Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja!"

Transkrypt

1 Europejskie Forum Nowych Idei RAPORT OTWARCIA Panel dyskusyjny: Innowacja głupcze, innowacja! TERMIN PANELU: , AUTOR RAPORTU: Krzysztof Piątek GŁÓWNE WYZWANIA TEMATYCZNE I PYTANIA: 1. Edukacja i innowacja: a. W jakie obszary powinny inwestować firmy, żeby pobudzać innowacyjność obywateli? Kluczem do sukcesu jest inwestowanie w wewnętrzne programy rozwoju pracowników, w sektor edukacyjny, czy może w tworzenie kompleksowego ekosystemu innowacji? b. Jakie obszary wiedzy i umiejętności są kluczowe dla rozwoju innowacji? c. Jak zwiększać zatrudnienie, zwłaszcza młodych Europejczyków, których szczególnie mocno dotyka kryzys ekonomiczny? Jak zwiększyć możliwość ich adaptacji do rynku pracy, który za 10 czy 20 lat może wyglądać zupełnie inaczej? 2. Kształcenie skoncentrowane na studentach (SCL): a. Jak zmieniać podejście osób odpowiedzialnych za edukację i nauczycieli, by koncentrowali się bardziej na uczniu i jego potrzebach, a nie na samym systemie? b. Jak rozwijać kompetencje uczniów, żeby poradzili sobie z samodzielnością i zwiększeniem odpowiedzialności, które są konsekwencjami SCL? c. Jak wykorzystywać nowe technologie do stosowania SCL? 3. Kompetencje XXI w.: a. Jak identyfikować i rozwijać potrzebne kompetencje? Jak korygować systemy edukacji w kontekście budowania kluczowych kompetencji dla ludzi żyjących w XXI w.? b. Czy zdobywanie wiedzy powinno przegrywać z budowaniem kompetencji? c. Czy dzisiejszy pomiar kompetencji odpowiada potrzebom gospodarki? 1

2 4. Kształcenie ustawiczne: a. Jak pomagać dorosłym w procesie uczenia się? b. Jak prognozować przyszłe potrzeby pracodawców? Kto powinien za to odpowiadać? c. Jak zapewnić elastyczność i uniwersalność systemu edukacji, który będzie dostosowywał się na bieżąco do potrzeb rynku pracy i odrzucał kierunki kształcenia, które nie mają przyszłości? 5. Wymiana informacji między krajami: a. Jak powinna wyglądać platforma best practice? b. Jak eliminować błędy i nie kopiować ich do innych systemów? c. Jakie formy zacieśniania współpracy mogą pojawić się na trzecim poziomie edukacji? Czy realizowane dotychczas europejskie programy edukacyjne, jak m.in. Sokrates Erazmus, Sokrates Comenius czy Sokrates Grundvitg spełniły pokładanie w nich nadzieje? SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGADNIENIA: 1. Zachodzą zmiany w systemie edukacji to, co było dobre w XX w., dziś już nie wystarcza: a) Kiedyś: Idealny pracownik epoki industrialnej dążył do doskonałości w wykonywanej przez siebie pracy najlepiej, gdy pracował jak najdłużej w jednej firmie, awansował i rozwijał się w pewnym wąskim zakresie. Dzięki temu potrafił coraz szybciej i sprawniej wykonywać swoją pracę, nie popełniając błędów. Standardowa ścieżka kariery oznaczała uzyskanie wykształcenia i żmudne doskonalenie się w swoim obszarze, nabieranie doświadczenia i po kilkudziesięciu latach emeryturę. Rewolucja związana z przejściem do gospodarki postindustrialnej i rozwój nowoczesnych technologii spowodowały szereg zmian: poczynając od dużo słabszej relacji między pracownikiem a pracodawcą, a na większym tempie zmian w sektorach kończąc. b) Dziś: Młody człowiek, który właśnie rozpoczyna karierę zawodową i będzie przechodził na emeryturę w 2060 r., prawdopodobnie będzie wykonywał w tym czasie ok. 15 różnych zawodów, czyli będzie zmieniał swoją profesję co trzy lata. Co więcej, gros z nich jeszcze nie istnieje Kompetencje, które rozwijano w XIX i XX w. odgrywają coraz mniejszą rolę, ponieważ zapotrzebowanie na nie maleje. W rozwiniętych krajach wszelkiego typu prace, które polegają na wykonywaniu powtarzalnych zadań, wymagają podstawowej wiedzy lub siły fizycznej są automatyzowane przez zastosowanie maszyn lub outsourcowane do krajów Trzeciego Świata, gdzie można wykonywać je o wiele taniej. Według amerykańskiego futurysty Alvina Tofflera, który już w latach 70. i 80. trafnie opisywał transformację społeczeństwa epoki industrialnej w 2

3 postindustrialną, znany dotychczas model systemu edukacji wyczerpał się i nie ma racji bytu. Powodem jest fakt, że system wychowywał i uczył pracowników gospodarki przemysłowej: dlatego ważna była nauka punktualności, dzwonek dzwoniący na lekcję i programy nauczania, które polegały na standaryzacji m.in. podręczników. Miało to na celu przyuczenie do późniejszej pracy w fabryce, gdzie ważne jest trzymanie norm i stawianie się do pracy o określonej godzinie. Ludzie są jednak większymi indywidualistami. System edukacji, który dotąd obowiązywał (uczniowie siedzący w ławkach i słuchający nauczyciela, a następnie samodzielnie wykonujący ćwiczenia) będzie odchodził do lamusa. Dzisiejsza edukacja wymaga dostosowania się do rosnącej grupy zawodów związanych z kreacją, rozwiązywaniem problemów i wychodzeniem poza znane schematy. W świecie tak dynamicznie zachodzących zmian stary model edukacji ulega coraz szybszemu wyczerpaniu. Trwające pięć lat studia mogą mieć program przestarzały względem potrzeb gospodarki już w momencie rozpoczynania nauki przez studenta, ponieważ był układany wcześniej. 2. Większa rola nowych technologii w nauczaniu: a) Podejście do kształcenia: Według Alvina Tofflera dzisiejsze systemy nauczania powinny być o wiele bardziej dostosowane do potrzeb konkretnych osób. W XXI w. w edukacji ważna jest nie tylko treść, ale także sposób kształcenia. Dotąd koncentrowano się na umiejętnościach i przygotowaniu nauczycieli ( teachers centered education ), dziś uwaga zaczyna być skupiona na uczniu ( students centered learning - SCL). W koncepcji SCL uczniom daje się większą swobodę w wybieraniu metod nauki i czyni się ich bardziej odpowiedzialnymi za swoją edukację. To rozwiązanie pozwala na dużo lepsze dostosowanie systemu do potrzeb jednostki, jednak przeniesienie dużej części odpowiedzialności na ucznia może być problemem dla mniej odpowiedzialnych lub dojrzałych osób. W SCL ważna jest relacja ucznia z otoczeniem, od którego czerpie wiedzę: internetem, portalami społecznościowymi, firmowymi bazami wiedzy, ekspertami, innymi szkołami i organizacjami, bibliotekami i nauczycielami. Zmienia się jednocześnie rola nauczyciela, który z głównego źródła wiedzy staje się tzw. facylitatorem, czyli pomocnikiem w drodze ucznia do jej poszukiwania i zdobywania. To z kolei wymusza podążanie nauczyciela ścieżkami, którymi podąża uczeń. b) E-edukacja: Już w 2006 r. Bank Światowy zauważył, że e-edukacja jest ważnym elementem 88 proc. krajowych strategii rozwoju technologii. Nowe technologie pozwalają na dużo szybsze i łatwiejsze dzielenie się wiedzą, a także na bardziej indywidualne dostosowanie materiałów do konkretnych potrzeb każdego ucznia. Dzięki nim uczniowie nie muszą tak jak 3

4 dotychczas korzystać z tego samego podręcznika, ale mogą sięgać po sprofilowane e-booki. Indywidualizacja może też oznaczać, że jeżeli uczeń lubi jakiś przedmiot, np. sport, nie musi uczyć się historii powszechnej, ale historii sportu. W ten sposób dużo wcześniej zacznie rozwijać swoje zainteresowania, co doprowadzi go do bycia specjalistą w swojej dziedzinie. Założenie, że każdy pięcio-, sześcio- czy siedmiolatek (w zależności od kraju) powinien iść do szkoły i uczyć się dokładnie tego samego, co inni w tym samym wieku, okazuje się coraz bardziej błędne. c) Nowoczesny nauczyciel: Skoro młodzież dorasta w otoczeniu komputerów, internetu i multimediów, znakomicie radząc sobie z nowymi trendami, nowoczesne podejście do edukacji wymaga ich stosowania w procesie kształcenia, co oznacza także rozwój nowych kompetencji u nauczycieli. W Polsce tylko 5% proc. z nich potrafi integrować technologie w proces nauczania. Mogą oni podwyższać swoje kompetencje za pomocą takich programów, jak np. Intel Teach Program K-12. Pomaga on wdrażać zorientowane na ucznia kształcenie w praktyce: zawiera oprogramowania ułatwiające przeprowadzenie ciekawych lekcji oraz scenariusze zajęć. W programie wzięło udział 10 mln nauczycieli szkół podstawowych i średnich z 60 krajów. Oparty jest on na sześciu zagadnieniach tematycznych: 1) Efektywne korzystanie z technologii koncentracja na uczeniu się i budowaniu umiejętności na miarę potrzeb XXI w. z wykorzystaniem technologii; 2) Podejście projektowe promowanie zorientowanych na ucznia badań i wykorzystania technologii; 3) Umiejętność myślenia i otwarte pytania używanie pytań promujących myślenie na wyższych poziomach; 4) Projektowanie instrukcji opracowanie opartych na standardach lekcji i strategii zaangażowania nauczania; 5) Ocena zorientowana na ucznia wykorzystanie różnych metod oceny i zaangażowanie uczniów w samoocenę; 6) Współpraca zachęcenie nauczycieli do pracy w zespołach, rozwiązywania problemów i brania udziału w przeglądaniu zaprojektowanych lekcji. d) Coraz bardziej wymagający uczniowie: Nieumiejętność nadążania nauczycieli za rozwojem technologii wpływa na spadek ich autorytetu i zwiększa dystans pokoleniowy. Uczniowie wymagają coraz więcej od szkoły, a gdy ta nie spełnia ich oczekiwań rezygnują z niej. Zwiększa się drop of rate : w USA na 100 osób, które wchodzi do systemu szkoły średniej, tylko 18 kończy studia w terminie, ze względu na rozdźwięk między tym, czego naucza szkoła, a tym, co dzieje się poza nią. Problem zauważa też Europa, dlatego jednym z celów Strategii 2020 jest 4

5 obniżenie odsetka młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę poniżej 10 proc. Alvin Toffler sugeruje, że w szkole przyszłości bycie nauczycielem powinno przestać być zawodem. Jego zdaniem lepiej byłoby, gdyby co 3-4 lata nauczyciele opuszczali szkołę i szli pracować poza systemem edukacji. Konfrontacja ze światem zewnętrznym pozwoliłaby im gromadzić, a następnie dzielić się z uczniami świeższą i bardziej przydatną wiedzą. 3. Tworzenie innowacji napędzających gospodarkę stawia systemowi edukacji nowe wyzwania: a) Umiejętności ważniejsze od wiedzy: Dotychczasową misją edukacji było przekazanie jak największej ilości wiedzy. W raporcie OECD Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie >>uczącym się<< wiedza podzielona jest na cztery kategorie: wiedzieć co (know-what) odnosi się do wiedzy o faktach, ma znaczenie bliskoznaczne informacji, może być przesyłana za pomocą danych i bitów; wiedzieć dlaczego (know-why) odnosi się do wiedzy o zasadach i prawach w naturze, w ludzkim umyśle i społeczeństwie, dotyczy rozumienia wpływu, jaki nauka wywiera na ludzkość; wiedzieć jak (know-how) odnosi się do umiejętności, czyli do zdolności robienia czegoś; dotyczy umiejętności pracowników, ale ma również znaczenie na wyższym poziomie zarządzania i tworzenia wiedzy przez naukowców; wiedzieć kto (know-who) odnosi się do posiadaczy wiedzy i opisuje wiedzę, którą posiadają, dotyczy również społecznych zdolności współpracy i komunikacji z ekspertami zewnętrznymi. Coraz większa ilość wiedzy zgromadzona w internecie, coraz łatwiejszy dostęp do niej dzięki rozwojowi wyszukiwarek oraz coraz większy dynamizm zmian powoduje, że wiedza ma coraz mniejsze znaczenie można ją łatwo uzupełnić. O wiele ważniejsze stają się kompetencje, czyli ogólne zdolności (możliwości) oparte na wiedzy, doświadczeniu, wartościach oraz skłonnościach nabytych w wyniku oddziaływań edukacyjnych. Dzisiejsze systemy edukacji powinny przestać koncentrować się na przekazywaniu wiedzy, bo ta wymaga aktualizacji praktycznie na bieżąco w trakcie kariery. Dużo ważniejsze są umiejętności, kompetencje, które pozwalają na ciągłą adaptację do zmieniających się warunków. Widać to na przykładzie Finlandii, którą prowadzony przez OECD Programme for International Student Assessment (PISA) w raporcie z 2009 r. sklasyfikował na trzecim miejscu na świecie pod względem umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, umiejętności matematycznych oraz nauk przyrodniczych. Pierwsze miejsce zajęły Chiny (Szanghaj) oraz Korea Południowa kraje 5

6 należące do zupełnie innego kręgu kulturowego. Fiński system edukacji zreformowano w latach 70. przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów finansowych, dzięki czemu rozwinęły się w tym kraju innowacyjne gałęzie gospodarki. Fińska Nokia, mimo spadku sprzedaży produkowanych przez siebie telefonów komórkowych, nadal jest liderem światowego rynku. Co czwarty sprzedany w pierwszym kwartale 2011 r. telefon został wyprodukowany przez Nokię. Następny na liście producent Samsung ma zaledwie 16 proc. rynku. Według raportu McKinseya z 2009 r., gdyby Stany Zjednoczone lepiej dostosowały swój system edukacji do potrzeb dzisiejszej gospodarki, tak jak robią to np. Finlandia czy Korea Południowa, PKB w 2008 r. mogłoby być tam wyższe o 1,3-2,3 bln dol., czyli o 9-16 proc. b) Kooperacja ważniejsza od umiejętności indywidualnych: Umiejętność przystosowywania się do nowego świata widać na przykładzie działań pozaszkolnych uczniów i studentów: w czasie wolnym są cały czas połączeni online z innymi członkami swoich społeczności poprzez sieci społecznościowe i komunikatory (instant messaging). Mimo że nauczyciele i wykładowcy wymagali dotąd samodzielnego odrabiania prac domowych, dzięki nowoczesnym narzędziom zadania coraz częściej są rozwiązywane wspólnie. Dyskutując na forach internetowych o możliwych sposobach ich rozwiązania uczniowie oddolnie uczą się kompetencji współdziałania i rozwiązywania problemów. Mechanizmy te powinny być adaptowane do głównego systemu edukacji. c) Kluczowe kompetencje w XXI w.: zostały zdefiniowane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2006 r. jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna. OECD w ramach Programme for International Student Assessment (PISA) bada od 2000 r. trzy podstawowe dziedziny: czytanie i interpretacja (reading literacy), matematyka (mathematical literacy) i rozumowanie w naukach przyrodniczych (scientific literacy). W kolejnych badaniach szczególny nacisk jest położony na 6

7 zbadanie jednej dziedziny: w roku 2000 było to czytanie ze zrozumieniem, w 2003 matematyka, w 2006 rozumowanie w naukach przyrodniczych. W 2003 roku badano dodatkowo umiejętność rozwiązywania problemów (problem solving). Według Intel Foundation umiejętności, które będą decydować o sukcesie w XXI w. to: kreatywność i innowacja, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, współpraca, umiejętności IT. d) Skomplikowanie zadań wymaga lepszego wykształcenia: Rozwój gospodarki jest ściśle powiązany z wiedzą, a przede wszystkim z umiejętnościami kadr. Przedsiębiorczość czy zatrudnienie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Powodem jest oczywiście coraz większy stopień komplikacji wykonywanych przez pracowników zadań oraz przenoszenie ich za granicę lub zlecanie maszynom. Według szacunków Komisji Europejskiej, w 2015 r. ok. 30 proc. miejsc pracy będzie wymagać kwalifikacji na poziomie wyższego wykształcenia, a blisko połowa co najmniej średniego. Poziom wykształcenia osób w wieku produkcyjnym poprawił się od roku 2000, ale 108 mln Europejczyków nadal ma je zaledwie na poziomie zawodowym to wciąż aż 1/3 tej grupy. W grupie wiekowej lata 23 proc. osób ma wyższe wykształcenie, podczas gdy w USA i Japonii wskaźnik ten wynosi 40 proc. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w przypadku zatrudniania osób wykształconych miękkie kompetencje są równie cenione, co twarde, związane z sektorem działania. Pracodawcy uważają, że umiejętność pracy w zespole (98 proc.), umiejętność adaptacji do nowych sytuacji (97 proc.), umiejętności komunikacji (96 proc.) oraz wiedza i znajomość obcych języków (67 proc.) są ważne w procesie rekrutacji. Badania Eurobarometru pokazują, że dla osób zajmujących się rekrutacją doświadczenie jest kluczowe (87 proc.). Według 39 proc. z nich wprowadzenie przez uniwersytety sektorowych praktyk podniosłoby atrakcyjność ich absolwentów dla pracodawców. Zrozumienie potrzeb pracodawców pozwoli europejskiej polityce zatrudnienia i edukacji lepiej się dostosować. e) Przedsiębiorczość ważną kompetencją, którą można kształtować: Według Petera Druckera jest to cecha lub sposób zachowania się ludzi, które sprowadzają się do gotowości, zdolności podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków 7

8 funkcjonowania gospodarki. Jak widać, przedsiębiorczość i innowacja są ze sobą nierozłącznie związane. Poprawę wskaźnika zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi mają na celu takie projekty, jak program edukacyjny Life skills for employability, prowadzony przez International Youth Foundation i GE Foundation. Bierze w nim udział 10 tys. uczniów w wieku lat i 400 nauczycieli w Polsce i na Węgrzech. Dzięki programowi uczniowie będą mieli szansę rozwijać swoje umiejętności osobiste, doskonalić zdolności interpersonalne oraz umiejętności pracy w zespole, pomocne zarówno w czasie edukacji, jak i pracy zawodowej, co ma zwiększyć ich szanse na rynku pracy. OECD, analizując rynek pracy młodych ludzi w latach , zaobserwowało zjawisko nadedukacji (over-education). Oznacza ono, że młodzi wykonują zawody wymagające o wiele niższych kompetencji niż te, które pozyskały dzięki wykształceniu. Co piąty młody pracownik w 2005 r. miał zbyt wysokie kompetencje. O ile zjawisko to może być związane z przechodzeniem z systemu edukacji na rynek pracy, to niepokojący jest fakt, że występuje ono w wielu krajach. f)kształcenie ustawiczne: Jak stwierdził Alvin Toffler, analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie. Dynamizm procesów gospodarczych oraz starzenie się społeczeństwa powodują, że nie można polegać na raz nabytej wiedzy. Umiejętności i wiedza muszą być przez całe życie podnoszone. Skróceniu uległ czas życia produktów na rynku, a co za tym idzie zmienił się też cykl życia umiejętności pracownika musi on o wiele częściej zmieniać pracę w ciągu swojego życia zawodowego. Według badań OECD kraje Północy dobrze radzą sobie z tym zagadnieniem. W drugiej grupie są: Kanada, Czechy, Niemcy, Holandia i Nowa Zelandia, które radzą sobie nieźle, ale mają pewne słabości. W trzeciej grupie znalazły się: Australia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA te kraje słabo radzą sobie z edukacją w długim okresie życia pracownika. Ostatnią grupę stanowią kraje, które zupełnie sobie nie radzą z tym problemem: Irlandia, Węgry, Portugalia i Polska. Wdrożenie praktyki ciągłej nauki do systemu edukacji jest zadaniem trudnym i długofalowym. Koncepcje dotyczące nauki w długim okresie życia powinny koncentrować się na pięciu zagadnieniach: Podnoszeniu dostępności, jakości i sprawiedliwości; Zapewnieniu wszystkim podstawowych umiejętności; Rozpoznaniu wszystkich form nauki, nie tylko zwykłych studiów; Mobilizacji zasobów, myśleniu o alokacji w różnych sektorach; Umożliwieniu współpracy jak najszerszej grupie partnerów. 8

9 Konieczne jest także stworzenie lepszych podstaw do nauki pozaobowiązkowej, powiązań między światem biznesu a edukacją oraz wyeliminowanie edukacyjnych ślepych zaułków. Wiąże się to ze zwalczaniem barier poprzez wzmocnienie połączeń: pomiędzy kształceniem ogólnym, zawodowym i na poziomie ponadgimnazjalnym; między ponadgimnazjalnym kształceniem zawodowym i studiami wyższymi; pomiędzy uniwersyteckim oraz nieuniwersyteckim sposobem kształcenia. Trzecim obszarem działania jest opracowanie bardziej efektywnej edukacji i informacji o zatrudnieniu oraz systemów ułatwiających studentom odnalezienie swojej drogi na ścieżce edukacji. Tradycyjnie usługi takie otrzymały niski priorytet w wielu krajach OECD. Istnieją uderzające rozbieżności w poszczególnych państwach w celach, finansowaniu kwalifikacji personelu oraz metodach realizacji tych usług. Chociaż widać niedociągnięcia w krajowych systemach informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, to jednak słabości i luki w tym zakresie dla osób dorosłych są jeszcze bardziej wyraźne. Można mówić o potrzebie opracowania bardziej zintegrowanych usług dla kariery, które będą oferować ludzie zorientowani w pojawiających się potrzebach i technologiach. 4. Wdrażanie zmian w systemie edukacji pozostaje domeną sfery publicznej, choć firmy nie pozostają bierne: a) Państwa: Główny ciężar odpowiedzialności za innowacyjność i edukację spoczywa na rządach poszczególnych państw, które odpowiadają za organizację systemu edukacji. Dlatego aż dwa spośród pięciu celów zawartych w Strategii 2020 Unii Europejskiej dotyczą tych właśnie zagadnień: w 2020 r. nakłady na badania i rozwój powinny przekraczać 3 proc. PKB Unii (zarówno środki publiczne, jak i prywatne). W 2007 r. państwowe wydatki na badania i rozwój w krajach unijnych wyniosły 0,71 proc. PKB, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wyniósł 1,02 proc. PKB. Cel dotyczący edukacji zakłada, że odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc., a co najmniej 40 proc. osób w wieku lata powinno mieć wykształcenie wyższe. Cyfrowa Agenda Unii Europejskiej ma wzmacniać zarówno infrastrukturę, jak i stopień wykorzystania nowych technologii na kontynencie. Jej celem jest m.in. zapewnienie w 2020 r. dostępu do internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej wszystkim Europejczykom. Obecnie jedynie 1 proc. z nich korzysta z internetu za pomocą sieci światłowodowych (dla porównania: w Japonii 12 proc., a w Korei Południowej 15 proc. mieszkańców). 9

10 W 2010 r. Polska uchwaliła ustawę dotyczącą rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki której do 2015 r. 95 proc. Polaków ma mieć dostęp do mobilnego internetu, a 90 proc. do stacjonarnego. Według Eurostatu, dostęp do internetu miało w naszym kraju 59 proc. gospodarstw domowych (w całej Unii 65 proc.). Połowa polskich gospodarstw domowych (51 proc.) ma dostęp szerokopasmowy. b) Współpraca państw: Nie warto wymyślać czegoś, na co inni już wpadli. Dlatego powstał TALIS pierwszy międzynarodowy program skoncentrowany na warunkach pracy nauczycieli w szkołach. Wypełnia on luki informacyjne pomiędzy systemami kształcenia w poszczególnych państwach. Analizy porównawcze różnych krajów pozwalają zidentyfikować te, które borykają się z podobnymi wyzwaniami i uczyć się na podstawie ich doświadczeń. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2008 r. w 24 krajach na czterech kontynentach. W 2013 r. TALIS obejmie 30 państw: Australię, Belgię, Kanadę, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Islandię, Izrael, Włochy, Japonię, Koreę Południową, Meksyk, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Abu Dhabi, Chile, Chorwację, Łotwę i Serbię. Kraje będą mogły też wybrać do udziału w programie szkoły, które uczestniczą w badaniu PISA Wymiana wiedzy nie musi następować na poziomie systemów edukacji czy nauczycieli, może też odbywać się na poziomie uczniów. Dzięki wymianom studenckim słabiej rozwinięte kraje rozwijają się o wiele szybciej niż tylko w oparciu o krajowe zasoby. Poprawia się także jakość i dopasowanie systemów edukacji na wyższym poziomie, zwiększa się ich różnorodność. Te trzy czynniki są kluczowe dla efektywności tej edukacji, która potrzebuje najwyższej jakości kadr. Doktoranci i studenci podyplomowi mogą rozwijać za granicą swoje umiejętności, a następnie wdrażać je w swoim kraju. c) Firmy: mogą wspomagać rozwój innowacji, pomagać wytyczać kierunki edukacji. Przykładem może być realizowany w Portugalii projekt Magellan, w ramach którego uczniom w wieku 6-11 lat rozdano 500 tys. tanich laptopów. Program ma na celu zwiększenie znajomości IT wśród najmłodszych uczniów. Projekt ma mieć bardzo duży wpływ na naukę, a następnie gospodarkę tego kraju: przeszkolonych ma zostać 30 tys. nauczycieli, którzy mają pomagać uczniom w korzystaniu z komputerów. Docelowo każde dziecko w szkole podstawowej ma mieć swój komputer. Zwiększenie kompetencji IT już na samym początku edukacji ma prowadzić do wzrostu liczby osób pracujących w sektorze wysokich technologii (tworzenie oprogramowania, telekomunikacja, itp.). Program budowy tanich laptopów ma być rozwijany: docelowo ma powstać 5 mln urządzeń, z czego 4 mln mają być wyeksportowane do innych krajów. Całkowita wartość aktywności ekonomicznej związanej z projektem (bezpośrednia i pośrednia) ma wynieść 10

11 2,3 mld euro. Ten projekt, którego partnerami są Microsoft i Intel, pokazuje, że biznes i sfera publiczna mogą w obszarze innowacyjności współdziałać w bardzo dużej skali. STRESZCZENIE GŁÓWNYCH STANOWISK (INSTYTUCJI I AUTORYTETÓW) KOMISJA EUROPEJSKA W dziedzinie edukacji UE zrealizowała tylko jeden z pięciu celów wytyczonych w 2003 r. Ze sprawozdania wynika jednak, że osiągnięcie nowych celów do 2020 r. jest realne. W roku 2010 UE udało się zwiększyć liczbę absolwentów kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, znacznie przekraczając pierwotnie założony poziom 15 proc. Niewystarczające postępy poczyniono natomiast w ograniczaniu wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki, poprawianiu sprawności czytania, zwiększaniu liczby uczniów kończących szkołę średnią drugiego stopnia oraz zwiększaniu odsetka dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Cele, których osiągnięcie zaplanowano na 2020 r. oraz dotychczasowe postępy: odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie nie powinien przekraczać 10 proc., tymczasem od 2003 r. odsetek osób kończących naukę na poziomie gimnazjalnym lub niższym spadł zaledwie do 14 proc.; odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród osób w wieku lat powinien wynosić co najmniej 40 proc. - w okresie wskaźnik ten wzrósł w UE średnio o 10 punktów procentowych i wynosi 32,3 proc.; 95 proc. dzieci powinno być objętych edukacją przedszkolną - obecnie jest to 92,3 proc. Choć 9 państw członkowskich osiągnęło poziom docelowy, a wiele innych bardzo się do niego zbliżyło, to w przypadku kilku krajów wiele pozostaje jeszcze do zrobienia; poprawa umiejętności czytania oraz wyników w matematyce i naukach ścisłych wśród 15-latków - odsetek uczniów osiągających słabe wyniki w tych podstawowych sprawnościach nie powinien w 2020 r. przekraczać 15 proc. Obecnie około 20 proc. uczniów ma problemy z czytaniem; zwiększenie liczby dorosłych kontynuujących naukę przez całe życie do 15 proc. - odsetek dorosłych biorących udział w programach uczenia się przez całe życie nieznacznie spadł i w 17 krajach UE wynosi obecnie poniżej 10 proc

12 UNICEF Cel milenijny powszechny dostęp do podstawowej edukacji. W 2015 roku każde dziecko powinno mieć dostęp do edukacji na poziomie podstawowym. W roku 2001, gdy wyznaczano cele milenijne szacowano, że ok. 115 mln dzieci na całym świecie, zwłaszcza dziewczynek, nie uczęszcza do szkoły. Dzięki podjętym działaniom do 2005 roku liczba ta spadła poniżej 100 mln 2. OECD Działania OECD związane z edukacją koncentrują się na czterech głównych obszarach: 1. Edukacja przedszkolna i szkolna. 2. Wyższa edukacja i kształcenie dorosłych. 3. Edukacja, gospodarka i społeczeństwo. 4. Zarządzanie badaniami i wiedzą. INTEL FOUNDATION Umiejętności, które będą decydować o sukcesie w XXI w. to: kreatywność i innowacja, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, współpraca, umiejętności IT. DANE DO DYSKUSJI INSPIRACJE 470 tys. Tylu uczniów wzięło udział w badaniu PISA Badani uczniowie reprezentowali 26 mln piętnastolatków z 65 krajów

13 Jak biegli są dziewczęta i chłopcy w czytaniu? Odsetek dziewcząt i chłopców na różnych poziomach biegłości czytania wg OECD. Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 1a Poziom 1b Poniżej poziomu 1b 13

14 Wydatki na edukację i uzyskiwane rezultaty w krajach OECD Wzrost realnych wydatków na studenta w latach Wzrost osiągnięć studenta. Belgia, Wielka Brytania Japonia Niemcy Włochy Francja Nowa Zelandia Australia 14

15 Singapur: rekrutacja nauczycieli Współczynnik liczby osób aplikujących na studia nauczycielskie do zatrudnionych nauczycieli (2005 r.) 100 osoby zdające na studia pedagogiczne -80 proc. trudny proces aplikacji pozwala wyselekcjonować najlepszych kandydatów spośród zainteresowanych 20 proc. studenci, którym oferowana jest możliwość kształcenia pedagogicznego 18 proc. studenci rejestrujący się na studiach pedagogicznych 18 proc. studenci kończący studia pedagogiczne 18 proc. studenci zatrudnieni jako nauczyciele Prawie wszyscy studenci, którzy rozpoczną studia pedagogiczne, pracują potem jako nauczyciele. ODNOŚNIKI MERYTORYCZNE 15

16 F3F4DD274037/EconomicImpactMagellan.pdf za Drucker Peter, 1992, s uczo wych_e-learningu_i_metodzie_projektow.pdf &sid= EN.PDF The World AheadStarts Here. Intel Teach Program, w-polsce,96225_1_0_0.html d.org/dataoecd/0/30/ pdf _en.htm 16

17 17

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Lekcje z PISA 2015 Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Grudzień 2016 Po co nam PISA? To największe badanie umiejętności uczniów na świecie Dostarcza nie tylko rankingów Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZMIANY OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE II SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Pokolenie 3F fun, friends and feedback, czyli: frajda, przyjaciele i komunikacja WITOLD KOŁODZIEJCZYK

Bardziej szczegółowo

W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r.

W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r. W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r. Źródła Widocznie uczenie się (Visible Learning), Profesor John Hattie Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Michael Fullan Raport

Bardziej szczegółowo

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej 1 Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz jej wpływ na rozwój polskiej polityki edukacyjnej Stanisław Drzażdżewski, Radca generalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej Pozycja edukacji

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016 Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE Kraków, 14 grudnia 2016 Współczesny rynek pracy Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH - zadanie wspólne szkolnictwa i pracodawców JAN ZADYKOWICZ WICEPREZES IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ w Białymstoku PODLASKIE FORUM GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych PISA mierzy umiejętność wykorzystania wiedzy przez 15-latków do zrozumienia oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r.

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Porządek prezentacji I. Co wiemy w badań? I. Co wiemy z doświadczeń? I. Co robić? II. Co proponuje UE? 2 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju społecznego uczniów gimnazjum z szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw obywatelskiej

Wspieranie rozwoju społecznego uczniów gimnazjum z szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw obywatelskiej Wspieranie rozwoju społecznego uczniów gimnazjum z szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw obywatelskiej (z całkowicie subiektywnego punktu widzenia) Artur Brzeziński CEN w Białymstoku Rozwój społeczny...

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Anna Borkowska Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodek Rozwoju Edukacji

Anna Borkowska Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodek Rozwoju Edukacji Zjawisko wczesnego kończenia nauki w Polsce i główne wnioski z raportu tematycznego Eurydice Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures Anna Borkowska

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Nadchodzący cy czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętno tność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY

FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY Departament Funduszy Strukturalnych FUNDUSZE UNIJNE DLA ŚWIATY w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka spójności

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Urszula Sztanderska Wiktor Wojciechowski (współpraca) Warszawa, 2 września 2008 roku Irlandia Austria Słowacja UK N. Zelandia

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Droga do Cyfrowej Szkoły

Droga do Cyfrowej Szkoły Droga do Cyfrowej Szkoły O czym dziś opowiem? Współczesny świat stawia wyzwania Trendy a cyfrowa szkoła Kluczowe kompetencje we współczesnym świecie Europejska Agenda Cyfrowa Rozwój sieci szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości Produkt finalny projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG

JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI. dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG JAK WYKORZYSTYWAĆ E-MOŻLIWOŚCI dr Grażyna Chaberek-Karwacka Instytut Geografii UG geogk@ug.edu.pl UZASADNIENIE: Badania przedsiębiorców i pracodawców w zakresie postaw wymaganych od absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r.

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łódź r. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe Łódź 19.10.2017 r. Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.12.2016 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo