REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie Etap II (Promocja). 2. Koordynatorem Promocji jest McCann Erickson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (McCann), która działa we współpracy z MasterCard Europe sprl Prywatna Sp. z o.o. z siedzibą w Belgii, Chaussée de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działającej w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (Oddział MasterCard Europe w Polsce). 3. Promocja prowadzona jest u Partnerów McCann (Partnerzy), tj.: a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (CallPay), b) mpay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mpay), c) upaid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staffa 105b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (upaid), d) mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mobiparking), e) Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 214/5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Iplay). 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2012 roku i trwa do wyczerpania przewidzianych u poszczególnych Partnerów rabatów lub bonusów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. (Okres Promocji). 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. 7. Promocja dotyczy płatności za usługi, produkty określone w ust. 8 poniżej, dokonywane poprzez systemy płatności mobilnych, prowadzone i obsługiwane przez Partnerów przy 1

2 użyciu telefonów komórkowych, a rozliczanych za pomocą kart płatniczych MasterCard i Maestro. 8. Promocją objęte jest skorzystanie w Okresie Promocji z usług płatności poprzez: A. system CallPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay (Płatność CallPay), dla transakcji, które są realizowane za pomocą podłączonej aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard lub karty debetowej Maestro wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay w celu dokonania zakupu biletów (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w miastach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. B. system mpay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez mpay zgodnie z regulaminem usługi Płać mpay za doładowania (Płatność mpay), do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard lub karta debetowa Maestro wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Płać mpay za doładowania, przy czym Płatnościami mpay są płatności dokonywane za pośrednictwem, tzw. elektronicznej portmonetki do której została przypisana aktywna karta debetowa lub kredytowa Mastercard lub karta debetowa Maestro w celu dokonania zakupu biletów (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. C. system upaid, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez upaid zgodnie z regulaminem usługi Regulamin konta upaid (Płatność upaid), dla transakcji, które są realizowane za pomocą podłączonej aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard lub karty debetowej Maestro wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) w celu dokonania poprzez stronę lub aplikację mpotwór na stronie zakupu zasilenia dowolnych kont przedpłaconych telefonów komórkowych (pre-paid) spośród następujących kont: (i) w sieci Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (w szczególności: Orange Go, POP, Jedna Idea mix, Jedna Idea na kartę, Idea MIX, Abonament Limitowany), (ii) w sieci Polkomtel S.A. (w szczególności: Simplus, Sami Swoi), (iii) w sieci Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (w szczególności: Tak Tak, Heyah), 2

3 (iv) w sieci P4 Sp. z o.o. (Play), o jednorazowej wartości 10 zł brutto (Doładowanie 10 zł). D. system mobiparking, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego umożliwiający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania w miastach, których lista została określona w Załączniku nr 3 do Regulaminu, obsługiwany przez mobiparking zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking do której została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard lub karta debetowa Maestro wydane przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking (Płatność mobiparking), w celu dokonania zasilenia, tzw. elektronicznej portmonetki o dowolną kwotą (Zasilenie ), E. konto rozliczeniowe, obsługiwane przez Iplay zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, które zostało zasilone poprzez aktywną kartę debetową lub kredytową Mastercard lub kartę debetową Maestro wydane przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl (Płatność Iplay) w celu dokonania zakupu abonamentu lub abonamentów MP3 spośród abonamentów MP3 wskazanych w punkcie III. 4 Regulaminu (Abonament MP3). II. UCZESTNIK 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem i użytkownikiem karty debetowej lub kredytowej MasterCard lub debetowej Maestro wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) (Uczestnik), która dokonała pełnej rejestracji w systemie płatności przy użyciu telefonu komórkowego w celu korzystania z usług płatności u danego Partnera, zgodnie z właściwym regulaminem świadczenia usług płatności przy użyciu telefonu komórkowego danego Partnera, i podała dane jednej z wyżej wskazanych kart. 2. Uczestnikiem Promocji prowadzanej u Partnera upaid może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 powyżej oraz posiada telefon na kartę (prepaid) w sieci: (i) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (w szczególności: Orange Go, POP, Jedna Idea mix, Jedna Idea na kartę, Idea MIX, Abonament Limitowany), (ii) Polkomtel S.A. (w szczególności: Simplus, Sami Swoi), (iii) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (w szczególności Tak Tak, Heyah), 3

4 (iv) P4 Sp. z o.o. (Play). III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 1. Warunkiem skorzystania z Promocji u danego Partnera jest podłączenie aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard lub karty debetowej Maestro wydanej na imię i nazwisko Uczestnika Promocji przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), w systemie CallPay, mpay, upaid, mobiparking i/lub Iplay i skorzystanie z usługi płatności poprzez system płatności Partnera przy użyciu telefonu komórkowego za zakup Biletu, Doładowania 10 zł, Abonamentu MP3 i/lub wniesienie Zasilenia. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 4 poniżej każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji skorzysta z: a) usługi Płatności CallPay przy zakupie dowolnego Biletu, spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu otrzyma od CallPay bonus o wartości 50% ceny zakupionego przez siebie Biletu (Bonus), b) usługi Płatności mpay przy zakupie raz w każdym z kolejnych trzydniowych okresach, przy czym pierwszy trzydniowy okres rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2012 roku o godzinie 00:01 i kończy się dnia 18 kwietnia 2012 roku o godzinie (Trzydniowy Okres), dowolnego Biletu spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu otrzyma od mpay raz w Trzydniowym Okresie bonus o wartości 50% ceny zakupionych przez siebie w danym tygodniu Biletów (Bonus), c) usługi Płatności upaid przy zakupie poprzez stronę lub aplikację mpotwór na stronie Doładowania 10 zł, otrzyma od Upaid rabat o wartości 50% ceny zakupionego Doładowania 10 zł (Rabat), d) usługi Płatności mobiparking przy Zasileniu, otrzyma od mobiparking bonus o wartości 50% Zasilenia, lecz nie wyższy niż 10 zł ( Bonus), e) usługi Płatności Iplay przy zakupie Abonamentu MP3, otrzyma od Iplay rabat o wartości 50% ceny zakupionego Abonamentu MP3 lecz nie wyższy niż 10 zł (Rabat). 3. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż: a) pięć Bonusów z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie Biletu jednorazowego w jednym dniu obowiązywania Promocji, b) trzy Bonusy z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie biletu miesięcznego w jednym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Promocji, c) jeden Bonus w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność mpay przy zakupie każdego z Biletów jeden raz w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji, 4

5 d) jeden Rabat z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność upaid przy zakupie Doładowania 10 zł w każdym tygodniu kalendarzowym trwania Promocji, e) jeden Bonus o maksymalnej wartości 10 zł z tytułu skorzystania z usługi Płatności mobiparking przy wykonaniu Zasilenia w każdym tygodniu kalendarzowym trwania Promocji. 4. W przypadku korzystania z Płatności Iplay łączna wartość Rabatu jaki może uzyskać Uczestnik w Okresie Promocji wynosi 10 zł za dokonanie Płatności Iplay za zakup abonamentu lub abonamentów : a) 70 MP3, lub b) 30 MP3, lub c) 10 MP3 dokonany za pośrednictwem strony związanej z niniejszą Promocją, na którą Uczestnik zostanie przekierowany ze strony 5. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności CallPay za zakup Biletu dodawane będą do jego konta utworzonego w systemie CallPay (Konto) po skorzystaniu z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus i mogą być wykorzystane przez Uczestnika wyłącznie na dokonywanie Płatności CallPay. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów Biletów w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z Konta Uczestnika w systemie CallPay, pod warunkiem że wartość tych środków będzie wystarczająca na dokonanie transakcji. Stan Konta Uczestnika, w tym wartość dodanych do konta Uczestnika Bonusów w ramach Płatności CallPay, Uczestnik może sprawdzić, dzwoniąc pod numer telefonu (koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora). 6. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności mpay za zakup Biletu dodawane będą do jego konta utworzonego w systemie mpay (Konto) w terminie do 3 dni po zakończeniu Trzydniowego Okresu w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności mpay, za którą przyznany został Bonus, i mogą być wykorzystane przez Uczestnika wyłącznie na dokonywanie Płatności mpay. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów Biletów w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z Konta Uczestnika w systemie mpay, pod warunkiem że wartość tych środków będzie wystarczająca na dokonanie transakcji. 7. Rabat z tytułu skorzystania z usługi Płatności upaid, lub Płatności Iplay przy zakupie odpowiednio: Doładowania 10 zł, Abonamentu MP3 oraz Bonus z tytułu skorzystania z Płatności mobiparking przy dokonaniu Zasilenia zostanie udzielony/przyznany w momencie skorzystania z usługi płatności u danego Partnera. 8. W Promocji u poszczególnych Partnerów przewidziano: a) Bonusy za zakup Biletów w systemie CallPay o łącznej wartości zł, 5

6 b) Bonusy za zakup Biletów w systemie mpay o łącznej wartości zł, c) Rabaty za zakup Doładowania 10 zł w systemie upaid o łącznej wartości zł, d) Bonusy za wykonanie Zasilenia w systemie mobiparking o łącznej wartości zł, e) Rabaty za zakup Abonamentu MP3 poprzez konto Iplay o łącznej wartości zł, 9. Bonus i/lub Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku lub do wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów przewidzianych u poszczególnych Partnerów. 10. W przypadku wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów u danego Partnera, Promocja w zakresie przyznawania Bonusów i/lub Rabatów z tytułu nabywania usług u danego Partnera zostaje zakończona. 11. Uczestnik nie może dokonać wymiany Bonusu i/lub Rabatu na jego równowartość pieniężną. IV. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z brakiem dodania środków w ramach Bonusu do Konta Uczestnika, nieprawidłowego rozliczania Bonusu lub też nieuzyskania Rabatu powinny być zgłoszone Partnerowi: a) w przypadku usług Płatności CallPay na adres: CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, Poznań, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap II, b) w przypadku usług Płatności mpay na adres: mpay S.A. ul. Grochowska 21a, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap II, c) w przypadku usług Płatności upaid na adres: upaid Sp. z o.o., ul. Staffa 105b, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap II, d) w przypadku usług Płatności mobiparking na adres: mobiparking. Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap II, e) w przypadku usług Płatności Iplay na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, Wrocław z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap II. 2. Reklamacje zgłaszane do Partnerów będą rozpatrywane przez Partnerów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Partner, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Partnera Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 3. Zgłoszenie reklamacji do Partnera powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności numer telefonu użytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja. 6

7 4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych. 5. Reklamacje dotyczące Promocji w pozostałym zakresie należy zgłaszać listem na adres: McCann Erickson Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, Warszawa. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 6. Reklamacje zgłaszane do McCann będą rozpatrywane przez McCann w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. McCann, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji McCann Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. McCann będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian. 2. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu płatności przy użyciu telefonu komórkowego ponoszą CallPay Sp. z o.o. (system płatności CallPay), mpay S.A. (system płatności mpay), upaid Sp. z o.o.(system płatności Upaid), mobiparking Sp.z o.o. (system płatności mobiparking), Iplay Sp. z o.o. (system płatności Iplay). 3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 6. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie McCann oraz na oraz oraz począwszy od dnia jej rozpoczęcia. Załącznik nr 1 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności CallPay 7

8 Załącznik nr 2 Lista Biletów, które są dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności mpay Załącznik nr 3 Lista miast w których możliwe jest wniesienie opłaty za parkowanie w systemie płatności mobiparking 8

9 Załącznik nr 1 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności CallPay 1. Konin - MZK Konin - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) bilety miesięczne - Bilet ulgowy, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, - Bilet normalny, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, 2. Zamość - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Miesięczny, imienny, normalny, sieciowy, na strefę 1, - Miesięczny, ulga 50%, imienny, sieciowy, na strefę 1, 3. Grudziądz - bilety komunikacji miejskiej UM Grudziądz a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, 4. Katowice - Koleje Śląskie a) bilety kolejowe jednorazowe liniowe b) bilety miesięczne - bilet miesięczny liniowy L11 Gliwice -Ruda Ch, - bilet miesięczny liniowy L12 Gliwice-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L14 Ruda Chebzie-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L16 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L15 Ruda Chebzie-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L17 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Sikorka, - bilet miesięczny liniowy L13 Gliwice-Będzin Ksawera, 5. Katowice - Przewozy Regionalne a) czasowe strefowe bilety aglomeracjyjne 6. Katowice - KZK GOP bilety komunikacji miejskiej w całej aglomeracji Katowickiej a) bilety jednorazowe 7. Rzeszów - MPK Rzeszów i MZK Rzeszów a) bilety jednorazowe miejskie i podmiejskie 8. Legnica - MPK Legnica - bilety komunikacji miejskiej

10 a) bilety jednorazowe 9. Poznań - ZTM Poznań bilety komunikacji miejskiej a) bilety czasowe 10. Gorzów Wlkp - bilety komunikacji miejskiej MZK Gorzów a) bilety jednorazowe 11. Łódź MPK Łódź a) Bilety jednorazowe czasowe 12. Swarzędz UMiG Swarzędz a) Bilety jednorazowe na sterfę 1 i 2 b) Miesięczne bilety imienne na strefę 1 i Ostrów Wielkopolski MZK Ostrów Wielkopolski a) Bilety jednorazowe miejskie b) Bilety miesięczne miejskie imienne

11 Załącznik nr 2 Lista Biletów, które są dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności mpay Miasto Bilety WARSZAWA WKD WARSZAWA

12 LUBLIN BIAŁYSTOK KRAKÓW

13 WŁOCŁAWEK

14 INOWROCŁAW OSTROŁĘKA RADOM PŁOCK

15 KRAŚNIK

16 Załącznik nr 3 Lista miast w których możliwe jest wniesienie opłaty za parkowanie w systemie płatności mobiparking

17

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo