REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap III"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap III I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie Etap III (Promocja). 2. Koordynatorem Promocji jest McCann Erickson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (McCann), która działa we współpracy z MasterCard Europe sprl z siedzibą w Belgii, Chaussée de Tervouren 198 A, B-1410 Waterloo, Belgia, działającej w Polsce poprzez swój Oddział z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 (Oddział MasterCard Europe w Polsce). 3. Promocja prowadzona jest u Partnerów McCann (Partnerzy), tj.: a) CallPay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (CallPay), b) mpay S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mpay), c) mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (mobiparking), d) Iplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 214/5 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (Iplay). e) SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1 p. 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (SkyCash). 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2012 roku i trwa do wyczerpania przewidzianych u poszczególnych Partnerów rabatów lub bonusów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2012 roku. (Okres Promocji). 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. 7. Promocja dotyczy płatności za usługi, produkty określone w ust. 8 poniżej, dokonywane poprzez systemy płatności mobilnych, prowadzone i obsługiwane 1

2 przez Partnerów przy użyciu telefonów komórkowych, a rozliczanych za pomocą kart płatniczych MasterCard. 8. Promocją objęte jest skorzystanie w Okresie Promocji z usług płatności poprzez: A. system CallPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay (Płatność CallPay), dla transakcji, które są realizowane za pomocą podłączonej aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej i kolejowej (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w miastach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. B. system mpay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez mpay zgodnie z Regulaminem dla Użytkownika (Płatność mpay), do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), przy czym Płatnościami mpay są płatności dokonywane za pośrednictwem, tzw. elektronicznej portmonetki do której została przypisana aktywna karta debetowa lub kredytowa Mastercard w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej o wartości jednostkowej do 5 zł (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. C. system mobiparking, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego umożliwiający wniesienie opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania w miastach, których lista została określona w Załączniku nr 3 do Regulaminu, obsługiwany przez mobiparking zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking do której została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu mobiparking (Płatność mobiparking), w celu dokonania zasilenia, tzw. elektronicznej portmonetki o dowolną kwotą (Zasilenie), D. konto rozliczeniowe, obsługiwane przez Iplay zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl, które zostało zasilone poprzez aktywną kartę debetową lub kredytową Mastercard wydaną przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem Świadczenia usług udostępniania utworów muzycznych i słowno - muzycznych w Sklepie Muzycznym iplay.pl (Płatność Iplay), w celu dokonania zakupu abonamentu lub abonamentów MP3 2

3 spośród następujących abonamentów MP3: 70 MP3, 30 MP3, i/lub 10 MP3 (Abonament MP3). E. system SkyCash, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez SkyCash zgodnie z regulaminem usługi Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash (Płatność SkyCash), do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard wydana przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodnie z regulaminem usługi Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash, w celu dokonania zakupu biletów komunikacji miejskiej (Bilety), spośród biletów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu w miastach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu. II. UCZESTNIK 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, będąca posiadaczem i użytkownikiem karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.) (Uczestnik), która dokonała pełnej rejestracji w systemie płatności przy użyciu telefonu komórkowego w celu korzystania z usług płatności u danego Partnera, zgodnie z właściwym regulaminem świadczenia usług płatności przy użyciu telefonu komórkowego danego Partnera i podała dane jednej z wyżej wskazanych kart. III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 1. Warunkiem skorzystania z Promocji u danego Partnera jest podłączenie aktywnej karty debetowej lub kredytowej MasterCard wydanej na imię i nazwisko Uczestnika Promocji przez dowolny bank krajowy w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), w systemie CallPay, mpay, mobiparking, Iplay i/lub SkyCash i skorzystanie z usługi płatności poprzez system płatności Partnera przy użyciu telefonu komórkowego za zakup Biletu, Abonamentu MP3, i/lub dokonanie Zasilenia.. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji skorzysta z: a) usługi Płatności CallPay przy zakupie dowolnego Biletu, spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu otrzyma od CallPay bonus o wartości 30% ceny zakupionego przez siebie Biletu (Bonus), b) usługi Płatności mpay przy zakupie w każdym z kolejnych trzydniowych okresach, przy czym pierwszy trzydniowy okres rozpoczyna się w dniu 13 sierpnia 2012 roku o godzinie 00:01 i kończy się dnia 15 sierpnia 2012 roku o godzinie 24:00 (Trzydniowy Okres), jako pierwszych do 10 dowolnych Biletów o jednostkowej wartości każdego Biletu do 5 zł spośród Biletów 3

4 wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu otrzyma od mpay bonus o wartości 30% ceny zakupionych przez siebie jako pierwszych do 10 Biletów w danym Trzydniowym Okresie (Bonus), c) usługi Płatności mobiparking przy Zasileniu, otrzyma od mobiparking bonus o wartości 50% Zasilenia (Bonus), d) usługi Płatności Iplay przy zakupie Abonamentu MP3, otrzyma od Iplay rabat o wartości 50% ceny zakupionego Abonamentu MP3 (Rabat), e) usługi Płatności SkyCash przy zakupie dowolnego Biletu, spośród Biletów wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu otrzyma od SkyCash rabat o wartości 30% ceny zakupionego przez siebie Biletu (Rabat). 3. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż: a) pięć Bonusów z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie biletu jednorazowego w jednym dniu obowiązywania Promocji, b) trzy Bonusy z tytułu skorzystania z usługi płatności Płatność CallPay przy zakupie biletu miesięcznego w jednym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Promocji, c) jeden Bonus w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji z tytułu skorzystania z usługi Płatności mpay przy zakupie do 10 Biletów w każdym Trzydniowym Okresie obowiązywania Promocji, d) Bonusy o łącznej maksymalnej wartości 50 zł w Okresie Promocji na jeden numer telefonu komórkowego do którego została podłączona aktywna karta debetowa lub kredytowa MasterCard z tytułu skorzystania z usługi Płatności mobiparking przy wykonaniu Zasilenia w Okresie Promocji, 4. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności CallPay za zakup Biletu będą zwrócone na kartę debetową lub kredytową MasterCard Uczestnika, z której zostały pobrane środki z tytułu zakupu Biletu po skorzystaniu z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus w terminie od siedmiu dni roboczych liczonych od dnia przypadającego po dniu, w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności CallPay, za którą przyznany został Bonus. 5. Środki przyznane Uczestnikowi w ramach Bonusu z tytułu skorzystania z usługi Płatności mpay za zakup do 10 Biletów dodawane będą do jego konta w systemie mpay (Konto) w terminie do 3 dni po zakończeniu Trzydniowego Okresu w którym Uczestnik skorzystał z usługi Płatności mpay, za którą przyznany został Bonus, i mogą być wykorzystane przez Uczestnika wyłącznie na dokonywanie Płatności mpay. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów Biletów w pierwszej kolejności będą wykorzystywane środki z Konta Uczestnika w systemie mpay, pod warunkiem że wartość tych środków będzie wystarczająca na dokonanie transakcji. 6. Rabat z tytułu skorzystania z Płatności Iplay przy zakupie Abonamentu MP3 oraz Bonus z tytułu skorzystania z Płatności mobiparking przy dokonaniu Zasilenia zostanie udzielony/przyznany w momencie skorzystania z usługi płatności u danego Partnera. 7. Rabat z tytułu skorzystania z usługi Płatności SkyCash zostanie udzielony w momencie skorzystania z usługi Płatności SkyCash. 8. W Promocji u poszczególnych Partnerów przewidziano: 4

5 a) Bonusy za zakup Biletów w systemie CallPay o łącznej wartości zł, b) Bonusy za zakup Biletów w systemie mpay o łącznej wartości zł, c) Bonusy za wykonanie Zasilenia w systemie mobiparking o łącznej wartości zł, d) Rabaty za zakup Abonamentu MP3 poprzez konto Iplay o łącznej wartości zł, e) Rabaty za zakup Biletów w systemie SkyCash o łącznej wartości zł. 9. Bonus i/lub Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji, tj. do dnia 30 września 2012 roku lub do wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów przewidzianych u poszczególnych Partnerów. 10. W przypadku wyczerpania wartości Bonusów i/lub Rabatów u danego Partnera, Promocja w zakresie przyznawania Bonusów i/lub Rabatów z tytułu nabywania usług u danego Partnera zostaje zakończona. 11. Uczestnik nie może dokonać wymiany Bonusu i/lub Rabatu na jego równowartość pieniężną. IV. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z brakiem dodania środków w ramach Bonusu do Konta Uczestnika, nieprawidłowego rozliczania Bonusu lub też nieuzyskania Rabatu powinny być zgłoszone Partnerowi: a) w przypadku usług Płatności CallPay na adres: CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, Poznań, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, b) w przypadku usług Płatności mpay na adres: mpay S.A. ul. Grochowska 21a, Warszawa, z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, c) w przypadku usług Płatności mobiparking na adres: mobiparking. Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III, d) w przypadku usług Płatności Iplay na adres: Iplay Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214/5, Wrocław z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III. e) w przypadku usług Płatności SkyCash na adres: SkyCash Poland S.A. ul. Rondo ONZ 1 p. 29., Warszawa z dopiskiem Reklamacja Najlepsze wraca do Ciebie Etap III. 2. Reklamacje zgłaszane do Partnerów będą rozpatrywane przez Partnerów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Partner, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Partnera Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. 5

6 3. Zgłoszenie reklamacji do Partnera powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym w szczególności numer telefonu użytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja. 4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych. 5. Reklamacje dotyczące Promocji w pozostałym zakresie należy zgłaszać listem na adres: McCann Erickson Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, Warszawa. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 6. Reklamacje zgłaszane do McCann będą rozpatrywane przez McCann w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. McCann, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji McCann Uczestnik zostanie powiadomiony em (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. McCann będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony poprzez dodanie uprawnień dla Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji i nie będą naruszać interesu Uczestników. 2. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu płatności przy użyciu telefonu komórkowego ponoszą CallPay Sp. z o.o. (system płatności CallPay), mpay S.A. (system płatności mpay), mobiparking Sp. z o.o. (system płatności mobiparking), Iplay Sp. z o.o. (system płatności Iplay), SkyCash (system płatności SkyCash). 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny. 4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie McCann oraz na oraz począwszy od dnia jej rozpoczęcia. 6

7 Załącznik nr 1 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności CallPay 1. Konin - MZK Konin - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) bilety miesięczne - Bilet ulgowy, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, - Bilet normalny, imienny - na 1 linię ważny we wszystkie dni miesiąca, 2. Zamość - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Miesięczny, imienny, normalny, sieciowy, na strefę 1, - Miesięczny, ulga 50%, imienny, sieciowy, na strefę 1, 3. Grudziądz - bilety komunikacji miejskiej UM Grudziądz a) bilety jednorazowe b) miesięczne - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, - Bilet miesięczny imienny normalny ważny w graniach miasta Grudziądz w dni robocze, 4. Katowice - Koleje Śląskie a) bilety kolejowe jednorazowe liniowe b) bilety miesięczne - bilet miesięczny liniowy L11 Gliwice -Ruda Ch, - bilet miesięczny liniowy L12 Gliwice-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L14 Ruda Chebzie-Katowice Szopienice Południowe, - bilet miesięczny liniowy L16 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L15 Ruda Chebzie-Dąbrowa Górnicza Gołonóg, - bilet miesięczny liniowy L17 Katowice Załęże-Dąbrowa Górnicza Sikorka, - bilet miesięczny liniowy L13 Gliwice-Będzin Ksawera, 5. Katowice - Przewozy Regionalne a) czasowe strefowe bilety aglomeracjyjne 6. Katowice - KZK GOP bilety komunikacji miejskiej w całej aglomeracji Katowickiej a) bilety jednorazowe 7. Rzeszów - MPK Rzeszów i MZK Rzeszów a) bilety jednorazowe miejskie i podmiejskie 8. Legnica - MPK Legnica - bilety komunikacji miejskiej a) bilety jednorazowe 9. Poznań - ZTM Poznań bilety komunikacji miejskiej a) bilety czasowe 10. Gorzów Wlkp - bilety komunikacji miejskiej MZK Gorzów a) bilety jednorazowe 11. Łódź MPK Łódź a) Bilety jednorazowe czasowe 7

8 12. Swarzędz UMiG Swarzędz a) Bilety jednorazowe na sterfę 1 i 2 b) Miesięczne bilety imienne na strefę 1 i Ostrów Wielkopolski MZK Ostrów Wielkopolski a) Bilety jednorazowe miejskie b) Bilety miesięczne miejskie imienne 14. MPK w Częstochowie Sp. Z o.o. a) Bilety miejskie jednorazowe b) Bilety podmiejskie jednorazowe 8

9 Załącznik nr 2 Lista Biletów, które są dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności mpay Bilety komunikacji miejskiej objęte promocją w systemie mpay nazwa sprzedawcy (miasta) Miasto trn nazwa biletu Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet dobowy ulgowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa 1, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa ogolna, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy, strefa 2, BKM Bialystok Białostocka Komunikacja Miejska Białystok Bilet jednorazowy ulgowy, strefa 2, BKM Bialystok Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 24-godz. U, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 60-min., Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet 60-min. U, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet jednorazowy, Inowroclaw Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Inowrocław Bilet jednoraz. U, Inowroclaw Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. aglom. U Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. aglom. N Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. U Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 1-przej. N Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 15-min. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 15-min. N, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 30-min. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 30-min. N, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 60-min. aglom. U, Krakow Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków Bil. 60-min. aglom. N, Krakow Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet jednorazowy, Krasnik Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet jednoraz. ulg., Krasnik Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Kraśnik Kraśnik Bilet nocny, Krasnik ZTM Lublin Lublin Bilet 30 min./1 przej., Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U 6-godzinny, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet 90 min., Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U jednoprz. noc. podmiejski, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U jednoprzejazdowy nocny, Lublin ZTM Lublin Lublin Bilet U 90 min. nocny, Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 20-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 20-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 40-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 40-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 60-min. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet 60-min. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. aglom. normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. aglom. ulgowy, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. miejski normalny, Lodz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. Łódź Bilet jedn. miejski ulgowy, Lodz Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet jednorazowy, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet jednorazowy U, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet 1xpodm., Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet 1xpodm. U, Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet wakac. miej., Ostroleka Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Ostrołęka Bilet wakac. podm., Ostroleka Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 24-godz., Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet 60-min. A, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 90-min. B, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U 90-min. C, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoprz. G, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet nocny, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. A, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. AB, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. ABC, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. B, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet jednoraz. BC, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U jednoraz. C, Plock Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. Płock bilet U sezonowy, Plock Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet 24-godzinny U, Radom Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet jednorazowy, Radom Miejski Zarząd dróg i Komunikacji w Radomiu Radom Bilet jednorazowy U, Radom 9

10 Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. normalny, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet 60-min. U samorzadowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet dobowy U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet gmina Usamorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. I U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II normalny, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II U ustawowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet st. II U samorzadowy, Swilcza Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. normalny, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. U ustawowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet jedn. U samorzadowy, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet linia specjalna L ulg., Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Rzeszów Bilet na przewoz bagazu/psa, Rzeszow Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet czasowy 20 minut, ZTM Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet czasowy 40 minut, ZTM Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa Warszawa Bilet ulgowy 60 minut, ZTM Warszawa Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 37% - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 51% - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet normalny - strefa 1, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 37% - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 51% - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet normalny - strefa 2, WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD Bilet ulgowy 50% - strefa 3, WKD Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min. U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet 15 min. U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet dzienny U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet dzienny U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 11, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 11 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 11 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 13, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 13K, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13K U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. 13K U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 5 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 6 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 7 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8 U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia 8 U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia GB, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. GB U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - l. GB U30, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet - linia spec., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet od 15 min., Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bil. od 15 min. U50, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bil. od 15 min. U40, Wloclawek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Włocławek Włocławek Bilet jednoraz. do 2 przystankow, Wloclawek 10

11 Załącznik nr 3 Lista miast w których możliwe jest wniesienie opłaty za parkowanie w systemie płatności mobiparking 1. Białystok 2. Chełmno 3. Chorzów 4. Częstochowa 5. Gdańsk 6. Gdynia 7. Hel 8. Krynica Morska 9. Łódź 10. Ostrołęka 11. Pabianice 12. Sopot 13. Szczecin 14. Świnoujście 15. Wałbrzych 16. Warszawa 17. Włocławek 18. Wrocław 11

12 Załącznik nr 4 Lista Biletów i miast w których są one dostępne w ramach Promocji za które można dokonać płatności w systemie płatności SkyCash 20 minutowy Warszawa 40 minutowy 60 minutowy dobowy 3 dniowy Wrocław Inowrocław Lublin Rzeszów 30 min 60min 90min dobowy 48 godzinny 72 godzinny 7 dniowy jednorazowy jednorazowy linie pośpieszne i nocne jednorazowy 60 minutowy 24 godzinny 30 minutowy 90 minutowy 6 godzinny 24 godzinny 72 godzinny jednoprzejazdowy nocny jednoprzejazdowy w strefie podmiejskiej 90 minutowy nocny 90 minutowy nocny w strefie podmiejskiej jednoprzejazdowy miejski 60 minutowy dobowy o niekontrolowanej ilości przejazdów, miejski bilet na przewóz bagażu lub psa Podmiejski w gminie Swilcza C36 ustawowe, ulgowe samorządowe Bydgoszcz Puławy Biała Podlaska Radom Stalowa Wola Łódź Dębica jednorazowy jednorazowy na liniach łączonych w systemie przesiadkowym AT jednorazowy, linie międzygminne normalny normalny, strefa miejska i podmiejska normalny, strefa miejska i podmiejska II, między strefą podmiejską I i III normalny, strefa miejska i podmiejska III normalny, strefa podmiejska I, II, III między strefą podmiejską I i II, II i III jednorazowy czasowy 10 minut 24 godzinny jednorazowy bilet na okaziciela 24 h na wszystkie linie miejski podmiejski dobowy na okaziciela seniora 20 minutowy 40 minutowy 60 minutowy 24 godzinny 24 godzinny aglomeracyjny jednoprzejazdowy miejski jednoprzejazdowy aglomeracyjny jednoprzejazdowe miejskie, jednoprzejazdowe strefowe gminne, ulgowe ustawowe 50%, ulgowe 35%, bagażowe 12

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II

REGULAMIN PROMOCJI. Najlepsze wraca do Ciebie Etap II REGULAMIN PROMOCJI Najlepsze wraca do Ciebie Etap II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Najlepsze wraca do Ciebie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Parkuj za połowę! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Parkuj za połowę! (dalej zwana Promocja).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Ruszamy z biletami

REGULAMIN PROMOCJI. Ruszamy z biletami REGULAMIN PROMOCJI Ruszamy z biletami I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Ruszamy z biletami (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Bilety za połowę ceny

REGULAMIN PROMOCJI. Bilety za połowę ceny REGULAMIN PROMOCJI Bilety za połowę ceny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Bilety za połowę ceny (Promocja). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja

REGULAMIN PROMOCJI. Akcja Aplikacja REGULAMIN PROMOCJI Akcja Aplikacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Akcja Aplikacja (Promocja). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

REGULAMIN KONKURSU. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod REGULAMIN KONKURSU Rośnie szansa na wygraną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Rośnie szansa na wygraną (Konkurs).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego REGULAMIN sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 1. System System sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Największa w Polsce platforma mobilna

Największa w Polsce platforma mobilna blisko 600 Największa w Polsce platforma mobilna Największy system usług i płatności mobilnych w Polsce W systemie zarejestrowanych jest blisko 0,6 mln użytkowników. Obsługujemy ponad 40% wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie

REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie REGULAMIN PROMOCJI Promocja b&g w Almie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Promocja b&g w Almie (Promocja). 2.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Stare na nowe

Regulamin akcji Stare na nowe Regulamin akcji Stare na nowe 1. Organizatorem akcji Stare na nowe zwaną dalej Akcją, jest Selgros Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do Umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku

1. Promocja trwa od dnia 2 grudnia 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2012 roku Regulamin promocji Nowe ekonto z Internetem za 0 zł I Organizator promocji 1. Promocja Nowe ekonto z Internetem za 0 zł zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank - BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP POSTANOWIENIA OGÓLNE

BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP POSTANOWIENIA OGÓLNE BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich osoby zainteresowane udziałem w akcji promocyjnej BONA

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA. Aby móc skorzystać z zakupu biletów przez telefon komórkowy, należy zarejestrować się w systemie CallPay. Można to zrobić za pomocą:

REJESTRACJA. Aby móc skorzystać z zakupu biletów przez telefon komórkowy, należy zarejestrować się w systemie CallPay. Można to zrobić za pomocą: REJESTRACJA Aby móc skorzystać z zakupu biletów przez telefon komórkowy, należy zarejestrować się w systemie CallPay. Można to zrobić za pomocą: telefonu - dzwoniąc pod numer 22 100 1 600. Podczas połączenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji 2 x koszulki LCS za 89,99zł realizowanej w Salonach. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash.

REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Tabela 1. Opłaty za przejazdy przy użyciu tportmonetki na karcie PEKA. Lp. Liczba przejechanych przystanków podczas jednej podróży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Instrukcja zakupu oraz kontroli biletów zakupionych przez telefon komórkowy w systemie SkyCash w MPK Gniezno SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Miasta Krakowa z dnia PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR 21/2010 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr 20/2007 z dnia 07 XI 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ

REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ 1 OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 1. Organizatorem promocji pod nazwą PROMOCJA BAROWA jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY

PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY Warunki udziału w Promocji TOSHIBA FUN organizowanej przez TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Neuss przy ul. Hammfelddamm 8 w Niemczech (zwany dalej Toshiba ) są następujące:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Zaloguj się do PayU odbierz kupon 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Zaloguj się do PayU odbierz kupon. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BILETOWEJ MASTERCARD I MULTIKINO

REGULAMIN PROMOCJI BILETOWEJ MASTERCARD I MULTIKINO REGULAMIN PROMOCJI BILETOWEJ MASTERCARD I MULTIKINO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji biletowej Mastercard i Multikino (zwanej dalej: Promocją ) jest McCann Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych,

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji POLUJ NA JUNAKA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Komputer PC PREDATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA

XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 września 2015 r. Wysokość opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym od 1 stycznia 2016 r. Tabela 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA " II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store

REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program promocji prowadzony jest pod nazwą 5 lat gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENE Nr 3068/2014 PREZYDENTA MASTA KRAKOWA z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XX/231/11

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Upominek w Almie

REGULAMIN PROMOCJI. Upominek w Almie REGULAMIN PROMOCJI Upominek w Almie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Upominek w Almie (Promocja). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Kredyt odroczony 10x0% ABRA (dalej zwanego Promocją

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Definicje 1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu bankujesz-zyskujesz, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu. 1.2. Bank - ING

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator Regulamin promocji Pożycz i zyskaj więcej 1 Organizator Organizatorem promocji pod nazwą Pożycz i zyskaj więcej (zwana dalej Promocją ) jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik biletów ważny od r. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach.

Cennik biletów ważny od r. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Cennik biletów ważny od 01.07.1993r. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Opłata niezależna od długości przejazdu. Za przejazdy jednorazowe: na liniach zwykłych i przyśpieszonych N 4000 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo