DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek Faltynowicz, Prezes Zarządu Dyrektor Spółki Funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Spółki pełni Pan Jacek Faltynowicz, lat 54. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jacka Faltynowicza został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Jacka Faltynowicza upływa w 2006 roku. Pan Jacek Faltynowicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan Jacek Faltynowicz w 1984 roku ukończył również studia podyplomowe dla kadry zarządzającej przemysłu na Uniwersytecie Warszawskim, oraz w 1988 roku Podwyższanie trwałości elementów maszyn, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Pan Jacek Faltynowicz w 1994 roku zdał egzamin kwalifikacyjny na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (kurs zorganizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych). Pan Jacek Faltynowicz kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej (ZWAR) w Przasnyszu kolejno jako Technolog-Programista, Kierownik Sekcji Oprogramowania O.S.N. (Obrabiarki Sterowane Numerycznie), Kierownik Działu Rozwoju Technologii, Główny Technolog, Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Techniczny i Dyrektor Naczelny, 2) w latach w ZWAR SA w Przasnyszu jako Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, 3) w latach w ABB-ZWAR SA w Warszawie jako Prezes Zarządu, 4) w roku 2000 w ALSTOM Polska Sp. z o.o. w Mikołowie jako Dyrektor Krajowy (T&D Country Director), 5) od roku 2000 w Spółce jako Prezes Zarządu. Pan Jacek Faltynowicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki prawa rosyjskiego KRUELTA Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Sankt Petersburgu. Pan Jacek Faltynowicz pełni również funkcję Członka Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Faltynowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Faltynowicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Faltynowicz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jacek Faltynowicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Jarosław Tomaszewski, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki pełni Pan Jarosław Tomaszewski, lat 45. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jarosława Tomaszewskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 73

2 ELEKTROBUDOWA SA Kadencja Pana Jarosława Tomaszewskiego upływa w 2006 roku. Pan Jarosław Tomaszewski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jarosław Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) w 1984 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika i organizacja produkcji). Pan Jarosław Tomaszewski kolejno pracował: 1) w latach w Zakładach Wełnianych Textilpol w Łodzi jako Specjalista ds. Kosztów i Cen, 2) w latach w Zakładach Chemicznych Organika w Woli Krzysztoporskiej jako Zastępca Głównego Księgowego, 3) w latach w Centrum Wspierania Biznesu przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jako Konsultant ds. Finansowych, 4) w latach w ABB ELWY Sp. z o.o. w Łodzi jako Specjalista ds. Finansowych, 5) w latach w ABB ELMONT Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy, 6) w latach w ABB ELTA Sp. z o.o. w Łodzi kolejno jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy, 7) od 2002 roku w Spółce jako Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Tomaszewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jarosław Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Ariusz Bober, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Dystrybucji Energii Funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Rynku Dystrybucji Energii pełni Pan Ariusz Wojciech Bober, lat 40. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Ariusza Bobera został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Ariusza Bobera upływa w 2006 roku. Pan Ariusz Bober jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Ariusz Bober posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) w 1990 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej (kierunek: elektroenergetyka, specjalność: wytwarzanie i przesył energii elektrycznej). Pan Ariusz Bober w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (mgr zarządzania i marketingu), zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Illinois (Międzynarodowe Centrum Zarządzania, angielskojęzyczny program MBA). Pan Ariusz Bober kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej w Przasnyszu kolejno jako Konstruktor i Zastępca Kierownika Pracowni, 2) w 1995 roku w ZWAR SA w Przasnyszu jako Zastępca Kierownika Pracowni - Starszy Specjalista, 3) w latach w ABB ZWAR SA w Warszawie kolejno jako Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju, Dyrektor Projektu, Dyrektor Oddziału Serwisu, Dyrektor Oddziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych, 4) w roku 2000 w KROSS Sp. z o.o. w Przasnyszu jako Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, 5) od 2001 roku w Spółce jako Członek Zarządu - Dyrektor Oddziału Dystrybucji Energii. Pan Ariusz Bober pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej EKOGAL Sp. z o.o. w Kutnie, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 74

3 Według złożonego oświadczenia Pan Ariusz Bober nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Ariusz Bober nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Ariusz Bober nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Ariusz Bober nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Stanisław Rak, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Wytwarzania Energii Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Rynku Wytwarzania Energii pełni Pan Stanisław Rak, lat 58. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Stanisława Raka został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Stanisława Raka upływa w 2006 roku. Pan Stanisław Rak jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Stanisław Rak posiada wykształcenie wyższe (inżynier elektryk) w 1970 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (kierunek: elektrotechnika przemysłowa). Dodatkowo Pan Stanisław Rak w 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Organizacjach Gospodarczych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Pan Stanisław Rak kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik Obiektu, Kierownik Montażu, 2) od 1992 roku w Spółce jako Kierownik Montażu, od 1993 roku Dyrektor Oddziału Wytwarzania Energii, a od roku Członek Zarządu. Według złożonego oświadczenia Pan Stanisław Rak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Rak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Stanisław Rak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Stanisław Rak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Tomasz Jaźwiński, Członek Zarządu Dyrektor Rynku Przemysłu Funkcję Członka Zarządu Dyrektora Rynku Przemysłu pełni Pan Tomasz Jaźwiński, lat 41. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Tomasza Jaźwińskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana Tomasza Jaźwińskiego upływa w 2006 roku. Pan Tomasz Jaźwiński jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pan Tomasz Jaźwiński posiada wykształcenie wyższe (mgr) w 1989 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika i organizacja przemysłu). Dodatkowo Pan Tomasz Jaźwiński odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania. 75

4 ELEKTROBUDOWA SA W latach Pan Tomasz Jaźwiński prowadził własną działalność gospodarczą w branży tekstylnej. Następnie Pan Tomasz Jaźwiński kolejno pracował: 1) w latach w ABB ELWY Sp. z o.o. w Łodzi kolejno jako Kierownik Zaopatrzenia i Zastępca Prezesa, 2) w latach w ABB ELPAR Sp. z o.o. w Łodzi jako Wiceprezes, 3) w latach w ABB ZWAR SA w Warszawie jako Członek Zarządu - Dyrektor Systemów Średnich Napięć, 4) w latach w PLIVA Kraków SA w Krakowie jako Prezes Zarządu, 5) od 2002 roku w Spółce jako Członek Zarządu Dyrektor Rynku Przemysłu. Pan Tomasz Jaźwiński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polfa Kutno SA w Kutnie oraz Członka Prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie. Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Jaźwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Jaźwiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Jaźwiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Tomasz Jaźwiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Funkcję prokurentów w Spółce pełnią: Jerzy Moszczyński, Prokurent Dyrektor Marketingu Funkcję Prokurenta Dyrektora Marketingu pełni Pan Jerzy Moszczyński, urodzony r. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jerzego Moszczyńskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Jerzy Moszczyński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jerzy Moszczyński posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk) w 1968 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (specjalność: sieci i systemy elektroenergetyczne). Pan Jerzy Moszczyński kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż w Poznaniu jako stażysta, 2) w latach w Szefostwie Służby Inżynieryjno Budowlanej w Warszawie (służba okresowa), 3) w 1971 roku w jednostce wojskowej w Bolesławcu Śląskim jako pracownik cywilny, 4) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako kierownik robót kierownik, zespołu montaży, kierownik Wielkiego Zespołu Montaży (WZM) Konin, dyrektor WZM Konin, dyrektor WZM Płock, 5) od 1992 roku w Spółce jako dyrektor WZM w Płocku, Dyrektor Rynku Przemysłu i Dyrektor Marketingu. Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Moszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Moszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jerzy Moszczyński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jerzy Moszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 76

5 Jan Wilk, Prokurent Dyrektor Biura Zarządu Funkcję Prokurenta Dyrektora Biura Zarządu pełni Pan Jan Wilk, urodzony r. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Jana Wilka został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Jan Wilk jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jan Wilk posiada wykształcenie wyższe (inżynier elektryk) w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalność: elektroenergetyka). Pan Jan Wilk ukończył również w 2002 roku studia podyplomowe Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz w 2001 roku Finanse i rynek kapitałowy w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Pan Jan Wilk kolejno pracował: 1) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik na budowie Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole, Elektrowni Wrocław 2) w latach na podstawie umowy o pracę z MEGADEX SA w Warszawie jako Kierownik Obiektu na budowie Elektrowni Yatagan w Turcji 3) w latach w Przedsiębiorstwie Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA w Katowicach kolejno jako Kierownik Obsługi Produkcji, Kierownik Działu Marketingu 4) w latach na podstawie umowy o pracę z MEGADEX SA w Warszawie jako Kierownik Obiektu na budowie Elektrowni Kemerköy w Turcji 5) od 1995 roku jako Kierownik Wydziału Obsługi Organizacyjno Prawnej, od 2002 roku jako Dyrektor Biura Zarządu. Pan Jan Wilk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w BIPROHUT Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w KONIP Sp. z o.o. w Katowicach (spółka zależna od Emitenta). Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Według złożonego oświadczenia Pan Jan Wilk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jan Wilk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jan Wilk nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Jan Wilk nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Dariusz Mańko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Dariusz Mańko, lat 37. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Dariusza Mańko został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Dariusz Mańko został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Dariusza Mańki upływa w 2008 roku. Pan Dariusz Mańko nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Dariusz Mańki posiada wykształcenie wyższe w 1993 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pan Dariusz Mańko w 1998 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Dariusz Mańko był również uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii. 77

6 ELEKTROBUDOWA SA Pan Dariusz Mańko kolejno pracował: 1) w latach w SAPA Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance jako Przedstawiciel Handlowy, następnie Kierownik Marketingu i Sprzedaży, 2) w latach w Zakładach Metali Lekkich Kęty SA w Kętach jako Dyrektor Zakładu Prasowni, 3) od 1999 roku w Metalplast Bielsko SA w Bielsku Białej jako Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, 4) od 2000 roku w Grupie Kęty SA w Kętach jako Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego. Pan Dariusz Mańko pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz Zakładu Remontowo - Energetycznego Metalplast Sp. z o.o. w Bielsku Białej. Ponadto Pan Dariusz Mańko pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Alupol Sp. z o.o. w Tychach. Spółki te nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Dariusz Mańko pełni również funkcję Kanclerza Loży Bielskiej Business Center Club. Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Mańko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Mańko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz Mańko nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Dariusz Mańko nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Michał Wnorowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Michał Wnorowski, lat 32. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Michała Wnorowskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Michał Wnorowski został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Michała Wnorowskiego upływa w 2008 roku. Pan Michał Wnorowski nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Michał Wnorowski posiada wykształcenie wyższe w 1999 roku ukończył studia na kierunku menedżerskim zarządzanie i marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Michał Wnorowski ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w 2000 roku) oraz Akademię PZU - studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU SA z zakresu ubezpieczeń i zarządzania (z wyróżnieniem) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w 2002 roku). W 2004 roku Pan Michał Wnorowski brał również udział w Programie City of Londyn Programme for financial practitioners and regulators from Poland. Dodatkowo Pan Michał Wnorowski w 1997 roku ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz studium dla dyrektorów finansowych, zorganizowane przez Fundację Centrum Prywatyzacji. Pan Michał Wnorowski kolejno pracował: 1) w latach w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA w Warszawie jako Analityk Rynku Papierów Dłużnych w Biurze Inwestycji Finansowych, 2) w latach w Fidea Management Sp. z o.o. w Warszawie (firma zarządzająca NFI Foksal SA) jako Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, 3) od 1998 roku w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA w Warszawie najpierw jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych, a obecnie Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Finansowych. Od listopada 2002 roku Pan Michał Wnorowski jest również zatrudniony w PZU Asset Management S.A. z siedziba w Warszawie jako Analityk, jednak z uwagi na to, że spółka nie podjęła planowanej działalności, od stycznia 2003 roku pozostaje na urlopie bezpłatnym. W 2004 roku Pan Michał Wnorowski odbył staż w Hermes Investment Management Ltd. w Londynie (staż w zespole Corporate Governance). 78

7 Według złożonego oświadczenia Pan Michał Wnorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Wnorowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Wnorowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Michał Wnorowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Michał Boni, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Michał Boni, lat 51. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Michała Boni został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Michał Boni został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Michała Boni upływa w 2008 roku. Pan Michał Boni nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Michał Boni posiada wykształcenie wyższe (dr nauk humanistycznych) w 1986 roku ukończył studia w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Michał Boni ukończył również szereg specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, funduszy emerytalnych. Pan Michał Boni kolejno pracował: 1) w latach w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jako Adiunkt, 2) w latach w NSZZ Solidarność jako Przewodniczący Regionu Mazowsze, 3) w 1991 roku jako Minister Pracy i Spraw Socjalnych, 4) w latach Poseł na Sejm RP, 5) w latach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, 6) w latach roku w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Marketingu, 7) w 1995 roku w Fundacji Batorego jako Dyrektor Programu Reformy Społecznej, 8) w latach jako Radny Miasta Stołecznego Warszawy, 9) w latach w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie jako Dyrektor, 10) w 1997 roku w Profile Dialog Sp. z o.o. w Warszawie jako Doradca w zakresie zasobów ludzkich (współwłaściciel), 11) w latach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Szef Doradców Wicepremiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 12) od 2001 roku w Enterprise Investors w Warszawie jako Specjalista ds. Zasobów Ludzkich. Pan Michał Boni pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Medycynie Rodzinnej SA w Warszawie, w Dworach SA w Oświęcimiu, w Commercial Union PTE BPH CU WBK SA w Warszawie oraz w Zelmer SA w Rzeszowie. Pan Michał Boni jest wspólnikiem Profile Dialog Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Według złożonego oświadczenia Pan Michał Boni nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Boni nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Boni nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Michał Boni nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 79

8 ELEKTROBUDOWA SA Arkadiusz Julke, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Arkadiusz Julke, lat 35. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Arkadiusza Julke został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Arkadiusz Julke został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Arkadiusza Julke upływa w 2008 roku. Pan Arkadiusz Julke nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Arkadiusz Julke posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii) w 1994 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: handel zagraniczny). Pan Arkadiusz Julke posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego (egzamin w 2002 roku) oraz maklera papierów wartościowych (egzamin w 1998 roku). Pan Arkadiusz Julke kolejno pracował: 1) w latach w Banku Gdańskim SA w Gdańsku jako Kontroler Finansowy w Departamencie Operacji Krajowych i Zagranicznych, 2) w latach w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie jako Specjalista w Departamencie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, 3) w latach w BWE Asset Management SA w Warszawie jako Kierownik Zespołu Analiz - Prokurent Spółki, 4) od 2000 roku w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU SA w Warszawie jako Zarządzający Portfelem Akcji. Według złożonego oświadczenia Pan Arkadiusz Julke nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Arkadiusz Julke nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Arkadiusz Julke nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Arkadiusz Julke nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Roman Zalewski, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Roman Zalewski, lat 37. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Romana Zalewskiego został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Roman Zalewski został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Romana Zalewskiego upływa w 2008 roku. Pan Roman Zalewski nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Roman Zalewski posiada wykształcenie wyższe w 1991 roku ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: zarządzanie i marketing). Pan Roman Zalewski kolejno pracował: 1) w latach w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego SA w Poznaniu jako Analityk, 2) w 1998 roku w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych WBK AIB w Poznaniu jako Analityk, 3) w latach w Biurze Maklerskim PBK SA w Warszawie jako Analityk, 4) w latach w PBK Asset Management SA w Warszawie jako Analityk, 5) w latach w Domu Maklerskim BIG-BG SA w Warszawie jako Analityk, 6) w latach w OPTIMUS SA w Warszawie jako Specjalista ds. Giełdy. Od 2004 roku Pan Roman Zalewski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą IN-OUT Roman Zalewski, której przedmiotem jest doradztwo gospodarcze. Według złożonego oświadczenia Pan Roman Zalewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Roman Zalewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Roman Zalewski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 80

9 Pan Roman Zalewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Dariusz Wojda, Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Dariusz Wojda, lat 39. Numer PESEL Adres zamieszkania Pana Dariusza Wojdy został zamieszczony w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Pan Dariusz Wojda został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Kadencja Pana Dariusza Wojdy upływa w 2008 roku. Pan Dariusz Wojda nie jest zatrudniony w Spółce. Pan Dariusz Wojda posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektroniki) ukończył studia w 1990 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalność: technologia elektronowa). Pan Dariusz Wojda zdał również egzamin dla maklerów papierów wartościowych w 1992 roku oraz doradców inwestycyjnych w 1995 roku. Pan Dariusz Wojda kolejno pracował: 1) w 1993 roku w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie jako Specjalista, 2) w latach w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie jako Makler, 3) w latach w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny, 4) w latach w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie jako Doradca Inwestycyjny, 5) w latach w PTE Pekao SA w Warszawie jako Analityk Inwestycji. Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Wojda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Wojda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz Wojda nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pan Dariusz Wojda nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 3. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym lub osobom nadzorującym za ostatni zakończony rok obrotowy oraz wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta 81

10 ELEKTROBUDOWA SA 3.1. Osoby zarządzające Lp. Imię i nazwisko Wynagrodzenie podstawowe (zł) Bonusy (zł) Brutto (zł) Netto (zł) 1. Jacek Faltynowicz ,61 2. Jarosław Tomaszewski ,34 3. Ariusz Bober , , ,33 4. Stanisław Rak , , ,83 5. Tomasz Jaźwiński , , ,32 6. Jerzy Moszczyński , , , ,78 7. Jan Wilk , , , ,20 W 2004 roku osobom zarządzającym nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta Osoby nadzorujące Lp. Imię i nazwisko Brutto (zł) Netto (zł) 1. Dariusz Mańko , ,92 2. Michał Wnorowski , ,15 3. Michał Boni , ,48 4. Arkadiusz Julke , ,48 5. Roman Zalewski , ,48 6. Dariusz Wojda , ,67 7. Grzegorz Stulgis , ,78 8. Andrzej Sołdek , ,92 W 2004 roku osobom nadzorującym nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Emitenta. 4. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta są: ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) , , , , , , , , , ,99 82

11 4.1. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez ING Nationale Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludna 2, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia środków pieniężnych i ich lokowania, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W dniu 22 czerwca 2001 roku Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden Polska (obecnie ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny) poinformował Emitenta o transakcji nabycia akcji Emitenta, w wyniku której przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 15, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przedmiotem działalności Generali Otwarty Fundusz Emerytalny jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W wyniku nabycia akcji Emitenta w dniu 17 grudnia 2002 roku Zurich Otwarty Fundusz Emerytalny (obecnie Generali Otwarty Fundusz Emerytalny) przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Akcje Spółki posiadane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA są akcjami zwykłymi na okaziciela. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w kraju i za granicą w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych wg grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz ze zm.). Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA organizuje i prowadzi: 1) działalność prewencyjną, mającą na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczanie ich rozmiarów, 2) komisarkę awaryjną, polegająca na ustalaniu rozmiarów szkody, zabezpieczeniu praw regresowych, dochodzeniu roszczeń oraz wykonywaniu innych czynności związanych z likwidacją szkody, 3) inne usługi związane z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA prowadzi również działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. Pomiędzy Emitentem a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA nie obowiązują żadne umowy, z wyjątkiem standardowych umów ubezpieczenia AC i OC dwunastu samochodów ciężarowych. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA nabył akcje Emitenta w okresie od 16 lutego 1999 roku do 16 marca 1999 roku po średniej cenie nabycia 41,58 zł za każdą akcję. 83

12 ELEKTROBUDOWA SA Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU Złota Jesień są akcjami zwykłymi na okaziciela. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia środków pieniężnych i ich lokowania, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień nie obowiązują żadne umowy. W dniu 28 marca 2002 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zawiadomiło Spółkę, że w wyniku transakcji kupna akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 marca 2002 roku, od dnia jej rozliczenia w dniu 27 marca 2002 roku Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień posiada akcje Emitenta, uprawniające do wykonywania więcej niż 5 procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych, zarządzany przez Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 15, Warszawa). Akcje Spółki posiadane przez Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przedmiotem działalności Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiędzy Emitentem a Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny nie obowiązują żadne umowy. W dniu 21 września 2004 roku Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając w imieniu Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny, zawiadomiło Spółkę, że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 17 września 2004 roku Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny posiada akcje Emitenta, uprawniające do wykonywania więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Emitent nie posiada innych informacji na temat dat i cen nabycia akcji Emitenta przez Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny. Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki ani obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Przewidywaną liczbę akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i po przeprowadzeniu subskrypcji (przy założeniu, iż wszystkie Akcje serii C zostaną objęte) przedstawia poniższa tabela: 84

13 Lp. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz Emerytalny Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) , , , , , , , , , ,64 5. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu nie istnieją akcjonariusze posiadający ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 6. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Na dzień sporządzenia Prospektu w Spółce brak akcjonariusza posiadającego ponad 50% ogólnej liczby głosów na- Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym. 7. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Emitentowi nie są znane podmioty, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 8. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, którzy w wyniku wykorzystania prawa mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 9. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitent nie posiada informacji na temat umów, w następstwie których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji Emitenta. 10. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje, którzy w wyniku zamiany mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki. 85

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta

ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta ROZDZIAŁ VI Dane o organizacji Emitenta 6.1. Osoby zarządzające 6.1.1. Zarząd Emitenta Skład Zarządu Emitenta jest następujący: Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu Grzegorz Pilch Wiceprezes Zarządu Mariusz Wojdon

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie mbanku S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 3 marca 2014 roku mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Medicalgorithmics S.A. za I półrocze 2014 roku Warszawa, 1 września 2014 r. www.medicalgorithmics.pl Spis treści I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego

Bardziej szczegółowo