Program realizacji praktyk pedagogicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program realizacji praktyk pedagogicznych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Program realizacji praktyk pedagogicznych autor i koordynator programu st. wykł. Ligia Hnidec Kierownik praktyk pedagogicznych Białystok 2009

2 Program praktyk pedagogicznych realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli dotyczących praktyk pedagogicznych. Praktyki pedagogiczne ujęte są w planie studiów na wszystkich specjalnościach i dokumentowane w dzienniczku praktyk oraz w indeksie. Celem praktyk jest: - przygotowanie studenta do przyszłej pracy pedagogicznej w różnych typach szkół i grupach wiekowych poprzez praktyczne poznanie warunków pracy, materiałów dydaktycznych, metod dydaktyczno wychowawczych i sposobów ich zastosowania, - kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów umiejętności artystycznych oraz wiedzy z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów dydaktyki artystycznej, - stałe wykształcanie umiejętności refleksyjnej i krytycznej oceny działalności pedagogicznej w sferze artystycznej (obserwacja przebiegu procesów dydaktycznych), - stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju studentów poprzez udział w zróżnicowanych formach praktyk pedagogicznych i psychologicznopedagogicznych, - przygotowanie do samodzielnej konstrukcji konspektów lekcji, planów pracy, planów wynikowych, systemów oceniania, - przygotowanie do praktycznego przekazywania wiedzy i umiejętności objętych programami szkolnymi, - wykształcenie i rozwijanie umiejętności kreatywnego spojrzenia na pracę pedagogiczną oraz zintegrowanego spojrzenia na edukację artystyczną (głównie związaną z muzyką i plastyką), przygotowanie do tworzenia projektów autorskich, nabywanie umiejętności twórczego kierowania procesem nauczania, - rozwiązywanie problemów z zakresu dydaktyki i wychowania w oparciu o psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną wiedzę dotyczącą działania mechanizmów rozwojowych i procesów poznawczych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych etapów rozwojowych. Poprzez realizację praktyk studenci mają możliwość : - zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem szkół i placówek edukacyjnych i kulturalnych, - współpracy z nauczycielami i uczniami oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym, - obserwacji tzw. lekcji otwartych, prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, - zapoznania się z pomocami naukowymi (podręcznikami, przewodnikami, zeszytami ćw.,itp.), instrumentami muzycznymi oraz nagraniami muzycznymi, - konsultacji sposobów, form i metod przeprowadzania lekcji (m.in. tematyki związanej z konstruowaniem konspektów, scenariuszy zajęć), - merytorycznych dyskusji na temat prowadzonych zajęć (hospitowanych, współprowadzonych i prowadzonych samodzielnie), - podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych w ramach działalności pozaszkolnej, wykraczającej poza zakres nauczanych przedmiotów. Program zawiera opis ujednoliconego sposobu odbywania praktyk, określa miejsce, czas i ilość hospitacji i lekcji samodzielnie przeprowadzonych przez studentów, wymienia osoby odpowiedzialne za przebieg praktyk. 2

3 Program praktyk obejmuje: PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (dyrygentura chóralna) (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* (30h, semestr 1, 2) Przedszkole 7 3 Szkoła Podstawowa kl. I-III 2 1 Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 7 4 Gimnazjum 4 2 Razem Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (30h., semestr 5,6) Chóry szkolne, chóry akademickie, chóry zawodowe Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h., semestr 5) Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 orkiestry szkolne, zespoły własne, itp. Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h, semestr 4) PSM Ist Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki* (30h, semestr 5,6) Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 3

4 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: muzyka kościelna (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* (15h, semestr 1,2 ) hospitacje sam.prowadz Przedszkole 7 3 Szkoła Podstawowa kl. I-III 2 1 Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 7 4 Gimnazjum 4 2 Razem Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (15h, semestr 5) Chóry szkolne, akademickie, zawodowe, parafialne Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h,semestr 5) hospitacje sam.prowadz Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 szkolne orkiestry, zespoły własne Metodyka prowadzenia audycji muzycznych ( 15h, semestr 4) hospitacje sam.prowadz Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) hospitacje sam.prowadz PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki* (30h, semestr 5,6) Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 4

5 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: edukacja artystyczna szkolna (muzyka szkolna) (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* ( 45h, semestr 4,5,6) Przedszkole (3, 4, 5, 6 latki) 9 5 Szkoła Podstawowa kl.i III nauczanie zintegrowane 4 2 Szkoła Podstawowa kl.iv-vi w każdej klasie hospit. i prowadzenie Gimnazjum kl.i III hosp.i prowadz Razem 45 Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (15h, semestr 5) hospitacje sam.prowadzenie Chóry szkolne 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h, semestr 5) hospitacje sam.prowadzenie Szkolne orkiestry, zespoły własne, itp Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h, semestr 4) hospitacje sam.prowadzenie Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) hospitacje sam.prowadzenie PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki** (30h, semestr 5,6) hospitacje sam.prowadzenie Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 45h., w tym 15h. prowadzonych. **dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 5

6 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: dyrygentura chóralna Metodyka śpiewu zbiorowego (60h) Chóry szkolne, chóry akademickie, chóry zawodowe Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h) Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 orkiestry szkolne, zespoły własne, itp. Metodyka rytmiki (15h) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka kształcenia słuchu (15h) Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) PSM I st Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) PSM Ist Metodyka edukacji muzycznej (15h) Przedszkole 1 1 Szkoła.Podstawowa kl. I-III 1 1 Szkoła.Podstawowa kl. IV-VI 3 3 Gimnazjum 2 1 Liceum 1 1 Razem 8 7 Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 6

7 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: muzyka kościelna Metodyka nauczania gry na organach z literaturą (30h) PSM II st. kl.i-iii Metodyka edukacji muzycznej (15h) Przedszkole 1 1 Szkoła.Podstawowa kl.i-iii 1 1 Szkoła.Podstawowa kl.iv-v 3 3 Gimnazjum 2 1 Liceum 1 1 Razem 8 7 Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h) Hospitacje sam.prowadz. Orkiestry smyczkowe PSM I ST., zespoły muzyki dawnej, 10 5 szkolne orkiestry, zespoły własne Metodyka kształcenia słuchu (15h) Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) Metodyka śpiewu zbiorowego (15h) Chóry szkolne, akademickie, zawodowe 10 5 Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 7

8 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: edukacja artystyczna szkolna Metodyka edukacji muzycznej (45h) Przedszkole (3, 4, 5, 6 latki) 8 4 Szkoła podstawowa kl.i III nauczanie zintegrowane 4 2 Szkoła podstawowa kl.iv-vi w każdej klasie hosp. i prow Gimnazjum kl.i i II hosp.i prow. 6 2 Liceum kl.i, II, III wiedza o kulturze, warsztaty artystyczne 2 1 Razem Ogółem 45 Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) Metodyka prowadzenia zespołów szkolnych (15h) Szkolne orkiestry, zespoły własne, itp Metodyka śpiewu zbiorowego i emisji głosu dziecka (15h) Chóry szkolne 10 5 Metodyka kształcenia słuchu (15h) PSM I st Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) PSM I st Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 8

9 Praktyki pedagogiczne w ramach poszczególnych metodyk poprzedzone są teoretyczno merytorycznym przygotowaniem (wykłady, wspólne pisanie konspektów) oraz ćwiczeniami tzw. lekcjami wewnętrznymi (warsztatami metodycznymi bez udziału uczniów: samodzielne przeprowadzenie fragmentu lub całości lekcji z wybraną grupą wiekową pozostali uczestnicy pozorują sytuację szkolną a po jej zakończeniu następuje dyskusja). Oprócz praktyk w formie obserwacji zajęć prowadzonych przez specjalistów i starszych stażem studentów oraz samodzielnym prowadzeniem lekcji pod kierunkiem opiekunów praktyk (przy pomocy nauczycieli stale pracujących w różnych placówkach dydaktycznych) projektem objęto zajęcia: pozalekcyjne, integracyjne i terapeutyczne. Praktyki uwzględniają zajęcia różnego typu na wszystkich poziomach nauczania ogólnokształcącego (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum- studia magisterskie ) oraz nauczania w szkole muzycznej I st. a także okazjonalnie zajęcia muzyczne w szkole specjalnej, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz kulturalno oświatowych. Uniwersytet Muzyczny współpracuje z doświadczonymi pedagogami (często absolwentami UMFC), większość z nich, to dyplomowani nauczyciele z dużym stażem, absolwenci studiów podyplomowych. W gronie współpracowników są też: były doradca metodyczny, autorzy podręczników oraz programów autorskich, itp. Praktyki pedagogiczne realizowane są w ramach współpracy z następującymi placówkami: 1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I/18 muzyka (kl. IV-VI) mgr Agnieszka Wałejko, zajęcia zintegrowane (kl.i-iii) mgr Dorota Kunda, mgr Grażyna Szeps, mgr Małgorzata Bielawska 2. Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku, ul. Pogodna 12 muzyka (kl.iv-vi), rytmika (kl.i-iii), chór szkolny; mgr Jolanta Woronowicz 3. Gimnazjum Publiczne nr 18, ul. Magnoliowa 13 w Białymstoku muzyka, plastyka; mgr Dorota Artysiewicz 4. Gimnazjum Publiczne nr 9, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku muzyka; mgr Dorota Nita-Komorowska 5. Przedszkole Samorządowe nr 34, ul. Wesoła 22 zajęcia umuzykalniające; mgr Magdalena Kubiak 6. Przedszkole Muzycznye działającym przy Towarzystwie Przyjaciół AMFC, ul. Kawaleryjska 5 w Białymstoku zajęcia umuzykalniające, zajęcia relaksacyjne; mgr Renata Paciukiewicz, mgr Maria Twarowska, terapeuta mgr Renata Janowicz 7. Gimnazjum Publicznym przy ul.mickiewicza 2 w Wasilkowie orkiestra dęta; mgr Adam Wolański 8. Zespół Szkół Muzycznych PSM I, ul.podleśna 2 w Białymstoku kształcenie słuchu i zasady muzyki, audycje muzyczne, orkiestra smyczkowa, chór; mgr Maria Twarowska, mgr Maria Terlecka, mgr Marek Ławreszuk, mgr Renata Paciukiewicz, mgr Kazimierz Dąbrowski, mgr Magdalena Kubiak (Filia PSM I st.- ul.kawaleryjska 5) 9. XI Liceum Ogólnokształce ul.grottgera 9 w Białymstoku warsztaty artystyczne, wiedza o kulturze, chór; mgr Anna Stankiewicz 10. Gimnazjum Publiczne nr 13, ul.piastowska 3 D w Białymstoku muzyka, chór, zespół instrumentalny; mgr M.Leszczyńska 11. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Radzymińska 11 w Białymstoku rytmika, muzyka; mgr Renata Paciukiewicz, mgr Maria.Twarowska, mgr Marzena Mielańczuk, mgr Justyna Gordon - Grabuś 12. Chóry Akademickie oraz chóry zawodowe i inne zespoły. 9

10 Studenci mają również możliwość realizacji praktyk w innych placówkach edukacyjnych (np. w miejscu stałego zamieszkania) a okazjonalnie praktyki odbywają się w: - Przedszkolu Integracyjnym nr 41, ul.świętojańska 13/43 w Białymstoku zajęcia umuzykalniające i logorytmika - Domu Kultury Śródmieście ul. Kilińskiego w Białymstoku - Szkole Podst. i Gimnazjum Białostockiego Towarzystwa Oświatowego nr 3, ul.kalinowa 5 w Białymstoku - Szkole Podst. nr 15, ul. Broniewskiego 1 w Białymstoku - Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul.zielna 16 w Białymstoku - Prywatnym Przedszkolu Promyczek, ul. Kisiela w Białymstoku - Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, ul.boruty 18 w Białymtsoku Ponadto studenci w ramach praktyk pedagogiczno-psychologicznych stale uczestniczą w: - koncertach charytatywnych pt. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny i Caritas Polska - seminariach Wychowanie przez sztukę (organizowanych przez AMFC), przygotowując i prezentując samodzielne projekty zajęć do różnych grup wiekowych - prowadzą zabawy karnawałowe (np. w przedszkolach) - biorą udział i prowadzą audycje edukacyjne dla dzieci w różnych grupach wiekowych - biorą udział w audycjach organizowanych w Domach Pomocy Społecznej oraz Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dwójka ul. 11 Listopada 6 w Białymstoku. - uczestniczą w warsztatach :organizowanych przez Stowarzyszenie Animatorów Klanza, wydawnictwa WSiP, Nowa Era itp. - pokazach, wykładach, warsztatach dotyczących nowatorskich metod nauczania, np. M.Montessori, E.Gordona itp. - Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki Studenci mogą również: - hospitować zajęcia i podejmować próby prowadzenia zajęć z zakresu logo rytmiki, arteterapii z elementami muzykoterapii w Przedszkolu Integracyjnym. - przygotowywać tematyczne audycje muzyczne (m.in. bajki muzyczne, dramy) połączone z pokazem instrumentów oraz prezentacją Uczelni, - współpracować ze świetlicami środowiskowymi, Stowarzyszeniem Droga, Eleos i In. - hospitować zajęcia artystyczne w klasach integracyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz w szkoła specjalna) - uczestniczyć w Forum Artystycznym Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej, - spotykać się z dziećmi chorymi przewlekle i realizować elementy pedagogiki zabawy (szpitale, hospicja). W roku akademickim 2007/2008, powstał osobny projekt współpracy z Domem Dziecka Wielofunkcyjną Placówką Wychowawczą Dwójka, ul.11 listopada 6 w Białymstoku, dający dodatkową możliwość realizacji praktyk pedagogicznych i psychologicznych w formie zajęć umuzykalniających w grupie niemowlęcej, poniemowlęcej oraz przedszkolno-wczesnoszkolnej). Od roku 2007/2008 studenci mogą w ramach praktyk nabywać dodatkowo doświadczenia i umiejętności w związku z wprowadzeniem w wybranych szkołach innowacji pedagogicznej pt. Śpiewająca klasa. Od roku akademickiego 2009/2010 realizowane są również praktyki pedagogiczne z zakresu plastyki i sztuki związane ze specjalnością dodatkową: plastyka. 10

11 Zaliczenie praktyk pedagogicznych związane jest z: - aktywnym uczestnictwem studenta we wszystkich formach przewidzianych według obowiązującego programu studiów (w zależności od specjalności) - udokumentowaniem zaliczenia wszystkich godzin praktyk z poszczególnych metodyk (oraz praktyk pedagogiczno-psychologicznych) wpisem w Dzienniczku praktyk. - uzyskaniem pozytywnej opinii oraz oceny opiekuna praktyk w placówce, w której odbywane są praktyki, a także właściwego metodyka i kierownika praktyk. Student obowiązany jest przedłożyć do 30 maja uzupełniony dzienniczek praktyk pedagogicznych kierownikowi praktyk, który dokonuje podsumowania praktyk do zatwierdzenia przez Dziekana lub Prodziekana, a następnie wpisuje zaliczenie do indeksu. Dopuszczane jest zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczeń z różnych placówek, np. w miejscu stałego zamieszkania studenta. Warunkiem jest zgoda Dziekana oraz program zajęć odpowiadający programowi zatwierdzonemu przez metodyka. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (za zgodą Dziekana) istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk pedagogicznych do 30 września. Na specjalności muzyka szkolna (edukacja artystyczna szkolna) student jest zobowiązany do poprowadzenia tzw. lekcji dyplomowej w obecności komisji w wybranej placówce dydaktycznej (zajęcia umuzykalniające w przedszkolu, muzyka w kl. I-III, IV-VI, muzyka w gimnazjum, warsztaty artystyczne w liceum - dotyczy studiów magisterskich). Ww. lekcja jest częścią egzaminu magisterskiego (licencjackiego na studiach I st.). Może ona odbyć się w ostatnim semestrze studiów w dowolnym terminie (najpóźniej do 15 czerwca). Warunkiem przeprowadzenia lekcji jest wcześniejsze zaliczenie wszystkich obowiązujących praktyk pedagogicznych oraz przedłożenie konspektu 7 dni wcześniej przed planowanym terminem lekcji dyplomowej. Jej przebieg i zakres merytoryczny jest konsultowany z metodykiem oraz nauczycielem przedmiotu w wybranej placówce. 11

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo