IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem"

Transkrypt

1 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) zostały opracowane na zlecenie DoD (Departament Obrony Stanów Zjednoczonych) w latach siedemdziesiątych jako propozycja protokołów systemów otwartych dla projektu ARPAnet. Szybko stały się standardem dla systemów UNIX oraz Internetu. Zdecentralizowane środowisko pracy, bez wyróżnionych funkcjonalnie komputerów (hostów), odporne na wyłączenie (uszkodzenie) części układu bez pojedynczych punktów krytycznych, w dużym stopniu heterogeniczne i praktycznie niezawodne powstało na zlecenie wojska, ale zdobyło szeroką popularność w całej naszej rzeczywistości... Obecnie różne, komercyjne i nie komercyjne, wersje TCP/IP oferują milionom użytkowników na całym świecie dostęp do pełnego zakresu usług sieciowych. Architektura ta stała się de facto standardem transmisji danych w sieciach rozległych. Specyfikacje wszystkich protokołów rodziny TCP/IP tworzone przez setki firm oraz indywidualnych twórców można znaleźć w tzw. Requests for Comments (RFC) między innymi pod adresem internetowym DS.INTERNIC.NET. Spis aktualnych RFC - RFC 1000, RFC Organizacje określające standardy: IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem standardów TCP/IP; IETF Internet Engineering Task Force oddział IAB ds inżynierskich, grupy robocze pracują nad określonymi cechami Internetu i TCP/IP: rutingiem, zarządzaniem, aplikacjami itd.; IRTF - Internet Research Task Force oddział IAB nadzorujący i finansujący badania nad rozwojem Internetu i TCP/IP; IANA Internet Assigned Numbers Authority główna agencja odpowiadająca za przyznawanie adresów IP, numerów portów TCP i UDP; DMTF - Desktop (lub Distributed) Management Task Force pracuje nad standardami zarządzania sieciami (między innymi - standardem DEN Directory Enabled Networks).

2 43 Funkcje warstw modelu DoD Zestaw funkcji, których spełnienie jest warunkiem niezawodnej komunikacji między różnymi systemami podzielono w modelu DoD (zestaw protokołów TCP/IP) na cztery grupy warstwy. Model DoD rodziny protokołów TCP/IP składa się z czterech warstw (grup funkcji). Na poniższym rysunku przedstawiony jest model DOD i jego relacja do modelu OSI oraz podstawowe funkcje sieciowe warstw modelu DoD. Model TCP/IP Process /Application Interfejs użytkownika i aplikacji Model OSI Host -to - Host Internet Jakość usług niezawodność i pewność od końca do końca Ruting, optymalizacja Network Access Fizyczne połączenie między dwoma obiektami WARSTWA DOSTĘPU DO SIECI ( Network Access) - definiuje fizyczne połączenie między obiektami w sieci. Odpowiada warstwie fizycznej i Łącza Danych modelu OSI. Do zadań warstwy należy: Obsługa interfejsu ze sterownikami kart sieciowych; Formatowanie danych w ramki oraz rozformatowywanie do ciągu impulsów elektrycznych lub analogowych; Kontrola błędów na poziomie znaków i pakietów (ramek), potwierdzenia otrzymania udanych przesyłów i retransmisje przy nie udanych; Określenie metody dostępu do ośrodka transmisji; Adresowanie fizyczne (adresy MAC). Ogólnie: protokoły warstwy dostępu do sieci odpowiadają za niezawodną komunikację między dwoma pojedynczymi komputerami (hostami). Protokoły warstwy dostępu odbierają datagramy z warstwy wyższej (międzysieciowej internet) i przekształcają w format zgodny ze specyfiką medium transmisyjnego. TCP/IP może współpracować z następującymi sterownikami ODI (Open Data Interface): o sterowniki LAN ODI: Ethernet - najczęściej wersja Ethernet II, Token Ring, ARCnet, FDDI o sterowniki WAN ODI: PPP (Point-to-Point Protocol), X.25, Frame Relay.

3 WARSTWA MIĘDZYSIECIOWA (Internet) - główne funkcje to: optymalizacja trasy pakietów oraz adresowanie logiczne obiektów w sieci. W tej warstwie jest również zdefiniowany (w nagłówku pakietu IP) parametr TTL (Time-to-live -czas życia) pakietu zwanego datagramem. Odpowiada więc warstwie Sieciowej modelu OSI. Funkcje najpopularniejszych protokołów warstwy Międzysieciowej: Protokół IP (Internet Protocol) RFC 791 ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC 792 ARP (Address Resolution Protocol) RFC 826 RARP (Reverse Address Resolution Protocol) BootP RFC 951 Funkcja Optymalizacja wyboru trasy (routing). Fragmentacja oraz łączenie datagramów. Adresowanie logiczne. dostarczanie warstwom wyższym informacji diagnostycznej - komunikatów kontrolnych, informacji o błędach powiązanie adresów logicznych z fizycznymi (MAC) używane przez stacje bezdyskowe do translacji adresów fizycznych na logiczne używane przez stacje bezdyskowe przy ustalaniu adresów w procesie startu ( BOOT) 44 Główny protokół tej warstwy - to protokół IP. Jest to główny protokół komunikacyjny świata sieci komputerowych. Popularność jego wynika z jego prostoty, ogólnej dostępności specyfikacji oraz standardów; ponadto z popularności systemów UNIX, dla których był stworzony jak i cała rodzina TCP/IP. Protokół IP nie zapewnia wszystkich funkcji przypisanych warstwie międzysieciowej. IP polega na innych protokołach co do takich funkcji jak: - translacja adresów fizyczny/logiczny i na odwrót, - dynamiczny wybór trasy, - priorytety.

4 45 Wzajemna relacja między modelami OSI oraz DOD oraz najważniejszymi protokołami rodziny TCP/IP:

5 46 Protokół IP RFC 791, 2101, 1878, 1149 IP jest bezpołączeniowym protokołem komunikacyjnym warstwy Międzysieciowej modelu DoD. Pakiety IP zwane też datagramami zawierają w nagłówku adresy logiczne stacji (hostów) nadawcy i miejsca przeznaczenia, czas życia (w sekundach) pakietu, identyfikatory i różne informacje kontrolne. Nagłówek datagramu IPv4 Bity Wersja IHL Typ usługi TOS Długość całkowita Nagłówek datagramu IPv6 Bity Wersja Priorytet Etykieta przepływu Identyfikator Flagi Umiejscowienie Fragmentu Czas życia TTL Oktety Protokół Suma kontrolna Adres źródła Adres przeznaczenia Opcje + wypełnienie Długość pola danych Następny nagłówek Limit skoków Adres źródła 16 bajtów Adres przeznaczenia 16 bajtów Oktety Dane Dane Protokół IP nie kontroluje kolejności i jakości pakietów jest za to szybki i efektywny. Ale możliwość takiej kontroli jest w nim zawarta pole usługi TOS datagramu Ipv4 oraz opcjonalne, dodatkowe nagłówki w wersji 6. Wykorzystano to w sieciach z implementacją tzw. QoS (Quality of Service gwarantowana jakość usługi). IP i TCP są oficjalnymi protokołami Internetu. Przepływem pakietów sterują routery IP (IP routers).

6 47 Adresowanie IP Nazwa klasy Adres sieci Adres hosta (komputera) A B C W powszechnie używanym protokole IPv4 każdej stacji (host) w sieci oraz każdej sieci przyporządkowywany jest czterobajtowy (32 bitów) adres, w którym każdy bajt jest na ogół zapisywanie dziesiętnie. Adresy są podzielone na 5 odrębnych klas, z których trzy pierwsze (A, B, C) są adresami użytkowymi. Adresy klas D oraz E mają przeznaczenie specjalne: D dla adresów typu multicast (grupowych), a E dla sieci testowych, eksperymentalnych. Jak widać adresów sieci klasy A jest tylko 127, dawno zostały przydzielone. Adresów sieci klasy B jest ponad adresów ale szansę na taki adres ma firma posiadająca ponad 4000 hostów i 32 podsieci... Pozostają adresy klasy C - ponad 2 miliony adresów sieci po 254 hosty... Do podziału adresu na część adresu sieci oraz część odpowiadającą za adres hostu używana jest tzw. maska. Standardowe maski dla typowych klas mają postać: Dla klasy A: Dla klasy B: Dla klasy C:

7 48 Cześć z samymi jedynkami odpowiada adresowi sieci. Jeżeli zamaskujemy dodatkowe bity w prawo, np. 2 dodatkowe bity dla klasy C ustawiając maskę na: ; - uzyskamy możliwość definiowania podsieci (subnets). W przykładzie będą to dwie podsieci o adresach: x.x.x.128 oraz x.x.x.64. Inny przykład (dla klasy A) poniżej: Ogólnie ilość możliwych podsieci to: 2 m -2 (gdzie m to ilość zamaskowanych bitów). Ilość dostępnych adresów hostów, to: 2 n -2 (gdzie n to ilość nie zamaskowanych bitów). Możliwe jest też pożyczanie w drugim kierunku wtedy np. dwa adresy klasy C możemy połączyć w jedną supersieć (supernet). Oczywiście takie łączone adresy muszą spełniać określony warunek (jaki? J). Nie zalecane są adresy z samymi 0 lub 1 starsze protokoły ruterów nie potrafią właściwie interpretować tych adresów używają je do specjalnych celów np. same 1 to nierutowalny adres do wszystkich w danej sieci czy podsieci. Bardzo ważne jest odpowiednie skonfigurowanie maski powinna być jednakowa w całej podsieci od rutera do rutera.

8 49 Określenie adresu sieci, podsieci i węzła dla danego hosta:

9 50 Przydzielaniem adresów sieci zajmuje się NIC (Network Information Center): adres internetowy: INTERNIC.NET, poczta: Adresy hostom w sieci przydziela lokalny administrator. Jeżeli sieć nie jest podłączona do Internetu i nie planujemy tego - możemy adresy sieci dobrać dowolnie, w innym przypadku - należy zwrócić się o przydzielenie adresów do upoważnionego przez NIC, lokalnego dostawcy. Poza tym jest specjalna pula adresów prywatnych - standardowo nie rutowanych przez brzegowe rutery Internetu. Są to adresy: Klasa Od adresu Do adresu A B C Inna klasyfikacja adresów IP obejmuje podział zależny od ilości hostów reprezentowanych przez adres. Wyróżniamy adresy typu: Unicast adresatem (nadawcą) jest pojedynczy host; Multicast grupa hostów reprezentowana adresem Ipv4 klasy D. Pakiet przekazywany jest do wszystkich hostów z grupy; Broadcast adresatem są wszystkie hosty w danej sieci. Na ogół stosowany jest adres klasy E. Anycast jak multicast adres obejmuje grupę hostów, ale pakiet przekazywany jest wyłącznie do jednego, dowolnego (najbliższego) hosta z grupy. Ten typ adresów obsługiwany jest przez Ipv6. Konfiguracja każdego hosta, przydzielenie odpowiedniego adresu i maski jest dość kłopotliwa - używa się więc technik automatycznego przydzielania adresów na żądanie z określonego zestawu (DHCP).

10 51 NAT Network Adress Translation - sieciowa translacja adresów

11 52 Protokoły ARP i RARP RFC 826, 1931, 1293 Niezbędnym jest powiązanie adresów logicznych zawartych w datagramach, adresów typu , z adresami fizycznymi hostów używanymi w ramkach. Budując odpowiednią ramkę dla datagramu protokoły warswy sieciowej muszą przetłumaczyc adresy logiczne nadawcy i odbiorcy (jeżeli zarówno nadawca i odbiorca sąw tej samej sieci/podsieci) na adresy fizyczne (MAC adresy) wykorzystywane przez protokoły warstwy najniższej (Dostępu do Sieci) i umieścić je w nagłówkach tworzonej ramki. Jeżeli odbiorcą ma być węzeł w innej sieci w nagłówku ramki wstawiany jest, jako adres odbiorcy węzła przeznaczenia, - adres fizyczny domyślnego rutera. W rodzinie TCP/IP służą do tego protokoły ARP i RARP. ARP działa gdy znany jest adres IP, a poszukiwany adres fizyczny; RARP odwrotnie gdy znany jest MAC adres, a szukany adres logiczny IP. Protokoły te przechowują w pamięci podręcznej (cache) odpowiednie tablice odwzorowań adresów, w razie potrzeby uzupełniając informacje. Host A, mój MAC adres to

12 53 Protokół BOOTP RFC 951, 1534 Protokół BOOTP z kolei jest wykorzystywany przez bezdyskowe stacje do uzyskiwania przydzielanych im adresów logicznych. Z BOOTP rozwinął się DHCP (RFC 1531, 1533, 1534, 1541, 1542) protokół stanowiący podstawę usługi powszechnie obecnie stosowanej do propagacji logicznych adresów IP (oraz innych parametrów konfiguracyjnych hostów) w sieci bez konieczności ręcznego konfigurowania stacji przez jej administratorów. Dynamic Host Configuration Protocol DHCP RFC 2132, 2131, 1534,1531 (relay agents) Host (klient) otrzymuje (na żądanie) potrzebne parametry do konfiguracji z serwera DHCP. Proces składa się z kilku kroków: 1. przygotowanie żądania określonych parametrów przez stację roboczą; 2. stacja robocza rozsyła po całej lokalnej sieci pakiet (typu broadcast) celem lokalizacji serwera DHCP; 3. DHCP odbiera pakiet i sprawdza, czy stacja jest w segmencie logicznym jego zakresu zainteresowań. 4. Jeżeli nie ignoruje pakiet, jeżeli tak odpowiada pakietem (unicast) zawierającym ofertę i adres danego serwera DHCP 5. Stacja wysyła pakiet (unicast) do określonego serwera z żądaniem parametrów; 6. Serwer DHCP przydziela i wysyła żądaną informację.

13 Ponieważ pakiety typu broadcast nie są przekazywane dalej przez rutery (by zapobiec tzw. broadcast storms) problem jest wtedy, gdy hosty i obsługujący je serwer DHCP znajdują się w różnych sieciach LAN. W takim przypadku na granicznym ruterze należy uruchomić program tzw. relay agent, który to program przekaże do innej sieci (na drugi interfejs rutera) żądanie lokalizacyjne rozsyłane przez stację roboczą. Przykład relay agenta BOOTPFWD.nlm dla rutera MPR firmy Novell. Głównym parametrem, najczęściej dostarczanym przez serwery DHCP, jest adres logiczny (adres IP). Przyznawanie adresów przez serwer DHCP może w sposób: o Automatyczny automatic allocation : automatyczne dostarczenie przydzielonego na stałe adresu (pierwszy przydział losowy z puli, później stałe związanie z określonym MAC adresem); o Dynamiczny dynamic allocation: przydzielenie adresu z określonej puli adresów (na zadany czas); o Ręczny - manual allocation: dostarczenie przez DHCP adresu przydzielonego przez administratora. 54

14 55 Protokół ICMP RFC 792, 1256 ICMP wykorzystywany jest przez protokoły wyższych warstw (ULP upper layer protocol) do diagnostyki oraz sterowania komunikatami w sieci IP. Host IP wysyła komunikaty ICMP w przypadku: o Gdy pakiet nie może osiągnąć miejsca przeznaczenia; o Upłynął czas życia pakietu (TTL - time to live); o Wystąpił problem z parametrem w nagłówku pakietu; o Brakuje miejsca w buforze dla pakietu; o Host otrzymał polecenie przekazania pakietu dalej, a wie o istnieniu krótszej trasy; o Należy sprawdzić czy został uruchomiony inny host (another host is up); o Należy sprawdzić jaka sieci jest podłączona do hosta o Istnieje potrzeba zawiadomienia intersieci o przeciążonych bądź uszkodzonych połączeniach (congested or failed) Przykłady popularnych komunikatów ICMP: - Time Exceeded - upłynął czas życia pakietu TTL, pakiet zostanie odrzucony; - Destination Unreachable miejsce przeznaczenia pakietu jest nieosiągalne; - Redirect ruter informuje o istnieniu lepszej trasy dla danego pakietu, do miejsca jego przeznaczenia. Mozę to być wykorzystane do automatycznego uzupełnienia tablicy rutingu; - Echo Request oraz Echo Reply wykorzystywane, między innymi, przez popularny program PING. Komunikat ICMP służący do identyfikacji sąsiednich hostów wykorzystywany jest przez protokół OSPF w procesie router discovery. Jest to albo pakiet typu multicast o adresie ; albo pakiet typu broadcast o adresie Więcej - RFC 1256, ICMP Router Discovery Messages.

15 56 Protokoły ruterów: RIP, OSPF Intersieć opartą na IP można podzielić na logiczne grupy (każda zarządzana jako jeden system) zwane systemami autonomicznymi. Protokoły rutujące wewnątrz systemu autonomicznego są nazywane interior gateway protocols (IGP). Z kolei systemy autonomiczne łączone są przez protokoły typu exterior gateway takie, jak Border Gateway Protocol (BGP) lub Exterior Gateway Protocol (EGP).

16 57 Do popularnych protokołów typu IGP należą RIP oraz OSPF. RIP protokół oparty o rozwiązanie distance vector. RFC 1923, 2092,2091,1723, 1722, 1721, 1582, 1581 Co pół minuty każdy ruter wysyła swoją tablicę rutingu do wszystkich sąsiadów (rozgłaszanie - broadcast). Wybór trasy oparty jest o algorytm najmniejszego kosztu (the lowest cost). Wartość kosztu trasy zawiera się między 1 a 16. Wartość 16 oznacza nieosiągalne. Wartość trasy zwykle określana jest ilością ruterów do przejścia (hops). Zaletą protokołu RIP jest jego prostota i automatyzm. Wadami: o ograniczenie obszaru systemu autonomicznego do odległości nie większych od 15-tu... o problem konwergencji (convergence proces synchronizacji tablic rutingu po każdej zmianie), z którym wiąże się niebezpieczeństwo count-to-infinity Techniki pozwalające zapobiec temu niebezpieczeństwu w czasie synchronizacji RIP: Split horizon informacja o trasach otrzymana z danego interfejsu nie jest propagowana na ten interfejs..

17 Poison reverse informacja o trasach otrzymana z danego interfejsu jest propagowana na tenże ale z wartością trasy równą RIP II Nowa specyfikacja, w której zwiększono funkcjonalność protokołu przez dodanie możliwości: o Autentykacji informacji o trasach odbieranej przez dany ruter możliwość określenia hasła oraz klucza o Przenoszenia informacji o maskach (podsieci) różnej długości o Obsługi pakietów typu multicast. IP multicast adres dla RIP II : RFC 1387, RIP Ver.2 Protocol Analysis, RFC 1388, RIP Ver. 2 Carrying Additional Information, RFC 1389, RIP Ver. 2 MIB Extensions

18 59 OSPF RFC 1245, OSPF Protocol Analysis RFC 1246, Experience with the OSPF Protocol RFC 1247, OSPF Version 2" RFC 1253, OSPF Ver. 2 Management Information Base RFC 1247 OSPF Version 2 Hello protocol 2178,1745,1587,1586,1585,1584 Protokół Open Shortest Path First (OSPF) oparty o technikę link state jest bardziej efektywny i polecany dla systemów autonomicznych większych niż kilka LAN. Rutery budują swoje tablice tras w oparciu o informacje z pierwszej ręki z pakietów propagowanych przez inne rutery, ale zawierających informacje tylko o bezpośrednio podłączonych interfejsach rutera i ich kosztach. Propagowana informacja jest o wiele mniejsza niż przesyłanie całych tablic rutingu. Każdy ruter przedstawia się co jakiś czas sąsiadom pakietami Hello najczęściej typu multicast (ICMP). Pakiet Hello zawiera adres IP, maskę podsieci. Po ustaleniu sąsiadów (budowana jest grupa sąsiedzka ), określany jest czas (jednakowy w całym systemie autonomicznym) co jaki będą rutery wymieniać pakiety Hello (i odświeżać informację o sąsiadach). Na podstawie informacji o priorytetach wybierane są w grupie dwa rutery specjalnego przeznaczenia - designated router (DR) oraz backup DR (BDR). Priorytety można konfigurować przesądzając o wyborze (funkcjach) ruterów. Nadanie priorytetu = 0 spowoduje, ze taki ruter nigdy nie będzie ruterem DR.

19 Synchronizacja baz (link state advertisement database) jest procesem wyłącznie między określonym ruterem a ruterem BR (logiczna topologia gwiazdy). Składa się ten proces z kilku faz: Wymiana pakietów DDP (database descripton packets); Porównanie otrzymanego opisu informacji z posiadaną; W razie wykrycia różnic wysłany zostaje pakiet LSR (link state request) do rutera posiadającego dodatkową informację. Tamten odpowiada pakietem LSU (link state update), którego otrzymanie potwierdzane jest pakietem LSA (link state acknowledgment packet). Baza zostaje uzupełniona o otrzymaną informację. Po zakończeniu synchronizacji pakiety LSU wysyłane są okresowo (co 30 minut) przenosząc informacje o zmianach zachodzących w konfiguracji sieci. Kiedy ruter odkryje jakąś zmianę w swoich interfejsach zawiadamia o tym DR uruchamiając proces dystrybucji informacji o zmianie - zwany flooding. Proces ten prowadzi do aktualizacji, w całej sieci, baz (link state advertisement database) źródłowych dla tablic rutingu. Tablice rutingu budowane są na podstawie baz w oparciu o określone algorytmy wyboru najlepszej trasy (shortest path tree). Na rysunku przedstawiona jest struktura autonomicznego systemu OSPF. 60 Autonomiczne systemy AS oparte o OSPF lub inne protokoły wymieniają informacje przez rutery ASBR (Autonomous Border Routers). AS podzielone są na obszary (z przydzielonymi odpowiednimi adresami od ) zwane Areas. Obszary te mogą być typu - Backbone (o adresie zawsze ) - wszystkie inne obszary muszą być bezpośrednio podłączone do backbone przez rutery area border routers (ABR). - Stub Area: zawiera tylko jeden ABR, defioniowany jako domyślny (default). Ten ruter nie może być równocześnie ruterem ASBR. - Transit Area: pozostałe zawierają więcej niż 1 ABR.

20 Wadą OSPF jest konieczność starannego zaprojektowania oraz skonfigurowania topologii. Zaletami protokołu OSPF: Możliwość definiowania systemów autonomicznych zawierających do ruterów; Podsieci o różnej długości masek ; Szybka synchronizacja zmian ( Rapid Convergence) Brak możliwości błędu count-to-infinity. Mniejszy ruch w intersieci. 61

21 62 Ćwiczenia 1. Zidentyfikuj podsieć i węzeł (host) dla następujących adresów IP v.4: A/ maska: a/ b/ B/ maska: a/ b/

22 63 2. Podaj adres podsieci oraz hosta w każdym z poniższych przypadków: Host A: Maska Podsieć węzeł Host B: Maska Podsieć węzeł

23 64 3/. Twoja firma otrzymała adres sieciowy IP v.4: Masz zdefiniować 3 podsieci. Jakiej maski musisz użyć? Jakie będą adresy sieciowe każdej podsieci? Jakie adresy IP mogą mieć stacje robocze w każdej z 4 podsieci? Jakie parametry konfiguracyjne musisz podać dla każdej karty sieciowej routera i dla każdej stacji roboczej? Router Podsieć I Podsieć II Podsieć III I

24 65 WARSTWA POŁĄCZEŃ ( Host - to - Host) Odpowiada za niezawodność oraz kontrolę jakości między końcowymi systemami komunikującymi się (end to end). Wiążą się z tym zadania sprawdzania błędów i żądania retransmisji, kontrola przepływu wielkości strumienia, parametrów (czas transmisji, rozrzut pakietów z grupy). Czyli funkcje analogicznie do warstwy Transportu modelu OSI. Główne protokoły tej warstwy, to: TCP (Transmission Control Protocol) - RFC 793 -niezawodny, zorientowany połączeniowo (wirtualne połączenie), potwierdzenia (analogia - rozmowa telefoniczna) - używany przez protokoły wyższej warstwy: Telnet oraz FTP; TCP tworzy sesje komunikacyjne umożliwiające: sterowanie przepływem, potwierdzanie odbioru pakietów (ACK), zachowanie kolejności fragmentów, sprawdzanie sumy kontrolnej, retransmisje w przypadku błędów. UDP (User Datagram Protocol) - RFC bez zestawiania połączenia, bez potwierdzeń, a więc i bez gwarancji dostarczenia do odbiorcy (analogia wysłanie pocztówki) - używany przez protokoły TFTP oraz NFS, protokół SNMP czy protokoły transportowe czasu rzeczywistego, jak: RTP, RMTP. Stosowany jest ponadto w relacjach typu zapytanie-odpowiedź aplikacji klient-serwer. UDP może zawierać elementy wykrywania błędów (suma kontrolna), ale nie ma mechanizmów korekcji błędów zapewniających wiarygodność przekazu; czy gwarantujących zachowanie kolejności fragmentów przekazu. Ważnym zadaniem protokołów warstwy Połączeń jest tworzenie interfejsu dla aplikacji sieciowych tak, by informacje trafiały nie tylko do odpowiedniej sieci i komputera, ale też do właściwej aplikacji. Wiąże się z tym zadaniem mechanizm multipleksingu odbieranie danych z różnych wejść (różnych aplikacji sieciowych) i razem przekazywanie do protokołu IP (warstwy międzysieciowej). Proces odwrotny po odbiorze danych kierowanie do różnych, właściwych wyjść (różnych aplikacji sieciowych) nazywamy demultipleksingiem. Aplikacje wymagające interakcji jak Telnet czy FTP korzystają z protokołu TCP. Aplikacje z własnymi mechanizmami kontroli, bez potrzeby potwierdzania oraz kontroli każdej porcji informacji wybierają bardziej wydajny (co do ilości przesyłanych danych) protokół UDP.

25 66 Poniżej dla porównania obrazy przykładowych pakietów obu protokołów.

26 67 Porty Aplikacje adresują dane za pośrednictwem protokołów warstwy korzystając z numerów tzw. portów. Port to predefiniowany adres wewnętrzny między aplikacją a warstwą transportu i odwrotnie. Porty z zakresu mają ściśle określone, standardowe przyporządkowania (zarządza tym IANA), np. port 21 protokołu TCP odpowiada FTP: :21 to adres protokołu FTP hosta o adresie IP v.4 = Porty z tej grupy dzielimy na: o Well-Known Ports: 0 do 1023 standardowe, używane przez wszystkich, z zasady mogą być stsowone w procesach systemowych, przez uw trybie uprzywilejowanym; o Registred Ports : 1024 do Pozostałe to Dynamic lub Private Ports : od do Przykłady popularnych numerów portów TCP: Usługa (aplikacja) telne t domain, nameserver Numer portu TCP opis 23 połączenie terminalowe smtp 25 protokół SMTP 53 DNS http 80 WWW pop3 110 protokół poczty elektronicznej news 144 wiadomości Przykłady popularnych numerów portów UDP: Usługa (aplikacja) Numer portu UDP opis echo 7 echo time 37 Serwer czasu domain, nameserve r 53 DNS tftp 69 Trivial FTP snmp 161 Protokół zarządzania SNMP snmp-trap 162 Pułapka SNMP

27 68 WARSTWA PROCESU/APLIKACJI (Process/Application) - interfejs między użytkownikiem a procesem go obsługującym. Jest to luźny zestaw różnych programów zależnych od konkretnych procesów użytkowych świadczących odpowiednie usługi. Funkcjonalnie odpowiada trzem górnym warstwom modelu OSI: Sesji, Prezentacji i Zastosowań. Zwykle obejmuje osobne programy dla klienta i serwera. Program serwera często nazywany jest demonem daemon (dżin). Program ten - jak legendarny dżin z lampy Aladyna - nie jest stale aktywny, pozostaje w tle w uśpieniu, oczekując na określone zdarzenie, które uaktywni związany z nim proces. Uruchamiany jest zewnętrznym zdarzeniem, najczęściej żądaniem klienta. Lista najczęściej stosowanych protokołów, których funkcje przypisane są do warstwy Proces/Aplikacja: program (protokół) funkcja Telnet RFC 854 emulacja terminala FTP (File Transfer Protocol) RFC 949 przesyłanie plików TFTP (Trivial File Transfer Protocol) NFS (Network File System) udostępnianie plików X Windows udostępnianie aplikacji SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) poczta elektroniczna RFC 821 LPD (Line Printer Daemon) drukowanie RPR (Remote Printing) SNMP (Simple Network Management zarządzanie siecią Protocol) Do ważniejszych usług dostępnych w tej warstwie należą: usługi tłumaczenia nazw odwzorowywanie adresów IP na łatwe do zapamiętania nazwy DNS (Domain Name Services); usługi przeadresowania zgłoszeń. Usługa ta przechwytuje żądania obsługi lokalnego hosta i - po sprawdzeniu lokalizacji żądanego zasobu albo przekazuje dalej do innego hosta; albo pozostawia do wykonania lokalnie...

28 69 Domain Name System DNS RFC 2308, 2230, 2219, 2182, 2181, 2136, 2052, 1996, 1995, 1912, 1794, 1713, 1034 (domain names) Ponieważ dla ułatwienia życia użytkowników używamy nazw własnych symbolicznych komputerów i sieci - musimy powiązać (tłumaczyć) nazwy symboliczne na adresy IP. Jest kilka metod konwersji (na przykład pliki ASCII hosts), ale najbardziej popularne, to wykorzystanie tzw. serwerów nazw DNS (Domain Name Servers). System powiązanych serwerów nazw pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie odpowiedniego adresu IP hostowi, do którego odwołujemy się nazwą symboliczną. Konwersja nazw na numeryczne adresy IP (32 bity lub 128 bitów) jest dwustronna (domeny zwykłe i odwrotne). Symboliczne nazwy hostów udostępnianych publicznie muszą spełniać określone warunki, przede wszystkim niepowtarzalności. Nazwy te muszą być zgodnie z przyjętą konwencją i standardami (RFC).. [root] com edu gov org net pl de uk com edu gov comptia aya cc Przydziałem (oraz rejestracją) zajmują się powołane do tego międzynarodowe organizacje: W każdym regionie i kraju znajdują się dostawcy nazw upoważnieni przez organizację Internet Assigned Numbers Authority (IANA): Zarejestrowane nazwy zapisywane są w bazach serwerów nazw. DNS podzielony jest na logiczne części zwane zonami lub subdomenami. Początek (korzeń) zony stanowi określona domena (nazwa, np.: pl, cts.com.pl) Całą zoną zarządza serwer typu Master Name Server.

29 70 W bazie (najczęściej formatu BIND) na tym serwerze znajdują się zapisy (w postaci rekordów typu A, NS, MX..) zawierające informacje nt. nazw i adresów IP wszystkich hostów zony, nazwy i adresy wszystkich zon podrzędnych (subzon), adresy NS domeny ROOT, oraz inne informacje niezbędne do rozwiązywania nazw. Baza ta jest authoritative database dla tej zony. Dla zapewnienia niezawodności działania, bezpieczeństwa oraz ułatwienia dostępu (i skrócenia jego czasu) tworzone są kopie baz danej zony na serwerach typu Replica Name Servers. Fizyczne ich położenie jest dowolne. Serwery typu Replica aktualizują co pewien czas przechowywane kopie - proces synchronizacji nazywany jest zone transfer. Jest on tylko w jednym kierunku z serwera Master do Replica. Natomiast zmiany informacji, zarządzanie bazą odbywa się wyłącznie na serwerach typu Master.

30 Proces rozwiązywania nazwy inicjowany jest przez Klienta, zwanego tu: Resolver. Wysyła on zapytanie o adres IP określonej nazwy do lokalnego serwera nazw, którego adres zapisany jest przy konfiguracji stacji. Jeżeli potrzebnej informacji nie ma w bazie lokalnego serwera nazw ; dalszy proces szukania odpowiedzi wykonywany jest przez serwery nazw. Lokalny Serwer Nazw odpytuje znany mu serwer domeny ROOT itd.. 71 Standardowa baza zony zawiera rekordy pozwalające na rozwiązanie nazwy domeny w adres IP v.4. Są to rekordy typu A. Dodatkowo używa się rekordów typu NS wskazujących serwer nazw, rekordów typu MX dla serwerów poczty elektronicznej. Zony typu IN-ADDR.ARPA pozwalają na konwersję adresów IP w nazwy domenowe. Zony IP6.INT pozwalają na rozwiązanie nazwy domenowej w adres IP.v.6. Pewien problem występuje przy równoczesnym korzystaniu z DNS i DHCP (dlaczego?). Problem automatycznej aktualizacji tablic DNS przy zmianie adresu IP przyporządkowanego przez DHCP danemu hostowi został na przykład bardzo elegancko rozwiązany w nowym systemie NetWare 5 firmy Novell przez integrację usług DHCP i dynamicznego DNS z usługami NDS (Novell Directory Services), co pozwala na automatyczną i bardzo sprawną aktualizację i replikację zmian. Dynamic Domain Name System DDNS rozszerzona wersja DNS pozwalająca na dynamiczne uaktualnianie bazy danych nazw, co pozwala na bieżącą rejestrację powiązań.

31 72 FTP i TFTP Standardowy program w Internecie do kopiowania plików między komputerami, do zdalnego ściągania plików z serwera na komputer klienta. Zapewnia kontrolę poprawności transmisji oraz praw dostępu do zbiorów.. Sesję ftp rozpoczyna się od zestawienia logicznego połączenia, poleceniem OPEN nazwa_hosta lub OPEN adres_ip Następnie trzeba podać nazwę konta i hasło. W wielu implementacjach ftp istnieje konto anonymous, powszechnie używane do publicznego udostępnienia określonych plików na zdalnym hoście. Jako nazwę użytkownika (konta) należy podać anonymous, a jako wartość hasła - najczęściej adres albo słowo guest Format poleceń ftp: ftp [adres IP][nazwa hosta] Najbardziej przydatne polecenia: o HELP?. Wyświetlana jest lista dostępnych poleceń, ich składnia i parametry. o QUIT zakończenie sesji ftp Możliwości użytkownika określone są prawami jakie posiada. O ile FTP korzysta z usług protokołu TCP, to prosty i wydajny TFTP oparty jest na protokole UDP. Jedyne usługi jakie TFTP oferuje obu komunikującym się hostom, to: - Czytanie oraz zapisywanie plików - Transfer poczty

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo