LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA"

Transkrypt

1 LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club

2 Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Zjawiska recesyjne ostatnich miesięcy wprowadziły sporo zamieszania do procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Jeszcze niedawno, głównym wyzwaniem były problemy z pozyskaniem i utrzymaniem fachowej kadry i tym samym poprawy produktywności i szybkości reakcji na potrzeby szybko rozwijającego się rynku. Obecnie firmy zdecydowanie większy nacisk kładą na redukcję kosztów (co nie było tak oczywiste w fazie dynamicznego wzrostu) wynikającą ze spodziewanego spadku popytu wewnętrznego, a przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Redukcja kosztów z głową to zadanie ważne w każdym okresie i etapie cyklu koniunkturalnego, jednak w okresie kryzysu, to nie wystarcza i jednocześnie należy mocno pracować nad zwiększaniem przychodów. Tylko w ten sposób można skutecznie przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego. Celem zmian, których dokonać musi kadra kierownicza firm jest utrzymanie się na rynku poprzez zrównoważony rozwój wewnętrzny i strategię konkurencji. A więc kadra kierownicza przedsiębiorstw musi odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania, po pierwsze w jaki sposób w okresie dekoniunktury uzyskiwać przewagi merytoryczne nad konkurentami na dynamicznie zmieniającym się rynku recesyjnym i po drugie - jak kształtować kierunki rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstwa aby stały się one źródłem sukcesu rynkowego. Aby osiągnąć te cele nie wystarczy mieć bardzo dobrą kadrę menedżerską, trzeba mieć kadrę szczególną, która wyróżnia firmę spośród innych podobnych. Wyróżnić się mogą wyłącznie menedżerowie, którzy poznają i uruchomią wszystkie swoje ukryte możliwości (nie zawsze dostrzegane i doceniane w okresie prosperity) aby skuteczniej i efektywniej kierować zespołami pracowników i zarządzać firmą. Celem LETNIEJ AKADEMII MENEDŻERA jest zaprezentowanie możliwości i narzędzi określenia swojego szczególnego potencjału psychosocjologicznego, poprawy produktywności procesów wewnętrznych, racjonalizacji procesów finansowania działalności na poziomie operacyjnym i strategicznym oraz sprzedaży na trudnym recesyjnym rynku. Serdecznie zapraszamy Bogusław Piwowar Wiceprezes BCC Dyrektor Biura Lobbingu i Edukacji Dominik Ludwiczyński Wiceprezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności

3 Zarządzanie produktywnością w dobie recesji - redukcja kosztów i wzrost sprzedaży. 8-9 lipca; oraz sierpnia Program: 1 Wyzwania współczesnej gospodarki w dobie cyklu recesji. 2 Założenia nowoczesnego systemu produkcji i usług w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Podejście procesowe Elastyczny proces wytwarzania i dostarczania produktów i usług Budowanie łańcucha dostaw Orientacja na klienta i budowanie lojalności klientów Strategia błękitnego oceanu, czyli bądź tam gdzie są klienci, a nie ma Twoich konkurentów. 3 Charakterystyka zadań w poszczególnych podsystemach przedsiębiorstwa produkcyjnego. Rola sfery sprzedaży w procesie pozyskiwania, utrzymywania klienta oraz koordynacji działań ze sferą produkcyjną Gospodarka materiałowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie na styku produkcji i zaopatrzenia nakierowane na elastyczność i redukcję kosztów 4 Charakterystyka zadań w poszczególnych podsystemach przedsiębiorstwa usługowego. Podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym Definiowanie jakości w usługach i budowanie strategii jakości usług (Strategic Service Vision) Zarządzanie procesami i potencjałem w usługach Współczesne wyzwania firm usługowych 5 Narzędzia poprawy produktywności. Zasady budowania kompleksowych programów poprawy produktywności Podstawy produktywności: Praktyki 5S, Działalność Małych Grup, Zarządzanie przez cele (hoshin), system sugestii pracowniczych. Wybrane narzędzia rozwoju produktywności: JIT, TPM, SMED, łączenie procesów pochodnych i ich zastosowanie w produkcji i usługach Systemy zarządzania produkcją oparte na produktywności: Kaizen, Lean Six Sigma Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta QFD 6 Nowoczesny rachunek kosztów w przedsiębiorstwie i analiza wartości. Przyczyny dezaktualizacji tradycyjnych metod liczenia kosztów Założenia i cele nowoczesnego rachunku kosztów i analizy wartości w przedsiębiorstwie. Charakterystyka wybranych, tradycyjnych i współczesnych metod liczenia kosztów takich jak: rachunek kosztów działań, całkowity koszt posiadania (korzystania) z produktu, rachunek kosztów docelowych (target costing). Cel zajęć: Celem zajęć jest skupienie uwagi kierujących firmą (produkcyjną i usługową), bądź jej jednostkami, na wzajemne powiązanie pomiędzy produktywnością, rachunkiem kosztów i kapitałem ludzkim w procesie wytwarzania i dostarczania produktów. Pomoc w uporządkowaniu strategii rozwoju firmy Pomoc w przygotowaniu spójnego planu działania w otoczeniu dotkniętym kryzysem Prowadzący: Grzegorz Augustyniak - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH); asystent w Katedrze Logistyki SGH; stypendysta rządu kanadyjskiego oraz Fundacji Mellona (USA) w ramach których odbył staże naukowe w uniwersytetach Carleton (Ottawa), Calgary, University of British Columbia w Vancouver oraz Carlson School of Management w Uniwersytecie Minnesota; uczestnik szkoły letniej i szkoleń menedżerskich w Wirstschaftsuniversität w Wiedniu, IESE w Barcelonie oraz w Association of Overseas Technical Scholarship w Tokio. Zastępca Dyrektora w Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych SGH i Koordynator Akademickiego Programu CEMS w SGH. Wicedyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania, w ramach którego koordynuje wdrażanie programów poprawy produktywności w wielu polskich firmach. Wykładowca w zakresie zarządzania logistycznego i TQM w ramach obu programów MBA w SGH. 7 Wyzwania w zakresie kierowania ludźmi.

4 Ubi es - quo Vadis (gdzie jesteś dokąd zmierzasz) Praktyczna teoria sukcesu poznaj i modeluj swoje kompetencje kierownicze lipica oraz 3 4 sierpnia Cele szkolenia: Kryzys finansowy i gospodarczy zawsze zmusza do zmian nie tylko w materialnych aktywach firmy ale również w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi. Celem tych zmian jest utrzymanie się na rynku poprzez zrównoważony rozwój wewnętrzny i strategię konkurencji. Aby ten cel osiągnąć nie wystarczy mieć bardzo dobrej kadry menedżerskiej, trzeba mieć kadrę szczególną, która wyróżnia firmę wśród innych podobnych. Wyróżnić się mogą wyłącznie menedżerowie, którzy poznają i uruchomią wszystkie swoje ukryte możliwości aby skuteczniej i efektywniej zarządzać i kierować. Celem ogólnym szkolenia jest diagnoza kompetencji społecznych menedżerów oraz wskazanie jak korzystać z tego zasobu w codziennej praktyce menedżerskiej. Cele szczegółowe: Poznanie swojego profilu cech osobowości i porównanie go z modelem skutecznego i efektywnego menedżera Samoocena rodzaju pracy w jakiej uczestnicy czuliby się najbardziej komfortowo Poznanie uwarunkowań podwyższenia swojej skuteczności i efektywności w działaniu Poznanie swojego dominującego stylu kierowania ludźmi oraz stylów wspierających i odrzuconych i wynikających z tego faktu szans i zagrożeń w procesach kierowania zespołami pracowników. Porównasz swój profil osobowości z profilem pożądanym, opracowanym przez zespół sędziów kompetentnych Podwyższysz samowiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań sukcesu menedżerskiego Poznasz uwarunkowania modelu swojej roli organizacyjnej Określisz obszary swojej siły i obszary do doskonalenia Materiały dydaktyczne: Autorskie materiały i prezentacje Testy opisujące cechy osobowości menedżera przydatne w realizacji funkcji menedżerskiej Profesjogram indywidualny Program: 1 Fotografia osobowości czyli skąd wiemy jacy jesteśmy 2 Poczucie sprawstwa (kontroli wewnętrznej) menedżera a osiąganie celów 3 Motywacja osiągnięć (ambicja) menedżera pomaga czy utrudnia sukces kierowniczy 4 Działasz na miarę swoich sił, poniżej swoich możliwości czy też ze związanymi rękami 5 Twoje wartości związane z pracą to 6 Twój styl rozwiązywania konfliktów to 7 Temperament jest bardzo ważny 8 Jak wysoko ryzykujesz podejmując decyzje? 9 Twój styl kierowania ludźmi to synergia osobowości i uwarunkowań zewnętrznych 10 Zasady rozwoju osobistego Realizatorzy: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy. Do 2006 roku dyrektor Centrum Karier SGH. Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Specjalizuje się w problematyce procesów informacyjnodecyzyjnych w przedsiębiorstwie; kierowaniu ludźmi i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu czasem (Time Management) Wykładowca, trener, doradca i konsultant firm korporacyjnych oraz przedsiębiorstw. Autorka i realizator innowacyjnych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządczych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania. Dominik Ludwiczyński - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Studia Podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników). Wiceprezes, założyciel i właściciel DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH: Zarządzania Zasobami Pracy, Zarządzania Projektami, Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w problematyce psycho-socjologicznych uwarunkowań procesów zarządzania, komunikacji a także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi oraz zarządzania informacją i zarządzania czasem. Trener i konsultant.

5 Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku, doskonalenie umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych Cele : Rozszerzenie i pogłębienie kompetencji sprzedażowych na trudnym rynku Doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów handlowych Program szkolenia: 1 Model rozmowy handlowej skoncentrowanej na potrzebach klienta. Co to znaczy sprzedaż doradcza? Pytania pozyskujące informacje na temat klienta i angażujące go w rozmowę. Kilka słów przypomnienia o skutecznym zadawaniu pytań. Jakie informacje klient ukrywa? O czym ludzie nie lubią mówić i jak mimo wszystko pozyskać informacje na ten temat? Poznawanie potrzeb klienta w kolejnych kontaktach. Wykorzystanie posiadanych informacji o klientach. 2 Budowanie argumentacji dotyczącej oferty. Kotwica dlaczego rozmowa o sytuacji klienta jest dobrym punktem wyjścia do sprzedaży Wypracowanie argumentów BSI przydatnych w rozmowach z klientami? 3 Typowe i nietypowe obiekcje klienta Wątpliwości zgłaszane przez klienta podczas rozmowy handlowej. Obrona ceny czyli jak uzasadnić cenę. 4 Metody finalizowania rozmowy handlowej zgodnie z założonym efektem. Czy pamiętasz o celu rozmowy i czy umiesz o nim przypomnieć klientowi? Funkcja sprawdzenia i podsumowania w rozmowach handlowych. Jak rozpoznać poziom zainteresowania klienta ofertą? Składanie propozycji zakupu. Jak złożyć propozycję i nie być nachalnym? Kiedy złożyć propozycję? 5 Rozpoznanie indywidualnego potencjału w zakresie prowadzenia rozmów handlowych z klientami. Zastosowanie kwestionariusza analizy osobistych umiejętności prowadzenia rozmów handlowych z klientami. Stworzenie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych z klientami lipca oraz sierpnia Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów handlowych z klientami (rozumianych jako kontrolowany przez sprzedawcę proces, zmierzający do sfinalizowania transakcji). Wzmocnienie aktywności w prowadzeniu rozmowy handlowej. Przygotowanie sprzedawców do prezentowania korzyści z oferty (opracowanie argumentów handlowych możliwych do zastosowania w rozmowach z klientami). Doskonalenie umiejętności pokonywania obiekcji cenowych. Doskonalenie umiejętności analizowania potrzeb klienta, a przede wszystkim przełamywanie barier związanych z zadawaniem pytań. Rozwijanie umiejętności pozyskiwania istotnych informacji o kliencie i jego potrzebach oraz wykorzystywania zdobytych danych w rozmowie handlowej. Zapoznanie uczestników zajęć z metodami kontrolowania przebiegu rozmowy handlowej, a przede wszystkim ze sposobami doprowadzania do zamknięcia transakcji. Realizatorzy: Ewa Maria Opolska jest doświadczonym trenerem i menedżerem instytucji szkoleniowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie i program Master of Business Administration dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu (UQUAM). Była stażystką w Science Po w Paryżu i Tack Training International w Londynie. Od 1992 roku prowadzi prace doradcze oraz szkolenia dla instytucji i firm. Jej specjalizacja to zintegrowana komunikacja marketingowa (od strategii public relations do technik sprzedaży i kontaktu z klientem). Stale współpracuje z Ernst&Young Academy of Business, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz agencjami public relations. Prowadzi zajęcia z marketingu, public relations i technik sprzedaży w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tworzy nowatorskie programy warsztatów, ze skutecznym oprzyrządowaniem dydaktycznym. Dominik Ludwiczyński - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Studia Podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników). Wiceprezes, założyciel i właściciel DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH: Zarządzania Zasobami Pracy, Zarządzania Projektami, Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w problematyce psycho-socjologicznych uwarunkowań procesów zarządzania, komunikacji a także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi oraz zarządzania informacją i zarządzania czasem. Trener i konsultant.

6 Cele : Finansowanie przedsiębiorstw w kryzysie Wskazanie jakie są rzeczywiste źródła kryzysu finansowego i jakie stąd wynikają konsekwencje dla realnie funkcjonującej gospodarki. Określenie instrumentów finansowania, które są mniej dostępne dla polskich przedsiębiorstw i wskazanie dlaczego tak jest. Przedstawienie na czym polega nowa polityka kredytowej banków i co z niej realnie wynika dla polskich przedsiębiorstw. Prezentacja możliwości pozyskania finansowania z alternatywnych źródeł. Charakterystyka polityki finansowej przedsiębiorstwa na czas kryzysu Prowadzący: dr Waldemar Rogowski absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH. Wieloletni praktyk gospodarczy, Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno finansowej oraz wycenie firm. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych i MBA. Marcin Krupa - Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz University of Wisconsin, La Crosse, USA. Pracował jako Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Konsultant Ministerstwa Skarbu, Doradca Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Z-ca Dyrektora ds. Planowania Strategicznego w PKN ORLEN S.A. Był doradcą AKJ Capital S.A. oraz partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Był członkiem rad nadzorczych Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz NFI Fortuna S.A lipca oraz sierpnia Poznanie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach kryzysu Poznanie metod identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją inwestycji w warunkach kryzysu Program szkolenia: 1 Po co przedsiębiorstwu środki finansowe, czyli zasadnicze cele finansowania 2 Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa teorie i praktyka Teoria trade-off Teoria hierarchii źródeł finansowania Finansowanie innowacyjnych projektów 3 Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe 4 Źródła finansowania w okresie poprzedzającym kryzys, czyli jakie czynniki spowodowały kryzys: Boom nigdy nie trwa wiecznie. źródła kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości Świat: UE, USA, emerging markets (kredyty i pożyczki; papiery dłużne; leasing i faktoring; sekurytyzacja; rynek giełdowy; Privaty equity; Globalne przepływy finansowe szanse i zagrożenia) Polska (rynek kredytowy; emisje papierów dłużnych; leasing i faktoring; rynek giełdowy; privaty equity; struktura finansowania polskich przedsiębiorstw) 5 Gdy opadnie dym. finansowanie w czasach kryzysu Transfer kryzysu z rynków rozwiniętych na rozwijające. Załamanie się rynków długu. Adekwatność kapitałowa na cenzurowanym czyli nowa polityka kredytowa banków Bessa na rynkach giełdowych Kryzys na rynku private equity Nowe źródła finansowania dotacje i subwencje Powrót do źródeł wewnętrzne zasoby kapitału. 6 Decyzje inwestycyjne w warunkach kryzysu Ocena opłacalności inwestycji w okresie kryzysu: zmodyfikowane metody MNPV i MIRR Realizacja inwestycji w formule corporate finance możliwość pozyskiwania kapitału Realizacja inwestycji w formule project finance możliwość pozyskiwania kapitału Identyfikacja, pomiar i ograniczanie ryzyka w warunkach kryzysu 7 Decyzje operacyjne w warunkach kryzysu Zarządzanie płynnością w okresie kryzysu Zarządzanie ryzykiem partnera biznesowego Możliwości pozyskiwania kapitału na finansowanie aktywów obrotowych

7 Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Warunki uczestnictwa: Udział 1 osoby w 1 seminarium to koszt 1800 PLN + VAT Członkowie BCC - 10% rabatu zgłaszając 1 uczestnika, 15% rabatu zgłaszając 2 uczestników, udział w całej Akademii (4 seminaria) - dodatkowo 10% rabatu. Wpłaty należy dokonać na konto: Multibank Cena obejmuje wykłady, materiały, lunche oraz przerwy kawowe. Przesłanie do DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem. Po zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura pro forma. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury pro forma, ale nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Rezygnację z udziału należy przesłać na adres DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. W przypadku rezygnacji na 30 dni przed rozpoczęciem seminarium nie obciążymy Państwa żadnymi kosztami, w przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem seminarium obciążymy Państwa 50% kosztu uczestnictwa, w przypadku rezygnacji na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obciążymy Państwa pełnymi kosztami. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w seminarium może wziąć udział inny pracownik firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Broszura powstała dzięki współpracy z agencją reklamową Artis Media z Katowic. Tematy i terminy seminariów: Zarządzanie produktywnością w dobie recesji - redukcja kosztów i wzrost sprzedaży. 8-9 lipca sierpnia Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku doskonalenie umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych lipiec sierpień Finansowanie przedsiębiorstw w kryzysie lipca sierpnia Ubi es - quo Vadis (gdzie jesteś dokąd zmierzasz) Praktyczna teoria sukcesu poznaj i modeluj swoje kompetencje kierownicze lipiec 3 4 sierpień prosimy o uzupełnienie zgodnie z dokonanymi wyborami. W ramkce przed znakiem procent proszę wpisać ewentualną przysługującą zniżkę (10%, 15% lub 25%) i obliczyć ostateczną wartość zamówienia. zgłoszenia należy nadsyłać na: fax: (22) , formularz zamówienia dostępny jest także na ilość seminariów: x 1800 PLN = PLN - % = PLN + 22% VAT uczestnik: imię i nazwisko: stanowisko: firma: telefon: fax: dane nabywcy do wystawienia faktury VAT pełna nazwa firmy: ulica: kod i miasto: NIP: Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy. Organizator: DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności, ul. Międzyborska 115/10, Warszawa, NIP: , REGON: miejsce na pieczątkę firmy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz celów marketingowych przez Business Center Club oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz.U. nr 133 poz. 883)

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna

GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem 26.04.2017 Poznań Szanowni Państwo, ma przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem. Spotkania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17. Zaproszenie Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży Termin Cele szkolenia 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.00 Miejsce szkolenia Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice Język Polski Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW Przeglad i analiza strategii firmy i mozliwości pozyskiwania kapitału na jej sfinansowanie 18.11.2012., Warszawa Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Warszawskich Spotkaniach Liderów. Tym

Bardziej szczegółowo

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych Zalecany zakres informacji o usłudze edukacyjno szkoleniowej dla klienta z bonem szkoleniowym. Tytuł usługi 1 Responsa - Ocena ryzyka kredytowego kontrahenta kredyty kupieckie Szukaj symbolu TKR0502 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich analiza sprawozdań finansowych - ocena krytyczna sytuacji finansowej podmiotu istota restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE 2014 2020. Termin szkolenia: 19-20.09.2016 r. Główny cel szkolenia: - dostarczenie wiedzy dotyczącej aktualnych źródeł dofinansowania projektów unijnych - nabycie

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych

FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych 27.05.2015r. Warszawa FORUM PRAWAKORPORACYJNEGO Optymalnerozwiązaniaprawneipraktyki rynkowewspółkachkapitałowych Rosnące wymagania wobec Działów Prawnych i Biur Zarządu spółek kapitałowych a także ciągłe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości Studia II stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 7 Zarzadzanie nieruchomościami 5 Z 52 26 26 RAZEM 30 3 229 149 80 4 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych Szkolenie otwarte Skuteczna sprzedaż usług serwisowych 28-29 maja 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Delegowanie zadań i motywowanie pracowników to kluczowe kompetencje menedżerskie. Od skuteczności tego procesu zależy zaangażowanie pracowników w rozwój firmy oraz przyczynianie się do jej sukcesów. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie O wydarzeniu Dzień otwarty ABK W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne

AUDYT I INSPEKCJA DPD - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? podejście praktyczne I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 8 marca 2017r., Warszawa podejście praktyczne Uprawnienia inspektorów, sporządzanie raportów i działań następczych w oparciu o znowelizowaną

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE PROFESJONALNA I SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE PROFESJONALNA I SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA PROFESJONALNA I SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA Katowice OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu rozmów z trudnym klientem prowadzanego przez dr Annę Adamus - Matuszyńską. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO

SKUTECZNY SZEF BUDOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU PRZEŁOŻONEGO Każda osoba zarządzająca ludźmi powinna dbać o budowanie autorytetu i wizerunku profesjonalisty. Skuteczne zarządzanie ludźmi to klucz do sukcesów personalnych danego kierownika oraz do realizacji celów

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skutecznego zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca Narzędzia skutecznego zakupowca O nas LUQAM Quality Service Group jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.

Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur. Fakturowanie w 2017 r. szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur. NR 162/A/16 Płock, listopad 2016r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego Nauczysz się jak zbudować w swojej firmie, motywacyjny dla rozwoju pracowników system ocen i nagród mający ustalony, akceptowalny i nieprzekraczalny budżet. Poznasz metody budowania systemu motywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne WARSZTATY Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne 29 czerwca 2016, Warszawa Jak efektywnie negocjować? W jaki sposób negocjują najlepsi? Co zapewnia Ci sukces w negocjacjach? Czy ja jestem

Bardziej szczegółowo