-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna"

Transkrypt

1 -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz 2306 PN 0109 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz 1706 Współczesne kierunki filozoficzne Prof M Gizowski 101B 2406 Teoretyczne podstawy wychowania dr A Hłobił 10:00-14: G GRUPA Współczesne kierunki filozoficzne Prof M Gizowski 08:00-10: Teoretyczne podstawy wychowania dr A Hłobił 10:00-14: G GRUPA 2 Teoretyczne podstawy wychowania dr A Hłobił 10:00-14: G GRUPA 3 Teoretyczne podstawy wychowania dr A Hłobił 10:00-14: G GRUPA Teoretyczne podstawy wychowania dr A Hłobił 10: G (wszystkie grupy)

2 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia I stopnia, stacjonarne Spec Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 2306 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Dr L Maksymowicz 09:00-11: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Dr L Maksymowicz 09:00-11: Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Język obcy * *według terminów ustalonych z Lektorami

3 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia I stopnia, stacjonarne Spec Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej Dr R Kaczmarek 13:00-15:00 Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Dr R Kaczmarek 13:00-15:00 Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Język obcy *

4 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia I stopnia, stacjonarne Spec Pedagogika resocjalizacyjna Diagnoza resocjalizacyjna i korekcyjne metody oddziaływań penitencjarnych Dr P Boćko 4 G Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17:00 Diagnoza resocjalizacyjna i korekcyjne metody oddziaływań 0109 penitencjarnych Dr P Boćko 4G 0209 Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Język obcy *

5 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia I stopnia, stacjonarne Spec Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych Metodyka mediacji i negocjacji 1606 Mgr B Drozdowicz 11:00-12: Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17:00 Metodyka mediacji i negocjacji 0109 Mgr B Drozdowicz 11:00-12: Pedagogika społeczna Dr I Zychowicz 15:00-17: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Metodologia badań pedagogicznych Dr R Kaczmarek 11:00-13: Język obcy *

6 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 6 studia I stopnia, stacjonarne Spec Prewencja Patologii i Zagrożeń Społecznych Patologie życia społecznego Dr I Zychowicz 02 A Poradnictwo 160 wychowawcze i 6 rodzinne Mgr J Kaczmaryk 18:00-20:00 Patologie życia społecznego Dr I Zychowicz 02 A Poradnictwo 010 wychowawcze i 9 rodzinne Mgr J Kaczmaryk 18:00-20: dr A Biedrycki dr A Biedrycki dr A Biedrycki dr A Biedrycki

7 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 6 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Spec Psychopedagogika Psychoterapia i socjoterapia Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10:00 Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Mgr J Kaczmaryk 18:00-20: Psychoterapia i socjoterapia Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10:00 Poradnictwo wychowawcze i rodzinne Mgr J Kaczmaryk 18:00-20: dr A Biedrycki 0209 dr A Biedrycki 1806 dr A Biedrycki 0309 dr A Biedrycki

8 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 6 studia I stopnia, stacjonarne Spec Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika Marii Montessori dr J Augustyniak Metodyka motoryczna i zdrowotna prof T Huciński dr A Biedrycki Pedagogika Marii Montessori dr J Augustyniak Metodyka motoryczna i zdrowotna prof T Huciński dr A Biedrycki 1806 dr A Biedrycki 0309 dr A Biedrycki Diagnoza i terapia psychopedagogic zna Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10:00

9 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 6 studia I stopnia, stacjonarne Spec Pedagogika osób niepełnosprawnych i rehabilitacja 1606 Metodyka nauczania i wychowania integracyjnego mgr Z Rydzewska 15:30-17:00 Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie mgr A Zięcina 17:00-19:00 Metodyka nauczania i wychowania integracyjnego mgr Z Rydzewska 15:30-17:00 Metodyka 0109 nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie mgr A Zięcina 17:00-19: Metodyka rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową dr K Przybył 08:00-10:00 dr A Biedrycki 0209 Metodyka rehabilitacji osób z niepełnosprawności ą ruchową dr K Przybył 08:00-10:00 dr A Biedrycki 1806 dr A Biedrycki 0309 dr A Biedrycki

10 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 6 studia I stopnia, stacjonarne Spec Pedagogika resocjalizacyjna Metodyka działań terapeutycznych w resocjalizacji mgr E Liszka Gąsior 08:00-10: Metodyka działań terapeutycznych w resocjalizacji mgr E Liszka Gąsior 08:00-10: dr A Biedrycki 0309 dr A Biedrycki Metodyka pracy kuratora sądowego mgr R Turlej 105-2H Metodyka pracy kuratora sądowego mgr R Turlej 105-2H

11 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne spec Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dr L Maksymowicz 13:00-15:00 Kształtowanie kompetencji przyrodniczych i społecznych dziecka Mgr M Jasińska Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dr L Maksymowicz 13:00-15:00 Kształtowanie kompetencji przyrodniczych i społecznych dziecka Mgr M Jasińska

12 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne Spec Oligofrenopedagogika Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie Mgr J Zduńska Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie Mgr J Zduńska 2706 Oligofrenopedagogi ka Mgr T Parafiniuk 0509 Oligofrenopedagogika Mgr T Parafiniuk

13 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne Spec Psychopedagogika Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metodyka pracy profilaktycznej Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10:00 Metodyka pracy w zespole terapeutycznym Mgr E Liszka Gąsior Metodyka pracy profilaktycznej Mgr E Liszka Gąsior 08:00-10:00 Metodyka pracy w zespole terapeutycznym Mgr E Liszka Gąsior

14 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 1 studia II stopnia, stacjonarne spec Pedagogika resocjalizacyjna Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metodyka pracy w placówkach penitencjarnych dr P Boćko 15:30-17:30 Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej dr P Boćko 17:30-19: Metodyka pracy w placówkach penitencjarnych dr P Boćko 15:30-17:30 Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej dr P Boćko 17:30-19:30

15 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne spec Mediacje i negocjacje społeczne Metodyka mediacji i negocjacji mgr B Drozdowicz 13:00-14:30 04A Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metodyka mediacji i negocjacji mgr B Drozdowicz 13:00-14:30 04A Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski 2306 Metody diagnostyczne w procesie mediacji i negocjacji mgr T Parafiniuk 08:00-10:00 04A 0309 Metody diagnostyczne w procesie mediacji i negocjacji mgr T Parafiniuk 08:00-10:00 04A

16 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne spec Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dr L Maksymowicz 13:00-15:00 Anglojęzyczna literatura dla dzieci mgr M Pigoń Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna dr L Maksymowicz 13:00-15:00 Anglojęzyczna literatura dla dzieci mgr M Pigoń

17 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia II stopnia, stacjonarne spec Pedagogika opiekuńczo wychowawcza Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski Metody badań społecznych ze statystyką prof B Gębski 1806 Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej dr R Kaczmarek 09:00-11: Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej dr R Kaczmarek 09:00-11: Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną dr I Zychowicz 11:00-13:00 04A 0309 Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną dr I Zychowicz 11:00-13:00 04A

18 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne Spec Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 1606 Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16:30 Wiedza o kulturze dr I Lubomska :30-16:

19 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne Spec Mediacje i negocjacje społeczne Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16: Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16:30

20 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16:30 Spec Oligofrenopedagogika Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16:30

21 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne Spec Pedagogika resocjalizacyjna Wiedza o kulturze dr I Lubomska 14:30-16:30 Wiedza o kulturze 0109 dr I Lubomska 14:30-16:

22 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne z modułem uzupełniającym Spec Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 1606 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 0109 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 1706 Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dr L Maksymowicz Antropologia kulturowa dr M Kołaciński 0209 Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej dr L Maksymowicz Antropologia kulturowa dr M Kołaciński

23 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne z modułem uzupełniającym Spec Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1606 Dydaktyka języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mgr T Jankowiak Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 0109 Dydaktyka języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej mgr T Jankowiak Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 1706 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński 0209 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński

24 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne z modułem uzupełniającym Spec Oligofrenopedagogika 1606 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 0109 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 1706 Podstawy dydaktyki specjalnej mgr A Zięcina 17:30-18:30 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński 18:30-20: Podstawy dydaktyki specjalnej mgr A Zięcina 17:30-18:30 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński

25 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne z modułem uzupełniającym Spec Pedagogika resocjalizacyjna 1606 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 0109 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 1706 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński 0209 Antropologia kulturowa dr M Kołaciński Współczesne nurty i koncepcje w resocjalizacji dr P Boćko 15:30-17:00 04A Współczesne nurty i koncepcje w resocjalizacji dr P Boćko 15:30-17:00 04A

26 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 4 studia II stopnia, stacjonarne z modułem uzupełniającym Spec Mediacje i negocjacje społeczne 1606 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 0109 Pedagogika porównawcza dr Joanna Augustyniak 2306 Etyka zawodowa mediatora i negocjatora mgr T Parafiniuk 11:00-13:00 04A Antropologia kulturowa dr M Kołaciński 0109 Etyka zawodowa mediatora i negocjatora mgr T Parafiniuk 11:00-13:00 04A Antropologia kulturowa dr M Kołaciński

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR 19/2011 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach pedagogika, filologia i filologia polska w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest jednostka upośledzona i jej predyspozycje. Podział wychowanków Mających trudności w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA! JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sądowa 1 41-605 Świętochłowice. psycholog 11 godzin w miesiącu - umowa zlecenie wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym/realizacja zajęć w Zespole

Bardziej szczegółowo

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe Strona1 mgr Arleta Izworska Miejsce zamieszkania: Wielopole/ ok. Nowy Sącz E-mail: arleta.izworska@gmail.com Telefon: 517 900 465 Doświadczenie zawodowe 2014.07.18 2014.07.04 2014.03 nadal 2012.07 2012.04

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób

Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób Wprowadzenie Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób pośredni np., przez media. Skupia się na tym

Bardziej szczegółowo

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8.

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8. NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY Barańska J.: Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s. 236-239. Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Incy-Wincy Żłobek i Przedszkole KADRA

Incy-Wincy Żłobek i Przedszkole KADRA Incy-Wincy Żłobek i Przedszkole KADRA MAŁGORZATA MEDYŃSKA właściciel i dyrektor żłobka i przedszkola. Ukończyła Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, specjalność nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metody wspomagania rozwoju Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo