PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3"

Transkrypt

1 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania Publikacja + CD, w tym: program edukacyjny, scenariusz szkoleniowy dla personelu świadczącego usługi społeczne i personelu organizującego usługi społeczne harmonogram witryna internetowa edukacyjna z zakresu nauki badania jakości usług społecznych Testowanie programu edukacyjno-szkoleniowego: - dla personelu świadczącego usługi społeczne - dla personelu organizującego usługi społeczne

2 Strona2 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania (Wersja dla personelu świadczącego usługi społeczne) Ogólny opis szkolenia Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Czas trwania Termin Wymagania techniczne Liczebność grupy Rekrutacja Odbiorcy Przygotowanie, realizacja oraz badanie jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania Program dla personelu świadczącego usługi społeczne podstawowy 48 h, w tym 12 spotkań x 4h edukacyjne Dni robocze lub weekendy; możliwość łączenia warsztatów w spotkania 2-dniowe Sala wykładowa, projektor multimedialny, papier flipchart Optymalnie 20 osób, maksymalnie 25 osób Szkolenie zamknięte dedykowane Pracownicy realizujących usługi społeczne, w tym: pracownicy terenowi świadczący usługi społeczne, personel merytoryczny, koordynatorzy usług, pracownicy socjalni MOPS, pracownicy świadczący usługi społeczne w innych lokalnych NGO Cele edukacyjne Zakładane efekty kształcenia Metody dydaktyczne Materiały szkoleniowe dla uczestnika Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania, realizacji oraz badania jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania Po ukończeniu szkolenia uczestnik: potrafi przenieść własne doświadczenia edukacyjne do obszaru realizowanej usługi społecznej poznał, rozumie i będzie w stanie zastosować proponowane narzędzia ewaluacji usługi społecznej realizowanej na zasadzie kontraktowania wieloletniego Wykład teoretyczny, prezentacja, dyskusja, warsztat zastosowania narzędzi, obserwacja, praca indywidualna, praca w grupach Pakiet narzędzi poddawanych testowaniu zestaw dla odbiorcy Materiały edukacyjne w zakresie planowania badań, podstaw ewaluacji: Formularz wywiadu grupowego z pracownikiem Formularz wywiadu indywidualnego z klientem (ocena zadowolenia)

3 Strona3 Ramowy program szkolenia / warsztatu Spotkanie 1 Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji, do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja Spotkanie 2 Podstawy ewaluacji: do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja Spotkanie 3 Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, typy badań Spotkanie 4 Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Narzędzia Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej Spotkanie 5 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Wywiad grupowy z pracownikami świadczącymi usługi społeczne, ćwiczenia Spotkanie 6 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej - Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną, ćwiczenia Spotkanie 7 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Wywiad indywidualny z klientem Spotkanie 8 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną, ciąg dalszy ćwiczeń Spotkanie 9 Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie, część 1 Spotkanie 10 Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie, część 2 Spotkanie 11 Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej Spotkanie 12 Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości

4 Strona4 Spotkanie 1 1h - Część organizacyjna spotkania dokumenty, przedstawienie podmiotu, z którego rekrutuje się uczestnik 1h - Omówienie struktury narzędzi do ewaluacji usługi społecznej (produkt finalny oraz produkty cząstkowe) 1,5h Postawienie celów na spotkanie nr 1. Wykład teoretyczny - Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji edukacyjno- szkoleniowego w danej gminie Spotkanie 2 1h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Wykład teoretyczny do czego służy ewaluacja, co można poddać badaniom jakości, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, przykłady zastosowania ewaluacji (wykład + warsztat) 1,5h Ćw. - Twoja własna ewaluacja na przykładzie warsztatu pracy opiekuna świadczącego usługę społeczną (praca ćwiczeniowa w grupach): Usługa opiekuńcza przyrządzanie klientowi posiłków Usługi pielęgnacyjne

5 Strona5 Spotkanie 3 1h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h wykład teoretyczny i krótkie ćwiczenia - Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, kiedy prowadzimy ocenę jakości i co z niej wynika, jak zastosować wyniki; 1,5h podstawowe narzędzia prowadzenia badań usługi społecznej, rodzaje zbieranych danych; okresy zbierania danych ewaluacja exante, mid-term, ex-post Spotkanie 4 1h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h - typy badań; Narzędzia Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej Produkt cząstkowy nr 4 1,5h - Praca warsztatowa nad programem współpracy JST-NGO, opiniowanie, dostosowanie do lokalnych realiów

6 Strona6 Spotkanie 5 1h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Wykład teoretyczny - Wprowadzenie do konstrukcji narzędzi badawczych; sposoby zadawania pytań, Ćwiczenie Pytania ilościowe czy jakościowe? 1,5h - Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu grupowego z pracownikami Produkt cząstkowy nr 2 Spotkanie 6 1h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 2,5h - Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną zapoznanie z narzędziem, przejście arkuszy Produktu cząstkowego nr 2, pytania, rozumienie sensu samooceny podmiotu w kontekście wieloletniego kontraktowania

7 Strona7 Spotkanie 7 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 2h Wykład teoretyczny - Dlaczego mówimy o jakości, kryteria jakości, standardy jakości, wskaźniki jakości, przykłady wskaźników, 1h - Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu indywidualnego z klientem Produkt cząstkowy nr 2 (poziom i sposób rozumienia wywiadu przez personel świadczący usługę społeczną; zasadność pytań postawionych w wywiadzie, jasność i przejrzystość konstrukcji pytań, ewentualne zmiany) Spotkanie 8 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 3h - Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną przejście arkuszy Cd. Produkt cząstkowy nr 2

8 Strona8 Spotkanie 9 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h wykład teoretyczny - Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie; 2h Narzędzia oceniające efektywność wywiad grupowy FGI Siatka celów omówienie od strony realizatora usługi społecznej np. opiekuna/opiekunki Produkt cząstkowy nr 1 (A) określenie własnych zasobów fundamentów na których pracujecie, (B) odpowiedź na pytanie jakie sprawy/tematy/kwestie należy wyeliminować/zmniejszyć częstotliwość, (C) określenie celów, które chcecie osiągnąć w najbliższej przyszłości, jakie działania trzeba włączyć o które trzeba poszerzyć dotychczasową działalność, (D) sprawdzenie potencjalnych ograniczeń wynikających ze stereotypów, przekonań, obaw, mitów, interesów osobistych, interesów organizacji, itp.

9 Strona9 Spotkanie 10 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 0,5h przypomnienie materiału - Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie; 2,5h - Stworzenie oraz operacjonalizacja planu działania cd. Siatka celów Produkt cząstkowy nr 1 (A) co przestaniemy robić? (tu wpisujemy rzeczy, z których definitywnie zrezygnujemy) (B) co zaczniemy robić? (Uwaga: odpowiedź np.: zaczniemy częściej jest odpowiedzią na pytanie kolejne zaczniemy oznacza, ze do tej pory dana rzecz nie była robiona) (C) co będziemy robić więcej/częściej? (D) co będziemy robić rzadziej/mniej? (E) co będziemy robić inaczej?

10 Strona10 Spotkanie 11 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1 h Wykład teoretyczny - Gromadzenie i analiza danych, raporty, zakres raportów cząstkowych, śródterminowych i końcowego, przykłady rekomendacji i wniosków, Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej, Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości 2h - Ewaluacja jako doświadczenie kompleksowe wizja, spójność metod, łączenie podejść ilościowych i jakościowych. Spotkanie 12 0,5h Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h - Ewaluacja jako doświadczenie kompleksowe wizja, spójność metod, łączenie podejść ilościowych i jakościowych - dyskusja 2h Produkt cząstkowy nr 2 oraz elementy produktu nr 1 - Co zrobić z wnioskami z badań jakości usługi społecznej kontraktowanej Co powinno zostać poprawione, co powinno zostać utrzymane w zaproponowanym kształcie, jakie zmiany, środki, przyszłe strategie są konieczne, zalecane, narzucone przez wyniki zastosowania narzędzi badawczych usługi społecznej kontraktowanej Jak radzić sobie z oporem przed ewaluacją? Czym on jest? Jakie ma źródła?

11 Strona11 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania (Wersja dla personelu organizującego usługi społeczne) Ogólny opis szkolenia Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Czas trwania Termin Wymagania techniczne Liczebność grupy Rekrutacja Użytkownicy Przygotowanie, realizacja oraz badanie jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania Program dla personelu organizującego usługi społeczne podstawowy 48 h, w tym 12 spotkań x 4h edukacyjne Dni robocze lub weekendy; możliwość łączenia warsztatów w spotkania 2-dniowe Sala wykładowa, projektor multimedialny, papier flipchart Optymalnie 10 osób, maksymalnie 15 osób Szkolenie zamknięte dedykowane Grupę użytkowników tworzą: kadra kierownicza i organizacyjna z instytucji JST, NGO, podmiotów lokalnych zaangażowanych w zarządzanie/organizację usług społecznych Cele edukacyjne Zakładane efekty kształcenia Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania, realizacji oraz badania jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania Po ukończeniu szkolenia uczestnik: rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ewaluacji oraz planowania badań jakości usługi społecznej podniósł kompetencje w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych kontraktowanych na zasadzie umowy wieloletniej poznał, rozumie i będzie w stanie zastosować proponowane narzędzia ewaluacji usługi społecznej realizowanej na zasadzie kontraktowania Metody dydaktyczne Wykład teoretyczny, prezentacja, dyskusja, warsztat zastosowania narzędzi, obserwacja, praca indywidualna, praca w grupach

12 Strona12 Materiały szkoleniowe dla uczestnika Ulotki, informatory dotyczące narzędzi kontraktowania usług społecznych Dostęp do strony internetowej i witryny edukacyjnej projektu Program, Materiały szkoleniowe i edukacyjne z zakresu przygotowania i realizacji badania oceny jakości, ewaluacji dla osób zarządzających, organizujących usługi społeczne na zasadzie kontraktowania: Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania Publikacja + CD, w tym: model i procedura wdrożenia zmiany harmonogram kwestionariusze wywiadu kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji Publikacja + CD, w tym: procedura i plan ewaluacji usługi społecznej elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem zestaw wskaźników oceny Modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji oraz wzór Zarządzenia/Uchwały wprowadzającej

13 Strona13 Ramowy program szkolenia / warsztatu Spotkanie 1 Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji, do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja Spotkanie 2 Podstawy ewaluacji, oceny jakości - do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja Spotkanie 3 Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, typy badań Spotkanie 4 Ewaluacja w praktyce Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej Spotkanie 5 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu grupowego z pracownikami Spotkanie 6 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną przejście arkuszy Spotkanie 7 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu indywidualnego z klientem Spotkanie 8 Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną przejście arkuszy Cd. Spotkanie 9 Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie; Spotkanie 10 Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie ciąg dalszy zagadnień Spotkanie 11 Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej Spotkanie 12 Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości

14 Strona14 Spotkanie 1 1h - Część organizacyjna spotkania dokumenty, przedstawienie podmiotu, z którego rekrutuje się uczestnik 1h - Omówienie struktury produktu finalnego oraz produktów cząstkowych 3h Postawienie celów na spotkanie nr 1. Wykład teoretyczny - Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji (wykład + warsztat) 2h Ćw. - Twoja własna ewaluacja na przykładzie warsztatu organizatora usługi społecznej (praca ćwiczeniowa w grupach): Zamawianie usługi społecznej Zarządzanie usługa społeczną Spotkanie 2 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Do czego służy ewaluacja, co można poddać badaniom jakości, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, przykłady zastosowania ewaluacji (wykład + warsztat) 2h Ćw. - Twoja własna ewaluacja na przykładzie warsztatu organizatora usługi społecznej (praca ćwiczeniowa w grupach): Zamawianie usługi społecznej Zarządzanie usługa społeczną

15 Strona15 Spotkanie 3 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 2h wykład teoretyczny i krótkie ćwiczenia - Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, kiedy prowadzimy ocenę jakości i co z niej wynika, jak zastosować wyniki; 1h podstawowe narzędzia prowadzenia badań usługi społecznej, rodzaje zbieranych danych; okresy zbierania danych ewaluacja exante, mid-term, ex-post Spotkanie 4 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 2h wykład teoretyczny i krótkie ćwiczenia - Jak to działa? Ewaluacja w praktyce, typy badań; Narzędzia Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej Produkt cząstkowy nr 4 1h - Praca warsztatowa nad programem współpracy JST-NGO, opiniowanie

16 Strona16 Spotkanie 5 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Wykład teoretyczny - Wprowadzenie do konstrukcji narzędzi badawczych; sposoby zadawania pytań, Ćwiczenie Pytania ilościowe czy jakościowe? 2h - Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu grupowego z pracownikami Produkt cząstkowy nr 2 Spotkanie 6 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 3h - Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną zapoznanie z narzędziem, szczegółowe przejście arkuszy Produktu cząstkowego nr 2

17 Strona17 Spotkanie 7 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Wykład teoretyczny - Dlaczego mówimy o jakości, kryteria jakości, standardy jakości, wskaźniki jakości, przykłady wskaźników, 2h - Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej przykład narzędzia wywiadu indywidualnego z klientem Produkt cząstkowy nr 2 (poziom i sposób rozumienia wywiadu przez personel świadczący usługę społeczną; zasadność pytań postawionych w wywiadzie, jasność i przejrzystość konstrukcji pytań, ewentualne zmiany) Spotkanie 8 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 3h - Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną przejście arkuszy Cd. Produkt cząstkowy nr 2

18 Strona18 Spotkanie 9 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1 h wykład teoretyczny - Kryteria ewaluacji powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie; 2h Narzędzia oceniające efektywność wywiad grupowy FGI Siatka celów omówienie od strony realizatora usługi społecznej np. opiekuna/opiekunki Produkt cząstkowy nr 1 (E) określenie własnych zasobów fundamentów na których pracujecie, (F) odpowiedź na pytanie jakie sprawy/tematy/kwestie należy wyeliminować/zmniejszyć częstotliwość, (G) określenie celów, które chcecie osiągnąć w najbliższej przyszłości, jakie działania trzeba włączyć o które trzeba poszerzyć dotychczasową działalność, (H) sprawdzenie potencjalnych ograniczeń wynikających ze stereotypów, przekonań, obaw, mitów, interesów osobistych, interesów organizacji, itp. Stworzenie oraz operacjonalizacja planu działania cd. Siatka celów Produkt cząstkowy nr 1 (F) co przestaniemy robić? (tu wpisujemy rzeczy, z których definitywnie zrezygnujemy) (G) co zaczniemy robić? (Uwaga: odpowiedź np.: zaczniemy częściej jest odpowiedzią na pytanie kolejne zaczniemy oznacza, ze do tej pory dana rzecz nie była robiona) (H) co będziemy robić więcej/częściej? (I) co będziemy robić rzadziej/mniej? (J) co będziemy robić inaczej?

19 Strona19 Spotkanie 10 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 1h Analiza narzędzia Ocena zawartego kontraktu Kwestionariusz dobrego i złego kontraktowania usługi Produkt cząstkowy nr 1 2h Analiza Dyspozycji do wywiadów indywidualnych z osobami kluczowymi perspektywa organizatora usługi społecznej kontraktowanej (JST) oraz organizacji realizującej usługę (NGO) Produkt cząstkowy nr 1

20 Strona20 Spotkanie 11 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 2 h Wykład teoretyczny - Gromadzenie i analiza danych, raporty, zakres raportów cząstkowych, śródterminowych i końcowego, przykłady rekomendacji i wniosków, Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej, Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości 1h - Ewaluacja jako doświadczenie kompleksowe wizja, spójność metod, łączenie podejść ilościowych i jakościowych. Spotkanie 12 0,5h - Omówienie dotychczasowych wniosków z zajęć, rozumienie 3h Produkt cząstkowy nr 2 oraz elementy produktu nr 1 - Co zrobić z wnioskami z badań jakości usługi społecznej kontraktowanej Co powinno zostać poprawione, co powinno zostać utrzymane w zaproponowanym kształcie, jakie zmiany, środki, przyszłe strategie są konieczne, zalecane, narzucone przez wyniki zastosowania narzędzi badawczych usługi społecznej kontraktowanej Jak radzić sobie z oporem przed ewaluacją? Czym on jest? Jakie ma źródła?

21 Strona21 Harmonogram W celu przystąpienia do spotkań edukacyjnych należy sprawdzić, czy w gminie występują standardy realizacji danej usługi społecznej. Praca szkoleniowa w takim przypadku będzie bardziej efektywna, ponieważ zostanie powiązana z procesem aktualizacji standardów i przygotowania gruntu do przejścia na wieloletnie kontraktowanie. Gminy, które nie posiadają jeszcze wypracowanego standardu usługi społecznej powinny rozpocząć pracę nad kontraktowaniem od diagnozy i sprawdzenia potencjału lokalnych podmiotów do wejścia w wieloletnie kontraktowanie (Produkt cząstkowy nr 1 Model i procedura wdrożenia zmiany, Harmonogram oraz Produkt cząstkowy nr 2 Elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu ) Program edukacyjno-szkoleniowy może być realizowany jako cykl 12 spotkań na przestrzeni 3 miesięcy lub 6 miesięcy. Cykl 3 miesięczny intensywny program 12 spotkań realizowany w odstępach 1 tygodnia. Zalecany dla gmin, w których istnieje już wypracowany standard jakości danej usługi społecznej. Cykl 6 miesięczny - program 12 spotkań realizowany w odstępach 2 tygodni. Zalecany dla gmin, w których na bieżąco wypracowany jest standard jakości danej usługi społecznej. Spotkania edukacyjne można realizować równolegle do prac nad standardem usługi. Najważniejszy jest kontekst działań partnerskich, włączających w pracę wszystkich interesariuszy w obszarze danej usługi społecznej. Witryna internetowa edukacyjna Optymalizacja procesu edukacyjnego oraz włączanie środowiska lokalnego w pracę nad ewaluacją efektów wieloletniego kontraktowania, wymaga narzędzia stanowiącego wirtualną platformę kontaktu, wymiany informacji. Każda gmina, ngo może włączyć elementy edukacyjne dotyczące ewaluacji czy proponowanych narzędzi kontraktowania w strukturę własnej strony internetowej. Możliwe jest także uruchomienie jednej wspólnej witryny internetowej dotyczącej wieloletniego kontraktowania usługi społecznej w danej gminie, co będzie miało wpływ na zacieśnienie współpracy JST z lokalnymi NGO i innymi podmiotami zainteresowanymi kontraktowaniem.

22 Strona22 Poniżej przykład witryny:

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH w Gminie Sopot

MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH w Gminie Sopot Strona1 MODEL 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH w Gminie Sopot Temat innowacyjny: Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian w Produkcie cząstkowym nr 1

Tabela zmian w Produkcie cząstkowym nr 1 Strona1 Tabela zmian w Produkcie cząstkowym nr 1 DYSPOZYCJE DO WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH Z OSOBAMI KLUCZOWYMI (PERSPEKTYWA ORGANIZATORA USŁUGI (JST) ORAZ ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ (NGO`S) lokalizacja Wersja

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dlaczego potrzebne są zmiany? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników Opis Assessment i Develompent Center - to metoda oceny kompetencji z jednej strony najbardziej trafna i rzetelna,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

CELE SZCZEGÓŁOWE: finansach publicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE: finansach publicznych. PAKT.COM.ORG Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum - Słubice województwo lubuskie Partner: Gmina Krosno Odrzańskie Priorytet: V. Dobre Rządzenie Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI Strona1 PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI Strona2 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG PROCESU. Ryzyka projektu. Postępowa nie z ryzykiem. Omówienie kontekstu B-K Słabe i mocne strony B-K Szanse i zagrożenia

PRZEBIEG PROCESU. Ryzyka projektu. Postępowa nie z ryzykiem. Omówienie kontekstu B-K Słabe i mocne strony B-K Szanse i zagrożenia STRUKTURA WARSZTATU Omówienie metody oceny ryzyka dla II cyklu projektu BENCHMARKING KONTYNUACJA Omówienie kontekstu Analiza SWOT dla projektu BENCHMARKING-KONTYNUACJA Zdefiniowanie ryzyk dla II cyklu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD NGO`S, DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

SAMORZĄD NGO`S, DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH SAMORZĄD NGO`S, DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu realizacji sesji/ zastosowanych narzędzi, metod itd. DZIEŃ PIERWSZY 23.07.2009 (czwartek) 8.00-9.00 Śniadanie

Opis sposobu realizacji sesji/ zastosowanych narzędzi, metod itd. DZIEŃ PIERWSZY 23.07.2009 (czwartek) 8.00-9.00 Śniadanie Program szkolenia trenerskiego w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej MODUŁ I - Obszar projektowania szkoleń Czas trwania wszystkich sesji w ramach modułu:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ ZAPROSZENIE na szkolenie otwarte PIERWSZA OCENA I OCENA OKRESOWA W SŁUŻBIE CYWILNEJ 17 grudnia 2012 r. Warszawa CENA 650 zł netto / os. IDEA SZKOLENIA Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Cykl 15 Rok akademicki 2017/18 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PRADO. Magdalena Korczyk Waszak 1 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

4H. VIII MODUŁ. PLANOWANIE BUDŻETU PROJEKTU

4H. VIII MODUŁ. PLANOWANIE BUDŻETU PROJEKTU 4H. VIII MODUŁ. PLANOWANIE BUDŻETU PROJEKTU Cele zajęć: UCZESTNICY: a. projektują budżet zadaniowy b. ustalają związki między budżetem a harmonogramem c. wskazują koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł 0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Opracowała mgr Jadwiga Bargieł Celem udzielanej przez nas uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej jest rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Jak zmodyfikować program nauczania, by dostosować go do warunków szkoły i aktualnych potrzeb

Jak zmodyfikować program nauczania, by dostosować go do warunków szkoły i aktualnych potrzeb Jak zmodyfikować program nauczania, by dostosować go do warunków szkoły i aktualnych potrzeb Głównym celem szkolenia jest wsparcie szkoły w dostosowywaniu programu nauczania do warunków szkoły w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Metody: sesja plakatowa, ćwiczenia, dyskusja, porównanie w parach, metaplan

Metody: sesja plakatowa, ćwiczenia, dyskusja, porównanie w parach, metaplan Moduł IV Ocenianie dr Anna Sternicka Sesja I Funkcje oceny szkolnej i oceniania (4 godz.) a. wyjaśnienie funkcji oceny szkolnej i celów oceniania b. charakterystyka oceniania wspomagającego i sumującego

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSTAWICIELI/PRZEDSTAWICIELEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. Adresaci szkolenia Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli/ek organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Program certyfikowania nauczycieli na trenerów programu INTERBLOK

Program certyfikowania nauczycieli na trenerów programu INTERBLOK Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Program certyfikowania nauczycieli na trenerów programu INTERBLOK Kraków 2012 w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły podstawą oferty wspomagania - na podstawie ogólnopolskich doświadczeń. O nowym modelu doskonalenia nauczycieli Podstawową zmianą, jaką wprowadza nowy model, jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE. czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE. czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR Termin: 29 maja 2017r. Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice, ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line

Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line Ośrodek Rozwoju Edukacji Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo