WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd, 2. F02/PQ A 1/1 PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU SZJ PRZEZ KIEROWNICTWO analiza i 3. F03/PQ A 1/1 KATALOG DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH doskonalenie 4. F04/PQ A 1/1 KARTA CELÓW OPERACYJNYCH SZJ 5. F05/PQ A 1/1 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY DANYCH A2 Nadzór nad dokumentacją i 6. F01/PQ A 2/1 WNIOSEK O OPRACOWANIE/AKTUALIZACJE DOKUMENTU SZJ zapisami SZJ 7. F02/PQ A 2/1 REJESTR DOKUMENTACJI SZJ W OPRACOWANIU/AKTUALIZACJI 8. F03/PQ A 2/1 STRONA TYTUŁOWA 9. F04/PQ A 2/1 FORMULARZ PROCEDURY/INSTRUKCJI 10. F05/PQ A 2/1 OPINIA DOKUMENTU SZJ 11. F06/PQ A 2/1 REJESTR DOKUMENTÓW SZJ PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA, ZWRÓCONYCH, ZNISZCZONYCH 12. F07/PQ A 2/1 WNIOSEK O ODSTĘPSTWO OD POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z DOKUMENTACJĄ SZJ 13. F08/PQ A 2/1 KARTA ZMIAN DOKUMENTU SZJ 14. F01/PQ A 2/2 WYKAZ FORMULARZY SZJ I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ 15. zał. nr 1/PQ A 2/2 REJESTR ZAPISÓW A3 Audity 16. F01/PQ A 3/1 HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH wewnętrzne A4 Nadzór nad niezgodnościami A5 Działania korygujące i zapobiegawcze 17. F02/PQ A 3/1 POWOŁANIE ZESPOŁU AUDITORÓW 18. F03/PQ A 3/1 REJESTR AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH 19. F04/PQ A 3/1 PLAN AUDITU WEWNĘTRZNEGO 20. F05/PQ A 3/1 KWESTIONARIUSZ AUDITU 21. F06/PQ A 3/1 KARTA NIEZGODNOŚCI I DZIAŁAŃ KOREKCYJNYCH/KORYGUJĄCYCH 22. F07/PQ A 3/1 RAPORT Z AUDITU 23. Nie wprowadzono formularzy ani załączników F01/PQ A 5/1 REJESTR DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH 25. F02/PQ A 5/1 KARTA POTENCJALNYCH NIEZGODNOŚCI I DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 26. F03/PQ A 5/1 REJESTR DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH Strona 1/8

2 B1 Planowanie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański B2 Komunikacja z Klientem B3 Planowanie realizacji przedsięwzięć B4 Zakupy Urzędu 27. Nie wprowadzono formularzy ani załączników. 28. F01/PQ B 2/1 ARKUSZ ZBIORCZY OCEN SATYSFAKCJI KLIENTA NA LATA 29. F02/PQ B 2/1 PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA ROK. 30. zał. nr 1/PQ B 2/1 WZÓR ANKIETY DO POMIARU ZADOWOLENIA KLIENTA 31. F01/PQ B 3/1 ZLECENIE OPRACOWANIA HARMONOGRAMU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 32. F02/PQ B 3/1 HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 33. F03/PQ B 3/1 PRZEGLĄD I WERYFIKACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 34. F04/PQ B 3/1 PLAN BADAŃ DLA WALIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROTOKÓŁ Z WALIDACJI 35. F01/PQ B 4/1 ARKUSZ OCENY DOSTAWCY 36. F02/PQ B 4/1 REJESTR KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW 37. zał. nr 1/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 38. zał. nr 2/PQ B 5/1 INFORMACJA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 39. zał. nr 3/PQ B 5/1 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (pismo przewodnie) 40. zał. nr 4/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 41. zał. nr 5/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 42. zał. nr 6/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 43. zał. nr 7/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 44. zał. nr 8/PQ B 5/1 INFORMACJA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 45. zał. nr 9/PQ B 5/1 INFORMACJA O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 46. zał. nr 10/PQ B 5/1 skreślony 47. zał. nr 11/PQ B 5/1 skreślony 48. zał. nr 12/PQ B 5/1 skreślony 49. zał. nr 13/PQ B 5/1 skreślony 50. zał. nr 14/PQ B 5/1 skreślony 51. zał. nr 15/PQ B 5/1 skreślony 52. zał. nr 16/PQ B 5/1 skreślony 53. zał. nr 17/PQ B 5/1 skreślony 54. zał. nr 18/PQ B 5/1 skreślony 55. zał. nr 19/PQ B 5/1 skreślony 56. zał. nr 20/PQ B 5/1 skreślony 57. zał. nr 21/PQ B 5/1 skreślony Strona 2/8

3 58. zał. nr 22/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 59. zał. nr 23/PQ B 5/1 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 60. zał. nr 24/PQ B 5/1 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 61. zał. nr 25/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE OPINII W SPRAWIE POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 62. zał. nr 26/PQ B 5/1 POSTANOWIENIE O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 63. zał. nr 27/PQ B 5/1 INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU 64. zał. nr 28/PQ B 5/1 WNIOSEK O UZGODNIENIE/OPINIĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 65. zał. nr 29/PQ B 5/1 DECYZJA USTALAJĄCA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA 66. zał. nr 30/PQ B 5/1 DECYZJA STWIERDZAJĄCA BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 67. zał. nr 31/PQ B 5/1 WNIOSEK O USTALENIE ZAKRESU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO I WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 68. zał. nr 32/PQ B 5/1 POSTANOWIENIE USTALAJĄCE ZAKRES RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 69. zał. nr 33/PQ B 5/1 POSTANOWIENIE ZAWIESZAJĄCE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DO CZASU PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 70. zał. nr 34/PQ B 5/1 DECYZJA USTALAJĄCA ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA 71. zał. nr 35/PQ B 5/1 DECYZJA O ODMOWIE USTALENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ 72. zał. nr 36/PQ B 5/1 skreślony 73. zał. nr 37/PQ B 5/1 skreślony 74. zał. nr 38/PQ B 5/1 skreślony 75. zał. nr 39/PQ B 5/1 skreślony 76. zał. nr 40/PQ B 5/1 skreślony 77. zał. nr 41/PQ B 5/1 skreślony 78. zał. nr 42/PQ B 5/1 skreślony 79. zał. nr 43/PQ B 5/1 skreślony 80. zał. nr 44/PQ B 5/1 skreślony 81. zał. nr 45/PQ B 5/1 skreślony 82. zał. nr 46/PQ B 5/1 DECYZJA W SPRAWIE WYMIARU PODATKU 83. zał. nr 47/PQ B 5/1 skreślony 84. zał. nr 48/PQ B 5/1 skreślony 85. zał. nr 49/PQ B 5/1 skreślony 86. zał. nr 50/PQ B 5/1 skreślony Strona 3/8

4 87. zał. nr 51/PQ B 5/1 skreślony 88. zał. nr 52/PQ B 5/1 skreślony 89. zał. nr 53/PQ B 5/1 skreślony 90. zał. nr 54/PQ B 5/1 skreślony 91. zał. nr 55/PQ B 5/1 skreślony 92. zał. nr 56/PQ B 5/1 skreślony 93. zał. nr 57/PQ B 5/1 DECYZJA W SPRAWIE UMORZENIA ZALEGŁOŚCI W PODATKU 94. zał. nr 58/PQ B 5/1 DECYZJA W SPRAWIE ROZŁOŻENIA NA RATY ZALEGŁOŚCI W PODATKU 95. zał. nr 59/PQ B 5/1 DECYZJA W SPRAWIE ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKU 96. zał. nr 60/PQ B 5/1 skreślony 97. zał. nr 61/PQ B 5/1 skreślony 98. zał. nr 62/PQ B 5/1 skreślony 99. zał. nr 63/PQ B 5/1 skreślony 100. zał. nr 64/PQ B 5/1 WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO DROGOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 101. zał. nr 65/PQ B 5/1 LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO DROGOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 102. zał. nr 66/PQ B 5/1 WNIOSEK O ZMIANĘ TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO DROGOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ 103. zał. nr 67/PQ B 5/1 ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ 104. zał. nr 68/PQ B 5/1 DECYZJA O WYGAŚNIĘCIU LICENCJI NA PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ 105. zał. nr 69/PQ B 5/1 skreślony 106. zał. nr 70/PQ B 5/1 ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO 107. zał. nr 71/PQ B 5/1 skreślony 108. zał. nr 72/PQ B 5/1 KARTA URODZENIA 109. zał. nr 73/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA URODZENIA 110. zał. nr 74/PQ B 5/1 POWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PESEL 111. zał. nr 75/PQ B 5/1 KARTA ZGONU 112. zał. nr 76/PQ B 5/1 POTWIERDZENIE ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO OSOBY ZMARŁEJ 113. zał. nr 77/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA ZGONU 114. zał. nr 78/PQ B 5/1 skreślony 115. zał. nr 79/PQ B 5/1 skreślony 116. zał. nr 80/PQ B 5/1 PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 117. zał. nr 81/PQ B 5/1 ZAPEWNIENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 118. zał. nr 82/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 119. zał. nr 83/PQ B 5/1 INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO 120. zał. nr 84/PQ B 5/1 skreślony Strona 4/8

5 121. zał. nr 85/PQ B 5/1 skreślony 122. zał. nr 86/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKT STANU CYWILNEGO 123. zał. nr 87/PQ B 5/1 skreślony 124. zał. nr 88/PQ B 5/1 skreślony 125. zał. nr 89/PQ B 5/1 skreślony 126. zał. nr 90/PQ B 5/1 PODANIE O ZMIANĘ IMIENIA/NAZWISKA 127. zał. nr 91/PQ B 5/1 DECYZJA O ZMIANIE IMIENIA/NAZWISKA 128. zał. nr 92/PQ B 5/1 PODANIE O WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 129. zał. nr 93/PQ B 5/1 skreślony 130. zał. nr 94/PQ B 5/1 skreślony 131. zał. nr 95/PQ B 5/1 skreślony 132. zał. nr 96/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO 133. zał. nr 97/PQ B 5/1 ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO 134. zał. nr 98/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU 135. zał. nr 99/PQ B 5/1 skreślony 136. zał. nr 100/PQ B 5/1 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 137. zał. nr 101/PQ B 5/1 ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO 138. zał. nr 102/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 139. zał. nr 103/PQ B 5/1 WNIOSEK O UDOSTĘPNINIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL 140. zał. nr 104/PQ B 5/1 WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI 141. zał. nr 105/PQ B 5/1 ZAWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI 142. zał. nr 106/PQ B 5/1 WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 143. zał. nr 107/PQ B 5/1 ZLECENIE WYKONANIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI (PPUW) 144. zał. nr 108/PQ B 5/1 ZESTAWIENIE PRZYPISÓW/ODPISÓW 145. zał. nr 109/PQ B 5/1 INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW 146. zał. nr 110/PQ B 5/1 ZLECENIE WYKONANIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI (POSZERZENIE NIERUCHOMOŚCI) 147. zał. nr 111/PQ B 5/1 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 148. zał. nr 112/PQ B 5/1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 149. zał. nr 113/PQ B 5/1 ZARZĄDZENIE PREZYDENTA O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI 150. zał. nr 114/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ 151. zał. nr 115/PQ B 5/1 PRZYPIS NALEŻNOŚCI Z TYT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NA WŁASNOŚĆ 152. zał. nr 116/PQ B 5/1 OGŁOSZENIE PREZYDENTA O PRZETARGU 153. zał. nr 117/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ Z PRZETARGU 154. zał. nr 118/PQ B 5/1 WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO 155. zał. nr 119/PQ B 5/1 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKUP LOKALU ZA USTALONĄ CENĘ Strona 5/8

6 156. zał. nr 120/PQ B 5/1 ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU/I MIESZKALNEGO/YCH PRZEZNACZONEGO/YCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEGO/YCH WŁASNOŚĆ GMINY 157. zał. nr 121/PQ B 5/1 skreślony 158. zał. nr 122/PQ B 5/1 ZARZĄDZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY LOKALU/I MIESZKALNEGO/YCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ STANOWIĄCEGO/YCH WŁASNOŚĆ GMINY 159. zał. nr 123/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ OKREŚLAJĄCY WARUNKI NABYCIA LOKALU PRZEZ NAJEMCĘ 160. zał. nr 124/PQ B 5/1 INFORMACJI O ZBYCIU LOKALU 161. zał. nr 125/PQ B 5/1 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PODZIAŁOWEGO NIERUCHOMOŚCI 162. zał. nr 126/PQ B 5/1 WYSTĄPIENIE O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI POPRAWNOŚCI PODZIAŁU Z USTALENIAMI PLANU I PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 163. zał. nr 127/PQ B 5/1 DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 164. zał. nr 128/PQ B 5/1 DECYZJA O UMORZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 165. zał. nr 129PQ B 5/1 WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 166. zał. nr 130/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY 167. zał. nr 131/PQ B 5/1 AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 168. zał. nr 132/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE NOWEGO AKTU NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 169. zał. nr 133/PQ B 5/1 AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 170. zał. nr 134/PQ B 5/1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 171. zał. nr 135/PQ B 5/1 DECYZJA O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 172. zał. nr 136/PQ B 5/1 WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU LUB ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO NAJBLIŻSZEGO OŚRODKA UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 173. zał. nr 137/PQ B 5/1 UMOWA NA PRZEWÓZ TRANSPORT 174. zał. nr 138/PQ B 5/1 UMOWA NA PRZEWÓZ WŁASNY ŚRODEK TRANSPORTU 175. zał. nr 139/PQ B 5/1 WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO/ UCZNIA/DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY zał. nr 140/PQ B 5/1 DECYZJA O POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM) (POZYTYWNA) Strona 6/8

7 C1 Zarządzanie zasobami ludzkimi 177. zał. nr 141/PQ B 5/1 DECYZJA O POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM) (ODMOWNA I) 178. zał. nr 142/PQ B 5/1 DECYZJA O POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM) (ODMOWNA II) 179. zał. nr 143/PQ B 5/1 DECYZJA O POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (STYPENDIUM) (ODMOWNA III) 180. zał. nr 144/PQ B 5/1 DECYZJA O POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM (ZASIŁEK) 181. zał. nr 145/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (I) 182. zał. nr 146/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (II) 183. zał. nr 147/PQ B 5/1 DECYZJA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (I) 184. zał. nr 148/PQ B 5/1 DECYZJA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (II) 185. zał. nr 149/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY PO WYKONANIU ROBÓT NR zał. nr 150/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ PRZYŁĄCZA 187. zał. nr 151/PQ B 5/1 DECYZJA NA LOKALIZACJĘ PRZYŁĄCZA 188. zał. nr 152/PQ B 5/1 WNIOSEK O OPINIĘ PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 189. zał. nr 153/PQ B 5/1 OPINIA PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 190. zał. nr 154/PQ B 5/1 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 191. zał. nr 155/PQ B 5/1 skreślony 192. zał. nr 156/PQ B 5/1 PROTOKÓŁ OGLĘDZIN 193. zał. nr 157/PQ B 5/1 DECYZJA POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 194. zał. nr 158/PQ B 5/1 DECYZJA POZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY AGRESYWNEJ 195. zał. nr 159/PQ B 5/1 POTWIERDZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO 196. zał. nr 160/PQ B 5/1 POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY 197. zał. nr 161/PQ B 5/1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 197 a.zał. nr 162/PQ B 5/1 skreślony 197 zał. nr 163/PQ B 5/1 ZAWIADOMIENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM NAJEMCY b. PIERWSZEŃSTWIE W NABYCIU LOKALU 197 c.zał. nr 164/PQ B 5/1 UMOWA NA PRZEWÓZ TRANSPORT PUBLICZNY 197 zał. nr 165/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMELDOWANYCH d. W LOKALU 197 e.zał. nr 166/PQ B 5/1 ZAŚWIADCZENIE O PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH KREWNEGO 197 f.zał. nr 167/PQ B 5/1 WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY O ZAPEWNIENIE DOWOZU NA ZAJĘCIA LEKCYJNE 198. F01 PQ B 5/2 PLAN KONTROLI DOSTAW 199. F01/PQ C 1/1 WYKAZ STANOWISK PRACY 200. F02/PQ C 1/1 ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA DLA NOWO ZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA Strona 7/8

8 C1 Zarządzanie zasobami ludzkimi (c.d.) C2 Zarządzanie infrastrukturą C3 Zarządzanie środowiskiem pracy 201. F03/PQ C 1/1 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 202. F04/PQ C 1/1 PLAN SZKOLEŃ PERSONELU 203. F05/PQ C 1/1 PROTOKÓŁ ZE SZKOLENIA 204. F06/PQ C 1/1 OCENA SZKOLENIA 205. F01/PQ C 2/1 KARTA URZĄDZENIA 206. F02/PQ C 2/1 REJESTR ZASOBÓW INFRASTRUKTURY I PLAN ICH PRZEGLĄDÓW na rok 207. F03/PQ C 2/1 REJESTR SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO I PLAN JEGO KONTROLI 208. F04/PQ C 2/1 ARKUSZ SPRAWDZANIA SPRZĘTU KONTROLNO- POMIAROWEGO 209. F01/PQ C 2/2 REJESTR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 210. F02/PQ C 2/2 REJESTR KONTROLI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA 211. F03/PQ C 2/2 REJESTR ARCHIWIZOWANYCH PROGRAMÓW I DANYCH 212. zał. nr 1/PQ C 2/2 skreślony 213. zał. nr 1/PQ C 3/1 REJESTR NIEZGODNOŚCI I ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH 214. zał. nr 1/IQ 1/PQ C 3/1 ZAWIADOMIENIE O WYPADKU PRZY PRACY 215. zał. nr 2/IQ 1/PQ C 3/1 PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU 216. zał. nr 3/IQ 1/PQ C 3/1 INFORMACJA LEKARZA O SKUTKACH ZDARZENIA 217. zał. nr 4/IQ 1/PQ C 3/1 NOTATKA POWYPADKOWA W/w wykaz wzorów formularzy i załączników, których wykaz i wzory przedstawiają przedmiotowe procedury i instrukcje w pkt. 8 WYKAZ I WZORY FORMULARZY, po ich wypełnieniu stanowią zapisy jakości i podlegają nadzorowi zgodnie z procedurą PQ A 2/2 NADZÓR NAD ZAPISAMI SZJ I KOMPUTEROWĄ BAZĄ DANYCH. Strona 8/8

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług Zarządzenie nr 9/06 Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zasada przejrzystości W ramach tej zasady Ostrów Mazowiecka realizuje zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obowiązkowe) Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Legenda: I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI str. 2 II. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ str. 3 III. SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. Forma gromadzenia: Papierowa, Elektroniczna

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI. Forma gromadzenia: Papierowa, Elektroniczna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98 /03/2015 Prezydenta Miasta Starogard i Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

Załącznik nr 3 Do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Załącznik nr 3 Do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 303 /09/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/194/2007 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 września 2007 roku

Zarządzenie Nr II/194/2007 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 września 2007 roku Zarządzenie Nr II/194/2007 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 września 2007 roku W sprawie: wprowadzenia dokumentacji wydanie 2 Systemu Zarządzania Jakością. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Podstawa prawna ooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 465/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.11.2016 r. Załącznik nr 3 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych SPRAWY ZAŁATWIANE W GMINIE - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. G-ALK-01 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 2. G-ALK-02

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Lipowiec Kościelny, dnia o wydzierżawienie nieruchomości Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym.. położonej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Inwestora

Przewodnik dla Inwestora Przewodnik dla Inwestora PRZEWODNIK DLA INWESTORA I. Teren inwestycyjny Z aktualną ofertą terenów inwestycyjnych można zapoznać się w dziale gospodarka - oferta inwestycyjna II. Sytuacja prawna nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konta bankowe. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Treść.

Konta bankowe. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Treść. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/152/2807/konta-bankowe Konta bankowe Treść Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław PKO Bank Polski S.A. Opłatę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH (rynek pierwotny) wniosek o udzielenie kredytu; dokument tożsamości - dwie kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł.

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) - wyciąg sporządzony na potrzeby Urzędu Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych. 1 Katalog zadań obowiązujący od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Kart Opisu Procedur objętych systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wykaz Kart Opisu Procedur objętych systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle 1. Wydział Finansowy Wykaz Kart Opisu Procedur objętych systemem zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1703/Or/10 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2010r.

Bardziej szczegółowo

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Wniosek do Urzędu Miejskiego o nadanie numeru orządkowego składa właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości. Zawiadomienie o nadaniu numeru. Do 7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie Tytuł Ewidencja Ludności 2015 1. 530 Wyjaśnienia, interpretacje, akty prawne dot. ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN

REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINA RYN Lp. Nazwa prowadzenia w Zakres ze w 1 wniosków o wycinkę drzew i krzewów, 2 decyzje o oddziaływaniu na środowisko Art. 83 ust.4. ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOJNICZU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOJNICZU 0. ','EJSKI W WOJNICZU 32-830 Wojnicz, Rynek 1 pow. tarnowski, woj. małopolskie tel. 146790 108, fax 146790 100 NIP: 873-26-30-130 -2- WYKAZ KART USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOJNICZU Wojnicz, dnia 08.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.:

Czynności notarialne: Opłaty za czynności notarialne: kontakt na tel.: kontakt na tel.: 606 116 576 Czynności notarialne: - sporządzanie aktów notarialnych, - sporządzanie poświadczeń, - doręczanie oświadczeń, - spisywanie protokołów, - sporządzanie protestów weksli i czeków,

Bardziej szczegółowo

Notariusz Mariusz Kędzierski

Notariusz Mariusz Kędzierski Notariusz Mariusz Kędzierski - PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO - Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej). Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna

STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna e-formularze 1.Podatki / Opłaty skarbowe / Ulgi: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacja w sprawie podatku leśnego Informacja w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Zarządzenie Nr 784/198/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lipca 2005r.

TEKST UJEDNOLICONY. Zarządzenie Nr 784/198/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lipca 2005r. TEKST UJEDNOLICONY Zarządze Nr 784/198/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia i aktualizacji opisu usług świadczonych w gmi w ramach akcji masowej Przejrzysta Polska.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr WS-56

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr WS-56 Karta usługi / procedura zewnętrzna nr WS-56 URZĄD MIASTA KRAKOWA Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 1. Załatw sprawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego Załącznik nr 1 Radziemice Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie teczki Ewidencja Ludności 2014 Tytuł teczki 1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku Wydział Finansowy tel. 71 79 82... czynny: poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek: 8 00-16 00 I p ( wejście główne) - pok. 23,24,, 26, 27, 28, Kasa czynna : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r.

Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Data Lp. dokumentu r. Przebieg rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej Farma wiatrowa Wielkopolska 3 polegająca na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kleszczewo, pow. Poznański,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja społeczna Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo