LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA"

Transkrypt

1 LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club

2 Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Zjawiska recesyjne ostatnich miesięcy wprowadziły sporo zamieszania do procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Jeszcze niedawno, głównym wyzwaniem były problemy z pozyskaniem i utrzymaniem fachowej kadry i tym samym poprawy produktywności i szybkości reakcji na potrzeby szybko rozwijającego się rynku. Obecnie firmy zdecydowanie większy nacisk kładą na redukcję kosztów (co nie było tak oczywiste w fazie dynamicznego wzrostu) wynikającą ze spodziewanego spadku popytu wewnętrznego, a przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Redukcja kosztów z głową to zadanie ważne w każdym okresie i etapie cyklu koniunkturalnego, jednak w okresie kryzysu, to nie wystarcza i jednocześnie należy mocno pracować nad zwiększaniem przychodów. Tylko w ten sposób można skutecznie przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego. Celem zmian, których dokonać musi kadra kierownicza firm jest utrzymanie się na rynku poprzez zrównoważony rozwój wewnętrzny i strategię konkurencji. A więc kadra kierownicza przedsiębiorstw musi odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania, po pierwsze w jaki sposób w okresie dekoniunktury uzyskiwać przewagi merytoryczne nad konkurentami na dynamicznie zmieniającym się rynku recesyjnym i po drugie - jak kształtować kierunki rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstwa aby stały się one źródłem sukcesu rynkowego. Aby osiągnąć te cele nie wystarczy mieć bardzo dobrą kadrę menedżerską, trzeba mieć kadrę szczególną, która wyróżnia firmę spośród innych podobnych. Wyróżnić się mogą wyłącznie menedżerowie, którzy poznają i uruchomią wszystkie swoje ukryte możliwości (nie zawsze dostrzegane i doceniane w okresie prosperity) aby skuteczniej i efektywniej kierować zespołami pracowników i zarządzać firmą. Celem LETNIEJ AKADEMII MENEDŻERA jest zaprezentowanie możliwości i narzędzi określenia swojego szczególnego potencjału psychosocjologicznego, poprawy produktywności procesów wewnętrznych, racjonalizacji procesów finansowania działalności na poziomie operacyjnym i strategicznym oraz sprzedaży na trudnym recesyjnym rynku. Serdecznie zapraszamy Bogusław Piwowar Wiceprezes BCC Dyrektor Biura Lobbingu i Edukacji Dominik Ludwiczyński Wiceprezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności

3 Zarządzanie produktywnością w dobie recesji - redukcja kosztów i wzrost sprzedaży. 8-9 lipca; oraz sierpnia Program: 1 Wyzwania współczesnej gospodarki w dobie cyklu recesji. 2 Założenia nowoczesnego systemu produkcji i usług w zmiennym otoczeniu gospodarczym. Podejście procesowe Elastyczny proces wytwarzania i dostarczania produktów i usług Budowanie łańcucha dostaw Orientacja na klienta i budowanie lojalności klientów Strategia błękitnego oceanu, czyli bądź tam gdzie są klienci, a nie ma Twoich konkurentów. 3 Charakterystyka zadań w poszczególnych podsystemach przedsiębiorstwa produkcyjnego. Rola sfery sprzedaży w procesie pozyskiwania, utrzymywania klienta oraz koordynacji działań ze sferą produkcyjną Gospodarka materiałowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzanie na styku produkcji i zaopatrzenia nakierowane na elastyczność i redukcję kosztów 4 Charakterystyka zadań w poszczególnych podsystemach przedsiębiorstwa usługowego. Podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym Definiowanie jakości w usługach i budowanie strategii jakości usług (Strategic Service Vision) Zarządzanie procesami i potencjałem w usługach Współczesne wyzwania firm usługowych 5 Narzędzia poprawy produktywności. Zasady budowania kompleksowych programów poprawy produktywności Podstawy produktywności: Praktyki 5S, Działalność Małych Grup, Zarządzanie przez cele (hoshin), system sugestii pracowniczych. Wybrane narzędzia rozwoju produktywności: JIT, TPM, SMED, łączenie procesów pochodnych i ich zastosowanie w produkcji i usługach Systemy zarządzania produkcją oparte na produktywności: Kaizen, Lean Six Sigma Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta QFD 6 Nowoczesny rachunek kosztów w przedsiębiorstwie i analiza wartości. Przyczyny dezaktualizacji tradycyjnych metod liczenia kosztów Założenia i cele nowoczesnego rachunku kosztów i analizy wartości w przedsiębiorstwie. Charakterystyka wybranych, tradycyjnych i współczesnych metod liczenia kosztów takich jak: rachunek kosztów działań, całkowity koszt posiadania (korzystania) z produktu, rachunek kosztów docelowych (target costing). Cel zajęć: Celem zajęć jest skupienie uwagi kierujących firmą (produkcyjną i usługową), bądź jej jednostkami, na wzajemne powiązanie pomiędzy produktywnością, rachunkiem kosztów i kapitałem ludzkim w procesie wytwarzania i dostarczania produktów. Pomoc w uporządkowaniu strategii rozwoju firmy Pomoc w przygotowaniu spójnego planu działania w otoczeniu dotkniętym kryzysem Prowadzący: Grzegorz Augustyniak - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH); asystent w Katedrze Logistyki SGH; stypendysta rządu kanadyjskiego oraz Fundacji Mellona (USA) w ramach których odbył staże naukowe w uniwersytetach Carleton (Ottawa), Calgary, University of British Columbia w Vancouver oraz Carlson School of Management w Uniwersytecie Minnesota; uczestnik szkoły letniej i szkoleń menedżerskich w Wirstschaftsuniversität w Wiedniu, IESE w Barcelonie oraz w Association of Overseas Technical Scholarship w Tokio. Zastępca Dyrektora w Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych SGH i Koordynator Akademickiego Programu CEMS w SGH. Wicedyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania, w ramach którego koordynuje wdrażanie programów poprawy produktywności w wielu polskich firmach. Wykładowca w zakresie zarządzania logistycznego i TQM w ramach obu programów MBA w SGH. 7 Wyzwania w zakresie kierowania ludźmi.

4 Ubi es - quo Vadis (gdzie jesteś dokąd zmierzasz) Praktyczna teoria sukcesu poznaj i modeluj swoje kompetencje kierownicze lipica oraz 3 4 sierpnia Cele szkolenia: Kryzys finansowy i gospodarczy zawsze zmusza do zmian nie tylko w materialnych aktywach firmy ale również w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi. Celem tych zmian jest utrzymanie się na rynku poprzez zrównoważony rozwój wewnętrzny i strategię konkurencji. Aby ten cel osiągnąć nie wystarczy mieć bardzo dobrej kadry menedżerskiej, trzeba mieć kadrę szczególną, która wyróżnia firmę wśród innych podobnych. Wyróżnić się mogą wyłącznie menedżerowie, którzy poznają i uruchomią wszystkie swoje ukryte możliwości aby skuteczniej i efektywniej zarządzać i kierować. Celem ogólnym szkolenia jest diagnoza kompetencji społecznych menedżerów oraz wskazanie jak korzystać z tego zasobu w codziennej praktyce menedżerskiej. Cele szczegółowe: Poznanie swojego profilu cech osobowości i porównanie go z modelem skutecznego i efektywnego menedżera Samoocena rodzaju pracy w jakiej uczestnicy czuliby się najbardziej komfortowo Poznanie uwarunkowań podwyższenia swojej skuteczności i efektywności w działaniu Poznanie swojego dominującego stylu kierowania ludźmi oraz stylów wspierających i odrzuconych i wynikających z tego faktu szans i zagrożeń w procesach kierowania zespołami pracowników. Porównasz swój profil osobowości z profilem pożądanym, opracowanym przez zespół sędziów kompetentnych Podwyższysz samowiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań sukcesu menedżerskiego Poznasz uwarunkowania modelu swojej roli organizacyjnej Określisz obszary swojej siły i obszary do doskonalenia Materiały dydaktyczne: Autorskie materiały i prezentacje Testy opisujące cechy osobowości menedżera przydatne w realizacji funkcji menedżerskiej Profesjogram indywidualny Program: 1 Fotografia osobowości czyli skąd wiemy jacy jesteśmy 2 Poczucie sprawstwa (kontroli wewnętrznej) menedżera a osiąganie celów 3 Motywacja osiągnięć (ambicja) menedżera pomaga czy utrudnia sukces kierowniczy 4 Działasz na miarę swoich sił, poniżej swoich możliwości czy też ze związanymi rękami 5 Twoje wartości związane z pracą to 6 Twój styl rozwiązywania konfliktów to 7 Temperament jest bardzo ważny 8 Jak wysoko ryzykujesz podejmując decyzje? 9 Twój styl kierowania ludźmi to synergia osobowości i uwarunkowań zewnętrznych 10 Zasady rozwoju osobistego Realizatorzy: dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy. Do 2006 roku dyrektor Centrum Karier SGH. Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Specjalizuje się w problematyce procesów informacyjnodecyzyjnych w przedsiębiorstwie; kierowaniu ludźmi i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu czasem (Time Management) Wykładowca, trener, doradca i konsultant firm korporacyjnych oraz przedsiębiorstw. Autorka i realizator innowacyjnych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządczych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania. Dominik Ludwiczyński - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Studia Podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników). Wiceprezes, założyciel i właściciel DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH: Zarządzania Zasobami Pracy, Zarządzania Projektami, Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w problematyce psycho-socjologicznych uwarunkowań procesów zarządzania, komunikacji a także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi oraz zarządzania informacją i zarządzania czasem. Trener i konsultant.

5 Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku, doskonalenie umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych Cele : Rozszerzenie i pogłębienie kompetencji sprzedażowych na trudnym rynku Doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów handlowych Program szkolenia: 1 Model rozmowy handlowej skoncentrowanej na potrzebach klienta. Co to znaczy sprzedaż doradcza? Pytania pozyskujące informacje na temat klienta i angażujące go w rozmowę. Kilka słów przypomnienia o skutecznym zadawaniu pytań. Jakie informacje klient ukrywa? O czym ludzie nie lubią mówić i jak mimo wszystko pozyskać informacje na ten temat? Poznawanie potrzeb klienta w kolejnych kontaktach. Wykorzystanie posiadanych informacji o klientach. 2 Budowanie argumentacji dotyczącej oferty. Kotwica dlaczego rozmowa o sytuacji klienta jest dobrym punktem wyjścia do sprzedaży Wypracowanie argumentów BSI przydatnych w rozmowach z klientami? 3 Typowe i nietypowe obiekcje klienta Wątpliwości zgłaszane przez klienta podczas rozmowy handlowej. Obrona ceny czyli jak uzasadnić cenę. 4 Metody finalizowania rozmowy handlowej zgodnie z założonym efektem. Czy pamiętasz o celu rozmowy i czy umiesz o nim przypomnieć klientowi? Funkcja sprawdzenia i podsumowania w rozmowach handlowych. Jak rozpoznać poziom zainteresowania klienta ofertą? Składanie propozycji zakupu. Jak złożyć propozycję i nie być nachalnym? Kiedy złożyć propozycję? 5 Rozpoznanie indywidualnego potencjału w zakresie prowadzenia rozmów handlowych z klientami. Zastosowanie kwestionariusza analizy osobistych umiejętności prowadzenia rozmów handlowych z klientami. Stworzenie indywidualnego planu doskonalenia umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych z klientami lipca oraz sierpnia Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów handlowych z klientami (rozumianych jako kontrolowany przez sprzedawcę proces, zmierzający do sfinalizowania transakcji). Wzmocnienie aktywności w prowadzeniu rozmowy handlowej. Przygotowanie sprzedawców do prezentowania korzyści z oferty (opracowanie argumentów handlowych możliwych do zastosowania w rozmowach z klientami). Doskonalenie umiejętności pokonywania obiekcji cenowych. Doskonalenie umiejętności analizowania potrzeb klienta, a przede wszystkim przełamywanie barier związanych z zadawaniem pytań. Rozwijanie umiejętności pozyskiwania istotnych informacji o kliencie i jego potrzebach oraz wykorzystywania zdobytych danych w rozmowie handlowej. Zapoznanie uczestników zajęć z metodami kontrolowania przebiegu rozmowy handlowej, a przede wszystkim ze sposobami doprowadzania do zamknięcia transakcji. Realizatorzy: Ewa Maria Opolska jest doświadczonym trenerem i menedżerem instytucji szkoleniowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie i program Master of Business Administration dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu (UQUAM). Była stażystką w Science Po w Paryżu i Tack Training International w Londynie. Od 1992 roku prowadzi prace doradcze oraz szkolenia dla instytucji i firm. Jej specjalizacja to zintegrowana komunikacja marketingowa (od strategii public relations do technik sprzedaży i kontaktu z klientem). Stale współpracuje z Ernst&Young Academy of Business, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz agencjami public relations. Prowadzi zajęcia z marketingu, public relations i technik sprzedaży w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Tworzy nowatorskie programy warsztatów, ze skutecznym oprzyrządowaniem dydaktycznym. Dominik Ludwiczyński - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Studia Podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników). Wiceprezes, założyciel i właściciel DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH: Zarządzania Zasobami Pracy, Zarządzania Projektami, Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w problematyce psycho-socjologicznych uwarunkowań procesów zarządzania, komunikacji a także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi oraz zarządzania informacją i zarządzania czasem. Trener i konsultant.

6 Cele : Finansowanie przedsiębiorstw w kryzysie Wskazanie jakie są rzeczywiste źródła kryzysu finansowego i jakie stąd wynikają konsekwencje dla realnie funkcjonującej gospodarki. Określenie instrumentów finansowania, które są mniej dostępne dla polskich przedsiębiorstw i wskazanie dlaczego tak jest. Przedstawienie na czym polega nowa polityka kredytowej banków i co z niej realnie wynika dla polskich przedsiębiorstw. Prezentacja możliwości pozyskania finansowania z alternatywnych źródeł. Charakterystyka polityki finansowej przedsiębiorstwa na czas kryzysu Prowadzący: dr Waldemar Rogowski absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH. Wieloletni praktyk gospodarczy, Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno finansowej oraz wycenie firm. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych i MBA. Marcin Krupa - Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz University of Wisconsin, La Crosse, USA. Pracował jako Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Konsultant Ministerstwa Skarbu, Doradca Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Z-ca Dyrektora ds. Planowania Strategicznego w PKN ORLEN S.A. Był doradcą AKJ Capital S.A. oraz partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Był członkiem rad nadzorczych Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz NFI Fortuna S.A lipca oraz sierpnia Poznanie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w warunkach kryzysu Poznanie metod identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją inwestycji w warunkach kryzysu Program szkolenia: 1 Po co przedsiębiorstwu środki finansowe, czyli zasadnicze cele finansowania 2 Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa teorie i praktyka Teoria trade-off Teoria hierarchii źródeł finansowania Finansowanie innowacyjnych projektów 3 Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe 4 Źródła finansowania w okresie poprzedzającym kryzys, czyli jakie czynniki spowodowały kryzys: Boom nigdy nie trwa wiecznie. źródła kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości Świat: UE, USA, emerging markets (kredyty i pożyczki; papiery dłużne; leasing i faktoring; sekurytyzacja; rynek giełdowy; Privaty equity; Globalne przepływy finansowe szanse i zagrożenia) Polska (rynek kredytowy; emisje papierów dłużnych; leasing i faktoring; rynek giełdowy; privaty equity; struktura finansowania polskich przedsiębiorstw) 5 Gdy opadnie dym. finansowanie w czasach kryzysu Transfer kryzysu z rynków rozwiniętych na rozwijające. Załamanie się rynków długu. Adekwatność kapitałowa na cenzurowanym czyli nowa polityka kredytowa banków Bessa na rynkach giełdowych Kryzys na rynku private equity Nowe źródła finansowania dotacje i subwencje Powrót do źródeł wewnętrzne zasoby kapitału. 6 Decyzje inwestycyjne w warunkach kryzysu Ocena opłacalności inwestycji w okresie kryzysu: zmodyfikowane metody MNPV i MIRR Realizacja inwestycji w formule corporate finance możliwość pozyskiwania kapitału Realizacja inwestycji w formule project finance możliwość pozyskiwania kapitału Identyfikacja, pomiar i ograniczanie ryzyka w warunkach kryzysu 7 Decyzje operacyjne w warunkach kryzysu Zarządzanie płynnością w okresie kryzysu Zarządzanie ryzykiem partnera biznesowego Możliwości pozyskiwania kapitału na finansowanie aktywów obrotowych

7 Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Warunki uczestnictwa: Udział 1 osoby w 1 seminarium to koszt 1800 PLN + VAT Członkowie BCC - 10% rabatu zgłaszając 1 uczestnika, 15% rabatu zgłaszając 2 uczestników, udział w całej Akademii (4 seminaria) - dodatkowo 10% rabatu. Wpłaty należy dokonać na konto: Multibank Cena obejmuje wykłady, materiały, lunche oraz przerwy kawowe. Przesłanie do DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności faksem lub pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem. Po zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura pro forma. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury pro forma, ale nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Rezygnację z udziału należy przesłać na adres DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. W przypadku rezygnacji na 30 dni przed rozpoczęciem seminarium nie obciążymy Państwa żadnymi kosztami, w przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem seminarium obciążymy Państwa 50% kosztu uczestnictwa, w przypadku rezygnacji na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obciążymy Państwa pełnymi kosztami. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w seminarium może wziąć udział inny pracownik firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Broszura powstała dzięki współpracy z agencją reklamową Artis Media z Katowic. Tematy i terminy seminariów: Zarządzanie produktywnością w dobie recesji - redukcja kosztów i wzrost sprzedaży. 8-9 lipca sierpnia Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku doskonalenie umiejętności aktywnego prowadzenia rozmów handlowych lipiec sierpień Finansowanie przedsiębiorstw w kryzysie lipca sierpnia Ubi es - quo Vadis (gdzie jesteś dokąd zmierzasz) Praktyczna teoria sukcesu poznaj i modeluj swoje kompetencje kierownicze lipiec 3 4 sierpień prosimy o uzupełnienie zgodnie z dokonanymi wyborami. W ramkce przed znakiem procent proszę wpisać ewentualną przysługującą zniżkę (10%, 15% lub 25%) i obliczyć ostateczną wartość zamówienia. zgłoszenia należy nadsyłać na: fax: (22) , formularz zamówienia dostępny jest także na ilość seminariów: x 1800 PLN = PLN - % = PLN + 22% VAT uczestnik: imię i nazwisko: stanowisko: firma: telefon: fax: dane nabywcy do wystawienia faktury VAT pełna nazwa firmy: ulica: kod i miasto: NIP: Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy. Organizator: DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności, ul. Międzyborska 115/10, Warszawa, NIP: , REGON: miejsce na pieczątkę firmy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz celów marketingowych przez Business Center Club oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz.U. nr 133 poz. 883)

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI WARSZTAT Kompendium ZAWODOWEGO MBA II TM Od budowania przewagi strategicznej po zapewnianie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski

Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Naprzeciw restrukturyzacji Lidia Ziaja Rafał Nowak Andrzej Jankowski Bydgoszcz, marzec 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo