REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap III I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie Etap III (Promocja). 2. Koordynatorem Promocji jest McCann Erickson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (McCann), która działa we współpracy z MasterCard Europe sprl z siedzibą w Belgii, Chaussée de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działającej w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (Oddział MasterCard Europe w Polsce). 3. Promocja prowadzona jest u Partnerów McCann (Partnerzy), tj.: a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (CallPay), b) mpay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mpay), c) mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mobiparking), d) Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 214/5 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Iplay). e) SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1 p. 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (SkyCash). 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2012 roku i trwa do wyczerpania przewidzianych u poszczególnych Partnerów rabatów lub bonusów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2012 roku. (Okres Promocji). 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. 7. Promocja dotyczy płatności za usługi, produkty określone w ust. 8 poniżej, dokonywane poprzez systemy płatności mobilnych, prowadzone i obsługiwane 1

2 przez Partnerów przy użyciu telefonów komórkowych, a rozliczanych za pomocą kart płatniczych MasterCard. 8. Promocją objęte jest skorzystanie w Okresie Promocji z usług płatności poprzez: A. system CallPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay (Płatność CallPay), dla transakcji, które są realizowane za pomocą podłączonej aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej i kolejowej (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w miastach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. B. system mpay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez mpay zgodnie z Regulaminem dla Użytkownika (Płatność mpay), do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), przy czym Płatnościami mpay są płatności dokonywane za pośrednictwem, tzw. elektronicznej portmonetki do której została przypisana aktywna karta debetowa lub kredytowa Mastercard w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej o wartości jednostkowej do 5 zł (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. C. system mobiparking, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego umożliwiający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania w miastach, których lista została określona w Załączniku nr 3 do Regulaminu, obsługiwany przez mobiparking zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking do której została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking (Płatność mobiparking), w celu dokonania zasilenia, tzw. elektronicznej portmonetki o dowolną kwotą (Zasilenie), D. konto rozliczeniowe, obsługiwane przez Iplay zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, które zostało zasilone poprzez aktywną kartę debetową lub kredytową Mastercard wydaną przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl (Płatność Iplay), w celu dokonania zakupu abonamentu lub abonamentów MP3 2

3 spośród następujących abonamentów MP3: 70 MP3, 30 MP3, i/lub 10 MP3 (Abonament MP3). E. system SkyCash, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez SkyCash zgodnie z regulaminem usługi Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash (Płatność SkyCash), do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash, w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu w miastach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu. II. UCZESTNIK 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem i użytkownikiem karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) (Uczestnik), która dokonała pełnej rejestracji w systemie płatności przy użyciu telefonu komórkowego w celu korzystania z usług płatności u danego Partnera, zgodnie z właściwym regulaminem świadczenia usług płatności przy użyciu telefonu komórkowego danego Partnera i podała dane jednej z wyżej wskazanych kart. III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 1. Warunkiem skorzystania z Promocji u danego Partnera jest podłączenie aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej na imię i nazwisko Uczestnika Promocji przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), w systemie CallPay, mpay, mobiparking, Iplay i/lub SkyCash i skorzystanie z usługi płatności poprzez system płatności Partnera przy użyciu telefonu komórkowego za zakup Biletu, Abonamentu MP3, i/lub dokonanie Zasilenia.. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji skorzysta z: a) usługi Płatności CallPay przy zakupie dowolnego Biletu, spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu otrzyma od CallPay bonus o wartości 30% ceny zakupionego przez siebie Biletu (Bonus), b) usługi Płatności mpay przy zakupie w każdym z kolejnych trzydniowych okresach, przy czym pierwszy trzydniowy okres rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godzinie 00:01 i kończy się dnia 15 sierpnia 2012 roku o godzinie 24:00 (Trzydniowy Okres), jako pierwszych do 10 dowolnych Biletów o jednostkowej wartości każdego Biletu do 5 zł spośród Biletów 3

4 wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu otrzyma od mpay bonus o wartości 30% ceny zakupionych przez siebie jako pierwszych do 10 Biletów w danym Trzydniowym Okresie (Bonus), c) usługi Płatności mobiparking przy Zasileniu, otrzyma od mobiparking bonus o wartości 50% Zasilenia (Bonus), d) usługi Płatności Iplay przy zakupie Abonamentu MP3, otrzyma od Iplay rabat o wartości 50% ceny zakupionego Abonamentu MP3 (Rabat), e) usługi Płatności SkyCash przy zakupie dowolnego Biletu, spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu otrzyma od SkyCash rabat o wartości 30% ceny zakupionego przez siebie Biletu (Rabat). 3. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż: a) pięć Bonusów z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie biletu jednorazowego w jednym dniu obowiązywania Promocji, b) trzy Bonusy z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie biletu miesięcznego w jednym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Promocji, c) jeden Bonus w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji z tytułu skorzystania z usługi Płatności mpay przy zakupie do 10 Biletów w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji, d) Bonusy o łącznej maksymalnej wartości 50 zł w Okresie Promocji na jeden numer telefonu komórkowego do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard z tytułu skorzystania z usługi Płatności mobiparking przy wykonaniu Zasilenia w Okresie Promocji, 4. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności CallPay za zakup Biletu będą zwrócone na kartę debetową lub kredytową MasterCard Uczestnika, z której zostały pobrane środki z tytułu zakupu Biletu po skorzystaniu z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus w terminie od siedmiu dni roboczych liczonych od dnia przypadającego po dniu, w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus. 5. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności mpay za zakup do 10 Biletów dodawane będą do jego konta w systemie mpay (Konto) w terminie do 3 dni po zakończeniu Trzydniowego Okresu w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności mpay, za którą przyznany został Bonus, i mogą być wykorzystane przez Uczestnika wyłącznie na dokonywanie Płatności mpay. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów Biletów w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z Konta Uczestnika w systemie mpay, pod warunkiem że wartość tych środków będzie wystarczająca na dokonanie transakcji. 6. Rabat z tytułu skorzystania z Płatności Iplay przy zakupie Abonamentu MP3 oraz Bonus z tytułu skorzystania z Płatności mobiparking przy dokonaniu Zasilenia zostanie udzielony/przyznany w momencie skorzystania z usługi płatności u danego Partnera. 7. Rabat z tytułu skorzystania z usługi Płatności SkyCash zostanie udzielony w momencie skorzystania z usługi Płatności SkyCash. 8. W Promocji u poszczególnych Partnerów przewidziano: 4

5 a) Bonusy za zakup Biletów w systemie CallPay o łącznej wartości zł, b) Bonusy za zakup Biletów w systemie mpay o łącznej wartości zł, c) Bonusy za wykonanie Zasilenia w systemie mobiparking o łącznej wartości zł, d) Rabaty za zakup Abonamentu MP3 poprzez konto Iplay o łącznej wartości zł, e) Rabaty za zakup Biletów w systemie SkyCash o łącznej wartości zł. 9. Bonus i/lub Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji, tj. do dnia 30 września 2012 roku lub do wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów przewidzianych u poszczególnych Partnerów. 10. W przypadku wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów u danego Partnera, Promocja w zakresie przyznawania Bonusów i/lub Rabatów z tytułu nabywania usług u danego Partnera zostaje zakończona. 11. Uczestnik nie może dokonać wymiany Bonusu i/lub Rabatu na jego równowartość pieniężną. IV. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z brakiem dodania środków w ramach Bonusu do Konta Uczestnika, nieprawidłowego rozliczania Bonusu lub też nieuzyskania Rabatu powinny być zgłoszone Partnerowi: a) w przypadku usług Płatności CallPay na adres: CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, Poznań, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, b) w przypadku usług Płatności mpay na adres: mpay S.A. ul. Grochowska 21a, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, c) w przypadku usług Płatności mobiparking na adres: mobiparking. Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, d) w przypadku usług Płatności Iplay na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, Wrocław z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III. e) w przypadku usług Płatności SkyCash na adres: SkyCash Poland S.A. ul. Rondo ONZ 1 p. 29., Warszawa z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III. 2. Reklamacje zgłaszane do Partnerów będą rozpatrywane przez Partnerów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Partner, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Partnera Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 5

6 3. Zgłoszenie reklamacji do Partnera powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności numer telefonu użytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja. 4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych. 5. Reklamacje dotyczące Promocji w pozostałym zakresie należy zgłaszać listem na adres: McCann Erickson Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, Warszawa. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 6. Reklamacje zgłaszane do McCann będą rozpatrywane przez McCann w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. McCann, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji McCann Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. McCann będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony poprzez dodanie uprawnień dla Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji i nie będą naruszać interesu Uczestników. 2. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu płatności przy użyciu telefonu komórkowego ponoszą CallPay Sp. z o.o. (system płatności CallPay), mpay S.A. (system płatności mpay), mobiparking Sp. z o.o. (system płatności mobiparking), Iplay Sp. z o.o. (system płatności Iplay), SkyCash (system płatności SkyCash). 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie McCann oraz na oraz począwszy od dnia jej rozpoczęcia. 6

7 Załącznik nr 1 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności CallPay 1. Konin - MZK Konin - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) bilety miesięczne - Bilet ulgowy, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, - Bilet normalny, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, 2. Zamość - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Miesięczny, imienny, normalny, sieciowy, na strefę 1, - Miesięczny, ulga 50%, imienny, sieciowy, na strefę 1, 3. Grudziądz - bilety komunikacji miejskiej UM Grudziądz a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, 4. Katowice - Koleje Śląskie a) bilety kolejowe jednorazowe liniowe b) bilety miesięczne - bilet miesięczny liniowy L11 Gliwice -Ruda Ch, - bilet miesięczny liniowy L12 Gliwice-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L14 Ruda Chebzie-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L16 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L15 Ruda Chebzie-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L17 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Sikorka, - bilet miesięczny liniowy L13 Gliwice-Będzin Ksawera, 5. Katowice - Przewozy Regionalne a) czasowe strefowe bilety aglomeracjyjne 6. Katowice - KZK GOP bilety komunikacji miejskiej w całej aglomeracji Katowickiej a) bilety jednorazowe 7. Rzeszów - MPK Rzeszów i MZK Rzeszów a) bilety jednorazowe miejskie i podmiejskie 8. Legnica - MPK Legnica - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe 9. Poznań - ZTM Poznań bilety komunikacji miejskiej a) bilety czasowe 10. Gorzów Wlkp - bilety komunikacji miejskiej MZK Gorzów a) bilety jednorazowe 11. Łódź MPK Łódź a) Bilety jednorazowe czasowe 7

8 12. Swarzędz UMiG Swarzędz a) Bilety jednorazowe na sterfę 1 i 2 b) Miesięczne bilety imienne na strefę 1 i Ostrów Wielkopolski MZK Ostrów Wielkopolski a) Bilety jednorazowe miejskie b) Bilety miesięczne miejskie imienne 14. MPK w Częstochowie Sp. Z o.o. a) Bilety miejskie jednorazowe b) Bilety podmiejskie jednorazowe 8

9 Załącznik nr 2 Lista Biletów, które są dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności mpay Bilety komunikacji miejskiej objęte promocją w systemie mpay nazwa sprzedawcy (miasta) Miasto trn nazwa biletu Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet dobowy ulgowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa ogolna, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy, strefa 2, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa 2, BKM Bialystok Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 24-godz. U, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 60-min., Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 60-min. U, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet jednorazowy, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet jednoraz. U, Inowroclaw Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. aglom. U Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. aglom. N Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. U Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. N Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 15-min. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 15-min. N, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 30-min. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 30-min. N, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 60-min. aglom. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 60-min. aglom. N, Krakow Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet jednorazowy, Krasnik Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet jednoraz. ulg., Krasnik Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet nocny, Krasnik ZTM Lublin Lublin Bilet 30 min./1 przej., Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U 6-godzinny, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet 90 min., Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U jednoprz. noc. podmiejski, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U jednoprzejazdowy nocny, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U 90 min. nocny, Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 20-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 20-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 40-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 40-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 60-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 60-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. aglom. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. aglom. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. miejski normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. miejski ulgowy, Lodz Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet jednorazowy, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet jednorazowy U, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet 1xpodm., Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet 1xpodm. U, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet wakac. miej., Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet wakac. podm., Ostroleka Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 24-godz., Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet 60-min. A, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 90-min. B, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 90-min. C, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoprz. G, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet nocny, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. A, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. AB, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. ABC, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. B, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. BC, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. C, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U sezonowy, Plock Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet 24-godzinny U, Radom Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet jednorazowy, Radom Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet jednorazowy U, Radom 9

10 Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. normalny, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U samorzadowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet dobowy U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina Usamorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. normalny, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. U samorzadowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet linia specjalna L ulg., Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet na przewoz bagazu/psa, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet czasowy 20 minut, ZTM Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet czasowy 40 minut, ZTM Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet ulgowy 60 minut, ZTM Warszawa Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 37% - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 51% - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet normalny - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 37% - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 51% - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet normalny - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 50% - strefa 3, WKD Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min. U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min. U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet dzienny U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet dzienny U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 11, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 11 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 11 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 13, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 13K, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13K U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13K U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia GB, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. GB U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. GB U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia spec., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet od 15 min., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bil. od 15 min. U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bil. od 15 min. U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet jednoraz. do 2 przystankow, Wloclawek 10

11 Załącznik nr 3 Lista miast w których możliwe jest wniesienie opłaty za parkowanie w systemie płatności mobiparking 1. Białystok 2. Chełmno 3. Chorzów 4. Częstochowa 5. Gdańsk 6. Gdynia 7. Hel 8. Krynica Morska 9. Łódź 10. Ostrołęka 11. Pabianice 12. Sopot 13. Szczecin 14. Świnoujście 15. Wałbrzych 16. Warszawa 17. Włocławek 18. Wrocław 11

12 Załącznik nr 4 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności SkyCash 20 minutowy Warszawa 40 minutowy 60 minutowy dobowy 3 dniowy Wrocław Inowrocław Lublin Rzeszów 30 min 60min 90min dobowy 48 godzinny 72 godzinny 7 dniowy jednorazowy jednorazowy linie pośpieszne i nocne jednorazowy 60 minutowy 24 godzinny 30 minutowy 90 minutowy 6 godzinny 24 godzinny 72 godzinny jednoprzejazdowy nocny jednoprzejazdowy w strefie podmiejskiej 90 minutowy nocny 90 minutowy nocny w strefie podmiejskiej jednoprzejazdowy miejski 60 minutowy dobowy o niekontrolowanej ilości przejazdów, miejski bilet na przewóz bagażu lub psa Podmiejski w gminie Swilcza C36 ustawowe, ulgowe samorządowe Bydgoszcz Puławy Biała Podlaska Radom Stalowa Wola Łódź Dębica jednorazowy jednorazowy na liniach łączonych w systemie przesiadkowym AT jednorazowy, linie międzygminne normalny normalny, strefa miejska i podmiejska normalny, strefa miejska i podmiejska II, między strefą podmiejską I i III normalny, strefa miejska i podmiejska III normalny, strefa podmiejska I, II, III między strefą podmiejską I i II, II i III jednorazowy czasowy 10 minut 24 godzinny jednorazowy bilet na okaziciela 24 h na wszystkie linie miejski podmiejski dobowy na okaziciela seniora 20 minutowy 40 minutowy 60 minutowy 24 godzinny 24 godzinny aglomeracyjny jednoprzejazdowy miejski jednoprzejazdowy aglomeracyjny jednoprzejazdowe miejskie, jednoprzejazdowe strefowe gminne, ulgowe ustawowe 50%, ulgowe 35%, bagażowe 12

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo