Program realizacji praktyk pedagogicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program realizacji praktyk pedagogicznych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Program realizacji praktyk pedagogicznych autor i koordynator programu st. wykł. Ligia Hnidec Kierownik praktyk pedagogicznych Białystok 2009

2 Program praktyk pedagogicznych realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli dotyczących praktyk pedagogicznych. Praktyki pedagogiczne ujęte są w planie studiów na wszystkich specjalnościach i dokumentowane w dzienniczku praktyk oraz w indeksie. Celem praktyk jest: - przygotowanie studenta do przyszłej pracy pedagogicznej w różnych typach szkół i grupach wiekowych poprzez praktyczne poznanie warunków pracy, materiałów dydaktycznych, metod dydaktyczno wychowawczych i sposobów ich zastosowania, - kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów umiejętności artystycznych oraz wiedzy z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów dydaktyki artystycznej, - stałe wykształcanie umiejętności refleksyjnej i krytycznej oceny działalności pedagogicznej w sferze artystycznej (obserwacja przebiegu procesów dydaktycznych), - stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju studentów poprzez udział w zróżnicowanych formach praktyk pedagogicznych i psychologicznopedagogicznych, - przygotowanie do samodzielnej konstrukcji konspektów lekcji, planów pracy, planów wynikowych, systemów oceniania, - przygotowanie do praktycznego przekazywania wiedzy i umiejętności objętych programami szkolnymi, - wykształcenie i rozwijanie umiejętności kreatywnego spojrzenia na pracę pedagogiczną oraz zintegrowanego spojrzenia na edukację artystyczną (głównie związaną z muzyką i plastyką), przygotowanie do tworzenia projektów autorskich, nabywanie umiejętności twórczego kierowania procesem nauczania, - rozwiązywanie problemów z zakresu dydaktyki i wychowania w oparciu o psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną wiedzę dotyczącą działania mechanizmów rozwojowych i procesów poznawczych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych etapów rozwojowych. Poprzez realizację praktyk studenci mają możliwość : - zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem szkół i placówek edukacyjnych i kulturalnych, - współpracy z nauczycielami i uczniami oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym, - obserwacji tzw. lekcji otwartych, prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, - zapoznania się z pomocami naukowymi (podręcznikami, przewodnikami, zeszytami ćw.,itp.), instrumentami muzycznymi oraz nagraniami muzycznymi, - konsultacji sposobów, form i metod przeprowadzania lekcji (m.in. tematyki związanej z konstruowaniem konspektów, scenariuszy zajęć), - merytorycznych dyskusji na temat prowadzonych zajęć (hospitowanych, współprowadzonych i prowadzonych samodzielnie), - podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych w ramach działalności pozaszkolnej, wykraczającej poza zakres nauczanych przedmiotów. Program zawiera opis ujednoliconego sposobu odbywania praktyk, określa miejsce, czas i ilość hospitacji i lekcji samodzielnie przeprowadzonych przez studentów, wymienia osoby odpowiedzialne za przebieg praktyk. 2

3 Program praktyk obejmuje: PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (dyrygentura chóralna) (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* (30h, semestr 1, 2) Przedszkole 7 3 Szkoła Podstawowa kl. I-III 2 1 Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 7 4 Gimnazjum 4 2 Razem Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (30h., semestr 5,6) Chóry szkolne, chóry akademickie, chóry zawodowe Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h., semestr 5) Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 orkiestry szkolne, zespoły własne, itp. Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h, semestr 4) PSM Ist Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki* (30h, semestr 5,6) Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 3

4 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: muzyka kościelna (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* (15h, semestr 1,2 ) hospitacje sam.prowadz Przedszkole 7 3 Szkoła Podstawowa kl. I-III 2 1 Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 7 4 Gimnazjum 4 2 Razem Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (15h, semestr 5) Chóry szkolne, akademickie, zawodowe, parafialne Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h,semestr 5) hospitacje sam.prowadz Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 szkolne orkiestry, zespoły własne Metodyka prowadzenia audycji muzycznych ( 15h, semestr 4) hospitacje sam.prowadz Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) hospitacje sam.prowadz PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki* (30h, semestr 5,6) Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 4

5 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA I STOPNIA specjalność: edukacja artystyczna szkolna (muzyka szkolna) (specjalność dodatkowa plastyka ) Metodyka muzyki* ( 45h, semestr 4,5,6) Przedszkole (3, 4, 5, 6 latki) 9 5 Szkoła Podstawowa kl.i III nauczanie zintegrowane 4 2 Szkoła Podstawowa kl.iv-vi w każdej klasie hospit. i prowadzenie Gimnazjum kl.i III hosp.i prowadz Razem 45 Metodyka rytmiki (15h, semestr 3) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych (15h, semestr 5) hospitacje sam.prowadzenie Chóry szkolne 10 5 Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h, semestr 5) hospitacje sam.prowadzenie Szkolne orkiestry, zespoły własne, itp Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h, semestr 4) hospitacje sam.prowadzenie Metodyka kształcenia słuchu (15h, semestr 6) hospitacje sam.prowadzenie PSM I st. kl.i-vi/6, kl.i-iv/ Metodyka nauczania plastyki i sztuki** (30h, semestr 5,6) hospitacje sam.prowadzenie Przedszkole 4 2 Szkoła Podstawowa 10 5 Gimnazjum 6 3 Razem Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h, semestr 2,4) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. *dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 45h., w tym 15h. prowadzonych. **dopuszcza się inne niż zaproponowane rozliczenie godzin, przy czym: przedszkole minimum 5h., szk.podst minimum 10h.,.gimnazjum minimum 5h, z zachowaniem ogólnej liczby 30h., w tym 10h. prowadzonych. 5

6 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: dyrygentura chóralna Metodyka śpiewu zbiorowego (60h) Chóry szkolne, chóry akademickie, chóry zawodowe Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h) Orkiestry smyczkowe PSM I st., zespoły muzyki dawnej, 10 5 orkiestry szkolne, zespoły własne, itp. Metodyka rytmiki (15h) PSM I st. kl. I, II, III 10 5 Metodyka kształcenia słuchu (15h) Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) PSM I st Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) PSM Ist Metodyka edukacji muzycznej (15h) Przedszkole 1 1 Szkoła.Podstawowa kl. I-III 1 1 Szkoła.Podstawowa kl. IV-VI 3 3 Gimnazjum 2 1 Liceum 1 1 Razem 8 7 Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 6

7 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: muzyka kościelna Metodyka nauczania gry na organach z literaturą (30h) PSM II st. kl.i-iii Metodyka edukacji muzycznej (15h) Przedszkole 1 1 Szkoła.Podstawowa kl.i-iii 1 1 Szkoła.Podstawowa kl.iv-v 3 3 Gimnazjum 2 1 Liceum 1 1 Razem 8 7 Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych (15h) Hospitacje sam.prowadz. Orkiestry smyczkowe PSM I ST., zespoły muzyki dawnej, 10 5 szkolne orkiestry, zespoły własne Metodyka kształcenia słuchu (15h) Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) Metodyka śpiewu zbiorowego (15h) Chóry szkolne, akademickie, zawodowe 10 5 Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 7

8 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE STUDIA MAGISTERSKIE specjalność: edukacja artystyczna szkolna Metodyka edukacji muzycznej (45h) Przedszkole (3, 4, 5, 6 latki) 8 4 Szkoła podstawowa kl.i III nauczanie zintegrowane 4 2 Szkoła podstawowa kl.iv-vi w każdej klasie hosp. i prow Gimnazjum kl.i i II hosp.i prow. 6 2 Liceum kl.i, II, III wiedza o kulturze, warsztaty artystyczne 2 1 Razem Ogółem 45 Metodyka prowadzenia audycji muzycznych (15h) Metodyka prowadzenia zespołów szkolnych (15h) Szkolne orkiestry, zespoły własne, itp Metodyka śpiewu zbiorowego i emisji głosu dziecka (15h) Chóry szkolne 10 5 Metodyka kształcenia słuchu (15h) PSM I st Metodyka zasad muzyki i nauki o muzyce (15h) PSM I st Praktyki w zakresie pedagogiki i psychologii (30h) Dom dziecka, zajęcia relaksacyjno terapeutyczne, imprezy i koncerty dla dzieci, seminarium Wychowanie przez Sztukę itp. 8

9 Praktyki pedagogiczne w ramach poszczególnych metodyk poprzedzone są teoretyczno merytorycznym przygotowaniem (wykłady, wspólne pisanie konspektów) oraz ćwiczeniami tzw. lekcjami wewnętrznymi (warsztatami metodycznymi bez udziału uczniów: samodzielne przeprowadzenie fragmentu lub całości lekcji z wybraną grupą wiekową pozostali uczestnicy pozorują sytuację szkolną a po jej zakończeniu następuje dyskusja). Oprócz praktyk w formie obserwacji zajęć prowadzonych przez specjalistów i starszych stażem studentów oraz samodzielnym prowadzeniem lekcji pod kierunkiem opiekunów praktyk (przy pomocy nauczycieli stale pracujących w różnych placówkach dydaktycznych) projektem objęto zajęcia: pozalekcyjne, integracyjne i terapeutyczne. Praktyki uwzględniają zajęcia różnego typu na wszystkich poziomach nauczania ogólnokształcącego (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum- studia magisterskie ) oraz nauczania w szkole muzycznej I st. a także okazjonalnie zajęcia muzyczne w szkole specjalnej, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz kulturalno oświatowych. Uniwersytet Muzyczny współpracuje z doświadczonymi pedagogami (często absolwentami UMFC), większość z nich, to dyplomowani nauczyciele z dużym stażem, absolwenci studiów podyplomowych. W gronie współpracowników są też: były doradca metodyczny, autorzy podręczników oraz programów autorskich, itp. Praktyki pedagogiczne realizowane są w ramach współpracy z następującymi placówkami: 1. Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I/18 muzyka (kl. IV-VI) mgr Agnieszka Wałejko, zajęcia zintegrowane (kl.i-iii) mgr Dorota Kunda, mgr Grażyna Szeps, mgr Małgorzata Bielawska 2. Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku, ul. Pogodna 12 muzyka (kl.iv-vi), rytmika (kl.i-iii), chór szkolny; mgr Jolanta Woronowicz 3. Gimnazjum Publiczne nr 18, ul. Magnoliowa 13 w Białymstoku muzyka, plastyka; mgr Dorota Artysiewicz 4. Gimnazjum Publiczne nr 9, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 w Białymstoku muzyka; mgr Dorota Nita-Komorowska 5. Przedszkole Samorządowe nr 34, ul. Wesoła 22 zajęcia umuzykalniające; mgr Magdalena Kubiak 6. Przedszkole Muzycznye działającym przy Towarzystwie Przyjaciół AMFC, ul. Kawaleryjska 5 w Białymstoku zajęcia umuzykalniające, zajęcia relaksacyjne; mgr Renata Paciukiewicz, mgr Maria Twarowska, terapeuta mgr Renata Janowicz 7. Gimnazjum Publicznym przy ul.mickiewicza 2 w Wasilkowie orkiestra dęta; mgr Adam Wolański 8. Zespół Szkół Muzycznych PSM I, ul.podleśna 2 w Białymstoku kształcenie słuchu i zasady muzyki, audycje muzyczne, orkiestra smyczkowa, chór; mgr Maria Twarowska, mgr Maria Terlecka, mgr Marek Ławreszuk, mgr Renata Paciukiewicz, mgr Kazimierz Dąbrowski, mgr Magdalena Kubiak (Filia PSM I st.- ul.kawaleryjska 5) 9. XI Liceum Ogólnokształce ul.grottgera 9 w Białymstoku warsztaty artystyczne, wiedza o kulturze, chór; mgr Anna Stankiewicz 10. Gimnazjum Publiczne nr 13, ul.piastowska 3 D w Białymstoku muzyka, chór, zespół instrumentalny; mgr M.Leszczyńska 11. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Radzymińska 11 w Białymstoku rytmika, muzyka; mgr Renata Paciukiewicz, mgr Maria.Twarowska, mgr Marzena Mielańczuk, mgr Justyna Gordon - Grabuś 12. Chóry Akademickie oraz chóry zawodowe i inne zespoły. 9

10 Studenci mają również możliwość realizacji praktyk w innych placówkach edukacyjnych (np. w miejscu stałego zamieszkania) a okazjonalnie praktyki odbywają się w: - Przedszkolu Integracyjnym nr 41, ul.świętojańska 13/43 w Białymstoku zajęcia umuzykalniające i logorytmika - Domu Kultury Śródmieście ul. Kilińskiego w Białymstoku - Szkole Podst. i Gimnazjum Białostockiego Towarzystwa Oświatowego nr 3, ul.kalinowa 5 w Białymstoku - Szkole Podst. nr 15, ul. Broniewskiego 1 w Białymstoku - Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul.zielna 16 w Białymstoku - Prywatnym Przedszkolu Promyczek, ul. Kisiela w Białymstoku - Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjum, ul.boruty 18 w Białymtsoku Ponadto studenci w ramach praktyk pedagogiczno-psychologicznych stale uczestniczą w: - koncertach charytatywnych pt. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny i Caritas Polska - seminariach Wychowanie przez sztukę (organizowanych przez AMFC), przygotowując i prezentując samodzielne projekty zajęć do różnych grup wiekowych - prowadzą zabawy karnawałowe (np. w przedszkolach) - biorą udział i prowadzą audycje edukacyjne dla dzieci w różnych grupach wiekowych - biorą udział w audycjach organizowanych w Domach Pomocy Społecznej oraz Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dwójka ul. 11 Listopada 6 w Białymstoku. - uczestniczą w warsztatach :organizowanych przez Stowarzyszenie Animatorów Klanza, wydawnictwa WSiP, Nowa Era itp. - pokazach, wykładach, warsztatach dotyczących nowatorskich metod nauczania, np. M.Montessori, E.Gordona itp. - Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki Studenci mogą również: - hospitować zajęcia i podejmować próby prowadzenia zajęć z zakresu logo rytmiki, arteterapii z elementami muzykoterapii w Przedszkolu Integracyjnym. - przygotowywać tematyczne audycje muzyczne (m.in. bajki muzyczne, dramy) połączone z pokazem instrumentów oraz prezentacją Uczelni, - współpracować ze świetlicami środowiskowymi, Stowarzyszeniem Droga, Eleos i In. - hospitować zajęcia artystyczne w klasach integracyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz w szkoła specjalna) - uczestniczyć w Forum Artystycznym Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej, - spotykać się z dziećmi chorymi przewlekle i realizować elementy pedagogiki zabawy (szpitale, hospicja). W roku akademickim 2007/2008, powstał osobny projekt współpracy z Domem Dziecka Wielofunkcyjną Placówką Wychowawczą Dwójka, ul.11 listopada 6 w Białymstoku, dający dodatkową możliwość realizacji praktyk pedagogicznych i psychologicznych w formie zajęć umuzykalniających w grupie niemowlęcej, poniemowlęcej oraz przedszkolno-wczesnoszkolnej). Od roku 2007/2008 studenci mogą w ramach praktyk nabywać dodatkowo doświadczenia i umiejętności w związku z wprowadzeniem w wybranych szkołach innowacji pedagogicznej pt. Śpiewająca klasa. Od roku akademickiego 2009/2010 realizowane są również praktyki pedagogiczne z zakresu plastyki i sztuki związane ze specjalnością dodatkową: plastyka. 10

11 Zaliczenie praktyk pedagogicznych związane jest z: - aktywnym uczestnictwem studenta we wszystkich formach przewidzianych według obowiązującego programu studiów (w zależności od specjalności) - udokumentowaniem zaliczenia wszystkich godzin praktyk z poszczególnych metodyk (oraz praktyk pedagogiczno-psychologicznych) wpisem w Dzienniczku praktyk. - uzyskaniem pozytywnej opinii oraz oceny opiekuna praktyk w placówce, w której odbywane są praktyki, a także właściwego metodyka i kierownika praktyk. Student obowiązany jest przedłożyć do 30 maja uzupełniony dzienniczek praktyk pedagogicznych kierownikowi praktyk, który dokonuje podsumowania praktyk do zatwierdzenia przez Dziekana lub Prodziekana, a następnie wpisuje zaliczenie do indeksu. Dopuszczane jest zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczeń z różnych placówek, np. w miejscu stałego zamieszkania studenta. Warunkiem jest zgoda Dziekana oraz program zajęć odpowiadający programowi zatwierdzonemu przez metodyka. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (za zgodą Dziekana) istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk pedagogicznych do 30 września. Na specjalności muzyka szkolna (edukacja artystyczna szkolna) student jest zobowiązany do poprowadzenia tzw. lekcji dyplomowej w obecności komisji w wybranej placówce dydaktycznej (zajęcia umuzykalniające w przedszkolu, muzyka w kl. I-III, IV-VI, muzyka w gimnazjum, warsztaty artystyczne w liceum - dotyczy studiów magisterskich). Ww. lekcja jest częścią egzaminu magisterskiego (licencjackiego na studiach I st.). Może ona odbyć się w ostatnim semestrze studiów w dowolnym terminie (najpóźniej do 15 czerwca). Warunkiem przeprowadzenia lekcji jest wcześniejsze zaliczenie wszystkich obowiązujących praktyk pedagogicznych oraz przedłożenie konspektu 7 dni wcześniej przed planowanym terminem lekcji dyplomowej. Jej przebieg i zakres merytoryczny jest konsultowany z metodykiem oraz nauczycielem przedmiotu w wybranej placówce. 11

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Przedstawione niŝej rozwaŝania są przedmiotem stałej troski i tematem dyskusji pedagogów

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

Program praktyk pedagogicznych

Program praktyk pedagogicznych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Program praktyk pedagogicznych Białystok 2013 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ. STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA

DZIENNIK PRAKTYK WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ. STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA DZIENNIK PRAKTYK imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH NA STUDIACH

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w ramach specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w zakresie specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH PRAKTYKI ZAWODOWE dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Zgodnie z obowiązującymi planami studiów integralną częścią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/06 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka praktyk

Charakterystyka praktyk Charakterystyka praktyk I. Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję

Bardziej szczegółowo

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA informacja ogólna obowiązuje od 1.10.017 Od roku akademickiego 01/013 studenci pierwszego roku filologii germańskiej realizują program wybranej specjalizacji studiów z aktualnej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr Agata Popławska, dr Agata Jacewicz, dr Agnieszka Iłendo- Milewska Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Nazwisko i imię studenta.... Nr albumu..... Rok i kierunek studiów.... Specjalność.. Nazwa i adres placówki, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE. INSTYTUT HISTORII. I. Praktyka ciągła specjalności głównej tj. Historii (studia pierwszego stopnia)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE. INSTYTUT HISTORII. I. Praktyka ciągła specjalności głównej tj. Historii (studia pierwszego stopnia) Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej

D Z I E N N I K praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej A W F w Poznaniu ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Zakład Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Estkowskiego 13, tel. 95/ 7279 193 lub 192 D Z I E

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na studiach podyplomowych (3 sem.) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2014/2015 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Wydział Pedagogiczny Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne)

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) Adresat studiów: PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) O przyjęcie na studia Zintegrowana edukacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2014/2015 Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja (II rok) wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok) Wydział Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza POZIOM

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 27/2012 Dziekana WSKS Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia pedagogicznego i na studiach I stopnia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna (na studiach I stopnia) dla studentów II roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski (studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Podyplomowe Studia Pedagogiczne KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA KONIN 2010/2011/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk. I. Praktyka ciągła specjalności głównej tj. Historia z wos (studia pierwszego stopnia) Inne czynności praktyki

Regulamin praktyk. I. Praktyka ciągła specjalności głównej tj. Historia z wos (studia pierwszego stopnia) Inne czynności praktyki Regulamin praktyk I. Praktyka ciągła specjalności głównej tj. Historia z wos (studia pierwszego stopnia) 1. 3 tygodnie w szkole podstawowej 3 tyg. po 18 godz., po semestrze 4, 2. 3 tygodnie w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16 / 2013 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr 16 / 2013 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr 16 / 2013 SNATU AKADMII MUZYCZNJ W KRAKOWI z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: utworzenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonym na Wydziale Twórczości, Interpretacji

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania praktyk

Regulamin odbywania praktyk Rada Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 25 października 2016 r. Regulamin odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej INFORMACJE O PRAKTYKACH Zał. nr 1 Regulamin praktyk..str. 2 Zał. nr 2 Opis modułu kształcenia: praktyki zawodowe str. 4 Zał.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika dotyczy studiów I i II stopnia oraz 3-letnicj studiów magisterskich (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. ORGANIZACJA PRAKTYK PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Edycja 2014 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo