ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Prezes Zarządu oprócz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą. Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Jerzy Mazgaj. Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Jerzego Mazgaja zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 45 lat. Obecna kadencja Jerzego Mazgaja jako Prezesa Zarządu upływa w 2005 roku. Jerzy Mazgaj pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego od maja 1999 roku. Jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Jerzy Mazgaj posiada wykształcenie średnie. Studiował filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest głównym udziałowcem i prezesem zarządu w spółce Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się dystrybucją artykułów luksusowych oraz jest partnerem i przedstawicielem w Polsce firm: Hugo BOSS, KENZO, LECOMTE oraz Ermmenegildo ZEGNA. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Jest członkiem: Rotary Club, Business Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Polskiego Klubu Koneserów. konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Grzegorz Pilch. Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Grzegorza Pilcha zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 36 lat. Obecna kadencja Grzegorza Pilcha jako Wiceprezesa Zarządu upływa w 2005 roku. Grzegorz Pilch pełni funkcję Członka Zarządu od maja 1999 roku. Od stycznia 2001 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest Dyrektorem Operacyjnym Spółki. Grzegorz Pilch posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od roku 1993 do 1999 pracował w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A., zajmując kolejno stanowiska asystenta maklera, maklera, zastępcy kierownika działu operacyjnego, kierownika działu operacyjnego oraz zastępcy dyrektora oddziału. Do kwietnia 2004 roku pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. Prospekt Emisyjny 69

2 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Mariusz Wojdon. Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Mariusza Wojdona zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 38 lat. Obecna kadencja Mariusza Wojdona jako Wiceprezesa Zarządu upływa w 2005 roku. Mariusz Wojdon pełni funkcję Członka Zarządu od maja 1999 roku. Od stycznia 2001 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Mariusz Wojdon posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Posiada dyplom z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami (CETT i ACCA) oraz dyplom Podyplomowego Studium Zarządzania Przemysłowego. Od maja 1998 roku jest Dyrektorem Finansowym Spółki. W Firmie Handlowej KrakChemia S.A. pracuje od lutego 1994 roku, zajmując wcześniej stanowiska specjalisty ds. analiz ekonomicznych i kierownika biura kontrolingu. W latach pracował w Banku PKO BP SA. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. oraz jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za 2003 rok: Funkcja Prezes Zarządu Jerzy Mazgaj ,30* ,00 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Pilch , ,00 Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon , ,00 * w tym wynikające z umowy o zarządzanie Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za I kwartał 2004 roku: Funkcja Prezes Zarządu Jerzy Mazgaj , ,00 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Pilch , ,00 Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon , , Prokurenci Emitenta Prokurentami Emitenta są: Ewa Lewek Dyrektor Handlowy Barbara Lipska Główny Księgowy Prokurenci są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Ewa Lewek Dyrektor Handlowy Dyrektorem Handlowym spółki jest Pani Ewa Lewek. Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pani Ewy Lewek zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 49 lat. Od marca 2001 roku jest prokurentem spółki. Ewa Lewek zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego od listopada 2001 roku. 70 Prospekt Emisyjny

3 Ewa Lewek posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W F.H. KrakChemia S.A. (obecnie ) pracuje od 1989 roku. W latach była Zastępcą Dyrektora Handlowego i Kierownikiem Biura Centralnego Zakupu. W latach była Kierownikiem Działu sprzedaży hurtowej. W latach pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej F.H. KrakChemia S.A. Wcześniej w latach była zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kadr w Społem PSS Śródmieście Kraków. jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. Barbara Lipska Główny Księgowy Głównym Księgowym spółki jest Pani Barbara Lipska. Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pani Barbary Lipskiej został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem 49 lat. Od lutego 1999 roku jest prokurentem spółki. Barbara Lipska zajmuje stanowisko Głównego Księgowego od stycznia 1999 roku. Barbara Lipska posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W F.H. KrakChemia S.A. (obecnie ) pracuje od 1995 roku, zaczynając swoją pracę na stanowisku Kierownika Działu Księgowości. W latach pracowała w Spółdzielni Inwalidów Odrodzeni w Krakowie na stanowiskach rewidenta zakładowego, a później zastępcy Głównego Księgowego. W latach była członkiem zarządu tej Spółdzielni. jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród prokurentów Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za 2003 rok: Stanowisko Dyrektor Handlowy Ewa Lewek ,30 Główny Księgowy Barbara Lipska ,00 Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za I kwartał 2004 rok: Stanowisko Dyrektor Handlowy Ewa Lewek ,00 Główny Księgowy Barbara Lipska , Osoby nadzorujące Barbara Mazgaj Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pani Barbary Mazgaj zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 44 lata. Obecna kadencja Barbary Mazgaj upływa w 2007 roku. Barbara Mazgaj pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej od 6 maja 2004 roku. Barbara Mazgaj posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1999 roku pełni funkcje w spółki. Od 19 maja 2004 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Prospekt Emisyjny 71

4 Obecnie pracuje w spółce Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przez 12 lat prowadziła samodzielną działalność gospodarczą, kierując siecią sklepów z odzieżą ekskluzywną, wprowadzając na polski rynek znane marki odzieżowe. jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełni w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. Henryk Kuśnierz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Henryka Kuśnierza zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 49 lat. Obecna kadencja Henryka Kuśnierza upływa w 2007 roku. Henryk Kuśnierz pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 6 maja 2004 roku. Henryk Kuśnierz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będąc jednym z głównych akcjonariuszy w F.H. KrakChemia S.A., od 1991 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, będąc jej wiceprzewodniczącym i przewodniczącym, wyłączając lata , kiedy to pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu F.H. KrakChemia S.A. W latach ubiegłych był członkiem Rady Nadzorczej Techma-Kraków Sp. z o.o. oraz KrakChemia-Leasing Sp. z o.o. Do maja 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Od 1980 roku prowadzi działalność gospodarczą, która obecnie funkcjonuje w formie spółki jawnej Hean z siedzibą w Krakowie. W dniu 13 lipca 2004 roku Henryk Kuśnierz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2004 r. Wojciech Mazgaj Sekretarz Rady Nadzorczej Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Wojciecha Mazgaj zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 28 lat. Obecna kadencja Wojciecha Mazgaja upływa w 2007 roku. Wojciech Mazgaj pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 6 maja 2004 roku. Wojciech Mazgaj posiada wykształcenie średnie. Jest studentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F.H. KrakChemia S.A. Obecnie pracuje w spółce Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Mariusz Kaczmarczyk Nadzorczej Adres zamieszkania oraz nr PESEL Pana Mariusza Kaczmarczyka zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 30 lat. Obecna kadencja Mariusza Kaczmarczyka upływa w 2007 roku. Mariusz Kaczmarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 6 maja 2004 roku. Mariusz Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest członkiem Zarządu spółki Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od 2002 roku w tej spółce na stanowisku dyrektora zarządzającego. Od 1998 roku pracował kolejno jako kierownik działu w Castorama Polska Sp. z o.o., był Prezesem Zarządu Argus Sp. z o.o., kolejno dyrektorem sprzedaży NetMedia Sp. z o.o. 72 Prospekt Emisyjny

5 Marek Dybalski Nadzorczej Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Marka Dybalskiego zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 42 lata. Obecna kadencja Marka Dybalskiego upływa w 2007 roku. Marek Dybalski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 6 maja 2004 roku. Marek Dybalski posiada wykształcenie wyższe. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota i SGH oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kończy III etap programu Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych. Od czerwca 2003 roku jest członkiem Rady Nadzorczej ZM Duda S.A. Od 1995 roku był analitykiem akcji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, później analitykiem finansowym CAIB Investment Management. W dniu 21 lipca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Jana Tropiło. Jakub Jan Tropiło Nadzorczej Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Jakuba Jana Tropiło zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem 40 lat. Obecna kadencja Jakuba Jana Tropiło upływa w 2007 roku. Jakub Jan Tropiło pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 21 lipca 2004 roku. Jakub Jan Tropiło posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Fizyki. Posiada licencję Aktuariusza. Obecnie od 2001 roku (a wcześniej w latach ) pełni funkcję Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. W latach w Ministerstwie Skarbu Państwa pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, gdzie był odpowiedzialny za nadzór i prywatyzację przemysłu elektroenergetycznego, wydobywczego, cukrowniczego oraz uzdrowiska. Od 1995 do 1998 roku pracował w PZU Życie S.A., zajmując kolejno stanowiska specjalisty, Naczelnika Wydziału Aktuarialnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno-Aktuarialnego. Wcześniej w latach pracował w Zakładzie Reakcji Jądrowych Instytutu Problemów Jądrowych. Jest Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób nadzorujących Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za 2003 rok: Przewodnicząca Rady od 6 maja 2004 roku Barbara Mazgaj ,90 Wiceprzewodniczący Rady od 6 maja 2004 roku Henryk Kuśnierz , ,00 Sekretarz Rady Wojciech Mazgaj ,54 Prospekt Emisyjny 73

6 Wiceprzewodnicząca Rady do 6 maja 2004 roku (obecnie nie jest członkiem Rady Nadzorczej) do 6 maja 2004 roku (obecnie nie jest członkiem Rady Nadzorczej) do 6 maja 2004 roku (obecnie nie jest członkiem Rady Nadzorczej) Maria Kuśnierz ,90 Władysław Kardasiński ,72 Tadeusz Broszewski ,72 Mariusz Kaczmarczyk Marek Dybalski Jakub Jan Tropiło przez WZA spółki w dniu 6 maja 2004 r. przez WZA spółki w dniu 6 maja 2004 r. przez NZWA spółki w dniu 21 lipca 2004 r. Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych za I kwartał 2004 rok: Barbara Mazgaj ,64 Henryk Kuśnierz , ,00 Wojciech Mazgaj ,92 Maria Kuśnierz ,64 Władysław Kardasiński ,92 Tadeusz Broszewski ,92 Mariusz Kaczmarczyk przez WZA spółki w dniu 6 maja 2004 r. Marek Dybalski przez WZA spółki w dniu 6 maja 2004 r. Jakub Jan Tropiło przez NZWA spółki w dniu 21 lipca 2004 r Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: Pan Henryk Kuśnierz, TFI Skarbiec S.A., Pani Grażyna i Pan Piotr Skrobowscy Henryk Kuśnierz Adres zamieszkania i nr PESEL Pana Henryka Kuśnierza zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem Liczba posiadanych akcji Liczba głosów w kapitale zakładowym w ogólnej liczbie głosów Henryk Kuśnierz ,41 15,49 74 Prospekt Emisyjny

7 Akcje Spółki posiadane przez Pana Henryka Kuśnierza są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w stosunku 5 do 1. Pan Henryk Kuśnierz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk Kuśnierz pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii D oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział Pana Henryka Kuśnierza w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosił 4,3%, natomiast w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta będzie wynosił 12,9% przy założeniu, że inwestorzy obejmą Akcji serii D, a Osoby Uprawnione Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzeda żadnych Akcji będących jego własnością. Okresy, w jakich nabywane były akcje Liczba nabywanych akcji Średnia cena nabycia akcji 1995 rok 226 5, rok 178 4, rok , rok , rok , rok ,00 Razem Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Henryk Kuśnierz nie objął obligacji zamiennych ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji TFI Skarbiec S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec S.A. z siedzibą w Warszawie. Liczba posiadanych akcji Liczba głosów w kapitale zakładowym w ogólnej liczbie głosów TFI Skarbiec S.A ,99 5,15 Akcje Emitenta, których właścicielem jest TFI Skarbiec S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. TFI Skarbiec S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. TFI Skarbiec S.A. nie jest powiązane umownie z Emitentem. Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii D oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział TFI Skarbiec S.A. w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosił 6,7%, natomiast w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosiłby 4,3%, przy założeniu, że inwestorzy obejmą Akcji serii D, a Osoby Uprawnione Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzedałby żadnych akcji Emitenta będących jego własnością. Okresy, w jakich nabywane były akcje Liczba nabywanych akcji Średnia cena nabycia akcji roku ,50 Brak informacji w piśmie przekazanym przez akcjonariusza Brak informacji w piśmie przekazanym przez akcjonariusza Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym TFI Skarbiec S.A. nie objął obligacji zamiennych ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Grażyna i Piotr Skrobowscy Adres zamieszkania i nr PESEL Pani Grażyny i Pana Piotra Skrobowskich zostały zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem Liczba posiadanych akcji Liczba głosów w kapitale zakładowym w ogólnej liczbie głosów Grażyna i Piotr Skrobowscy ,80 5,04 Akcje Emitenta, których właścicielem są Grażyna i Piotr Skrobowscy są akcjami zwykłymi na okaziciela. Spółka nie posiada informacji, czy Grażyna i Piotr Skrobowscy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Emitenta. Prospekt Emisyjny 75

8 Grażyna i Piotr Skrobowscy nie są powiązani umownie z Emitentem. Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii D oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział Grażyny i Piotra Skrobowskich w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosił 6,5%, natomiast w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosiłby 4,2% przy założeniu, że inwestorzy obejmą Akcji serii D, a Osoby Uprawnione Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusze nie sprzedaliby żadnych akcji Emitenta będących ich własnością. Okresy, w jakich nabywane były akcje Liczba nabywanych akcji Średnia cena nabycia akcji 1999 rok Brak informacji w piśmie przekazanym przez akcjonariuszy 2000 rok Brak informacji w piśmie przekazanym przez akcjonariuszy Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Grażyna i Piotr Skrobowscy nie objęli obligacji zamiennych ani też nie są upoważnieni do objęcia obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszami posiadający ponad 20%, lecz nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest p. Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Emitenta. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów w kapitale zakładowym w ogólnej liczbie głosów Jerzy Mazgaj ,43 49,93 Pan Jerzy Mazgaj posiada zarówno akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 5 do 1, jak również akcje zwykłe na okaziciela. Pan Jerzy Mazgaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Mazgaj pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pana Jerzego Mazgaja łączy z Emitentem umowa o pracę. Po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii D oraz objęciu przez uprawnionych pracowników Akcji serii E, udział Pana Jerzego Mazgaja w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosił 29,4%, natomiast w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta będzie wynosił 41,8% przy założeniu, że inwestorzy obejmą Akcji serii D, a Osoby Uprawnione Akcji serii E oraz przy założeniu, że akcjonariusz nie sprzeda żadnych Akcji będących jego własnością. Okresy, w jakich nabywane były akcje Liczba nabywanych akcji Średnia cena nabycia akcji 1999 rok , rok , rok , rok , rok , rok ,95 Razem Brak jest obecnie wyemitowanych obligacji zamiennych. W związku z tym Pan Jerzy Mazgaj nie objął obligacji zamiennych ani też nie jest upoważniony do objęcia obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Inwestycja Pana Jerzego Mazgaja w Akcje Emitenta ma charakter długoterminowy. 76 Prospekt Emisyjny

9 6.5. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce nie występują akcjonariusze posiadający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Emitentowi nie jest znany fakt istnienia akcjonariuszy, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym W dniu 6 maja 2004 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 37/05/04 dotyczącą programu motywacyjnego, zgodnie z którym Emitent dokona emisji do Obligacji z prawem pierwszeństwa, które uprawniają do subskrybowania i objęcia do Akcji zwykłych na okaziciela serii E. Obligacje z prawem pierwszeństwa uprawniają do objęcia akcji Emitenta uprawniających do mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nie występuje żaden obligatariusz, który mógłby uzyskać akcje Emitenta uprawniające do 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa przysługujące z wyżej wymienionych obligacji. Poza powyższymi obligacjami spółka nie emitowała obligacji z prawem pierwszeństwa Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Brak jest obligacji zamiennych na akcje, w wyniku których obligatariusze mogliby uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Prospekt Emisyjny 77

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA

Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA Aneks Nr 10 do Prospektu emisyjnego spółki Dom Maklerski IDMSA W związku z odbyciem w dniu 12 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.

Polnord Spółka Akcyjna ANEKS NR 1 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R. Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ Kompap S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku I. Informacja ogólna dotycząca Jednostki Dominującej Grupy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo