DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek Faltynowicz, Prezes Zarządu Dyrektor Spółki Funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Spółki pełni Pan Jacek Faltynowicz, lat 54. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jacka Faltynowicza został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Jacka Faltynowicza upływa w 2006 roku. Pan Jacek Faltynowicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan Jacek Faltynowicz w 1984 roku ukończył również studia podyplomowe dla kadry zarządzającej przemysłu na Uniwersytecie Warszawskim, oraz w 1988 roku Podwyższanie trwałości elementów maszyn, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Pan Jacek Faltynowicz w 1994 roku zdał egzamin kwalifikacyjny na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (kurs zorganizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). Pan Jacek Faltynowicz kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej (ZWAR) w Przasnyszu kolejno jako Technolog-Programista, Kierownik Sekcji Oprogramowania O.S.N. (Obrabiarki Sterowane Numerycznie), Kierownik Działu Rozwoju Technologii, Główny Technolog, Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Techniczny i Dyrektor Naczelny, 2) w latach w ZWAR SA w Przasnyszu jako Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, 3) w latach w ABB-ZWAR SA w Warszawie jako Prezes Zarządu, 4) w roku 2000 w ALSTOM Polska Sp. z o.o. w Mikołowie jako Dyrektor Krajowy (T&D Country Director), 5) od roku 2000 w Spółce jako Prezes Zarządu. Pan Jacek Faltynowicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki prawa rosyjskiego KRUELTA Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Sankt Petersburgu. Pan Jacek Faltynowicz pełni również funkcję Członka Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Faltynowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Faltynowicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Faltynowicz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jacek Faltynowicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Jarosław Tomaszewski, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki pełni Pan Jarosław Tomaszewski, lat 45. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jarosława Tomaszewskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 73

2 ELEKTROBUDOWA SA Kadencja Pana Jarosława Tomaszewskiego upływa w 2006 roku. Pan Jarosław Tomaszewski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jarosław Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) w 1984 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika i organizacja produkcji). Pan Jarosław Tomaszewski kolejno pracował: 1) w latach w Zakładach Wełnianych Textilpol w Łodzi jako Specjalista ds. Kosztów i Cen, 2) w latach w Zakładach Chemicznych Organika w Woli Krzysztoporskiej jako Zastępca Głównego Księgowego, 3) w latach w Centrum Wspierania Biznesu przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jako Konsultant ds. Finansowych, 4) w latach w ABB ELWY Sp. z o.o. w Łodzi jako Specjalista ds. Finansowych, 5) w latach w ABB ELMONT Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy, 6) w latach w ABB ELTA Sp. z o.o. w Łodzi kolejno jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy, 7) od 2002 roku w Spółce jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Tomaszewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jarosław Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Ariusz Bober, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Dystrybucji Energii Funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Rynku Dystrybucji Energii pełni Pan Ariusz Wojciech Bober, lat 40. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Ariusza Bobera został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Ariusza Bobera upływa w 2006 roku. Pan Ariusz Bober jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Ariusz Bober posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) w 1990 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej (kierunek: elektroenergetyka, specjalność: wytwarzanie i przesył energii elektrycznej). Pan Ariusz Bober w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (mgr zarządzania i marketingu), zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Illinois (Międzynarodowe Centrum Zarządzania, angielskojęzyczny program MBA). Pan Ariusz Bober kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej w Przasnyszu kolejno jako Konstruktor i Zastępca Kierownika Pracowni, 2) w 1995 roku w ZWAR SA w Przasnyszu jako Zastępca Kierownika Pracowni - Starszy Specjalista, 3) w latach w ABB ZWAR SA w Warszawie kolejno jako Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju, Dyrektor Projektu, Dyrektor Oddziału Serwisu, Dyrektor Oddziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych, 4) w roku 2000 w KROSS Sp. z o.o. w Przasnyszu jako Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, 5) od 2001 roku w Spółce jako Członek Zarządu - Dyrektor Oddziału Dystrybucji Energii. Pan Ariusz Bober pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej EKOGAL Sp. z o.o. w Kutnie, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 74

3 Według złożonego oświadczenia Pan Ariusz Bober nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Ariusz Bober nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Ariusz Bober nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Ariusz Bober nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Stanisław Rak, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Wytwarzania Energii Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Rynku Wytwarzania Energii pełni Pan Stanisław Rak, lat 58. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Stanisława Raka został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Stanisława Raka upływa w 2006 roku. Pan Stanisław Rak jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Stanisław Rak posiada wykształcenie wyższe (inżynier elektryk) w 1970 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (kierunek: elektrotechnika przemysłowa). Dodatkowo Pan Stanisław Rak w 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Organizacjach Gospodarczych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Pan Stanisław Rak kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik Obiektu, Kierownik Montażu, 2) od 1992 roku w Spółce jako Kierownik Montażu, od 1993 roku Dyrektor Oddziału Wytwarzania Energii, a od roku Członek Zarządu. Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Rak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Rak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Stanisław Rak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Stanisław Rak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Tomasz Jaźwiński, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Przemysłu Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Rynku Przemysłu pełni Pan Tomasz Jaźwiński, lat 41. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Tomasza Jaźwińskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Tomasza Jaźwińskiego upływa w 2006 roku. Pan Tomasz Jaźwiński jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pan Tomasz Jaźwiński posiada wykształcenie wyższe (mgr) w 1989 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika i organizacja przemysłu). Dodatkowo Pan Tomasz Jaźwiński odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania. 75

4 ELEKTROBUDOWA SA W latach Pan Tomasz Jaźwiński prowadził własną działalność gospodarczą w branży tekstylnej. Następnie Pan Tomasz Jaźwiński kolejno pracował: 1) w latach w ABB ELWY Sp. z o.o. w Łodzi kolejno jako Kierownik Zaopatrzenia i Zastępca Prezesa, 2) w latach w ABB ELPAR Sp. z o.o. w Łodzi jako Wiceprezes, 3) w latach w ABB ZWAR SA w Warszawie jako Członek Zarządu - Dyrektor Systemów Średnich Napięć, 4) w latach w PLIVA Kraków SA w Krakowie jako Prezes Zarządu, 5) od 2002 roku w Spółce jako Członek Zarządu Dyrektor Rynku Przemysłu. Pan Tomasz Jaźwiński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polfa Kutno SA w Kutnie oraz Członka Prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Jaźwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Jaźwiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Jaźwiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Tomasz Jaźwiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Funkcję prokurentów w Spółce pełnią: Jerzy Moszczyński, Prokurent Dyrektor Marketingu Funkcję Prokurenta Dyrektora Marketingu pełni Pan Jerzy Moszczyński, urodzony r. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jerzego Moszczyńskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Jerzy Moszczyński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jerzy Moszczyński posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk) w 1968 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (specjalność: sieci i systemy elektroenergetyczne). Pan Jerzy Moszczyński kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż w Poznaniu jako stażysta, 2) w latach w Szefostwie Służby Inżynieryjno Budowlanej w Warszawie (służba okresowa), 3) w 1971 roku w jednostce wojskowej w Bolesławcu Śląskim jako pracownik cywilny, 4) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako kierownik robót kierownik, zespołu montaży, kierownik Wielkiego Zespołu Montaży (WZM) Konin, dyrektor WZM Konin, dyrektor WZM Płock, 5) od 1992 roku w Spółce jako dyrektor WZM w Płocku, Dyrektor Rynku Przemysłu i Dyrektor Marketingu. Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Moszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Moszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jerzy Moszczyński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jerzy Moszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 76

5 Jan Wilk, Prokurent Dyrektor Biura Zarządu Funkcję Prokurenta Dyrektora Biura Zarządu pełni Pan Jan Wilk, urodzony r. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jana Wilka został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Jan Wilk jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jan Wilk posiada wykształcenie wyższe (inżynier elektryk) w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalność: elektroenergetyka). Pan Jan Wilk ukończył również w 2002 roku studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz w 2001 roku Finanse i rynek kapitałowy w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Pan Jan Wilk kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik na budowie Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole, Elektrowni Wrocław 2) w latach na podstawie umowy o pracę z MEGADEX SA w Warszawie jako Kierownik Obiektu na budowie Elektrowni Yatagan w Turcji 3) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik Obsługi Produkcji, Kierownik Działu Marketingu 4) w latach na podstawie umowy o pracę z MEGADEX SA w Warszawie jako Kierownik Obiektu na budowie Elektrowni Kemerköy w Turcji 5) od 1995 roku jako Kierownik Wydziału Obsługi Organizacyjno Prawnej, od 2002 roku jako Dyrektor Biura Zarządu. Pan Jan Wilk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w BIPROHUT Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w KONIP Sp. z o.o. w Katowicach (spółka zależna od Emitenta). Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Według złożonego oświadczenia Pan Jan Wilk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jan Wilk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jan Wilk nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jan Wilk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Dariusz Mańko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Dariusz Mańko, lat 37. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Dariusza Mańko został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Dariusz Mańko został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Dariusza Mańki upływa w 2008 roku. Pan Dariusz Mańko nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Dariusz Mańki posiada wykształcenie wyższe w 1993 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pan Dariusz Mańko w 1998 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Dariusz Mańko był również uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii. 77

6 ELEKTROBUDOWA SA Pan Dariusz Mańko kolejno pracował: 1) w latach w SAPA Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance jako Przedstawiciel Handlowy, następnie Kierownik Marketingu i Sprzedaży, 2) w latach w Zakładach Metali Lekkich Kęty SA w Kętach jako Dyrektor Zakładu Prasowni, 3) od 1999 roku w Metalplast Bielsko SA w Bielsku Białej jako Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, 4) od 2000 roku w Grupie Kęty SA w Kętach jako Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego. Pan Dariusz Mańko pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz Zakładu Remontowo - Energetycznego Metalplast Sp. z o.o. w Bielsku Białej. Ponadto Pan Dariusz Mańko pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Alupol Sp. z o.o. w Tychach. Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Dariusz Mańko pełni również funkcję Kanclerza Loży Bielskiej Business Center Club. Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Mańko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Mańko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz Mańko nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Dariusz Mańko nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Michał Wnorowski, lat 32. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Michała Wnorowskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Michał Wnorowski został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Michała Wnorowskiego upływa w 2008 roku. Pan Michał Wnorowski nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Michał Wnorowski posiada wykształcenie wyższe w 1999 roku ukończył studia na kierunku menedżerskim zarządzanie i marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Michał Wnorowski ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w 2000 roku) oraz Akademię PZU - studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU SA z zakresu ubezpieczeń i zarządzania (z wyróżnieniem) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w 2002 roku). W 2004 roku Pan Michał Wnorowski brał również udział w Programie City of Londyn Programme for financial practitioners and regulators from Poland. Dodatkowo Pan Michał Wnorowski w 1997 roku ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz studium dla dyrektorów finansowych, zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji. Pan Michał Wnorowski kolejno pracował: 1) w latach w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA w Warszawie jako Analityk Rynku Papierów Dłużnych w Biurze Inwestycji Finansowych, 2) w latach w Fidea Management Sp. z o.o. w Warszawie (firma zarządzająca NFI Foksal SA) jako Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, 3) od 1998 roku w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA w Warszawie najpierw jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych, a obecnie Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Finansowych. Od listopada 2002 roku Pan Michał Wnorowski jest również zatrudniony w PZU Asset Management S.A. z siedziba w Warszawie jako Analityk, jednak z uwagi na to, że spółka nie podjęła planowanej działalności, od stycznia 2003 roku pozostaje na urlopie bezpłatnym. W 2004 roku Pan Michał Wnorowski odbył staż w Hermes Investment Management Ltd. w Londynie (staż w zespole Corporate Governance). 78

7 Według złożonego oświadczenia Pan Michał Wnorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Wnorowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Wnorowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Michał Wnorowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Michał Boni, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Michał Boni, lat 51. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Michała Boni został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Michał Boni został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Michała Boni upływa w 2008 roku. Pan Michał Boni nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Michał Boni posiada wykształcenie wyższe (dr nauk humanistycznych) w 1986 roku ukończył studia w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Michał Boni ukończył również szereg specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, funduszy emerytalnych. Pan Michał Boni kolejno pracował: 1) w latach w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jako Adiunkt, 2) w latach w NSZZ Solidarność jako Przewodniczący Regionu Mazowsze, 3) w 1991 roku jako Minister Pracy i Spraw Socjalnych, 4) w latach Poseł na Sejm RP, 5) w latach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, 6) w latach roku w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Marketingu, 7) w 1995 roku w Fundacji Batorego jako Dyrektor Programu Reformy Społecznej, 8) w latach jako Radny Miasta Stołecznego Warszawy, 9) w latach w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie jako Dyrektor, 10) w 1997 roku w Profile Dialog Sp. z o.o. w Warszawie jako Doradca w zakresie zasobów ludzkich (współwłaściciel), 11) w latach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Szef Doradców Wicepremiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 12) od 2001 roku w Enterprise Investors w Warszawie jako Specjalista ds. Zasobów Ludzkich. Pan Michał Boni pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Medycynie Rodzinnej SA w Warszawie, w Dworach SA w Oświęcimiu, w Commercial Union PTE BPH CU WBK SA w Warszawie oraz w Zelmer SA w Rzeszowie. Pan Michał Boni jest wspólnikiem Profile Dialog Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Według złożonego oświadczenia Pan Michał Boni nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Boni nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Boni nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Michał Boni nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 79

8 ELEKTROBUDOWA SA Arkadiusz Julke, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Arkadiusz Julke, lat 35. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Arkadiusza Julke został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Arkadiusz Julke został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Arkadiusza Julke upływa w 2008 roku. Pan Arkadiusz Julke nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Arkadiusz Julke posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) w 1994 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: handel zagraniczny). Pan Arkadiusz Julke posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego (egzamin w 2002 roku) oraz maklera papierów wartościowych (egzamin w 1998 roku). Pan Arkadiusz Julke kolejno pracował: 1) w latach w Banku Gdańskim SA w Gdańsku jako Kontroler Finansowy w Departamencie Operacji Krajowych i Zagranicznych, 2) w latach w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie jako Specjalista w Departamencie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, 3) w latach w BWE Asset Management SA w Warszawie jako Kierownik Zespołu Analiz - Prokurent Spółki, 4) od 2000 roku w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU SA w Warszawie jako Zarządzający Portfelem Akcji. Według złożonego oświadczenia Pan Arkadiusz Julke nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Arkadiusz Julke nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Arkadiusz Julke nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Arkadiusz Julke nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Roman Zalewski, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Roman Zalewski, lat 37. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Romana Zalewskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Roman Zalewski został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Romana Zalewskiego upływa w 2008 roku. Pan Roman Zalewski nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Roman Zalewski posiada wykształcenie wyższe w 1991 roku ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: zarządzanie i marketing). Pan Roman Zalewski kolejno pracował: 1) w latach w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego SA w Poznaniu jako Analityk, 2) w 1998 roku w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych WBK AIB w Poznaniu jako Analityk, 3) w latach w Biurze Maklerskim PBK SA w Warszawie jako Analityk, 4) w latach w PBK Asset Management SA w Warszawie jako Analityk, 5) w latach w Domu Maklerskim BIG-BG SA w Warszawie jako Analityk, 6) w latach w OPTIMUS SA w Warszawie jako Specjalista ds. Giełdy. Od 2004 roku Pan Roman Zalewski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą IN-OUT Roman Zalewski, której przedmiotem jest doradztwo gospodarcze. Według złożonego oświadczenia Pan Roman Zalewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Roman Zalewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Roman Zalewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 80

9 Pan Roman Zalewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Dariusz Wojda, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Dariusz Wojda, lat 39. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Dariusza Wojdy został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Dariusz Wojda został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Dariusza Wojdy upływa w 2008 roku. Pan Dariusz Wojda nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Dariusz Wojda posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektroniki) ukończył studia w 1990 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalność: technologia elektronowa). Pan Dariusz Wojda zdał również egzamin dla maklerów papierów wartościowych w 1992 roku oraz doradców inwestycyjnych w 1995 roku. Pan Dariusz Wojda kolejno pracował: 1) w 1993 roku w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie jako Specjalista, 2) w latach w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie jako Makler, 3) w latach w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny, 4) w latach w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny, 5) w latach w PTE Pekao SA w Warszawie jako Analityk Inwestycji. Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Wojda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Wojda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz Wojda nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Dariusz Wojda nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 3. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym lub osobom nadzorującym za ostatni zakończony rok obrotowy oraz wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta 81

10 ELEKTROBUDOWA SA 3.1. Osoby zarządzające Lp. Imię i nazwisko Wynagrodzenie podstawowe (zł) Bonusy (zł) Brutto (zł) Netto (zł) 1. Jacek Faltynowicz ,61 2. Jarosław Tomaszewski ,34 3. Ariusz Bober , , ,33 4. Stanisław Rak , , ,83 5. Tomasz Jaźwiński , , ,32 6. Jerzy Moszczyński , , , ,78 7. Jan Wilk , , , ,20 W 2004 roku osobom zarządzającym nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta Osoby nadzorujące Lp. Imię i nazwisko Brutto (zł) Netto (zł) 1. Dariusz Mańko , ,92 2. Michał Wnorowski , ,15 3. Michał Boni , ,48 4. Arkadiusz Julke , ,48 5. Roman Zalewski , ,48 6. Dariusz Wojda , ,67 7. Grzegorz Stulgis , ,78 8. Andrzej Sołdek , ,92 W 2004 roku osobom nadzorującym nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta. 4. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) , , , , , , , , , ,99 82

11 4.1. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez ING Nationale Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludna 2, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia środków pieniężnych i ich lokowania, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W dniu 22 czerwca 2001 roku Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden Polska (obecnie ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny) poinformował Emitenta o transakcji nabycia akcji Emitenta, w wyniku której przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 15, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przedmiotem działalności Generali Otwarty Fundusz Emerytalny jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W wyniku nabycia akcji Emitenta w dniu 17 grudnia 2002 roku Zurich Otwarty Fundusz Emerytalny (obecnie Generali Otwarty Fundusz Emerytalny) przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Akcje Spółki posiadane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA są akcjami zwykłymi na okaziciela. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych wg grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz ze zm.). Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA organizuje i prowadzi: 1) działalność prewencyjną, mającą na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczanie ich rozmiarów, 2) komisarkę awaryjną, polegająca na ustalaniu rozmiarów szkody, zabezpieczeniu praw regresowych, dochodzeniu roszczeń oraz wykonywaniu innych czynności związanych z likwidacją szkody, 3) inne usługi związane z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prowadzi również działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Pomiędzy Emitentem a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA nie obowiązują żadne umowy, z wyjątkiem standardowych umów ubezpieczenia AC i OC dwunastu samochodów ciężarowych. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA nabył akcje Emitenta w okresie od 16 lutego 1999 roku do 16 marca 1999 roku po średniej cenie nabycia 41,58 zł za każdą akcję. 83

12 ELEKTROBUDOWA SA Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień są akcjami zwykłymi na okaziciela. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia środków pieniężnych i ich lokowania, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień nie obowiązują żadne umowy. W dniu 28 marca 2002 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zawiadomiło Spółkę, że w wyniku transakcji kupna akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 marca 2002 roku, od dnia jej rozliczenia w dniu 27 marca 2002 roku Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień posiada akcje Emitenta, uprawniające do wykonywania więcej niż 5 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 15, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przedmiotem działalności Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W dniu 21 września 2004 roku Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając w imieniu Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, zawiadomiło Spółkę, że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 września 2004 roku Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny posiada akcje Emitenta, uprawniające do wykonywania więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji (przy założeniu, iż wszystkie Akcje serii C zostaną objęte) przedstawia poniższa tabela: 84

13 Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) , , , , , , , , , ,64 5. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu nie istnieją akcjonariusze posiadający ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 6. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce brak akcjonariusza posiadającego ponad 50% ogólnej liczby głosów na- Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym. 7. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Emitentowi nie są znane podmioty, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 8. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, którzy w wyniku wykorzystania prawa mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 9. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitent nie posiada informacji na temat umów, w następstwie których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji Emitenta. 10. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje, którzy w wyniku zamiany mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki. 85

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach

Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 87 Rozdział 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach 89 7.1. Organizacja Emitenta 7.1.1. Władze Emitenta Zarządzanie Emitentem odbywa się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Pani Magdalena Deptuszewska Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Deptuszewska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 Raport bieżący 10/2015 Data publikacji: 07.05.2015 r. Treść raportu: Powołanie

Bardziej szczegółowo

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3 OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE ORAZ ZNACZNI WSPÓLNICY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 8.3.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ Na dzień sporządzania Prospektu, osobami zarządzającymi Spółką Przejmowaną

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 6.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA 6.1.1 OSOBY ZARZĄDZAJACE

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Na dzień Prospektu struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco: ANEKS NR 5 Katowice, 21 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85%

Udział w kapitale i WZA. Liczba akcji ( szt.) 1 900 120 18,85% Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E spółki FAM-Technika Odlewnicza S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r. Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący nr 37/2012 Data: 2012-06-15 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady

Bardziej szczegółowo

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2014-05-16 15:11 TRAKCJA PRKII SA informacja o powołaniu osób zarządzających Raport bieżący 14/2014 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza. Autopoprawka nr 1. Str. 178 pkt 1.2.2. było:

Rada Nadzorcza. Autopoprawka nr 1. Str. 178 pkt 1.2.2. było: Świerże Górne, 2005-07. 01 PROTOKÓŁ ZMIAN DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A. Zgodnie z art. 81 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo

Przebieg pracy zawodowej:

Przebieg pracy zawodowej: OSOBY ZARZĄDZAJĄCE Pan Waldemar Zwierz ma 57 lat, jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Ukończył także Studium Podyplomowe w zakresie Metod Optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa, dnia 11 marca 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Aneta Kazieczko. Wykształcenie:

Aneta Kazieczko. Wykształcenie: Aneta Kazieczko Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A.

ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. ŻYCIORYSY CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. Pan Dariusz Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej MIRBUD

Bardziej szczegółowo

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: Raport bieżący nr: 55 / 2011 Data sporządzenia: 2011-06-28 Temat: Podstawa prawna: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury 5 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący nr: 44/2010 r Data: 2010-11-25 Powołanie osób nadzorujących Spółkę Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 03/2015 Data: 2015-01-15 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Treść raportu: Zarząd

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2008

Raport bieżący nr 16 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-10 Skrócona nazwa emitenta ecard S.A. Temat Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ecard S.A. zwołane

Bardziej szczegółowo

2001 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM

2001 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.: Czesław Cichoń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca). ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) ANEKS NR 3 do prospektu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 38/16 z dnia 31-08-2016 r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

JACEK WAKSMUNDZKI Pan Jacek Waksmundzki jest właścicielem i Prezesem grupy JW PRO JAN, właśnie formującej się grupy spółek z branży IT oraz budowlanej. Pierwsza ze spółek związanych z GRUPĄ została założona

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Prezes Zarządu 53 lata wyższe magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1996 - do dziś Dom

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 20/2013

Raport bieżący: 20/2013 Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2012. Data: 2012-03-31. Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 10/2012 Data: 2012-03-31 Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 17/2016 Data sporządzenia: 2016-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A.

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Ewa Bobkowska Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Data urodzenia: 29.08.1956 r. Podstawową działalnością wykonywaną przez Panią Ewę Bobkowską jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu P.A. NOVA S.A. Pani Ewa Bobkowska

Bardziej szczegółowo

1. W rozdziale V INFORMACJE O TOWARZYSTWIE w pkt 2.1. Osoby zarządzające (str. 57) skreśla się pkt 1) w poniższym brzmieniu:

1. W rozdziale V INFORMACJE O TOWARZYSTWIE w pkt 2.1. Osoby zarządzające (str. 57) skreśla się pkt 1) w poniższym brzmieniu: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 11 sierpnia 2015 r. Aneks nr 7 z dnia 31 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,

Bardziej szczegółowo