą Solina, reprezentowaną przez Zbigniewa Sawińskiego Wójta 153. Miastem Stalowa Wola, reprezentowanym przez Andrzeja Szlęzaka Prezydenta 154. Gminą Stary Dzików, reprezentowaną przez Anielę Hulak Wójta 155. Miastem i Gminą Strzyżów, reprezentowanymi przez Marka Śliwińskiego 156. Gminą Stubno, reprezentowaną przez Janusza Słabickiego Wójta 157. Gminą Świlcza, reprezentowaną przez Wojciecha Wdowika Wójta 158. Miastem Tarnobrzeg, reprezentowanym przez Jana Dziubińskiego Prezydenta 159. Gminą Tarnowiec, reprezentowaną przez Krzysztofa Szajnickiego Wójta 160. Gminą Tryńcza, reprezentowaną przez Ryszarda Jędrucha Wójta 161. Gminą Trzebownisko, reprezentowaną przez Józefa Fedana Wójta 162. Gminą Tuszów Narodowy, reprezentowaną przez Andrzeja Kałużę Wójta Egz. nr. Strona 6 z 19

8 163. Miastem i Gminą Tyczyn, reprezentowanymi przez Kazimierza Szczepańskiego 164. Gminą Tyrawa Wołoska, reprezentowaną przez Mieczysława Czapora Wójta 165. Miastem i Gminą Ulanów, reprezentowanymi przez Andrzeja Bąka 166. Miastem i Gminą Ustrzyki Dolne, reprezentowanymi przez Henryka Sułuję 167. Gminą Wadowice Górne, reprezentowaną przez Stefana Rysaka Wójta 168. Gminą Wiązownica, reprezentowaną przez Mariana Ryznara Wójta 169. Gminą Wielkie Oczy, reprezentowaną przez Władysława Strojnego Wójta 170. Gminą Wielopole Skrzyńskie, reprezentowaną przez Czesława Leję Wójta 171. Gminą Wiśniowa, reprezentowaną przez Tadeusza Przywarę Wójta 172. Gminą Wojaszówka, reprezentowaną przez Stanisława Blicharczyka Wójta 173. Miastem i Gminą Zagórz, reprezentowanymi przez Bogusława Jaworskiego 174. Gminą Zaklików, reprezentowaną przez Ryszarda Polańskiego Wójta 175. Gminą Zaleszany, reprezentowaną przez Stanisława Guźlę Wójta 176. Gminą Zarszyn, reprezentowaną przez Andrzeja Betleja Wójta 177. Gminą Zarzecze, reprezentowaną przez Wiesława Kubickiego Wójta 178. Gminą Żołynia, reprezentowaną przez Andrzeja Benedyka - Wójta 179. Gminą Żurawica, reprezentowaną przez Janusza Szabagę Wójta 180. Gminą Żyraków, reprezentowaną przez Krzysztofa Moskala Wójta zwanymi dalej Partnerami w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP, którego pierwsza robocza nazwa była SEKAP), zwanego dalej Projektem. 1 Przez użyte w Porozumieniu pojęcia należy rozumieć: 1) społeczeństwo informacyjne nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji. 2) gospodarka oparta na wiedzy gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, Egz. nr. Strona 7 z 19

9 surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne. 3) usługi publiczne on-line usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej. 4) podpis elektroniczny dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata). 5) "back-office" - zaplecze informatyczno techniczne obejmujące: hurtownie danych, bazy danych, systemy gromadzenia danych oraz obsługę komunikacji elektronicznej Zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, sygnatariusze Porozumienia przystępują do wspólnego opracowania Projektu PSeAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w Porozumieniu. 2. Projekt dotyczyć będzie: 1) tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli w ramach elektronicznej platformy usług publicznych na szczeblu regionu, 2) upowszechnienia zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej w szczególności przez zapewnienie pracownikom administracji publicznej certyfikatów podpisu elektronicznego, 3) budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu Egz. nr. Strona 8 z 19

10 dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego, 4) stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego back-office dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi urzędów administracji samorządowej regionu Celem realizacji Projektu jest: 1) upowszechnienie dostępu do informacji oraz do podstawowych usług publicznych on-line, w tym umożliwienie autoryzacji korespondencji kierowanej do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego, 2) podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem, komunikującego się z administracją lokalną, 3) modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych umożliwiających efektywne świadczenie zdalnie usług publicznych. 2. Sygnatariusze Porozumienia dążyć będą do realizacji celów na terenie własnej jednostki administracyjnej, a działania z tym związane łącznie zapewnić mają nową jakość w świadczeniu usług publicznych i komunikacji z administracją samorządową Dla przygotowania i realizacji Projektu zgodnie z zakresem określonym w 2 ust. 2. konieczne jest opracowanie definiujące zakres Projektu oraz możliwości jego realizacji. Opracowanie będzie zawierało: 1) studium wykonalności Projektu, 2) program funkcjonalno użytkowy Projektu, 3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Egz. nr. Strona 9 z 19

11 2. Studium wykonalności, uwzględniać będzie specyfikę i charakter potrzeb oraz celów cząstkowych poszczególnych uczestników Projektu. 5 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia Lider Projektu zobowiązuje się do: 1) bieżącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem Projektu, 2) organizacji spotkań uczestników Projektu, 3) opracowania harmonogramu prac nad Projektem, 4) zabezpieczenia w budżecie Województwa na 2008 r. środków na opracowanie: studium wykonalności Projektu, programu funkcjonalno użytkowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 5) nadzoru prac związanych z opracowaniem studium wykonalności, 6) zawarcia z każdym z Partnerów, umowy określającej szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji Projektu, 7) nadzoru prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego Projekt na pierwszy konkurs w roku 2008 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet 3 Społeczeństwo Informacyjne. 6 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia poszczególni Partnerzy zobowiązują się do: 1) współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych, 2) udziału w spotkaniach uczestników Projektu, 3) współpracy przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) dostarczenia informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności Projektu, 5) zawarcia z Liderem Projektu umowy określającej szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji Projektu, 6) poniesienia kosztów realizacji Projektu w wysokości 15% własnej części Projektu W celu realizacji zapisów niniejszego Porozumienia: 1) każdy z Partnerów Porozumienia wyasygnuje swojego przedstawiciela do pracy w Komitecie Projektu, z zastrzeżeniem że Lider Projektu deleguje trzech przedstawicieli, Egz. nr. Strona 10 z 19

12 2) Lider Projektu przygotuje porządek obrad i zwoła pierwsze zebranie Komitetu Projektu, który wybierze spośród siebie Komitet Sterujący, w liczbie 28 osób, 3) Komitet Sterujący pracował będzie w oparciu, o przyjęty przez siebie na pierwszym zebraniu regulamin. 2. W skład Komitetu Sterującego o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. wejdą: 1) przedstawiciel Lidera Projektu jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, 2) dwóch członków desygnowanych przez Lidera Projektu, 3) 21 członków, po jednym z każdego powiatu, 4) 4 członków, po jednym z każdego miasta na prawach powiatu. 8 1.Partnerzy wyznaczają i upoważniają Lidera Projektu do: 1) koordynowania działań w zakresie przygotowania Projektu, 2) występowania w ich imieniu w kontaktach z innymi podmiotami w sprawach związanych z Projektem. 2. W umowach zawartych z Liderem Projektu zgodnie z 6 pkt. 5 Partnerzy wyznaczą Lidera Projektu do przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówienia na realizację Projektu w ich imieniu i na ich rzecz. 9 Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody każdego z Sygnatariuszy wyrażonej w formie aneksu. 10 Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania Porozumienie podpisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, zawiera 11 paragrafów na 19 stronach drukowanych jednostronicowo, parafowanych na odwrocie. 2. Oryginały porozumienia przechowywane są przez Lidera Projektu, a odpisy tego dokumentu mogą być wydawane Partnerom w dowolnej ilości. 3. Każdy z Partnerów porozumienia otrzyma zamówioną ilość poświadczonych notarialnie odpisów Porozumienia, koszty związane ze sporządzeniem i Egz. nr. Strona 11 z 19

13 otrzymaniem odpisów, ponoszą Partnerzy zgodnie z wystawioną przez notariusza fakturą VAT. Województwo Podkarpackie: 1. 2 Partnerzy Porozumienia: 1. Powiat Bieszczadzki Powiat Brzozowski Powiat Dębicki Powiat Jarosławski Powiat Jasielski Powiat Kolbuszowski Powiat Krośnieński Powiat Leski Powiat Leżajski Powiat Lubaczowski Powiat Łańcucki Powiat Mielecki Powiat Niżański Powiat Przemyski Powiat Przeworski Powiat Ropczycko Sędziszowski Powiat Rzeszowski Powiat Sanocki... Egz. nr. Strona 12 z 19

14 19. Powiat Stalowowolski Powiat Strzyżowski Powiat Tarnobrzeski Gmina Adamówka Gmina Baligród Miasto i Gmina Baranów Sandomierski Gmina Besko Gmina Białobrzegi Gmina Bircza Miasto i Gmina Błażowa Miasto i Gmina Boguchwała Gmina Bojanów Gmina Borowa Gmina Brzostek Miasto i Gmina Brzozów Gmina Brzyska Gmina Bukowsko Gmina Chłopice Gmina Chmielnik Gmina Chorkówka Miasto i Gmina Cieszanów Gmina Cisna Gmina Cmolas Gmina Czarna (pow. bieszczadzki) Gmina Czarna (pow. dębicki)... Egz. nr. Strona 13 z 19

15 44. Gmina Czarna (pow. łańcucki) Gmina Czermin Gmina Czudec Miasto Dębica Gmina Dębica Gmina Dębowiec Gmina Domaradz Gmina Dubiecko Miasto i Gmina Dukla Gmina Dydnia Miasto Dynów Gmina Dynów Gmina Dzikowiec Gmina Fredropol Gmina Frysztak Gmina Gać Gmina Gawłuszowice Miasto i Gmina Głogów Małopolski Gmina Gorzyce Gmina Grębów Gmina Grodzisko Dolne Gmina Haczów Gmina Harasiuki Gmina Horyniec Zdrój Gmina Hyżne... Egz. nr. Strona 14 z 19

16 69. Gmina Iwierzyce Miasto i Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Jarocin Miasto Jarosław Gmina Jarosław Gmina Jasienica Rosielna Miasto Jasło Gmina Jasło Gmina Jawornik Polski Miasto i Gmina Jedlicze Gmina Jeżowe Gmina Jodłowa Gmina Kamień Miasto i Gmina Kańczuga Miasto i Gmina Kolbuszowa Gmina Kołaczyce Gmina Komańcza Gmina Korczyna Gmina Krasiczyn Gmina Krasne Gmina Krempna Miasto Krosno Gmina Krościenko Wyżne Gmina Krzeszów Gmina Krzywcza... Egz. nr. Strona 15 z 19

17 94. Gmina Kuryłówka Gmina Laszki Miasto i Gmina Lesko Miasto Leżajsk Gmina Leżajsk Miasto Lubaczów Gmina Lubaczów Gmina Lubenia Gmina Lutowiska Miasto Łańcut Gmina Łańcut Gmina Majdan Królewski Gmina Markowa Gmina Medyka Gmina Miejsce Piastowe Miasto Mielec Gmina Mielec Miasto i Gmina Narol Gmina Niebylec Miasto i Gmina Nisko Gmina Niwiska Miasto i Gmina Nowa Dęba Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Gmina Nowy Żmigród Gmina Nozdrzec... Egz. nr. Strona 16 z 19

18 119. Miasto i Gmina Oleszyce Gmina Olszanica Gmina Orły Gmina Osiek Jasielski Gmina Ostrów Gmina Padew Narodowa Gmina Pawłosiów Miasto i Gmina Pilzno Gmina Pruchnik Gmina Przecław Miasto Przemyśl Gmina Przemyśl Miasto Przeworsk Gmina Przeworsk Gmina Pysznica Gmina Radomyśl nad Sanem Miasto i Gmina Radomyśl Wielki Miasto Radymno Gmina Radymno Gmina Rakszawa Gmina Raniżów Gmina Rokietnica Miasto i Gmina Ropczyce Gmina Roźwienica Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem... Egz. nr. Strona 17 z 19

19 144. Miasto i Gmina Rymanów Miasto Rzeszów Miasto Sanok Gmina Sanok Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski Miasto i Gmina Sieniawa Gmina Skołyszyn Miasto i Gmina Sokołów Małopolski Gmina Solina Miasto Stalowa Wola Gmina Stary Dzików Miasto i Gmina Strzyżów Gmina Stubno Gmina Świlcza Miasto Tarnobrzeg Gmina Tarnowiec Gmina Tryńcza Gmina Trzebownisko Gmina Tuszów Narodowy Miasto i Gmina Tyczyn Gmina Tyrawa Wołoska Miasto i Gmina Ulanów Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne Gmina Wadowice Górne Gmina Wiązownica... Egz. nr. Strona 18 z 19

20 169. Gmina Wielkie Oczy Gmina Wielopole Skrzyńskie Gmina Wiśniowa Gmina Wojaszówka Miasto i Gmina Zagórz Gmina Zaklików Gmina Zaleszany Gmina Zarszyn Gmina Zarzecze Gmina Żołynia Gmina Żurawica Gmina Żyraków... Egz. nr. Strona 19 z 19

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Październik 2007 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowano w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie przy współpracy z Oddziałem Regionalnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

zestaw_szkolen26iii10 Page 1

zestaw_szkolen26iii10 Page 1 ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nazwa szkoly placówki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa w Hoszowie SZKOŁA PODSTAWOWA W KROŚCIENKU Zespół Szkół w Lutowiskach Gimnazjum Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Dokument przygotowany przez: BLUE OCEAN BUSINESS

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2222 w Głogowie Małopolskim Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań

Regionalny Plan Działań Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XX/336/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie

Bardziej szczegółowo

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r. STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 24-26 (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r. Trzeci okresowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Rzeszów 2011 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE SPORZĄDZAJĄCY: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji

Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK. 10 lat Spółki. 45 lat tradycji Historia przedsiębiorstwa w zarysie OPGK S.A. 10 lat Spółki 45 lat tradycji Historia przedsiębiorstwa w zarysie Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

Bardziej szczegółowo

promulgacja prawa w postaci elektronicznej

promulgacja prawa w postaci elektronicznej KAP-4101-03-00/2012 Nr ewid. 11/2013/P12/017/KAP Informacja o wynikach kontroli promulgacja prawa w postaci elektronicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem - "Chutor Kozacki w Dolinie Koni"

Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem - Chutor Kozacki w Dolinie Koni Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od 30.09.2008 r do 07.11.2008 r. w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo