STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)"

Transkrypt

1 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY DY PL OM O WY Język obcy 1,2,3,4 K 90 E/Zzo Wychowanie fizyczne 1,2 K 10 Zzo Technologia informacyjna 1 L 10 Zzo Ochrona własności intelektualnej 1 W 10 Zzo BHP i ergonomia 1 W 2 Zal Przysposobienie biblioteczne 1 Ćw. 2 Zal Wybrane problemy wielokulturowości 5 W/Ćw. 18 Zzo Edukacja inkluzyjna 6 W/Ćw. 20 Zzo Aktywne formy wejścia na rynek pracy 6 Ćw. 10 Zzo Przedsiębiorczość 6 W 10 Zzo Wybrane zagadnienia z filozofii 1 W 20 E Wprowadzenie do psychologii 1 W 15 E Wprowadzenie do socjologii 1 W/Ćw. 20 E/Zzo Wprowadzenie do pedagogiki 1 W/Ćw. 30 E/Zzo Historia wychowania i myśli pedagogicznej 1 W/Ćw. 38 E/Zzo Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 1 W/Ćw. 24 E/Zzo Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1 Ćw. 5 Zzo Etyka zawodowa 2 W 10 Zzo Psychologia rozwojowa i osobowości 2 W/Ćw. 20 E/Zzo Socjologia edukacji 2 W 15 Zzo Teoretyczne podstawy wychowania 2 W/Ćw. 35 E/Zzo Teoretyczne podstawy kształcenia 2 W/Ćw. 20 E/Zzo Pedagogika społeczna 2 W/Ćw. 30 E/Zzo Pedagogika medialna 2 W 15 Zzo Pedagogika specjalna 2 W/Ćw. 32 E/Zzo Systemy pedagogiczne 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia społeczno-wychowawcza 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia kliniczna 4 W/Ćw. 20 Zzo Metodologia badań pedagogicznych 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Seminarium dyplomowe 4,5,6 Sem. 60 Zzo ,

2 MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE (WYBIERANE PRZEZ STUDENTA) SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Semestr Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Poradnictwo pedagogiczne i zawodowe 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Pedagogika pracy 3 W/Ćw. 25 Zzo Poradnictwo zawodowe w UE 3 W 15 Zzo Instytucje poradnictwa zawodowego w Polsce i UE 4 W 15 Zzo Zawodoznawstwo 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Analiza rynku pracy w Polsce i UE 5 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia pracy 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Socjologia środowisk lokalnych 5 W/Ćw. 20 Zzo Projektowanie karier zawodowych 5 Ćw. 20 Zzo Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Kultura językowa doradcy zawodowego 5 Ćw. 10 Zzo Prawo pracy 5 W 15 Zzo Warsztat kreacji wizerunku doradcy zawodowego i personalnego 6 Ćw. 20 Zzo Narzędzia pracy doradcy zawodowego 6 W/Ćw. 35 E/Zzo EFS a doradztwo zawodowe 6 W/Ćw. 30 Zzo Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 W/Ćw. 25 E/Zzo Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego 6 Ćw. 20 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

3 SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Semestr Pedagogika opiekuńcza 3 W/Ćw. 45 E/Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Wolontariat 3 Ćw. 10 Zzo Opieka środowiskowa 3 Ćw. 15 Zzo Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 W/Ćw. 40 E/Zzo Muzyka i plastyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 Ćw. 20 Zzo Drama w pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Systemy opiekuńczo-wychowawcze w UE 4 Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Profilaktyka społeczna 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Diagnostyka pedagogiczna 5 W/Ćw. 30 Zzo Gerontologia społeczna 5 W/Ćw. 20 Zzo Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze 5 W/Ćw. 20 Zzo Interwencja kryzysowa 5 W/Ćw. 15 Zzo Negocjacje i mediacje 5 Ćw. 20 Zzo Polityka społeczna RP 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Ustawodawstwo rodzinne i opiekuńcze 6 W 10 Zzo Literatura dla dzieci z elementami biblioterapii 6 W/Ćw. 20 Zzo Elementy psycho- i socjoterapii 6 Ćw. 15 Zzo Praca korekcyjno-wychowawcza z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się 6 Ćw. 15 Zzo Subkultury młodzieżowe 6 W/Ćw. 20 Zzo Pedagogika ulicy 6 W/Ćw. 20 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

4 SPECJALNOŚĆ: PSYCHOPEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA Semestr Pedagogika opiekuńcza 3 W/Ćw. 45 E/Zzo Terapia pedagogiczna 3 W/Ćw. 15 Zzo Wolontariat 3 Ćw. 10 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Metodyka pracy korekcyjno - kompensacyjnej 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Psychopatologia dzieci i młodzieży 4 W/Ćw. 20 Zzo Pedagogika czasu wolnego 4 Ćw. 10 Zzo Warsztat pracy opiekuna terapeuty 4 Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 4 Ćw. 20 Zzo Gerontologia społeczna 5 W/Ćw. 20 Zzo Psychopatologia dorosłych i seniorów 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka pedagogiczna 5 W/Ćw. 25 E/Zzo Interwencja kryzysowa 5 W/Ćw. 15 Zzo Elementy diagnozy psychologicznej 5 Ćw. 15 Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Biblioterapia 6 Ćw. 10 Zzo Ustawodawstwo rodzinne i opiekuńcze 6 W 10 Zzo Psychologia twórczości 6 W/Ćw. 25 Zzo Psychologia rodziny 6 W/Ćw. 20 Zzo Pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Zarządzanie superwizyjne w pracy opiekuna-terapeuty 6 W/Ćw. 15 Zzo Negocjacje i mediacje 6 Ćw. 20 Zzo Profilaktyka społeczna 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

5 SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Semestr Pedagogika resocjalizacyjna 3 W/Ćw. 35 E/Zzo Opieka następcza i pomoc postpenitencjarna 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Historia resocjalizacji i penitencjaryzmu 3 W 20 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Metodyka wychowania resocjalizacyjnego 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Psychotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Kulturotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym 4 Ćw. 15 Zzo Diagnostyka w wychowaniu resocjalizacyjnym 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka twórczej resocjalizacji 5 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 5 Ćw. 20 Zzo Mediacje w resocjalizacji 5 Ćw. 20 Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 5 W/Ćw. 35 E/Zzo Poradnictwo w resocjalizacji 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Profilaktyka społeczna 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Wiktymologia 6 W 15 Zzo Interakcyjny model oddziaływania resocjalizacyjnego 6 W/Ćw. 30 Zzo Metodyka profilaktyki społecznej 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich 6 W 20 Zzo Prawne podstawy resocjalizacji 6 W 10 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

6 SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z REKREACJĄ Semestr Pedagogika resocjalizacyjna 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Psychologia niedostosowania społecznego 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening komunikacji interpersonalnej 3 Ćw. 10 Zzo Patologie społeczne 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji 3 W 10 Zzo Pedagogika zdrowia 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Diagnostyka społeczna z poradnictwem 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Profilaktyka zachowań ryzykownych 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka diagnozowania pedagogicznego 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka pracy z grupą w zakresie aktywizacji społecznej 4 W/Ćw. 20 Zzo Pozytywne mierniki zdrowia 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Pedagogika czasu wolnego z elementami survivalu 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Warsztaty arteterapii 5 Ćw. 15 Zzo Profilaktyka i terapia uzależnień warsztat 5 Ćw. 15 Zzo Warsztaty survivalu 5 Ćw. 15 Zzo Profilaktyka niedostosowania społecznego i przestępczości warsztaty 5 Ćw. 15 Zzo Metodyka twórczej resocjalizacji 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Bezpieczeństwo pracy z wychowankiem w placówkach socjalizacyjnych 5 Ćw. 10 Zzo Wolontariat sportowy 6 Ćw. 15 Zzo Metodyka kultury fizycznej 6 W/Ćw. 30 E/Zzo Metodyka negocjacji w działaniach operacyjnych 6 W/Ćw. 20 Zzo Edukacja zdrowotna i ekologiczna 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Techniki reagowania na zachowania agresywne warsztaty 6 Ćw. 15 Zzo Pedagogika opiekuńcza 6 W/Ćw. 30 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 100 Zzo ,5

7 SPECJALNOŚĆ: GERONTOPEDAGOGIKA Z AKTYWIZACJĄ SPOŁECZNĄ SENIORÓW Semestr Gerontologia społeczna 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Socjogerontologia 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Historia starości 3 W/Ćw. 20 Zzo Psychologia starości i starzenia się 3 W/Ćw. 25 E/Zzo Biologia starzenia się 3 W 15 Zzo Prawa człowieka starego 4 W 10 Zzo Metodyka pracy z seniorami 4 W/Ćw. 35 E/Zzo Podstawy geriatrii i psychogeriatrii 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Niesprawność i niepełnospawność starości 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Trening autogenny i techniki relaksacyjne 4 Ćw. 10 Zzo Warsztat muzyczny 5 Ćw. 10 Zzo Biblioterapia 5 Ćw. 10 Zzo Warsztaty taneczne 5 Ćw. 10 Zzo Diagnostyka psychopedagogiczna 5 W/Ćw. 25 E/Zzo Warsztat plastyki i rękodzieła 5 Ćw. 15 Zzo Instytucje aktywizacji i wsparcia seniorów 5 W/Ćw. 30 E/Zzo Promocja zdrowia 5 W/Ćw. 20 Zzo Warsztat literacko-teatralny 5 Ćw. 15 Zzo Religia w życiu człowieka starego 6 W 10 Zzo Bariery komunikacyjne seniorów 6 W 10 Zzo Kinezygerontoprofilaktyka 6 W/Ćw. 25 E/Zzo Dewiacje i patologie osób trzeciego wieku 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Opieka paliatywna 6 W/Ćw. 20 Zzo Etyczne aspekty pracy z seniorami 6 W 15 Zzo Pomoc i opieka nad człowiekiem starym w EU 6 W/Ćw. 20 Zzo Trening komunikacji społecznej 6 Ćw. 15 Zzo Gry i zabawy dla seniorów 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka zawodowa ciągła 3,4,5 PZ 200 Zzo ,5

8 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 26 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 W/Ćw. 20 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 15 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 15 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 15 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 3 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 22 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 20 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Emisja głosu 4 Ćw. 10 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4 W 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 25 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 48 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 48 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 18 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 20 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 W/Ćw. 16 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 18 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 6 W/Ćw. 22 E/Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 15 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 15 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 15 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 10 Zzo ,5

9 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 15 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3 W 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 15 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu w zakresie nauczania języka angielskiego 4,5 P 30 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 15 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Emisja głosu 6 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III w zakresie nauczania języka angielskiego 6 P 30 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Wiedza o krajach anglojęzycznych 3 Ćw. 12 Zzo Gramatyka praktyczna języka angielskiego 3,4,5,6 Ćw. 60 E/Zzo ,5

10 Fonetyka i fonologia języka angielskiego 3,4,5 W/Ćw. 61 E/Zzo Kształcenie sprawności językowych 3,4,5,6 Ćw. 120 E/Zzo Metodyka początkowej nauki języka angielskiego 4,5,6 W/Ćw. 60 E/Zzo Współczesna edukacja językowa 6 Ćw. 12 Zzo Literatura angielska i amerykańska dla dzieci 4 Ćw. 10 Zzo

11 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ROSYJSKIEGO Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 15 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3 W 10 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Zajęcia umuzykalniające 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 15 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 Ćw. 50 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu w zakresie nauczania języka rosyjskiego 4,5 Ćw. 30 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 32 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 5 W/Ćw. 15 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Emisja głosu 6 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III w zakresie nauczania języka rosyjskiego 6 P 30 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Kultura Rosji 3 Ćw. 12 Zzo Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego 3,4,5,6 Ćw. 60 E/Zzo ,5

12 Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym 3,4,5 W/Ćw. 61 E/Zzo Kształcenie sprawności językowych 3,4,5,6 Ćw. 120 E/Zzo Metodyka początkowej nauki języka rosyjskiego 4,5,6 W/Ćw. 60 E/Zzo Współczesna edukacja językowa 6 Ćw. 12 Zzo Literatura rosyjska dla dzieci 4 Ćw. 10 Zzo

13 SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ Semestr Pedagogika przedszkolna 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu 3 Ćw. 10 Zzo Postawy matematyki 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy wiedzy o przyrodzie 3 Ćw. 10 Zzo Podstawy nauki o języku 3 Ćw. 10 Zzo Praktyka w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 3 P 30 Zzo Metodyka edukacji motorycznej w przedszkolu i klasach I-III 3 Ćw. 20 Zzo Zajęcia umuzykalniające 3 Ćw. 10 Zzo BHP w przedszkolu i szkole 3 W 5 Zzo Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu i klasach I-III 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Emisja głosu 4 Ćw. 10 Zzo Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 4 W 10 Zzo Pedagogika wczesnoszkolna 4 W/Ćw. 20 E/Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w przedszkolu 4,5 P 50 Zzo Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III 4,5 W/Ćw. 40 E/Zzo Metodyka edukacji polonistycznej w klasach początkowych 4,5 W/Ćw. 40 E/Zzo Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5 Ćw. 10 Zzo Praktyka pedagogiczna ciągła w klasach I-III 5,6 P 70 Zzo Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 6 Ćw. 10 Zzo Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu i klasach I-III 6 W/Ćw. 15 E/Zzo Edukacja zdrowotna w przedszkolu i klasach I-III 6 Ćw. 10 Zzo Media w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 Ćw. 10 Zzo Wprowadzenie do pedeutologii 6 W 10 Zzo Podstawy organizacji i zarządzania oświatą 6 W 5 Zzo Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka 3 W/Ćw. 20 E/Zzo Wady postawy i ich diagnostyka 3 W/Ćw. 30 E/Zzo Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 4 W/Ćw. 30 E/Zzo Podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 5 W/Ćw. 30 E/Zzo ,5

14 Praktyka ciągła w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 5,6 P 60 Zzo w przedszkolu i klasach I-III Pozytywne mierniki zdrowia dzieci i młodzieży 6 Ćw. 10 Zzo Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej 6 Ćw. 10 Zzo

15 MODUŁY FAKULTATYWNE (w toku studiów student zobowiązany jest wybrać jeden z poniższych modułów) MODUŁ FAKULTATYWNY I Semestr Prewencja agresji i przemocy - warsztaty 5 Ćw. 10 Zzo Terapia uzależnień - warsztaty 5 Ćw. 10 Zzo Warsztat zachowań asertywnych 5 Ćw. 10 Zzo Prawa człowieka 6 W 10 Zzo Podstawy pomocy społecznej 6 W 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY II Rekreacja ruchowa 5 Ćw. 10 Zzo Wybrane zagadnienia z dziejów kultury i cywilizacji 5 W 20 Zzo Edukacja muzealna 6 Ćw. 10 Zzo Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY III Coaching i mentoring nowe kompetencje w pracy pedagogicznej 5 Ćw. 20 Zzo Projektowanie indywidualnej ścieżki kariery 5 Ćw. 10 Zzo Pozyskiwanie środków na projekty unijne 6 Ćw. 20 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY IV - NAUCZYCIELSKI Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u dzieci 5 Ćw. 10 Zzo Prawa dziecka 5 Ćw. 10 Zzo Wielokulturowość w przedszkolu i szkole 5 Ćw. 10 Zzo Instytucje wsparcia dla dzieci i ich rodzin 6 Ćw. 10 Zzo Programy adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY V NAUCZYCIELSKI Organizacja wycieczek przedszkolnych i szkolnych 5 Ćw. 10 Zzo Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży 5 Ćw. 10 Zzo Pedagogika zabawy w przedszkolu i klasach I-III 5 Ćw. 10 Zzo Trening interpersonalny warsztaty 6 Ćw. 10 Zzo Praca z dzieckiem zdolnym 6 Ćw. 10 Zzo MODUŁ FAKULTATYWNY VI NAUCZYCIELSKI Technologie informacyjne w nauczaniu języka angielskiego 5 Ćw. 10 Zzo Praktyczna nauka języka angielskiego 5 Ćw. 10 Zzo CLIL - zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe 5 Ćw. 10 Zzo Partnerstwo międzynarodowe przedszkoli i szkół 6 Ćw. 10 Zzo Strategie uczenia się języków obcych 6 Ćw. 10 Zzo

16

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Ocena koleŝeńska członków grupy,

PROGRAM STUDIÓW. Ocena koleŝeńska członków grupy, PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

niedziela 22/05/ /ćw./

niedziela 22/05/ /ćw./ Plan zajęć I rok Pedagogika -21,22 maja 2016r. sobota 21/05/16 8.45-10.15 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Dr M. Łąbęcka niedziela 22/05/16 10.25-13.00 Teoria wychowania Dr J. Tomiło 206 13.30-15.55

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

2 30 z/o 14.4. II. Przedmioty obowiązkowe do wyboru (limit 2) 1 Język angielski 2 30 z/o 09.1 2 Język niemiecki 2 30 z/o 09.1

2 30 z/o 14.4. II. Przedmioty obowiązkowe do wyboru (limit 2) 1 Język angielski 2 30 z/o 09.1 2 Język niemiecki 2 30 z/o 09.1 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I ROK. III ROK z bezpośrednim udziałem. I sem II sem III sem. nauczyciela z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW I ROK. III ROK z bezpośrednim udziałem. I sem II sem III sem. nauczyciela z bezpośr. udziałem nauczyciela Razem wykład konsultacje WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Pedagogika studia niestacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

/w/ /w/ niedziela 24/04/

/w/ /w/ niedziela 24/04/ Plan zajęć I rok Pedagogika -23,24 kwietnia 2016r. sobota 23/04/16 Teoria wychowania Dr J. Tomiło 216 Teoria wychowania Dr J. Tomiło 216 Pojęcia i systemy pedagogiczne Prof. J. Majchrzyk-Mikuła 216 niedziela

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 14 30-16 00

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 14 30-16 00 wersja: 1.4 z dnia 03.10.2014 Profilaktyka społeczna i socjoterapia PONIEDZIAŁEK Diagnoza i terapia pedagogiczna Pedagogika przedszkolna i edukacja 8 15 9 45 PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 13 30 14 30 WTOREK 8 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne L.p. Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwisko wykładowcy Przedmiot I termin II termin termin poprawkowy

Bardziej szczegółowo

/ćw./ niedziela 8/05/

/ćw./ niedziela 8/05/ Plan zajęć I rok Pedagogika -7, 8 maja 2016r. sobota 7/05/16 Teoria wychowania Dr J. Tomiło 206 Gr.A Warsztaty plastyczne niedziela 8/05/16 Gr.B Warsztaty plastyczne Pedagogika ogólna Dr K. Szymczyk 206

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia semestr I zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia Historia filozofii 30 30 1 3 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć wykładowców Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim 2015-2016

Terminy zajęć wykładowców Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim 2015-2016 Terminy zajęć wykładowców Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim 2015-2016 WYKŁADOWCA ROK PRZEDMIOT TERMIN i GODZINA dr G. Andrzejewska 24.01.(08.15-11.15), dr A.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

LE CWF CAP SE. w CA LA

LE CWF CAP SE. w CA LA Studia stacjonarne - III rok 2012/2013 KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA Prowadzący przedmiot W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Specjalność: edukacja plastyczna z informatyką w CA LA F CAP SE Forma zal. Pkt ECTS

Bardziej szczegółowo

Sem. seminarium. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne MGR niestacjonarne ( ) Strona 1

Sem. seminarium. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne MGR niestacjonarne ( ) Strona 1 Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012 Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 011/01 Nazwa przedmiotu I Zaliczenie S W C W C W C W C W C E Z Sem 5 6 7 9 10 11 1 1 1 15 16 antropologia kulturowa 0 0 0 Z 1 logika 0

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć wykładowców Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim

Terminy zajęć wykładowców Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim Terminy zajęć wykładowców yższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie w semestrze zimowym w roku akademickim 2016-2017 YKŁADOCA ROK PRZEDMIOT TERMIN i GODZINA dr G. Andrzejewska doc. dr A. Bartkowiak Metodologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2 Razem Wykłady Ćwiczenia konwersatorium Laboratoria Egzamin Zaliczenie ECTS Rzeszów, 13.06.2013 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Plan studiów Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: praca socjalna Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW

I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW 1 I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Wydział Pedagogiczny od roku akademickiego 2007/2008, w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika proponuje

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne

Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne Praca socjalna I rok I stopnia studia stacjonarne I semestr zajęć 1900-100a-PRSs1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej Wykład 0 2 1900-101-PRSs1 Wprowadzenie do pedagogiki Wykład 0 2 1900-102-PRSs1

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo